MOMTOS KURUMSAL MODÜLLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOMTOS KURUMSAL MODÜLLERİ"

Transkript

1 SUNUCU TERCİHİNİZ MERKEZİ (MUMEYEK) YEREL (KİRALAMA) YEREL (EDİNME) FİRMA KULLAN ICI SAYISI* SAYISI* K 01. ÇEVİRİ (VUK Bilançosundan UFRS Finansal Tablolarına) K 01A. İşletmeler için ÇEVİRİ MOMTOS KURUMSAL MODÜLLERİ K 01B. İşletmeler için ÇEVİRİ (Çoklu) K 01C. TRANSFER + İşletmeler için ÇEVİRİ K 01D. TRANSFER + İşletmeler için ÇEVİRİ (Çoklu) K 01E. TRANSFER + İşletmeler için OTOMATİK ÇEVİRİ + (01C) K 01F. TRANSFER + İşletmeler için OTOMATİK ÇEVİRİ (Çoklu) + (01D) K 02. CARİ (STOK + FATURA - ÇEK + SENET) (UFRS Esaslı) K 02A. FATURA K 02B. STOK K 02C. STOK (TRANSFER) + (02B) K 02D. ÇEK ve SENET K 02E. ÇEK ve SENET (TRANSFER) + (02D) K 03. DURAN VARLIK (UFRS Esaslı) K 03A. MDV ve MODV K 03B. MDV ve MODV (TRANSFER) + (03A) K 03C. AMORTİSMAN + (03B) K 04. UYGULAMA (Günlük Defter - Büyük Defter - Sağlama - Mali Tablo) ve (VUK kayıtlarından UFRS Finansal Tablolarına) DÖNÜŞTÜRME K 04A. VUK (MANUEL) + YEVMİYE DF.+ MUAVİN/KEBİR + MİZAN + MALİ TABLOLAR K 04B. VUK (TRANSFER) + (04A) K 04C.UFRS (MANUEL) + GÜNLÜK DF.+ YARD./BÜYÜK DF. + SAĞLAMA + FİNANSAL TABLOLAR K 04D. UFRS (TRANSFER) + (04C) K 04E. ERTELENMİŞ VERGİ (MANUEL) K 04F. ERTELENMİŞ VERGİ (OTOMATİK) K 04G. VUK kayıtlarından UFRS Finansal Tablolarına DÖNÜŞTÜRME (OTOMATİK) + (04B) + (04D) + (04F) K 04H. MALİ BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (MBYS) + (04G) K 04I. UFRS DEĞERLEME + (04G) K 05. PERSONEL (UFRS Esaslı) K 05A. BORDRO K 05B. BORDRO (TRANSFER) + (05A) K 05C. KIDEM TAZMİNATI + (05B) K 06. KONSOLİDASYON (VUK + UFRS) K 06A. KISMİ KONSOLİDASYON (VUK) K 06B. TAM KONSOLİDASYON (UFRS) K 07. FİNANSAL ANALİZ (VUK + UFRS) K 07A. MALİ ANALİZ (VUK) K 07B. FİNANSAL ANALİZ (TFRS) K 08. DENETİM (VUK + UFRS) K 08A. İÇ KONTROL (VUK + UFRS) K 08B. İÇ DENETİM (VUK + UFRS) K 08C. BAĞIMSIZ DENETİM (UFRS) K 09. TTK GEREKLERİ K 08D. MALİ DENETİM (TAM TASTİK / VERGİ DENETİMİ) (VUK) K 09A. İNTERAKTİF OYLAMA K 09B. TTK GEREKLERİ İNTERNET YAYIN K 09C. TTK GEREĞİ İNTERNET SİTESİ * MOMTOS Fiyatlaması Firma Sayısı ve Kullanıcı Sayısı esas alınarak yapılmaktadır. * MOMTOS Sunucu (Server) veya Yerel Sunucu ile çalıģabilmektedir. ** ** Merkezi Sunucu, Yerel Sunucu (kiralama) ve Yerel Sunucu (edinme) seçimi MOMTOS ana kullanıcısının tercihine bağlıdır. ** Yerel Sunucu MYSQL, PHP, APACHI, STATIC IP içeren asgari 20GB kapasiteye sahip bir sunucu olmalıdır. Sunucunun VERĠ TABANI OLUġTURMA ile ĠLK YÜKLEME ve test iģlemleri MUMEYEK tarafından yapılacak, VERI TABANI ADI ve VERĠ TABANI ġġfresġ MUMEYEK tarafından belirlendikten sonra, Yerel Sunucunun iģletilmesi MOMTOS ana kullanıcısı kontrol ve sorumluluğunda yürütülecektir. 1

2 MOMTOS (MUMEYEK ONLĠNE MALĠ TABLO OLUġTURMA SĠSTEMĠ) MODÜLLERĠ KABĠLĠYETLERĠ MOMTOS, VUK na göre hazırlanmıģ mali tabloları TFRS mali tablolarına çevirip, müteakip mali tabloları oluģturan tüm muhasebe kayıtlarını VUK ErtelenmiĢ Vergi etkilerini de hesaplayarak, anlık TFRS Mali Tablolarına dönüģtürülmesi, iģlenerek yatay, dikey, trend ve oran analizlerine tabi tutulup, Konsolide Mali Tablolar oluģturulması, ve e Ġç Kontrol, Ġç Denetim ve Bağımsız Denetim iģlevleri yapılmasına hizmet eder. MOMTOS nin yazılımı aģağıdaki ĠĢlev AkıĢ ġemasına uygun olarak 9 (dokuz) ayrı iģlevi 37 (otuzyedi) alt modül ile gerçekleģtirilecek Ģekilde çalıģır. 2

3 01. ÇEVĠRĠ Modülleri (VUK Bilânçosundan TFRS Finansal Tablolarına) VUK'na göre hazırlanan bilânçoyu veya mizanı hesap bazında TFRS muadili hesaplara dönüģtürerek ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarını da yaparak TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu, Nakit AkıĢ Tablosu ve Finansal Durum Tablosunu hazırlar. Çeviri ilk geçiģ iģlemlerinde sadece TDHP Bilânço hesapları kullanılmaktadır. Çeviri sonraki dönem iģlemlerinde ise TDHP Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları kullanılmaktadır. 01A. ĠĢletmeler için ÇEVĠRĠ VUK'na göre hazırlanan 31 Aralık 20XX-1 tarihli Bilânçoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri iģleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu, nakit AkıĢ tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri iģlemini 01 Ocak 20XX tarihi itibari ile tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli ĠĢletmeler için olan bu sürümünde her bir TDHP hesabına ortalama vade, ortalama faiz oranı, ortalama kur vs. ile ancak bir kez iģlem yapabilmektedir. 01B. ĠĢletmeler için ÇEVĠRĠ (Çoklu)) VUK'na göre hazırlanan 31 Aralık 20XX-1 tarihli Bilançoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri iģleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu, nakit AkıĢ tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri iģlemini 01 Ocak 20XX tarihi itibari ile tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli ĠĢletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına bir kez iģlem yapar iken, Orta ve Büyük Ölçekli ĠĢletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına fiili/itibari vade, fiili/itibari faiz oranı, fiili/itibari kur vs. ile birden fazla iģlem yapılabilecektir. 01C. TRANSFER + ĠĢletmeler için ÇEVĠRĠ EXCEL tablosuna önceden yazılan verileri VUK' na göre hazırlanan 31 Aralık 20XX-1 tarihli Bilânçoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri iģleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu, nakit AkıĢ tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri iģlemini 01 Ocak 20XX tarihi itibari ile tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli ĠĢletmeler için olan bu sürümünde her bir TDHP hesabına ortalama vade, ortalama faiz oranı, ortalama kur vs. ile ancak bir kez iģlem yapabilmektedir. 01D. TRANSFER + ĠĢletmeler için ÇEVĠRĠ (Çoklu) EXCEL tablosuna önceden yazılan verileri VUK'na göre hazırlanan 31 Aralık 20XX-1 tarihli Bilançoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri iģleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu, nakit AkıĢ tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri iģlemini 01 Ocak 20XX tarihi itibari ile tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli ĠĢletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına bir kez iģlem yapar iken, Orta ve Büyük Ölçekli ĠĢletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına fiili/itibari vade, fiili/itibari faiz oranı, fiili/itibari kur vs. ile birden fazla iģlem yapılabilecektir. 3

4 01E. TRANSFER + ĠĢletmeler için OTOMATĠK ÇEVĠRĠ + (01C) EXCEL tablosuna önceden yazılan verileri VUK' na göre hazırlanan 31 Aralık 20XX-1 tarihli Bilançoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri iģleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu, nakit AkıĢ tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri iģlemini 01 Ocak 20XX tarihi itibari ile OTOMATĠK OLARAK tamamlayacaktır. Her bir TDHP hesabına ortalama vade, ortalama faiz oranı, ortalama kur vs. ile ancak bir kez iģlem yapabilmektedir. 01F. TRANSFER + ĠĢletmeler için OTOMATĠK ÇEVĠRĠ (Çoklu) + (01D) EXCEL tablosuna önceden yazılan verileri VUK'na göre hazırlanan 31 Aralık 20XX-1 tarihli Bilançoyu Tekdüzen Hesap Planı (TDHP) çerçevesinde hesap bazında TFRS muadili hesaplara her bir TDHP hesabı için hazırlanacak ara yüze girilecek verileri iģleyerek TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal Sonuç Tablosu, Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu, nakit AkıĢ tablosu ve Finansal durum Tablosunun ilgili hesaplarına aktaracak ve nihayetinde ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarının da yaparak çeviri iģlemini 01 Ocak 20XX tarihi itibari ile OTOMATĠK OLARAK tamamlayacaktır. Küçük Ölçekli ĠĢletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına bir kez iģlem yapar iken, Orta ve Büyük Ölçekli ĠĢletmeler için olan sürümünde her bir TDHP hesabına fiili/itibari vade, fiili/itibari faiz oranı, fiili/itibari kur vs. ile birden fazla iģlem yapılabilecektir. 4

5 02. CARĠ Modülleri (STOK + FATURA - ÇEK + SENET) (TFRS Esaslı) TFRS esaslarının gerektirdiği Ģekilde Fatura, Stok, Çek, Senet bilgilerini sınıflandırır. Her mali iģlem ve aysonunda Çek, Senet değerlemelerini yapıp Nakde EĢdeğer Tutarları ile; Stokların Değer DüĢüklüğü testlerini yapıp, envanterlerini tutarak Gerçeğe Uygun Değerleri ile izlenmelerini sağlar. 02A. FATURA TFRS esaslarına göre FATURA hazırlama imkânı tanır. Muhasebe politikası olarak belirlenen ıskontolu ödeme süresi, ıskonto tutarı, müģteriye özel vade politikası ve faiz oranı tanımlama imkanı ile ertelenmiģ finansman hesabı yapılmasına olanak verir. 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 02B. STOK STOK hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar, Ġlk uygulama ve dönem sonlarında Değer DüĢüklüğü testi yaparak her bir stok kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVĠRĠ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 02C. STOK (TRANSFER) + (02B) Excel'den tüm STOK bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlayan STOK alt modülü kullanılır. Ġlk uygulama ve dönem sonlarında Değer DüĢüklüğü testi yaparak her bir stok kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVĠRĠ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 02D. ÇEK ve SENET ÇEK ve SENET hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar. Ġlk uygulama ve dönem sonlarında ErtelenmiĢ finansman hesaplayarak her bir Çek ve Senet kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVĠRĠ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlanacak, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 02E. ÇEK ve SENET (TRANSFER) + (02D) Excel'den tüm ÇEK ve SENET bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlayan ÇEK ve SENET alt modülü kullanır. Ġlk uygulama ve dönem sonlarında ErtelenmiĢ finansman hesaplayarak her bir Çek ve Senet kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVĠRĠ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlanacak, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 5

6 03. DURAN VARLIK Modülleri (TFRS Esaslı) TFRS esaslarının gerektirdiği Ģekilde MDV, Maddi Olmayan DV bilgilerini sınıflandırır. Her mali iģlem ve aysonunda ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarını içeren Değer ArtıĢı hesabı, Değer DüĢüklüğü testini yapıp, envanterini tutarak, amortisman hesabını da yapıp Gerçeğe Uygun Değerleri ile izlenmelerini sağlar. 03A. MDV ve MODV Maddi Duran Varlık (MDV) ile Maddi olmayan Duran Varlık (MODV) hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar. STOK hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar, Ġlk uygulama ve dönem sonlarında Değer DüĢüklüğü testi yaparak her bir MDV ve MODV kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVĠRĠ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 03B. MDV ve MODV (TRANSFER) + (03A) Excel'den tüm Maddi Duran Varlık (MDV) ile Maddi olmayan Duran Varlık (MODV) bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar. STOK hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar, Ġlk uygulama ve dönem sonlarında Değer DüĢüklüğü testi yaparak her bir MDV ve MODV kalemi için Finansal Durum Tablosu Değerini güncel olarak hesaplar ve takip eder. 01 ÇEVĠRĠ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 03C. AMORTĠSMAN + (03B) MDV MODV alt modülü kullanılıp AMORTĠSMAN hesaplamalarını VUK a göre Normal ve Azalan Kalanlar esasları çerçevesinde, TFRS na göre Normal, Azalan Kalanlar ve Birimler esasları çerçevesinde; yapıp, 01 ÇEVĠRĠ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar, VUK ve TFRS mali tablolarına aktarır. 6

7 04. UYGULAMA (Günlük Defter - Büyük Defter - Sağlama - Mali Tablo) (VUK + TFRS) ve VUK kayıtlarından UFRS Finansal Tablolarına DÖNÜġTÜRME Modülleri Ġster VUK, ister TFRS esaslarına göre Muhasebe Kayıtlarını tutar; kullanılmakta olan herhangi bir VUK esaslı yazılımdan Günlük Defter verilerinin yüklenip TFRS nın gerektirdiği Ģekilde ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarını da içeren VUK yevmiye kayıtlarından UFRS Finansal Tablolarına DÖNÜġTÜRME iģlemi sonucunda Günlük Defter kayıtları ile Büyük Defter, Sağlama ve Finansal Tabloların hazırlanmasını sağlar. 04A. VUK (MANUEL) + YEVMĠYE DF.+ MUAVĠN/KEBĠR + MĠZAN + MALĠ TABLOLAR Yevmiye (Günlük Defter) oluģturma iģlevini VUK için oluģturulan tahminen 65,000 alt hesap da kullanılarak VUK veri giriģlerini sağlayarak, VUK Günlük Defteri oluģtururken eģzamanlı olarak VUK Defteri Kebir (Büyük Defter), VUK Muavin (Yardımcı Defter) ve VUK Mizan (Sağlama) oluģturarak VUK mali tablolarına aktarır. 04B. VUK (TRANSFER) + (04A) Excel'den tüm VUK YEVMĠYE bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlayan VUK YEVMĠYE alt modülü kullanılıp, Yevmiye (Günlük Defter) oluģturma iģlevini VUK için oluģturulan tahminen 65,000 alt hesap da kullanılarak VUK veri giriģlerini sağlayarak, VUK Günlük Defteri oluģtururken eģzamanlı olarak VUK Defteri Kebir (Büyük Defter), VUK Muavin (Yardımcı Defter) ve VUK Mizan (Sağlama) oluģturarak VUK mali tablolarına aktarır. 04C. TFRS (MANUEL) + GÜNLÜK DF.+ YARD./BÜYÜK DF. + SAĞLAMA + FĠNANSAL TABLOLAR Yevmiye (Günlük Defter) oluģturma iģlevini TFRS için oluģturmuģ olan tahminen 65,000 alt hesap da kullanılarak TFRS veri giriģlerini sağlayarak, TFRS Günlük Defteri oluģtururken eģzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve VUK Mizan (Sağlama) oluģturarak TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu, Nakit AkıĢ Tablosu, Özkaynaklar DeğiĢim tablosu ve Finansal Durum Tablosuna aktarır. 04D. TFRS (TRANSFER) + (04C) Excel'den tüm TFRS YEVMĠYE bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlayan TFRS YEVMĠYE alt modülü kullanılıp, Yevmiye (Günlük Defter) oluģturma iģlevini TFRS için oluģturulan tahminen 65,000 alt hesap da kullanılarak TFRS veri giriģlerini sağlayarak TFRS Günlük Defteri oluģtururken eģzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve VUK Mizan (Sağlama) oluģturarak TFRS mali tablolarına aktarır. 04E. ERTELEMĠġ VERGĠ (MANUEL) VUK ile TFRS uygulamaları arasındaki matrah farkından doğan ERTELEMĠġ VERGĠ kaydının yapılacağı TFRS hesap planı hesaplarını gösterir ve kaydın yapılmasını sağlar, TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu ile Finansal Durum Tablosuna aktarır. VUK ve TFRS mali tablolarında anlık olarak VERGĠ yükünün izlenmesini sağlar 7

8 04F. ERTELENMĠġ VERGĠ (OTOMATĠK) VUK ile TFRS uygulamaları arasındaki matrah farkından doğan ERTELEMĠġ VERGĠ kaydının OTOMATĠK olarak yapılmasını sağlar, TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu ile Finansal Durum Tablosuna aktarır. VUK ve TFRS mali tablolarında anlık olarak VERGĠ yükünün izlenmesini sağlar. 04G. VUK kayıtlarından UFRS Finansal Tablolarına DÖNÜġTÜRME (04B) + (04D) + (04F) + (04B) + (04D) + (04F) VUK muhasebe kayıtlarından TFRS muhasebe kayıtlarını Çeviri modülü desteği ile OTOMATĠK olarak hazırlar, VUK ile TFRS uygulamaları arasındaki matrah farkından doğan ERTELEMĠġ VERGĠ kaydının OTOMATĠK olarak yapılmasını sağlar, TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu ile Finansal Durum Tablosuna aktarır. VUK ve TFRS mali tablolarında anlık olarak VERGĠ yükünün izlenmesini ile VUK yevmiye kayıtlarından UFRS Finansal Tablolarına DÖNÜġTÜRME iģlemi sonucunda Günlük Defter kayıtları ile Büyük Defter, Sağlama ve Finansal Tabloların hazırlanmasını sağlar. 04H. MALĠ BELGE YÖNETĠM SĠSTEMĠ (MBYS) + (04G) Mali olayların belgelerini tarayıcı aracılığı ile MOMTOS a yüklenmesine olanak tanır, VUK muhasebe kayıtlarını MALĠ Olaylardan OTOMATĠK olarak hazırlar, VUK muhasebe kayıtlarından TFRS muhasebe kayıtlarını Çeviri modülü desteği ile OTOMATĠK olarak hazırlar, VUK ile TFRS uygulamaları arasındaki matrah farkından doğan ERTELEMĠġ VERGĠ kaydının OTOMATĠK olarak yapılmasını sağlar, TFRS mali tabloları olan Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu ile Finansal Durum Tablosuna aktarır. VUK ve TFRS mali tablolarında anlık olarak VERGĠ yükünün izlenmesini sağlar. 04I. TFRS DEĞERLEME + (04G) Ġster Mali olayların belgelerini tarayıcı aracılığı ile MOMTOS a yüklenmesiyle, ister MANUEL veya OTOMATĠK olarak oluģturulmuģ olsun tüm TFRS kayıtlarının Geçici Vergi Dönemlerinde DEĞERLEME hesaplamalarını yaparak OTOMATĠK olarak TFRS Muhasebe Kayıtlarını oluģturur, eģzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve TFRS Mizan (Sağlama) oluģturarak VUK mali tablolarına aktarır. 8

9 05. PERSONEL Modülleri (TFRS Esaslı) TFRS esaslarının gerektirdiği Ģekilde Personel bilgilerini sınıflandırır. Her mali iģlem ve aysonunda ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarını içeren Aktüeryal Yöntemle Kıdem Tazminatı hesaplar, kısa ve uzun vade ayrımlarıyla ÇalıĢanlara Sağlanan Faydaların Gerçeğe Uygun Değerleri ile izlenmelerini sağlar. 05A. BORDRO TFRS esaslarının gerektirdiği Ģekilde BORDRO hesaplamalarını yapıp, TFRS Muhasebe Kayıtlarını oluģturur, eģzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve TFRS Mizan (Sağlama) oluģturarak VUK mali tablolarına aktarır. 01 ÇEVĠRĠ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar. 05B. BORDRO (TRANSFER) + (05A) PERSONEL bilgilerinin aktarılabilmesine ve hareketlerinin izlenmesine imkân sağlar, TFRS Muhasebe Kayıtlarını oluģturur, eģzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve TFRS Mizan (Sağlama) oluģturarak VUK mali tablolarına aktarır. 01 ÇEVĠRĠ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar. 05C. KIDEM TAZMĠNATI + (05B) BORDRO alt modülü kullanılıp her mali iģlem ve aysonunda ErtelenmiĢ Vergi hesaplamalarını içeren Aktüeryal Yöntemle KIDEM TAZMĠNATI hesaplamalarını yapıp, TFRS Muhasebe Kayıtlarını oluģturur, eģzamanlı olarak TFRS Defteri Kebir (Büyük Defter), TFRS Muavin (Yardımcı Defter) ve TFRS Mizan (Sağlama) oluģturarak VUK mali tablolarına aktarır. 01 ÇEVĠRĠ ile 04 UYGULAMA modülüne veri sağlar. 9

10 06. KONSOLĠDASYON Modülleri (VUK + TFRS) Ġster VUK, ister TFRS esaslarına göre hazırlanan Mali Tabloların Kısmi ve Tam Konsolidasyon Yöntemi ile konsolide edilmesini sağlar. VUK Bilanço / Gelir Tablosu Konsolidasyonu ile TFRS Finansal Durum Tablosu / Finansal Sonuç Tablosu için yapılan kısmi veya tam konsolidasyon arasındaki farkların incelenmesini sağlar. 06A. KISMĠ KONSOLĠDASYON (VUK) VUK esaslarına göre Grup ġirketler tarafından hazırlanmakta olan hazırlanan mali tablolar olan Bilânço ve Gelir tablosuna VUK esaslarına göre KISMĠ KONSOLĠDASYON yapar. 06B. TAM KONSOLĠDASYON (TFRS) TFRS esaslarına göre Grup ġirketler tarafından hazırlanmakta olan hazırlanan mali tablolar olan Finansal Durum Tablosu (Bilânço) ve Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu (Gelir tablosu), Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu ve Nakit AkıĢ Tablosuna TFRS esaslarına göre KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR hesaplanarak TAM KONSOLĠDASYON yapar. 10

11 07. FĠNANSAL ANALĠZ Modülleri (VUK + TFRS) Ġster VUK, ister TFRS esaslarına göre hazırlanan Mali Tabloların Dikey, Yatay, Trend ve Oran analizi ile incelenmesini sağlar. VUK Bilânço / Gelir Tablosu Analizi ile TFRS Finansal Durum Tablosu / Finansal Sonuç Tablosu için yapılan analiz arasındaki Sapmanın Ġncelenmesi imkânı sağlar. 07A. MALĠ ANALĠZ (VUK) VUK esaslarına göre hazırlanmakta olan hazırlanan mali tablolar olan Bilânço ve Gelir tablosuna VUK esaslarına göre Yatay analiz, Dikey Analiz, Trend Analizi ve Oran Analizleri yapıp TFRS na göre yapılan analizden SAPMA hesaplamalarını yapar. 07B. FĠNANSAL ANALĠZ (TFRS) TFRS esaslarına göre hazırlanmakta olan hazırlanan mali tablolar olan Finansal Durum Tablosu (Bilânço) ve Kapsamlı Finansal sonuç Tablosu (Gelir tablosu), Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu ve Nakit AkıĢ Tablosuna TFRS esaslarına göre Yatay analiz, Dikey Analiz, Trend Analizi ve Oran Analizleri yapıp VUK na göre yapılan analizden SAPMA hesaplamalarını yapar. 11

12 08. DENETĠM Modülleri (VUK + TFRS) Ġster VUK, ister TFRS esaslarına göre hazırlanan Mali Tabloların Ġç Kontrol / Ġç Denetim ve Bağımsız Denetim ile Mali Denetim düzeylerinde denetlenmesini sağlar. BaĢ Denetçinin seçimi ile baģlayan süreç, Denetim Planı, ÇalıĢma Kâğıtları hazırlığı, niteliksel ve niceliksel denetim, Raporlama ve entegrasyonla sonlanır. 08A. ĠÇ KONTROL (VUK + TFRS) Özellikle SERMAYE ġġrketlerġ için TTK gereğince kurulacak DENETĠM KOMĠTESĠ iģlevlerinin icra edilebilmesi için her bölüm yöneticisinin yapmakta zorunlu olduğu Ġç Kontrol iģlevini mali açıdan ile BaĢ denetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı hiyerarģisinde GÜVENCE ve DANIġMANLIK ile KALĠTE KONTROL süreçlerine VUK ve TFRS esaslı olarak yapar. 08B. ĠÇ DENETĠM (VUK + TFRS) Özellikle SERMAYE ġġrketlerġ için TTK gereğince kurulacak DENETĠM KOMĠTESĠ iģlevlerinin icra edilebilmesi için ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ'nin Sertifikalı Ġç Denetçiler ile BaĢ denetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı hiyerarģisinde GÜVENCE ve DANIġMANLIK ile KALĠTE KONTROL süreçlerine uygun olarak yapmakta zorunlu olduğu Ġç Kontrol iģlevini mali açıdan VUK ve TFRS esaslı olarak yapar. 08C. BAĞIMSIZ DENETĠM (TFRS) Özellikle SERMAYE ġġrketlerġ için TTK gereğince kurulacak DENETĠM KOMĠTESĠ iģlevlerinin icra edilebilmesi için Bağımsız Denetim iģlevlerini Sorumlu BaĢ Denetçi, BaĢ denetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcısı hiyerarģisinde GÜVENCE ve DANIġMANLIK ile KALĠTE KONTROL süreçlerine uygun olarak önemlilik kriterlerine göre belirlenen nitel ve nicel ölçütlere göre yapacaktır. 08D. MALĠ DENETĠM (TAM TASTĠK / VERGĠ DENETĠMĠ) (VUK) VUK çerçevesinde için TAM TASDĠK iģlevinin icra edilebilmesi için (a) Sorumlu Ortak BaĢ Denetçi (b) BaĢ denetçi (c) Denetçi (d) Denetçi Yardımcısı hiyerarģisinde GÜVENCE ve DANIġMANLIK süreçlerine uygun olarak önemlilik kriterlerine göre belirlenen nitel ve nicel ölçütlere göre yapacaktır. 12

13 09. TTK GEREKLERĠ Modülü 6102 Sayılı TTK'nun Esas SözleĢmede olmak Ģartıyla Denetlenecek Sermaye ġirketleri için izin verdiği Elektronik Genel Kurul icrasını sağlar. Oy kullananların gizli tutulduğu ve oy güvenliğinin akreditasyona bağlandığı süreç anlık olarak güvenliğin sürekliliğini sağlayarak oylama sürecini hızlandırır. 09A. ĠNTERAKTĠF OYLAMA TTK gereğince kurulacak GENEL KURUL iģlevlerinin icra edilebilmesi için iģlevini yapar. 09B. TTK GEREKLERĠ ĠNTERNET YAYIN TTK gereklerine göre ilan edilmesi gereken hususların zamanında ilanına imkan tanır. 09C. TTK GEREĞĠ ĠNTERNET SĠTESĠ TTK gereklerine göre sermaye Ģirketlerince açılması gereken internet sitesi kurulumu yapılır. 13

14 MOMTOS KULLANIM ALANLARI a. 01 Ocak 20XX tarihi itibari ile TFRS ye uygun mali tablolar VUK mali tabloları kullanılarak MOMTOS aracılığı ile oluģturabilecektir b. TRFS na uygun çevrilmiģ mali tabloların özellikle asgari 5 yıl süreceği beklenen VUK TFRS geçiģ süresince TFRS hakimiyeti tam olmayan kesimin MOMTOS kullanarak TFRS na uygun mali tablo hazırlama iģlevini idamesi sağlanacaktır, c. Mali tabloların Ġç Kontrol, Ġç denetim ve Bağımsız Denetimi içeren üçlü denetimlerinin MOMTOS kullanılarak yapılması sağlanacaktır. MOMTOS U KĠMLER KULLANIR? 13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK gereğince, (a) Tüm Denetlenecek Sermaye ġirketleri (1) VUK na uygun hazırladıkları mali tablolarını 01 Ocak 2013 itibari ile TFRS na uygun hale getirmek için; (2) TFRS na uygun mali tablo hazırlamayı idame etmek için; (3) Beyanname hazırlamak için; (4) Ġç Kontrol ve Ġç Denetim faaliyetlerin icra etmek için; (b) Serbest Muhasebeci Mali müģavirler (SMMM) onaylayacakları beyannamelerin doğruluğu kontrol etmek için; (c) Yeminli Mali MüĢavirler (YMM) tam tasdik yaptıkları Ģirketlerin vergi hesaplamalarını kontrol etmek için, (d) Bağımsız denetim firmaları, Sermaye ġirketlerinin denetim komitelerince kendilerine verilen bağımsız denetim görevini icra etmek için; (e) Kredi Derecelendirme Ģirketleri kendilerine gönderilen mali tabloların bilgilerini test etmek için; (f) Bankalar kredi talebinde bulunan Ģirketlerin mali tablolarını analiz etmek için; (g) Vergi Denetmeleri vergi denetimlerinde vergi Ziyalığının olup olmadığının tespitinde MOMTOS kullanabilirler. MOMTOS ni kullanmak için adresinde bulunan MOMTOS ikonunu tıklayarak YENĠ KULLANICI açmaları yeterlidir. MOMTOS yazılımının faydalı olması dileğiyle. Prof. Dr. Murat ERDOĞAN ġiģli - Ġstanbul, Haziran

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ.

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Bağımsız denetim raporu HektaĢ Ticaret T.A.ġ. Ortakları na ; GiriĢ

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 31 MART 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI 31 MART TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Hayat ve Emeklilik Anonim ġirketi nin ( ġirket

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM BĠLANÇO... 1-2 ARA DÖNEM KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU NĠN 01.01.-31.12.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETÇĠ RAPORU Bimeks

Detaylı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ÇEMAġ DÖKÜM SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU NA GiriĢ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU...

Detaylı

KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK

KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ (ÖNCEKĠ ADIYLA KARKĠM MADEN ĠNġAAT KĠMYA ĠTHALAT ĠHRACAT SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ.) 01 OCAK 31 ARALIK 2010, 2009 ve 2008 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com -MAYIS 2013- ĠÇĠNDEKĠLER 1. Portföyümüz...3 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 1 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Genel Tebliği No:2 Tekdüzen Hesap Planı Uygulama Genel Tebliği Amaç MADDE 1

Detaylı