ĠSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA"

Transkript

1 ĠSTANBUL 12. AĞIR CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA DOSYA NO : 2010/34 27 OCAK 2014 SANIK KONU : Ümit METİN : Talepler 1. TÜBİTAK; 5 Numaralı Hard Diske ait 20 Ocak 2014 tarihli Dijital Adli Analiz Raporu nda Mahkemenin sorduğu sorulardan sadece bir kısmına açık cevap vermiş, bir kısmını üstü örtülü cevaplamış, bir kısım sorulara ise cevap vermemiştir. 2. Bahse konu raporda tespit edilen hususlar şunlardır: a. Adli Bilişimde dijital delil bölümünde (sf.8) Dijital deliller dava ve soruģturmalarda destekleyici delil olarak kabul edilmektedirler beyanı evrensel standardı göstermektedir. Bu davanın iddianamesinde hakkımda dijital verilerden başka delil yoktur. Bu davada TÜBİTAK Raporu nda açık olarak belirtilen evrensel kurala aykırı olarak yargılanmaktayım. b. Adli Bilişimde dijital delil bölümünde (sf.6) Bir dijital verinin belli bir bilgisayar kullanıcısına aidiyeti konusunda; ilgili dijital verinin bilgisayarda oluģturulduğu çeģitli izler, üst veriler, ilgili dijital veriyi çalıģtıran bilgisayar programında oluģan kayıt verileri ve bu programın bilgisayarda yüklü olan diğer program ve uygulamalarla olan iliģkisine dair kayıt verileri analiz edilerek yorum yapılır. Tespiti yer almaktadır. Bu rapora göre; bir dijital verinin üst veri bilgisinde bir kimsenin isminin yazması bu dijital verinin o kişiye ait olduğunu göstermez, ancak, anılan kişinin bilgisayarının incelenip, bilgisayarda o dijital veriye ait iz bulunması durumunda anılan dijital verinin kimin hazırladığı tespit edilebilir. c. 5 nolu hard disk için muhtemel üretim tarihi Ekim 2003 olarak bulunmuştur. Bu hard disk hizmete sokulmasından Temmuz 2005 tarihine kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nda Mehmet Ali ŞEN astsubay tarafından ve Temmuz 2005-Nisan 2008 arası Donanma Komutanlığı MEBS Başkanlığı nda yine Mehmet Ali ŞEN Astsubay tarafından ve 01 Mayıs Temmuz 2009 arası İstihbarat Başkanlığı nda Erdinç 1

2 YILDIZ astsubay tarafından kullanılmıştır. Bu hard diski 01 Mayıs 2008 tarihi öncesinde kullanan Astsb. Mehmet Ali ġen 15 Ekim 2012 tarihinde mahkeme huzurunda yaptığı tanıklık esnasında Ġstihbarat BaĢkanlığına teslim etmeden evvel formatlandığını açıklamıģtır. Bu formatlama yapılma işlemi Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı Birikişi Raporunda ve Adli Bilirkişi Tevfik Koray PEKSAYAR ın 10 Mayıs 2012 tarihli bilirkişi raporunda da yer almaktadır. Astsubay Mehmet Ali ŞEN in Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından tarihinde alınan ifadesinde Astsubay Mehmet Ali ŞEN Ben de diğer tahsis edilen bilgisayarlara yapıldığı gibi bilgisayarı vermeden önce formatlayarak bilgisayarı Ġstihbarat ġubede görevli Erdinç YILDIZ astsubaya teslim edildi. demiştir. TÜBİTAK Raporunda sf.13 te Bu bilgiler ışığında diske imaj kopyalaması yapılmadıysa, sistem saati olan bir bilgisayarda biçimlendirildiği (formatlandığı), ardından WINDOWS XP işletim sisteminin kurulması esnasında kullanıcıya sorulan tarih ve saatin kurulumu yapan kullanıcı tarafından düzenlendiği anlaşılmaktadır tespiti yapılmıştır. Raporun 12. Sayfasında ĠĢletim Sistemi Kurulum Zamanı: 09 Nisan 2008 saat olarak tespit edilmiştir. Bu tespitlere göre; anılan hard disk 09 Nisan 2008 tarihinde iģletim sistemi kurulmadan önce formatlanmıģtır. TÜBİTAK Raporuna göre; Mart 2003 tarihine kadar oluşturulmuş olan dosyalar(sf arası), 08 Nisan 2004 tarihinde hepsi aynı anda hard diske kopyalanmış gözükmekte, ancak bu dosyaların hard diskte hiç açılmadığı rapordan anlaşılmaktadır. Anılan raporda bu dosyaların silinmediği de görülmektedir. Eğer bu dosyalar 08 Nisan 2004 tarihinde bu hard diske yüklendiyse bu hard disk 2008 yılında formatlandıktan sonra hiç silinmemiģ gibi nasıl görünebilir? Bu durum; ancak TÜBĠTAK Raporu nda da belirtildiği gibi anılan hard diskin; sistem saati geriye çekilmiģ bir bilgisayara bağlanarak, bu dijital verilerin 5 numaralı hard diske aktarılması ile mümkündür. Hakkımda delil olduğu iddia edilen tüm dijital veriler 5 numaralı hard diske kötü amaçlı kiģiler tarafından bu Ģekilde yüklenmiģtir. ç. Raporun 15 ve 16. Sayfalarında: Sabit diskin ilk bölümünde bulunan iģletim sisteminde açılan doküman izleri başlıklı bölümde: Bu bağlamda, disk üzerinde bulunan işletim sisteminde bir dokümanın açıldığına dair iz bulunmaması o dokümanın hiç açılmadığını göstermez. Bu, disk üzerindeki işletim sisteminin aktif 2

3 olarak çalıştığı durumda o dokümanın açılmadığını gösterir. Raporun 3. Klasöründe Sayfasında İşletim Sisteminde Açıldığına Dair İzler Bulunan Dokümanlar başlığı altında verilen listede iddianamede benimle ilgili olduğu iddia edilen dijital verilerin hiçbirisi bu listede yer almamaktadır. Bunun anlamı bu veriler bu hard disk üzerindeki iģletim sistemi ile hiç açılmamıģtır. d. Raporun 20. Sayfasında Bulgulara Dayalı Değerlendirmeler başlığı altında Bölüm de açıklandığı üzere bazı dosyaların (Diskin Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubede kullanıldığı bilgisayarda son erişim tarihi) tarihinden sonra, sistem saati daha eski olan bilgisayardan aktarıldığı değerlendirilmektedir. Bu bilgiler ıģığında kullanıcının dosya alıģveriģi yaptığı bilgisayarlar arasında, yukarıdaki laboratuar çalıģmalarında gösterildiği gibi sistem saatleri güncel olmayan bilgisayarların olma ihtimali vardır. Sonucuna ulaşılmaktadır. Burada hangi dijital verilerin bu özellikte olduğu ya da davalara konu olan 144 dijital verilerin bu listede olduğu bilgisine yer verilmemiştir. Ancak, Arsenal ve PEKSAYAR raporlarında bu dijital verilerin isimleri açıklanmıştır ve iddianamede yer alan benimle ilgili olduğu iddia edilen dijital veriler bu listeye dahildir. e. Raporun 25. Sayfasında NTFS dosya sisteminde zaman bilgileri başlığı altında NTFS dosya sistemi, dosyaların zaman bilgilerini çeşitli kurallara göre güncellemekte ve bu güncellemeler sonrasında dosya oluşturma zamanı, değiştirme zamanı, erişim zamanı sıralaması değişebilmektedir. Bu tarihler sıralı olmak zorunda değildir. Bu nedenle bilgisayarda normal bir kullanıcı davranışıyla oluşturulan bir dosyanın değiştirme zamanı, oluşturma zamanından eski olabilir. Örnek vermek gerekirse, NTFS dosya sistemi bulunan bir bilgisayarda oluşturduğumuz bir dosya, bulunduğu bir klasörden başka bir klasöre kopyalandığında dosyanın oluşturma zamanı kopyalama işleminin yapıldığı zaman olacaktır. Bu işlem dizisine göre değiştirme zamanı, oluşturma zamanından eski olacaktır. Sonucuna varılmıştır. Davalara konu olan dijital verilerin zaman bilgileri incelendiğinde Son DeğiĢtirme Zamanı hem OluĢturma Zamanından hem de MFT Girdisi DeğiĢim Zamanından daha küçük bir tarihtir. OluĢturma Zamanı, Son EriĢim Zamanı ve MFT Girdisi DeğiĢim Zamanı tüm dosyalar için aynı tarih değeridir. Dava konusu dosyaların yer aldığı 2004 klasörünün OluĢturma Zamanı 18 Ağustos 2004, Son DeğiĢtirme, Son EriĢim ve MFT Girdisi DeğiĢim Zamanı ise hepsi aynı tarih olmak üzere 08 Nisan 2004 tür klasörünün içinde yer aldığı ĠKK 3

4 klasörünün zaman bilgilerine bakıldığında OluĢturma tarihinin 06 Mayıs 2008, Son DeğiĢtirme, Son EriĢim ve MFT Girdisi DeğiĢim Zamanı ise hepsi aynı tarih olmak üzere 08 Nisan 2004 tür. Buradan şu sonuç ortaya çıkmaktadır: (1) 2004 klasörü görünürde 18 Ağustos 2004 tarihinde İKK Klasörü içinde oluşturulmuş ve her nasılsa 08 Nisan 2004 tarihinde son kayıt yapılmıştır. Oysa İKK Klasörünün Oluşturma Zamanı 06 Mayıs 2008 dir. Bu durum çelişki yaratmaktadır. (2) 2004 klasörünün Son Değiştirme, Son Erişim ve MFT Girdisi Değişim Zamanları da Oluşturma Zamanından 4 ay önce 08 Nisan 2004 tür. Oysaki NTFS nin çalışma biçiminden dolayı; ilk defa 18 Ağustos 2004 tarihinde oluşturulan bir klasöre son kayıtların dört ay önce yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Benzer şekilde bir klasör yaratılmadan önce MFT Girdisinde de değişiklik söz konusu olamaz. (3) Dava konusu dosyaların NFTS zaman bilgilerine bakıldığında MFT Girdisi Değişim Zamanlarına göre bu dosyalar 2004 klasörü oluşturulmadan yaklaşık 3 dakika önce 2004 klasörünün altına kopyalanmış görünmektedir. (4) Sonuç olarak davaya konu dijital verilerin TÜBİTAK Raporunun 20. ve 27. Sayfasında tespit edildiği üzere kullanıcının dosya alıģveriģi yaptığı bilgisayarlar arasında sistem saatleri güncel olmayan bilgisayarlar arasında yapıldığı kesindir. f. Raporun 27. Sayfasında İncelemeye konu olan sabit diskin DATA etiketine sahip ikinci bölümü MFT kayıtlarındaki: MFT kayıt sırası, MFT güncelleme kayıt sırası, logfile sıra numarası ve MFT kayıtlarındaki zaman üst verileri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, ilgili disk bölümüne, tarihinden sonra dosya aktarıldığı değerlendirilmektedir. SİSTEM isimli bölümün dosya sistemi üst verileri incelendiğinde ise diskteki WINDOWS XP işletim sisteminin son olarak tarihinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunlar, diskin iģletim sisteminin son kullanma tarihinden sonra baģka bilgisayarda ikincil disk olarak kullanıldığını göstermektedir. Bölüm de açıklandığı üzere kullanıcının veri alışverişi yaptığı bilgisayarlar arasında sistem tarihi güncel olmayan bilgisayarların bulunması muhtemeledir. Dosya sistemi üst verileri incelendiğinde de tarihinden sonra sabit diskin ikincil disk olarak kullanıldığı bilgisayarın sistem tarihlerinin tarihinden geride olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlarına ulaşılmaktadır. 4

5 Bilirkişinin haklı ve bilimsel gerçeklere uygun tespitinin kamuoyuna açıklanmayan tek kısmı, bu dijital verilerin, davalarda aleyhimize kullanılan 144 dijital veri olduğu ve bu dosyaların tarihinden sonra 5 numaralı hard diske sistem saati değiştirilmiş bir bilgisayardan kopyalandığıdır. g. Raporun 29. Sayfasında İncelenen 5 no lu sabit diskte dosyaların sahiplik bilgisi incelendiğinde bazı dosyaların Builtin/Administrators kullanıcısına ait olduğu görülmektedir. Sonucuna ulaşılmıştır. Raporun 14. Sayfasında ise incelenen hard diskin SİSTEM isimli ilk bölümünde var olan kullanıcılar sıralanmaktadır. Bu kullanıcılar arasında Builtin/Administrator kullanıcısı yoktur. Raporun 28. Sayfasında MSWin-5 isimli bulguda Builtin/Administrators kullanıcısının Windows 2000 Server ya da Windows 2003 Server da olduğu incelenen hard diskin işletim sistemi olan Windows XP de olmadığı tespitine yer verilmektedir. Bu raporda iddianamede yer alan hakkımda delil olduğu iddia edilen dijital verilerin Builtin/Administrators isimli bu kullanıcıya ait olup olmadığına ilişkin bir bilgi mevcut değildir. Donanma Komutanlığı nın 14 Ocak 2011 tarihli ve Tevfik Koray PEKSAYAR ın 10 Mayıs 2012 tarihli raporlarda hakkımda delil olduğu iddia edilen dijital verilerin Builtin/Administrators kullanıcısı tarafından bu hard diske yüklendiği tespit edilmiģtir. Sonuç olarak Builtin/Administrators kullanıcısı, incelenen hard diskin tarihinden sonra dosya aktarımı için ikincil disk olarak kullanıldığı, sistem tarihi güncel olmayan bilgisayarda kullanılan kullanıcı bilgisidir. Dolayısıyla bu davada hakkımda suç delili olduğu iddia edilen dijital verilerin sahte oldukları çok açıktır. ğ. Raporun 30. Sayfasında MICROSOFT OFFICE PROGRAMI ÖZELLİKLERİ başlığı altında; Microsoft Office yazılımı ile oluşturulmuş bir dijital dosyanın hangi bilgisayarda oluştuğunun tespiti için yalnızca üst verilerin incelenmesi yeterli olmayacaktır. Bazı dijital dosyalar oluşturdukları bilgisayara ait Bilgisayara Adı, MAC Adresi gibi verileri saklarlar. Bu gibi üst verilerin kullanılıyor olması incelemesi yapılan dijital dosyanın hangi bilgisayarda oluşturulduğuna dair fikir verecektir. Dijital dosyaların hangi bilgisayarda açıldığı ve düzenlendiği ile ilgili ilave bilgilere gerek duyulursa belgelerin düzenlendiği işletim sisteminde kurulu olan yazılımların sürümlerine ve yakın geçmişte açılmış dosya izlerine (recent dokuments) de bakılabilir. 5

6 Bilirkişilerin raporunda belirtmediği bir diğer gerçek ise: dava konusu dijital verilerde herhangi bir MAC adres bilgisine rastlanmamıģ olduğudur. Oysaki 5 numaralı hard disk üzerinde mevcut, Builtin/Administrators kullanıcısına ait olmayan birçok MS Office dosyasında 5 numaralı hard diskin kullanıldığı bilgisayara ait olduğu değerlendirilen B B6 adlı MAC adresi mevcuttur. (Donanma Komutanlığı Bilirkişi raporu sf.6) h. Raporun 32. Sayfasında Office dokümanlarının üst verileri dosyayı işleyen yazılımın atayacağı değerlere sahip olur. Bir Office dosyası Microsoft Office yazılımları dıģında baģka bir uygulama ile de değiģtirilebilir ve düzenlenebilir. Bilgisini vermektedir. Bu durumu, yargılamalar esnasında 02 Mayıs 2012 tarihinde yapılan duruşmada mahkeme huzurunda hayali bir site olan Şen Yuva sitesinin bahar şenlikleri hazırlıkları konusunda hayali isimler kullanarak 2023 yılına ait 40 adet dijital veriyi üstveri bilgileri ve içerikleri dâhil 3 dakika gibi kısa bir sürede oluşturarak ispatlamıştım. Aynı veya benzer programlarla bizim isimlerimizi kullanıcı adı olarak yazıp 2003 yılına veya 2008 yılına ait dijital verilerin kolayca oluşturulabileceği aşikârdır. TÜBĠTAK raporu bu sahteciliğin yapılabileceğini açık ve net bir Ģekilde ortaya koymuģtur. ı. Bu bilgiye paralel olarak 68. Sayfada Laboratuar çalışmaları sonucunda Microsoft Office programı tarafından oluşturulan dosya iç üst verilerinin (düzenleme kaydı, belgenin revizyon sayısı, son on kullanıcının listesi, yazdırma tarihi vb.) farklı durumlar incelenmiştir. Bu durumların normal kullanıcı davranışları ile oluşabileceği görülmüştür. İncelenen sabit diskteki Microsoft Office dokümanlarında da olan bu gibi dosya iç üst verilerinin normal kullanıcı davranışları çerçevesinde olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmalar sadece üst verilerle sınırlı olarak yapılırsa Microsoft Office programının normal kullanım ve belge üretim süreci dışında oluşturulmuş dosyaların tespiti mümkün değildir. Ancak, Microsoft Office Word dosyalarının binary formatında Word Document Stream olarak adlandırılan bölgenin başındaki FIB bloğundaki 3CA ve 3D adreslerindeki veri, bahse konu word belgesinin nasıl oluşturulduğu bilgisini vermektedir. Bu yöntemle yapılan analiz neticesinde; ODTÜ bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporun 8. Sayfasında 113 dosyanın, Microsoft Office programının normal kullanım ve belge üretim sürecinden farklı bir süreçten geçtiği ve bu süreçte değiģtirilmiģ olabileceği tespiti yapılmaktadır. i. TÜBİTAK Raporunun 71. Sayfasında Taterf zararlı yazılımı her çalıştırıldığında mevcut disk bölümlerinde kendi kopyasını (r6r.exe) 6

7 oluşturmaktadır. Dosya sistemi zaman üst verisinde, MFT Değiştirme zamanı üst verisinin, diğer zaman üst verilerden eski olduğu görülmektedir. Bu sebeple, zararlı yazılımın 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra takıldığı sistem saati güncel olmayan bilgisayarlardan birine de bulaştığı ve MFT değiştirme zaman bilgisinin eski tarihi gösterecek şekilde değiştiği değerlendirilmektedir. Tespiti yer almaktadır. Bu ifade virüsün bulaşma sırasına göre 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra 08 Nisan 2004 tarihli bir dosyaya bulaşmasını açıklamak için yazılmıştır. Bu da sahte dijitallerin hard disk hurdaya ayrıldıktan sıonra hard diske yüklendiğini kanıtlamaktadır. j. Bu husus Arsenal Raporu nda da dosya isimleri ile birlikte belirtilmektedir. Adli bilişim konusunda uluslararası tecrübeye sahip Arsenal firmasının hazırladığı 5 Numaralı hard disk ile ilgili 28 Mart 2012 tarihli BilirkiĢi Raporu nda; (1) 5 nolu hard disk (samsung sabit diski) Microsoft Windows XP ( Windows ) işletim sistemini ve NTFS dosya sistemini ihtiva etmektedir. NTFS, Windows tarafından kullanılan dosya ve klasörlerin kaydını tutmak için MFT (master file table) kullanır. Windows, MFT yi saklar, ancak adli bilişim araçları ile MFT ye erişmek ve çözümlemek mümkündür. Her NTFS yığını kendi MFT sine sahiptir. MFT, dosya ve klasörlerin isimleri ve çeşitli ilgili tarih ve zaman bilgilerini de içeren önemli bir hacimde üstveri ihtiva eder. Her MFT kaydına tahsis edilmiş bir kayıt numarası ile birlikte, bu kayıt numarasının tekrar kullanılıp kullanılmadığını belirleyen bir sıra numarası da vardır. Yazmaktadır. (2) Arsenal in data MFT de tespit ettiği tarih ve zaman aykırılıkları tarihleri geriye çekilmiş dosya ve klasörlerin samsung sabit diskin data bölümüne yazıldığını göstermektedir. Örneğin, Samsung sabit diskin data bölümüne en son yazılan 120 dosya ve klasör, 08 Nisan 2004 de oluşturulmuş gibi görünmektedir. Bu mümkün değildir, zira samsung sabit disk 28 Temmuz 2009 a kadar kullanımda kalmıştır ve samsung sabit disk in data bölümüne 8 Nisan 2004 de yazılan 120 dosya ve klasörden önce en son yazılan dosya ve klasörler 15 Temmuz 2009 da oluģturulmuģtur. k. Aynı husus Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı nın 14 Ocak 2011 tarihli BilirkiĢi Raporu na göre; (1) Yapılan incelemede; 5 numaralı hard disk içerisinde normal kullanıcı isimlerinden farklı bir adla (builtin/administrators) kaydedilmiş ve kullanıcı ifadelerinde 7

8 kendilerine ait olmadığı beyan edilen, görev fonksiyonlarıyla bağlantısı olmayan toplam 943 dosya ve 114 klasör tespit edilmiģtir. (2) Teknik veriler ile desteklenen bilgilere istinaden tamamının 5 numaralı hard diske 28 Temmuz 2009 sonrasında, muhtemelen sistem tarih/saati değiģtirilmiģ baģka bir bilgisayardan aktarılarak kaydedilmiģ olduğu değerlendirilen bu dosya ve klasörler manipulatif olarak nitelendirilmiģtir. l. Bu hususta 2010 yılından günümüze İstanbul Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi BilirkiĢi listesinde bilgi teknolojileri konusunda kayıtlı yeminli bilirkiģi Tevfik Koray PEKSAYAR ın 10 Mayıs 2012 tarihli bilirkişi raporunun sonuç bölümünde; (1) 5 Numaralı sabit diskin 1. bölümü olan C sürücüsünde bulunan virüs, diskin takılı olduğu sistemin başka bir sistemden her işleviyle kontrol edilmesine olanak sağladığı düşünülmektedir. a. Bulunan virüsün davranışları hakkında yapılan araştırma sonucunda söz konusu sistemin olarak tespit edilen ilk bulaşma tarihinden, son kullanıldığı tarih olan tarihine kadar büyük olasılıkla dışarıda bulunan ve tespiti mümkün olmayan herhangi bir sistemden idare edilebildiği, sisteme işletim sistemi özellikleri ve işletim sistemi müdahalesi dışında kalan, sistem seviyesinde dosya kopyalama dahil, işlemler yapılabileceği tespit edilmiştir. Diskin 2. bölümü olan D sürücüsünde sistem saatinin geri alınması veya baģka bir yöntemle tarih değiģikliği yapılarak kopyalama iģlemiyle oluģturulan dosya ve dizinler bulunduğu tespit edilmiģtir. b. Bu tarih manipülasyonunun bir başka ispatı da D: sürücüsündeki r6r.exe virüs dosyasının sisteme ilk bulaģma tarihi olmasına ve virüs sistem her açılıģında kendini güncellemesine rağmen, yapılan analizde son eriģim ve değiģiklik tarihinin olmasıdır. r6r.exe sisteme bulaştığında, sistem kayıt defterine herhangi bir dizine her girişte kendisini çalıştıracak şekilde bir kayıt yazar. Ayrıca sistem üzerinde çalışmasının devamlılığını sağlamak için kendisinin kopyasını çıkarır. D: sürücüsünde bulunan r6r.exe de kendi kopyasını çıkarmıģ, ancak zaman manipülasyonu dolayısıyla oluģturulma zamanı halini almıģtır. c. Kopyalamanın diskin başka bir sisteme takılarak yapıldığı düşünüldüğünde, r6r.exe nin oluşturulma zamanının halini alması, r6r.exe nin bu tarihi gösterecek şekilde kendisini güncellediğini ve dolayısıyla kopyalamanın yine 8

9 Windows kurulu bir sistemle yapıldığını göstermektedir. Bu tarih bilgisi ıģığında, tarih manipülasyonuyla dosya kopyalama iģleminin tarihinin gösterecek Ģekilde yapıldığı tespit edilmiģtir. (2) İnceleme yapılan dosyalar arasında disk üzerinde oluşturulma tarihi birbiriyle aynı birçok dosya olduğu tespit edilmiştir: a. Disk üzerinde oluģturulma tarihi saat 19;35;26 olan (1) İKK/2004/YEDEK/Gelenler/İzmir/ekim raporu.doc (2) İKK/2004/YEDEK/Gelenler/İzmir/kasım raporu.doc (3) İKK/2004/YEDEK/PLAN Hazırlık/EGAYDAAK/Bilgi.doc b. Disk üzerinde oluģturulma tarihi saat 19;35;27 olan (1) İKK/2004/YEDEK/Çalışma/BİLGİ NOTU/ EK-D.doc (2) İKK/2004/YEDEK/Çalışma/tevkif tebliği.doc (3) İKK/2004/YEDEK/Çalışma/tevkif tebli EK.doc (4) İKK/2004/YEDEK/ PLAN Hazırlık/EGAYDAAK/ÇGBilgiNotu.doc (5) İKK/2004/YEDEK/ PLAN Hazırlık/EGAYDAAK/ÇGrubuPer.doc (6) İKK/2004/YEDEK/ PLAN Hazırlık/EGAYDAAK/Toplantı Tutanğı.doc (7) İKK/2004/YEDEK/ PLAN Hazırlık/EGAYDAAK/Saha_EKİ.doc c. Ayrıca disk üzerinde oluģturma tarihi saat 19;17;52 olan 2 adet dosya tespit edilmiģtir; (1) İKK/Öğrenci Tefriki/Özel Öğrenci Tefriki Hakkında.doc (2) İKK/Öğrenci Tefriki/ülkü öztürk hakkında.doc (3) Listelenen bu dosyaların sahibi sistemde ön tanımlı BUILTIN/Administrators grubudur. Bu dosyaların iģletim sistemi özellikleri kullanılmadan, uzaktan yükleme veya diskin bağlı olduğu sistemden sökülüp baģka bir sisteme takılarak kopyalanarak disk üzerinde doğrudan oluģturuldukları tespit edilmiģtir. Tespitleri yer almaktadır. m. TÜBĠTAK BilirkiĢi Raporu, Arsenal BilirkiĢi Raporu, Donanma Komutanlığı BilirkiĢi Raporu ve Tevfik Koray PEKSAYAR BilirkiĢi Raporu birlikte değerlendirildiğinde; 08 Nisan 2004 tarihinde bu hard diske kaydedilmiģ gibi görünen iddianamede hakkımda dijital delil olduğu iddia edilen dijital verilerinde içinde bulunduğu davalarda konu edilen dijital veriler; aslında 28 Temmuz 2009 tarihinden sonra, yani 5 nolu hard disk, bağlı olduğu bilgisayardan sökülüp 9

10 hurdaya ayrıldıktan sonra; sistem saati geriye alınmıģ baģka bir bilgisayara ikincil disk olarak bağlanarak kaydedildiği tespit edilmiģtir. Burada saydığım tüm raporlar bu sahteciliği kanıtlamaktadır. n. Sonuç olarak TÜBİTAK Raporu; (1) Dijital verilerin ancak yardımcı delil olabileceğini, (2) Dijital verilerin aidiyetinin tespit edilebilmesi için oluģturuldukları bilgisayardaki izlerinin araģtırılması gerektiğini, (3) 5 numaralı hard diske hurdaya ayrıldığı, 28 Temmuz 2009 tarihinden sonraki bir tarihte, sistem saati geriye çekilmiģ bir bilgisayardan veri aktarıldığı konularını tespit etmiģtir. Bu rapor; diğer bilirkiģi raporları ile birlikte değerlendirildiğinde ve tanık ifadeleri dikkate alındığında: hakkımda delil olduğu iddia edilen dijital verilerin hem delil olarak kullanılamayacağını ve hem de bu dijital verilerin sistem saati geriye alınmıģ Ģüpheli bir bilgisayardan yüklendiğini açıklayarak masumiyetimi kanıtlamıģtır. 3. TALEPLER; - BilirkiĢi Heyetinin Mahkeme Huzuruna çağrılarak, raporunu Mahkeme Heyeti önünde açıklamasını ve raporda müphem olarak görünen konular hakkında soracağımız soruları cevaplamasını, - 5 Nolu hard diskte iddianamede suç unsuru teģkil ettiği değerlendirilen Dijital Verilerin Mahkeme huzurunda, bilirkiģi heyetinin katılımıyla tek tek incelenmesini, - Beraatımı talep ediyorum. 27 Ocak 2014 Ümit METĠN 10

V-YARGILAMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDA TOPLANAN DELİLLER:

V-YARGILAMANIN YENİLENMESİ AŞAMASINDA TOPLANAN DELİLLER: Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 6. Bölümü yer almaktadır. V-YARGILAMANIN

Detaylı

DELİLLERİN TARTIŞILMASI DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ:

DELİLLERİN TARTIŞILMASI DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ: Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 7. Bölümü yer almaktadır. DELİLLERİN

Detaylı

ĠSTANBUL 16 NOLU CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞI NA

ĠSTANBUL 16 NOLU CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞI NA ĠSTANBUL 16 NOLU CEZA MAHKEMESĠ BAġKANLIĞI NA Dosya No :2011/14 Esas Ġddianame No:2011/425 Sanık :Hanefi AVCI Konu : Davaya Dosyasında Bulunan Dijital Word dosyaları hakkında Tubitak da çalıģan uzmanların

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 2015/143

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 2015/143 Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 3. Bölümü yer almaktadır. 63-)SANIK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 9. Balyoz Kumpası Şehitleri... 15. Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17. Balyoz Kumpası Süreci... 47

İÇİNDEKİLER. Önsöz... 9. Balyoz Kumpası Şehitleri... 15. Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17. Balyoz Kumpası Süreci... 47 İÇİNDEKİLER Önsöz... 9 Balyoz Kumpası Şehitleri... 15 Balyoz Kumpası İzdüşümü... 17 Balyoz Kumpası Süreci... 47 Balyoz Kumpası İstatistikleri... 129 Balyoz Kumpası Cezası Onananlar... 131 Balyoz Kumpası

Detaylı

T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü)

T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK'nın 250. Maddesi İle Yetkili Bölümü) TUTUKLU İŞ Soruşturma No : 2010/105 Esas No : 2012/238 İddianame No : 2012/180 İ D D İ A N A M E İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 2015/143

T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2014/188 Esas - 2015/143 Gerekçeli kararın sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle UYAP'a tek parça halinde atılamadığından 7 (yedi) ayrı parça halinde atılmış olup, bu parçada gerekçeli kararın 2. Bölümü yer almaktadır. III)SANIK

Detaylı

Semih Dokurer Ekin Gönenç Hovsep Payel Fehmi Ünsal Özmestik Özge Demirel Halil Öztürkci Su Dilara Alioğlu Göksu Avcılar. 1 Adli Bilişim Dergisi

Semih Dokurer Ekin Gönenç Hovsep Payel Fehmi Ünsal Özmestik Özge Demirel Halil Öztürkci Su Dilara Alioğlu Göksu Avcılar. 1 Adli Bilişim Dergisi 1 Adli Bilişim Dergisi Adli Bilişim Dergisi bir Adli Bilişim Derneği yayınıdır Semih Dokurer Ekin Gönenç Hovsep Payel Fehmi Ünsal Özmestik Özge Demirel Halil Öztürkci Su Dilara Alioğlu Göksu Avcılar 2

Detaylı

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ ALMANAC-PRO YAZILIM SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve İletişim Bilgileri İşbu sözleşme (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), aşağıda Firma ve Müşteri olarak tanımlanan ve Sözleşmenin

Detaylı

T.C. İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI

T.C. İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI T.C. İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2010/283 CELSE NO :75 CELSE TARİHİ :19.01.2012 BAŞKAN :ÖMER DİKEN 33944 ÜYE :MURAT ÜRÜNDÜ 40001 ÜYE :AYTEKİN

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ALANINDA DİJİTAL DELİL, DELİL KARARTMA VE DELİL TOPLAMA DOÇ. DR.

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ALANINDA DİJİTAL DELİL, DELİL KARARTMA VE DELİL TOPLAMA DOÇ. DR. T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ BİLİŞİM ALANINDA DİJİTAL DELİL, DELİL KARARTMA VE DELİL TOPLAMA DOÇ. DR. HARUN ARTUNER HAZIRLAYAN AYKUT ÖZDEMİR ANKARA-2015 ADLİ BİLİŞİM ALANINDA

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARINA İLİŞKİN DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ. An Overview of Methods of Obtaining Evidence on Cyber Crimes

BİLİŞİM SUÇLARINA İLİŞKİN DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ. An Overview of Methods of Obtaining Evidence on Cyber Crimes BİLİŞİM SUÇLARINA İLİŞKİN DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ An Overview of Methods of Obtaining Evidence on Cyber Crimes Hüseyin ÇAKIR* Mehmet Serkan KILIÇ" ^ Özet Adti bilişim, gerek ülkemiz

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

KTU SBE Sos. Bil. Derg. 2014, (8): 323-341 İNTERNET ORTAMINDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ. VIOLATION of PERSONAL RIGHTS on the INTERNET

KTU SBE Sos. Bil. Derg. 2014, (8): 323-341 İNTERNET ORTAMINDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ. VIOLATION of PERSONAL RIGHTS on the INTERNET KTU SBE Sos. Bil. Derg. 2014, (8): 323-341 323 İNTERNET ORTAMINDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ ÖZ Ali Haydar DOĞU 1 Bu çalışmada; internet kullanımının her geçen gün arttığı gerçeğinden hareketle sınırı ve

Detaylı

IMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER KURUMSAL YÖNETİM ARAŞTIRMASI

IMKB DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER KURUMSAL YÖNETİM ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER A METODOLOJİ... 1 B İMKB ŞİRKETLERİNİN GENEL YAPISI... 4 C KURUMSAL YÖNETİM ANALİZ RAPORU... 5 I.BÖLÜM PAY SAHİPLERİ... 5 A PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ... 6 B ÖZEL DENETÇİ TALEBİ HAKKI...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu

KAMU ihale KURUMU. Faaliyet. Raporu KAMU ihale KURUMU 2002 2014 Faaliyet Raporu 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler... 15 1.1. Misyon Ve Vizyon... 15 1.2. Temel İlkeler... 15 1.3. Görev, Yetki Ve Sorumluluklar... 15 1.4. Kuruma İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi?

Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Temmuz 2013 İçindekiler Önsöz Ticarette yeni dönem: E-fatura E-fatura uygulaması kapsamında yer alıyor olabilirsiniz! Entegrasyon

Detaylı

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 1 Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Dilek YÜKSEL CİVELEK Hamide KARAHAN TURAN Eylül 2010 01 Eylül 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir)

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir) T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (SUE) (Nitelikli Elektronik Sertifika İçindir) SÜRÜM :03 TARİH :12.10.2012 1. GİRİŞ...7 1.1. GENEL BAKIŞ...7 1.2. DOKÜMAN ADI VE TANIMI...7 1.3.

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ Ömer TEKELİ Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü 1. Giriş İnternet dünya çapında birçok bilgisayar ve bilgisayar ağlarının birleşiminden

Detaylı

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde)

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) Mehmet TAŞTAN Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 208/233) VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) 208 Mehmet TAŞTAN Konya

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

YÜCE DİVAN KARARI (TÜRK MİLLETİ ADINA)

YÜCE DİVAN KARARI (TÜRK MİLLETİ ADINA) YÜCE DİVAN KARARI (TÜRK MİLLETİ ADINA) Esas Sayısı : 2004/4 (Yüce Divan) Karar Günü : 5.10.2007 Başkanvekili Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye : Haşim KILIÇ : Sacit ADALI : Fulya KANTARCIOĞLU : Ahmet

Detaylı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA ŞİKAYET EDEN : Aziz Yıldırım VEKİLLERİ : Av. Deniz Tolga Aytöre Av. Abdurrahim Erol Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Recep Peker Cad Kadıköy/İstanbul ŞÜPHELİLER : 1.-

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi 0

Karadeniz Teknik Üniversitesi 0 0 İ Çİ NDEKİ LER ORACLE VM VIRTUALBOX... 2 KURULUM VE RESİMLİ ANLATIM... 2 WINDOWS XP PROFESSIONAL KURULUMU... 4 1 ORACLE VM VIRTUALBOX Sanal işletim sistemi kurmak için ideal bir program. Sanallaştırma

Detaylı