ABY deekstrakorporaltedavi: Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABY deekstrakorporaltedavi: Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı"

Transkript

1 ABY deekstrakorporaltedavi: Hemodiyaliz mi? Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Dr. İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı

2 Olgu 58 yaşında erkek hasta Tip 2 Diyabetesmellitus, hipertansiyon ve KOAH öyküsü Solunum yolları infeksiyonuna ikincil sepsis Çoklu organ yetmezliği ile birlikte oligürikakut böbrek yetersizliği gelişimi Mekanik ventilasyonda Sistolikarteriyalkan basıncını > 60 mmhgdevam ettirmek için 0.15μg/kg/dk norepinefrin gereksinimi

3 Olgu (Devam) Bu hastada aşağıdakilerden hangi renal replasman tedavisi seçilmelidir? A. İntermittent hemodiyaliz (3/hafta) B. İntermittent hemodiyaliz (günlük-6/hafta) C. Devamlı venövenözhemofiltrasyon(cvvhf ) veya CVVHDF( hemodiyafiltrasyon) D. Hibridteknikler: SLEDD, SLEDD-f, uzatılmış intermittentgünlük renalreplasmantedavisi, uzatılmış günlük diyaliz

4 DEVAMLI VENÖVENÖZ HEMOFİLTRASYON Damar yolu dönüş Yerine koyma sıvısı (pre/post dilüsyon) KAH= ml/dk UF =1-2 L/saat Diyalizat yok Üre klirensi L/gün veya ml/dk Ultrafiltrat ml/kg/saat

5 DEVAMLI VENÖVENÖZ HEMODİAFİLTRASYON Diyalizat Damar Yolu dönüş Yerine koyma sıvısı (pre /post dilüsyon) UF hızı 1-2L/saat Yerine koyma sıvısı KAH = ml/dk DAH = ml/dk Üre klirensi L/gün veya ml/dk Ultrafiltrat ml/kg/saat

6 UZATILMIŞ GÜNLÜK DİYALİZ (EDD) YAVAŞ DÜŞÜK ETKİNLİKLİ DİYALİZ (SLED)- GÜNLÜK (SLEDD) IHD ve CRRT karışımı Diyalizat akım hızı: ml/dk Kan akım hızı: ml/dk İleri derecede saflaştırılmış su (SLEDD-f) 6-8 saat GENIUS R

7 HD SLED CVVHDF SLED-f CVVHF

8 Akut Böbrek Hasarında İntermittentTedaviler İntermittentHemodiyaliz (3/7) mi? İntermittentHemodiyaliz (her gün-6/7) mi?

9 TheNew England 74 Hasta Her gün HD 72 Hasta Gün aşırı HD

10 KARAKTERİSTİK GÜN AŞIRI HEMODİYALİZ (N=72) GÜNLÜK HEMODİYALİZ (n=72) Yaş -yıl 61 ±24 59 ± 13 Cinsiyet- no Erkek Kadın Yoğun Bakım Nedeni no Medikal Cerrahi ARF Nedeni-no (%) Sepsis 23 (32) 30 (41) BUN -mg/dl 91 ± ± 16 Serum kreatinin mg/dl 4.9 ± ± 2 Oligüri no (%) 31 (43) 36 /49) APACHE III score 85 ± 9 89 ± 7 SchifflH, N EnglJ Med, 2002; 346:

11 KARAKTERİSTİK GÜN AŞIRI HEMODİYALİZ GÜNLÜK HEMODİYALİZ Diyaliz süresi(saat) 3.4 ± ± 0.4 Kanakım hızı (ml/dk) 243 ± ± 45 Doz (Kt/V) Reçete edilen Verilen Haftalık verilen 1.21 ± ± ± ± ± ± 0.4 SchifflH, N EnglJ Med, 2002; 346:

12 Gün Aşırı Hemodiyaliz (N=80) Günlük Hemodiyaliz (N= 80) P Değeri Mortalite- no (%) 37 (46) 22 (28) 0.01 ARF nin düzelmesigünler 16 ± 6 9 ± SchifflH, N EnglJ Med, 2002; 346:

13 DEĞİŞKEN ÖLÜMİÇİN ODDS RATIO (95% Cl) PDEĞERİ Gün aşırı hemodiyaliz (karşın günlük hemodiyaliz) 3.92 ( ) APACHE III skoru 1.06 ( ) 0.02 Oligüri(karşın normal idrar atılımı) 3.02 ( ) Sepsis(karşın sepsisin olmaması) 3.27 ( ) SchifflH, N EnglJ Med, 2002; 346:

14 Seans başına ortalama hipotansiyon atağı: Günlük HD de%5 ±3 Konvansiyelhemodiyalizde %25 ±5 (P<0.001) SchifflH, N EnglJ Med, 2002; 346:

15 ATN STUDY Yoğun (n=563) vs daha az yoğun (n=561) tedavi İntermittent hemodiyaliz (hemodinamik olarak stabil) Yoğun: günlük (Pazar hariç) Daha az yoğun: gün aşırı (Pazar hariç) Yavaş düşük etkinlikli diyaliz (SLED)(hemodinamikolarak stabil olmayanlar) Yoğun : günlük (Pazar hariç) Daha az yoğun: gün aşırı (Pazar hariç) Devamlı renal replasman tedavisi (hemodinamik olarak stabil olmayanlar) Yoğun: 35 ml/saat/kg Daha az yoğun: 20 ml/saat/kg

16 N EnglJ Med: 2008, 3;358: 7-20

17 PRİMER VE SEKONDER SONUÇLAR N EnglJ Med: 2008, 3;358: 7-20

18 TEDAVİ İLE İLGİLİ KOMPLİKASYONLAR N EnglJ Med: 2008, 3;358: 7-20

19 ABH daihd Dozu ve Mortalite Schifl ve ark. ATN Çalışması IHD Sıklığı Yoğun Gün aşırı 3/hafta Daha az yoğun Günlük 6/hafta Verilen Kt/V Yoğun Daha az yoğun 0.92 ± ± ± ±0.33 Mortalite Yoğun Daha az yoğun %28 %46 %54 %52

20 Önemli Bir Ayrıntı ATN çalışmasında gün aşırı tedavi görenlerin bir kısmında ek UF gereksinimi IHD ve I-SLED tedavisinde ek seanslar uygulaması (hiperkalemi, metabolikasidoz, yetersiz metabolikkontrol ve perikardit nedenleriyle): Yoğun tedavide %14.3 Daha az yoğun tedavide %27.3

21 Devamlı Tedavilerde (CVVHDF veya CVVHF) Yoğun Tedavi Daha Etkili mi?

22 ATN Çalışması: Mortalite N EnglJ Med: 2008, 3;358: 7-20

23 721 Hasta Yoğun Tedavi 743 Hasta Daha Az Yoğun Tedavi RENAL STUDY

24 RENAL Replacement Therapy Study Investigators, Bellomo R N Engl J Med. 2009, 36,

25 ÖLÜM OLASILIĞININ KAPLAN-MEİER ANALİZİ RENAL Replacement Therapy Study Investigators, Bellomo R N Engl J Med. 2009, 36,

26 RENAL Replacement Therapy Study Investigators, Bellomo R N Engl J Med. 2009, 36,

27 NephrolDialTransplant Jul;24(7): The Hannover Dialysis Outcome study: comparison of standard versus intensified extended dialysis for treatment of patients with acute kidney injury in the intensive care unit. Faulhaber-WalterR, HaferC, JahrN, VahlbruchJ, HoyL, Haller H, FliserD, KielsteinJT Departmentof InternalMedicine, Hannover Medical School, Hannover, Germany

28 Protokol 2 grup Standart extended diyaliz (SED) Plazma üre : mg/dl Yoğun extended diyaliz Plazma üre : <90 mg/dl Faulhaber-Walter R, Nephrol Dial Transplant. 2009, 24,

29 RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ BAŞLADIKTAN SONRAKİ 14. VE 28. GÜNDE MORTALİTE

30

31 BouchardJ, AmJ KidneyDis, 55,

32 BouchardJ, AmJ KidneyDis, 55,

33 Diyaliz Dozu Sonuç ve Öneriler Çok merkezli randomizekontrollü ATN ve RENAL çalışmalarının sonuçları negatif Önerilen hedef diyaliz dozu: single-pool Kt/V= ml/kg/saat ( effluent ) ml/kg/saat

34 Akut Böbrek Hasarında RenalReplasmanTedavisi İntermittentHemodiyaliz mi? Devamlı RenalReplasman(CVVH veya CVVHDF) Tedavisi mi?

35

36 HASTA SEÇİMİ Mehta LR, Kidney Int, 2001, 60,

37 CRRT VE IHD TEDAVİSİ SIRASINDA BUN VE KREATİNİN KONTROLÜ CRRT İHD CRRT İHD Mehta LR, Kidney Int, 2001, 60,

38 Sonuçlar Tüm yoğun bakım ve hastane mortalitesi sırasıyla %50.6 ve %56.6 Tüm mortalite CRRT de% 65.5 IHD de% 47.6 P < 0.02 IHD dencrrt egeçenlerde mortaliteen yüksek: %86.7 CRRT denihd egeçenlerde mortalite: %47.1 Mehta LR, Kidney Int, 2001, 60,

39 Yoğun Bakım Mortalitesi: CRRT ekarşın İHD Mehta LR, Kidney Int, 2001, 60,

40 Sonuçlar (Devam) Tüm hastaların % 36.6 sında (yaşayanların % 70.7 sinde) tam renaldüzelme: fark yok CRRT ( %34.9) ile IHD (%33.3) arasında Maliyet bakımından CRRT (materyal 338 $) HD e(materyal 66 $) daha pahalı Mehta LR, Kidney Int, 2001, 60,

41

42 DİYALİZ ÖNCESİ VERİLER Augustine JJ, Am J Kidney Dis, 2004, 44,

43 IHD ve CVVHD HASTALARINDA İDRAR ATILIMININ SEYRİ Augustine JJ, Am J Kidney Dis, 2004, 44,

44 IHD ve CVVHD HASTALARININ 24 SAATLİK SIVI DENGESİ Augustine JJ, Am J Kidney Dis, 2004, 44,

45 BAŞLANGIÇTA VE DİYALİZ SIRASINDA ORTALAMA ARTERYAL BASINÇ Augustine JJ, Am J Kidney Dis, 2004, 44,

46 MORTALİTEYİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER Augustine JJ, Am J Kidney Dis, 2004, 44,

47

48 Hastane Mortalitesive RenalFonksiyonlarda Düzelme Her İki Grupta da Benzer Hastane mortalitesi CVVHDF da%47 IHD de%51 P=0.72 Renalfonksiyonlarda tam düzelme CVVHDF da%50 IHD da%42 P=0.61 Uehlinger DE, Nephrol Dial Transplant, 2005, 20,

49

50 Vinsonneau C, Lancet. 368,

51 Vinsonneau C, Lancet. 368,

52 TEDAVİ GRUPLARINDA SURVİ Vinsonneau C, Lancet. 368,

53 TEDAVİ GRUPLARINA GÖRE SONUÇLAR Vinsonneau C, Lancet. 368,

54 TEDAVİ GRUPLARINA GÖRE KOMPLİKASYONLAR Vinsonneau C, Lancet. 368,

55 Data from the Program to Improve Care in Acute Renal Disease(PICARD Study) J Am Soc Nephrol17: , 2006.

56 ChoCK, J Am Soc Nephrol17: , Parametre CRRT (n=206) IHD (n=192) P değeri Organ yetersizliği sayısı 3 (3-4) 3(2-4) < SSS yetersizliği(%) Karaciğer yetersizliği (%) Hematolojik yetersizlik (%) Solunum Yetersizliği Mekanikventilasyon(%) < Sepsis veya septik şok (%) Taşikardi (%) < Ort. Arteryalbasınç < (mmhg) Ort. ısı ( C) Ortanca total bilirübin (mg/dl) Ortalama trombositsayısı /mm 3

57 İHD ekarşın CRRT: 60 günlük mortalite

58 60 GÜNLÜK MORTALİTE ChoCK, J Am Soc Nephrol17: , 2006.

59

60

61 Continuous versus intermittent renal replacement therapy for critically ill patients with acute kidney injury: A meta-analysis Bagshaw, Sean M. MD, MSc; Berthiaume, Luc R. MD; Delaney, Anthony MBBS, MSc; Bellomo, Rinaldo MD From the Division of Critical Care Medicine, University of Alberta Hospital, University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada (SMB); Department of Intensive Care, Austin Hospital, Melbourne, Victoria, Australia (SMB, RB); Departments of Critical Care Medicine and Community Health Sciences, Calgary Health Region and University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada (LRB); and Intensive Care Unit, Royal North Shore Hospital, and Northern Clinical School, University of Sydney, Sydney, NSW, Australia (AD). BagshawSM, CritCareMed, 2008, 36, 610-7

62 BagshawSM, CritCareMed, 2008, 36, 610-7

63

64 Pannu N, JAMA, 299,

65 Pannu N, JAMA, 299,

66 J Am Soc Nephrol 19: , 2008.

67 CVVH + RAD Tedavisinin Şematik Görüntüsü TumlinJ, J Am Soc Nephrol19: , 2008.

68 Gruplara Göre Survi TumlinJ, J Am Soc Nephrol19: , 2008.

69 Gruplara Göre RenalFonksiyonlarda Düzelme TumlinJ, J Am Soc Nephrol19: , 2008.

70 A tantalizing question: Ferrari or Rolls Royce? A meta-analysis on the ideal renal replacement modality for acute kidney injury at the intensive care unit Van Biesen, Wim MD, PhD; Lameire, Norbert MD, PhD; Vanholder, Raymond MD, PhD Renal Division; Department of Internal Medicine; University Hospital Ghent; Ghent, Belgium W. Van Biesen et al, Crit Care Med, 36: ; 2008

71 Akut Böbrek Hasarında RRT Seçimini Etkileyen Faktörler

72 Akut Böbrek Hasarında RRT Seçimi Son verilere göre sürekli RRT ve İHD arasında mortaliteve renalfonksiyonların düzelmesi arasında anlamlı fark yok. SLEDD başka bir tedavi yöntemi olarak düşünülebilir.

73 SABRINIZ ĐÇĐN TEŞEKKÜR EDERĐM

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon DergisilOfficial Journal of the Turkish Nephrology, AssosUıtion 99$; :06-0 AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE COMPLICATIONS AND MORTALITY

Detaylı

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Toplantının sonunda hayatınızdaki bir karmaşanın çözümlendiğini görüyorum Diyaliz Akut Böbrek

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI 109 KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ Taner ÇAMSARI Hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavilerinde yeterlilik kavramı son yıllarda öne çıkmıştır. 1970 li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) amaç diyaliz

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

Acil Diyaliz Endikasyonlar

Acil Diyaliz Endikasyonlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 257-263 Acil Diyaliz Endikasyonlar Uz. Dr. Sinan Trablus Akut diyaliz tedavisinin

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Prof. Dr. Aydın ECE 1 Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi ile karakterize bir sendromdur.

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki ÖZGÜN ARAŞTIRMA Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki The correlation between leukocytosis and the severity of bleeding in patients

Detaylı

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ YETERLİLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR, ŞU DURUMLARDA ALTTA YATAN BAŞKA BİR SEBEP YOKSA DİYALİZ YETERSİZLİĞİ DÜŞÜNÜRÜZ: Gastrointestinal:

Detaylı

Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım

Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım 1 Disclaimer: this guideline was translated with approval of ERBP, the official guideline body

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Probiyotik Tedavisinden Sonra Yaşlı Bir Hastada Gelişen Saccharomyces cerevisiae Fungemisi

Probiyotik Tedavisinden Sonra Yaşlı Bir Hastada Gelişen Saccharomyces cerevisiae Fungemisi Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 351-355 Probiyotik Tedavisinden Sonra Yaşlı Bir Hastada Gelişen Saccharomyces cerevisiae Fungemisi Saccharomyces cerevisiae Fungemia in an Elderly Patient

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

Torakal Omurga Cerrahisi Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz: İki Pediatrik Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Torakal Omurga Cerrahisi Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz: İki Pediatrik Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Olgu Sunumu Torakal Omurga Cerrahisi Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz: İki Pediatrik Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Rhabdomyolysis After Thoracal Spine Surgery: Two Pediatric Cases and a Review of

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM Geriatri 4 (3): 120-126, 2001 Turkish Journal of Geriatrics DERLEME Dr. Hüseyin OKUTAN Dr. Ali KUTSAL AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIM ÖZET Günümüzde giderek artan

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı