İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım)"

Transkript

1 İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım)

2

3 Doç. Dr. Oğuz SANCAKDAR İDARE HUKUKU YÖNÜYLE TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YARGISAL DENETİMİ (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım) Sit Alanları ve Uygulamaları Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Koruma Amaçlı İmar Planları ve Hükümleri Tescilli Eski Eserler ve Müdahaleler Bakım-Onarım Esasları ve Mâli Kolaylıklar Temel İlkeler Koruma Bölge Kurullarının Yapısı ve İşleyişi Yargı Kararları Ankara, 2010

4 İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var. Kor. ve Yargısal Denetimi Oğuz Sancakdar Hukuk Kitapları Dizisi: 1013 ISBN Birinci Baskı: Mart 2010 Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş ye aittir. Yayınevinin izni olmadan, eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Ayşegül Genç Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli İSTANBUL Tel: (0-212) Şube: Strazburg Cd. No:23 Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Biricik kızım Sinem e

6

7 İçindekiler Kısaltmalar Cetveli Giriş Bölüm I TERMİNOLOJİ SORUNU, KORUMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE BOYUTLARI, TARİHİ GELİŞİM SÜRECİNDE SİT ALANLARI- TESCİLLİ ESKİ ESERLERİN GELİŞİMİ İLE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE BAŞLICA İLKELER I. TERMİNOLOJİ SORUNU VE TEMEL KAVRAMLAR A. TERMİNOLOJİ SORUNU B. TEMEL KAVRAMLAR Sit Kavramı a. Doğal Sit b. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi c. Tarihi Sit d. Arkeolojik Sit e. Kırsal Sit f. Karmaşık Sit Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kavramı a. Kültür Varlıkları aa. Kültür Varlığı Kavramı...34 aaa. Kültür Varlığı Kavramına İlişkin Başlıca Görüşler aaaa. Maksimalist Görüş bbbb. Minimalist Görüş cccc. Karma Görüş bbb. Pozitif Düzenlemelerdeki Durum bb. Anıtlar-Heykellerin Durumu...40 cc. Somut Olmayan Kültürel Miras Kavramı...40 b. Kültür Varlıklarının Belirlenmesindeki Başlıca Ölçüt ve Değerler aa. Tarihi Belge Ölçütü...43 bb. Zaman Ölçütü...44 cc. Estetik Değer Ölçütü...44 dd. Mekandan Bağımsızlık Ölçütü...44 ee. Enderlik Değeri...44 aaa. Teklik Değeri bbb. Çokluk Değeri ccc. Homojenlik Değeri... 45

8 8 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi ff. Tanım Değeri...45 aaa. Tarihsel Değer bbb. Anı Değeri ccc. Mitolojik Değer gg. Çağdaş ve Sosyo-Ekonomik Değerler...46 aaa. İşlevsel Değerler bbb. Ekonomik Değer ccc. Eğitim Değeri hh. Diğer Başlıca Değerler...46 aaa. Artistik ve Teknik Değer bbb. Özgünlük Değeri ccc. Geleneksel Değer c. Tabiat Varlıkları aa. Korunması Gerekli Tabiat Varlığı Kavramı...47 bb. Anıt Ağaç Tanımı ve Korunması...48 cc. Mezarlık Alanlarındaki Ağaçların Durumu Koruma- Korunma ve Korunma Alanı Kavramı a. Koruma-Korunma aa. Kavramların İçeriği...49 bb. Koruma Düşüncesinin Kuramsal Temelleri...52 aaa. Üslup Birliğine Ulaşma Görüşü bbb. Romantik Görüş ccc. Tarihi Restorasyon Görüşü ddd. Çağdaş Restorasyon Görüşü cc. Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Görüşler...54 aaa. Evrensellik Görüşü bbb. Kültür Varlıklarının Bulunduğu Yerde Korunması Görüşü ccc. Karma Görüş b. Korunma Alanı ve İdari İrtifaklar Bazı Teknik Kavramlar a. Rölöve b. Restorasyon c. Restitüsyon d. Rekonstrüksiyon e. Anıt Eser f. Bağlantı Noktası g. Ören Yeri h. Diğer Bazı Kavramlar Koruma Amaçlı İmar Planı ve İlgili Kavramlar a. Koruma Amaçlı İmar Planı b. Çevre Düzenleme Projesi c. Yönetim Alanı ve Yönetim Plânı d. Taban Alanı Katsayısı (TAKS) e. Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS)... 60

9 İçindekiler 9 II. HUKUK DALLARI AYIRIMINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI HUKUKUNUN YERİ VE YAKIN BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ A. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI HUKUKUNUN HUKUK DALLARI AYIRIMINDAKİ YERİ B. YAKIN BİLİM DALLARI İLE İLİŞKİSİ III. KORUMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE BOYUTLARI A. ÖNEMİ B. BOYUTLARI Kültürel Kamu Hizmeti Olarak Koruma a. Korumanın Kültürel Boyutu b. UNESCO nun Ülkemiz ile İlgili Kararlarından Örnekler aa. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti...64 bb. UNESCO nun 2007 Dünya Mevlana Yılı İlanı Korumanın Sosyal Boyutu Korumanın Ekonomik Boyutu C. TÜRLERİ Kamusal Koruma Bireysel Koruma a. Elde Tutma b. Özel Müze ve Koleksiyonculuk IV. KORUMA MEVZUATININ TARİHİ GELİŞİMİ A. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM Tanzimat Öncesi Tanzimat Sonrası B. CUMHURİYET DÖNEMİ Dönemi Dönemi a s. Eski Eserler Kanunu b Anayasası Dönemi Sonrası V. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET SORUNU VE BUNLARIN KAMU MALI TEORİSİNDEKİ YERİ A. İDARENİN KAMU MALLARI ÜZERİNDE HİÇBİR MÜLKİYET HAKKININ OLMADIĞI, DENETİM VE GÖZETİM YETKİSİNİN OLDUĞU GÖRÜŞÜ Görüşün Açıklanması... 83

10 10 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi 2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Kavramı ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olması B. KAMU MALLARI ÜZERİNDE MÜLKİYETİN OLDUĞU GÖRÜŞÜ İdarenin Kamu Hukuku Kurallarına Tâbi Bir Kamu Mülkiyeti Olduğu Görüşü İdarenin Kamu Malları Üzerinde Özel Mülkiyet Hakkı Olduğu ve Tahsisin Kamu Yararına İrtifak Oluşturduğu Görüşü Düalist Yaklaşım Olarak Karma Hukuki İlişki ve Değiştirilmiş Özel Mülkiyet Görüşü Kollektif Mülkiyet Görüşü C. KAMU MALLARI ÜZERİNDE İDARENİN MÜLKİYETLE BEKÇİLİK ARASINDA BİR HAKKI OLDUĞU GÖRÜŞÜ D. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMELER VI. KORUMACILIK ALANINDAKİ BAŞLICA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE ÖRGÜTLENMELER A. ULUSLARARASI BAŞLICA SÖZLEŞMELER Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Özellikle Su Kuşlarının Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme Diğer Sözleşmeler B. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VII. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK A. İTALYA B. FRANSA C. İNGİLTERE D. ALMANYA E. DİĞER BAZI ÜLKELER

11 İçindekiler 11 Bölüm II TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA; YETKİLİ MAKAM, SİT TÜRLERİ VE DERECELENDİRİLMELERİ, TESPİT-TESCİL İŞLEMLERİ, KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE UYGULAMALARI İLE KORUMAYA YÖNELİK BAŞLICA İLKELER I. SİT ALANLARI VE TARİHSEL ÇEVRENİN KORUNMASINDA YETKİLİ MAKAM VE İLGİLİ BAŞLICA KURULUŞLAR A. BAŞLICA KURUM VE KURULUŞLAR Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının Yapısı ve İşleyişi a. Koruma Bölge Kurullarının Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi b. Koruma Bölge Kurullarının Görev-Yetkileri, Kararları ile Yerinde İnceleme c. Koruma Bölge Kurullarında Başkan Seçimi, Toplantı ve Karar Nisabı d. Toplantı Yeri, Zamanı ve Toplantı Süresi e. Gündemin Belirlenmesi-Ek Gündem g. Koruma Bölge Kurulunun Kararlarının Oluşturulması ve Dağıtım Esasları aa. Koruma Bölge Kurulunun Kararlarının Oluşturulması bb. Karar Dağıtım Esasları h. Koruma Bölge Kurulu Kararlarında Maddi Hata ı. Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Uyma Zorunluluğu i. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma j. Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri aa. Genel Olarak bb. Raportörler cc. Denetim ve Soruşturma k. Güncel Yapılanma: Yenileme Alanları nda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kurulması l. Değerlendirme Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu a. Oluşumu b. Görev ve Yetkileri c. Çalışma Şekli d. Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi e. Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının Hukuki Statüsü aa. İdari İşlem Teorisindeki Yeri bb. Normlar Hiyerarşisindeki Yeri cc. Bağlayıcılığı dd. Zaman Bakımından Yürürlüğü ee. Denetimi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Koordinasyon Kurulu Kültür ve Turizm Bakanlığı

12 12 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi 5. Koruma Uygulama ve Denetim Büroları nın (KUDEP) Durumu a. Tanımı b. Amacı c. Kuruluşu d. KUDEB lerin Görevleri e. KUDEB lerin Çalışma Şekli Alan Yönetimi, Müze Yönetimi ve Anıt Eser Kurulu İlgili Diğer Başlıca Kurum ve Kuruluşlar a. Kamu Kuruluşları b. Sivil Toplum Kuruluşları B. SİT ALANLARININ VE TARİHSEL ÇEVRENİN KORUNMASINDA MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ VE İŞBİRLİĞİ C. İDARİ İŞLEM TEORİSİ BAKIMINDAN SİT KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ II. SİT TÜRLERİ VE BAŞLICA KULLANIM KARARLARI A. SİT TÜRLERİ Doğal Sitler a. Tanım b. Doğal Sit in Başlıca Ölçütleri c. Doğal Sit in Dereceleri ve Kullanım Kararları aa. I. Derece Doğal Sit bb. II. Derece Doğal Sit cc. III. Derece Doğal Sit d. Doğal Sit Alanlarındaki Başlıca Uygulamalar ve Sorunlar aa. Doğal Sit Alanı İrdeleme Çalışmaları bb. Doğal Sit Alanlarında Teknik Alt Yapı Faaliyetleri ve İskelelerin Durumu aaa. Teknik Alt Yapı Faaliyetleri bbb. İskelelerin Durumu cc. Doğal Sit Alanı-Orman Alanı İlişkisi dd. Doğal Sit Alanları ve Turizm Merkezleri ee. Doğal Sit Alanlarında Enerji Santrallerinin Durumu aaa. Rüzgar Enerjisi Santralleri bbb. Rüzgar Enerjisi Santralleri Dışında Kalan Enerji Santralleri aaaa. İlke Kararları ve Danıştay ın Yaklaşımı bbbb. Kalkınma Planlarındaki Durum ff. Doğal Sit Alanlarında Ağaçlandırma, Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerinin Durumu aaa. Ağaçlandırma bbb. Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri gg. Doğal Sit Alanı ile Özel Çevre Koruma Alanının Çakışık Olması Halinde İmar Planlarını Hangi Merciin Onaylayacağı Sorunu ğğ. Madencilik Faaliyetleri hh. Satış-Kiralama Talepleri ıı. Otopark Sorunu...216

13 İçindekiler Kentsel Sit a. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Temel İlkeleri b. Kentsel Sit Alanlarında Uygulama aa. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmemiş Kentsel Sit Alanlarındaki Durum bb. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmiş Alanlar cc. Koruma Amaçlı İmar Planı Onaylanmış Alanlar c. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yaptırılması d. Kentsel Sit Alanlarında Denetleme Tarihi Sit a. Tanım b. Tarihi Sit lerde Koruma ve Kullanma Koşulları c. Fransa Örneğinde Tarihi Çevre Bilincinin Kökenleri ve Gelişimi Arkeolojik Sit a. Arkeolojik Sit lerde Koruma ve Kullanma Koşulları aa. I. Derece Arkeolojik Sit bb. II. Derece Arkeolojik Sit cc. III. Derece Arkeolojik Sit dd. Kentsel Arkeolojik Sit b. İdarece Araştırma, Sondaj, Kazı İzni Verilmesi ve Süresi aa. Kazı İzninde Usul ve Kazı İzninin Devredilemeyeceği İlkesi bb. Araştırma, Sondaj ve Kazı İzninin Hükümsüzlüğü c. Arkeolojik Sit Alanlarında Açığa Çıkarılan Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması d. Arkeolojik Sit Alanlarında Yapılaşma e. Baraj Altında Kalacak Sit Alanlarının Durumu f. Ören Yerlerindeki Arkeolojik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Kullandırılması g. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Arkeolojik Sit Alanlarında Günübirlik Kullanım Tesislerinin Kapsamı (701 s. KYK İlke Kararı) h. Arkeolojik Sit Alanlarındaki Sanatsal Faaliyetler, Surlar ın Durumu ve Diğer Uygulamalar B. KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASI VE İYİ YÖNETİM HAKKI BAĞLAMINDA BİLGİ EDİNME HAKKI VE SİT KARARLARI Kamu Hizmetlerinin Sunulması ve İyi Yönetim Hakkı Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkı a. Dilekçe Hakkı b. Bilgi Edinme Hakkı C. SİT ALANI İLANININ İMAR PLANLARINA VE İMAR UYGULAMALARINA ETKİSİ Sit İlanının İmar Planlarına Etkisi Sit Alanı İlân Edilen Yerlerde Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması Zorunluluğu a. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması aa. Temel İlkeler ve Hazırlık Aşaması...255

