SORUNLAR Azerbaycan Azerbaycan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORUNLAR Azerbaycan Azerbaycan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar,"

Transkript

1 SORUNLAR Azerbaycan Azerbaycan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar, Azerbaycan'ın Türk ihraç maliarına uyguladığı yüksek vergiler, Nakliye ücretlerinin çok yüksek Azerbaycan'a karayoluyla giden TIR şoförlerine iran geçişinde keyfi maddi cezalar kesilmesi ve hız tahditlerinin uygulanması, hasar ve çalınma gibi olayların meydana gelmesi, Gümrük vergilerinin yüksek Akreditifin kabul edileceği ciddi bir banka bulunamaması, ayrıca bankacılık işlemlerinde alınan ücretierin pahalı Kambiyo sisteminin olmaması, dışarıya para gönderilememesi, çek senedinin olmaması, hiçbir ödeme garantisinin olmaması, Resmi kur ile serbest kur arasındaki açıklık nedeniyle bankacılık sisteminin kullanılamaması, tahsilatın çok zaman alması, ihracatçı anonim şirket olmadığı takdirde, Azerbaycan Kanuniarına göre ıthalatçının peşin ödemeyi kabul etmemesi, Kargoyla gönderilen malların zaman zaman geç ulaşması, Kozmetik ithalatında Minimum Değerler Komisyonu'nun tonu $olan fatura değerinin en az 4000 $'a çıkartılması uygulamasını başlatması, böylece ürün değerinden birkaç defa fazla gümrük vergisi ve KDV ödemesi gerektirmesi, (Örneğin; ankete cevap veren firma en yüksek fiyatlı şampuanın dahi ton fiyatının EXW 800 $ olduğu, en düşük fiyatlı şampuanın ton fiyatının ise EXW 464 $ olduğu, bu durumda ürün değerinden birkaç defa fazla gümrük vergisi ve KDV ödenmesi gerekeceğini bildirilmiştir.) Hiçbir sebep yokken gümrükte mala el koyma uygulamalarının olabilmesi, bu durumun günlerce süren gecikmelere neden Oradaki distribütörlerin depolarının ayda 2 kere teftiş edilmesi, teftiş olduğu zaman satış yapılamaması, bu durumun çalışma düzenini bozması, ı

2 Kazakistan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar, Kazakistan'ın Türk ihraç maliarına uyguladığı yüksek vergiler, Nakliye ücretlerinin çok yüksek iki ülke arasındaki demiryollarının yetersiz Mallar boşaltılırken evrak üzerinde oluşan basit yazım hatalanndan dolayı büyük sıkıntılar yaşanması, Kazakistan gümrüğünde uluslararası evrak niteliğindaki belgelerin yanlış kullanımı ve yorumlanndan dolayı yaşanan sıkıntılar, Kazakistan gümrüğünde tırların çok geç açılması ve beklemesi, Konteynerlerin geçici gümrük depolanndan çıkartılması ve ihraç edilen malların sertifikasının alınmasının bürokrasiye takılması ve ekstra maliyete sebep ( distribütör bu tür sorunu ancak ilgili kişilerle yakın ilişki içinde olarak çözmeye çalışmaktadır. Uzun vadede ise devletin gümrük sistemini şeffaflaştırması ve bürokrasinin asgariye indirilerek işadamlarına rahat bir çalışma ortamının sağlanması şeklinde sorun çözümlenebilecektir.) Türkiye'den Kazakistan'a nakledilecek olan malların Rusya üzerinden gelmesi sonucu zaman bakımından önemli bir kaybın Gerek aktarma, gerekse güvenlik amacıyla nakliyatın konteynerlerle yapılması nedeniyle sevkiyat maliyetinin daha da artması, ayrıca şirketlerin zamanında gerekli konteyner sayısını sağlayamaması, ya da zamanında gemiye yükleyememesi, bunun da ek maliyet getirmesi, Özbekistan Özbekistan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar, Özbekistan'ın Türk ihraç malianna uyguladığı yüksek vergiler, Nakliye bedellerinin çok yüksek Bankacılık sisteminden kaynaklanan problemler; para transferi yapılamaması, satılan malın parasının banka aracılığıyla alınamaması, Özbekistan'dan para çıkış yasağının Uluslar arası gümrük kodlannın kullanılmasında aksaklı klar, şeförlerine vizenin çok zor verilmesi, 2

3 karşı tarafa belirtilen sürede teslimat yapılamaması, Akreditifin kabul edileceği ciddi bir bankanın bulunamaması, Düzenlenen evraklarda gereksiz bahanelerle sorun çıkarılması, CIF veya yazılan evraklan geçersiz görmeleri, Tahsilatın çok geç sürede yapılabilmesi, Resmi kur ile serbest kur arasındaki açıklık nedeniyle bankacılık sisteminin kullanılamaması, tahsilatın çok zaman alması, Özbekistan'da ithalatçının, ülkeye giriş yapan mallar için Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik ilişkiler Acenteliği'nden kayıt belgesi almasının zorunlu resmi olarak bu sürecin gün olsa da gerçekte gün civarında sürmesi, Ülke içi para transferlerinde yüksek banka komisyonları alınması, Türkmenistan Türkmenistan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar, Türkmenistan'ın Türk ihraç maliarına uyguladığı yüksek vergiler, Nakliye bedellerinin çok yüksek Bankacılık sisteminden kaynaklanan problemler; para transferlerinde paranın uzun zamanda hesaba geçmesi, Paranın konvertasyonunun olmaması, Haberleşme cihaziarının birçok bölgede tam dijital olmaması, telefon ve faks hatlarında sık kesilmeler, Resmi kur ile serbest kur arasındaki açıklık nedeniyle bankacılık sisteminin kullanılamaması, tahsilatın çok zaman alması, K1rg1zistan Kırgızistan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar, Kırgızistan'ın Türk ihraç maliarına uyguladığı yüksek vergiler, Nakliye bedellerinin çok yüksek Bankacılık sisteminden kaynaklanan problemler, Bankalarda paranın beklemesinin ücretetabii 3

4 sıklığının az olması taşınmasında ve boşaltmada nedenle tırlarla taşıma yapılabilmesi, bu durumun maliyeti çok yükseltmesi, Ülke içi karayollan çok bakımsız olduğundan ulaşımda zorluklar yaşanması, ÜLKEMiZDEKi UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR 1) ihracat beyannameleri doldurmak için kullanılan bilgisayarların elektrik kesintisi ve diğer mücbir sebeplerle kullanılmaması dolayısıyla işlerin aksaması, Öneri : a) Kesintisiz büyük bir güç kaynağının memurların yerinde ve görevlerini iyi ifa etmeleri, firmaların ihracatta süregelen işleri için hep aynı ve zorlu işlemlere tabii tutulmaması, b) ihracat işlemlerini kolaylaştırarak firmaların kendi işlerini kendilerinin takip edeceği daha kolay bir yöntemin uygulanması, c) Beyannamenin ihracatçı firma tarafından daldurularak itkib'e onay için işyerinden göndermesine imkan verilmesi, d) internet ağının daha iyi kullanılmasına imkan verilmesi, e) ihracatçı Birliklerine yapılacak ödemelerde sorunlar yaşanmakta olup bankalarla ihracatçı Birlikleri arasında kurulacak sistemle zaman kaybının önlenmesi, 2) Havayolu kargo seferleri yetersiz ve pahalı, Öneri: a) THY ve diğer havayollarının, daha fazla özel kargo seferleri düzenlemeleri, b) Fiyatların düşürülmesi, c) Terminal ve diğer bütün ekstra ödemelerin kaldırılması ile daha uygun navlun fiyatlannın verilmesi, 3) Telefon ücretlerinin çok pahalı Öneri: Telefon fiyatlarının Kazakistan ucuzlatılması, ÇÖZÜM ÖNERiLERi Kazakistan gümrüğü ile Ülkemiz gümrükleri arasında tam bir uyum anlaşması yapılması, Kazakistan'daki Ekonomi Müşavirliği'nin daha aktif olarak çalışması, Nakliye firmalarından kaynaklanan sorun, distribütör ve nakliyeci arasında sıkı işbirliği ve haberleşme ile halledilmesi, güvenlik sorununu çözecek önlemlerin düzeyinde konuşulması, 4

5 Özbekistan Uluslararası gümrük kodlarının kullanılmasında aksaklıkların önlenmesi için Özbekistan yetkilileriyle görüşülüp dünya çapında kullanılan kodları kullanmalarını sağlamak, Özbekistan yetkilileriyle görüşülüp TIR şoförlerine verilen vize işlemlerinde kolaylık sağlanması, Parsiyel yapabilecek nakliye firmalarının sağlanması, Devletlerarası ilişkilerin düzeltilmesi, ihracatçı Birliklerinin veya Sanayi Odalarının Gümrük Anlaşmalarına mutabık Kargazistan Türkiye'de vagon yükleme yerlerinin çoğaltılması ve sefer sayılarının arttırılması, TÜRK CUMHURiYETLERi GENELiNDE ÇÖZÜM ÖNERiLERi Türk Cumhuriyetlerinde fuarlar ve sergileri n düzenlenmesi, Anılan ülkelere uçuşlar yalnız geceleri yapılmakta olup (bu durum iş adamlarımız için yorucu olmaktadır.) gündüz uçuşları da konulması, Bu ülkelerle demiryolu ağlarının güçlendirilmesi, Devletler düzeyinde görüşmeler yapılarak keyfi uygulamaların kaldırılması, 5

6 Azerbaycan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar, Azerbaycan'ın Türk ihraç maliarına uyguladığı yüksek vergiler, Gümrük vergilerinin yüksek Akreditifin kabul edileceği ciddi bir banka bulunamaması, ayrıca bankacılık işlemlerinde alınan ücretierin pahalı Kambiyo sisteminin olmaması, dışarıya para gönderilememesi, çek senedinin olmaması, hiçbir ödeme garantisinin olmaması, Resmi kur ile serbest kur arasındaki açıklık nedeniyle bankacılık sisteminin kullanılamaması, tahsilatın çok zaman alması, ihracatçı anonim şirket olmadığı takdirde, Azerbaycan Kanuniarına göre ithalatçının peşin ödemeyi kabul etmemesi, Kozmetik ithalatında Minimum Değerler Komisyonu'nun tonu $ olan fatura değerinin en az 4000 $'a çıkartılması uygulamasını başlatması, böylece ürün değerinden birkaç defa fazla gümrük vergisi ve KDV ödemesi gerektirmesi, (Örneğin; ankete cevap veren firma en yüksek fiyatlı şampuanın dahi ton fiyatının EXW 800 $ olduğu, en düşük fiyatlı şampuanın ton fiyatının ise EXW 464 $ olduğu, bu durumda ürün değerinden birkaç defa fazla gümrük vergisi ve KDV ödenmesi gerekeceğini bildirilmiştir.) Hiçbir sebep yokken gümrükte mala el koyma uygulamalarının olabilmesi, bu durumun günlerce süren gecikmelere neden Oradaki distribütörlerin depolarının ayda 2 kere teftiş edilmesi, teftiş olduğu zaman satış yapılamaması, bu durumun çalışma düzenini bozması, Nakliye ücretlerinin çok yüksek Kargoyla gönderilen malların zaman zaman geç ulaşması, ı

7 lamalanndan Ka naklanan Azerbaycan'a karayoluyla giden şoförlerine iran geçişinde keyfi maddi cezalar kesilmesi ve hız tahditlerinin uygulanması, hasar ve çalınma gibi olayların meydana gelmesi, Değerlendirme; Azerbaycan'la aramızdaki problemierin çoğu Azerbaycan Hükümeti'nin gümrüklerdeki uygulamalarından, dış ticaret politikalanndan ve gelişmemiş bankacılık sisteminden kaynaklanmaktadır. Ülkede sık sık mevzuat değişikliği yaşanmakta olup bu sorun ancak Azerbaycan Hükümeti tarafından çözümlenebilecektir. Gümrük vergilerinin yüksek olmasının Hükümetin dış ticaret politikasını yansıttığı düşünülmektedir. Bu konu, iki ülke arasında yapılacak Karma Ekonomik Komisyonu Toplantılarında, yapılması muhtemel toplantılarda gündeme getirilebilinir. Bankacılık sistemiyle ilgili çalışmalar ancak Azerbaycan Hükümeti'nin bu yönde yapacağı çalışmalara bağlıdır. Türkiye'de nakliye ücretlerinin pahalı olması nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Bu ücretleri her geçen gün artan maliyetler, istikrarsız petrol fiyatlan, dövizdeki dalgalanmalar gibi koşullar göz önüne alındığında aşağıya çekilmesi pek de mümkün gözükmemektedir. Tır şoförlerimizin, iran geçişinde yaşadığı problemierin iran Hükümeti'yle yapılacak toplantılarda, anlaşmalarda gündeme getirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 2

8 aklanan Sorunlar Kazakistan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar, Kazakistan'ın Türk ihraç maliarına uyguladığı yüksek vergiler, Mallar boşaltılırken evrak üzerinde oluşan basit yazım hatalarından dolayı büyük sıkıntılar yaşanması, Kazakistan gümrüğünde uluslararası evrak niteliğindeki belgelerin yanlış kullanımı ve yorumlarından dolayı yaşanan sıkıntılar, Kazakistan gümrüğünde tırların çok geç açılması ve beklemesi, Konteynerlerin geçici gümrük depolarından çıkartılması ve ihraç edilen malların sertifikasının alınmasının bürokrasiye takılması ve ekstra maliyete sebep ( distribütör bu tür sorunu ancak ilgili kişilerle yakın ilişki içinde olarak çözmeye çalışmaktadır. Uzun vadede ise devletin gümrük sistemini şeffaflaştırması ve bürokrasinin asgariye indirilerek işadamlarına rahat bir çalışma ortamının sağlanması şeklinde sorun çözümlenebilecektir.) Nakliye ücretlerinin çok yüksek iki ülke arasındaki demiryollarının yetersiz Türkiye'den Kazakistan'a nakledilecek olan malların Rusya üzerinden gelmesi sonucu zaman bakımından önemli bir kaybın Gerek aktarma, gerekse güvenlik amacıyla nakliyatın konteynerlerle yapılması nedeniyle sevkiyat maliyetinin daha da artması, ayrıca şirketlerin zamanında gerekli konteyner sayısını sağlayamaması, ya da zamanında gemiye yükleyememesi, bunun da ek maliyet getirmesi, Değerlendirme; Kazakistan'da da Azerbaycan'la yaşanan problemlere benzer problemler yaşanmakta olup çözümün yine Kazakistan Hükümeti'nin kendisinde olduğu düşünülmektedir. Güney Avrasya koridoru üzerindeki ülkelerin demiryolu idareleri (Türkiye, iran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan) yük taşımacılığında modern, hızlı ve güvenli bir demiryolu işletmeciliği oluşturmak amacıyla Ekonomik işbirliği Teşkilatı (ECO) şemsiyesinde bir araya gelerek "Aimatı-Taşkent-Tahran-istanbul" arasında çalışacak bir konteyner treni projesi hazırlamışlardır. 22 Haziran 2002 tarihinden itibaren "Avrasya Blok Konteyner Treni" düzenli mekik seferlerine başlamıştır. Tren, her cumartesi Haydarpaşa'dan hareket etmektedir. Ayrıca, demiryolu ile yük taşımacılığının arttınlmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde, uluslararası eşya tarifesi kapsamında 3

9 değişik yönünden diğer taşıma yollarıyla rekabet ortamı sağlanması amaçlanmıştır. Ozbekistan'an Uygulamalanndan Özbekistan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar, Özbekistan'ın Türk ihraç maliarına uyguladığı yüksek vergiler, Bankacılık sisteminden kaynaklanan problemler; para transferi yapılamaması, satılan malın parasının banka aracılığıyla alınamaması, Özbekistan'dan para çıkış yasağının Uluslar arası gümrük kodlarının kullanılmasında aksaklıklar, TIR şoförlerine vizenin çok zor verilmesi, Akreditifin kabul edileceği ciddi bir bankanın bulunamaması, Düzenlenen evraklarda gereksiz bahanelerle sorun çıkarılması, CIF veya FOB yazılan evrakları geçersiz görmeleri, Tahsilatın çok geç sürede yapılabilmesi, Resmi kur ile serbest kur arasındaki açıklık nedeniyle bankacılık sisteminin kullanılamaması, tahsilatın çok zaman alması, Ülke içi para transferlerinde yüksek banka komisyonlan alınması, Özbekistan'da ithalatçının, ülkeye giriş yapan mallar için Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik ilişkiler Acenteliği'nden kayıt belgesi almasının zorunlu resmi olarak bu sürecin gün olsa da gerçekte gün civarında sürmesi, Nakliye bedellerinin çok yüksek Parsiyel yüklernede araç sıkıntısının araçlar kısa sürede dolmadığından karşı tarafa belirtilen sürede teslimat yapılamaması, Değerlendirme; Sorunların çoğu Özbekistan Hükümeti'nin uygulamalarından kaynaklanmakta olup sorunlar muhtelif toplantılarda gündeme getirilmelidir. 4

10 Türkmenistan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar, Türkmenistan'ın Türk ihraç malianna uyguladığı yüksek vergiler, Bankacılık sisteminden kaynaklanan problemler; para transferlerinde paranın uzun zamanda hesaba geçmesi, Paranın konvertasyonunun olmaması, Haberleşme cihaziarının birçok bölgede tam dijital olmaması, telefon ve faks hatlarında sık kesilmeler, Resmi kur ile serbest kur arasındaki açıklık nedeniyle bankacılık sisteminin kullanılamaması, tahsilatın çok zaman alması, çok yüksek Değerlendirme; Sorunlar Türkmenistan'ın uygulamalarından kaynaklanmakta olup Türkmen yetkililerle yapılan toplantılarda, görüşmelerde gündeme getirilmelidir. K1rgazistan'1n Uygulamalanndan Kırgızistan'da çok sık değişen kanun ve yönetmelikler dolayısıyla ile değişen gümrük mevzuatından kaynaklanan sorunlar, Kırgızistan'ın Türk ihraç maliarına uyguladığı yüksek vergiler, Bankacılık sisteminden kaynaklanan problemler, Bankalarda paranın beklemesinin ücrete tabii Ülke içi karayolları çok bakımsız olduğundan ulaşımda zorluklar yaşanması, Türkiye'nin Uvaulamalanndan Nakliye bedellerinin çok yüksek Demiryoluyla mal taşınmasında yükleme ve boşaltmada zorluk yaşanması, taşıma sıklığının az olması bu nedenle tırlarla taşıma yapılabilmesi, bu durumun maliyeti çok yükseltmesi, 5

11 demiryoluyla taşımacılığının arttınlmasına yönelik çeşitli önlemler alınmaktadır. Sorunlar Kırgızistan'ın uygulamalanndan kaynaklanmakta olup Kırgız yetkililerle yapılan toplantılarda, görüşmelerde gündeme getirilmelidir. ÜLKEMiZDEKi UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi 1) ihracatçı Birlikleri'ne yapılacak ödemelerde sorunlar yaşanmakta olup bankalarla ihracatçı Birlikleri arasında bir sistemin kurulması, Değerlendirme; ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'nde online kayıt ve onay işlemi gerçekleştirebiirnek üzere E-Birlik projesi gerçekleştirilmiştir. Bu projeyle birlik kayıtları ve nisbi aidat tahsilatı ofisten gerçekleştirilebilecektir tarihi itibariyle istanbul Birlikleri ve Gümrüklerinin tam anlamıyla proje uygulamasına başlayacağı, ancak bu tarihin ertelenmesinin söz konusu olduğu tespit edilmiştir. 2) Türk Cumhuriyetleri'ne havayolu kargo seferleri yetersiz ve pahaltd ır. Bu itibarla, bu ülkelere kargo seferlerinin sıklaştırılması ve navlun ücretlerinin düşürülmesi, Değerlendirme: Konu hakkında THY Kargo Hizmetlerinden Elif Tarı (Tel: ) ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmede kargo taşımacılığında navlun, güvenlik, uçak konşimentosu, yakıt bedeli gibi ücretierin alındığı ifade edilmiştir. Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri'ne talebin fazla olduğu ancak bu talebin karşılanamadığı, bu itibarla fiyatların buna bağlı olarak yüksek olabileceği ifade edilmiştir. 3) Türk Cumhuriyetleri'nde (Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan) Odamız tarafından fuar ve sergi organizasyonlarının düzenlenmesi, 6

KONYA İLİNİN ÖNE ÇIKAN SORUNLARI

KONYA İLİNİN ÖNE ÇIKAN SORUNLARI I. ODA İŞLEYİŞİ VE MEVZUAT İLE İLGİLİ SORUNLAR 1. TİCARET SİCİL UYGULAMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri büyük oranda yürürlüğe girmiştir. Kanunun yeni yürürlüğe girmesinden

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları Özet Bulgular

Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları Özet Bulgular 14 Mart 2012 TS/BAS-BÜL/12-15 Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları Özet Bulgular TÜSİAD, Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları başlıklı raporunu 14 Mart

Detaylı

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE HALI İHRACATINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE HALI İHRACATINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE HALI İHRACATINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ I. DIŞ TİCARET UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR DİİB İşlem Süresi Uzunluğu / Teminat Maliyeti Dahilde İşleme İzin Belgesi

Detaylı

3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 3. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ Gerçek bilgi, yaparak, denenerek öğretilen bilgidir. Descartes 3. ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ 3. 1. INCOTERMS 2010 Merkezi Paris'te bulunan

Detaylı

İTHALATIN PÜF NOKTALARI

İTHALATIN PÜF NOKTALARI İTHALATIN PÜF NOKTALARI Türkiye de ithalat yapmayı düşünen ithalatçıların ithalat kararını vermeden önce aşağıda belirtilen hususları dikkate alması gerekmektedir. 1. PAZAR ANALİZİ İÇ PIYASADA PAZARLAMA

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Taşıma maliyetlerinin üyelerinizin rekabet gücü üzerindeki etkileri nelerdir?

Taşıma maliyetlerinin üyelerinizin rekabet gücü üzerindeki etkileri nelerdir? Forum Üretimin küreselleşmesi ve dış pazarlara açılım, taşıma maliyetlerini önemli bir rekabet unsuru olarak karşımıza çıkarmaktadır. Özellikle küresel üretim zincirine ara halkalardan katılan tedarikçi

Detaylı

İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri

İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri Doç. Dr. Erol Kutlu Yrd. Doç. Dr. Banu Başar Doç. Dr. Erol KUTLU Yrd. Doç. Dr. Banu BAŞAR Anadolu Üniversitesi İİBF Özet Alıcı ve satıcı arasında önemli bağ kuran

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur?

BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER. 42. Nasıl İhracatçı Olunur? BÖLÜM VIII: İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 42. Nasıl İhracatçı Olunur? 6.1.1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ALANI İHRACAT 344MV0050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEKİ SINIR TİCARETİ: SINIR TİCARETİNİN GELİŞİMİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEKİ SINIR TİCARETİ: SINIR TİCARETİNİN GELİŞİMİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEKİ SINIR TİCARETİ: SINIR TİCARETİNİN GELİŞİMİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Recep Güneş* Ahmet Fethi Durmuş** Mehtap Ceyhan*** Özet Dış ticaret şekillerinden

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ULUSLARARASI TA IMACILIK ve LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2007 ULUSLARARASI TA IMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 1. 2007 Yılı Genel Değerlendirmesi 5 1.1. Başlıca Siyasi

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş 1 Ülkeler Bazında Pazara Giriş Engelleri Amerika Birleşik Devletleri 3 Avrupa Birliği 11 Birleşik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Meslek Örgütü olarak Konumu ve Etkinliği ÖRGÜTSEL KONUM İlişki

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ SORUNU 15 ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ SORUNU 1. E-TİCARET NEDİR? E-Ticaret, mal / hizmet ve hakların üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİMİZE EKONOMİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİMİZE EKONOMİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİMİZE EKONOMİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM Mehmet ALAGÖZ * Sinem YAPAR ** Ramazan UÇTU *** ÖZET 1992 yılında bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki ortak

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ

İZMİR TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ İZMİR TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ NESLİ ÖZTÜRK Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü 2006 SURİYE I. ÜLKE BİLGİLERİ Resmi Adı: Suriye Arap Cumhuriyeti Başkenti: Şam Yüzölçümü: 185.180 km2 Nüfusu :

Detaylı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı UND. 2014 te durmadı. ÇETİN NUHOĞLU: 20 yıllık haksızlık sona erdi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı UND. 2014 te durmadı. ÇETİN NUHOĞLU: 20 yıllık haksızlık sona erdi NİN SESİ OCAK 2015 SAYI: 389 Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı 2 01 4 UND 2014 te durmadı ÇETİN NUHOĞLU: 20 yıllık haksızlık sona erdi Ocak 2015 içindekiler 26 43 16 2023 ihracat hedefimize

Detaylı

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE Ahmet ÇELİK

HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Günümüzde hava yolu sektörü diğer taşıma türlerine göre çok daha fazla ilgi görmekte ve bu ilgi gün geçtikçe de artmaktadır. Sektör, hava yolu taşımacılığının gerçek anlamda başladığı ilk yıllarından

Detaylı

4EYLÜL 2011 BİR BİLENE SORDUK MOSKOVA BAŞBAKANLIK YERLİ MALI KULLANIMINA DAİR GENELGE YAYINLADI 2023 LİDERLER TAKIMI TİM DE BULUŞTU

4EYLÜL 2011 BİR BİLENE SORDUK MOSKOVA BAŞBAKANLIK YERLİ MALI KULLANIMINA DAİR GENELGE YAYINLADI 2023 LİDERLER TAKIMI TİM DE BULUŞTU 4EYLÜL 2011 İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK BÜLTENİ 2023 LİDERLER TAKIMI TİM DE BULUŞTU BİR BİLENE SORDUK MOSKOVA AĞUSTOS AYI SEKTÖR İHRACATIMIZA BAKIŞ TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜ

Detaylı

DÜNYA BANKASI AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

DÜNYA BANKASI AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU DÜNYA BANKASI AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ULAŞTIRMA; UND YORUMLARI ve YASAL DAYANAKLAR Dünya Bankası nın 8 Nisan 2014 tarihinde açıklanan Raporu nda Türkiye-AB Gümrük Birliği nin temeli

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI 840UH0122 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010 REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV ASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖRE RKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONO REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

TİCARET ODALARI KONSEYİ ÇALIŞMA PROGRAMI İZMİR TİCARET ODASI HAKAN KARAGÖZ

TİCARET ODALARI KONSEYİ ÇALIŞMA PROGRAMI İZMİR TİCARET ODASI HAKAN KARAGÖZ Konya Ticaret Odası olarak Ticaret Odaları Konseyi Çalışma Programı için önerilerimiz: 1 Amme Alacakları (Haziran 2012) 2 TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri (Nisan 2013) 3 Elektronik Tebligat (Haziran 2012) 4 Girdi

Detaylı