TOPLAM VARLIKLAR 6,620,113 7,259,056

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLAM VARLIKLAR 6,620,113 7,259,056"

Transkript

1

2

3

4

5 30 HAZİRAN 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL DURUM TABLOLARI VARLIKLAR Cari dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) Geçmiş dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Tasfiye Dönemi Tasfiye Dönemi Referansları 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 6,620,113 7,259,056 Nakit ve Nakit Benzerleri 3 6,568,791 6,970,016 Ticari Alacaklar 4-1,453 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 16 51,322 86,801 Diğer Dönen Varlıklar 8-200,786 Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 6,620,113 7,259,056 YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 71, ,424 Ticari Borçlar 4-4,147 Borç Karşılıkları 7-108,238 Kıdem Tazminatı Karşılığı 7-190,594 Diğer Borçlar 5 64,874 5,347 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 6,683 4,098 ÖZKAYNAKLAR 6,548,556 6,946,632 Ödenmiş Sermaye 10 15,642,900 15,642,900 Hisse Senedi İhraç Primleri , ,450 Diğer Sermaye Yedekleri 10 18,658,303 18,658,303 Geçmiş Yıllar Zararları (27,455,021) (27,346,312) Dönem Karı / (Zararı), net 17 (398,076) (108,709) TOPLAM KAYNAKLAR 6,620,113 7,259,056 Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır. (*) Yeniden düzenlemenin sebepleri ve etkileri Dipnot te açıklanmıştır.

6 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dipnot Referansları Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 01 Ocak Tasfiye Dönemi 01 Nisan - Geçmiş Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 01 Ocak - Tasfiye Dönemi 01 Nisan- Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) BRÜT KAR / (ZARAR) Genel Yönetim Giderleri (-) 11 (487,425) (332,079) (282,120) (140,674) Diğer Faaliyet Gelirleri 13 8,452 8,380 3,748 2,119 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 13 (242,547) (242,547) (13) - FAALİYET ZARARI (721,520) (566,246) (278,385) (138,555) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 14 (14,378) (14,378) - - FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI (735,898) (580,624) (278,385) (138,555) Finansal Gelirler , , , ,235 Finansal Giderler (-) 15 (95) (14) (68) (42) VERGİ ÖNCESİ KAR ZARAR (398,076) (407,858) (33,977) (20,362) Vergi (Gideri)/Geliri DÖNEM ZARARI (398,076) (407,858) (33,977) (20,362) Diğer kapsamlı gider TOPLAM KAPSAMLI GİDER 17 (398,076) (407,858) (33,977) (20,362) Hisse Başına Zarar (TL) 17 ( ) ( ) ( ) ( ) Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

7 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Birikmiş Zararlar Geçmiş Yıllar Zararları Net Dönem Zararı 1 Ocak 2013 itibariyle bakiyeler 15,642, ,450 18,658,303 (27,346,312) - 7,055,341 Toplam Toplam Kapsamlı Gider (33,977) (33,977) itibariyle bakiye 10 15,642, ,450 18,658,303 (27,346,312) (33,977) 7,021,364 1 Ocak 2014 itibariyle bakiye 10 15,642, ,450 18,658,303 (27,455,021) - 6,946,632 Toplam Kapsamlı Gider (398,076) (398,076) itibariyle bakiye 10 15,642, ,450 18,658,303 (27,455,021) (398,076) 6,548,556 Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

8 30 HAZİRAN 2014 VE 2013 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOLARI Dipnot Referansları Cari dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Tasfiye Dönemi 01 Ocak Geçmiş dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Tasfiye Dönemi 01 Ocak A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI Dönem Karı / (Zararı), net (398,076) (33,977) Dönem Net Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler Şüpheli Alacak Karşılıklarındaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 - (562,386) Kıdem Tazminatı Yükümlülüğündeki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 (190,594) 11,405 Borç Karşılığındaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 (108,238) 7,049 Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler - 26,236 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler Ticari Alacaklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 1, ,845 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler ,265 (68,531) Ticari Borçlardaki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler 4 (4,147) 1,723 Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Azalışla İlgili Düzeltmeler ,112 (5,078) Şüpheli alacaklardan yapılan tahsilat 4-13,396 İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit (401,225) (61,318) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri - - Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Finansman faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit - - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) (401,225) (61,318) D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 6,970,016 6,911,740 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) 3 Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır. 6,568,791 6,850,422

9 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ), 1967 yılında Semak A.Ş. adıyla kurulmuş ve ismini 1997 yılında Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiştir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul, Türkiye de tescil edilmiştir. Şirket in ticari adresi, Sanayi Mahallesi Hızır Reis Cad. No:14 Pendik, İstanbul olarak kayıtlıdır. Şirket in ana faaliyet konusu, inşaat tecrit malzemeleri ve boya malzemeleri ile bunların yardımcı malzemeleri, ara maddeleri, muhtelif kimyevi maddeler ve gerektiğinde hammaddelerini imal etmek, ettirmek, tatbikat ve ticaretini yapmaktır. 19 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Şirket, tasfiye tescil işlemlerini tamamlayıp Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanını almıştır. tarihi itibarıyla, Ana ortak, %75,46 lık payı ile Basf Construction Chemicals GmbH ( BASF AG ) dır (31 Aralık 2013: BASF AG ortaklık payı - %75.46). Şirket in %75,46 hissesine sahip olan ana yabancı ortağı Degussa Construction Chemicals GmbH, 1 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla Degussa AG tarafından BASF AG ye satılmıştır. Şirket in 16 Haziran 2014 tarihli ve 32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Tasfiye sonu mali tablolarının, Tasfiye Memurluğu nun önerisi doğrultusunda, tarihli olması belirlenmiş ve bu karar neticesinde Şirket, mevcut tüm personelinin iş akitlerini fesh etmiştir. Kategorileri itibarıyla ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir: Dönem İşçi Memur Müdür Üst düzey Toplam Aralık FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar Şirket in Sürekliliği Şirket, 18 Kasım 2008 tarihine kadar Borsa İstanbul A.Ş. (eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) İkinci Ulusal Pazar da işlem görmekteydi. Şirket faaliyetlerinin mevcut haliyle devam ettirilmesinin Şirket zararlarını arttıracağının ve Şirket in mali ve finansal yapısının daha da zayıflamasına neden olacağı düşünülerek tasfiyeye ilişkin işlemlere başlanılmasına, 16 Aralık 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine alınmasıyla karar verilmiştir. 16 Aralık 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket in tasfiye edilmesine karar verilmiş ve tasfiyeye ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı T.C. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 19 Aralık 2008 tarihinde tescil edilmiştir. Bu işlem sonrasında Şirket hisseleri sürekli olarak işlem görmekten men edilmiş ve Borsa Pazarlarından çıkarılmıştır. Dolayısıyla Şirket in, finansal tablolarının hazırlanmasında geçerli olan işletmenin sürekliliği muhasebe ilkesi yerine 19 Aralık 2008 tarihinden itibaren ilgili tasfiye hükümleri geçerli olmaktadır. 1

10 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) Uygulanan Muhasebe Standartları Şirket, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası ( TL ) bazında hazırlamaktadır. Şirket'in ilişikteki ara dönem finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) uygularlar. Şirket in Seri II, 14.1 No lu tebliğe göre hazırlanmış tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal durum tablosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar tablosu 22 Temmuz 2014 tarihinde Şirket Tasfiye Memuru tarafından onaylanarak Yönetim Kurulu na sunulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından da 22 Temmuz 2014 tarih ve 33 nolu yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır Fonksiyonel ve raporlanan para birimi Finansal tablolar, Şirket in fonksiyonel para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Tüm mali bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri ile ilgili bilgiler aksi belirtilmedikçe tam olarak belirtilmiştir Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket in cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. Sermaye Piyasası Kurulu nun 07 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Şirket in finansal durum tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. 2

11 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi(Devamı) Şirket in 31 Aralık 2013 tarihli finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar aşağıdaki gibidir; - 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, Diğer dönen varlıklar hesap grubunda gösterilen 86,801 TL tutarındaki Peşin ödenmiş vergiler, finansal durum tablosunda Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar kapsamında ayrı bir hesap olarak sınıflanmıştır Aralık 2013 tarihi itibariyle, Diğer alacaklar hesap grubunda gösterilen 200,786 TL tutarındaki Devreden KDV, finansal durum tablosunda Diğer Dönen Varlıklar hesabı içerisinde sınıflanmıştır Aralık 2013 tarihi itibariyle, Diğer yükümlülükler hesap grubunda gösterilen 5,347 TL tutarındaki Ödenecek vergi ve fonlar, finansal durum tablosunda Diğer borçlar hesabı içerisinde sınıflanmıştır Aralık 2013 tarihi itibariyle, Diğer yükümlülükler hesap grubunda gösterilen 4,098 TL tutarındaki Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri, finansal durum tablosunda Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar hesabı içerisinde sınıflanmıştır Netleştirme Finansal tablolara alınan tutarların netleştirilmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve finansal varlık ve finansal borcu netleştirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile varlığın finansal tablolara alınmasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda finansal varlık ve borçlar netleştirilerek finansal durum tablosunda net tutarları ile gösterilir. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler Uygulanan değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları sunumu yapılan tüm dönem bilgilerinde tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. Şirket benzer nitelikteki işlemleri, diğer olayları ve durumları tutarlı olarak finansal tablolara alır, değerler ve sunar. Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 3

12 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir Kur değişiminin etkileri Şirket in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi ile sunulmuştur. Şirket in faaliyet sonuçları ve mali durumu, işletmenin geçerli para birimi olan ve finansal tablolar Şirket in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak TL ye çevrilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize bağlı parasal varlık ve borçlar raporlama tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL ye çevrilmişlerdir. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmezler. Parasal kalemlerin çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları ve zararları kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirmektedir Finansal araçlar Türev olmayan finansal araçlar Şirket in türev olmayan finansal araçları, nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, diğer alacaklar ve ticari borçlardan oluşmaktadır. Türev ürün niteliği taşımayan finansal araçlar ilk olarak makul değerleri ve bununla birlikte atfedilebilir işlem maliyetleri ile ifade edilir. İlk muhasebeleştirmeden sonra, türev ürün niteliği taşımayan finansal varlıkların değerlemesi aşağıda belirtildiği gibidir: Bir finansal araç, Şirket o aracın sözleşme hükümlerine taraf olduğu takdirde Şirket tarafından tanınır. Finansal varlıkların nakit akışı üzerindeki sözleşmeden doğan haklarının vadesinin dolması veya Şirket in finansal varlıklarını tüm riskleri ve getirileriyle ve hiçbir kontrol yetkisi olmadan devretmesi durumunda Şirket tarafından kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıkların olağan alımı ve satımı, işleminin yapıldığı tarihte, yani Şirket in varlığın satışını veya alımını üstlendiği tarihte muhasebeleştirilir. Finansal borçlar, Şirket in sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin sona ermesi, iptal edilmesi veya ödenmesi durumunda kayıtlardan çıkarılır. Nakit ve nakit benzerleri, nakit, vadeli ve vadesiz mevduattan oluşmaktadır. Hazır değerler finansal durum tablosunda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Nakit ve nakit benzerleri nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerinde kur farkı hariç değişim riski olmayan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 3). Ticari alacaklar ve borçlar itfa edilmiş maliyetleri ile gösterilir. Faiz oranı belirtilmemiş kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, örtülü faiz tutarının önemsiz olması durumunda orijinal fatura değeri ile kaydedilir. Diğer türev olmayan finansal araçlar, değer düşüklüğü dikkate alındıktan sonraki maliyeti ile gösterilir. Finansal gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi not de sunulmuştur. 4

13 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Maddi duran varlıklar 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek; 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın alınan maddi duran varlıklar ise maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılmıştır (Dipnot 6). Sonradan ortaya çıkan giderler Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte aktifleştirilebilirler. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Amortisman Maddi duran varlıklar doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi tutulmuştur. Şirket in kullandığı yıllık amortisman oranları aşağıdaki gibidir: Demirbaşlar %20 Arsa ve araziler, faydalı ömürlerinin sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır. Elden çıkarma Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplarına dahil edilirler ve maliyetleri ve birikmiş amortismanları ilgili hesaplardan silinir Varlıklarda değer düşüklüğü Finansal varlıklar Bir finansal varlıktaki değer düşüklüğü her raporlama döneminde değer düşüklüğü olduğuna kanaat getirilen nesnel kanıtlarla değerlendirilir. Eğer nesnel kanıtlar ilgili finansal varlığın ilerideki nakit akışlarını olumsuz yönde etkilediğine dair bir veya birden fazla olaya işaret ediyorsa, ilgili finansal varlıkta değer düşüklüğü olduğu dikkate alınır. Şirketin, ödenmesi gereken tutarları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek tutarlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Önemli finansal varlıklar ayrı olarak değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Benzer kredi riski özelliğini taşıyan geriye kalan finansal varlıklar birlikte değerlendirilir. Bütün değer düşüklükleri kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. 5

14 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Varlıklarda değer düşüklüğü (Devamı) Finansal olmayan varlıklar Şirket, her bir raporlama tarihinde, ertelenen vergi varlığı dışında kalan her bir varlığa ilişkin değer kaybı olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, ilerideki nakit akışlarının ilgili varlıktaki belirli riski ve paranın zaman değerini gösteren vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmesi ile değerlendirilir. Değer düşüklüğü testi için, varlıklar diğer varlıklar ve varlık gruplarından bağımsız olarak sürekli kullanımından dolayı nakit girişi yöneten en küçük birimlere ayrılır ( Nakit üreten birim ). Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Değer düşüklüğünün geri çevrilmesi Bir alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda geri çevrilir. Önceki dönemlerde kayıtlara alınan diğer varlıklardaki değer düşüklükleri her raporlama döneminde değer düşüklüğünün azaldığı veya geçerli olmadığına dair göstergeler dikkate alınarak değerlendirilir. Değer düşüklükleri ancak geri kazanılabilir tutarların tespitinde kullanılan muhasebe tahminlerinde değişiklik varsa veya kayıtlara alındıktan sonra oluşan bir olay değer düşüklüğünün geri çevrilmesi ile nesnel olarak ilişkilendiriliyorsa geri çevrilir. Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda hiç değer düşüklüğü kaybının finansal tablolara alınmamış olması halinde belirlenmiş olacak kayıtlı değeri (maddi varlıklar için amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşamaz Çalışanlara sağlanan faydalar Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarları raporlama tarihi itibarıyla geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net değerine göre hesaplanarak ilişikteki finansal tablolarda yansıtılmıştır Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar Şirket yönetimi geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde bağlı yükümlülüğün bulunduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, ilişikteki finansal tablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar karşılık ayırmaktadır. Şarta bağlı yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal tablo dipnotlarında açıklanır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, şarta bağlı varlıkla ilgili olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin kesinleşmesi durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte finansal tablolara alınır. 6

15 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Finansal gelirler ve giderler Finansal gelirler vadeli mevduat faiz gelirleri, vadeli satışlardan faiz gelirleri ve kur farkı gelirlerinden oluşmaktadır. Finansal giderler faiz ve kur farkı giderlerinden oluşmaktadır Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan ertelenen vergi yükümlülüğüne neden oluşturmaktadır Hisse başına kar/(zarar) Kar veya zarar tablosunda belirtilen hisse başına kar/(zarar), net dönem kar/zararının ilgili dönem içerisinde piyasada mevcut bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur Raporlama tarihinden sonraki olaylar Raporlama tarihi ile finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Raporlama tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların raporlama tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, Şirket finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarda açıklamaktadır İlişkili taraflar Finansal tablolarda ve bu raporda, iştirakler, Şirket in ortakları ve Şirket in ortaklarının şirketleri; ayrıca bu şirketler tarafından kontrol edilen veya onlarla ilgili olan diğer şirketler ve bunların yönetici ve direktörleri ilişkili taraflar olarak kabul edilmişlerdir (Dipnot 18). Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleşmiştir Giderler Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Faaliyet giderleri ilgili giderlerin oluştuğu anda kaydedilirler Sermaye ve temettüler Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır (Dipnot 10). 7

16 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Nakit akış tablosu Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, Şirket in faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Şirket işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarını, vergi öncesi kar/zararın, gayri nakdi işlemlerin, geçmiş ya da gelecek işlemlerle ilgili nakit giriş ve çıkışları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya finansman ile ilgili nakit akışlarına ilişkin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği dolaylı yönteme göre gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket in yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit akış tablosundaki, nakit ve nakit benzerleri, kasa, tahsildeki çekler, üç aydan kısa vadeli banka mevduatı ile diğer hazır değerler bakiyesinden faiz tahakkuklarının çıkartılması suretiyle bulunur Muhasebe tahmin ve varsayımları Finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Şirket in finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara aşağıdaki dipnotlarda yer verilmiştir: Dipnot 4 - Ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılığı 8

17 3 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2013 Kasa Banka Vadeli mevduat (*) 6,550,000 6,934,230 Vadesiz mevduat 18,791 35,444 Toplam 6,568,791 6,970,016 (*) tarihi itibarıyla, vadeli mevduatlar TL cinsindendir ve ortalama faiz oranı %9.60 olup ortalama vadesi 1 gündür (31 Aralık 2013: %8.47 ve 21 gün). ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, banka mevduatı üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadır. tarihi itibarıyla, nakit akış tablosuna baz olan gelir reeskontları hariç nakit ve nakit benzerlerinin tutarı 6,568,791 TL dir (31 Aralık 2013: 6,965,786 TL). 4 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR Kısa vadeli ticari alacaklar: ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2013 Diğer ticari alacaklar - 1,453 Toplam - 1, Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Diğer ticari alacaklar, sabit kıymet satışı nedeniyle oluşan alacaklardır. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şüpheli ticari alacaklarını defterlerinden tamamen silmiştir. 9

18 4 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki, şüpheli alacak karşılıklarının hareketleri aşağıdaki gibidir: 01 Ocak- 01 Ocak- 31 Aralık 2013 Dönem başı itibariyle şüpheli alacak karşılığı - 2,088,784 Dönem içerisinde ayrılan karşılık tutarı - - Dönem için silinen tutar - (1,523,278) Dönem içerisinde serbest kalan karşılık tutarı - (541,025) Önceki dönemde ayrılan karşılıklardan tahsilat (-) - (24,481) Dönem sonu itibariyle şüpheli alacak karşılığı - - Kısa vadeli ticari borçlar: ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2013 Ticari borçlar - 4,147-4,147 Ticari borçlar üçüncü şahıslardan alınan mal ve hizmetlerden dolayı oluşan borçlardan oluşmaktadır. 5 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR Diğer borçlar ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2013 Ödenecek vergi ve fonlar 64,874 5,347 Toplam 64,874 5,347 10

19 6 MADDİ DURAN VARLIKLAR tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: Maliyet 1 Ocak 2014 İlaveler Çıkışlar Demirbaşlar 79,877 - (79,877) - 79,877 - (79,877) - Birikmiş amortisman 1 Ocak 2014 İlaveler Çıkışlar Demirbaşlar 79,877 - (79,877) - 79, Net Defter Değeri - - (79,877) - 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yılda maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir: Maliyet 1 Ocak 2013 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2013 Demirbaşlar 79, ,877 79, ,877 Birikmiş amortisman 1 Ocak 2013 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2013 Demirbaşlar 79, ,877 79, ,877 Net Defter Değeri KARŞILIKLAR KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER i) Karşılıklar Kısa vadeli borç karşılıkları: ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli borç karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2013 Personel izin karşılığı - 65,023 İhbar tazminatı karşılığı - 34,952 Personel davası karşılıkları - 8, ,238 Şirket in 16 Haziran 2014 tarihli ve 32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Tasfiye sonu mali tablolarının, Tasfiye Memurluğu nun önerisi doğrultusunda, tarihli olması belirlenmiş ve bu karar neticesinde Şirket, mevcut tüm personelinin iş akitlerini fesh etmiştir. Dolayısıyla, tarihi itibariyle personeller için bir karşılık ayrılmamıştır. tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket aleyhine açılmış 51,150 TL tutarında davanın reddine karar verilmiştir (31 Aralık 2013: 51,150 TL). 11

20 7 KARŞILIKLAR KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı) Aşağıda belirtilen yasal yükümlülükler haricinde, çalışanların emeklilikleri ile ilgili yükümlülük doğuran herhangi bir sözleşme yoktur. Kıdem tazminatı karşılığı: Türk kanunlarına göre Şirket en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan, iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmeti için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır. Bu tutar 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 3,254 TL üzerinden hesaplanmaktadır. Şirket in tarihi itibariyle personeli bulunmadığından dolayı kıdem tazminatı karşılığı hesaplanmamıştır. Uluslararası Muhasebe Standardı 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, Şirket in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket in çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini üzerinden kayıtlara yansıtılmıştır. Şirket in tasfiye halinde bulunması nedeniyle tahmini değer iskontolanmamıştır. Buna göre toplam karşılığın hesaplanmasına yönelik aşağıdaki istatistiksel varsayımlar yapılmıştır. 31 Aralık 2013 Emeklilik olasılığı oranı - % 100 Kıdem tazminatı karşılığının dönem/yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2013 Açılış bakiyesi 190, ,548 Dönem içerisindeki artış / (ödeme) (190,594) 25, ,594 ii)koşullu varlık ve yükümlülükler Koşullu Varlıklar 31 Aralık 2013 Alınan ipotek ve teminat senetleri - 430,000 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket in koşullu yükümlülükleri bulunmamaktadır. 8 DİĞER VARLIKLAR ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2013 Devreden KDV - 200,786 Toplam - 200,786 12

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: 03.11.2006 KARAR SAYISI :338 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:X, NO:22 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Girişim Faktoring Anonim Şirketi ( Girişim Faktoring veya Şirket ) 1997 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve

Detaylı

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4

FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIŞ TABLOSU 4 Not 10 Şirket in organizasyonu ve faaliyet konusu 5 Not 20 Finansal

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotlar Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Bağımsız denetimden geçmemiş Bağımsız

Detaylı

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir. NOT 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Ankara Cd. Monero İş Mrk. No:221 K:4 5 Sirkeci, Eminönü / İstanbul, Türkiye merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ) İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (Eski Unvanı ile İŞ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ) Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 1 OCAK-31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK-31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 2011 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 1 OCAK 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. nin ekte yer alan 31 Mart 2008 tarihli

Detaylı

POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHi İTiBARiYLE SONA EREN YILA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHi İTiBARiYLE SONA EREN YILA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHi İTiBARiYLE SONA EREN YILA İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İZOCAM TiCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 GELİR

Detaylı