14 14 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi bb. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Amaç, Hedef ve Yaklaşımları cc. Yetki ve Yöntem b. Koruma Amaçlı İmar Planlarına Katılım c. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılma Süresi ve Karara Bağlanması d. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulanması Amacıyla Kamu Kurumları Arasında Taşınmaz Mal Devri e. Çevre Düzeni Planı-Koruma Amaçlı İmar Planı İlişkisi f. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İçeriği, Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı ile Planlarda Değişiklik Yapılması aa. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İçeriği, Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı bb. Koruma Amaçlı İmar Planında Değişiklik Yapılması g. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz h. Uygulamanın Denetlenmesi Sit Kararının Devam Eden İnşaatlara Etkisi Sit Alanlarında Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Yapılanma Koşulları D. SİT ALANI İLANINDAN KAYNAKLANABİLEN BAZI SORUNLAR Sit Sınırlarından Kaynaklanabilen Sorunlar (Büyük, Küçük Olma) ve Sit Sınırları ile Derecesinde Değişiklik Yapılması Cins Tashihi Taleplerinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar Sit Alanları ve Tahsis Uygulaması a. Tahsis Kavramı ve Başlıca Özellikleri b. Tahsis Kararının İdari İşlem Teorisi Bakımından İrdelenmesi c. Tahsisin Amacı d. Tahsisi Yapılamayacak Taşınmazlar e. Tahsis İşleminin Değiştirilmesi-Kaldırılması Sit Alanlarında Su Ürünleri Üretimi ve Yetiştirilmesinden Kaynaklanabilen Sorunlar Sit Alanlarında İfraz-Tevhid Uygulamaları a. İfraz b. Tevhid II. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ İLE YAPILAŞMA VE BAKIM-ONARIM İSTEMLERİNİN HUKUKİ REJİMİ A. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ Tespit Tescil Korumada Yeteri Kadar Eser Sorunu Tespit ve Korunma Aşamasında Dikkate Alınacak Esaslar

15 İçindekiler 15 B. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ GURUPLANDIRILMASI (I. ve II. Grup Yapılar) C. SİT ALANLARI DIŞINDA VE ÜZERİNDE KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI BULUNAN PARSELLERİN KORUMA ALANI VE KESİN YAPI YASAĞI ÇİZGİSİNİN OLUŞTURULMASI D. YAPILAŞMA İSTEMLERİ Tescilli Taşınmazlarda Yapılaşma İstemi, Projeler ve Fonksiyon Değişikliği Tescilli Eski Eserde Ek Yapılaşma İstemleri Tescilli Bitişiği veya Karşısındaki Taşınmazlarda Yapılaşma İstemleri Tescilli Eski Eser Bitişiğindeki Taşınmazların Yapılaşma Koşulları Belirsiz Süreli Askıya Alınmamalıdır Yapı Kullanma İzinleri E. TESCİLLİ TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BAKIM VE ONARIM İSTEMLERİ Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ile Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları ve Müdahale Biçimleri Esaslı Onarım ve Esaslı Onarım İlkeleri Han ların ve Çeşmelerin Durumu Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetimindeki Kültür Varlıklarına Müdahale Biçimleri, Uygulama ve Denetimi Bakım-Onarım Yükümlüğünün Yerine Getiremeyecek Olma Hâli Yok Olan Tescilli Yapılara İlişkin İşlemler Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması F. TESCİLDEN DÜŞME G. İZİNSİZ UYGULAMA VE MÜDAHALELER IV. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK BAŞLICA İLKELER A. KORUMA-KULLANMA DENGESİNİN SAĞLANMASI İLKESİ İlkenin Açıklanması Yeteri Kadar Korunma Alanı Oluşturma B. YIKMADAN KORUMANIN ESAS OLMASI İLKESİ İlkenin İçeriği Yıkmadan Korumanın Esas Olması İlkesi Tescilli Eski Eserin Yıkılmasından Kaynaklanan İdarenin Mâli Sorumluluğu ve Rücû Sorunu C. TESCİLLİ ESKİ ESERE SAYGI GÖSTERİLMESİ İLKESİ D. DOĞAL SİT ALANI SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE PARSEL ÖLÇEĞİNE DEĞİL, ALAN ÖLÇEĞİNE BAKILMASI İLKESİ

16 16 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi E. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUKLARI YERLERDE KORUNMASI İLKESİ İlkenin Açıklanması Tescilli Eski Eserden Kopan Parçaların Hukuki Rejimi-Kamu Malı ve Mütemmim Cüz İlişkisi F. TESCİLLİ ESKİ ESERLERİN TAKS ORANLARININ İMAR PLANI İLE GETİRİLEN YAPILAŞMA ORANLARINA GÖRE ÖNCELİKLİ OLDUĞU İLKESİ Bölüm III TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE İLGİLİ BAŞLICA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER, KORUMA BÖLGE KURULU KARARLARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI VE YARGISAL DENETİM I. İDARENİN BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLERİ A. KORUMAYA YÖNELİK KARAR ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE GENEL-ÖZEL KANUN İLİŞKİLERİ B. UYGULAMAYI DENETLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ C. TEKNİK ELEMAN YARDIMINDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ D. İDARENİN MÂLİ KOLAYLIK SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Katkı Payı Ödenek Yardımı Tazminat Ödeme Kredi Verme Onarım Yardımı Verme Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulaması Kültür Varlıklarına Yönelik Bağış ve Yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisinden İndirim Esasları a. Gelir Vergisi Kanunu b. Kurumlar Vergisi Kanunu c. Ayni Olarak Yapılan Bağış ve Yardımlar d. Yabancı Para ile Yapılan Bağış ve Yardımlar e. Abide Eserin Kayıtlı Olduğu Kuruma Yapılan Bağış ve Yardımlar Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Başlıca Uluslararası Fonlar a. Küresel Miras Fonu b. Kültürel Miras Alanında Avrupa Birliği Fonları ve İdarenin Bilgilendirmesi aa. Kültür 2007 Programı bb. Avrupa Kültür Başkentleri cc. EUROMED Kültürel Miras Programı...412

17 İçindekiler 17 dd. UNESCO Dünya Mirası Fonu ee. Dünya Anıtlar Fonu E. KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ F. KAMULAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ G. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE İŞGALDEN KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE TABELALARIN DURUMU H. YAPTIRIM UYGULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ II. MALİK VE DİĞER İLGİLİLERE YÖNELİK BAŞLICA YASAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER A. YASAKLAR İzinsiz Müdahale ve Kullanma Yasağı Devir Yasağı Zilyetlik Yoluyla İktisap Yasağı a Tarihli ve 5226 Sayılı Yasa Öncesi b Tarih ve 5226 Sayılı Yasa Sonrası B. YÜKÜMLÜLÜKLER Haber Verme Yükümlülüğü Maliklerin İzin Verme Yükümlülüğü Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Uyma Yükümlülüğü Özen Yükümlülüğü İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunmama Yükümlülüğü Tesisleri Devir Yükümlülüğü Müellif Mimarların Yükümlülükleri Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığının Bakım ve Onarımını Yapma Yükümlülüğü C. HAKLAR Mülkiyet Hakkı Hükümlerinden Yararlanma İntifa ve Kiraya Verme Hakkı Takas Talep Etme Hakkı a. Değiştirilecek Taşınmaz Malların Özellikleri b. Trampaya Konu Taşınmazların Belirlenmesi c. Değer Takdiri d. Hazinece Verilecek Taşınmaz Malların Saptanması Hak Aktarımı İsteme Hakkı Vergi İstisnası ve Muafiyetlerinden Yararlanma Hakkı- Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Niteliğindeki Taşınmazlardan Kısıtlı Vergi Alma Yasağı Tescilli Eski Eserin Satın Alınmasını Talep Hakkı III. KORUMA BÖLGE KURULU KARARLARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI VE YARGISAL DENETİM A. YARGI DIŞI DENETİM OLARAK İDARİ İTİRAZ VE DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ

18 18 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi B. SİT KARARLARI VE TESCİLLİ TAŞINMAZLARLA İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇILMASI: DAVA DİLEKÇESİ Dava Dilekçesinin Şekli ve Dava Dilekçesindeki Eksiklikler Dava Dilekçesinin Verilebileceği Yerler Harç ve Posta Giderleri C. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI YÖNÜNDEN İRDELEMELER Görev-Yetki a. Görev aa. Görevli Mahkeme bb. Görev Kurallarının İhlâli b. Yetki aa. Yetkili Mahkeme bb. Yetki Kurallarının İhlâli c. Görev-Yetki Konusunda Özel Durumlar aa. Davaların Birleştirilmesi bb. Mercî Tâyini İdarî Merci Tecavüzü Ehliyet a. Genel Olarak b. Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik Husûmet İcrai İşlem Olup Olmama Süreaşımı a. Sürenin Başlangıcı aa. Tebligat bb. Haricen Öğrenme b. Süreaşımının Uygulanmaması veya Hafifletilmesi aa. Yokluk bb. Çalışmaya Ara Verme Süresi cc. İYUK md.7/ dd. İdarî İtiraz Yoluna Başvurulması ee. Mücbir Sebep ff. İYUK md. 9/ İdari Yargıda Tek Dilekçe ile Dava Açma D. İPTAL DAVASINDA ESASA İLİŞKİN KOŞULLARI Yetki Şekil Sebep Konu Amaç Unsuru ve Yapılaşma Baskısını Azaltma Amacıyla Doğal Sit Kararı Alınıp Alınamayacağı Sorunu

19 İçindekiler 19 E. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI F. YARGILAMA SÜRECİNDE ÖZELLİK ARZ EDEBİLEN BAZI DURUMLAR İspat Yükü ve Re sen Araştırma İlkesi Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale a. Davanın İhbarı b. Davaya Müdahale Davaya Son Veren Taraf İşlemleri G. SİT ALANLARI VE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK VE SORUNLAR H. CEZA DAVALARININ KORUMA BÖLGE KURULU KARARLARINA ETKİSİ I. KORUMA KURULU KARARLARINA KARŞI İDARE MAHKEMELERİNDE AÇILAN DAVALARIN SONUÇLANDIRILMASINDAN ÖNCE KURULA YAPILAN BAŞVURULARIN DURUMU VE YARGI İLE İLGİLİ İŞLEMLER İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce Kurula Yapılan Başvuruların Durumu Yargı ile İlgili İşlemler İ. Sit Alanı İçinde Bulunan Parsel İçin Açılan Davanın Sit Alanının Tamamına Etkisi J. İPTAL KARARININ HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE UYGULANMASI İşlem Yönünden Kişiler Yönünden a. Taraflar Bakımından b. Üçüncü Kişiler Bakımından K. İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI Sonuç ve Öneriler Kaynakça Kavramlar Dizini

Yrd. Doç. Dr. A. KÜRŞAT ERSÖZ TÜRK İDARE HUKUKU KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI

Yrd. Doç. Dr. A. KÜRŞAT ERSÖZ TÜRK İDARE HUKUKU KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI Yrd. Doç. Dr. A. KÜRŞAT ERSÖZ TÜRK İDARE HUKUKU KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR CETVELİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş İkinci Bası İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ... V BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...LV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA KAVRAMSAL

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İŞİN SÜRECİ 2 3 Arkeolojik Sit Alanı Sit Sınırının yeniden

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

İmar Davaları Rehberi

İmar Davaları Rehberi İmar Davaları Rehberi Cafer ERGEN Ankara İdare Mahkemesi İMAR DAVALARI REHBERİ 2. Baskı İmar Davalarının Açılması, Yürütmenin Durdurulması İmar Hukukunda Dava Açma Süreleri İmar Davaları Açılırken Dikkat

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI. İkinci Bölüm sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI. İkinci Bölüm sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI İkinci Bölüm 6306 sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI I. 6306 sayılı KANUN UN AMACI VE VARLIK NEDENİ (RATIO LEGIS)...5 II. 6306

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Mustafa İberya ARIKAN AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİNDE SAVCILIK KURUMU Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Adalet Divanı Savcısı Savcı Mütaalası Avrupa Birliği

Detaylı

Birinci Bölüm 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN'A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Birinci Bölüm 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN'A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI İçindekiler Önsöz...7 Birinci Bölüm 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN'A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI I. AFET RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ VE YIKIM SÜRECİ... 22 1. Kapsam:

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Editör Coşkun Can AKTAN KAMU MALİ YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Ankara, 2006 Kamu Mali Yönetiminde

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Rüknettin Kumkale Yeminli Mali Müşavir HUKUKÇULAR İÇİN MUHASEBE BİLGİLERİ 2. Baskı Muhasebede Dikkat Edilecek Noktalar Muhasebenin düzeni Bilanço Gelir Tablosu Diğer

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI

HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI 5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Doç. Dr. Hakan KESER 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YARGITAY UYGULAMASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE

Detaylı

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A İLİŞKİN GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I- REKABET HUKUKUNUN AMACI KONUSU 27 1- REKABET HUKUKUNUN AMACI 27 2- REKABET HUKUKUNUN KONUSU 30 II- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI :. TOPLANTI YERİ : SİT VE PAFTA ADA PARSEL MÜLKİYETİ 1 FETHİYE İZİNSİZ UYGULAMA 141 4 HAZİNE KENTSEL-III ARK SİT 2 FETHİYE

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Dr. Adil NAS BELEDİYE GELİRLERİ

Dr. Adil NAS BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Dr. Adil NAS BELEDİYE GELİRLERİ Türkiye de Belediye Gelirleri Ankara, 2011 Belediye Gelirleri Adil NAS Hukuk Kitapları Dizisi: 1067 ISBN 978-975-02-1412-7 Birinci Baskı: Ocak - 2011

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI

KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI EREN SOLMAZ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2016/1 İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARE HUKUKU İçindekiler IX 3. Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi...100 4. İhale Kararının Alınması...100 5. Sözleşme Yapılması...101 D.

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yönetmelik Kültür ve Turizm Bakanlığından: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

MERKEZ BASİT ONARIM 46 415 51 ÖZEL KENTSEL TESCİLLİ İLGİLİSİ 03.09.2004

MERKEZ BASİT ONARIM 46 415 51 ÖZEL KENTSEL TESCİLLİ İLGİLİSİ 03.09.2004 İLİ İLÇESİ KONUSU PAFTA ADA PARSEL 1 MUĞLA KARABAĞLAR 2 MUĞLA KARABAĞLAR 3 MUĞL A 12 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ MÜLKİYE Tİ MUĞLA BLD BŞK 21.10.2004 MUĞLA BLD BŞK İZİNSİZ UYGULAMALAR 63 291 11 ÖZEL KENTSEL+

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Dr. Metin SARIASLAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE MUHASEBESİ Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Desteği Katılımcılardan Yapılan Kesintiler

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG-

Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG- Dr. TAMER BOZKURT ANONİM ŞİRKETLERDE PAY DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM) -DIE VINKULIERUNG- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XIX KISALTMALAR...XXXI GİRİŞ...1 I. SUNUŞ...1

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

24. Bölüm KÜLTÜR, TURİZM VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA İMAR HUKUKU

24. Bölüm KÜLTÜR, TURİZM VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA İMAR HUKUKU İçindekiler 24. Bölüm KÜLTÜR, TURİZM VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA İMAR HUKUKU. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA 2578 A. ABD 2 5 7 8 B. Hollanda 2 5 8 0 C. İngiltere 2 5 8 0. TÜRK HUKUKUNDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No :21.03.2014-93 Karar Tarihi ve No :21.03.2014 1914 KARAR Toplantı Yeri: KONYA Elektrik üretimi gerçekleştirmek

Detaylı

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Mehmet Akif TUTUMLU Ankara Hâkimi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Son Değişiklikler İşlenmiş Atıflı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde Sayfa A) KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI: I- GENEL KURUL:

İÇİNDEKİLER 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde Sayfa A) KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI: I- GENEL KURUL: İÇİNDEKİLER 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde Sayfa A) KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI: I- GENEL KURUL:... 1...15 AÇIKLAMALAR...15 İÇTİHATLAR... 20 II- TARİFLER:... 2...

Detaylı