TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEKTÖRÜNDE SAMSUN İLİ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEKTÖRÜNDE SAMSUN İLİ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEKTÖRÜNDE SAMSUN İLİ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Osman SAMSUN * Ferhat KALAYCI ** Sabri BİLGİN *** Necati SAMSUN **** Giriş Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrilmiş olup, 7200 km kıyı şeridine ve zengin deniz su ürünü potansiyeline sahiptir. Buna km uzunluğundaki akarsu ve toplam hektarlık göl, gölet ve baraj gölleri alanı eklendiğinde, su ürünü yönünden ülkemizin potansiyel zenginliği daha da belirginleşmektedir. Balıklar, daha geniş kapsamıyla su ürünleri kıyısal kesimlerde yer aldıkları ülkelerin, açık denizde ise her ülkenin yararlanmasına açıktır. Yine her ülkenin canlı kaynakları da, ülke insanları için ortak mal niteliğindedir. Balıkçılıkla uğraşan ve konuyla ilgilenenler, ne kadar yoğun avcılık yapılırsa ürünün de o oranda azaldığını görmüşlerdir. Bu nedenle birçok ülke, devlete ait araştırma birimleri kurmuşlar ve istihdam edilen araştırmacılar balık stoklarının biyolojisi ve populasyon dinamiğini ve bu arada da bunların uluslar arası bölüşümü konularında çalışmalar yapmışlardır. Balıkçılık sektörünün denetim altına alınması ve en uygun yönetilmesi, canlı kaynaklarının iyi izlenmesi ve ölçülmesi yanında av araç ve gereç teknolojisinin amaca uygun olarak geliştirilmesi ve çok iyi kullanılmasına bağlıdır. Bu gelişim içinde daha fazla verim elde etmek yerine, deniz ve iç sularda yapılan avcılıkta mümkün olan ölçüde ekonomik bireyleri avlamak, her balığa en az bir defa üreme şansı vermek, yavru bireylerin yaşamasını sağlamak stoklar için çok önemlidir (İbrahim Erkoyuncu, 1995: 5). Aşırı ve bilinçsiz avcılık nedeniyle giderek azalan balık stoklarının korunması ve geliştirilmesi için av araçlarının stoka zarar vermeden en etkin avlamayı sağlayacak özellikte olması gerekmektedir. * Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi ** Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi *** Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi **** Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi 549

2 Bu çalışma ile Samsun balıkçılarının mevcut potansiyeli, sorunları ve bunların yasal zeminlerde uygulamaya yönelik olarak çözümlenebilmesi amacıyla, çeşitli araştırmalarımızın ışığında, bilimsel olarak getirilen öneri ve çözüm yolları Samsun Kamuoyunun gündemine sunulmak istenmiştir. 1. Genel Bilgiler Samsun ili, Karadeniz sahil şeridinin orta bölümünde Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin Karadeniz e döküldükleri deltalar arasında yer almakta olup, Km² lik bir yüz ölçüme sahiptir. Coğrafi konum olarak kuzey enlemleri, ve doğu boylamları arasındadır. Kuzeyinde Karadeniz in yer aldığı ilimizin komşuları; doğusunda Ordu, batısında Sinop, güneyinde Tokat ve Amasya, Güney batısında ise Çorum illeridir. Karadeniz deki Su ürünleri potansiyelinden en fazla istifade eden Türkiye de son yıllarda Türkiye dışındaki ülkelerden, özellikle Tuna ve Denieper gibi akarsulardan kaynaklanan ve balık yumurtlama bölgelerini menfi yönde etkileyen deniz kirliliğinin pek çok ekonomik su ürünleri stoklarının etkilenmesi nedeniyle, Karadeniz den istihsal edilen toplam su ürünleri miktarında önemli azalmalar olmuştur (Özdamar ve Samsun, 1993: 109). Su ürünleri üretiminde avcılık yoluyla elde dilen su ürünleri miktarı ton olup toplam üretimin % 82 sini oluşturmaktadır. Avcılık yoluyla elde edilen bu miktarın % 96 sını deniz balıkları oluşturmaktadır. Avlanan deniz balıklarının tonu (%73,7) Karadeniz den elde edilmekte ve bunun büyük bir bölümünü başta hamsi olmak üzere pelajik balıklar oluşturmaktadır. Ülkemizde trol tekne sayısı 538, trol-gırgır tekne sayısı 146 olmak üzere toplam 684 adet trol avcılığı yapabilecek tekne mevcuttur. Bu sayının 365 adedi (%53,4) Karadeniz de bulunmaktadır (DIE, 2004:17). Foto 1-2. Dip trolü teknesi ve donanımları. Samsun gerek deniz ve gerekse iç su balıkçılık potansiyeli bakımından Türkiye nin önemli illerinden biridir. Kıta sahanlığının 550

3 uygunluğu nedeniyle Dip trol balıkçılığının, buna bağlı olarak da orta su trol balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı Karadeniz deki tek ilimizdir. Baraj Gölleri, Lagün Gölleri ve akarsularının fazla olması yönünden, iç su balıkçılığı bakımında da önemli bir yere sahiptir. Samsun balıkçılık açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Kuzey Karadeniz kıyılarından başlayan hamsi akınının Sinop tan sonra hemen Samsun a yönelmesi avcılık bakımından büyük avantajlar sağlamaktadır. Avlanma mevsiminin başında Samsun bölgesi hamsi akınına uğramaktadır. Bu akın geçmişte yakalanan hamsinin hayvan yemi olarak kullanımı için işlenmesine neden olmuş ve bu amaçla halen faaliyetlerini sürdüren üç işletme teşvik alarak kurulmuştur. Mevsimine göre Samsun bölgesinden yakalanan ticari açıdan önemli balıkların, ülkenin her yerine ulaştırılarak insan tüketimine sunulması ile Samsun ekonomisine ve ülke beslenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Samsun da 522 adet deniz ve 237 adet iç su olmak üzere toplam 759 adet balıkçı teknesi bulunmaktadır. Deniz teknelerinin 122 adedi 12 metreden büyük, 400 adedi 12 metrenin altında boydadır. 12 metreden büyük olanların 34 adedi Trol, 2 adedi Gırgır ve 86 adedi Trol-Gırgır ruhsatından oluşmaktadır (Anonim, 2005a:6) ve 2003 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde 1800 avcılık ruhsatlı gerçek kişi ve 627 gemi ile toplam dolar ihracat gerçekleştirilerek ekonomiye büyük katkı sağlamıştır (Anonim, 2005a: 5). Samsun ilinin 2003 yılı su ürünleri varlığı; deniz ürünleri kg, kültür balıkçılığı ürünleri kg ve tatlı su ürünleri kg olmak üzere toplam kg. dır (Anonim, 2005b: 59). Deniz balıkçılığı dışında Samsun daki akarsular, büyük baraj gölleri (Hasan ve Suat Uğurlu, Altınkaya) ve deltalardaki büyük balık alanları tatlı su balıkçılığı için büyük fırsatlar yaratmaktadır (Anonim, 2005c: 28). Foto Gırgır tekneleri ve donanımları Özellikle son yıllarda Samsun bölgesinde trol balıkçıları, iki tekne ile çekilen ortasu trolü avcılığına yönelmektedirler. Orta su trolleri dip 551

4 trolleri kadar dibe hakim değildir. Balığın hareket durumuna bağlı olarak hem dip, hem de üst su seviyelerine çıkma özelliğine sahiptir. Foto 5-6. Samsun bölgesindeki orta su trol tekneleri. Türkiye kıyılarında sadece Samsun bölgesinde yapılan çift tekne ile orta su trol avcılığı, bölgenin balık ihtiyacının ve balık unu yağı fabrikalarının hammadde ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir balıkçılık faaliyetleri gerçekleştirmektedirler. Orta su trolleriyle özellikle nisan ve mayıs aylarında en çok çaça balığının avlandığı ve hemen, hemen tamamının balık unu ve yağı fabrikalarına ham madde olarak gönderildiği görülmüştür (Samsun ve diğ., 2006: 71) 1997 yılına kadar büyük bir kısmı hamsiden sağlanan hammadde ihtiyacı, bölgede yaygınlaşan iki tekne ile ortasu trol avcılığı yoluyla çaça balığına kaymaktadır. Özellikle av sezonun bittiği mayıs ayında, ortasu trolü ile çaça avcılığının serbest olması balık unu yağı fabrikalarının bu aylarda bile çalışmasına katkı sağlamaktadır (Ferhat Kalaycı ve diğ., 2005: 9). 2. Materyal ve Yöntem Bu çalışmada, Samsun bölgesini de içeren Karadeniz in detaylı özelliklerini gösteren Satalayt deniz haritalarının bazı bölümleri, fotoğraf haline getirilerek değerlendirme ve karşılaştırmalarda kullanılmıştır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğünün, çeşitli amaçlar için temin ettiği su ürünleri kaynaklarına ilişkin verilerle (Anonim, 2005a:6), DİE nin yıllık istatistikleri kullanılmıştır (DİE, 2004:17). Samsun Ticaret ve Sanayi Odası raporu (Anonim, 2005b: 59), bölgeye ilişkin sosyal, ekonomik kalkınma ve gelişmeye yönelik analizler yapan SABEK AŞ nin raporu (Anonim, 2005c:187) ile Üniversitelerimizde gerçekleştirilen araştırma sonuçları da kullanılmıştır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma kontrol Genel Müdürlüğünce yıllarında yayınlanan, Su Ürünleri Avlanma Sirkülerlerindeki Trol avcılığına ilişkin sınırlamalarda detaylı olarak değerlendirmelerde kullanılmıştır. 552

5 3. Bulgular Üç tarafı denizlerle çevrili ve geniş bir iç su potansiyeline sahip olan ülkemizde toplam adet kayıtlı balıkçı gemisi mevcut olup, bunlardan adedi (%24,7) Doğu Karadeniz de bulunmaktadır (DİE, 2004:17). Doğu Karadeniz de bulunan balıkçı teknelerinin 522 adedi (%11,38) Samsun iline bağlı ruhsatlı balıkçı teknelerinden oluşmaktadır. Ancak yakın bağlama limanlarına kayıtlı olan ve av sahalarının özelliği dolayısıyla kayıtlı olan teknelerden çok daha fazla bir miktardaki balıkçı tekneleri Samsun civarlarında yoğun olarak avlanmaktadırlar. Samsun a bağlı 522 adet ruhsatlı balıkçı tekneleri 8 farklı bağlama limanına kayıtlı olup, bunlardan 192 adet ile en çok Samsun merkeze kayıtlıdır. (Anonim, 2005a:6), (Tablo 1) Samsun limanına kayıtlı ve avcılık ruhsatı olan, 12 metreden küçük balıkçı tekneleri, genellikle küçük balıkçı olarak tanımlanıp, yaygın olarak, fanyasız ve fanyalı ağlarla, demersal (mezgit, barbun, kalkan, izmarit, iskorpit, vs) ve pelajik (istavrit, tirsi, lüfer, palamut, vs) balıkları avlamaktadır. Ayrıca belirli zamanlarda algarna ile ve dalarak deniz salyangozu, nargile ve direçle kum midyesi avcılığı yapmaktadırlar. Bu balıkçı teknelerinde, avlandıkları balıkların türüne ve mevsime göre değişmekle birlikte 3 yada 5 kişi çalışmaktadır. Bu bölgede bu teknelerin sayısının 400 adet olduğu dikkate alındığında ortalama 1200 kişi geçimini denizde çalışarak sağlamaktadır. 12 metreden daha büyük balıkçı tekneleri, trol (dip ve orta su) ve gırgır olarak kullanılmaktadır. Dip trolü ile mezgit, barbunya, kalkan, kaya, köpek ve vatoz vb., gırgır ve orta su trolü ile hamsi, istavrit, çaça, lüfer ve palamut vb. gibi balıklar avlanmaktadır. Samsun bölgesinde faaliyet gösteren trollerde ortalama 5 kişi, gırgırlarda da 30 kişinin çalıştığı dikkate alındığında, bu avcılık yöntemlerinin hepsinde toplam 2000 kişinin çalıştığı ve bunların da 5 kişilik bir aileye baktığı kabul edilirse, yaklaşık kişinin deniz balıkçılığı avcılığından geçinmekte olduğu görülür. Bu miktara, karadaki balık halinde çalışanları, balık tezgâhı sahipleri ve nakliyeciler de eklendiğinde, bu sayının yaklaşık kişiyi bulacağı açıktır. Tablo 1. Samsun iline bağlı faaliyet gösteren ruhsatlı balıkçı tekneleri (Anonim, 2005a:6). 12 M DEN KÜÇÜK TEKNELER 12 M DEN BÜYÜK TEKNELER >22 OLAN 0-8 METRE 8-12 METRE METRE TEKNELER TOP. TOP. T G TG TOP T G TG TOP Alaçam(3) Bafra(15)

6 Çarşamba(60) Merkez(192) O.Mayıs(164) Tekkeköy(2) Terme(71) Yakakent(12) TOPLAM(522) Samsun un Türkiye su ürünleri üretimindeki miktarları 1999 yılından itibaren düzenli bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir (Şekil 1). Bununla birlikte %1,3 ile %4,6 arasında değişen oranlarda bir katkısının olduğu belirlenmiş olup, 2003 yılında en üst düzeye ulaşmıştır (Şekil 2). 5,0 4,0 % Payı 3,0 2,0 1,0 0, Yıllar Şekil 1. Samsun un yıllara göre Türkiye su ürünleri üretimindeki payı (DİE, 2004) 95,4% Samsun Toplam 4,6% Şekil yılına göre Samsun un Türkiye su ürünleri üretimindeki payı (DİE, 2004) Samsun, gerek dip, gerekse pelajik türlerin yoğun olarak avlandığı av sahalarına sahiptir. Karadeniz de özellikle trol avcılığına sahip olan bölgeler içerisinde Samsun, önemli bir yer tutar. Bu durum özellikle dip 554

7 balıklarının av miktarları oranının, pelajik türlere göre toplam av miktarından daha fazla bir pay edinmesine neden olmaktadır (Şekil 3). % miktar Doğu Karadeniz'deki payı Toplam Av'daki payı Hamsi İstavrit Palamut Barbunya Mezgit Kalkan Balık Türleri Şekil 3. Samsun bölgesinde avlanan bazı balık türlerinin Doğu Karadeniz ve Türkiye su ürünleri üretimindeki payı (DİE, 2004). Samsun bölgesinin çok uzun süre dip trolüne açık olması ve buradaki dip balıkları avcılığının çok yoğun olduğu, dip balıklarından mezgit ve barbunya gibi türlerin, Doğu Karadeniz deki payının % gibi yüksek bir değerde olmasından da anlaşılmaktadır. Samsun bölgesinde trol avcılığı oldukça önemli yer tutmaktadır. Günümüzde dip trolü ve orta su trolü ile ilgili sınırlamalar güncelliğini korumaktadır. Bu sınırlamalar yer ve zaman başlıkları altında değerlendirilmiştir yılında Sinop bölgesi yasağı, Kastamonu ili Cide Köpekkaya Burnu ile Sinop Gerze Çayağzı arası ve Samsun Çaltı Burnundan Gürcistan a kadar ki bölgeler olarak değiştirilip, yasak bölge genişletilmiştir yılında ise, Samsun Çaltı Burnu, Samsun-Ordu il sınırına çekilerek yasak bölge daraltılmıştır yılında Sinop ili İnce Burun ile Gerze Çay ağzı arası yasaklanmış ve eski yasak bölge daraltılmıştır yılında Sinop İnce Burnu sınırı, biraz daha batıya kaydırılarak Sinop Ayancık Usta Burnu olarak genişletilmiştir. Her türlü trol yasaklarına Zonguldak Ereğli Balıkçı Barınağı ile Sakarya Akçakoca Balıkçı Barınağı arasında kalan karasularımızda eklenerek, trolcülerin av sahaları biraz daha daraltılmıştır yılında Zonguldak bölgesi yasağı, Ereğli Balıkçı barınağı ile Bartın ili Amasra ilçesi Dikili Burnu arası olarak değiştirilmiştir yılında her türlü trol yasağı, Samsun ili liman fenerinden Gürcistan sınırına kadar olarak değiştirilmiştir yılında ise Doğu Karadeniz Bölgesi yasağı, Samsun-Ordu il sınırı olarak doğuya kaydırılmıştır. Bu bölge yasağı 1 Eylül 2004 yılında yürürlüğe giren 36/1 numaralı Su Ürünleri Sirkülerine 555

8 kadar devam etmiş, o tarihte, Samsun-Ordu il sınırı biraz daha doğuya çekilerek Ünye ilçesi Taşkana Burnu olarak değiştirilmiştir. Buna ilaveten Sinop un batısında ki İnce Burun ile Ayancık Usta Burnu arası dip trolüne açılmıştır. Görüldüğü gibi dip trolüne getirilen yer sınırlamalarında, yıldan yıla büyük farklılıklar olmuştur. Ayrıca, Tablo 2 den de görüleceği üzere tarihleri arasında, zaman yasakları da yıllar içerisinde farklılıklar göstermektedir. Tablo 2. Yıllar itibariyle ( ) Karadeniz deki trol avcılığına serbest bölgelerdeki zaman yasakları (Anonim, ) Yıllar Yasak Tarih Mayıs-30 Haziran Mayıs-1 Eylül Mayıs-1 Eylül Nisan- 25 Ağustos Mayıs-25 Ağustos Mayıs-31 Ağustos Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Eylül Mayıs- 1 Ekim Haziran- 1Ekim Haziran- 1Ekim Mayıs-1 Eylül 1999 ve Mayıs- 31 Ağustos 2001 ve Mayıs- 31 Ağustos 2003 ve Mayıs- 30 Eylül 2005 ve

9 Türkiye nin Karadeniz kıyılarında gerek coğrafi konumu gerekse av sahalarının yapısı bakımından çok değişik karakterli avcılık yapılmaktadır. Şekil 8 den de görüldüğü gibi Türkiye nin kuzey batı bölgesi av sahalarının, 36/1 nolu sirkülerde belirtilen bölgeden, doğuda ise Ordu-Giresun il sınırlarına kadar olan 109 m derinliğe sahip bölgeye kadar olan sahaların trol avcılığına uygun av sahaları olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte trol avcılığı sınırlamalarının, çok uzun süre pek fazla değişmediği bu bölgede, av baskısının artmasına neden olmaktadır. Şekil 4. Satalayt üzerinde Karadeniz kıyılarının derinlik yapısı Şekil 5. Samsun Körfezi trol av sahaları 557

10 Samsun civarlarında avlanan ve işlendikten sonra ihracat yapılan 6 adet su ürünleri türü, dünyanın 7 farklı ülkesine ihraç edilmektedir (Anonim, 2005a:20) (Tablo 3). Tablo 3. Samsun dan ihracat edilen su ürünleri, miktarı ve ihraç edilen ülkeler (Anonim, 2005a:20). Cinsi G.Toplam (Kg) Ülkesi Deniz Salyangozu Eti Kore Deniz Salyangozu Eti Japonya Deniz Salyangozu Eti Çin Deniz Salyangozu Eti Tayvan Hamsi Avusturya Hamsi A.B.D. Hamsi Almanya Palamut adet Tayvan Sardalya Almanya Mezgit Almanya Palamut Almanya ÖNERİLEN BALIK SATIŞ YERLERİ ÖNERİLMEYEN BALIK SATŞ YERLERİ Şekil 6. Önerilen ve önerilmeyen balık satış yerleri. 558

11 Foto 7. Samsun Büyükşehir Balık Hali. Samsun Büyükşehir Balık Hali günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenerek, denize yakın bir bölgede, hijyen koşullara, elektronik ölçüm ve kayıt yapılabilme imkanlarıyla, yeterli soğuk zincir ve muhafaza imkanlarıyla donatılmış olarak yeniden yapılandırılmaya ihtiyaç halindedir. Balık satış yerlerinin günümüzün sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek özelliklerdeki sabit mekânlarda gerçekleşmesi tamamen yaygınlaşmamıştır. Sonuç Karadeniz, Ülkemiz Su Ürünleri Üretiminde, avcılık yoluyla elde edilen miktarın % 82 sini karşılamaktadır. Avcılık yoluyla elde edilen bu miktarın %96 sını deniz balıkları oluşturmaktadır (DİE, 2004). Avlanan deniz balıklarının tonu (%73,7) Karadeniz den elde edilmekte ve bunun büyük bir bölümünü başta hamsi olmak üzere pelajik balıklar oluşturmaktadır. Ülke balıkçılığına bu kadar büyük katkı sağlayan bölge içinde, Samsun balıkçılarının da katkısı yadsınamaz. Avlanma gücünü oluşturan teknelerin kapasite ve sayılarının artmasının tersine, Karadeniz deki komşumuz ülkelerin ekonomik münhasır karasularının sınırlarını 200 mile çıkarması bu teknelerin tamamen kendi ulusal kara sularımız içerisinde avlanmalarına neden olmuştur (Samsun, 1995a: 232). Samsun civarlarında en yoğun avcılığın yapıldığı Samsun Körfezi, av baskısının olumsuz etkilerinden fazlasıyla etkilenmektedir. Bölgede çeşitli balıklar üzerine yapılan değişik araştırmalarda bu durumun sonuçları tespit edilmiştir (Samsun, 1995b:19). Karadeniz de dip trol ağlarıyla avcılıkta dominant tür olan mezgit balığı avcılığında; genelde olduğu gibi yoğun sürü oluştuğunda ağın 559

12 torbasında tıkanma meydana geldiği için küçük balıklar avın büyük bir bölümünü oluşturur (Erkoyuncu ve diğ., 1995: 123). Karadeniz deki barbunya balığının üremesinin 2 yaş civarında olması nedeniyle büyümenin nispeten fazla olduğu 1 ile 2 yaş grubunda yapılan avcılık stoktan ekonomik olarak yararlanmayı azalttığı gibi balıkların yumurta bırakarak stokun gelişmesini sağlamadaki rollerini engellemektedir (Samsun ve Özdamar, 1995a: 95). Orta Karadeniz de dip trolüyle avlanılan mezgit, barbunya ve kalkan gibi balıklar üzerinde yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere dip trolü ile avlanılan balıkların genelde bir aşırı ve bilinçsiz avcılık baskısı altında olduğunu söyleyebiliriz (Samsun, 1995:19). Karadeniz de dip trolü avcılığına izin verilen bölgenin Orta Karadeniz olması ve bu uygulamanın yıllarca sürdürülmesi, balıkçılarımıza yoğun bir şekilde aynı avlanma sahalarını kullanmalarına neden olmuştur (Samsun ve diğ., 1994: 1011). Orta Karadeniz de yoğun olarak sürdürülen dip trolü avcılığı esnasında yan ürün olarak avlanan pisi balığının hiçbir şekilde ağ gözünden çıkıp kaçma şansı olmamaktadır. Dominant demersal tür olan mezgit balığı avlanırken sırasıyla barbunya, kaya balıkları, kırlangıç, kalkan gibi balıklar avlanmaktadır (Samsun, 1995c: 24) Karadeniz de yakalanan mahmuzlu cam gözlerin avcılığının bu balığın stokları için şimdilik ciddi bir sorun yaratmayacağı düşüncesi ile birlikte gelecek yıllarda av baskısının arttırılması ve 100 cm den daha küçük balıkların avlanması halinde ciddi problemlerin ortaya çıkabileceğini de belirtmek yararlı olacaktır (Samsun ve diğ., 1995: 34). Orta su trolünde küçük balıkların avlanması istenmiyorsa ilk çekim süresi kısa tutulup av kompozisyonuna göre avcılık düzenlenebilir. Şayet bu ilk ağdaki balıkların çoğu küçük ise stoka olan olumsuz etki gırgıra göre çok daha az olacaktır. Oysa gırgırda stokun göreceği olumsuz etki daha fazla olmaktadır (Samsun ve Özdamar, 1995b: 42) Bölgedeki avlanmanın yoğunluğuna bağlı olarak ta ortalama balık uzunluk ve ağırlıkları diğer bölgelerde yürütülen çalışmalara göre düşük bulunmuştur (Özdamar ve Samsun, 1995:138) Bilindiği üzere 1971 yılında çıkarılan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda her ne kadar 1986 yılında 2888 sayılı tadil getiren kanunla bazı düzenlemeler getirilmiş olsa da halen mevcut kanunu ilgili konuları karşılayamadığı gözlenmektedir (Samsun ve diğ. 1993: 95). Spesifik olarak 4 yıl Su Ürünleri Mühendisliği eğitimi almış ve mezun olmuş olan Su Ürünleri Mühendislerinin Balıkçı Kooperatiflerinde ve 560

13 kurulacak yeni Genel Müdürlüğün muhtelif taşra teşkilatlarında aktif olarak istihdamı yoluna gidilmesi (Samsun, 1995d: 122). Palamut özellikle Karadeniz de balıkçıların en çok gelir sağladıkları balıklar arasındadır. Yapılan bir çalışmada 1994 yılı Türkiye balık tüketiminde kişi başına 0,92 kg ile palamut tüketimi; hamsi, istavrit, alabalık, mezgit ve kefal den sonra 6. sırada yer aldığı bildirilmiştir (Samsun ve diğ., 2003: 507). Bölgenin coğrafik yapısına bağlı olarak denizdeki av sahalarının da çeşitli avlanma türlerine imkan vermesi bakımından, bölgede oldukça yoğun avcılık yapılmaktadır. Bölgede dip trolü, fanyasız ve fanyalı ağlarla demersal (mezgit, barbun, kalkan, izmarit, iskorpit, vs) ortasu trolü, gırgır avcılığı ile pelajik (istavrit, tirsi, lüfer, palamut, vs) balıkları avlamaktadır. Ayrıca belirli zamanlarda algarna ile ve dalarak deniz salyangozu, nargile ve direçle kum midyesi avcılığı yapmaktadırlar. Özellikle salyangoz avcılığı yapan balıkçılar torba boyunu 1 m den daha uzun tutarak deniz salyangozları ile aynı ekolojik ortamı paylaşan ve denizin derin alanları ile sığ alanları arasında mevsimsel göç yapan bu balıkları da avlamaya yönelmektedir (Çelik ve Samsun, 1996: 261). Değişik su ürünleri avcılığına müsait olan bölgede, buna bağlı olarak da stoklar üzerinde aşırı bir av baskısına neden olmaktadır. Bu durum ise gelecekte bölge balıkçılığı ve dolaysıyla ülke balıkçılığında büyük bir olumsuzluğa neden olacağı kesindir. Öneriler Karadeniz in dip yapısının özelliği nedeniyle, Bafra ve Çarşamba ovalarının devamı niteliğinde olan Ülkemiz Karasularının genelde 100 m derinliği aşmayacak durumda olması, bu bölgelerde dip balıkları avcılığının yapılabilmesine imkân tanıdığından, doğal olarak bu bölgelerde dip trolü avcılığı yıllardır yoğun olarak sürdürülmektedir. Ancak bu durum araştırmalarda da ortaya konulduğu gibi, su ürünleri stokları üzerinde aşırı av baskısı oluşturduğundan su ürünlerinin boyları ve av miktarlarında azalmalar söz konusudur. Orta su trolü avcılığının son yıllarda sadece Samsun bölgesinde yapılabilmesine imkân veren iznin, orta su trolü ağlarının dizaynı ve ortak bir standartlarının oluşturulması ön şartıyla, gerekli kontrol mekanizmalarının alınması ve mevcut avcılığının yapıldığı bölgelerin dışında da hem hamsi, hem de çaça balığı avcılığının yapılması yönünde desteklenmesi yararlı olabilecektir. Gırgır av teknelerinin avlanacak türlerin miktarca az ve dağınık olduğu zamanlarda ekonomik açıdan karlı olmaması nedeniyle, avcılık 561

14 faaliyetlerinde bulunmadıkları yer ve zamanlardaki hamsi ve istavrit gibi piyasada o an için önemli fiyatlarla alıcı bulabilecek bu balıkların avlanmasında, orta su trolü tekneleri önemli bir görev yapıp piyasanın balık ihtiyacını karşılayabilecektir. Bölge ve dolayısıyla ülke balıkçılığımız için çok önemli bir su ürünleri kaynağı olma durumunda olan çaça stoklarından optimum bir düzeyde yararlanılması, hem bölge balıkçıları için önemli bir gelir kaynağı hem de su ürünleri balık unu yağı fabrikalarının gereksinimi olan hammadde ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir rol oynayabilir. Samsun balık hali, gerek ortamın olumsuz fiziki şartlarından kaynaklanan, gerekse balıkların nakillerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı, büyük balıkçılık potansiyeli olan bölge için yetersiz kalmaktadır. Samsun ve çevresindeki illere hizmette büyük katkısı olan balık halinin, kullanılan malzemelerin ve ortamın daha hijyenik olmasının sağlayabileceği kapalı bir alanda oluşturulması, su ürünlerinin karaya çıkartıldığı noktaya yakın modern bir balık hali, bölge balıkçılığının gelişmesine daha büyük bir katkı sağlayacaktır. Kaynakça Anonim, ( ). Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma Kontrol Gen. Müdürlüğü. Su Ürünleri Avlanma Sirkülerleri, Ankara. Anonim, (2005a). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Samsun İl Müdürlüğü, Kontrol Şübe Müdürlüğü, 2005 Birifing Dosyası, 28 s. Anonim, (2005b). Samsun Ticaret ve Sanayi Odası İktisadi Rapor, Samsun, 161 s. Anonim, (2005c). Mevcut Durum ve Gelişme Potansiyeli Raporu, Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma Anonim Şirketi (SABEK), Ağustos 2005, 187 s. ÇELİK, Oktay., SAMSUN, O. (1996). Farklı Dizayn Özelliklerine Sahip Algarnaların Av veriminin ve Av Kompozisyonunun Araştırılması. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi. Cilt 13, Sayı DIE, (2004). Su Ürünleri İstatistikleri DİE, Yayınları, 2004, Ankara. ERKOYUNCU, İbrahim (1995). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Ders Kitabı. OMÜ, Yayınları. Yay. No: 95. Samsun, 265 s. ERKOYUNCU, İbrahim, ERDEM, Y. ve SAMSUN, O. (1995). Torba Kısmı Değişik Göz Açıklığında Olan Dip Trollerinin Av Veriminin 562

15 ve Av Kompozisyonlarının Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi. Cilt 12, No: KALAYCI, Ferhat., BİLGİN, S., SAMSUN O., SAMSUN., N. (2005). Orta Karadeniz de avlanan çaça (Sprattus sprattus phalericus RISSO, 1826) balığı stoğunun genel durumu ve balık endüstrisi içerisindeki yerinin araştırılması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül, Çanakkale SAMSUN, Osman., ÖZDAMAR, E., ARAL, O.(1994). Orta Karadeniz Trol Av Sahalarında Dip Trolü ile Avlanan Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordman, 1840) Balığının Balıkçılık Biyolojisi Açısından Araştırılması. I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5 7 Ekim Ege Üniv. Fen Fakültesi Dergisi. Seri B, Cilt: 16/1, SAMSUN, Osman, (1995a). Orta Karadeniz de Su Ürünleri Av Dönemlerinde Dip Trolleri ile Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) Balığının Av Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi. Sayı: 4, ISSN: , Isparta SAMSUN, Osman, (1995b). Orta Karadeniz de Avlanan Tirsi (Alosa pontica Eichw. 1838) Balığının Boy Ağırlık İlişkisi. Ege Üniversitesi., Su Ürünleri Dergisi, Cilt 12, No:1 2, SAMSUN, Osman, (1995c). Orta Karadeniz de Avlanan Pisi (Platicthys flesus luscus, Pallas 1811) Balığının Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Araştırılması. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, Cilt 12, No: SAMSUN, O, (1995d). Karadeniz in Ülkemiz Balıkçılığı Yönünden Önemi ve Balık Stoklarının Verimliliği ve Sürekliliğinin Korunması. Karadeniz in Kirlenmesi ve Korunması Kongresi. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayını No: 9 Trabzon, 17 Kasım SAMSUN, Osman., ÖZDAMAR, E. (1995b). Hamsi (Engraulis engrasicolus L.) Balığının Orta Su Trolü ile Avlanması Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, Cilt 12, No: SAMSUN, Osman, ÖZDAMAR, E (1995a). Samsun Körfezinde Av Sezonunda Barbunya (Mullus barbatus ponticus Es., 1927) Balığına İlişkin Bazı Populasyon Parametrelerinin Tahmini,. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Fen Dergisi, Cilt (Vol.) 5, Sayı (Num.)

16 SAMSUN, Osman, POLAT, N, ve GÜMÜŞ, A. (1995). Orta Karadeniz de Avlanan Mahmuzlu Camgöz (Squalus acanthias L., 1758) ün Boy Ağırlık İlişkisi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Cilt 12, No: SAMSUN, Osman, (1996). Sinop (Karadeniz) Zargana (Belone belone euxini Günther, 1866) Balığı Populasyonuna İlişkin ( ) Büyüme Karakteristikleri Değişimlerinin İzlenmesi. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi. Cilt No: 12, Sayı SAMSUN, Osman., KALAYCI, F., SAMSUN N., BİLGİN S. (2005) İki tekne ile çekilen orta su trolü ve gırgır avcılığının, su ürünleri stoklarının korunması ve verimi açısından karşılaştırılalı olarak araştırılması. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül, Çanakkale. SAMSUN, Osman., KALAYCI, F., SAMSUN N., BİLGİN S., (2006) Orta Karadeniz de İki Tekne ile Çekilen Orta Su Trolünün Av Verimi ve Av Kompozisyonunun Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Araştırma Fonu Proje No: SSÜ 094 Sonuç Raporu. Ocak 2006, Sinop, 97 s. SAMSUN Necati, SAMSUN, O., KALAYCI, F., BİLGİN S, (2003). Sinop yöresinde küçük balıkçılar tarafından avlanan palamut (Sarda sardra Bloch, 1758) balığının av kompozisyonu ve et veriminin araştırılması, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ. (Baskıda ÖZDAMAR, Emin., SAMSUN, O. (1993). Çevresel Kaynaklardan Su Ürünlerinin Kullanımında Gerekli Unsurlar. Türk Devletleri Arasında 2.İlmi İşbirliği Konferansı. Alma-Ata, Kazakistan Haziran ÖZDAMAR, Emin, SAMSUN, O. ve ARAL, O. (1993). Karadeniz Balıkçılığının Problemleri ve Çözüm Önerileri. I. Su Ürünleri Sempozyumu. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü, Erzurum, Haziran ÖZDAMAR, E. SAMSUN, O (1995). Samsun Körfezindeki mezgit (Gadus merlangus euxinus Nord., 1840) Stokunda bazı populasyon dinamiği parametrelerinin tahmin. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Fen Dergisi, Cilt ( Vol. ) 5, Sayı (Num. )

DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ

DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ ÖZET Yakup ERDEM 1, Süleyman ÖZDEMİR 2, Ercan ERDEM 1, Zekiye BİRİNCİ

Detaylı

Karadeniz de Orta Su Trolü İle Avlanan Pelajik Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri ve Avcılık Verilerinin İncelenmesi

Karadeniz de Orta Su Trolü İle Avlanan Pelajik Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri ve Avcılık Verilerinin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 487-493 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

Doğu Karadeniz de Av Sezonunda Avlanılan Hamsi

Doğu Karadeniz de Av Sezonunda Avlanılan Hamsi DOĞU KARADENİZ DE 2009-2010 AV SEZONUNDA AVLANILAN HAMSİ BALIĞI NIN (Engraulis encrasicolus (L., 1758)), POPULASYON PARAMETRELERİ VE HEDEF DIŞI AV ORANLARI Yaşar GENÇ 1,*, Orhan AK 1, N. Selda BAŞÇINAR

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR OSMAN SAMSUN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 22.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yrd. Telefon : 3682876254-3939 E-posta : osamsun@yahoo.com Doğum Tarihi : 06.05.1959

Detaylı

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN C.B.U. Journal of Science 5.1 (2009) (2009) 19 26

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN C.B.U. Journal of Science 5.1 (2009) (2009) 19 26 Dip Trolü ile Farklı Av Sahalarından Avlanan Karagöz İstavrit (Trachurus trachurus, L.) ve Lüfer (Pomatomus saltatrix, L.) Balıklarının Av Verimi ve Boy Kompozisyonlarının Karşılaştırılması C.B.Ü. Fen

Detaylı

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI Vahdettin KÜRÜM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara. Su Ürünleri Hizmetleri Dairesi Başkanı Giriş Karadeniz de avlanan balıklar

Detaylı

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY Su Ürünleri Avcılığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY 23.12.2015 Aralık 2015 1 Su Ürünleri Potansiyeli Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607

Detaylı

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ

TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ Nadir USLU Deniz Balıkları Grup Sorumlusu BSGM - Yetiştiricilik Daire Başkanlığı GFCM Paydaş Platformu İzmir, 10-14 Aralık 2013 1 TÜRKİYE DE SU ÜRÜNLERİ

Detaylı

KARADENİZ KIYILARINDA ÇİFT TEKNEYLE ÇEKİLEN ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI

KARADENİZ KIYILARINDA ÇİFT TEKNEYLE ÇEKİLEN ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2008,23(2):78-82 J. of Fac. of Agric., OMU, 2008,23(2):78-82 KARADENİZ KIYILARINDA ÇİFT TEKNEYLE ÇEKİLEN ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI Yakup ERDEM Sinop Üniversitesi

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(3): 195-208 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010021 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ KARADENİZ DE (SİNOP-İNCEBURUN) TİCARİ

Detaylı

17 (4), 629-635, 2005 17 (4), 629-635, 2005

17 (4), 629-635, 2005 17 (4), 629-635, 2005 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng.J of Fırat Univ. 17 (4), 629-635, 25 17 (4), 629-635, 25 Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) Balığının Et

Detaylı

Şekil 280. Kuşadası genel görünümü ve balıkçı tekneleri. Şekil 281. S.S. Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi İdari Binası

Şekil 280. Kuşadası genel görünümü ve balıkçı tekneleri. Şekil 281. S.S. Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi İdari Binası 4.2. AYDIN 4.2.1. KUŞADASI Ege Denizi kıyısında ve İzmir e 95 km uzaklıkta bulunan Kuşadası, Türkiye nin önemli turizm merkezlerindendir (Şekil 280). 2007 yılı nüfus sayımına göre, Aydın a bağlı olan ilçenin

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(2): 99-106 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011012 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ TRABZON KIYILARINDA DEMERSAL TÜR DAĞILIMI

Detaylı

SU ÜRÜNLERĐ AVCILIĞINDA KULLANILAN AĞLARIN ÖZELLĐKLERĐ VE AVCILIKTA KULLANIM ZAMANLARI GIRGIR AĞLARI

SU ÜRÜNLERĐ AVCILIĞINDA KULLANILAN AĞLARIN ÖZELLĐKLERĐ VE AVCILIKTA KULLANIM ZAMANLARI GIRGIR AĞLARI SU ÜRÜNLERĐ AVCILIĞINDA KULLANILAN AĞLARIN ÖZELLĐKLERĐ VE AVCILIKTA KULLANIM ZAMANLARI GIRGIR AĞLARI Gırgır ağları, Çevirme ağları grubunun ve tüm ağlar içinde pelajik balıkların avlanmasında kullanılan

Detaylı

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de

Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de Hangi balık ne zaman yenir? Çipura: Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olan çipura ya seyrek de olsa Marmara da da rastlanır. Ege de Kasım, Akdeniz de ise Ekim ve Aralık ayları arasında üreme mevsimine

Detaylı

Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi

Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 16-17, 26 18 (2), 16-17, 26 Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 184) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi

Detaylı

Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi

Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 41-47, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Mete KUŞAT, Habil

Detaylı

An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu

An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu Research Article Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 3 Issue: 1 (2017) 15-19 An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu Ordu Kıyı Sularında Kullanılan Fanyalı

Detaylı

sonuç ve değerlendirme

sonuç ve değerlendirme 05 sonuç ve değerlendirme 348 349 350 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ege Denizi balıkçılığı üretim miktarı, üretim değeri ve istihdam katkısı ile Türkiye balıkçılığı içinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

Orta Karadeniz de Dip Trolünün Av Kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler

Orta Karadeniz de Dip Trolünün Av Kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 36 (1), 4-2, ISSN 13-936 Orta Karadeniz de Dip Trolünün Av Kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler Sedat GÖNENER* İbrahim ERKOYUNCU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri

Detaylı

Çizelge 5. Edremit Körfezi su ürünleri kooperatifleri ve üye sayıları (Ceyhan ve diğ. 2006) S.S. Altınoluk Su Ür. Koop.

Çizelge 5. Edremit Körfezi su ürünleri kooperatifleri ve üye sayıları (Ceyhan ve diğ. 2006) S.S. Altınoluk Su Ür. Koop. Kış aylarında da hedef türler sardalye, hamsi, istavrit, tekir, barbun, ahtapot, sübye ve kalamar, tesadüfî türler ise çipura, mercan ve akyadır. Tüm türlerin para etmeyecek küçük bireyleri de ıskarta

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 46

ÖĞRENME FAALİYETİ 46 ÖĞRENME FAALİYETİ 46 SU ÜRÜNLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile su ürünleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Alan içerisinde; ekonomik değeri olan tüm

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DEKİ AV GÜCÜNÜN DEMERSAL BALIK STOKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN TESPİTİ

DOĞU KARADENİZ DEKİ AV GÜCÜNÜN DEMERSAL BALIK STOKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN TESPİTİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DEKİ AV GÜCÜNÜN DEMERSAL BALIK STOKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN TESPİTİ SONUÇ RAPORU (TAGEM/IY/97/17/03/006) Dr. Yaşar GENÇ

Detaylı

Giresun İli Balıkçılığına Genel Bir Bakış

Giresun İli Balıkçılığına Genel Bir Bakış Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,28-37/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:6, No:2,2016,28-37 Giresun İli Balıkçılığına Genel Bir Bakış Naciye ERDOĞAN SAĞLAM 1*, Serap ÇALIK 1 1 Ordu Üniversitesi,

Detaylı

SAMSUN-ORDU-GİRESUN İLLERİNDE KULLANILAN SÜRÜKLEME VE ÇEVİRME AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Özet

SAMSUN-ORDU-GİRESUN İLLERİNDE KULLANILAN SÜRÜKLEME VE ÇEVİRME AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Özet Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi C- Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Anadolu University Journal of Science and Technology C- Life Science and Biotechnology 2016 - Cilt: 4 Sayı: 2 Sayfa:

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):71-75 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):71-75 KALKAN (Psetta maxima, Linneaus, 1758) VE MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus, Nordman 1840) BALIKLARININ YAŞ VE BOY

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com

Journal of FisheriesSciences.com 7(2): 125-140 (2013) DOI: 10.3153/jfscom.2013014 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2013 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KARADENİZ DE (SİNOP-İNCEBURUN) DİP

Detaylı

İstanbul Balıkçılık Kıyı Yapılarının Mevcut Durumu. Current Situation of Fishing Coastal Structures in the Istanbul

İstanbul Balıkçılık Kıyı Yapılarının Mevcut Durumu. Current Situation of Fishing Coastal Structures in the Istanbul GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (1): 16-28 Research/Araştırma İstanbul Balıkçılık Kıyı Yapılarının Mevcut Durumu Taner YILDIZ 1, *, F. Saadet KARAKULAK 1 1 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 34470 Laleli,

Detaylı

Ek 9.1: Türkiye Balıkçılık Mevcut Durum Raporu

Ek 9.1: Türkiye Balıkçılık Mevcut Durum Raporu Ek 9.1: Türkiye Balıkçılık Mevcut Durum Raporu URS-EIA-REP-203876 Bu rapor MRAG Ltd şirketi tarafından South Stream Transport B.V. adına hazırlanmıştır. İdari Özet Bu rapor, Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GIRGIR AĞLARINDA HEDEF DIŞI AV KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GIRGIR AĞLARINDA HEDEF DIŞI AV KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA 2(5): 677-683 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.2008034 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GIRGIR AĞLARINDA

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (4), 563-568, 2008 20(4), 563-568, 2008 Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Bülent ORSAY,

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUN KARŞILAŞTIRILMASI

KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUN KARŞILAŞTIRILMASI 400 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 400-408 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix,

Detaylı

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu Mevlüt Murat ÇELİK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı, 24800, Erzincan, Türkiye e-mail: birkirim@hotmail.com Özet Bu çalışmada

Detaylı

Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 2 (2015) 46-52

Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 2 (2015) 46-52 Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 2 (2015) 46-52 The Determination of Socio-Economic Structure of Small-Scale Fishery in Ordu Ordu İlinde Küçük Ölçekli Balıkçılığın

Detaylı

İSTANBUL ÜNIVERSITESI FEN FAKÜLTESI HtDROBlOLOJl ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN, ET ve BALIK KURUMU UMUM

İSTANBUL ÜNIVERSITESI FEN FAKÜLTESI HtDROBlOLOJl ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN, ET ve BALIK KURUMU UMUM İSTANBUL ÜNIVERSITESI FEN FAKÜLTESI HtDROBlOLOJl ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN, ET ve BALIK KURUMU UMUM Kapak resmimiz, Adalar civarında gırgırlarla uskumru avlamış olan balıkçı motor ve kayıklarının,

Detaylı

ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ

ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ Süleyman ÖZDEMİR 1,*, Hasan Hüseyin SATILMIŞ 1, Yakup ERDEM 1

Detaylı

1. BALIKÇILIK YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU. Görev ve Ödevler Mevcut hamsi stoklarını birlikte nasıl sürdürülebilir, nasıl yönetebiliriz?

1. BALIKÇILIK YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU. Görev ve Ödevler Mevcut hamsi stoklarını birlikte nasıl sürdürülebilir, nasıl yönetebiliriz? ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARI 1. BALIKÇILIK YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ Raportör: Dr. Mustafa ZENGİN Görev ve Ödevler Mevcut hamsi stoklarını birlikte nasıl sürdürülebilir,

Detaylı

Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri

Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):104-111 Research/Araştırma 1 Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri Adnan AYAZ 1, Alkan ÖZTEKİN 1,*, Özgür CENGİZ 1 Çanakkale

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KARADENİZ BÖLGESİ NDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KARADENİZ BÖLGESİ NDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KARADENİZ BÖLGESİ NDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI YAPAN İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ S. Ahmet ÇELİKER (Proje Lideri) Yrd. Doç. Dr. A. Şeref KORKMAZ (Danışman) ASAUM-

Detaylı

BOGAZ DA 30 BALIK TÜRÜ YOK OLMAK ÜZERE

BOGAZ DA 30 BALIK TÜRÜ YOK OLMAK ÜZERE BOGAZ DA 30 BALIK TÜRÜ YOK OLMAK ÜZERE Portal : www.denizhaber.com.tr İçeriği : Denizcilik/Yelken Tarih : 09.02.2015 Adres : http://www.denizhaber.com.tr/bogazda-30-balik-turu-yok-olmak-uzere-haber-60283.htm

Detaylı

AB ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI ve HAMSİ BALIKÇILIĞI. Dr. Atilla ÖZDEMİR

AB ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI ve HAMSİ BALIKÇILIĞI. Dr. Atilla ÖZDEMİR AB ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI ve HAMSİ BALIKÇILIĞI Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon e-mail: aozdemir@sumae.gov.tr Dr. Atilla ÖZDEMİR Giriş Ortak Balıkçılık Politikası, gerek Topluluk sularında

Detaylı

İSTANBUL İLİNDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİNDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİNDE SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Su ürünleri avcılığı ile ilgili usul ve esaslar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe

Detaylı

EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK ALTYAPISI

EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK ALTYAPISI Yapım Matbaacılık Ltd., İstanbul, 1999 Editörler :A. İ. ALDOĞAN Y. ÜNSAN E BAYRAKTARKATAL G GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 99 BİLDİRİ KİTABI EGE BÖLGESİ BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK

Detaylı

İstanbul Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Dip Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri

İstanbul Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Dip Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 1: 19-24 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İstanbul Kıyı Balıkçılığında

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

DO U KARADEN Z DE D P TROLÜ AV KOMPOZ SYONU

DO U KARADEN Z DE D P TROLÜ AV KOMPOZ SYONU DO U KARADEN Z DE D P TROLÜ AV KOMPOZ SYONU S. A. DEM RHAN 1, K., SEYHAN 2, S. ENG N 3, R. E.MAZLUM 3 1 MKÜ Su Ürünleri Fakültesi, Tayfur Sökmen Kampüsü 314 Antakya/HATAY 2 KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri

Detaylı

19 (2), , (2), , 2007

19 (2), , (2), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (2), 5-9, 27 9 (2), 5-9, 27 Farklı Göz Genişliğinde Monofilament ve Multifilament Solungaç Ağlarının Barbun Balığı (Mullus barbatus

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ İSTANBUL VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ EL KONULAN SU ÜRÜNLERİ - DENETİM MİKTARLARI - UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER MİDYE İSTAVRİT KUM

Detaylı

İzmir Balık Hali Toptancılarının Sorunları ve Çözüm Yolları

İzmir Balık Hali Toptancılarının Sorunları ve Çözüm Yolları İzmir Balık Hali Toptancılarının Sorunları ve Çözüm Yolları Elif UĞUR Son yıllarda, dünya kaynaklarının hızla tükenmeye başlaması, tarım arazilerinin giderek azalması, su kaynaklarının kirlenmesi; diğer

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ AKÇAKOCA DAĞLARI BATI KARADENİZ BÖLGESİ JEOLOJİ HARİTASI Batı Karadeniz bölgesi şu ünitelere ayrılmaktadır: 1.Kıyı kuşağı 2.Çam Dağı-Akçakoca Dağları-Küre Dağları 3.Düzce-Yığılca

Detaylı

21 (1), 1-8, (1), 1-8, 2009

21 (1), 1-8, (1), 1-8, 2009 Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 21 (1), 1-8, 2009 21(1), 1-8, 2009 Karadeniz de Avlanan Pelajik Türlerden İstavrit (Trachurus trachurus), Lüfer (Pomatomus saltatrix) ve

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Yayın Organı SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ TÜRK EKONOMİSİNİN NERESİNDE Kadir DOĞAN İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Laleli /İST. ÖZET Ülkemizde sahip olan geniş doğal

Detaylı

Samandağ İlçesinde (Hatay) Balıkçılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma

Samandağ İlçesinde (Hatay) Balıkçılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 65-611, 25 17 (4), 65-611, 25 Samandağ İlçesinde (Hatay) Balıkçılığın Genel Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir

Detaylı

*Ferhat Kalaycı, Sabri Bilgin, Osman Samsun, Necati Samsun

*Ferhat Kalaycı, Sabri Bilgin, Osman Samsun, Necati Samsun E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 9-55 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü. İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İCMALİ EL KONULAN SU ÜRÜNLERİ - DENETİM MİKTARLARI - UYGULANAN CEZAİ İŞLEMLER DNT. SAYISI CEZA MİKTARI CEZA I 1.754

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 1-6 (24) Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Sabri

Detaylı

SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPISAL FARKLILIKLARI

SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPISAL FARKLILIKLARI 2(): -505 (2008) DOI: 10.15/jfscom.mug.20076 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 107-2X 2008 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK

Detaylı

2.2. ÇANAKKALE 2.2.1. ÇANAKKALE MERKEZ

2.2. ÇANAKKALE 2.2.1. ÇANAKKALE MERKEZ 2.2. ÇANAKKALE Çanakkale, Marmara Denizi, Boğaz ve Kuzey Ege Denizi olmak üzere üç farklı denizel sistemle ilişkili ve 671 km gibi oldukça uzun bir kıyı hattına sahip önemli bir balıkçılık merkezi durumundadır.

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Yüksekokul olarak 1982 yılında 41 Sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuş ve 1984 1985 eğitim-öğretim yılında Samsun da eğitim ve öğretime

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Ordu Ticaret Borsası KARADENİZ DE BALIKÇILIK VE SORUNLARI

Ordu Ticaret Borsası KARADENİZ DE BALIKÇILIK VE SORUNLARI KARADENİZ DE BALIKÇILIK VE SORUNLARI ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM Giriş II. BÖLÜM Türkiye ve Karadeniz de Balıkçılık III. BÖLÜM Balıkçılığın Sorunları 1- Balığın Bulunabilirliği İle İlgili Sorunlar

Detaylı

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri

İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon. Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri 1 Sürdürülebilir Doğa Turizmi İlgi Grupları ve Yerel Organizasyon Samsun İli Genel Özellikleri Samsun İli Doğa Turizmi Değerleri Doğa Turizmi Stratejileri Sonuç ve Öneriler 2 Nispeten bozulmamış, dokunulmamış

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI

SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI MAKALE SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ VE TANITIMI Hasan ERGÜN, SUMAE Tam 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridiyle İngiltere, Fransa, Norveç gibi Avrupa ülkelerini uzak ara geride bırakan, Yunanistan'ı ise ikiye katlayan

Detaylı

YEM AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINA YÖNELİK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

YEM AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINA YÖNELİK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YEM AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINA YÖNELİK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN DÜZENLEME Amaç ve Kapsam : MADDE 1 : Balık yemi için kullanılacak su ürünleri ile bu ürünleri toplanacağı alanlar, toplama yöntemi, günlük

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 27(1), 35-48, 2015 27(1), 35-48, 2015 Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet Alaylı AY, Erdal DUMAN

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 03 Aralık 2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol. : 9-Sayı/No: 1 : 17-23 (2008) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ORTASU TROLÜ İLE GÜNDÜZ

Detaylı

TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TMMOB 1. ENERJI SEMPOZYUMU1214 KASIM 1996 ANKARA TÜRKİYE'DE HİDROELEKTRİK POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME İSMAİL KÜÇÜK* Ülkelerin ekonomilerindeki en önemli girdilerden birini enerji oluşturmaktadır.

Detaylı

Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut İndekslerinin Belirlenmesi

Kültür Şartlarında Yetiştirilen Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Yaş ve Cinsiyete Bağlı Bazı Vücut İndekslerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültes Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1-2 (2008) Kültür Şartlarında Yetiştirilen Eyüp ÇAKMAK 1, Nadir BAŞÇINAR 2, Yahya ÇAVDAR 1, Nilgün AKSUNGUR 1, Şirin FİRİDİN

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARI

EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARI 2(3): 432-439 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200735 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ

Detaylı

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İngiltere-6 AY Hull Üniversitesi Uluslar arası Balıkçılık Enstitüsü Sunuyu Hazırlayan: Gülten ÇİÇEK Ankara İl Müdürlüğü HULL-MARİNA FİSH&CHİPS ŞEHİR

Detaylı

İstanbul Gırgır Teknelerinde Kullanılan Ağ Takımların Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Gırgır Teknelerinde Kullanılan Ağ Takımların Teknik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 489 495 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM. Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü LOGO BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM Ege Üniversitesi, Su ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü İçerik 1 Üretim Sahasının Seçimi 2 Yetiştiricilik Yapılan Sistemler

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ: AVCILIK ve POLİTİKALAR

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ: AVCILIK ve POLİTİKALAR SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ: AVCILIK ve POLİTİKALAR Selçuk SEÇER 1, A. Şeref KORKMAZ 2, Hijran YAVUZCAN 3, Hasan H. ATAR 4, Serap PULATSÜ 5 Abstract : In this paper, the production potential and the present status

Detaylı

BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013. Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM

BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013. Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013 Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM BALIKÇILIK YÖNETİMİ Portekiz, Faro da bulunan Algarve Üniversitesinin Deniz Bilimleri

Detaylı

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği

Elazığ ve Çevre İllerde Su Ürünlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (1-2): 239 244 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Elazığ

Detaylı

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI 25.02.2015 ANTALYA 1 POTANSİYEL 2 SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607 200 Doğal Göl 200 906 118 Baraj Gölü

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

FARKLI BALIK TÜRLERİNİN FANYALI AĞLAR ÜZERİNDEKİ YAKALANMA KONUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

FARKLI BALIK TÜRLERİNİN FANYALI AĞLAR ÜZERİNDEKİ YAKALANMA KONUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* FARKLI BALIK TÜRLERİNİN FANYALI AĞLAR ÜZERİNDEKİ YAKALANMA KONUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* Süleyman ÖZDEMİR 1 ve Yakup ERDEM 2 1-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2-ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

En buruk 'vira bismillah'

En buruk 'vira bismillah' On5yirmi5.com En buruk 'vira bismillah' Av yasağı dün gece sona erdi ancak balık avcılığını düzenleyen yeni tebliğ, balıkçıları ikiye bölmüş durumda. Yayın Tarihi : 1 Eylül 2012 Cumartesi (oluşturma :

Detaylı

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ

FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ FINDIK VE FINDIK MAMULLERİ SEKTÖRÜ DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Fındık Üretimi Dünya kabuklu fındık üretimine ilişkin veriler incelendiğinde, son 10 yıllık süreçte dünya üretiminin ortalama 875 bin ton civarında

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 287-296 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz003 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ GÜNEYDOĞU KARADENİZ İN ÜÇ FARKLI

Detaylı