KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ"

Transkript

1 KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, Yabancı Dil : İngilizce. Medeni Hali : Evli, iki çocuk babası. II. AKADEMĠK BĠLGĠLER A.ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü /Kamu Hukuku Gazi Universitesi 1999 Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora /Kamu Hukuku Anabilim Ankara Üniversitesi 2004 Dalı Yrd. Doç. Dr. Anayasa Hukuku Anabilim 2006/- Erciyes Üniversitesi Dalı 2011 Doç. Dr. Anayasa Hukuku Bilim Dalı Erciyes Üniversitesi 2011 Doç. Dr. Anayasa Hukuku Bilim Dalı İstanbul Üniversitesi 2012 Yüksek Lisans Tez BaĢlığı: Parlamenter Sistemde Meclis Soruşturması ve Türkiye Uygulaması, Ankara (Danışman. Prof. Dr. Attila ÖZER) Doktora Tez BaĢlığı: İfade Özgürlüğü ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu, Ankara (Danışman. Prof. Dr. Mehmet TURHAN) B. YURTDIġI DENEYĠMĠ B Yılında Leeds University Law School/İngiltere de 6 Ay Misafir öğretim üyesi olarak bulundum.

2 B Döneminde University of Central Florida, Orlanda/Florida/Amerika Birleşik Devletleri, ( 1 yıl) TÜBİTAK Projesi kapsamında misafir öğretim üyesi olarak bulundum. C. GÖREVLER C.1 Akademik Görevler Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Arş.Gör. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş.Gör. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş.Gör. Yrd.Doç.Dr. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012 C.2 Ġdari Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Anayasa Hukuku ABD Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Başkanı Sosyal Bilimler Enstitü Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Müdür Yardımcısı Enstitüsü Dekan Yardımcısı Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2010 Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011 D. ULUSAL HAKEMLĠ DERGĠLERDE YAYIMLANAN MAKALELER D.1. Kasım Karagöz, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Parti Kapatma Davaları ve Refah Partisi Kararının Venedik Komisyonu Raporları

3 Doğrultusunda Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2006, Cilt. X, Sayı. 1-2, S D.2. Kasım Karagöz, Komisyon ve Mahkeme Kararları Işığında Avrupa Konseyinde Vicdani Ret Hakkı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Attila Özer e Armağan, Haziran-Aralık 2008, Cilt. XII, Sayı, 1,2, S D.3. Kasım Karagöz, BM İnsan Hakları Komitesi Kararlarında Zorunlu Askerlik Hizmeti Karşısında Vicdani Ret Hakkı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt.III, Sayı 1, S D.4. Kasım Karagöz, Mahkûmların Oy Hakkı Üzerindeki Yasağın Demokrasi Teorisindeki Yerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007, Cilt. 9, Sayı. 1, S D.5. Kasım Karagöz, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında İnanç Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006, Cilt.I, Sayı 2, S D.6. Kasım Karagöz & Fatih Birtek, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 8. Maddesi Kapsamında Ceza Yargılamasında Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt.III, Sayı, 2, S D.7. Cengiz Gül & Kasım Karagöz, Çağdaş Siyasal Rejimlerde Etkin Yürütme Olgusu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim Ongün e Armağan, Haziran-Aralık 2007, Cilt. XI, Sayı. 1,2, S D.8. Kasım Karagöz & Birtek Fatih, Parlamenter Sistemde Cumhurbaşkanı nın Cezai Sorumluluğu ve Yargılanması, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Hatemi Armağanı, Haziran 2009 İstanbul, Cilt II, S D.9. Kasım Karagöz, Terörle Mücadele Sırasında Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalenin Sınırı, Hukuk ve Demokrasi Dergisi, Yıl. 1, Özel Sayı, Ankara D.10. Kasım Karagöz, Gül Cengiz, İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılmasında Kamu Düzeninin Korunması Ve Suçun Engellenmesi Kriterlerine AİHM Kararları Açısından Bir Bakış Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, C.VI, sayı 1. D. 11. Kasım Karagöz, Ötanezi, Siyasal Araştırmalar Dergisi, 1997, sayı 7.

4 D. 12. Kasım Karagöz & Zafar Hasanov, Privatization of Prisons: Pros and Cons Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011, Cilt.VI, Sayı 1, S. D.13. Kasım Karagöz, Demokratik Anayasanın Temel Özellikleri, ESAM Anayasa ġurası, Ankara E. ULUSLARARASI YAYINLAR E. 1. Kasım Karagöz, Garayev Vener, World Health Organization, Encyclopedia of Disaster Relief, Sage Publications, 14/ E.2. Kasım Karagöz, Garayev Vener, Istanbul Terrorist Attacks, Encyclopedia of Disaster Relief, Sage Publications, 09/ E.3. Kasım Karagöz, Garayev Vener, UNDP, Encyclopedia of Disaster Relief, Sage Publications, 09/ F. ULUSLARARASI SUNUMLAR F.1. Kasım Karagöz, Aims of Legal Education, 21st Internationl Conference on College Teaching and Learnininig, Florida State College, jacksonville/florida ( April 2010). F.2. Kasım Karagöz, Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Uluslararası Anayasa Hukuku Sempozyumu, 10 Ekim 2011, Melikşah Üniversitesi, Kayseri. G. ULUSAL SUNUMLAR G.1. Kasım Karagöz, İfade Özgürlüğünün Önemi Ġnsan Hakları Bağlamında Ġfade Özgürlüğü, Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunmasında Basının Rolü ve Önemi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve AHUDER, , Kayseri G.2. Kasım Karagöz, Kadınların Politik Katılımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kadın GiriĢimciler Sempozyumu, Kayseri Ticaret Odası, 5 Kasım 2010, Kayseri.

5 G.3. Kasım Karagöz, Demokratik Anayasanın Temel Özellikleri, ESAM Anayasa ġurası, 21 Ekim 2011, Ankara. G.4. Kasım Karagöz, Türkiye nin Anayasa Sorunu Çözülüyor mu?, 2011 Liberal DüĢünce Kongresi, Ekim 2011, Güzelyurt/Aksaray. G.5. Kasım Karagöz, Yeni Anayasa Nasıl Olmalı?, Erciyes Üniversitesi Konferans Günleri, 2 Kasım 2011, Kayseri. G.6. Kasım Karagöz, Anayasada Değiştirilemez İlkeler-Hükümler Sorunu, Ġstanbul Üniversitesi Yeni Anayasa ÇalıĢtayı, 4 Şubat 2012, İstanbul. G.7. Kasım Karagöz, Yeni Anayasada Başlangıç Kısmı ve Yeni Anayasanın İdeolojisi Sorunu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Lider Gençlik Kampları Sempozyumu, Haziran 2012 Erciyes, Kayseri. G.8. Kasım Karagöz, Yeni Anayasada Temel Hak ve Özgürlükler Resimi Nasıl Olmalı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Lider Gençlik Kampları Sempozyumu, Temmuz 2012 Erciyes, Kayseri. G.9. Kasım Karagöz, Yeni Anayasada Asker Sivil İlişkileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Lider Gençlik Kampları Sempozyumu, Ağustos 2012 Erciyes, Kayseri H. KĠTAP H.1- Kasım Karagöz, Doğrudan Demokrasi Aracı Olarak Halk GiriĢimi, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994 Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: 01.11.1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Özel Hukuk

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

METİN KAYAÇAĞLAYAN. Doğum Tarihi 04/ 01/ 1973 metin.kayacaglayan@kayacaglayan.av.tr Medeni Hali. 2010 - Kayaçağlayan Hukuk Bürosu, Serbest Avukat

METİN KAYAÇAĞLAYAN. Doğum Tarihi 04/ 01/ 1973 metin.kayacaglayan@kayacaglayan.av.tr Medeni Hali. 2010 - Kayaçağlayan Hukuk Bürosu, Serbest Avukat ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ METİN KAYAÇAĞLAYAN Doğum Yeri İstanbul, Üsküdar Doğum Tarihi 04/ 01/ 1973 E-Mail metin.kayacaglayan@kayacaglayan.av.tr Medeni Hali Evli DENEYİM EĞİTİM YABANCI DİL 2010 - Kayaçağlayan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Telefon İş : +90 (312) 551 55 57 GSM : +90 (505) 775 55 10 Faks : +90 (312) 551 50

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ ****************************************************

ÖZGEÇMĐŞ **************************************************** ÖZGEÇMĐŞ **************************************************** PROF. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMĐR ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ * ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ ÇALIŞMA EKONOMĐSĐ VE ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐ BÖLÜMÜ 4452, BEYAZIT ĐSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI

Prof. Dr. Yücel ACER. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Rektör KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM İŞ DENEYİMİ YABANCI DİL BİLGİSİ ARAŞTIRMA ALANLARI Prof. Dr. Yücel ACER Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi - ÇANAKKALE / Merkez Tel : +90 (286) 218 00 18 E- mail

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hasan Hüseyin Çevik Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Mezun Olduğu Fakülte: İst. Üniv. SBF 1986 Yüksek Lisans: İngiltere Nottingham Üniv. 1992 Doktora: İngiltere Nottingham Üniv.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı