NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 SAYFA NO 1 / 5 1.AMAÇ VE KAPSAM İlaç istemleri, temini, siparişi, saklanması, depolanması ve hazırlanması, doğru, zamanında ve hatasız dağıtımını sağlamak, uygulamak ve yönetmektir. 2.SORUMLULAR: Başhekim, Baş eczacı, Eczacılar, Eczane yardımcı personelleri, Servis hemşireleri 3.TANIMLAR: Taşınır İşlem Fişi 4.İŞLEMLER: 4.1.İLAÇ İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ VE TEMİNİ: Baş eczacı, anabilim dallarından eczanede bulunmasını istedikleri ilaçların listesini ve tahmini 1 yıllık kullanım miktarlarını, ihale hazırlık aşamasında hazırlayıp eczaneye bildirmesini ister. İhale dönemi dışında (piyasaya yeni çıkan veya ilk defa kullanılması planlanan ilaçlar) acilen kullanılması gereken ilaçlar yine hekimlerce talep edilir. Baş eczacı, bir önceki dönemde kullanılan ilaç miktarlarını ve bölümlerin isteklerini göz önüne alarak 1 yıllık ilaç ihalesi listesini oluşturur. Hazırladığı ilaç ihalesi listesini başhekimliğe sunar. Onaylanan liste Satın alma Birimine iletilir. İhale ile çeşitli nedenlerle temin edilemeyen ilaçlar doğrudan temin ile temin edilir. 4.2.İLAÇLARIN TESLİM ALINMASI, YERLEŞTİRİLMESİ, SAKLANMASI VE DEPOLANMASI İhale sonrası firmalarla sözleşmeler yapıldıktan sonra ilaç siparişleri satın alma birimine iletilir. Yüklenici tarafından sipariş sonrasında hastanemiz ilaç deposuna gönderilen ilaçlar eczacı ve depo memuru tarafından teslim alınır. İlaç koli sayısı ve miktarı sevk irsaliyesi ile tespit edilir. Taşıma talimatına uygun transfer edilip edilmediği kontrol edilir. Muayene komisyonu ve taşınır kayıt yetkilisi tarafından sayımı, miat kontrolü yapılarak kabul edilir. Faturalar sorumlu eczacı tarafından kontrol edilerek taşınır kayıt kontrol yetkilisine iletilir. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi faturayı HBYS programına aktarır, muayene komisyon kararı yazılır, Taşınır işlem fişi kesilir ve ilgililere imzalatılır. Fatura Tahakkuk servisine gönderilir. Birer nüshası dosyalanır. Eczane depolarına ilaçlar sayılarak ve miat kontrolleri yapılarak, kendisine ayrılmış raflarına ilk giren ilk çıkar prensibi ile yerleştirilir.

2 SAYFA NO 2 / 5 Baş eczacı eczanede ihtiyaç olan ilaçlar için istek belgesi düzenler. Taşınır işlem fişi düzenlenir ve ilaçlar ana eczane deposuna aktarılır Sarfiyat doğrultusunda kullanılacak miktarda ilaç çeşitleri eczaneye sevk edilir. Soğuk zincire tabi ilaçlar hemen buzdolaplarına yerleştirilir. Yüksek riskli ilaçlar kırmızı etiket yapıştırılıp ayrı raf ve dolaplara yerleştirilir. Işıktan korunması gereken ilaçlar ışık almayacak şekilde dolaplara yerleştirilir. Yazılışı-okunuşu benzer ilaçlar, ambalajı birbirine benzeyen ilaçlar, farklı dozdaki aynı ilaçlar, pediatrik dozdaki ilaçların yerleşimi ayrı raf veya dolaplarda yapılır. 4.3.STOK YÖNETİMİ VE MİAD TAKİBİ Stok yönetimi HBYS üzerinden yapılmaktadır. Stok seviyeleri eczane ve eczane ambarı için ayrı ayrı belirlenmiştir. Eczane için maksimum stok seviyesi 45gün, minimum stok seviyesi 20 gün, kritik stok seviyesi 10 gün olarak belirlenmiştir ve minimum stok seviyesinin altına düşenler eczane ambarından eczaneye istenir. Eczane ambarı için maksimum stok seviyesi 4 ay, minimum stok seviyesi 2 ay, kritik stok seviyesi 1 ay olarak belirlenmiştir. Sarfiyatlarına göre belirlenmiş olan minimum stok seviyelerinin altına düşen ilaçlar HBYS de kırmızı, kritik stok seviyelerinin altına düşen ilaçlar mavi, azami stok seviyelerinin üstündeki ilaçlar ise yeşil uyarı rengi ile görülür. Minimum stok seviyesinin altına düşen ilaçların daha önce ihaleleri yapılmış ise ilgili firmalara siparişleri verilir. İhaleleri yapılmamış doğrudan temin ile temin edilir. Altı ayda bir ara sayımlar yapılarak ilaçların stok miktarları kontrol edilir. İlaçların miat takipleri hem HBYS üzerinden hem de fiziki olarak yapılır. Altı ayda bir yapılan ara sayımlarda miat kontrolleri de yapılır. Otomasyon sisteminde miadının dolmasına3 ay kalan ilaçlar turuncu renk alır. Ayrıca tarih belirtilerek istenilen miat raporları da alınabilmektedir. Miadı dolan ilaçlar ise satır olarak gri görünmektedir. İlaç Teknik Şartnamesinde Miadı yaklaşan ilaçlar, ilaçlar tüketilene dek 3 ay önceden tarafımızdan bildirilerek ilgili depo tarafından değiştirilecektir denmektedir. Eczane ve depomuzda ilaçların miat kontrolleri yapıldıktan sonra miadı yaklaşanlar var ise şartnamenin belirtilen maddesi uyarınca ilgili firmalara bildirimler yapılır. Değişimleri sağlanan ilaçların gerekli kontrolleri yapılarak yerleşimi sağlanır. Miadı dolup elde kalan ilaçlar için imha tutanağı doldurulur. Tıbbi atık deposuna yollanıp imhası sağlanır.

3 SAYFA NO 3 / İLAÇLARIN ECZANEDEN SERVİSLERE İSTEMİ, HAZIRLANMASI, TRANSFERİ: Eczanemiz günün 24 saati aralıksız hizmet verir. Doktorlar tarafından otomasyon üzerinden her hasta için ayrı ayrı girilen orderlar eczaneye ulaşır. İlaçların dozunun uygunluğu, intaniye onaylarının yapılıp yapılmadığı, mor ve turuncu reçete yazılması gereken ilaçların uygunluğu, kür protokolü ve/veya raporla verilmesi gereken ilaçların uygunluğu kontrol edilir. Narkotik ilaçlar için hekim tarafından Eczane Uyuşturucu Maddelerine Ait Reçete Defteri Dip Koçani doldurularak eczaneye gönderilmelidir. Uygun olan orderlar onaylanır. İlaç çıktısı alınıp ilaç hazırlama ile ilgili teknisyene iletilir. Hasta bazında hazırlanan ilaçların adı, formu, miktarı yazılı olarak bildirilir. Hazırlanan ilaçlar uygun poşetlere koyulup çıktılar eklenir. Her bölüm için ayrılmış yerlerine koyulur. Servis hemşiresi veya görevlendirdiği kişiye teslim edilir. Serumlar ayrıca serum deposunda hazırlanıp teslim edilir. Soğuk zincir ilaçlar hemşire ilaçları almaya geldiğinde poşet içine buz kalıbı koyarak hazırlanır ve teslim edilir. Kırmızı(uyuşturucu)reçete ilaçları, yazılabilmesi için gereken bilgilerin uygunluğu kontrol edilip otomasyon sistemine kayıtları yapıldıktan sonra servis hemşiresine teslim edilir. Uyuşturucu ilaçların çıkışları otomasyon üzerindeki Uyuşturucu Madde ve İlaçlara Ait Kayıt Defterine kaydedilir. Kan Ürünü reçeteleri(mor reçete)nin ilk nüshası Sağlık Müdürlüğüne aylık listeler halinde gönderilir. 2. nüsha ilacın kupürü ve laboratuar verileri fatura birimine iletmek üzere dosyalanır. 3. nüsha ise eczanede saklanır. Acil servis, ameliyathane, radyoloji, tpn ünitesi gibi servislere toplu olarak haftalık ilaç verilir. Servisler haftalık ilaç istemlerini otomasyon üzerinden yapıp eczaneye iletirler. Eczanede uygunlukları kontrol edilip otomasyon üzerinden depolarına aktarılır. Servisler kullandıkları ilaçları hastaların hesabına işlemekle yükümlüdür. Verilen uyuşturucu ilaçların HBYS üzerinden,,hasta bazında raporlamaları alınarak kontrolleri yapılır. 4.5.KULLANIMDA ARTA KALAN İLAÇLARIN ECZANEYE İADESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Hastalara ilaçlar günlük olarak (tatil günleri için tatil süresince kullanacakları miktar) verilir. Taburcu olacak hastaların kullanmayacağı ilaçlar ve tedavisi değiştirilmiş hastalardan ilaçları hasta taburcu işlemi yapılmadan eczaneye İlaç İade Formu ile iade edilir. İlaçlar otomasyon sisteminde hastanın kaydından düşülür. Uyuşturucu ve psikotrop ilaçların kırılması durumunda veya hastaya yarım doz uygulandığı durumlarda kalan doz için, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazılarına istinaden, aynı gün ilgili hekim, eczacı ve servis hemşiresi ile birlikte

4 SAYFA NO 4 / 5 müştereken Kullanım Sonrası Artan Uyuşturucu ve/veya Psikotrop İlaç İmha Tutanağı ile imha edilir. Ve tutanak eczanede muhafaza edilir ve bu tutanakla ilaç iade alınır. 4.6.YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLARIN YÖNETİMİ Yüksek riskli ilaçların listesi belirlenir ve güncellenir. Eczanede kırmızı renkli etiketlerle veya boya ile işaretleme yapılır. 4.7.DİĞER İŞLEMLER: Eczanede iklimlendirme yapılır. Eczane ve eczane deposunda sıcaklık ve nem takibi yapılır ve kayıt altına alınır. Buzdolaplarının da sıcaklık kontrolleri yapılır ve kaydedilir. Buzdolabında ilaçlar +2 ile +8 derece arasında saklanır. Işıktan korunması gereken ilaçların, yazılışı-okunuşu benzer ilaçların, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların, aynı ilacın farklı form ve dozlarının, pediatrik dozdaki ilaçların listeleri oluşturulur. Bu ilaçların yerleşimi ayrı raf veya dolaplarda yapılır. Işıktan korunması gereken ilaçlar ışık almayacak şekilde yerleştirilir. Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenir. Hazırlanan listeler ilgili bölümlerde bulundurulur. Kırmızı reçete ilaçlar kilitli dolaplara yerleştirilir. Depoda malzemelerin yerleşimini gösteren yerleşim planı bulunur.. Zemine konacak kolilerin altına demir paletler konularak yerden yükselmesi sağlanır. İstifleme tavandan en az 40 cm. olacak şekilde yapılır. İlaçlar endikasyonlarına göre ayrılmış raflarına ilk giren ilk çıkar prensibi ile yerleştirilir. Soğuk zincire tabi ilaçlar buzdolaplarına yerleştirilir. Kırmızı reçete ilaçları Uyuşturucu Madde ve İlaçlara Ait Kayıt Defterine işlenerek kilitli dolaplara, yerleştirilir. Depo koşullarına göre riskler, rogar ve sel taşkınları tahliye borularının tıkanma nedeni ile oluşabilecek su taşmaları, nem ve rutubet, çalınma riski, yük kayması ve düşmesidir. Risklere yönelik koruyucu önlemler: Zemine konacak kolilerin altına paletler konularak yerden yükselmesi sağlanır. Kolilerin istiflemesi tavandan en az 40 cm. olacak şekilde yapılır. Sıcaklık ve nem kontrolleri yapılır. Doğal havalandırma yapılır. Taşınabilir yangın söndürücüler bulundurulur, son kullanma tarihleri kontrol edilir. Depo kapıları tek girişlidir, penceresizdir ve depoya giren tarafından kapatılır. Eczane atıkları: Kullanımda artan uyuşturucu ve psikotrop ilaç atıkları tıbbi atık kutularında, kağıt atıklar kağıt toplama kutularında, evsel atıklar da siyah renkli poşetlerde toplanmaktadır.

