REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,"

Transkript

1 FEN FAKÜLTESİ

2 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda, insanın her alanda ürettiği bilginin birliğini temsil eden Üniversite, bir kavram ve bir kurum olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli kendine konu kılan bilimleri ve sanatları öğreten ve eğiten bir işleve sahiptir. Üniversite, sağlıklı bir eğitim ve öğretim için, davranışın ve bilginin birbirini tamamladığı ilkesinden hareketle, bunların manevî ve ahlâkî değerlerle olan bağlantılarına da dikkat eder. Öte yandan bilgiyi yalnızca bir malumat olarak aktarmaz; yorumlar, yeniden üretir, teori ile pratik dengesini gözeterek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar; mensuplarına yerel ile evrensel olanın terkibine ilişkin sağlam ve doğru bir bakış açısı vermeyi hedefler. Öğrencilerimize, her türlü fikrin tartışılabildiği bir üniversite ortamını sağlamak en büyük emelimizdir. Hakikate; mütemadiyen devam eden bir arayış ve fikrî tartışmalar ile ulaşılacağını düşünen bizler için üniversite, genç zihinlerin ilim mayasıyla olgunlaştırılacağı yerdir. Özgürlüğün, serbestiyet kadar mesuliyet olduğu fikrini öğrencilerimize benimsetmek ve bu doğrultuda akademik hayatlarına devam etmelerini sağlamak bizim görevlerimiz arasındadır. Fen Fakültemiz, dünyadaki gelişme ve değişmelerde bilimsel ve teknolojik yeniliklerin büyük etkisi olduğu gerçeğinden hareketle, belirlenecek araştırma alanlarında bir referans merkezi olmayı, bu yolla ülkemizin ve üniversitemizin adını sürekli başarıyla duyurmayı hedeflemektedir. Fakültemiz, seçkin öğretim ve uzman kadrosu ile yeni bir bilim neslinin adresi olmaya adaydır. Tarihin sadece evrimle değil sıçramalarla değişip geliştiğinin bilincinde olarak, bu değişim ve gelişimin o nesil tarafından gerçekleştirilebileceğine inanıyor ve bu neslin ortaya çıkmasını sağlayacak ortamı hazırlamayı hedefliyoruz. İşte serinkanlı bir tutkuyla hareket ederek vücut vereceğimiz bu neslin, son üç yüz yıl boyunca bilimde ve fen sahasında gerçekleştirilemeyenleri yeni bir hamle ile başaracağına inancımız tamdır. Bu inanç ve düşüncelerle hepinize sevgilerimi sunuyor, hayatta daima hayırlı ve üstün başarılara erişmenizi temenni ediyorum. Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN Rektör 3

3 4 DEKANIN MESAJI Ocak 2011 de kurucu dekanı olarak göreve başladığım Fen Fakültesini, İstanbul Anadolu yakasındaki yeni bir devlet üniversitesinde ülkemizin gelişiminde önemli roller alacak şekilde büyük bir heyecanla tasarlamaktayız. Öğretim üyelerimizi, belirlediğimiz araştırma konularına göre, uluslararası ve araştırma odaklı bir fakülte kurmak üzere titizlikle seçmekteyiz. Aradan geçen 4 yıllık süre ile geçici mekanlardaki çalışma koşullarındaki zorluklara rağmen, 8 milyon TL değerindeki cihaz altyapısına sahip bir Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarı kurduk ve 100 den fazla SCI kapsamlı yayın yaptık. Bunun yanında üniversitemizin de desteği ile uluslararası prestijli bir konferans düzenledik. Kurulan bu laboratuvar alt yapısının yukarıda belirtilen maddi kaynak miktarının yarıya yakını fakültemiz akademisyenlerince alınıp yürütülen TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, AB gibi kurum dışı kaynaklarca desteklenen projelerden temin edildi. Fen fakültemize ilk lisans öğrencisi alımı eğitim öğretim yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne gerçekleşecektir. Bu bölümde yürütülen projelerde 4 yabancı uyruklu akademisyenin çalışıyor olması, yine alınacak olan ilk öğrencilerimize verilecek eğitimin tamamen İngilizce olacak olması fakültemizin uluslararası standartlarda planlanmış bir fakülte olduğunun göstergesidir. Ancak bu sayede yabancı uyruklu akademisyenleri ve öğrencileri çekebileceğimizi, bu sayede öğrencilerimizin muazzam geniş kaynaklardan (hem basılı, hem web tabanlı) yararlanabileceklerini ve yine bu sayede öğrencilerimiz dünyanın başka köşelerinde de çalışmalarının devamını sürdürebileceklerini düşünmekteyiz. Öğrencilerimize yıllar önce hazırlanmış ders notlarını anlatmak ya da internetten kolayca ulaşabilecekleri sıradan bilgileri vermek istemiyoruz. Onları sadece kendi alanlarında bilgilendirmek değil, hayata da hazırlamak istiyoruz. Onları girişimci, 21. Yüzyıl öğretilerini kapsayan inovatif eğitim-öğretim metotları ile yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de genç ve dinamik bir ekibimiz var. TÜBİTAK gibi kurumlardan aldığımız projelerde ücreti karşılığı çalışacak lisansüstü öğrencilere ihtiyacımız olduğunun farkında olarak lisansüstü programları açma hazırlıklarına devam etmekteyiz. Bu nedenden dolayı özellikle fakültemizden eğitim alarak mezun olacak öğrencilerimiz aynı zamanda çok şanslı olacaklardır. Akademisyenlerimiz birer savaş gemisi gibi; bilirsiniz limanlar gemiler için güvenli yerlerdir ama biz limanda demir atmak için burada değiliz. Prof. Dr. Engin BAŞARAN Dekan V. 5

4 FEN FAKÜLTESİ Fizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Abdülmecit TÜRÜT Prof. Dr. Engin BAŞARAN Doç. Dr. M. Nureddin TÜRKAN Doç. Dr. Hüseyin KURT Doç. Dr. Hüseyin KAVAS Yrd. Doç. Dr. Semran İ. KÜSKÜ Arş. Gör. Fatih Mehmet ÇOŞKUN Arş. Gör. Mustafa COŞKUN Uzm. Fatma GÖZÜAK Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Kimya Bölümü Yrd. Doç. Dr. Kaan KEÇECİ Yrd. Doç. Dr. Mesut GÖRÜR Arş. Gör. Dr. Ayşe D. KORKMAZ Uzm. Dr. Kübra DEMİR Uzm. Büşra ŞENNİK AKADEMİK KADRO Matematik Bölümü Doç. Dr. Rahmet SAVAŞ EREN Doç. Dr. Burçin OKTAY YÖNET Yrd. Doç. Dr. Hasan ATİK Yrd. Doç. Dr. Ali DİNLER Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doç. Dr. Işın Nergiz GEREN Doç. Dr. Turgay ÇAKMAK Yrd. Doç. Dr. Filiz K. ÇOLLAK Arş. Gör. Fatma SAĞIR Arş. Gör. Aliye BULUT Uzm. Zeynep Neva KOYTAK İstatistik Bölümü Yrd. Doç. Dr. Esra A. DURAN 6 7

5 FEN FAKÜLTESİ Uluslararası yetkinliğe sahip kadrosuyla, araştırma imkânlarını toplumun faydası için kullanmayı, öğrencileri temel bilimlerde ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip bir şekilde yetiştirmeyi amaçlamayan, etik kurallara saygılı bir fakülteyiz. Öğrenci Odaklı Öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı ile öğrencilerimizi mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek özgüveni yüksek, bilinçli ve sosyal duyarlılığa sahip bireyler olarak profesyonel iş dünyasına hazırlamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimize çift anadal, yandal seçenekleri sunacağımız gibi, değişim programlarından (Erasmus, Mevlana gibi) da yararlanmalarına önem verilecektir Eğitim Öğretim yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne lisans öğrencisi alınacaktır. Fizik Mühendisliği ve Nanoteknoloji alanlarında yüksek lisans programlarına başlanması planlanmaktadır. Araştırmacı Fakültemiz, ulusal ve uluslararası ortamda, övünç duyulan lider bir fakülte olmayı hedeflemekte, belirlenen araştırma alanlarında yetkin, fakültenin misyon ve vizyonunu tam olarak benimsemiş, araştırmacı ruha sahip öğretim üyelerini bünyesine katmaktadır. Akademisyenlerimiz tarafından 11 TÜBİTAK, 1 AB ve 1 TA- GEM projesi alınarak 3 milyon TL ye yakın bütçe sağlanmıştır. Kurum içi BAP proje destekleriyle birlikte, yaklaşık 8 milyon TL değerini bulan cihaz altyapısı yatırımı ile Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur. Fakültemizin kuruluş aşamasında olmamıza rağmen akademisyenlerimiz dört yılda, SCI kapsamında 100 den fazla yayın yaparak, kişi başı yayında çoğu köklü fen fakültesini geride bırakmıştır. Uluslararası Akademisyenlerimiz bilimsel çalışmalar için dünyanın önde gelen üniversitelerine gittiği gibi, alanında yetkin yabancı uyruklu akademisyenler de belli sürelerle fakültemizde çalışmaktadırlar. Halen yabancı uyruklu 4 doktoralı araştırmacı laboratuvarlarımızda yürütülen projelerde çalışmaktadır. İlk defa tarafımızdan düzenlenen International Semiconductor Science and Technology Conference konferansı yurt dışından ve ülkemizdeki üniversitelerden gelen akademisyenler tarafından büyük takdir görmüştür. Yapılan sunumların önemli bir kısmı SCI kapsamında bir dergide yayımlanmıştır. Girişimci ve İnovatif Birimimiz, bir temel bilimler fakültesi olmasına karşın laboratuvarlarımızda ürüne odaklı çalışmalar da yapılmaktadır. Öğretim üyelerimizin ciddi birikimleri vardır ve öğrencilerimizin girişimci ve inovatif yetiştirilmesine ayrıca önem verilecektir. Halen iki öğretim üyemiz, TÜBİTAK ve Savunma Bakanlığından aldıkları proje destekleri ile kurdukları şirketler üzerinden teknoparklarda çalışmalarına devam etmektedirler. 8 9

6 FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Fizik Mühendisliği Bölümü akademisyenleri nano boyutta ve mikro boyutta malzemelerin nasıl davrandığına ve elektronik davranışın nasıl değiştiğine dair algımızı daha da ileri götürecek nitelikteki araştırma ve projelerle ilgilenmektedirler. Araştırmacılarımız, sadece akımı değil elektronun spin durumunu da kullanan, böylelikle daha hızlı ve hafıza kararlılığı yüksek olan elektronik cihazlara olanak sağlayan spintronik alanında ve yarıiletkenlere dayalı güneş pilleri, ışık yayan organik diyotlar gibi yeni cihazları araştıran, teknolojik ve endüstriyel alanlarda önceliklere sahip malzemeler ve opto-elektronik yapılar üzerinde çalışmaktadırlar. Gerek savunma sanayisinde gerekse biyomedikal, uzay ve havacılık gibi ileri teknoloji konularında ülkemizin hedeflediği düzeye ulaşmak, mühendislik bilgileri ile donanmış fizikçiler ile daha hızlı olacaktır. Öğrenciler deney dersleri ile uyumlu fizik ve mühendislik derslerini alacak ve güncel teknolojik problemlere üretken ve eleştirel bilimsel düşünceyle çözümler sunabilen araştırmacılar olarak yetiştirilecektir. Böylece, öğrencilerin ve mezunların eğitim ve araştırma deneyimlerini sanayi, teknoloji ve bilime ürün anlamında katkıda bulunması sağlanarak, onlara teknolojik alanda girişimcilik faaliyetinde bulunabilecek yetiler kazandırılacaktır. Üniversitelerdeki araştırmaların teknolojik ürüne dönüşerek üniversitelerin şirket kurduğu ve şirketlere ortak olduğu üçüncü nesil üniversite kavramına katkıda bulunacak mezunlar yetiştirilecektir. Mezunlarımız çok disiplinli konularda araştırmalar yapabilen, araştırmalarının sonuçlarını hem sözlü hem de yazılı bilimsel çalışmalar ile duyurabilen, dünya ile eşzamanlı olarak projelerde çalışabilen bireyler olacaktır. Bölümden Mezun öğrencilerin öncelikli olarak AR-GE ye dayalı çalışmaları koordine edebilecek, belirleyebilecek ve yön verebilecek nitelikte olması hedeflenmektedir. Ayrıca mezunlarımız tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Yönetmeliğinde belirtilen konularda iş yapabilme ve imza yetkisine sahip olacaklardır

7 Prof. Dr. Abdülmecit TÜRÜT Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü-1987 Yüksek Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü-1981 Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü-1980 Yoğun Madde Fiziği, Metal-Yarıiletken-Metal Kontaklar, Metal-Organik Yarıiletken-Metal Yapılar, Schottky Diyotlar, Güneş Pilleri ve Fotodiyotlar, Yarıiletken Devre elemanlarının optik ve elektriksel karakteristikleri. Kırıkkale Üniversitesi, Fizik/Nükleer Fizik Bölümü-2002 Yüksek Celal Bayar Üniversitesi, Fizik/Nükleer Fizik Bölümü-1995 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Eğitimi Bölümü-1992 Nükleer Yapı Fiziği, Radyoaktif Zırhlama ve Malzeme Fiziği, Sağlık Fiziği. Doç. Dr. M. Nureddin TÜRKAN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Engin BAŞARAN Warwick Üniversitesi, Fizik Bölümü, İngiltere-1995 Yüksek Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü-1987 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fizik Bölümü-1984 Organik Elektronik Aygıtlar, Yarıiletken Malzemeler ve Aygıtlar, SIMS, Elektrokimyasal CV, Epitaksiyel Büyütme. Michigan State Üniversitesi, Fizik ve Astronomi Bölümü, ABD-2005 Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü-1999 Spintronik, Manyetik Malzemeler, Mıknatıslar, İnce Filmler, Manyetik Sensorler, Dev Manyetodirenç, Tünel Bariyerler. Doç. Dr. Hüseyin KURT 12 13

8 Doç. Dr. Hüseyin KAVAS Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü-2010 Yüksek Selçuk Üniversitesi, Fizik Bölümü-2006 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü-2003 Manyetik Nanoparçacıklar, Mikrodalga Soğurucu Malzemeler, Mikrodalga Malzeme Karakterizasyon Sistemleri, Manyetik Polimerik Nano Kompozitler, Kristalografi. Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü (Devam) Yüksek Marmara Üniversitesi, Fizik Öğretmenliği/ Fizik Eğitimi Bölümü-2010 Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Öğretmenliği Bölümü-2006 Yarıiletken Devre Elemanları, Organik Fotovoltaik Piller, Gündelik Hayatta Fizik Eğitimi. Arş. Gör. Fatih Mehmet ÇOŞKUN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Semran İPEK KÜSKÜ Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü-2011 Yüksek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü-2004 Selçuk Üniversitesi, Fizik Bölümü-2001 Temel Prensiplere Dayalı Malzemelerin Elektronik Özelliklerinin Belirlenmesi, Kuvvet Alanı Ve Moleküler Dinamik Simülasyonları İle Malzemelerin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi, Fizik Bölümü (Devam) Yüksek Marmara Üniversitesi, Fizik Bölümü-2011 Marmara Üniversitesi, Fizik Eğitimi Bölümü-2008 Organik/İnorganik Nano/ Mikro Tellerin Üretimi, Organik Tabanlı Elektronik İncefilmler, Yüzeyler ve Arayüzeyler. Arş. Gör. Mustafa COŞKUN 14 15

9 Uzm. Fatma GÖZÜAK Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü (Devam) Yüksek Fatih Üniversitesi, Fizik Bölümü-2008 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fizik Bölümü-2004 Manyetik Malzemeler ve Özellikleri, Manyetik Nanoparçacıklar, Manyetik İncefilmler. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Uzm. Emine GÖKÇE POLAT Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü (Devam) Yüksek Gebze Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü-2009 Atatürk Üniversitesi, Fizik Bölümü-2005 Manyetik İnce Filmlerin Hazırlanması ve Manyetik Karakterizasyonu

10 KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Son 50 yılda hızla ilerleyen teknolojiye ve buna paralel olarak geliştirilen malzemelere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Temel bir bilim dalı olan kimya bu gelişmeler paralelinde insan hayatını merkezine alarak yeni malzemeler ve metotlar geliştirerek diğer bilim dalları ile birlikte önemli bir yer edinmiştir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kimya Bölümü, kimya biliminin temel prensipleri ışığında malzemenin sentezi, özellikleri, reaksiyonları ve fonksiyonelliği üzerine derinlemesine araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Bunların yanında Kimya bölümü doğal sistemlerdeki biyokimyasal kompleksliği araştırmaya ve güneş pilleri, organik ışık saçan diyotlar, organik alan etkili transistörler, elektrokromik cihazlar ve biyosensörler için yeni malzemelerin geliştirilmesine ilgi duymaktadır. Üniversitemiz bünyesinde kurulması hedeflenen ve planlanan disiplinler arası merkez laboratuvarının kapıları tüm üretken ve motivasyonu yüksek araştırmacılara açık olacaktır. Bu merkez laboratuvarının, ileri düzeyde disiplinler arası çalışmalar için gerekli olacak gelişmiş altyapıya ve ekipmana sahip olması hedeflenmektedir

11 Yrd. Doç. Dr. Kaan KEÇECİ Florida Üniversitesi, Kimya Bölümü-2010 Yüksek Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü-2004 Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü-2002 Mikro ve Yarımikro Analiz Yöntemleri, Cam Kaplı Nanoelektrot Üretimi, Taramalı Elektrokimyasal Mikroskopi, DNA Sensörü, İz-Aşındırma Yöntemi ile Nanopor Membran Hazırlanması. Fatih Üniversitesi, Kimya Bölümü-2015 Yüksek Fatih Üniversitesi, Kimya Bölümü-2010 Fatih Üniversitesi, Kimya Bölümü-2005 Fonksiyonel Malzemeler, Manyetik Nanoparçacıklar, Metalik Nanoyapılar, Biyomalzemeler. Arş. Gör. Dr. Ayşe DEMİR KORKMAZ KİMYA BÖLÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Mesut GÖRÜR Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü-2011 Yüksek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü-2004 Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği Bölümü-2001 Spektroskopik Yöntemler, Fonksiyonel Makromoleküller, Amperometrik Biyosensörler, Optik Kemosensörler, Elektrokromik Materyaller. İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü-2013 Yüksek Universität Siegen, Chemie-2007 Fatih Üniversitesi, Kimya Bölümü-2004 Termoset Polimerler Fotopolimerizasyon Nanokompozitler. Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü (Devam) Yüksek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Bölümü-2011 Selçuk Üniversitesi, Kimya Bölümü-2008 Polimerik Malzemeler, Kontrollü Polimerizayon Teknikleri, Elektrokimya Malzeme Bilimi. Uzm. Dr. Kübra DEMİR Uzm. Büşra ŞENNİK 20 21

12 MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Matematik, insanın düşünme ve karar verme becerisini geliştiren bir bilim dalıdır. Aklın, doğaya, dünyaya belirli bir düzen çerçevesinde yaklaşabilmesi, insanoğlunun yaşamı için bir sisteme oturacak yargı zincirini geliştirebilmesi matematikle mümkün olur. Matematik, doğa bilimleri, mühendislik, tıp, finans ve sosyal bilimler gibi pek çok alanın temel aracıdır. Ayrıca, ilerleyen teknoloji ve bilgisayarın daha etkin kullanılması ile matematiğin kullanıldığı alanlar gelişmekte ve genişlemektedir. Yalnızca etrafımızı sarmalayan, içinde yer ettiğimiz toplumsal, ekonomik ilişkiler ve üstüne bastığımız toprak değil, gökyüzü ve uzay da matematiğin alanıdır. Pür matematik, yeni keşiflerle matematik uygulamalarını başlatırken; uygulamalı matematik, matematiğin diğer alanlara uygulanması ile ilgilidir. Bölümümüzde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri ve Uygulamalı Matematik Ana Bilim Dalları bulunmaktadır. Bölümün amacı, gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bilime katkı sağlayacak matematikçiler yetiştirebilmek, matematiğin diğer bilimlere ve tekniğe uygulamalarını ortaya koymak, kişilerde matematik düşüncesini yerleştirmek ve ülkemizin teknoloji alanında gerekli atılımları yapabilmesi için temel bilimlerdeki gelişmelere akademik araştırma ve yayınlarla katkıda bulunmaktır. Bölümümüzde henüz eğitim başlamamış olup, mevcut lisans programlarının matematik derslerinin verilmesine katkı sağlamak suretiyle eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir

13 Doç. Dr. Rahmet SAVAŞ EREN Sakarya Üniversitesi, Matematik Bölümü-2006 Yüksek Indiana University Mathematics Department-2003 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Matematik Bölümü-2000 Araştırma Alanları: Toplanabilirlik, Dizi Uzayları Matris Dönüşümleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Matematik Bölümü-2012 Boğaziçi Üniversitesi, Matematik Öğretmenliği Bölümü-1996 Kategori Teori, Çaprazlanmış Modüller, Kuadratik Modüller. Yrd. Doç. Dr. Hasan ATİK MATEMATİK BÖLÜMÜ Doç. Dr. Burçin OKTAY YÖNET Balıkesir Üniversitesi, Matematik Bölümü-2007 Yüksek Balıkesir Üniversitesi, Matematik Bölümü-2003 Balıkesir Üniversitesi, Matematik Öğretmenliği Bölümü-1999 Araştırma Alanları: Kompleks Düzlemde Yaklaşım Problemleri, Ekstremal Polinomlar ve Yaklaşım Özellikleri. İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği Bölümü-2009 STFC Daresbury Kampüsü Mikro-Akışkan ve Mikro-Sistem Modelleme Bölümü İngiltere-2012 Yüksek İstanbul Teknik Üniversitesi, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik-2007 İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği Bölümü-2005 Mikro/nano-Akışkanlar, Mikro/nano-elektro-mekanik Sistemler (MEMS/NEMS), Yenilenebilir Enerji. Yrd. Doç. Dr. Ali DİNLER 24 25

14 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü olarak ilgi alanımız tanı ve tedavi moleküllerinin geliştirilmesi, bitkisel sistemde enerji üretilmesi, kanser biyolojisi, hücre fonksiyonları, bölünmesi, gelişmesi ve hastalık oluşturmasında rol alan moleküler yapıları ve prosesleri araştırmaktır. Toplum ihtiyaçlarını karşılama ve problemlere çözüm bulma hedefli eğitim ve araştırma planımız; moleküler biyoloji, genetik mühendisliği, biyokimya, yapısal biyoloji, biyoinformatik, kanser biyolojisi, immünoloji, mikrobiyoloji, genomik ve proteomik gibi konuları kapsayan geniş bir disiplin yelpazesine sahiptir. Bölümümüzde Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji olmak üzere üç Anabilim Dalı mevcuttur. İlgili dallarda verilen eğitimler sonucu mezunlarımızın gerek akademik gerekse gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım gibi alanlarda istihdam edilmesine olanak sağlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır

15 Doç. Dr. Işın Nergiz GEREN Marmara Üniversitesi, Tıbbi Genetik ve Biyoteknoloji Bölümü-1999 Yüksek Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-1991 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-1984 İnsan Antikor Mühendisliği, Genetik Mühendislik, Protein Mühendisliği. Sabancı Üniversitesi, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Bölümü-2009 Yüksek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıbbı Genetik-2004 Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-2000 Kanser Moleküler Biyolojisi, Sinyal İletimi, İlaç Dirençlilik Mekanizmaları. Yrd. Doç. Dr. Filiz KISAAYAK ÇOLLAK MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ Doç. Dr. Turgay ÇAKMAK Atatürk Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-2010 Yüksek Atatürk Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-2006 Atatürk Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-2003 Bitki Biyoteknolojisi, Bitki Fizyolojisi, Mikroalg Biyoteknolojisi. İstanbul Medipol Üniversitesi, Sinirbilimleri Anabilim Dalı (Devam) Yüksek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü-2014 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü-2010 Kanser Moleküler Biyolojisi, Hücre Biyolojisi, Sinyal İletimi, Sinirbilimleri. Arş. Gör. Fatma SAĞIR 28 29

16 Arş. Gör. Aliye BULUT Yüksek Drexel Üniversitesi, Biomedikal Mühendisliği Bölümü-2014 İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü-2009 Sinir Bilim-Sinir Mühendisliği, İmmünogenetik, Kanser Genetiği, Biyoinformatik. MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ Uzm. Zeynep Neva KOYTAK Marmara Üniversitesi, Biyomühendislik (Devam) Yüksek Fatih Üniversitesi, Biyoloji Bölümü-2010 İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü-2005 Genetik Mühendisliği, Endüstriyel Biyoteknoloji, Biyoinformatik

17 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ BÖLÜM HAKKINDA İstatistik; verilerin toplanması, organize edilmesi, özetlenmesi, sunulması, tahlil edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bir bilim dalıdır. Belirsizlik durumlarında karar vermemizi sağlayan İstatistik günlük hayatımızda hemen hemen her konuda kullanılır hale gelmiştir. Bilgisayar ve diğer bilim alanlarındaki teknolojik gelişmeler daha büyük veri tabanları oluşturulmasını ve yeni veri analizi yöntemlerini doğurmuştur. İstatistiksel modeller ve teknikler, kısmi bilgi veya belirsizlik altında sonuçlar çıkarıp karar vermemizi sağlayan araçlardır. İş dünyası, devlet sektörü ve endüstriden elde edilen veri yığınlarının doğru bir şekilde yorumlanması çok önemlidir. Üretilen bu veri yığınlarını yorumlamak için istatistikçilere (veribilimcilere) olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bölümümüz, açılacak lisans ve lisansüstü programlarıyla ülkemizin İstatistik alanında ihtiyacı olan uzmanları yetiştirmeyi planlamaktadır. İstatistik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, lisans ve lisansüstü programlar vasıtasıyla hem uluslararası düzeyde araştırma yapabilecek hem de uygulamalı alanlarda en etkin şekilde çalışabilecek donanıma sahip olacaklardır

18 Yrd. Doç. Dr. Esra AKDENİZ DURAN Gazi Üniversitesi, İstatistik Bölümü-2011 Yüksek Pennsylvania State Üniversitesi, İstatistik Bölümü-2005 Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstatistik Bölümü-2002 Yarıparametrik ve Parametrik Olmayan Regresyon Modelleri, Shrinkage Tahmin Ediciler, Veri Madenciliği (İstatistiksel Öğrenme), Zaman Serileri Analizi. İSTATİSTİK BÖLÜMÜ 34 35

19 İstanbul dan Dünya ya Açılan Yeni Nesil Devlet Üniversitesi 36 37

20 İLETİŞİM BİLGİLERİ ULAŞIM YERLEŞKELER BEŞİKTAŞ İSKELESİ Göztepe - Güney Yerleşkesi (Rektörlük) Dumlupınar Mahallesi, D-100 Karayolu No:98 Kadıköy / İstanbul Tel: Göztepe - Kuzey Yerleşkesi (Fakülteler-Enstitüler) Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu, Yanyol Üsküdar / İstanbul Tel: Sağlık Yerleşkesi S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktor Erkin Caddesi, Kadıköy / İstanbul Tel: Altunizade Yerleşkesi (İSMAM - SEM) Mahir İz Caddesi No: 17 Altunizade, Üsküdar / İstanbul Tel: İSTANBUL ÇEVREYOLU ATATÜRK HAVAALANI İSTANBUL ÇEVRE YOLU KISIKLI CADDESİ NUH KUYUSU CADDESİ ALTUNİZADE YERLEŞKESİ AKA GÜNDÜZ SOKAK MAHİR İZ CADDESİ CAPİTOL ALIŞVERİŞ MERKEZİ ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞI Katalog Künye Sanat Danışmanı: Doğan Arslan, Art Direktör: Ertan Toy, Grafik Tasarım: Funda Songür, İçerik Editörü: Öznur Arslan, Fotoğraf: Berkan Ünsal ÜSKÜDAR ALTUNİZADE YERLEŞKESİ SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI 38 39

21 40

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu

FEN FAKÜLTESİ. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu FEN FAKÜLTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans Programı Kataloğu İstanbul, 2015 İçindekiler SUNUM... 3 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Tanımı...3 MBG Bölümünün Vizyonu ve Misyonu......3

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

AKADEMİK FAALİYET RAPORU

AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde... KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2013 2/117

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL

Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Türkiye karar verirse her şeyi başarır. Turgut ÖZAL Ulusal, Bölgesel ve Küresel Alanda İhtiyaçlara Cevap Verecek Bir Dünya Üniversitesi Eğitime hak ettiği değer ve

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 İçindekiler 6 Rektörden Mesaj 8 Tarihçe 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler 4 Rektörden Mesaj 6 Tarihçe 8 İTÜ'lü Olmak 10 Eğitim Olanakları 12 Uluslararası İşbirliği 14 Burslar ve Başarı Ödülleri 16 Öğrencilere Hizmetler 20 Kampüsler 22 Ayazağa Kampüsü 24 Bilgisayar

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Düzenleme Tarihi: Ekim 1/100 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR. M. KEMAL ATATÜRK Düzenleme Tarihi: Ekim 2/100 Manas ın Yedi Vasiyeti: Birlik ve Beraberlik Anlayışı İçinde Olmak, Milletler arası Uyum, Dostluk

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Türkiye nin Teknoloji Üssü

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Türkiye nin Teknoloji Üssü İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Türkiye nin Teknoloji Üssü Büyük davamız en uygar ve en varlıklı bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de kökten bir devrim

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008 2012 MART 2007 ESOGÜ Stratejik Planı 2008 2012 28 Mart 2007 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiştir. Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin.

Burada istediğin her şey olabilir, ideallerini gerçekleştirebilirsin. Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer / İstanbul T +90 (212) 338 1000 F +90 (212) 338 1355 bizesorun@ku.edu.tr Koç Üniversitesi Batı Kampüsü Rumelifeneri Yolu Karşısı Emlak

Detaylı

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İstanbul Ocak - 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I II. III. IV GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumlulukları...4-6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler, TIP FAKÜLTESİ 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda,

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Eğitim ve sağlıkta daha da ileriye... 2012-2013

Eğitim ve sağlıkta daha da ileriye... 2012-2013 Eğitim ve sağlıkta daha da ileriye... 2012-2013 Başlarken İnsana değer vermek Bezmiâlem kültürünün temelini oluşturur. Fakir fukara, garip guraba, ihtiyacı olan her kim varsa yanında olmak, dertlere derman

Detaylı