Köbler, Gerhard, Rechtstürkisch, Vahlen, München 2002 (zweite verbesserte Fassung) Alle Urheberrechte und Verlagsrechte vorbehalten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Köbler, Gerhard, Rechtstürkisch, Vahlen, München 2002 (zweite verbesserte Fassung) Alle Urheberrechte und Verlagsrechte vorbehalten."

Transkript

1 Köbler, Gerhard, Rechtstürkisch, Vahlen, München 2002 (zweite verbesserte Fassung) Alle Urheberrechte und Verlagsrechte vorbehalten. abändern degistirmek Abänderung (F.) degisiklik, degisiklik yapma Abänderungsklage (F.) degisiklik davasi Abandon (M.) birakma abandonnieren birakmak abberufen azletmek, almak Abberufung (F.) azletme, azil abbrechen birakmak, kesmek, yikmak Abbruch (M.) birakma, kesme, yikma abbuchen kaydetmek Abbuchung (F.) borç kaydi, hesaben tasil ABC-Waffe (F.) A.B.C. Silahi ABC-Waffen (F.Pl.) A.B.C. Silahlari abdanken saltanati terk etmek Abdankung saltanatin terki abdingen kabul etmemek, terketmek aberkennen kaldirmak Aberkennung (F.) kaldirma, iskat aberratio (F.) ictus (lat.) saldirinin sapmasi Abfall (M.) çöp, döküntü, atik Abfallbeseitigung (F.) çöplerin yokedilmesi, çöplerin tasfiyesi Abfallentsorgung (F.) çöplerin zararsiz duruma getirilmesi Abfertigung (F.) muamele, islem, yollama abfinden tazminat vermek, tazmin etmek Abfindung (F.) tazminat Abfindungsguthaben (N.) tazminat bedeli Abfindungsvereinbarung (F.) tazminat anlasmasi Abgabe (F.) veris, verme Abgabenordnung (F.) veris düzen, veris sistem Abgabenüberhebung (F.) miktarindan fazla vergi alinmasi Abgas atik gaz Abgasuntersuchung (F.) atik gaz tahkikati abgeleitet türevsel abgeleiteter Eigentumserwerb (M.) türevsel mülkiyet iktisabi Abgeordnete (F.) parlamenter (Sb.), milletvekili Abgeordnetenbestechung (F.) milletvekiline rüsvet verme Abgeordnetenhaus (N.) parlamento Abgeordneter (M.) parlamenter (Sb.), milletvekili abgeschlossen kapanmis, bitirmis abhandenkommen elden çikmak, kaybolmak abhängig bagimli Abhängigkeit (F.) bagimlilik Abhängigkeitsverhältnis (N.) bagimlilik iliskisi abheben kaldirmak, çekmek Abhebung (F.) çekme

2 abhelfen çare bulmak, çare olmak, karar düzeltmek, yardimci olmak Abhilfe (F.) yardim abholen toplamak, teslim almak abhören izinsiz dinlemek, gizli dinlemek Abhören (N.) izinsiz dinleme, gizli dinleme Abhörgerät (N.) izinsiz dinleme cihazi Abitur (N.) olgunluk sinavi, bakalorya Abkommen (N.) anlasma, kontrat, sözlesme Abkömmling (M.) füru, altsoy Abkömmlinge (M.Pl. bzw. F.Pl.) fürular, altsoylar Abkunft (F.) mense, köken, kaynak Abkürzung (F.) kestirme, kisaltma Ablass (M.) düsürme, indirme, af Ablauf (M.) son ablehnen reddetmek, kabul etmemek Ablehnung (F.) reddetme, kabul etmeme ableiten çikarmak abliefern teslim etmek Ablieferung (F.) teslim ablösen ayirmak, yerine geçmek Ablösung (F.) ayirma, yerine geçme, tazminat, miktar Ablösungsrecht (N.) istira hakki abmachen anlasmak, sözlesmek Abmachung (F.) anlasma, sözlesme abmahnen uyarmak, ihtar etmek Abmahnverein (M.) uyari dernegi Abnahme (F.) azalma, azaltma, teslim alma abnehmen azalmak, azaltmak, teslim almak Abnehmer (M.) alici, müsteri Abnehmerin (F.) alici, müsteri abnorm anormal abnutzen asinmak, eskimek, yipranmak Abnutzung (F.) asinma, eskime, yipranma Abolition (F.) takipsizlik, ortadan kaldirma Abonnement (N.) abonman, abone abonnieren abone olmak abordnen bir ise tayin etmek Abordnung (F.) heyet, delegasyon abrechnen hesaplasmak, ödesmek Abrechnung (F.) hesap, hesaplasma, ödesme Abrechungsstelle (F.) tasfiye bürosu Abrede (F.) yadsima, anlasma, inkar abreden yadsimak, anlasmak, inkar etmek Abrogation (F.) kaldirma, ilga etme abrogieren kaldirmak, ilga etmek Abruf (M.) isteme, talep etme abrufen istemek, talep etmek Absage (F.) iptal absagen iptal etmek Absatz (M.) bent (1), fikra, satis, mahreç

3 abschaffen kaldirmak, feshetmek Abschaffung (F.) kaldirma, fesih abschieben sinirdisi etmek, ülkeden sürmek Abschiebung (F.) sinirdisi etme, ülkeden sürme Abschlag (M.) kesinti, indirim Abschlagszahlung (F.) kismen ödeme, taksit abschließen bitirmek, kapamak, tamamlamak abschließend kestirme, kati, son Abschluss (M.) bitirme, kapama, kapanis Abschlussfreiheit (F.) kapanis serbestisi Abschlussprüfer (M.) kapanis denetçisi Abschlussprüfung (F.) kapanis denetimi Abschlussvertreter (M.) kapanis temsilcisi Abschlussvertreterin (F.) kapanis temsilcisi Abschlussvollmacht (F.) kapanis vekaleti Abschlusszwang (M.) kapanis zorunlulugu Abschnitt (M.) kesim, bölge, parça abschöpfen massetmek, sogurmak, tehsil etmek Abschöpfung (F.) massetme, sogurma, tehsil etme abschrecken korkutmak Abschreckung (F.) korkutma abschreiben amorti etmek, çikarmak, kopya etmek Abschreibung (F.) amortisman, çikarma, kopya Abschreibungsgesellschaft (F.) amortisman sirketi Abschrift (F.) suret absenden göndermek Absender (M.) gönderen Absenderin (F.) gönderen Absenz (F.) yokluk, giyap, bulunmazlik absetzen amorti etmek, satmak, indirmek Absetzung (F.) amortisman, satma, indirme absichern emniyete almak, korumak Absicht (F.) niyet, amaç, hedef absichtlich niyetli olarak, kasten Absichtserklärung (F.) niyet beyani, niyet mektubu Absichtsprovokation (F.) niyetli provokasyon, niyetli kiskirtma absolut mutlak, salt absolute Fahruntüchtigkeit (F.) mutlak araç sürmeye elverissizlik absolute Mehrheit (F.) mutlak ekseriyet, mutlak çogunluk absoluter Revisionsgrund (M.) mutlak revizyon sebebi, mutlak revizyon nedeni absolutes Fixgeschäft (N.) mutlak sabit islem, mutlak sabit muamele absolutes Recht (N.) mutlak hukuk, mutlak hak Absolution (F.) günahlarini affetme Absolutismus (M.) mutlakiyet absolvieren mezun olmak, bitirmek absondern tecrit etmek, ayirmak Absonderung (F.) tecrit, ayirma, ayrilik Absonderungsrecht (N.) tecrit hukuku, ayirma hukuku absorbieren sogurmak, massetmek Absorption (F.) sogurma, massetme

4 Absorptionsprinzip (N.) sogurma ilkesi, massetme ilkesi absperren kapamak, kesmek Absprache anlasma, danisma abstammen soyundan çikmak Abstammung (F.) nesep, soy Abstand (M.) ara, mesafe abstellen birakmak, durdurmak, kesmek, yere koymak abstimmen oy kullanmak, uyum saglamak Abstimmung (F.) oy kullanma, oylanma, uyum saglama abstrahieren soyutlamak abstrakt soyut abstrakte Normenkontrolle (F.) soyut norm denetimi abstraktes Gefährdungsdelikt (N.) soyut tehlike suçu Abstraktion (F.) soyutlama, genellestirme Abstraktionsprinzip (N.) soyutlama prensipi, genellestirme prensipi abstreiten inkar etmek, itiraz etmek Abt (M.) manastir basrahibi Abtei (F.) manastir Abteilung (F.) bölüm, kisim, sube Äbtissin (F.) manastir basrahibi abtreiben aldirmak Abtreibung (F.) aldirma Abtreibungsmittel (N.) aldirma araci, aldirma maddesi abtretbar temlik edilebilen, temlik edilebilir abtreten temlik etmek, istifa etmek, çekilmek Abtretung (F.) alacagin temliki, devir Abtretungsempfänger (M.) temellük eden Abtretungsempfängerin (F.) temellük eden Abtretungserklärung (F.) temlik beyani Abtretungsformular (N.) temlik örnegi Abtretungsurkunde (F.) temlikname Abtretungsverbot (N.) temlik yasagi Abwasser (N.) atiksu, lagim suyu abwegig yanlis, sapik Abwehr (F.) savunma, müdafaa, korunma abwehren savunmak, müdafaa etmak, korunmak abweichen sapmak, farkli olmak abweichend farkli, ayri, degisik abweichende Meinung (F.) farkli düsünce, farkli görüs abweichendes Verhalten (N.) farkli davranis, farkli hareket abweisen reddetmek, kabul etmemek Abweisung (F.) reddetme, kabul etmeme abwerben ayartmak, kandirmak Abwerbung (F.) ayartma, kandirma abwerten devalüe etmek, degerini, düsürmek Abwertung (F.) devalüasyon, deger düsürümü abwesend gaip, yok, dalgin Abwesende (F.) gaip, yok, dalgin Abwesenheit (F.) giyap, yokluk, bulunmazlik Abwesenheitsverfahren (N.) giyap yöntemi, giyapta yargilama

5 abwickeln tasfiye etmek, halletmek, çözmek Abwicklung (F.) tasfiye, halletme, çözme abzahlen taksitle ödemek, vadeli ödemek, itfa etmek Abzahlung (F.) taksitle ödeme, vadeli ödeme, itfa Abzahlungskauf (M.) taksitle satinalma Abzahlungskredit (M.) taksitle ödeme kredisi abzeichnen vize etmek, belli olmak abziehen iskonto etmek, çikarmak, indirmek Abzug (M.) iskonto, çikarma, indirim Acht (F.) dikkat, sürgün achtlos dikkatsiz Achtung (F.) dikkat, itibar, saygi ad hoc (lat.) bu amaçla, ani adäquat uygun Adel (M.) aristokrasi, asilyade, yüksek soylu adeln zadegan sinifina sokmak, asalet unvani vermek Adelsstand (M.) aristokratlik Adhäsion (F.) yapisma Adhäsionsverfahren (N.) sahsi hak davasi Adjutant (M.) yaver, emir subayi Adjutantin (F.) yaver, emir subayi Administration (F.) idare, müdüriyet, amirlik administrativ idari, mülki Administrativenteignung (F.) idari istimlak, yönetimce kamulastirma Admiral (M.) amiral Admiralin (F.) amiral adoptieren evlat edinmek Adoption (F.) evlat edinme Adoptivelter (M. bzw. F.) evlat edinen baba, evlat edinen ana Adoptiveltern (Pl.) evlat edinen ana baba Adoptivkind (N.) evlat edinilen çocuk, evlatlik Adressat (M.) gönderilen, adres sahibi Adresse (F.) adres adressieren adreslemek Advokat (M.) avukat Advokatin (F.) avukat Affekt (M.) ani heyecan Affektionsinteresse (N.) merakli alakasi, yapmacik alaka Affektionswert (M.) meraklisi için arzettigi kiymat, manevi deger Affidavit (N.) affidavit, yeminli teminat, yeminli ifade affirmativ dogrulayici, destekleyici, olumlu, müspet Affront (M.) hakaret, tahkir Afrika (N.) afrika Agende (F.) ajanda, andaç Agent (M.) acente, ajan, muameleci, temsilci agent provocateur (M.) (franz.) ajan provokatör, kiskirtici ajan Agentin (F.) acente, ajan, muameleci, temsilci Agentur (F.) acenta, ajans, mümessillik, temsilcilik Aggression (F.) saldiri, tecavüz aggressiv saldirgan, tecavüz edici

6 aggressiver Notstand (M.) saldirgan sikiyönetim, saldirgan acil durum, saldirgan buhran agieren hareket etmek, davranmak Agio (N.) acyo, ikramiye Agrarrecht (N.) tarim hukuku Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) TRIPS Agrément (N.) agreman Ahn (M.) cet, dede ahnden cezalandirmak, intikam alma Ahndung (F.) cezalandirma, intikam, yaptirim, müeyyide Ahne (F.) nine Ahnfrau (F.) nine Aids (N.) aids Akademie (F.) akademi akademisch akademik akademischer Grad (M.) akademik derecesi, akademik ünvani Akklamation (F.) aklama, onay, alkis Akkord (M.) akort Akkordlohn (M.) akort ücreti akkreditieren akreditif etmek Akkreditierung (F.) akreditif açma, kredi verme Akkreditiv (N.) akreditif Akontozahlung (F.) akont, alel hesap Akt (M.) eylem, fiil, islem, muamele Akte (F.) dosya, senet, yazi Akteneinsicht (F.) dosyayi inceleme aktenkundig dosyada kayitli Aktenlage (F.) dosya durumu Aktenvermerk (M.) dosya kayiti, dosya notu Aktenversendung (F.) dosya göndermesi, dosya postalamasi Aktenvortrag dosya konusmasi, dosya demeci Aktenzeichen (N.) dosya isareti Aktie (F.) hisse senedi Aktienbuch (N.) hisse senedi kitabi Aktiengesellschaft (F.) hisse senedi sirketi, anonim sirket Aktiengesetz (N.) hisse senedi yasasi Aktieninhaber (M.) hisse senedi sahibi Aktieninhaberin (F.) hisse senedi sahibi Aktienrecht (N.) hisse senedi hukuku, sirket hukuku Aktion (F.) aksiyon, eylem Aktionär (M.) aksiyoner, hissedar aktiv aktif, faal Aktiva (N.Pl.) aktifler, varliklar aktives Wahlrecht (N.) aktif seçim hakki, aktif seçim hukuku Aktivlegitimation (F.) dava ehliyeti Aktivschuld (F.) aktif borç Aktivum aktif Aktivvertretung (F.) aktif temsil aktuell aktüel, simdiki Akzept (N.) kabul (Sb.), akseptans akzeptabel kabul edilebilir, uygun

7 Akzeptant (M.) kabul eden, muhatap Akzeptanz (F.) akseptans akzeptieren kabul etmek Akzessorietät (F.) bagimlilik akzessorisch bagimli Akzise (F.) vergi, oktruva Alarm (M.) alarm Alarmanlage (F.) alarm tesisati, alarm kurulusu Albanien Arnavutluk alias alias, nami diger Alibi (N.) alibi Aliment (N.) nafaka Alimentation (F.) nafaka Alimentationstheorie (F.) nafaka kurami Alimente (F.) nafaka aliud baska, diger, aliud Alkohol (M.) alkol Alkoholdelikt (N.) alkol etkisi altinda islenen suç Alleineigentum (N.) yalniz mülkiyet Alleinvertriebsvereinbarung (F.) tek yetkili distribütörlük anlasma allgemein genel allgemeine Geschäftsbedingung (F.) genel islem sarti allgemeine Geschäftsbedingungen (F.Pl.) genel islem sartlari allgemeine Gütergemeinschaft (F.) genel mal birligi allgemeine Handlungsfreiheit (F.) genel hareket serbestisi allgemeine Staatslehre (F.) genel devlet egitimi allgemeine Wahl (F.) genel seçim, genel oylama allgemeiner Rechtsgrundsatz (M.) genel hukuk ilkesi allgemeiner Schaden (M.) genel hasar, genel zarar allgemeiner Studentenausschuss (M.) genel yüksek okul ögrencisi encümeni allgemeiner Teil (M.) genel kisim, genel parça Allgemeines Abkommen genel anlasma, genel sözlesme, genel kontrat allgemeines Gesetz (N.) genel kanun, genel yasa, genel kuram allgemeines Gewaltverhältnis (N.) genel iktidar iliskisi, genel erk iliskisi Allgemeinverbindlichkeit (F.) genel borç, genel yükümlülük, genel taahhüt Allgemeinverfügung (F.) genel tasarruf Allgemeinwohl (N.) genel refah, genel hayir Allianz (F.) ittifak Alliierter (M.) müttefik Allmende (F.) baltalik Allod (N.) elmenlik, zilyedlik Allonge (F.) ek (Sb.), eklenti (Sb.), takma (Sb.) alltäglich güncel Alm (F.) yayla alma mater (F.) (lat.) üniversite Almosen (N.) sadaka, hayir Alpe (F.) tepe, dag Altenteil (M.) iase, ibate, besleme, barindirma Altenteilsrecht (N.) iase hukuku, ibate hukuku Alter (N.) yas, yaslilik

8 alternativ alternatif (Adj.), seçenek (Adj.) Alternative (F.) alternatif (Sb.), seçenek (Sb.) Alternativobligation (F.) alternatif obligasyon, alternatif borç Altersgrenze (F.) yas haddi, yas siniri Altershilfe (F.) yaslilik yardimi Alterspräsident (M.) yas baskani, yas amiri Alterspräsidentin (F.) yas baskam, yas amiri Altersruhegeld (N.) yaslilik ayligi Altersteilzeit yaslilikta kismi zamanli çalisma Altersversorgung (F.) yaslilik bakimi, emeklilik Ältestenrat (M.) ihtiyarlar heyeti ambulant ayakta, seyyar, gezgin Amendement (N.) degisiklik önergesi, tadilname Amerika (N.) Amerika Amnestie (F.) af amnestieren affetmek Amok (M.) gözü dönmüs bir hal Amortisation (F.) itfa amortisieren itfa etmek Amsterdamer Vertrag amsterdam sözlesmesi Amt (N.) görev, makam, memuriyet, ofis amtieren görevli olmak amtlich resmi (Adj.) amtliches Wertzeichen (N.) resmi evraki naktiye Amtmann (M.) müdür Amtmännin (F.) müdür Amtsanmaßung (F.) yetki gasbi, resmi memuriyetin gasbi Amtsanwalt (M.) resmi avukat Amtsanwältin (F.) resmi avukat Amtsarzt (M.) resmi doktor Amtsärztin (F.) resmi doktor Amtsblatt (N.) resmi gazete Amtsdelikt (N.) resmi suç Amtsermittlungsgrundsatz (N.) resmi sorusturma ilkesi, resmi sorusturma esasi Amtsgericht (N.) yerel mahkeme Amtshaftung (F.) resmi sorumluluk Amtshilfe (F.) resmi yardim Amtshilfeersuchen (N.) resmi yardim istegi Amtsperiode (F.) görev süresi Amtspflegschaft resmi bakim Amtspflicht (F.) resmi görev Amtspflichtverletzung (F.) resmi görev ihlali Amtsträger (M.) makam sahibi, nüfuz sahibi Amtsträgerin (F.) makam sahibi, nüfuz sahibi Amtsvergehen (N.) resmi görev ihlali, resmi görev kusuru Amtsverschwiegenheit (F.) görevden ötürü sir saklama Amtsvormundschaft (F.) resmi vesayet Amtswalter (M.) makam sahibi Amtswalterin (F.) makam sahibi Amtszeit (F.) görev süresi

9 an Zahlungs Statt ödeme yerine analog kiyasla, kiyas yoluyla Analogie (F.) kiyas, benzetme, analoji Analogieschluss (M.) kiyasla sonuca varma Analogieverbot (N.) kiyas yasagi Anarchie (F.) anarsi, kargasa anarchisch anarsist (Adj.), kargasaci (Adj.) Anarchist (M.) anarsist (Sb.), kargasaci (Sb.) Anarchistin (F.) anarsist (Sb.), kargasaci (Sb.) Anathema (N.) aforoz anberaumen saptamak, tespit etmek anbieten arz etmek, satisa sunmak Anbot (N.) teklif, arz ändern degistirmek, düzeltmek Änderung (F.) degisiklik, düzeltme Änderungskündigung (F.) degistirilecegini ihbar, degistirilecegini bildirme androhen ihtar etmek, tehdit etmek Androhung (F.) ihtar, tehdit aneignen benimsemek, ihraz etmek Aneignung (F.) benimseme, ihraz Anerbe (M.) mirasci Anerbin (F.) mirasci anerkennen kabul etmek, tanimak Anerkenntnis (F.) kabul (Sb.), tanima, riza, takdir Anerkenntnisurteil (N.) ikrar üzerine hüküm Anerkennung (F.) kabul (Sb.), tanima, riza, takdir Anfall (M.) mirasin intikali, mirasin geçmesi, tevarüs anfallen tahakkuk etmek, çikmak Anfang (M.) baslangiç, açilis anfänglich basta, baslangiçta, ilkin anfängliche Unmöglichkeit (F.) baslangiç imkansizligi anfechtbar iptal edilebilir, bozulabilir Anfechtbarkeit (F.) iptal edilebilirlik, bozulabilme anfechten itirazda bulunmak, reddetmek Anfechtung (F.) itiraz, ret Anfechtungsgesetz (N.) itiraz kanunu Anfechtungsklage (F.) itiraz davasi, iptal davasi anfordern istemek, talep etmek Anforderung (F.) isteme, talep Anfrage (F.) soru, müracaat, bas vurma anfragen sormak, müracaat etmek, bas vurmak Angabe (F.) veri, bilgi, tarif, beyan angeben söylemek, bildirmek, tarif etmek, beyan etmek angeblich sözde olan, sözümona Angebot (N.) arz, sunu, icap, teklif angehören ait olmak angehörig ait Angehörige (F.) ait olan Angehöriger (M.) ait olan Angehörigkeit (F.) ait olma

10 Angeklagte (F.) suçlandirilan, itham edilen Angeklagter (M.) suçlandirilan, itham edilen Angelegenheit (F.) is, husus, konu, mesele angemessen uygun, layik Angeschuldigte (F.) sanik, maznun, suçlandirilan Angeschuldigter (M.) sanik, maznun, suçlandirilan angestellt memuriyete alinmis, ise alinmis Angestellte (F.) memur Angestelltenversicherung (F.) memur sigortasi Angestellter (M.) memur angloamerikanisches Recht (N.) anglo-amerikan hukuku angreifen saldirmak, dokunmak Angreifer (M.) saldiran, dokunan Angreiferin (F.) saldiran, dokunan angrenzen sinirdas olmak Angriff (M.) saldiri, dokunus Angriffskrieg (M.) tecavüzi harp Angriffsnotstand (M.) tecavüzi sikiyünetim Anhalt (M.) belirti, ipucu, dayanak Anhang (M.) ek (Sb.), ilave (Sb.), hisim (Sb.) anhängen eklemek, baglamak anhängig rüyet halinde anheben kaldirmak, yükseltmek anheften yapistirmak, çengellemek anhören dinlemek, ifade almak Anhörung (F.) dinleme, ifade alma Anklage (F.) iddia, sikayet Anklagebank (F.) sanik sirasi Anklageerhebung (F.) dava ikamesi Anklageerzwingung (F.) iddia zorlamazi Anklagemonopol (N.) iddia tekeli anklagen suçlamak, itham etmek Ankläger (M.) davaci Anklägerin (F.) davaci Anklagesatz (M.) iddianame Anklageschrift (F.) iddianame ankündigen bildirmek, ihbar etmek Ankündigung (F.) bildiri, ihbar Anlage (F.) yatirim, kurulus, sabit sermaye Anlagevermögen (N.) sabit varliklar Anlandung (F.) karaya çikarma Anlass (M.) vesile, neden (Sb.), sebeb anlegen yatirim yapmak, yatirmak Anleihe (F.) borçlanma, borç alma, istikraz Anlieger (M.) ayni sokakta oturan Anliegerin (F.) ayni sokakta oturan anmelden müracaat etmek, beyan etmek, bildirmek Anmeldung (F.) müracaat, beyan, bildirme Anmerkung (F.) not Annahme (F.) kabul (Sb.), teslim, tasvip, akseptans

11 Annahmeverzug (M.) kabul gecikmesi, kabul temerrütü annehmen kabul etmek, teslim almak annektieren ilhak etmek Annex (M.) teferruat, eklenti, ilave (Sb.) Annexion (F.) ilhak Annexkompetenz (F.) teferruat yetkisi annullieren iptal etmek, fesih etmek Annullierung (F.) iptal, fesih anonym anonim, adsiz anordnen siralamak, tayin etmek, talimat vermek Anordnung (F.) sira, tayin, talimat anormal anormal anpassen uydurmak, uyarlamak Anpassung (F.) uyum, uyarlama Anrechnung (F.) mahsup, takdir Anrecht (N.) hak anregen uyandirmak, tesvik etmek Anregung (F.) uyandirma, tesvik ansässig mukim, oturan, yerlesmis Anschein (M.) görünüs anscheinend görünürde Anscheinsbeweis (M.) görünüste delil Anscheinsgefahr (F.) görünüste tehlike Anscheinsvollmacht (F.) görünüste temsil yetkisi Anschlag (M.) deger biçme, ilan, afis, vurma anschlagen deger biçmek, vurmak, yapistirmak anschließen baglamak, birlesmek Anschluss (M.) baglanti, müteakip Anschlussberufung (F.) müteakip tayin Anschlusskonkurs (M.) müteakip iflas Anschlusspfändung (F.) müteakip haciz Anschlussrevision (F.) müteakip denetim, müteakip reviyzon anschuldigen suçlamak Anschuldigung suçlama Anschwemmung (F.) aluvyon ansetzen eklemek, tespit etmek, kararlastirmak Ansicht (F.) manzara, görünüm Ansichtssendung (F.) gözden geçirmek için gönderilmis örnek Anspruch (M.) hak, talep, dava Anspruchsgrundlage (F.) hak temeli, talep temeli, dava temeli Anspruchskonkurrenz (F.) hak rekabeti, talep rekabeti, dava rekabeti Anstalt (F.) kurum, müessese Anstand (M.) edep, terbiye ansteigen yükselmek anstellen istihdam etmek, ise almak Anstellung (F.) istihdam etme, ise alma Anstellungsbetrug (M.) istihdam dolandiriciligi Anstieg (M.) yükselme, çogalma, artis anstiften sebeb olmak, yol açmak, kiskirtmak Anstifter (M.) önayak

12 Anstifterin (F.) önayak Anstiftung (F.) kiskirtma, tahrik Anteil (M.) pay, hisse anteilig pay basina, nispeten Anteilschein (M.) pay senedi, hisse senedi Anteilseigner (M.) hissedar, hisse sahibi Anteilseignerin (F.) hissedar, hisse sahibi Antidiskriminierung (F.) anti ayrim, anti tefrik Antinomie (F.) antinomi, çatiski Antisemitismus (M.) antisemitizm antizipieren öncelemek, öne almak Antrag (M.) dilekçe, istida, basvurma, müracaat Antragsteller (M.) dilekçe sahibi, davaci Antragstellerin (F.) dilekçe sahibi, davaci Antwort (F.) cevap antworten cevap vermek, cevaplandirmak anvertrauen teslim etmek anwachsen artmak, birlesmek Anwachsung (F.) artma, birlesme Anwalt (M.) avukat Anwältin (F.) avukat Anwaltschaft (F.) avukatlik Anwaltsgebühr (F.) avukatlik ücreti Anwaltsgehilfe (M.) avukatlik yardimcisi Anwaltsgehilfin (F.) avukatlik yardimcisi Anwaltskammer (F.) avukatlik meclisi Anwaltsnotar (M.) avukatlik noteri Anwaltsprozess (M.) avukatlik davasi Anwaltstarif (M.) avukatlik tarifesi Anwärter (M.) aday, namzet Anwärterin (F.) aday, namzet Anwartschaft (F.) adaylik Anwartschaftsrecht (N.) beklenen hak anweisen havale etmek, emir vermek, tahsis etmek Anweisender (M.) havale eden, emir veren, tahsis eden Anweisende (F.) havale eden, emir veren, tahsis eden Anweisung (F.) havale, emir, tahsis anwendbar kullanabilir, uygulanabilir anwenden kullanmak, uygulamak Anwender (M.) kullanan, uygulayan Anwenderin (F.) kullanan, uygulayan Anwendung (F.) kulanma, uygulama anwerben ise almak, is vermek Anwesen (N.) mülk, emlak anwesend hazir, bulunan Anwesender (M.) hazir olan, bulunan Anwesenheit (F.) hazir olma, bulunma anzahlen pey vermek, ön ödeme yapmak Anzahlung (F.) pey akçesi, ön ödeme Anzeichen (N.) iz, belirti

13 Anzeige (F.) ihbar, ilan, reklam anzeigen ihbar etmek, ilan etmek, reklam yapmak Anzeigepflicht (F.) ihbar yükümlülügü anzeigepflichtig bildirilmesi zorunlu Apanage (F.) apanaj apostolisch papa ile ilgili Apotheke (F.) eczane Apotheker (M.) eczaci Apothekerin (F.) eczaci Appellation (F.) temyiz, istinaf Appellationsgericht (N.) temyiz mahkemesi appellieren basvurmak Approbation (F.) ruhsat, izin approbieren ruhsat vermek, izin vermek äquivalent esdegerli Äquivalenz (F.) esdegerlik Äquivalenztheorie (F.) esdegerlik prensibi Arbeit (F.) is, çalisma, içsilik, emek arbeiten is yapmak, çalismak Arbeiter (M.) isçi (Sb.), emekçi (Sb.) Arbeiterin (F.) isçi (Sb.), emekçi (Sb.) Arbeitgeber (M.) isveren, patron Arbeitgeberanteil (M.) isveren payi Arbeitgeberin (F.) isveren, patron Arbeitgeberverband (M.) isverenler birligi Arbeitnehmer (M.) isalan, isverilen, isçi (Sb.) arbeitnehmerähnlich isalan benzeri Arbeitnehmererfindung (F.) isçinin teknik bulusu, isçinin ihtirai Arbeitnehmerhaftung (F.) isçi sorumlulugu Arbeitnehmerin (F.) isalan, isverilen, isçi (Sb.) Arbeitnehmerüberlassung (F.) tasaronluk Arbeitsamt (N.) çalisma dairesi Arbeitsbereitschaft (F.) çalisma istemi Arbeitsbewilligung (F.) çalisma müsaadesi Arbeitsdirektor (M.) çalisma amiri Arbeitsdirektorin (F.) çalisma amiri Arbeitseinkommen (N.) çalisma karsiligi Arbeitsentgelt (N.) çalisma karsiligi, is bedeli Arbeitsförderung (F.) çalisma tesvigi Arbeitsgericht (N.) çalisma mahkemesi Arbeitskampf (M.) çalisma ihtilafi Arbeitskraft (F.) çalisma gücü Arbeitslohn (M.) çalisma ücreti arbeitslos issiz (Adj.) Arbeitslosengeld (N.) issizlik tazminati Arbeitslosenhilfe (F.) issizlik yardimi Arbeitslosenversicherung (F.) issizlik sigortasi Arbeitsloser (M.) issiz (Sb.) Arbeitslosigkeit (F.) issizlik Arbeitsmündigkeit (F.) çalisma erginligi

14 Arbeitsprozess (M.) çalisma süreci Arbeitsrecht (N.) çalisma hukuku arbeitsrechtlich çalisma hukukuna göre Arbeitsschutz (M.) çalisma güvenligi Arbeitssicherheit (F.) çalisma güvenligi Arbeitssicherheitsgesetz (N.) çalisma güvenligi kanunu Arbeitsstätte (F.) çalisma yeri arbeitsunfähig çalisamaz Arbeitsunfähigkeit (F.) çalisamazlik Arbeitsunfall (M.) çalisma kazasi, is kazasi Arbeitsverhältnis (N.) çalisma iliskisi Arbeitsvermittlung (F.) is bulma, isçi bulma Arbeitsvertrag (M.) çalisma sözlesmesi Arbeitsverwaltung (F.) çalisma müdürlügü Arbeitszeit (F.) çalisma saatleri Arbeitszeitsrechtsgesetz (N.) çalisma süresi yasasi Arbeitszeugnis (N.) çalisma belgesi Arbitrage (F.) arbitraj, tahkim archaisch arkaik Architekt (M.) mimar Architektenrecht (N.) mimarlik kanunu Architektin (F.) mimar Archiv (N.) arsiv Arglist (F.) desise, hile arglistig dessas, hilekar arglistige Täuschung (F.) hile ile aldatma, desise aldatma arglistiges Verschweigen (N.) hile ile gizleme, desise gizleme arglos saf Argument (N.) tanit, delil argumentieren deliller getirmek Argwohn (M.) kusku Aristokrat (M.) aristokrat Aristokratie (F.) aristokrasi Aristokratin (F.) aristokrat arm fakir, yoksul Armee (F.) ordu Armenrecht (N.) yoksullar hukuku Arrest (M.) haciz, tevkif, gözalti, nezaret, kisa hapis arretieren haciz ettirmek, tevkif etmek arrha (F.) (lat.) pey akçesi arrondieren toparlatmak Arschloch (N.) asagilik herif Art (F.) çesit, tür, cins, tarz, nevi Artenschutz (M.) çesitlerin korunmasi Artikel (M.) makale, yazi, madde, esya Arznei (F.) ilaç, tibbi ecza Arzneimittel (N.) ilaç, tibbi ecza Arzneimittelgesetz (N.) ilaç kanunu Ärztekammer (F.) doktor meclisi, hekim meclisi Arzt (M.) doktor, hekim

15 Ärztin (F.) doktor, hekim ärztlich tibbi Arztrecht (N.) doktor kanunu, hekim kanunu Asien Asya asozial toplum düzenine uymayan Asperation (F.) artirma, tesdit Aspirant (M.) aday Aspirantin (F.) aday Assekuranz (F.) sigorta, taahhüt isleri Assessor (M.) yargiç muavini Assessorin (F.) yargiç muavini Assistent (M.) asistan, yardimci Assistentin (F.) asistan, yardimci Assoziation (F.) ortaklik, baglilik assoziieren ortak olmak, baglamak Asyl (N.) siginma, barinak Asylant (M.) siginmaci Asylantin (F.) siginmaci Asylrecht (N.) barinma hakki Aszendent (M. bzw. F.) üstsoy hisimi Aszendenten (M.Pl. bzw. F.Pl.) üstsoy hisimlari Aszendentin (F.) üstsoy hisimi Aszendenz (F.) üstsoy hisimligi Atom (N.) atom Atomgesetz (N.) atom hukuku Atommüll (M.) atom atigi Attaché (M.) atase Attentat (N.) suikast Attentäter (M.) suikastçi Attentäterin (F.) suikastçi Attest (N.) doktor raporu Audienz (F.) huzura kabul aufbewahren saklamak, muhafaza etmek Aufbrauchsfrist tüketme süresi aufdecken örtüsünü kaldirmak, açiga vurmak Aufenthalt (M.) oturma, ikamet, kalis Aufenthaltserlaubnis (F.) oturma izni Aufenthaltsgenehmigung (F.) oturma izni Aufenthaltsort (M.) oturma yeri auferlegen yüklemek auffordern davet etmek çagirmak, talep etmek Aufforderung (F.) davet, cagri, talep Aufgabe (F.) görev, ödev, birakma, terk aufgeben yollamak, göndermek, birakmak, terketmek Aufgebot (N.) resmi ilan, toplanma Aufgeld (N.) acyo, zam aufheben kaldirmak, iptal etmek, feshetmek Aufhebung (F.) kaldirma, iptal, fesih Aufhebungsvertrag (M.) fesih akdi aufhetzen kiskirtmak, tahrik etmek

16 Aufhetzung (F.) kiskirtma, tahrik aufklären aydinlatmak, bilgi vermek Aufklärung (F.) aydinlatma, bilgi Aufklärungspflicht (F.) aydinlatma vazifesi, bilgi vazifesi Aufklärungsquote (F.) aydinlatma kotasi, bilgi kotasi Auflage (F.) baski, sart, vergi auflassen ferag etmek, devir etmek, temlik etmek, çikarmamak Auflassung (F.) ferag, devir, temlik Auflassungsvormerkung (F.) feragdan men serhi Auflauf (M.) kalabalik, sufle auflaufen birikmek, oturmak, vurmak auflösen bozmak, sona erdirmek, feshetmek auflösende Bedingung (F.) bozucu sart, sona erdirici kosul Auflösung (F.) bozma, sona erdirme, fesih aufopfern feda etmek Aufopferung (F.) fedakarlik, feda Aufopferungsanspruch (M.) fedakarliktan dolayi tazminat hakki Aufopferungstheorie (F.) fedakarlik kurami aufrechenbar takas edilebilir aufrechnen takas etmek Aufrechnung (F.) takas Aufrechnungslage (F.) takas hali Aufruf (M.) davet, çagri, apel, celp aufrufen davet etmek, çagirmak Aufruhr (M.) kargasalik, ayaklanma Aufrührer (M.) bas kaldiran Aufrührerin (F.) bas kaldiran aufschieben talik etmek, ertelemek, geciktirmek aufschiebende Bedingung (F.) taliki sart aufschiebende Wirkung (F.) taliki hüküm Aufschub (M.) tehir, erteleme, geciktirme Aufseher (M.) gözcü, gardiyan Aufseherin (F.) gözcü, gardiyan Aufsicht (F.) denetim, kontrol Aufsichtsbehörde (F.) denetim mercii Aufsichtspflicht (F.) denetim yükümlülügü Aufsichtsrat (M.) denetim kurulu aufspüren bulmak Aufstand (M.) ayaklanma aufstellen düzenlenmek, koymak, dikmek Aufstellung (F.) düzenlenme, döküm, tablo aufteilen bölmek, paylasmak, taksim etmek Auftrag (M.) siparis, ödev, vazife Auftraggeber (M.) siparis eden Auftraggeberin (F.) siparis eden Auftragnehmer (M.) siparis alan Auftragnehmerin (F.) siparis alan Auftragsangelegenheit (F.) siparis sorunu Auftragsbestätigung (F.) siparis onaylamasi Auftragsgeschäft (N.) siparis görevi

17 Auftragsverwaltung (F.) siparis yönetimi Aufwand (M.) harcama, masraf Aufwandsentschädigung (F.) harcama ödenegi, masraf ödenegi aufwenden harcamak, masraf etmek Aufwendung (F.) harcama, masraf Aufwendungserstattung (F.) harcama ödenegi, masraf ödenegi aufwerten degerini yükseltmek Aufwertung (F.) deger yükseltme aufwiegeln kiskirtmak aufzeichnen not etmek, kayit etmek Aufzeichnung (F.) not, kayit Augenschein (M.) görünüs, mahallinde kesif Augenzeuge (M.) görgü tanigi Augenzeugin (F.) görgü tanigi Auktion (F.) müzayede, açik artirma Auktionator (M.) müzayedeci Auktionatorin (F.) müzayedeci ausbilden egitmek, gelistirmek Ausbildende (F.) egitmen Ausbildender (M.) egitmen Ausbildung (F.) egitim Ausbildungsförderung (F.) egitim yardimi ausbleiben gelmemek, olmamak Ausbleiben (N.) gelmeme, olmama ausbrechen kaçmak, çikmak Ausbruch (M.) kaçma, çikma ausbürgern uyrukluktan çikarmak, yurttasliktan çikarmak Ausbürgerung (F.) uyrukluktan çikarma, yurttasliktan çikarma ausdrücklich kesinlikle Ausdrücklichkeitsgebot (N.) açiklik sarti auseinandersetzen tartismak, münakasa etmek Auseinandersetzung (F.) tartisma, münakasa Ausfall (M.) dökülme, kesilme Ausfallzeit (F.) islememe süresi ausfertigen tanzim etmek Ausfertigung (F.) tanzim ausforschen sorusturmak, bilistirmek Ausforschung (F.) sorusturma, bilistirme Ausforschungsbeweis (M.) sorusturma kaniti, bilistirme kaniti Ausfuhr (F.) ihraç, dissatim ausführen ihraç etmek, yapmak Ausfuhrerlaubnis (F.) ihraç lisansi Ausführung (F.) icra, yürütme Ausführungsgesetz (N.) icra hukuku Ausführungsverordnung (F.) icra yönetmeligi ausfüllen doldurmak Ausfüllungsbefugnis (F.) doldurma lisansi Ausgabe (F.) dagitma, baski, harcama ausgeben dagitmak, baski yapmak, harcamak ausgeübter Gewerbebetrieb (M.) yürütülen ticari isletme

18 Ausgleich (M.) düzleme, denklestirme, takas ausgleichen düzlemek, denklestirmek Ausgleichsabgabe (F.) takas harci Ausgleichsanspruch (M.) takas talebi Ausgleichsaufgabe (F.) takas görevi Auskunft (F.) danisma, malumat Auskunftsklage (F.) danisma sikayeti Auskunftspflicht (F.) danisma yükümlülügü Auskunftsverweigerungsrecht (N.) bilgi vermekten çekinme hakki, açiklama hakki ausladen bosaltmak Auslage (F.) harcama, masraf Ausland (N.) yurtdisi, dis ülke Ausländer (M.) yabanci (Sb.) Ausländerin (F.) yabanci (Sb.) Ausländergesetz (N.) yabancilar yasasi Ausländerrecht (N.) yabancilar kanunu ausländisch yabanci (Adj.) Auslandsdelikt (N.) yabanci memlekette islenen suç auslegen sermek, dösemek, kaplamak Auslegung (F.) yorum ausleihen ödünç vermek, ödünç almak ausliefern geri vermek, iade etmek, teslim etmek Auslieferung (F.) geri verme, iade etme, teslim Auslieferungshaft (F.) geri verme amaci ile tutukluluk Auslieferungsverbot (N.) geri verme yasagi Auslieferungsvertrag (M.) geri verme kontrati ausloben ilan suretiyle vaadetmek Auslobung (F.) ilan suretiyle yapilan vaad auslosen kur a çekmek Auslosung (F.) kur a çekme Ausnahme (F.) istisna Ausnahmegericht (N.) istisna mahkemesi Ausnahmezustand (M.) siki yönetim ausreichend yeterli, yetecek kadar Aussage (F.) ifade Aussageerpressung (F.) ifade santaji aussagen ifade etmek, ifade vermek Aussagenotstand (M.) taniklikta zaruret hali Aussagepflicht (F.) taniklik zorunlulugu Aussageverweigerungsrecht (N.) ifade vermekten çekinme hakki ausschlagen reddetmek, kabul etmemek Ausschlagung (F.) ret ausschließen hariç birakmak, iskat etmek ausschließlich hariç olarak, münhasir ausschließliche Gesetzgebung (F.) münhasir yasama yetkisi Ausschließung (F.) hariç birakma, iskat Ausschluss (M.) hariç birakma, iskat Ausschuss (M.) kurul, heyet, komisyon Außenbereich (M.) dis alan, dis çevre Außenminister (M.) disisleri bakani

19 Außenministerin (F.) disisleri bakani Außenministerium (N.) disisleri bakanligi Außenprüfung (F.) dis denetim Außenvollmacht (F.) dis yetki Außenwirtschaft (F.) dis ekonomi Außenwirtschaftsrecht (N.) dis ekonomi hukuku außer disinda, baska außer Kraft setzen hükümsüz kilmak außerehelich evlilik disi außergerichtlich mahkeme disi außergewöhnlich olaganüstü äußern belirtmek außerordentlich olaganüstü außerordentliche Kündigung (F.) olaganüstü fesih außerordentliches Rechtsmittel (N.) olaganüstü kanun yolu Äußerung (F.) söz, ifade aussetzen birakmak, terk etmek, ara vermek Aussetzung (F.) birakma, terk etme, ara verme Aussiedler (M.) göçmen Aussiedlerin (F.) göçmen aussondern ayirmak, ayiklamak, elemek Aussonderung (F.) ayirma, ayiklama, eleme aussperren lokavt etmek Aussperrung (F.) lokavt ausspielen çekilmek, atmak, düsürmek Ausspielvertrag (M.) piyango sözlesmesi aussprechen telaffuz etmek, söylemek Ausstand (M.) grev ausstatten donatmak, dösemek Ausstattung (F.) donatim, döseme ausstehend tahsil edilmemis, askida kalan ausstellen keside etmek Aussteller (M.) kesideci Ausstellerin (F.) kesideci Ausstellung (F.) keside Aussteuer (F.) çeyiz Austausch (M.) degistirme, mübadele austauschen degistirmek, mübadele etmek Austauschpfändung (F.) ikameli haciz austreten ayrilmak, çekilmek Austritt (M.) ayrilma, çekilme ausüben kullanmak, yapmak, icra etmek Ausübung (F.) kullanma, yapma, icra etme Ausübungsermächtigung (F.) kullanma yetkisi Ausverkauf (M.) tasfiye satisi Auswahl (F.) seçme, tercih etme auswählen seçmek, tercih etmek auswandern göç etmek, göçmek Auswanderung (F.) göç Auswanderungsbetrug (M.) göç etme dolandiriciligi

20 auswärtig dis (Adj.), yabanci (Adj.) auswärtige Angelegenheit (F.) disisleri sorunu auswärtige Angelegenheiten (F.Pl.) disisleri sorunlari auswärtiger Dienst (M.) dis hizmet ausweichen yol vermek, çekinmek Ausweis (M.) kimlilik belgesi ausweisen sinirdisi etmek, kimlik bildirmek Ausweismissbrauch (M.) sahte kimlik kullanma Ausweispflicht (F.) kimlilik vazifezi Ausweisung (F.) sinirdisi etme auswirken sonuçlanmak, etkilemek Auswirkung (F.) sonuç, etki auszahlen ödemek, tediye etmek Auszahlung (F.) ödeme, tediye Auszubildende (F.) çirak, ögrenci Auszubildender (M.) çirak, ögrenci Auszug (M.) tasinma, göç, suret authentisch mevsuk, saglam authentische Interpretation (F.) mevsuk yorum, saglam yorum Auto (N.) otomobil, araba Autobahn (F.) otoyol Automat (M.) otomat Automatenmissbrauch (M.) otomat dolandiriciligi automatisch otomatik autonom özerk Autonomie (F.) otonomi, özerklik Autopsie (F.) otopsi Autor (M.) yazar Autorin (F.) yazar autorisieren yetkilemek Aval (M.) aval Avis (M.) ihbar, haber Axiom (N.) aksiyom, belit Baden (N.) Baden Baden-Württemberg (N.) Baden-Württemberg Bagatelldelikt (N.) önemsiz suç, kolay suç Bagatelle (F.) önemsiz, kolay Bagatellsache (F.) önemsiz sey, önemsiz is Bahn (F.) hat, yol, demiryolu Bahnpolizei (F.) demiryolu zabitasi Baisse (F.) düsüklük, alçalma Bande (F.) çete, güruh, sebek Bandendiebstahl (M.) çete halinde hirsizlik Bandit (M.) haydut, saki Banditin (F.) haydut, saki Bank (F.) banka Bankakzept (N.) banka kabulü Bankbürgschaft (F.) banka kefaleti Bankeinlage (F.) banka mevduati Bankenaufsicht (F.) bankalar denetimi

abändern değiştirmek Abänderung (F.) değişiklik, değişiklik yapma Abänderungsklage (F.) değişiklik davası Abandon (M.) bırakma abandonnieren bırakmak

abändern değiştirmek Abänderung (F.) değişiklik, değişiklik yapma Abänderungsklage (F.) değişiklik davası Abandon (M.) bırakma abandonnieren bırakmak abändern değiştirmek Abänderung (F.) değişiklik, değişiklik yapma Abänderungsklage (F.) değişiklik davası Abandon (M.) bırakma abandonnieren bırakmak abberufen azletmek, almak Abberufung (F.) azletme,

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2017-31.12.2017 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 MEHMET AKTAŞ 2 NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER

Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Şube Müdürü Erhan TÜMER Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Erhan TÜMER 1) İl Müdürlüğü bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojileri, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 TAKVİM YILI www.ymm.com.tr

PRATİK BİLGİLER 2014 TAKVİM YILI www.ymm.com.tr ASGARİ ÜCRET TUTARI 16 YAŞINDAN BÜYÜK (BRÜT) 16 YAŞINDAN KÜÇÜK (BRÜT) 01.07.2014/31.12.2014 1.134,00 TL 1.134,00 TL 01.01.2014/30.06.2014 1.071,00 TL 1.071,00 TL ÇIRAK VE STAJERLERİN ASGARİ ÜCRET TUTARI

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR 31.3.211 AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR I- Cari Varliklar (31.3.211) (31.12.21) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varliklar 14 442.316.687 382.316.698 1- Kasa 14 39.552 3.839 2- Alinan Çekler 14 3- Bankalar

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR 1.Alacak kaydı taleplerimi nereye ve nasıl yapabilirim? İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına doğrudan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3

BORÇLAR HUKUKU. 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 BORÇLAR HUKUKU 1-Aşağıdaki durumların hangisinde, sakat olan bir sözleşmenin iptal kabiliyeti söz konusudur? 2004/3 A) Ehliyetsizlik B) Şekle aykırılık C) Kamu düzenine aykırılık D) Gabin E) Muvazaa 6-Tarafların

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı