Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü"

Transkript

1

2

3 Bölümün Tarihçesi 1943 ylnda, Matematik Enstitüsü adyla Gazi Eitim Enstitüsü içinde kurulan bölüm, 1952 ylnda Ankara Üniversitesi Tandoan yerlekesinde bulunan Fen Fakültesindeki bugünkü yerini alm; hzla büyüyerek daha sonra açlan yeni üniversitelerin geliimine büyük katklarda bulunmutur. Bölümde; Cebir ve Saylar Teorisi, Fonksiyonel Analiz, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Matematiin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamal Matematik olmak üzere yedi Anabilim Dal ndan oluan Matematik Lisans ad altnda lisans eitimi verilmektedir. Lisans eitimi halen 12 profesör, 10 doçent, 6 yardmc doçent, 1 öretim görevlisi ve alts doktoral olmak üzere 8 aratrma görevlisi ile sürdürülmektedir. Ayrca Öretim Üyesi Yetitirme Program kapsamnda 16 aratrma görevlisi de bölümümüzde çalmaktadr. Bölümümüz öretim üyesi bakmndan Türkiye üniversiteleri içinde en geni kadroya sahip bölümlerden biri olmas avantajyla, zorunlu derslerin yan sra sunduu geni seçmeli ders spektrumu ile de örencilerimize iyi bir eitim olana salamaktadr. 1

4 Matematik Nedir? Tarihte Matematik biliminin ilk izlerine M. Ö civarnda aritmetik, cebir ve geometrinin vergi ve baz ekonomik hesaplamalar, bina yapm ve astronomi için Babil ve Msr uygarlklar tarafndan kullanlmasyla rastlanmtr. lk arkeolojik kaytlara Babil uygarlnda rastlanlmakla beraber ilk yazl matematiksel metinler Msr uygarlna aittir. Fakat, insanlk, sistematik matematik düünceye sahip olmak için M. Ö yllarna kadar Antik Yunanllar beklemitir. Matematik sözcüünün kökeni Yunanca mathema sözcüünden gelmektedir. 2

5 Matematik Nedir? Matematik, akl yürütme ve problem çözme sanat olup tümdengelimli ve tümevarml düünce yollar ile saylar ve geometrik ekiller gibi kavramlarn özelliklerini ve bunlarn arasndaki balantlar inceleyen bir disiplindir. Bilimsel olan her ey bir matematik formülasyon gerektirdiinden Matematik, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracdr. Doada meydana gelen olaylar Matematiksel yaklamlar kullanmadan anlamak ve çözümler üretmek neredeyse imkanszdr. Günümüzde, Matematik hzla gelimekte ve genilemekte olup dier bilim dallaryla sürekli iletiim içindedir. 3

6 Eitim Bölümümüzde, zorunlu ve seçmeli derslerden oluan lisans programn tamamlayan örenciler Ankara Üniversitesi Lisans Diplomas ve Matematikçi unvan alarak mezun olurlar. Lisans derecesini elde etmek için her örencinin 178 AKTS kredisine sahip zorunlu ders, 2 AKTS kredisine sahip genel sosyal seçmeli ders ve 60 AKTS kredisine sahip seçmeli ders alarak 240 AKTS kredisini tamamlam olmas gerekmektedir. Örencilerimiz Yandal ve Çift Anadal programlarndan da yararlanabilirler. Yandal programnn amac, anadal lisans programn baaryla sürdüren örencilerin, ilgi duyduklar ikinci lisans programndan dersler almalarn, bu yolla bilgi ve görgülerini artrmalarn ve sertifika almalarn salamaktr. Çift Anadal program, örencilerin asl bölümlerinin yannda ikinci bir bölüm daha okumalarn salayarak çift diploma almalarna olanak verir. Ayrca bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora eitimleri de verilmektedir. 4

7 Eitim Bölümümüzde Verilen Lisans Dersleri DERS KODU DERS ADI 1. YIL 1. YARIYIL ZORUNLU/ SEÇMEL DERS SAAT TOPLA TEORK UYG. M MAT 109 Analiz I Z MAT 113 Lineer Cebir I Z MAT 115 Soyut Matematik I Z FZ 101 Fizik I Z TD 101 Türk Dili I Z ATA 101 Atatürk lkeleri ve nkilâp Tarihi I Z YD 101 Temel Yabanc Dil I Z GUS 101 Güzel Sanatlar (Müzik) S GUS 103 Güzel Sanatlar (Resim) S YIL 2. YARIYIL MAT 110 Analiz II Z MAT 114 Lineer Cebir II Z MAT 116 Soyut Matematik II Z FZ 102 Fizik II Z TD 102 Türk Dili II Z ATA 102 Atatürk lkeleri ve nkilâp Tarihi II Z YD 102 Temel Yabanc Dil II Z GUS 102 Güzel Sanatlar (Müzik) S GUS 104 Güzel Sanatlar (Resim) S YIL 1. YARIYIL MAT 205 Analiz III Z MAT 207 Analitik Geometri I Z ST 225 statistik I Z MAT 233 Bilgisayar Programlama I Z MAT 243 Topoloji I Z YD 201 Temel Yabanc Dil III Z Beden Eitimi S YIL 2. YARIYIL MAT 206 Analiz IV Z MAT 208 Analitik Geometri II Z ST 226 statistik II Z MAT 234 Bilgisayar Programlama II Z MAT 244 Topoloji II Z YD 202 Temel Yabanc Dil IV Z Beden Eitimi S KRED

8 Eitim Bölümümüzde Verilen Lisans Dersleri 3. YIL 1. YARIYIL MAT 301 Cebir I Z MAT 353 Diferensiyel Denklemler I Z MAT 355 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Z MAT 357 Diferensiyel Geometri I Z MAT 323 Nümerik Analiz I Z YIL 2. YARIYIL MAT 302 Cebir II Z MAT 354 Diferensiyel Denklemler II Z MAT 356 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II Z MAT 358 Diferensiyel Geometri II Z MAT 324 Nümerik Analiz II Z BÖLÜM Ç SEÇMEL DERSLER 4. YIL 1. YARIYIL MAT 401 Fonksiyonel Analiz I S MAT 403 Saylar Teorisi S MAT 405 Uygulamal Matematik I S MAT 407 Reel Analiz S MAT 411 Diferensiyellenebilir Manifoldlar S MAT 413 Dinamik Sistemler I S MAT 415 Kompleks Analiz I S MAT 417 Topoloji III S MAT 421 Ksmi Türevli Denklemler I S MAT 433 leri Programlama I S MAT 437 Harmonik Analiz I S MAT 439 Matematiksel Programlama S MAT 445 ntegral Denklemler I S MAT 447 Oklid D Geometriler S MAT 451 Ortogonal Polinomlar S MAT 455 Spektral Teori I S MAT 457 Saçlma Teorisi I S MAT 461 Gruplar Teorisi I S MAT 463 Tensör Cebiri S MAT 465 Projektif Geometri S MAT 467 Kaos I S MAT 469 Özel Fonksiyonlar S MAT 473 Dönüümler ve Geometriler I S MAT 485 Kinematik I S MAT 487 Matematiksel Modelleme I S MAT 493 Fraktal Geometri I S MAT 497 Kategori I S

9 Eitim Bölümümüzde Verilen Lisans Dersleri 4. YIL 2. YARIYIL MAT 432 Ksmi Türevli Denklemler II S MAT 434 leri Programlama II S MAT 436 Modüller Teorisi S MAT 438 Harmonik Analiz II S MAT 440 Yar Riemann Geometrisi S MAT 442 Lie Gruplar S MAT 446 ntegral Denklemler II S MAT 452 Topolojik Vektör Uzaylar S MAT 456 Spektral Teori II S MAT 458 Saçlma Teorisi II S MAT 462 Gruplar Teorisi II S MAT 466 Kriptoloji S MAT 468 Kaos II S MAT 472 Kompleks Analiz II S MAT 474 Dönüümler ve Geometriler II S MAT 486 Kinematik II S MAT 488 Matematiksel Modelleme II S MAT 494 Fraktal Geometri II S MAT 498 Kategori II S

10 Eitim dari ve Akademik Personel Bölüm Bakan Bölüm Bakan Yrd. Bölüm Sekreterleri CEBR VE SAYILAR TEORS ANABLM DALI Prof. Dr. Sait HALICIOLU Prof. Dr. Ali Bülent EKN Doç. Dr. Murat AHN Yrd. Doç. Dr. Burcu ÜNGÖR Ara. Gör. Hayrullah ÖZMAMOLU (ÖYP) FONKSYONEL ANALZ ANABLM DALI Prof. Dr. Cihan ORHAN Prof. Dr. Elgiz BAYRAM Doç. Dr. eyhmus YARDIMCI Dr. Yelda AYGAR Dr. Mehmet ÜNVER Ara. Gör. erife Nur CEBESOY (ÖYP) Ara. Gör. Emre TA (ÖYP) Ara. Gör. Tuba YURDAKADM (ÖYP) GEOMETR ANABLM DALI Prof. Dr. Yusuf YAYLI Prof. Dr. F. Nejat EKMEKC Doç. Dr. Hesna KABADAYI Doç. Dr. smail GÖK Doç. Dr. Oktay ÖLMEZ Ara. Gör. Fatma GÖKÇELK (ÖYP) Ara. Gör. Zehra BOZKURT (ÖYP) Ara. Gör. Çala RAMS (ÖYP) Ara. Gör. Beyhan UZUNOLU (ÖYP) : Prof. Dr. Cihan ORHAN : Doç. Dr. Fatma KARAKOÇ Doç. Dr. eyhmus YARDIMCI : Cengiz GÜLDÜ Gözde KUTLU MATEMATN TEMELLER VE MATEMATKSEL LOJK ANABLM DALI Yrd. Doç. Dr. Murat OLGUN Dr. Elif TAN 8

11 Eitim dari ve Akademik Personel REELVE KOMPLEKS FONKSYONLAR TEORS ANABLM DALI Prof. Dr. Ertan BKL Prof. Dr. Ayhan ERBETÇ Prof. Dr. Gülen BACANBAZ TUNCA Doç. Dr. brahim BÜYÜKYAZICI Yrd. Doç. Dr. Sezgin SUCU Dr. Canay AYKOL Ör. Gör. Dr. Çidem ATAKUT TOPOLOJ ANABLM DALI Doç Dr. Erdal GÜNER Yrd. Doç. Dr. Sevda SAIROLU PEKER Ara. Gör. Deniz Pnar SUNAOLU (ÖYP) Ara. Gör. rem EROLU (ÖYP) UYGULAMALI MATEMATK ANABLM DALI Prof. Dr. Hüseyin BEREKETOLU Prof. Dr. Nuri ÖZALP Prof. Dr. Fatma TADELEN YELDAL Doç. Dr. Aye Feza GÜVENLR Doç. Dr. Fatma KARAKOÇ Doç. Dr. Rabia AKTA Yrd. Doç. Dr. Arzu ÜNAL Yrd. Doç. Dr. Elif DEMRC HAMAMCIOLU Dr. Serhan VARMA Dr. Gizem SEYHAN ÖZTEPE Ara. Gör. Musa Emre KAVGACI Ara. Gör. Övgü GÜREL (ÖYP) Ara. Gör. Serkan ASLIYÜCE (ÖYP) Ara. Gör. Mehtap LAFCI (ÖYP) Ara. Gör. Özlem ÖKSÜZER (ÖYP) Ara. Gör. Özlem ÖZTÜRK MIZRAK (ÖYP) 9

12 Eùitim Derslikler Saffet SÜRAY Amfisi (SSA) Matematik Dershanesi 1 (MD 1) Matematik Dershanesi 2 (MD 2) Matematik Dershanesi 3 (MD 3) AkÖllÖ SÖnÖf Seminer Salonu 10

13 Eitim Erasmus Erasmus Program, örencilere en az 3 en fazla 12 ay süreyle Avrupa ülkelerinde eitim görme ve staj yapma olana salayan bir örenci deiim programdr. Programn ad, Avrupa nn deiik üniversitelerinde çalmalar yapm olan Hollandal Rönesans hümanisti Desiderius Erasmus un isminden esinlenerek verilmitir. 11

14 Eùitim Erasmus Erasmus ProgramÖ nön bir üyesi olup bu kapsamda öùrencilere halen karüölöklö anlaüma içerisinde olduùu üniversitelerde eùitim olanaùö saùlamaktadör. 12

15 Eitim Erasmus ERASMUS ANLAMAMIZ OLAN ÜNVERSTELER Technische Universitat Kaiserslautern, Almanya Universitat Osnabrück, Almanya Universidad De Granada, spanya Universidad de Valladolid, spanya University of Zagreb, Hrvatistan Kaunas University of Technology, Litvanya University of Lodz, Polonya Uniwersytet Jagiellonski Krakow, Polonya Universitatea Alexandra Ioan Cuza lasi, Romanya Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Romanya 13

16 Bilimsel Aratrmalar Türkiye deki üniversiteler arasnda matematiin her brannda öretim elemanna sahip olan birkaç bölümden biri olarak, bölümümüzde; Fonksiyonel Analiz, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Saylar Teorisi, Geometri, Topoloji ve Uygulamal Matematik alanlarnda yüksek lisans ve Doktora çalmalarnn yannda çeitli dallarda bilimsel aratrmalar da yürütülmektedir. Bölümümüz öretim üyeleri dünyann dört bir yanndaki üniversitelerde çalan akademisyenlerle iletiim halindedir. Baz öretim üyelerimiz doktora eitimini yurt dnda tamamlam olup öretim üyelerimizin çou yurt dndaki üniversitelerde ksa veya uzun süreli misafir aratrmac olarak aratrmalar yapmtr ve halen yapmaktadr. 14

17 Bilimsel Aratrmalar Bölümümüz, birçok yabanc öretim üyesini arlayarak uluslar aras eitim ve aratrma ann bir merkezi konumundadr. Öretim üyelerimizin ziyaret ettii, eitimini tamamlad ve iletiimde olduu üniversitelerin bazlar unlardr: Fern Universitat (Almanya) Bemidji State University (Amerika Birleik Devletleri) Florida Institute of Technology (Amerika Birleik Devletleri) Kent State University (Amerika Birleik Devletleri) Missouri University Science and Technology (Amerika Birleik Devletleri) 15

18 Bilimsel Aratrmalar Ohio University (Amerika Birleik Devleri) Trinity University (Amerika Birleik Devletleri) University of Central Florida (Amerika Birleik Devletleri) University of Miami (Amerika Birleik Devletleri) University of Missouri (Amerika Birleik Devletleri) University of Louisiana at Lafayette (Amerika Birleik Devletleri) 16

19 Bilimsel Aratrmalar University of Nebraska (Amerika Birleik Devleri) University of Oregon (Amerika Birleik Devletleri) University of Antwerp (Belçika) Mathematical Institute Academy of Sciences of the Czech Republic (Çek Cumhuriyeti) Cardiff University (Galler) University of Wales (Galler) 17

20 Bilimsel Aratrmalar Indian Institute of Technology Bombay (Hindistan) University of Birmingham (ngiltere) Universidad Carlos IIIde Madrid (spanya) Carleton University (Kanada ) University of Pannonia (Macaristan) 18

21 Bilimsel Aratrmalar Bilimsel aratrmalarn vitrine çkt ve en kolay paylald yerler ulusal ve uluslar aras kongrelerdir. Bölümümüz 1998 ylnda Summability and its Applications isimli uluslararas bir çaltay düzenlemitir. Bu çaltaya ülkemizden ve de Amerika ve Avrupa daki bir çok üniversiteden katlm olmutur ulusal bir kongre olan Ankara Matematik Günleri nin üçüncüsüne 2008 ylnda ev sahiplii yapmtr ve 11. Ankara Matematik Günleri de 2016 ylnda yine bölümümüz ev sahipliinde gerçekletirilecektir. 19

22 Bilimsel AraütÖrmalar Diùer yandan, International Conference on Nonlinear Differential and Difference Equations: Recent Developments and Applications isimli uluslararasö konferans bölümümüz taraföndan 2014 yölönda Ankara Üniversitesi Manavgat-ÖRSEM tesislerinde gerçekleütirilmiü olup konferansa 22 farklö ülkeden 130 konuk katölmöütör. Bölümümüz, yakön gelecekte bu uluslararasö konferansön ikincisini gerçekleütirmeyi planlamaktadör. 20

23 Matematikçilerin Çalma Alanlar Mezunlarmzn en önemli çalma alanlarndan biri akademisyenliktir. Matematik Bölümü nden mezun olup yüksek lisans ve doktorasn yine bu bölümde veya dier üniversitelerde bitirerek çeitli üniversitelerde yardmc doçent, doçent ve profesör olarak çalan öretim üyeleri mevcuttur. Matematik eitimi bilgisayar alannda çalabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandrdndan, mezunlarmz kamu kurulularnda, bakanlklarda ve Genelkurmay Bakanl nda programclk, yazlm mühendislii, yazlm uzmanl ve bilgi ilem uzmanl, özel sektörde ise i analistlii, test mühendislii, çözüm uzmanl ve yazlmclk gibi bilgisayar arlkl ilerde çalabilmektedir. 21

24 Matematikçilerin Çalma Alanlar Matematikçiler, bankaclk vefinans sektörünün lokomotifi konumundadr. Mezunlarmz arasnda Türkiye nin çeitli bankalarnda ve finans çevrelerinde bankac, müteri temsilcisi, aktüerya uzman, portföy yöneticisi ve müfetti olarak çalanlar mevcuttur. Ayrca, bölümde kazandklar tecrübenin nda özel giriimcilik yapanlar ve ticaretle uraanlar da vardr. Mezunlarmz, Milli Eitim Bakanl nn ön gördüü koullar yerine getirerek orta öretimde, özel lise ve dershanelerde öretmen olarak çalabilmektedir. Bölümümüzde iyi ve modern bir eitim alan mezunlarmz Türkiye nin dört bir yannda öretmenlik yaparak gelecek nesilleri yetitirmektedir. 22

25 Matematikçilerin Çalma Alanlar Ayrca pek çok mezunumuz MEB, YÖK, TÜBTAK gibi kurumlarn burslarndan faydalanarak yurt dnda yüksek lisans ve doktora yapabilmektedirler. Baz mezunlarmz, yüksek örenimini Virginia Polytechnic Institute and State University, University of Pittsburgh, Western Kentucky University, Florida Institute of Techonology, Technische Universitat München ve Utrecht University gibi yurt dndaki üniversitelerde tamamlamtr veya devam etmektedir. Mezunlarmzdan Bazlar Ayen Kütahyalolu Matematik Bölümü nden 2000 ylnda mezun oldu ylnda Orta Dou Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü nde yüksek lisansn tamamlad. Ayn yl Kamu Personeli Seçme Snav nda Türkiye dördüncüsü olarak Milli Eitim Bakanl na öretmen olarak atand. u anda Ankara Mamak Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi nde çalmaktadr. 23

26 Matematikçilerin Çalma Alanlar Mezunlarmzdan Bazlar Erdoan Ülker Matematik Bölümü nden 2010 ylnda mezun oldu ylnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi letme Anabilim Dal nda finans üzerine yüksek lisansn tamamlad. u anda Nurol Teknoloji de Finans Uzman olarak çalmaktadr. Seda Arat Matematik Bölümü nden 2005 ylnda mezun oldu ylnda University of Pennsylvania da Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri alannda ve 2012 ylnda Virginia Polytechnic Institute and State University de Matematik alannda yüksek lisansn tamamlad. Halen Virginia Polytechnic Institute and State University Matematiksel Biyoloji alannda doktora eitimine devam etmekte olup ayn üniversitede aratrma görevlisi olarak çalmaktadr. 24

27 Matematikçilerin Çalma Alanlar Mezunlarmzdan Bazlar Metehan Karagöz Matematik Bölümü nden 2011 ylnda mezun oldu ylnda Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü nde yüksek lisansn tamamlad. u anda Maliye Bakanl Vergi Denetim Kurulu Bakanl nda Vergi Müfettii olarak çalmaktadr. Merve zgi Karadeniz Matematik Bölümü nden 2006 ylnda mezun oldu ylnda Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi nde tezsiz yüksek lisansn tamamlad. u anda Bilkent Holding-Tepe Savunma/Tepe Servis de Portföy Yönetim Müdürü olarak çalmaktadr. 25

28 úletiüim Bilgileri: Adres: Dögol Caddesi Tandoùan / Ankara / Türkiye Tel: (0312) / 1236 Faks: (0312) Web-SayfasÖ:

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü

Detaylı

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$

AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI. Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ AVRUPA BRL NDE HZMETLERN SERBEST DOLAIMI Akademik ve Mesleki Yeterliliklerin Tan$nmas$ Ankara Nisan 2001 ÇNDEKLER Sayfa No 1. GR... 1 2. AB DE DPLOMALARIN VE YETERLKLERN MESLEK VE AKADEMK TANINIRLII...

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Anadoluhisarı Kampüsü 34810 Beykoz İstanbul Tel: (+90) 216 308 22 26 pbx

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI TANITIM KATALOĞU İÇİNDEKİLER 5 7 13 19 25 31 Dekan ın Mesajı Fakültemiz ve Bölümlerimiz Hakkında Bilgiler Misyonumuz

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 1 3 1 Genel Bilgiler 4 A Misyon ve Vizyon 4 B Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP KURULLAR ÜNİVERSİTE SENATOSU REKTÖR Prof.Dr. Recep BİRCAN DEKAN V. Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU

Detaylı

11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 91 programda lisans ve önlisans, 73 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin;

11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 91 programda lisans ve önlisans, 73 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 91 programda lisans ve önlisans, 73 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 85 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

Kurumsal Arivler. Bülent Karasözen. Giri

Kurumsal Arivler. Bülent Karasözen. Giri Elektronik Gelimeler Inda Aratrma Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri. (2003). Hazrlayanlar: Fatih Rukanc [ve bakalar]. Ankara: Ankara Üniversitesi, 10-16. Kurumsal Arivler Bülent Karasözen Giri Kütüphaneler;

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2013 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz...

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Duygun YARSUVAT. Rektör

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Duygun YARSUVAT. Rektör ÖNSÖZ Galatasaray Üniversitesi, 500 yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişinin varmış olduğu son aşamadır. 1992 yılında kurulan "Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu", 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı

Detaylı

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar

Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 40-51 (2006) Pozitivist Yaklamn Eitim Yönetimi Alanna Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar Necla ahin Frat* ÖZET Bilinebilir olann sadece

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı