SATIġ ve DAĞITIM. SAP- SD SĠPARĠġ 1/67

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIġ ve DAĞITIM. SAP- SD SĠPARĠġ 1/67"

Transkript

1 SATIġ ve DAĞITIM SAP- SD SĠPARĠġ 1/67

2 SATIġ BELGELERĠNĠN YARATILMASI VE GENEL YAPILARI Her satış dokümanı bir satış alanı içinde yaratılır. SipariĢ Yaratma: Satış siparişi fatura belgesine referansla veya herhangi bir belgeye gerek kalmadan da yaratılabilir. Ancak referansla yaratmak her zaman daha makuldür. Çünkü veriler bir belgeden diğerine kopyalanır ve bu da sistemin performansını arttırır. 2/67

3 SAP da siparişin türleri vardır. Sipariş hangi türde yaratılıyorsa, uyarlama kısmındaki o türün özelliklerine göre davranır. Aşağıdaki şekilde bu sipariş türlerinden bazıları gösterilmiştir. 3/67

4 Farklı sipariģ süreçleri satıģ türlerine göre ifade edilir. Örneğin Standart sipariģ türü faturalanabilen ve belli termin satırlarına sahip sipariģler için uygundur. Acil satıģ ve peģin satıģ direk üretim tesisi veya dağıtım tesisinden yaptığımız satın alımlar için uygundur. Fatura mal alınır alınmaz direk kesilir. Bedava sipariģler belli tarihlerde gerçekleģen ve herhangi bir fatura gerektirmeyen satıģlar için idealdir. Palet örneği bu duruma uygundur. Geri dönen mallarınız içinse bir geri dönüģ sipariģi yaratılabilir. 4/67

5 Ayrıca istediğiniz özelliklere sahip olması gereken bir sipariş türünü kendinizde yaratabilir ve satışlarınızı yarattığınız sipariş türünden yapabilirsiniz. SAP de satış süreci satıģ öncesi aktivitelerle başlar. Satış öncesi aktivitelerin sağlam bir zeminde yürümesi için müşteri ilişkiler yönetiminin iyi derecede yapılandırılması gerekir. 5/67

6 SatıĢ öncesi aktiviteler öncelikle telefondan, mailden, fuarlardan veya internetten müşterilere duyurulan ürün ve ürün kampanyalarıyla başlar. Sonra müşteri alacağı ürün için bir teklif talebi (inquiry) sunar. Bu teklif talebinin belli bir periyodu vardır ve yasal bir zorunluluğu yoktur. Yani müşteri istediği an bu tekliften vazgeçebilir. Teklif talebini alan işletme bu talebe referansla teklif sunma dökümanı (quotation) yaratır ve müşteriye bunu gönderir. Bu teklif sunma belgelerinin belli bir periyodu vardır ve yasal olarak ta bağlayıcıdırlar. Teklif sunma belgesi bir inquiry e referansla yaratılmak zorunda değildir. Yani müşteriden herhangi bir teklif almadan direk bir quotation yaratılabilir. 6/67

7 Müşteri ürün için yapılan teklifi kabul ederse, sistemden bu teklife referansla sipariş yaratılır. 7/67

8 TEKLİF TALEBİ (INQUIRY) Araştırma yapmak amacıyla müşterinin gönderdiği ürün talebinin sisteme girilmesidir. Örneğin müşteri ile telefon görüşmesi yapılır veya faxla bazı ürünlerden isteyebileceklerini belirtirler. 8/67

9 TEKLİF TALEBİ (INQUIRY) Müşteri teklif belgesi adından da anlaşılacağı gibi bir teklif belgesidir. İşletmenin ilk müşterisi veya devamlı müşterisi için bu belge hazırlanabilir. Örneğin işletmenin devamlı müşterisi işletmeyi arayarak; geçen sene işletmeden t- as106 kodundaki motosiklet ön farı satın aldığını, üründen memnun kaldığını ve yeni sipariş için bir fiyat teklifi istediğini belirtir. İşletmede müşteri teklifini müşteri teklif sunumu belgesine girerek bir satış dokümanı yaratır. Aşağıdaki şekilde teklif sunumunun giriş ekranı görülmektedir 9/67

10 10/67

11 Teklif Talebi Yaratma Ekranı Teklif yaratma ekranında elle siparişi vermek isteyen müşteri (sold-to party) ve satın alma numarası başlık kısmına girilir. Enter tuşuna basıldığında ise müşteri kartından ürünü teslim alan (ship-to party), ödeme vadesi (payment terms), incoterms, satış alanı, doküman para birimi otomatik olarak müşteri kartından gelir. Bütün bunlar başlık (header) seviyesinde gerçekleşir. 11/67

12 Şekilde görülen başlık butonuna basıldığında başlıkla ilgili diğer tablarda ayrıntılı olarak görünür. Başlık kısmında üzerinde durulması gereken konu ise requested delivery date (müşterinin malı istediği tarih) in dokümana otomatik olarak gelmesidir. Bu tarih ise dokümana uyarlama tarafında teklif sunumu tipi (inquiry type) nden gelir. Ayrıca bu teklifin hangi aralıklarda geçerli olacağını yaratma ekranından girebiliriz. Bu tarihlerin bir yasal bağlayıcılığı yoktur. Kalem (item) kısmına ise malzeme numarası ve istenilen miktar girilir. Enter tuşuna basıldığında sistem otomatik olarak malzemeden fiyatı getirir. 12/67

13 13/67

14 Logistics Sales and distribution Sales- Inquiry VA11-Create PO Number: Müşteri ile iletişimde kolaylık sağlar.örneğin, müşteri talebiyle ilgili fax çekmiştir ve de kendi sisteminde buna bir numara vermiştir.) PO date: İstenilen tarih girilir. Valid from ve valid to bölümünde;firmanın uyguladığı geçerlilik süresi girilir. Örneğin bir haftalık geçerlilik süresi... Sipariş miktarı ve adedi girilir.enter a basıldığında malzemelerin tanım kısımlarına sistem tarafından giriş yapıldığı ve bazı verilerin hesaplandığı görülür. Ayrıca net value kısmına veri atandığı gözlenir. 14/67

15 Net Value: Sistem gerekli hesaplamaları yapar. Expected order value: Gerçekleşmesi beklenen sipariş anlamına gelmektedir.sistem içerisinde daha önceden alınan taleplerin satış olarak gerçekleşme oranlarının net value daki miktar ile çarpılmasıyla elde edilir. Örneğin talep tutarı 1000 Euro ve siparişe dönme oranı % 40 olsun. Bu durumda 1000 X 0.4 =400 Euro olur. Birden çok malzeme varsa her biri için gerçekleşme oranları ayrı ayrı hesaplanır ve toplanır. 15/67

16 TEKLĠF SUNUMU YARATMA (QUOTATION) Teklif sunumu belgesi bir teklife referansla yaratılabileceği gibi, herhangi bir dokümana referansa gerek duymadan da yaratılabilir. Ama en doğrusu eğer varsa bir teklife referansla yaratmaktır. MüĢteri iģletmeye almak istediği ürünü teklif halinde gönderir göndermez, iģletmedeki ilgili personel bu teklife o anki stok değerlerine ve fiyatlandırmaya bakarak bir teklife uygun bir quotation ı müģteriye gönderirler. 16/67

17 Teklif Sunumunu Referansla Yaratma Teklif sunumu (quotation) yaratırken VA21 işlem kodu kullanılır. Teklif sunumu belgesi bir satış dokumanıdır ve dokuman tipi QT dir. Bu ekranda üstteki çubukta referansla yarat (create with reference) tuşuna basıldığında şekildeki küçük ekran açılır. Bu ekranda göründüğü gibi inquiry tabı seçili gelir. Bu ekranda teklif numarası girilir ve ardından alttaki kopyala (copy) tuşuna basılarak quotation dokümanının içine girilir. 17/67

18 Quotation (Teklif Sunumu) Yaratma Ekranı VA21 18/67

19 Bu aşamadan sonra teklif yaratma ekranına veriler Inquiry den kopyalanmış olarak gelir. Teklif geçerlilik süresi girmek için Valid from ve Valid to kutucukları tıklanır. Teklif hazır hale gelmiştir ve kaydedilir. 19/67

20 SĠPARĠġ YARATMA (SALES ORDER) Bir standart sipariş aşağıdaki bilgileri içerir. Müşteri ve malzeme bilgileri Fiyat bilgileri Sevkiyat tarihleri ve miktarları ile ilgili bilgiler Sevkiyat süreci ile ilgili bilgiler Faturalama ile ilgili bilgiler 20/67

21 Bir satış siparişi başlık (header),kalem (item) ve termin satırı (schedule line) olmak üzere üç kısımdan oluşur. Herkısım belli verilerden oluşur. Satış dokümanı başlığı Bütün dokümanı ilgilendiren verileri içerir. Müşteri ilişkili veriler burada bulunur. Satış dokümanı kalemi Genelde malzemeye ait verilerin bulunduğu kısımdır. Siparişteki her kaleme özgü veriler burada saklanır. Termin satırı Bu kısımda ise siparişin zaman çizelgeleme bilgileri ve sevk edilebilecek miktarın olduğu bilgiler vardır. Mesela malzeme hazır tarihi, yükleme tarihi,mal çıkış tarihi ve malın müşteriye ulaşacağı tarih buradadır. 21/67

22 SipariĢ Belgesinin Genel Yapısı 22/67

23 SĠPARĠġ YARATMA (SALES ORDER) Sipariş yaratmanın işlem kodu VA01 dir. Sipariş yaratma giriş ekranına gelindiği zaman, sipariş teklif sunumuna referansla yaratılacağı için referansla yarat tuşuna basılarak çıkan küçük ekranda teklif sunumu numarası girilerek quotation daki bilgilerin kopyalama kuralına göre siparişin içine geçmesi sağlanır. Sipariş türü alanına OR (standart sipariş) girilir. Bu alana çeşitli sipariş türleri girilebilir. Örneğin; peşin satış, acil sipariş türleri bu alana sipariş türü olarak girilir. Sipariş belgesi belli işlemlerde girilen sipariş türüne göre hareket eder. Örneğin; müşterinin malı istediği tarih, fatura türü, sevkiyat türü, kullanılabilirlik kontrolü, zaman çizelgeleme gibi daha bir çok hareket sipariş türüne göre belirlenir. 23/67

24 SipariĢ Yaratma Ekranı (VA01) 24/67

25 SAP işlem ekranı sekmeler Başlık Sekme madde detayı Sekme maddesi 25/67

26 Sipariş sürecinde sistem iki şeyi daha yapar. Bunlardan ilki sistem istenilen malzemenin istenilen tarihte olup olmadığını kontrol etmek için bir kullanabilirlik kontrolü (availability check) çalıştırır. Sipariş içi gerekli yerler tamamlandıktan sonra ekranın sol alt köşesinde availability check tıklanır ve onaylanır.availability check carried out (mevcudiyet durumu kontrol edilmiştir) ibaresi belirir. Diğeri ise malzeme yönetimine bir transfer ihtiyacı gönderir. Bundan kasıt malzeme yönetimine şu maldan bu sipariş için şu kadar lazım emrini vermektir. 26/67

27 Yine ekranın sol alt köşesinde items conditions tıklandığında alınan siparişteki ürün fiyatı detayları,vergiler ve de varsa müşteriye ait iskontolar görülebilir. 27/67

SATIġ ve DAĞITIM SAP- SD NOTLARI

SATIġ ve DAĞITIM SAP- SD NOTLARI SATIġ ve DAĞITIM SAP- SD NOTLARI SAP, Almanca açılımı Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, veya İngilizce Systems, Applications and Products in Data Processing. Client/Server Sunucu(Server)

Detaylı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı

vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı vsrm Platformu Tedarikçi Firmalar için Eğitim Dokümanı Doküman Yayın Tarihi : 22.04.2011 Revizyon: V01 Copyright 2006 ITG Ltd. Bütün hakları saklıdır. Bu belge ITG Ltd. firmasının özel bilgilerini içermektedir.

Detaylı

Satın Alma Modülü. Yayın Tarihi / Revize Tarihi 01.08.2004 / 05.08.2012. Revizyon Numarası. Sayfa Sayısı 69

Satın Alma Modülü. Yayın Tarihi / Revize Tarihi 01.08.2004 / 05.08.2012. Revizyon Numarası. Sayfa Sayısı 69 Satın Alma Modülü Yayın Tarihi / Revize Tarihi 01.08.2004 / 05.08.2012 Revizyon Numarası 01 Sayfa Sayısı 69 Hazırlayan / Düzenleyen Dilara GÜRDAL / Sedat BAL 1 İçindekiler 1.İçerik... 3 1.1.Satın Alma

Detaylı

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri Logo Tiger ile Finansal İşlemler 12/2/2013 Table of Contents Finans... 3 Finans Tanımları... 3 Kasa Kartı Tanımlanması... 3 Cari Hesap Tanımları...

Detaylı

TÜMOSAN Bayi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu

TÜMOSAN Bayi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 01.09.2014 TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Giriş ve Genel Özellikler... 3 1.1. Giriş Ekranı... 3 1.2. Genel Özellikler... 5 2. Sipariş Menüsü... 6 2.1. Bayi Sipariş Talebi Ekranı...

Detaylı

PORTAL KULLANIM KILAVUZU

PORTAL KULLANIM KILAVUZU PORTAL KULLANIM KILAVUZU ECZACI PORTALI TANITIMI VE KULLANIM KILAVUZU İçindekiler ECZACI PORTALI TANITIMI VE KULLANIM KILAVUZU... 3 ALIŞ VERİŞ... 3 HIZLI SİPARİŞ... 4 MALZEME TÜRÜ SEÇİMİ... 4 TESLİMAT

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ

ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ Otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde stok takibi yapılırken geleneksel stok tanımlama alanları yeterli olmamaktadır. Derece Yazılım fonksiyonel ve esnek yapısı ile stok tutarken

Detaylı

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI

MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI Bütün Bilgi İşlem Yazılım Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. 2012 Sayfa 1 / 52 MRP MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI 1. İÇERİK 1.1. Modülün İşleyişi Plansız giriş, çıkış ve transfer

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2012

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2012 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2012 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 İş Akış Rol Tanımları... 4 Rol Tanım Bilgileri... 5 İş Akış Kartları... 6 İş Akış Bilgileri... 7 İş Akışı Genel Bilgileri... 8 Başlangıç

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Mart 2012

İş Akış Yönetimi LOGO Mart 2012 İş Akış Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İş Akış Yönetimi... 3 İş Akış Rol Tanımları... 4 Rol Tanım Bilgileri... 5 İş Akış Kartları... 6 İş Akış Bilgileri... 7 İş Akışı Genel Bilgileri...

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

P e n C A D Pencere Üretim Programı

P e n C A D Pencere Üretim Programı . P e n C A D Pencere Üretim Programı 9.Baskı 2 Mart/2007 ABT Bilgisayar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 Giriş 8 ABT yi tanıyalım 8 PenCAD programı hakkında genel bilgi 9 PenCAD programının yüklenmesi ve çalıştırılması

Detaylı

SATIN ALMA YÖNETİMİ...

SATIN ALMA YÖNETİMİ... SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 13 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 13 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri

Detaylı

Stok LOGO Haziran 2008

Stok LOGO Haziran 2008 Stok LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12 Malzeme Birim Bilgileri...14 Malzeme

Detaylı

OTOMOFİS KULLANIM KLAVUZU (PC VE MOBİL) 1. FİRMA BİLGİLERİNİN BULUTTA OLUŞTURULMASI

OTOMOFİS KULLANIM KLAVUZU (PC VE MOBİL) 1. FİRMA BİLGİLERİNİN BULUTTA OLUŞTURULMASI OTOMOFİS KULLANIM KLAVUZU (PC VE MOBİL) 1. FİRMA BİLGİLERİNİN BULUTTA OLUŞTURULMASI Sistemin ilk başlangıç noktasını bu adım oluşturmaktadır. Uygulama simgesine tıkladığınızda sistem oluşturacağı veri

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm AYNİYAT

Çözüm Bilgisayar. Çözüm AYNİYAT Çözüm Bilgisayar Çözüm AYNİYAT 4.1 Ayniyat Çözüm Ayniyat programı çok kapsamlı bir stok takip programı olmakla beraber, aynı zamanda kurum ve kuruluşların daha bir çok işlemlerini bilgisayar ortamına taşıyan

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir.

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir. TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Anket Formunun GMS.NET Yazılımı Kullanılarak Doldurulması ve İnternet Üzerinden TÜİK e Gönderilmesi TÜİK YSHI ANKET FORMUNUN ÇALIŞTIRILMASI TÜİK e gönderilecek

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Logo Ürünleri İçindekiler Yeni Türk Ticaret Kanunu... 4 Uluslararası ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS/TFRS)... 4 Logo Ürünlerinde Türk Ticaret Kanunu ile ilgili

Detaylı

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 ÜRETİM MODÜLÜ 1. üretim modülü ne GİRİŞ... 5 2. parametre... 7 2.1 Genel Parametreler... 7 2.2 Eleman Parametreleri... 8 2.3 Enerji Parametreleri... 8 2.4 Öngörülen İş Emri Muhasebe Kodları... 9 2.5

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

POLOSoft MikroKobi. POLOSoft. İş Yönetim Yazılımı. Kullanım Kılavuzu. Mekatronik Yazılım www.mekatronik.com.tr

POLOSoft MikroKobi. POLOSoft. İş Yönetim Yazılımı. Kullanım Kılavuzu. Mekatronik Yazılım www.mekatronik.com.tr POLOSoft İş Yönetim Yazılımı Kullanım Kılavuzu Mekatronik Yazılım www.mekatronik.com.tr İçindekiler Giriş Ana Menü 6 1.Tanımlar 7 2. Stok Malzeme Yönetimi 13 2.1. Stok Kartları 13 2.2. Stok Kayıtları 15

Detaylı

BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR

BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler Tarih : 23.09.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG destekleyecek araçlar

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011

İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011 İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İş Akış Yönetimi... 4 İş Akış Rol Tanımları... 5 Rol Tanım Bilgileri... 6 İş Akış Kartları... 7 İş Akış Bilgileri... 8 İş Akışı Genel Bilgileri...

Detaylı

ARBİS BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

ARBİS BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? ARBİS BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar ARBİS Bilgi Sistemi bağlantısına tıkladığınızda

Detaylı