İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ İŞ KANUNUNUN GELİŞİM SEYRİ VE GENEL ÖZELİKLERİ A. TÜRKİYE'DE İŞ KANUNUNUN GELİŞİM SEYRİ B. İŞ KANUNUNUN GENEL ÖZELİKLERİ Genel Özelikler işverenin Eşit Davranma İlkesine Uymaya Zorlaması İŞ KANUNUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN İŞLER-İŞYERLERİ VE ÇALIŞANLAR A. DENİZ VE HAVA TAŞIMA İŞLERİ B. 50TJEN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN TARIM VE ORMAN İŞLERİ C. AİLE EKONOMİSİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN TARIMLA İLGİLİ HER ÇEŞİT YAPI İŞLERİ D. BİR AİLENİN ÜYELERİ VE 3.DERECEYE KADAR HISIMLARI ARASINDA DIŞARDAN BAŞKA BİRİ KATILMAYARAK EVLERDE VE EL SANATLARININ YAPILDIĞI İŞLER E. EV HİZMETLER F. ÇIRAKLAR G. SPORCULAR Ğ. REHABİLİTE EDİLENLER H. 507 S.ESNAF VE SANATKÂRLAR KANUNUNUN 2.MADDESİNİN TARİFİNE UYGUN 3 KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN İŞLER-İŞYERLERİ VE ÇALIŞANLAR A. KIYILARDA VEYA LİMAN VE İSKELELERDE GEMİLERDEN KARAYA VE KARADAN GEMİLERE YAPILAN YÜKLEME VE BOŞALTMA İŞLERİ B. HAVACILIĞIN BÜTÜN YER TESİSLERİNDE YÜRÜTÜLEN İŞLER... 56

2 C. TARİM SANATLARI İLE TARİM ALETLERİ, MAKİNE VE PARÇALARININ YAPILDIĞI ATÖLYE VE FABRİKALARDA GÖRÜLEN İŞLER D. TARIM İŞLETMELERİNDE YAPILAN YAPI İŞLERİ E. HALKIN FAYDALANMASINA AÇIK VEYA İŞYERİNİN EKLENTİSİ DURUMUNDA OLAN PARK VE BAHÇE İŞLERİ F. DENİZ İŞ KANUNU KAPSAMINA GİRMEYEN VE TARIM İŞLERİNDEN SAYILMAYAN, DENİZLERDE ÇALIŞAN SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİ ile İLGİLİ İŞLER G. İŞ KANUNUNUN KAPSAMI (İSTİSNALAR) DIŞINDA KALDIĞI BELİRTİLEN İŞ VE İŞYERLERİNİN HARİCİNDEKİ DİĞERTÜM İŞ VE İŞYERLERİ IV. İŞ KANUNU UYGULAMASINDA "İŞYERİ" A. İŞYERİ KAVRAMI B. İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ İş Kanununun 3. Maddesinde Yer Alan İşyerinin Bildirimine İlişkin Düzenlemeler SAYILI KANUN İLE İŞYERLERİNİN BİLDİRİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İşyerinin SGK'ya Bildirilmesinin Usul ve Esasları a. Genel Olarak işyerinin SGK'ya Bildirilmesi b. Yeni Kurulan Şirket İşyerlerinin Kuruma Bildirilmesi c. Şirketlerdeki Değişiklerin Kuruma Bildirilmesi ç. İşyerinin Devri ve İntikalinin Bildirilmesi d. İşyerlerinin Birleşmesi, Nevilerinin Değişmesi Veya Diğer Bir Şirkete Katılması, Adi Şirketlerde Yeni Ortak Alınması e. işyerinin Nakli f. Aynı işkolunda bulunan birden çok kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarının tescil İşlemi g. Alt İşverenin (Aracı-Taşeronun) İşyeri İşlemleri h. Geçici İş İlişkisi Çerçevesinde Devralan İşverenin İşyeri İşlemleri t. Aynı İşverenin Birden Fazla İşyeri Kurması... i İ. Farklı Tarihlerde İşçilere Maaş Ödenmesi Halinde İşyeri Bildirgesi Verilmesi t j. Konsorsiyum Ve iş Ortaklığı Halinde işyeri Bildirgesi Verilmesi k. İşyeri bildirgesinin kuruma gönderilme şekli ka. İşyeri Bildirgesinin Kuruma Gönderilme Vasıtası kb. İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Belgeler C. İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ HALİNDE SORUMLULUK... 66

3 2. BÖLÜM İŞVERENLİK UYGULAMALARI I. İŞVERENLİK KAVRAMI A. İŞVEREN B. ALT İŞVEREN C. İŞVEREN VEKİLİ II. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ UYGULAMALARI A. GENEL OLARAK ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ B. ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULMASI C. ALT İŞVERİNİN İŞYERİNİ BİLDİRMESİ İŞLEMLERİ... J Alt İşverenlik Yönetmelİğindeki Düzenleme SGK'YA BİLDİRİM D. ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİ VE MUVAZAA... J Alt işverenlik Sözleşmesi... J Alt İşverenlik Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Hususlar İşletmenin ve İşin Gereği İle Teknolojik Sebeplerle Uzmanlık Gerektiren İşlerde Alt İşverenlik Alt işverenlikte Muvazaanın incelenmesi... ; Alt İşverenlikte Muvazaa Kararına İtiraz...! BÖLÜM İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ I. GENEL OLARAK İŞ SÖZLEŞMELERİ II. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ... J III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKİL...\ A. TANIM VE ŞEKİL B. TÜRÜ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİNİ BELİRLEME SERBESTİSİ IV. SÜREKLİ VE SÜREKSİZ İŞLERDEKİ İŞ SÖZLEŞMELERİ V. BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ A. BELİRLİ VE BELİRSİZ İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ÖZELİKLERİ B. BELİRLİ VE BELİRSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ...\ Belirli Süreli Iş Sözleşmesi Örneği Belirsiz Süreli Iş Sözleşmesi Örneği... 99

4 VI. BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ AYIRIMININ SINIRLARI. 102 VII. KISMÎ SÜRELİ VE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ VIII. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA IX. DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ X. TAKIM SÖZLEŞMESİ İLE OLUŞTURULAN İŞ SÖZLEŞMELERİ XI. YENİ BORÇLAR KANUNUNDA SÖZLEMELERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER A. SÖZLEŞMENİN KURULMASI Karşılıklı İrade Uygunluğu Öneri Ve Kabul a. Süreli Öneri b. Süresiz Öneri u. Hazır Olanlar Arasında v. Hazır Olmayanlar Arasında c. Örtülü kabul ç. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi d. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri e. ilan yoluyla ödül sözü verme f. Önerinin Ve Kabulün Geri Alınması Hazır Olmayanlar Arasında Kurulan Sözleşmenin Hüküm Anı B. SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ Şekil Serbestisi Yazılı şekil a. Yasal şekil k. Kapsamı l. Unsurları m. İmza n. İmza yerine geçen işaretler b. İradi Şekil...! C. BORÇ TANIMASI D. SÖZLEŞMELERİN YORUMU, MUVAZAALI İŞLEMLER...\ E. GENEL İŞLEM KOŞULLARI , j Genel Olarak Kapsamı... J a. Yazılmamış Sayılma b. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi

5 3. Yorumlanması Değiştirme Yasağı İçerik Denetimi... m F. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ Sözleşme özgürlüğü... ' Kesin hükümsüzlük Aşırı Yararlanma... -, Önsözleşme G. İRADE BOZUKLUKLARI Yanılma a. Yanılmanın Hükümleri b. Yanılma Hâlleri u. Açıklamada Yanılma v. Saikte yanılma w. iletmede yanılma c. Yanılmada Dürüstlük Kuralları d. Yanılmada Kusur Aldatma Korkutma a. Hükmü b. Koşulları irade Bozukluğunun Giderilmesi H. TEMSİL Yetkili Temsil a. Genel Olarak k. Temsilin Hükmü l. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi b. Hukuki işlemden Doğan Yetki u. Yetkinin Sınırlanması Ve Geri Alınması v. Ölüm, Ehliyetsizlik Ve Diğer Durumlar w. Yetki belgesinin geri verilmesi x. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi Yetkisiz Temsil a. Onama Hâlinde b. Onamama hâlinde Saklı hükümler

6 4. BÖLÜM YENİ BORÇLAR KANUNUNA GÖRE HİZMET SÖZLEŞMELERİ VE BU SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER I, GENEL OLARAK HİZMET SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME II. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ A. TANIMI B. KURULMASI C. İŞÇİNİN BORÇLARI Bizzat Çalışma Borcu Özen Ve Sadakat Borcu Teslim Ve Hesap Verme Borcu Fazla Çalışma Borcu Düzenlemelere Ve Talimata Uyma Borcu İşçinin sorumluluğu D. İŞVERENİN BORÇLARI Ücret Ödeme Borcu a. Ücret k. Genel Olarak l. Fazla Çalışma Ücreti m. İşin sonucundan pay alma n. Aracılık ücreti o. İkramiye b. Ücretin Ödenmesi u. Ödeme Süresi v. Ücretin Korunması c. İşgörme Ediminin ifasının Engellenmesi Hâlinde Ücret ee. İşverenin Temerrüdü Hâlinde ff. İşçinin Çalışmayı Durdurması Hâlinde d. Ücret Alacağının Haczi, Devri Ve Rehnedilmesi e. Parça başına veya götürü iş ea. İş verme eb. Birim Ücreti iş Araç Ve Malzemeleri Giderler a. Genel olarak

7 b. Taşıma Araçları c. Giderlerin Ödenmesi İşçinin Kişiliğinin Korunması a. Genel Olarak b. Ev düzeni içinde çalışmada c. Kişisel Verilerin Kullanılmasında Ceza Koşulu Ve İbra Tatil Ve İzinler a. Hafta Tatili Ve İş Arama İzni b. Yıllık izin u. Süresi v. İndirimi w. Kullanılması x. Ücreti Hizmet belgesi E. SINAÎ VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKKI F. HİZMET İLİŞKİSİNİN DEVRİ İşyerinin Tamamının Veya Bir Bölümünün Devri Sözleşmenin Devri G. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Sözleşmede Belirsiz Süreli Sözleşmede a. Genel Olarak Fesih Hakkı b. Fesih Bildirim Süresi u. Genel Olarak v. Deneme Süresi İçinde Feshe Karşı Koruma Derhâl Fesih a. Koşulları k. Haklı Sebepler l. İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi b. Sonuçlan u. Haklı Sebeple Fesihte v. Haklı Sebebe Dayanmayan Fesihte w. İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya işi bırakması İşçinin Veya İşverenin Ölümü a. İşçinin Ölümü

8 b. işverenin Ölümü... " Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları a. Borçların Muaccel Olması b. Geri verme yükümlülüğü Rekabet Yasağı a. Koşullan b. Sınırlandırılması c. Aykırı Davranışların Sonuçları d. Sona Ermesi III. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ A. TANIMI VE KURULMASI Tanımı Kurulması B. PAZARLAMACININ YÜKÜMLÜLÜK VE YETKİLERİ Yükümlülükleri Garanti Yetkileri C. İŞVERENİN ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ Faaliyet Alanı Ücret a. Genel Olarak b. Komisyon c. Pazarlama Faaliyetinin Engellenmesi Harcamalar Hapis Hakkı D. SONA ERMESİ Özel Fesih Süresi Özel Sonuçlar IV. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ A. TANIMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARİ Tanımı Çalışma Koşullarının Bildirilmesi işçinin Özel Borçları a. İşin Yapılması b. Malzeme Ve Iş Araçları işverenin Özel Borçları a. Ürünün Kabulü

9 b. Ücret u. Ödenmesi v. Çalışmanın Engellenmesi Hâlinde Sona ermesi B. GENEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI BÖLÜM İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ. SÜRELİ FESİH II. FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI [. SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL IV. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ V. GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI VI. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 154 VII. YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU VIII. İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI IX. İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI X. DERHAL FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ XI. YENİ İŞ ARAMA İZNİ XII. ÇALIŞMA BELGESİ XIII. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA XIV. ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU A. GENEL OLARAK KONUYA İLİŞKİN YASA MADDESİ B. ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KOMİSYONU Komisyonun Kuruluşu Komisyonun Toplanması ve Çalışma İlkeleri Komisyonun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı Sekreterya Görevi Para Cezalarının Kullanımı İzleme XV. ASKERLİK VE KANUNDAN DOĞAN ÇALIŞMA

10 6. BÖLÜM ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARI I. ÜCRET VE ÜCRETİN ÖDENMESİ II. İŞVERENİN ÖDEME ACZİNE DÜŞMESİ III. ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ IV. ÜCRETİN SAKLI KISMI V. KAMU MAKAMLARININ VE ASIL İŞVERENLERİN HAKEDİŞLERİNDEN ÜCRETİ KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VI. ÜCRET HESAP PUSULASI A. YASAL DAYANAK VE AÇIKLAMASI B. ÜCRET HESAP PUSULASI ÖRNEĞİ Ücret Hesap Pusulasında Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Ücret Hesap Pusulası Örneği Ücret Ödeme Bordrosu Örneği VII. ÜCRET KESME CEZASI A. GENEL OLARAK İŞÇİYE ÜCRET KESME CEZASI B. İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARIN NERELERE VE NE KADAR VERİLECEĞİ HAKKINDA KARAR VERMEYE YETKİLİ KURUL Teşekkülü Kurulun Toplanması Kurulun Toplanma ve Karar Yeter Sayısı Kurulun Sekreterya İşleri Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler Faydalanacak Kuruluşlar Başvuru Usulü İzleme VIII. ASGARİ ÜCRET A. 16 YAŞINDAN BÜYÜK İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETLER B. 16 YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETLER C YILINDA ASGARİ ÜCRETLERİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ IX. YARIM ÜCRET X. YÜZDELERİN ÖDENMESİ

11 A. GENEL OLARAK B. YÜZDELERİN TOPLANMASI, ÖDENMESİ VE DAĞITILMASI Yüzdelerin Toplanması ve Ödenmesine ilişkin esaslar Yüzdelerin Dağıtılmasına İlişkin Esaslar Yüzdelerin Belgelenmesi Puanların Verilmesinde Dikkate Alınacak Hususlar Değerlendirme Kurulunun Oluşturulması Çalışma Tarzına Göre Dikkate Alınacak Puanlar İzin ve Tatil Ücretleri Saklı haklar işverenlerin İlan Yükümlülüğü XI. YÜZDELERİN BELGELENMESİ XII. ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAYACAK HALLER XIII. ÜCRETLERİN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU A. YASAL DAYANAK B. UYGULAMANIN BAŞLANGICI VE KAPSAMI C. UYGULANAN MÜEYYİDELER XIV. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ A. YASAL DAYANAĞI B. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI Asgari Geçim İndiriminden Kimler Nasıl Yararlanabilir? Asgari Geçim İndirimi Tutarının Örneklerle Hesaplanması Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi işverenlerce Yapılacak İşlemler a. Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Yapılacak işlemler b. Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan İşverenlerce Yapılacak işlemler Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması a. Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi b. Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Dolayısıyla Ücret Gelirinin Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi Asgari Geçim indirimi Uygulamasına ilişkin Diğer Hususlar a. Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması...229

12 b. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Yılı AGİ (Asgari Geçim lndirimi)miktarı AGİ Uygulamasına İlişkin Form Örnekleri a. Asgari Geçim İndirimi Örneği b. AGİ Aile Durum Belgesi Örneği c. AGİ Bordro Örneği XV. İŞ KANUNUNA GÖRE YAPILAN BAZI ÖDEMELERİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU İş Kanunu Uyarınca Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmada Çalışan İş Yeri Hekimine Ödenen Ücretlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu İş Kanunu Kapsamında Anlaşmalı Kreşe Kurum Tarafından Fatura Karşılığında Yapılan Ödemelerin Ücret Olup Olmadığı Özel hizmet Tazminatından gelir vergisi kesintisi İşe İade Tazminatlarının Vergi Karşısındaki Durumu İş Kanunu Uyarınca Çalıştırılan İş Güvenliği Uzmanlarının Vergi Karşısındaki Durumu İş Sözleşmesinin Anlaşma (İkale) İle Sona Ermesi Halinde Ödenecek Kıdem Tazminatının Vergi Karşısındaki Durumu Sporcu Çalışanların Vergi karşısındaki Durumu Türk Ve Yabancı Bilim Adamlarının Yanında Çalışan İşçilerin Ücretlerinden, Gelir Vergisi Kesilip Kesilmeyeceği BÖLÜM FAZLA ÇALİŞMA UYGULAMALARI I. FAZLA ÇALIŞMA UYGULAMASI A. TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE FAZLA ÇALIŞMA B SAYILI İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA DÜZENLEMESİ C. FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA KAVRAMLARI Fazla Çalışma Kavramı j Fazla sürelerle çalışma Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti Fazla Çalışmada Sınır Serbest Zaman Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler...260

13 7. Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı Fazla Çalışmanın Belgelenmesi Yüzde Usulünün Uygulandığı İşyerlerinde Fazla Sürelerle Çalışma ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA III. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FAZLA ÇALİŞMA BÖLÜM İZİN VE TATİL UYGULAMALARI. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA İL SAKLI HAKLAR III. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ IV. GENEL TATİL ÜCRETİ V. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK VI. ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE TATİL ÜCRETİ VII. TATİL ÜCRETİNE GİRMEYEN KISIMLAR VIII. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ IX. YILLIK ÜCRETLİ İZNE HAK KAZANMA VE İZNİ KULLANMA DÖNEMİ X. YİLLİK İZİN BAKIMINDAN ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN HALLER XI. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI A. YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR B. YILLIK İZİN İSTEĞİNİN ZAMANI VE VERİLMESİ İzin İsteği İznin Verilmesi C. TOPLU İZİN D. TOPLU İZİN UYGULAMASI DIŞINDA TUTULACAK İŞÇİLER E. MEVSİMLİK VEYA KAMPANYA İŞLERİNDE YİLLİK ÜCRETLİ İZİN F. KISMİ SÜRELİ VE ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMALARDA YILLIK ÜCRETLİ İZİN G. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİYLE ÇALİŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİ277 XII. YILLIK İZİN ÜCRETİ

14 X1ILYILLIK İZİNDE ÇALIŞMA YASAĞI XIV. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE İZİN ÜCRETİ XV. İZİNLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER A. İZİN KURULUNUN OLUŞTURULMASİ B. İZİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ C. İZİN KURULUNUN TOPLANTİLARİ D. İZİN KURULU BULUNMASI ZORUNLU OLMAYAN İŞYERLERİ E. YİLLİK İZlN ÇİZELGELERİNİN HAZIRLANMASI VE İLANI F. YILLIK İZİN KAYDİ XVLYILLIK İZİNDE SİGORTA PRİMLERİ BÖLÜM ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ I. ÇALIŞMA SÜRESİ A. GENEL OLARAK B. ÇALIŞMA SÜRESİ C. HAFTALIK NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ D. DENKLEŞTİRME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA E. KISMI SÜRELİ ÇALIŞMA F. GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN DUYURULMASI G. ÇALIŞMA SÜRESİNİN BELGELENMESİ H. GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DAHA AZ ÇALIŞILACAK İŞLER I. SINIRLANDIRMA II. TELAFİ ÇALIŞMASI III. KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ IV. ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER V. GÜNLÜK ÇALIŞMANIN BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ VI. ARA DİNLENMESİ VII. GECE SÜRESİ VE GECE ÇALIŞMALARI VIII. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ A. GENEL OLARAK B. HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİN USUL VE.ESASLARI

15 1. Çalıştırma Koşulu Çalıştırma Süresi Çalıştırılacak işçi Sayısı Ekip Başı İş Sağlığı ve Güvenliği İşçilerin Değiştirilmesi Dinlenme Zorunluluğu Günde Yedİbuçuk Saatlik Sürenin Aşılmaması Gereken işler a. Fazla Çalışma Süresi b. Gece Çalışma Dönemi c. Çalıştırma Yasağı d. Çalışma Ücreti BÖLÜM ÇALIŞTIRMA YASAKLARI ile İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞTIRMA YAŞI VE ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMA YASAĞI A. GENEL OLARAK B. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Genç İşçilerin Çalışmasına İzin Verilen İşler Yaşını Doldurmamış Çocuk Ve Genç İşçiler Bakımından Yasak Olan İşler C. ÇALIŞMA SÜRELERİ VE ARA DİNLENME SÜRELERİ D. GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER E. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN TATİLLERİ Hafta Tatili Ulusal Bayram ve Genel Tatil Yıllık Ücretli iznin Kullandırılması F. ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLER YÖNÜNDEN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri G. DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

16 1. tğitim İnceleme-Araştırma Koordinasyon ve İşbirliği II. YER VE SU ALTINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI III. GECE ÇALIŞTIRMA YASAĞI A. KADIN İŞÇl VE GECE ÇALIŞMA KAVRAMLARI Kadın Işçİ Gece Postası B. KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTASINDA ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi işyerine Götürüp Getirme Kadın işçilerin, Gece Postalarında Çalıştırılabilmeleri İçin Rapor Kadın işçilerin Çalışan Eşlerinin Gece Postalarında Çalıştırılmaları C. GEBELİK VE ANALIK DURUMUNDA ÇALIŞMA VE BİLDİRİM Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı Bildirim IV. ANALIK HALİNDE ÇALIŞMA VE SÜT İZNİ V. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI VE BULUNMASI GEREKEN BELGELER VI. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞVERENLERİN VE İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VII. İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASI VIII. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU IX. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ X. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İŞÇİLERİN HAKLARI XI. İÇKİ VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA YASAĞI XII. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER A. GENEL OLARAK MADDEDE YER ALAN DÜZENLEME B. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE (EK-I) XIII. AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR XIV. ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER İÇİN RAPOR XV. GEBE VEYA ÇOCUK EMZİREN KADINLAR

17 11. BÖLÜM DENETİM VE İDARİ PARA CEZALARI İ İŞ VE İŞÇİ BULMAYA ARACILIK II. DEVLETİN YETKİSİ III. YETKİLİ MAKAM VE MEMURLAR IV. YETKİLİ MEMURLARIN ÖDEVİ V. MUAFİYET VI. DİĞER MERCİLER TARAFINDAN YAPILAN TEFTİŞLER VII. İŞÇİ VE İŞVERENİN SORUMLULUĞU VIII. ZABITANIN YARDİMİ IX. İDARİ PARA CEZALARI A. İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK B. GENEL HÜKÜMLERE AYKIRILIK C. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA İLE İLGlÜ HÜKÜMLERE AYKIRILIK Ç. ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNA AYKIRILIK D. ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK E. YILLIK ÜCRETLİ İZİN HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK F. İŞİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRILIK G. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK H. İŞ VE İŞÇİ BULMA HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK K. İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK L. İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR M. YAZILI BİLDİRİM BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI I- KIDEM TAZMİNATINDAN FAYDALANABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR A SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ OLMAK B. İŞÇİNİN İŞİNİN AŞAĞIDAKİ HALLERDEN BİRİ NEDENİYLE SONA ERMİŞ OLMASI

18 1. İşçinin İşine İşveren Tarafından 4857 S.Kanunun 25.Maddesinde Belirtilen "Sağlık Sebepleri" Veya "Zorunlu Sebeplerden" Birine veya 17. Maddesine İstinaden Son Verilmiş Olması a. Sağlık Sebepleri b. Zorunlu Sebepler c. İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından İş Kanunun 17. Maddesine İstinaden Son Verilmiş Olması İşçinin Kanunun 24. Maddesinde Belirtilen "Sağlık Sebepleri", "Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri" veya "Zorunlu Sebeplerden" Biri Nedeniyle işten Ayrılmış Olması a. Sağlık Sebepleri b. Ahlak Ve İyi niyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri c. Zorlayıcı sebepler İşçinin Muvazzaf Askerlik Hizmeti Nedeniyle İşten Ayrılması İşçinin Yaşlılık, Emeklilik Veya Malullük Aylığı Yahut Toptan Ödeme Almak Amacıyla işten Ayrılması Kadın İşçinin Evlenme İşten Ayrılması İşçinin Ölümü C. İŞÇİNİN İŞTEN AYRILMADAN ÖNCE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMASI. 387 II. KIDEM TAZMİNATINA ESAS OLAN ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI A. KIDEM SÜRESİNİN BAŞLANGICI VE SONU Kıdemin Süresinin Başlangıcı Kıdem Süresinin Sonu B. İŞÇİNİN AYNI İŞVERENİN BlR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE DEVAMLI VEYA ARALIKLI ÇALIŞMIŞ OLMASİ HALİNDE KIDEM SÜRESİNİN TESPİTİ C. İŞÇİNİN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU İŞYERİNİN NAKLİ, DEVRİ VEYA İNTİKALİ HALİNDE KIDEM SÜRESİNİN SAPTANMASI D. İŞÇİNİN KISMİ ÇALIŞMASI HALİNDE KİDEM SÜRESİNİN HESAPLANMASI E. ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRELERİN KIDEM SÜRESİNE ETKİSİ F. ASKERLİKTE GEÇEN SÜRELERİN KIDEME ETKlSİ G. KAMUYA AİT İŞYERLERİNDE GEÇEN ÇALIŞMALARIN KIDEME ETKİSİ İşçi Olarak Geçen Süreler Memur Olarak Geçen Süreler III. KIDEM TAZMİNATI MİKTARININ HESAPLANMASI

19 A. HESAPLAMA ESASLARININ KANUNİ DAYANAĞI B. HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET Son Ücretin Esas Alınması Ortalama Ücretin Esas Alınması C. HESAPLAMADA DİKKATE ALINAN VE ALINMAYAN ÜCRETLER Dikkate Alınan Ücretler Dikkate Alınmayan Ücretler D. KIDEM TAZMİNATI MİKTARININ HESAPLANMASI Miktarın Hesaplanmasına İlişkin Temel Kurallar Kıdem Tazminatının Tavanı a. Kanun Maddesi ve Açıklaması b. Kıdem Tazminatı Tavanına İlişkin Yargıtay Kararları c. Yıllar İtibarıyla Kıdem Tazminatı Tavanı Kıdem Tazminatının Hesaplanmasına İlişkin Örnekler IV. KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK GECİKME FAİZİ VE ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI A. GECİKME FAİZİ B. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMEMESİNİN YAPTIRIMI V. KIDEM TAZMİNATININ ZAMANAŞIMI VI. KIDEM TAZMİNATININ VERGİLENDİRİLMESİ VII. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI İLE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ A. KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ HESAPLANMASI İLE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ B. BORDRO ÖRNEKLERİ VIII. KIDEM-İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATLARININ SGK PRİMLERİ KARŞISINDAKİ DURUMU BÖLÜM İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI UYGULAMALARI I. İHBAR TAZMİNATI KAVRAMI II- İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI A. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN ÇALIŞMANIN VARLIĞI...436

20 B. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİLİK NİTELİĞİ BULUNAN BİR İŞE İSTİNADEN YAPILMIŞ OLMASI C. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İHBAR ÖNELLERİNE (BİLDİRİM KOŞULUNA) UYULMADAN FESHEDİLMİŞ OLMASI III. İHBAR TAZMİNATININ MİKTARI - HESAPLANMASI VE ZAMANAŞIMI A. MİKTARI VE HESAPLANMASI B. ZAMANAŞIMI IV. İHBAR TAZMİNATI İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGİ KARARLARI Belirli Bir İşin Yapılması Amacıyla Yapılan Belirsiz Süreli İş Akdinde İhbar Tazminatı Haklı Nedenle Fesihte İhbar Tazminatı İhbar Tazminatının Bir Üst Sınırla Sınırlandırılıp Sınırlandırılamayacağı Belirli Hizmet Akdinin Yenilenerek Belirsiz Hizmet Akdine Dönüşmesi Halinde İhbar Tazminatı Kısmi Süreli Çalışma Halinde ihbar Tazminatı İhbar Tazminatının Açılabileceği Yer Mahkemesi İhbar Tazminatının Asıl İşveren İle Alt İşveren Arasında Paylaştınlınlıp Paylaştırılamayacağı İstirahat raporlarının İhbar Önelleri Bağlamında Kıdem Tazminatına Etkisi... İ Yabancıların Çalışma İznine Bağlı Olarak İhbar Tazminatının Durumu İhbar Tazminatından Son İşverenin Tek Başına Sorumlu Olduğu Her Yıl Yenilenen Belirli Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Halinde İhbar Tazminatı İhbar Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesinde İkramiye ve Yemek Ücretinin Dahil Edilip Edilmeyeceği İşverene Nakil Yetkisi-İhbar Tazminatı İşçinin Doğum Nedeniyle Kullandığı İzin Süresinin, İhbar Tazminatına Esas Hizmet Süresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınıp Alınmayacağı İşçinin İş Şartlarının Aleyhine Değiştirilmesi Halinde İhbar Tazminatı Emeklilik-İhbar Tazminatı J7. İşverene İhbar Tazminatı Verilmesi Devir Halinde İhbar Tazminatı İş Sözleşmesinde Ücretin Kararlaştırılmadığı Hallerde ihbar Tazminatı...473

21 20. Birlikte İstihdam Halinde İhbar Tazminatı işçinin işyerinde Emeklilik Sonrası Çalışması Halinde İhbar Tazminatı Asıl İşverenin Alt İşveren nedeniyle İhbar Tazminatından Sorumluluğu VII. KÖTÜNİYET TAZMİNATI A. GENEL OLARAK KÖTÜNİYET TAZMİNATI B. KÖTÜNİYET TAZMİNATININ YASAL DAYANAĞI C. KÖTÜNİYET TAZMİNATINA HAK KAZANMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR D. KÖTÜ NİYET TAZMİNATINDAN YARARLANILAMAYACAK HALLER E. KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ HESAPLANMASI F. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI Haklı Bir Neden Olmadan İşverenin Fesih İşleminin Kötüniyet Sayılamayacağı Kötü Niyet Tazminatından Faydalanmak İçin İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanacak Durumda Olunmaması iş Güvencesi Kapsamında Bulunmayan İşçilerin Kötü Niyet Tazminatı Kötüniyet Tazminatı İçin İşe İade Koşullarından Yararlanılmaması Sendikal Fesih Nedeniyle Kötü Niyet Tazminatı İşverenin TİS Zamlarından Yararlandırmamak İçin İşçinin Sözleşmesini Derhal Feshi Halinde Kötü Niyet Tazminatı BÖLÜM İBRANAME DÜZENLEME İLE İŞ KANUNU İHTİLAFLARININ ÇÖZÜMÜ VE DAVA YOLLARI I. İBRANAME DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR A. İBRANAMENİN TANIMI VE DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ibraname Kavramı Borçlar Kanununa Göre ibraname Geçerli Bir İbraname Düzenlemenin Usul Ve Esasları B. İBRANAME ÖRNEKLERİ

22 1. işveren Tarafından Hizmet Akdinin Fesh Edilmesi Halinde Tanzim Edilecek İbraname Örneği işçinin Kendi isteği İle istifa Etmesi Halinde Tanzim Edilecek İbraname Örneği İBRANAMEYE İLİŞKİN YARGI KARARLARİ A. GENEL OLARAK İBRANAMEYE İLİŞKİN YARGITAY DEĞERLENDİRMESİ B. İBRANAMEYE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI Matbu, Tarihsiz Ve Savunma İle Çelişen ibranamelere İtibar Edilemeyeceği Fesihten Sonra Ve Davacıya İşçilik Haklarının Ödendiği Sırada Düzenlenen Ve Davacı İşçinin İmzasını Taşıyan Söz Konusu İbranamede Açıkça Belirtilen Kalemlerle ilgili Olarak Davalı Işverinin İbra Edilmiş Sayılacağı Geçerli Bir İbranamenin Özelikleri Ve Borçları Kanunu Hükümlerine Uygunluğu İbraname ve Makbuz Farkı Noter Huzurunda Düzenlenen İbraname İş Sözleşmesi Devam Ederken Alınan ibranamenin Geçerliliği Miktar İçermeyen ibranamenin Geçerliliği Doğmayan Bir Hakkın ibrası İŞ KANUNU UYGULAMASINDA DENETİMİ A. GENEL OLARAK B. İŞ MÜFETTİŞLERİ iş Müfettişlerince Yapılmakta Olan Denetimler İş Müfettişlerinin Yetkileri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Grup Başkanlıklarının İletişim Adres, Telefon Ve Fax Numaralan İş Kanunu İle ilgili İhtilaflarda Öncelikle Nereye ve Nasıl Başvuruda Bulunmalıdır? a. Çalışma Bölge Müdürlüklerine Müracaat b. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince İşçi Haklarıyla İlgili Yapılan İncelemeler c. Örnek Başvuru Dilekçeleri J ca. İşten Ayrılan işçiler İçin Örnek Şikayet Dilekçesi ff. İşe Devam Ederken Şikayet Eden işçiler İçin Örnek Dilekçe gg. Şikayetten Vazgeçme Dilekçe Örneği İş Teftişi İle İlgili Örnek Yargı Karan

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ VII IX XXXIII 1. BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ - İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI VE 4857 S. İŞ KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ I. TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLERİN SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR iii iv xvii 1. BÖLÜM İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER.1. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I. Dünyada İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1 1. Sanayi

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Sayfa. Önsöz 7. İçindekiler 9. Kısaltmalar 33. Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ. Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. Madde Sayfa. Önsöz 7. İçindekiler 9. Kısaltmalar 33. Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ. Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Madde Sayfa Önsöz 7 İçindekiler 9 Kısaltmalar 33 Kaynakça 43 4857 SAYILI İŞ KANUNU ŞERHİ Genel Gerekçe 51 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam 1 59 İlgili Kararlar 61 Tanımlar 2 64 İŞ

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri)

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri) İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri) Öcal Kemal EVREN İş Müfettişi İŞ MEVZUATI AÇISINDAN İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Mevzuat Belge Örnekleri) 5. Baskı Ankara,

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri)

İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) İş Mevzuatı Açısından İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) Öcal Kemal EVREN İş Müfettişi İŞ MEVZUATI AÇISINDAN İŞVERENİN EL KİTABI (Açıklamalar Belge Örnekleri) 6. Baskı Ankara, 2010 İş Mevzuatı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Kanunu nun Kapsamı Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil Kanun 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Ceza 5 99/a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c 29 32 102/a 39 102/a 37 102/b 38 102/b 52 102/b Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :...... 5 BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ 1.1. KA YITDIŞI EKONOMİ KAVRAMı VE UNSURLARı 13 1.2. KA YITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇME (TAHMiN)

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı

Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı Özlük İşleri ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve personel özlük bilgilerini farklı durumlar için

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 16 Tarih-Sıra No 31.12.2015 32 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince,

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyum Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Çalışan bir şirketin sahip olduğu en önemli değerdir. Sürdürülebilirlik, karlılık, büyüme, inovasyon gibi hedeflerin

Detaylı

4857 Sayılı Kanunda işçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir:

4857 Sayılı Kanunda işçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir: 11.11.2010 Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/11 Konu: ĐŞÇĐ ÖZLÜK DOSYASI Đşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 4857 sayılı Đş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

GENEL GEREKÇELERİYLE NOTLU İŞ HUKUKU MEVZUATI. Yenilenmiş 11. Baskı

GENEL GEREKÇELERİYLE NOTLU İŞ HUKUKU MEVZUATI. Yenilenmiş 11. Baskı I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi GENEL GEREKÇELERİYLE

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 1 TANIMLAR MADDE 2. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 12921 Karar No. 2014/18766 Tarihi: 14.10.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 İŞE İADE DAVASINDA ALTI AYLIK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI

SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI i Yargıtay Kararları Işığında SORULARLA 4857 SAYILI İŞ YASASI PROF. DR. A. MURAT DEMİRCİOĞLU Genişletilmiş 3. Baskı İstanbul, 2014 ii Yayın No. : 3127 Hukuk Dizisi : 1532 3. Bası Ağustos 2014 İSTANBUL

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu. İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar 5 Aralık 2011

X. Çözüm Ortaklığı Platformu. İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar 5 Aralık 2011 www.pwc.com/tr İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar İçerik 1. Bölüm İş sözleşmesinin kuruluşunda, devamı süresince ve sona ermesinde dikkat

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM. TR 2017 2 2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Cezayı Gerektiren Fiil İş Kanunu Para Cezaları 2016 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı

Detaylı

HUKUKTA KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI

HUKUKTA KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI HUKUKTA KORUYUCU HEKİMLİK UYGULAMALARI 1 Büromuz tarafından, şirketlere hukuki açıdan yapılanma ve hukuk müşavirliği çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir; 1. Şirketin Ve Yöneticilerin Üzerinden

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ 15 ÖNSÖZ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtibaren)

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtiaren) Kanun Ceza Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3/1-2 98 İşyeri ildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

İSTANBUL **. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

İSTANBUL **. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU İŞE BAŞLATMA TAZMİNATI ALACAĞI, FEVKALADE İKRAMİYE ALACAĞI, İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI HESAPLANMASI, USUL VE ESASLARI (İş bu yazı 26.08.2016 Tarihinde Yazılmıştır) İSTANBUL **. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST ÖN TEST 1.) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanabilecek olan kimse aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) Memur b) İşçi c) Alt işveren (Taşeron) d) Sözleşmeli Personel 2.) Alt

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31730 Karar No. 2012/141 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE KIDEM

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

İÇİNDEKİLER I - İŞYERİ KURMA

İÇİNDEKİLER I - İŞYERİ KURMA İÇİNDEKİLER I - İŞYERİ KURMA A- İş Kanununun Amacı ve Kapsamı 15 B- İş Kanununa Göre İşyeri Kurma 16 1- Genel Bilgiler 16 2- İşyerini Bildirme Yükümlülüğü 17 3- İş Hukukunun Temel Kavramları 17 a- İşyeri

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı