BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***"

Transkript

1 BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** *** Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta GR: Birey olarak insan, toplum içinde yaamak ve her yönden insanlarla etkileim içinde olmak zorundadır. Sevinç, nee, heyecan, üzüntü, korku, kaygı, v.b. duygular yaamımızda her an bizimle olan, çevremizle paylatıımız, yani bizi biz yapan insani tepkilerdir. Eitim yaantısı süresince insan, örenme davranıının gerçekleip gerçeklemediinin belirlenmesi için, belirli sınama-ölçme sınavlarına tabi tutulurlar. Kimi zaman baarılı, kimi zaman da baarısız bulundukları bu sınavlar onların duygularını olumlu yada olumsuz yönde harekete geçirir. Ortaöretim son sınıf örencileri bu sınav duygusuyla daha çok iç içedir. Örenci Seçme Sınavı gibi geçmiten günümüze bütün bilgilerinin deerlendirilecei bir sınavla baa çıkmak zorunda kalırlar. Geleceini belirlemek, öretmenine,ailesine ve arkadalarına karı sorumluluklarını yerine getirmek, ite bakın ben baardım demek için çok çalıması gerekir. Bu düünce içinde olan örenci, girecei sınavı yaamından daha çok önemsedii için, doal olarak korku ve kaygı kaynaı haline getirir. Eitim sistemimizde, lise son sınıf örencilerinin geleceini belirlemek üzere girdikleri sınavlar; hem örenci hem de aileleri için duygusal gerilim kaynaı olmaktadır. Lise örencilerinin, meslek edinme ve geleceklerini belirleme amacıyla ba etmek zorunda kaldıkları üniversite sınavı bir korku ve kaygı dönemidir. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, kuruldukları zamandan günümüze müzik ve resim alanında eitim veren temel mesleki müzik eitimi kurumlarıdır. Günümüzde bu kurumların sayısı 53 ü bulmaktadır. AGSL bünyesinde bulunan ve aratırmamızın kapsamında yer alan müzik bölümleri, kurulu amaçları itibariyle; üniversitelerin Müzik Öretmenlii Anabilim Dalları, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bilimleri, Müzikoloji Bölümleri ve Devlet Konservatuarlarına alan bilgisi ile donanımlı örenci yetitiren bölümlerdir. AGSL örencileri, meslek edinme ve geleceklerini belirlemek amacıyla, dier liselerde örenim gören örencilerden ayrı olarak, birbirlerinden farklı özellik gösteren iki ayrı sınava girerek bir yüksek örenim kurumuna yerletirilmektedirler. Bu sınavlar, Yüksek Öretim Kurumu nun yaptıı Örenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve ikinci aama olarak, bünyesinde müzik ve resim eitimi veren eitim kurumları bulunan üniversitelerin uyguladıı Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) dır. Mezuniyetleri sonrasında ÖSS de geçerli puanı alan örencilerin, müzik eitimlerine devam etmeleri için Özel Yetenek Sınavlarında da baarılı olma zorunlulukları vardır. ÖSS de kültür derslerinden (sayısal, sözel, dil) sınava giren örenciler, özel yetenek sınavlarında ise mesleki dersler (müziksel iitme, çalma, söyleme) açısından deerlendirilmektedirler. Bu çalıma, AGSL müzik bölümü son sınıf örencilerinin ÖSS ve ÖYS ye giri aamasında yaadıkları kaygı durumunu incelemek ve sonucunda önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıtır. 1. KAYGI Köknel (1987) e göre; kaygı, nedeni bilinmeyen bir korku durumudur. nsan her an belirsiz bir tehlike yada felaket ile karılaacaını düünüp kendini tedirgin, gergin, sıkıntılı bir bekleyi içine sokar. Bir beklenti, istek yada güdünün iç ve/veya dı nedenlerle engellenmesi sonucu ortaya çıkan duygusal bir yaantıdır.(börü,2000) * Kocaeli Üniversitesi Eitim Fak. GSE Bölümü ** Abant zzet Baysal Üniversitesi Eitim Fak. GSE Bölümü

2 Kaygı; insanda iç ve dı uyarılar sonucu ortaya çıkan duygusal bir yaantıdır. Hazırlanması gereken derslerin birikip aırlaması, sizden beklenenlerin fazlalıı ve bütün bunları nasıl yapacaınızı bilememeniz büyük bir yük oluturur ve bu da zamanla bıkkınlık verir. Herkesin dönem dönem yaadıı bu usanma ve karamsarlık duygusu kaygı olarak adlandırılmaktadır. Kaygı bir heyecan türüdür ve heyecanların nedenlerini bireyin çevresini algılayı tarzından ayırmak olanaksızdır. (Öztürk,1997) Duygularımız olarak sıralayabileceimiz sevinç, üzüntü, korku ve heyecanın yanında bunların daha inceltilmi olanların da bulunduunu biliyoruz. Bunlardan biri de korkunun daha yaygınlamı ve kaynaı nesnesi kaybolmu olan türü kaygı (anxiety, angst) olarak adlandırdıımız duygudur. Günlük dilde ise kaygı kavramını daha çok endie yerine, yani bilinçli korkularımız için kullanırız. Örnein sınavdan, salıımızdan, bir toplantıdan yada zamanında yetiip yetiemeyeceimizden kaygı lanırız yada dünya yıkılsa umursamaz kiiler için kaygısız nitelemesini kullanırız. (Da,1999) Öner e göre kaygı temeli bilinçsiz olan fakat birey tarafından bilinçli olarak tespit edilen bir korku, tedirginlik ve endie duygusu olup fizyolojik deimelerle ve sözel yollarla iletilebilen bir duygudur. (Baykan,1998) Durumluk Kaygı: Tehlikeli koulların yarattıı genellikle her bireyin yaadıı geçici, duruma balı bir kaygıdır. Sürekli Kaygı: Objektif kriterlere göre nötr olan durumların birey tarafından tehlikeli ve özünü tehdit edici olarak algılanması sonucu oluan honutsuzluk ve mutsuzluk duygusudur. (Öner,1985) Freud a göre kaygı, fiziksel yada toplumsal çevreden gelen tehlikelere karı bireyi uyarma, gerekli uyumu yapabilme ve yaamı sürdürebilme ilevlerine katkıda bulunur Kaygı sorunu; birçok önemli sorunun bir araya toplandıı bir düüm noktası ve çözümü tüm ruhsal varlıımıza ıık tutacak bir bulmacadır. (Börü,2000) Davranıçı ekole göre ise kaygı insanın evrimsel olarak kolayca koullanmaya yatkın bir tepkisi olarak görülmekte, koullanmalar ve genellemeler sonucu olutuu ifade edilmektedir. Örenilmi bir tepkidir yani iç ve dı çevre etkileri, bir dier deyile yaantılar sonucunda kazanılmıtır ve örenmeyi salayan balantılar ortadan kalktıında bu tepkide yok olabilir. Bunun bir varyasyonunu yapan bilisel ekol ise, kaygı tepkisinin otomatik bir takım koullanmaların deil ama tehdit algısı ve kontrol duygusu gibi bilisel faktörlerin bir sonucu olduunu iddia etmektedir. Kiinin korkutucu durum karısında bunu ne kadar korkutucu olarak nitelendirdii, ne kadar kontrolü ve yetenekleri altında gördüüne önem verir. Kii durumu ne kadar korkutucu, kontrolü dıında ve var olan kapasitesi dıında algılıyorsa o kadar kaygılanır. Varoluçular konuyu baka bir açıdan ele almaktadırlar. Heidegger e göre insan kendi varlıından haberdar olan tek varlıktır. Aynı zamanda insan baka varlıkların da varolularını fark eder ve onlarla beraber aynı dünya içinde varolur. Fakat insan bu beraberlii kabul etmemekle, kendi özelliini ortaya koymakla, beraber bulunduu dier varlıklarla arasında bir mesafe sokmaya çalımaktadır nsan idrak ettii bu durumdan mahrum, sebepsiz varlıına bir sebep, bir sahip arama gayretine düer. te bu idrak, bu yalnızlıın farkına varma ve bu arama gayretleri onun sıkıntısına sebep olmaktadır. (Sevinç,1999) 2. SINAV KAYGISI Sınav örencinin ilgi, yetenek ve çalıma alıkanlıklarıyla kazanmı olduu bilgilerin deerlendirilmesidir. Sınav kiiliin deerlendirilmesi deildir. Sınavlarda uygulanan testler kiilik testleri olmayıp bilgi ve baarı testleridir. (Balta,2000) Sınav kaygısı, kaygının özel bir durumudur. Kaygı belirtileri olası bir baarısızlıkla ilgili endieye elik eden duygusal, bedensel ve davranısal tepkilerdir. (Öztürk,1997) Anne babanın, çocuu ile ilgili idealleri ve beklentileri çocuun sınırlarını zorluyorsa ortaya çıkacak duygu hali sınav kaygısı olabilir. (Öztürk,1997) Belirsiz kaygılar ve aırı duyarlık, sürekli sıkıntılı ve gergin olmalarına, umutlarını kolayca yitirmelerine neden olur. Dikkatlerini toplayamadıkları ve yanlı yapmaktan çok korktukları için karar vermede güçlük çekerler. Büyük zorlukla bir karara ulaabilseler bile,

3 yapmı olabilecekleri yanlılar ve bunların dourabilecei olumsuz sonuçlar üzerinde aırı bir kaygı sürdürürler (Geçtan,1997) Artık bir sınav çaında yaamaktayız. Dünyanın her yerinde birçok insanın hayatı yalnızca sınavlarla etkilenmekle kalmamakta, sınavdaki baarılarına göre hayatları hakkında kararlar da verilmektedir Bu nedenle, birçok örencinin sınavları tehdit edici olarak algılamasına ve sınavlar sırasında, özellikle doa bilimleri disiplinlerinde, geçici duygusal durum olarak tanımlanan durumluk kaygı yaamasına aırmamak gerekir. (Öztürk,1997) Gencin yaamında önemli bir aama olarak görülen üniversite sınavı ister istemez kaygı yaratacaktır. Sınavın kendi hayatında önemli bir rol oynayacaına inanan her örencide son hafta içinde u deiikliklerin görülmesi doaldır. (Balta 1998): -iddetli bir huzursuzluk duygusu ve ders çalıırken dikkati toplamakta güçlük. -Kalp vuru sayısının veya vuru iddetinin artması, solunumun sıklaması, kesik kesik nefes almak ve farkında olmadan nefes tutmak. -Yapılan tekrarlarda zihnin bulanması, örenilmi olan bilgilerin karmakarıık olduu duygusuna kapılma. -Zamanın çok çabuk geçtii inancı ve panik duygusu. -Ders çalıma sırasında bir konuyu tekrarlarken, tam olarak anlamadan bir baka konuya geçme istei. -Yakın çevredeki arkadaların sınava daha iyi hazırlandıı ve daha baarılı olacakları duygusu. (Yeilyaprak,2003) Rehberlik ve Aratırma Servisi görevlilerinin ders yılı içinde yüksek kaygılı olduklarını saptayarak kaygı azaltma seminerlerine aldıkları gençlerden seminer süresince duydukları beklediklerinden ötede ifadelerdi: Uyku uyuyamaz durumdayım ; Kazanamazsam mahvolurum ; Yemek yiyemiyorum ; Hayattan hiçbir zevk alamıyorum ; stediim yere giremezsem, ölsem daha iyi ve bunlara benzer daha birçok söz, son derece doal bir ekilde örencilerin azından dökülüyordu. Bu duygu ve düüncelerin örenmeyi engellediini ve onların baarılarını olumsuz yönde etkilediini tekrarlamaya gerek duymuyoruz... Sınav kaygısıyla baa çıkmak bedensel, zihinsel ve davranı düzeyindeki düzenleme ve çabaları gerektirir (Balta,2000) Sınav kaygısı yüksek olan birey herhangi bir sınav/deerlendirme durumunda özvarlıının tehdit edildii korkusuna kapılır. Yalnızca sınavda deil, grup içinde konuma, soru sorma, sorulara cevap verme, tartımalara katılma, yüksek sesle okuma, v.b. etkinliklerde de korkulu, sinirli, gergin ve heyecanlı olurlar. (Öztürk, 1997) Yüksek sınav kaygısı zihnin çalıma sürecini, akılcılıı, duruma adapte olmayı güçletirir ve dolayısıyla sınav performansını düürür. Bu konuda yapılan bir aratırmada üniversite giri sınavına hazırlanan örencilerin kaygı düzeyi, genel cerrahi bölümünde ameliyata alınacak hastaların kaygı düzeyinden çok daha yüksek bulunmutur (Balta,1998). Görüldüü gibi sınav, genç için bir ölüm kalım meselesi olarak algılanmaktadır. Aynı aratırma bulguları, kız örencilerin erkeklerden daha yüksek kaygılı olduklarını göstermitir. (Yeilyaprak, 2003) Örencilerin yaamlarında, bu kadar çok yer alan ve endielenmelerine neden olan sınav kaygısı, geleceimizin mimarı olan genç nesilleri etkilemektedir. Bu aratırmada, üniversiteye girite sınav kaygısını yaayan örencilerden bir kesit alınıp, aratırılmak istenmitir. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Örencileri, giri bölümünde belirtildii gibi iki ayrı sınava girip, iki kez sınav kaygısı yaadıkları için aratırılmaya deer bulunmutur. YÖNTEM Aratırma, deneysel yöntemlerden tek gruplu öntest-sontest modeli kullanılarak gerçekletirilmitir. Veri toplama aracı olarak geçerlik-güvenirlii alınmı olan Sınav Kaygı Envanteri (SKE) ve aratırmacılar tarafından hazırlanan kiisel bilgileri ve aratırma sorularını içeren bir anket uygulanmıtır.

4 Evren: Bu aratırmanın evrenini, Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü örencileri oluturmaktadır. Örneklem: Bolu AGS Lisesinden öretim yılı müzik bölümü son sınıf örencileri (N=20) aratırmanın örneklemini oluturmaktadır. Verilerin Toplanması: Veri toplama aracı olarak Spielberger ve bir grup doktora örencisi tarafından Güney Florida Üniversitesi nde yılları arasında gerçekletirilen, Necla Öner-Deniz Albayrak tarafından Türkçe ye çevrilen (1980 yılında yayınlanan) Sınav Kaygı Envanteri (SKE) ve aratırmacılar tarafından gelitirilen, kiisel bilgileri ve aratırma sorularını içeren öntestte12, sontestte 9 sorudan oluan bir anket kullanılmıtır. Hazırlanan bu anketler, eitim-öretim yılı sonunda, Bolu AGSL müzik bölümü son sınıf örencilerine ÖSS ve Özel yetenek Sınavı öncesinde uygulanmıtır. ÖSS ye 20 örencinin tamamı; Bolu ABÜ Eitim Fak. GSE. Müzik Öretmenlii ABD nda yapılan ÖYS ye ise 16 örenci girmitir. 4 örenci bu sınava katılamamıtır. Sınav kaygı envanterinin tümtest puanı için, 20 soruya verilen yanıtların hepsi dikkate alınmıtır. Her yanıt için aırlık 1 ile 4 arasında deitiinden, en düük tümtest puanı 20, en yüksek tümtest puanı ise 80 dir. Verilerin Çözümlenmesi: Örencilerin ÖSS ve ÖYS kaygı durumlarının belirlenmesi için hazırlanan anket ve sınav kaygı envanteri sonuçları ayrı ayrı sayısallatırılmıtır. Anket sorularına verilen cevapların frekans ve yüzde deerleri alınıp tablo haline getirilmitir. Sınav kaygı envanterine verilen cevaplar,öntest-sontest modelinde t-testi yapılmı tümtest deeri tablolatırılmıtır. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde, Bolu AGSL Müzik Bölümü son sınıf örencilerinin ÖSS ve ÖYS kaygıları arasında bir farklılık olup olmadıına ilikin yapılan aratırmada, öntest ve sontest verilerinden elde edilen bulgu ve yorumlara yer verilmitir. 1. Örencilere ÖSS ye Yönelik Uygulanan Öntest Aratırma Bulguları ve Yorumları Aratırmacılar tarafından hazırlanan öntest sorularından elde edilen ve Frekans verileri aaıda verilmitir.bu çalımada öntestte 20 örenci katılmıtır. Çizelge 1 Örencilerin Eitimleri Sırasında Nerede Kaldıklarına likin Bulgular Eitiminiz sırasında nerede Frekans kalıyorsunuz Ailem ile birlikte Akrabalarımın yanında 2 10 Pansiyonda/örenci yurdunda 6 30 Toplam Çizelge 1 de görüldüü gibi; örencilerin büyük çounluu olan %60 ı aileleriyle kalırken, sırasıyla %30 u örenci yurdunda ve %10 u akrabalarının yanında kalmaktadır. Çizelge 2 Örencilerin Geleceklerini Belirlemek çin Yaptıkları Seçime likin Bulgular Geleceiniz için nasıl bir seçim yaparsınız Frekans ÖSS ile bir Yüksek Öretim Kurumuna yerlemek istiyorum ÖYS ile Müzik Eitimi veren herhangi bir Yüksek Öretim Kurumuna yerlemek istiyorum Toplam

5 Çizelge 2 den anlaıldıı gibi; örencilerin tamamına yakın bir çounluunun (%95) ÖYS ile Müzik Eitimi veren herhangi bir Yüksek Öretim Kurumuna yerlemek istemilerdir. Bu sonuca göre, örencilerin bilinçli olarak AGSL lerini tercih ettikleri ve geleceklerini müzik üzerine kurmak istedikleri düünülmektedir. Çizelge 3 Örencilerin ÖSS çin Uyguladıkları Çalımalara likin Bulgular ÖSS için nasıl bir çalıma Frekans uyguluyorsunuz Dershaneye devam ediyorum Kendim hazırlanıyorum 3 15 Toplam Çizelge 3 de; örencilerin %85 inin Dershaneye devam ettii, kalan %15 lik bir bölümünün sınava kendisinin hazırlandıı belirlenmitir. Bu sonuca göre, üniversite sınavına hazırlık aamasının zorunluluu olarak görülen dershaneler; aile ve örencinin sınav kazanılmasının güvencesi olarak gördüü kurumlardır. Çizelge 4 Örenci Ailelerinin ÖSS le lgili Tutumlarına likin Bulgular Ailem ÖSS yi mutlaka kazanmam gerektiini söylüyor. Ailem ÖSS yi kazanmasam da önemli olmadıını belirtip canın saolsun diyor. Ailem her fırsatta ÖSS için çalımam gerektiini söylüyor. Evet Hayır F 4 16 % F 7 13 % F 13 7 % Ailem ile ÖSS ye Çalıtın, çalımadın, F 5 15 az çalıtın diye tartıtıımız oluyor. % Çizelge 4 te; ailelerin %80 lik bir çounluunun çocuklarına ÖSS yi kazanmaları konusunda baskı uygulamadıkları ortaya çıkmaktadır. Ailelerin %20 si ise çocuklarına mutlaka kazanmaları konusunda baskı uygulamaktadır. Ailelerin büyük çounluunun, çocuklarının bu sıkıntılı dönemlerinde anlayılı olmaları sevindiricidir. Ailelerin %65 lik çounluu ÖSS ile ilgili çocuklarına destek olup, kazanmasa da önemli olmadıını söyleyebilecek yürekliliktedirler. Aileler sınav konusunda ne kadar anlayılı olsalar da, %65 lik bir çounluunun çocuklarına her fırsatta sınav için çalımaları gerektiini söyledikleri ortaya çıkmıtır. Ailelerin %75 i ile çocukları arasında ÖSS hazırlıına ilikin bir tartıma yaanmıyor. Bu sonuç önceki maddelerde belirlenen anlayıla çelimektedir. Çizelge 5 Örencilerin Arka Arkaya Girdikleri ÖSS ve ÖYS Sınavlarından Etkilenme Derecelerine likin Bulgular ÖSS den sonra ÖYS ye Frekans girmeniz sizi ne derece etkiliyor. Çok etkiliyor Biraz etkiliyor 9 45 Hiç etkilemiyor 1 5 Toplam Çizelge 5 ten anlaıldıı gibi, ÖSS den sonra ÖYS ye girmek, örencilerin %50 sini çok etkiliyor, %45 ini biraz etkiliyor, %5 ini de hiç etkilemiyor. Bu sonuca göre örencilerin arka arkaya girdikleri bu iki farklı sınavı baarmak için bir kaygı yaadıı sonucuna varılabilir.

6 Çizelge 6 Sınava Hazırlanma Sürecine Olumsuz Olarak Etki Eden Maddelere likin Görüler Çok Biraz Hiç Bo Maddeler Etkiliyor Etkiliyor Etkilemiyor Konserler ve provalar (etkinlikler) sınava hazırlanma sürecinizi ne derece etkiliyor. F Bireysel ders ödevlerini yetitirebilme çabası sınava hazırlanma sürecinizi ne derece etkiliyor. dareci ve öretmenlerin tutumları sınava hazırlanma sürecinizi ne derece etkiliyor. % F % F % Okul pansiyonunda (yurt) kalmak sınava F hazırlanma sürecinizi ne derece etkiliyor. % Evdeki çalıma ortamı sınava hazırlanma F sürecinizi ne derece etkiliyor. % Sınava hazır olmama düüncesi sınava hazırlanma sürecinizi ne derece etkiliyor. F % Çizelge 6 da görüldüü gibi, yıl içinde yapılan konserler ve provalar, örencilerin sınava hazırlıını %60 oranında çok etkiliyor seçeneinde younlamıtır. Ders yılı içinde çok youn bir ekilde etkinlik hazırlıı olan örencilerin sınav hazırlıına gereken önemi veremedikleri anlaılmaktadır. Bireysel ödevlerin hazırlanması aaması %60 oranıyla örencileri hiç etkilemiyor. Bu sonuca göre; örencilerin ders ödevlerine, sınav hazırlıı kadar önem verdikleri sonucuna varılabilir. dareci ve Öretmenlerin sınava yönelik olumsuz tutumları %65 lik bir oranda biraz etkiliyor seçeneinde olumutur. Okul pansiyonunda kalmak %50 ile hiç etkilemiyor seçeneinde bulunmutur ve örencilerin %20 si bu soruyu cevapsız bırakmıtır. Evdeki çalıma ortamı, örencilerin sınav hazırlıını %80 lik bir çounlukla hiç etkilemiyor seçeneinde bulunmutur. Bu sonuçlara göre, örencilerin ev yada yurt ortamından olumsuz olarak etkilenmedikleri düünülmektedir. Sınava hazır olmama düüncesi, örencilerin %50 sini biraz etkiliyor, %30 unu ise hiç etkilemiyor. Örencilerin sınav hazırlıı döneminde çok fazla olumsuz etkenle karılamadıkları, yada bu olumsuz etkenleri en aza indirgedikleri düünülmektedir. 2. Örencilere ÖYS ye Yönelik Uygulanan Sontest Aratırma Bulguları ve Yorumları Aratırmacılar tarafından hazırlanan sontest sorularından elde edilen ve Frekans verileri aaıda verilmitir.bu çalıma Abant zzet Baysal Üniversitesi Eitim Fakültesi GSEB Müzik Öretmenlii ABD nın açmı olduu ÖYS nda uygulanmı ve Bolu AGSL örencilerinden bu sınava 16 örenci katılmıtır. Çizelge 7 Örencilerin Kaç Üniversitenin ÖYS na Bavurduuna likin Bulgular Bu sene kaç üniversitenin özel Frekans yetenek sınavına bavurdunuz? ve daha fazla Toplam Çizelge 7 de görüldüü gibi, örencilerin %43.8 i iki; %37.5 i üç; %12.5 i bir; %6.3 ü dört kez yada daha fazla ÖYS ye bavurmutur. Bu durum, örencilerin maddi olanakları ölçüsünde anslarını çoaltıp farklı yerlerin sınavını deneyerek bir bölüme yerleme çabalarını ortaya koymaktadır.

7 Çizelge 8 Örencilerin ÖYS çin Uyguladıkları Çalımalara likin Bulgular Özel yetenek sınavı için nasıl Frekans bir çalıma uyguluyorsunuz? Özel ders alıyorum Kendim hazırlanıyorum Özel ders almamın yanı sıra kendim hazırlanıyorum Toplam Çizelge 8 örencilerin ÖYS için çalımalarını ortaya koymaktadır. %56.3 ü sınavlara kendisi hazırlanırken; %37.5 i özel ders ve kendi çalıması ile; %6.3 ü sadece özel ders alarak sınavlara hazırlandıklarını belirtmilerdir. Bu sonuç okulda aldıkları alan eitiminin yeterli olduunu düündürmektedir. Çizelge 9 Örenci Ailelerinin ÖYS le lgili Tutumlarına likin Bulgular Ailem ÖYS yi mutlaka kazanmam gerektiini söylüyor. Ailem ÖYS yi kazanmasam da önemli olmadıını belirtip canın saolsun diyor. Ailem her fırsatta ÖYS için çalımam gerektiini söylüyor. Evet Hayır F 4 12 % F 8 8 % F 6 10 % Çizelge 9 dan elde edilen bulgulara göre; ailelerin örencilere ÖSS de gösterdikleri tutumla paralel sonuçlar bulunmutur. Ailelerin %75 lik bir çounluunun çocuklarına ÖYS yi kazanmaları konusunda baskı uygulamadıkları ortaya çıkmaktadır. Ailelerin %25 i ise çocuklarına mutlaka kazanmaları konusunda baskı uygulamaktadır. Aileler, çocuklarına ÖSS yi kazanamasalar bile önemli olmadıını belirtip, destek olmular ama bu durum ÖYS de deimi ve yarı yarıya eitlenmitir. Ailelerin sınav konusundaki anlayıı farklı olsa da, %62.5 lik bir çounluunun çocuklarını her fırsatta sınava çalımaları konusunda zorlamadıkları sonucu ortaya çıkmıtır. Bu durum, ailelerin ÖSS korkusunu yenip, çocuklarına ÖYS konusunda daha fazla güvendiklerini ortaya çıkarmıtır. Çizelge 10 Örencilerin ÖYS yi Denemekteki Amaçlarına likin Bulgular Örencilerin ÖYS yi Frekans denemekteki amacı nedir AGSL mezunuyum, tek amacım bir müzik bölümüne yerlemek Yeteneime güveniyorum Toplam Çizelge 10 da örencilerin meslek seçimi konusunda bilinçli oldukları anlaılmaktadır. Yeteneine güvenen ve AGSL de okuyup geleceine yön veren, alanı ile ilgili almı olduu eitime güvenen örenciler oldukları anlaılmıtır. 3. Örencilerin ÖSS ve ÖYS ye Yönelik Kaygıları Arasında Anlamlı Fark Olup Olmadıına likin Öntest-Sontest Bulguları ve Yorumları Veri toplama aracı olarak Spielberger ve bir grup doktora örencisi tarafından Güney Florida Üniversitesi nde yılları arasında gerçekletirilen, Necla Öner-Deniz Albayrak tarafından Türkçe ye çevrilen (1980 yılında yayınlanan) Sınav Kaygı Envanteri (SKE); örencilere ÖSS ve ÖYS öncesi uygulanmı, sınav kaygısına yönelik görülerinden elde edilen t-testi sonuçları aaıda verilmitir.

8 ÇZELGE 11 Örencilerin ÖSS ve ÖYS Kaygıları Arasında Anlamlı Fark Olup Olmadıına likin Görüler Toplam N X SS Sd T P Ön test Son test *P<.05 Çizelge 11 de görüldüü gibi örencilerin, ÖSS ve ÖYS ile ilgili kaygıları öntest-sontest sonrasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Her iki testte de örencilerin sınav aamasında sık sık kaygı yaadıkları ortaya çıkmıtır. Bu sonuçlara göre, örencilerin, yaamlarında bir dönüm noktası olan ÖSS ve ÖYS ye eit bir ekilde önem verdikleri, her iki sınavında önlerinde aılması gereken bir engel olduunu kabul ettikleri sonucuna varılabilir. ÇZELGE 12 Örencilerin Cinsiyet Deikenine Göre ÖSS ve ÖYS Kaygıları Arasında Anlamlı Fark Olup Olmadıına likin Görüler Cinsiyet N X SS Sd T P Kız Erkek *P<.05 Çizelge 12 den elde edilen sonuçlara göre, örencilerin ÖSS ve ÖYS ile ilgili kaygıları cinsiyet deikenine göre öntest-sontest sonrasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Çizelge 2 incelendiinde erkek ve kız örencilerin sık sık sınav kaygısı yaadıı ortaya çıkmaktadır. Bu sonuca göre; cinsiyeti ne olursa olsun örencilerin her iki sınavı da önemsedikleri, aynı derecede kaygı yaadıkları söylenebilir. SONUÇ VE ÖNERLER Bolu li evren olarak alınan bu aratırmada, elde edilen bulgular ııında, belirlenen sonuçlar aaıda maddeler halinde sıralanmıtır. 1. Bolu AGSL Müzik Bölümü örencilerinin, ilgi ve yetenekleri dorultusunda bilinçli olarak meslek seçimi yaptıkları belirlenmitir.kuzgun a göre Meslek seçimi, bireyin kendisine açık meslekleri, çeitli yönleriyle deerlendirip, kendi gereksinmelerini dikkate alarak, istenilir yönleri çok, istenmeyen yönleri az olan birine yönelmeye karar vermesidir.(kuzgun,1982) Bireyin ihtiyaçları, duyguları, tutumları, deerleri, ilgileri ve yetenekleri mesleinin seçiminde önemli rol oynar.(kepçeolu,1994) 2. ÖSS hazırlıında, dier okullarda okuyan örenciler gibi Özel Dershanelere gidip, onları sınav kazanmak için bir güvence olarak gördükleri, 3. ÖYS hazırlıında, okulda aldıkları eitimi yeterli görüp, kendi çalımalarıyla sınava hazırlandıkları, 4. Aileler, her ne kadar çocuklarının ÖSS yi kazanamamasından korksalar bile, bilinçli veliler olarak onları destekledikleri sonucuna varılmıtır. T-testi sonuçlarına göre; 5. Örencilerin, ailelerinin de ilgi ve desteini almalarına ramen geleceklerini belirleyen ÖSS ve ÖYS den eit oranda kaygı duydukları, 6. Cinsiyet deikenine göre yapılan aratırmalarda, kız örencilerin erkeklere oranla daha çok sınav kaygısı yaadıının belirtildii çalımalardan farklı olarak (bkz;sevinç,1999; Balta,2000), bu aratırmada, kız ve erkek örencilerin aynı oranda (sık sık) sınav kaygısı yaadıı sonucuna varılmıtır. Eldeki sonuçlar ııında aaıdaki önerilere yer verilmitir. 1. Üniversite sınavına hazırlık aamasında büyük bir sektör haline gelen dershanelerin, orta öretim kurumlarının yerini almasını engellemek, örencileri ve aileleri bilinçlendirip, okulda verilen eitimin yeterli olacaına inandırma gereklilii düünülmektedir. 2. Okul-aile ibirlii ve okul rehberlik servisinin katkıları ile, ergenlik dönemi sorunları yanında bir de sınav kaygısı yaayan örencilerin sınav kaygısını yenmek için psikolojik danıma ve rehberlik hizmetlerine yer verilmelidir.

9 KAYNAKÇA: 1. Balta, A ( 2000 ), Stres Altında ezilmeden Örenmede ve Sınavlarda Üstün Baarı, stanbul, Remzi Kitabevi, 18.Basım. 2. Baykan, Ö ( 1998 ), Lise Örencilerinin Mesleki Yönelimleri Ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki liki, zmit,yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. Börü,A ( 2000 ), Üniversite Giri Sınavlarında Örencilerin Yaadıı Kaygı Ve Nedenleri, Eskiehir, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 4. Da, ( 1999 ), Psikoloji Iıında Kaygı, Ankara, Dou Batı Düünce Dergisi, Sayı:6, Felsefe Sanat ve Kültür Yayınları. 5. Geçtan, E ( 1985 ), nsan Olmak, stanbul, Remzi Kitabevi, 18. Basım. 6. Öner, N ( 1985 ), Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, stanbul, Boaziçi Üniversitesi Yayınları. 7. Kepçeolu, M ( 1994 ), Psikolojik Danıma Ve Rehberlik, Ankara, Özerler Matbaası. 8. Kuzgun, Y ( 1982 ), Mesleki Rehberliin Bireylerin Yetenek Ve lgilerine Uygun Meslekleri Tanımalarına Etkisi, Ankara, Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 9. Öztürk, G ( 1997 ), Psikolojik Danıma ve Rehberlik,stanbul, stanbul Üniversitesi, Eitim Bilimleri Bölümü, PDR ABD, Yayınlanmamı Ders Notları. 10. Sevinç,M. T ( 1999 ), Lise Son Sınıf Örencilerinde, Kaygı Ve Baarı Düzeyleri Arası likinin Aratırılması, Kullanılan Ölçüm Yöntemlerinin Güvenirlik Ve Geçerliliinin ncelenmesi, stanbul, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Biyoistatistik Bilim Dalı. 11. Yeilyaprak, B ( 2003 ), Eitimde Rehberlik Hizmetleri-Geliimsel Yaklaım, Ankara, Nobel Yayın Daıtım,6.Basım.

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Bölüm III PS KOSOSYAL TEDAV LER

Bölüm III PS KOSOSYAL TEDAV LER Bölüm III PSKOSOSYAL TEDAVLER 1. Kısa Giriimler 2. Kısa Süreli Terapiler 3. Madde Danımanlıı 4. Motivasyonel Görüme 5. Kontrollü çme Yöntemi 6. Bilisel Davranıçı Terapi 7. Relaps Önleme 8. Nikotin Baımlılıının

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 20 30 YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU YÜKSEK LSANS

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) LANGUAGE APPROACH AND TURKISH AWARENESS OF THE ACADEMIC

Detaylı