T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 DÖNER SERMAYE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI (UDH BAKANLIĞI BİRİMİ) SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ (MALİYE BAKANLIĞI BİRİMİ) 2

3 DÖNER SERMAYE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET ALANI: İşletme Dairesi Başkanlığı, Bakanlığımız Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri ve Liman Başkanlıklarının sarf malzeme ihtiyaçlarını (Bilgisayar, kırtasiye, büro mobilya ve malzemeleri), bina yapım ve tadilat işleri, çeşitli hizmet alımları (güvenlik personeli, şoförlü araç kiralama, Yol Kenarı Denetim İstasyonları yapımı ve bu yapılara işçilik hizmeti alımı, medya tanıtım ve eğitim hizmetleri alımı), hurda araç alımı (sadece belge verilen araçlar için) ve mevzuatın el verdiği ölçüde diğer tahakkuk iş ve işlemleri yerine getirmekle görevlidir. 3

4 DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET ALANI: İşletme Dairesi veya Yetki devri çerçevesinde Bakanlık Merkez Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri veya Liman Başkanlıkları tarafından yapılan Ödeme Emri Belgelerinin ödemesinin yapıldığı, Tahakkuk evraklarının (Ödeme Emirlerinin) gönderildiği, (yani muhasebeleştirildiği) birimdir. Maliye Bakanlığı Birimidir. Faaliyet Adresi: Hanımeli Sokak No:7, Kat:4 Sıhhiye/ANKARA adresinde hizmet vermektedir. 4

5 BÜTÇE Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder. GENEL İDARE BÜTÇESİ Süreç; Destek Hizmetleri Başkanlığının; Biriminize Defterdarlığa gönderdiği Gönderme Emri Belgesi ile başlar. 5

6 BÜTÇE DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ Süreç: Yetki Devri Bütçe Uygunluk Belgesi ile başlar. Merkezi Bütçede yeterli ödenek olmaması esastır. Merkezi Bütçede Ödenek var ise, Önce ödenekler kullanılmalıdır. 6 BÜTÇE

7 2013 DÖNER SERMAYE GİDER BÜTÇESİ ÖRNEĞİ 7

8 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Kırtasiye Alımları Büro Malzemesi Alımları Periyodik Yayın Alımları Diğer Yayın Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Su ve Temizlik Malzemesi Alımları Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Enerji Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Diğer Enerji Alımları Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Yiyecek Alımları İçecek Alımları Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları Giyim ve Kuşam Alımları Giyecek Alımları Diğer Giyim ve Kuşam Alımları Özel Malzeme Alımları Diğer Özel Malzeme Alımları Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 8

9 Harcama Usul ve Esasları İLGİ: Müsteşarlık Makamının tarih ve 75 sayılı yetki devrine ilişkin Onayı. Müsteşarlık Makamının ilgide kayıtlı yetki devrine ilişkin onayı ekte gönderilmektedir. Söz konusu onayda belirtilen tutara kadar Biriminizin / Bölge Müdürlüğünüzün / Liman Başkanlığınızın merkezi yönetim bütçesinde ödeneği bulunmayan veya yetersiz olan, Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Faaliyet alanları başlıklı 4 ncü Maddesinde yer alan Döner Sermaye İşletmesi hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği, aynı yönetmeliğin giderler başlıklı 7 nci Maddesi hükümlerine uygun; her türlü yapım işleri, hizmet alımları, mal alımları, fatura ödemeleri, demirbaş tamirat-bakım ve sarf giderleri için harcama yetkisi verilmiştir. 9

10 Harcama Usul ve Esasları Söz konusu harcamaları; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve bu kanunlarda bulunan hükümlere dayanılarak hazırlanan yönetmelik, genel tebliğ, tebliğ, genelge ve benzeri diğer mevzuatın amir hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek ve hazırlanacak ödeme emri belgeleri doğrudan Hanımeli Sokak No:7 kat 4 Sıhhıye / Ankara adresinde hizmet veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne gönderilecektir. 10

11 Harcama Usul ve Esasları Ayrıca; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar başlıklı 62. Maddesinin (I) bendi Bu Kanunun 21 ve 22. Maddelerindeki parasal limitler dâhilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz hükmünü taşımaktadır. 11

12 YETKİ DEVRİ Verilen bu harcama yetkisinin bir başkasına devredilmemesi, Harcama yetkilisi mutemedi avans limiti kapsamındaki her türlü mevzuata uygun harcamalar ile elektrik, su, telefon, internet, doğalgaz ve benzeri abonelik sistemiyle ödenen faturalar, yurtiçi yolluk ödemeleri, mahkeme harç ve giderleri, posta giderleri, akaryakıt giderleri, icra ödemeleri hariç olmak üzere; alım yapılan bir harcama kaleminden ikinci bir alım yapılabilmesi için 30 gün geçmesi, 12

13 YETKİ DEVRİ Yurtdışı yolluk giderleri, fotokopi makinası, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzeme alımları hariç olmak, Şartıyla; Bu yetki devrinden önce sözleşmeye bağlanmış ve aylık hak edişler şeklinde yapılan ödemelerde aylık hak ediş tutarında, 13

14 YETKİ DEVRİ Diğer harcamalarda her bir ödeme emri belgesi için; - Genel Müdürlere (Ellibin) TL, KDV hariç. - Liman Başkanlarına personel sayısına göre; a) Personel sayısı 1 ile 10 arasında olanlara (Onbin) Türk Lirası, KDV hariç. b) Personel sayısı 11 ile 20 arasında olanlara (Yirmibin) Türk Lirası, KDV hariç. c) Personel sayısı 21 ve üzeri olanlarda (Otuzbin) Türk Lirası, KDV hariç. Yetki verilmiştir. 14

15 BÜTÇE UYGUNLUK ONAYI İlgi de kayıtlı onayın (d) maddesinde belirtilen harcamalar dışındaki, 4734 Sayılı Kanunun 21 ve 22. Maddeleri uyarınca yapılacak harcamalarda bütçe yeterliliğinin kontrolünü sağlamak amacıyla; yapılması planlanan yapım işi, mal ve hizmet alımının karşılanacağı bütçe tertibini, işin niteliklerini, yaklaşık maliyetini ve harcama yetkilisinin adı, soyadı ve Unvanını içeren yazımız eki formunun eksiksiz doldurularak bir örneğinin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığının nolu faksına iletilmesi ve Başkanlığın 48 saat içinde talebin geldiği faks numarasına fakslayacağı uygunluk beyanının alınması gerekmektedir. 15

16 BİRİMİN ADI İŞİN TANIMI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGUNLUK BELGESİ İŞİN MİKTARI 2.500,00 BÜTÇE TERTİBİ KDZ. EREĞLİ LİMAN BAŞKANLIĞI TABELA VE FLAMA YAPIM İŞİ I.TEKLİF II. TEKLİF III. TEKLİF ALINAN TEKLİFLER 2.500, , ,00 YAKLAŞIK MALİYET 3.000,00 BELGENİN ÇEKİLECEĞİ FAKS NO DİĞER HUSUSLAR HARCAMA YETKİLİSİNİN ADI- SOYADI ÜNVANI- İMZASI Cemal EROĞLU Liman Başkan V. 62. Maddenin I.Bendi Açısından Bütçe UYGUNDUR UYGUN DEĞİLDİR / /2013 / /2013 İMZA KAŞE İMZA KAŞE

17 EVRAK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ Her ayın 5 ine kadar Başkanlığımızda olması gereken; Ek Ödeme, Güvenlik ve Kiralık Araç Kabul Teklif Belgesi ve Puantajları, Üst Yazı olmadan doğrudan kargoyla ya da APS ile gönderilmektedir. Evrakların kaybolmasına ya da ilgili birime ulaşmamasına neden olmaktadır. Yukarıda belirtilen her işlem Başkanlığımızda ayrı birimlerde değerlendirildiğinden ayrı ayrı üst yazı ekinde gönderilmelidir. Bu durum evrakın akıbeti ve takibi açısından önemlidir. 17

18 EVRAK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ 71 Liman Başkanlığının işlemleri (örneğin Ek ödemeler) tek bir tahakkuk (Ödeme Emri) ile yapıldığından; Bir Limandaki aksaklık etmektedir. tüm limanları mağdur 18

19 EVRAK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ Fakslanan evrakların ilgilisine ulaşıp ulaşmadığının, istenilen nitelikte olup olmadığının teyit edilmesi gereklidir. Mali mevzuatta : 2x2=4 tür. 3,99 yani bir kuruşluk fark var ise evrak hatalıdır ve geri döner! 19

20 EVRAK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ Her Harcama Yetkilisinin ve Gerçekleştirme Görevlisinin elinin altında ; Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği mutlaka bulunmalıdır. Yönetmeliğin 5 inci ve 66 ıncı maddesi: Ödeme Evraklarının ekinde bulunması gereken evrak ve niteliklerini tek tek saymaktadır. 20

21 EVRAK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ Denizdibi Tarama Başmühendislikleri ya da Liman Başkanlıklarımız Eğer fatura düzenlemişler ise; Faturayı düzenlediği gün üst yazıyla Başkanlığımıza gönderilmelidir. Beyannameler yasal süresinde verilmediğinde İşletmemiz cezalı duruma düşmektedir. Faturada T.C. Kimlik numarası, Vergi Numarası mutlaka yazılmalıdır. Bankaya yatırılan tutarların dekont tarihi ile fatura tarihi aynı olmalıdır. 21

22 EVRAK VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ Damga Vergileri; KDV hariç tutar üzerinden 2013 yılı oranı olan (binde 9,48) üzerinden kesilmelidir. Ödeme Emri Belgesi üzerinde; IBAN No Alacaklının Adı Soyadı YA DA Ticari Unvanı tam olarak yazılmalıdır. 22

23 PARA İADESİ İŞLEMLERİ Hazineye kaydedilen paranın Vatandaşa iadesi 23

24 PARA İADESİ İŞLEMLERİ Üst yazıda iade işleminin Liman Başkanlığınca uygun görüldüğü ifade edilmelidir. Dilekçe ve dekont fotokopi olarak gönderiliyor. Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 5: «Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının bağlanması esastır.» hükmüne uymak zorundayız. Şirketlere ait iadelerde dilekçe veren ya da parayı yatıran şahsın şirketle olan bağlantısının belirtildiği vekaletname gönderilmelidir. 24

25 PARA İADESİ İŞLEMLERİ Başkanlık üst yazısında iade edilecek tutar net olarak belirtilmelidir. Dilekçeyi imzalayan şahsın imza sirküleri gönderilmelidir. 25

26 DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler Madde 5 - Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. İlk iki nüshası, bu Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı belgeler Sayıştay'a gönderilir, ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır. 26

27 DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. 27

28 DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının bağlanması esastır. Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri bağlanmak suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir. 28

29 2012 EK ÖDEME BİLGİLERİ 2012 yılının 12 aylık döneminde Bakanlığımız Merkez, Bölge Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları ve Karayolları Genel Müdürlüğü personeline (yaklaşık 8332 kişi için) toplam ,90.- TL ek ödeme yapıldı. 29

30 EK ÖDEME İŞLEMLERİ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 86: Vekâlet Görevi ve Aylık Verilmesinin Şartları: Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekâlet asıldır. Bulunduğu yerden başka bir yerdeki göreve vekâlet halinde, Harcırah Kanununun başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır. 30

31 EK ÖDEME İŞLEMLERİ Atama Onayının asil memuru atamaya yetkili amir imzalamalıdır. Vekilin asilde aranan şartları taşıması gereklidir (DMK:175) Atamanın 68.maddeye göre yapılması ve bu hususun atama onayında belirtilmesi gereklidir. Liman Başkanı veya Liman Başkan Yardımcısı görevine, Asaleten ya da Vekâleten atanan veya görevlendirme suretiyle görevlendirilen personelin; 31

32 EK ÖDEME İŞLEMLERİ İlk ataması yapılan personel için; Atama Onayı ve Göreve Başlama Yazısının, Naklen ataması yapılan personel için; Atama Onayı, Personel Nakil Bildirimi ve Göreve Başlama yazısının, Vekâleten yürütülen görevle için; vekâlet eden personelin Vekâlet Onayı ile göreve başlama yazısının, Hesaplanan ek ödeme bordrolarıyla birlikte, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. 32

33 EK ÖDEME İŞLEMLERİ Ocak ve Temmuz aylarında katsayı artışı yapılmaktadır. Bu aylarda düzenlenen bordrolarda yeni katsayı uygulanmaktadır. Karşılaşılan Sorunlar Ek ödeme işlerine bakan personel ile koordineli şekilde giderilmeye çalışılmalıdır. 33

34 EK ÖDEME İŞLEMLERİ Ek ödemelerin zamanında ödenmesi için her ayın 5 ine kadar mutlaka Başkanlığımıza gönderilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Derece/Terfi, İlk defa işe başlama, tayin, vekalet vb. işlemlerde evrakların onaysız gönderilmesi, Herhangi bir nedenle aldığı ek ödemeyi iade etmesi gerekenler: Kişi Borcu hesaplama cetvelini eklemelidirler. 34

35 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun şekilde bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir. 35

36 TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol sorumlusu tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenebilmesi için öncelikle, alımı yapılan mal ve malzemelere ait fatura (sureti), ihale onay belgesi(sureti), muayene kabul tutanağının (sureti), yazınız ekinde Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. 36

37 TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı bütçesinden alımı yapılan mal ve malzemelerin Taşınır Mal Yönetmeliği gereği taşınır malların kaydı, takibi, devri gibi işlemlerin bir arada hatasız yülütülebilmesi için, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı taşınır mal ve stok yönetimi programı, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ve Bakanlığımız Harcama Birimleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri ile koordineli bir şekilde kullanılacaktır. 37

38 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ Bu bağlamda; Harcama biriminizce alımı yapılan mal ve malzemelere ait, yazınız ekinde gönderilen belgelere istinaden T.İ.F düzenlenecektir. Harcama biriminiz adına düzenlenen T.İ.F. Biriminiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi tarafından da imzalanarak, Bir nüshası Başkanlığımıza, bir nüshası da düzenlenen ödeme emri belgesine bağlanarak Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne gönderilecektir. 38

39 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ TİF Düzenlenebilmesi için; tarih ve 1917 sayılı yazımızda belirtilen hususlara uygun, Fatura (örneği) İhale Onay Belgesi (örneği) Muayene Kabul Belgesi (örneği) üst yazı ekinde gönderilmelidir. TİF mutlaka ödeme evrakının (ödeme emri belgesi) ekinde Saymanlığa gönderilmelidir. TİF olmadan ödeme yapılmaz. 39

40 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ Genel Bütçeden alım yapıldığı halde, Döner Sermayeden Tahakkuk yapıldığı Döner Sermaye Bütçesinden alım yapıldığı halde, Genel Bütçeden ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Her İşlem Kendi bütçesinden yapılmalıdır. 40

41 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ Genellikle Bütçe tertibinin yanlış yazıldığı, Faturada KDV nin ayrıca belirtilmediği Satınalmanın Yapım İşinden yapıldığı, Ancak faturada demirbaş ve sarf malzemesi ilave edildiği görülmektedir. Mal Alımı Hizmet Alımı Yapım İşleri mevzuatları ve harcama kalemleri farklıdır. Ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 41

42 TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞLEMLERİ Döner Sermaye Tarafından temin edilen taşınırlar: Döner Sermaye Devir Fişi olmadan alınmamalıdır. Genel Bütçe Kayıtlarına İmzalanıp fakslanan TİF Giriş-Çıkış, Zimmet fişlerinin geri dönüşlerinde azami özen gösterilmelidir. 42

43 TEŞEKKÜRLER

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER

Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER Hazırlayan Mali İşler Şube Müdürü İsmail EKER MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ ÖDEME EMRİ BELGESİ Ödeme belgesi : İdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ Mehmet YERTUTANOL Mali Hizmetler Uzmanı DAYANAK 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33 üncü

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP VERME SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hazırlayanlar Hasan Basri DAYIOĞLU

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Madde 4- Onay belgesi : İhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle

Detaylı

07.05.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11509&sourcexmlsearch=&mevzuatiliski=0

07.05.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11509&sourcexmlsearch=&mevzuatiliski=0 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26565 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 538 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27.06.2007 Sayı: 26565 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARI HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ 27.06.2007 tarih ve 26565 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01)

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2015/01) 26.12.2014 tarih 29217 sayılı Mükerrer gazetede yayımlanan 6583 Sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.GSÜ.070.82.00/ 113 24 Temmuz 2006 Konu : Ön Mali Kontrol 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği R.G. Tarihi : 31/12/2005 R.G. Sayısı : 26040 (3. Mükerrer) BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili açıklama

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili açıklama STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili açıklama Strateji Geliştirme Birimleri, -yükseköğretim kurumlarının diğer idari birimlerinden farklı olarak- 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ VE YAZIŞMA USULLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesi nde imzaya yetkili görevlileri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ DEVİR SÜRECİ İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER HARCAMA EVRAKLARINDA ORTAK PROBLEMLER Ödeme Emri Belgeleri (ÖEB) sisteme girilirken ödeme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı