Sosyal Güvenlik Sigortası: İsviçre de ikamet eden ve İsviçre den çıkıs yapan yabancı vatandas lara bilgiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Güvenlik Sigortası: İsviçre de ikamet eden ve İsviçre den çıkıs yapan yabancı vatandas lara bilgiler"

Transkript

1 Sosyal Güvenlik Sigortası: İsviçre de ikamet eden ve İsviçre den çıkıs yapan yabancı vatandas lara bilgiler

2 A B C İçindekiler Sosyal sigortaya ilis kin önemli bilgiler 1 İsviçre de yas lılık, dul yetim ve maluliyet sigortaları nasıl düzenlenmis tir? 4 2 AHV IV AVS AI hakkında en önemli bilgiler 5 3 Meslekî emeklilik sigortasına (ikinci direğe) ilis kin en önemli bilgiler 7 4 İs yerimi değis tirdiğimde ne yapmam gerekiyor? 8 5 Emekliye ayrılmadan çalıs mayı bıraktığımda ve İsviçre de ikamet etmeye devam ettiğimde ne yapmalıyım? 9 6 Hangi evrak ve belgeleri saklamam gerekiyor? 10 İsviçre den temelli çıkıs hazırlığı olarak neler yapmalıyım ve hangi haklara sahibim? 7 AHV IV AVS AI 12 7a Sosyal Sigorta Sözles mesi varsa 13 7b Sosyal Sigorta Sözles mesi mevcut değilse 14 8 Meslekî Emeklilik Sigortası (ikinci direk) 16 8a Birikimlerin toplamının nakit olarak ödenmesini nasıl talep ederim? 16 8b İsviçre yi terk ettikten sonra, meslekî emeklilik sigortasından (ikinci direk) ödenek almak istiyorsam ne yapmalıyım? 17 8c Hiçbir s ey yapmazsam meslekî emeklilik sigortası birikimlerime ne olur? 17 9 Kaza Sigortası Emekliliği SiRück hesapları ve iltica masraflarını kars ılama aidatı 18 Artık İsviçre de ikamet etmiyorsam hangi haklara sahibim? 11 AHV IV AVS AI sigortasından olan haklarım Meslekî emeklilik sigortasından ne gibi haklarım var (ikinci direk)? 20 İsviçre den çıkıs yaparken ve yaptıktan sonra olan haklar 22 Önemli adresler 24 Açıklamalar 25 2

3 Bu bros ürün amacı nedir? Bu bros ür İsviçre Sosyal Sigortaları olan Yas lılık, Dul Yetim ve Maluliyet (AHV IV AVS AI, birinci direk) ve Meslekî Emeklilik (ikinci direk) Sigortalarının temel kavram ve anlamlarını göstermektedir. Ayrıca bros ür bu alanlarda İsviçre den temelli çıkıs yapma hazırlığında bulunan kis ilere rehberlik yapmayı amaçlar. Bu bros ür kimlere hitap etmektedir? İsviçre de oturan ya da oturmus olan, çalıs an ya da çalıs mıs olan yabancılara yöneliktir: Yıllık oturum veya yerles im hakkına sahip olan s ahıslar (B veya C kimlik belgesi sahipleri); İlticacılar, geçici olarak kabul edilen ya da korunmaya muhtaç s ahıslar (N, F veya S kimlik belgesi sahipleri); İlticacı statüsü kabul edilmis yabancılar ya da vatansız s ahıslar; Oturumu düzelenmemis olan, fakat aynı zamanda çalıs an s ahıslar. Bu bros ürün kapsamı dıs ında kalanlar: AB (Avrupa Birliği) ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) ülkelerinin vatandas ları 1 ve AB (Avrupa Birliği) veya EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) ülkelerinden birine çıkıs yapan ilticası kabul edilmis yabancılar veya vatansız s ahıslar 2. Elbette bu bros ür her bireysel duruma açıklık getiremez. Birçok s ey basit bir s ekilde izah edilmektedir. Hususi soruları ele alan bildirgeler mevcuttur. Bu bildirgeleri emekli sandıklarının s ubelerinde ya da internet sitelerinde bulabilirsiniz. Ayrıca bros ürün arka kısmında danıs abileceğiniz yetkili ve uzman kurulus ların adresleri ve telefon numaraları yazılıdır. Bu renk ile is aretlenen terimlerin anlamları bros ürün arka sayfalarında açıklanmaktadır. 1 Bu vatandas lar için ya AB (Avrupa Birliği) ya da EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) ile yapılan serbest dolas ıma ilis kin sözles meler geçerlidir. Bu konuda «Die Schweiz verlassen» (İsviçre yi terk etmek) bas lıklı bros ürü de okumakta fayda vardır (bu bros ürü adresindeki web sitesinin «Merkblätter International» [Bildirgeler Uluslararası] bölümünde bulabilirsiniz). 2 Dipnot 1 e bakın. 3

4 1 Sosyal sigortaya ilis kin önemli bilgiler İsviçre de yas lılık, dul yetim ve maluliyet sigortaları nasıl düzenlenmis tir? İsviçre de yas lılık dul yetim ve malulen emeklilik sistemi iki bölümden olus ur: AHV IV AVS AI (birinci direk) temel sigortadır. İsviçre de oturan veya çalıs an tüm s ahısları kapsar. Meslekî Emeklilik Sigortası (ikinci direk) is verenlerce yaptırılan sigortadır. İsviçre de çalıs an ve yıllık geliri en az Frank olan her s ahıs için bir is yeri emeklilik sigortasına bağlı olma zorunluluğu vardır ( itibariyle). Yukarıda adı geçen emeklilik sigortalarına aynı anda bağlı olabilirsiniz. Bu durumda ikisinden de ödenek alabilirsiniz. AHV IV AVS AI ve meslekî emeklilik sigortaları zorunludur. Bu kurumlar as ağıdaki durumlarda sosyal güvenlik sağlar: 4

5 Yas lılıkta (emeklilik hakkı), Maluliyette (malulen emeklilik hakkı), Es lerden veya ana-babadan birinin vefatında (dul ve yetim aylığı hakkı). AHV IV AVS AI ve meslekî emeklilik sigortaları birbirlerinden farklı s ekillerde düzenlenmis lerdir ve farklı kurumların idaresi altındadırlar: AHV IV AVS AI emekli sandıkları tarafından idare edilmektedir. Meslekî emeklilik sigortası birbirinden farklı düzenlere sahip emekli müesseseleri (örneğin pansiyon kasaları) tarafından idare edilmektedir. Zorunlu olarak sigortalı bulunan personelin çalıs tığı her is verenin sicilli bir emekli müessesesine bağlı olma zorunluluğu vardır. AHV IV AVS AI hakkında en önemli bilgiler 2 Sigortalı olmak benim için ne demektir? AHV IV AVS AI sigortalısı olmak birtakım hak ve yükümlülükler içermektedir. Ana yükümlülük primlerin ödenmesidir. Bunun kars ılığında emekliye ayrıldığınızda veya malul kaldığınızda ödenek (örneğin emekli maas ı) almaya hak kazanırsınız. Vefat ettiğinizde aile fertleriniz yetim veya dulluk emeklilik ödeneği alma hakkına sahip olurlar. Ne zaman sigortalıyım? İsviçre de oturan ve çalıs an her s ahıs sigortalıdır. Buna çocuklar da dahildir. Sigortalı olduğunuz zaman AHV AVS sigorta kartına sahip olursunuz. Kartta s ahsî AHV AVS sigorta sicil numaranız yazılıdır. Bu numarayı emekli sandığına yazdığınız her mektupta bildirmeniz s arttır. 5

6 Sigortaya primleri nasıl öderim? Eğer çalıs ıyorsanız 17 yas ını tamamladıktan sonra gelen Ocak ayının birinden itibaren prim ödeme zorunluluğu bas lar. Çalıs mayan s ahıslar için prim ödeme zorunluluğu 20 yas ını tamamladıktan sonra gelen Ocak ayının birinden itibaren bas lar. Prim ödeme zorunluluğu emeklilik yas ına kadar sürer. (Emeklilik yas ı bayanlarda 64, erkeklerde ise 65 olarak belirlenmis tir). Bir is verende maas lı olarak çalıs ıyorsanız, ödenecek prim miktarı sizinle is vereniniz arasında yarıya bölünülür. Size düs en prim payı is veren tarafından doğrudan maas ınızdan kesilir ve is verenin katkı payı ile birlikte emekli sandığındaki s ahsî hesabınıza yatırılır. Eğer çalıs mıyorsanız veya serbest meslek sahibi iseniz, prim tutarının tümünü kendiniz kars ılamak zorundasınız. Asgari yıllık prim tutarı olarak 460 Frank belirlenmis tir ( itibariyle). Sosyal yardım alıyorsanız, belediye sizin adınıza sözkonusu asgari meblağı yatırır. İltica talebinde bulunanlar, geçici olarak kabul edilenler ve korunmaya muhtaç, oturma müsaadesi bulunmayan, çalıs mayan yabancılar ancak ilticacı statüsü kabul edilir, kendilerine oturma müsaadesi verilir veya AHV IV AVS AI sigortasından ödeme alma hakkına sahip olurlar ise prim ödemeye bas larlar. Emekli sandığı s ahsî hesaplardaki birikimleri is letmekle görevlidir. Eğer bir is verende maas lı olarak çalıs mıyorsanız ve sosyal yardım almıyorsanız, ikamet ettiğiniz kantonun emekli sandığına kendiniz müracaat etmek zorundasınız. Emekli sandıkları kendiliğinden faaliyete geçmez. Emekli sandığının adresini adresindeki web sitesinde bulabilirsiniz. Prim ödemezseniz, bu daha sonra ödeneklerde (örneğin emekli maas ınızdan) kesintilere yol açabilir. Bir is verende maas lı olarak çalıs tığımda sosyal sigorta prim payım ne kadar? Aylık brüt ücretinizden % 5,05 kesilir. Aile fertlerim benim sigortama dahil mi, yoksa kendilerini ayrıca sigortalandırmaları mı gerek? AHV IV AVS AI kis isel bir sigortadır. Aile bireyleriniz ancak gerekli kos ulları bizzat yerine getiriyorlarsa, yani İsviçre de oturuyor veya çalıs ıyorlarsa sigortalı olurlar. 6

7 Daha genis bilgilere nasıl ulas abilirim? Emekli sandığınızdan veya internette sayfasından ek bilgi alabilirsiniz. Meslekî emeklilik sigortasına (ikinci direğe) ilis kin en önemli bilgiler 3 Sigortalı olmak benim için ne demektir? Meslekî emeklilik sigortasına bağlı olmak birtakım hak ve yükümlülükler içermektedir. Ana yükümlülük primlerin ödenmesidir. Bunun kars ılığında emekliye ayrıldığınızda veya malul kaldığınızda ödenek (örneğin emekli maas ı) almaya hak kazanırsınız. Vefat ettiğinizde aile fertleriniz veya mirasçılarınız belirli kos ullarda yetim veya dulluk emeklilik ödeneği alma hakkına sahip olurlar. Ne zaman sigortalıyım? AHV IV AVS AI ye bağlı olup ( Bölüm 2) bir tek is verenden yılda en az Frank ( itibariyle) geliri olan her s ahıs sigortalıdır. Birden fazla is yerinde çalıs anların is veren bas ına aldıkları yıllık gelir Frankın altında ise tüm is verenlerden aldıkları toplam gelir Frankı as ıyorsa bile otomatik olarak sigortalı olmazlar. Böyle bir durumda arzu ederseniz kendinizi gönüllü olarak sigorta ettirebilirsiniz. Meslekî emeklilik sigortası ancak 18 yas ını doldurduğunuz tarihten itibaren geçerli olabilmek kaydıyla, bir is yerinde çalıs maya bas ladığınız tarihte bas lar. Sigortaya primleri nasıl öderim? Ödenilecek prim miktarı sizinle is vereniniz arasında bölünülür. İs verenin katkı payı primin en az yarısı kadardır. Size düs en prim payı is veren tarafından 7

8 doğrudan maas ınızdan kesilir ve is verenin katkı payı ile birlikte emekli müessesesine yatırılır. İs vereninizi değis tirdiğiniz zaman otomatik olarak yeni is verenin bağlı bulunduğu emekli kurumuna geçersiniz. Önceki emekli müessesesi toplanan emeklilik birikimlerinizi («çıkıs ödeneği») yeni is verenin bağlı bulunduğu emekli müessesesine aktarır. Bu yüzden emeklilik birikimlerinizin tümü daima s u anki is vereninizin bağlı olduğu emekli müessesesinde bulunmalıdır. Bu parayı dilediğiniz gibi kullanamazsınız. Parayı ancak belirli kos ullar altında çekebilirsiniz. Sigortaya ne kadar prim ödemem gerekiyor? Her emekli müessesesi ödenmesi gereken meblağı yasal imkanların çerçevesinde kendisi belirler. Bu nedenle prim tutarı emekli müessesesine göre değis ebilir. Ayrıca prim tutarının yüksekliği yas a da bağlıdır. Aile fertlerim benim sigortama dahil mi, yoksa kendilerini ayrıca sigortalandırmaları mı gerek? Meslekî emeklilik sigortası kis isel bir sigortadır. Aile fertleriniz çalıs ıyor ve yıllık gelirleri en az Frank ise sigortalı olurlar ( itibariyle). 4 Daha genis bilgilere nasıl ulas abilirim? İs vereninizin bağlı olduğu emekli müessesesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. Adresini lütfen is vereninizden isteyiniz. İs yerimi değis tirdiğimde ne yapmam gerekiyor? 8

9 Şayet AHV IV AVS AI sigortalısı iseniz: Yeni is verene AHV AVS sigorta kartınızı gösteriniz. Meslekî Emeklilik Sigortası (ikinci direk) durumunda ise: Önceki is vereninizin emekli müessesesine yeni emekli müessesesinin adresini (adresini yeni is verenden isteyiniz) bildiriniz ki, emeklilik birikimleriniz («çıkıs ödeneği») yeni emekli müessesesine havale edilebilinsin. Emekliye ayrılmadan çalıs mayı bıraktığım halde İsviçre de ikamet etmeye devam ettiğimde ne yapmalıyım? 5 Şayet AHV IV AVS AI sigortalısı iseniz: Oturduğunuz kantonun emekli sandığına müracaat etmeniz gerekir. Emekli sandığının adresini web sitesinde bulabilirsiniz. Meslekî Emeklilik Sigortası (ikinci direk) durumunda ise: Meslekî emeklilik sigortasında toplanan birikimlerinizi («çıkıs ödeneği») nakit olarak alamazsınız. Bunun yerine üç seçeneğe sahipsiniz: 1. Meslekî emeklilik sigortasında toplanan birikimleriniz bankada açılacak özel bir emeklilik mevduat hesabına yatırılır. 9

10 2. Birikimleriniz bir sigortada özel bir emeklilik poliçesine ilis kin sigorta hesabına yatırılır. 3. Ya da birikimlerinizi özel bir emeklilik müessesesinde bırakabilirsiniz. Bağlı olduğunuz emekli müessesesine yukarıdaki seçeneklerden hangisini seçtiğinizi bildiriniz. 6 Şimdiye kadar bağlı bulunduğunuz emekli müessesesi size bu konuda daha ayrıntılı bilgi verebilir. Hangi evrak ve belgeleri saklamam gerekiyor? Sosyal sigortalardan aldığınız tüm evrak ve belgeleri saklamanız gerekir. Sosyal sigortalardan ödenek talep ettiğinizde sizden belgelerinizi göstermenizi isteyebilirler. Bundan dolayı as ağıda sayılan belgeleri saklayınız: 10 AHV AVS sigorta kartı: Sigortanız bas ladığında emekli sandığınız tarafından verilen sigorta kartınız. Şahsî AHV IV AVS AI hesabınızın hulâsası: Bu hulâsayı her zaman emekli sandığınızdan yazılı dilekçede bulunarak ücretsiz alabilirsiniz.

11 Maas bordroları: Bunlar genelde ayda bir olarak is vereninizden aldığınız belgelerdir. Maas bordrosunda maas ınız ve yapılan kesintiler yazılıdır. Bu belgelerle bir is te çalıs tığınızı ve ne zamandır çalıs tığınızı ve maas ınızdan kesintiler yapıldığını daima kanıtlayabilirsiniz. Bunun faydasını AHV AVS primlerinizin iadesini ( Bölüm 7b) talep ettiğinizde ve sigorta ile hemfikir olmadığınız durumlarda görürsünüz. Ayrıca tüm is verenlerinizin isim ve adreslerini bilmeniz de önemlidir. Yıllık kazanç bordroları aynı is levi görür. Bu belgeleri is vereniniz yılda bir kez vergi dairesi için hazırlayıp size gönderir. Bordroda gelirinizin ve yapılan kesintilerin toplamı yazılıdır. İkinci direğe ilis kin kimlik belgesi: Bu belge emekliye ayrıldığınızda veya malul kaldığınızda veya vefat ettiğinizde yapılacak olan ödeneklerin tutarını gösterir. Ayrıca meslekî emeklilik sigortasından ayrılıs ınızda yapılacak olan ödeneğin («çıkıs ödeneği») toplam tutarını ve diğer haklarınzı gösterir. Bu sigorta belgesini is vereninizin bağlı olduğu emekli müessesesinden her zaman talep edebilirsiniz. Emekli müessesesinin yönetmeliği: Her emekli müessesesinin kendi bir yönetmeliği vardır. Bu yönetmelikler sigortalıların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 11

12 İsviçre den temelli çıkıs hazırlığı olarak neler yapmalıyım ve hangi haklara sahibim? İsviçre den ayrılıs iyice hazırlanmalıdır. Ödeneklerinizi herhangi bir sorunla kars ılas madan alabilmeniz için birtakım hususlar dikkate alınmalıdır. AHV IV AVS AI ile meslekî emeklilik sigortası birbirinden farklı yönetmeliklere tabi oldukları için prosedürleri ve is lemleri de farklıdır. 7 Yetkili mercilere bildirmeden İsviçre den çıkıs yapıp üçüncü bir ülkede kaçak olarak kaldığınız zaman İsviçre den çıkıs yaptığınızı kanıtlamanız zorlas ır. Bu da sigortalardan ödenek talep etmenizi güçles tirir. AHV IV AVS AI İsviçre den temelli çıkıs yapmadan önce is verenleriniz tarafından s ahsî AHV IV AVS AI hesabınıza yapılmıs olan ödemeleri kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Bağlı bulunduğunuz emekli sandığına yazılı dilekçede bulunarak ücrete tabi olmayan s ahsî hesabınızın hulâsasını isteyiniz veya bunu adresindeki web sitesinden indiriniz (AHV AVS sigorta kartınızın fotokopisini dilekçenize ekleyiniz) 3. Vatandas ı olduğunuz ülke ile İsviçre arasında Sosyal Sigorta Sözles mesi olup olmadığına göre durum değis ir. İltica hakkı alanlar veya vatansız s ahıslar için özel uygulamalar vardır. 3 AHV IV AVS AI enformasyon merkezinin 1.01 nolu «s ahsî hesap hulâsası» (Auszug aus dem Individuellen Konto IK Extrait du Compte Individuel CI) bildirgesine bakınız. Bu bildirgeyi emekli sandığının veya Federal Sosyal Sigortalar Dairesi nin s ubelerinde veya sitesinde bulabilirsiniz. 12

13 Sosyal Sigorta Sözles mesi varsa: 7a As ağıda adı geçen ülkelerle İsviçre arasında Sosyal Sigorta Sözles mesi vardır 4 : ABD Hırvatistan San Marino Avustralya İsrail Şili Eski Yugoslavya 5 Kanada Türkiye Filipinler Makedonya Yukarıda yazılı ülkelerden birinin vatandas ıysanız, İsviçre yi temelli olarak terk ettiğinizde, vatandas ı olduğunuz ülke ile İsviçre arasındaki Sosyal Sigorta Sözles mesi uygulanır. Aynısı İsviçre de ilticacı ya da vatansız olarak kabul görmüs olup bu ülkelerden birine çıkıs yapan ve orada aynı kabulü gören s ahıslar için de geçerlidir. Sosyal Sigorta Sözles mesi varsa AHV IV AVS AI emekli maas ları yurtdıs ına da gönderilir 6. Bu yüzden İsviçre den temelli çıkıs durumunda AHV AVS primlerinin iadesi talep edilemez ( Bölüm 7 b). (Şili vatandas ları için özel uygulamalar vardır.) Ülkelere mahsus Sosyal Sigorta Sözles meleri hakkında Federal Sosyal Sigortalar Dairesi nden daha genis bilgi alabilirsiniz. Bağlı bulunduğunuz emekli sandığına muhtemelen alacağınız emekli maas ınızın yüksekliğini hesaplattırabilirsiniz. Bu hesaplama ücretli olabilir. İsviçre de AHV IV AVS AI aylığı alıyorsanız, maas ınızı yurt dıs ında da almaya devam edersiniz 7. Ek ödenekler ise yurt dıs ında yas ayanlara ödenmez. Yurt dıs ındaki adresinizi daima Cenevre deki İsviçre Federal Emekli Sandığı na (SAK CSC) bildiriniz. 4 İsviçre nin AB (Avrupa Birliği) ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) devletleri ile de Sosyal Sigorta Sözles meleri (Serbest Dolas ım Sözles meleri) vardır. Bu konuda 1 nolu dipnota bakınız. 5 Bosna-Hersek i, Sırbistan ı ve Karadağ ı kapsar. 6 Sözles meye göre kısıtlamalar mevcuttur. 7 Sözles meye göre kısıtlamalar mevcuttur. 13

14 7b Sosyal Sigorta Sözles mesi mevcut değilse: AHV IV AVS AI emekli maas ı yurtdıs ındaki yabancılara ödenmez. Oysa AHV AVS primlerinizin iadesini talep etmeniz mümkündür 8. Primlerin iadesi ancak as ağıdaki kos ulları yerine getirdiğiniz takdirde mümkündür: En az bir yıl boyunca AHV IV AVS AI primlerini yatırmıs olmanız. İsviçre den temelli çıkıs yapmıs olmanız. Es iniz ve 25 yas ından küçük olan çocuklarınızın da kesin çıkıs yapmıs olmaları 9. İsviçre den AHV IV AVS AI emekli aylığı almıyor olmanız. İstisna: AHV AVS veya IV AI ödenekleri almıs olup bu ödenekleri İsviçre yi terk ettikten sonra almaya devam etmeyecekseniz primlerin iadesini isteyebilirsiniz. Bu durumda almıs olduğunuz ödenekler kesilerek iade edilecek olan tutar belirlenir. Dikkat edilmesi gereken hususlar: Primlerin iadesi ile AHV IV AVS AI ödeneği alma haklarınızın tümü söner. Primlerin iadesinden sonra İsviçre AHV IV AVS AI sigortası size ödemelerde bulunmayacaktır. 8 AHV AVS primleri (çalıs an ile is verenin katkı paylarının toplamı) brüt maas tutarının % 8,4 ü kadardır. 9 İstisna: Öğrenimini tamamlamıs olan res it çocuklarınız İsviçre de kalabilir. 14

15 Sadece çalıs anın ve is verenin yatırdığı primler faizsiz olarak iade edilir. Sosyal Yardım Dairesinin ödediği primler iade edilmez. Yatırılmıs IV AI (maluliyet sigortası) primleri iade edilmez. İadesi mümkün olan AHV AVS primleri belirli bir meblağı 10 as tığında, iade meblağı kesintiye uğrar. Es iniz veya çocuklarınız 11 dul ve yetim aylığı hakkına sahip olabilmenin kos ullarını yerine getiriyorlarsa vefat ettiğinizde primlerin iadesini talep edebilirler. AHV AVS primlerinin iadesini nasıl talep edebilirim? Bağlı bulunduğunuz emekli sandığına veya İsviçre Federal Emekli Sandığı na (SAK CSC) müracaat etmeniz gerekir. Bunun için «AHV AVS primlerinin iadesi müracaatı» (Antrag auf Rückvergütung von AHV Beiträgen Demande de remboursement des cotisations AVS) bas lıklı formu doldurmanız gereklidir. Bu formu her emekli sandığından temin edebilir veya internetten indirebilirsiniz ( adresindeki web sitesinin «Formulare Allgemeine Verwaltungsformulare») [Formlar Genel idari is lem formları] bölümünde). Söz konusu formu as ağıda sayılan evraklarla birlikte gönderiniz. AHV AVS sigorta kartı, İsviçre den çıkıs ınızı tasdik eden belge, Sizin ve es inizin uyruğunu tasdik eden vatandas lık belgeleri veya geçerli pasaportlarınızın fotokopileri, Bos anma durumunda kesinles me tarihini içeren bos anma kararı, İlticacı statüsü kabul edilenler ve vatansızlar statülerini kanıtlamak zorundadır. Yurtdıs ında ikamet etmeyi amaçladığınız yerin adresini ya da yurtdıs ında ikamet etmekteyseniz, ikametgâhınızı tasdik eden belge. Sözkonusu tasdikname es inizi ve 25 yas ından küçük çocuklarınızı da kapsamalıdır. Dikkat edilmesi gereken hususlar: Evli çiftlerin herbiri kendi primlerinin iadesi için ayrı ayrı müracaatta bulunmak zorundadır. Genelde primlerin iadesi yurtdıs ına yapılır. Ödemenin yapılması birkaç ay sürebilir. Ödeme sadece kendi banka hesabınıza havale edilerek veya s ahsen size elden verilerek yapılabilir. 10 Azami emeklilik hakkı denilen bu meblağ muhtemelen bağlanacak olan emeklilik sermayelendirildiğinde elde edilen tutardır. 11 Öğrenim gören çocuklar 25 yas ından büyük olmamak s artıyla 18 yas ından büyük olmayan çocuklarınız 15

16 8 Meslekî Emeklilik Sigortası (ikinci direk) İsviçre yi temelli terk ettiğiniz ve Avrupa Birliği Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi dıs ındaki bir ülkede bulunduğunuz takdirde as ağıdaki seçeneklere sahipsiniz: Birikimlerinizin toplamının iadesini («çıkıs ödeneği») isteyebilir veya Emeklilik hakkınızı devam ettirebilirsiniz (buna ilis kin Bölüm 5 e, «Meslekî Emeklilik Sigortası [ikinci direk] durumunda ise» bas lığı altındaki üç seçeneğe bakınız). Bu durumda emekliye ayrıldığınızda veya malul kaldığınızda ödenek (örneğin emekli maas ı) alabilirsiniz. Vefat ettiğinizde aile fertleriniz veya mirasçılarınız belirli kos ullarda yetim veya dulluk emeklilik ödeneği alma hakkına sahip olurlar. 8a Emekli maas ları ve diğer ödenekler emekli müessesesinin (örneğin pansiyon kasasının) yönetmelikleri gereğince yurtdıs ına yapılmaktadır. Birikimlerin toplamının nakit olarak ödenmesini nasıl talep ederim? Çalıs mıs olduğunuz son is vereninizin bağlı bulunduğu emekli müessesesi (örneğin pansiyon kasası) ile bizzat temasa geçmeniz gerekir. Son is vereninizin bağlı bulunduğu emekli müessesesine müracaat etmek zorundasınız. Bunu ülkeden temelli çıkıs ınızdan önce yapabilirsiniz. Gerekli formu son is vereninizden temin edebilirsiniz. Sizden istenilen belgelerin arasında as ağıda sayılanlar da bulunmalıdır: İsviçre yi temelli terk edeceğinizi veya ettiğinizi gösteren belgeler (örneğin belediyedeki nüfus kaydınızın veya ikametgâhınızın iptalini). 16

17 Evli iseniz es inizin yazılı onayı. Meslekî emeklilik sigortasından toptan ödeme («çıkıs ödeneği») aldıktan sonra bas ka ödeme talep edemezsiniz. Yani bundan sonra artık aylık alamazsınız. Ödemeler çoğunlukla İsviçre den ayrılmanızdan sonra yapılır. İsviçre yi terk ettikten sonra, meslekî emeklilik sigortasından (ikinci direk) ödenek almak istiyorsam ne yapmalıyım? 8b Çalıs mıs olduğunuz son is vereninizin bağlı bulunduğu emekli müessesesi ile temasa geçmeniz gerekir. Bunun yerine, bir emeklilik hesabına veya emeklilik poliçesine sahip olduğunuz emeklilik müessesesine bas vurmanız da mümkündür ( Bölüm 5). Emekli müessesesindeki birikimlerinizi («çıkıs ödeneği») nakit ( Bölüm 8a) olarak almazsanız ikinci direkten emeklilik hakkınız devam eder. Bağlı bulunduğunuz emekli müessesesine birikimlerinizden hangi s ekilde faydal anmak istediğinizi bildirmeniz gereklidir. Bu konuda üç seçeneğiniz vardır ( Bölüm 5 e, «Meslekî emeklilik sigortası [ikinci direk] durumunda ise» bas lığı altına bakınız). Şimdiye kadar bağlı bulunduğunuz emekli müessesesi bu konuda bilgi verebilir. Emeklilik birikimlerinizin bulunduğu sigortaya veya bankaya, yurtdıs ındaki adresleriniz de dahil olmak üzere her adres değis ikliğini daima bildirmeniz gerekir. Hiçbir s ey yapmazsam meslekî emeklilik sigortası birikimlerime ne olur? 8c Son is vereninizin bağlı bulunduğu emekli müessesesi, is ten ayrılıs ınızdan beri en az altı ay, en fazla da iki yıl geçtiği zaman birikimlerinizi («çıkıs ödeneği») özellikle böyle durumlar için kurulmus olan bir emekli müessesesine aktarır. Bu durumda birikimlerinizin size ödenmesi için bu özel emekli müessesesine müracaat etmeniz gerekir. İkinci direkten sorumlu, Meslekî Emeklilik Sigortası Merkezine danıs arak herhangi bir emekli müessesesinde paranızın bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz. 17

18 Daha önceki is yeri değis tirmelerinizden sonra birikimlerinizin yeni is vereninizin bağlı olduğu emekli müessesesine aktarılıp aktarılmadığını kontrol ediniz. Emin değilseniz ikinci direkten sorumlu meslekî emeklilik sigortası merkezine bas vurunuz. 9 Kaza Sigortası Emekliliği İsviçre de zorunlu kaza sigortasının sorumluluk alanına giren bir kaza geçirdiyseniz, İsviçre den kesin çıkıs yapmadan önce is vereninizin bağlı olduğu kaza sigortası ile temasa geçmenizi tavsiye ederiz. İsviçre de zorunlu kaza sigortasından emekli maas ı alıyorsanız, ödemeler yurtdıs ına da yapılır. 10 SiRück hesapları ve iltica masraflarını kars ılama aidatı As ağıdaki açıklamalar sadece iltica talebinde bulunan s ahıs (N kimliği ile), geçici olarak kabul edilen s ahıs (F kimliği ile), oturma müsaadesine sahip olmayan, korunmaya muhtaç s ahıs (S kimliği ile) olarak İsviçre de yas amıs olan kis iler için geçerlidir. İltica masraflarını kars ılama aidatını (SonderA) ödeme yükümlülüğü itibariyle SiRück adıyla bilinen teminat yatırma yükümlülüğünün yerine geçmis tir. SonderA aidatı hem yüksekliği ( Frank) hem de süresi bakımından (azami 10 yıl) sınırlı kılınmıs tır. Bu nedenle genelde hesaplar üzerinde henüz ödenmemis bakiye miktarlar kalmayacaktır. Yine de eski SiRück hesapları arasında tek tük henüz ödenmemis bakiyeler bulunuyor olabilir. Böyle bir durumda lütfen bunu ispatlayan belgelerinizi ekleyerek yazılı olarak Federal Göçmenlik Dairesine bas vurunuz (Bundesamt für Migration, 3003 Bern-Wabern) Bu konuda ayrıntılı bilgi için «İltica talebinde bulunan, geçici olarak kabul edilen ve korunmaya muhtaç s ahısların iltica masraflarını kars ılama aidatını ödeme yükümlülüğü» (Merkblatt über die Sonderabgabepflicht von asylsuchenden, vorläufig aufgenommenen sowie schutzbedürftigen Personen) bas lıklı bros ürü Federal Göçmenlik Dairesinden (Bundesamt für Migration) temin edebilir veya adresindeki web sitesinden indirebilirsiniz. Bu bildirgeyi Federal Göçmenlik Dairesi nden temin edebilirsiniz. 18

19 Artık İsviçre de ikamet etmiyorsam hangi haklara sahibim? AHV IV AVS AI sigortasından olan haklarım C 11 İsviçre den temelli çıkıs yapmadan önce, birikmis olan AHV AVS primlerinizin iadesini talep etmediyseniz, primlerinizin iadesini yurtdıs ından da isteyebilirsiniz ( Bölüm 7b). Dikkat edilmesi gereken hususlar: Primlerin iadesi ancak vatandas ı olduğunuz devlet ile İsviçre arasında Sosyal Sigorta Sözles mesi varsa mümkündür (Şili, Filipinler ve Avustralya hariç). Primlerin iadesini isteme hakkı sigorta vakası olus tarihinden bes yıl geçtikten sonra söner. Bu süreden sonra artık herhangi bir iade talebinde bulunamazsınız. Vatandas ı olduğunuz ülke ile İsviçre arasında Sosyal Sigorta Sözles mesi 13 varsa as ağıdaki haklara sahipsiniz. Aynısı İsviçre de ilticacı ya da vatansız olarak kabul görmüs olup Sosyal Sigorta Sözles mesi olan ülkelerden birinde yas ayan ve orada aynı kabulü gören s ahıslar için de geçerlidir ( Bölüm 7a da sayılan ülkelere bakınız): İsviçre de belirlenen emeklilik yas ına girdiğinizde, tam veya kısmî emekli maas ı almaya hak kazanırsınız; Malul kaldığınızda İsviçre yasalarına göre tam veya kısmî maluliyet emekliliği alma hakkına sahipsiniz. Maluliyet aylığının yurtdıs ına gönderilmesi ancak eğer %50 veya daha yüksek oranda malul olduğunuz takdirde mümkündür; Vefat ettiğinizde aile bireyleriniz dul ve yetim aylığı alma hakkını kazanırlar. Genel bir kural: AHV IV AVS AI sigortalılık süreniz kısa ise siz veya aile bireyleriniz emekli maas ı yerine bir defaya mahsus olmak üzere bir ödeme (tazminat) alabilirsiniz. Bu yapılan ödeme bir emekli maas ı yüksekliğindedir. 13 Uluslararası Sosyal Sigorta Sözles meleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Federal Sosyal Sigortalar Dairesine (Bundesamt für Sozialversicherungen, BSV) bas vurunuz. 19

20 Emekli aylığımın ödenmesi için ne yapmalıyım (sadece eğer Sosyal Sigorta Sözles mesi varsa)? Emekli aylığının bağlanması için bizzat müracaat etmek zorundasınız. AHV IV AVS AI dairesi kendiliğinden faaliyete geçmez. Yapacağınız müracaat sadece sizin için geçerlidir. Evli iseniz ve es iniz de İsviçre de sigortalı bulunduysa, emekli aylığı almaya hak kazandığı an müracaatını kendisi yapmak zorundadır. AHV AVS Emekliliği: Vatandas ı olduğunuz ülkede ikamet ediyorsanız ikametgâhınızın bağlı bulunduğu Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat etmeniz gerekir 14 ; Vatandas ı olmadığınız bir ülkede ikamet ediyorsanız doğrudan Cenevre deki İsviçre Federal Emekli Sandığı na (SAK CSC) müracaat etmeniz gereklidir. IV AI (Maluliyet) Emekliliği: Vatandas ı olduğunuz ülkede ikamet ediyorsanız ikametgâhınızın bağlı bulunduğu Sosyal Sigortalar Kurumuna müracaat etmeniz gerekir; Vatandas ı olmadığınız bir ülkede ikamet ediyorsanız doğrudan yurtdıs ındaki sigortalılara bakan Cenevre deki Maluliyet Sigorta s ubesi ne müracaat etmeniz gereklidir. 12 AHV IV AVS AI emekli aylığının ödenmesi veya bir defaya mahsus ödeme sadece kis inin kendi banka hesabına yapılır. Meslekî emeklilik sigortasından ne gibi haklarım var (ikinci direk)? İsviçre den temelli çıkıs yapmadan önce birikmis olan emeklilik sermayenizin («çıkıs ödeneği») iadesini talep etmediyseniz, primlerinizin iadesini her zaman yurtdıs ından doğru da istiyebilirsiniz ( Bölüm 8a). Emeklilik hakkınızı devam ettirirseniz (bu konudaki üç seçeneğiniz için Bölüm 5 e, «Meslekî Emeklilik Sigortası durumunda ise» bas lığı altına bakınız) emekli müessesesinizin (örneğin pansiyon kasanızın) yönetmeliği veya bankanızla ya da sigortanızla olan anlas manız gereğince kismî veya tam emekli maas ı ya da toptan sermaye ödemesi alabilirsiniz: Emeklilik yas ına eris tiğinizde. İsviçre yasalarına göre malul kaldığınızda. Vefat ettiğinizde, aile bireyleriniz gerekli kos ulları yerine getiriyorlarsa. 14 Adresi Federal Sosyal Sigortalar Dairesinden temin edebilirsiniz. 20

21 Ödenek alabilmek için ne yapmalıyım? Ödenek alabilmek için bizzat müracaat etmek zorundasınız. Emekli müessesesi, sigorta veya banka kendiliğinden faaliyete geçmezler. Emekli müessesesinize, sigortanıza veya bankanıza müracaat ediniz. 21

22 İsviçre den ve yaptıktan AHV IV AVS AI sigortasından Vatandas ı olduğunuz ülke ile Sosyal Sigorta Sözles mesi varsa ( Bölüm 7a ve 11) Vatandas ı olduğunuz ülke ile Sosyal Sigorta Sözles mesi yoksa ( Bölüm 7b) Ülkeden çıkıs yapıldığındaki haklar Primler iade edilemez Ödenmis olan AHV AVS primlerinin iadesi yapılır Emeklilik, maluliyet veya vefat durumunda olan haklar Emekli maas ı bağlanır veya bir defaya mahsus toptan ödeme yapılır Sigorta hakları söner Bas ka ödenekler talep edilemez 22

23 çıkıs yaparken sonra olan haklar Meslekî emeklilik sigortasından Emeklilik hakkının sönmesi isteniyorsa ( Bölüm 8a) Emeklilik hakkının devamı isteniyorsa ( Bölüm 8b ve 12) Emeklilik birikimleri nakit olarak ödenir Emeklilik birikimleri nakit olarak ödenmez Emeklilik hakları söner. Bas ka ödenekler talep edilemez Emekli maas ı bağlanır veya emeklilik sermayesi toptan ödenir 23

Almanya da ve Türkiye de çalışmak

Almanya da ve Türkiye de çalışmak Deutsche und türkische Fassung Almanya da ve Türkiye de çalışmak > Alman-Türk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi > Alman Emeklilik Sigortasından Aylıklar > Primlerin iadesi Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Ülke sınırları

Detaylı

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler

İsviçre ye Hoş Geldiniz. Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İsviçre ye Hoş Geldiniz Ülkemize yeni yerleşenler için yararlı bilgiler İçindekiler 5 Bir ülkenin farklı çehreleri Küçük bir alanda büyük kültürel çeşitlilik 7 Birlikte yaşamak Fırsat eşitliği ve saygı

Detaylı

Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü AOW ile Anw sigortası

Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü AOW ile Anw sigortası Hollanda dışında ikamet edecekseniz veya çalışacaksanız: Gönüllü AOW ile Anw sigortası İçindekiler Neden gönüllü sigorta yaptırmalısınız 2 Gönüllü sigorta kimin içindir 2 Gönüllü sigortaya en fazla ne

Detaylı

Kanton St.Gallen Amt für Wirtschaft und Arbeit. RAV müşterisi olarak neleri bilmeniz gerekiyor

Kanton St.Gallen Amt für Wirtschaft und Arbeit. RAV müşterisi olarak neleri bilmeniz gerekiyor Kanton St.Gallen Amt für Wirtschaft und Arbeit RAV müşterisi olarak neleri bilmeniz gerekiyor Önsöz Saygıdeğer müşterimiz İş yeri kaybı herkes için geçerli olabilir ve bununla birlikte gelen işsizlik

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ?

BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? BAKIMA MUHTAÇ NE OLACAK ŞİMDİ? Bakıma Muhtaçlık hakkında Sorular ve Cevaplar Bakıma Muhtaç Bireylere Ev Ortamında Bakım ve Yaşam Desteği Bakıma muhtaç bireyin bakımını üstlenen aile fertleri hangi teşviklerden

Detaylı

www.integration.zh.ch

www.integration.zh.ch Zürih Kantonu Adalet ve İçişleri Müdürlüğü Kanton Uyum İşleri Uzmanlık Birimi Yurtdışından Gelip Yerleşenler İçin Yararlı Bilgiler www.integration.zh.ch İçindekiler 03 Göçmenlik ve Yabancılar Hukuku 03

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

Değerli vatandaşlarımız,

Değerli vatandaşlarımız, Değerli vatandaşlarımız, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği olarak her zaman sizlerle iletişim halinde olmaya özen göstermekteyiz. Bu anlayışımızın bir ürünü olarak, Büyükelçiliğimize yöneltilen çeşitli soruların

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak

Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Alman kökenli olmayan girişimciler için yol haritası Berlin de başarılı bir girişimde bulunmak Genel koordinasyon Bu etkinlik Senatonun Ekonomi, Teknoloji ve Kadınlar için Yönetim i ve Investitionsbank

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

4 FRANSA DA SOSYAL GÜVENLİK

4 FRANSA DA SOSYAL GÜVENLİK 4 FRANSA DA SOSYAL GÜVENLİK * Dr. Otto Kaufmann Max Planck Yabancı ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Hukuku Enstitüsü, Münih Çeviren Prof. Dr. Tankut Centel Hukuk Fakültesi, İstanbul Örgütsel yöndeki çeşitlilik,

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı