İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ İŞ KANUNUNUN GELİŞİM SEYRİ VE GENEL ÖZELİKLERİ A. TÜRKİYE'DE İŞ KANUNUNUN GELİŞİM SEYRİ B. İŞ KANUNUNUN GENEL ÖZELİKLERİ Genel Özelikler işverenin Eşit Davranma İlkesine Uymaya Zorlaması İŞ KANUNUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLER-İŞYERLERİ VE ÇALIŞANLAR A. DENİZ VE HAVA TAŞIMA İŞLERİ B. 50TJEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN TARIM VE ORMAN İŞLERİ C. AİLE EKONOMİSİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN TARIMLA İLGİLİ HER ÇEŞİT YAPI İŞLERİ D. BİR AİLENİN ÜYELERİ VE 3.DERECEYE KADAR HISIMLARI ARASINDA DIŞARDAN BAŞKA BİRİ KATILMAYARAK EVLERDE VE EL SANATLARININ YAPILDIĞI İŞLER E. EV HİZMETLER F. ÇIRAKLAR G. SPORCULAR Ğ. REHABİLİTE EDİLENLER H. 507 S.ESNAF VE SANATKÂRLAR KANUNUNUN 2.MADDESİNİN TARİFİNE UYGUN 3 KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN İŞLER-İŞYERLERİ VE ÇALIŞANLAR A. KIYILARDA VEYA LİMAN VE İSKELELERDE GEMİLERDEN KARAYA VE KARADAN GEMİLERE YAPILAN YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞLERİ B. HAVACILIĞIN BÜTÜN YER TESİSLERİNDE YÜRÜTÜLEN İŞLER... 56

2 C. TARİM SANATLARI İLE TARİM ALETLERİ, MAKİNE VE PARÇALARININ YAPILDIĞI ATÖLYE VE FABRİKALARDA GÖRÜLEN İŞLER D. TARIM İŞLETMELERİNDE YAPILAN YAPI İŞLERİ E. HALKIN FAYDALANMASINA AÇIK VEYA İŞYERİNİN EKLENTİSİ DURUMUNDA OLAN PARK VE BAHÇE İŞLERİ F. DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINA GİRMEYEN VE TARIM İŞLERİNDEN SAYILMAYAN, DENİZLERDE ÇALIŞAN SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİ ile İLGİLİ İŞLER G. İŞ KANUNUNUN KAPSAMI (İSTİSNALAR) DIŞINDA KALDIĞI BELİRTİLEN İŞ VE İŞYERLERİNİN HARİCİNDEKİ DİĞERTÜM İŞ VE İŞYERLERİ IV. İŞ KANUNU UYGULAMASINDA "İŞYERİ" A. İŞYERİ KAVRAMI B. İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ İş Kanununun 3. Maddesinde Yer Alan İşyerinin Bildirimine İlişkin Düzenlemeler SAYILI KANUN İLE İŞYERLERİNİN BİLDİRİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İşyerinin SGK'ya Bildirilmesinin Usul ve Esasları a. Genel Olarak işyerinin SGK'ya Bildirilmesi b. Yeni Kurulan Şirket İşyerlerinin Kuruma Bildirilmesi c. Şirketlerdeki Değişiklerin Kuruma Bildirilmesi ç. İşyerinin Devri ve İntikalinin Bildirilmesi d. İşyerlerinin Birleşmesi, Nevilerinin Değişmesi Veya Diğer Bir Şirkete Katılması, Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması e. işyerinin Nakli f. Aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarının tescil İşlemi g. Alt İşverenin (Aracı-Taşeronun) İşyeri İşlemleri h. Geçici İş İlişkisi Çerçevesinde Devralan İşverenin İşyeri İşlemleri t. Aynı İşverenin Birden Fazla İşyeri Kurması... i İ. Farklı Tarihlerde İşçilere Maaş Ödenmesi Halinde İşyeri Bildirgesi Verilmesi t j. Konsorsiyum Ve iş Ortaklığı Halinde işyeri Bildirgesi Verilmesi k. İşyeri bildirgesinin kuruma gönderilme şekli ka. İşyeri Bildirgesinin Kuruma Gönderilme Vasıtası kb. İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Belgeler C. İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ HALİNDE SORUMLULUK... 66

3 2. BÖLÜM İŞVERENLİK UYGULAMALARI I. İŞVERENLİK KAVRAMI A. İŞVEREN B. ALT İŞVEREN C. İŞVEREN VEKİLİ II. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ UYGULAMALARI A. GENEL OLARAK ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ B. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULMASI C. ALT İŞVERİNİN İŞYERİNİ BİLDİRMESİ İŞLEMLERİ... J Alt İşverenlik Yönetmelİğindeki Düzenleme SGK'YA BİLDİRİM D. ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİ VE MUVAZAA... J Alt işverenlik Sözleşmesi... J Alt İşverenlik Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar İşletmenin ve İşin Gereği İle Teknolojik Sebeplerle Uzmanlık Gerektiren İşlerde Alt İşverenlik Alt işverenlikte Muvazaanın incelenmesi... ; Alt İşverenlikte Muvazaa Kararına İtiraz...! BÖLÜM İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ I. GENEL OLARAK İŞ SÖZLEŞMELERİ II. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ... J III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKİL...\ A. TANIM VE ŞEKİL B. TÜRÜ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİ BELİRLEME SERBESTİSİ IV. SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞLERDEKİ İŞ SÖZLEŞMELERİ V. BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ A. BELİRLİ VE BELİRSİZ İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ÖZELİKLERİ B. BELİRLİ VE BELİRSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ...\ Belirli Süreli Iş Sözleşmesi Örneği Belirsiz Süreli Iş Sözleşmesi Örneği... 99

4 VI. BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYIRIMININ SINIRLARI. 102 VII. KISMÎ SÜRELİ VE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ VIII. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA IX. DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ X. TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN İŞ SÖZLEŞMELERİ XI. YENİ BORÇLAR KANUNUNDA SÖZLEMELERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER A. SÖZLEŞMENİN KURULMASI Karşılıklı İrade Uygunluğu Öneri Ve Kabul a. Süreli Öneri b. Süresiz Öneri u. Hazır Olanlar Arasında v. Hazır Olmayanlar Arasında c. Örtülü kabul ç. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi d. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri e. ilan yoluyla ödül sözü verme f. Önerinin Ve Kabulün Geri Alınması Hazır Olmayanlar Arasında Kurulan Sözleşmenin Hüküm Anı B. SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ Şekil Serbestisi Yazılı şekil a. Yasal şekil k. Kapsamı l. Unsurları m. İmza n. İmza yerine geçen işaretler b. İradi Şekil...! C. BORÇ TANIMASI D. SÖZLEŞMELERİN YORUMU, MUVAZAALI İŞLEMLER...\ E. GENEL İŞLEM KOŞULLARI , j Genel Olarak Kapsamı... J a. Yazılmamış Sayılma b. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi

5 3. Yorumlanması Değiştirme Yasağı İçerik Denetimi... m F. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ Sözleşme özgürlüğü... ' Kesin hükümsüzlük Aşırı Yararlanma... -, Önsözleşme G. İRADE BOZUKLUKLARI Yanılma a. Yanılmanın Hükümleri b. Yanılma Hâlleri u. Açıklamada Yanılma v. Saikte yanılma w. iletmede yanılma c. Yanılmada Dürüstlük Kuralları d. Yanılmada Kusur Aldatma Korkutma a. Hükmü b. Koşulları irade Bozukluğunun Giderilmesi H. TEMSİL Yetkili Temsil a. Genel Olarak k. Temsilin Hükmü l. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi b. Hukuki işlemden Doğan Yetki u. Yetkinin Sınırlanması Ve Geri Alınması v. Ölüm, Ehliyetsizlik Ve Diğer Durumlar w. Yetki belgesinin geri verilmesi x. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi Yetkisiz Temsil a. Onama Hâlinde b. Onamama hâlinde Saklı hükümler

6 4. BÖLÜM YENİ BORÇLAR KANUNUNA GÖRE HİZMET SÖZLEŞMELERİ VE BU SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER I, GENEL OLARAK HİZMET SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME II. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ A. TANIMI B. KURULMASI C. İŞÇİNİN BORÇLARI Bizzat Çalışma Borcu Özen Ve Sadakat Borcu Teslim Ve Hesap Verme Borcu Fazla Çalışma Borcu Düzenlemelere Ve Talimata Uyma Borcu İşçinin sorumluluğu D. İŞVERENİN BORÇLARI Ücret Ödeme Borcu a. Ücret k. Genel Olarak l. Fazla Çalışma Ücreti m. İşin sonucundan pay alma n. Aracılık ücreti o. İkramiye b. Ücretin Ödenmesi u. Ödeme Süresi v. Ücretin Korunması c. İşgörme Ediminin ifasının Engellenmesi Hâlinde Ücret ee. İşverenin Temerrüdü Hâlinde ff. İşçinin Çalışmayı Durdurması Hâlinde d. Ücret Alacağının Haczi, Devri Ve Rehnedilmesi e. Parça başına veya götürü iş ea. İş verme eb. Birim Ücreti iş Araç Ve Malzemeleri Giderler a. Genel olarak

7 b. Taşıma Araçları c. Giderlerin Ödenmesi İşçinin Kişiliğinin Korunması a. Genel Olarak b. Ev düzeni içinde çalışmada c. Kişisel Verilerin Kullanılmasında Ceza Koşulu Ve İbra Tatil Ve İzinler a. Hafta Tatili Ve İş Arama İzni b. Yıllık izin u. Süresi v. İndirimi w. Kullanılması x. Ücreti Hizmet belgesi E. SINAÎ VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKKI F. HİZMET İLİŞKİSİNİN DEVRİ İşyerinin Tamamının Veya Bir Bölümünün Devri Sözleşmenin Devri G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Sözleşmede Belirsiz Süreli Sözleşmede a. Genel Olarak Fesih Hakkı b. Fesih Bildirim Süresi u. Genel Olarak v. Deneme Süresi İçinde Feshe Karşı Koruma Derhâl Fesih a. Koşulları k. Haklı Sebepler l. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi b. Sonuçlan u. Haklı Sebeple Fesihte v. Haklı Sebebe Dayanmayan Fesihte w. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması İşçinin Veya İşverenin Ölümü a. İşçinin Ölümü

8 b. işverenin Ölümü... " Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları a. Borçların Muaccel Olması b. Geri verme yükümlülüğü Rekabet Yasağı a. Koşullan b. Sınırlandırılması c. Aykırı Davranışların Sonuçları d. Sona Ermesi III. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ A. TANIMI VE KURULMASI Tanımı Kurulması B. PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜK VE YETKİLERİ Yükümlülükleri Garanti Yetkileri C. İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ Faaliyet Alanı Ücret a. Genel Olarak b. Komisyon c. Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi Harcamalar Hapis Hakkı D. SONA ERMESİ Özel Fesih Süresi Özel Sonuçlar IV. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ A. TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARİ Tanımı Çalışma Koşullarının Bildirilmesi işçinin Özel Borçları a. İşin Yapılması b. Malzeme Ve Iş Araçları işverenin Özel Borçları a. Ürünün Kabulü

9 b. Ücret u. Ödenmesi v. Çalışmanın Engellenmesi Hâlinde Sona ermesi B. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI BÖLÜM İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ. SÜRELİ FESİH II. FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI [. SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL IV. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ V. GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI VI. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 154 VII. YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU VIII. İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI IX. İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI X. DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ XI. YENİ İŞ ARAMA İZNİ XII. ÇALIŞMA BELGESİ XIII. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA XIV. ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU A. GENEL OLARAK KONUYA İLİŞKİN YASA MADDESİ B. ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KOMİSYONU Komisyonun Kuruluşu Komisyonun Toplanması ve Çalışma İlkeleri Komisyonun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı Sekreterya Görevi Para Cezalarının Kullanımı İzleme XV. ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA

10 6. BÖLÜM ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARI I. ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ II. İŞVERENİN ÖDEME ACZİNE DÜŞMESİ III. ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ IV. ÜCRETİN SAKLI KISMI V. KAMU MAKAMLARININ VE ASIL İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN ÜCRETİ KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VI. ÜCRET HESAP PUSULASI A. YASAL DAYANAK VE AÇIKLAMASI B. ÜCRET HESAP PUSULASI ÖRNEĞİ Ücret Hesap Pusulasında Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Ücret Hesap Pusulası Örneği Ücret Ödeme Bordrosu Örneği VII. ÜCRET KESME CEZASI A. GENEL OLARAK İŞÇİYE ÜCRET KESME CEZASI B. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARIN NERELERE VE NE KADAR VERİLECEĞİ HAKKINDA KARAR VERMEYE YETKİLİ KURUL Teşekkülü Kurulun Toplanması Kurulun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı Kurulun Sekreterya İşleri Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler Faydalanacak Kuruluşlar Başvuru Usulü İzleme VIII. ASGARİ ÜCRET A. 16 YAŞINDAN BÜYÜK İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETLER B. 16 YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETLER C YILINDA ASGARİ ÜCRETLERİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ IX. YARIM ÜCRET X. YÜZDELERİN ÖDENMESİ

11 A. GENEL OLARAK B. YÜZDELERİN TOPLANMASI, ÖDENMESİ VE DAĞITILMASI Yüzdelerin Toplanması ve Ödenmesine ilişkin esaslar Yüzdelerin Dağıtılmasına İlişkin Esaslar Yüzdelerin Belgelenmesi Puanların Verilmesinde Dikkate Alınacak Hususlar Değerlendirme Kurulunun Oluşturulması Çalışma Tarzına Göre Dikkate Alınacak Puanlar İzin ve Tatil Ücretleri Saklı haklar işverenlerin İlan Yükümlülüğü XI. YÜZDELERİN BELGELENMESİ XII. ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAYACAK HALLER XIII. ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU A. YASAL DAYANAK B. UYGULAMANIN BAŞLANGICI VE KAPSAMI C. UYGULANAN MÜEYYİDELER XIV. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ A. YASAL DAYANAĞI B. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI Asgari Geçim İndiriminden Kimler Nasıl Yararlanabilir? Asgari Geçim İndirimi Tutarının Örneklerle Hesaplanması Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi işverenlerce Yapılacak İşlemler a. Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Yapılacak işlemler b. Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan İşverenlerce Yapılacak işlemler Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması a. Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi b. Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Dolayısıyla Ücret Gelirinin Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi Asgari Geçim indirimi Uygulamasına ilişkin Diğer Hususlar a. Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması...229

12 b. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Yılı AGİ (Asgari Geçim lndirimi)miktarı AGİ Uygulamasına İlişkin Form Örnekleri a. Asgari Geçim İndirimi Örneği b. AGİ Aile Durum Belgesi Örneği c. AGİ Bordro Örneği XV. İŞ KANUNUNA GÖRE YAPILAN BAZI ÖDEMELERİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU İş Kanunu Uyarınca Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmada Çalışan İş Yeri Hekimine Ödenen Ücretlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu İş Kanunu Kapsamında Anlaşmalı Kreşe Kurum Tarafından Fatura Karşılığında Yapılan Ödemelerin Ücret Olup Olmadığı Özel hizmet Tazminatından gelir vergisi kesintisi İşe İade Tazminatlarının Vergi Karşısındaki Durumu İş Kanunu Uyarınca Çalıştırılan İş Güvenliği Uzmanlarının Vergi Karşısındaki Durumu İş Sözleşmesinin Anlaşma (İkale) İle Sona Ermesi Halinde Ödenecek Kıdem Tazminatının Vergi Karşısındaki Durumu Sporcu Çalışanların Vergi karşısındaki Durumu Türk Ve Yabancı Bilim Adamlarının Yanında Çalışan İşçilerin Ücretlerinden, Gelir Vergisi Kesilip Kesilmeyeceği BÖLÜM FAZLA ÇALİŞMA UYGULAMALARI I. FAZLA ÇALIŞMA UYGULAMASI A. TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE FAZLA ÇALIŞMA B SAYILI İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ C. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA KAVRAMLARI Fazla Çalışma Kavramı j Fazla sürelerle çalışma Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti Fazla Çalışmada Sınır Serbest Zaman Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler...260

13 7. Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı Fazla Çalışmanın Belgelenmesi Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Fazla Sürelerle Çalışma ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA III. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALİŞMA BÖLÜM İZİN VE TATİL UYGULAMALARI. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA İL SAKLI HAKLAR III. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ IV. GENEL TATİL ÜCRETİ V. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK VI. ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE TATİL ÜCRETİ VII. TATİL ÜCRETİNE GİRMEYEN KISIMLAR VIII. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ IX. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA VE İZNİ KULLANMA DÖNEMİ X. YİLLİK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER XI. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI A. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR B. YILLIK İZİN İSTEĞİNİN ZAMANI VE VERİLMESİ İzin İsteği İznin Verilmesi C. TOPLU İZİN D. TOPLU İZİN UYGULAMASI DIŞINDA TUTULACAK İŞÇİLER E. MEVSİMLİK VEYA KAMPANYA İŞLERİNDE YİLLİK ÜCRETLİ İZİN F. KISMİ SÜRELİ VE ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMALARDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN G. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİYLE ÇALİŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ277 XII. YILLIK İZİN ÜCRETİ

14 X1ILYILLIK İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI XIV. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE İZİN ÜCRETİ XV. İZİNLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A. İZİN KURULUNUN OLUŞTURULMASİ B. İZİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ C. İZİN KURULUNUN TOPLANTİLARİ D. İZİN KURULU BULUNMASI ZORUNLU OLMAYAN İŞYERLERİ E. YİLLİK İZlN ÇİZELGELERİNİN HAZIRLANMASI VE İLANI F. YILLIK İZİN KAYDİ XVLYILLIK İZİNDE SİGORTA PRİMLERİ BÖLÜM ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ I. ÇALIŞMA SÜRESİ A. GENEL OLARAK B. ÇALIŞMA SÜRESİ C. HAFTALIK NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ D. DENKLEŞTİRME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA E. KISMI SÜRELİ ÇALIŞMA F. GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN DUYURULMASI G. ÇALIŞMA SÜRESİNİN BELGELENMESİ H. GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DAHA AZ ÇALIŞILACAK İŞLER I. SINIRLANDIRMA II. TELAFİ ÇALIŞMASI III. KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ IV. ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER V. GÜNLÜK ÇALIŞMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ VI. ARA DİNLENMESİ VII. GECE SÜRESİ VE GECE ÇALIŞMALARI VIII. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ A. GENEL OLARAK B. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİN USUL VE.ESASLARI

15 1. Çalıştırma Koşulu Çalıştırma Süresi Çalıştırılacak işçi Sayısı Ekip Başı İş Sağlığı ve Güvenliği İşçilerin Değiştirilmesi Dinlenme Zorunluluğu Günde Yedİbuçuk Saatlik Sürenin Aşılmaması Gereken işler a. Fazla Çalışma Süresi b. Gece Çalışma Dönemi c. Çalıştırma Yasağı d. Çalışma Ücreti BÖLÜM ÇALIŞTIRMA YASAKLARI ile İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI A. GENEL OLARAK B. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Genç İşçilerin Çalışmasına İzin Verilen İşler Yaşını Doldurmamış Çocuk Ve Genç İşçiler Bakımından Yasak Olan İşler C. ÇALIŞMA SÜRELERİ VE ARA DİNLENME SÜRELERİ D. GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER E. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN TATİLLERİ Hafta Tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatil Yıllık Ücretli iznin Kullandırılması F. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLER YÖNÜNDEN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri G. DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

16 1. tğitim İnceleme-Araştırma Koordinasyon ve İşbirliği II. YER VE SU ALTINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI III. GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI A. KADIN İŞÇl VE GECE ÇALIŞMA KAVRAMLARI Kadın Işçİ Gece Postası B. KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTASINDA ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi işyerine Götürüp Getirme Kadın işçilerin, Gece Postalarında Çalıştırılabilmeleri İçin Rapor Kadın işçilerin Çalışan Eşlerinin Gece Postalarında Çalıştırılmaları C. GEBELİK VE ANALIK DURUMUNDA ÇALIŞMA VE BİLDİRİM Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı Bildirim IV. ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ V. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI VE BULUNMASI GEREKEN BELGELER VI. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞVERENLERİN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VII. İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASI VIII. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU IX. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ X. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İŞÇİLERİN HAKLARI XI. İÇKİ VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA YASAĞI XII. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER A. GENEL OLARAK MADDEDE YER ALAN DÜZENLEME B. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE (EK-I) XIII. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR XIV. ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER İÇİN RAPOR XV. GEBE VEYA ÇOCUK EMZİREN KADINLAR

17 11. BÖLÜM DENETİM VE İDARİ PARA CEZALARI İ İŞ VE İŞÇİ BULMAYA ARACILIK II. DEVLETİN YETKİSİ III. YETKİLİ MAKAM VE MEMURLAR IV. YETKİLİ MEMURLARIN ÖDEVİ V. MUAFİYET VI. DİĞER MERCİLER TARAFINDAN YAPILAN TEFTİŞLER VII. İŞÇİ VE İŞVERENİN SORUMLULUĞU VIII. ZABITANIN YARDİMİ IX. İDARİ PARA CEZALARI A. İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK B. GENEL HÜKÜMLERE AYKIRILIK C. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA İLE İLGlÜ HÜKÜMLERE AYKIRILIK Ç. ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA AYKIRILIK D. ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK E. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK F. İŞİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK G. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK H. İŞ VE İŞÇİ BULMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK K. İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK L. İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR M. YAZILI BİLDİRİM BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI I- KIDEM TAZMİNATINDAN FAYDALANABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR A SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ OLMAK B. İŞÇİNİN İŞİNİN AŞAĞIDAKİ HALLERDEN BİRİ NEDENİYLE SONA ERMİŞ OLMASI

18 1. İşçinin İşine İşveren Tarafından 4857 S.Kanunun 25.Maddesinde Belirtilen "Sağlık Sebepleri" Veya "Zorunlu Sebeplerden" Birine veya 17. Maddesine İstinaden Son Verilmiş Olması a. Sağlık Sebepleri b. Zorunlu Sebepler c. İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından İş Kanunun 17. Maddesine İstinaden Son Verilmiş Olması İşçinin Kanunun 24. Maddesinde Belirtilen "Sağlık Sebepleri", "Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri" veya "Zorunlu Sebeplerden" Biri Nedeniyle işten Ayrılmış Olması a. Sağlık Sebepleri b. Ahlak Ve İyi niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri c. Zorlayıcı sebepler İşçinin Muvazzaf Askerlik Hizmeti Nedeniyle İşten Ayrılması İşçinin Yaşlılık, Emeklilik Veya Malullük Aylığı Yahut Toptan Ödeme Almak Amacıyla işten Ayrılması Kadın İşçinin Evlenme İşten Ayrılması İşçinin Ölümü C. İŞÇİNİN İŞTEN AYRILMADAN ÖNCE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMASI. 387 II. KIDEM TAZMİNATINA ESAS OLAN ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI A. KIDEM SÜRESİNİN BAŞLANGICI VE SONU Kıdemin Süresinin Başlangıcı Kıdem Süresinin Sonu B. İŞÇİNİN AYNI İŞVERENİN BlR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE DEVAMLI VEYA ARALIKLI ÇALIŞMIŞ OLMASİ HALİNDE KIDEM SÜRESİNİN TESPİTİ C. İŞÇİNİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNİN NAKLİ, DEVRİ VEYA İNTİKALİ HALİNDE KIDEM SÜRESİNİN SAPTANMASI D. İŞÇİNİN KISMİ ÇALIŞMASI HALİNDE KİDEM SÜRESİNİN HESAPLANMASI E. ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRELERİN KIDEM SÜRESİNE ETKİSİ F. ASKERLİKTE GEÇEN SÜRELERİN KIDEME ETKlSİ G. KAMUYA AİT İŞYERLERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALARIN KIDEME ETKİSİ İşçi Olarak Geçen Süreler Memur Olarak Geçen Süreler III. KIDEM TAZMİNATI MİKTARININ HESAPLANMASI

19 A. HESAPLAMA ESASLARININ KANUNİ DAYANAĞI B. HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET Son Ücretin Esas Alınması Ortalama Ücretin Esas Alınması C. HESAPLAMADA DİKKATE ALINAN VE ALINMAYAN ÜCRETLER Dikkate Alınan Ücretler Dikkate Alınmayan Ücretler D. KIDEM TAZMİNATI MİKTARININ HESAPLANMASI Miktarın Hesaplanmasına İlişkin Temel Kurallar Kıdem Tazminatının Tavanı a. Kanun Maddesi ve Açıklaması b. Kıdem Tazminatı Tavanına İlişkin Yargıtay Kararları c. Yıllar İtibarıyla Kıdem Tazminatı Tavanı Kıdem Tazminatının Hesaplanmasına İlişkin Örnekler IV. KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK GECİKME FAİZİ VE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI A. GECİKME FAİZİ B. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI V. KIDEM TAZMİNATININ ZAMANAŞIMI VI. KIDEM TAZMİNATININ VERGİLENDİRİLMESİ VII. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI İLE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ A. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI İLE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ B. BORDRO ÖRNEKLERİ VIII. KIDEM-İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATLARININ SGK PRİMLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU BÖLÜM İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI UYGULAMALARI I. İHBAR TAZMİNATI KAVRAMI II- İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI A. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN ÇALIŞMANIN VARLIĞI...436

20 B. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİLİK NİTELİĞİ BULUNAN BİR İŞE İSTİNADEN YAPILMIŞ OLMASI C. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İHBAR ÖNELLERİNE (BİLDİRİM KOŞULUNA) UYULMADAN FESHEDİLMİŞ OLMASI III. İHBAR TAZMİNATININ MİKTARI - HESAPLANMASI VE ZAMANAŞIMI A. MİKTARI VE HESAPLANMASI B. ZAMANAŞIMI IV. İHBAR TAZMİNATI İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGİ KARARLARI Belirli Bir İşin Yapılması Amacıyla Yapılan Belirsiz Süreli İş Akdinde İhbar Tazminatı Haklı Nedenle Fesihte İhbar Tazminatı İhbar Tazminatının Bir Üst Sınırla Sınırlandırılıp Sınırlandırılamayacağı Belirli Hizmet Akdinin Yenilenerek Belirsiz Hizmet Akdine Dönüşmesi Halinde İhbar Tazminatı Kısmi Süreli Çalışma Halinde ihbar Tazminatı İhbar Tazminatının Açılabileceği Yer Mahkemesi İhbar Tazminatının Asıl İşveren İle Alt İşveren Arasında Paylaştınlınlıp Paylaştırılamayacağı İstirahat raporlarının İhbar Önelleri Bağlamında Kıdem Tazminatına Etkisi... İ Yabancıların Çalışma İznine Bağlı Olarak İhbar Tazminatının Durumu İhbar Tazminatından Son İşverenin Tek Başına Sorumlu Olduğu Her Yıl Yenilenen Belirli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Halinde İhbar Tazminatı İhbar Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesinde İkramiye ve Yemek Ücretinin Dahil Edilip Edilmeyeceği İşverene Nakil Yetkisi-İhbar Tazminatı İşçinin Doğum Nedeniyle Kullandığı İzin Süresinin, İhbar Tazminatına Esas Hizmet Süresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınıp Alınmayacağı İşçinin İş Şartlarının Aleyhine Değiştirilmesi Halinde İhbar Tazminatı Emeklilik-İhbar Tazminatı J7. İşverene İhbar Tazminatı Verilmesi Devir Halinde İhbar Tazminatı İş Sözleşmesinde Ücretin Kararlaştırılmadığı Hallerde ihbar Tazminatı...473

21 20. Birlikte İstihdam Halinde İhbar Tazminatı işçinin işyerinde Emeklilik Sonrası Çalışması Halinde İhbar Tazminatı Asıl İşverenin Alt İşveren nedeniyle İhbar Tazminatından Sorumluluğu VII. KÖTÜNİYET TAZMİNATI A. GENEL OLARAK KÖTÜNİYET TAZMİNATI B. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ YASAL DAYANAĞI C. KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HAK KAZANMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR D. KÖTÜ NİYET TAZMİNATINDAN YARARLANILAMAYACAK HALLER E. KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ HESAPLANMASI F. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI Haklı Bir Neden Olmadan İşverenin Fesih İşleminin Kötüniyet Sayılamayacağı Kötü Niyet Tazminatından Faydalanmak İçin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanacak Durumda Olunmaması iş Güvencesi Kapsamında Bulunmayan İşçilerin Kötü Niyet Tazminatı Kötüniyet Tazminatı İçin İşe İade Koşullarından Yararlanılmaması Sendikal Fesih Nedeniyle Kötü Niyet Tazminatı İşverenin TİS Zamlarından Yararlandırmamak İçin İşçinin Sözleşmesini Derhal Feshi Halinde Kötü Niyet Tazminatı BÖLÜM İBRANAME DÜZENLEME İLE İŞ KANUNU İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜ VE DAVA YOLLARI I. İBRANAME DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR A. İBRANAMENİN TANIMI VE DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ibraname Kavramı Borçlar Kanununa Göre ibraname Geçerli Bir İbraname Düzenlemenin Usul Ve Esasları B. İBRANAME ÖRNEKLERİ

22 1. işveren Tarafından Hizmet Akdinin Fesh Edilmesi Halinde Tanzim Edilecek İbraname Örneği işçinin Kendi isteği İle istifa Etmesi Halinde Tanzim Edilecek İbraname Örneği İBRANAMEYE İLİŞKİN YARGI KARARLARİ A. GENEL OLARAK İBRANAMEYE İLİŞKİN YARGITAY DEĞERLENDİRMESİ B. İBRANAMEYE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI Matbu, Tarihsiz Ve Savunma İle Çelişen ibranamelere İtibar Edilemeyeceği Fesihten Sonra Ve Davacıya İşçilik Haklarının Ödendiği Sırada Düzenlenen Ve Davacı İşçinin İmzasını Taşıyan Söz Konusu İbranamede Açıkça Belirtilen Kalemlerle ilgili Olarak Davalı Işverinin İbra Edilmiş Sayılacağı Geçerli Bir İbranamenin Özelikleri Ve Borçları Kanunu Hükümlerine Uygunluğu İbraname ve Makbuz Farkı Noter Huzurunda Düzenlenen İbraname İş Sözleşmesi Devam Ederken Alınan ibranamenin Geçerliliği Miktar İçermeyen ibranamenin Geçerliliği Doğmayan Bir Hakkın ibrası İŞ KANUNU UYGULAMASINDA DENETİMİ A. GENEL OLARAK B. İŞ MÜFETTİŞLERİ iş Müfettişlerince Yapılmakta Olan Denetimler İş Müfettişlerinin Yetkileri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Grup Başkanlıklarının İletişim Adres, Telefon Ve Fax Numaralan İş Kanunu İle ilgili İhtilaflarda Öncelikle Nereye ve Nasıl Başvuruda Bulunmalıdır? a. Çalışma Bölge Müdürlüklerine Müracaat b. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince İşçi Haklarıyla İlgili Yapılan İncelemeler c. Örnek Başvuru Dilekçeleri J ca. İşten Ayrılan işçiler İçin Örnek Şikayet Dilekçesi ff. İşe Devam Ederken Şikayet Eden işçiler İçin Örnek Dilekçe gg. Şikayetten Vazgeçme Dilekçe Örneği İş Teftişi İle İlgili Örnek Yargı Karan

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

İş Kanunu/ Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu/Yönetmelikler

İş Kanunu/ Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu/Yönetmelikler İŞ KANUNU SENDİKALAR ve TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU YÖNETMELİKLER 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 85 90 Faks: (0216) 373 65 02 Teknik Hazırlık:

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

İŞ KANUNU. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

İŞ KANUNU. İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar. İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Şubat / 2012 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Sayfa 1 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ I. İŞ TEFTİŞİNE İLİŞİKİN HÜKÜMLER... 4 1.İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 Ġġ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

Kanun. İş Kanunu. Kanun No. 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003

Kanun. İş Kanunu. Kanun No. 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Kanun İş Kanunu Kanun No. 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma

Detaylı

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003)

YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) YENİ İŞ KANUNUMUZ (4857) NELER GETİRDİ (TEMMUZ 2003) 1- KANUN İLE GETİRİLEN YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ - Kısmi süreli çalışma, - Çağrı üzerine çalışma, - Geçici (Ödünç) iş ilişkisi, - Telafi çalışma, - Belirli

Detaylı

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları İŞ HUKUKU Amaç İş hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve örnek vakalarla pekiştirmek. Öğrenim hedefleri İSG ile ilgili ulusal mevzuat,

Detaylı

İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSADIĞI KONULAR

İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSADIĞI KONULAR İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSADIĞI KONULAR Hukuk, toplum düzenini sağlayan, uyulması zorunlu olan, kurallar bütünüdür. Bu bakımdan bir kişi veya bir kurul tarafından konulan (kanunlar) veya halkın iradesinden

Detaylı

ŞANTİYELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT

ŞANTİYELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT ŞANTİYELER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1 Şantiyelerde proje yönetimimde görev alanların işveren vekilleri nin cezai sorumlulukları: Bilindiği üzere, şantiyede; İş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU

4857 SAYILI İŞ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir İşveren

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer Alan Süreler Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARINDA YER ALAN SÜRELER İş Kanunu İş Kanunu (1475) Basın

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

KISIM-I 1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KONUSU

KISIM-I 1.1. İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KONUSU 1 KISIM-I 1. GİRİŞ Genel anlamda İngilizce karşılığı ''labour legislation'' olan iş hukuku, gerek Avrupa gerekse Amerika'da 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve günümüze kadar hızla gelişen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR I- İNŞAAT KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ... 47 A- İNŞAAT VE İMALAT KAVRAMI... 47 B- İNŞAATIN ÇEŞİTLERİ... 48 1- Menkul İnşaat... 48 2- Menkul Olmayan (Taşınmaz) İnşaat...

Detaylı

İŞ HUKUKU DERS NOTLARI

İŞ HUKUKU DERS NOTLARI İŞ HUKUKU DERS NOTLARI ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (gözden geçirilmiş, düzenlenmiş ve güncellenmiş basım) ÖNSÖZ Ülkemizde tüm çalışanların sosyal güvenlik ve çalışma

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DEĞİŞEN MEVZUATA GÖRE YENİDEN YAZILMIŞ 6. BASKI Yayın No : 3021 Hukuk Dizisi : 1480

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri TÜRK BORÇLAR KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Ağustos 2013 Adres : Cihannüma Mah. Akdoğan Sok. Başar Apt. No: 30/6-7 Beşiktaş/ İSTANBUL Telefon : 0212 275 43

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

SINAV ÖNCESİ PRATİK TAVSİYELER

SINAV ÖNCESİ PRATİK TAVSİYELER SINAV ÖNCESİ PRATİK TAVSİYELER Sınav başladığınız zaman kısa süreli de olsa bildiklerinizi unutabilirsiniz. Bunun geçici olduğunu ve bir iki soru yaptıktan sonra geçeceğini unutmayınız. Devam ettiği takdirde

Detaylı