ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ. Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Anav Kültürü (M:Ö )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ. Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Anav Kültürü (M:Ö )"

Transkript

1

2 TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Türklerin değişik bölgelerde yaşamalarından dolayı tarihinin belli bir zaman diliminde bütün olarak değerlendirme imkanı zordur. Sürekli yeni yurt ve iklimler aradıklarından, tarihlerini değişik bölgelerde yaşamışlardır. Coğrafi ve siyasi bölünmeler sonucu bir kısım Türkler, göçebe hayatı yaşarken bir kısmı da yerleşik hayata geçmiştir. Tarih araştırmacıları, Türkerin anayurdunun Orta Asya olduğu üzerinde birleşmişlerdir. GÖÇLERİN NEDENLERİ TÜRK GÖÇLERİ Aşırı kuraklığın yaşanması(en önemli neden) Yeni ülkeler feth etme isteği Komşu ülkelerin baskısı(çin, Moğol vb.) Salgın hayvan hastalıkları Meraların azalması Nüfusun artması ve bağımsızlık düşüncesi GÖÇLERİN SONUÇLARI Türkler; Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika da yeni devletler kurmuşlardır. Bu devletler; hukuk, ordu ve sosyal yönden bazı Türk devletlerine kaynaklık etmiştir. Göktürk ve Uygur devletleri kuruldu. İletişimde bulundukları milletlerin kültürlerinin gelişmesinde önemli katkıda bulunmuşlardır. Bir kısmı Orta Asya da kalarak göçebe yaşama devam etmişlerdir. Orta Asya da yaşamaya devam eden Türklerin kurduğu ilk Türk devleti Hunlar dır. ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ Anav Kültürü (M:Ö ) Batı Türkistan bölgesinde ortaya çıkmıştır. Orta Asya nın en eski kültürüdür. Anavlara ait kalıntılar Tarım Hayvancılık Dokuma Seramik KELTEMİNAR KÜLTÜRÜ M.Ö 3000 Aral gölü çevresinde rastlanmıştır. Kelteminar kültürüne ait kalıntılar; Avcılık Balıkçılık Bıçaklar Çakmak taşından ok uçları Afanesyova Kültürü (M.Ö ) Altay dağları çevresinde bulunmuştur. Orta Asya da atı evcilleştiren ilk kültürdür. Afanesyova Kültürüne ait kalıntılar; Avcılık Hayvancılık Kemik iğneler Bakır eşyalar Kartal resimleri Andronova Kültürü (M.Ö ) Altay-Ural çevresinde rastlanmıştır. Atlı arabaları kullanan ilk kültürdür. Andronova Kültürüne ait kalıntılar; Hayvancılık Bakır-Bronz işlemeciliği Proto Türkler(İlk Türkler) Türk adı ilk defa Orhun Kitabelerinde geçmiştir.

3 Karasuk Kültürü (M.Ö ) Babası Teoman ile yaptığı mücadeleyi kazanan Mete M.Ö. 209 da yönetime geçmiştir. Karasuk ırmağı çevresinde rastlanmıştır. Orta Asya da Demiri kullanan ilk kültürüdür. Karasuk Kültürüne ait kalıntılar; Demircilik Dört tekerlekli arabalar Çadırlar Keçe dokumalar Altın işleri Tagar Kültürü (M.Ö ) Abakan Bölgesinde rastlanmıştır. Diğer Kültürlere göre daha gençtir. Bundan dolayı daha gelişmiştir. Bu kültüre ait kalıntılar; Metal silahlar Hayvan üslubu İLK TÜRK DEVLETLERİ İSKİTLER (SAKALAR) M.Ö.700 Tarihte bilinen ilk Türk boyudur Atı evcilleştiren ilk Türk boyudur Tarihte ilk defa at koşumlarını kullandılar. Karadenizin kuzeyinde kurulmuşlar En parlak dönemleri Alper Tunga dönemidir Şu ve Alper Tunga destanları İskitlere aittir Balbal adı verilen mezar taşlarının ilk örnekleri İskitlere aittir. Göktanrı inancı vardı. Ölen kişiyi mumyalamışlar. Ekonomileri hayvancılıktır. ASYA HUN DEVLETİ M.Ö. 318 de beş komşu derebeylikle yaptıkları anlaşma Hunlarla ilgili ilk belgedir. Hunların merkezi Orhun-Selenga ve Ötiken dolaylarıdır. Bilinen ilk hükümdarları Teoman dır. Teoman döneminde Çin üzerine bazı akınlar düzenlenmiş ve bazı Çin toprakları alınmıştır. Mete, Tanhu yani İmparator ünvanını almıştır. METE DÖNEMİ Orduda 10 lu sistemi oluşturmuştur. Bütün Tunguz, Türk, Moğol gibi Altay kavimlerini yönetimi altına almıştır. İpek yolunu kontrol altına alarak ticaretin gelişmesini sağladı. M.Ö. 197 de Doğu Asya tarihindeki ilk anlaşmayı Çinlilerle yapmıştır. YIKILIŞLARININ NEDENLERİ Mete den sonra yönetime gelenlerin yetersiz kalmaları İpek yolunun Çin denetimine geçmesiyle ekonomilerinin zayıflaması Çinlilerin Türklere uyguladıkları politikalar nedeniyle kardeşler arasında mücadelelerin yaşanması SONUÇLARI Kuzey-Batı ve Güney-Doğu olarak ikiye ayrılmışlardır. Güney Hunları, Çin egemenliği altına girmişlerdir. Kuzey Hunların bir kısmı Çin egemenliğini tanımış bir kısmı ise tanımamıştır. Hunların bir kısmı Çin baskısından kurtulmak amacıyla Avrupa ya göç etmişlerdir. Böylece Kavimler Göçü başlamıştır. KAVİMLER GÖÇÜ Kavimler Göçü ile İlk Çağ dan Orta Çağ a geçilmiştir. Avrupa da yaşayan bazı kavimler doğudan gelen Hunların etkisiyle tüm kıtaya yayılmışlardır. Roma İmparatorluğu, sınırlarına giren kavimlerle mücadele edemeyip Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrıldı.

4 Batı Roma 476 yılında (barbar kavimler tarafından) yıkılmıştır. Romalılar, Hıristiyan olmayan Doğu, Orta ve Kuzey Avrupa daki kavimlere barbar demişlerdir. Avrupa halklarının birbirleriyle karışmalarıyla bugünkü Avrupa nın çekirdeği oluştu. Kölelik yıkıldı yerine Feodalite(derebeylik) kuruldu. AVRUPA HUN DEVLETİ Avrupa ya giren Türkler, Gotların hakimiyetine son vererek Doğu Avrupa ya hakim oldular. En parlak dönemleri Attila zamanıdır. Bizans, Fransa ve Roma ya saldırmışlar ve 461 yılında Bizans entrikaları sonucunda yıkılmışlardır. Yapılan Anlaşmalar: Margos (Konstantia) ve Anatolios Barış Anlaşmaları. EFTALİTLER (AK HUN DEVLETİ) IV. Yüzyılda Çin egemenliğine girmek istemeyen bazı Hunlar İran, Afganistan ve Kuzey Hindistan a yerleştirler. 567 yılında Sasanilerle savaştılar, Batı Göktürk ve Sasaniler in işbirliği sonucunda yıkılarak toprakları paylaşıldı. 484 yılında Sasaniler ile Akhunlar arasındaki savaşı Sasaniler kaybetti ve bu mağlubiyet sonrasında Mazdek isyanı çıktı. Çıkan isyan yüzünden Sasani hükümdarı Akhunlara sığınarak yardım istedi. Akhunların yardımıyla bu isyan bastırıldı. GÖKTÜRKLER Türk adıyla kurulan ilk devlettir. 552 yılında Bumin Han önderliğindeki Oğuz Türkleri ayaklanarak Avarların egemenliğine son verdi. Merkezleri Ötiken dir. Devletin doğu bölgesine Bumin Han, kağan olurken batı bölgesine İstemi Han, Yabgu oldu. Türk devlet anlayışına göre doğuda oturanlar batıda oturanlara göre üstündür. GÖKTÜRKLERİN ÖZELLİKLERİ Türk adını kullanan ilk devlettir. Kendilerine özgü yazı ve alfaba kullanmışlardır. Hunlardan sonra Asya da kurulan 2. Büyük devlettir. Orta Asya dan Doğu Roma ya giden ilk resmi heyet İstemi Yabgu döneminde gerçekleşmiştir. Yönetimlerindeki Batı Türkistan ın Türkleşmesinde önemli katkıda bulunmuşlardır. YIKILIŞLARI Göktürklerde ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı anlayışı vardır. Bu anlayış yüzünden toprakların prensler arasında paylaşılması sonucunda devletin gücü iyice zayıflamıştır. Kardeşler arasında yaşanan taht mücadeleleri ve Çin in bu mücadeleleri körüklemesi sonucunda 581 yılında devlet; Doğu ve Batı Göktürk olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Göktürkler ve Doğu Göktürkler 630 yılında Çin egemenliğine bağlanmşlar ve bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. II.GÖKTÜRK DEVLETİ (KUTLUK DEVLETİ) 681 yılında Kutluk Kağan tarafından Ötiken ele geçirildi ve II. Göktürk Devleti kurulmuş oldu yıllarında Fetret devri yaşamışlardır. Bu felaket Orhun yazıtlarında şöyle açıklanır: den sonra yönetimdeki Kağanların yetersiz kalması 2- Çin politikaları 3- Türk Milleti için en büyük tehlike kendi kültür ve töresini bırakması En güçlü dönemi: Bilge Kağan dönemi En geniş sınırlarına Kültigin ve Vezir Tonyukuk döneminde ulaşılmıştır. Orta Asya da Türk birliği yeniden sağlandı ve bunun sonucunda Çin vergiye bağlandı.

5 Bilge Kağan ve Kültigin den sonra gelen hakanlar döneminde ülke iç karışıklıklarla boğuşmuş ve Çin in baskısıyla devlet iyice zayıflamıştır. Karluk, Basmil ve Uygurlar birleşmiş ve 742 yılında II.Göktürk Devleti ne son vermişlerdir. ORHUN YAZITLARI Göktürk Kitabeleri ya da Orhun Kitabeleri de denir. Bilinen ilk yazılı belgelerdir yılında N.M. Yadrinsef tarafından keşfedilmiştir yılında V. Thomsen tarafından okunmuştur. Yulug Tigin tarafından bir yüzü Göktürk alfabesi diğer yüzü Çince olarak yazılmıştır. Bilge Kahan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. UYGURLAR ( ) Göktürklerin yıkılmasından sonra Orta Asya'da (Ötüken-Doğu Türkistan) Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Bögü Kağan zamanında Mani Dini'ni (Maniheizm) seçmişler ve bu dinin etkisi ile yerleşik hayata geçmişlerdir. Kırgızların saldırıları sonucu Doğu Türkistan'da Turfan Uygurları, Kansu'da Sarı Uygurlar olarak önce ikiye ayrılmışlar sonra da yıkılmışlardır. UYGURLARIN ÖZELLİKLERİ Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Tarım ile uğraşan ilk Türk devletidir. Kâğıt ve matbaayı kullanan (ilk kez kitap basan) ilk Türk devletidir. Mimari eserler (tapınaklar, mabetler, evler vs.) bırakan ilk Türk devletidir. Yazılı hukuk kuralları oluşturan ilk Türk devletidir. Çinicilik, minyatür ve tezhip alanında eserler bırakan ilk Türk devletidir. Göktanrı İnancını ilk kez terk eden Türk devletidir. Orta Asya'da ki Türk devletlerinden uygarlık alanında en ileri olanıdır. İlk kez kütüphane kuran Türk devletidir. Orta oyunu Uygurlarda görülür. Uygurlar kendilerine ait olan bir alfabe (Uygur Alfabesi) oluşturmuşlardır. İlk şehirleri Ordubalık, Beşbalık tır. 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılmışlardır. Göç ve Yaradılış Destanları Sözlü Edebiyat eserleridir. Karabalgasun ve Sine-Uşi yazıtları yazılı eserleridir. Moğolların Türkleşmesinde katkıda bulunmuşlar. Hukuk kurallarını yazılı hale getirmeleri, halkın kira, borç, alım-satım gibi konularda aralarında sözleşme yapmaları hukuk konusunda ileri olduklarının kanıtıdır. Dokuz boydan oluşan Uygurlar daha sonra Dokuz Oğuzlar ile birleşerek On-Uygur adıyla da anıldılar.

6 KIRGIZLAR AVARLAR Orta Asya'da egemenlik kuran son Türk boyu Kırgızlardır. Asya Hunları, Göktürkler ve Uygurlar hakimiyetinde yaşamışlardır. Uygurlar yıkılınca Ötüken de kendi devletlerini kurmuşlardır. Bu bölgedeki gelişmiş olan kültürün bozulmasına sebep olmuşlardır. 10. Yüzyılda Karahıtayların baskıları sonucu kuzeye doğru çekilmişlerdir. Moğol egemenliğine giren ilk Türk kavimi olmuşlardır. (1207) Dünya'nın en uzun destanı olan Manas Destanı'nı oluşturmuşlardır. ( 400bin beyit) Yenisey Yazıtları en önemli yazılı edebiyat eserleridir. Göktürklere yenilerek önce Karadeniz in kuzeyine sonra bugünkü Romanya topraklarına yerleşmişlerdir. Slav topluluklarının teşkilatlanmasında etkili olmuşlardır. Hıristiyanlığı benimsemişlerdir Slavlara yaptıkları baskılar Slavlar Doğu Avrupa ve Balkanlara inerek birbirleriyle kaynaşıp bugünkü Slav toplumlarını meydana getirdiler. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olmuşlardır. Bir kez kendileri, bir kez de Sasanilerle birlikte kuşatmalarına rağmen sonuç alamamışlardır. Bizansları giyim, silah ve savaş taktiği bakımından etkilemişlerdir. 9. Yüzyıla kadar Avrupa daki varlıklarını sürdürmüşler, Fransa Krallığı tarafından yıkılmıştır. HAZARLAR Önce Hunlara sonra Göktürklere bağlı yaşamışlardır. Rusların istilaları sonucunda Tanrı Dağları çevresine yerleştiler, günümüze kadar varlıklarını sürdürdüler yılında Kırgızistan adıyla Rusya Federasyonu içinde özerk bir cumhuriyete dönüştürüldü.1936 yılında SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği nin 15 cumhuriyetinden biri oldu ve 1991 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. SABARLAR (SİBİRLER) Sasanilerle anlaşarak Bizans a karşı savaştılar. Anadolu da Kayseri, Konya ve Ankara çevresine kadar ilerlediler. Gelişmiş savaş tekniğine sahiptiler. Şimdiki Sibirya adı Sibir Türklerinden kalmıştır. 12.Yüzyıl başlarında Güney Rusya, Volga ve Dinyester ırmakları arasında güçlü bir devlet kurmuşlardır. Bizansla iyi geçinmiş Sasanilerle savaşmışlardır. Başlıca geçim kaynakları ticaret ve sanattır. Hoşgörülü bir yönetime sahiptirler. Bu nedenle 7. ve 10. yüzyıllara "Hazar Barış Çağı" denilmiştir Ülkede çeşitli dinlerdeki tüccarlar serbestçe ticaret yapabilmişlerdir. Museviliği benimseyen tek Türk devletidir. (8.Yüzyıl) Hazar denizi adını Hazar Devleti nden almıştır. 10. Yüzyılda Peçenekler ile girdikleri mücadelede zayıfladılar. Çeşitli kavimlerden oluşan ücretleri ordular, zayıflamalarında etkili oldu. Rus Knezliği Hazar hakanlığına son verdi. Hazarlar, Arapların Doğu Avrupa ya girişlerini engellemişlerdir.

7 BULGARLAR MACARLAR Ogur Türkleriyle karışarak Bulgar devleti kurdular, Hazar baskısı ile dağılıp 3 kısıma ayrıldılar: 1- Kafkasya bölgesine gidenler Hazar hakimiyeti altına girdiler. 2- Batıya gidenler Tuna Bulgarları adını aldılar. Hıristiyanlığı kabul ederek (Boris Han Dönemi) Türklük özelliklerini kaybettiler (Slavlaştılar). 3- Kuzeye gidenler İdil (Kama-İtil-Volga) Bulgarları adını aldılar. İslamiyeti kabul ettiler. Kazan Türkleri olarak varlıklarını sürdürdüler. (Günümüz Tatarlar) İstanbul u kuşatmışlar ancak başarısız olmuşlardır. TÜRGİŞLER Başkentleri Balasagun dur. Macarlar, Fin-Ugor kabileleriyle Onogur Türklerinin kaynaşmaları sonucu oluşmuşlardır. Avarlar, Sibirler ve Peçeneklerin baskıları sonucu Avrupa ya gelmişlerdir. Slavların arasına girip birleşmelerini önlemişlerdir. Almanların doğuya yayılmalarını engelleyerek Balkan kavimlerini Germenleşmekten korudular. Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul ederek Roma kültürünü benimsemişler ve Türk kültüründen uzaklaşmışlardır. Dünyada, ilk Türkoloji Enstitüsü 1870 yılında Budapeşte Üniversitesi nde kurulmuştur. İlk kez para bastıran Türk Devletidir. Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçen ikinci Türk topluluğudur. II.Göktürk Devletinin yıkılışıyla bağımsız oldular. Müslümanlara direnmiş ve İslamiyet'in Orta Asya'da yayılmasına engel olmuşlardır. Sarı Türgişler ve Kara Türgişler olarak iki kabile olarak yaşadılar. Bu iki kabile arasında mücadele başlayınca Karluklar tarafından yıkıldı. (766) Orta Asya nın Araplaşmasını engellemişler. KARLUKLAR Uygurlar ve Basmillerle birlikte II.Göktürk Devletinin yıkılmasında etkili oldular. Orta Asya ya sızmak isteyen Çin e karşı Abbasilerin yanında yer alarak Talas Savaşı nın (751) Araplar tarafından kazanılmasını sağladılar. PEÇENEKLER Devlet kuramamış bir Türk boyudur. İlk yurtları Aral Gölü çevresidir. Oğuzların baskısıyla batıya göç edip Tuna boylarına gelmişlerdir. Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlar. Hıristiyanlığı kabul edip 11. Yüzyıla kadar Balkanlarda yaşamışlardır. Malazgirt Savaşı nda Bizans ordusundan Türk ordusuna katılmışlardır. Böylece savaşın kazanılmasında yardımcı olmuşlardır. (1071) Çaka Bey ile İstanbul u almak için anlaşmışlar ama Bizans İmparatoru Avrupa devletlerinden yardım istemiştir. Diğer taraftan da Balkanlara kadar ilerlemiş olan Kumanlar ile anlaşmıştır yılında Peçenekler üzerine saldıran Kumanlar, Peçenekleri yıkmışlardır. Böylece İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu oldular. Karahanlıların (İlk Türk İslam devleti) kurulmasında etkili oldular. 13. Yüzyılda Moğol hakimiyeti altına girdiler.

8 KUMANLAR (KIPÇAKLAR) Göktürk Devletinin batı bölgesinde yaşamışlardır. Orta Avrupa ve Balkan ülkeleri üzerine akınlar yapmışlardır. Mavi gözlü, sarışın ve uzun boylu olan Kumanlar, Türk soyunun en güzel görünüşe sahip boyudur yılında Moğollara yenilip dağılmışlardır. Doğudaki Kumanlar Eyyubilerin ordusunda ücretli asker olarak yer almışlardır. OĞUZLAR (UZLAR) Hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da egemenlik kurmuşlardır. Türk milletinin en kalabalık ve tarihte hem siyaset hem de uygarlık alanlarında en büyük rolü oynayan Türk boyudur. Büyük gruplar halinde Müslümanlığı kabul ederek Büyük Selçuklu Devletini kurmuşlardır. Devlet kurma yetenekleri en gelişmiş Türk boyudur. Karadeniz in kuzeyinden Avrupa ya giden Oğuzlar (Uzlar) 13. Yüzyıldan sonra tamamen Macarlaşmışlardır. Bir kısım Oğuzlar Rusya nın batısında Gagauz (Gök- Oğuz) adıyla yaşamışlardır. Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusunda Peçenekler ile birlikte paralı askerlik yaparken Selçuklu ordusuna katılarak kazanmalarını sağlamışlardır. Kumanlar (Kıpçaklar) ile yapmış oldukları mücadeleler Dede Korkut Hikayeleri nin konusunu oluşturmuştur. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLKLER 1-Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? -Asya Hun devleti 3-Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır? -Mete 4-Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğu harekete ne ad verilir? - Kavimler Göçü 5-Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir? - Göktürk 6- Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir? -Orhun kitabeleri 7-Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir? -II.Göktürk (Kutluk) 8-Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir? -Göktürk Alfabesi 9-İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir? Göktanrı dini 10-Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? -Uygurlar 11-Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır? -Asya Hun Devleti 12-Avrupada kurulan ilk Türk devleti hangisidir? -Avrupa Hun Devleti 13-İstanbul u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? -Avarlar 14-İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir? -Kurultay 15-İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi? -Toy 16-İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi? -Yuğ 2-Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir? -Teoman

9 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile İlgili Bazı Kavram ve Açıklamalar Agılıg: Hazine Görevlisi Alemdar: Bayrak ve sancakları taşıyıp, muhafaza eden Aşçıbaşı: Mutfak işlerinden sorumlu Aygucı: Hükümdarın katılmadığı meclislerde Meclis başkanı, veziri Ayukı: Hükümet Balbal: Ölen kişinin mezarının başına öldürdüğü insan sayısınca dikilen heykelcik Balık: Eski Türklerde şehir Bitikçi / Tamgacı: Yazışmalardan sorumlu olan, Dış Politikayı yönlendiren Bod: Boy Bodun: Boylar birliği Buyruk: Bakan Camedar: Sultan giysilerinden sorumlu olan Divan-ı Cünd: Hz. Ömer zamanında İslam ordularını teşkilatlandırmak için kurulan divan Emir-i ahur: Atların bakımından sorumlu Gulam: Esirlerden oluşan ordu Hacip: Hükümdar ve vezirden sonra gelen en rütbeli kişi. Hükümdar ile halk arasındaki iletişimden sorumlu Hassa: Bağlı beyliklerden oluşan ordu İdikut: Kut yani Devlet sahibi, Uygur Hakanlarına verilen unvan. İl ( el): Devlet Kült: Dini Tören, Tapınma Kopuz: Eğlencelerde çalınan müzik aleti OGUŞ: Aile Ongun: Totemlere verilen ad Örgin: Otağ: Taht Hükümdar çadırı Subaşı: Ordu komutanı Şad: Hükümdar çocuklarından olup, tecrübe kazanmaları için boylara yönetici olarak gönderilen görevli. Şaman-Kaman- Kam- Baksı: Din adamı Şanyu: Kağan- Hakan- İdikut: Hükümdar Tuğ: Sancak Toy-Kurultay: Meclis Todun-Tudun: Vali Toygun: Kurultay (Toy) a katılma hakkı olan, Meclis üyesi Tarkan- Apa: Saray görevlisi Tekin (Tegin): Şehzade Tigin/ Tegin: Prens, Hakan çocuğu, Şehzade Todun: Vali, vergi işlerinden sorumlu görevli Ulag: Posta şebekesine verilen ad Urug: Soy Yargucı: Yargıç ve Tercüman Yuğ: Ölen kişi için düzenlenen tören Kapucubaşı: Sarayın her türlü hizmetinden sorumlu olan Katun-Hatun: Hükümdar eşi Kurgan: Mezar

10 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Bu yazı tarih.gen.tr için çeşitli kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Kaynak gösterilmeden hiçbir sitede yayınlanamaz. EmpiRes

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten kpss 2014 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı:

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. TÜRK ADINA İLK KEZ: ÇİN YILLIKLARINDA, BUNUN YANINDA BİZANS

Detaylı

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA

ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA Kölelik Türgişler Kültürel Buda Kurultay Keneşçi Göktanrı Turan Taktiği Mani Töre Kut Yuğ Hayvancılık Hazarlar Kuzey Şansi Astronomi Hanedan Ahiret İnancı Ordu-Millet Devlet

Detaylı

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar tarih ten Türkiye'nin en çok satan DERS

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ TÜRKLERİN ANA YURDU NOT: Göçebe bir yaşam sürmüş olması ve geniş alanlara yayılmış olmasından dolayı Türklerin anayurdu olarak çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Tüm görüşlere

Detaylı

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin TARİH KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

www.kpssegitimleri.com

www.kpssegitimleri.com GENEL TARİH www.kpssegitimleri.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ. 16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48 OSMANLI DEVLETİ

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 05.08.2017 www.tariheglencesi.com ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016 ÜNİTE 1 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ ORTA ASYANIN YERİ TÜRK ADININ ANLAMI ORTA ASYA DAN GÖÇLER İLK TÜRK DEVLETLERİ KAVİMLER GÖÇÜ DİĞER TÜRK DEVLETLERİ

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1)Türk Adı ve Anlamı Türkler yazıyı geç kullandıkları için, Türkler hakkında ilk bilgileri diğer milletlerin ve kavimlerin kaynaklarından öğreniyoruz. Tarihte Türk adı ilk kez bir

Detaylı

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır.

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. Türklerin ilk ana yurdu Hazar Denizi Sibirya Kingan Dağları (Çin) Himalaya Dağ Sırası

Detaylı

tarih LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Fatih KAHYA Öğrenci Kitaplığı

tarih LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Fatih KAHYA Öğrenci Kitaplığı tarih SORU BANKASI Fatih KAHYA LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı tarih SORU BANKASI LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 34 EDAM ın yazılı izni olmaksızın, kitabın

Detaylı

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır.

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. Türklerin ilk ana yurdu Hazar Denizi Sibirya Kingan Dağları (Çin) Himalaya Dağ Sırası

Detaylı

kpss ezberbozan serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde kpss ezberbozan 2016 serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN TARİH SORU BANKASI ISBN 978-605-318-363-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2016,

Detaylı

İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet

İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet On5yirmi5.com İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet nasıldı? Yayın Tarihi : 2 Nisan 2014 Çarşamba (oluşturma : 5/25/2017) 1)-Devlet Yönetimi A)DEVLET İslamiyetten

Detaylı

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 1.Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları

Detaylı

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru kpss 2014 formatında iki bin iki yüz soru LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI 2012 kpss de 94 soru Komisyon KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-604-4

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ. 3. Ünite. 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52. 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54

İLK TÜRK DEVLETLERİ. 3. Ünite. 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52. 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54 118 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54 3. Diğer Türk Devletleri ve Topluluklar... 63 4. İlk Türk Devletlerinde Kültür

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM

İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 1 Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı 1 İlk Türk Devletleri 5 Diğer Türk Devletleri 13 İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 17 Tarihte İlkler 29 Özet

Detaylı

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri Batıda Hazar Denizi Doğuda Kingan Dağları ĠSLAM ÖNCESĠ ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ A.TÜRKLER ĠN TARĠH SAHNESĠNE ÇIKIġI Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya nın sınırları doğuda Kingan dağları, batıda

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-598-6

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-239-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1 Kitapta yer alan

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî):

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak'ın kuzeyi

Detaylı

ÖRNEK SORU İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

ÖRNEK SORU İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Sibirya düzlükleri, güneyde ise Hindikuş, Tibet ve Karanlık Dağları ile çevrilidir.

Detaylı

KEPESESE TARİH. İslam Öncesi Türk Tarihi. İlker AKBAŞ.

KEPESESE TARİH. İslam Öncesi Türk Tarihi. İlker AKBAŞ. KEPESESE TARİH İslam Öncesi Türk Tarihi İlker AKBAŞ www.serenti.org İLETİŞİM 0 535 340 68 45 ilkerkpss@gmail.com https://www.facebook.com/exorientlux https://www.facebook.com/groups/ilkerkpss Bu yayının

Detaylı

tarih vatandaşlık kpss s oru b ankası ikisi bir arada tamamı çözümlü Özenle Seçilmiş 2200 Soru

tarih vatandaşlık kpss s oru b ankası ikisi bir arada tamamı çözümlü Özenle Seçilmiş 2200 Soru kpss Eğitimde 30. yıl ikisi bir arada tarih vatandaşlık tamamı çözümlü s oru b ankası Özenle Seçilmiş 2200 Soru Levent Yükselay Servan Tantekin Coşkun Çebitürk Selami Yalçın Cihan Polat Gürcan Öner Necmi

Detaylı

TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ

TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ ORTA ASYA TÜRK TARİHİ BOZKIR-KARASAL İKLİM Atlı göçebe kültür Çadır kültürü Coğrafya ve iklim koşulları, milletlerin kaderini tayin eder. Sanat hayvancılık Edebiyat Konar göçer

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

TARİH İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST-1 GENEL KÜLTÜR İLK TÜRK DEVLETLERİ

TARİH İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST-1 GENEL KÜLTÜR İLK TÜRK DEVLETLERİ G KÜTÜ K TÜK VT K TÜK VT TST-1 1. şağıdakilerden hangisinde varların etkisi vardır? ) Türkler arasında slâmiyet in yayılmaya başlaması B) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşması ve bir araya gelmesi

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. KPSS 2015 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ A

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ A 2015 GÜZ ARA 2186-A ORTA ASYA TÜRK TARİHİ A 1. I. Gök-Türk Devleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bağımsızlıklarını kazanmadan önce Moğol asıllı Juan-Juanlara bağlıydılar. B) Tarihte

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. KPSS 2015 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik

Detaylı

-BİROL YETİMOĞLU- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

-BİROL YETİMOĞLU- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ -BİROL YETİMOĞLU- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TÜRK ADININ ANLAMI Uygur kaynaklarından Çin Kaynakları İran Kaynakları Ziya Gökalp Kaşgarlı Mahmut W. Barthold A. Wambery -Müller -Nemeth -Thomsen Miğfer

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

1. BÖLÜM. balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam

1. BÖLÜM. balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam 9 01 1. BÖLÜM lk Türk Devletleri kavimler göçü kut inanc ikili teflkilat kurgan töre kurultay göktürk yaz tlar destan balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam 10 1. B Ö L Ü M

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1) Türk Devletlerinde en çok kullanılan unvan--------------------------------------- 2) İslam Öncesinde yaşayan en eski topluluk----------------------------------------- 3)

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme.

Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. KPSS YE NASIL ÇALIŞMALIYIZ KPSS YE NASIL ÇALIŞILIR? Üşenme, Erteleme, Vazgeçme. KPSS Matematik Dersine Nasıl Çalışılır MATEMATİK DERSİNE ÇALIŞMA YOLLARI 1-Matematik Dersi çalışmaya başlamadan önce her

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 1. Bazı Türk devletlerinin Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçler yapması, I. merkeziyetçi anlayışın güç kazanması, II. Avrupa'da etnik ve siyasal sorunlar yaşanması,

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Türk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir.[1]

Detaylı

kpss Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır.

kpss Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. kpss 2014 Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. Hülya Özateş Hakan Özateş KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-647-1

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI Milletlerin edebiyatları ilk önce sözlü ürünlerden oluşur. Daha sonraları yazının kullanılmaya başlanmasıyla yazılı edebiyat da oluşmaya başlar. Türk edebiyatında da aynı

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi.

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi. İLK TÜRK DEVLETLERİ Orta Asya, diğer adıyla Türkistan Türklerin tarih sahnesine çıktıkları anayurtlarıdır. Orta Asya da sert karasal iklim yaşanmaktaydı. En önemli geçim kaynakları hayvancılıktı. Hayvancılığa

Detaylı

İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 3-4 Salı, 21 Temmuz 2009 18:13 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Temmuz 2014 15:28

İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 3-4 Salı, 21 Temmuz 2009 18:13 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Temmuz 2014 15:28 İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 3-/4 İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 4-/4 İslam medeniyetinin unsurları - islam Kültür Ve Medeniyeti İslam kültür ve medeniyeti deyince bunu sadece Araplara veya

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İslam Öncesi Türk Tarihinin Ana Hatları II Ders No : 8105010031 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 TARİH METODU ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 TARİH METODU ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TARİH METODU A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?...1 D. NİÇİN TARİH ÖĞRENİYORUZ?...2 E. OLAY VE OLGU...2 F. TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ...2 G. TARİH

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 19.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİH 1 III.ÜNİTE ARİF ÖZBEYLİ Tarihe Yardımcı Bilimler Tarih Öncesi Dönem (Yazıdan Önce) Tarihi Dönemler (Yazıdan Sonra) Her iki dönem (Hem

Detaylı

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar tarih ten Türkiye'nin en çok satan DERS

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

A- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK-KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

A- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK-KÜLTÜR VE MEDENİYETİ A- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK-KÜLTÜR VE MEDENİYETİ TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ: Türk adının anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda değişik görüşler ortaya

Detaylı

Kafiristan nasıl Nuristan oldu?

Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Kafiristan nasıl Nuristan oldu? Afganistan'ın doğusunda Nuristan olarak anılan bölgenin Kafiristan geçmişi ve İslam diniyle tanışmasının hikayesi hayli ilginç. 10.07.2017 / 13:21 Hindikuş Dağları'nın güneydoğusunda

Detaylı

5. ÜNİTE İLK TÜRK DEVLETLERİNİN DİĞER DEVLETLERLE İLİŞKİLERİ

5. ÜNİTE İLK TÜRK DEVLETLERİNİN DİĞER DEVLETLERLE İLİŞKİLERİ 5. ÜNİTE İLK TÜRK DEVLETLERİNİN DİĞER DEVLETLERLE İLİŞKİLERİ Bu ünitenin sonunda; NELER ÖĞRENECEĞİZ? 1. İlk Türk devletlerinin gerek kendi ülkelerinde, gerekse çevrelerinde meydana gelen askerî, ekonomik

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

İ. ÇEŞMELİ, İskitler, Hunlar ve Göktürkler de Din ve Sanat. İstanbul Cinius Yayınları, 131 sayfa (27 resim ile birlikte). ISBN:

İ. ÇEŞMELİ, İskitler, Hunlar ve Göktürkler de Din ve Sanat. İstanbul Cinius Yayınları, 131 sayfa (27 resim ile birlikte). ISBN: www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume III (2017) İ. ÇEŞMELİ, İskitler, Hunlar ve Göktürkler de Din ve Sanat. İstanbul 2016.

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

genel kültür kpss lise-ön lisans mezunları için soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır tarih coğrafya vatandaşlık

genel kültür kpss lise-ön lisans mezunları için soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır tarih coğrafya vatandaşlık kpss 2014 tarih osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi coğrafya vatandaşlık lise-ön lisans mezunları için genel kültür 2012 kpss de 94 soru yeni konularla yeni sorularla yeni sınav sistemine

Detaylı

KD01-SS.04YT13. Üniversite. Hazırlık 01. ygs-lys tarih / ts TAR H B L M - I

KD01-SS.04YT13. Üniversite. Hazırlık 01. ygs-lys tarih / ts TAR H B L M - I Üniversite ygs-lys tarih / ts Hazırlık 01 TAR H B L M - I 1. Tarihi olaylara tanıklık etmiş ya da olaylarla ilgili bilgi veren malzemelere belge ya da kaynak adı verilir. Kaynaklar yazılı, yazısız ve sözlü

Detaylı

kpss SORU Lise ve Ön Lisans TARİH Önce biz sorduk Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür 120 Soruda

kpss SORU Lise ve Ön Lisans TARİH Önce biz sorduk Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür 120 Soruda Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans TARİH Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun

Detaylı

ÜNİTE 3 : İPEK YOLUNDA TÜRKLER

ÜNİTE 3 : İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÜNİTE 3 : İPEK YOLUNDA TÜRKLER İpek Yolu: Çin den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden İstanbul kadar uzanan yola ipek yolu adını veriyoruz. Çin den ipek ticareti yaygın olarak

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer "orun" ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay "ülüş"

Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer orun ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay ülüş Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer "orun" ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay "ülüş" olarak belirlenmişti. ORUN VE ÜLÜŞ Oğuz boylarının ananesine

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 8.ders. Dr. İsmail BAYTAK UYGUR DEVLETİ

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 8.ders. Dr. İsmail BAYTAK UYGUR DEVLETİ ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 8.ders Dr. İsmail BAYTAK UYGUR DEVLETİ UYGURLAR Uygurlar (Uygur Devleti), Şehir hayatına geçen ilk Türk Devleti olmasının yanında tarih, sanat ve kültürel yönlerden büyük bir medeniyet

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir?

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir? "Bilge" sözü Bilge Kağan'ın öz adı değil; yalnızca unvanı idi. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Her şeyden önce "bilge" yani bilgili olması gerekti. Niye

Detaylı

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

HÜKÜMDAR TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET TEŞKİLATI. KONU ANLATIMI tarihyolu.com TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HATUN TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI Talaş Savaşı'ndan sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başladı. X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslam medeniyetinin etkisi

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Orta Asya'nın Coğrafi özellikleri

Orta Asya'nın Coğrafi özellikleri 3.ÜNİTE İPEK YOLU NDA TÜRKLER ORTAASYA İLK TÜRK DEVLETLERİ (ANAYURT TAN ANADOLUYA) karasal iklimin etkisinden dolayı BOZKIR bitki örtüsü vardır İklim şartlarından dolayı yaplan keonomik geçim kaynağı havrancılıktır

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı