BANKACILAR. Borçlar Kanunu Tasarısı nın Bankaları Doğrudan İlgilendiren Değişiklikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILAR. Borçlar Kanunu Tasarısı nın Bankaları Doğrudan İlgilendiren Değişiklikleri"

Transkript

1 SAYI 72 MART 2010 BANKACILAR MAKALE Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Daştan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kurumsal Muhasebe Etkileşimi Coşkun Tarkoçin Murat Gençer Farklı Girdi ve Çıktı Yaklaşımlarının Veri Zarflama Analizi Etkinlik Sonuçlarına Etkisi ve Türk Ticari Bankaları Uygulaması Servet Aydın Derecelendirme Modellerinin Performansının Ölçülmesi KONFERANS-SEMİNER Prof. Dr. Seza Reisoğlu Yeni Çek Kanunu ve Hukuki Sorunlar Borçlar Kanunu Tasarısı nın Bankaları Doğrudan İlgilendiren Değişiklikleri Yurdagül Rüzgar Türk Borçlar Kanunu Tasarısı nın Genel Hükümler inin Bankaları Doğrudan İlgilendiren Yenilik ve Değişiklikleri Ali Murat Dizdar Genel İşlem Şartları Necati Aksoyoğlu Borçlar Kanunu Tasarısı ndaki Kefalet Sözleşmelerine İlişkin Önemli Değişikler Aydın Düren Özel Hükümlerde Bankalar İçin Yenilik Getiren Düzenlemeler T Ü R K İ Y E BANKALAR B İ R L İ Ğ İ

2 BANKACILAR Yayın türü : Yerel süreli Basım yeri : İstanbul Yılı : 21 Sayısı : 72 - Mart 2010 Türkiye Bankalar Birliği adına İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Doç. Dr. Ekrem Keskin Genel Yayın Yönetmeni: Melike Mumcu Yayın Koordinatörleri: Emre Alpan İnan Pelin Ataman Erdönmez Yayın Danışmanları: Ali Güngör Buket Himmetoğlu Prof. Dr. Ahmet Kırman Prof. Dr. Seza Reisoğlu B. Cahit Sabır Özcan Uludağ Tuğra Yazar Dağıtım Sorumlusu: Hacer Çimen İdare Merkezi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat: Etiler-İSTANBUL Tel : Faks : Baskı-Yapım Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz.Tic.Ltd.Şti Maltepe Mh. Çiftehavuzlar Cd. Prestij İş Mrk. No:27/806 K:9 Zeytinburnu / İstanbul Tel: Bankacılar Dergisi 3 ayda bir yayımlanır. Para ile satılmaz. Bu yayın TBB internet sitesinde (www.tbb.org.tr) yer almaktadır. ISSN (Basılı) ISSN (Elektronik) Sertifika No: Bankacılar Dergisi - Bankacılar dergisi, ekonomi, finans ve bankacılık konularında yapılan çalışmaları ilgili çevrelerin bilgisine sunmak amacıyla yayımlanmaktadır. - Dergide makale olarak yer verilen yazılar için konunun uzmanı hakemlerin görüşleri alınmaktadır. - Dergiye gönderilecek makalenin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. - Basılması istenilen yazılar derginin arka iç kapağında belirtilen yazı ve biçim kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve değerlendirmeye girmek üzere, Bankacılar Dergisi Türkiye Bankalar Birliği Bankacılık ve Araştırma Grubu Başkanlığı Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat.13 Etiler- İSTANBUL adresine gönderilmelidir. - Dergide yayımlanan yazılar Türkiye Bankalar Birliği nin resmi görüşlerini yansıtmaz, yazar ve görüş sahiplerini bağlar. - Dergide yer alan çalışmalar kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir. - Yayımlanacak yazılarda yazım kurallarına ve biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir veya bunların yapılması yazardan istenebilir. - Dergide yayımlanmayan yazılar yazarlara geri gönderilmez. - Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde Bankacılar dergisi yazılı ve elektronik ortamda olmak üzere tüm yayın haklarına sahiptir.

3 Bankacılar Dergisi, Sayı 72, 2010 İçindekiler MAKALE Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Daştan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kurumsal Muhasebe Etkileşimi 3 Coşkun Tarkoçin Murat Gençer Farklı Girdi ve Çıktı Yaklaşımlarının Veri Zarflama Analizi Etkinlik Sonuçlarına Etkisi ve Türk Ticari Bankaları Uygulaması 19 Servet Aydın Derecelendirme Modellerinin Performansının Ölçülmesi 33 KONFERANS-SEMİNER Prof. Dr. Seza Reisoğlu Yeni Çek Kanunu ve Hukuki Sorunlar 50 Borçlar Kanunu Tasarısı nın Bankaları Doğrudan İlgilendiren Değişiklikleri Yurdagül Rüzgar Türk Borçlar Kanunu Tasarısı nın Genel Hükümler inin Bankaları Doğrudan İlgilendiren Yenilik ve Değişiklikleri 65 Ali Murat Dizdar Genel İşlem Şartları 85 Necati Aksoyoğlu Borçlar Kanunu Tasarısı ndaki Kefalet Sözleşmelerine İlişkin Önemli Değişikler 94 Aydın Düren Özel Hükümlerde Bankalar İçin Yenilik Getiren Düzenlemeler 117 1

4 Türkiye Bankalar Birliği nin 2009 yılındaki yayınlarında (yayımlanan ya da yayımlanmayan) hakemlik yaptıkları ve değerli katkıları nedeniyle teşekkürlerimizi sunarız.* Aylin Özaltay, TC Ziraat Bankası A.Ş. Daire Başkanı Ayşe Kısacık Aksar, ING Bank A.Ş. Yönetmen Birol Deper, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetici Prof. Dr. Cavide Uyargil, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Cengiz Göğebakan, T. Halk Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Kılıç, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erkin Işık, Fortis Bank A.Ş. Yönetici Ertuğrul Bozgedik, T. İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı Esra Aytaç, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündüz Fındıkçıoğlu, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetici Haluk Bürümcekçi, Fortis Bank A.Ş. Yönetici Hasan Candan, T. İş Bankası A.Ş. Müdür Doç. Dr. Hasan Eken, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Ali Madendere, T. İş Bankası A.Ş. Müdür Prof. Dr. Mehmet Baha Karan, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Atan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Arslan, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Servet Özcan, T. İş Bankası A.Ş. Grup Müdürü Sengül Dağdeviren Sonek, ING Bank A.Ş. Ekonomist Tahir Cem Berik,TC Ziraat Bankası A.Ş. Müdür Ufuk Tandoğan, T. Garanti Bankası A.Ş. Koordinatör Yelda Yücel, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ekonomist Yılmaz Ertürk, T. İş Bankası A.Ş. Bölüm Müdürü Zakir Selim Önal, Akbank T.A.Ş. Uyum Görevlisi * İsimler alfabetik olarak sıralanmıştır. 2

5 Bankacılar Dergisi Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kurumsal Muhasebe Etkileşimi Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Daştan * Özet Bu çalışma, kurumsal yönetim ilkeleri ile muhasebe etkileşimini muhasebe bilgi sistemi, mesleği, eğitimi ve standartları çerçevesinde ilkeler odaklı incelemek ve muhasebenin kurumsal yönetime katkısını ortaya koymak amacıyla ele alınmıştır. Kurumsal yönetim için ileri sürülen gerekçeler olarak, uluslararası kurumsal yatırımlardan azami ölçüde yararlanma, çokuluslu işletme liderlerinin güç biriktirme yolu veya doğrudan iyi yönetim sayılabilir. İyi ve doğru yönetim için ilkeler bazında kurumsal yönetime işlerlik kazandırmak işletme tepe yönetimi ve tüm çıkar grupları açısından yarar sağlayabilir. Sorumluluk, adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik kurumsal yönetimin ilkelerindendir. İlkelere işlerlik kazandırabilecek sistem, tüm unsurları ile muhasebedir. Eğitim, uygulama ve standartlaşma alanında istenilen başarıyı elde etme açısından sözkonusu ilkelere muhasebede de ihtiyaç duyulmaktadır. Muhasebe ve kurumsal yönetim ilkeleri arasındaki etkileşim, muhasebenin tüm yönleriyle birey odaklılıktan çıkıp kurumsal yapı kazanmasını, kurumsal muhasebe kültürü yaklaşımının geliştirilmesini sağlayabilir. Anahtar sözcükler: Kurumsal yönetim ilkeleri, muhasebe, şeffaflık, hesap verebilirlik. Giriş Bir düzenin başarısı, bir anlamda devamlılığı, sahip olduğu adalet sistemine bağlıdır. Adalet hakkın/hakların tesisi ile ilgilidir. En temel hak, birey hakkıdır. Hissedar hakkı, komşu hakkı, müşteri hakkı, kamu hakkı gibi haklar diğer haklar olarak sıralanabilir. Aile kurumundan işletmelere, belediyelerden üniversitelere tüm kamusal birimlere ve neticede tüm toplumsal yapıya, yönetimin amacı özel ve kamusal (bireysel ve toplumsal) düzeyde hakkı tesis etmektir. Hakkın tesisi ile adalete işlerlik kazandırma, haksızlıkları önler, ekonomideki kaynakların etkin kullanımını ve refah artışını sağlar. Hakkı tesise yönelen yönetim ve düzenler bu çerçevede başarılı olur. Kurumsal yönetim başlığı ile ela alınan yaklaşım, hakkın tesisine gerek işletme düzeyinde gerekse global düzlemde katkıda bulunabilir. Kurumsal yönetim, bu katkıyı sorumluluk, kamuoyunu aydınlatma, şeffaflık, hesap verme yükümlülüğü, adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde sağlar. Bu ilkeler işletmelerde başta yönetici ve hissedarlar olmak üzere tüm çıkar gruplarının hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet etmeyi ve çıkar grupları açısından en temel hakları korumayı esas alır. Zengin patron, yoksul işletme (Tamer, 2009: 8) söylemiyle ifade edilen patron ve üst düzey yöneticilerce şirket varlıklarının kişisel mal varlıklarına dönüştürüldüğü bir dünyada yönetimin kurumsallaşması için kurumsal yönetim ilkelerine duyulan ihtiyaç açıktır. Global ölçekte finansal krizler ve skandalların yaşandığı günümüzde kurumsal yönetim politikaları geliştirme gereği de kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede kurumsal yönetime ilkeler bazında işlerlik kazandırabilecek sistem; kavram, ilke, standart, eğitim ve uygulamaları ile muhasebedir. Bunun için de muhasebenin, kurumsal bir bakışla, kurumsal muhasebe yaklaşımıyla ele alınması gerekir. Kurumsal muhasebe aracılığıyla üretilen doğru, zamanlı, gerçek, anlaşılabilir ve yorumlanabilir bilgilerle kurumsal yönetim ilkelerine işlerlik kazandırılarak, bir anlamda, hakkın tesisine yardımcı olunabilir. * Karadeniz Teknik Üniversitesi - İşletme Bölümü - Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 3

6 Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Daştan Kurumsal yönetim ilkeleri ile muhasebe etkileşiminin, muhasebe bilgi sistemi, eğitimi, mesleği ve standartları çerçevesinde teorik düzeyde ilkeler odaklı incelendiği bu çalışmanın amacı; hak, kural ve ilke ihlaline dayalı kriz ve skandalları önleyebilecek kurumsal yönetim ilkelerine işlerlik kazandırılmasında muhasebenin katkısını ortaya koyabilmektir. Sözkonusu amaca ulaşmak için çalışmada öncelikle genel kavramlar bağlamında kurumsal yönetim ve kurumsal muhasebeye değinilmiş, ardından kurumsal yönetim düşüncesinin tarihi gelişimine yer verilmiştir. Kurumsal yönetim ilkeleri ve kurumsal muhasebe etkileşimi ise muhasebe bilgi sistemi, muhasebe mesleği, eğitimi ve standartları çerçevesinde ayrı ayrı çalışılmıştır. 1. Genel Kavramlar: Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Muhasebe Toplumda organize olmuş, yerleşmiş, kabul edilmiş, süreçleri belli sosyal ilişkiler düzeni ve topluluğu (Koçel, 2005: 361) olarak tanımlanan kurum, uzun yıllarda oluşmuş, belirli bir kültüre sahip, kendine özgü ekol oluşturmuş birimi, oluşumu ve teşekkülü ifade eder (İbicioğlu - İşler, 2005: 442). Bir işletmenin kişi egemenliğinden kurumsal kimlik kazanma, oradan da kurumsallaşmış varlığa dönüşüm yolcuğunu tamamlayan, diğer bir ifadeyle dönüşümü sağlayan, yaşatan ve yeniden zamana ve değişime ayak uydurarak kurumu ayakta tutan kültür kurum kültürüdür. Kurum kültürü, örgütsel yaşama, sistematik biçimde, sosyal bir olgu olarak yaklaşmayı sağlar. Bu açıdan kültür, organizasyonu bir arada tutan felsefeler, ideolojiler, değerler, varsayımlar, inançlar, ümitler, tutumlar ve normların bütünü olarak nitelendirilebilir (Kök, 2005: 252). İşletmelerin kişilerden bağımsız olarak, güçlü bir yapı ve profesyonel yönetim mekanizması ile kamuya mal olma ile sonuçlanacak biçimde kurum durumuna gelmesi, müesseseleşmesi kurumsallaşmayı ifade eder (Akat - Atılgan, 1992: 17). Kurumsal kimlik kazanma yolundaki, isteği, azmi ve faaliyeti kısaca kurum olabilme yolundaki sürecin tamamını kapsayan kurumsallaşma için Peters - Waterman (1995: 137) sistemi değerlerle kaynaştırmak ifadelerine yer vermektedirler. 10. Kurumsal Yönetim İngilizce corporate governance kavramının karşılığı olan ve zaman zaman kurumsal yönetişim şeklinde de tercüme edilen kurumsal yönetim konuya bakış açısı çerçevesinde farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Kısmen kurum ve bürokrasi ve daha çok makro düzeyde konuya yaklaşılmış Dünya Bankası tarafından kurumsal yönetim, bir kurumun beşeri ve mali sermayeyi çekmesine, etkin çalışmasına ve böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken, uzun dönemde ortaklarına ekonomik değer yaratmasına imkan tanıyan, her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamalar bütününü (www.worldbank.org, 2009) olarak tanımlanmaktadır. Konuya yönetim ve finansın paylaşımına yönelik temsil problemi ile yatırımcı ve güven esaslı yaklaşan Shleifer ve Vishny (1997: 738) kurumsal yönetimi işletme fon sağlayıcılarının, yatırımlarından getiri elde etme ve fonların geri dönüşünü sağlamada kendilerini güvene alma yolları ; işletme ve çıkar grupları düzeyinde konuyu ele alan Millstein (1998: 27) ise..kâr elde etme ve pay sahiplerine dağıtma amacını taşıyan geleneksel yapıların yanında, hissedarların, yöneticilerin ve diğer paydaşların haklarının da önemsendiği bir anlayış biçiminde tanımlamaktadırlar. Millstein yaklaşımı paralelinde konunun ele alındığı OECD düzenlemelerinde şirketlerin yönlendirildiği ve kontrol edildiği sistem daha geniş biçimde şirketlerin yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer çıkar grupları arasındaki ilişkiler demeti (www.oecd.org, 2009) olarak tanımlanan kurumsal yönetim için Aktan (2009), çıkar gruplarının haklarını korumayı ve işletme yönetimin sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koymayı amaçlayan bir yönetim felsefesi ifadelerine yer vermektedir. 4

7 Bankacılar Dergisi Aysan (2007) ise, kurumsal yönetimi güven ve muhasebe eksenli ele alarak işletmelere yönelik toplum güveninin sağlanması için gerekli olan hukuk, muhasebe ve ahlak kurallarının özelliklerini ve niteliklerini inceleyen ve işletmelerde uygulanabilen yöntem ve teknikleri geliştiren bir uğraş alanı ) şeklinde tanımlamaktadır. Yukarıda yer alan tanımlar ışığında kurumsal yönetim; bir işletmenin tepe yönetiminden tüm çıkar gruplarına uzanan ilişkiler bütününde, tarafların hak ve sorumluluklarını ortaya koyan, karar alma ve uygulama süreçlerinde ilkeleri toplumsal değerlere ve etik kodlara duyarlı biçimde belirleyen, sonuçları tam, zamanında, sorumluluk bilinci içinde, hesap verebilir bir yapıda tüm taraflara şeffaf bir şekilde sunan yapı olarak tanımlanabilir. Kurumsal yönetime ilişkin yukarıdaki yaklaşımlardan yapılacak ortak çıkarımla katılım, hukuk devleti, şeffaflık, duyarlılık, işbirliği, adalet, etkinlik, verimlilik ile sorumluluk ve stratejik vizyon iyi bir kurumsal yönetim anlayışında bulunması gereken özellikler olarak sıralanabilir (Bekçioğlu ve Ak, 2005,s. 285). İşletme tepe yönetiminin sahip olduğu güç ve yetkilerin keyfi ve özel menfaat amaçlı kullanımının engellenmesi, yatırımcı haklarının korunması, hissedarlarının adil ve eşit muameleye tabi tutulması, azınlık haklarının korunması, finansal durum ile ilgili kamuoyunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması, işletme faaliyet sonucunun tüm menfaat sahiplerine hakları oranında geri dönüşünün sağlanması kurumsal yönetimin amaçlarına örnek verilebilir (Aktan, 2005, Kurumsal yönetim anlayışının tesis edilmesi ile yukarıda ifade edilen amaçlara ulaşmanın yanı sıra taraflar açısından çeşitli faydalar elde etmek de mümkün olabilir. Bunlardan bir kaçı örnek düzeyinde aşağıdaki gibi belirtilebilir. Kurumsal yönetim; Yönetime doğrudan katılmayan pay sahiplerinin ortaklık haklarını kullanmayı, şirket yönetimine etkin olarak katılmayı, şirket faaliyetleri hakkında bilgi edinmeyi ve gerektiğinde hesap sormayı sağlaması bakımından yatırımcılar açısından; İşletmenin şeffaflığı ve muvazaalı işlemlere yer verilmemesi nedeniyle finans kuruluşlarından tedarikçilere sağlanan mal ve hizmet karşılığının takip ve talep edilmesi bakımından finansal kurumlar ve tedarikçiler gibi bir kısım çıkar grupları açısından, Düşük sermaye maliyeti sağlama, finansman imkânları ve likiditeyi artırma, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlama, değişime çabuk uyum sağlama, daha nitelikli istihdam olanakları yaratma, krizlerin daha kolay atlatılması ve sermaye piyasasından yararlanma olanaklarının artırılması bakımından işletmeler açısından, Ülke imajının yükseltilmesi, sermayenin yurt dışına kaçışının önlenmesi, yabancı sermaye yatırımlarının artması, gerek ulusal gerekse uluslararası sermaye piyasalarının sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi, ekonominin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünün artması, ekonomik krizlerin daha az zararla atlatılması, kaynakların daha etkin bir şekilde dağıtılması, yüksek refahın sağlanması ve sürdürülmesi bakımından ülke açısından, çeşitli faydalar sağladığı sağlamaktadır (SPK, 2005, s. 2; Abdioğlu, 2007, s 24-30). Öte yandan sahip veya sahiplerin yönetime hakim olma isteği, yöneticilerin bilgi ve tecrübe düzeylerine ilişkin yetersizlikler, bürokrasi endişesi, istihdam edilenlerin yeterli donanımda olmamaları, işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin etkinsizliği, denetim sorunları ile muhasebe ve denetim standartlarına uyumsuzluk gibi faktörler bir işletmede kurumsal yönetim düşüncesinin önündeki engeller olarak sıralanabilir. Kurumsal yönetimi ekonomik büyüme ve finansal kararlılık için hayati önemde faktör olarak gören Aguilera (2005), kurumsal yönetim çabalarının işletme sahipleri, sahipleri temsil edenler ve çıkar grupları arasında dengenin kurulmasına dayalı kurumsal kültürün etkinliğinin 5

8 Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Daştan ilerletilmesi yönünde verilmesi ve konunun sürdürülebilir kurumsal yönetim modeli çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 11. Kurumsal Muhasebe Kurumsal muhasebe, ilkeleri toplumsal değerlere ve etik kodlara duyarlı biçimde belirleyen muhasebenin, tüm yönleriyle birey odaklılıktan ziyade kurumsal bir muhasebe kimliği ve kültürü yaklaşımı ile tüm taraflar açısından hakkın tesisine katkıda bulunabilecek değerler sistemi olarak kendine özgü ilke, yöntem, kural ve standartlarla ele alınması gereği olarak ifade edilebilir. Diğer bir ifadeyle kurumsal muhasebe, muhasebe eğitimi ve araştırmalarından, muhasebe standartlarına, işletmelerde muhasebe bilgi sistemi oluşturulmasından, muhasebe ve denetim faaliyetlerine uzanan, muhasebe ile ilgili, her alanda, muhasebenin kurumsal esaslarla, kurumsal bir kültürle ele alınması suretiyle işletmelerdeki kurumsal yönetim çabalarının güçlü bir finansal bilgi ve rapor sistemi ile desteklenmesi gereği olarak belirtilebilir. Literatüre bakıldığında kurumsal muhasebe kavramının son zamanlarda sıklıkla kullanıldığı fakat kavrama ilişkin özel tanımlama yoluna gidilmediği görülmektedir. Bununla birlikte kurumsal muhasebe kavramının kullanımına ağırlıklı olarak Yazıcı da rastlanıldığı ifade edilebilir. Yazıcı (2006) kurumsal muhasebeyi, toplumdaki ticaret ve vergi yasalarına tabi kişi kuramları, kişi ortaklıkları, sermaye ortaklıkları, devletin, belediyelerin, vakıf ve derneklerin iktisadi kuruluşları gibi kazanç amaçlı iktisadi kurum ve işletmelerin dönemsel masraf hasılat ve kazanç oluşumları ile anlık varlık ve sermaye durumlarına ilişkin denetime uygun hesap, kitap ve denge işlerinin tümü şeklinde tanımlamaktadır. Türkiye de öğretim, öğrenim ve uygulamada muhasebe denince, genelde kurumsal muhasebenin anlaşıldığını dile getiren Yazıcı, konuyu genel muhasebe çerçevesinde ele almaktadır. Belgelerin düzenlenmesi, hesapların tutulması, maliyetlerin tespiti ve sonucun çıkartılması gibi öğelerden oluşan, dönemsel olarak gider gelir ve kar - zarar durumu ile anlık varlık sermaye durumunu hesaplama, işlem ve hesaplaşmaların tümü kurumsal muhasebe olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada ise ele alınan kurumsal muhasebe kavramı ile kurumsal yönetim ve işletmelere katkı bağlamında muhasebenin kurumsal bir yaklaşımla ele alınması, kurumsal muhasebe kültürünün oluşturulmasına katkı sağlanması ve muhasebe dünyasına bütünsel düzeyde kurumsal bir bakış geliştirilmesi amacı güdülmüştür. Muhasebe eğitiminde, araştırmalarında, uygulamalarında, muhasebe mesleğine girişte, genelde toplum özelde meslektaşlarla işletmeler arasındaki ilişkilerde ve meslek mensuplarının tüm faaliyetlerinde, ayrıca muhasebe ve denetim standartlarının oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde kurumsal bir yaklaşım geliştirilebilmesi arzusuna hizmet bu çalışmanın katkısı olarak düşünülmektedir. İşletmelerde gerçekleştirilecek kurumsal yönetim faaliyetlerinde istenilen amaçlara ulaşılabilmesi için iyi bir muhasebe düzeninin kurulması ve bunun için de makro düzeyde iyi bir ekonomik denetim düzen in kurulması esastır (Aysan, 2007, s.19). Ekonomik denetim düzenin kurulmasında sorumluluk elbette kamu otoritesine aittir. Genel hukuk düzeni, kanunlar, vergileme ve muhasebeye ilişkin yasal mevzuat, denetim ilke ve kuralları ile muhasebe ve denetim alanında faaliyette bulunan meslek mensuplarının faaliyetleri bu düzenin birer parçasını oluşturur. Ekonomik denetim düzeninde, mali kontrol ve denetim faaliyetlerine başlangıcı yapabilmenin yolu muhasebeden, muhasebe bilgilerinden geçmektedir. Muhasebenin olmadığı yerde mali kontrol ve denetim olanaksızlaşmaktadır. Bu durumu Yazıcı, (2003) muhasebesiz denetim dayanaksız; denetimsiz muhasebe sağlamasızdır ifadeleri ile özetlemektedir. Bu esaslardan hareketle, gerek birey ve işletmeler için, gerekse toplum ve ekonomik düzen için iyi bir muhasebe düzeninin, kurumsal muhasebe düzeninin, varlığı son derece önemli gözükmektedir. 6

9 Bankacılar Dergisi 2. Kurumsal Yönetim Düşüncesinin Tarihi Gelişimi Kurumsal yönetimin, basit bir ifadeyle, finans, yönetim ve denetim ilişkisi içerisinde gelişmiş bir olgu olduğu belirtilebilir. Bu açıdan kurumsal yönetimin ortaya çıkışı; aile işletmelerinin varlığı, zamanla bu işletmelerin büyümesi, büyümeye paralel yönetimde yetersizliklerin ortaya çıkması ve bunun sonucunda profesyonel yöneticilikle sahiplik ve yönetimin birbirinden ayrılması; öteyandan artan sermaye ihtiyacı, yeni ortak bulma girişimi, sermaye piyasasına açılım ve bu süreçte çıkar gruplarında meydana gelen artış ve her bir çıkar grubunun menfaatinin korunmasına yönelik faaliyetler bütünü düzleminde gerçekleştiği belirtilmektedir (İbicioğlu vd., 2009, s.4). Amerika Birleşik Devletleri nde 1990 lı yıllarda yatırımcıların haklarının korunması odaklı ele alınan (Huse, 2005: 65), daha sonra İngiltere ve Kıta Avrupa sını takiben Asya ve tüm Dünya da tartışılır hale gelen kurumsal yönetim, özellikle 1997 yılı ortalarında başlayan Asya finansal krizinden sonra büyük önem kazanmıştır. Bu çerçevede Asya finansal krizinin yatırımcı güvensizliğinden ziyade işletmelerin kurumsal yönetimlerinden kaynaklanan yetersizliklerden ileri geldiği de sıklıkla dile getirilerek tartışılmıştır (Ho-Wong, 2001, s.139). Bu bağlamda finansal raporlamanın, finansal kriz ve skandallara cevaben değiştiği ve geliştiği sıklıkla dile getirilmektedir (McCartney - Arnold, 2002, s. 402). Bu değişim ve gelişimin, kamuoyu dikkatinin işletmelerdeki kurumsal yönetim ilişkilerine çevrilmesine neden olduğu da ifade edilmektedir (Yayla, 2006, s.171). Söz konusu skandallar yanında globalleşme, artan uluslararası sermaye hareketliliği ve ülkesel bazda özeleştirme uygulamaları işletmelerde kurumsal yönetimin önemini ve gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır (Daştan, 2009, s. 66). Ülkelerin kurumsal yönetim esaslarını belirleme ve konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapma yoluna gitmesinde uluslararası kurumsal yatırımlardan azami ölçüde istifade etme güdüsünün yattığı belirtilebilir. Belirtilen nedenler dolayısıyla geçen süre zarfında kurumsal yönetim için gerçek bir endüstri meydana geldiğini dile getiren Stein (2008), kurumsal yönetim uyum hizmetleri sunmak suretiyle muhasebe firmalarının, kurumsal yönetimi müfredata dahil etmek suretiyle üniversite birimlerinin ve ayrıca yatırımcılar ve finans kurumlarının popüler medya aracılığıyla bu durama zemin oluşturduğuna dikkat çekmektedir. Gelişim süreci içerisinde kurumsal yönetim konusuna katkıda bulunmuş rapor ve çalışmaların önemlilerinden birkaçına özet biçimde aşağıdaki gibi değinmek mümkündür (Abdioğlu, 2007,s. 62; Demirağ vd., 2000,s. 351). Treadway Komisyonu, 1987: ABD de denetim komitelerinin önemine değinen, hilelerin önlenmesinin denetim komitesinin temel kontrolünde sayan ve NYSE, AMEX, ve NASDAQ borsalarında kayıtlı şirketler için denetim komitesi zorunluluğu getiren düzenlemedir. Cedbury Komitesi, 1992: İngiltere de, işletmelerde yönetim kurulunun oluşumu ve fonksiyonu için en iyi uygulamaları geliştiren, denetim, atama ve ücret komitelerinin şirketler tarafından oluşturulmasını ve Londra Borsası tarafından gönüllülük esasına dayalı benimsemesini ele alan düzenlemedir. Dey Raporu, 1994: Kanada da yönetim kurulunun sorumluluğu ve oluşumunu temel unsur olarak ele alan, Toronto Borsası tarafından kurumsal yönetim için 14 ilke ortaya koyan ve gönüllülük esasına dayalı düzenlemedir. OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, 1999: İyi bir kurumsal yönetim için tek bir model öngörmeyen, ortakların haklarını koruyan, çıkar gruplarına eşit ve adil davranılmasını önceleyen ve onların haklarını korumayı öne alan, şeffaf ve tam zamanlı açıklamayı kurul, şirket ve ortak sorumluluğuyla ele alan düzenlemedir. Sarbanes Oxley Kanunu, 2002: ABD de şirket yönetimine ilişkin yeniden düzenlenen kurallar ve şirketlerin iç denetim sistemlerine sahip olması gerekliliği ile ilgili hukuki ve cezai yaptırımlar getiren düzenlemedir. 7

10 Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim Daştan Finansal skandallar sonrası şirketlere ilişkin kurumsal bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliliğini artırarak yatırımcıları korumak amacıyla ele alınan Sarbanes Oxley Kanunu nun kurumsal yönetime katkısı aşağıdaki gibi özetlenebilir (Abdioğlu, 2007, s.66 ): Denetim komitelerine verilen önemin artırılması ve denetçi bağımsızlığının sağlanması, Finansal analiz neticesinde çıkar grupları arasında çıkabilecek çatışmalara yönelik düzenlemeler getirmesi, Periyodik raporlarla kamuya açıklanacak yükümlülüklerin artırılması, İşletmelere, yöneticilerin uyması gereken, iş etiği kurallarını benimseme zorunluluğunun getirilmesi, Kurumsal yönetim uygulamalarının açıklanması yönündeki yaptırımlara, doğrudan kurumsal yönetimin yapılandırılmasına ilişkin daha katı bir yaklaşım getirilmesi, Etik kod ve kurallar çıkarmak ve adapte etmek zorunluluğu getirmesi, Yöneticilere işletme fonlarından şahsi kredi izni verilmemesine yönelik düzenlemeler getirmesidir. Şirketler Hukuku Eylem Planı (2003), Yönetici Ücretleri ile İlgili Tavsiye Kararı (2004), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Tavsiye Kararı (2004), Şeffaflaşma Direktifi (2005) Muhasebe ve Denetim Kuralları Hakkında Şirketler Hukuku Direktifi (2007) ve daha sonra ele alınan kurumsal yönetim konusunun yıllık raporlar aracılığıyla açıklanmasına yönelik düzenlemeler ise Avrupa Birliği nde kurumsal yönetim kapsamındaki çalışmalar çerçevesinde değerlendirilebilir (IFC, 2008). Global anlamda kurumsal yönetim alanında belirli bir çerçeve oluşturmaya yönelik atılan adımlardan birisi de Global Kurumsal Yönetim Forumu (Global Corporate Governance Forum) dur. Forum, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nün işbirliği ile oluşturulmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirmek, yerel, bölgesel ve global bazda hedeflenen nitelikte bir kurumsal yönetim pratiğine ulaşmak ve yönetim reformunu destekleyerek özel sektörün gelişimini desteklemek forumun genel kuruluş amaçları arasında sayılmaktadır (www.gcgf.org, 2009). Öte yandan kurumsal yönetim konusunun Türkiye deki gelişimi için yapılan düzenlemeler ise; şirketlere yönelik getirdiği yasal yükümlülükler çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu; Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı ve İsleyişi ne yönelik TÜSİAD ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ ve SPK Kurumsal Yönetim Temel İlkeleri (2002/2005 revize) ile SPK düzenlemeleri; benzer şekilde SPK nın Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği ile İMKB Kurumsal Yönetim Derecelendirme Çalışmaları (2003) ve Kurumsal Yönetim Endeksi (hesaplanmasına sonrasında başlanmıştır) şeklinde özetlenebilir. SPK nın kurumsal yönetim ilkeleri açısından Türkiye deki halka açık işletmeler için yaklaşımı uygula ya da açıkla şeklindedir. Bu doğrultuda işletmeler bünyelerinde kurumsal yönetim birimi kurmakta ve gerekli bilgileri açıklama yoluna gitmektedir. İşletmelerde kurumsal yönetim düzeyinin ölçülmesine yönelik çeşitli teknikler ve indeksler geliştirmiştir. Bu anlamda Gompers - Ishii ve Metrick (2003) tarafından geliştirilen ve hissedar haklarının güçlü bulunduğu firmaların daha değerli ve finansal göstergeler açısından daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmış Governance Indeks, yakın sonuçlara farklı değişkenler kullanarak ulaşan Bebchuk- Cohen ve Ferrell (2005) tarafından sağlamlaştırılmış G-Index i ve Lawrence ve Marcus (2006: 430) tarafından geliştirilen Gov-Score örnek verilebilir. Ulusal, bölgesel ve kültürel farklılıklar, endüstrileşme ve işletmelerin endüstrileşme çevresi, sahiplik dağılımı ve tipi, firma büyüklüğü, yaşam seyir varyasyonu ile CEO görev süresi, niteliği ve geçmişi vb. hususlar kurumsal yönetim araştırmalarında kullanılan faktörler olarak sıralanmaktadır (Huse, 2005,s. 68). 8

11 Bankacılar Dergisi 3. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Kurumsal Muhasebe Etkileşimi Risk yönetimi ile planlamaya dayalı başarısızlıklar ve zayıf kurumsal yönetim işletmelerin krizleri yaşamasında başlıca kriz nedenleri olarak nitelendirilebilir. Krizler, ülkeler açısından denetim ve kontrol faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeleri gözden geçirme, işletmeler içinse global ve yerel düzenlemeleri takip etme yanında kontrol ve denetim faaliyetlerine ağırlık verme gereği doğurmuştur. Hissedarlarla birlikte tüm çıkar gruplarının işletme ile ilişkilerini dengeleyecek etkin maliyet kontrolü, şeffaf bir sistem kurma, rekabeti ve girişimciliği geliştirme ve yatırımcıların daha fazla korunmasını sağlama gibi düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gereği, sözkonusu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda reformlar yapılmış, böylece birçok ülke denetim fonksiyonlarını arttırmış ve şeffaflığı geliştirmiştir. Sözkonusu reformlar kapsamında ülkelerin kurumsal yönetim ve kurumsal muhasebe çalışmalarına yer yer temel teşkil eden ve bir anlamda yön veren OECD kurumsal yönetim ilkeleri; hissedarların hakları, hissedarlara eşit muamele yapılması, doğrudan çıkar sahiplerinin rolü, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ile yönetim kurulunun sorumlulukları şeklinde beş ana başlık altında oluşturulmuştur. Şubat 2005 te revize edilerek yayınlanan ve Türkiye de kurumsal muhasebe anlayışı açısından önemli olan SPK kurumsal yönetim ilkeleri ise pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu olmak üzere dört başlık altında çalışılmıştır. Sözkonusu başlıklar içerisinde incelenen konular ve genel kabul gören yaklaşımların kavramsal çerçevede ele alınması durumunda kurumsal yönetim ilkeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Aysan, 2007, s. 18; Şenturan, 2006,s. 51; Küçüksözen, Küçükkocaoğlu, 2005, s. 83 e atfen Daştan, 2009,s. 67); Sorumluluk; işletme yönetimince alınan kararların ve gerçekleştirilen eylemlerin hukuk kuralları ile toplumsal ve ahlaki değerlere uygunluğunu ve denetlenmesini ifade eder. Kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık; işletmenin finansal durumu, performansı, mülkiyet yapısı ve yönetim biçimi gibi her konuda, tam, güvenilir, açık, anlaşılabilir ve yorumlanabilir bilgilere ulaşımın en kısa sürede, kolay ve en düşük maliyetle sağlanması ve bilgilere ilişkin doğru ve zamanında açıklama yapılması gereğini ifade eder. Hesap verme yükümlülüğü; işletme yönetiminin, kendisine tahsis edilen kaynakların veya verilen yetkilerin kullanım biçimi ve etkinliği ile ilgili hesap verme sorumluluğunu ifade eder. Adalet ve eşitlik; işletme ile ilgisi bulunan ve hak sahibi konumundaki kişi ve kurumların bilgi edinme, kar payı, oy kullanma, genel kurula katılma gibi haklarının adil muamele ile eşitlikçi yaklaşımla ele alınması gereğini ifade eder. Aşağıda muhasebe bilgi sistemi, mesleği, eğitimi ve standartları ile kurumsal yönetim ilkeleri etkileşimine sırasıyla değinilecektir. 30. Muhasebe Bilgi Sistemi ve Kurumsal Muhasebe İşletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duydukları bilgileri, ham verileri veya sıradan bilgileri finansal bilgiye dönüştürerek, üretmek ve ürettiği bilgileri raporlar aracılığıyla sunmak amacıyla bir araya getirilmiş ve birbirleriye ilişkili öğeler bütünü şeklinde tanımlanan (Karacaer-İbrahimoğlu, 2003,s. 214) muhasebe bilgi sistemi, birçok alt sistemden oluşan yönetim bilgi sisteminin en eski alt sistemi durumundadır. Kurumsal kültür, stratejik planlama ve teknoloji sahiplik düzeyi gibi hususlarla doğrudan ilişkili olan muhasebe bilgi sisteminin işletmelerde yerine getirdiği önemli işlevler olarak; verilerin toplanması, işlenerek bilgiye dönüştürülmesi, elde edilen bilgilerin kullanılması ve işletme varlıklarının korunması için gerekli kontrollerin sağlanması biçiminde sayılabilir 9

BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: TBB nin Değerlendirme ve Önerileri TBB MAKALELER

BANKACILAR TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ. Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: TBB nin Değerlendirme ve Önerileri TBB MAKALELER TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BANKACILAR TBB Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi: TBB nin Değerlendirme ve Önerileri MAKALELER Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkcı Abdulkerim Daştan Yrd. Doç Dr. Tuba Ayan Yakıcı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ. Haziran 2013 HAZIRLAYAN DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ. Haziran 2013 HAZIRLAYAN DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Haziran 2013 HAZIRLAYAN DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 1.1.Kurumsal Yönetim Kavramı... 3 1.2. Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Yıl: 25 Sayı: 92 Temmuz 2011 51 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Asuman SÖNMEZ 1 - Andaç TOKSOY 2 ÖZ Son yıllarda gerek Dünya da gerekse Türkiye de artan rekabet

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞI VE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLİŞKİSİ: İMKB 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA Relationships Between Corporate Governance and Accounting Information Systems

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Cüneyt KAHRAMAN 2502559945

Detaylı

KONUŞMA MAKALE MART 2013. Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları

KONUŞMA MAKALE MART 2013. Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları SAYI 84 MART 2013 KONUŞMA Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu Açılış Konuşmaları MAKALE Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil / Arş. Gör. Duygu İçen Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki

Detaylı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı

Ekonomi Gazeteciliği İçin. Kurumsal Yönetim El Kitabı Ekonomi Gazeteciliği İçin Kurumsal Yönetim El Kitabı TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI EKONOMİ GAZETECİLİ İ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM EL KİTABI Text copyright

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

GLOBALLEŞME SÜREcİNDE ÜLKEMİZDE MUHASEBE MESLEGİ VE MESLEK MENSUPLARıNıN EGİTİMİ

GLOBALLEŞME SÜREcİNDE ÜLKEMİZDE MUHASEBE MESLEGİ VE MESLEK MENSUPLARıNıN EGİTİMİ GLOBALLEŞME SÜREcİNDE ÜLKEMİZDE MUHASEBE MESLEGİ VE MESLEK MENSUPLARıNıN EGİTİMİ Ekonomik ve teknolojik gelişmenin oluşturduğu dünyamızda hızla artan globalleşme eğilimi, ülkelerin sınırlarını kaldırarak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

12.Bölüm Kurumsal Yönetim. Prof. Dr. Ramazan Aktaş

12.Bölüm Kurumsal Yönetim. Prof. Dr. Ramazan Aktaş 12.Bölüm Kurumsal Yönetim Prof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Kurumsal yönetim kavramını, şirketler ve ülke açısından

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Mehdi AGHABAKİ Doktora Tezi İşletme

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Mehdi AGHABAKİ Doktora Tezi İşletme KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ İLE FİRMA DEĞERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİ ORANI ARASINDAKI İLİŞKİSİ: İMKB DE BİR UYGULAMA Mehdi AGHABAKİ Doktora Tezi İşletme Anabilim Dali Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ 2014 Her Hakkı

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN KURUMSAL YÖNETİM PUANIYLA ŞİRKET DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Sosyal Bilimler Enstitüsü

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN KURUMSAL YÖNETİM PUANIYLA ŞİRKET DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Sosyal Bilimler Enstitüsü KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN KURUMSAL YÖNETİM PUANIYLA ŞİRKET DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Sosyal Bilimler Enstitüsü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi RIFAT UÇKUN Yüksek Lisans İŞLETME ANABİLİM

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1001 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN. KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN. KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v Prof. Dr. Nurhan AYDIN KAMUNUN AYDINLATILMASI VE SERMAYE PİYASALARI AÇISINDAN ÖNEMİ... 1-40 Yrd. Doç. Dr. Metin COŞKUN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN KAMUNUN AYDINLATILMASINDAKİ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YAYINLARI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ IŞIĞINDA AİLE ŞİRKETLERİ

Detaylı

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Prof. Dr. Oktay Güvemli Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli Prof. Dr. Oktay Güvemli Marmara Üniversitesi E. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA AÇISINDAN İÇ DENETİMİN ÖNEMİ: BİR ÖRNEK UYULAMA

AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA AÇISINDAN İÇ DENETİMİN ÖNEMİ: BİR ÖRNEK UYULAMA AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA AÇISINDAN İÇ DENETİMİN ÖNEMİ: BİR ÖRNEK UYULAMA Zekeriya Demir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Kırklareli Üniversitesi ÖZET Türkiye deki şirketlerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2011 Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Fatma Pamukçu * ÖZET Bu çalışmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal

Detaylı