PVDF Membranların Üretimi ve Polimer Konsantrasyonunun Membranların Karakteristiği Üzerindeki Etkileri Öykü Mutlu, Neşe Tüfekçi Öykü Mutlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PVDF Membranların Üretimi ve Polimer Konsantrasyonunun Membranların Karakteristiği Üzerindeki Etkileri Öykü Mutlu, Neşe Tüfekçi Öykü Mutlu"

Transkript

1 Bildiri Referans No Bildiri No Kabul No Bildiri Grubu Başlık Yazarlar Sunucu 114 SS-001 Kabul:Sözlü Su Kaynaklı Hastalıklar Türkiye de Arsenikli Su Problemi: Kapadokya Örneği Nazmi Oruç Nazmi Oruç 121 SS-002 Kabul:Sözlü Su Arıtımı Membran Teknolojilerinin Su Yönetiminde Sağladığı Faydalar İsmail Koyuncu, Serkan Güçlü, Türker Türken, Derya İmer İsmail Koyuncu 125 SS-003 Kabul:Sözlü Su Arıtımı İçme Suyunda Fulvik Asit Varlığında Fe(II) ve Mn(II)'nin Batık Membran Sistemiyle Giderilmesi Türkan Ormancı Acar, Neşe Tüfekci Neşe Tüfekci 129 SS-004 Kabul:Sözlü Su Arıtımı PVDF Membranların Üretimi ve Polimer Konsantrasyonunun Membranların Karakteristiği Üzerindeki Etkileri Öykü Mutlu, Neşe Tüfekçi Öykü Mutlu 178 SS-005 Kabul:Sözlü Su Arıtımı Konvansiyonel Katalizörlere Alternatif Olarak Sunduğumuz HETEROJEN FOTO KATALİZÖRLERİN; İleri Oksidasyon Proseslerinde Kullanımı ve Mukayesesi Zeynep Ceylan, Aysun Altıkat Zeynep Ceylan 180 SS-006 Kabul:Sözlü Su Arıtımı Ters Osmoz Teknolojisi ve İçme Suyu Arıtımında Kullanımı Halil Kalayci, Mutlu Yalvaç, Fatma Kalayci Sadioğlu Halil Kalayci 186 SS-007 Kabul:Sözlü Su Arıtımı İçme Sularında Dezenfeksiyon Yan Ürünleri Behzat Balcı, Fatma Elçin Erkurt Behzat Balcı 192 SS-008 Kabul:Sözlü Su Arıtımı İçme Suyunda Ozon Dezenfeksiyonu Ve Oluşan Bromatın Giderimi Nur Taşkın, Erdal Karadurmuş Nur Taşkın 83 SS-009 Kabul:Sözlü Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Kentsel Dönüşüm Sürecinde Su Tasarrufu Fatma İlter Türkdoğan, Mustafa Yörük Fatma İlter Türkdoğan 94 SS-010 Kabul:Sözlü Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Endüstriyel Kaçak Deşarjların Biyofilm Toplayıcı Kullanılarak İzlenmesi Fatma Bedük, Mehmet Emin Aydın, Müfit Bahadır, Senar Aydın, Ümran Çiçek, Serdar Koyuncu Fatma Bedük 97 SS-011 Kabul:Sözlü Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Evsel Atıksuların Kaynağında Ayrılarak Arıtılması, Sistem Tasarımı, Yeniden Kullanılması ve Maliyet Hesabı Hakan Gönüldaş, Mutlu Yalvaç Hakan Gönüldaş 124 SS-012 Kabul:Sözlü Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Atıksularının Fenton Prosesi Kullanılarak Arıtılabilirliğinin Araştırılması Ömür Gökkuş, Yalçın Şevki Yıldız Ömür Gökkuş

2 126 SS-013 Kabul:Sözlü Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Meyve Suyu Atıksuyunun Sentezlenen Farklı Membranlar ile Membran Biyoreaktörde Arıtımı Sevgi Güneş Durak, Neşe Tüfekci Sevgi Güneş Durak 99 SS-014 Kabul:Sözlü Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Sularda Antibiyotiklerin Varlığı ve Giderimleri Mehmet Emin Aydın, Senar Aydın, Havva Kılıç, Arzu Tekinay Havva Kılıç 86 SS-015 Kabul:Sözlü Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Kadmiyum İndirgemesi Avantajı İle Havuz Ve Yer Altı Sularında Nitrat Ve Nitrit Düzeylerinin Araştırılması Timuçin Mutlu, İnci Mutlu, Gönül Demirpençe Timuçin Mutlu 98 SS-016 Kabul:Sözlü Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Evsel Ve Hastane Atıksularında Sitostatik Farmasötiklerin Varlığı Ve Akıbeti Senar Aydın, Mehmet Emin Aydın, Arzu Tekinay, Havva Kılıç Arzu Tekinay 106 SS-017 Kabul:Sözlü Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Bartın İli Yüzey Suyu Kalitesinin Değerlendirilmesi Handan Ucun Özel, Betül Tuba Akçay Handan Ucun Özel 173 SS-018 Kabul:Sözlü Suyun Kullanım Alanları Tokat İlinde Erişkinlerde İçme Suyu Kullanım Durumu Ve Etkileyen Faktörler Yalçın Önder, Rıza Çıtıl, Mücahit Eğri, Cihat Zülfüoğulları, Yunus Emre Bulut, Özkan Yaşayancan, Nihat Mantar Cihat Zülfüoğulları 197 SS-019 Kabul:Sözlü Suyun Kullanım Alanları Güneş Enerjisi Kullanarak Tarımsal/Endüstriyel Su Kullanımının Azaltılmasında Optimizasyon Çağrı Sağıroğlu Çağrı Sağıroğlu 137 SS-020 Kabul:Sözlü Sürdürülebilir Kalkınma ve Su Karasal Kökenli Kirleticilerin Önlenmesi Yüksel Ardalı Yüksel Ardalı 191 SS-021 Kabul:Sözlü Ambalajlı Suların Dünü-Bugünü-Yarını Karadeniz Bölgesinde Kaynak Sularından Üretilen Ambalajlı İçme Sularının Su Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Onur Diloğlu, Bülent Verep Onur Diloğlu 89 SS-022 Kabul:Sözlü Su Kaynakları Filyos Çayındaki Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi ve Filyos Galerisindeki Bitkiler Üzerine Etkisi Halil Barış Özel, Handan Ucun Özel Halil Barış Özel 93 SS-023 Kabul:Sözlü Su Kaynakları Artvin İli İçme Suyu Kaynaklarının Araştırılması Kazım Onur Demirarslan, Beste Yalçın Çelik Kazım Onur Demirarslan 105 SS-024 Kabul:Sözlü Su Kaynakları Çaldıran-Van Yöresi Sularında Florür Düzeyi ve Sağlığa Etkisi: Genel Değerlendirme Nazmi Oruç Nazmi Oruç 127 SS-025 Kabul:Sözlü Su Kaynakları Su Kaynakları Mühendisliğinde Su Bütçesi Modeli Kullanımı: Balıkesir-İkizcetepeler Baraj Havzası Örneği Umut Okkan, Umut Kırdemir Umut Okkan

3 194 SS-026 Kabul:Sözlü Su Kaynakları Yeraltısuyu Kirliliğinde Vadoz Zon Etkisinin, CBS Yöntemiyle Belirlenmesi: Kayseri İli Örneği Mustafa Yazıcı, Onur Sözüdoğru, Mustafa Değirmenci Mustafa Yazıcı 116 PS-001 Kabul:Poster Su Arıtımı İçme suyu arıtımında kullanılan konvensiyonel yöntemler ve Silopi örneği Mutlu Yalvaç, Halil Kalayci, Fatma Sadioğlu Klayci Halil Kalayci 155 PS-002 Kabul:Poster Su Arıtımı Bisfenol-A Nın Sucul Ortamlarda Bulunuşu Ve Çevresel Açıdan Etkileri Behzat Balcı, Fatma Elçin Erkurt Fatma Elçin Erkurt 120 PS-003 Kabul:Poster Su Arıtımı Bakır (II) İyonları İçeren Atıksuların Pseudomonas Putida ya Biyoakümülasyonu Gülden Arısoy, Gülşad Uslu Şenel Gülden Arısoy 145 PS-004 Kabul:Poster Su Arıtımı Bireylerin arıtılmış su kullanım durumu ve kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma (Tokat il merkezi örneği) Rüveyda Kızıloğlu, Nuray Kızılaslan, Halil Kızılaslan Rüveyda Kızıloğlu 151 PS-005 Kabul:Poster Su Arıtımı Kırsal Alanda Atık Su Arıtmada Kullanılan Doğal Arıtma Sistemleri (Yapay Sulak Alanlar) Zeki Gökalp, Belgin Çakmak Zeki Gökalp 152 PS-006 Kabul:Poster Su Arıtımı Yanıt Yüzey Metodu (RSM) ile İçme Sularından Bulanıklık Gideriminin Optimizasyonu Elif Özmetin, Elif Tekin, Eren Er Elif Tekin 153 PS-007 Kabul:Poster Su Arıtımı Erzurum İli Su Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 156 PS-008 Kabul:Poster Su Arıtımı Sentetik Katyonik Boya İçeren Atıksuların Elek Tipi Anotlar Kullanılarak Arıtılması Zahide Koşan, Cumhur Hakkı Çankaya, Sinan Yılmaz, Elif Okşan Çalıkoğlu, Enver Aval, Serhat Vançelik, Asuman Güraksın,, Mustafa Korkmaz, Yeliz Süzen, Simge Sertkaya, Elif Tekin, Eren Er Zahide Koşan 157 PS-009 Kabul:Poster Su Arıtımı Ti/Pt Anot Kullanılarak Fıstık Sanayi Atıksularından Toplam Organik Karbonun (TOK) Giderilmesi: Atıksu Başlangıç ph Değeri, Destek Elektrolit Konsantrasyonu ve Akım Yoğunluğunun Etkisi, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, 158 PS-010 Kabul:Poster Su Arıtımı Antep Fıstığı İşleme Atıksularından Bulanıklığın Giderilmesi Üzerine Seyreltme Oranı, Destek Elektrolit Türü ve Akım Yoğunluğunun Etkisi, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz,, Onur Sözüdoğru, Erdinç Aladağ 160 PS-011 Kabul:Poster Su Arıtımı Modifiye Edilmiş Toz Arıtma Çamuru (TAÇ) Kullanılarak Biyo-sorpsiyonla Sulu Ortamlardan Toryum (IV) Giderimi: Deneysel Dizayn Yaklaşımı Mustafa Şenyurt, Muhammet Yunus Pamukoğlu, Bülent Kırkan Mustafa Şenyurt 179 PS-012 Kabul:Poster Su Arıtımı Farklı Yüzdelerde Kitosan Katkısı İle Düz-Plaka Membran Üretimi Ve Karakterizasyonu Suna Özden Çelik, Neşe Tüfekçi, Öykü Mutlu, Güler Türkoğlu Demirkol Suna Özden Çelik

4 182 PS-013 Kabul:Poster Su Arıtımı Ozon İle Dezenfekte Edilen Kaynak Sularında Bromat Analizi Melek Yalçınkaya, Ömür Cengiz, İsmail Acar, Nevgün Özen, Murat Özdemir Melek Yalçınkaya 195 PS-014 Kabul:Poster Su Arıtımı 92 PS-015 Kabul:Poster Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Grafit Anot ile Asidik Ortamda Antep Fıstığı İşleme Atıksuyunun Elektrooksidasyonun İncelenmesi: Destek Elektrolit Türü ve Destek Elektrolit Konsantrasyonunun Etkisi Meyve Suyu Endüstrisi Atıksularının Kaplanmış Membran ile Membran Biyoreaktörlerde Arıtılabilirliği, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz,, Erdinç Aladağ, Onur Sözüdoğru Güler Türkoğlu Demirkol, Mustafa Serkan Bilgin, Emre Demirkan, Abdullah Tüzül, Nadir Dizge, Neşe Tüfekci Güler Türkoğlu Demirkol 138 PS-016 Kabul:Poster Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Ti/Pt Elek Tipi Anot Kullanılarak Zeytin Karasuyundan Renk Giderimine Seyreltme Oranı, Destek Elektrolit Konsantrasyonu Ve Akım Yoğunluğunun Etkisi, Recep Boncukcuoğlu, Baybars Ali Fil, Alper Erdem Yılmaz 170 PS-017 Kabul:Poster Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Elektrooksidasyon Yöntemiyle Atıksulardan Bulanıklığın Giderilmesi: Karıştırma Hızı, Seyreltme Oranı Ve Ph nın Etkisi, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, 171 PS-018 Kabul:Poster Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Zeytin Karasuyundan Renk Giderimi İçin Bazı İşletme Parametreleri, Recep Boncukcuoğlu, Baybars Ali Fil, Alper Erdem Yılmaz 172 PS-019 Kabul:Poster Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Bulanıklığın Giderilmesi İçin Elektrokimyasal Yöntemlerin Kullanılması Ve Ön Arıtım Çalışmaları, Recep Boncukcuoğlu, Alper Erdem Yılmaz, 193 PS-020 Kabul:Poster Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı Montmorillonit Kili Kullanarak Tekstil Atıksuyunda Renk Gideriminin İncelenmesi Onur Sözüdoğru, Erdinç Aladağ, Baybars Ali Fil, Recep Boncukcuoğlu, Onur Sözüdoğru 130 PS-021 Kabul:Poster Atıksu Arıtımı ve Geri Kullanımı İki Kademeli Anaerobik Arıtma Prosesi Hamdi Muratçobanoğlu, Ömür Gökkuş, Nurullah Yıldız, Yalçın Şevki Yıldız Hamdi Muratçobanoğlu 103 PS-022 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Purge and Trap Cihazı ile İçme Sularında Trihalometanların Belirlenmesi için Metot Validasyonu Elif Öz Elif Öz 112 PS-023 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri LC MS MS Cihazı ile Sularda Polisikliklik Aromatik Hidrokarbonların Belirlenmesi İçin Metot Validasyonu Elif Öz Elif Öz 117 PS-024 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri İçme Kullanma Sularında Kimyasal Kirleticiler Konusunda Koordinasyon Modeli Güzin Apaydın, Kadir Demirel, Hayri Gültekin, Filiz Koç Güzin Apaydın 132 PS-025 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Karasu Nehrinde (Erzurum) Biyotik Ve Abiyotik Öğelerde Ağır Element Birikimlerinin Araştırılması Zeynep Aydoğan, Ali Gürol, Ümit İncekara Zeynep Aydoğan

5 134 PS-026 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Afşin-Elbistan Termik Santral Civarı Bazı Biyotik Ve Abiyotik Öğelerinde Ağır Element Birikimlerinin Araştırılması Mehmet Bektaş, Zeynep Aydoğan, Ali Gürol, Ümit İncekara Mehmet Bektaş 139 PS-027 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarlarında Metot Validasyonu Şükriye Karadayı, Canseri Tolluoğlu, Anıl Çağla Özkılıç Şükriye Karadayı 140 PS-029 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Vakum Manifold Sistemi Kullanılarak İçme Kullanma Sularında Klorlu Pestisitlerin Sıvı-Katı Ekstraksiyon Yöntemi ile Analizi Gündüz Çiftçioğlu, Deniz Karlık, Metin Ateş, Fatma Kırlı Gündüz Çiftçioğlu 142 PS-029 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri İçme-Kullanma Sularında Pestisitlerin Doğrudan Enjeksiyonu ile LC MS/MS Cihazında Miktar Tayini Gündüz Çiftçioğlu, Fatma Kırlı, Deniz Karlık, Metin Ateş Gündüz Çiftçioğlu 143 PS-030 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri İçme Ve Kullanma Sularında Analiz Yöntemleri Ercan Keleş, Kemal Kural, Fatih Kanburoğlu Ercan Keleş 146 PS-031 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Monoklonal Antikorların (Mab) Su Analizlerinde Kullanımı Arzu Binici, Edibe Nurzen Bozkurt, Zehra Baloğlu Arzu Binici 147 PS-032 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Halk Sağlığı Laboratuvarlarında Akreditasyon sürecinde alınan uygunsuzlukların incelenmesi Nesrin Gevrek Nesrin Gevrek 148 PS-033 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Tergitol-Ttc Besiyerinin Chromogenic Coliform Agar (Cca) Besiyeri İle Karşılaştırılması Okan Bakşi, Öznur Uyanık, Siraç Üre Okan Bakşi 149 PS-034 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Halk Sağlığı Laboratuvar Çalışanları Memnuniyeti Anket Değerlendirmeleri Nesrin Gevrek Nesrin Gevrek 150 PS-035 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Antalya Ve Bölgesi İçme Kullanma Sularının Nitrit-Nitrat Düzeyleri İle E.Coli Ve Toplam Koliform Kirliliği Bakımından Karşılaştırılması Melek Yalçınkaya, Şenay Ataman, Vildan Görgülü, Ömür Cengiz, Elçin Yenidünya, Nevgün Özen, Murat Özdemir Melek Yalçınkaya 161 PS-036 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Sularda Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (Pah) Düzeyinin Hplc-Fld Yöntemi İle Belirlenmesi Edibe Nurzen Bozkurt Edibe Nurzen Bozkurt 167 PS-037 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Havuz Suyu Analizleri Kevser Kuşat Ol, Beril İşcioğlu, Hülya Yalmanyalgın, Kenan Ersoy Kevser Kuşat Ol 168 PS-038 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı Toksikoloji Laboratuvarı Kalıntı Analizi Yöntemleri Kevser Kuşat Ol, Gündüz Çiftçioğlu, Mehmet Nil Hıdır, Canan Kaynak, Mehmet Melikşah Ertem Kevser Kuşat Ol

6 169 PS-039 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Sularda Organoklorlu Pestisitlerin Belirlenmesi Zehra Baloğlu, Edibe Nurzen Bozkurt, Arzu Binici Zehra Baloğlu 176 PS-040 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Bromoform Analizinde Enstrümental Analiz Metodları Karşılaştırması 177 PS-041 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Damacana Ambalajlı Suda Bisfenol-A Analizi Gülten Kahyaoğlu Erbaş, Mustafa Aslan, Yavuz Dedeoğlu, Anıl Çağla Özkılıç Gülten Kahyaoğlu Erbaş, Mustafa Aslan, Yavuz Dedeoğlu, Hülya Şenel, Ayla Özdemir, Anıl Çağla Özkılıç Gülten Kahyaoğlu Erbaş Gülten Kahyaoğlu Erbaş 198 PS-042 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Van İli Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Su Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Çiğdem Damla Çetinkaya, Tuncay Topaç, Elif Aydın, Hilal Çelikkaleli Çiğdem Damla Çetinkaya 185 PS-043 Kabul:Poster Su Kalitesi ve Analiz Yöntemleri Yaşamak İçin Kirletmeyelim Sedat Çümen, Emre Ünal, Elif Sanem Baykal Sedat Çümen 122 PS-044 Kabul:Poster Su Kaynaklı Hastalıklar İçme Sularında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar Hasan Şener, Gülçin Emel Babagil, Fatih Öz Fatih Öz 144 PS-045 Kabul:Poster Su Kaynaklı Hastalıklar Su Kaynaklı Hastalıkların Çiftlik Hayvanları Üzerine Etkileri: Bursa İli Örneği Şengül Işık Bilgin, Özcan Yavaş, Özkan Yavaş Şengül Işık Bilgin 174 PS-046 Kabul:Poster Su Kaynaklı Hastalıklar Sudan Bulaşan Tehlike: Lejyonellozis Aynur İnce Aynur İnce 87 PS-047 Kabul:Poster Suyun Kullanım Alanları Kentsel Açık Mekanlarda Su Elemanlarının Kullanımı İstanbul Kenti Örneği Yıldız Aksoy Yıldız Aksoy 109 PS-048 Kabul:Poster Suyun Kullanım Alanları Temel Gıdamız Ekmek Ve Ekmek Üretiminde Suyun Önemi Ferid Aydın, İsmail Aksu Ferid Aydın 164 PS-049 Kabul:Poster Suyun Kullanım Alanları Diyaliz Sularında Mikrobiyal Kontaminasyonun Dört Yıllık Dağılımının İncelenmesi Fesem Başarı, Öznur Uyanık, Kadir Çağlar Çatak, Sıraç Üre Fesem Başarı 165 PS-050 Kabul:Poster Suyun Kullanım Alanları Diyaliz Sularında Bakteriyel Endotoksin Testinin Dört Yıllık Dağılımının İncelenmesi Fesem Başarı, Öznur Uyanık, Kadir Çağlar Çatak, Zöhre Seray Dönderici Fesem Başarı 166 PS-051 Kabul:Poster Suyun Kullanım Alanları Diyaliz Sularında Mikrobiyal Kontaminasyon ve Bakteriyel Endotoksin Testlerinin Birbirleriyle Olan İlişkisinin Dört Yıllık Verilere Göre İrdelenmesi Fesem Başarı, Öznur Uyanık, Kadir Çağlar Çatak Fesem Başarı

7 199 PS-052 Kabul:Poster Suyun Kullanım Alanları Çorum İli İçme Ve Kullanma Suyu Depolarının Fiziki Koşullarının Değerlendirilmesi Mustafa Çeşmeci, Özlem Terzi, Ahmet Barış Mustafa Çeşmeci 119 PS-053 Kabul:Poster Su Atıklarının Bertarafı Trinitrotoluen (TNT) İle Kirlenmiş Sudan İzole Edilen Bakterilerle TNT'nin Biyodegradasyonu Zehra Gün Gök, Murat İnal, Mustafa Yiğitoğlu Zehra Gün Gök 162 PS-054 Kabul:Poster Sürdürülebilir Kalkınma ve Su Erzurumda Su Tükemimi Ve Hanehalkı Su Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Mustafa Yazıcı, Ergün Pehlivan, Ahmet Salih Şimşek, Nuri Kali Ergün Pehlivan 133 PS-055 Kabul:Poster Su Dağıtım Sistemleri ve Güvenliği Kayseri İl Merkezindeki Apartman Su Depolarındakiı Suların Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi Yunus Karadağ, Hacı Bedır, Bahadır Peker, Dınçer Gürbüz Yunus Karadağ 110 PS-056 Kabul:Poster Ambalajlı Suların Dünü-Bugünü-Yarını Plastik Su Şişe ve Damacanalarında Bisfenol-A Tehlikesi Esra Seyyar, Fatih Öz Fatih Öz 163 PS-057 Kabul:Poster Ambalajlı Suların Dünü-Bugünü-Yarını Evimizdeki Tehlike Tuğçe Yalçın Akgüç, Burcu Laleli, Özge Gündoğdu Güngör, Gülcan Turan Tuğçe Yalçın Akgüç 154 PS-058 Kabul:Poster Su Kaynakları Su Emre Ünal, Sedat Çümen, Elif Sanem Baykal Emre Ünal

20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA

20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA 20 MAYIS 2015, ÇARŞAMBA 09:00-10:30 AÇILIŞ TÖRENİ 10:30-11:00 KAHVE ARASI Dr. Cumhur Hakkı ÇANKAYA Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürü Prof. Dr. Recep BONCUKCUOĞLU Atatürk Üniversitesi Çevre

Detaylı

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015)

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) 08:30-09:30 09:30-10:15 KAYIT İŞLEMLERİ Açılış Konuşmaları SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) Ç A Ğ R I L I B İ L D İ R İ L E R 10:15-10:40 10:40-10:05 10:05-11:30 11:30-11:55 12:00-13:30 13:30-13:45

Detaylı

DOĞU KARADENİZ AKARSULARINDAKİ TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ ARSENİK DÜZEYLERİ Ali Alkan, Nigar Alkan, Muammer Aktaş

DOĞU KARADENİZ AKARSULARINDAKİ TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ ARSENİK DÜZEYLERİ Ali Alkan, Nigar Alkan, Muammer Aktaş POSTER SUNUM BAŞLIKLARI VE SUNANLAR P1 ALLURA RED İN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE UV-VIS SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ Abdullah Taner Bişgin, Mustafa Uçan, İbrahim Narin, Mustafa Soylak

Detaylı

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BESYO 122301044 FATMA ŞEYDA YILDIZ 1 Sınıfında 1. sıra %10 a girdi 2012-2013 Güz 3,73 3,73 BESYO 122301041 TUĞBA SÖNMEZ 1 Sınıfında 2.

Detaylı

Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF38140128 Devamlı Öğrenci 2341*******

Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF38140128 Devamlı Öğrenci 2341******* Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü FATMA DENİZ DUR PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF0 Devamlı Öğrenci ******* IŞIL CAMGÖZ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF00

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

Adana 1. Grup (İKTİSADİ) Eğitim Yeri : Adana Hekimevi Eğitim Tarihi : 17-19 Ocak 2011 ABDULKADİR ÇİÇEK AHMET FATİN RÜŞTÜ DAĞLI AHMET SÜRMEKEŞ AHMET TUNAHAN KIVIRCIK AHMET YILDIRIM ALİ MERİÇ ATİLLA BARUĞ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMET İDARİ VE DESTEK Müdür Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ+BAHAR YARIYILI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ADI-SOYADI GANO SÜRE SONUÇ 1 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Yeni Guplar Öğrenci Numarası Ad Soyad Yeni Grup Bölüm Adı 201419913223 ABBAS ÖZER 1.öğretim BİYOLOJİ - BESYO GRUP ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ- SPOR

Yeni Guplar Öğrenci Numarası Ad Soyad Yeni Grup Bölüm Adı 201419913223 ABBAS ÖZER 1.öğretim BİYOLOJİ - BESYO GRUP ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ- SPOR Yeni Guplar Öğrenci Numarası Ad Soyad Yeni Grup Bölüm Adı 201419913223 ABBAS ÖZER 1.öğretim BİYOLOJİ - BESYO GRUP ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ- SPOR YÖNETİCİLİĞİ 201419913262 AHMET AYDIN 1.öğretim BİYOLOJİ - BESYO

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

Genel Liste. Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası. Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi

Genel Liste. Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası. Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi. En İyi Derecesi Naili Moran Türkiye Atletizm Şampiyonası Genel Liste Sıra No Göğüs No Doğum Tarihi Gün/Ay/Yıl Adı ve Soyadı İli 1.BRANŞ En İyi Derecesi 2.BRANŞ En İyi Derecesi 3.BRANŞ En İyi Derecesi 1 1 01.01.2003 AHMET

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

MUAFİYET DURUMU (MUAF / MUAF DEĞİL)

MUAFİYET DURUMU (MUAF / MUAF DEĞİL) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI PROGRAM ADI MUAFİYET DURUMU (MUAF / MUAF DEĞİL) ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDEN MUAF OLAMAMA SEBEBİ MUAF OLDUĞU DERSLER 325885 FATMA NAZLI SAMAT BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR MUAF ÖĞRETMENLİK

Detaylı

YIL İÇİ ORTALAMASI FİNAL

YIL İÇİ ORTALAMASI FİNAL PREP 101 YIL İÇİ S 1 151220084004 VUSLAT ARSLAN 82,4 84 83 BAŞARILI 2 151720083008 KAĞAN ATALAR 76,1 74 75 BAŞARILI 3 151220084005 NAZIM AYAN 74,3 65 70 BÜTÜNLEME 4 151220074011 MUSTAFA BASKAN 0,0 0 0

Detaylı

Sıra ADI SOYADI BRANŞI

Sıra ADI SOYADI BRANŞI 2015 İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SIRAMATİK SONUÇ KONTROL LİSTESİ 1 BERRAK KOMŞU Almanca 17 Arifiye / Arifiye Fen Lisesi Kaynarca - Kaynarca Anadolu Lisesi 2 GÜLŞEN SARIMEHMET Almanca 295 Serdivan

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ABDULKADİR ÖKTEN 60 85 78 BAŞARILI ABDULKAFİ ERDOĞAN 60 60 60 BAŞARILI ABDUSEMET KUTLU 75 53 BAŞARISIZ AHMET GÜRÇEK 65 70 69

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ABDULKADİR ÖKTEN 60 85 78 BAŞARILI ABDULKAFİ ERDOĞAN 60 60 60 BAŞARILI ABDUSEMET KUTLU 75 53 BAŞARISIZ AHMET GÜRÇEK 65 70 69 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ABDULKADİR ÖKTEN 60 85 78 BAŞARILI ABDULKAFİ ERDOĞAN 60 60 60 BAŞARILI ABDUSEMET KUTLU 75 53 BAŞARISIZ AHMET GÜRÇEK 65 70 69 BAŞARILI AHMET SÜZER 0 BAŞARISIZ ALİ KIZILATEŞ 70 80

Detaylı

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ 12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ Ad Soyad Sözlü Sınav Puanı 1 HASAN MERCİMEK 100,00000 2 YAKUP KAZAN

Detaylı

34. VODAFONE ISTANBUL EURASIA MARATHON 8,4 km Race Overall Results -- Turkish Nationality

34. VODAFONE ISTANBUL EURASIA MARATHON 8,4 km Race Overall Results -- Turkish Nationality 1 14665 FURKAN AKSUOGLU 1995 TUR 0:20:15 0:31:06 0:32:27 2 13232 KADIR GÜRBÜZ 1996 TUR 0:21:01 0:33:05 0:34:25 3 14203 SEZER ALTUNTAŞ 1983 TUR 0:22:07 0:34:15 0:35:33 4 13231 TALHA ÜNSAL 1996 TUR 0:22:07

Detaylı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı 1 50******986 AYKUT KÖK 98,74854 2 16******330 SERAP ŞAHİN 98,29895 3 30******044

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL (0372) 259 40 00 (20 HAT) (0372) 252 40 00 (8 HAT) GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO (0372) 251 19 00 T.T.K İNTERNET (WEB) ADRESİ

Detaylı

Dersin Adı Bölümü Fakülte No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I

Dersin Adı Bölümü Fakülte No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I Genel Muhasebe I İşletme 1020113827 ÖZER TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN Genel Muhasebe I İşletme 1020115049 MEHMET ALAGÖZ Prof.Dr. Şaban UZAY Genel Muhasebe I İşletme 1020115095 MEHMET İLGÜZ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK S.NO ADI SOYADI UNVANI TELEFON

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK S.NO ADI SOYADI UNVANI TELEFON ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK 1 Muhammet ECEL Genel Müdür 474 03 37-03 38 586 3001-3002 2 Semiha DURUCAN Sekreter 474 03 37 586 30 01 3 Sevim TAŞ Sekreter 586 30 02 474 03 38 4 Recep AKDENİZ

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2.

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI GİDER BÖLÜMÜ SONUÇ ÇİZELGESİ SIRA ADAY NO ADI SOYADI PUANI İLİ GRB 1.T 2. 1 623 MUARREM CİVİL 89,9 GİRESUN A 6 26 ANKARA 2 388 VELAT AKSAL 88,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 3 562 SERDAR TARIK TABAK 88,7 KARABÜK B 6 26 ANKARA 4 232 EDA KARAGEDİK 87,9 MERSİN B 6 26 ANKARA 5 524 HÜSEYİN

Detaylı

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Cmt 29.11.2014 18:08 Results - 1.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Cmt 29.11.2014 18:08 Results - 1.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment Page 1 E21E (55) 1 768 AHMET KAÇMAZ TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 1:24:03 2 755 ENGİN PINAR TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 1:35:03 3 754 VELİ EMRE TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 1:37:15 4 586 YAŞAR İSMET DEMİRÖZ

Detaylı

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Paz 30.11.2014 22:29 Results - 2.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment

1.Kademe Dilay Cem Kerman 2014-2015 Paz 30.11.2014 22:29 Results - 2.GÜN OE2010 Stephan Krämer SportSoftware 2014. Pl tno Name Club Time Comment Page 1 E21E (57) 5,4 km 235 m 20 C 1 768 AHMET KAÇMAZ TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 47:30 2 755 ENGİN PINAR TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 48:01 3 758 ÖZGÜR FETTAH TÜRK SİLAHLI KUVVELERİ SK-TS 48:43 4 751

Detaylı