5 SAYFA NO 5 / 5 Eczane temizliği: Bir temizlik planı mevcuttur. Bu planda temizlik yapılacak alan, ne sıklıkta yapılacağı, temizliği yapan kişi ve kontrol sorumluları belirlenmiştir. Temizlik Kontrol Formları doldurulmaktadır. Sıvı sabun, kağıt havlu, poşetli çöp kutuları bulunmaktadır. 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR: GN.FR.937 Kullanım sonrası artan uyuşturucu ve/veya psikotrop ilaç imha tutanağı GN.FR.1165 Yüksek riskli ilaç listesi GN.FR.958 Yazılışı-okunuşu benzer ilaç listesi GN.FR.1164 Ambalajı birbirine benzeyen ilaç listesi GN.FR.957 Aynı ilacın farklı form ve dozları listesi GN.FR.959 Pediatrik dozdaki ilaçların listesi GN.FR.961 Pedatrik ilaçların kilograma göre dozları listesi GN.FR.961 Pediatrik Ilaçlarin Kilograma Göre Dozlari Listesi GN.FR.1043 Temizlik Kontrol Formu GN.FR.891 Eczane Uyuşturucu Maddelerine Ait Reçete Defteri Dip Koçani GN.FR.2065 İlaç İade Formu

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ deposunda bulunan malzeme ve ekipmanın saklanması, teslim alınması, teslim edilmesi işlemlerinin ilgili mevzuata göre sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 1.2- KAPSAM

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Eczane Süreçleri Dökümantasyon Çalışması Uyuşturucu İlaçların Kontrolü Talimatı Pilot Uygulama

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Eczane Süreçleri Dökümantasyon Çalışması Uyuşturucu İlaçların Kontrolü Talimatı Pilot Uygulama İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Eczane Süreçleri Dökümantasyon Çalışması Uyuşturucu İlaçların Kontrolü Talimatı Pilot Uygulama Prof. Dr. Y. M. Yeşim ÜNLÜÇERÇİ Prof. Dr. Agop ÇITAK Dr. Fulden DEMİR Hem.

Detaylı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara 2012 Bu kitabın her

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ İLAÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ İLAÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Dok. Kodu: YÖN.PR.07 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Temmuz 2013 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ: İl ambulans servisi başhekimliği ve istasyonlarının ilaç ve malzemelerinin nasıl temin edileceği, yeşil

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ DOĞ.PR.01 27.01.2014-1/8 1.AMAÇ: Hastanemize başvurarak Kadın Doğum polikliniğinden veya acil servisten yatış kararı verilen doğum yapacak gebelerin takibini, normal doğumunu gerekli görülen hallerde sezaryen

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORDU DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ Doküman Kodu YÖN.RH.008 Yayın Tarihi 02/09/2013 Revizyon

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

AMELİYATHANE SÜREÇLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE SÜREÇLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:AML.PR.01 Yayın Tarihi:Ocak 2013 Revizyon Tarihi:Eylül 2014 Revizyon No:01 Sayfa No:1/8 1.Amaç:Ameliyathane süreçlerinin tanımlanması ve güvenliğinin sağlanması; hastane kaynaklı enfeksiyonların

Detaylı

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi)

ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) FRB-01 ÖZEL BÜTÇE AYNİYAT SAYMANI (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi) I- TEMEL GÖREVİ : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesine göre düzenlenen Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamına

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR Sayfa No 1 / 16 1.AMAÇ Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : / Hastane Adı: Tarih:././ Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks : / Fiili Yatak Sayısı : Yatak Kullanım Oranı (%)*.. * (Son 1 yılda

Detaylı

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 Poliklinik girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.1.1 P.1.2 Poliklinik bina girişlerinde, poliklinik kat girişlerinde ( veya asansör çıkışları karşısında )

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: R. Arda DEDEOĞLU ANKARA - 2009 GİRİŞ İŞLEMLERİ Taşınırların Kaydı (TMY Md.12) (1)

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması Akademik Personelin İzin Kullanımı Akademik Personel İzin Kullanımı İş Akış Süreci İzin Talebi İlgili Personel Mazeret(10 gün) veya s e n e l i k i z i n için izin formu doldurur. Form Bölüm Başkanlığına

Detaylı