Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Celebrations for the Enfranchisement of Turkish Women

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Celebrations for the Enfranchisement of Turkish Women"

Transkript

1 ISSN: (Online) (Print), p , Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Celebrations for the Enfranchisement of Turkish Women Yrd. Doç. Dr. Nuray Özdemir Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Öz: Bu çalışmada dönemin basını taranarak 1934 de Türkiye de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması sonrasında yapılan kutlamalar incelenmiştir. Türk kadınının siyasal haklarını elde etmesi örgütlü bir kadın hareketinin mücadelesi sonucunda değil kadın erkek eşitliğini sağlama düşüncesindeki devrimci kadrolarca atılmış bir adımdır. Sadece büyük şehirlerde değil Anadolu nun dört bir tarafında 5 Aralık tarihini bir kadın bayramı olarak kutlama yönünde mitingler, toplantılar, düzenlenmiş ve kadınlar Cumhurbaşkanı Atatürk e, TBMM ye, Başbakan İsmet İnönü ye teşekkürlerini sunan telgraflar göndermişlerdir seçimlerinde 17 kadın milletvekili olsa da daha sonra bu sayı düşmüş 20. Yüzyıl boyunca kadın milletvekili sayısı tatmin edici bir sayıya ulaşamamıştır. Anahtar Kelimeler: Kadın hakları, seçme ve seçilme hakkı, Türk Kadınlar Birliği Abstract: Relying on the press coverage of the period, this study examines the celebrations held after Turkish women gained enfranchisement rights in Obtaining political rights was not a result of an organized women rights movement but a modernization step taken by the revolutionary leadership to provide equality between women and men. Celebratory meetings and gatherings were held throughout Turkey to mark December 5 as women s day and women sent thank you telegrams to President Atatürk, the Turkish Parliament, and Prime Minister İsmet İnönü. Consequently, in the 1935 elections, 17 women entered the Turkish parliament, but this number later declined and throughout the twentieth century the number of female deputies never reached a satisfactory level. Keywords: Turkey, Women rights, enfranchisement, Turkish Women's Union Giriş 20.yy baģlarında batı ülkelerinin birçoğunda kadınlara toplumsal ve siyasal anlamda erkeklerle eģit haklar verilmiģ ve Finlandiya, Ġsveç, Norveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde 1900 lü yıllardan itibaren kadınlar siyasi hayata katılmıģlardır. Ġngiltere de kadınlar I. Dünya SavaĢı sonrasında siyasal haklarını kazanırken Amerika BirleĢik Devletleri nde ise 1919 yılında seçme ve seçilme hakkına sahip olmuģlardır. 1 Osmanlı Devleti nde II. MeĢrutiyet in ilanından sonra cemiyetler etrafında örgütlenen kadınlar dünyanın çeģitli ülkelerinde siyasal haklarını elde eden kadınlara dikkat çekmeye baģlamıģlardır. 2 Zamanla Osmanlı kadınlarının da seçme ve seçilme hakkına sahip olması gündeme gelmiģtir. Mütareke Dönemi nde yapılan Aralık 1919 seçimlerine kadınların katılmasına dair dönemin basınında görüģler yer almıģ ve bir süre kamuoyunu meģgul etmiģtir. Osmanlı Devleti nde siyasal hayatta görev alabilecek niteliklere sahip çok sayıda kadının olduğu görüģü öne çıkmıģtır. 3 1 Belkıs Konan, Türk Kadının Siyasi Haklarını Kazanma Süreci, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:60, Sayı:1, Yıl:2011, s Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, Ġstanbul 2011,s Türk Kadınlarına Ġntihab Hakkı Verilmeli mi?, Vakit, 23 Ekim l919, s.3; AyĢegül Yaraman, Türkiye de Kadınların Siyasal Temsili, Bağlam Yayınları, Ġstanbul 1999, s

2 Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar KurtuluĢ SavaĢı nın zaferle sonuçlanmasından sonra erkek nüfusun sayısında yaģanan düģüģ üzerine seçim kanunu Nisan 1923 te TBMM de yeniden düzenlenirken erkek nüfusun bir milletvekili seçmesi imkânsızlığı karģısında kadınların da seçmen sayılması görüģü gündeme gelmiģtir. Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni (UlaĢ) Bey kadınların oy kullanacak olgunluğa eriģmediğini, ancak buna ulaģıncaya kadar aile içinde, aile reisine oy vermiģ gibi düģünülerek 20 bin erkek nüfusun bir milletvekili seçmesinin uygun olduğunu savunmuģtur. Bu görüģe Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey in İntihap etmek ve edilmek hakkını vermiyorsunuz; fakat kadınları saymıyorsunuz da. sözleri ile yaptığı itiraz tepkiyle karģılanmıģ ve konuģmasını sürdürmesine izin verilmemiģtir TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu görüģmelerinde de seçim kanununda değiģiklik yapılırken her Türk, milletvekili seçimine katılmak hakkına sahiptir. maddesi üzerinden kadınların siyasal hakları tartıģma konusu olmuģtur. Kütahya Milletvekili Recep (Peker) Bey kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasını savunan uzun bir konuģma yapsa da kadınların zamanı gelince söz konusu haklardan yararlanacağı savıyla bu yöndeki istekler kabul edilmemiģtir. 5 TBMM de kabul görmese de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi için bir takım söylemler önce Nezihe Muhiddin in baģkanlığında 15 Haziran 1923 te kuruluģu ilan edilen ancak etkinlik gösteremeyen Kadınlar Halk Fırkası, daha sonra da 7 ġubat 1924 tarihinde kurulan Türk Kadınlar Birliği çevresinde dile getirilmeye devam etmiģtir. Ġlk olarak Türk Kadınlar Birliği 1925 yılı Ocak ayında Ġstanbul da boģalan bir milletvekilliği için yapılan seçimde kadın milletvekili adayı gösterilmesi önerisinde bulunmuģ ve siyasal yaģamda kadınların yer almasına dair tartıģmaları baģlatmıģtır. Gazetelerde Halide Edip ve Nezihe Muhiddin gibi kadınların milletvekili gösterileceği konusunda haberler yer almıģsa da bir sonuç çıkmamıģtır. 6 Türk Kadınlar Birliği çevresinde kadınlara siyasal haklar tanınması isteği 1927 yılında yeniden gündeme gelmiģtir. Nezihe Muhiddin in baģkanlığında 5 Haziran 1927 de toplanan Türk Kadınlar Birliği, kadınların yapılacak ilk seçimlere katılmasını tartıģmıģtır. Çoğunluk CHF den aday göstermenin uygun olacağını kabul ederek harekete geçmiģtir. Partinin böyle bir öneriyi kabul etmeyeceği bilinse de her seçimde bu istek tekrarlanarak kadınların siyasal haklarına dikkat çekilmek istenmiģtir. Nitekim CHF kadınların seçime katılmaları meselelerinin henüz olgunlaģmadığını belirtmiģ ve anayasayı engel olarak öne sürmüģtür. 7 CHF tarafından kadınların milletvekilliği adaylığının reddedilmesi üzerine Türk Kadınlar Birliği nde kadın haklarını savunan bir erkek aday gösterilmesi gündeme gelmiģ, bu konu basında da geniģ yer bulmuģtur. Kadınlar Birliği tarafından ġükrü Nail Pertev PaĢa, Maarif Vekili Mustafa Necati Bey ve Umur-ı Hukukiye Müdürü Kenan Bey in aday olarak gösterilebileceği yönünde gazetelerde asılsız haberler yer almıģtır. Özellikle feminist görüģleriyle tanınan Kenan Bey in ismi Türk Kadınlar Birliği BaĢkanı Nezihe Muhiddin Hanım ın kendisinin bilgisi olmadan yaptığı açıklama üzerine öne çıkmıģtır. Ancak Kenan Bey böyle bir adaylığın söz konusu olmadığını açıklayarak hakkında yazılanları yalanlamıģtır. 8 Türk Kadınlar Birliği nin kadınlara siyasal haklarının verilmesi istekleri bir sonuca ulaģamamıģtır. Ancak 1930 lu yılların baģında kadınların sosyal ve iktisadi yaģamdaki TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:I, Cilt:28, Ġçtima Senesi:4, On Yedinci Ġçtima, 3 Nisan 1923, s.329, 341; Saime Yüceer, Demokrasi Yolunda Önemli Bir AĢama:Türk Kadınına Siyasal Haklarının Tanınması, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:9, Sayı:14, 2008/1, s TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:II, Cilt:7, Ġçtima Senesi:2, On Üçüncü Ġçtima, 16 Mart 1924, s ; ġirin Tekeli, Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat, Birikim Yayınları, Ġstanbul 1982, s Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, Metis Yayınları, Ġstanbul 2003, s Age, s Kadınlığın Mebusluğu, Cumhuriyet, 17 Haziran 1927, s.2.

3 Nuray Özdemir 179 faaliyetleri artınca artık zamanının geldiği ve koşulların oluştuğu düģüncesiyle Mustafa Kemal Atatürk kadınların siyasal haklarını verme yoluna gitmiģtir. Bununla kadın ve erkeği siyasi hayatta eģit hale getirerek ulusal egemenlik kavramına bütün halkı kapsayacak bir Ģekil vermek amaçlanmıģtır. 9 Türk Kadınına Siyasal Haklarının Tanınması Türk kadınının siyasal haklara sahip olmasına yönelik ilk geliģme 1930 yılında olmuģtur. TBMM de 20 Mart 1930 tarihinde Belediye Kanunu görüģülürken seçme ve seçilmek Ģartı olarak Türk olmak maddesinin kabulü kadınların da belediye seçimlerine katılmasının önünü açmıģ ve hiçbir tartıģma olmadan kabul edilmiģtir. Yeni Belediye Kanunu nun 3 Nisan 1930 tarihinde kabulü Türk kadınının siyasal hayata giriģinde bir baģlangıç noktası olmuģtur. 10 Ülke genelinde kadınlar arasında bu kanun sevinçle karģılandığı gibi kadınlara siyasal haklar tanınmasının savunuculuğunu yapan Kadınlar Birliği çevresinde de büyük bir memnuniyete yol açmıģtır. Türk Kadınlar Birliği, kanunu kutlamak için Ġstanbullu kadınlara bir çağrıda bulunarak 11 Nisan 1930 Cuma günü saat dokuzda Sultanahmet Meydanı nda organize ettikleri mitinge davet etmiģtir. 11 Bu mitingi Hükümet de desteklemiģ basın aracılığıyla da katılım için çağrıda bulunulmuģtur. Ancak Türk Kadınlar Birliği nin düzenlediği bu kadın mitingine yaklaģık kadın katılırken onları izlemek amacıyla daha fazla erkek gelmiģtir. 12 Mitinge katılımın az olması Türk Kadınlar Birliği nin iyi organize olamamasına atfedilmiģ ve Birliğin Türk kadınını ne kadar temsil ettiği tartıģma konusu olmuģtur. Türk Kadınlar Birliği nin bayram olarak kutlanması gereken bu kararın önemini iyi anlatamadığı ve kadınları toplamakta baģarısız olduğu üzerinde durulmuģtur. 13 Belediye Kanunu nun kabulünden sonra kadınların parti üyelikleri için baģvuruları artmıģtır. 14 Serbest Cumhuriyet Fırka nın katılımı ile birden fazla partinin mücadele ettiği 1930 yılı belediye seçimlerinde ilk defa kadınlar seçme ve seçilme haklarını kullanmıģlardır. Seçimler sonucunda Ġstanbul da Nakiye, Refika Hulusi Behçet, Latife Bekir, Safiye Hüseyin, Rana Hanımlar, Ġzmir de Benal Nevzat Hanım, Bolu da Behire Bedis Hanım ve daha niceleri belediye meclislerinde yerlerini almıģlardır. 15 Kadınlar uzun yıllar sadece belediye meclislerinde üye olarak görev almıģlardır. Türkiye nin ilk kadın belediye baģkanı ise 1950 yılında Mersin Belediye BaĢkanlığı na seçilen Müfide Ġlhan olmuģtur. 16 Kadınların belediye meclisi üyeliği seçimlerine katılımının sağlanmasından sonra 26 Ekim 1933 te Köy Kanunu nda yapılan değiģiklik ile Türk kadınlarına muhtarlığa ve köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkı tanınmıģtır. 17 Yapılan ilk seçimlerde Aydın Ġli Karpuzlu Nahiyesi Demircidere Köyü nde muhtarlığa seçilen Gül Esin Hanım ilk kadın muhtar olmuģtur. 9 Yüceer, agm, s Leyla Kaplan, Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını ( ), Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara 1998, s.191; Belediye Kanunu, Resmi Gazete, 14 Nisan 1930, s Kadın Birliğinin Beyannamesi, