Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü. www.psychology.boun.edu.tr"

Transkript

1 Bğaziçi Üniversitesi Psiklji Bölümü

2 Sık srulan srular Psiklji nedir? Psiklji Bölümü nde nasıl bir eğitim alırım? Mezunlar ne yapar? Bu bölüm bana uygun mu?

3 Psiklji nedir? Psiklji Klinik Psiklji Psikljinin alt alanları: Psikbiylji Biyljiye Bilişsel Psiklji yaklaşan ayağı Gelişim Psikljisi Öğrenme Psikljisi Ssyal Psiklji Kültüre yaklaşan Kültürlerarası Psiklji ayağı Klinik Psiklji Uygulamalı ayağı Örgüt Psikljisi

4 Araştırma İmkanları... Bölümümüzde psikljinin tüm alt alanlarında araştırma yapma imkanı sunulmaktadır. 6 farklı alanda araştırma labratuvarları: Psikbiylji Psikepigenetik Öğrenme Bilişsel Süreçler Gelişim Psikljisi Ssyal ve Kültürel Psiklji Uygulamalı alanda saha çalışması yapma lanağı Araştırmalar: TÜBİTAK, TÜBA ve Bğaziçi Üniversitesi Fnları tarafından desteklenmektedir. Yurt içi ve yurt dışından gruplar ile rtaklaşa araştırma prjeleri (Michigan, Leeds, U f Texas, Genva, Purdue, SUNY, NYU, Univ. Cllege Lndn )

5 Labratuvarlar... Psikbiylji Labratuvarı İlgili Öğretim Üyesi: Prf. Dr. Reşit Canbeyli Psikbiylji labratuvarının misynu bilişsel süreçlerin altında yatan biyljik temelleri incelemektedir. Özellikle biyljik ritimlerin depresyn ve öğrenme üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Multidisipliner bir grup: Psiklji, Genetik, Bilişsel Bilim, Bilgisayar, Kimya Mühendisliği ve Biymedikal Enstitüsüden lisans, yüksek lisans ve dktra öğrencileri Beynin BNST, SCN, Amigdala ve Hippcampus yapılarının depresyn ve öğrenme üzerindeki etkileri Ftterapinin hayvan depresyn mdelleri üzerindeki etkileri Biyljik ritimlerdeki bzulmanın hayvan depresyn mdelleri üzerindeki etkileri

6 Labratuvarlar... Psikepigenetik Labratuvarı İlgili Öğretim Üyesi: Yrd. Dç. Dr. Elif Aysimi Duman Gen-Çevre etkileşimleri labratuarının amacı davranışların temelindeki psikljik ve genetik faktörleri ve bunların etkileşimlerini araştırmaktır. Labratuardaki araştırma knuları kapsamında insanlardan tplanan veriler üzerinden psikljik, genetik, epigenetik ve fizyljik analizler yapılmaktadır. Başlıca araştırma knuları: Bireyler arası stres tepkisindeki psikljik ve genetik farklılıklar Çcuklukta yaşanan travmatik layların ve genetik yatkınlıkların yetişkinlikteki stres tepkisine ve psikpatljiye etkisi Gen-Çevre etkileşimleriyle ilgili epigenetik mekanizmaların araştırılması (Örn. DNA metilasynu)

7 Labratuvarlar... Öğrenme Labratuvarı İlgili Öğretim Üyesi: Prf. Dr. Falih Köksal Öğrenme labratuvarının amacı klasik kşullanmayı canlı rganizmalarda araştırmaktır. Araştırmalar, davranışları rahat gözlemlenebildiğinden bıldırcınlarla yapılmaktadır. Labratuvarda Psiklji öğrencileri dışında knuya ilgi duyan diğer bölüm öğrencileri de araştırmalara katılabilmektedir. Yakın zamanda başlatılan uzun sluklu bir araştırma knusu ise bıldırcınlarda mühürlemenin ( imprinting ) klasik kşullama süreçleriyle etkileşimidir.

8 Labratuvarlar... Bilişsel Süreçler Labratuvarı İlgili Öğretim Üyeleri: Prf.Dr. Ali İ.Tekcan, Dç.Dr. Ayşecan Bdurğlu, Y.Dç.Dr. Esra Mungan, Y.Dç.Dr. İnci Ayhan Bilişsel Psiklji Labratuvarı, bölümün lisans ve lisansüstü eğitimin özellikle deneysel/uygulamalı derslerine destek sağlamaktadır. Disiplinlerarası alanlarda (Bilişsel Bilim, Bilgisayar Mühendisliği ve Biymedikal Enstitüsü yüksek lisans prgramlarıyla) rtak araştırmalar yürütülmektedir. Yetişkinler ve yaşlılık üzerine şu knularda araştırmalar yürütülmektedir: Bellek (tbiygrafik bellek, çalışma belleği, müzik belleği, örtülü bellek, üstbiliş) Müzik algısı Görsel algı Dikkat ve ve beynin yönetici fnksiynları

9 Labratuvarlar... Gelişim Psikljisi Labratuvarı İlgili Öğretim Üyeleri: Prf. Dr. Ercan Alp, Dç. Dr. Feyza Çrapcı, Prf. Dr. Ayhan Aksu-Kç, Yrd. Dç. Dr. Gaye Sley, Dr. Nur Yeniçeri Bu araştırma grubunun temel ilgi alanları bebeklik ve kul öncesi dönemdeki bilişsel, ssyal, duygusal gelişimdir. Hem Türkiye içinde (örn. Kç Üniversitesi) hem de yurt dışından araştırmacılarla (örn. Genva Üniversitesi) rtaklaşa yürütülen araştırmaların knuları: ay arasındaki zihin gelişimi, özellikle çalışma belleğindeki gelişmeler ve bunun dil gelişimi ile ilişkisi Düşünme süreçleri (çcuklarda zihin terisi) Çcukların dil edinme süreçleri Çcukların müzik ve ritim algısı ve edinim süreçleri Okul öncesi dönemdeki ssyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi, risk gruplarının belirlenmesi ve nlara yönelik beceri geliştirme prgramları

10 Labratuvarlar... Ssyal Psiklji Labratuvarı İlgili Öğretim Üyeleri: Prf. Dr. Bilge Ataca, Dç. Dr. Adil Sarıbay Ssyal Psiklji Labratuvarı'nda ağırlıklı larak üç tematik alanı kapsayan araştırmalar yapılmaktadır: Kültür (örn. Kültür-benlik ilişkileri, kültürlerarası karşılaştırmalı ssyal psiklji, ailenin kültürel önemi) Grup Dinamikleri ve Gruplararası İlişkiler (örn. ssyal kimlik, çeşitli alt gruplara yönelik önyargıların psikljik temelleri). Ssyal Biliş (örn. Kişiler hakkında luşturduğumuz izlenimlere etki eden faktörler, yakın ilişkilerin zihinsel temsili, ssyal davranış ve karar vermeye etki eden zihinsel süreçler) Araştırmalarımızda metdljik zenginlik (deneysel ve diğer yöntemlerin birbirini tamamlaması) hedeflenmektedir.

11 BÜPAM Psiklji Bölümüne bağlı larak çalışan bir UYGAR merkezdir yılında kurulmuş lan BÜPAM ın 3 temel uygulama ayağı bulunmaktadır: 1. Eğitim 2. Psikljik Hizmet 3. Araştırma

12 BÜPAM'ın hedefleri Eğitim Hedefleri: Lisansüstü düzeyde klinik psiklji öğrencilerine kaliteli staj (uygulamalı eğitim ve araştırma) lanağı sağlamaktır. Klinik psiklji yüksek lisans mezunlarına ileri düzey eğitim, sempzyum düzenleyerek alana bilimsel katkıda bulunmaktadır. Psikljik Hizmet Hedefi: Psikljik srunları çerçevesinde destek gereksinimi lanlara kaliteli hizmet sunmaktır. Sunulan psikljik hizmetler: Çcuk, ergen, yetişkin bireysel psikterapi Çcuk nörpsikljik değerlendirme Bu hizmetler Bğaziçi Üniversitesi mensuplarına ve dışarıya açıktır.

13 BÜPAM ın hedefleri Araştırma Hedefi: Erken dönem çcukluk ve lumlu gençlik gelişimi başta lmak üzere uygulama mdelleri geliştirmek, Kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen talepler dğrultusunda knu alanına giren araştırmalar yapmak ve eğitim vermektir.

14 Nasıl bir eğitim? Psikljinin bahsi geçen tüm temel alt alanlarını içeren kapsamlı bir psiklji eğitimi... Bağımsız düşünebilme... Karşılaştığı durumları bilimsel açıdan dğru kavrayıp yrumlayabilme... Araştırma ve analiz becerileri geliştirme...

15 Prgramın içeriği Zrunlu bölüm içi & dışı dersler: Psikljiye Giriş I & II Araştırma Yöntemleri İstatistik Biylji Felsefe Bölüm Seçmeli Dersleri: A. Psikbiy-Bilişsel-Öğrenme B. Ssyal-Gelişim-Kişilik C. Klinik-Örgütsel Serbest Seçmeli Dersler: Sinema, müzik, tarih, Çince.. diğer psiklji dersleri... Çift Anadal Prgramı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İşletme İktisat Ssylji Felsefe Batı Dilleri & Edeb. Tarih Yurtdışı Değişim Prgramları Erasmus (Avrupa) Diğer (ABD, Kanada, Avustralya)

16 Öğretim Üyeleri 13 tam zamanlı öğretim üyesi 4 Prfesör 1 4 Dçent 2 4 Yardımcı Dçent 1 Öğretim Görevlisi 4 yarı zamanlı öğretim kadrsu 4 Prfesör 1 Öğretim Görevlisi 1 Bilim Akademisi (www.bilimakademisi.rg ) üyesi 2 TÜBA Genç Bilim İnsanı Prgramı

17 Psiklji mezunları ne yapar? Çk geniş bir yelpazede iş lanakları: Pazar, Kamuyu vb. Araştırma Şirketleri İnsan Kaynakları Okullar / Yuvalar Diğer Eğitim Merkezleri Reklamcılık Basın/Yayın Yk. Lisans/Dktra Akademik kariyer...

18 B.Ü. Psiklji mezunları neler yapıyr? Çalışma Hayatına Atılanlardan Örnekler Rengin Karahan (BA 84) Müdür, Çırağan Palace Kempinski Otel Behiye Güler (BA 90) Direktör, BBDO Reklam Ajansı Rana Özdeş (BA 06) Pazar Araştırması, Kimberly Clark Balcan Atay (BA 07) İnsan Kaynakları Uzmanı, ETİ Ece Kcagöncü (BA 08) Anakulu Müdür, Small Hands Academy Şebnem Yapareller (BA 09) Small Hands Academy Anakulu Burcu Alsan (BA 10) Hay Grup, danışman Beyza Bilal (BA 11) Kadınlarla Dayanışma Vakfı Ezgi Onar (BA 13) Thum Otizm Vakfı, eğitmen

19 B.Ü. Psiklji mezunları neler yapıyr? Yurtdışında Yüksek Lisans/Dktra Yapanlardan Örnekler Güneş Kutlu, M.A. ( 08) Duke University, Ph.D. (Behaviral Neurscience) Onur İyilikçi, M.A. ( 09) Jhns Hpkins University, Ph.D. (Neurscience) Selenga Gürmen, B.A. ( 09) U. f Cnnecticut, Ph.D. (Marriage & Family Therapy) Ebru Baykara, B.A. ( 10) Ludwig Maximilians Univ, M.S. (Cgn. Neurscience) Taha Bilge, M.A. ( 10) Vanderbildt University, Ph.D. (Cgnitive) Ceren Günsy, M.A. ( 11) Iwa State University, Ph.D. (Scial) Esen Özsarfati, B.A. ( 12) Clumbia University, M.A. (Develpmental) Yelda Semizer, M.A. ( 13) Rutgers University, M.A. (Cgnitive) Müge Özbek, M.A. ( 14) Aarhus University, PhD (Cgnitive)

20 B.Ü. Psiklji mezunları neler yapıyr? Başka Üniversitelerde Akademisyen Olan Mezunlarımızdan Örnekler: Hanna Nita Scherler (İşl-BA 82, MA 86) Bilgi Üniversitesi, Dç. Dr. (klinik) Alev Yalçınkaya (BA 88, MA 90) Yeditepe Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (gelişimsel) Aylin Küntay (BA 89) Kç Üniversitesi, Prf. Dr. (bilişsel) Elif Akdağ Göçek (BA 90) Bilgi Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (klinik) Zeynep Aycan (BA 90) Kç Üniversitesi, Prf. Dr. (örgütsel) Hasan G. Bahçekapılı (BA 90) Dğuş Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (öğrenme) Özlem Ayduk (BA 92) University f Califrnia, Berkeley, Dç. Dr. (ssyal) Murat Paker (MA 92) Bilgi Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (klinik) Aslı Çarkğlu (BA 92) Kadir Has Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (çcuk gelişimi-aile)

21 B.Ü. Psiklji mezunları neler yapıyr? Başka Üniversitelerde Akademisyen Olan Mezunlarımızdan Örnekler: Ayşe Üskül (BA 96) University f Essex, Y. Dç. Dr. (ssyal) Zeynep Çatay Çalışkan (BA 96) Bilgi Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (klinik) Daniela Schulz (BA 96) Yeditepe Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (psikbiy) Galma Jahic (BA 97) Bilgi Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (adli psiklji) Simay İkier (BA 98) Yeditepe Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (bilişsel) Ayşe Altan (BA 99) - Yeditepe Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (klinik) Rezarta Bilali (BA 01) New Yrk University, Y. Dç. Dr. (ssyal) Alev Çavdar (BA 01, MA 03) Bilgi Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (klinik)

22 B.Ü. Psiklji mezunları neler yapıyr? Başka Üniversitelerde Akademisyen Olan Mezunlarımızdan Örnekler: İlke Öztekin (BA 03) Kç Üniversitesi, Dç. Dr. (bilişsel) Alper Açık (BA 03) Özyeğin Ü, Y. Dç. Dr. (bilişsel) Ümit Akırmak (BA 03) Bilgi Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (bilişsel) Sibel Halfn (BA 04) Bilgi Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (klinik) Bengi Altınbilek Ünal (BA 04) Max Planck Inst., Pstdc (davranışsal nörbilim) Aycan Kapucu, (BA 04) Yaşar Üniversitesi, Yard. Dç. Dr. Müjde Peker, M.A. ( 05) Işık Üniversitesi, Yard. Dç. Dr. Deniz Atalayer (BA 05) University f Flrida, Pstdc (davranışsal nörbilim) Gizem Erdem (BA 06) Kç Üniversitesi, Y. Dç. Dr. (klinik)

23 BÜ Psiklji Bölümü öğrencilerinin ÖSS tercih sıralaması ve yatay geçişler... BÜ Psy den Alınan BÜ içinden Alınan başka yerlere BÜ Psiklji yi BÜ Psy e dış dış yatay Psy e yatay iç yatay Dış/iç Yıl ilk 3 sırada yatay geçiş öğrenci geçiş öğrenci yatay geçiş tercih edenler Başvurusu * sayısı başvurusu sayısı başvurusu 2014 % (Smith Cllege & Süleyman Şah 2 burslu) 19 2 (İşletme, PDR) % (ODTÜ den) 17 2 (Eknmi, Ssylji) % (ODTÜ den) 13 1 (Psiklji Danış. ve Rehberlik den) % (Felsefe den) % (Ryal Hllaway Univ.Lndn dan) 7 1 (Siyaset Bilimi & Ulus.İlişkiler den) % (ABD nin Duke Üniversitesi den) 9 2 (Siyaset Bilimi & Ulus.İlişkiler den iki öğrenci) 0 * Bğaziçi Üniversitesi 2008 itibariyle dış yatay geçiş başvurularında başvuru hakkı için beliri bir minimum ÖSS puanı şartı kymaya başladı...

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 2013 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: 2004 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitime başlayan Psikoloji Bölümü, kurulduğu yıldan

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fe ned eb iy at Fa kü lte si 2 İçindekiler 5 Dekanın Mesajı 7 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü 15 Psikoloji Bölümü 27 Sosyoloji Bölümü 7 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 Dekanın

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ĠġLETMECĠLĠK Özel sektör ve kamu kuruluşlarının, değişen çevre kşullarına uyum göstererek, etkili, kârlı ve verimli bir

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

PSİKOLOG TANIM GÖREVLER

PSİKOLOG TANIM GÖREVLER PSİKOLOG TANIM İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Felsefe Programı Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Programı Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 2 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi KONUŞMACILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ: Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Scott Barry Kaufman zeka, yaratıcılık, kişilik gelişimi alanlarında uzmanlaşmış bilişsel

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008 2012 MART 2007 ESOGÜ Stratejik Planı 2008 2012 28 Mart 2007 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiştir. Eskişehir Osmangazi

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

Geleceğe Giden Yol Burada Başlar

Geleceğe Giden Yol Burada Başlar Geleceğe Giden Yol Burada Başlar Sevgili Öğrenciler, Yüksek öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş müesseselerde en kritik kaynak halini almıştır. Üniversite

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri SUNUŞ Değerli Öğretim Üyeleri Üniversiteler bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, kültürel değerlerin krunarak zenginleştirildiği, yerel ve küresel düzeyde rtaya çıkan her türlü prblemin çözüm yllarının

Detaylı

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI TANITIM KATALOĞU İÇİNDEKİLER 5 7 13 19 25 31 Dekan ın Mesajı Fakültemiz ve Bölümlerimiz Hakkında Bilgiler Misyonumuz

Detaylı

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER... SY: 4 SY: 6 SY: 12 SY: 13 SY: 14 SY: 15 SY: 16 SY: 17 SY: 18 SY: 20 SY: 24 SY: 25 MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZDAN

Detaylı

İçindekiler. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İçindekiler. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İçindekiler Onursal Başkan dan 2 Mütevelli Heyet Başkanı ndan 3 Rektör den 4 Müdür den 5 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7 Lisans Öğrenimine Geçiş 10 Yurtdışında Lisans Tamamlama İmkânı 13 Staj Olanakları

Detaylı

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU i İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ... 4 ŞEKİL LİSTESİ... 5 DEKAN SUNUŞU... 6 I. GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 9 A.1. MİSYON...

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL

Eğitim Kataloğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL Eğitim Katalğu KOÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 2015 İSTANBUL KOÇ Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. kurum veya kuruluşlara yönetimin tüm fnksiynlarında eğitim ve

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İçindekiler 6 Rektörden Mesaj 8 Tarihçe 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü

Detaylı