Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC..."

Transkript

1 2013

2 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü olmadýðýný gösteren bir ibadettir. Ýbadet aþkýyla kutlu beldeye çýkýlan bu yolculuk, kiþiye manevi hayatýný yeniden gözden geçirme fýrsatý verir. Peygamberlerin rehberliðiyle aydýnlanan iklimi yaþama, Ýslam tarihini yeniden okuma, kendini bulma imkâný sunar. Hac, inananlar için kemâl noktadýr. Hz. Peygamber'in ilk ve tek haccýnýn 23 yýllýk nübüvvet sürecinin sonuna denk gelmesi dinin tamamlandýðýna iþarettir. Haccýný hakkýyla yerine getiren kiþinin yeri, Allah Rasulü'nün ifadesiyle 'cennet'tir. Allah'ýn beytinden kendi evine dönen hacý artýk baþka biridir. Harem'de rollerini üstlendiði peygamberlerin kiþiliðine bürünmüþtür. Hac, günahlarýna tövbe eden, hatalarýný gözden geçiren, hayatýnýn muhasebesini yapan ve ömründe tertemiz bir sayfa açan hacý için yeni bir baþlangýçtýr... Belki de ömürde bir kez nasip olacak bu farz ibadeti eksiksiz ve huzurlu bir þekilde yerine getirebilmek için tercih edilecek organizasyonun iyi araþtýrýlmasý önem arz etmektedir. Bu kutlu yolculukta deneyimli ve güleryüzlü hocalarýmýz ve ekibimizle birlikte sizlerin hizmetinizdeyiz. Daha önce bizleri tercih etmiþ hacýlarýmýz en iyi referansýmýzdýr. Haccýnýzýn þimdiden mebrur olmasý dileklerimizle organizasyonumuzda sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz. ALTINOLUK TURÝZM Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! TÜRKÝYE SEYAHAT ACENTALARI BÝRLÝÐÝ ASSOCATION OF TURKISH TRAVEL AGENCIES Belge No: 2788

3 2013 HAC PROGRAMLARIMIZ Normal Tip Aziziye semtinde, tuvalet - banyo oda içerisinde, 4-5 kiþilik baylar ve bayanlar ayrý ayrý odalarda konaklama. Harem-i Þerif e yaklaþýk 3-4 km. mesafede 24 saat servisli. Direk Medine Merkeziye bölgesinde, tuvalet banyo oda içerisinde, 4-5 kiþilik baylar ve bayanlar ayrý ayrý odalarda konaklama. Mescid-i Nebevi ye yaklaþýk 250 m. yürüme mesafesinde. yemekleri TABLDOT þeklinde Gün Müstakil 2. Tip (Müstakil) Aziziye semtinde, tuvalet - banyo oda içerisinde, tercihe göre 2 ve 3 kiþilik özel odalarda konaklama. Harem-i Þerif e yaklaþýk 3-4 km. mesafede 24 saat servisli. Direk Medine Merkeziye bölgesinde, tuvalet banyo oda içerisinde, tercihe göre 2 ve 3 kiþilik özel odalarda konaklama. Mescid-i Nebevi ye yaklaþýk 250 m. yürüme mesafesinde. yemekleri TABLDOT þeklinde Tercihe göre; Gün veya gün süreli 2. Tip Mekke - 3* AL SARAYA IMAN vb. Ajyad Semtinde, tuvalet-banyo oda içerisinde ve otel tipinde hizmet veren, tercihe göre 2 ve3 kiþilik odalarda konaklama, Harem-i Þerif e yaklaþýk 450 m. mesafede. Medine - 4* CROM vb. Merkeziye bölgesinde, tuvalet banyo oda içerisinde ve otel tipinde hizmet veren, tercihe göre 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklama, Mescid-i Nebevi ye yaklaþýk 200 m. mesafede. Uçuþ programýna göre gün süreli Kýsa süreli (14-18 gün) programlarda Medine de 2 veya 3 gece konaklama, kalan günler Mekke dedir. Uzun süreli (30-40 gün) programlarda Medine de 8 gece konaklama, kalan günler Mekke dedir. Kredi Kartýna PEÞÝN FÝYATINA 5 TAKSÝT

4 Organizasyonu 2013 HAC PROGRAMLARIMIZ 1. Tip (a) Mekke - 5* AJYAD MEKARÝM Ajyad Semtinde, 5 yýldýzlý otel tipinde hizmet veren, tercihe göre 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklama. Harem-i Þerif e yaklaþýk 300 m. mesafede. Medine - 5* WESTERN HARÝSÝYE Merkeziye bölgesinde, 5 yýldýzlý otel tipinde himzet veren, tercihe göre 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklama. Mescid-i Nebevi ye yaklaþýk 75 m. mesafede gün süreli. 1. Tip (b) Mekke - 5* MÖVENPÝCK (ZEMZEM) TOWER Harem-i Þerif e çok yakýn bir konumda, 5 yýldýzlý otel tipinde hizmet veren, tercihe göre 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklama. Harem-i Þerif avlusuna 50 m. mesafede. Medine - 5* HILTON Merkeziye bölgesinde, 5 yýldýzlý otel tipinde himzet veren, tercihe göre 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklama. Mescid-i Nebevi ye yaklaþýk 75 m. mesafede. Sabah kahvaltýsý, öðle ve akþam Arafat ta Klimalý Çadýrlar gün süreli. VIP otobüslerle transfer 1. Tip (c) Mekke - 5* HILTON Harem-I Þerif e çok yakýn bir konumda, 5 yýldýzlý otel tipinde hizmet veren, tercihe göre 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklama. Harem-i Þerif avlusuna 25 m. mesafede. Medine - 5* HILTON Merkeziye bölgesinde, 5 yýldýzlý otel tipinde himzet veren, tercihe göre 2 ve 3 kiþilik odalarda konaklama. Mescid-i Nebevi ye yaklaþýk 75 m. mesafede. Sabah kahvaltýsý, öðle ve akþam Arafat ta Klimalý Çadýrlar gün süreli. VIP otobüslerle transfer Kýsa süreli otel tip programlarda Medine de 2 veya 3 gece konaklama, kalan gecelemeler Mekke dedir. Kredi Kartýna PEÞÝN FÝYATINA 5 TAKSÝT

5 Organizasyonu ÜCRETE DAHÝL OLAN HÝZMETLERÝMÝZ Gidiþ - dönüþ uçak biletleri Suudi Arabistan vizesi ve harçlarý, Diyanet ve Türsb a ödenen harçlar Suudi Arabistan daki Mekke-Medine-Cidde arasý otobüsle transferler Mekke ve Medine de otel konaklamalarý lerde verilecek kahvaltý ve akþam yemekleri (otel tip-1 b ve c programlarýnda öðle yemeði de dahildir) Mekke ve Medine de yapýlacak olan ziyaret programlarý Suudi Arabistan da verilecek olan ücretsiz ambulans ve saðlýk hizmetleri Normal ve Müstakil tip seçenekte Mekke de Harem-i Þerif e 24 saat servis hizmeti Arafat ta verilecek olan kumanya Hac öncesi hacý adaylarýna verilecek olan eðitim seminerleri Din görevlileri tarafýndan verilecek olan dini hizmetler Firma görevlilerimiz tarafýndan verilecek olan rehberlik hizmetleri Elbiselik kumaþ, seyahat çantasý, omuz çantasý, terlik çantasý, Hac eðitim VCD si, Hac eðitim ve dua kitaplarý, seccade, þeytan taþlama için taþ kesesi, Mekke de verilmek üzere 10 lt. zemzem ve Türsab tarafýndan verilecek olan diðer hediyeler. HAC ÜCRETLERÝNÝ YATIRABÝLECEÐÝNÝZ BANKA HESAP BÝLGÝLERÝMÝZ Bankasya Suburcu Þubesi (132) HESAP NO : IBAN NO : TR Altýnoluk Turizm Hesabý Not: Hacý adayýnýn T.C. kimlik numarasý dekonta mutlaka yazdýrýlmalýdýr! (Türkiye nin her yerindeki Bankasya þubelerinden havale masrafý ödemeden yatýrabilirsiniz.)

6 Gaziantep Þube Merkez Ofis Telefon : (0.342) Faks : (0.342) Gaziantep Adres : Muammer Aksoy Bul. Vakýflar Ýþ Mrk. Altý No 14/B (Emniyet Müd.Karþýsý) GAZÝANTEP Kilis Adres : Hacý Cümbüþ Camii Altý (Yeni Ýl Müftülüðü Karþýsý) KÝLÝS Adres : Nuri Pazarbaþý Mah. No:1 (Ýl Müftülüðü Karþýsý) Þahinbey-GAZÝANTEP Telefon : (0.484) Faks : (0.484) Siirt Adres : Yeni Mah. Güres Cad. No 112/3 - SÝÝRT Niyaz Turizm Misty Turizm OSMAN ÖZADALI (Kahta) Telefon : (0.416) Faks : (0.416) Adres : M.Akif Mah. Atatürk Bul. Otogar Karþýsý No.289/B - ADIYAMAN Gaziantep Siirt Þube Kilis Þube Telefon : (0.348) Faks : (0.348) Telefon : (0.342) Faks : (0.342) Adýyaman Durer Turizm Telefon : (0.414) Faks : (0.414) Þanlýurfa Adres : Veysel Karani Yunus Emre Cad. Ýmam Hüseyin Ap.Altý 70/C Merkez-ÞANLIURFA Telefon : (0.344) Faks : (0.344) K.Maraþ Adres : Trabzon Bul. Hafýz Ali Efendi Meyd. Mis Ap. Altý Merkez - KAHRAMANMARAÞ Eslem Turizm Telefon : (0.346) Faks : (0.346) Adres : Yeni Çarþý Fevzi Çakmak Cad. No.28/B - SÝVAS Sivas

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI

TURİZM SEYA Y HAT A A CENTA T SI Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2013 HAC PROGRAMLARI HAKKIMIZDA Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile de hizmet vermektedir. Şirketimiz A grubu olarak 3735

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Konaklama

Detaylı

www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur.

www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur. www.facebook.com/ahenktur Hayatın Ahenk ine Yolculuk HAC 2015 Bilgi ve Rezervasyon 444 30 13 www.ahenktur.com.tr kuruluşudur. BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE BERAT İLE 25 YILLIK TECRÜBE, 100.000

Detaylı

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız

Hakkımızda. Yetki Belgelerimiz. Banka Hesap Numaralarımız Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI umre 2014 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat-Turhal'da ki şubeleri ve Türkiye genelindeki anlaşmalı acentaları ile hizmet vermektedir.

Detaylı

AKSARAY ANKARA TOKAT

AKSARAY ANKARA TOKAT Nura Doğru TURİZM SEYAHAT ACENTASI 2012 HAC AKSARAY 0382 213 06 12 ANKARA 0312 309 76 40 TOKAT 0356 276 93 46 Hakkımızda Şirketimizin merkezi Aksaray olmak üzere Ankara ve Tokat/Turhal'da ki şubeleri ile

Detaylı

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.

HAC 2015. www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm. Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com. HAC 2015 www.facebook.com/beratturizm www.twitter.com/beratturizm www.youtube.com/beratturizm Bilgi ve Rezervasyon 444 26 08 www.berat.com.tr BİZİ TERCİH ETME SEBEPLERİNİZ HAC VE UMRE DE 25 YILLIK TECRÜBE,

Detaylı

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu

HAC TAKD M. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet leri Ba kanl 2010 Hac Organizasyonu HAC Diyanet leri Ba kanl Hac Organizasyonu TAKD M İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Başkanlığımız tarafından 1979 yılından beri başarılı

Detaylı

Kutlu İklime Yolculuk...

Kutlu İklime Yolculuk... Kutlu İklime Yolculuk... Hac Diyanet 2 DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA ANA HEDEFİMİZ: Usulüne Uygun İbadet, İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet, Sağlıklı İntikal ve İkamet,

Detaylı

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı. DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI. Hizmetleri Müdürlüğü GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı DİYANET İŞLERİ Hac ve Umre BAŞKANLIĞI Hizmetleri HAC ve Genel UMRE Müdürlüğü HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 HAC DİYANET 2015 HAC 1 2 DİYANET 2015 HAC Kutlu İklime Yolculuk...

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

BİLGİ VE REZERVASYON: 0266 718 14 70. www.hacetturizm.com

BİLGİ VE REZERVASYON: 0266 718 14 70. www.hacetturizm.com TA ÖD KS EM E 3 İT İM KA LE NI www.hacetturizm.com HAC VE UMRE ORGANİZASYONU Hac ve umre organizasyonunda yılların tecrübesiyle her yıl binlerce kişiyi kutsal topraklara götüren deneyimli kadrosumuz her

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR 2015 YILI HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce, Ataşeliklerimiz ve DİTİB lerimizin işbirliği ile düzenlenecek olan 2015 Yılı Hac Organizasyonu na dair usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2013 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2013 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ

Hollanda Diyanet Vakfı 2012 Yılı Hac Organizasyonu HAC GİRİŞ Hollanda Diyanet Vakfı Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 1979 yılından

Detaylı

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi

T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği. Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Din Hizmetleri Müşavirliği Sayı : B.02.1.DIB.3.FR.430/ 20/02/2013 Konu : 2013 Yılı Hac Genelgesi DİN HİZMETLERİ ATAŞELİKLERİNE Fransa da ikamet eden vatandaşlarımızdan hacca gitmek

Detaylı

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır.

1. Geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de hac seyahati sadece Havayolu ile yapılacaktır. T.C. BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ 2008 HAC ORGANİZASYONU İLE İGİLİ USUL VE ESASLAR Müşavirliğimizce DİTİB ile de işbirliği yapılarak düzenlenecek olan 2008 Hac Organizasyonu ile ilgili

Detaylı

HAC 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ

HAC 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ 2015 Hollanda Diyanet Vakfı 2015 Yılı Hac Organizasyonu GİRİŞ İslam ın temel şartlarından biri olup, uluslararası bir faaliyet özelliği arzeden Hac Organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından

Detaylı

Diyanet 2013-2014 Umre

Diyanet 2013-2014 Umre 2 2 Diyanet Umre DİYANET ORGANİZASYONUNUN TEMEL NİTELİKLERİ: 1- Umre yolculuğunu manevi bir yenilenme haline getirebilmek amacıyla irşat ve rehberlik 2- Görevlilerimiz nezaretinde usulüne ve adabına uygun

Detaylı

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr

ÇorumGaz A.Þ. vergi þampiyonu Defterdar Vekili Mehmet Tural, 2013 yýlý Kurumlar Vergisi sýralamasýný açýkladý. ÇUHA. Berat günahlardan arýnmaktýr Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Berak Kandili nedeniyle gönderdiði mesajýnda, Bu geceyi uyanýk bir gönülle geçirelim. dedi. * HABERÝ 6 DA Cumhurbaþkanlýðý anketinden çýkan sonuç Alperenler Bayrak için yürüdü Alperen

Detaylı

ARZIN KALBİNE, KALBİN ARZI İÇİN...

ARZIN KALBİNE, KALBİN ARZI İÇİN... Değerli Misafirlerimiz; Nüans Tur, IATA ve Türsab üyesi A grubu seyahat acentesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile sözleşmesi olup yıllardır

Detaylı

İkram Turizm Seyahat Acentası

İkram Turizm Seyahat Acentası İkram Turizm Seyahat Acentası 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet üretmek maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır.

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Kutsal Topraklara Açılan Pencereniz

Kutsal Topraklara Açılan Pencereniz A3124 Kutsal Topraklara Açılan Pencereniz 590 DAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 2011 fiyatına 2012 yılında Umre HERKES UMREYE GİTSİN 2012 YILI EKONOMİK UMRE PROGRAMLARI 0212 ekrem turizm 521 25 25 www.ekremturizm.com

Detaylı

Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu

Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu Otomobil yaya kadýna çarptý Osmancýk ta meydana gelen kazada otomobil yaya kadýna çarptý. * HABERÝ 17 DE Otomobil tarlaya uçtu Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde otomobilin takla atýp, yol kenarýndaki tarlaya

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A

T.C. BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı : 29209042/302.01-2722 13/02/2015 Konu : 2015 Hac Organizasyonu Talimatı D O S Y A D O S Y A İlgi : a) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04/02/2015 tarihli ve 2015/02 sayılı kararı, b) 28/01/2015 tarihli ve 1903 sayılı Başkanlık Talimatı. 2015 yılı hac organizasyonu hakkında Bakanlıklararası

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı