:L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi. 2..o1t2../20 i2. T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi. 2..o1t2../20 i2. T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA"

Transkript

1 Sayı Konu T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü :L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi ADANA 2..o1t2../20 i2 TEKLiF FORMU Mü dürlüğümüzün ih tıyacı o an aşağı da cınsi, miktarı ve özellikleri belirtilen 2 kısım (43 kalem) hizmet alımı Kanunun 221rıad. gereği doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyatlarının bildirilmesini rica ederim..., Omer Fa UV L.Kısım: Zorunlu Trafik Sigortası Hizmet Alım işi '-.J i Sıra 1\'0 Plakası Markası Model Cinsi Tipi Motor No Ş.se No Sigorta Tarihi Başlama Birim Fiyat i OL BY 058 PEUGEOT 2001 AMBL BOXER 233 JC VF3233JC NMOGXXTTG6G457 2 OL VK 101 FORD 2007 CONNET BINEK 6G OL 2013 NNANSR75T OL B 1907 ISUZU 2009 KAMYON NOR3D i3 VSKL8034VRA OL SK 372 NISSANTRD 1994 KAMYONET KAMYONET PI9079Y i3 TRANSIT 430 NMOXXXTTX8S479 5 OL C 3024 FORD 2009 KAMYON ED 8S SF ALXXDJVLVD70 6 OL PY 112 FORD 1998 PANELVAN TRANSIT LCY , NMOLXXTTFL4B88 7 OL UA 392 FORD 2004 Gz.SağAmbl TRANSIT 350 L EGMO i00mot00082i NMOGXXTTPG8A 71 8 OLZF 228 FORD 2008 BINEK CONNECT 8A VFI KM I52 9 OL ZF 567 RENAULT 2008 BINEK MEGANE K9KEZD OL GU253 FIAT 2005 Gz,$ağAmbJ I08208 ZFA2440D ii OL GU 254 FIAT 2005 GZ.Sao,Anıbl ZF A i OL GU 255 FIAT 2005 Gz.Sağ,Ambl ZF A OL GU 256 FIAT 2005 GZ.Sa{",Ambl I07820 ZF A I Oi ıız 026 KARTAL 1989 BINEK KARTALSW 13IAFIOJ AIOl VSKKE0553RA OL SK 364 NISSAN 1994 PIKAP KAMYONET F07093Y 87 2 i i3 VSKBGC220UO i OL SK 366 NISSAN 1994 MINIBUS KAMYONET AL18677IY VSKLB034VRA OL SK 509 NISSAN TRD PIKAP KAMYON GI9571 Y lSK347 NISSAN 1994 PIKAP KAMYONET F06983 VSKK0553RA7365 i i VSKKE0553RA OL SK365 NISSAN 1994 PIKAP KAMYONET F07194Y 8 i VSKKE0553RA OL SK 369 NISSAN 1994 PIKAP KAMYONET F07076Y VSKKE0553RA i OL SK 351 NISSAN VNT 1994 PiKAP KAMYONET F07489 Y VSKBGC220UO i OıSK373 NISSAN 1994 MINIBUS KAMYON ET ALI89932Y OL SK 367 NISSAN 1994 PIKAP KAMYON ET F07305Y VSKK0553RA VSKBGC220UO OL SK 377 NISSAN 1994 MINIBUS KAMYONET ALI91027Y i 3 VSKBGL OL SK 380 NISSAN 1994 MiNIBUS KAMYONET ALI91059Y 68 _ OL SK345 NISSAN 1994 PIKAP KAMYONET F07212YU VSKK0553RA SF ALXXDJVLWAOO 27 OL UK 023 FORDTRNST 1999 MINlBUS TRANSiT 2 5 DI WA ıi NMC624YHTLK OIAKL 02 BMC 2005 KAMYON PRO 624 B SF ALXXDL VL VB OL TJ 752 FORD 1997 MiNiBUS TRANSiT D.LCY TD i is 34 i i 3 NMOA86TEDB i U32 30 OL AP 715 FORDCARG 2002 Gz,Sar',Ambl CARGO 1827 IU OL i i 2013

2 SFAEXXDJVEXU22 31 OL UL 800 FORD TRNST 2000 MiNIBUS TRANSIT 12 XU ii i i 2013 SF ACCDJDCLG8 i70 32 OL AAL 97 RENAULT 2010 BINEK MEGANE K9KG8DI OL SF ACCDJDCLG8 i70.u OL B 0447 FORT 1991 KAMYON KARGO i NMSA858100T OL B 0448 IVECO 2001 KAMYON OTOYOL U 8651 RENAULT 1990 TOROS TOROS IJ791RI ,2013 NM03XXTTF3BJ OL DM 994 FORD 2012 TRANSIT KAMYONET PHF ABJ i7. i i 2013 NMOGXXTTPG8G88 37 OL ZF 224 FORD 2008 KAMYONET CONNECT 8G ı. Kısım Toplam Tutar 2.Kısım: Araç Kasko Sigortası Hizmet Alım İşi Sıra No Plakası Markası Model Cinsi Tipi Motor No Ş.se No Kasko Başlama Tarihi Birim Fiyat i 01 GU 253 FIAT JTD 4 i08208 ZF A i i3 DUCATOMAXi? OL GU254 FIAT JTD ZF A i OL GU 2S5 FIAT JTD ZF A i OL GU256 FIAT JTD 4 i07820 ZF A i FORD TRANSiT 350 L NMOLXXTTFL4B88 5 OL UA EGMO i00mot00082 i FORD NMOA86TEDB i U32 6 OL AP71; 2002 CARGO 1827 IU Kısım Toplam Tutar Toplam Iıyat yalnız Şarılar tamamen okunup kabul edilmiştir TL'dir ÖNEl\ILi ~OTLAR: En son teklifkabul tarihi tarihi mesai saati bitimine kadardır : Proforma faturalarda malzeme teslim tarihi belirtilecektir : Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir : Birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğiniz toplam bedel K D, V hariç belirtilecektir : Fiyat opsiyonu giındür : Vsulune uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır :Istekliler ı..ısımlardan birine ya da her ikisine de teklifverebilirler ancak; teklifverilen kısımda yer alan alt kalemlerin tamamına teklifvereceklerdir Eki: [ Adet Teı..nik Şartname [nibat Adresi Halk Sağlığı Mudurluğu. Reşatbey Malı 5 Ocak Stadyumu Karşısı Seyhan/ADANA Inibat Tel l ı 91 [ Jnibat Faı..s:

3 6 ADET GEZİCİ SAGLIK ın MUAFİYETSİZ FULLIBİRLEŞİK KAS KO SİGORTA TEMİNATI ALTıNA ALINMASI İLE 37 ADET MUHTELİF ARACıN KARAYOLLARı ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİ K SİGORTASI) YAPTıRıLMASı İşİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1-İHALE KONUSU HİzMETİN; a) Adı: 6 adet Muafiyetsiz FullIBirleşik Kasko Sigorta Hizmeti Alımı. b) Varsa kodu: Yok c) (Fiziki) miktarı ve türü: Müdürlüğümüze ait 6 adet gezici sağlık ambulansın, bir yıl süreyi (365 günlük) kapsayacak şekilde halk hareketleri + deprem + terör + sel ve su baskını dahil Full / birleşik kasko sigortası teminatı altına alınmaları ayrıca bütün araçlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatı olmalı ve teminat limitleri "bedeni zararlarda şahıs başına ,00 TL, bedeni zararlarda kaza başına ,00 TL, maddi zararlarda kaza başına ,00 TL." olan ve bütün araçlarda Ferdi Kaza Teminatı olmalı ve Teminat Limiti "1 sürücünün ölüm ve sürekli sakatlık için ,00 TL, tedavisi için ise 5.000,00 TL ve 7 yolcu için ölüm ve sürekli sakatlık teminatlarını kapsayacak şekilde kişi başına ,00 TL." olan kasko teminatı işidir. d) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler: Aşağıda listede belirtilen Ambulansların belirtildiği değer üzerinden kasko sigortası yapılacaktır. 2- DİGER HUSUSLAR 1. Olası hasarlarda, hasar bedelinin tamamı ödenecek olup, eksik sigorta adı altında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. 2. Kıymet kazanma parça tenzili uygulanmayacak ve fatura, işçilik v.b. ödemeler dahil hasar bedelinin tamamı ödenecektir. Kaza sonrası hasar alan aracımızın onarım mahalline çekilme sırasında çekici yedeğindeyken teminatları devam ettirilecek olup, çekilme esnasında meydana gelebilecek olan hasarlar da karşılanacaktır. 3. Eksper istenilmesini müteakip mesai günlerinde 24 saat içinde Cumartesi, Pazar ve tatil günlerinde tatili takip eden ilk iş gününde ekspertiz işlemi yapılacaktır. 4. Sigortacı ile çalıştığı reasürans şirketleri arasında tespit edilmiş bulunan özel ve genel hükümler kurumurnuzu bağlamaz. Şirket (sigortacı) bu hükümleri gerekçe göstererek sigorta şartnamemiz hükümleri hilafına bir iddia talep edemez, talepte bulunarnaz. 5. Hasar ödemeleri hasar evraklarının yüklenicinin eline geçmesinden itibaren 1 milyara kadar olan hasarlar 10 takvim günü içerisinde yapılacaktır. 1 milyarın üzerindeki hasarlar ise 15 takvim günü içerisinde yapılacaktır. (fatura veya fatura yerine geçen belgeler postaya verildikten 7 takvim günü sonra şirketin eline geçmiş kabul edilecektir.) 6. İdarece gerekli görüldüğü taktirde plasman dağılımı istenebilecektir. 7. İbralar hasar bedelinin yüklenici tarafından sigortalının (alıcının) belirteceği banka hesap numarasına veya veznesine yatırıldığının belgelenmesini, ödemelerin gecikmeye uğraması halinde ihale dokümanında belirtilen gecikme bedellerinin de ödenmesini müteakip sigortalı (alıcı) tarafından imzalanacaktır. 8. Muafiyet uygulanmayacaktır. 9. Herhangi bir hasar halinde hasar oranına bakılmaksızın aracın onarımı mümkünse öncelikle onarımı yoluna gidilecektir. Pert (kal) işlemi uygulanmayacaktır. 10. Kasko sigortasının yapılmış olduğu yıl içerinde hiç kaza yapmayan her bir araç için hasarsızlık indirimi uygulanacak olup ve bir sonra ki yapılacak olan kaskoya bu indirim yansıtılacaktır. 11. Ambulansların donanımlarının yerine yapılan ve farklı bir donanımla yapılan bir değişiklik olduğu takdirde sigorta şirketine bilgi verilecek ve teminat artışı için zeyilname düzenlenecektir 12. Ekspertizin aracı görmesinden sonra tamir işlemine başlanacak olup ekspertizin raporunun Sigorta şirketine intikalinden sonra ödeme süresi başlar. 13. Ambulansların üzerinde bulunan logo, yazı, şerit vb. her türlü giydirmeler kasko bedeline dahil edilecektir. 14. Yüklenici tarafından poliçenin kesilme zamanı geldiğinde, idareden ilgili aracın ruhsat bilgileri istenmek suretiyle poliçe düzenlenecektir. 15. Yapılan poliçeler (kasko ve trafik sigortaları) tek taraflı iptal edilemez. 16. Yüklenici firma tarafından düzenlenen,evrak ve poliçelerde yapılan eksik ve yanlışlıklar yüklenici ",)...,. r-:\rma..:orumluluğundadır..lu:/. _ ---A..

4 2013 YILI ADANA HALK SAGLlGI MÜOÜRLÜGÜ KASKOSU için ARAÇ VE DONANıM listesi ARAC TOPLAM DONANıM NO PLAKA CiNSi MARKASI Tipi MOD KASKO KASKO BEDELi BEDELi TL MOTOR NO ŞASENO BAŞLANGCNO 3 Ol GU 253.AMBU L.AN S FIAT DUCATO MA~ 2.8 JTD ZFA Ol GU 254.AMBUL.ANS FIAT DUCATO MM 2.8 JTD ZFA Ol GU 255.AMBULfıNS FIAT DUCATO MM 2.8 JTD ZFA Ol GU 256.AMBU LfıN S FIAT DUCATO MM 2.8 JTD ZFA OLUA 392.AMBU L.ANS FORD TRANSİT 350 L EGM0100MOTOO0821 NM OLXXTTFL4B Ol AP 715.AMBU LfıN S FORD CARGO IU32989 NMOA86TEDB1U GEzici SAGLIK LARDA BULUNAN DONANıMLAR TANIM TUTAR TL Teknik donanım(mobilya dolaplar,paneller,izolasyon,elektirik 1 siren sistemi,taban,tavan ve iç dış giydirme) TL 2 Jeneratör 3000 TL 3 Mikroskop TL 4 Oksijen Tüp ve Cihazı TL 5 Jenekolojik Masası 500 TL 6 EKG 500 TL 7 2 Adet Dijital göstergeli santrifüj TL 8 Mini Buzdolabı 500 TL 9 Telsiz ve Ototeyip TL 10 Ta nsiyon aleti ve Steteskop 500 TL TOPLAM TL ı-ihale KONUSU HİzMETİN; a) Adı: 37 Adet Muhtelif Aracın Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Yaptırılması b) Varsa kodu: Yok c) (Fiziki) miktarı ve türü: Müdürlüğümüze ait 37 Adet muhtelif aracın bir yıl süreyi (365 günlük) kapsayacak şekilde Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) yaptırılacak olup yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre iş yürütülecektir. ı5 Ağustos 2003 tarihli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları geçerli olup, sigorta poliçesinin düzenleneceği tarihte yürürlükte bulunan tarife ve talimatlar esas alınacaktır. d) Trfik sigortası yapılacak araçların listesi ekte olup, araçların ruhsatları idareden istenebilir.

5 İL: ADANA 2013 YILI HALK SAÖLIGI TRAFİK SİGORTA LİSTESİ KURUMU: HALK SAGUGI MÜDÜRLÜGü ~ PlAKASIt.'" MARKASI T cinsi.. TİPi MOD... MOTOR NO... ŞASE NO l" BAŞL TARH LT BiTiş TATHL" 1 OLBY 058 PEUGEOT AMBL BOXER 233 JC VF3233JC OLVK 101 FORD CONNET BiNEK G45748 NMOGXXTTG6G OLB 1907 ISUZU KAMYON NOR3D NNANSR75T OLSK 372 NISSAN TRD. KAMYONET KAMYONET 1994 PI9079Y YSK L8034 VRA OLC 3024 FORD KAMYON TRANSiT 430 ED S47955 NMOXXXTTX8S OLPY 112 FORD PANELVAN TRANSiT LCY SFALXXDJVL VD OLUA 392 FORD Gz.SağAmbl TRANSİT 350 L 2004 EGMOIOOMOTOO082I NM OLXXTTFL4B OLZF228 FORD BİNEK CONNECT A71950 NMOGXXTTPG8A OLZF 567 RENAULT BiNEK MEGANE 2008 K9KEZD VFI KM OLGU 253 FIAT Gz.SağAmbl ZF A i II OLGU 254 FIAT Gz.SağAmbl ZF A i OLGU 255 FIAT Gz.SağAmbl ZF A OLGU 256 FIAT Gz.SağAmbl ZFA OLHZ 026 KARTAL BiNEK KARTALSW AFI Ai OLSK 364 NiSSAN PiKAP KAMYONET 1994 F07093Y VSKKE0553RA OLSK 366 NiSSAN MiNiBÜS KAMYONET 1994 AL Y VSKBGC220UOl OLSK 509 NISSAN TRD. PiKAP KAMYON 1994 GI9571 Y VSKLB034VRA OLSK 347 NiSSAN PiKAP KAMYONET 1994 F06983 VSKK0553RA 7365 I i OLSK 365 NiSSAN PiKAP KAMYONET 1994 F07194Y VSKKE0553RA I OLSK 369 NiSSAN PiKAP KAMYONET 1994 F07076Y VSKKE0553RA OLSK 351 NISSAN VNT. PiKAP KAMYONET 1994 F07489 Y VSKKE0553RA OLSK 373 NiSSAN MiNiBÜS KAMYONET 1994 ALI89932Y VSKBGC220UOI OLSK 367 NiSSAN PiKAP KAMYONET 1994 F07305Y VSKK0553RA OLSK 377 NiSSAN MiNiBÜS KAMYONET 1994 ALl91027Y VSKBGC220UOl OLSK 380 NiSSAN MiNiBÜS KAMYONET 1994 ALI91059Y VSKBGL220UOl OLSK 345 NiSSAN PiKAP KAMYONET 1994 F07212YU VSKK0553RA OLUK023 FORD TRNST MiNiBÜS TRANSiT 2.5 Di 1999 WA 0031 I SFALXXDJVLWA0031 I lAKL02 BMC KAMYON PRO B NMC624YHTLK lTJ752 FORD MiNiBÜS TRANSİT D.LCY 1997 TO SFALXXDL VLVB OLAP 715 FORDCARGO Gz.SağAmbl CARGO IU32989 NMOA86TEDB iu OLUL 800 FORD TRNST MiNiBÜS TRANSİT XU SFAEXXDJVEXU OLAAL97 RENAULT BiNEK MEGANE 2010 K9KG8D I20050 VF I KZOB OLB 0447 FORT KAMYON KARGO SFACCDJDCLG OLB 0448 iveco KAMYON OTOYOL NM SA858100T U8651 RENAULT TOROS TOROS 1990 IJ791RI OLDM 994 FORD TRANSiT KAMYONET 2012 PHF ABJ29299 NM 03XXTTF3BJ OLZF224 FORD KAMYONET CONNECT G88619 NMOGXXTTPG8G Denetim ve Muayene Kabul İşlemleri: 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu Hizmet Alımları Denetim, Muayene ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri ve idare tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Bu şartnamede yer almayan hususlarla ilgili olarak 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu düzenlemeleri esastır. Tuncr.«J :ialay Halk ~~ıö:ıj Müdürlüğü r;.;oşşoför \1iv '-ı ~.1~~A'iıl "'Q<..., -=~--

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Sorumluluk, Kontrol ve Rapor Verme, Değişiklik Esasları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4. KASKO, SİGORTA, VERGİLER,

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 227 adet aracın zorunlu mali sorumluluk ve kasko sigortasının yaptırılması HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ Sözleşme Taslağı YABANCI DİLDE KİTAP ALIMI İŞİ 1 Mal Alım Sözleşmesi Taslak İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

PERSONEL TAŞIMA İHALESİ ŞARTNAMESİ PERSONEL TAŞIMA İHALESİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İMMİB-İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (BİRLİK olarak anılacaktır), teklif veren taraf

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 3- YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANIR. İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; ANKARA Hurda İşletmesi Merkezi, KIRIKKALE Hurda Müdürlüğü, Aliağa/İZMİR Hurda Müdürlüğü, Seymen/İZMİT

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ

SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ SİGORTACILIK SİSTEMİ HAKKINDA SORU CEVAP KÖŞESİ 1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum. Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım? Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ

Detaylı