ĠSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA"

Transkript

1 ĠSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA DOSYA NO : 2010/34 27 OCAK 2014 SANIK KONU : Ümit METİN : Talepler 1. TÜBİTAK; 5 Numaralı Hard Diske ait 20 Ocak 2014 tarihli Dijital Adli Analiz Raporu nda Mahkemenin sorduğu sorulardan sadece bir kısmına açık cevap vermiş, bir kısmını üstü örtülü cevaplamış, bir kısım sorulara ise cevap vermemiştir. 2. Bahse konu raporda tespit edilen hususlar şunlardır: a. Adli Bilişimde dijital delil bölümünde (sf.8) Dijital deliller dava ve soruģturmalarda destekleyici delil olarak kabul edilmektedirler beyanı evrensel standardı göstermektedir. Bu davanın iddianamesinde hakkımda dijital verilerden başka delil yoktur. Bu davada TÜBİTAK Raporu nda açık olarak belirtilen evrensel kurala aykırı olarak yargılanmaktayım. b. Adli Bilişimde dijital delil bölümünde (sf.6) Bir dijital verinin belli bir bilgisayar kullanıcısına aidiyeti konusunda; ilgili dijital verinin bilgisayarda oluģturulduğu çeģitli izler, üst veriler, ilgili dijital veriyi çalıģtıran bilgisayar programında oluģan kayıt verileri ve bu programın bilgisayarda yüklü olan diğer program ve uygulamalarla olan iliģkisine dair kayıt verileri analiz edilerek yorum yapılır. Tespiti yer almaktadır. Bu rapora göre; bir dijital verinin üst veri bilgisinde bir kimsenin isminin yazması bu dijital verinin o kişiye ait olduğunu göstermez, ancak, anılan kişinin bilgisayarının incelenip, bilgisayarda o dijital veriye ait iz bulunması durumunda anılan dijital verinin kimin hazırladığı tespit edilebilir. c. 5 nolu hard disk için muhtemel üretim tarihi Ekim 2003 olarak bulunmuştur. Bu hard disk hizmete sokulmasından Temmuz 2005 tarihine kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nda Mehmet Ali ŞEN astsubay tarafından ve Temmuz 2005-Nisan 2008 arası Donanma Komutanlığı MEBS Başkanlığı nda yine Mehmet Ali ŞEN Astsubay tarafından ve 01 Mayıs Temmuz 2009 arası İstihbarat Başkanlığı nda Erdinç 1

2 YILDIZ astsubay tarafından kullanılmıştır. Bu hard diski 01 Mayıs 2008 tarihi öncesinde kullanan Astsb. Mehmet Ali ġen 15 Ekim 2012 tarihinde mahkeme huzurunda yaptığı tanıklık esnasında Ġstihbarat BaĢkanlığına teslim etmeden evvel formatlandığını açıklamıģtır. Bu formatlama yapılma işlemi Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı Birikişi Raporunda ve Adli Bilirkişi Tevfik Koray PEKSAYAR ın 10 Mayıs 2012 tarihli bilirkişi raporunda da yer almaktadır. Astsubay Mehmet Ali ŞEN in Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından tarihinde alınan ifadesinde Astsubay Mehmet Ali ŞEN Ben de diğer tahsis edilen bilgisayarlara yapıldığı gibi bilgisayarı vermeden önce formatlayarak bilgisayarı Ġstihbarat ġubede görevli Erdinç YILDIZ astsubaya teslim edildi. demiştir. TÜBİTAK Raporunda sf.13 te Bu bilgiler ışığında diske imaj kopyalaması yapılmadıysa, sistem saati olan bir bilgisayarda biçimlendirildiği (formatlandığı), ardından WINDOWS XP işletim sisteminin kurulması esnasında kullanıcıya sorulan tarih ve saatin kurulumu yapan kullanıcı tarafından düzenlendiği anlaşılmaktadır tespiti yapılmıştır. Raporun 12. Sayfasında ĠĢletim Sistemi Kurulum Zamanı: 09 Nisan 2008 saat olarak tespit edilmiştir. Bu tespitlere göre; anılan hard disk 09 Nisan 2008 tarihinde iģletim sistemi kurulmadan önce formatlanmıģtır. TÜBİTAK Raporuna göre; Mart 2003 tarihine kadar oluşturulmuş olan dosyalar(sf arası), 08 Nisan 2004 tarihinde hepsi aynı anda hard diske kopyalanmış gözükmekte, ancak bu dosyaların hard diskte hiç açılmadığı rapordan anlaşılmaktadır. Anılan raporda bu dosyaların silinmediği de görülmektedir. Eğer bu dosyalar 08 Nisan 2004 tarihinde bu hard diske yüklendiyse bu hard disk 2008 yılında formatlandıktan sonra hiç silinmemiģ gibi nasıl görünebilir? Bu durum; ancak TÜBĠTAK Raporu nda da belirtildiği gibi anılan hard diskin; sistem saati geriye çekilmiģ bir bilgisayara bağlanarak, bu dijital verilerin 5 numaralı hard diske aktarılması ile mümkündür. Hakkımda delil olduğu iddia edilen tüm dijital veriler 5 numaralı hard diske kötü amaçlı kiģiler tarafından bu Ģekilde yüklenmiģtir. ç. Raporun 15 ve 16. Sayfalarında: Sabit diskin ilk bölümünde bulunan iģletim sisteminde açılan doküman izleri başlıklı bölümde: Bu bağlamda, disk üzerinde bulunan işletim sisteminde bir dokümanın açıldığına dair iz bulunmaması o dokümanın hiç açılmadığını göstermez. Bu, disk üzerindeki işletim sisteminin aktif 2

3 olarak çalıştığı durumda o dokümanın açılmadığını gösterir. Raporun 3. Klasöründe Sayfasında İşletim Sisteminde Açıldığına Dair İzler Bulunan Dokümanlar başlığı altında verilen listede iddianamede benimle ilgili olduğu iddia edilen dijital verilerin hiçbirisi bu listede yer almamaktadır. Bunun anlamı bu veriler bu hard disk üzerindeki iģletim sistemi ile hiç açılmamıģtır. d. Raporun 20. Sayfasında Bulgulara Dayalı Değerlendirmeler başlığı altında Bölüm de açıklandığı üzere bazı dosyaların (Diskin Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubede kullanıldığı bilgisayarda son erişim tarihi) tarihinden sonra, sistem saati daha eski olan bilgisayardan aktarıldığı değerlendirilmektedir. Bu bilgiler ıģığında kullanıcının dosya alıģveriģi yaptığı bilgisayarlar arasında, yukarıdaki laboratuar çalıģmalarında gösterildiği gibi sistem saatleri güncel olmayan bilgisayarların olma ihtimali vardır. Sonucuna ulaşılmaktadır. Burada hangi dijital verilerin bu özellikte olduğu ya da davalara konu olan 144 dijital verilerin bu listede olduğu bilgisine yer verilmemiştir. Ancak, Arsenal ve PEKSAYAR raporlarında bu dijital verilerin isimleri açıklanmıştır ve iddianamede yer alan benimle ilgili olduğu iddia edilen dijital veriler bu listeye dahildir. e. Raporun 25. Sayfasında NTFS dosya sisteminde zaman bilgileri başlığı altında NTFS dosya sistemi, dosyaların zaman bilgilerini çeşitli kurallara göre güncellemekte ve bu güncellemeler sonrasında dosya oluşturma zamanı, değiştirme zamanı, erişim zamanı sıralaması değişebilmektedir. Bu tarihler sıralı olmak zorunda değildir. Bu nedenle bilgisayarda normal bir kullanıcı davranışıyla oluşturulan bir dosyanın değiştirme zamanı, oluşturma zamanından eski olabilir. Örnek vermek gerekirse, NTFS dosya sistemi bulunan bir bilgisayarda oluşturduğumuz bir dosya, bulunduğu bir klasörden başka bir klasöre kopyalandığında dosyanın oluşturma zamanı kopyalama işleminin yapıldığı zaman olacaktır. Bu işlem dizisine göre değiştirme zamanı, oluşturma zamanından eski olacaktır. Sonucuna varılmıştır. Davalara konu olan dijital verilerin zaman bilgileri incelendiğinde Son DeğiĢtirme Zamanı hem OluĢturma Zamanından hem de MFT Girdisi DeğiĢim Zamanından daha küçük bir tarihtir. OluĢturma Zamanı, Son EriĢim Zamanı ve MFT Girdisi DeğiĢim Zamanı tüm dosyalar için aynı tarih değeridir. Dava konusu dosyaların yer aldığı 2004 klasörünün OluĢturma Zamanı 18 Ağustos 2004, Son DeğiĢtirme, Son EriĢim ve MFT Girdisi DeğiĢim Zamanı ise hepsi aynı tarih olmak üzere 08 Nisan 2004 tür klasörünün içinde yer aldığı ĠKK 3

4 klasörünün zaman bilgilerine bakıldığında OluĢturma tarihinin 06 Mayıs 2008, Son DeğiĢtirme, Son EriĢim ve MFT Girdisi DeğiĢim Zamanı ise hepsi aynı tarih olmak üzere 08 Nisan 2004 tür. Buradan şu sonuç ortaya çıkmaktadır: (1) 2004 klasörü görünürde 18 Ağustos 2004 tarihinde İKK Klasörü içinde oluşturulmuş ve her nasılsa 08 Nisan 2004 tarihinde son kayıt yapılmıştır. Oysa İKK Klasörünün Oluşturma Zamanı 06 Mayıs 2008 dir. Bu durum çelişki yaratmaktadır. (2) 2004 klasörünün Son Değiştirme, Son Erişim ve MFT Girdisi Değişim Zamanları da Oluşturma Zamanından 4 ay önce 08 Nisan 2004 tür. Oysaki NTFS nin çalışma biçiminden dolayı; ilk defa 18 Ağustos 2004 tarihinde oluşturulan bir klasöre son kayıtların dört ay önce yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Benzer şekilde bir klasör yaratılmadan önce MFT Girdisinde de değişiklik söz konusu olamaz. (3) Dava konusu dosyaların NFTS zaman bilgilerine bakıldığında MFT Girdisi Değişim Zamanlarına göre bu dosyalar 2004 klasörü oluşturulmadan yaklaşık 3 dakika önce 2004 klasörünün altına kopyalanmış görünmektedir. (4) Sonuç olarak davaya konu dijital verilerin TÜBİTAK Raporunun 20. ve 27. Sayfasında tespit edildiği üzere kullanıcının dosya alıģveriģi yaptığı bilgisayarlar arasında sistem saatleri güncel olmayan bilgisayarlar arasında yapıldığı kesindir. f. Raporun 27. Sayfasında İncelemeye konu olan sabit diskin DATA etiketine sahip ikinci bölümü MFT kayıtlarındaki: MFT kayıt sırası, MFT güncelleme kayıt sırası, logfile sıra numarası ve MFT kayıtlarındaki zaman üst verileri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, ilgili disk bölümüne, tarihinden sonra dosya aktarıldığı değerlendirilmektedir. SİSTEM isimli bölümün dosya sistemi üst verileri incelendiğinde ise diskteki WINDOWS XP işletim sisteminin son olarak tarihinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlar, diskin iģletim sisteminin son kullanma tarihinden sonra baģka bilgisayarda ikincil disk olarak kullanıldığını göstermektedir. Bölüm de açıklandığı üzere kullanıcının veri alışverişi yaptığı bilgisayarlar arasında sistem tarihi güncel olmayan bilgisayarların bulunması muhtemeledir. Dosya sistemi üst verileri incelendiğinde de tarihinden sonra sabit diskin ikincil disk olarak kullanıldığı bilgisayarın sistem tarihlerinin tarihinden geride olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlarına ulaşılmaktadır. 4

5 Bilirkişinin haklı ve bilimsel gerçeklere uygun tespitinin kamuoyuna açıklanmayan tek kısmı, bu dijital verilerin, davalarda aleyhimize kullanılan 144 dijital veri olduğu ve bu dosyaların tarihinden sonra 5 numaralı hard diske sistem saati değiştirilmiş bir bilgisayardan kopyalandığıdır. g. Raporun 29. Sayfasında İncelenen 5 no lu sabit diskte dosyaların sahiplik bilgisi incelendiğinde bazı dosyaların Builtin/Administrators kullanıcısına ait olduğu görülmektedir. Sonucuna ulaşılmıştır. Raporun 14. Sayfasında ise incelenen hard diskin SİSTEM isimli ilk bölümünde var olan kullanıcılar sıralanmaktadır. Bu kullanıcılar arasında Builtin/Administrator kullanıcısı yoktur. Raporun 28. Sayfasında MSWin-5 isimli bulguda Builtin/Administrators kullanıcısının Windows 2000 Server ya da Windows 2003 Server da olduğu incelenen hard diskin işletim sistemi olan Windows XP de olmadığı tespitine yer verilmektedir. Bu raporda iddianamede yer alan hakkımda delil olduğu iddia edilen dijital verilerin Builtin/Administrators isimli bu kullanıcıya ait olup olmadığına ilişkin bir bilgi mevcut değildir. Donanma Komutanlığı nın 14 Ocak 2011 tarihli ve Tevfik Koray PEKSAYAR ın 10 Mayıs 2012 tarihli raporlarda hakkımda delil olduğu iddia edilen dijital verilerin Builtin/Administrators kullanıcısı tarafından bu hard diske yüklendiği tespit edilmiģtir. Sonuç olarak Builtin/Administrators kullanıcısı, incelenen hard diskin tarihinden sonra dosya aktarımı için ikincil disk olarak kullanıldığı, sistem tarihi güncel olmayan bilgisayarda kullanılan kullanıcı bilgisidir. Dolayısıyla bu davada hakkımda suç delili olduğu iddia edilen dijital verilerin sahte oldukları çok açıktır. ğ. Raporun 30. Sayfasında MICROSOFT OFFICE PROGRAMI ÖZELLİKLERİ başlığı altında; Microsoft Office yazılımı ile oluşturulmuş bir dijital dosyanın hangi bilgisayarda oluştuğunun tespiti için yalnızca üst verilerin incelenmesi yeterli olmayacaktır. Bazı dijital dosyalar oluşturdukları bilgisayara ait Bilgisayara Adı, MAC Adresi gibi verileri saklarlar. Bu gibi üst verilerin kullanılıyor olması incelemesi yapılan dijital dosyanın hangi bilgisayarda oluşturulduğuna dair fikir verecektir. Dijital dosyaların hangi bilgisayarda açıldığı ve düzenlendiği ile ilgili ilave bilgilere gerek duyulursa belgelerin düzenlendiği işletim sisteminde kurulu olan yazılımların sürümlerine ve yakın geçmişte açılmış dosya izlerine (recent dokuments) de bakılabilir. 5

6 Bilirkişilerin raporunda belirtmediği bir diğer gerçek ise: dava konusu dijital verilerde herhangi bir MAC adres bilgisine rastlanmamıģ olduğudur. Oysaki 5 numaralı hard disk üzerinde mevcut, Builtin/Administrators kullanıcısına ait olmayan birçok MS Office dosyasında 5 numaralı hard diskin kullanıldığı bilgisayara ait olduğu değerlendirilen B B6 adlı MAC adresi mevcuttur. (Donanma Komutanlığı Bilirkişi raporu sf.6) h. Raporun 32. Sayfasında Office dokümanlarının üst verileri dosyayı işleyen yazılımın atayacağı değerlere sahip olur. Bir Office dosyası Microsoft Office yazılımları dıģında baģka bir uygulama ile de değiģtirilebilir ve düzenlenebilir. Bilgisini vermektedir. Bu durumu, yargılamalar esnasında 02 Mayıs 2012 tarihinde yapılan duruşmada mahkeme huzurunda hayali bir site olan Şen Yuva sitesinin bahar şenlikleri hazırlıkları konusunda hayali isimler kullanarak 2023 yılına ait 40 adet dijital veriyi üstveri bilgileri ve içerikleri dâhil 3 dakika gibi kısa bir sürede oluşturarak ispatlamıştım. Aynı veya benzer programlarla bizim isimlerimizi kullanıcı adı olarak yazıp 2003 yılına veya 2008 yılına ait dijital verilerin kolayca oluşturulabileceği aşikârdır. TÜBĠTAK raporu bu sahteciliğin yapılabileceğini açık ve net bir Ģekilde ortaya koymuģtur. ı. Bu bilgiye paralel olarak 68. Sayfada Laboratuar çalışmaları sonucunda Microsoft Office programı tarafından oluşturulan dosya iç üst verilerinin (düzenleme kaydı, belgenin revizyon sayısı, son on kullanıcının listesi, yazdırma tarihi vb.) farklı durumlar incelenmiştir. Bu durumların normal kullanıcı davranışları ile oluşabileceği görülmüştür. İncelenen sabit diskteki Microsoft Office dokümanlarında da olan bu gibi dosya iç üst verilerinin normal kullanıcı davranışları çerçevesinde olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmalar sadece üst verilerle sınırlı olarak yapılırsa Microsoft Office programının normal kullanım ve belge üretim süreci dışında oluşturulmuş dosyaların tespiti mümkün değildir. Ancak, Microsoft Office Word dosyalarının binary formatında Word Document Stream olarak adlandırılan bölgenin başındaki FIB bloğundaki 3CA ve 3D adreslerindeki veri, bahse konu word belgesinin nasıl oluşturulduğu bilgisini vermektedir. Bu yöntemle yapılan analiz neticesinde; ODTÜ bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun 8. Sayfasında 113 dosyanın, Microsoft Office programının normal kullanım ve belge üretim sürecinden farklı bir süreçten geçtiği ve bu süreçte değiģtirilmiģ olabileceği tespiti yapılmaktadır. i. TÜBİTAK Raporunun 71. Sayfasında Taterf zararlı yazılımı her çalıştırıldığında mevcut disk bölümlerinde kendi kopyasını (r6r.exe) 6

7 oluşturmaktadır. Dosya sistemi zaman üst verisinde, MFT Değiştirme zamanı üst verisinin, diğer zaman üst verilerden eski olduğu görülmektedir. Bu sebeple, zararlı yazılımın 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra takıldığı sistem saati güncel olmayan bilgisayarlardan birine de bulaştığı ve MFT değiştirme zaman bilgisinin eski tarihi gösterecek şekilde değiştiği değerlendirilmektedir. Tespiti yer almaktadır. Bu ifade virüsün bulaşma sırasına göre 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra 08 Nisan 2004 tarihli bir dosyaya bulaşmasını açıklamak için yazılmıştır. Bu da sahte dijitallerin hard disk hurdaya ayrıldıktan sıonra hard diske yüklendiğini kanıtlamaktadır. j. Bu husus Arsenal Raporu nda da dosya isimleri ile birlikte belirtilmektedir. Adli bilişim konusunda uluslararası tecrübeye sahip Arsenal firmasının hazırladığı 5 Numaralı hard disk ile ilgili 28 Mart 2012 tarihli BilirkiĢi Raporu nda; (1) 5 nolu hard disk (samsung sabit diski) Microsoft Windows XP ( Windows ) işletim sistemini ve NTFS dosya sistemini ihtiva etmektedir. NTFS, Windows tarafından kullanılan dosya ve klasörlerin kaydını tutmak için MFT (master file table) kullanır. Windows, MFT yi saklar, ancak adli bilişim araçları ile MFT ye erişmek ve çözümlemek mümkündür. Her NTFS yığını kendi MFT sine sahiptir. MFT, dosya ve klasörlerin isimleri ve çeşitli ilgili tarih ve zaman bilgilerini de içeren önemli bir hacimde üstveri ihtiva eder. Her MFT kaydına tahsis edilmiş bir kayıt numarası ile birlikte, bu kayıt numarasının tekrar kullanılıp kullanılmadığını belirleyen bir sıra numarası da vardır. Yazmaktadır. (2) Arsenal in data MFT de tespit ettiği tarih ve zaman aykırılıkları tarihleri geriye çekilmiş dosya ve klasörlerin samsung sabit diskin data bölümüne yazıldığını göstermektedir. Örneğin, Samsung sabit diskin data bölümüne en son yazılan 120 dosya ve klasör, 08 Nisan 2004 de oluşturulmuş gibi görünmektedir. Bu mümkün değildir, zira samsung sabit disk 28 Temmuz 2009 a kadar kullanımda kalmıştır ve samsung sabit disk in data bölümüne 8 Nisan 2004 de yazılan 120 dosya ve klasörden önce en son yazılan dosya ve klasörler 15 Temmuz 2009 da oluģturulmuģtur. k. Aynı husus Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı nın 14 Ocak 2011 tarihli BilirkiĢi Raporu na göre; (1) Yapılan incelemede; 5 numaralı hard disk içerisinde normal kullanıcı isimlerinden farklı bir adla (builtin/administrators) kaydedilmiş ve kullanıcı ifadelerinde 7

8 kendilerine ait olmadığı beyan edilen, görev fonksiyonlarıyla bağlantısı olmayan toplam 943 dosya ve 114 klasör tespit edilmiģtir. (2) Teknik veriler ile desteklenen bilgilere istinaden tamamının 5 numaralı hard diske 28 Temmuz 2009 sonrasında, muhtemelen sistem tarih/saati değiģtirilmiģ baģka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedilmiģ olduğu değerlendirilen bu dosya ve klasörler manipulatif olarak nitelendirilmiģtir. l. Bu hususta 2010 yılından günümüze İstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi BilirkiĢi listesinde bilgi teknolojileri konusunda kayıtlı yeminli bilirkiģi Tevfik Koray PEKSAYAR ın 10 Mayıs 2012 tarihli bilirkişi raporunun sonuç bölümünde; (1) 5 Numaralı sabit diskin 1. bölümü olan C sürücüsünde bulunan virüs, diskin takılı olduğu sistemin başka bir sistemden her işleviyle kontrol edilmesine olanak sağladığı düşünülmektedir. a. Bulunan virüsün davranışları hakkında yapılan araştırma sonucunda söz konusu sistemin olarak tespit edilen ilk bulaşma tarihinden, son kullanıldığı tarih olan tarihine kadar büyük olasılıkla dışarıda bulunan ve tespiti mümkün olmayan herhangi bir sistemden idare edilebildiği, sisteme işletim sistemi özellikleri ve işletim sistemi müdahalesi dışında kalan, sistem seviyesinde dosya kopyalama dahil, işlemler yapılabileceği tespit edilmiştir. Diskin 2. bölümü olan D sürücüsünde sistem saatinin geri alınması veya baģka bir yöntemle tarih değiģikliği yapılarak kopyalama iģlemiyle oluģturulan dosya ve dizinler bulunduğu tespit edilmiģtir. b. Bu tarih manipülasyonunun bir başka ispatı da D: sürücüsündeki r6r.exe virüs dosyasının sisteme ilk bulaģma tarihi olmasına ve virüs sistem her açılıģında kendini güncellemesine rağmen, yapılan analizde son eriģim ve değiģiklik tarihinin olmasıdır. r6r.exe sisteme bulaştığında, sistem kayıt defterine herhangi bir dizine her girişte kendisini çalıştıracak şekilde bir kayıt yazar. Ayrıca sistem üzerinde çalışmasının devamlılığını sağlamak için kendisinin kopyasını çıkarır. D: sürücüsünde bulunan r6r.exe de kendi kopyasını çıkarmıģ, ancak zaman manipülasyonu dolayısıyla oluģturulma zamanı halini almıģtır. c. Kopyalamanın diskin başka bir sisteme takılarak yapıldığı düşünüldüğünde, r6r.exe nin oluşturulma zamanının halini alması, r6r.exe nin bu tarihi gösterecek şekilde kendisini güncellediğini ve dolayısıyla kopyalamanın yine 8

9 Windows kurulu bir sistemle yapıldığını göstermektedir. Bu tarih bilgisi ıģığında, tarih manipülasyonuyla dosya kopyalama iģleminin tarihinin gösterecek Ģekilde yapıldığı tespit edilmiģtir. (2) İnceleme yapılan dosyalar arasında disk üzerinde oluşturulma tarihi birbiriyle aynı birçok dosya olduğu tespit edilmiştir: a. Disk üzerinde oluģturulma tarihi saat 19;35;26 olan (1) İKK/2004/YEDEK/Gelenler/İzmir/ekim raporu.doc (2) İKK/2004/YEDEK/Gelenler/İzmir/kasım raporu.doc (3) İKK/2004/YEDEK/PLAN Hazırlık/EGAYDAAK/Bilgi.doc b. Disk üzerinde oluģturulma tarihi saat 19;35;27 olan (1) İKK/2004/YEDEK/Çalışma/BİLGİ NOTU/ EK-D.doc (2) İKK/2004/YEDEK/Çalışma/tevkif tebliği.doc (3) İKK/2004/YEDEK/Çalışma/tevkif tebli EK.doc (4) İKK/2004/YEDEK/ PLAN Hazırlık/EGAYDAAK/ÇGBilgiNotu.doc (5) İKK/2004/YEDEK/ PLAN Hazırlık/EGAYDAAK/ÇGrubuPer.doc (6) İKK/2004/YEDEK/ PLAN Hazırlık/EGAYDAAK/Toplantı Tutanğı.doc (7) İKK/2004/YEDEK/ PLAN Hazırlık/EGAYDAAK/Saha_EKİ.doc c. Ayrıca disk üzerinde oluģturma tarihi saat 19;17;52 olan 2 adet dosya tespit edilmiģtir; (1) İKK/Öğrenci Tefriki/Özel Öğrenci Tefriki Hakkında.doc (2) İKK/Öğrenci Tefriki/ülkü öztürk hakkında.doc (3) Listelenen bu dosyaların sahibi sistemde ön tanımlı BUILTIN/Administrators grubudur. Bu dosyaların iģletim sistemi özellikleri kullanılmadan, uzaktan yükleme veya diskin bağlı olduğu sistemden sökülüp baģka bir sisteme takılarak kopyalanarak disk üzerinde doğrudan oluģturuldukları tespit edilmiģtir. Tespitleri yer almaktadır. m. TÜBĠTAK BilirkiĢi Raporu, Arsenal BilirkiĢi Raporu, Donanma Komutanlığı BilirkiĢi Raporu ve Tevfik Koray PEKSAYAR BilirkiĢi Raporu birlikte değerlendirildiğinde; 08 Nisan 2004 tarihinde bu hard diske kaydedilmiģ gibi görünen iddianamede hakkımda dijital delil olduğu iddia edilen dijital verilerinde içinde bulunduğu davalarda konu edilen dijital veriler; aslında 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra, yani 5 nolu hard disk, bağlı olduğu bilgisayardan sökülüp 9

10 hurdaya ayrıldıktan sonra; sistem saati geriye alınmıģ baģka bir bilgisayara ikincil disk olarak bağlanarak kaydedildiği tespit edilmiģtir. Burada saydığım tüm raporlar bu sahteciliği kanıtlamaktadır. n. Sonuç olarak TÜBİTAK Raporu; (1) Dijital verilerin ancak yardımcı delil olabileceğini, (2) Dijital verilerin aidiyetinin tespit edilebilmesi için oluģturuldukları bilgisayardaki izlerinin araģtırılması gerektiğini, (3) 5 numaralı hard diske hurdaya ayrıldığı, 28 Temmuz 2009 tarihinden sonraki bir tarihte, sistem saati geriye çekilmiģ bir bilgisayardan veri aktarıldığı konularını tespit etmiģtir. Bu rapor; diğer bilirkiģi raporları ile birlikte değerlendirildiğinde ve tanık ifadeleri dikkate alındığında: hakkımda delil olduğu iddia edilen dijital verilerin hem delil olarak kullanılamayacağını ve hem de bu dijital verilerin sistem saati geriye alınmıģ Ģüpheli bir bilgisayardan yüklendiğini açıklayarak masumiyetimi kanıtlamıģtır. 3. TALEPLER; - BilirkiĢi Heyetinin Mahkeme Huzuruna çağrılarak, raporunu Mahkeme Heyeti önünde açıklamasını ve raporda müphem olarak görünen konular hakkında soracağımız soruları cevaplamasını, - 5 Nolu hard diskte iddianamede suç unsuru teģkil ettiği değerlendirilen Dijital Verilerin Mahkeme huzurunda, bilirkiģi heyetinin katılımıyla tek tek incelenmesini, - Beraatımı talep ediyorum. 27 Ocak 2014 Ümit METĠN 10

12/02/2013. Sayın Av. Murat ERGÜN,

12/02/2013. Sayın Av. Murat ERGÜN, 12/02/2013 Sayın Av. Murat ERGÜN, 15/01/2013 tarihli ek inceleme talebiniz üzerine, T.C. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2009/191 dosya numarasıyla görülmekte olan davaya delil 5 numaralı sabit disk

Detaylı

EK 1 Sayısal Verilerin Özel İncelemesi - Dosya İncelemesi

EK 1 Sayısal Verilerin Özel İncelemesi - Dosya İncelemesi EK 1 Sayısal Verilerin Özel İncelemesi - Dosya İncelemesi Özel inceleme 1. İKK/Amiral Listesi1.xls 2. İKK/2004/TARD.DOC 3. İKK/2004/YEDEK/Çalışma/HBfilo-Yassıada,İmralıada.doc 4. İKK/2004/YEDEK/Çalışma/Hrp.Ak.

Detaylı

Söz konusu hata, ayrıntısı incelenen İKK ve İKK/GENKURBSKTAKDİMİ dizinleriyle ilgili bulguda yapılmıştır.

Söz konusu hata, ayrıntısı incelenen İKK ve İKK/GENKURBSKTAKDİMİ dizinleriyle ilgili bulguda yapılmıştır. 13/5/2012 Sayın Av. Murat ERGÜN, 30/4/2012 tarihli inceleme talebiniz için, T.C. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2009/191 dosya numarasıyla görülmekte olan davaya delil 5 numaralı sabit disk üzerinde

Detaylı

İnceleme sonucunda bu raporda ayrıntılı olarak anlatılan bulgulara ulaşılmıştır.

İnceleme sonucunda bu raporda ayrıntılı olarak anlatılan bulgulara ulaşılmıştır. 17/5/2012 Sayın Av. Ali Sezenoğlu, 25/4/2012 tarihli inceleme talebiniz için, T.C. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010/283 görülen davaya delil olan 5 numaralı sabit disk üzerinde dosya ve dizin

Detaylı

T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. (CMK 250. Madde ile Yetkili Bölümü) BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. (CMK 250. Madde ile Yetkili Bölümü) BİLİRKİŞİ RAPORU 16/06/2010 T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA (CMK 250. Madde ile Yetkili Bölümü) BİLİRKİŞİ RAPORU İlgi: a) Başsavcılığınızın 18/05/2010 gün ve 2010/185 sayılı faks yazısı b) TÜBİTAK UEKAE Md.lüğünün

Detaylı

Tarafıma yöneltilen suçlamaların hiç birini kabul. Üzerime atılı suçu işlemedim, ş işlemekş için bir kastım, düşüncem dahi olmadı.

Tarafıma yöneltilen suçlamaların hiç birini kabul. Üzerime atılı suçu işlemedim, ş işlemekş için bir kastım, düşüncem dahi olmadı. HASAN ÖZYURT 1 2 Tarafıma yöneltilen suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçu işlemedim, ş işlemekş için bir kastım, düşüncem dahi olmadı. 3 EK-D.doc EK-İ.doc Aksaz1.doc Kontrol,İzmir

Detaylı

18/09/2013. Sayın Av. Kemal Yener SARAÇOĞLU,

18/09/2013. Sayın Av. Kemal Yener SARAÇOĞLU, 18/09/2013 Sayın Av. Kemal Yener SARAÇOĞLU, İnceleme taleplerinize ilişkin, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2010/xxx numaralı soruşturmasına delil olan sabit disk imajındaki dosya disteminin 2. bölümü

Detaylı

İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2010/283 E İSTANBUL/12.10.2010 İSTEMDE BULUNAN SANIK VEKİLİ : ÇETİN DOĞAN : Av. Celal ÜLGEN ve Av. Hüseyin ERSÖZ DAVACI : K. H. KONU : Klasörler

Detaylı

2/7/2012. Sayın Av. Ali Sezenoğlu,

2/7/2012. Sayın Av. Ali Sezenoğlu, 2/7/2012 Sayın Av. Ali Sezenoğlu, 10/6/2012 tarihli inceleme talebiniz için, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ele geçirilen ve T.C. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2010/283 dosya numarasıyla görülen

Detaylı

: Av. Hüseyin ERSÖZ. Eski Büyükdere Cad. No: 22. Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul. Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18

: Av. Hüseyin ERSÖZ. Eski Büyükdere Cad. No: 22. Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul. Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18 Av. Hüseyin ERSÖZ Eski Büyükdere Cad. No: 22 Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18 İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SORUŞTURMA NO : 2011/108558

Detaylı

Adli Analiz İşlemlerine Başlamak

Adli Analiz İşlemlerine Başlamak Adli Analiz İşlemlerine Başlamak Bu belge Harun ŞEKER tarafından adli analiz işlemlerine hazırlık konusunda yazılmıştır. Yazarın ismine sadık kalınmak şartı ile izinsiz olarak kopyalanabilir veya yayımlanabilir

Detaylı

V-YARGILAMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDA TOPLANAN DELİLLER:

V-YARGILAMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDA TOPLANAN DELİLLER: Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 6. Bölümü yer almaktadır. V-YARGILAMANIN

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

KURUM AĞLARINI ÖNEMLĠ ZARARLI YAZILIM SALDIRILARINDAN KORUMA. Osman PAMUK

KURUM AĞLARINI ÖNEMLĠ ZARARLI YAZILIM SALDIRILARINDAN KORUMA. Osman PAMUK KURUM AĞLARINI ÖNEMLĠ ZARARLI YAZILIM SALDIRILARINDAN KORUMA Osman PAMUK Ġçerik Giriş Örnek Zararlı Yazılımlar Conficker Stuxnet Önemli zararlı yazılım sızma noktaları ve korunma yöntemleri Taşınabilir

Detaylı

İstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı na

İstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı na İstanbul 13 ncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı na (CMK 250 nci Madde İle Görevli) Esas No : 2010/106 Talepte Bulunan Sanık : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606 Müdafiiler : Avukat Cahit Karadaş-

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

VIRTUALIZATION SANALLAŞTIRMA

VIRTUALIZATION SANALLAŞTIRMA VIRTUALIZATION SANALLAŞTIRMA EĞİTMEN AD SOYAD : FAHRETTİN ERDİNÇ TECRÜBE : 17 YIL OKUL : 1995 DEÜ ELK-ELKTR MÜH. BİLİMSEL AKADEMİ KİMDİR? BİLİMSEL AKADEMİ, 1996 YILINDAN BERİ EĞİTİM KONUSUNDA FAALİYET

Detaylı

Windows 2000 veya XP kurarken dosya sistemini seçmeniz gerekir. Ya FAT32 dosya sistemini kullanırsınız ya da NTFS.

Windows 2000 veya XP kurarken dosya sistemini seçmeniz gerekir. Ya FAT32 dosya sistemini kullanırsınız ya da NTFS. Windows 2000 veya XP kurarken dosya sistemini seçmeniz gerekir. Ya FAT32 dosya sistemini kullanırsınız ya da NTFS. NTFS'nin FAT32'ye göre sağladığı bir çok avantajı vardır. Diski daha verimli kullanır.

Detaylı

ADLİ BİLGİSAYAR İNCELEME UZMANLIĞI PROGRAMI

ADLİ BİLGİSAYAR İNCELEME UZMANLIĞI PROGRAMI ADLİ BİLGİSAYAR İNCELEME UZMANLIĞI PROGRAMI EĞİTİMİN AMACI İnceleme ve Soruşturmalarda görev yapacak olanların adli bilişim konseptini anlayarak, uygulanan iş akışlarını konsepte uygun hale getirmelerini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Balyoz Davasının niçin çöktüğünü 10 soruyla anlattı Tarih : 27.01.2014 Çöktüğü kesinleşen bu dava yok hükmünde sayılmalı, yargılanan herkes

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı anısına iki

Detaylı

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012)

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) 1 İçindekiler 1. MĠNĠMUM SĠSTEM GEREKSĠNĠMĠ... 3 2. KURULUM ÖNCESĠ DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER... 3 3. NETCAD 6 GIS KURULUMU... 3 a. TEKLĠ KURULUM... 4 i. HASP Driver Kurulumu...

Detaylı

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı.

Hüseyin Yıldırım Danıştay şemasına Aslı gibidir' imzası atmıştı. Sahte Danıştay suikastı şeması, kumpas olduğu ortaya çıkan İstanbul ve İzmir Askeri Casusluk davaları Bu üç davanın altında Genelkurmay eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ve Deniz Binbaşı Hüseyin Yıldırım

Detaylı

Birinci Balyoz iddianamesinin temeli, bir gazeteciye gönderilen bir bavuldan çıkan CD lerdir.

Birinci Balyoz iddianamesinin temeli, bir gazeteciye gönderilen bir bavuldan çıkan CD lerdir. UMUT ORAN 02.4.2012 1. BAŞLANGIÇ Değerli Arkadaşlar, CHP Özel yetkili mahkemelerde süren davaları takip etmektedir. Ergenekon, ODA TV, Balyoz ve Şike davaları için Genel Başkanımız belli arkadaşlarımızı

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 8.1 Windows Server 2012 R2 Windows 7 SP1 Windows

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORU SORUŞTURMA KONUSU OLAY : İstanbul 13 üncü Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250.madde ile yetkili) nin 06 Aralık 2010 tarihli ve 2010/1003 Arama, El Koyma ve İnceleme Kararına istinaden

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU Soruşturma No : 2010/23077 Dosya Teslim Tarihi : 25.05.2010 Verilen Süre : 1 ay Rapor Tarihi : 06.07.2010 I- İNCELEME KONUSU, YÖNTEMİ VE İLGİLİ MEVZUAT

Detaylı

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü. REHBERLİK SERVİSİ BİLGİ İŞLETİM SİSTEMİ (RESBİS v2)

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü. REHBERLİK SERVİSİ BİLGİ İŞLETİM SİSTEMİ (RESBİS v2) T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü REHBERLİK SERVİSİ BİLGİ İŞLETİM SİSTEMİ (RESBİS v2) Her hakkı mahfuzdur. Kayseri/Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YAZ SAATİ UYGULAMASININ SÜRDÜRÜLMESİNE DAİR KILAVUZ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YAZ SAATİ UYGULAMASININ SÜRDÜRÜLMESİNE DAİR KILAVUZ Değişiklik Numarası: İlk Sürüm 26/10/2016 1. UYGULAMA Resmi Gazetede yayınlanan 7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı kararname ile; MADDE 1 (1) Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ Pek çok kullanıcı, bilgisayarını virüsten koruma ya da bilgisayarına bulaşmış virüsü temizleme çabaları ile dönülmez zarar noktalarına gelebilmektedir. Bu nedenle; Bilgisayar virüsünün

Detaylı

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ

BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ VİRÜS Virüsler en genel ifade ile bilgisayarınıza, programlarınıza, dosyalarınıza değişik şekillerde zarar verebilen, düzgün çalışmalarını engelleyen bilgisayar programlarıdır. Virüsler

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Ek Uygulama 1: Windows 7 Güncelleme İşlemleri

Ek Uygulama 1: Windows 7 Güncelleme İşlemleri Ek Uygulama 1: Windows 7 Güncelleme İşlemleri Windows 7 Denetim Masası ndan (1) ve (2) numaralı ekranlardaki kırmızı işaretli komutları kullanarak işletim sisteminin güncelleştirme paketlerini denetleyerek

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

Windows XP, NT4/2000 Repair Disk aracını ASR: Automated System Recovery Wizard ile değiştirdi.

Windows XP, NT4/2000 Repair Disk aracını ASR: Automated System Recovery Wizard ile değiştirdi. Windows XP, NT4/2000 Repair Disk aracını ASR: Automated System Recovery Wizard ile değiştirdi. Uzun zamandır kullandığınız bir bilgisayarı henhangi bir sebeple formatlayıp tekrar kurulum yapmak işkence

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na Suç Duyurusunda Bulunan : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK TCKN :18689107606 5 No lu L Tipi C. İ.K. C Blok No:9 SİLİVRİ/ İSTANBUL Şüpheliler :1- Celalettin CERRAH - Suç Tarihinde

Detaylı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA Av. Hüseyin ERSÖZ Eski Büyükdere Cad. No: 22 Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18 16 Ocak 2014 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SOR. NO

Detaylı

ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette

ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette 2009/ Esas ÜSKÜDAR... İŞ MAHKEMESİ NE Davalı Vekili Davacı :.. : Av. Aytekin TETİK Av. Ahmet AYDIN Adres Antette : Şişli İstanbul Konu : Duruşmadan evvel sunacağımız tanık listesinin kabulü talebiyle 13.10.2010

Detaylı

VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI

VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI VISUAL BASIC DE İŞLETİM SİSTEMİ DENETİM KOMUTLARI VE FONKSİYONLARI Visual basic kodları yazılırken, yapılması istenen işlerin yanı sıra sistem ile ilgili bazı işlerin yapılması da (klasör oluşturma silme,

Detaylı

Fiziki Varlık Yönetimi Kilometre Kontrol Modülü Kullanıcı Kitabı

Fiziki Varlık Yönetimi Kilometre Kontrol Modülü Kullanıcı Kitabı Fiziki Varlık Yönetimi Kilometre Kontrol Modülü Kullanıcı Kitabı Fiziki Varlık Yönetimi - Kilometre Kontrol Modülüne Genel Bakış Şirket içerisindeki motorlu taşıtların kilometre kayıtları ve araç tahsis

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

: Av. Hüseyin ERSÖZ. Eski Büyükdere Cad. No: 22. Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul. Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18

: Av. Hüseyin ERSÖZ. Eski Büyükdere Cad. No: 22. Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul. Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18 Av. Hüseyin ERSÖZ Eski Büyükdere Cad. No: 22 Park Plaza Kat: 11 Maslak 34398 Sarıyer Istanbul Tel: 0 (212) 345 06 06 Pbx Fax: 0 (212) 345 06 18 ASKERİ YARGITAY BAŞKANLIĞI'NA SUNULMAK ÜZERE GENELKURMAY

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR. İmage nedir?

İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR. İmage nedir? İMAGE (SİSTEM GÖRÜNTÜSÜ) ALMA VE YÜKLEME NASIL YAPILIR İmage nedir? Sistem yüklemelerini en kolay ve en hızlı şekilde yapmak için kullanılan yöntemlerden biridir. Format atılan bir bilgisayara önce işletim

Detaylı

Linux Ubuntu Kurulumu

Linux Ubuntu Kurulumu Linux Ubuntu Kurulumu Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Bahar Yarıyılı https://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=kurulum https://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=ubuntu_linux_kurulum_rehberi Öğr.Gör.Murat

Detaylı

JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI

JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI WINDOWS TA JAL IN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI JAL derleyicisi aslında Jal.exe isimli tek bir dosyadan oluşur. Jal.exe derleyici programı, yazılan JAL programı

Detaylı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, ilimiz Derince ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde faaliyet göstermektedir.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, ilimiz Derince ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, ilimiz Derince ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde faaliyet göstermektedir. Telefon & Faks : 0(262) 229 0706 e-posta:kocaeli155@egm.gov.tr siber.kocaeli@egm.gov.tr

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

3G KONTROL MADDELERİ İÇERİK:

3G KONTROL MADDELERİ İÇERİK: 3G KONTROL MADDELERİ İÇERİK: KURULUMDA SORUN OLUġMASI DURUMUNDA YAPILACAK KONTROLLER... 2 USB MODEM ARAYÜZÜ AÇILDI FAKAT BAĞLANTI KURULAMIYORSA;... 3 VERĠ BAĞLANTISI YAPILAMIYOR VEYA ĠNTERNETE BAĞLANIP

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ŞEHİT FEHMİ BEY ORTAOKULU

ŞEHİT FEHMİ BEY ORTAOKULU ŞEHİT FEHMİ BEY ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 VE YAZILIM 2 3 İÇİNDEKİLER Bilgisayar virüsü nedir? Virüslerin zararı nelerdir? Virüsler bilgisayara nasıl bulaşır? Bilgisayarda virüs olduğu nasıl anlaşılır?

Detaylı

Network üzerinde MATLAB kurulması

Network üzerinde MATLAB kurulması Network üzerinde MATLAB kurulması MATLAB&Simulink www.figes.com.tr Bir network üzerinde MATLAB ın kurulmasına başlanmadan önce bir network lisansı açılması ve bunun için de kurulum yapılacak sunucunun

Detaylı

TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1

TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1 TAPU VERİ SAYISALLAŞTIRMA YAZILIMI KURULUM DÖKÜMANI Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı Page 2 Bu

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 2.9 02/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 5 1... 6 2 UYGULAMASINI KULLANABİLMEK İÇİN GEREKENLER... 7 3 HAZIRLANMASI...

Detaylı

Yerel Ağlarda Port 139 ve Saldırı Yöntemi

Yerel Ağlarda Port 139 ve Saldırı Yöntemi Yerel Ağlarda Port 139 ve Saldırı Yöntemi Merhaba arkadaşlar. Gerek kitap hazırlığında olmam, gerekse de işlerimin oldukça yoğun olmasından dolayı, bir süredir makale yayınlayamadım. Bu süre boşluğunu

Detaylı

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU EK-1 Sayın..(1).(2) nin.(3) tarih ve..(4) sayılı yazısı ile.(5) dığı iddiasıyla. (6) hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr

Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Bilişim Suçları ve Adli Bilişim Semih DOKURER semih.dokurer@kpl.gov.tr Sunum Planı Bilgisayar Suçları Bilişim Suçları ile Mücadele Adli Bilişimi Digital Delil Adli Bilişim Süreçleri Bilişim Suçları Yöntemler

Detaylı

İnceleme sonucunda bu raporda ayrıntılı olarak anlatılan bulgulara ulaşılmıştır.

İnceleme sonucunda bu raporda ayrıntılı olarak anlatılan bulgulara ulaşılmıştır. 13/07/2013 Sayın Av. Hüseyin ERSÖZ, Bilimsel inceleme talebiniz için, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan 2010/34 esas sayılı davaya kanıt olan ÇYDD Kadıköy Şubesi 40 GB Sığalı Maxtor

Detaylı

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım, baskılarınızı yaparken %50 ye, ve hatta resimsiz yazdırma seçeneğini kullandığınızda çok daha fazlasına varan tasarruf yapmanızı sağlar. Sadece tek bir

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 2.1 24/02/2015 İÇİNDEKİLER 1 1. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNE YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER... 3 2. PORTAL ÜYELİK İŞLEMLERİ... 5 3. NBS PROGRAMINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER... 7 1 Bu

Detaylı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı

Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı Dijital Varlık Yönetimi Yardım Dokümanı İçindekiler Dijital Varlık Nedir?...2 BÖLÜM-1 Dijital Varlık Ekleme...3 Dijital Varlık Bilgi Alanı... 3 Yayın Alanı... 5 BÖLÜM-2 Dijital Varlık Güncelleme... 6 Yeni

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

SİBER ESPİYONAJ FAALİYETLERİ VE TÜRKİYE

SİBER ESPİYONAJ FAALİYETLERİ VE TÜRKİYE SİBER ESPİYONAJ FAALİYETLERİ VE TÜRKİYE Türkiye, finansal amaçlı yapılan saldırıların yanı sıra konumu itibariyle Siber Espiyonaj faaliyetlerinin de hedefi oluyor. Özellikle bölgesel dinamiklerin ve politik

Detaylı

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016]

BIR ERP E-FATURA MODÜLÜ [BIR YAZILIM LTD. 2004-2016] GİRİŞ İÇİNDEKİLER BIR e-fatura Modülü, BIR ERP yazılımının bir alt bileşenidir. Asıl işlevi ERP kullanıcılarımızın Satış ve Satınalma Yönetim işlevlerini yerine getirirken çalıştıkları kurumların e-fatura

Detaylı

İşletim Sistemleri. Discovering Computers Living in a Digital World

İşletim Sistemleri. Discovering Computers Living in a Digital World İşletim Sistemleri Discovering Computers 2010 Living in a Digital World Sistem Yazılımı Sistem yazılımı, bilgisayar ve aygıtlarının çalışmasını kontrol eden ve sürdüren programlardan oluşur. İşle;m sistemleri

Detaylı

Hoşgeldiniz DİBBYS. Yeni Özellikler ve Faydaları

Hoşgeldiniz DİBBYS. Yeni Özellikler ve Faydaları Hoşgeldiniz DİBBYS Yeni Özellikler ve Faydaları DİBBYS Nedir? DİBBYS, daha önce Diyanet İşleri Başkanlığınca geliştirilen IKYS,EHYS,RTBYS,DHYS,MIKKYAS,Ortak Yetki uygulamalarının tek sistem haline getirilmesiyle

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın.

Dava Yönetİm Paketİ. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi. Uçtan uca dava yönetimi. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova teknolojisiyle hukuki süreçlerinizi hızla sonuca ulaştırın. İnnova Hukuk Yönetim Sistemi Dava Yönetİm Paketİ Büyümesini sürdüren kurumların artan hukuki takiplerinde yeni yardımcısı olacak Dava

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Adli Bilişim İnceleme Bulguları 2017/148 E

Adli Bilişim İnceleme Bulguları 2017/148 E 1 Adli Bilişim İnceleme Bulguları 2017/148 E Tuncay Beşikçi 31 Ekim 2017 Tuncay Beşikçi 2 Adli Bilişim Mühendisi Londra Middlesex Üniversitesi Adli Bilişim Mühendisliği 1. sınıf onur derecesi Sertifikalı

Detaylı

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006)

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) Firmanız, birden çok kurum veya kuruluşun şartnamelerini takip etmek zorunda ise geliştirmiş olduğumuz Şartname Takip Programı mızı kullanarak bu bilgilerinizi yönetebilirsiniz.

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Mali Mühür Cihazı başvurusu adresinden yapılmaktadır. Başvuru ve cihazın kullanım bilgileri aşağıdaki gibidir.

Mali Mühür Cihazı başvurusu  adresinden yapılmaktadır. Başvuru ve cihazın kullanım bilgileri aşağıdaki gibidir. e-defter, e-fatura ve e-arşiv Fatura Uygulamaları e-defter 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-18.htm)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/ IX TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) Karar Tarihi: 1/3/2017 R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/2017-30015 Başvuru Numarası : 20 î 4/17143

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI Kurulum Aşamaları: 1. Java Kurulumu 2. E-imza Sürücülerinin İndirilmesi 3. Kart Okuyucu Kurulumu 4. Akıllı Kart Kurulumu 5. Sertifikayı Kullanıma Açma Bilgisayarların

Detaylı

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II KISA ÖZET

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

SkyStar3 USB 2.0 Box 64 bit BDA Sürücü Kurulumu

SkyStar3 USB 2.0 Box 64 bit BDA Sürücü Kurulumu SkyStar3 USB 2.0 Box 64 bit BDA Sürücü Kurulumu Hazırlayan aqua ver. 2.0121018 Müşteri istek ve talepleri Windows 7 x64 işletim sistemi üzerinde yoğunlaştığından sürücü kurulumu sadece bahsi geçen işletim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DASDIFFUSION DEPARTMENTAL EDITION 1. FAZ TARAMA PC KURULUM KILAVUZU Hazırlayan: DAS A.Ş. 1 S a y f a D A S R & D Amaç ve Kapsam Bu doküman ile, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı