UTO 2015 / 039. Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması. B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UTO 2015 / 039. Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması. B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması"

Transkript

1

2 UTO 2015 / 039 EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL ASSESSMENT İTB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA Telefon : Faks: e-posta : TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN TEKNİK ONAYIN TİPİ İsmi Aterpor Asmolen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Sahibi Atermit Endüstri ve Ticaret A.ġ. Kriterler Hakkında Yönetmelik Kullanım amacı Üretim tesisi Geçerlilik süresi Sayfa ve ek sayısı DöĢeme dolgu malzemesi olarak kullanılan asmolen blok BarıĢ Mah / 4 Sok. No:14/ Gebze/Kocaeli 22/04/2015 ten, 22/04/2020 ye kadardır. Madde:9/1 STANDARDI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN 1 Ek dahil toplam 13 sayfa TEYİT SİSTEMİ:(3) Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması B-s1,d0 RE 120, REI 90 Basınç dayanım sınıfı Bükme dayanımı Geometrik toleranslar CS(10)30 50 kpa L3, W3, T2, S5, P3

3 I YASAL DAYANAK VE GENEL ŞARTLAR 1. ĠĢbu UTO , ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından aģağıda belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenmiģ ve yayımlanmıģtır: sayılı Ürünlere ĠliĢkin Temel Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik. 2. ĠĢbu UTO, ĠTB AraĢtırma Kurumu nun izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO da belirtilen üretim tesisinden baģkasına verilemez, devredilemez. 3. Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacında sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre iģbu UTO, ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından askıya alınır veya iptal edilir. 4. UTO nun çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dâhil olmak üzere, tam metin halinde yapılmalıdır. Onayın kısmi basımı ĠTB AraĢtırma Kurumu nun yazılı izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broģürlerindeki metinler ve çizimler, vb.) UTO ile çeliģmemeli ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir. 5. UTO, Türkçe yayımlanır. BaĢka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir, bu çeviri ĠTB AraĢtırma Kurumu nun onayı ile kullanılabilir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

4 II UTO YU İLGİLENDİREN ÖZEL KOŞULLAR 1. Yapı Malzemesinin Tanımı ve Kullanım Amacı 1.1. Yapı Malzemesinin Tanımı Aterpor Asmolen, genleģtirilmiģ polistiren (EPS) kullanılarak imal edilmiģ, döģemelerde dolgu malzemesi olarak kullanılan, prizma Ģekilli (diģsiz) asmolen bloklardır. Aterpor asmolen; TS EN Standardına uygun olarak üretilmiģ 20 mm kalınlığında ve 1300 kg/m 3 yoğunluğunda sıva alçısı veya TS EN 520 Standardına uygun olarak üretilmiģ, 40 mm çapında çelik vida ve dübel ile sabitlenmiģ, 3000 x 4010 x 100 mm boyutlarında alçı levha tavan kaplaması ile birlikte en az 70 mm kalınlığında ve 2030 kg/m 3 yoğunluğunda Ģap uygulanarak kullanır. Ürünün uygulama esasları, Madde 5.2 kısmında ayrıntılı olarak tarif edilmiģtir Kullanım Amacı Bu teknik onaya konu olan Aterpor asmolen, binalarda statik çalıģmaya katılmadan beton sarfiyatını ve yapı ölü yüklerini azaltmak amacıyla döģeme dolgu malzemesi olarak kullanılır. Aterpor asmolen kullanılarak inģa edilen döģeme sistemlerinde yerinde döküm beton kullanılır. 2. Yapı Malzemesinin Özellikleri ve Doğrulama Metotları Teknik onaya konu olan Aterpor Asmolen in, ilgili temel gerekler kapsamında kullanım amacına uygunluğunun ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından belirlenmesinde, mevcut ulusal mevzuat ve üretici beyanları esas alınarak tanımlanan ilgili test ve tetkikler kullanılmıģtır. Beyan edilen kullanım amacına uygunluğun sağlanması için yangın durumunda emniyet ve kullanımda eriģilebilirlik ve güvenlik temel gerekleri kapsamında inceleme yapılmıģ olup, sistem özellikleri ve doğrulama metotları aģağıda gösterilmiģtir. Bu sistemin kullanım yeri ve amacı açısından; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 1 1 kısmında tanımlanmıģ diğer temel gerekler kapsamında değerlendirilmesine gerek görülmemiģtir Yangın Durumunda Emniyet Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 2 gereği yapıda kullanılacak asmolen blokların yangına tepki ve dayanım sınıflarının belirlenmesi gerekir Yangına Tepki Tablo 1 de Aterpor asmolen ürününü oluģturan EPS malzemesinin ve EPS asmolenin tavan kaplaması olarak kullanılan alçı sıva ve alçı levha malzemeler ile birlikte TS EN Standardına göre yangına tepki sınıflar gösterilmiģtir Temmuz 2013 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 1 kısmında tanımlanmış temel gerekler: Mekanik dayanım ve stabilite, Yangın durumunda emniyet, Hijyen sağlık ve çevre, Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik, Gürültüye karşı koruma, Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası, Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı temel gerekleridir. 2 9 Eylül 2009 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

5 Tablo 1: Ürün yangına tepki sınıfı Malzeme Standart Yangına tepki sınıfı EPS TS EN E Alçı sıva tavan kaplamalı sistem Alçı levha taban kaplamalı sistem TS EN TS EN B-s1,d0 B-s1,d Yangına Dayanım Tablo 2 de Aterpor asmolenin tavan kaplaması olarak kullanılan alçı sıva ve alçı levha malzemeler ile birlikte TS EN Standardına göre yangına tepki sınıflar gösterilmiģtir. Tablo 2: Ürün yangına tepki sınıfı Malzeme Standart Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplamalı sistem Alçı levha taban kaplamalı sistem TS EN RE 90, REI 90 TS EN RE 120, REI 90 TS EN ve 2 Standartlarına göre yangına tepki ve dayanım sınıfları belirlenen döģeme sistemi çizimi Ek 1 kısmında gösterilmiģtir Kullanımda Erişilebilirlik ve Güvenlik Basınç Dayanımı Asmolen blokların %10'luk Ģekil değiģtirmede basınç gerilmesi (σ10), TS EN 826 standardına göre belirlenir. Aterpor asmolen bloklara ait %10'luk Ģekil değiģtirmede ortalama basınç gerilmesi 35,13 kpa olup, bloklar TS EN Standardı Madde Çizelge 3 e göre CS(10)30 sınıfındadır Bükme Dayanımı Asmolen bloklarında bükme dayanımı (σb) TS EN Standardına göre belirlenir. Aterpor asmolen blokların bükme dayanımı seviyesi 71,88 kpa dır Geometri: Asmolen blokların uzunluğu, geniģliği, anma kalınlığı, gönyeden sapma ve düzey düzgünlüğü özellikleri ile ilgili deney standartları, tolerans değerleri ve TS EN Standardına göre bu özelliklerle ilgili tolerans değerleri Tablo 3 te gösterilmiģtir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

6 Tablo 3: Aterpor asmolen geometrik özellikler Özellik Standart Tolerans Tolerans sınıfı Uzunluk TS EN 822 ± % 0,6 veya ± 3mm L3 GeniĢlik TS EN 822 ± % 0,6 veya ± 3mm W3 Anma kalınlığı TS EN 823 ± 2mm T2 Gönyeden sapma TS EN 824 ± 5 mm/m S5 Yüzey düzgünlüğü TS EN 825 3mm P3 3. Uygunluğun ve Performansın Değerlendirilmesi ile G İşaretlemesi 3.1. Uygunluk teyit sistemi Avrupa Komisyonu nun 2001/596/EC sayılı kararı ile revize edilmiģ, 1999/91/EC sayılı kararına göre uygunluk belgelendirmesi için teyit sistemi (3) olarak belirlenmiģtir. Belirtilen teyit sistemine göre G iģaretlemesi için bu ürüne uygunluk değerlendirilmesi yapılacaktır. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Ek 1(E) 3 ye göre, uygunluk değerlendirmesinde imalatçı ile uygunluk değerlendirme kuruluģunun görevleri aģağıda belirtildiği gibidir. Ġmalatçıya düģen görevler: Fabrika üretim kontrolünü yapmak BaĢlangıç tip deneylerini yapmak 3.2. Teknik Onay kapsamında İmalatçıya yüklenen sorumluluklar İmalatçının sorumlulukları Fabrika üretim kontrolü Ġmalatçı, üretimin iç kontrolünü sürekli sağlar ve üretimde kullandığı bütün gereklilikleri ve hükümleri (politikaları, prosedürleri ve kontrol planına göre elde edilen sonuçları) sistematik bir biçimde kayıt altına alır. Fabrika üretim kontrolü; hammaddelerin kontrolünü, üretim süreci kontrolünü ve üretim sonrası kontrol süreçlerini içerir. Ġmalatçı, kontrol planında belirtilen Ģartnameye uygun hammaddeleri kullanır. Kayıtlar en az aģağıdaki bilgileri içerir: Ürün ve hammaddelerin adı, Muayene ve kontrol yöntemi, Üretim tarihi, parti numarası ve ürünün muayene tarihi, Muayene sonucu ve kontrol planında belirtilen referans değer/aralık, Fabrika üretim kontrolünden sorumlu kiģinin imzası Kayıtlar, imalatçı tarafından en az beģ (5) yıl saklanır. Fabrika üretim kontrolüne yönelik hangi deneylerin ne sıklıkla yapılacağı ve tolerans değerleri ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından muhafaza edilen fabrika üretim kontrol planında yer alır. Ġmalatçı; Tablo 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 da gösterilen performans değerlerinin sağlanmasına iliģkin fabrika üretim kontrol sistemine uygun olarak üretimi sürdürmek ve sistemin montajı ile ilgili esasları ara ve son kullanıcılara bildirmekle yükümlüdür. 3 6 Temmuz 2009 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

7 Başlangıç Tip Deneyleri Fabrika üretim kontrol planında herhangi bir değiģiklik olmadığı takdirde, bu Teknik Onayın verilmesi aģamasında ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından yapılan deneyler baģlangıç tip deneyi olarak kabul edilir 4. Üretimde değiģiklik olması durumunda ayrıca yapılması öngörülen baģlangıç tip deneyler ĠTB AraĢtırma Kurumu nun ve onaylı laboratuarın mutabakatı ile yapılır Uygunluk değerlendirme kuruluşunun sorumlulukları Fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç muayenesi yapılarak belgelendirilmesi Uygunluk Değerlendirme KuruluĢu, imalatçının fabrika üretim kontrol planına uygun davranıp davranmadığını, üretim kontrolünü sağlamak için gerekli dokümantasyonu oluģturup oluģturmadığını ve her üretim için bu dokümantasyonu etkin Ģekilde kullanıp kullanmadığını kontrol eder, onaylar ve belgelendirme yapar G İşaretlemesi G iģareti ürünün ambalajına iliģtirilir. G iģareti, aģağıdaki bilgilerle birlikte bulunur. Uygunluk Değerlendirme KuruluĢu no: Firma:(Ġmalatçının adı veya tescilli markası) Adres:(Ġmalatçının kayıtlı adresi) Fabrika:(Ürünün imal edildiği fabrikanın adı ve tescilli markası) G iģaretinin iliģtirildiği yıl: (ĠĢaretin basıldığı yılın son iki basamağı) OYYY-OXXX: (OYYY-KuruluĢ no, OXXX-KuruluĢ tarafından verilen belge no) UTO no: (ĠTB UTO 2015/039) G Uygunluk Beyanında bulunacak ilave bilgiler: Yangına tepki sınıfı, yangına dayanım sınıfı, basınç dayanım sınıfı, bükme dayanımı (min), uzunluk toleransı, geniģlik toleransı, anma kalınlığı toleransı, gönyeden sapma toleransı, yüzey düzgünlüğü toleransı 4. Ürünün kullanım amacına uygunluğuna ilişkin bilgiler 4.1. Üretim Üretim esasları, fabrika üretim kontrol planında yer alır. Bu kontrol planı ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından muhafaza edilir. Talep edilmesi halinde, uygunluk değerlendirme sürecinde uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütecek kuruluģa verilir. Üretim kontrol planındaki bilgilerin gizliliği esastır İTB Araştırma Kurumu nun yapacağı veya yaptıracağı kontroller ĠTB AraĢtırma Kurumu, standardı olmayan yeni ürüne dair yayımlanan bu Teknik Onaya konu malzemelerin Fabrika Üretim Kontrol Planından sapma olup olmadığını kontrol eder veya ettirir. Kontroller sonucu tespit edilen bulgular, teknik onayın yenilenmesi, askıya alınması veya iptali hususunda kullanılır. 4 Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Madde 7-1(ç) ve Madde ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

8 5. İmalatçı ve kullanıcılar için önemli hususlar 5.1. Paketleme, nakliye ve depolama Ürünlerin uzun süre depolanması gerektiğinde, kuvvetli güneģ ıģığından korunması gerekir. Uzun süre güneģ ıģığına maruz kalması durumunda yüzey ve boyutlarda bozulmalar olduğu gözlenebilir. Doğrudan ve sürekli olarak temas ettiği yüzey sıcaklığının 75 C yi aģması durumunda, yumuģama ve takibinde geri dönüģümü olmayan boyut değiģikliği ve mekanik mukavemetinde zayıflamalar gözlenebilir. Solventlerle doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Yanıcı maddelerden uzak, temiz ve düz bir zeminde depolanmalıdır. Nakliye esnasında zeminin düz olması ve araç içerisinde eğer varsa yabancı malzemelerin ürüne zarar verebilecek etkilerinin bertaraf edilmesi gerekir. Ürünler deformasyon oluģumuna yol açacak yük etkilerine maruz bırakılmamalıdır.araç üzeri kapalı olmalı, branda üzerine halat/spanzet çekilmemelidir. Branda sabitlemesi kenar lastikleri ile gerçekleģtirilmelidir. Ürünler güneģe doğrudan maruz bırakılmamalıdır. Ürünlerin uzun süre ambalajlarından çıkarılmıģ halde depolanması gerekiyorsa, üzerlerinin açık renk örtü ile kaplanması fayda sağlayacaktır. Etiketsiz ürün kullanılmamalıdır Ürün uygulanması Betonun altında bulunan taģıma kiriģlerinin arasına Aterpor Dolgu konularak, demirler yerleģtirildikten sonra beton dökülür ve dökülen betonun üstüne Ģap atılarak zemin oluģturulur. Aterpor Dolgu nun alt yüzeyine ise; önce ince bir kat sıva atılır, sıvanın üstüne sıva filesi konulur, file sıva sonrası çatlama riskini ortadan kaldırılır.filenin üstüne uygun niteliklerde sıva atılır. Son olarak da tavana boya uygulanır. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

9 6. Kaynaklar TS EN 822, Isı yalıtım malzemeleri-binalar için-uzunluk ve geniģlik tayini, TSE, Ankara TS EN 823, Isı yalıtım malzemeleri-binalar için-kalınlık tayini, TSE, Ankara TS EN 824, Isı yalıtım malzemeleri-binalar için gönyeden sapma tayini, TSE, Ankara TS EN 825, Isı yalıtım malzemeleri-binalar için-yüzey düzlüğünün tayini, TSE, Ankara TS EN 826, Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Basınç davranıģının tayini, TSE, Ankara TS EN 12089, Isı yalıtım malzemeleri - Bina için - Bükülme özelliklerinin tayini, TSE, Ankara TS EN 13163, Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - GenleĢtirilmiĢ polistirenden (EPS) fabrikasyon mamuller Özellikler, TSE, Ankara TS EN , Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karģısındaki davranıģ deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma, TSE, Ankara TS EN , Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç), TSE, Ankara TS EN , Öndökümlü beton mamuller - DiĢli döģeme sistemleri - Bölüm 1: KiriĢler, TSE, Ankara Acicbe B. ve Dağ, O., 2015, Yangın dayanım performans sınıflandırılma raporu, ERA Yangın Test Laboratuarı, Kocaeli Yüzer, G. ve Dağ, O., 2015, Yangına karģı tepki sınıflandırma raporu, ERA Yangın Test Laboratuarı, Kocaeli İşbu Ulusal Teknik Onay İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu Teknik Kurulu nun tarih 052 no lu kararı ile incelenmiş ve onaylanmıştır. Sinan SOMER İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu Genel Müdür ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

10 Ek 1: DöĢeme ayrıntıları Alçı Sıva Kaplamalı Döşeme Aterpor asmolen döģemenin alçı sıva ile kaplanmasıyla oluģturulmuģ döģeme sistemi bileģenleri aģağıda belirtilmiģtir. C25/30 Beton: Boyutlar: 3000 x 5400 x 300 mm Yoğunluk: 2307,84 kg/m 3 Nem: % 3,93 Paspayı: 25 mm B 420 C çelik donatı: Çap: Ana kiriģ için; 12 mm montaj donatısı, 14 mm taģıyıcı donatı ve nervürlü kiriģler için; 12 mm montaj donatısı, 14 mm taģıyıcı donatı YerleĢim: Dikeyde; 22 montaj donatısı, 11 taģıyıcı donatı ve yatayda; 34 montaj donatısı, 10 taģıyıcı donatı EPS Asmolen Nominal yoğunluk: 10 kg/m 3 Boyutlar: 400 x 4000 x 230 mm (g x u x k) (3 adet) (Her dolgu 4 adet 1 m uzunlukta EPS den oluģmuģtur.) TS EN e göre yangına tepki sınıfı: E Beton Ģap kaplama Yoğunlu: 2030,25 kg/m 3 Nem: % 4,06 Kalınlık: 70 mm Alçı sıva döģeme alt kaplama Alçı sıva kalınlığı 20 x 15 x 3000 (g x d x u) boyutlarında, betona monte edilmiģ 4 adet alüminyum anolarla ayarlanmıģtır. Alçı fiberglas alçı filesi üzerine uygulanmıģtır. Yoğunlu: 1300 kg/m 3 Nem : % 6,5 Kalınlık: 20 mm DöĢeme sistemi detayları ġekil 1 ve 2 de gösterildiği gibidir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

11 ġekil 1: Alçı sıva tavan kaplama sistemi kullanılmıģ döģeme çizimi ġekil 2: Alçı sıva kaplamalı döģeme en kesit görünümü ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

12 Alçı Levha Kaplamalı Döşeme Aterpor asmolen döģemenin alçı levha ile kaplanmasıyla oluģturulmuģ döģeme sistemi bileģenleri aģağıda belirtilmiģtir. C25/30 Beton: Boyutlar: 3000 x 5400 x 300 mm Yoğunluk: 2307,84 kg/m 3 Nem: % 3,93 Paspayı: 25 mm B 420 C çelik donatı: Çap: Ana kiriģ için; 12 mm montaj donatısı, 14 mm taģıyıcı donatı ve nervürlü kiriģler için; 12 mm montaj donatısı, 14 mm taģıyıcı donatı YerleĢim: Dikeyde; 22 montaj donatısı, 11 taģıyıcı donatı ve yatayda; 34 montaj donatısı, 10 taģıyıcı donatı EPS Asmolen Nominal yoğunluk: 10 kg/m 3 Boyutlar: 400 x 4000 x 230 mm (g x u x k) (3 adet) (Her dolgu 4 adet 1 m uzunlukta EPS den oluģmuģtur.) TS EN e göre yangına tepki sınıfı: E Beton Ģap kaplama Yoğunlu: 2030,25 kg/m 3 Nem: % 4,06 Kalınlık: 70 mm Asma tavan sistemi 1. Alçı levha asma tavan sistemi Boyutlar: 3000 x 4010 x 100 mm (g x u x k) 2. Ġskelet: C profiller 40 mm çapında çelik vida ve dübel ile sabitlenmiģtir. Galvanizli çelik C profil o Boyutlar: 60 x 27 x 0,5 x 4010 mm (g x y x k x u) o Konum: 9 adet merkezden merkeze mesafe 400 mm Galvanizli çelik U profil o Boyutlar: 28 x 27 x 0,5 mm (g x y x u) o Konum: tavan kenar kısımlarında 3. Alçı levha Boyutlar 1200 x 2500 x 12,5 mm (g x u x k) (ana paneller) 1200 x 500 x 12,5 mm (g x u x k) (yan paneller) 410 x 2500 x 12,5 mm (g x u x k) (yan panel) 410 x 500 x 12,5 mm (g x u x k) (yan panel) Nominal yoğunluk: 712 kg/m 3 TS EN e göre yangın sınıfı: A2-s1,d0 Kağıt kaplama birim alan ağırlığı: 200 gr/m 2 Sabitleme: Merkezden merkeze 250 mm aralıklarla 35 mm çapında çelik vida ile sabitlenmiģtir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

13 4. Askı çubuğu: Galvanizli çelik Boyutlar: 3 x 600 mm Konum: C profilleri üzerinde merkezden merkeze 50 mm aralıklarla Sabitleme: Askı çubukları, beton döģemeye M6 x 50 mm ölçülerinde çelik dübeller ile sabitlenmiģtir. 5. Askı maģası: Askı maģaları askı çubukları ile asılmıģtır. Galvanizli çelik Boyutlar: 60 x 100 x 1 mm (g x u x k) 6. Agraf: C profilleri ile sabitlenmiģtir. Galvanizli çelik Boyutlar: 30 x 360 x 1 mm (g x u x k) Konum: Her C profiline 2 adet 7. Derz dolgu: Kendiliğinden yapıģan fiberglas derz kağıdı ile uygulanmıģtır (75 kg/m 2 ) Alçı bazlı derz dolgu Islak yoğunluk: 720 kg/m 3 Sarfiyat: 0,4 kg/m DöĢeme sistemi detayları ġekil 3 ve 4 ye gösterildiği gibidir. ġekil 3: Alçı levha tavan kaplama sistemi kullanılmıģ döģeme çizimi ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

14 ġekil 4: Alçı levha kaplamalı döģeme en kesit görünümü ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

15 UTO 2015 / 040 EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL ASSESSMENT İTB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA Telefon : Faks: e-posta : TEKNİK ONAY KONUSU ÜRÜNÜN TEKNİK ONAYIN TİPİ İsmi Aterpor Asmolen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Sahibi Özgür Atermit Sanayi Ticaret A.ġ. Kriterler Hakkında Yönetmelik Kullanım amacı Üretim tesisi Geçerlilik süresi Sayfa ve ek sayısı DöĢeme dolgu malzemesi olarak kullanılan asmolen blok Sakarya Cad. Bozalan Mevkii No:8 YazıbaĢı Torbalı / Ġzmir 22/04/2015 ten, 22/04/2020 ye kadardır. Madde:9/1 STANDARDI BULUNMAYAN YENİ ÜRÜN 1 Ek dahil toplam 13 sayfa TEYİT SİSTEMİ:(3) Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması B-s1,d0 RE 120, REI 90 Basınç dayanım sınıfı Bükme dayanımı Geometrik toleranslar CS(10)30 50 kpa L3, W3, T2, S5, P3

16 I YASAL DAYANAK VE GENEL ŞARTLAR 1. ĠĢbu UTO , ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından aģağıda belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenmiģ ve yayımlanmıģtır: sayılı Ürünlere ĠliĢkin Temel Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik. 2. ĠĢbu UTO, ĠTB AraĢtırma Kurumu nun izni olmadan yukarıda belirtilen imalatçı ve UTO da belirtilen üretim tesisinden baģkasına verilemez, devredilemez. 3. Fabrika üretim kontrol planında ve/veya kullanım amacında sapma tespit edildiğinde, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 15nci maddesine göre iģbu UTO, ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından askıya alınır veya iptal edilir. 4. UTO nun çoğaltılması/basımı, elektronik ortamda iletimi de dâhil olmak üzere, tam metin halinde yapılmalıdır. Onayın kısmi basımı ĠTB AraĢtırma Kurumu nun yazılı izni ile yapılabilir. Bu durumda kısmi basım (reklam broģürlerindeki metinler ve çizimler, vb.) UTO ile çeliģmemeli ve yanıltıcı ifadeler içermemelidir. 5. UTO, Türkçe yayımlanır. BaĢka dillere çevirisi yeminli tercümanlara yaptırılabilir, bu çeviri ĠTB AraĢtırma Kurumu nun onayı ile kullanılabilir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

17 II UTO YU İLGİLENDİREN ÖZEL KOŞULLAR 1. Yapı Malzemesinin Tanımı ve Kullanım Amacı 1.1. Yapı Malzemesinin Tanımı Aterpor Asmolen, genleģtirilmiģ polistiren (EPS) kullanılarak imal edilmiģ, döģemelerde dolgu malzemesi olarak kullanılan, prizma Ģekilli (diģsiz) asmolen bloklardır. Aterpor asmolen; TS EN Standardına uygun olarak üretilmiģ 20 mm kalınlığında ve 1300 kg/m 3 yoğunluğunda sıva alçısı veya TS EN 520 Standardına uygun olarak üretilmiģ, 40 mm çapında çelik vida ve dübel ile sabitlenmiģ, 3000 x 4010 x 100 mm boyutlarında alçı levha tavan kaplaması ile birlikte en az 70 mm kalınlığında ve 2030 kg/m 3 yoğunluğunda Ģap uygulanarak kullanır. Ürünün uygulama esasları, Madde 5.2 kısmında ayrıntılı olarak tarif edilmiģtir Kullanım Amacı Bu teknik onaya konu olan Aterpor asmolen, binalarda statik çalıģmaya katılmadan beton sarfiyatını ve yapı ölü yüklerini azaltmak amacıyla döģeme dolgu malzemesi olarak kullanılır. Aterpor asmolen kullanılarak inģa edilen döģeme sistemlerinde yerinde döküm beton kullanılır. 2. Yapı Malzemesinin Özellikleri ve Doğrulama Metotları Teknik onaya konu olan Aterpor Asmolen in, ilgili temel gerekler kapsamında kullanım amacına uygunluğunun ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından belirlenmesinde, mevcut ulusal mevzuat ve üretici beyanları esas alınarak tanımlanan ilgili test ve tetkikler kullanılmıģtır. Beyan edilen kullanım amacına uygunluğun sağlanması için yangın durumunda emniyet ve kullanımda eriģilebilirlik ve güvenlik temel gerekleri kapsamında inceleme yapılmıģ olup, sistem özellikleri ve doğrulama metotları aģağıda gösterilmiģtir. Bu sistemin kullanım yeri ve amacı açısından; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 1 1 kısmında tanımlanmıģ diğer temel gerekler kapsamında değerlendirilmesine gerek görülmemiģtir Yangın Durumunda Emniyet Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 2 gereği yapıda kullanılacak asmolen blokların yangına tepki ve dayanım sınıflarının belirlenmesi gerekir Yangına Tepki Tablo 1 de Aterpor asmolen ürününü oluģturan EPS malzemesinin ve EPS asmolenin tavan kaplaması olarak kullanılan alçı sıva ve alçı levha malzemeler ile birlikte TS EN Standardına göre yangına tepki sınıflar gösterilmiģtir Temmuz 2013 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek 1 kısmında tanımlanmış temel gerekler: Mekanik dayanım ve stabilite, Yangın durumunda emniyet, Hijyen sağlık ve çevre, Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik, Gürültüye karşı koruma, Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası, Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı temel gerekleridir. 2 9 Eylül 2009 Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

18 Tablo 1: Ürün yangına tepki sınıfı Malzeme Standart Yangına tepki sınıfı EPS TS EN E Alçı sıva tavan kaplamalı sistem Alçı levha taban kaplamalı sistem TS EN TS EN B-s1,d0 B-s1,d Yangına Dayanım Tablo 2 de Aterpor asmolenin tavan kaplaması olarak kullanılan alçı sıva ve alçı levha malzemeler ile birlikte TS EN Standardına göre yangına tepki sınıflar gösterilmiģtir. Tablo 2: Ürün yangına tepki sınıfı Malzeme Standart Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplamalı sistem Alçı levha taban kaplamalı sistem TS EN RE 90, REI 90 TS EN RE 120, REI 90 TS EN ve 2 Standartlarına göre yangına tepki ve dayanım sınıfları belirlenen döģeme sistemi çizimi Ek 1 kısmında gösterilmiģtir Kullanımda Erişilebilirlik ve Güvenlik Basınç Dayanımı Asmolen blokların %10'luk Ģekil değiģtirmede basınç gerilmesi (σ10), TS EN 826 standardına göre belirlenir. Aterpor asmolen bloklara ait %10'luk Ģekil değiģtirmede ortalama basınç gerilmesi 35,13 kpa olup, bloklar TS EN Standardı Madde Çizelge 3 e göre CS(10)30 sınıfındadır Bükme Dayanımı Asmolen bloklarında bükme dayanımı (σb) TS EN Standardına göre belirlenir. Aterpor asmolen blokların bükme dayanımı seviyesi 71,88 kpa dır Geometri: Asmolen blokların uzunluğu, geniģliği, anma kalınlığı, gönyeden sapma ve düzey düzgünlüğü özellikleri ile ilgili deney standartları, tolerans değerleri ve TS EN Standardına göre bu özelliklerle ilgili tolerans değerleri Tablo 3 te gösterilmiģtir. ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

19 Tablo 3: Aterpor asmolen geometrik özellikler Özellik Standart Tolerans Tolerans sınıfı Uzunluk TS EN 822 ± % 0,6 veya ± 3mm L3 GeniĢlik TS EN 822 ± % 0,6 veya ± 3mm W3 Anma kalınlığı TS EN 823 ± 2mm T2 Gönyeden sapma TS EN 824 ± 5 mm/m S5 Yüzey düzgünlüğü TS EN 825 3mm P3 3. Uygunluğun ve Performansın Değerlendirilmesi ile G İşaretlemesi 3.1. Uygunluk teyit sistemi Avrupa Komisyonu nun 2001/596/EC sayılı kararı ile revize edilmiģ, 1999/91/EC sayılı kararına göre uygunluk belgelendirmesi için teyit sistemi (3) olarak belirlenmiģtir. Belirtilen teyit sistemine göre G iģaretlemesi için bu ürüne uygunluk değerlendirilmesi yapılacaktır. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Ek 1(E) 3 ye göre, uygunluk değerlendirmesinde imalatçı ile uygunluk değerlendirme kuruluģunun görevleri aģağıda belirtildiği gibidir. Ġmalatçıya düģen görevler: Fabrika üretim kontrolünü yapmak BaĢlangıç tip deneylerini yapmak 3.2. Teknik Onay kapsamında İmalatçıya yüklenen sorumluluklar İmalatçının sorumlulukları Fabrika üretim kontrolü Ġmalatçı, üretimin iç kontrolünü sürekli sağlar ve üretimde kullandığı bütün gereklilikleri ve hükümleri (politikaları, prosedürleri ve kontrol planına göre elde edilen sonuçları) sistematik bir biçimde kayıt altına alır. Fabrika üretim kontrolü; hammaddelerin kontrolünü, üretim süreci kontrolünü ve üretim sonrası kontrol süreçlerini içerir. Ġmalatçı, kontrol planında belirtilen Ģartnameye uygun hammaddeleri kullanır. Kayıtlar en az aģağıdaki bilgileri içerir: Ürün ve hammaddelerin adı, Muayene ve kontrol yöntemi, Üretim tarihi, parti numarası ve ürünün muayene tarihi, Muayene sonucu ve kontrol planında belirtilen referans değer/aralık, Fabrika üretim kontrolünden sorumlu kiģinin imzası Kayıtlar, imalatçı tarafından en az beģ (5) yıl saklanır. Fabrika üretim kontrolüne yönelik hangi deneylerin ne sıklıkla yapılacağı ve tolerans değerleri ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından muhafaza edilen fabrika üretim kontrol planında yer alır. Ġmalatçı; Tablo 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 da gösterilen performans değerlerinin sağlanmasına iliģkin fabrika üretim kontrol sistemine uygun olarak üretimi sürdürmek ve sistemin montajı ile ilgili esasları ara ve son kullanıcılara bildirmekle yükümlüdür. 3 6 Temmuz 2009 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

20 Başlangıç Tip Deneyleri Fabrika üretim kontrol planında herhangi bir değiģiklik olmadığı takdirde, bu Teknik Onayın verilmesi aģamasında ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından yapılan deneyler baģlangıç tip deneyi olarak kabul edilir 4. Üretimde değiģiklik olması durumunda ayrıca yapılması öngörülen baģlangıç tip deneyler ĠTB AraĢtırma Kurumu nun ve onaylı laboratuarın mutabakatı ile yapılır Uygunluk değerlendirme kuruluşunun sorumlulukları Fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç muayenesi yapılarak belgelendirilmesi Uygunluk Değerlendirme KuruluĢu, imalatçının fabrika üretim kontrol planına uygun davranıp davranmadığını, üretim kontrolünü sağlamak için gerekli dokümantasyonu oluģturup oluģturmadığını ve her üretim için bu dokümantasyonu etkin Ģekilde kullanıp kullanmadığını kontrol eder, onaylar ve belgelendirme yapar G İşaretlemesi G iģareti ürünün ambalajına iliģtirilir. G iģareti, aģağıdaki bilgilerle birlikte bulunur. Uygunluk Değerlendirme KuruluĢu no: Firma:(Ġmalatçının adı veya tescilli markası) Adres:(Ġmalatçının kayıtlı adresi) Fabrika:(Ürünün imal edildiği fabrikanın adı ve tescilli markası) G iģaretinin iliģtirildiği yıl: (ĠĢaretin basıldığı yılın son iki basamağı) OYYY-OXXX: (OYYY-KuruluĢ no, OXXX-KuruluĢ tarafından verilen belge no) UTO no: (ĠTB UTO 2015/039) G Uygunluk Beyanında bulunacak ilave bilgiler: Yangına tepki sınıfı, yangına dayanım sınıfı, basınç dayanım sınıfı, bükme dayanımı (min), uzunluk toleransı, geniģlik toleransı, anma kalınlığı toleransı, gönyeden sapma toleransı, yüzey düzgünlüğü toleransı 4. Ürünün kullanım amacına uygunluğuna ilişkin bilgiler 4.1. Üretim Üretim esasları, fabrika üretim kontrol planında yer alır. Bu kontrol planı ĠTB AraĢtırma Kurumu tarafından muhafaza edilir. Talep edilmesi halinde, uygunluk değerlendirme sürecinde uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yürütecek kuruluģa verilir. Üretim kontrol planındaki bilgilerin gizliliği esastır İTB Araştırma Kurumu nun yapacağı veya yaptıracağı kontroller ĠTB AraĢtırma Kurumu, standardı olmayan yeni ürüne dair yayımlanan bu Teknik Onaya konu malzemelerin Fabrika Üretim Kontrol Planından sapma olup olmadığını kontrol eder veya ettirir. Kontroller sonucu tespit edilen bulgular, teknik onayın yenilenmesi, askıya alınması veya iptali hususunda kullanılır. 4 Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Madde 7-1(ç) ve Madde ĠNġAAT TEKNĠK DEĞERLENDĠRME VE BĠLĠMSEL ARAġTIRMA KURUMU UTO /13

UTO 2015 / 039. Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması. B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması

UTO 2015 / 039. Kaplama türü Yangına tepki sınıfı Yangına dayanım sınıfı Alçı sıva tavan kaplaması. B-s1,d0 RE 90, REI 90 Alçı levha tavan kaplaması UTO 2015 / 039 EUROPEAN ORGANISATION FOR TECHNICAL ASSESSMENT İTB Araştırma Kurumu EOTA Üyesidir Adres: Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya/ANKARA Telefon : + 90 312 285 63 80 - +90 530 922

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 DOĞAL TAġ ÜRÜNLERĠ STANDARTLARI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠ (89/106/EEC) DOĞAL TAġ STANDATLARI TS EN 12058 Doğal TaĢ Ürünleri Yer ve Merdivenler Ġçin Kaplama

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan Knauf Artfix ana taşıyıcı TC profil Knauf Artfix Agraf Üst Tavan D112 veya D113 Knauf Artfix klips Knauf Uniflott derz dolgu alçısı Knauf Artfix ana

Detaylı

YANGINA KARŞI TEPKİSİNİN TS EN :2007+A1:2010 STANDARDINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

YANGINA KARŞI TEPKİSİNİN TS EN :2007+A1:2010 STANDARDINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI ERA LABORATUVARLARI A.Ş. ERA Yangın Test Laboratuvarı Akredite Kuruluş No: AB-00-T YANGINA KARŞI TEPKİSİNİN TS EN 1501-1:2007+A1:2010 STANDARDINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Müracaat eden Hazırlayan Ürün adı

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

TUĞLALAR (KİL KAGİR BİRİMLER) Belemir BALTÜRK Mimar

TUĞLALAR (KİL KAGİR BİRİMLER) Belemir BALTÜRK Mimar TUĞLALAR (KİL KAGİR BİRİMLER) Belemir BALTÜRK Mimar YAPI MALZEMELERİ TUĞLALAR ASMOLEN TUĞLALAR YAPI MALZEMELERİ AB MEVZUATI GEREĞİ CE İŞARETLEMESİ 01.01.2007 ULUSAL MEVZUAT GEREĞİ G İŞARETLEMESİ 01.07.2010

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu

Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu Ürün Tanımı Assan Panel 900 CS ürünü yüzeyinde kullanılan ve bakterilere karşı tam koruma sağlayan özel boyası sayesinde soğuk odalarda kullanılabilir. Çift taraflı

Detaylı

W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva

W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva W624 Kuru Sıva (Alçıpan + Taşyünü) W631 Kuru Sıva (Alçıpan + Polistren) W611 Sisteminde Alçıpan, Knauf Yapıgips yapıştırma alçısı ile duvara yapıştırılır. Aynı yöntem

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

Master Panel Nova4 Çatı

Master Panel Nova4 Çatı Master Panel Nova4 Çatı Ürün Tanımı Dört hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli formuyla

Detaylı

Master Panel 1000 R5 Çatı

Master Panel 1000 R5 Çatı Master Panel 1000 R5 Çatı Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Master Panel Nova 5 Çatı

Master Panel Nova 5 Çatı Master Panel Nova 5 Çatı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli

Detaylı

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Kepli panelin en büyük avantajı, birleşim noktalarındaki bağlantı elemanlarının üzerini örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden

Detaylı

K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan

K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan K 214 Fireboard Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Klips Ana Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Askı (bağlantı gereci) Aralığı Kaplama Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Agraf Ara Taşıyıcı TC Profil Ana Profil

Detaylı

Master Panel Nova3 Çatı

Master Panel Nova3 Çatı Master Panel Nova3 Çatı Ürün Tanımı Üç hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva

W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva W 611 - W624 - W631 Alçıpan Kuru Sıva W631 Kuru Sıva (Alçıpan + Polistren) W611 Sisteminde Alçıpanlar, Knauf Yapıgips yapıştırma alçısı ile duvara yapıştırılır. Aynı yöntem ile W624 Sisteminde duvara Alçıpan+Taşyünü,

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

KURULUŞ 2001 yılında Kahramanmaraşta kurulmuştur.

KURULUŞ 2001 yılında Kahramanmaraşta kurulmuştur. GÇS METAL A.Ş Üç sandviç panel üretim hattı ve aynı anda taşyünü, eps, cam yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi yapabilen günlük 16.000m2 üretim kapasitesi ile türkiyenin en büyük kapsamlı

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan

K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan K219 Askı Sisteminden Bağımsız Fireboard Tavan K219 askı sisteminden bağımsız Fireboard tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun

Detaylı

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ EXTRÜDE POLİSTREN LEVHA. 600x1250 TR200 TS EN 1607 < 5 (2) CS(10/Y)100 TS EN 826

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ EXTRÜDE POLİSTREN LEVHA. 600x1250 TR200 TS EN 1607 < 5 (2) CS(10/Y)100 TS EN 826 Malzeme XPS Tip 1500 Kenar Profili Kare, Lambalı Yüzey Şekli Düz Yoğunluk d kg/m 3 min. 30 min. 24 min. 22 min. 23 min. 30 min. 30 Kalınlık T mm 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 T1/T2/T3 TS EN 823 Yangına

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1.

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1. www.akindemir.com İNŞAAT DEMİRİ 8-32 mm. arası inşaat demirleri Anma çapı (D) (mm) TS BS ASTM AFNOR ELOT DIN Çevre Uzunluğu (U) (mm) Kesit Alanı (F) (mm2) Anma Kütlesi (G) (Kg/m) 8 25,10 50,2 0,395 10

Detaylı

02.01.2014 YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ. Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi. İktisadi İşletmenin Yükümlülükleri. Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar

02.01.2014 YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ. Performans Beyanı ve CE İşaretlemesi. İktisadi İşletmenin Yükümlülükleri. Bildirim Mercii ve Onaylanmış Kuruluşlar YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Performans Beyanı

Detaylı

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ - ISIPAN ISIPAN PRM LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ 1 ODE ISIPAN ODE ISIPAN DT/ BD 0,03-0,03 W/mK lik ısı iletkenlik katsayısına, 0-0 kpa basma dayanımına, Bünyesine su almayan yapıda ve optimum

Detaylı

DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ NİSAN 2011 MERSİN

DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ NİSAN 2011 MERSİN DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR NİSAN 2011 MERSİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 4 teki tanım gereği Onaylanmış kuruluş terimi Deney, muayene ve/veya belgelendirme

Detaylı

Master Panel Nova3 Çatı

Master Panel Nova3 Çatı GROUP ENERJİ SANDVIC PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 3402534 Email:info@groupenerji.com Master Panel Nova3 Çatı Ürün Tanımı Üç hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir.

Detaylı

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde kullanılan ve sistemi tamamlayan profil çeşitleri markasıdır.

Detaylı

MANTO İZOPOR PLUS. Uygulama

MANTO İZOPOR PLUS. Uygulama MANTO İZOPOR PLUS Isı Yalıtımı Sıvalı dış cephe yalıtım sistemleri için TS EN 13499 a uygun şekilde özel olarak üretilen, karbon katkılı ekspande polistiren levhalardır. Koyu renginden ötürü güneş altında

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12810-1- CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ 1 İskeleye Bakış Açımız 2 İskeleye Bakış Açımız 3 İskeleye Bakış Açımız 4 İskeleye Bakış Açımız 5 İskeleye Bakış Açımız 6 Değişen Yapı Sistemimiz- Binalar

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX

Tavan. 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Tavan 4 Kenarı Pahlı COREX Teknik Özellikler Asma Tavan Uygulamaları Bölme Duvar Uygulamaları Derz Dolgu İşlemi Teknik Özellikler 2 3 6 6 7 4 Kenarı Pahlı COREX İzsiz birleşim

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan

D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan D113 Metal Alt Konstrüksiyonlu Eşit Seviyeli Alçıpan Asma Tavan Knauf Artfix Ara Taşıyıcı TC Profil Askı Çubuğu Knauf Artfix Ana Taşıyıcı TC Profil Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Knauf Artfix Agraf Knauf

Detaylı

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Knauf TU Profili Knauf TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. i ler agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan knauf

Detaylı

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır.

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Baumit MPI 25 Makine Sıvası Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, perlit, katkı maddeleri. Özellikler

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Agraflı Duvar Giydirme Sistemi TU Profili TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. TC Profili TC Profiller agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan

Detaylı

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası

Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Teknik Bülten Baumit open Reflect Yalıtım Plakası Ürün Bloklanmış köpük ve ekstrüde polistirol parçacıklı köpükten ısı yalıtım plakası. Baumit open - Die KlimaFassade ve Baumit open S - Die SanierKlimafassade

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, binaların ve pasif ev tasarımlarında

Detaylı

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Ceket Omega dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı

Baumit PRIMO 2. Kaba Dokulu Makine Sıvası. Ürün Đç ve dış cephelerde, elle ve makine ile uygulanan fabrika karışımı hazır kuru sıva.

Baumit PRIMO 2. Kaba Dokulu Makine Sıvası. Ürün Đç ve dış cephelerde, elle ve makine ile uygulanan fabrika karışımı hazır kuru sıva. Baumit PRIMO 2 Kaba Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış cephelerde, elle ve makine ile uygulanan fabrika karışımı hazır kuru sıva. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, katkı maddeleri. Kullanım

Detaylı

K131 Safeboard Bölme Duvar

K131 Safeboard Bölme Duvar K131 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Taban DU Profili Duvar U Profili arka yüzüne yapıştırılarak tabana monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu

Detaylı

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19 Omega Dış Cephe Sistemi İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük 19 Omega Dış Cephe Sistemi Üst katlarında beton imalatı devam eden yapılarda, iskele kurmadan içeriden dış cephe duvar imalatına başlanmasını

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 2702 Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 1 1.1 ĠÇERĠK BÖLÜM 09 21 16 ALÇIPAN ĠMALATLAR Bu Ģartname alçıpan asma tavan ve bölme duvar uygulamalarını, tasarım resimleri ve listelenen

Detaylı

A- Ahşap parke B- Ahşap kör döşeme C- Ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı D- Su yalıtım örtüsü E- Grobeton (mala perdahı) F- Blokaj G- Toprak zemin

A- Ahşap parke B- Ahşap kör döşeme C- Ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı D- Su yalıtım örtüsü E- Grobeton (mala perdahı) F- Blokaj G- Toprak zemin TOPRAĞA BASAN DÖŞEME DETAYLARI 1- Döşeme kaplaması 2- Şap 3- Bir kat serbest su yalıtım örtüsü (XPS kullanılırsa ayırıcı keçe tabakası) 4- Isı yalıtımı 5- Su yalıtımı 6- Grobeton 7- Blokaj 8- Toprak zemin

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi

CeketMAX Dış Cephe Sistemi Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, bina tasarlamak, pasif ev tasarımlarında nitelikli yalıtıma sahip dış duvar uygulamalarında

Detaylı

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık...

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Isı Yangın Ses Su Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı İnşaat yapı sektörüne, yeni bir soluk ve yeni nesil bir anlayışıyla, duvar yapı elemanları üretimi ile hizmet vermekteyiz.

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr

www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr Tekrar kullanılabilir tek yönlü nervürlü döşeme kalıbı sistemi www.absyapi.com.tr www.geoplast.com.tr SKYRAIL AVANTAJLARI TASARRUF Tüketimin radikal şekilde azalması sayesinde sistem sadece birkaç beton

Detaylı

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

GLASROC X UV DAYANIMINA SAHİPTİR. KÜF VE MANTAR OLUŞUMUNA KARŞI DİRENÇLİDİR. HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR. DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA YÜZEYİNE

GLASROC X UV DAYANIMINA SAHİPTİR. KÜF VE MANTAR OLUŞUMUNA KARŞI DİRENÇLİDİR. HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR. DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA YÜZEYİNE İyisini iste! GLASROC X UV DAYANIMINA SAHİPTİR. KÜF VE MANTAR OLUŞUMUNA KARŞI DİRENÇLİDİR. HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR. DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA YÜZEYİNE HERHANGİ BİR UYGULAMA YAPILMADAN 12 AY BOYUNCA

Detaylı

W361 Vidipan Bölme Duvar

W361 Vidipan Bölme Duvar W361 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

: İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:8, Çankaya/ Ankara, Türkiye

: İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:8, Çankaya/ Ankara, Türkiye Rev. No :01 Sayfa :1/7 1. Üretici Bilgileri Üretici Üretim Yeri Genel Müdürlük : Hadley Rollform Çelik Profil Üretimi A.Ş. : Deri O.S.B., Gergef Sk. Ç4-2, No:7 Tuzla/İstanbul : İlkbahar Mahallesi 606.

Detaylı

PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ SIVA PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ

PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ SIVA PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ PROTEKTOR PROFİL SİSTEMLERİ PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ / YALITIM / X.PRT.004 1005 Köşe Gerdirilmiş, 90, iri İç Sıva 12 34 2 m.tül / Boy 25 Boy / Paket 50 m.tül / Paket 0,53 / m.tül 0,32 / m.tül X.PRT.005

Detaylı

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips Ana taşıyıcı TC profil Askı çubuğu Alçıpan kaplama Ara taşıyıcı TC profil Agraf Knauf Fugagips veya Unifltt derz dolgu alçısı TU profil D112 Metal

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Knauf TC/UA Klips Knauf UA Profil Nonius Askı Üst Parça + Nonius UA Askı Maşası Askı (bağlantı gereci) Aralığı Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Kaplama Knauf TU Profil

Detaylı

DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI

DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DUVARLARIN İÇ YÜZÜNDEN ISI YALITIMI Bu sistemde

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. İÇERDEN ve ÇİFT DUVAR ARASI ISI YALITIMI Dış cepheye ısı yalıtımı uygulamalarının gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ısı yalıtımı içten uygulanabilir. İçten uygulamalarda; ısı köprülerine

Detaylı

Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri

Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri Mantolama Harçları Yapýcement Ürün sý Ürün No. Yapýcement 25 kg/torba 140175 12,40 TL/torba Isı yalıtım plaka yapıştırıcısı ve tamir harcı olarak kullanılır. Satencement

Detaylı

W345 Vidipan Ses Duvarı

W345 Vidipan Ses Duvarı W345 Vidipan Ses Duvarı Çift dikmeli 75/100 mm duvar M Profili ve her iki tarafta 12,5mm kalınlığında üç kat Vidipan kullanılarak oluşturulan, içinde Profil genişliğine göre 40mm kalınlığında üç kat yalıtım

Detaylı

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir.

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir. Ölçüm ve İşaretleme: Mimari plana uygun tavan kotu, hortum terazisi, lazer gibi yöntemlerle alınır. Tavan U (TU) profilinin alt kotu çırpı ipi ile duvara çepeçevre işaretlenir. Askı çubuklarının yerleri

Detaylı

MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME. Avantajları. Dezavantajları. Avantajları. Dezavantajları

MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME. Avantajları. Dezavantajları. Avantajları. Dezavantajları MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME Grobeton üzerine metal ayaklarla monte edilen kompozit paneller Avantajları Modüler Kaba inşaat sonrasında uygulanabilir İçinden her türlü tesisat rahatça geçirilebilir

Detaylı

Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız.

Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız. Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız. Isi yalitimi, yatay olarak döfleme betonu altina serilir. Zemine oturan dösemelerde, isi yalitimi olarak bünyesine su emmeyen ve yüksek basma

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

2016 Rusya Gagarin de MDF üretiminin başlaması

2016 Rusya Gagarin de MDF üretiminin başlaması Egger MDF Gagarin 2 2016 Rusya Gagarin de MDF üretiminin başlaması 3 EGGER Grubu Rusya daki tesislerinin genişletilmesine ve modernizasyonuna sürekli olarak önemli yatırımlar yapıyor. 2016 BAHARINDA, mobilya

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ

19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ 19 Eylül 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı: 29124 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AHŞAP VE ÖN YAPIMLI ÇELİK İLE ALÜMİNYUM ALAŞIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ Amaç ve

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1- Çatı örtüsü 2- Nefes alan su yalıtım örtüsü 3- Çatı tahtası 4- Havalandırılan çatı arası boşluğu 5- Isı yalıtımı 6- Buhar dengeleyici

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK DOSYA ĠNCELEME YÖNTEMĠ

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK DOSYA ĠNCELEME YÖNTEMĠ TEKNĠK DOSYA ĠNCELEME YÖNTEMĠ TEKNĠK DOSYA Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli bir biçimde ve yazılı kurallar, iģlemler ve talimatlar Ģeklinde dosyalanarak

Detaylı

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi sistemi, betonarme ve çelik yapılarda, Tek iskeletli

Detaylı

W611 Alçıpan Kuru Sıva Duvar Giydirme Sistemi

W611 Alçıpan Kuru Sıva Duvar Giydirme Sistemi W611 Kuru Sıva Duvar Giydirme i (Yapıgips + tek kat ) W611 Kuru Sıva Duvar Giydirme, en az 9,5 mm kalınlıkta tek kat ın Yapıgips Yapıştırma Alçısı kullanılarak mevcut duvarlara uygulanması ile oluşturulan

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı