Muayene ve Kabul Örneklemesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muayene ve Kabul Örneklemesi"

Transkript

1 Muayene ve Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

2 Seminerin İçeriği Muayene Kavramı Hataların Sınıflandırılması Muayenede Karar Prosesi Muayene İşleminin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Kabul Örneklemesi Kabul Örneklemesinin Avantaj ve Dezavantajları Örnekleme Planları Parti Oluşturma Niteliksel Kalite Özellikleri İçin Tek Örneklemeli Plan Niteliksel Kalite Özellikleri İçin Çift, Çok ve Ardışık Örneklemeli Planlar MIL STD 105E (ANSI/ASQC Z1.4, ISO 2859, TS ) Dodge-Romig Örnekleme Planı Niceliksel Kalite Özellikleri İçin Örnekleme Planları Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

3 Muayene Kavramı Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

4 Muayene Muayene, muayeneye sunulan mamul birimin genel olarak ölçme, duyusal inceleme, deneme ve diğer karşılaştırma yollarıyla incelenmesi işlemidir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

5 Mamul Birimi Mamul birimi, muayeneye sunulan partiyi oluşturan ve muayenesi sonunda "uyumsuz" veya "uyumlu" olarak sınıflandırılan veya kapsadığı kusurların sayısı veya birimi, tek parça, çift veya takım halinde bir parça uzunluk, bir alan, bir hacim, bir işlem olabildiği gibi, satın alınan, imal edilen veya nakledilen birimin aynı olabilir veya olmayabilir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

6 Parti (Lot) Parti, kabul şartlarına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla numune alınarak muayene edilen ve diğer amaçlar (örneğin, imalat, nakliye vb.) için bir parti olarak gösterilen birimler topluluğudur. Yığın (batch) terimi bazen parti anlamında kullanılmaktadır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

7 Parti Büyüklüğü (N, Parti Sayısı) Parti Büyüklüğü, bir partideki örnek adedir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

8 Örnek (Numune) Örnek, üzerinde özelliklerin muayenesini yapmak amacıyla niteliğine bakılmaksızın partinin çeşitli yerlerinden rastgele olarak çekilip alınan bir veya daha çok sayıdaki mamul birimidir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

9 Örnek Büyüklüğü (n, Örnek Sayısı) Örnek Büyüklüğü, örnekteki mamul birimlerin adedir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

10 Birim Partiden alınan örnek (n) Bitmiş Ürünler Örnekleme Parti Parti Parti Parti N adet birim içerir Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

11 Kusur Kusur, mamul, işlem veya hizmette arzu edilen normal kullanım kurallarına uymayan bir kalite özelliğinden sapmadır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

12 Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AQL) Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (Acceptable Quality Level), örnek muayenesi amacıyla partilerin sürekli bir serisi düşünüldüğünde, partideki muhtemel toplam uyumsuz bireylerin sayısını belirten bir sınırdır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

13 Uyumsuzluk (nonconformity) Uyumsuzluk, bir mamul, işlem veya hizmette belirlenen bir kuralın karşılanamadığı bir özelliğin şartnameye uymaması halidir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

14 Uyumsuzluklar genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır: A Sınıfı Uyumsuzluk A sınıfı uyumsuzluk; mamul veya hizmetler için birinci derecede önemli olan uyumsuzluktur. Numunenin kabulünde bu tür uyumsuzlukları çok küçük AQL değerleri tayin edecektir. B Sınıfı Uyumsuzluk B sınıfı uyumsuzluk, mamul veya hizmetler için alt derecedeki küçük uyumsuzluktur. Böylece üçüncü bir uyumsuzluk sınıfı mevcutsa, bu uyumsuzlukları, A sınıfındakinden daha büyük ve C sınıfındakinden daha küçük bir AQL değeri tayin edebilir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

15 Her Yüz Birimdeki Uyumsuzluk Her yüz birimdeki uyumsuzluk, mamul ürünün herhangi bir miktardaki birimlerinden her 100 birimin uyumsuzluk sayısı, mevcut uyumsuzlukların sayısının (mamulün herhangi bir biriminin bir veya birden fazla uyumsuzluğa sahip olması mümkündür), birimlerin toplam sayısına oranının 100 katıdır. Uyumsuzluk Adedi= (Her YüzBirimdekiUyumsuzluk)x100 BirimlerinToplamAdedi Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

16 Uyumsuz Birim (nonconforming unit) Uyumsuz birim, bir mamul veya hizmetin en az bir uyumsuzluğa sahip olmasıdır. Uyumsuz birimler genellikle uyumsuzluk derecesine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: A Sınıfı Uyumsuz Birim A sınıfı uyumsuz birim, A sınıfı bir veya birden fazla uyumsuzluğu içeren ve aynı zamanda B sınıfı ve/veya C sınıfı uyumsuzlukları da içerebilen bir birimdir. B Sınıfı Uyumsuz Birim B sınıfı uyumsuz birim, B sınıfı bir veya birden fazla uyumsuzluğu içeren ve aynı zamanda C sınıfı uyumsuzlukları içerebilen; ancak A sınıfı uyumsuzlukları içermeyen bir birimdir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

17 Yüzde Uyumsuzluk Yüzde uyumsuzluk, mamul ürün birimlerinin verilen herhangi bir miktarının yüzde uyumsuzluğu, uyumsuz birimlerin mamulün toplam sayısına bölümünün 100 katıdır. Başka bir ifade ile: % Uyumsuzluk = (Uyumsuz Birimlerin Adedi) x 100 Birimlerin Toplam Adedi Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

18 Örnek Alma Planı Örnek Alma Planı, muayene edilerek her bir partiden alınan mamulün birimlerinin sayısının ve partilerin kabul edilebilirliğinin tespiti için yardımcı kriterleri (kabul ve red adedini) gösteren belirli bir plandır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

19 Örnek Alma Şeması Örnek Alma Şeması, örnek alma planları ile dönüştürme işlemlerinin bir kombinasyonudur. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

20 Örnek Alma Sistemi Örnek Alma Sistemi, örnek alma planları veya şemalarının bir toplamıdır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

21 Yetkili Mercii Yetkili mercii, birinci, ikinci ve üçüncü taraflara başvurmaksızın tarafsızlığını koruyan kişi veya kuruluştur. Yetkili mercii aşağıdakilerden biri gibi olabilir: Bir imalatçı organizasyonundaki (birinci taraf) kalite bölümü, Alıcı ve satın alma (ikmal) organizasyonu (ikinci taraf), Bağımsız bir doğrulama veya belgelendirme mercii (üçüncü taraf), Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

22 Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

23 Kabul örneklemesi, muayene ve ürünler hakkında karar verme işlemi ile ilgili olan en eski kalite güvencesi esaslarından biridir ve 1940 lı yıllarda, kabul örneklemesi, İstatistiksel Kalite Kontrolu (İPK) alanında temel konulardan biriydi ve esasen girdi veya alım muayenesinde kullanılmaktaydı. Son yıllarda, İPK nın kullanımı ve tasarımlanmış deneylerin kullanımı yoluyla üreticilerin proses performansını artırmak tipik uygulamalardır ve esas temel kalite güvencesi aracı olarak kabul örneklemesine fazla bağımlı kalınmamaktadır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

24 Tipik bir kabul örneklemesine ait uygulama şu şekilde yapılır: Bir şirket, bir tedarikçiden bir ürün alır. Bu ürün genellikle firma içindeki üretim prosesinde kullanılacak bir ham malzeme veya komponenttir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

25 Partiden (lot, yığın) örnek alınır ve örnekteki birimlerin bazı kalite karakteristikleri muayene edilir. Bu örnekden elde edilen bilgiye dayanılarak, partinin ne şekilde değerlendirileceğine karar verilir. Karar, partinin kabulu veya reddi şeklindedir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

26 Bu işlem parti hakkında hüküm verme işlemi olarak da adlandırılır. Kabul edilen partiler, üretim hattına gönderilir; reddedilen partiler tedarikçiye geri gönderilir veya parti üzerinde başka bir işlem yapmak üzere ayrı bir yerde bekletilir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

27 Kabul örneklemesinin girdi muayenesi ne ait bir faaliyet gibi görünmesinin yanında, örnekleme metodlarının diğer kullanım alanları da mevcuttur. Örneğin, bir üretici, üretimin çeşitli aşamalarında sıkça örnekleme yaparak ürününü muayene yoluna gidebilir. Kabul görmüş partiler üretimin bir sonraki aşamına gönderilirken, reddedilen partiler, ya düzeltme işlemine uğratılır ya da kullanım dışı bırakılır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

28 Örnekleme ile ilgili üç önemli husus aşağıdaki şekildedir: Kabul örneklemesinin amacı, parti kalitesi hakkında bir tahminde bulunmak değil, partiler hakkında bir hüküm vermektir. Kabul örneklemesi planlarının çoğu, tahmin amaçlı tasarımlanmamaktadır. Kabul örneklemesi planları, kalite kontrolun direkt olarak herhangi bir şeklini sağlamaz. Kabul örneklemesi, basitçe partilerin kabul veya red dedilmesi işlemidir. Hatta tüm partilerin aynı kalitede olması durumunda bile, örnekleme, bazı partileri kabul bazı partileri reddedecektir. Bu durumda, kabul edilmiş partilerin reddedilenlerden daha iyi olduğu söylenemez. Proses kontrolları, kaliteyi kontrol etmek ve sistematik bir şekilde iyileştirmek için kullanılırken, kabul örneklemesi bu amaçlar için kullanılamaz. Kabul örneklemesinin en etkin kullanımı, ürünün kalitesini muayene etmek işleminden ziyade, bir prosesin çıktısının gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin olmak üzere tetkik aracı olarak yapıldığındadır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

29 Genellikle, bir partinin kabulu hakkında karar verme işleminde üç yaklaşım söz konusudur: Muayenesiz Kabul İşlemi, Kabul Örneklemesi, ve %100 Muayene. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

30 Maliyetleri Açısından Muayene Alternatiflerinin Karşılaştırılmaları Muayene Alternatifi Toplam Maliyet Muayenesiz Kabul İşlemi Kabul Örneklemesi %100 Muayene NpA ni + (N - n)pap a + (N - n)(1 - P a )I NI N, partideki birim sayısı; n, örnekdeki birim sayısı; p, partideki kusurlu oranı; A, hasarlı birimin muayenede tesbit edilemeyerek gözden kaçması durumunda yaratacağı zararın maliyeti; I, birim başına muayene maliyeti; P a örnekleme planına göre partinin kabul edilme olasılığı Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

31 Muayene etmeden kabul işlemi, tedarikçinin prosesinin çok iyi olması ve hemen hemen partide hiç hatalı birimin bulunmaması veya hatalı birimleri aramanın ekonomik bir yaptırımı olmaması durumlarında geçerlidir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

32 %100 muayene işlemi, komponentlerin oldukça kritik ve herhangi bir hatalı komponentin çeşitli aşamalarda yüksek hata maliyetlerine yol açabileceği veya tedarikçinin proses yeterliliğinin spesifikasyonları karşılamaması durumlarında kullanılır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

33 Kabul örneklemesi ise, aşağıdaki koşullarda faydalıdır: Numunlerde hasara yol açan test işlemlerinin kullanılması durumunda, %100 muayene işlemine ait maliyetin oldukça yüksek olması durumunda, %100 muayene işleminin teknolojik olarak mümkün olamaması veya uzun zaman alarak üretim akışını engellemesi durumunda, Muayene edilecek çok fazla ünite olması ve muayene hata oranının oldukça yüksek olması durumunda, Tedarikçinin mükemmel bir kalite geçmişine sahip olması durumunda, Ürün güvenilirliğine ait risk potansiyelinin bulunması ve tedarikçinin prosesinin yeterli olmasına rağmen ürünün sürekli gözlemlenmesine ait bir programın mevcut olması durumunda. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

34 Örneklemenin Avantaj ve Dezavantajları Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

35 Kabul örneklemesi, %100 muayene ile karşılaştırıldığında aşağıdaki avantajlara sahiptir: Daha az muayene yapılacak olmasından dolayı daha az maliyetlidir, Ürünün taşınması daha az olacağından dolayı, hasar azaltılmış olacaktır, Üründe hasar oluşturan muayene işlemine uygulanabilir, Muayene faaliyetlerinde daha az eleman görevlendirilecektir, Muayene hatasına ait miktar, büyük ölçüde azalacaktır, Yalnızca hatalı olanların tedarikçiye teslimi yerine partilerin tümünün reddedilmesi, genellikle tedarikçinin kalitesini iyileştirmesi için güçlü bir motivasyonu sağlayacaktır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

36 Kabul örneklemesi, bazı dezavantajlara da sahiptir: Kötü partileri kabul etme ve iyi partileri reddetme riski mevcuttur, Genellikle ürün hakkında ve ürünün meydana getirildiği proses hakkında az bilgi elde edilebilmektedir, Kabul örneklemesi, kabul örnekleme prosedürüne ait planlamaya ve dokümantasyona ihtiyaç duymasına rağmen, %100 muayene de bunlara gerek yoktur. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

37 Düzgün bir kabul örneklemesi planının tasarımı genellikle müşteri tarafından gerekli kılınan gerçek kalite seviyesi nin bilinmesine ihtiyaç duymaktadır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

38 Kabul örneklemesi, %100 örnekleme gibi ekstirem bir koşul ile, hiç örnekleme yapmamak şeklindeki bir yaklaşımın orta noktası dır. Kabul örneklemesi planı ile bir partinin ayrılması işleminin kalite üzerinde direkt bir kontrolu olmamasına rağmen, bir örnekleme planının, bir tedarikçi tarafından sürekli temin edilen partilere uygulanması ile hem partinin üreticisi hem de müşteri için bir şekilde koruma temin edilmiş olacaktır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

39 Ayrıca, tedarikçinin üretim prosesini iyileştirmesi yönünde ekonomik ve psikolojik bir baskı sağlanmış olacaktır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

40 Örnekleme Planı Tipleri Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

41 Kabul örneklemesi planları farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Temel bir sınıflandırma aşağıdaki şekilde yapılabilir: Niceliksel Kalite Özellikleri İle Oluşturulan Planlar Niteliksel Kalite Özellikleri İle Oluşturulan Planlar Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

42 Niceliksel kalite özellikleri (değişkenler), sayısal bir cetvel üzerinde (skalada) ölçülebilen kalite özellikleridir. Niteliksel özellikler, uygun ve uygun olmayan şeklinde ifade edilen kalite özellikleridir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

43 Niteliksel Kalite Özelliklerine Göre Muayene Nitel özelliklere göre muayene, mamul birimin hem sadece uyumlu veya uyumsuz olarak sınıflandırılması hem de verilen bir kural veya kurallar dizisine göre mamulün bir birimdeki uyumsuzluklarının tespit edildiği bir muayenedir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

44 Örnekleme Planları aşağıdaki şekilde de sınıflandırılır: Tek Örneklemeli Plan Çift Örneklemeli Plan Çok Katlı Örnekleme Planı Ardışık Örneklemeli Plan Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

45 Tek Örneklemeli Plan (Basit Örnekleme Planı), partiden rastgele, n birimlik bir örnekleme yapmak ve parti hakkında bu örneklemede elde edilen bilgiye göre karar vermek işlemidir. Örneğin, örnek büyüklüğü n ve kabul sayısı c ise, partiden rastgele n birim alınır. Eğer numunede c veya daha az sayıda hatalı varsa parti kabul edilir. Eğer numunede c den daha fazla sayıda hatalı varsa, parti reddedilir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

46 Parti Oluşturma Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

47 Partinin ne şekilde oluşturulduğu, kabul örneklemesi planının verimliliğini etkileyebilmektedir. Muayene için parti oluşturmada göz önüne alınması gereken hususlardan bazıları şunlardır: Partiler homojen yapıda olmalıdır (Aynı operatör üretimi, aynı ham malzemeler ile üretim, vb.) Küçük partilerden ziyade büyük partiler tercih edilmelidir (Büyük partileri muayene etmek ekonomik açıdan daha verimlidir), Partiler, hem tedarikçi hem de müşterideki materyal taşıma sistemleri ile uyumlu olmalıdır (Birimler, taşıma ve yükleme sırasındaki hasarı en aza indirecek şekilde paketlenmiş olmalıdır). Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

48 Rastgele Örnek Alma Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

49 Partiden alınan birimler, rastgele seçilmeli ve partideki tüm birimleri temsil edebilmelidir. Önce, partideki her bir birime numara verilir, daha sonra n adet rastgele sayı belirlenir. Bu tesadüfi sayılarca temsil edilen birimler muayene için ayrılır. Diğer bir olasılık, konteynırdaki uzunluk, genişlik ve derinliği temsil eden üç haneli rastgele sayıları kullanmaktır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

50 Her bir birime bir sayı atayamama durumunda seri veya kod numaraları kullanılabilir. Bazı durumlarda da, muayeneyi yapan kişi, partiyi tabakalandırır ve her tabakayı küp şeklindeki hayali alt tabakalara bölerek örnekleme yapar. Bir Kabul Örneklemesi Planı, kullanılacak örnek büyüklüğüne ve her bir parti için ilgili kabul veya red kriterlerine ait bir ifadedir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

51 Tabakalandırma İşlemi Küp 1 Tabaka 1 Tabaka 2 Tabaka 3 Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

52 Niteliksel Kalite Özellikleri İçin Tek Örneklemeli (Basit Örneklemeli) Plan Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

53 Tek Örneklemeli Plan n Adet Birim Muayene Edilir Örnekde bulunan kusurlu sayısı d ve kabul sayısı c ise d c ise d ile c yi karşılaştır d > c ise Parti kabul edilir Parti reddedilir Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

54 N büyüklüğünde bir partinin muayene işlemini ele alalım. Basit Örnekleme Planı, örnek büyüklüğü n ve kabul sayısı c ile tanımlanmaktadır. Böylece, eğer parti büyüklüğü N=10,000 ise, örnekleme planı, n= 89 ve c = 2 olsun. Bu, N=10,000 boyutundaki bir partiden rastgele olarak seçilen n=89 birimin muayene edildiği anlamına gelmektedir ve uygun olmayan veya hatalı birimlerden d adet bulunmuş ise, eğer gözlemlenen hatalı sayısı d, 2 veya daha az olduğunda parti kabul edilecek anlamını taşımaktadır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

55 Eğer d, 2 den büyükse, parti reddedilecektir. Muayene edilen kalite karakteristiği niteliksel olduğundan, örnekdeki her bir birim, uygun veya uygun olmayan olarak değerlendirilecektir. Bu işlem, n büyüklüğündeki bir partiden elde edilen bilgiye dayanarak parti hakkında karar verilmesinden dolayı basit örnekleme planı olarak adlandırılır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

56 Çalışma Karakteristiği Eğrisi (OC; Operating-Characteristic Curve) Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

57 Kabul örneklemesi planının performansının önemli bir ölçütü Çalışma Karakteristiği (OC) Eğrisi dir. Bu eğri, değişen kalite düzeyi (p) karşısında partilerin kabul olasılıklarını (P a ) ifade eder. Başka bir ifade ile, belli bir kalite düzeyindeki bir partinin kabul veya reddedilme olasılığını gösterir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

58 Kabul olasılığı, d nin c den daha küçük veya eşit olma olasılığıdır ve aşağıdaki şekilde ifade edilir: P a = P c { d c} = d = 0 n! d!( n d )! p d (1 p) n d Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

59 Örnek: Kalite düzeyi p = 0.01, n=89 ve c=2 ise; P a 2 89! = P{ d 2} = ( 0. 01) d!( 89 d)! 89! = ( 0. 01) 089!! 0 d = 0 ( 0. 99) 89 89! + ( 0. 01) 188!! 1 d ( 0. 99) ( 0. 99) d 89! + ( 0. 01) 2! 87! 2 ( 0. 99) 87 = Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

60 Tek Örneklemeli Plan İçin Kabul Olasılıkları n=89, c=2 Partinin Kalite Düzeyi (p) Kabul Olasılığı (P a ) Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

61 Kabul Olasılığı (Pa) Tek Örneklemeli Plan İçin OC Eğrisi Parti Kalite Düzeyi (p) n=89, c=2 Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

62 Eğer, örnekleme planı n=89, c=2 ise ve parti %2 hatalı ise, kabul olasılığı 0.74 dür. Bu değer, bu örnekleme planı kullanıldığında eğer %2 hatalı üretim yapan bir prosesten 100 partinin alınması durumunda, partilerin %74 ünün kabul ve 26 sının reddedileceği anlamına gelmektedir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

63 İyi ve kötü partileri kusursuzca ayıran bir örnekleme planına ait ideal bir OC eğrisi çizilebilir. Bu şekildeki ideal bir OC eğrisi pratikte elde edilemez. Eğer muayene hataları mevcut değilse, %100 muayene işleminde gerçekleşebilir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

64 İdeal OC Eğrisi 1 Kabul Olasılığı (Pa) Parti Kalite Düzeyi (p) Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

65 İdeal eğrinin şekline, örnek büyüklüğünü artırmakla yaklaşılabilir. Böylece iyi ve kötü partileri birbirinden ayırma hassasiyeti, örnekleme planında artan örnek büyüklüğü ile artar. OC eğrisinin eğimi ne kadar büyükse, ayrıma gücü o kadar büyüktür. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

66 Kabul Olasılığı (Pa) Farklı Örnek Büyüklükleri İçin OC Eğrileri Parti Kalite Düzeyi (p) n=50, c=1 n=100, c=2 n=200, c=4 Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

67 Genellikle, kabul sayısını değiştirmek, OC eğrisinin eğimini önemli ölçüde değiştirmez. Kabul sayısı azaldığında, OC eğrisi sola kayar. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

68 Kabul Sayısındaki Değişimin OC Eğrisine Etkisi Kabul Olasılığı (Pa) Parti Kalite Düzeyi (p) n=89, c=2 n=89, c=1 n=89, c=0 Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

69 A ve B Tipi OC Eğrileri Kabul Olasılığı (Pa) N=500, n=50, c=1 (A Tipi) N=2000, n=50, c=1 (A Tipi) N=, n=50, c=1 (B Tipi) n=50, c=1, N=2000 n=50, c=1, N= Parti Kalite Düzeyi (p) Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

70 c= 0 İle Tek Örneklemeli Plan İçin OC Eğrileri Kabul Olasılığı (Pa) Parti Kalite Düzeyi (p) n=50, c=0 n=100, c=0 n=200, c=0 Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

71 OC Eğrisi Üzerindeki Spesifik Noktalar Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

72 Kalite mühendisi, OC eğrisi üzerinde belli noktalara ilgi duymaktadır. Tedarikçi, ne seviyede parti veya proses kalitesinin yüksek bir kabul olasılığını vereceğini bilmek isteyecektir. Örneğin, kabul olasılığını 0.95 noktasında isteyecektir. Bu durumda, partilerin kabulu %95 lik şansa sahiptir. Buna karşılık müşteri, OC eğrisinin diğer kısmına ilgi gösterecektir. Başka bir ifade ile, ne seviyede parti veya proses kalitesinin düşük bir kabul olasılığını vereceğini bilmek isteyecektir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

73 OC Eğrisi Üzerindeki Önemli Noktalar 1 α = Üretici Riski n=150, c=5, N=2000 Kabul Olasılığı (Pa) 0.5 AQL IQL LTPD β= Tüketici Riski AQL: Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi LTPD: Parti Kalite Düzeyi Toleransı IQL: Eşit Riskli Kalite Düzeyi 0 Kabul Kritik Red Parti Kalite Düzeyi (p) Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

74 Üretici Riski (α): Kabul edilebilir kalite düzeyinde gelen bir partinin reddedilme olasılığı. Partikte genellikle 0.05 alınır ve böylece bir partinin kabul olasılığı 0.95 olur. Tüketici Riski (β): Reddedilmesi gereken kalite düzeyinde gelen bir partinin kabul edilme olasılığı. Pratikte 0.1 alınır. Böylece, kötü kalitede bir partinin kabul olasılığı 0.1 dir. Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi (AQL): α riski ile reddedilme olasılığı bulunan iyi kalitede bir partinin kusurlu parça oranı. Parti Kalite Düzeyi Toleransı (LTPD): β riski ile kabul edilme olasılığı bulunan kötü kalitede bir partinin kusurlu parça oranı. Eşit Riskli Kalite Düzeyi (IQL): Kabul veya red olasılığı eşit, yani %50 olan partinin kusurlu parça oranı. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

75 Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97 = = = = c d d n d c d d n d p p d n d n p p d n d n ) (1 )!!(! ) (1 )!!(! 1 β α Üretici (α) ve Tüketici (β) Risklerinin Hesaplanması

76 Ortalama Çıktı Kalitesi AOQ (Average Outgoing Quality) AOQ, reddedilen partilerin %100 muayeneden geçirilip kusurlu parçaları ayıklandıktan sonraki kalite düzeyidir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

77 Ortalama Çıktı Kalitesi AOQ (Average Outgoing Quality) P p( N n) AOQ = a N Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

78 Örnek: N=10,000, n=89 ve c=2 olduğunu, gelen parti kalitesinin p=0.01 olduğunu düşünelim. p=0.01 olduğunda P a = olacaktır. Ortalama Çıktı hesaplanır: AOQ = P a p( N N n) Kalitesi (AOQ), aşağıdaki şekilde = (0.9397)(0.01)(10,000 89) 10, Böylece, ortalama çıktı kalitesinin, %0.93 kusurlu olduğu belirlenir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97 =

79 Parti büyüklüğü N, örnek büyüklüğü n ye nisbeten oldukça büyük ise, AOQ, aşağıdaki formülden hesaplanabilir: AOQ P a p Bu durumda, AOQ, giren partilerin kalite düzeyine göre değişir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

80 Girdi kalite düzeyine karşılık, ortalama çıktı kalitesi değerlerine ait grafik, AOQ Eğrisi ni gösterir AOQ Eğrisi n=89, c= AOQ Kalite Düzeyi, p Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

81 Ortalama Çıktı Kalite Sınırı (AOQL) AOQ eğrisi üzerindeki maksimum noktanın ordinatı, mümkün olabilecek en kötü ortalama kaliteyi vermektedir ve bu nokta Ortalama Çıktı Kalite Sınırı (AOQL) olarak adlandırılır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

82 Parti Başına Ortalama Toplam Muayene (ATI) ATI = n + ( 1 P )( N n) a Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

83 Örnek: N=10,000, n=89, c=2 ve p=0.01 ise, P a = dir. ATI yı hesaplayınız. ATI ATI = = n + (1 P a )( N n) 89 + ( )(10,000 89) ATI = 687 Bu değer, p=0.01 kalite düzeyi ile muayene edilen pek çok partinin ortalama birim sayısıdır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

84 Çift Örneklemeli Plan Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

85 Çift Örneklemeli Plan, daha karmaşıktır. Başlangıç örneklemesinde elde edilen bilgi doğrultusunda parti (a) kabul edilir, (b) reddedilir, veya (c) ikinci bir örnekleme yapılır. Eğer ikinci örnekleme yapılmış ise, birinci ve ikinci örneklerden elde edilen bilgi birleştirilerek partinin kabulu veya reddedilmesi hakkında karara varılır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

86 Çift Örneklemeli Kabul Planı İşlemi; n 1 =50, c 1 =1, n 2 =100, c 2 =3 Partiden n 1 =50 adet rastgele seçilen örneği muayene et Partiyi Kabul Et Partiyi Kabul Et d 1 = tesbit edilen kusurlu adedi d 1 c 1 = 1 d 1 > c 2 = 3 1< d 1 3 Partiden n 2 =100 adet rastgele seçilen örneği muayene et d 2 = tesbit edilen kusurlu adedi d 1 +d 2 c 2 = 3 d 1 +d 2 >c 2 = 3 Partiyi Reddet Partiyi Reddet Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

87 Çok Katlı ve Ardışık Örneklemeli Planlar Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

88 Çok Katlı Örnekleme Planı, Çift Örnekleme Planı nın geliştirilmiş şeklidir. Parti hakkında karar vermek için ikiden fazla örnekleme yapılması gereklidir. Çok Katlı planlarda örnek büyüklükleri, genellikle Tek Örnekleme ve Çift Örnekleme planlarındakilerden daha küçüktür. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

89 Ardışık Örnekleme Planı, Çok Katlı Örnekleme Planının geliştirilmiş şeklidir. Birimler, partiden tek tek seçilmekte ve birimin muayenesinden sonra partinin kabulune, reddine veya yeni bir birimin seçimine karar verilmektedir. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

90 Tekli, Çift, Çoklu ve Ardışık Örnekleme Planları eşdeğer sonuçları verecek şekilde tasarımlanmalıdır. Örnekleme prosedürünün tipinin belirlenmesinde, işin yapılmasına yönelik verimlilik, plan tarafından oluşturulan bilginin şekli, prosedür tarafından gerekli görülen ortalma muayene adedi ve prosedürün üretim organizasyonundaki materyal akışına etkisi göz önüne alınmalıdır. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

91 DodgeRomig Örnekleme Planı Sabit parti kalitesi için belirlenen bir tüketici riskini minimum maliyetle gerçekleştiren örnekleme planlarını seçme olanağını veren çizelgelerden oluşur. Genellikle kusurlu parçaların yerine sağlamlarının konulabildiği, imalat ve son montaj aşamalarındaki muayenelerde uygulanan Dodge-Romig sistemi 42 çizelgeden oluşur. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

92 MIL STD 105E ANSI/ASQC Z1.4 ISO 2859 TS Parti Muayene İçin Kabul Edilebilir Kalite Seviyesine Göre Numune Alma Planları Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

93 MIL STD 105E AQL ı seçiniz Muayene seviyesini belirleyiniz Parti büyüklüğünü belirleyiniz Çizelgeden, örnek büyüklüğüne uygun kod harfi bulunuz Kullanılacak uygun örnekleme planını (tek, çift, çoklu) belirleyiniz Kullanılacak plan tipini içeren uygun çizelgeyi bulunuz Normal, sıkı ve indirgenmiş muayene planlarını tanımlayınız. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

94 Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

95 Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

96 Niceliksel Kalite Özellikleri İçin Örnekleme Planları Partiyi veya proses kalite düzeyini kontrol eden planlar, Partiyi veya proses parametresini (genellikle ortalama değeri) kontrol eden planlar. Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

97 MIL STD 414 ANSI/ASQC Z1.9 Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık /97

Parti Bazında Kabul Örneklemesi

Parti Bazında Kabul Örneklemesi KABUL ÖRNEKLEMESİ Hammadde, yarı mamul veya bitmiş (son) ürünün kabul / red kararının verilebilmesi için kullanılan bir yaklaşımdır. Kabul örneklemesi sadece partinin kabul / red kararı için kullanılır,

Detaylı

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

13. Kabul Örneklemesi, Örnekleme Planları, Çalışma Karakteristiği Eğrileri

13. Kabul Örneklemesi, Örnekleme Planları, Çalışma Karakteristiği Eğrileri 3. Kabul Örneklemesi, Örnekleme Planları, Çalışma Karakteristiği Eğrileri 3.. Giriş Kalite kontrolün önemli noktalarından birisi de hammaddelerin, yarı-mamullerin ve mamullerin muayenesidir. Belirlenmiş

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Page 1 of 2 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2756-1 Nisan 1995 ICS 03.120.30 MUAYENE VE DENEY İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI- BÖLÜM 1: PARTİ MUAYENE İÇİN KABUL EDİLEBİLİR KALİTE SEVİYESİNE (AQL) GÖRE NUMUNE

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA

İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA İstatistiksel Süreç Kontrol KAZIM KARABOĞA KALİTENİN TARİHSEL KİMLİK DEĞİŞİMİ Muayene İstatistiksel Kalite Kontrol Toplam Kalite Kontrol Toplam Kalite Yönetimi İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL İstatistiksel

Detaylı

Hipotez Testi ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI. Ders 4 Minitab da İstatiksel Çıkarım-I. Hipotez Testi. Hipotez Testi

Hipotez Testi ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI. Ders 4 Minitab da İstatiksel Çıkarım-I. Hipotez Testi. Hipotez Testi ENM 52 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Ders 4 Minitab da İstatiksel Çıkarım-I (Ortalamalar ve Oranlar İçin ) İstatistiksel Hipotezler İstatistiksel hipotez testi ve parametrelerin güven aralığı tahmini,

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 8: Prof. Dr. Tanım Hipotez, bir veya daha fazla anakütle hakkında ileri sürülen, ancak doğruluğu önceden bilinmeyen iddialardır. Ortaya atılan iddiaların, örnekten elde edilen

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

İstatistiksel proses kontrol ve kontrol diyagramı. 3. hafta

İstatistiksel proses kontrol ve kontrol diyagramı. 3. hafta İstatistiksel proses kontrol ve kontrol diyagramı 3. hafta İstatistiksel proses kontrol Prosesteki değişkenliği ölçerek ve analiz ederek istatistiksel kontrolünü sağlamak ve sürdürmek için istatistiksel

Detaylı

Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma

Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma Kalite Geliştirmede İstatistiksel Yöntemler ve Six Sigma - 1 Ödevler 5 er kişilik 7 grup Hayali bir şirket kurulacak Bu şirketin kalite kontrol süreçleri raporlanacak Kalite sistem dokümantasyonu oluşturulacak

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere

Detaylı

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI

İSTATİSTİK STATISTICS (2+0) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİK STATISTICS (+) Yrd.Doç.Dr. Nil TOPLAN SAÜ.MÜH. FAK. METALURJİ VE MALZEME MÜH. BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖĞRETİM YILI KONU BAŞLIKLARI :. İSTATİSTİĞE GİRİŞ. VERİLERİN DÜZENLENMESİ. MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ.

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

Prof.Dr.Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi

Prof.Dr.Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜNE GİRİŞ Prof.Dr.Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi İstatistiksel Süreç Kontrolü Bir üretim/ hizmet sürecinin kontrol altında olup olmadığına karar vermek için kullanılan teknikler

Detaylı

Kalite Kontrol Yenilikler

Kalite Kontrol Yenilikler Kalite Kontrol Yenilikler Amaç ve Fayda Kalite Kontrol modülünde ISO 2859 standardının desteklenmesine, kullanımın daha fonksiyonel ve rahat olabilmesine yönelik bazı iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 3. Copyright: Prof.Dr. Ömer Saatçioğlu

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 3. Copyright: Prof.Dr. Ömer Saatçioğlu TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ - 3 Copyright: Prof.Dr. Ömer Saatçioğlu Kalitenin Maliyeti Maliyet Öğeleri Kalite ne maliyette? Yüksek maliyette ürünü düşük maliyette indirgemek disiplinler arası bir problemdir.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.30 TÜRK STANDARDI TS ISO 2859-1/Temmuz 2012 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS ISO 2859-1 Temmuz 2012 ICS 19.020 MUAYENE VE DENEY İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI - NİTEL ÖZELLİKLERE GÖRE - BÖLÜM

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar -

statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-1/34 Kontrol Diyagramları Niceliksel (kantitatif) kalite özellikleri ile oluturulan

Detaylı

KİMYASAL ANALİZ KALİTATİF ANALİZ (NİTEL) (NİCEL) KANTİTATİF ANALİZ

KİMYASAL ANALİZ KALİTATİF ANALİZ (NİTEL) (NİCEL) KANTİTATİF ANALİZ KİMYASAL ANALİZ KALİTATİF ANALİZ (NİTEL) KANTİTATİF ANALİZ (NİCEL) KANTİTATİF ANALİZ Bir numunedeki element veya bileşiğin bağıl miktarını belirlemek için yapılan analizlere denir. 1 ANALİTİK ANALİTİK

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI 1.0 AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı; ürün veya proseste karşılaşabilecek potansiyel hataları ve bunların neden olabileceği sonuçları önceden analiz ederek, gerekli önlemlerin alınması için kullanılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Üretim Yönetiminde Temel Kavramlar 1.1. Giriş... 2 1.2. Üretim Faktörleri ve Üretim... 3 1.3. Üretim ve İşlemler Yönetimi... 6 1.4. Üretim ve İşlemler Yönetiminin Kapsamı... 7

Detaylı

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I

Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I ENM 5210 İSTATİSTİK VE YAZILIMLA UYGULAMALARI Ders 1 Minitab da Grafiksel Analiz-I İstatistik Nedir? İstatistik kelimesi ilk olarak Almanyada devlet anlamına gelen status kelimesine dayanılarak kullanılmaya

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014

İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014 İstatistiksel Kalite Kontrol BBY 374 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 18 NİSAN 2014 İstatistiksel kalite kontrol o Üretim ve hizmet süreçlerinin ölçülebilir veriler yardımıyla istatistiksel yöntemler kullanılarak

Detaylı

İstatistiksel Süreç Kontrolu. Doç.Dr.Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi

İstatistiksel Süreç Kontrolu. Doç.Dr.Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi İstatistiksel Süreç Kontrolu Doç.Dr.Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi İstatistiksel Süreç Kontrolü Bir üretim/ hizmet sürecinin kontrol altında olup olmadığına karar vermek için kullanılan teknikler bütünüdür.

Detaylı

Kalite Kontrol ve Metroloji (MFGE 577) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Metroloji (MFGE 577) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Metroloji (MFGE 577) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Metroloji MFGE 577 Her İkisi 2 2 0 3 7.5 Ön Koşul

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

NİTELİKSEL KONTROL GRAFİKLERİ

NİTELİKSEL KONTROL GRAFİKLERİ NİTELİKSEL KONTROL GRAFİKLERİ Prof. Dr. Nihal ERGİNEL Ölçülemeyen ancak hatalı / hatasız, geçer / geçmez, tekstil sektöründe leke sayısı, dokuma kaçağı vb nin analiz edilmesi için oluşturulan kontrol grafikleridir.

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı

Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri Evren & Örneklem (Fraenkel & Wallen, 1990) Evren & Örneklem 2 Evren Evren, araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği,

Detaylı

Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Testler

Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Testler Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Testler İÇERİK o Giriş ovaryansı Bilinen Bir Normal Dağılım Ortalaması İçin Hipotez Testler P-değerleri: II. Çeşit hata ve Örnekleme Büyüklüğü Seçimi Örnekleme Büyüklüğü

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı

İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı İzostatik Sistemlerin Hareketli Yüklere Göre Hesabı Hareketli Yük Çeşitleri: a) I. tip hareketli yük: Sistemin tümünü veya bir bölümünü kaplayan, boyu değişken düzgün yayılı hareketli yüklerdir (insan,

Detaylı

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.)

(13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) GIDA MADDELERĐNDE OKRATOKSĐN A SEVĐYESĐNĐN RESMĐ KONTROLÜ ĐÇĐN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLĐĞĐ (Tebliğ No: 2004/47) (13-01-2005 tarih ve 25699 sayılı R.G.) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı okratoksin A seviyesinin

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama Uygulamalar 1. İhtiyaç Hesaplama 2. Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama 3. Dolaşım Akış Çizelgeleme/Terminleme

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ BİR PROSES FMEA GELİŞTİRMEK Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hazırlıklarında kendisine yardımcı olabilecek tüm dokümanlara sahip olmalıdır. Proses FMEA, bir prosesin ne olması ve ne olmaması konusundaki

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Araştırmada Evren ve Örnekleme

Araştırmada Evren ve Örnekleme 6. Bölüm Araştırmada Evren ve Örnekleme 1 İçerik Örnekleme Teorisinin Temel Kavramları Örnekleme Yapmayı Gerekli Kılan Nedenler Örnekleme Süreci Örnekleme Yöntemleri 2 1 Giriş Araştırma sonuçlarının geçerli,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR

İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR İSTATİSTİKTE TEMEL KAVRAMLAR 1. ve 2. Hafta İstatistik Nedir? Bir tanım olarak istatistik; belirsizlik altında bir konuda karar verebilmek amacıyla, ilgilenilen konuya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (AT-76/211)

HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (AT-76/211) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (AT-76/211) Resmi Gazete Tarihi Sayısı İlk Yayın 10.04.2002 24722 1. Değişiklik

Detaylı

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5

Hatalar Bilgisi ve İstatistik Ders Kodu: Kredi: 3 / ECTS: 5 Ders Kodu: 0010070021 Kredi: 3 / ECTS: 5 Yrd. Doç. Dr. Serkan DOĞANALP Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Konya 07.01.2015 1 Giriş 2 Giriş Matematiksel istatistiğin konusu yığın

Detaylı

DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ

DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ DAHA HIZLI, DAHA PRATİK. LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROLLERİNİN UYGULAMASI VE TAKİBİ %100 web tabanlı İNTERQC, programı ile laboratuarlarınızın kalite kontrollerini istediğiniz yerden ve istediğiniz

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları E1-yüksek seviye bilgi güvenliği risk değerlendirmesi Yüksek seviye değerlendirme,

Detaylı

TS EN ISO 3834-2 STANDARDI KAPSAMINDA UYGUNLUK

TS EN ISO 3834-2 STANDARDI KAPSAMINDA UYGUNLUK PGM TEKNİK HİZMET PROSEDÜRLERİ : TPR.51 TS EN ISO 3834-2 STANDARDI 01 02.12.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI Revizyon 00 19.08.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI İlk Yayın Rev. Tarih Hazırlayan Onay Açıklama-

Detaylı

T5 TETKİK SÜRESİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINATION OF THE AUDITING TIME INSTRUCTION

T5 TETKİK SÜRESİ BELİRLEME TALİMATI DETERMINATION OF THE AUDITING TIME INSTRUCTION 1. Amaç Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2. Kapsam Belgelendirme, Yeniden Belgelendirme, Ön Tetkik, Aşama

Detaylı

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN HACİM VE AĞIRLIK ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) GAZİANTEP Ağustos 2013 Sunum Planı Mevzuat Tanımlar Hazır Ambalajlı Mamullerin Kontrolü Sektörün

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

KALİTE KONTROL. Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

KALİTE KONTROL. Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 İş Ölçümünde Kullanılan Teknikler Zaman etüdü İş örneklemesi Önceden saptanmış zaman standartları

Detaylı

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 1 NUMUNE ONAYININ ALINMASI DOKUMANTASYONUN FARBA / PPAP GEREKLİLİKLERİNE GÖRE HAZIRLANMASI PROSES DENETİMİ (DENETİM SONUCU 80 PUAN) ÜRÜN ONAYI

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından; NOMİNAL DOLUM MİKTARI 10 KG/L İLE 50KG/L ARASINDA OLAN HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ

Detaylı

İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA

İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA İSTATİSTİK EXCEL UYGULAMA EXCEL UYGULAMA Bu bölümde Excel ile ilgili temel bilgiler sunulacak ve daha sonra İstatistiksel Uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. İşlenecek Konular: Merkezi eğilim Ölçüleri

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Örnekleme Planlar ve Dağılımları Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım İncelenen olayın ait olduğu anakütlenin bütünüyle dikkate alınması zaman, para, ekipman ve bunun gibi nedenlerden dolayı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

OLASILIK. P(A) = şeklinde ifade edilir.

OLASILIK. P(A) = şeklinde ifade edilir. OLASILIK Olasılık belirli bir olayın olabilirliğinin sayısal ölçüsüdür. Olasılık bir diğer ifadeyle bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. 17 yy. da şans oyunlarıyla birlikte kullanılmaya

Detaylı

EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU. Girdi Analizi Prosedürü. Dağılıma Uyum Testleri. Dağılıma Uyumun Kontrol Edilmesi. Girdi Analizi-II Ders 9

EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU. Girdi Analizi Prosedürü. Dağılıma Uyum Testleri. Dağılıma Uyumun Kontrol Edilmesi. Girdi Analizi-II Ders 9 EME 3105 1 Girdi Analizi Prosedürü SİSTEM SİMÜLASYONU Modellenecek sistemi (prosesi) dokümante et Veri toplamak için bir plan geliştir Veri topla Verilerin grafiksel ve istatistiksel analizini yap Girdi

Detaylı

Şekil 7.1 Bir tankta sıvı birikimi

Şekil 7.1 Bir tankta sıvı birikimi 6 7. DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ Diferensiyel denklemlerin sayısal integrasyonunda kullanılabilecek bir çok yöntem vardır. Tecrübeler dördüncü mertebe (Runge-Kutta) yönteminin hemen hemen

Detaylı

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme Yöntemleri & EBE Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Fraenkel & Wallen, 1990), araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması

Detaylı

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İş akışı tipleri önce, fabrika binasının tek veya çok katlı olmasına göre, yatay ve düşey olmak üzere iki grupta toplanabilir. Yatay iş akışı tiplerinden bazı örneklerde

Detaylı

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler BÖLÜM 2 AÇIKLAYICI (BETİMLEYİCİ) İSTATİSTİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU 1-Açıklayıcı (Betimleyici) İstatistik İnceleme sonucu elde edilen ham verilerin istatistiksel

Detaylı

Araştırma Oyunu Avrupa Bilimsel Araştırma Oyunu Oyun rehberi

Araştırma Oyunu Avrupa Bilimsel Araştırma Oyunu Oyun rehberi Araştırma Oyunu Avrupa Bilimsel Araştırma Oyunu Oyun rehberi Oynarken nelere ihtiyacınız olacak? Kayıt oldunuz mu? Bir takımınız var mı? Öyleyse şimdi oyuna başlama zamanı! Adımları takip et ve Aşama 1

Detaylı

1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ.DR. SAADETTIN ERHAN KESEN. Ders No:2 Simülasyon Örnekleri

1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ.DR. SAADETTIN ERHAN KESEN. Ders No:2 Simülasyon Örnekleri 1203608-SIMÜLASYON DERS SORUMLUSU: DOÇ.DR. SAADETTIN ERHAN KESEN Ders No:2 GIRIŞ Bu derste elle ya da bir çalışma sayfası yardımıyla oluşturulacak bir simülasyon tablosunun kullanımıyla yapılabilecek simülasyon

Detaylı

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT ĐSTATĐSTĐK Okan ERYĐĞĐT Araştırmacı, istatistik yöntemlere daha işin başında başvurmalıdır, sonunda değil..! A. Bradford Hill, 1930 ĐSTATĐSTĐĞĐN AMAÇLARI Bilimsel araştırmalarda, araştırmacıya kullanılabilir

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

veriler elde edebilmek için bilgilerin toplanması, düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve alternatif çözümler

veriler elde edebilmek için bilgilerin toplanması, düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve alternatif çözümler 911-00-TA 004 10.12.22 1/5 1.Amaç Bu talimatin amacı; ürün tedarikinden başlayarak müşteri şikayetlerine kadar olan tüm aşamalarda sağlıklı veriler elde edebilmek için bilgilerin toplanması, düzenlenmesi,

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları İçsel Derecelendirme Modeli Kurulumu KOBİKredileri Açısından Skorkart Uygulamaları Derecelendirme

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Toleranslar Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler Toleranslar İçerik Tolerans nedir? Boyut toleransı Geçme Yüzey pürüzlülüğü Örnekler 2 Tolerans nedir? Tasarım ve üretim süreci arasında boyut

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 2: Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım İnceleme sonucu elde edilen ham verilerin istatistiksel yöntemler kullanılarak özetlenmesi açıklayıcı istatistiği konusudur. Açıklayıcı istatistikte

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

Suların Kimyasal Analizi ve İzlenmesi için Teknik Spesifikasyon Direktifi 2009/90/EC

Suların Kimyasal Analizi ve İzlenmesi için Teknik Spesifikasyon Direktifi 2009/90/EC SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENVANTER VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Suların Kimyasal Analizi ve İzlenmesi için Teknik Spesifikasyon Direktifi 2009/90/EC Bahar Ayşe AYDIN Aralık 2014 1 Sunum İçeriği 2009/90/EC

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon Parametrik

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA 9.1.Giriş TESİS PLANLAMA Tesis planlama bir kurum veya kuruluşun fiziksel ini geliştirmek için gerçekleştirilen sistematik bir yaklaşımdır. Bir organizasyonun en önemli varlıklarından biri olan kapladığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma sonuçlarının açıklanmasında frekans tablosu

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Araştırmalarda

Detaylı

Askeri Teknik Tekstillerin Tedarikinde Kullanılan Muayene Yöntemleri. Inspection Methods Of Military Technical Textile Used In Procurement

Askeri Teknik Tekstillerin Tedarikinde Kullanılan Muayene Yöntemleri. Inspection Methods Of Military Technical Textile Used In Procurement Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (59-64) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (59-64) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 8 Hastanelerde İstatistiksel Karar Verme

Hastane Yönetimi-Ders 8 Hastanelerde İstatistiksel Karar Verme Hastane Yönetimi-Ders 8 Hastanelerde İstatistiksel Karar Verme Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İstanbul Arel Üniversitesi M.Y.O Sağlık Kurumları İşletmeciliği Hastane Yönetiminde İstatistiksel Karar Vermenin Önemi

Detaylı

VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ

VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ Outlier : Veri setinde normal olmayan değerler olarak tanımlanır. Ders: Kantitatif Yöntemler 1 VERİ SETİNE GENEL BAKIŞ Veri setinden değerlendirme başlamadan çıkarılabilir. Yazım

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,1) rassal değişkenler kullanılarak (zamanın önemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da deterministik problemlerin çözümünde kullanılan bir tekniktir. Monte Carlo simülasyonu, genellikle

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI TOLERANSLAR P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L I H O Ğ LU Tolerans Gereksinimi? Tasarım ve üretim

Detaylı

SİSTEM SİMÜLASYONU BENZETIM 1 SİMÜLASYON MODEL TÜRLERİ 1. STATİK VEYA DİNAMİK. Simülasyon Modelleri

SİSTEM SİMÜLASYONU BENZETIM 1 SİMÜLASYON MODEL TÜRLERİ 1. STATİK VEYA DİNAMİK. Simülasyon Modelleri SİSTEM SİMÜLASYONU SİMÜLASYON MODELİ TÜRLERİ BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASINDA İZLENECEK ADIMLAR ve SİMÜLASYON MODEL TÜRLERİ Simülasyon Modelleri Üç ana grupta toplanabilir; 1. Statik (Static) veya Dinamik (Dynamic),

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Hipotez Testleri ENM317 Mühendislik İstatistiği Doç. Dr. Nihal ERGİNEL 2014

HİPOTEZ TESTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. Hipotez Testleri ENM317 Mühendislik İstatistiği Doç. Dr. Nihal ERGİNEL 2014 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Hipotez Testleri ENM317 Mühendislik İstatistiği Doç. Dr. Nihal ERGİNEL 2014 HİPOTEZ TESTLERİ Pek çok problemde bazı parametrelere bağlı bir ifadeyi kabul yada red etmek için karar

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R50.04 ÜRÜN BELGELENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONUNA DAİR REHBER. Rev.01 01-2012 İÇERİK Bölüm 1. Giriş 2. Referanslar.. 3. Terimler ve Tarifler.... 4. Ürün Belgelendirme Programının Elemanları... 5.

Detaylı