T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 EK-1 T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı Yaşar Üniversitesi fakülte ve yüksekokul bölüm ve programlarına uluslararası öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kabul ve kayıtlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Dayanak Madde 2 (1) Bu Yönerge, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6287 sayılı Kanun un 14/f maddesi uyarınca yurtdışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurtdışından öğrenci kabul etmesi kararı uyarınca ve Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların son şekline dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3 (1) Bu Yönergede geçen; a) TC: Türkiye Cumhuriyeti ni, b) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni, c) Üniversite: Yaşar Üniversitesi ni, d) YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu nu, e) Yönetim Kurulu: Yaşar Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, f) Senato: Yaşar Üniversitesi Senatosu nu, g) Fakülte: Yaşar Üniversitesi ne bağlı fakülteleri, h) Yüksekokul: Yaşar Üniversitesi ne bağlı Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu nu, i) Bölüm: Fakültelere bağlı bölümleri, j) Program: Yüksekokullara bağlı programları, k) Uluslararası Ofis Müdürlüğü: Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ofis Müdürlüğü nü, l) FLAT: Yaşar Üniversitesi Yabancı Dil Muafiyet Sınavı nı, m) Türkçe Muafiyet Sınavı: Yaşar Üniversitesi Türkçe Muafiyet Sınavı nı, n) İngilizce Hazırlık Sınıfı: Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı nı, o) Türkçe Hazırlık Sınıfı: Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe Hazırlık Sınıfı nı, p) IELTS: International English Language Testing System Sınavı nı, q) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavı nı, s) Cambridge ESOL: University of Cambridge tarafından yapılan ESOL Sınavları nı, t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı, u) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezi ni, v) Aday: Üniversite bölüm ve programlarına yurtdışından başvuran öğrenci adaylarını, y) Lise: Adayların öğrenim gördükleri/mezun oldukları orta-öğretim kurumlarını ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Uluslararası Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt ile İlgili Genel Esaslar Uluslararası Öğrenci Madde 4 (1) Uluslararası öğrenci olarak başvuracak adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla, aşağıdaki belirtilen şartlara sahip olanların başvuruları kabul edilir: a) Yabancı uyruklular. b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular. d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil). e) KKTC uyruklu olup; KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE A Levels sınav sonuçlarına sahip olanlar ile, tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE A Levels sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar. (2) Adaylardan aşağıda belirtilen şartlarda olanların başvuruları kabul edilmez: a) TC uyruklu olup (ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların. b) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE A Levels sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE A Levels sonuçlarınasahip olan veya olacaklar hariç). c) 1. Maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç). d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE A Levels sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE A levels sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç). e) Türkiyedeki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya 1. Maddenin a bendindende tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular. Özel Öğrenci Madde 5 (1) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen başvuru koşullarına göre, başvuru koşullarına sahip olmayan kişiler dahi bu yönerge hükümlerine tabi olmaksızın, üniversitedeki ön lisans/lisans programlarında verilen derslere kredi ders saat ücretini ödedikleri taktirde özel öğrenci olarak kayıtlanabilirler. (2) Bu statüdeki öğrenciye, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından, durumlarını gösteren bir belge yani transkript verilir. (3) Özel öğrenciye diploma ya da ünvan verilmez. 2

3 Başvurunun Şekli Madde 6 (1) Başvurular, Uluslararası Ofis Müdürlüğü ne akademik takvimde belirlenen tarih aralıklarında şahsen, postayla veya internet üzerinden yapılır. (2) İnternet üzerinden yapılan başvurularda üniversitenin kayıtları esas alınır. Başvuru Belgeleri, Dili ve Geçerlilik Süreleri Madde 7 (1) Adaylardan başvurularında aşağıdaki belgeler istenir; a) Yaşar Üniversitesi uluslararası öğrenci başvuru formu (eksiksiz olarak doldurulmuş ve niyet mektubuyla birlikte). b) Lise resmi onaylı kopyası (mezun ise). c) Not döküm belgesi (transkript) resmi onaylı kopyası (adayın lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren). d) Ulusal ve Uluslararası lise bitirme sınavları, diplomaları ve giriş sınavlarından birinin sonuç belgesi resmi onaylı kopyası, Ek-1 (varsa). e) İngilizce yeterlilik belgesi kopyası, Ek-2 (varsa). f) Referans mektubu. g) Pasaport resim ve yazılı sayfaların kopyası. (2) Başvuru belgelerinin dili Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları dışında ayrıca Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır. (3) Başvuru belgelerinin geçerlilik süreleri aşağıdaki gibidir; a) Adayların başvurularının değerlendirilmesinde lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama yoktur. b) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, YÖS vs.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır. c) Yabancı dil seviyesini tespit amacına yönelik yapılan sınavlardan TOEFL, IELTS, YDS vb. sınavların geçerlilikleri üç yıl ile sınırlıdır. (4) Adayların temin ettiği başvuru belgelerinin doğruluğunu Üniversite araştırma/inceleme hakkına sahiptir. Sağlanan bilgi ve belgede herhangi bir tutarsızlık, eksiklik var ise Üniversite adayın başvurusunu geçersiz sayma ve kayıtlı ise kaydını iptal etme hakkına sahiptir. (5) Adayların başvuruları sırasında teslim ettikleri belgeler, kendilerine geri verilmez. Ulusal ve Uluslararası Bitirme Sınavları, Diplomaları ve Giriş Sınavları Madde 8 (1) Adayların başvuru şartı olarak Ek-1 de belirlenmiş sınav ve/veya diploma belgelerinden herhangi birinden istenilen asgari puanı almış olması gerekir. (2) Kayıt kabul şartlarını değerlendiren fakülte/yüksekokulu, Uluslarararası Ofisin önerisini alarak Ek-1 deki koşulların altında veya üstünde kayıt ölçütü getirerek güncelleme yapabilir. (3) Yaşar Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı başvuran adayın teslim ettiği akademik belgelerde (lise bitirme diploması, not dökümleri ya da sınav sonuç belgelerinde) yeterlilik, şeffaflık ve güvenilirlik sağlanmadığı durumlarda, Üniversite Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı yapabilir. Söz konusu sınavın zamanı, içeriği ve şartları Senato tarafından karara bağlanır. Dil Yeterliliği Madde 9 (1) Üniversitenin bir lisans/yüksekokul programına başvuran adayların İngilizce dil yeterliliklerini Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan FLAT sınavı belirler. (2) Aşağıda belirtilen durumlarda olan öğrenciler FLAT sınavından muaf olurlar: a) En az son üç yılında, anadilin İngilizce olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim gören. 3

4 b) İngilizce nin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğretim görebilmeleri için aranan asgari İngilizce dil seviyesinin tespiti için yapılan TOEFL, IELTS gibi sınavlar ve ÖSYM tarafından yapılan ve bu sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen YDS gibi yabancı dil sınavlarından en fazla üç yıl olmak koşuluyla kendi geçerlilik süreleri içinde alınmış sınav sonucuna sahip olanlar (Ek 2.1.1). c) Son iki yıl içinde FLAT sınavından başarılı olanlar ve/veya İngilizce Hazırlık Sınıfı nı başarı ile tamamlayanlar, d) Anadili İngilizce olmayan ancak eğitimlerini İngilizce dilindeki sınav bünyesinde almış olanlardan Ek deki belgelere ve asgari puanlara sahip olanlar. (3) Ek-2 de belirtilen minimum puanı alıp başarılı olan öğrenciler, kabul edildikleri akademik programa doğrudan başlayabilirler. Aranan şartları sağlayamayan adaylar ise, İngilizce Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamakla yükümlüdürler. (4) İngilizce Hazırlık Sınıfı güz dönemi yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenci, istediği takdirde bahar döneminde dönem ücretini ödeyerek eğitime başlarlar. Aksi takdirde ücretini ödeyerek İngilizce Hazırlık Sınıfına devam eder. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam eden uluslararası öğrenciler Yaşar Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne tabidir. (5) Türkçe eğitim-öğretim yapan bölüm ya da programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerden menşe ülke TC Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Türkçe Yeterlik Belgesi onaylı örneği ya da TÖMER den alınan en az B2 notlu başarı belgesinin aslı istenir. Türkçe yeterlilik belgesi olmayan adaylar Yaşar Üniversitesi Türkçe Muafiyet Sınavına girerler. Kabul koşulu olan asgari puanın altında kalan öğrenciler Yaşar Üniversitesi Türkçe Hazırlık Sınıfında öğrenim görürler. (6) En az son üç yılında, Türkiye de Türk vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, eğitimini bu kurumlarda tamamlayanla Türkçe Hazırlık Sınıfından muaf tutulur. Değerlendirme Madde 10 (1) Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü adayın başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden ön değerlendirme yapar. Hazırlanan dosya nihai karar için ilgili Fakülte/ Yüksekokula iletir. (2) İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu, işbu yönerge yükümleri ve ekleri çerçevesinde başvuruyu değerlendirir. (3) Gerekli görüldüğünde adaylar akademik ve/veya dil seviyeleri için yüz yüze ve/veya görüntülü internet (Skype) üzerinden mülakata tabi tutulurlar. (4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm ve programlara yapılan başvurular söz konusu bölüm ya da programın ölçütleri kapsamında ilgili Dekanlıklar değerlendirir. (5) Geçici kabul mektubu (Spot Admission letter) Uluslararası Ofis Müdürlüğü yurtdışındaki hedef ülkelerde gerçekleşen Tercih Günleri kapsamında, sadece belirli özel durumlarda, aday ile yüz yüze mülakat yaptıktan ve belgelerin asıllarını gördükten sonra, bu Yönerge deki şartlara bağlı kalarak, Geçici Kabul Mektubu verme hakkına sahiptir. Kontenjanlar, Burslar ve Öğrenim Ücreti Madde 11 (1) Uluslararası öğrenci alımında kullanılan kontenjanlar Senato tarafından belirlenir. Kontenjan listesi, Öğrenci İşleri Müdürlüğünce YÖK e bildirilir ve YÖK onayı ile kesinleşir. Kontenjanlar, ÖSYM tarafından hazırlanan Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzunda ilan edilir. Programa başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması durumunda, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar diğer program kontenjanlarına eklenir. Kabul edilen aday sayısı toplam kontenjanı geçemez. (2) Kabul edilen adaylara verilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları, her akademik yıl için, Uluslararası Ofis Müdürlüğü ve Fakülte/Yüksekokullarca Senatoya önerilir. Alınan karar Mütevelli Heyetin onayına sunulur. Uluslararası Öğrenciler de Yaşar 4

5 Üniversitesi Hazırlık Sınıfı, Önlisans ve Lisans Öğrencileri Burs ve Eğitim-Öğretim Ücreti İndirim Yönergesi ne tabidir. (3) Her akademik yılbaşında Uluslararası Ofis Müdürlüğü tarafından önerilen öğrenim ücreti Mütevelli Heyet kararı ile belirlenir. Her akademik yılda belirlenen ücretler YÖK e bildirilir. Sonuçların Duyurulması Madde 12 - (1) Uluslararası Ofis Müdürlüğü üniversite bölüm ya da programına kabul edilen öğrencilere Rektörlük kanalıyla kabul mektubu gönderir. Adayların kesin kayıt kararını olumlu ya da olumsuz, yazılı olarak, Uluslararası Ofise belirtilen tarihlerde bildirmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt niyetini bildirmeyen öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Üniversite Kesin Kaydı Madde 13 (1) Üniversiteye kabul edilen uluslararası öğrenci adayı kabul mektubu ile beraber yaşadığı ülkede bulunan T.C. Büyükelçilikleri, Konsolosluk Şubeleri ve T.C. Başkonsolosluklarından öğrenim vizesi alarak ülkemize girebilir ve üniversiteye kaydını yaptırabilir. Öğrenim vizesi gerekmediği durumlar hariç, tüm uluslararası öğrenci adayları öğrenim vizesi almak zorundadır. (2) Üniversiteye kabul edilen ön lisans ve lisans öğrencileri yeterli kontenjan dahilinde ve fakülte ve meslek yüksekokulun da uygun görüşü alınarak güz ve/veya bahar yarıyılında kayıt edilebilir. (3) Üniversiteye kabul edilen adaylar, belirlenen kayıt tarihleri içerisinde aksi belirtilmediği sürece aşağıda belgelerin asılları ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne kesin kayıtlarını şahsen gerçekleştirirler; a) Lise diplomasının ve /veya Ulusal ya da Uluslararası sınav sonuç/bitirme belgesi aslı ve başka yabancı bir dilde ise noter onaylı Türkçe yada İngilizce tercümesi. b) TC Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki TC Büyükelçiliklerinden alınan lise diploma denklik belgesi aslı. c) Lise not belgesinin (transkript) onaylı, imzalı aslı. d) Akademik referans mektubu. e) Yabancı dil yeterliliklerini gösteren belgenin aslı (varsa). f) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenim vizesinin bulunduğu sayfanın kopyası. g) Öğrenim ücreti ödeme dekontu. h) Öğrencinin maddi imkânlarının yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla maddi güvence miktarını gösterir belgelerin aslı (sadece belirli durumlar ve ülkeler için geçerli). i) 10 adet vesikalık güncel fotoğraf. j) Türkiye de yaşayan yabancı uyruklu adaylar için ikamet tezkeresinin kopyası. (4) Türkiye de öğrenim görecek ve kayıtlarını yaptıran uluslararası öğrenciler, kayıt işlemlerinin ardından Uluslararası Ofisin de destek ve yönlendirmesi ile aşağıdaki işlemleri şahsi olarak gerçekleştirmekle ve belirtilen belgeleri almakla yükümlüdür; a) Öğrenim amaçlı İkamet Tezkeresi b) Yabancılar için TC numarası takibi c) SGK Genel sağlık sigortası başvurusu/takibi/prim ödemesi (5) Uluslararası öğrencilerin kayıt esnasında teslim ettikleri belgeler, kendileri mezun olana ya da herhangi bir sebep ile okuldan ilişiklerini kesene kadar Üniversite bünyesinde saklı tutulur ve öğrenciye iade edilmez. 5

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller Madde 14 (1) Bu Yönerge hükümlerine tabi uluslararası öğrenci eğitimi boyunca Yaşar Üniversitesinin ilgili tüm yönerge ve yönetmeliğine tabidir ve istifade edebilir. Yürürlük Madde 15 (1) Bu yönerge, Senato nun kararı, Mütevelli Heyeti nin kabulü ve YÖK ün onayından sonra yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16 (1) Bu yönerge hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür. Ekler: Ek-1 Ulusal ve Uluslararası Bitirme Sınavları, Diplomaları ve Giriş Sınavları Ek-2 Ulusal ve Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Ek-2 Ulusal ve Uluslararası Yabancı Dil Sınavları 2.1 İngilizce Aşağıda belirtilen sınav belge ve sertifikalarına sahip oldukları durumlarda İngilizce Hazırlık Sınıfı ndan muaf olur Yaşar Üniversitesi tarihli Senatosu nun kararı uyarınca İngilizce yeterlilik sınavları minimum puanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir; Fakülte/Enstitü FLAT TOEFL (IBT) - Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim-Tercümanlık bölümleri - İktisadi İdari Bilimler Fakültesi - Mühendislik Fakültesi - Mimarlık Fakültesi - İletişim Fakültesi - Fen Edebiyat Fakültesi (Mütercim-Tercümanlık ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri hariç) - Sanat ve Tasarım Fakültesi - Hukuk Fakültesi - Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü - Meslek Yüksekokulu IELT S YDS C ,5 70 C C Cambridge ESOL (FCE/CAE/CPE) CEFR B2 B2 B1 FLAT Yasar University English Proficiency Test see IELTS International English Language Testing System Academic version, see TOEFL (IBT) Test of English as a Foreign Language Internet based test, see Cambridge ESOL First Certificate of English see 6

7 2.1.2 Anadili İngilizce olmayan ancak eğitimlerini İngilizce dilindeki sınav bünyesinde almış olup İngilizce bölüm/programa kaydolanlardan aşağıdaki belgelere sahip olanlar muaftır. Sınav Türleri Seviyeleri Minimum istenen puan (NQF Level) Certificate of Extenden Education (CEE) 2 Grades I-III General Certificate of Education (GCE) O level 2 C General Certificate of Education (GCE) A level/as Level 3 C General Certificate of Secondary Education 2 C (GCSE) Extended syllabus International General Certificate of Secondary 2 C Education (IGCSE) Extended Syllabus International General Certificate of Secondary 2 C Education (IGCSE) in English as a second language European Baccalaureate 2 60% International Baccalaureate (Diploma Programme) A1 ve A2 Syllabi 2 4 ve üstü (7 en yüksek not) (Kaynak: English Language Tests, UK Naric, 2008) West African Examinations Council (WAEC) yada C Nigerian Examinations Council (NECO) tarafından verilen lise bitirme sınavının İngilizce kısmından SAT I (verbal kısmı) Türkçe Türkçe eğitim-öğretim yapan bölüm ya da programlara kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerden menşe ülke TC Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Türkçe Yeterlik Belgesi onaylı örneği ya da aşağıda belirtilen belgelerden en az puanı almaları istenir. Kabul koşulu olan asgari puanın altında kalan öğrenciler Yaşar Üniversitesi Türkçe Hazırlık Sınıfında öğrenim görürler. Yaşar Üniversitesi Türkçe Seviye Tespit Sınavı UTS Uzaktan Türkçe Sınavı TÖMER Yunus Emre Enstitüsü Sertifika Sınavları Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) TELC Türkçe Dil Sertifikası Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programı 65 B2 B2 Sertifikası Başarı belgesi B2 B2 7

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

en az 1000 toplam puan

en az 1000 toplam puan YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER 1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe). 2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde yapılan muafiyet sınavlarına ilişkin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu yönerge; Artvin Çoruh Üniversitesinin ilgili eğitim-öğretim ve sınav

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı