ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANAT ÇALIġTAYI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANAT ÇALIġTAYI"

Transkript

1 ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANAT ÇALIġTAYI Nisan 2012 tarihleri arasında ABD Florida eyaleti Jacksonville bölgesinde faaliyetlerini sürdüren ATCC (Türk dostluk ve kültür merkezi), University of North Florida (UNF) ve NevĢehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Türk kültür ve sanat çalıģtayı etkinlikleri yapılacaktır. Etkinlik kapsamında Türk Kültürü nü tanıtıcı konferansların yanı sıra katılımcı sanatçıların eserlerinden oluģacak karma sergi açılması ve Workshop (atölye çalıģması) yapılması planlanmaktadır Nisan 2012 tarihleri arasında UNF Üniversitesi MOCA Müzesi nde (UNF Üniversitesi Güzel Sanatlar Sergi Bölümü) karma sergi açılması ve UNF Üniversitesi öğrencilerinin de katılımıyla Türk kültür ve sanatını tanıtmaya yönelik workshop ve seminer çalıģmaları yapılacaktır. 15 Nisan 2012 tarihinde Türkiye den ve çeģitli ülkelerden gelecek sanatçılar tarafından ATCC (Türk Dostluk ve Kültür Merkezi) festival alanında uygulama çalıģması, NevĢehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz KILIÇ tarafından Türk Kültürü nde Kadın konulu konferans düzenlenecektir. 16 Nisan 2012 Florida State College at Jacksonville de Türk kültür ve Sanatını tanıtıcı workshop (atölye çalıģması/canlı performans) uygulamaları gerçekleģtirilecektir. Katılımcılardan gelecek olan baģvuru talepleri organizasyon komitesi tarafından değerlendirilecektir. Planlanan etkinlik kapsamında uygun görülecek olan katılımcılara, tarafımızdan etkinliğe davet yazısı gönderilecek olup vize iģlemleri için yardımcı olunacaktır. bildirilecektir. Katılımları onaylanan sanatçı ve akademisyenlere program detayları ayrıntılı olarak

2 ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANAT ÇALIġTAYI ORGANĠZASYON KOMĠTESĠ Eġ BAġKANLARI PROF.DR. FĠLĠZ KILIÇ ALEX SĠVAR BAYRAM DEMIRBUGA DR.PARVEZ AHMED DEĞERLENDĠRME VE DANIġMA KURULU Prof. Dr. Adnan TEPECĠK (BaĢkent Üniversitesi) Prof. Dr. Ahmet ATAN (Yıldız Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Ali ġinasi ĠġLER (Uludağ Üniversitesi) Prof. Dr. Aydın AYAN (Mimar Sinan Üniversitesi) Prof. Dr. Basri ERDEM (IĢık Üniversitesi) Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR ( Ekonomi Üniversitesi ) Prof. Gerhard HOFBAUER (Uluslararası Poly-Estetik Kurumu) Prof. Dr. Hasan PEKMEZCĠ (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet ġġrzad (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Prof. Dr. Mustafa ARSLAN (Dumlupınar Üniversitesi) Prof. Nuray YILMAZ (Dokuz Eylül Üniversitesi) Prof. Patrick D. FLORES (Filipinler Ulusal Sanat Galerisi Küratörü) Prof. Dr. Remzi DURAN (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. Roza SULTANOVA (Kazan Sanat Enstitüsü)

3 SERGĠ WORKSHOP DÜZENLEME KURULU Doç. Dr. Osman ALTINTAġ (Gazi Üniversitesi) Doç. Didem ATĠġ ÖZHEKĠM (Marmara Üniversitesi) Doç. Oya SĠPAHĠOĞLU (Dokuz Eylül niversitesi) Yrd. Doç. Dr. Attila DÖL (Niğde Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Banu DAVUN (NevĢehir Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Fatih BAġBUĞ (NevĢehir Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Ömer ZAĠMOĞLU (Akdeniz Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Özden YARIMCA (NevĢehir Üniversitesi) Yrd. Doç. ġemsettin Ziya DAĞLI (Akdeniz Üniversitesi) Öğr. Gör. Dr. Özcan ÖZKARAKOÇ (NevĢehir Üniversitesi) Öğr. Gör. Mehmet Ali EROĞLU (Akdeniz Üniversitesi) Öğr. Gör. Mustafa GENÇ (Sakarya Üniversitesi) ArĢ. Gör. Fırat BAġBUĞ (NevĢehir Üniversitesi) ArĢ. Gör. SavaĢ KurtuluĢ ÇEVĠK (NevĢehir Üniversitesi) ArĢ. Gör. Döne ARISOY (NevĢehir Üniversitesi) ArĢ. Gör. Ümit GÜVENDĠ (NevĢehir Üniversitesi) Angie ROMERO (ABD) Alex SIVAR (ABD) Bayram DEMĠRBUGA (ABD) Senay TÜRKER-UCUNCU (ABD) Dr. John WALL (FSCJ USA) GENEL KOORDĠNATÖRLER Senay TÜRKER-UCUNCU (ABD) Mehmet ALĠ EROĞLU (TR) FATĠH BAġBUG (TR) Sekretarya ArĢ. Gör. Fırat BAġBUĞ (NevĢehir Üniversitesi) ArĢ. Gör. Döne ARISOY (NevĢehir Üniversitesi) ArĢ. Gör. SavaĢ KURTULUġ ÇEVĠK (NevĢehir Üniversitesi)

4 ArĢ. Gör. Ümit GÜVENDĠ (NevĢehir Üniversitesi) ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANAT ETKĠNLĠKLERĠ PROGRAMI Son Katılım Tarihi: 10 Mart 2012 Katılım: Etkinlik, Türkiye den her türlü sanatçı, akademisyen ve uygulama çalıģmalarına katılabilecek sanatseverlere açıktır. Eser ve etkinliğe katılım Ģeklinizi belirten ekteki formu doldurarak eser görselinizle birlikte mail yoluyla ulaģtırarak katılım sağlayabilirsiniz. Katılımcıların Belirlenmesi ve Duyuru Tarihi: 15 Mart 2012 Amaç: Türk Kültür ve Sanatının tanıtımını yapmak, günümüz Türk plastik sanatçılarını tanıtmak, tartıģma ortamı yaratmak, geleceğe dönük plan ve program hazırlamak. Katılım Ücreti: $* ETKĠNLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ BAZI BĠLGĠLER Etkinlik süresi beģ gün olarak belirlenmiģtir. Katılımcı ve akademisyenlere ABD vizesi için UNF ve Kültür Merkezi onaylı davetiye gönderilecektir. ABD Vizesi için gerekli belgeler hususunda gerek organizasyon komitemiz gerekse sekretaryamız aracılığı ile yardımcı olunacaktır. 15 Nisan 2012 tarihinde Prof. Dr. Filiz KILIÇ ın Türk Kültürü nde Kadın Konulu Konferansı. 15 Nisan festival alanı Workshop uygulaması Nisan tarihleri arasında UNF Üniversitesi Mocha Müzesi nde (UNF Üniversitesi Güzel Sanatlar Sergi Bölümü) karma sergi açılacaktır. UNF üniversitesi tarafından belirlenecek olan tarih ve gün içerisinde UNF öğrencilerinin de katılacağı bir günlük workshop uygulaması yapılacaktır. 16 Nisan 2012 Florida State College at Jacksonville de Türk kültür ve Sanatını tanıtıcı Workshop (atölye çalıģması/canlı performans) uygulaması. FSCJ Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin de katılacağı bir günlük workshop uygulaması yapılacaktır. Tüm katılımcılara Sergi ve Workshop katılım belgesi verilecek, ayrıca eserlerden oluģan bir de katalog hazırlanacaktır. Konaklama ve yemek organizasyonları için kültür merkezi ön bağlantıları yaparak sekretarya aracılığı ile katılımcılara duyurulacaktır. (yemek seçiminde katılımcıların isteklerine ve Türk damak tadına uygun olarak ayarlanacaktır) Ayrıca ara transfer ve gezi programları için araç kiralanacaktır. Etkinlikte alıģ veriģ ve diğer ihtiyaçlar için elektronik vb. mağazalarda gezme imkânı sağlanacaktır.

5 Etkinliğin son gününde ise; Jaksonville bölgesine 2 saat mesafede olan NASA (ABD-Florida uzay üssü) yada Florida Disneyland Orlando ya gidilecektir. Bu programda etkinlik günlerimiz kültür merkezimizin düzenlediği programa göre belirlenmiģtir. Herhangi bir hastalık vb olay dıģında Workshoplara katılmak mecburidir ve saatleri değiģtirme hakki ATCC kurumuna aittir. Etkinliğe bizzat gelmeyip eser gönderimi ile katılım imkânı bulunmaktadır. Bizzat katılmayıp eser göndereceklerin çerçevesiz ve camsız ürün göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca eser gönderecek sanatçılar sekretarya ile temasa geçmelidirler. Yapılması düģünülen çalıģmanın Türkiye koordinatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ögr. Gör. Mehmet Ali EROĞLU ve NevĢehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Fatih BAġBUĞ aracılığı ile ABD Florida eyaleti Jacksonville koordinatörü olarak da ġenay Türk tarafından yapılması hususu organizasyon komitesi tarafından uygun görülmüģtür. Hesap Numarası : NevĢehir Üniversitesi nin Halk Bankası NevĢehir ġubesi nde bulunan (IBAN NO: TR ) hesabıdır. *NOT: Planlanan etkinlik kapsamı giderleri tahmini olarak dolar civarındadır. (Katılımcı sayısı ve uçak biletinin alınacağı tarihe göre fiyat değişebilir. Son fiyat önümüzdeki tarihlerde sizlere bildirilecektir.) *Fiyatlandırma açılımı: oda kahvaltı + öğle ve akşam yemekleri + gezi programı + ara transfer ücreti NASA yada disneyland giriş ücreti + İstanbul- jaksonville/ jaksonville- İstanbul uçak bileti +program sonunda sergi kataloğu basım ücretidir.

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu.

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu. GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI İÇERİK 1. Kulübün Mesajı 2. İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü 3. GOBI 2010 3.1 Etkinlik Tarihi 3.2 Etkinliğin İçeriği 3.3 Etkinliğin Amaçları 4. Finansman Yönetimi

Detaylı

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu.

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu. GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI İÇERİK 1. Kulübün Mesajı 2. İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü 3. GOBI 2010 3.1 Etkinlik Tarihi 3.2 Etkinliğin İçeriği 3.3 Etkinliğin Amaçları 4. Finansman Yönetimi

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

Sayın İlgili, CONTRUST KONGRE ORGANİZASYON

Sayın İlgili, CONTRUST KONGRE ORGANİZASYON Sayın İlgili, Ekte 9. Ulusal Genç Yaşam Kongresi ile ilgili sponsorluk aktiviteleri, stand alanı kural ve bilgilerini içeren sponsorluk dosyasını bilgilerinize sunarız. 15 18 Ekim 2015 tarihleri arasında

Detaylı

Hasan ÖZ ( 0 506 ) 831 43 35

Hasan ÖZ ( 0 506 ) 831 43 35 Hasan ÖZ ( 0 506 ) 831 43 35 İçindekiler DAVET YAZISI 2 KİMYAGERLER DERNEĞİ 3 GENEL BİLGİLER -Kurullar 4 -Akka Antedon Hotel 5 -Önemli Tarihler 6 - Katılım Ücreti 6 -İletişim Bilgileri 7-1.İlaç Kongresi

Detaylı

D eğerli Meslektaşlarım,

D eğerli Meslektaşlarım, 1 2 DAVET YAZISI D eğerli Meslektaşlarım, Veteriner Doğum ve Jinekoloji Ailesinin değerli akademisyenleri, öğretim üyeleri ve araştırmacıları, sektörümüzün değerli temsilcileri, Bu yıl Ekim ayı sonunda

Detaylı

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ Bu eser; Üyelerimize ve Elazığ ımıza hayırlı olsun... 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ BAŞKANDAN SUNUŞ Ali ŞEKERDAĞ Elazığ TSO Yön. Kur. Bşk. Çok

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Mart, 2014 İSTANBUL 1 İçindekiler ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. Vizyon ve Misyon... 8 2. Stratejik Eylem

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED), kurulduğu 1990 yılından bu yana üyesi konumunda bulunan Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Fen Fakülteleri nin öğrenci ve öğretim üyeleri

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İSRAİL SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından 29 Mart - 2 Nisan 2015 tarihleri arasında Tel Aviv-Hayfa-Kudüs/İsrail e yönelik Ağaç

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

ACE 2014 SPONSORLUK DOSYASI ACE. 21-25 OCTOBER 2014 ISTANBUL / TURKEY www.ace2014.org. 11 th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING

ACE 2014 SPONSORLUK DOSYASI ACE. 21-25 OCTOBER 2014 ISTANBUL / TURKEY www.ace2014.org. 11 th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING 21-25 OCTOBER ISTANBUL / TURKEY 21-25 OCTOBER ISTANBUL / TURKEY www.ace.org SPONSORLUK DOSYASI 21-25 OCTOBER ISTANBUL / TURKEY Değerli Meslektaşlarımız, İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU 6. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU (10 KASIM 2001-15 KASIM 2003) TÜRKĠYE TÜKETĠCĠ HAREKETĠNDE DÖNÜM NOKTASI TÜKETĠCĠ DERNEKLERĠ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

3. Uluslararası Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi Kongresi

3. Uluslararası Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi Kongresi 3. Uluslararası Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi Kongresi Değerli Meslektaşlarımız, Limak Limra Hotels & Resort Antalya / TÜRKİYE Organizasyon Komitesi adına, 24-28 Nisan 2013 tarihinde Limak Limra Hotel,

Detaylı

Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Limak Limra Hotel & Resort Antalya / TÜRKİYE

Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Limak Limra Hotel & Resort Antalya / TÜRKİYE Phaselis Antik Kenti-Tekirova/Kemer Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Limak Limra Hotel & Resort Antalya / TÜRKİYE İÇİNDEKİLER Başkanın Daveti...3 Oganizasyon Komitesi...4

Detaylı

6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 22-25 Kasım 2013 WOW Istanbul Hotels & Convention Center ERBE 6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ERBE İÇİNDEKİLER s.04 s.05 s.06 s.07 s.08 s.09-10-11 s.12 s.13

Detaylı

İHİB 8. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2014 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR

İHİB 8. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2014 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR İHİB 8. HALI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2014 HALI, TASARIMCISINI ARIYOR İHİB, geleceğe yatırım yapmak ve ülkemizdeki yeni yeteneklere fırsat kapılarını aralamak amacıyla, Türkiye'nin en kapsamlı Halı

Detaylı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı

SUNUŞ. Yılmaz AKÇİL Danıştay Üyesi Akademi Başkanı SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

DAVET. Doç. Dr. Bülent ELBASAN Kongre Başkanı Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

DAVET. Doç. Dr. Bülent ELBASAN Kongre Başkanı Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü DAVET Değerli Firma Yetkilisi Türkiye Fizyoterapistler Derneği 1969 yılında kurulduğundan bu yana ülkemizde ve dünyadaki fizyoterapistlerin birbirleri ile iletişimini, bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı,

Detaylı

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş. YARIŞMA ŞARTNAMESİ ADI: TOYOTA Hayalimdeki Araba Resim Yarışması KONUSU: Hayalimdeki Araba Resim Yarışması TÜRÜ: Resim Yarışması AMACI: Çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki arabaları

Detaylı

DUYURU ARŞİVİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

DUYURU ARŞİVİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DUYURU ARŞİVİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SERAMİK BÖLÜMÜ'NDEN YURTDIŞINDA ULUSLARARASI ETKİNLİK 02.05.2012 GSF Seramik Bölümü öğrencilerinden Yasin YONCA ve Ebru ÇAVUŞ 15-28 Nisan 2012 tarihleri arasında

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

19-24 NĠSAN 2015-MUĞLA, TÜRKĠYE

19-24 NĠSAN 2015-MUĞLA, TÜRKĠYE 19-24 NĠSAN 2015-MUĞLA, TÜRKĠYE Deniz kaplumbağaları, nesilleri tehlikede ve koruma altına alınmıģ canlılardır. Biyolojik özellikleri nedeniyle tüm dünyada insanlar tarafından sempatiyle karģılanıp koruma

Detaylı