REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,"

Transkript

1 FEN FAKÜLTESİ

2 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda, insanın her alanda ürettiği bilginin birliğini temsil eden Üniversite, bir kavram ve bir kurum olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli kendine konu kılan bilimleri ve sanatları öğreten ve eğiten bir işleve sahiptir. Üniversite, sağlıklı bir eğitim ve öğretim için, davranışın ve bilginin birbirini tamamladığı ilkesinden hareketle, bunların manevî ve ahlâkî değerlerle olan bağlantılarına da dikkat eder. Öte yandan bilgiyi yalnızca bir malumat olarak aktarmaz; yorumlar, yeniden üretir, teori ile pratik dengesini gözeterek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar; mensuplarına yerel ile evrensel olanın terkibine ilişkin sağlam ve doğru bir bakış açısı vermeyi hedefler. Öğrencilerimize, her türlü fikrin tartışılabildiği bir üniversite ortamını sağlamak en büyük emelimizdir. Hakikate; mütemadiyen devam eden bir arayış ve fikrî tartışmalar ile ulaşılacağını düşünen bizler için üniversite, genç zihinlerin ilim mayasıyla olgunlaştırılacağı yerdir. Özgürlüğün, serbestiyet kadar mesuliyet olduğu fikrini öğrencilerimize benimsetmek ve bu doğrultuda akademik hayatlarına devam etmelerini sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. Fen Fakültemiz, dünyadaki gelişme ve değişmelerde bilimsel ve teknolojik yeniliklerin büyük etkisi olduğu gerçeğinden hareketle, belirlenecek araştırma alanlarında bir referans merkezi olmayı, bu yolla ülkemizin ve üniversitemizin adını sürekli başarıyla duyurmayı hedeflemektedir. Fakültemiz, seçkin öğretim ve uzman kadrosu ile yeni bir bilim neslinin adresi olmaya adaydır. Tarihin sadece evrimle değil sıçramalarla değişip geliştiğinin bilincinde olarak, bu değişim ve gelişimin o nesil tarafından gerçekleştirilebileceğine inanıyor ve bu neslin ortaya çıkmasını sağlayacak ortamı hazırlamayı hedefliyoruz. İşte serinkanlı bir tutkuyla hareket ederek vücut vereceğimiz bu neslin, son üç yüz yıl boyunca bilimde ve fen sahasında gerçekleştirilemeyenleri yeni bir hamle ile başaracağına inancımız tamdır. Bu inanç ve düşüncelerle hepinize sevgilerimi sunuyor, hayatta daima hayırlı ve üstün başarılara erişmenizi temenni ediyorum. Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN Rektör 3

3 4 DEKANIN MESAJI Ocak 2011 de kurucu dekanı olarak göreve başladığım Fen Fakültesini, İstanbul Anadolu yakasındaki yeni bir devlet üniversitesinde ülkemizin gelişiminde önemli roller alacak şekilde büyük bir heyecanla tasarlamaktayız. Öğretim üyelerimizi, belirlediğimiz araştırma konularına göre, uluslararası ve araştırma odaklı bir fakülte kurmak üzere titizlikle seçmekteyiz. Aradan geçen 4 yıllık süre ile geçici mekanlardaki çalışma koşullarındaki zorluklara rağmen, 8 milyon TL değerindeki cihaz altyapısına sahip bir Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarı kurduk ve 100 den fazla SCI kapsamlı yayın yaptık. Bunun yanında üniversitemizin de desteği ile uluslararası prestijli bir konferans düzenledik. Kurulan bu laboratuvar alt yapısının yukarıda belirtilen maddi kaynak miktarının yarıya yakını fakültemiz akademisyenlerince alınıp yürütülen TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, AB gibi kurum dışı kaynaklarca desteklenen projelerden temin edildi. Fen fakültemize ilk lisans öğrencisi alımı eğitim öğretim yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne gerçekleşecektir. Bu bölümde yürütülen projelerde 4 yabancı uyruklu akademisyenin çalışıyor olması, yine alınacak olan ilk öğrencilerimize verilecek eğitimin tamamen İngilizce olacak olması fakültemizin uluslararası standartlarda planlanmış bir fakülte olduğunun göstergesidir. Ancak bu sayede yabancı uyruklu akademisyenleri ve öğrencileri çekebileceğimizi, bu sayede öğrencilerimizin muazzam geniş kaynaklardan (hem basılı, hem web tabanlı) yararlanabileceklerini ve yine bu sayede öğrencilerimiz dünyanın başka köşelerinde de çalışmalarının devamını sürdürebileceklerini düşünmekteyiz. Öğrencilerimize yıllar önce hazırlanmış ders notlarını anlatmak ya da internetten kolayca ulaşabilecekleri sıradan bilgileri vermek istemiyoruz. Onları sadece kendi alanlarında bilgilendirmek değil, hayata da hazırlamak istiyoruz. Onları girişimci, 21. Yüzyıl öğretilerini kapsayan inovatif eğitim-öğretim metotları ile yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de genç ve dinamik bir ekibimiz var. TÜBİTAK gibi kurumlardan aldığımız projelerde ücreti karşılığı çalışacak lisansüstü öğrencilere ihtiyacımız olduğunun farkında olarak lisansüstü programları açma hazırlıklarına devam etmekteyiz. Bu nedenden dolayı özellikle fakültemizden eğitim alarak mezun olacak öğrencilerimiz aynı zamanda çok şanslı olacaklardır. Akademisyenlerimiz birer savaş gemisi gibi; bilirsiniz limanlar gemiler için güvenli yerlerdir ama biz limanda demir atmak için burada değiliz. Prof. Dr. Engin BAŞARAN Dekan V. 5

4 FEN FAKÜLTESİ Fizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Abdülmecit TÜRÜT Prof. Dr. Engin BAŞARAN Doç. Dr. M. Nureddin TÜRKAN Doç. Dr. Hüseyin KURT Doç. Dr. Hüseyin KAVAS Yrd. Doç. Dr. Semran İ. KÜSKÜ Arş. Gör. Fatih Mehmet ÇOŞKUN Arş. Gör. Mustafa COŞKUN Uzm. Fatma GÖZÜAK Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Kimya Bölümü Yrd. Doç. Dr. Kaan KEÇECİ Yrd. Doç. Dr. Mesut GÖRÜR Arş. Gör. Dr. Ayşe D. KORKMAZ Uzm. Dr. Kübra DEMİR Uzm. Büşra ŞENNİK AKADEMİK KADRO Matematik Bölümü Doç. Dr. Rahmet SAVAŞ EREN Doç. Dr. Burçin OKTAY YÖNET Yrd. Doç. Dr. Hasan ATİK Yrd. Doç. Dr. Ali DİNLER Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doç. Dr. Işın Nergiz GEREN Doç. Dr. Turgay ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. Filiz K. ÇOLLAK Arş. Gör. Fatma SAĞIR Arş. Gör. Aliye BULUT Uzm. Zeynep Neva KOYTAK İstatistik Bölümü Yrd. Doç. Dr. Esra A. DURAN 6 7

5 FEN FAKÜLTESİ Uluslararası yetkinliğe sahip kadrosuyla, araştırma imkânlarını toplumun faydası için kullanmayı, öğrencileri temel bilimlerde ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip bir şekilde yetiştirmeyi amaçlamayan, etik kurallara saygılı bir fakülteyiz. Öğrenci Odaklı Öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı ile öğrencilerimizi mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek özgüveni yüksek, bilinçli ve sosyal duyarlılığa sahip bireyler olarak profesyonel iş dünyasına hazırlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimize çift anadal, yandal seçenekleri sunacağımız gibi, değişim programlarından (Erasmus, Mevlana gibi) da yararlanmalarına önem verilecektir Eğitim Öğretim yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne lisans öğrencisi alınacaktır. Fizik Mühendisliği ve Nanoteknoloji alanlarında yüksek lisans programlarına başlanması planlanmaktadır. Araştırmacı Fakültemiz, ulusal ve uluslararası ortamda, övünç duyulan lider bir fakülte olmayı hedeflemekte, belirlenen araştırma alanlarında yetkin, fakültenin misyon ve vizyonunu tam olarak benimsemiş, araştırmacı ruha sahip öğretim üyelerini bünyesine katmaktadır. Akademisyenlerimiz tarafından 11 TÜBİTAK, 1 AB ve 1 TA- GEM projesi alınarak 3 milyon TL ye yakın bütçe sağlanmıştır. Kurum içi BAP proje destekleriyle birlikte, yaklaşık 8 milyon TL değerini bulan cihaz altyapısı yatırımı ile Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur. Fakültemizin kuruluş aşamasında olmamıza rağmen akademisyenlerimiz dört yılda, SCI kapsamında 100 den fazla yayın yaparak, kişi başı yayında çoğu köklü fen fakültesini geride bırakmıştır. Uluslararası Akademisyenlerimiz bilimsel çalışmalar için dünyanın önde gelen üniversitelerine gittiği gibi, alanında yetkin yabancı uyruklu akademisyenler de belli sürelerle fakültemizde çalışmaktadırlar. Halen yabancı uyruklu 4 doktoralı araştırmacı laboratuvarlarımızda yürütülen projelerde çalışmaktadır. İlk defa tarafımızdan düzenlenen International Semiconductor Science and Technology Conference konferansı yurt dışından ve ülkemizdeki üniversitelerden gelen akademisyenler tarafından büyük takdir görmüştür. Yapılan sunumların önemli bir kısmı SCI kapsamında bir dergide yayımlanmıştır. Girişimci ve İnovatif Birimimiz, bir temel bilimler fakültesi olmasına karşın laboratuvarlarımızda ürüne odaklı çalışmalar da yapılmaktadır. Öğretim üyelerimizin ciddi birikimleri vardır ve öğrencilerimizin girişimci ve inovatif yetiştirilmesine ayrıca önem verilecektir. Halen iki öğretim üyemiz, TÜBİTAK ve Savunma Bakanlığından aldıkları proje destekleri ile kurdukları şirketler üzerinden teknoparklarda çalışmalarına devam etmektedirler. 8 9

6 FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Fizik Mühendisliği Bölümü akademisyenleri nano boyutta ve mikro boyutta malzemelerin nasıl davrandığına ve elektronik davranışın nasıl değiştiğine dair algımızı daha da ileri götürecek nitelikteki araştırma ve projelerle ilgilenmektedirler. Araştırmacılarımız, sadece akımı değil elektronun spin durumunu da kullanan, böylelikle daha hızlı ve hafıza kararlılığı yüksek olan elektronik cihazlara olanak sağlayan spintronik alanında ve yarıiletkenlere dayalı güneş pilleri, ışık yayan organik diyotlar gibi yeni cihazları araştıran, teknolojik ve endüstriyel alanlarda önceliklere sahip malzemeler ve opto-elektronik yapılar üzerinde çalışmaktadırlar. Gerek savunma sanayisinde gerekse biyomedikal, uzay ve havacılık gibi ileri teknoloji konularında ülkemizin hedeflediği düzeye ulaşmak, mühendislik bilgileri ile donanmış fizikçiler ile daha hızlı olacaktır. Öğrenciler deney dersleri ile uyumlu fizik ve mühendislik derslerini alacak ve güncel teknolojik problemlere üretken ve eleştirel bilimsel düşünceyle çözümler sunabilen araştırmacılar olarak yetiştirilecektir. Böylece, öğrencilerin ve mezunların eğitim ve araştırma deneyimlerini sanayi, teknoloji ve bilime ürün anlamında katkıda bulunması sağlanarak, onlara teknolojik alanda girişimcilik faaliyetinde bulunabilecek yetiler kazandırılacaktır. Üniversitelerdeki araştırmaların teknolojik ürüne dönüşerek üniversitelerin şirket kurduğu ve şirketlere ortak olduğu üçüncü nesil üniversite kavramına katkıda bulunacak mezunlar yetiştirilecektir. Mezunlarımız çok disiplinli konularda araştırmalar yapabilen, araştırmalarının sonuçlarını hem sözlü hem de yazılı bilimsel çalışmalar ile duyurabilen, dünya ile eşzamanlı olarak projelerde çalışabilen bireyler olacaktır. Bölümden Mezun öğrencilerin öncelikli olarak AR-GE ye dayalı çalışmaları koordine edebilecek, belirleyebilecek ve yön verebilecek nitelikte olması hedeflenmektedir. Ayrıca mezunlarımız tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Yönetmeliğinde belirtilen konularda iş yapabilme ve imza yetkisine sahip olacaklardır

7 Prof. Dr. Abdülmecit TÜRÜT Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü-1987 Yüksek Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü-1981 Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü-1980 Yoğun Madde Fiziği, Metal-Yarıiletken-Metal Kontaklar, Metal-Organik Yarıiletken-Metal Yapılar, Schottky Diyotlar, Güneş Pilleri ve Fotodiyotlar, Yarıiletken Devre elemanlarının optik ve elektriksel karakteristikleri. Kırıkkale Üniversitesi, Fizik/Nükleer Fizik Bölümü-2002 Yüksek Celal Bayar Üniversitesi, Fizik/Nükleer Fizik Bölümü-1995 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Eğitimi Bölümü-1992 Nükleer Yapı Fiziği, Radyoaktif Zırhlama ve Malzeme Fiziği, Sağlık Fiziği. Doç. Dr. M. Nureddin TÜRKAN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Engin BAŞARAN Warwick Üniversitesi, Fizik Bölümü, İngiltere-1995 Yüksek Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü-1987 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü-1984 Organik Elektronik Aygıtlar, Yarıiletken Malzemeler ve Aygıtlar, SIMS, Elektrokimyasal CV, Epitaksiyel Büyütme. Michigan State Üniversitesi, Fizik ve Astronomi Bölümü, ABD-2005 Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü-1999 Spintronik, Manyetik Malzemeler, Mıknatıslar, İnce Filmler, Manyetik Sensorler, Dev Manyetodirenç, Tünel Bariyerler. Doç. Dr. Hüseyin KURT 12 13

8 Doç. Dr. Hüseyin KAVAS Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü-2010 Yüksek Selçuk Üniversitesi, Fizik Bölümü-2006 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü-2003 Manyetik Nanoparçacıklar, Mikrodalga Soğurucu Malzemeler, Mikrodalga Malzeme Karakterizasyon Sistemleri, Manyetik Polimerik Nano Kompozitler, Kristalografi. Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü (Devam) Yüksek Marmara Üniversitesi, Fizik Öğretmenliği/ Fizik Eğitimi Bölümü-2010 Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Öğretmenliği Bölümü-2006 Yarıiletken Devre Elemanları, Organik Fotovoltaik Piller, Gündelik Hayatta Fizik Eğitimi. Arş. Gör. Fatih Mehmet ÇOŞKUN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Semran İPEK KÜSKÜ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü-2011 Yüksek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü-2004 Selçuk Üniversitesi, Fizik Bölümü-2001 Temel Prensiplere Dayalı Malzemelerin Elektronik Özelliklerinin Belirlenmesi, Kuvvet Alanı Ve Moleküler Dinamik Simülasyonları İle Malzemelerin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi, Fizik Bölümü (Devam) Yüksek Marmara Üniversitesi, Fizik Bölümü-2011 Marmara Üniversitesi, Fizik Eğitimi Bölümü-2008 Organik/İnorganik Nano/ Mikro Tellerin Üretimi, Organik Tabanlı Elektronik İncefilmler, Yüzeyler ve Arayüzeyler. Arş. Gör. Mustafa COŞKUN 14 15

9 Uzm. Fatma GÖZÜAK Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü (Devam) Yüksek Fatih Üniversitesi, Fizik Bölümü-2008 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fizik Bölümü-2004 Manyetik Malzemeler ve Özellikleri, Manyetik Nanoparçacıklar, Manyetik İncefilmler. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü (Devam) Yüksek Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü-2009 Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü-2005 Manyetik İnce Filmlerin Hazırlanması ve Manyetik Karakterizasyonu

10 KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Son 50 yılda hızla ilerleyen teknolojiye ve buna paralel olarak geliştirilen malzemelere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Temel bir bilim dalı olan kimya bu gelişmeler paralelinde insan hayatını merkezine alarak yeni malzemeler ve metotlar geliştirerek diğer bilim dalları ile birlikte önemli bir yer edinmiştir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kimya Bölümü, kimya biliminin temel prensipleri ışığında malzemenin sentezi, özellikleri, reaksiyonları ve fonksiyonelliği üzerine derinlemesine araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Bunların yanında Kimya bölümü doğal sistemlerdeki biyokimyasal kompleksliği araştırmaya ve güneş pilleri, organik ışık saçan diyotlar, organik alan etkili transistörler, elektrokromik cihazlar ve biyosensörler için yeni malzemelerin geliştirilmesine ilgi duymaktadır. Üniversitemiz bünyesinde kurulması hedeflenen ve planlanan disiplinler arası merkez laboratuvarının kapıları tüm üretken ve motivasyonu yüksek araştırmacılara açık olacaktır. Bu merkez laboratuvarının, ileri düzeyde disiplinler arası çalışmalar için gerekli olacak gelişmiş altyapıya ve ekipmana sahip olması hedeflenmektedir

11 Yrd. Doç. Dr. Kaan KEÇECİ Florida Üniversitesi, Kimya Bölümü-2010 Yüksek Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü-2004 Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü-2002 Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri, Cam Kaplı Nanoelektrot Üretimi, Taramalı Elektrokimyasal Mikroskopi, DNA Sensörü, İz-Aşındırma Yöntemi ile Nanopor Membran Hazırlanması. Fatih Üniversitesi, Kimya Bölümü-2015 Yüksek Fatih Üniversitesi, Kimya Bölümü-2010 Fatih Üniversitesi, Kimya Bölümü-2005 Fonksiyonel Malzemeler, Manyetik Nanoparçacıklar, Metalik Nanoyapılar, Biyomalzemeler. Arş. Gör. Dr. Ayşe DEMİR KORKMAZ KİMYA BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Mesut GÖRÜR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü-2011 Yüksek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü-2004 Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği Bölümü-2001 Spektroskopik Yöntemler, Fonksiyonel Makromoleküller, Amperometrik Biyosensörler, Optik Kemosensörler, Elektrokromik Materyaller. İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü-2013 Yüksek Universität Siegen, Chemie-2007 Fatih Üniversitesi, Kimya Bölümü-2004 Termoset Polimerler Fotopolimerizasyon Nanokompozitler. Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü (Devam) Yüksek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü-2011 Selçuk Üniversitesi, Kimya Bölümü-2008 Polimerik Malzemeler, Kontrollü Polimerizayon Teknikleri, Elektrokimya Malzeme Bilimi. Uzm. Dr. Kübra DEMİR Uzm. Büşra ŞENNİK 20 21

12 MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Matematik, insanın düşünme ve karar verme becerisini geliştiren bir bilim dalıdır. Aklın, doğaya, dünyaya belirli bir düzen çerçevesinde yaklaşabilmesi, insanoğlunun yaşamı için bir sisteme oturacak yargı zincirini geliştirebilmesi matematikle mümkün olur. Matematik, doğa bilimleri, mühendislik, tıp, finans ve sosyal bilimler gibi pek çok alanın temel aracıdır. Ayrıca, ilerleyen teknoloji ve bilgisayarın daha etkin kullanılması ile matematiğin kullanıldığı alanlar gelişmekte ve genişlemektedir. Yalnızca etrafımızı sarmalayan, içinde yer ettiğimiz toplumsal, ekonomik ilişkiler ve üstüne bastığımız toprak değil, gökyüzü ve uzay da matematiğin alanıdır. Pür matematik, yeni keşiflerle matematik uygulamalarını başlatırken; uygulamalı matematik, matematiğin diğer alanlara uygulanması ile ilgilidir. Bölümümüzde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri ve Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalları bulunmaktadır. Bölümün amacı, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bilime katkı sağlayacak matematikçiler yetiştirebilmek, matematiğin diğer bilimlere ve tekniğe uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematik düşüncesini yerleştirmek ve ülkemizin teknoloji alanında gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki gelişmelere akademik araştırma ve yayınlarla katkıda bulunmaktır. Bölümümüzde henüz eğitim başlamamış olup, mevcut lisans programlarının matematik derslerinin verilmesine katkı sağlamak suretiyle eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir

13 Doç. Dr. Rahmet SAVAŞ EREN Sakarya Üniversitesi, Matematik Bölümü-2006 Yüksek Indiana University Mathematics Department-2003 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Matematik Bölümü-2000 Araştırma Alanları: Toplanabilirlik, Dizi Uzayları Matris Dönüşümleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Matematik Bölümü-2012 Boğaziçi Üniversitesi, Matematik Öğretmenliği Bölümü-1996 Kategori Teori, Çaprazlanmış Modüller, Kuadratik Modüller. Yrd. Doç. Dr. Hasan ATİK MATEMATİK BÖLÜMÜ Doç. Dr. Burçin OKTAY YÖNET Balıkesir Üniversitesi, Matematik Bölümü-2007 Yüksek Balıkesir Üniversitesi, Matematik Bölümü-2003 Balıkesir Üniversitesi, Matematik Öğretmenliği Bölümü-1999 Araştırma Alanları: Kompleks Düzlemde Yaklaşım Problemleri, Ekstremal Polinomlar ve Yaklaşım Özellikleri. İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği Bölümü-2009 STFC Daresbury Kampüsü Mikro-Akışkan ve Mikro-Sistem Modelleme Bölümü İngiltere-2012 Yüksek İstanbul Teknik Üniversitesi, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik-2007 İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği Bölümü-2005 Mikro/nano-Akışkanlar, Mikro/nano-elektro-mekanik Sistemler (MEMS/NEMS), Yenilenebilir Enerji. Yrd. Doç. Dr. Ali DİNLER 24 25

14 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü olarak ilgi alanımız tanı ve tedavi moleküllerinin geliştirilmesi, bitkisel sistemde enerji üretilmesi, kanser biyolojisi, hücre fonksiyonları, bölünmesi, gelişmesi ve hastalık oluşturmasında rol alan moleküler yapıları ve prosesleri araştırmaktır. Toplum ihtiyaçlarını karşılama ve problemlere çözüm bulma hedefli eğitim ve araştırma planımız; moleküler biyoloji, genetik mühendisliği, biyokimya, yapısal biyoloji, biyoinformatik, kanser biyolojisi, immünoloji, mikrobiyoloji, genomik ve proteomik gibi konuları kapsayan geniş bir disiplin yelpazesine sahiptir. Bölümümüzde Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur. İlgili dallarda verilen eğitimler sonucu mezunlarımızın gerek akademik gerekse gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım gibi alanlarda istihdam edilmesine olanak sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır

15 Doç. Dr. Işın Nergiz GEREN Marmara Üniversitesi, Tıbbi Genetik ve Biyoteknoloji Bölümü-1999 Yüksek Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-1991 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-1984 İnsan Antikor Mühendisliği, Genetik Mühendislik, Protein Mühendisliği. Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Bölümü-2009 Yüksek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıbbı Genetik-2004 Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-2000 Kanser Moleküler Biyolojisi, Sinyal İletimi, İlaç Dirençlilik Mekanizmaları. Yrd. Doç. Dr. Filiz KISAAYAK ÇOLLAK MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ Doç. Dr. Turgay ÇAKMAK Atatürk Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-2010 Yüksek Atatürk Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-2006 Atatürk Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-2003 Bitki Biyoteknolojisi, Bitki Fizyolojisi, Mikroalg Biyoteknolojisi. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sinirbilimleri Anabilim Dalı (Devam) Yüksek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü-2014 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü-2010 Kanser Moleküler Biyolojisi, Hücre Biyolojisi, Sinyal İletimi, Sinirbilimleri. Arş. Gör. Fatma SAĞIR 28 29

16 Arş. Gör. Aliye BULUT Yüksek Drexel Üniversitesi, Biomedikal Mühendisliği Bölümü-2014 İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü-2009 Sinir Bilim-Sinir Mühendisliği, İmmünogenetik, Kanser Genetiği, Biyoinformatik. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ Uzm. Zeynep Neva KOYTAK Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik (Devam) Yüksek Fatih Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-2010 İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü-2005 Genetik Mühendisliği, Endüstriyel Biyoteknoloji, Biyoinformatik

17 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA İstatistik; verilerin toplanması, organize edilmesi, özetlenmesi, sunulması, tahlil edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bir bilim dalıdır. Belirsizlik durumlarında karar vermemizi sağlayan İstatistik günlük hayatımızda hemen hemen her konuda kullanılır hale gelmiştir. Bilgisayar ve diğer bilim alanlarındaki teknolojik gelişmeler daha büyük veri tabanları oluşturulmasını ve yeni veri analizi yöntemlerini doğurmuştur. İstatistiksel modeller ve teknikler, kısmi bilgi veya belirsizlik altında sonuçlar çıkarıp karar vermemizi sağlayan araçlardır. İş dünyası, devlet sektörü ve endüstriden elde edilen veri yığınlarının doğru bir şekilde yorumlanması çok önemlidir. Üretilen bu veri yığınlarını yorumlamak için istatistikçilere (veribilimcilere) olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bölümümüz, açılacak lisans ve lisansüstü programlarıyla ülkemizin İstatistik alanında ihtiyacı olan uzmanları yetiştirmeyi planlamaktadır. İstatistik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, lisans ve lisansüstü programlar vasıtasıyla hem uluslararası düzeyde araştırma yapabilecek hem de uygulamalı alanlarda en etkin şekilde çalışabilecek donanıma sahip olacaklardır

18 Yrd. Doç. Dr. Esra AKDENİZ DURAN Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü-2011 Yüksek Pennsylvania State Üniversitesi, İstatistik Bölümü-2005 Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü-2002 Yarıparametrik ve Parametrik Olmayan Regresyon Modelleri, Shrinkage Tahmin Ediciler, Veri Madenciliği (İstatistiksel Öğrenme), Zaman Serileri Analizi. İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 34 35

19 İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi 36 37

20 İLETİŞİM BİLGİLERİ ULAŞIM YERLEŞKELER BEŞİKTAŞ İSKELESİ Göztepe - Güney Yerleşkesi (Rektörlük) Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 Kadıköy / İstanbul Tel: Göztepe - Kuzey Yerleşkesi (Fakülteler-Enstitüler) Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu, Yanyol Üsküdar / İstanbul Tel: Sağlık Yerleşkesi S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktor Erkin Caddesi, Kadıköy / İstanbul Tel: Altunizade Yerleşkesi (İSMAM - SEM) Mahir İz Caddesi No: 17 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Tel: İSTANBUL ÇEVREYOLU ATATÜRK HAVAALANI İSTANBUL ÇEVRE YOLU KISIKLI CADDESİ NUH KUYUSU CADDESİ ALTUNİZADE YERLEŞKESİ AKA GÜNDÜZ SOKAK MAHİR İZ CADDESİ CAPİTOL ALIŞVERİŞ MERKEZİ ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞI Katalog Künye Sanat Danışmanı: Doğan Arslan, Art Direktör: Ertan Toy, Grafik Tasarım: Funda Songür, İçerik Editörü: Öznur Arslan, Fotoğraf: Berkan Ünsal ÜSKÜDAR ALTUNİZADE YERLEŞKESİ SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI 38 39

21 40

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler, HUKUK FAKÜLTESİ 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum.

Detaylı

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA Tanıtım Sunumu Prof.Dr.Hüseyin KARA FEN FAKÜLTESİ İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Bölümler ve Kontenjanları Öğretim Elemanları Lisans üstü çalışmalar

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBGB) Güçlü ve çok yönlü bir eğitim programı sunarak, gelişen teknoloji çağında, çok hızlı gelişen alanımızda ileri

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1 Elektronik Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Hasan Hüseyin Sönmez İçerik 1. Üniversitemiz 2. Elektronik Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI PSİKOLOJİ MATEMATİK MÜTERCİM TERCÜMANLIK HALİÇ SENİ BEKLİYOR MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK Genetik, canlılıkla ilgili özelliklerin nasıl kazanıldığını

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ. Bursa Teknik Üniversitesi BURSA / TÜRKİYE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BURSA / TÜRKİYE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü malzeme tasarım, sentez, üretim ve karakterizasyonu alanlarında yetkin birer

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 2014 ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Kontenjan 60 Puan Türü MF-1 Eğitim Dili Türkçe Eğitim Süresi 4 yıl Yer ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Anabilim Dalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi http://lifesci.boun.edu.tr Rana Sanyal rana.sanyal@boun.edu.tr Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ TANITIM SUNUSU

FEN FAKÜLTESİ TANITIM SUNUSU FEN FAKÜLTESİ TANITIM SUNUSU İÇİNDEKİLER 1. Söylem ve Vizyon Temaları 2. 2023,2053 Vizyonu 3. Temel Alanlar, Stratejik Alanlar 4. Fakülte Amaç ve Vizyonu 5. Bölümler ve Kontenjanları 6. Öğretim Elemanları

Detaylı

0 0 Sayısal. 0 Sayısal

0 0 Sayısal. 0 Sayısal YÜKSEK(TEZLİ) LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi Anabilim Dalı Bilim Dalı ALES Puan Türü Anabilim

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ. Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

KONYA ÜNİVERSİTESİ. Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü KONYA ÜNİVERSİTESİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1 Vizyonumuz Elektrik-Elektronik Mühendisliği Eğitimi ve Öğretimi alanında uluslararası ve ulusal gelişmeleri izleyen,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre sorunlarına çözüm bulan disiplinler arası bir mühendislik dalıdır. Çevre Mühendisleri doğal çevreyi

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Sevgili Gençler, Kuruluşumuzdan buyana geride bıraktığımız dört sene içerisinde Öğretim Üyelerimiz; gerek kişi başına makale sayısı, gerekse

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Kimya Mühendisleri;

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Kimya Mühendisleri; KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Kimya mühendisliği; temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji, çevre, kalite ve ekonomi bilimlerini kullanarak proses tasarlayabilen ve önemli endüstriyel, teknolojik

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican İçerik 1. 1. Üniversitemiz 2. 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. 3. Bölümümüz

Detaylı

İstanbul da okumak...

İstanbul da okumak... 1 İstanbul da okumak... 2 3 REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, Kurulduğumuz 2010 yılından bu yana her zaman farklı medeniyetlerin zenginliklerini buluşturan, bilimsel ilerlemeyi ve araştırmayı en

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü - 2014/1 TANITIM SUNUMU Sevgili Gençler, Bursa Teknik Üniversitesi, beşinci yılına girerken sahip olduğu güçlü şehir potansiyeli ve siz değerli gençlerimizin de

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETĐM YILI GÜZ DÖNEMĐ LĐSANSÜSTÜ ANABĐLĐM DALLARI T.C. Yabancı T.C. Yabancı Astronomi ve Uzay Bilimleri 16 1 10 1 Genel Astronomi 11 1 7 1 Astrofizik

Detaylı

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 2012K120360 Nükleer Radyasyon Detektör Arş. Merk. 500 YENİ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 340 ABDULLAH GÜL

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doç. Dr. Işın N. Geren Yrd. Doç. Dr. Turgay Çakmak Yrd. Doç. Dr. Filiz Kısaayak Çollak Uzman Zeynep N. Koytak Araş. Gör. Fatma Sağır Araş. Gör. Kuaybe Yücebilgili (ÖYP)

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER Fen-Edebiyat Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanunun 18/c maddesi uyarınca kurulan Sinop Denizcilik Fakültesinin kapatılarak yerine

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAZİRAN 2014 KÜNYE 2 Rektör Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Dekan Prof. Dr. Nevin ŞANLIER 2 0 1 4 Editörler Yrd. Doç. Dr. Ebru TÖRÜNER Baskı İletişim Adresi:

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr

GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ. www.ticaret.edu.tr GELECEĞE HAZIRLIK REHBERİ www.ticaret.edu.tr BAŞKAN IN MESAJI Yoğun bir sınav dönemine hazırlanacak ve sonrasında geleceğinize yön vereceğiniz bir tercih yapacaksınız. İstediğiniz bölümü kazanmak için

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi 1 İçerik 1. Üniversitemiz 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler 2 Üniversitemiz 3 1. Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

İLKELERİMİZ AMAÇLARIMIZ

İLKELERİMİZ AMAÇLARIMIZ Türkiye nin en sanayileşmiş bölgelerinden biri olan Gebze de 1994 yılında kurulan bölümümüz eğitim ve araştırma faaliyetlerini Muallimköy Yerleşkesi nde sürdürmektedir. Bölümümüz, sadece yüksek lisans

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp BİYOLOJİ BÖLÜMÜ http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp HAKKIMIZDA Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26.02.1993 tarihli yazısında belirtilen yürütme kurulunun 25.02.1992 tarihli

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Telefon:

Telefon: BARTIN ÜNİVERSİTESİ http://fen.bartin.edu.tr Telefon:0 378 223 52 25 M.Bahar BAŞKIR M.Bahar BAŞKIR GENEL BİLGİLER: Kontenjan : 35 Puan Türü : MF-1 Eğitim Dili : Türkçe Hazırlık Sınıfı : 1 Yıl (İsteğe Bağlı)

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Genişletilmiş Akademik Kurul Toplantısı

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Genişletilmiş Akademik Kurul Toplantısı 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Genişletilmiş Akademik Kurul Toplantısı İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Fakülte Amaç ve Vizyonu Bölümler ve Kontenjanları

Detaylı

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı.

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı. Kuruluş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler Eğitim-öğretim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Dağılımı Eylem Planı Stratejik Plan Faaliyet Raporu KURULUŞ Kuruluş Raporunun Hazırlanması Ve

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum.

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ. Sanayi ile entegre, araştırmacı ve yenilikçi bir mühendislik eğitimi

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ. Sanayi ile entegre, araştırmacı ve yenilikçi bir mühendislik eğitimi MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ Sanayi ile entegre, araştırmacı ve yenilikçi bir mühendislik eğitimi İzmir in Kapılarını Katip Çelebi ile Açın Bölümler 2012 yılında 4 bölümde eğitimöğretime başlanacaktır.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesinin Tarihçesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 tarihinde atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR 06.04.2015-14:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Recep

Detaylı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı

GEBZE ANADOLU LİSESİ 2014 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı GEBZE ANADOLU LİSESİ 04 LYS SONUÇLARI Programlar ve Programlara Yerleşen Öğrenci Sayısı Sıra No Toplam Kazanan Program Adı Kazanan 8 Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği 5 Makine Mühendisliği (İÖ) 7

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Yüksek Lisans

Detaylı

Anabilim dalları ve programlarına yapılan başvuru ve kayıtlar 3 değişkene göre değerlendirilmiştir:

Anabilim dalları ve programlarına yapılan başvuru ve kayıtlar 3 değişkene göre değerlendirilmiştir: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü eğitim öğretim yılına ait, Fen Bilimleri Enstitüsü ne yapılan başvuru ve kayıt bilgilerini içeren istatistik çalışması tamamlanmıştır. Anabilim dalları

Detaylı

Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT GRE* (Sayısal Yeni) TOEFL IBT 2 GMAT ALES 1

Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT GRE* (Sayısal Yeni) TOEFL IBT 2 GMAT ALES 1 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İ.Ö.) Biyoloji Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği (İ.Ö.) Çevre

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BAŞARILI UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Dr. Emrah Tomur Genel Koordinatör 10 Ocak 2012 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara 2003 yılında İzmir in önde

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

ULUSLARARASI ARAŞTIRMACI DOLAŞIMI DESTEK PROGRAMLARI. Ulusal /Uluslararası Burslar ve Araştırma İmkanları: TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Programları

ULUSLARARASI ARAŞTIRMACI DOLAŞIMI DESTEK PROGRAMLARI. Ulusal /Uluslararası Burslar ve Araştırma İmkanları: TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Programları ULUSLARARASI ARAŞTIRMACI DOLAŞIMI DESTEK PROGRAMLARI Ulusal /Uluslararası Burslar ve Araştırma İmkanları: TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Programları Giriş Bu broşürde farklı deneyim seviyelerindeki araştırmacıların

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİLGİ İşletme 2013-2014

BİLGİ İşletme 2013-2014 BİLGİ İşletme 2013-2014 Sosyal Medya Uzmanı Yeni işletme dünyasından birkaç örnek Etik Ticaret Yöneticisi Yeşil Pazarlama Danışmanı Sürdürülebilir Proje Uzmanı Veri bilimcisi Uluslararası Raporlama Uzmanı

Detaylı

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3

BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 BÖLÜM/ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE KONTENJAN AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 3 AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 3 ALMAN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS DOKTORA

YÜKSEK LİSANS DOKTORA ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2014-2015 öğretim yılı bahar yarıyılında Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi

Detaylı

TİCARİ bilimler fakültesi

TİCARİ bilimler fakültesi Sütlüce YERLEŞKESİ TİCARİ bilimler fakültesi BANKACILIK VE FİNANS (İngİlİzce DESTEKLİ) İKTİSAT (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) İŞLETME (TÜRKÇE/İNGİLİZCE) MUHASEBE VE DENETİM SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI

TÜBİTAK TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI - BİDEB 2238 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Programın Amacı: Girişimcilik Farkındalığını Artırmak Üniversite düzeyinde öğrenciler arasındaki girişimcilik farkındalığını

Detaylı

2016-2017 KAYIT KATALOĞU KPSS B ÖABT DGS YDS KPSS A ALES KURUM SINAVLARI

2016-2017 KAYIT KATALOĞU KPSS B ÖABT DGS YDS KPSS A ALES KURUM SINAVLARI KPSS-YDS-ALES-DGS Kazanmak YDS Artık Kolay... 2016-2017 KPSS B ALES KAYIT KATALOĞU DGS ÖABT KPSS A KURUM SINAVLARI KPSS B GRUBU (Lisans Düzeyi İçin) B GRUBU GENEL YETENEK Matematik Sayısal Mantık Türkçe

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. http://fbe.ieu.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. http://fbe.ieu.edu.tr Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı http://fbe.ieu.edu.tr Vizyonumuz; Yürütülmekte olan lisansüstü eğitim programları, bilimsel araştırma ve etkinlikleri ile ulusal ve uluslararası

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ Fakültemizin Kuruluşu Fakültemiz 3 Eylül 1997 de kuruldu. 2006 yılında RTE Üniversitesi ne bağlandı. Bölümlerimiz Biyoloji Kimya Kimya Fizik Matematik Tarih

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir. A- GÖREVLER - Canlıları

Detaylı

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu:

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün Vizyonu: Uluslararası düzeyde ilişkiler kuran, üniversitemizin akademik, kültürel, kültürlerarası gelişim ve ilişkilerine katkı sağlayan bir bölüm olmak. Bölümümüzün Misyonu: Ulusal ve uluslararası

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep ÇAKIR :00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr Ebelik Sosyal Hizmet Hemşirelik http://syo.kocaeli.edu.tr Okulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yeteneği gelişmiş,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TARİHÇEMİZ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; temeli 1944 te kurulan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu na dayanan bir fakültedir. Bu okulun ismi 1959 tarihinde İktisadi

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

PROGRAM ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. PUAN GENEL ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR 2014 100110027 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

PROGRAM ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. PUAN GENEL ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR 2014 100110027 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim PROGRAM ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. PUAN GENEL ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR 2014 100110027 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF 2 2 1, 74 245,27813

Detaylı

PROJE İSMİ: MANİSA İLİ SANAYİ KURULUŞLARI AR-GE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ VE TEKNOPARK KURULUMUNA YÖNELİK BİR FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

PROJE İSMİ: MANİSA İLİ SANAYİ KURULUŞLARI AR-GE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ VE TEKNOPARK KURULUMUNA YÖNELİK BİR FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJE İSMİ: MANİSA İLİ SANAYİ KURULUŞLARI AR-GE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ VE TEKNOPARK KURULUMUNA YÖNELİK BİR FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI Proje Yürütücüsü: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İştirakçiler: Manisa

Detaylı

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI a. Program Hakkında Genel Bilgi BOLOGNA BİLGİ PAKETİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Kimya Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1967

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

YAŞAM BİLİMLERİ, DOĞA BİLİMLERİ, MATEMATİK VE İSTATİSTİK

YAŞAM BİLİMLERİ, DOĞA BİLİMLERİ, MATEMATİK VE İSTATİSTİK TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ YAŞAM BİLİMLERİ, DOĞA BİLİMLERİ, MATEMATİK VE İSTATİSTİK TEMEL ALAN KODU: 42, 44, 46 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTENJAN BAŞVURUDA ARANACAKLAR Yüksek Doktora Lisans Yabancı Uyruklu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek

Detaylı