BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***"

Transkript

1 BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** *** Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta GR: Birey olarak insan, toplum içinde yaamak ve her yönden insanlarla etkileim içinde olmak zorundadır. Sevinç, nee, heyecan, üzüntü, korku, kaygı, v.b. duygular yaamımızda her an bizimle olan, çevremizle paylatıımız, yani bizi biz yapan insani tepkilerdir. Eitim yaantısı süresince insan, örenme davranıının gerçekleip gerçeklemediinin belirlenmesi için, belirli sınama-ölçme sınavlarına tabi tutulurlar. Kimi zaman baarılı, kimi zaman da baarısız bulundukları bu sınavlar onların duygularını olumlu yada olumsuz yönde harekete geçirir. Ortaöretim son sınıf örencileri bu sınav duygusuyla daha çok iç içedir. Örenci Seçme Sınavı gibi geçmiten günümüze bütün bilgilerinin deerlendirilecei bir sınavla baa çıkmak zorunda kalırlar. Geleceini belirlemek, öretmenine,ailesine ve arkadalarına karı sorumluluklarını yerine getirmek, ite bakın ben baardım demek için çok çalıması gerekir. Bu düünce içinde olan örenci, girecei sınavı yaamından daha çok önemsedii için, doal olarak korku ve kaygı kaynaı haline getirir. Eitim sistemimizde, lise son sınıf örencilerinin geleceini belirlemek üzere girdikleri sınavlar; hem örenci hem de aileleri için duygusal gerilim kaynaı olmaktadır. Lise örencilerinin, meslek edinme ve geleceklerini belirleme amacıyla ba etmek zorunda kaldıkları üniversite sınavı bir korku ve kaygı dönemidir. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, kuruldukları zamandan günümüze müzik ve resim alanında eitim veren temel mesleki müzik eitimi kurumlarıdır. Günümüzde bu kurumların sayısı 53 ü bulmaktadır. AGSL bünyesinde bulunan ve aratırmamızın kapsamında yer alan müzik bölümleri, kurulu amaçları itibariyle; üniversitelerin Müzik Öretmenlii Anabilim Dalları, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bilimleri, Müzikoloji Bölümleri ve Devlet Konservatuarlarına alan bilgisi ile donanımlı örenci yetitiren bölümlerdir. AGSL örencileri, meslek edinme ve geleceklerini belirlemek amacıyla, dier liselerde örenim gören örencilerden ayrı olarak, birbirlerinden farklı özellik gösteren iki ayrı sınava girerek bir yüksek örenim kurumuna yerletirilmektedirler. Bu sınavlar, Yüksek Öretim Kurumu nun yaptıı Örenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve ikinci aama olarak, bünyesinde müzik ve resim eitimi veren eitim kurumları bulunan üniversitelerin uyguladıı Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) dır. Mezuniyetleri sonrasında ÖSS de geçerli puanı alan örencilerin, müzik eitimlerine devam etmeleri için Özel Yetenek Sınavlarında da baarılı olma zorunlulukları vardır. ÖSS de kültür derslerinden (sayısal, sözel, dil) sınava giren örenciler, özel yetenek sınavlarında ise mesleki dersler (müziksel iitme, çalma, söyleme) açısından deerlendirilmektedirler. Bu çalıma, AGSL müzik bölümü son sınıf örencilerinin ÖSS ve ÖYS ye giri aamasında yaadıkları kaygı durumunu incelemek ve sonucunda önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıtır. 1. KAYGI Köknel (1987) e göre; kaygı, nedeni bilinmeyen bir korku durumudur. nsan her an belirsiz bir tehlike yada felaket ile karılaacaını düünüp kendini tedirgin, gergin, sıkıntılı bir bekleyi içine sokar. Bir beklenti, istek yada güdünün iç ve/veya dı nedenlerle engellenmesi sonucu ortaya çıkan duygusal bir yaantıdır.(börü,2000) * Kocaeli Üniversitesi Eitim Fak. GSE Bölümü ** Abant zzet Baysal Üniversitesi Eitim Fak. GSE Bölümü

2 Kaygı; insanda iç ve dı uyarılar sonucu ortaya çıkan duygusal bir yaantıdır. Hazırlanması gereken derslerin birikip aırlaması, sizden beklenenlerin fazlalıı ve bütün bunları nasıl yapacaınızı bilememeniz büyük bir yük oluturur ve bu da zamanla bıkkınlık verir. Herkesin dönem dönem yaadıı bu usanma ve karamsarlık duygusu kaygı olarak adlandırılmaktadır. Kaygı bir heyecan türüdür ve heyecanların nedenlerini bireyin çevresini algılayı tarzından ayırmak olanaksızdır. (Öztürk,1997) Duygularımız olarak sıralayabileceimiz sevinç, üzüntü, korku ve heyecanın yanında bunların daha inceltilmi olanların da bulunduunu biliyoruz. Bunlardan biri de korkunun daha yaygınlamı ve kaynaı nesnesi kaybolmu olan türü kaygı (anxiety, angst) olarak adlandırdıımız duygudur. Günlük dilde ise kaygı kavramını daha çok endie yerine, yani bilinçli korkularımız için kullanırız. Örnein sınavdan, salıımızdan, bir toplantıdan yada zamanında yetiip yetiemeyeceimizden kaygı lanırız yada dünya yıkılsa umursamaz kiiler için kaygısız nitelemesini kullanırız. (Da,1999) Öner e göre kaygı temeli bilinçsiz olan fakat birey tarafından bilinçli olarak tespit edilen bir korku, tedirginlik ve endie duygusu olup fizyolojik deimelerle ve sözel yollarla iletilebilen bir duygudur. (Baykan,1998) Durumluk Kaygı: Tehlikeli koulların yarattıı genellikle her bireyin yaadıı geçici, duruma balı bir kaygıdır. Sürekli Kaygı: Objektif kriterlere göre nötr olan durumların birey tarafından tehlikeli ve özünü tehdit edici olarak algılanması sonucu oluan honutsuzluk ve mutsuzluk duygusudur. (Öner,1985) Freud a göre kaygı, fiziksel yada toplumsal çevreden gelen tehlikelere karı bireyi uyarma, gerekli uyumu yapabilme ve yaamı sürdürebilme ilevlerine katkıda bulunur Kaygı sorunu; birçok önemli sorunun bir araya toplandıı bir düüm noktası ve çözümü tüm ruhsal varlıımıza ıık tutacak bir bulmacadır. (Börü,2000) Davranıçı ekole göre ise kaygı insanın evrimsel olarak kolayca koullanmaya yatkın bir tepkisi olarak görülmekte, koullanmalar ve genellemeler sonucu olutuu ifade edilmektedir. Örenilmi bir tepkidir yani iç ve dı çevre etkileri, bir dier deyile yaantılar sonucunda kazanılmıtır ve örenmeyi salayan balantılar ortadan kalktıında bu tepkide yok olabilir. Bunun bir varyasyonunu yapan bilisel ekol ise, kaygı tepkisinin otomatik bir takım koullanmaların deil ama tehdit algısı ve kontrol duygusu gibi bilisel faktörlerin bir sonucu olduunu iddia etmektedir. Kiinin korkutucu durum karısında bunu ne kadar korkutucu olarak nitelendirdii, ne kadar kontrolü ve yetenekleri altında gördüüne önem verir. Kii durumu ne kadar korkutucu, kontrolü dıında ve var olan kapasitesi dıında algılıyorsa o kadar kaygılanır. Varoluçular konuyu baka bir açıdan ele almaktadırlar. Heidegger e göre insan kendi varlıından haberdar olan tek varlıktır. Aynı zamanda insan baka varlıkların da varolularını fark eder ve onlarla beraber aynı dünya içinde varolur. Fakat insan bu beraberlii kabul etmemekle, kendi özelliini ortaya koymakla, beraber bulunduu dier varlıklarla arasında bir mesafe sokmaya çalımaktadır nsan idrak ettii bu durumdan mahrum, sebepsiz varlıına bir sebep, bir sahip arama gayretine düer. te bu idrak, bu yalnızlıın farkına varma ve bu arama gayretleri onun sıkıntısına sebep olmaktadır. (Sevinç,1999) 2. SINAV KAYGISI Sınav örencinin ilgi, yetenek ve çalıma alıkanlıklarıyla kazanmı olduu bilgilerin deerlendirilmesidir. Sınav kiiliin deerlendirilmesi deildir. Sınavlarda uygulanan testler kiilik testleri olmayıp bilgi ve baarı testleridir. (Balta,2000) Sınav kaygısı, kaygının özel bir durumudur. Kaygı belirtileri olası bir baarısızlıkla ilgili endieye elik eden duygusal, bedensel ve davranısal tepkilerdir. (Öztürk,1997) Anne babanın, çocuu ile ilgili idealleri ve beklentileri çocuun sınırlarını zorluyorsa ortaya çıkacak duygu hali sınav kaygısı olabilir. (Öztürk,1997) Belirsiz kaygılar ve aırı duyarlık, sürekli sıkıntılı ve gergin olmalarına, umutlarını kolayca yitirmelerine neden olur. Dikkatlerini toplayamadıkları ve yanlı yapmaktan çok korktukları için karar vermede güçlük çekerler. Büyük zorlukla bir karara ulaabilseler bile,

3 yapmı olabilecekleri yanlılar ve bunların dourabilecei olumsuz sonuçlar üzerinde aırı bir kaygı sürdürürler (Geçtan,1997) Artık bir sınav çaında yaamaktayız. Dünyanın her yerinde birçok insanın hayatı yalnızca sınavlarla etkilenmekle kalmamakta, sınavdaki baarılarına göre hayatları hakkında kararlar da verilmektedir Bu nedenle, birçok örencinin sınavları tehdit edici olarak algılamasına ve sınavlar sırasında, özellikle doa bilimleri disiplinlerinde, geçici duygusal durum olarak tanımlanan durumluk kaygı yaamasına aırmamak gerekir. (Öztürk,1997) Gencin yaamında önemli bir aama olarak görülen üniversite sınavı ister istemez kaygı yaratacaktır. Sınavın kendi hayatında önemli bir rol oynayacaına inanan her örencide son hafta içinde u deiikliklerin görülmesi doaldır. (Balta 1998): -iddetli bir huzursuzluk duygusu ve ders çalıırken dikkati toplamakta güçlük. -Kalp vuru sayısının veya vuru iddetinin artması, solunumun sıklaması, kesik kesik nefes almak ve farkında olmadan nefes tutmak. -Yapılan tekrarlarda zihnin bulanması, örenilmi olan bilgilerin karmakarıık olduu duygusuna kapılma. -Zamanın çok çabuk geçtii inancı ve panik duygusu. -Ders çalıma sırasında bir konuyu tekrarlarken, tam olarak anlamadan bir baka konuya geçme istei. -Yakın çevredeki arkadaların sınava daha iyi hazırlandıı ve daha baarılı olacakları duygusu. (Yeilyaprak,2003) Rehberlik ve Aratırma Servisi görevlilerinin ders yılı içinde yüksek kaygılı olduklarını saptayarak kaygı azaltma seminerlerine aldıkları gençlerden seminer süresince duydukları beklediklerinden ötede ifadelerdi: Uyku uyuyamaz durumdayım ; Kazanamazsam mahvolurum ; Yemek yiyemiyorum ; Hayattan hiçbir zevk alamıyorum ; stediim yere giremezsem, ölsem daha iyi ve bunlara benzer daha birçok söz, son derece doal bir ekilde örencilerin azından dökülüyordu. Bu duygu ve düüncelerin örenmeyi engellediini ve onların baarılarını olumsuz yönde etkilediini tekrarlamaya gerek duymuyoruz... Sınav kaygısıyla baa çıkmak bedensel, zihinsel ve davranı düzeyindeki düzenleme ve çabaları gerektirir (Balta,2000) Sınav kaygısı yüksek olan birey herhangi bir sınav/deerlendirme durumunda özvarlıının tehdit edildii korkusuna kapılır. Yalnızca sınavda deil, grup içinde konuma, soru sorma, sorulara cevap verme, tartımalara katılma, yüksek sesle okuma, v.b. etkinliklerde de korkulu, sinirli, gergin ve heyecanlı olurlar. (Öztürk, 1997) Yüksek sınav kaygısı zihnin çalıma sürecini, akılcılıı, duruma adapte olmayı güçletirir ve dolayısıyla sınav performansını düürür. Bu konuda yapılan bir aratırmada üniversite giri sınavına hazırlanan örencilerin kaygı düzeyi, genel cerrahi bölümünde ameliyata alınacak hastaların kaygı düzeyinden çok daha yüksek bulunmutur (Balta,1998). Görüldüü gibi sınav, genç için bir ölüm kalım meselesi olarak algılanmaktadır. Aynı aratırma bulguları, kız örencilerin erkeklerden daha yüksek kaygılı olduklarını göstermitir. (Yeilyaprak, 2003) Örencilerin yaamlarında, bu kadar çok yer alan ve endielenmelerine neden olan sınav kaygısı, geleceimizin mimarı olan genç nesilleri etkilemektedir. Bu aratırmada, üniversiteye girite sınav kaygısını yaayan örencilerden bir kesit alınıp, aratırılmak istenmitir. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Örencileri, giri bölümünde belirtildii gibi iki ayrı sınava girip, iki kez sınav kaygısı yaadıkları için aratırılmaya deer bulunmutur. YÖNTEM Aratırma, deneysel yöntemlerden tek gruplu öntest-sontest modeli kullanılarak gerçekletirilmitir. Veri toplama aracı olarak geçerlik-güvenirlii alınmı olan Sınav Kaygı Envanteri (SKE) ve aratırmacılar tarafından hazırlanan kiisel bilgileri ve aratırma sorularını içeren bir anket uygulanmıtır.

4 Evren: Bu aratırmanın evrenini, Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü örencileri oluturmaktadır. Örneklem: Bolu AGS Lisesinden öretim yılı müzik bölümü son sınıf örencileri (N=20) aratırmanın örneklemini oluturmaktadır. Verilerin Toplanması: Veri toplama aracı olarak Spielberger ve bir grup doktora örencisi tarafından Güney Florida Üniversitesi nde yılları arasında gerçekletirilen, Necla Öner-Deniz Albayrak tarafından Türkçe ye çevrilen (1980 yılında yayınlanan) Sınav Kaygı Envanteri (SKE) ve aratırmacılar tarafından gelitirilen, kiisel bilgileri ve aratırma sorularını içeren öntestte12, sontestte 9 sorudan oluan bir anket kullanılmıtır. Hazırlanan bu anketler, eitim-öretim yılı sonunda, Bolu AGSL müzik bölümü son sınıf örencilerine ÖSS ve Özel yetenek Sınavı öncesinde uygulanmıtır. ÖSS ye 20 örencinin tamamı; Bolu ABÜ Eitim Fak. GSE. Müzik Öretmenlii ABD nda yapılan ÖYS ye ise 16 örenci girmitir. 4 örenci bu sınava katılamamıtır. Sınav kaygı envanterinin tümtest puanı için, 20 soruya verilen yanıtların hepsi dikkate alınmıtır. Her yanıt için aırlık 1 ile 4 arasında deitiinden, en düük tümtest puanı 20, en yüksek tümtest puanı ise 80 dir. Verilerin Çözümlenmesi: Örencilerin ÖSS ve ÖYS kaygı durumlarının belirlenmesi için hazırlanan anket ve sınav kaygı envanteri sonuçları ayrı ayrı sayısallatırılmıtır. Anket sorularına verilen cevapların frekans ve yüzde deerleri alınıp tablo haline getirilmitir. Sınav kaygı envanterine verilen cevaplar,öntest-sontest modelinde t-testi yapılmı tümtest deeri tablolatırılmıtır. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde, Bolu AGSL Müzik Bölümü son sınıf örencilerinin ÖSS ve ÖYS kaygıları arasında bir farklılık olup olmadıına ilikin yapılan aratırmada, öntest ve sontest verilerinden elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmitir. 1. Örencilere ÖSS ye Yönelik Uygulanan Öntest Aratırma Bulguları ve Yorumları Aratırmacılar tarafından hazırlanan öntest sorularından elde edilen ve Frekans verileri aaıda verilmitir.bu çalımada öntestte 20 örenci katılmıtır. Çizelge 1 Örencilerin Eitimleri Sırasında Nerede Kaldıklarına likin Bulgular Eitiminiz sırasında nerede Frekans kalıyorsunuz Ailem ile birlikte Akrabalarımın yanında 2 10 Pansiyonda/örenci yurdunda 6 30 Toplam Çizelge 1 de görüldüü gibi; örencilerin büyük çounluu olan %60 ı aileleriyle kalırken, sırasıyla %30 u örenci yurdunda ve %10 u akrabalarının yanında kalmaktadır. Çizelge 2 Örencilerin Geleceklerini Belirlemek çin Yaptıkları Seçime likin Bulgular Geleceiniz için nasıl bir seçim yaparsınız Frekans ÖSS ile bir Yüksek Öretim Kurumuna yerlemek istiyorum ÖYS ile Müzik Eitimi veren herhangi bir Yüksek Öretim Kurumuna yerlemek istiyorum Toplam

5 Çizelge 2 den anlaıldıı gibi; örencilerin tamamına yakın bir çounluunun (%95) ÖYS ile Müzik Eitimi veren herhangi bir Yüksek Öretim Kurumuna yerlemek istemilerdir. Bu sonuca göre, örencilerin bilinçli olarak AGSL lerini tercih ettikleri ve geleceklerini müzik üzerine kurmak istedikleri düünülmektedir. Çizelge 3 Örencilerin ÖSS çin Uyguladıkları Çalımalara likin Bulgular ÖSS için nasıl bir çalıma Frekans uyguluyorsunuz Dershaneye devam ediyorum Kendim hazırlanıyorum 3 15 Toplam Çizelge 3 de; örencilerin %85 inin Dershaneye devam ettii, kalan %15 lik bir bölümünün sınava kendisinin hazırlandıı belirlenmitir. Bu sonuca göre, üniversite sınavına hazırlık aamasının zorunluluu olarak görülen dershaneler; aile ve örencinin sınav kazanılmasının güvencesi olarak gördüü kurumlardır. Çizelge 4 Örenci Ailelerinin ÖSS le lgili Tutumlarına likin Bulgular Ailem ÖSS yi mutlaka kazanmam gerektiini söylüyor. Ailem ÖSS yi kazanmasam da önemli olmadıını belirtip canın saolsun diyor. Ailem her fırsatta ÖSS için çalımam gerektiini söylüyor. Evet Hayır F 4 16 % F 7 13 % F 13 7 % Ailem ile ÖSS ye Çalıtın, çalımadın, F 5 15 az çalıtın diye tartıtıımız oluyor. % Çizelge 4 te; ailelerin %80 lik bir çounluunun çocuklarına ÖSS yi kazanmaları konusunda baskı uygulamadıkları ortaya çıkmaktadır. Ailelerin %20 si ise çocuklarına mutlaka kazanmaları konusunda baskı uygulamaktadır. Ailelerin büyük çounluunun, çocuklarının bu sıkıntılı dönemlerinde anlayılı olmaları sevindiricidir. Ailelerin %65 lik çounluu ÖSS ile ilgili çocuklarına destek olup, kazanmasa da önemli olmadıını söyleyebilecek yürekliliktedirler. Aileler sınav konusunda ne kadar anlayılı olsalar da, %65 lik bir çounluunun çocuklarına her fırsatta sınav için çalımaları gerektiini söyledikleri ortaya çıkmıtır. Ailelerin %75 i ile çocukları arasında ÖSS hazırlıına ilikin bir tartıma yaanmıyor. Bu sonuç önceki maddelerde belirlenen anlayıla çelimektedir. Çizelge 5 Örencilerin Arka Arkaya Girdikleri ÖSS ve ÖYS Sınavlarından Etkilenme Derecelerine likin Bulgular ÖSS den sonra ÖYS ye Frekans girmeniz sizi ne derece etkiliyor. Çok etkiliyor Biraz etkiliyor 9 45 Hiç etkilemiyor 1 5 Toplam Çizelge 5 ten anlaıldıı gibi, ÖSS den sonra ÖYS ye girmek, örencilerin %50 sini çok etkiliyor, %45 ini biraz etkiliyor, %5 ini de hiç etkilemiyor. Bu sonuca göre örencilerin arka arkaya girdikleri bu iki farklı sınavı baarmak için bir kaygı yaadıı sonucuna varılabilir.

6 Çizelge 6 Sınava Hazırlanma Sürecine Olumsuz Olarak Etki Eden Maddelere likin Görüler Çok Biraz Hiç Bo Maddeler Etkiliyor Etkiliyor Etkilemiyor Konserler ve provalar (etkinlikler) sınava hazırlanma sürecinizi ne derece etkiliyor. F Bireysel ders ödevlerini yetitirebilme çabası sınava hazırlanma sürecinizi ne derece etkiliyor. dareci ve öretmenlerin tutumları sınava hazırlanma sürecinizi ne derece etkiliyor. % F % F % Okul pansiyonunda (yurt) kalmak sınava F hazırlanma sürecinizi ne derece etkiliyor. % Evdeki çalıma ortamı sınava hazırlanma F sürecinizi ne derece etkiliyor. % Sınava hazır olmama düüncesi sınava hazırlanma sürecinizi ne derece etkiliyor. F % Çizelge 6 da görüldüü gibi, yıl içinde yapılan konserler ve provalar, örencilerin sınava hazırlıını %60 oranında çok etkiliyor seçeneinde younlamıtır. Ders yılı içinde çok youn bir ekilde etkinlik hazırlıı olan örencilerin sınav hazırlıına gereken önemi veremedikleri anlaılmaktadır. Bireysel ödevlerin hazırlanması aaması %60 oranıyla örencileri hiç etkilemiyor. Bu sonuca göre; örencilerin ders ödevlerine, sınav hazırlıı kadar önem verdikleri sonucuna varılabilir. dareci ve Öretmenlerin sınava yönelik olumsuz tutumları %65 lik bir oranda biraz etkiliyor seçeneinde olumutur. Okul pansiyonunda kalmak %50 ile hiç etkilemiyor seçeneinde bulunmutur ve örencilerin %20 si bu soruyu cevapsız bırakmıtır. Evdeki çalıma ortamı, örencilerin sınav hazırlıını %80 lik bir çounlukla hiç etkilemiyor seçeneinde bulunmutur. Bu sonuçlara göre, örencilerin ev yada yurt ortamından olumsuz olarak etkilenmedikleri düünülmektedir. Sınava hazır olmama düüncesi, örencilerin %50 sini biraz etkiliyor, %30 unu ise hiç etkilemiyor. Örencilerin sınav hazırlıı döneminde çok fazla olumsuz etkenle karılamadıkları, yada bu olumsuz etkenleri en aza indirgedikleri düünülmektedir. 2. Örencilere ÖYS ye Yönelik Uygulanan Sontest Aratırma Bulguları ve Yorumları Aratırmacılar tarafından hazırlanan sontest sorularından elde edilen ve Frekans verileri aaıda verilmitir.bu çalıma Abant zzet Baysal Üniversitesi Eitim Fakültesi GSEB Müzik Öretmenlii ABD nın açmı olduu ÖYS nda uygulanmı ve Bolu AGSL örencilerinden bu sınava 16 örenci katılmıtır. Çizelge 7 Örencilerin Kaç Üniversitenin ÖYS na Bavurduuna likin Bulgular Bu sene kaç üniversitenin özel Frekans yetenek sınavına bavurdunuz? ve daha fazla Toplam Çizelge 7 de görüldüü gibi, örencilerin %43.8 i iki; %37.5 i üç; %12.5 i bir; %6.3 ü dört kez yada daha fazla ÖYS ye bavurmutur. Bu durum, örencilerin maddi olanakları ölçüsünde anslarını çoaltıp farklı yerlerin sınavını deneyerek bir bölüme yerleme çabalarını ortaya koymaktadır.

7 Çizelge 8 Örencilerin ÖYS çin Uyguladıkları Çalımalara likin Bulgular Özel yetenek sınavı için nasıl Frekans bir çalıma uyguluyorsunuz? Özel ders alıyorum Kendim hazırlanıyorum Özel ders almamın yanı sıra kendim hazırlanıyorum Toplam Çizelge 8 örencilerin ÖYS için çalımalarını ortaya koymaktadır. %56.3 ü sınavlara kendisi hazırlanırken; %37.5 i özel ders ve kendi çalıması ile; %6.3 ü sadece özel ders alarak sınavlara hazırlandıklarını belirtmilerdir. Bu sonuç okulda aldıkları alan eitiminin yeterli olduunu düündürmektedir. Çizelge 9 Örenci Ailelerinin ÖYS le lgili Tutumlarına likin Bulgular Ailem ÖYS yi mutlaka kazanmam gerektiini söylüyor. Ailem ÖYS yi kazanmasam da önemli olmadıını belirtip canın saolsun diyor. Ailem her fırsatta ÖYS için çalımam gerektiini söylüyor. Evet Hayır F 4 12 % F 8 8 % F 6 10 % Çizelge 9 dan elde edilen bulgulara göre; ailelerin örencilere ÖSS de gösterdikleri tutumla paralel sonuçlar bulunmutur. Ailelerin %75 lik bir çounluunun çocuklarına ÖYS yi kazanmaları konusunda baskı uygulamadıkları ortaya çıkmaktadır. Ailelerin %25 i ise çocuklarına mutlaka kazanmaları konusunda baskı uygulamaktadır. Aileler, çocuklarına ÖSS yi kazanamasalar bile önemli olmadıını belirtip, destek olmular ama bu durum ÖYS de deimi ve yarı yarıya eitlenmitir. Ailelerin sınav konusundaki anlayıı farklı olsa da, %62.5 lik bir çounluunun çocuklarını her fırsatta sınava çalımaları konusunda zorlamadıkları sonucu ortaya çıkmıtır. Bu durum, ailelerin ÖSS korkusunu yenip, çocuklarına ÖYS konusunda daha fazla güvendiklerini ortaya çıkarmıtır. Çizelge 10 Örencilerin ÖYS yi Denemekteki Amaçlarına likin Bulgular Örencilerin ÖYS yi Frekans denemekteki amacı nedir AGSL mezunuyum, tek amacım bir müzik bölümüne yerlemek Yeteneime güveniyorum Toplam Çizelge 10 da örencilerin meslek seçimi konusunda bilinçli oldukları anlaılmaktadır. Yeteneine güvenen ve AGSL de okuyup geleceine yön veren, alanı ile ilgili almı olduu eitime güvenen örenciler oldukları anlaılmıtır. 3. Örencilerin ÖSS ve ÖYS ye Yönelik Kaygıları Arasında Anlamlı Fark Olup Olmadıına likin Öntest-Sontest Bulguları ve Yorumları Veri toplama aracı olarak Spielberger ve bir grup doktora örencisi tarafından Güney Florida Üniversitesi nde yılları arasında gerçekletirilen, Necla Öner-Deniz Albayrak tarafından Türkçe ye çevrilen (1980 yılında yayınlanan) Sınav Kaygı Envanteri (SKE); örencilere ÖSS ve ÖYS öncesi uygulanmı, sınav kaygısına yönelik görülerinden elde edilen t-testi sonuçları aaıda verilmitir.

8 ÇZELGE 11 Örencilerin ÖSS ve ÖYS Kaygıları Arasında Anlamlı Fark Olup Olmadıına likin Görüler Toplam N X SS Sd T P Ön test Son test *P<.05 Çizelge 11 de görüldüü gibi örencilerin, ÖSS ve ÖYS ile ilgili kaygıları öntest-sontest sonrasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Her iki testte de örencilerin sınav aamasında sık sık kaygı yaadıkları ortaya çıkmıtır. Bu sonuçlara göre, örencilerin, yaamlarında bir dönüm noktası olan ÖSS ve ÖYS ye eit bir ekilde önem verdikleri, her iki sınavında önlerinde aılması gereken bir engel olduunu kabul ettikleri sonucuna varılabilir. ÇZELGE 12 Örencilerin Cinsiyet Deikenine Göre ÖSS ve ÖYS Kaygıları Arasında Anlamlı Fark Olup Olmadıına likin Görüler Cinsiyet N X SS Sd T P Kız Erkek *P<.05 Çizelge 12 den elde edilen sonuçlara göre, örencilerin ÖSS ve ÖYS ile ilgili kaygıları cinsiyet deikenine göre öntest-sontest sonrasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Çizelge 2 incelendiinde erkek ve kız örencilerin sık sık sınav kaygısı yaadıı ortaya çıkmaktadır. Bu sonuca göre; cinsiyeti ne olursa olsun örencilerin her iki sınavı da önemsedikleri, aynı derecede kaygı yaadıkları söylenebilir. SONUÇ VE ÖNERLER Bolu li evren olarak alınan bu aratırmada, elde edilen bulgular ııında, belirlenen sonuçlar aaıda maddeler halinde sıralanmıtır. 1. Bolu AGSL Müzik Bölümü örencilerinin, ilgi ve yetenekleri dorultusunda bilinçli olarak meslek seçimi yaptıkları belirlenmitir.kuzgun a göre Meslek seçimi, bireyin kendisine açık meslekleri, çeitli yönleriyle deerlendirip, kendi gereksinmelerini dikkate alarak, istenilir yönleri çok, istenmeyen yönleri az olan birine yönelmeye karar vermesidir.(kuzgun,1982) Bireyin ihtiyaçları, duyguları, tutumları, deerleri, ilgileri ve yetenekleri mesleinin seçiminde önemli rol oynar.(kepçeolu,1994) 2. ÖSS hazırlıında, dier okullarda okuyan örenciler gibi Özel Dershanelere gidip, onları sınav kazanmak için bir güvence olarak gördükleri, 3. ÖYS hazırlıında, okulda aldıkları eitimi yeterli görüp, kendi çalımalarıyla sınava hazırlandıkları, 4. Aileler, her ne kadar çocuklarının ÖSS yi kazanamamasından korksalar bile, bilinçli veliler olarak onları destekledikleri sonucuna varılmıtır. T-testi sonuçlarına göre; 5. Örencilerin, ailelerinin de ilgi ve desteini almalarına ramen geleceklerini belirleyen ÖSS ve ÖYS den eit oranda kaygı duydukları, 6. Cinsiyet deikenine göre yapılan aratırmalarda, kız örencilerin erkeklere oranla daha çok sınav kaygısı yaadıının belirtildii çalımalardan farklı olarak (bkz;sevinç,1999; Balta,2000), bu aratırmada, kız ve erkek örencilerin aynı oranda (sık sık) sınav kaygısı yaadıı sonucuna varılmıtır. Eldeki sonuçlar ııında aaıdaki önerilere yer verilmitir. 1. Üniversite sınavına hazırlık aamasında büyük bir sektör haline gelen dershanelerin, orta öretim kurumlarının yerini almasını engellemek, örencileri ve aileleri bilinçlendirip, okulda verilen eitimin yeterli olacaına inandırma gereklilii düünülmektedir. 2. Okul-aile ibirlii ve okul rehberlik servisinin katkıları ile, ergenlik dönemi sorunları yanında bir de sınav kaygısı yaayan örencilerin sınav kaygısını yenmek için psikolojik danıma ve rehberlik hizmetlerine yer verilmelidir.

9 KAYNAKÇA: 1. Balta, A ( 2000 ), Stres Altında ezilmeden Örenmede ve Sınavlarda Üstün Baarı, stanbul, Remzi Kitabevi, 18.Basım. 2. Baykan, Ö ( 1998 ), Lise Örencilerinin Mesleki Yönelimleri Ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki liki, zmit,yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Börü,A ( 2000 ), Üniversite Giri Sınavlarında Örencilerin Yaadıı Kaygı Ve Nedenleri, Eskiehir, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4. Da, ( 1999 ), Psikoloji Iıında Kaygı, Ankara, Dou Batı Düünce Dergisi, Sayı:6, Felsefe Sanat ve Kültür Yayınları. 5. Geçtan, E ( 1985 ), nsan Olmak, stanbul, Remzi Kitabevi, 18. Basım. 6. Öner, N ( 1985 ), Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, stanbul, Boaziçi Üniversitesi Yayınları. 7. Kepçeolu, M ( 1994 ), Psikolojik Danıma Ve Rehberlik, Ankara, Özerler Matbaası. 8. Kuzgun, Y ( 1982 ), Mesleki Rehberliin Bireylerin Yetenek Ve lgilerine Uygun Meslekleri Tanımalarına Etkisi, Ankara, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 9. Öztürk, G ( 1997 ), Psikolojik Danıma ve Rehberlik,stanbul, stanbul Üniversitesi, Eitim Bilimleri Bölümü, PDR ABD, Yayınlanmamı Ders Notları. 10. Sevinç,M. T ( 1999 ), Lise Son Sınıf Örencilerinde, Kaygı Ve Baarı Düzeyleri Arası likinin Aratırılması, Kullanılan Ölçüm Yöntemlerinin Güvenirlik Ve Geçerliliinin ncelenmesi, stanbul, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Biyoistatistik Bilim Dalı. 11. Yeilyaprak, B ( 2003 ), Eitimde Rehberlik Hizmetleri-Geliimsel Yaklaım, Ankara, Nobel Yayın Daıtım,6.Basım.

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

9(-('!*&'9&!,.'+31=1!

9(-('!*&'9&!,.'+31=1! "#$# "#$# %&''&()&"&%*+,+-'.). +-+/0'12-&3(45&"(5& +6.,7)4("&%'&5(5& *+".+3418+ 84094+%. 9(-('*&'9&,.'+31=1,7'-:;

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ SOSYAL B L MLER HAKKINDAK GÖRÜ LER VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON SOCIAL STUDIES

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ SOSYAL B L MLER HAKKINDAK GÖRÜ LER VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON SOCIAL STUDIES Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL ÖNCES ÖRETMEN

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER

MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat YENLMEZ ve Erhan BOZKURT Matematik Eitiminde Çoklu Zeka MATEMATK ETMNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA YÖNELK ÖRETMEN DÜÜNCELER Kürat Yenilmez ve Erhan Bozkurt ÖZET Bu aratırmanın amacı, Matematik ve Sınıf

Detaylı

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI KABAK LF ( LUFFA CYLNDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI PROJEY HAZIRLAYANLAR: M. Nur ALBAYRAK B. Selcen BEYDA DANIMAN ÖRETMEN: Binnur AKINER ORAL ÖZEL EGE LSES 2009 ÇERK LSTES Proje

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi *

Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Baarılarına ve Tutumlarına Etkisi * Sosyal Bilgiler Ö!retiminde Mizah Kullanımının Ö!rencilerin Akademik Ba"arılarına ve Tutumlarına Etkisi * The Effect of Humour Usage in Social Science Teaching on Academic Success and Attitude of Students!ahin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Prof. Gül Çimen *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ETM BLMLER ANABLM DALI ÇATIMA ÇÖZME ETM PROGRAMININ ORTAÖRETM DOKUZUNCU SINIF DÜZEYNDEK ÖRENCLERN ÇATIMA ÇÖZME BECERLERNE ETKS Zeliha UYSAL YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS

GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 137-155 137 GRUP REHBERLNN LSE 1. SINIF ÖRENCLERNN ALAN TERCHLERNDE GERÇEKÇ DAVRANMALARINA ETKS Davut AYDIN Ahi Evran

Detaylı

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei)

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Derya SEVM KORKUT 1, Tarık GEDK 1, Ouzhan UZUN 2 Özet Orman Endüstri

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı