İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım)"

Transkript

1 İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım)

2

3 Doç. Dr. Oğuz SANCAKDAR İDARE HUKUKU YÖNÜYLE TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YARGISAL DENETİMİ (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım) Sit Alanları ve Uygulamaları Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Koruma Amaçlı İmar Planları ve Hükümleri Tescilli Eski Eserler ve Müdahaleler Bakım-Onarım Esasları ve Mâli Kolaylıklar Temel İlkeler Koruma Bölge Kurullarının Yapısı ve İşleyişi Yargı Kararları Ankara, 2010

4 İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Var. Kor. ve Yargısal Denetimi Oğuz Sancakdar Hukuk Kitapları Dizisi: 1013 ISBN Birinci Baskı: Mart 2010 Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş ye aittir. Yayınevinin izni olmadan, eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç olmak üzere hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Ayşegül Genç Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli İSTANBUL Tel: (0-212) Şube: Strazburg Cd. No:23 Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Biricik kızım Sinem e

6

7 İçindekiler Kısaltmalar Cetveli Giriş Bölüm I TERMİNOLOJİ SORUNU, KORUMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE BOYUTLARI, TARİHİ GELİŞİM SÜRECİNDE SİT ALANLARI- TESCİLLİ ESKİ ESERLERİN GELİŞİMİ İLE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE BAŞLICA İLKELER I. TERMİNOLOJİ SORUNU VE TEMEL KAVRAMLAR A. TERMİNOLOJİ SORUNU B. TEMEL KAVRAMLAR Sit Kavramı a. Doğal Sit b. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi c. Tarihi Sit d. Arkeolojik Sit e. Kırsal Sit f. Karmaşık Sit Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kavramı a. Kültür Varlıkları aa. Kültür Varlığı Kavramı...34 aaa. Kültür Varlığı Kavramına İlişkin Başlıca Görüşler aaaa. Maksimalist Görüş bbbb. Minimalist Görüş cccc. Karma Görüş bbb. Pozitif Düzenlemelerdeki Durum bb. Anıtlar-Heykellerin Durumu...40 cc. Somut Olmayan Kültürel Miras Kavramı...40 b. Kültür Varlıklarının Belirlenmesindeki Başlıca Ölçüt ve Değerler aa. Tarihi Belge Ölçütü...43 bb. Zaman Ölçütü...44 cc. Estetik Değer Ölçütü...44 dd. Mekandan Bağımsızlık Ölçütü...44 ee. Enderlik Değeri...44 aaa. Teklik Değeri bbb. Çokluk Değeri ccc. Homojenlik Değeri... 45

8 8 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi ff. Tanım Değeri...45 aaa. Tarihsel Değer bbb. Anı Değeri ccc. Mitolojik Değer gg. Çağdaş ve Sosyo-Ekonomik Değerler...46 aaa. İşlevsel Değerler bbb. Ekonomik Değer ccc. Eğitim Değeri hh. Diğer Başlıca Değerler...46 aaa. Artistik ve Teknik Değer bbb. Özgünlük Değeri ccc. Geleneksel Değer c. Tabiat Varlıkları aa. Korunması Gerekli Tabiat Varlığı Kavramı...47 bb. Anıt Ağaç Tanımı ve Korunması...48 cc. Mezarlık Alanlarındaki Ağaçların Durumu Koruma- Korunma ve Korunma Alanı Kavramı a. Koruma-Korunma aa. Kavramların İçeriği...49 bb. Koruma Düşüncesinin Kuramsal Temelleri...52 aaa. Üslup Birliğine Ulaşma Görüşü bbb. Romantik Görüş ccc. Tarihi Restorasyon Görüşü ddd. Çağdaş Restorasyon Görüşü cc. Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Görüşler...54 aaa. Evrensellik Görüşü bbb. Kültür Varlıklarının Bulunduğu Yerde Korunması Görüşü ccc. Karma Görüş b. Korunma Alanı ve İdari İrtifaklar Bazı Teknik Kavramlar a. Rölöve b. Restorasyon c. Restitüsyon d. Rekonstrüksiyon e. Anıt Eser f. Bağlantı Noktası g. Ören Yeri h. Diğer Bazı Kavramlar Koruma Amaçlı İmar Planı ve İlgili Kavramlar a. Koruma Amaçlı İmar Planı b. Çevre Düzenleme Projesi c. Yönetim Alanı ve Yönetim Plânı d. Taban Alanı Katsayısı (TAKS) e. Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS)... 60

9 İçindekiler 9 II. HUKUK DALLARI AYIRIMINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI HUKUKUNUN YERİ VE YAKIN BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ A. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI HUKUKUNUN HUKUK DALLARI AYIRIMINDAKİ YERİ B. YAKIN BİLİM DALLARI İLE İLİŞKİSİ III. KORUMA KAVRAMININ ÖNEMİ VE BOYUTLARI A. ÖNEMİ B. BOYUTLARI Kültürel Kamu Hizmeti Olarak Koruma a. Korumanın Kültürel Boyutu b. UNESCO nun Ülkemiz ile İlgili Kararlarından Örnekler aa. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti...64 bb. UNESCO nun 2007 Dünya Mevlana Yılı İlanı Korumanın Sosyal Boyutu Korumanın Ekonomik Boyutu C. TÜRLERİ Kamusal Koruma Bireysel Koruma a. Elde Tutma b. Özel Müze ve Koleksiyonculuk IV. KORUMA MEVZUATININ TARİHİ GELİŞİMİ A. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM Tanzimat Öncesi Tanzimat Sonrası B. CUMHURİYET DÖNEMİ Dönemi Dönemi a s. Eski Eserler Kanunu b Anayasası Dönemi Sonrası V. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET SORUNU VE BUNLARIN KAMU MALI TEORİSİNDEKİ YERİ A. İDARENİN KAMU MALLARI ÜZERİNDE HİÇBİR MÜLKİYET HAKKININ OLMADIĞI, DENETİM VE GÖZETİM YETKİSİNİN OLDUĞU GÖRÜŞÜ Görüşün Açıklanması... 83

10 10 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi 2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Kavramı ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Devletin Hüküm ve Tasarrufunda Olması B. KAMU MALLARI ÜZERİNDE MÜLKİYETİN OLDUĞU GÖRÜŞÜ İdarenin Kamu Hukuku Kurallarına Tâbi Bir Kamu Mülkiyeti Olduğu Görüşü İdarenin Kamu Malları Üzerinde Özel Mülkiyet Hakkı Olduğu ve Tahsisin Kamu Yararına İrtifak Oluşturduğu Görüşü Düalist Yaklaşım Olarak Karma Hukuki İlişki ve Değiştirilmiş Özel Mülkiyet Görüşü Kollektif Mülkiyet Görüşü C. KAMU MALLARI ÜZERİNDE İDARENİN MÜLKİYETLE BEKÇİLİK ARASINDA BİR HAKKI OLDUĞU GÖRÜŞÜ D. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRMELER VI. KORUMACILIK ALANINDAKİ BAŞLICA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE ÖRGÜTLENMELER A. ULUSLARARASI BAŞLICA SÖZLEŞMELER Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Özellikle Su Kuşlarının Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme Diğer Sözleşmeler B. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VII. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK A. İTALYA B. FRANSA C. İNGİLTERE D. ALMANYA E. DİĞER BAZI ÜLKELER

11 İçindekiler 11 Bölüm II TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA; YETKİLİ MAKAM, SİT TÜRLERİ VE DERECELENDİRİLMELERİ, TESPİT-TESCİL İŞLEMLERİ, KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI VE UYGULAMALARI İLE KORUMAYA YÖNELİK BAŞLICA İLKELER I. SİT ALANLARI VE TARİHSEL ÇEVRENİN KORUNMASINDA YETKİLİ MAKAM VE İLGİLİ BAŞLICA KURULUŞLAR A. BAŞLICA KURUM VE KURULUŞLAR Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının Yapısı ve İşleyişi a. Koruma Bölge Kurullarının Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi b. Koruma Bölge Kurullarının Görev-Yetkileri, Kararları ile Yerinde İnceleme c. Koruma Bölge Kurullarında Başkan Seçimi, Toplantı ve Karar Nisabı d. Toplantı Yeri, Zamanı ve Toplantı Süresi e. Gündemin Belirlenmesi-Ek Gündem g. Koruma Bölge Kurulunun Kararlarının Oluşturulması ve Dağıtım Esasları aa. Koruma Bölge Kurulunun Kararlarının Oluşturulması bb. Karar Dağıtım Esasları h. Koruma Bölge Kurulu Kararlarında Maddi Hata ı. Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Uyma Zorunluluğu i. İsnat ve İftiralara Karşı Korunma j. Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri aa. Genel Olarak bb. Raportörler cc. Denetim ve Soruşturma k. Güncel Yapılanma: Yenileme Alanları nda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kurulması l. Değerlendirme Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu a. Oluşumu b. Görev ve Yetkileri c. Çalışma Şekli d. Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi e. Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının Hukuki Statüsü aa. İdari İşlem Teorisindeki Yeri bb. Normlar Hiyerarşisindeki Yeri cc. Bağlayıcılığı dd. Zaman Bakımından Yürürlüğü ee. Denetimi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Koordinasyon Kurulu Kültür ve Turizm Bakanlığı

12 12 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi 5. Koruma Uygulama ve Denetim Büroları nın (KUDEP) Durumu a. Tanımı b. Amacı c. Kuruluşu d. KUDEB lerin Görevleri e. KUDEB lerin Çalışma Şekli Alan Yönetimi, Müze Yönetimi ve Anıt Eser Kurulu İlgili Diğer Başlıca Kurum ve Kuruluşlar a. Kamu Kuruluşları b. Sivil Toplum Kuruluşları B. SİT ALANLARININ VE TARİHSEL ÇEVRENİN KORUNMASINDA MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ VE İŞBİRLİĞİ C. İDARİ İŞLEM TEORİSİ BAKIMINDAN SİT KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ II. SİT TÜRLERİ VE BAŞLICA KULLANIM KARARLARI A. SİT TÜRLERİ Doğal Sitler a. Tanım b. Doğal Sit in Başlıca Ölçütleri c. Doğal Sit in Dereceleri ve Kullanım Kararları aa. I. Derece Doğal Sit bb. II. Derece Doğal Sit cc. III. Derece Doğal Sit d. Doğal Sit Alanlarındaki Başlıca Uygulamalar ve Sorunlar aa. Doğal Sit Alanı İrdeleme Çalışmaları bb. Doğal Sit Alanlarında Teknik Alt Yapı Faaliyetleri ve İskelelerin Durumu aaa. Teknik Alt Yapı Faaliyetleri bbb. İskelelerin Durumu cc. Doğal Sit Alanı-Orman Alanı İlişkisi dd. Doğal Sit Alanları ve Turizm Merkezleri ee. Doğal Sit Alanlarında Enerji Santrallerinin Durumu aaa. Rüzgar Enerjisi Santralleri bbb. Rüzgar Enerjisi Santralleri Dışında Kalan Enerji Santralleri aaaa. İlke Kararları ve Danıştay ın Yaklaşımı bbbb. Kalkınma Planlarındaki Durum ff. Doğal Sit Alanlarında Ağaçlandırma, Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerinin Durumu aaa. Ağaçlandırma bbb. Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri gg. Doğal Sit Alanı ile Özel Çevre Koruma Alanının Çakışık Olması Halinde İmar Planlarını Hangi Merciin Onaylayacağı Sorunu ğğ. Madencilik Faaliyetleri hh. Satış-Kiralama Talepleri ıı. Otopark Sorunu...216

13 İçindekiler Kentsel Sit a. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Temel İlkeleri b. Kentsel Sit Alanlarında Uygulama aa. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmemiş Kentsel Sit Alanlarındaki Durum bb. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmiş Alanlar cc. Koruma Amaçlı İmar Planı Onaylanmış Alanlar c. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yaptırılması d. Kentsel Sit Alanlarında Denetleme Tarihi Sit a. Tanım b. Tarihi Sit lerde Koruma ve Kullanma Koşulları c. Fransa Örneğinde Tarihi Çevre Bilincinin Kökenleri ve Gelişimi Arkeolojik Sit a. Arkeolojik Sit lerde Koruma ve Kullanma Koşulları aa. I. Derece Arkeolojik Sit bb. II. Derece Arkeolojik Sit cc. III. Derece Arkeolojik Sit dd. Kentsel Arkeolojik Sit b. İdarece Araştırma, Sondaj, Kazı İzni Verilmesi ve Süresi aa. Kazı İzninde Usul ve Kazı İzninin Devredilemeyeceği İlkesi bb. Araştırma, Sondaj ve Kazı İzninin Hükümsüzlüğü c. Arkeolojik Sit Alanlarında Açığa Çıkarılan Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması d. Arkeolojik Sit Alanlarında Yapılaşma e. Baraj Altında Kalacak Sit Alanlarının Durumu f. Ören Yerlerindeki Arkeolojik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Kullandırılması g. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Arkeolojik Sit Alanlarında Günübirlik Kullanım Tesislerinin Kapsamı (701 s. KYK İlke Kararı) h. Arkeolojik Sit Alanlarındaki Sanatsal Faaliyetler, Surlar ın Durumu ve Diğer Uygulamalar B. KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASI VE İYİ YÖNETİM HAKKI BAĞLAMINDA BİLGİ EDİNME HAKKI VE SİT KARARLARI Kamu Hizmetlerinin Sunulması ve İyi Yönetim Hakkı Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkı a. Dilekçe Hakkı b. Bilgi Edinme Hakkı C. SİT ALANI İLANININ İMAR PLANLARINA VE İMAR UYGULAMALARINA ETKİSİ Sit İlanının İmar Planlarına Etkisi Sit Alanı İlân Edilen Yerlerde Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması Zorunluluğu a. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması aa. Temel İlkeler ve Hazırlık Aşaması...255

14 14 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi bb. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Amaç, Hedef ve Yaklaşımları cc. Yetki ve Yöntem b. Koruma Amaçlı İmar Planlarına Katılım c. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılma Süresi ve Karara Bağlanması d. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Uygulanması Amacıyla Kamu Kurumları Arasında Taşınmaz Mal Devri e. Çevre Düzeni Planı-Koruma Amaçlı İmar Planı İlişkisi f. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İçeriği, Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı ile Planlarda Değişiklik Yapılması aa. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İçeriği, Sosyal Donatı ve Teknik Altyapı bb. Koruma Amaçlı İmar Planında Değişiklik Yapılması g. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz h. Uygulamanın Denetlenmesi Sit Kararının Devam Eden İnşaatlara Etkisi Sit Alanlarında Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Yapılanma Koşulları D. SİT ALANI İLANINDAN KAYNAKLANABİLEN BAZI SORUNLAR Sit Sınırlarından Kaynaklanabilen Sorunlar (Büyük, Küçük Olma) ve Sit Sınırları ile Derecesinde Değişiklik Yapılması Cins Tashihi Taleplerinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar Sit Alanları ve Tahsis Uygulaması a. Tahsis Kavramı ve Başlıca Özellikleri b. Tahsis Kararının İdari İşlem Teorisi Bakımından İrdelenmesi c. Tahsisin Amacı d. Tahsisi Yapılamayacak Taşınmazlar e. Tahsis İşleminin Değiştirilmesi-Kaldırılması Sit Alanlarında Su Ürünleri Üretimi ve Yetiştirilmesinden Kaynaklanabilen Sorunlar Sit Alanlarında İfraz-Tevhid Uygulamaları a. İfraz b. Tevhid II. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ İLE YAPILAŞMA VE BAKIM-ONARIM İSTEMLERİNİN HUKUKİ REJİMİ A. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESPİT VE TESCİLİ Tespit Tescil Korumada Yeteri Kadar Eser Sorunu Tespit ve Korunma Aşamasında Dikkate Alınacak Esaslar

15 İçindekiler 15 B. KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ GURUPLANDIRILMASI (I. ve II. Grup Yapılar) C. SİT ALANLARI DIŞINDA VE ÜZERİNDE KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI BULUNAN PARSELLERİN KORUMA ALANI VE KESİN YAPI YASAĞI ÇİZGİSİNİN OLUŞTURULMASI D. YAPILAŞMA İSTEMLERİ Tescilli Taşınmazlarda Yapılaşma İstemi, Projeler ve Fonksiyon Değişikliği Tescilli Eski Eserde Ek Yapılaşma İstemleri Tescilli Bitişiği veya Karşısındaki Taşınmazlarda Yapılaşma İstemleri Tescilli Eski Eser Bitişiğindeki Taşınmazların Yapılaşma Koşulları Belirsiz Süreli Askıya Alınmamalıdır Yapı Kullanma İzinleri E. TESCİLLİ TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BAKIM VE ONARIM İSTEMLERİ Sit Alanları ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri ile Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları ve Müdahale Biçimleri Esaslı Onarım ve Esaslı Onarım İlkeleri Han ların ve Çeşmelerin Durumu Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetimindeki Kültür Varlıklarına Müdahale Biçimleri, Uygulama ve Denetimi Bakım-Onarım Yükümlüğünün Yerine Getiremeyecek Olma Hâli Yok Olan Tescilli Yapılara İlişkin İşlemler Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması F. TESCİLDEN DÜŞME G. İZİNSİZ UYGULAMA VE MÜDAHALELER IV. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK BAŞLICA İLKELER A. KORUMA-KULLANMA DENGESİNİN SAĞLANMASI İLKESİ İlkenin Açıklanması Yeteri Kadar Korunma Alanı Oluşturma B. YIKMADAN KORUMANIN ESAS OLMASI İLKESİ İlkenin İçeriği Yıkmadan Korumanın Esas Olması İlkesi Tescilli Eski Eserin Yıkılmasından Kaynaklanan İdarenin Mâli Sorumluluğu ve Rücû Sorunu C. TESCİLLİ ESKİ ESERE SAYGI GÖSTERİLMESİ İLKESİ D. DOĞAL SİT ALANI SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE PARSEL ÖLÇEĞİNE DEĞİL, ALAN ÖLÇEĞİNE BAKILMASI İLKESİ

16 16 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi E. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUKLARI YERLERDE KORUNMASI İLKESİ İlkenin Açıklanması Tescilli Eski Eserden Kopan Parçaların Hukuki Rejimi-Kamu Malı ve Mütemmim Cüz İlişkisi F. TESCİLLİ ESKİ ESERLERİN TAKS ORANLARININ İMAR PLANI İLE GETİRİLEN YAPILAŞMA ORANLARINA GÖRE ÖNCELİKLİ OLDUĞU İLKESİ Bölüm III TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE İLGİLİ BAŞLICA HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER, KORUMA BÖLGE KURULU KARARLARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI VE YARGISAL DENETİM I. İDARENİN BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLERİ A. KORUMAYA YÖNELİK KARAR ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE GENEL-ÖZEL KANUN İLİŞKİLERİ B. UYGULAMAYI DENETLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ C. TEKNİK ELEMAN YARDIMINDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ D. İDARENİN MÂLİ KOLAYLIK SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Katkı Payı Ödenek Yardımı Tazminat Ödeme Kredi Verme Onarım Yardımı Verme Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulaması Kültür Varlıklarına Yönelik Bağış ve Yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisinden İndirim Esasları a. Gelir Vergisi Kanunu b. Kurumlar Vergisi Kanunu c. Ayni Olarak Yapılan Bağış ve Yardımlar d. Yabancı Para ile Yapılan Bağış ve Yardımlar e. Abide Eserin Kayıtlı Olduğu Kuruma Yapılan Bağış ve Yardımlar Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Yönelik Başlıca Uluslararası Fonlar a. Küresel Miras Fonu b. Kültürel Miras Alanında Avrupa Birliği Fonları ve İdarenin Bilgilendirmesi aa. Kültür 2007 Programı bb. Avrupa Kültür Başkentleri cc. EUROMED Kültürel Miras Programı...412

17 İçindekiler 17 dd. UNESCO Dünya Mirası Fonu ee. Dünya Anıtlar Fonu E. KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ F. KAMULAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ G. TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE İŞGALDEN KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE TABELALARIN DURUMU H. YAPTIRIM UYGULAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ II. MALİK VE DİĞER İLGİLİLERE YÖNELİK BAŞLICA YASAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER A. YASAKLAR İzinsiz Müdahale ve Kullanma Yasağı Devir Yasağı Zilyetlik Yoluyla İktisap Yasağı a Tarihli ve 5226 Sayılı Yasa Öncesi b Tarih ve 5226 Sayılı Yasa Sonrası B. YÜKÜMLÜLÜKLER Haber Verme Yükümlülüğü Maliklerin İzin Verme Yükümlülüğü Koruma Bölge Kurulu Kararlarına Uyma Yükümlülüğü Özen Yükümlülüğü İzinsiz İnşai ve Fiziki Müdahalede Bulunmama Yükümlülüğü Tesisleri Devir Yükümlülüğü Müellif Mimarların Yükümlülükleri Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığının Bakım ve Onarımını Yapma Yükümlülüğü C. HAKLAR Mülkiyet Hakkı Hükümlerinden Yararlanma İntifa ve Kiraya Verme Hakkı Takas Talep Etme Hakkı a. Değiştirilecek Taşınmaz Malların Özellikleri b. Trampaya Konu Taşınmazların Belirlenmesi c. Değer Takdiri d. Hazinece Verilecek Taşınmaz Malların Saptanması Hak Aktarımı İsteme Hakkı Vergi İstisnası ve Muafiyetlerinden Yararlanma Hakkı- Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Niteliğindeki Taşınmazlardan Kısıtlı Vergi Alma Yasağı Tescilli Eski Eserin Satın Alınmasını Talep Hakkı III. KORUMA BÖLGE KURULU KARARLARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI VE YARGISAL DENETİM A. YARGI DIŞI DENETİM OLARAK İDARİ İTİRAZ VE DAVA AÇMA SÜRESİNE ETKİSİ

18 18 Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi B. SİT KARARLARI VE TESCİLLİ TAŞINMAZLARLA İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI DAVA AÇILMASI: DAVA DİLEKÇESİ Dava Dilekçesinin Şekli ve Dava Dilekçesindeki Eksiklikler Dava Dilekçesinin Verilebileceği Yerler Harç ve Posta Giderleri C. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI YÖNÜNDEN İRDELEMELER Görev-Yetki a. Görev aa. Görevli Mahkeme bb. Görev Kurallarının İhlâli b. Yetki aa. Yetkili Mahkeme bb. Yetki Kurallarının İhlâli c. Görev-Yetki Konusunda Özel Durumlar aa. Davaların Birleştirilmesi bb. Mercî Tâyini İdarî Merci Tecavüzü Ehliyet a. Genel Olarak b. Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik Husûmet İcrai İşlem Olup Olmama Süreaşımı a. Sürenin Başlangıcı aa. Tebligat bb. Haricen Öğrenme b. Süreaşımının Uygulanmaması veya Hafifletilmesi aa. Yokluk bb. Çalışmaya Ara Verme Süresi cc. İYUK md.7/ dd. İdarî İtiraz Yoluna Başvurulması ee. Mücbir Sebep ff. İYUK md. 9/ İdari Yargıda Tek Dilekçe ile Dava Açma D. İPTAL DAVASINDA ESASA İLİŞKİN KOŞULLARI Yetki Şekil Sebep Konu Amaç Unsuru ve Yapılaşma Baskısını Azaltma Amacıyla Doğal Sit Kararı Alınıp Alınamayacağı Sorunu

19 İçindekiler 19 E. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI F. YARGILAMA SÜRECİNDE ÖZELLİK ARZ EDEBİLEN BAZI DURUMLAR İspat Yükü ve Re sen Araştırma İlkesi Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale a. Davanın İhbarı b. Davaya Müdahale Davaya Son Veren Taraf İşlemleri G. SİT ALANLARI VE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK VE SORUNLAR H. CEZA DAVALARININ KORUMA BÖLGE KURULU KARARLARINA ETKİSİ I. KORUMA KURULU KARARLARINA KARŞI İDARE MAHKEMELERİNDE AÇILAN DAVALARIN SONUÇLANDIRILMASINDAN ÖNCE KURULA YAPILAN BAŞVURULARIN DURUMU VE YARGI İLE İLGİLİ İŞLEMLER İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce Kurula Yapılan Başvuruların Durumu Yargı ile İlgili İşlemler İ. Sit Alanı İçinde Bulunan Parsel İçin Açılan Davanın Sit Alanının Tamamına Etkisi J. İPTAL KARARININ HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE UYGULANMASI İşlem Yönünden Kişiler Yönünden a. Taraflar Bakımından b. Üçüncü Kişiler Bakımından K. İPTAL KARARLARININ UYGULANMASI Sonuç ve Öneriler Kaynakça Kavramlar Dizini

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII ÖNSÖZ... IX SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER... XV KISALTMALAR... XXI

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII ÖNSÖZ... IX SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER... XV KISALTMALAR... XXI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII ÖNSÖZ... IX SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER... XV KISALTMALAR... XXI BİRİNCİ BÖLÜM SİT ALANI VE ARKEOLOJİK SİT ALANI TANIMI I. GENEL OLARAK SİT ALANI TANIMI... 1 A. SÖZLÜK TANIMI... 1

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. KÜRŞAT ERSÖZ TÜRK İDARE HUKUKU KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI

Yrd. Doç. Dr. A. KÜRŞAT ERSÖZ TÜRK İDARE HUKUKU KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI Yrd. Doç. Dr. A. KÜRŞAT ERSÖZ TÜRK İDARE HUKUKU KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR CETVELİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası nda Sorunlar

Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası nda Sorunlar Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası nda Sorunlar Prof. Dr. Murat SEZGİNER GÜNÜMÜZ DEMOKRASİLERİNDE KUVVETLER İLİŞKİSİ VE 1982 ANAYASASI NDA SORUNLAR Ankara, 2010 Günümüz Demokrasilerinde

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

HASAN GÖK KORUMA ALANLARINDAKİ İMAR UYGULAMALARI

HASAN GÖK KORUMA ALANLARINDAKİ İMAR UYGULAMALARI HASAN GÖK KORUMA ALANLARINDAKİ İMAR UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ...XV GİRİŞ...1 I. KORUMA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI... 5 A. Kavramlara Kısa Bir Bakış...5 1.

Detaylı

Tefecilik, Ekonomi Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

Tefecilik, Ekonomi Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar Tefecilik, Ekonomi Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar Necati MERAN Yargıtay Tetkik Hakimi TEFECİLİK EKONOMİ SANAYİ ve TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR Fiyatları Etiketleme Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

Türk Yargı Teşkilatı

Türk Yargı Teşkilatı Türk Yargı Teşkilatı İsmail AKSEL TÜRK YARGI TEŞKİLATI 5982 Sayılı Kanun İle Yapılan Anayasa Değişiklikleri ile Yenilenmiş Türk Yargısı; Yüksek Mahkemeler Bölge Mahkemeleri İlk Derece İdarî, Askerî ve

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş İkinci Bası İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ... V BİRİNCİ BASIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Yorumluyorum. Ceza Hukuku Perspektifinden Güncel Olaylara Bakış

Yorumluyorum. Ceza Hukuku Perspektifinden Güncel Olaylara Bakış Yorumluyorum Ceza Hukuku Perspektifinden Güncel Olaylara Bakış Ceza Hukuku Perspektifinden Güncel Olaylara Bakış Ersan ŞEN Hukuk Kitapları Dizisi: 1062 ISBN 978 975 02 1394 6 Birinci Baskı: Ocak 2011

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...LV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINDA KAVRAMSAL

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...V KISALTMALAR... XIII GİRİŞ... 1 1. KAMU İHALE HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 A. Asıl Kaynaklar... 3 1. Anayasa... 3 2. Kanunlar... 5 3. Kanun Hükmünde Kararnameler... 8 4. Tüzükler...

Detaylı

İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE

İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE İçindekiler Önsöz 5 Kısaltmalar 19 Giriş 21 Birinci Bölüm İDARÎ YARGININ GELİŞİMİ VE TÜRK YARGI TEŞKİLATININ GENEL GÖRÜNÜMÜ I. YARGISAL DENETİMİNDE SİSTEMLER VE İDARİ YARGININ GELİŞİMİ 23 A. İdarenin Yargısal

Detaylı

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İŞİN SÜRECİ 2 3 Arkeolojik Sit Alanı Sit Sınırının yeniden

Detaylı

EGEMEN IŞIK MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI

EGEMEN IŞIK MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI EGEMEN IŞIK MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. TERMİNOLOJİ...2 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

SELİM YALÇIN ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE ARTIRIMININ DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK NEDENİYLE İPTALİ

SELİM YALÇIN ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE ARTIRIMININ DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK NEDENİYLE İPTALİ SELİM YALÇIN ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE ARTIRIMININ DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK NEDENİYLE İPTALİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

ERAY AKSIN ATAR FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA YAYMA HAKKI VE KORUNMASI

ERAY AKSIN ATAR FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA YAYMA HAKKI VE KORUNMASI ERAY AKSIN ATAR FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA YAYMA HAKKI VE KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA ESER VE ESER

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

İmar Davaları Rehberi

İmar Davaları Rehberi İmar Davaları Rehberi Cafer ERGEN Ankara İdare Mahkemesi İMAR DAVALARI REHBERİ 2. Baskı İmar Davalarının Açılması, Yürütmenin Durdurulması İmar Hukukunda Dava Açma Süreleri İmar Davaları Açılırken Dikkat

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAT MÜLKİYETİ KANUNU NU DEĞİŞTİREN KANUNLAR...22 KAT MÜLKİYETİ KANUNU

İÇİNDEKİLER KAT MÜLKİYETİ KANUNU NU DEĞİŞTİREN KANUNLAR...22 KAT MÜLKİYETİ KANUNU İÇİNDEKİLER 9. BASKIYA ÖNSÖZ...5 ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER...9 KAT MÜLKİYETİ KANUNU NU DEĞİŞTİREN KANUNLAR...22 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU...23 KAT MÜLKİYETİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A) Kat

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti. Taşınır Rehni Sözleşmesi

Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti. Taşınır Rehni Sözleşmesi Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti Taşınır Rehni Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI. İkinci Bölüm sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI. İkinci Bölüm sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI İkinci Bölüm 6306 sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI I. 6306 sayılı KANUN UN AMACI VE VARLIK NEDENİ (RATIO LEGIS)...5 II. 6306

Detaylı

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ AYHAN DOLUNAY Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK HUKUKUNDA VE KIBRIS TÜRK HUKUKUNDA YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA YAŞ AYIRIMCILIĞI

İŞ HUKUKUNDA YAŞ AYIRIMCILIĞI Dr. CANAN ÜNAL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı İŞ HUKUKUNDA YAŞ AYIRIMCILIĞI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIX

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 10.2.3.4. Ek 4: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 20.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent

Detaylı

KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Dr. Öğretim Üyesi Sinan BAYINDIR Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Özge APİŞ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖĞRETİDE VE UYGULAMADA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI VE İCRASI

ÖĞRETİDE VE UYGULAMADA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI VE İCRASI ULAŞ KARAN ÖĞRETİDE VE UYGULAMADA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI VE İCRASI NORM DENETİMİ İLE BİREYSEL BAŞVURU USULÜNDE VERİLEN KARARLAR ÖZELİNDE BİR İNCELEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX 1- GİRİŞ... 1 I. Medenî Usul Hukukunun Konusu... 2 II. Medenî Usul Hukukunun Amacı... 3 III. Medenî Usul Hukukunun Tarihî Gelişimi ve Bugünkü

Detaylı

Birinci Bölüm 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN'A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Birinci Bölüm 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN'A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI İçindekiler Önsöz...7 Birinci Bölüm 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN'A GÖRE DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI I. AFET RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ VE YIKIM SÜRECİ... 22 1. Kapsam:

Detaylı

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Mustafa İberya ARIKAN AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİNDE SAVCILIK KURUMU Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Adalet Divanı Savcısı Savcı Mütaalası Avrupa Birliği

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR

KAMU YÖNETİMİ KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR Kamu Yönetimi Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK KAMU YÖNETİMİ KAVRAMLAR-SORUNLAR-TARTIŞMALAR Ankara, 2010 Kamu Yönetimi Hasan Hüseyin ÇEVİK Kamu Yönetimi Dizisi: 18 ISBN 978-975-02-1337-3 Birinci Baskı: Eylül

Detaylı

AYÇA EBRU CELEP YENİDEN İNŞA VEYA İMAR SEBEBİYLE TAHLİYE VE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRACININ DURUMU

AYÇA EBRU CELEP YENİDEN İNŞA VEYA İMAR SEBEBİYLE TAHLİYE VE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRACININ DURUMU AYÇA EBRU CELEP YENİDEN İNŞA VEYA İMAR SEBEBİYLE TAHLİYE VE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRACININ DURUMU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 6306 SAYILI AFET

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX ŞEKİL LİSTESİ...XVI KISALTMALAR...XVII

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX ŞEKİL LİSTESİ...XVI KISALTMALAR...XVII IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX ŞEKİL LİSTESİ...XVI KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 TERMİNOLOJİ...3 MÜLKİYET HAKKI NEDİR?... 3 BİNA VE YAPI NEDİR?... 4 RESMİ BİNA NEDİR?... 6 UMUMİ BİNA NEDİR?...

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

MUSTAFA GÖRMEZ KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE UYARLANMASI

MUSTAFA GÖRMEZ KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE UYARLANMASI MUSTAFA GÖRMEZ KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE UYARLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KİRA BEDELİNİN

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Editör Coşkun Can AKTAN KAMU MALİ YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Ankara, 2006 Kamu Mali Yönetiminde

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI

HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI 5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Detaylı

Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk

Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk Ece Baş İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Açısından Bina veya Yapı Eserlerinden Doğan Sorumluluk İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii TEŞEKKÜR...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi

Detaylı

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Rüknettin Kumkale Yeminli Mali Müşavir HUKUKÇULAR İÇİN MUHASEBE BİLGİLERİ 2. Baskı Muhasebede Dikkat Edilecek Noktalar Muhasebenin düzeni Bilanço Gelir Tablosu Diğer

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

İçindekiler 2. Baskıya Önsöz 7 GİRİŞ 15 SORU 1: KENTSEL DÖNÜŞÜM NE DEMEKTİR? 17 SORU 2: KENTSEL DÖNÜŞÜM NERELERDE VE NASIL YAPILIR?

İçindekiler 2. Baskıya Önsöz 7 GİRİŞ 15 SORU 1: KENTSEL DÖNÜŞÜM NE DEMEKTİR? 17 SORU 2: KENTSEL DÖNÜŞÜM NERELERDE VE NASIL YAPILIR? İçindekiler 2. Baskıya Önsöz 7 GİRİŞ 15 SORU 1: KENTSEL DÖNÜŞÜM NE DEMEKTİR? 17 SORU 2: KENTSEL DÖNÜŞÜM NERELERDE VE NASIL YAPILIR? 21 SORU 3: KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA KULLANILAN GENEL YÖNTEMLER

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Sütun1 Kat Mülküyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5.700-TL Mirasçılık belgesinin alınması 2.200-TL Tahliye Davası 'den az olmamak üzere yıllık kira

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

F. Şeyda TÜRKAY KAHRAMAN ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNDA KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI

F. Şeyda TÜRKAY KAHRAMAN ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNDA KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI F. Şeyda TÜRKAY KAHRAMAN ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNDA KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII ÖZET... IX ABSTR ACT... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ:.06.08.2014 TOPLANTI YERİ : MUĞLA SIRA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 124 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI :. TOPLANTI YERİ : SİT VE PAFTA ADA PARSEL MÜLKİYETİ 1 FETHİYE İZİNSİZ UYGULAMA 141 4 HAZİNE KENTSEL-III ARK SİT 2 FETHİYE

Detaylı

2017 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ

2017 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 2.200,00 TL 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5.060,00 TL 4 Paydaşlığın Giderilmesi

Detaylı

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU

Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU Dr. MUHAMMED GÖÇGÜN İDARİ İŞLEMİN KONU UNSURU İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İdari İşlem, İdari İşlemin Özellikleri ve Konu Unsuru I.

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA AYRILMA HAKKI

ANONİM ORTAKLIKTA AYRILMA HAKKI Dr. Tuğba SEMERCİ VURALOĞLU SERMAYE PİYASASI KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA AYRILMA HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONUNUN TAKDİMİ...1 II. KONUNUN ELE

Detaylı

Simge SARAÇOĞLU. TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU (TBK m. 69)

Simge SARAÇOĞLU. TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU (TBK m. 69) Simge SARAÇOĞLU TÜRK BORÇLAR KANUNU KAPSAMINDA YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU (TBK m. 69) İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE KATILAN

CEZA MUHAKEMESİNDE KATILAN Dr. Ziya KOÇ Hâkim CEZA MUHAKEMESİNDE KATILAN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xix Birinci Bölüm KAVRAM, HUKUKİ NİTELİK, TARİHSEL GELİŞİM, KATILANIN BİREYSEL YARARLARI, ULUSLARARASI

Detaylı

1. Tüketici kredileri ve tüketicilerin korunması Tüketici kredisi sözleşmesinin tarafları ve konusu Kredi sözleşmelerinin yazılı biçimde

1. Tüketici kredileri ve tüketicilerin korunması Tüketici kredisi sözleşmesinin tarafları ve konusu Kredi sözleşmelerinin yazılı biçimde 1. FAİZ KAVRAMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ-1 I. FAİZ KAVRAMI VE UNSURLARI-1 II. FAİZİN HUKUKİ NİTELİĞİ-3 A. Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması (Fer ilik Kuralı)-3 B. Faizin Asıl Alacaktan Bağımsız

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Doç. Dr. Hakan KESER 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YARGITAY UYGULAMASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Güncellenmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı İstanbul - 2014

Detaylı

KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ KEREM ÇELİKBOYA İstanbul Bilgi Üniversitesi Ticaret Hukuku Araştırma Görevlisi TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ İçindekiler Önsöz...VII İçindekiler... XI Kısaltmalar...XXI Giriş...1 A. Konunun Önemi...2 B. Konunun

Detaylı

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ŞERHİ REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'A İLİŞKİN GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I- REKABET HUKUKUNUN AMACI KONUSU 27 1- REKABET HUKUKUNUN AMACI 27 2- REKABET HUKUKUNUN KONUSU 30 II- REKABET HUKUKUNUN NİTELİĞİ

Detaylı

Sermaye Piyasası Hukuku nda ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI ve Türk Ticaret Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

Sermaye Piyasası Hukuku nda ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI ve Türk Ticaret Kanunu Açısından Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Ece Deniz GÜNAY Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sermaye Piyasası Hukuku nda ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI ve Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında İÇİNDEKİLER 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII 2. BASIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ

2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ 2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ 2018 DİYARBAKIR BAROSU ASGARİ ÜCRET ÇİZELGESİ Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu nun 20.12.2017 gün ve 55/27 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı