SIÇANLAR İÇİN SICAKLIK KONTROLLÜ HİPOTERMİYA SİSTEMİNİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIÇANLAR İÇİN SICAKLIK KONTROLLÜ HİPOTERMİYA SİSTEMİNİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SIÇANLAR İÇİN SICAKLIK KONTROLLÜ HİPOTERMİYA SİSTEMİNİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DESIGN AND REALIZATION OF A TEMPERATURE CONTROLLED HYPOTHERMIA SYSTEM FOR RATS Hüseyin DEMİREL a* a Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Karabük, Türkiye, E-posta: Özet Bu çalışmada, sıcaklığın ATmega 128 mikrodenetleyicisi ile kontrol edildiği bir sistem sıçanlar için tasarlanmıştır. Ancak bu sistem fareler içinde rahatlıkla kullanılabilir. Bu sistemde yeni bir teknolojiye sahip ATmega 128 mikro denetleyicisi kullanılmıştır. Bu gelişmiş mikrodenetleyicinin sistem için gerekli olan birçok üstünlükleri bulunmaktadır. Sistem, anahtarlama modlu güç kaynağı, yeni teknolojiye sahip olan sıcaklık kontrolü, termoelektrik modül ve soğutma sistemi olmak üzere dört temel bloktan oluşmaktadır. Gerçekleştirilen bu sistem, hipotermiyanın tıpta tedavi amaçlı olarak çok yerde kullanıldığı gerçeğiyle yola çıkılarak öncelikle sıçanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Böylelikle elde edilen pozitif sonuçlar insanlar üzerinde beyin travmalarında, kan kayıplarında, bazı ameliyatlarda ve aşırı yüksek vücut sıcaklığının düşürülmesinde rahatlıkla güvenli bir şekilde kullanılabilecektir. Bu sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte vücut ısısını düşürmek için veya kontrol etmek için kullanılan ilkel yöntemlerden zamanla vazgeçilecektir. Anahtar Sözcükler: Hipotermiya, Sıcaklık kontrolü, Termoelektrik modül, Soğutma sistemi Abstract In this study, a temperature controlled system for rats is designed using ATmega 128 microcontroller. This system can also be used for mouse conveniently. ATmega 128 microcontroller has been selected especially for the system, which is relatively new technology. This advanced microcontroller has some superior properties which are vital fort he design of the system. System consists of 4 basic building blocks that are: novel temperature control system, switched mode power supply, thermoelectric cooling module, and water cooling system. Realized system, has the capability to induce hypothermia in rats for experimental purposes, regarding the fact that hypothermia treatment has a great medical value. So, the results obtained from this experimental system can be applied practically and safely to humans to prevent damages from brain trauma, bleeding or excessive body temperatures in surgical operations. It is envisioned by the author that, this system will replace primitive methods used to lower body temperatures previously. Keywords: Hypothermia, Temperature Control, Thermoelectric module, Cooling System. 1. Giriş Sıcaklığın tedavi amaçlı düşürülmesine hipotermiya denir. Tıp alanında insanların ve hayvanların vücut sıcaklığının belli bir seviyeye çekilmesi ve o seviyede sabit tutulması en önemli ve etkili tedavi süreçlerinden birisidir. Çünkü beyin travmalarında, kan kayıplarında ve bazı ameliyatlarda ve aşırı yüksek vücut sıcaklığının düşürülmesinde vücut sıcaklığının istenilen seviyede sabit tutulmasının olumlu sonuçları inkâr edilmeyecek bir gerçektir. Kazalarda en çok beyin travmaları ve bu travmalar sonrası sakatlıklar yer almaktadır. Bunun içindir ki, Nörolojide travma sonrası beyin tedavi ve korunma yöntemleri üzerinde geniş çapta araştırmalar gerçekleştirilmektedir [1-6]. Son yıllarda tüm dünyada ve çok kısıtlı olarak ülkemizde travma sonrası tedavide serebral hipotermiya kullanılmaktadır. Hipotermiya ve özellikle lokal serebral hipotermiya ile beynin korunabilmesinin nedeni beynin sıcaklığı 20 C -30 C dereceye kadar düşürüldüğünde hiç bir komplikasyon oluşmaması ve beynin bir alt fonksiyonel rejime geçerek travma sonrası ikinci darbe denilen ölümcül etkilerden korunmasıdır [7-8]. Kazalardaki ölümlerin en belirgin nedenlerinden biri de kan kayıplarıdır. Kan kaybı sonucu insanlar tedavi göremeden hayatını kaybetmektedirler. Bu nedenle tıp alanında kan kaybı nedeniyle oluşacak komplikasyonları önlemek için değişik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de beyine hipotermiya uygulamaktır. Günümüzde hipotermiyanın kan kayıplarında bir tedavi yöntemi olduğu tıp bilimince kabul edilmektedir [9-11]. Literatüre göre narkozla ve genel hipotermiya ile insanda beyin ve rektum sıcaklığı azalmaktadır. Fakat genel hipotermiya uygulanınca vücudun sıcaklığı +28 C olsa dahi beyin sıcaklığı vücut sıcaklığından birkaç derece fazla olmaktadır. Hipotermiya soğutma sistemini kullanarak harici kranioserebral hipotermiya yapmakla beyin sıcaklığını 30 C veya daha da aşağı sıcaklıklara kadar indirmek mümkündür. Bu da Kranioserebral Hipotermiya metodunun eşsiz üstünlüğünü sergilemekte ve bu yöntemin kanama ve kan kaybı durumlarında ayrıca kalp damar cerrahisinde kullanılmasının esasını teşkil etmektedir [7]. Hipotermiya, dokuların oksijen tüketimini azaltarak organizmayı özellikle de beyni hipoksisinin ölümcül etkisinden korumaktadır. Dolayısıyla hipotermiya uygulanınca organizmadaki kan dolaşımı azaltılabilir veya normal sıcaklığına göre daha uzun süre için durdurulabilir. Ölümcül oranlarda organizmanın kan kaybı durumunda ise koruyucu unsurlardan en önemlisi olarak hipotermiya görünmektedir [12-13]. Dokuların oksijen tüketimini azaltmak için pratik klinikte kullanılan yöntemlerden en etkin olarak IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Kraniserebral Hipotermiya ( KSH ) yöntemi kabul edilmektedir. Kranioserebral Hipotermiya tıbbın pek çok olaylarında, özellikle herhangi kaza veya ameliyat sonucu meydana gelen kanama ve kan kaybı durumlarında kardiovaskular cerrahi, nöroloji ve nöroanimatoloji de kullanılmaktadır. bir kalıp yerleştirilmiştir. Bu kalıp sıçan kafasına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bu kalıptan ayrıca tüm sıçan bedeni içinde hazırlanmıştır. Termoelektrik soğutma modülünde elektrik akımının etkisiyle bir tarafta sıcaklık düşerken diğer tarafta sıcaklık artmaktadır. Şekil 2 de sistemin genel görüntüsü verilmiştir lu yıllardan bu yana hipotermiyayı gerçekleştirmek için değişik yöntemlere başvurulmuştur. Bunlar; vücudun soğuk suya daldırılması, vücuda buz tatbik etmek, soğuk bezle pansuman uygulanması gibi yöntemlerdir. Bu yöntemler ilkel, kontrolden uzak ve pratik olmayan yöntemlerdir. Çünkü beyin sıcaklığının düşürülmesi için vücudu uzun süre soğuk su içinde tutmak gerekir. Bunun sonucunda kalp yüklenmektedir ve tehlikeli komplikasyonlar meydana gelmektedir. Ayrıca kontrolsüz olduğu için vücudun hassas bölgelerindeki sıcaklıklar kontrol edilememektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada bahsedilen kusurları ortadan kaldırmak için mikro denetleyiciyle sıcaklık kontrolü yapılarak termoelektrik modül kullanılarak sıçanların (ratların) beynine lokal hipotermiya uygulayan sistem tasarlanmıştır [14-15]. 2. Sıcaklık Kontrollü Hipotermiya Cihazı Sistem genel olarak üç temel üniteden oluşmaktadır. Bunlar; Güç kaynağı ünitesi, termoelektrik soğutma/ısıtma ünitesi, mikro denetleyicili sıcaklık kontrol ünitesidir. Bu 3 temel üniteyi kapsayan blok diyagramı Şekil 1 de gösterilmiştir. Mikrodenetleyicili Kontrol Sıcaklık Ölçer Güç Kaynağı Termoelektrik Modül Soğutucu Termoelektrik Soğutma / Isıtma Modülü Şekil 2. Sıcaklık kontrollü hipotermiya sistemi 2.1 Güç Kaynağı Ünitesi Güç kaynağının regülasyon yüzdesi sistemin düzgün bir DC gerilimle çalışabilmesi için çok önemlidir. Sistemin normal çalışması için sistemde kullanılan güç kaynaklarının regülasyon yüzdesinin %10 un altında olması istenir. Kullanılan güç kaynağındaki regülasyon yüzdesi %4,13 olarak ölçülmüştür. Bu değerde güç kaynağının bu sistem için rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir. 2.2 Termoelektrik Soğutma/Isıtma Ünitesi Şekil 3 de Termoelektrik soğutma / ısıtma ünitesinin bloklarını gösteren blok diyagram görülmektedir. Şekil 1. Sıcaklık kontrollü hipotermiya sisteminin blok diyagramı Güç kaynağı ünitesi sistemin komple akımını karşılayacak güçte ve kabul edilebilir regülasyon ve ripple oranlarına sahip olacak şekilde seçilmiştir. Sıcaklık kontrol ünitesinde kontrol elemanı olarak ATmega128 mikro denetleyicisi kullanılmıştır. Sıcaklık ölçer devresinde ise hassasiyet ve doğruluk çok önemlidir. Sıcaklık sensörünün mümkün olduğunca hassas ve küçük boyutlarda olması istenen bir özelliktir. Bu yüzden sistemde sıcaklık sensörü olarak K tipi termokupl kullanılmıştır. Bunun dışında sistemde T tipi termokupllar da kullanılabilir. Termoelektrik soğutucuda hem esnek hem de katı peltier eleman kullanılabilir. Bu sistemde katı modül tercih edilmiştir. Ayrıca sıçan beyni ile soğutucu modül arasına sıçan beynine uygun olarak hazırlanmış ısı iletimi iyi olan Şekil 3. Termoelektrik soğutma/ısıtma modülü blok diyagramı Termoelektrik soğutucuda hem esnek hem de katı peltier eleman kullanılabilir. Bu sistemde katı modül tercih edilmiştir. Ayrıca sıçan beyni ile soğutucu modül arasına sıçan beynine uygun olarak hazırlanmış ısı iletimi iyi olan

3 bir kalıp yerleştirilmiştir. Bu kalıp sıçan kafasına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Termoelektrik soğutma modülünde elektrik akımının etkisiyle bir tarafta sıcaklık düşerken diğer tarafta sıcaklık artmaktadır. Bu sıcaklık bertaraf edilmezse termoelektrik modül kısa zamanda bozulur. Bunu önlemek için ısınan yüzeyin ısısını düşürmek gerekir. Bunun için değişik yöntemler vardır. Bunlardan bazıları; alüminyum soğutucu koymak suretiyle, fan koymak suretiyle ve sıvı dolaştırmak suretiyle yapılan soğutmalardır. Bu sistemde sıvı soğutma kullanılmıştır. Sıvı olarak da su kullanılmıştır. Bu soğutma sistemi en etkili yöntemlerden biridir. Sıvı soğutma sistemi; yeterince güce sahip bir su motoru, suyun depolandığı bir radyatör ve depolanan suyun soğutulduğu bir fandan oluşmaktadır. Bu birimler arasında su iletimini sağlamak için plastik hortumlar kullanılmıştır. Ayrıca termoelektrik modüle uygulanan gerilimin kutupları değiştirilmek suretiyle soğutucu modülün soğuyan tarafı ısınır, ısınan tarafı soğur. Sistemde kutupları değiştirmek için çift konumlu role kullanılmıştır. Bu rölenin kontrolü ise mikro denetleyici yardımıyla yapılmaktadır. Eğer istenirse manuel kontrol içinde ayrıca bir komütatörde kullanılabilir. Soğutma/ısıtma modülünün güç parametreleri Çizelge 1. de verilmiştir. Çizelge 1. Soğutma / Isıtma modülünün akım-gerilim-güç parametreleri ELEMAN GERİLİM (V) AKIM (A) GÜÇ (W) Peltier Eleman 12 V 2,5 A 30 W Su Motoru (10 lt/dak) 12V 1,3A 15,6 W DC Fan 12V 0,4A 4,8W Şekil 4 de ise termoelektrik modülün fotoğrafı net bir şekilde görünmektedir. Şekil 4. Termoelektrik modül 2.3 Mikro Denetleyicili Sıcaklık Kontrol Ünitesi Sistemde gerçekleştirilen mikro denetleyicili sıcaklık kontrol ünitesi termoelektrik soğutma/ısıtma sisteminin sıcaklığını ve 3 farklı noktadaki sıcaklıkları ayrı ayrı ölçüp, sıcaklıkların önceden belirtilen değerler arasında kalmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Burada kontrol Termoelektrik modülün polaritelerinin değiştirilmesiyle ve termoelektrik sistemi besleyen güç kaynağının çıkışının On/Off yapılmasıyla gerçekleştirecektir. Devredeki bir düzenlemeyle 4 termokupl içerisinden herhangi birisi hem ölçüm hem de termoelektrik modülün soğutma ve ısıtma yapmasını kontrol etmek için seçilebilecektir. Yani bu termokupl için alt ve üst sıcaklık değerleri girilecek. Eğer sıcaklık alt sınırın altına düşerse termoelektrik modül ısıtma yapacak, sıcaklık üst değerin üzerine çıkarsa termoelektrik modül soğutma yapacak. Diğerleri ise istenilen bölgelerdeki sıcaklıkları ölçüp sıcaklık tehlikeli boyutlara ulaştığında sistemin durdurulmasını sağlamak için kullanılır. Yani diğer 3 termokupl için alt ve üst sınır değerleri girilecek. Eğer bu sınır değerlerinin birinin alt sınırının altına inildiğinde besleme gerilimi kesilecek ve sistem durdurulacak. Şekil 5 de mikro denetleyicili sıcaklık kontrol ünitesinin blok şeması gösterilmektedir. Şekil 5 de bulunan Termokupllar kromel-alumel den yapılmış K tipi termokupllardır. Termokupl giriş yükselteci ve kompanzatörü ise termokupldan gelen düşük genlikli ve tam lineer olmayan sinyalleri yükseltir ve soğuk nokta kompanzasyonu yaparak sıcaklık ölçümünde daha doğru bir sonuç alınmasını sağlar. Analog/Dijital dönüştürücü ise termokupl giriş yükselteci ve kompanzatöründen gelen analog sinyalleri Mikro denetleyicinin anlayacağı bir dile yani dijital sinyallere dönüştürecektir. Mikro denetleyici ünitesinde ise bütün kontrol programları bulunmaktadır. Bu sistemde mikro denetleyici olarak Atmega 128 kullanılmıştır. Bu işlemcinin en büyük özelliği çok geniş bir bellek kapasitesine (128KB) sahip olmasıdır. Böylelikle ölçülen sıcaklık değerleri kaydedilir ve istenildiği zaman LCD ekranında gösterilebilir. 4x4 Keyboard kullanıcının sistemi kontrol etmek için kullandığı bir arabirim rolü üstlenmektedir. 240x128 çözünürlüğe sahip olan grafik LCD ekran ise sıcaklık değerlerini ve kontrol değerlerini göstermek için kullanılır. Sistemde bulunan güç kaynağı ise bütün sistemin beslemesini sağlamak içindir. Burada termokuplların ölçtüğü negatif sıcaklıkları da görebilmek için besleme kaynağının simetrik olması gerekir. Mikro denetleyicili sıcaklık kontrol ünitesinin daha verimli ve kararlı çalışabilmesi için termokupl çıkışlarının daha çok doğrusallaştırılması gerekmektedir. Bu işlem Termokupl giriş yükselteci ve kompanzatörü aracılığı ile yerine getirilmiştir. Mikro denetleyiciyle istenilen biçimde sıcaklık kontrolü yapabilmek için mikro denetleyiciyi uygun bir programlama dili ile programlamak gerekmektedir. Burada programlama dili olarak C derleyicisi kullanılmıştır.

4 Termokupl-1 (K Tipi) Termokupl-2 (K Tipi) Termokupl-3 (K Tipi) ADC (AD 7731) LCD Grafik Ekran (240 x 128) Termokupl-4 (K tipi) Mikrodenetleyici (ATMEGA128) 4x4 Tuş Takımı Harici Bellek (2 x 24C64) A B C GÜÇ KAYNAĞI ON / OFF Anahtar Tarih ve Saat (DSI 1307) * 0 # D Termoelektrik Modül Bilgisayar Arabirimi (MA 4232) Şekil 5. Mikro denetleyicili sıcaklık kontrolü ünitesinin blok diyagramı Termokupl Şekil 6 da basit bir K tipi termokuplun yapısı görülmektedir. gerilimi çok düşüktür. Bu gerilimi kullanabilmek için bu gerilimin yükseltilmesi gerekir. Bunun için Termokupl yükselteci kullanılmıştır Termokupl Yükselteci Şekil 6. K tipi termokuplun yapısı Sistemde kullanılan termokupl K tipi termokupldur. K tipi termokupl Kromel (+) ve Alumel (-) malzemelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Kromel Alumel malzemelerinin birleşimine sıcaklık uygulanırsa çıkış uçlarında sıcaklıkla orantılı olarak mv lar seviyesinde gerilimler elde edilir. Şekil 7 de ölçülen sıcaklık gerilim ilişkisini gösteren grafik görülmektedir. Sıcaklık ölçüm devresiyle, termoelektrik elemanın sıcak yüzeyine bağlanan bir K tipi Kromel-Alumel termokupl ile sıcaklık bilgisi elde edilmektedir. Termokupl giriş yükselteci olarak soğuk nokta kompanzasyonu da yapabilen, Analog Devices firması tarafından üretilen, AD595 entegre devre elemanı kullanılmıştır. Termokupl yükselteç katının açık devre şeması Şekil 8 de görülmektedir. +25 o C lik ortam sıcaklığı için K-tipi termokuplla elde edilen çıkış gerilimi 10 mv / o C dir o C lik ortam sıcaklığı aralığında sistemin ölçüm hatası + 0,6 o C dir [16]. Termokuplla beraber sistemin toplam ölçüm hatası, en fazla, + 1,2 o C olmaktadır. Çıkış gerilimi yükselteç devresi üzerinden A/D dönüştürücünün üçüncü kanalına uygulanmaktadır. +5V 10μF Gerilim (mv) V i AD V o Sıcaklık (C) K tipi Termokupl Çıkış Gerilimi (mv) 0-5V 8M 100K 15M -5V 10μF Şekil 7. K tipi termokupl da sıcaklık-gerilim ilişkisi K tipi termokupllar, C ile C sıcaklık aralığında rahatlıkla kullanılabilir. Hassasiyeti yaklaşık olarak 41 V/ 0 C dir. Şekil 7 de görüldüğü gibi termokupl çıkış Şekil 8. Termokupl çıkış yükselteci Termokuplların çıkış gerilimleri çok düşük ve tam kararlı olmadıklarından dolayı böyle bir devreye ihtiyaç duyulmuştur. Devrenin çıkışı hem kararlı hem de yüksek

5 çıkış gerilimine sahiptir. Devrenin ölçülen sıcaklık gerilim ilişkisi Şekil 9 da gösterilmiştir. G erilim (m V ) Sıcaklık (C) Termokupl Yükseltecİ Çıkış Gerilimi (mv) Şekil 9. Termokupl çıkış yükselteci devresinin sıcaklık gerilim ilişkisi 3. Termoelektrik Modülün Parametrik Değerleri Sıçan lar üzerinde hipotermiya deneyleri yapmak üzere tasarlanan sıcaklık kontrollü hipotermiya cihazı içerisinde bir adet termoelektrik modül bulunmaktadır. Sistemin içerisindeki, üretici firması ve modeli bilinmeyen termoelektrik modüle ait parametrelerin tespit edilebilmesi için bir dizi deneyler yapılmıştır. Sistemin içerisindeki modülün ısınan yüzeyinin soğutulması için termoelektrik test sisteminde olduğu gibi su devir daimli bir soğutucu kullanılmaktadır. Termoelektrik modülün temel parametrelerini belirlemek üzere, termoelektrik modül sistem içerisinde sabit tutularak dış ortam ısıl yükünden tamamen yalıtılabilmesi için 5cm kalınlığında poliüretan köpükle kaplanmıştır. Termoelektrik modülün soğuyan yüzeyinin alabileceği minimum sıcaklık değerini tespit edebilmek için modül uçlarına uygulanan gerilim 2,2 A den başlayarak 0,1 A lik aralıklarla 2,8 A e kadar arttırılmıştır. Şekil 10 da görüldüğü gibi sıcaklık 2,6 A de minimum değerini almakta ve daha sonrasında tekrar yükselmektedir. Geliştirilen yöntemin temel prensipleri gereği T so nun minimum değerini alması için termoelektrik modüle uygulanan gerilim değeri V max olarak, modül tarafından güç kaynağından çekilen akım değeri I olarak ve modüle uygulanan akım kesildiğinde oluşan emk değeri de E max olarak tespit edilmiştir [17-20]. 40,00 30,00 20,00 Vmax'a göre Tso ve Tsı 10,00 TTso 0,00 Tsı 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 14,90 15,00-10,00-20,00-30,00 Vmax (V) Şekil 11. V max gerilimine karşılık soğuk taraf ve sıcak taraf sıcaklıkları Şekil 12 deki şekilde Termoelektrik modülden geçen akıma karşılık gelen modülün soğuk taraf ve sıcak taraf sıcaklık değerleri görülmektedir. T (C0) Akım değerine göre Tso ve Tsı 2,30 2,38 2,49 2,60 2,69 2,80 2,85 2,89 I (ma) Şekil 12. Akım değerine karşılık soğuk taraf ve sıcak taraf sıcaklıkları Bir termoelektrik modüle ait temel parametreler belirlendikten sonra modül etrafındaki poliüretan köpük çıkartılmıştır. Test sistemi çalıştırılmış ve Çizelge 6.3 deki değerler ölçülmüştür. Çizelge 2. Termoelektrik test sistemi çalıştırıldıktan sonraki değerler. V max (Volt) I (Amp.) T so ( C) T sı ( C) Emax (Volt) E (Volt) Q c (W) P (W) COP (%) Tso Tsı Z (*10-3 K -1 ) 14,00 2,6-7,05 34,70 3,20 1,90 9,43 34,29 0,28 2,50 T (oc) -22,6-22,8-23,0-23,2-23,4-23,6 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 I (Amp.) I-Tso Şekil 10. Termoelektrik modüle uygulanan akıma göre soğuyan yüzey sıcaklık değerleri Şekil 11 de Termoelektrik modüle uygulanan gerilime karşılık gelen modülün soğuk taraf ve sıcak taraf sıcaklık değerleri görülmektedir. 4. LCD Gösterge Ekranı Şekil 13 de görülen menü ölçüm ve kontrol devresinin ana menüsüdür. Burada hangi termokuplun hangi sıcaklığı ölçtüğü ve hangi termokuplun kontrol termokuplu olduğu görülmektedir. Ayrıca sıcaklığın hangi sıcaklık sınırları arasında kontrol edileceği de tuş takımı kullanılarak ekrandaki bilgiler eşliğinde ayarlanmaktadır. Tuş takımındaki diğer tuşların görevleri de açıklanmıştır. 14:11:42 Hüseyin Demirel 04/08/2003 No Kontrol Sıcaklık Alt Sınır Üst Sınır 1 < -- > C C C C C C C C C C C C 1 = T1 Alt 5 = T1 Üst A = Test Başlat 2 = T2 Alt 6 = T2 Üst B = Zamanlı Test 3 = T3 Alt 7 = T3 Üst C = Kalibrasyon 4 = T4 Alt 8 = T4 Üst D = Ayarlar # = Bilgisayara Yolla 0 = Kayıtları Siler * = Kayıtları Göster 1. Tarih ve Saat 2. Ölçülen sıcaklıklar ve kontrol sıcaklıkları 3. Tuş takımındaki tuşların açıklamaları Şekil 13. Ana menü ekranı

6 5. Sonuç Hipotermiya klinikte önemli tedavi süreçlerinden biridir. Değişik hipotermiya yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; soğuk suya batırmak, buz tatbik etmek ve ıslak battaniye ye sarmak gibi. Ancak bu yöntemler ilkel yöntemlerdir aynı zamanda sağlıksız ve kontrolden uzak yöntemlerdir. Tasarlanan sıcaklık kontrollü hipotermiya sistemi yeni ve daha modern bir hipotermiya sistemidir. Bu sistem mikro denetleyici kontrolüne sahip, termoelektrik modül kullanılan, LCD göstergeli kolaylıkla taşınabilir ve çok pratik bir sistemdir. Bu sistem öncelikle sıçanlar için tasarlanmıştır. Bu sistem ile sıçanlar üzerinde birçok deneyler yapılmıştır. Bu deneylerin sonucunda sistemin avantajları bilimsel olarak ta kanıtlanmıştır [14-15]. Termoelektrik sistemler, uzay çalışmalarından tıp bilimine kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Termoelektrik modüllerin diğer sistemlere olan üstünlükleri düşünülecek olursa önümüzdeki yıllarda kullanım alanlarının daha da artacağı açıktır. Mikro denetleyicili sıcaklık kontrollü hipotermiya cihazında kullanılan elemanlar günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok üstün özelliklere sahip elemanlardır. A/D dönüştürücü, 24-bitlik geniş bir veri yoluna sahip bir dönüştürücüdür. ATmega128 mikro denetleyicisinin ise birçok üstün özellikleri arasında en büyük özelliği çok geniş bir bellek kapasitesine sahip olmasıdır. Böylece ölçülen sıcaklık değerleri kaydedilir ve istenildiği zaman 240x128 gibi yüksek çözünürlüğe sahip bir LCD ekranda gösterilebilir. Kullanılan termoelektrik modülün bazı parametre değerleri, yeni bir test cihazı olan mikro denetleyici kontrollü termoelektrik test sistemi yardımıyla ölçülmüştür [17-20]. Sonuçlar çizelgelerde ve grafiklerde gösterilmiştir. Tasarlanan ve gerçekleştirilen sistem teknik özellikleri ile hipotermiyanın teknolojiye daha uygun bir şekilde yapılmasına olanak sağlamıştır. Sıcaklık kontrollü hipotermiya sistemi öncelikle deneysel amaçlı olarak sıçanlar için tasarlanmıştır. Sıçanlar üzerinde yapılacak deneyler sonucunda elde edilen olumlu veriler rahatlıkla insanlar içinde uygulanabilecektir. Kaynaklar [1] Mellergard, P., Nordstrom, C.H., Christensson, M., A method for monitoring intracerebral temperature in neurosurgical patients, Neurosurgery 4: , [2] Mellergard, P., Changes in human intracerebral temperature in response to different methods of brain cooling, Neurosurgery, 6: , [3] Croughwell, N., Smith, L.R., Quill, T., Newman, M., Greeley, W., Kern, F., Lu, J., Reves, J.G., The effect of temperature on cerebral metabolism and blood flow in adults during cardiopulmonary bypass, J Thorac Cardiovasc Surg 3: , [4] Ohta, T., Sakaguchi, I., Dong, L.W., Nagasawa, S., Yasuda, A., Selective cooling of brain profound hemadilution in dogs, Neurosurgery, 6: , [5] Clifton, G., Hypothermia and severe brain injury, J Neurosurg, 4: , [6] Plesnila, N., Muller, E., Guretzki, S., Ringel, F., Staub, F., Beathmann, A., Effect of hypothermia on the volume of rats glial cells, J Physiol, 1: , [7] Clifton, G.L., Jiang, J.Y., Lyeth, B.G., Jenkins, L.W., Hamm, R.J., Hayes, R.L., Marked protection by moderate hypothermia after experimental traumatic brain injury, J Cereb Blood Flow Metab, 1: , [8] Clifton, G.L., Allen, S., Berry, J., Koch, S.M., Systemic hypothermia in treatment of brain injury, J Neurotrauma Suppl, 2: , [9] Clifton, G.L. et al., Systematic Hypothermia In Treatment Of Brain Injury, USA, (1992). [10] Wayfoth, H. B., Experimental And Surgical Techique In Rat, USA, 70-73, [11] Frank, S.M., Consequences of hypothermia, Current Anaesthesia & Critical Care, 12: 79-86, [12] Ovul, I., Nadirzade, R.S., Oner, K., Nadirzade, S.M., A method for monitoring intracerebral temperature in neurosurgical patients, Technology-Surgical Approaches, 3:354, [13] Ovul, I., Nadirzade, R.S., Oner, K., Nadirzade, S.M., A new technique for brain hypothermia, Technology- Surgical Approaches, 3:353, [14] Demirel, H., Ahıska, R., mikro denetleyiciyle sıcaklık kontrollü RAT thermohipoterm sistemi, III. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, , [15] Ahıska, R., Demirel, H., Erkal, B., Post Traumatic Protection Of Brain In Rats Using Rat Termohypotherm Device, Journal Of Science, 17(4) : 29-38, [16] AD594_5_c.pdf, [17] Ciylan, B., Savaş, Y., Ahıska, R., Termoelektrik modüller için mikrodenetleyici kontrollü test sistemi, III. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, , [18] Ahıska, R., Ciylan, B., Savaş, Y., Güler, İ., Standart termoelektrik modülün Z parametresinin ölçülmesi için yeni yöntem ve yeni sistem, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., 19 (4): , [19] Demirel, H., Ciylan, B., Erkal, B. and Yılmaz, S., Design of a universal thermoelectric module test system for testing rat brain thermoelectric hypothermia, IET Science, Measurement & Technology, 2007, 1, (3), pp [20] Ciylan, B. and Yılmaz, S., Design of a thermoelectric module test system using a novel test method, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 46, , 2007.

DÖRT SICAKLIK ALGILAYICILI VE MİKRODENETLEYİCİLİ TERMOHİPOTERM SİSTEMİ

DÖRT SICAKLIK ALGILAYICILI VE MİKRODENETLEYİCİLİ TERMOHİPOTERM SİSTEMİ 3 RD INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, AUGUST 18-20, 2003, ANKARA DÖRT SICAKLIK ALGILAYICILI VE MİKRODENETLEYİCİLİ TERMOHİPOTERM SİSTEMİ Metin KAPIDERE, Raşit AHISKA, İnan GÜLER Gazi Üniversitesi,

Detaylı

SEYİT AHMET İNAN, İZZET KARA*, ARİF KOYUN**

SEYİT AHMET İNAN, İZZET KARA*, ARİF KOYUN** PELTİER TERMOELEKTRİK SOĞUTUCU KULLANILARAK KATI CİSİMLERİN ISI İLETİM KATSAYISININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK CİHAZ TASARIMI, YAPILMASI VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMASI SEYİT AHMET İNAN, İZZET KARA*, ARİF KOYUN** Süleyman

Detaylı

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması 1 Necip Fazıl Bilgin, 2 Bülent Çobanoğlu and 3 Fatih Çelik 2 Faculty of Technology, Department of Mechatronic Engineering, Sakarya University,

Detaylı

ELEKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DENETİMLİ SENKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI

ELEKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DENETİMLİ SENKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI 5. luslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye LKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DNTİMLİ SNKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI DSIGN OF A PI CONTROLLD SYNCRONOS DC-DC CONVRTR

Detaylı

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 (Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa Bilgisayar Kontrollü Termoelektrik Modüllü Soğuk ve Sıcak Terapi Cihazında Örnek Bir Deneye Ait Sonuçların NeuNet Programı ile Analizi Analysis Of The Results From A Sample Experiment On Computer Controlled

Detaylı

TERMOELEKTRĐK MODÜLLÜ YĐYECEK SAKLAMA KABI ĐMALATI VE DENEYSEL OLARAK ĐNCELENMESĐ

TERMOELEKTRĐK MODÜLLÜ YĐYECEK SAKLAMA KABI ĐMALATI VE DENEYSEL OLARAK ĐNCELENMESĐ TERMOELEKTRĐK MODÜLLÜ YĐYECEK SAKLAMA KABI ĐMALATI VE DENEYSEL OLARAK ĐNCELENMESĐ THE MANUFATURING AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FOOD STORAGE CONTAINER WITH THERMOELECTRIC MODULE Öğr.Gör.Celil YAVUZ,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (3) 33-37 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Kemal ATİK, Hakkı ÇAKIR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik

Detaylı

TERMOELEKTRİK ETKİLER VE SOĞUTMA ETKİNLİĞİNİN UYGULANMASI. Hüseyin USTA Volkan KIRMACI G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 06500, Ankara, Türkiye

TERMOELEKTRİK ETKİLER VE SOĞUTMA ETKİNLİĞİNİN UYGULANMASI. Hüseyin USTA Volkan KIRMACI G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 06500, Ankara, Türkiye TEKNOLOJİ, Yıl 5, (00), Sayı 3-4, 65-71 TEKNOLOJİ TERMOELEKTRİK ETKİLER VE SOĞUTMA ETKİNLİĞİNİN UYGULANMASI ÖZET Hüseyin USTA Volkan KIRMACI G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, 06500, Ankara, Türkiye Bu makale,

Detaylı

TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: August 2010. ISSN : 1308-7231 syilmaz@karabük.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabük-Turkey

TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Received: August 2010. ISSN : 1308-7231 syilmaz@karabük.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabük-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 2A0061 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Mustafa Ercan Received: August 2010 Sezai Yılmaz Accepted: October

Detaylı

Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol

Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol Açık çevrim kontrol ileri kontrol prosesi olarak da ifade edilebilir. Yandaki şekilde açık çevrim oda sıcaklık kontrolü yapılmaktadır. Burada referans olarak dışarı

Detaylı

1 Nem Kontrol Cihazı v3

1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM KONTROL CİHAZI v5.0 Nem Kontrol Cihazı v3.0 1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED ON MICROCONTROLLER

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED ON MICROCONTROLLER 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye MİKRODENETLEYİCİ TABANLI MULTİMETRE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED

Detaylı

TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI

TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI Technology, 14(4), 115-121, (2011) TECHNOLOGY TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI Osman ÇİÇEK *, Hüseyin DEMİREL **, Serhat Orkun TAN *** * Kastamonu Üniversitesi Araç Meslek Yüksekokulu, Kastamonu,

Detaylı

RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY

RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY RADYO FREKANSIYLA KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLÜ WIRELESS TEMPERATURE CONTROL BY RADIO FREQUENCY Mehmet TÜMAY, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Çankırı Mustafa TEKE, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Detaylı

SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ. Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi

SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ. Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ Aydın ÖZBEY İstanbul Üniversitesi Proton hızlandırıcısı kontrol sistemi Neler üzerinde duracağız? Kontrol edilecek parametreler

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ MERT KAVAS M. GENCAY ŞENOL ONURCAN GÜDEK DANIŞMAN: YARD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF EZAN DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

DHT11 SICAKLIK VE NEM SENSÖRÜ ĐLE BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ ÖLÇÜM VE KONTROL DEVRESĐNĐN ĐMALATI VE DENEYSEL OLARAK ĐNCELENMESĐ

DHT11 SICAKLIK VE NEM SENSÖRÜ ĐLE BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ ÖLÇÜM VE KONTROL DEVRESĐNĐN ĐMALATI VE DENEYSEL OLARAK ĐNCELENMESĐ DHT11 SICAKLIK VE NEM SENSÖRÜ ĐLE BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ ÖLÇÜM VE KONTROL DEVRESĐNĐN ĐMALATI VE DENEYSEL OLARAK ĐNCELENMESĐ Öğr.Gör.Đ.Umut DURAN, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Sinop Öğr.Gör.Özgür

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ Öğrencinin Fotoğrafı Öğrencinin Adı Soyadı Bölümü/Programı : Ufuk Şanver :

Detaylı

SICAKLIK ALGILAYICILAR

SICAKLIK ALGILAYICILAR SICAKLIK ALGILAYICILAR AVANTAJLARI Kendisi güç üretir Oldukça kararlı çıkış Yüksek çıkış Doğrusal çıkış verir Basit yapıda Doğru çıkış verir Hızlı Yüksek çıkış Sağlam Termokupldan (ısıl İki hatlı direnç

Detaylı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı www.hynux.net www.antmuh.com Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı Ekonomik fiyat Pratik Yüksek hızda fonksiyonlar örnekleme Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü sağlar

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

3DLevelScanner. 3 Boyutlu Seviye Ölçümü

3DLevelScanner. 3 Boyutlu Seviye Ölçümü 3DLevelScanner 3 Boyutlu Seviye Ölçümü S E V İ Y E Ö L Ç Ü M Ü H İ Ç B U K A D A APM 3DLevelScanner - silo veya tanklarda seviye ölçümünün yanısıra aynı anda hacim ve kütle ölçümü de yapabilen yeni bir

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SÜREÇ KONTROL Süreç Kontrol Süreç kontrolle ilişkili işlemler her zaman doğada var olmuştur. Doğal süreç kontrolünü yaşayan bir

Detaylı

Elektronik Termostat TE-1

Elektronik Termostat TE-1 Delivery address:mackenrodtstraße 14, Postal address: JUMO Adres: Instrument Co. Baraj Ltd. Yolu Cad. JUMO Ataşehir Process M Yanyol, Control, Inc. Veri Sayfası 6.551 Sayfa 1/5 Elektronik Termostat -1

Detaylı

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri CİHAZ HAKKINDA Cok fazla sayıdaki yayının, dağıtım sistemlerine verilmek istenmesi durumunda, frekans spektrumu sınırlaması dolayısıyla yan kanal calışmanın kacınılmaz olduğu acıktır. Bu durumda modulatorlerin

Detaylı

Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerji Kullanılarak Termoelektrik Jeneratör İle Elektrik Enerjisi Üretimi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 29 (59-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 29 (59-64) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141

Detaylı

4-Deney seti modüler yapıya sahiptir ve kabin içerisine tek bir board halinde monte edilmiştir.

4-Deney seti modüler yapıya sahiptir ve kabin içerisine tek bir board halinde monte edilmiştir. MDS 8051 8051 AİLESİ DENEY SETİ 8051 Ailesi Deney Seti ile piyasada yaygın olarak bulunan 8051 ailesi mikro denetleyicileri çok kolay ve hızlı bir şekilde PC nizin USB veya Seri portundan gönderdiğiniz

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE DESTEKLENEN TERMOELEKTRİK SOĞUTMA SİSTEMİ PERFORMANS ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE DESTEKLENEN TERMOELEKTRİK SOĞUTMA SİSTEMİ PERFORMANS ANALİZİ _ 1199 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE DESTEKLENEN TERMOELEKTRİK SOĞUTMA SİSTEMİ PERFORMANS ANALİZİ Dilek Özlem ESEN Elif BALTA ÖZET Bu çalışmada, elektrik enerjisinin olmadığı yerlerde güneş enerjisi ile çalışan termoelektrik

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç Deney 10 DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç DENEYİN AMACI 1. Ortak kollektörlü (CC) yükseltecin çalışma prensibini anlamak. 2. Ortak kollektörlü yükseltecin karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER

Detaylı

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI

BESLEME KARTI RF ALICI KARTI BESLEME KARTI Araç üzerinde bulunan ve tüm kartları besleyen ünitedir.doğrudan Lipo batarya ile beslendikten sonra motor kartına 11.1 V diğer kartlara 5 V dağıtır. Özellikleri; Ters gerilim korumalı Isınmaya

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Fevzi Zengin f_zengin@hotmail.com Musa Şanlı musanli@msn.com Oğuzhan Urhan urhano@kou.edu.tr M.Kemal Güllü kemalg@kou.edu.tr Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR

ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR ELEKTRİK MOTOR SÜRÜCÜLERİ: PWM AC KIYICILAR Hazırlayan ve Sunan: ELEKTRİK_55 SUNUM AKIŞI: PWM (DARBE GENİŞLİK MODÜLASYONU) NEDİR? Çalışma Oranı PWM in Elde Edilmesi Temelleri PWM in Kullanım Alanları AC

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Elektromanyetik rölelerin çalışmasını ve yapısını öğrenmek 2. SCR kesime görüme yöntemlerini öğrenmek 3. Bir dc motorun dönme yönünü kontrol

Detaylı

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, bir fiziksel sistem verildiğinde, bu sistemi kontrol etmek için temelde hangi adımların izlenmesi gerektiğinin kavranması amaçlanmaktadır.

Detaylı

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör Multivibratörler Kare dalga veya dikdörtgen dalga meydana getiren devrelere MULTİVİBRATÖR adı verilir. Bu devreler temel olarak pozitif geri beslemeli iki yükselteç devresinden oluşur. Genelde çalışma

Detaylı

PIC KULLANARAK GÜÇ KARSAYISI ÖLÇÜM DEVRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYON

PIC KULLANARAK GÜÇ KARSAYISI ÖLÇÜM DEVRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYON PIC KULLANARAK GÜÇ KARSAYISI ÖLÇÜM DEVRESİ TASARIMI VE SİMÜLASYON Sabir RÜSTEMLİ 1 Muhammet ATEŞ 2 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van 2 Başkale Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 11, Sayı, 11-16 s. CBU J. of Sci., Volume 11, Issue, p 11-16 Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi Anıl Kuç 1*, Mustafa Nil *, İlker

Detaylı

Sıcaklık Nasıl Ölçülür?

Sıcaklık Nasıl Ölçülür? Sıcaklık Nasıl Ölçülür? En basit ve en çok kullanılan özellik ısıl genleşmedir. Cam termometredeki sıvıda olduğu gibi. Elektriksel dönüşüm için algılamanın farklı metotları kullanılır. Bunlar : rezistif

Detaylı

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ

MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ MAK-LAB009 DOĞAL VE ZORLANMIġ TAġINIM YOLUYLA ISI TRANSFERĠ DENEYĠ 1. GĠRĠġ Endüstride kullanılan birçok ısı değiştiricisi ve benzeri cihazda ısı geçiş mekanizması olarak ısı iletimi ve taşınım beraberce

Detaylı

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız...

!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum yapmayınız... H-SVC10 Reaktif Enerji Regülasyonlu Endüktif yük sürücü. Bu kitapçık 1 Adet H-SVC10 Cihazı kullanımı ve montajıyla ilgili son kullanıcıya yönelik bilgiler içerir.!!! DİKKAT!!! Bu kılavuzu okumadan kurulum

Detaylı

5. (10 Puan) Op-Amp devresine aşağıda gösterildiği gibi bir SİNÜS dalga formu uygulanmıştır. Op-Amp devresinin çıkış sinyal formunu çiziniz.

5. (10 Puan) Op-Amp devresine aşağıda gösterildiği gibi bir SİNÜS dalga formu uygulanmıştır. Op-Amp devresinin çıkış sinyal formunu çiziniz. MAK442 MT3-MEKATRONİK S Ü L E Y M A N D E MİREL ÜNİVERSİTES E Sİ M Ü H E N DİSLİK-MİMM A R L I K F A K Ü L T E Sİ M A KİNA M Ü H E N DİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ü ÖĞRENCİ ADI NO İMZA SORU/PUAN 1/15 2/15 3/10 4/10 5/10

Detaylı

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU

AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU AYTEK COOLING SYSTEMS SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU www.ayteksogutma.com CT SERİSİ SOĞUTMA CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir.

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I OTM309 MEKATRONİK S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I ÖĞRENCİ ADI NO İMZA TARİH 26.11.2013

Detaylı

Rulman ısıtma cihazları

Rulman ısıtma cihazları Rulman ısıtma cihazları Mikro işlemci Karakter LCD Demagnetizasyon 5 kademe güç seçimi Turbo ısıtma Neden? indüksiyon ısıtıcı Rulman arızalarının %16 sından fazlası rulman montajında uygun olmayan yöntemlerin

Detaylı

Yükseltici DA Kıyıcılar, Gerilim beslemeli invertörler / 12. Hafta

Yükseltici DA Kıyıcılar, Gerilim beslemeli invertörler / 12. Hafta E sınıfı DC kıyıcılar; E sınıfı DC kıyıcılar, çift yönlü (4 bölgeli) DC kıyıcılar olarak bilinmekte olup iki adet C veya iki adet D sınıfı DC kıyıcının birleşiminden oluşmuşlardır. Bu tür kıyıcılar, iki

Detaylı

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ

ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ ÜRÜNLERİN SOĞUKTA MUHAFAZASI VE NEMLENDİRMENİN ÖNEMİ Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı

Detaylı

: ECO 75 K (L) C 3 (BRÜLÖR MODELİ ÖRNEKTİR) : Oransal, kombine (O2 trim sistemli mikroişlemci, brülör kontrol sistemi) : Doğalgaz, motorin

: ECO 75 K (L) C 3 (BRÜLÖR MODELİ ÖRNEKTİR) : Oransal, kombine (O2 trim sistemli mikroişlemci, brülör kontrol sistemi) : Doğalgaz, motorin 1/10 CO2 DOZAJ SİSTEMİ CO2 dozajlama sistemi aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır; 1 - O2 trimli (etematik) mikro işlemcili brülör (otomatik yanma izleme sistemi), 2 - O2 trim sisteminin diğer komponentleri,

Detaylı

Hazırlayan Serdar HIZIROĞLU Elk.Yük.Müh. MMO-KOCAELİ ŞUBESİ 12 Kasım 2009

Hazırlayan Serdar HIZIROĞLU Elk.Yük.Müh. MMO-KOCAELİ ŞUBESİ 12 Kasım 2009 Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri Hazırlayan Serdar HIZIROĞLU Elk.Yük.Müh. MMO-KOCAELİ ŞUBESİ 12 Kasım 2009 Brülörlerde Elektronik / Mekanik Kontrol Genel Bakış Yanma Kimyasal Denklemi Yanma sonucunda,

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-2 2. Yıl, IV. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi

Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi Robotik AKTUATÖRLER Motorlar: Çalışma prensibi 1 Motorlar: Çalışma prensibi Motorlar: Çalışma prensibi 2 Motorlar: Çalışma prensibi AC sinyal kutupları ters çevirir + - AC Motor AC motorun hızı üç değişkene

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 7

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 7 TERMOELEKTRİK MODÜLLER ÜZERİNDE ISI GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ VE TERMOELEKTRİKSEL ETKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

Abs tract: Key Words: Dilek Özlem ESEN Elif BALTA

Abs tract: Key Words: Dilek Özlem ESEN Elif BALTA Dilek Ozlem Esen:Sablon 15.05.2013 16:08 Page 31 Güneş Enerjisi ile Desteklenen Termoelektrik Soğutma Sistemi Performans Analizi Dilek Özlem ESEN Elif BALTA Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, elektrik enerjisinin

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ Öğr. Gör. Orhan EKREN Ege Üniversitesi Doç. Dr. Serhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi SUNUM İÇERİĞİ ÇALIŞMANIN AMACI DENEY

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları Teknik Özellikler: Mikrobilgisayar kontrollü Gerçek zaman saati Kalibrasyon gerektirmeyen hassas nem ve ısı sensörü (Nem hassasiyeti %3 sıcaklık %0,5) 2 farklı program kontrollü, 4 vana çıkışı (24 Vac

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

Serkan Dişlitaş 1, Raşit Ahıska 2, Hilmi Yanmaz 1. Hitit Üniversitesi serkandislitas@hitit.edu.tr, hilmiyanmaz@hitit.edu.tr

Serkan Dişlitaş 1, Raşit Ahıska 2, Hilmi Yanmaz 1. Hitit Üniversitesi serkandislitas@hitit.edu.tr, hilmiyanmaz@hitit.edu.tr ermoelektrik Modülün Dinamik Çıkış Parametrelerinin lde dilmesi İçin Yeni Bir Algoritma A New Algorithm for Obtaining Dynamic Output Parameters of hermoelectric Module Serkan Dişlitaş 1, Raşit Ahıska,

Detaylı

Y-0035 GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ

Y-0035 GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ Güç Elektroniği Eğitim Seti, temel güç elektroniği uygulamaları, endüstriyel otomasyon, elektriksel işlemlerin kontrolü ve ölçümleri ile birlikte öğretilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması,

Detaylı

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer

EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3. Elektronik Isı Pay Ölçer EnerjiÖlçümü MINOMETER M7 RADIO 3 Elektronik Isı Pay Ölçer Çevrenin Korunması Avantaj ve Özellikleri İklim koruma için enerji tüketiminin ölçümü Kaynakların ve çevrenin korunması Günümüzde; çevremiz, korunmaya

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN:

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN: ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SAYISAL TASARIM LABORATUVARI DENEY 6 ANALOG/DİGİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜ DENEYİ YAPANLAR Grup Numara Ad Soyad RAPORU HAZIRLAYAN: Deneyin Yapılış Tarihi Raporun Geleceği Tarih Raporun

Detaylı

2800 W Toplam Güç. Slim Serisi S 3150 WT / S 3100 WT TRI CORE ISITICI. Standart özellikler Tri Core Isıtma Elemanı 230 Volt

2800 W Toplam Güç. Slim Serisi S 3150 WT / S 3100 WT TRI CORE ISITICI. Standart özellikler Tri Core Isıtma Elemanı 230 Volt Isıtıcı 3 Slim Serisi Bağımsız çalışabilen buhar özelliği Turbo fan Kademeli ısı kontrolü 2800 W Toplam Güç TRI CORE ISITICI LED aydınlatmalı buhar ünitesi S 3150 WT / S 3100 WT 8699272853340 8699272853333

Detaylı

EKS modülleri (Elektronik Koruma Sistemleri) ve Motor daimi yön kontrol üniteleri;

EKS modülleri (Elektronik Koruma Sistemleri) ve Motor daimi yön kontrol üniteleri; EKS modülleri (Elektronik Koruma Sistemleri) ve Motor daimi yön kontrol üniteleri; Elektronik cihazların yüksek voltaj piklerine karşı korunması amaçlı olarak değişik tip ve modellerde ürünler geliştirdik.

Detaylı

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi RKR-GTSXX96 Reaktif Güç Kontrol Rölesi 1. GİRİŞ Alternatif akım devrelerinde kullanılan endüktif yüklerin (motor, transformatör vb.) ihtiyaç duyduğu reaktif güçlerin belirli teknikler kullanılarak karşılanması

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME. Genel Çalışma Koşulları: 0-40 C. Sıcaklık HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVAR CİHAZLARI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Genel Çalışma Koşulları: Sıcaklık 0-40 C Nem 80% (31 C altında) 50% (40 C da) Elektrik Teknik şartnamede listelenen CİHAZ 1-12

Detaylı

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL Transdüser ve Sensör Kavramı Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) algılayan elemanlara sensör, algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine çeviren elemanlara

Detaylı

MODEL 1000 Tek Kanallı Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi

MODEL 1000 Tek Kanallı Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi MODEL 1000 Tek Kanallı Çözünmüş Oksijen Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Kalibrasyon Yok Değişen Optik Kapak Yok Sarf Malzeme Yok 5 Yıl Sensör Garantisi Anoksik Bölgelerde Mükemmel Hassasiyet Sıfır Akışlı

Detaylı

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM Fatih

Detaylı

ISSN : 1308-7231 ambiance_su@hotmail.com 2010 www.newwsa.com -Turkey DEĞİŞKEN SU DEBİLERİNİN TERMOELEKTRİK MODÜLÜN SOĞUTMA PERFORMANSINA ETKİLERİ

ISSN : 1308-7231 ambiance_su@hotmail.com 2010 www.newwsa.com -Turkey DEĞİŞKEN SU DEBİLERİNİN TERMOELEKTRİK MODÜLÜN SOĞUTMA PERFORMANSINA ETKİLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1A0107 Ali Ethem Gürel ENGINEERING SCIENCES Mustafa Ercan Received: August 2009 Duzce University Accepted:

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org Traffic Signaling with Sensor and Manual Control Sıtkı AKKAYA Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik

Detaylı

LabVIEW ile Mikrodenetleyicili Bir Endüstriyel Otomatik Sıcaklık Kontrol Sistemi

LabVIEW ile Mikrodenetleyicili Bir Endüstriyel Otomatik Sıcaklık Kontrol Sistemi Fırat Üniversitesi-Elazığ LabVIEW ile Mikrodenetleyicili Bir Endüstriyel Otomatik Sıcaklık Kontrol Sistemi N. Tuğrul Artuğ 1, Tuncay Uzun 2 1 İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

www.tamkanlab.com 1 60 LİTRE KOMPRESÖRLÜ BIOELECTRO TRANSPERTER (TKIP60) 80 LİTRE KOMPRESÖRLÜ BIOELECTRO TRANSPORTER (TKECZ80)

www.tamkanlab.com 1 60 LİTRE KOMPRESÖRLÜ BIOELECTRO TRANSPERTER (TKIP60) 80 LİTRE KOMPRESÖRLÜ BIOELECTRO TRANSPORTER (TKECZ80) 80 LİTRE KOMPRESÖRLÜ BIOELECTRO TRANSPORTER (TKECZ80) Kapasite: 80 Litre X2 İç Ölçüler: 56,5 x 35,5 x 45 cm Dış ölçüler: 69,0 x 46 x 50,5 cm Ağırlık: 30 kg Volt- Güç Tüketimi: 230V - 65 Watt. Soğutma Aralığı

Detaylı

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI Akü Şarj Cihazı Sabit Voltaj ve Sabit Akım prensibine göre çalışan tam kontrollü bir cihazdır. LCD panel üzerinden bütün ölçümler ve olay bilgileri izlenilebilir.

Detaylı

MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI

MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI Sekonder koruma rölelerinin test edilmesi için tasarlanmıştır. Genelde bütün tek

Detaylı

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.selnikel.com

YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.selnikel.com Verim Artışı %3-5 Yakıt Tasarrufu Kazan/Brülör MM Kontrol Modülü DTI Bilgi Aktarım Ünitesi EGA Baca Gazı Analiz Cihazı Yardımcı Ekipmanlar YAKMA YÖNETİM SİSTEMLERİ Yüksek teknoloji ürünü Autoflame Yakma

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZ 102 FİZİK LABORATUARI II FİZİK LABORATUARI II CİHAZLARI TANITIM DOSYASI Hazırlayan : ERDEM İNANÇ BUDAK BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ Mühendislik

Detaylı

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

DC Motor ve Parçaları

DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları DC Motor ve Parçaları Doğru akım motorları, doğru akım elektrik enerjisini dairesel mekanik enerjiye dönüştüren elektrik makineleridir. Yapıları DC generatörlere çok benzer. 1.7.1.

Detaylı

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir.

Mikrotek A.Ş. kendi üretimi olan DC motor sürücü panoları ile haddehane sektöründe PLC ve bilgisayar destekli otomasyon çözümleri üretmektedir. Mikrotek Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2827 sokak No:28/3 1.Sanayi Sitesi 35110 İ Z M İR TÜRKİYE Tel:90-232-458 92 73 Fax:90-232-433 74 78 E-mail:info@mikrotek.com Internet:www.mikrotek.com GİRİŞ Mikrotek

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

RedoMayer Makina ve Otomasyon

RedoMayer Makina ve Otomasyon RedoMayer Makina ve Otomasyon >Robotik Sistemler >PLC ve modülleri >Operatör Panelleri >Servo Motor ve Sürücüleri >Redüktörler >Encoderler www.redomayer.com RedoMayer Makina ve Otomasyon, 20 yılı aşan

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri Armatür (endüvi) gerilimini değiştirerek devri ayarlamak mümkündür. Endüvi akımını değiştirerek torku (döndürme momentini) ayarlamak mümkündür. Endüviye uygulanan

Detaylı

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 İÇİNDEKİLER 1.0. Orion ECH 0201 Ultrasonic Seviye Transmitteri 3 1.1. Ech_0201 Dc Hata Kontrolü Özellikleri 3 1.2. Uygulamalar 3 1.3. Teknik Özellikler

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı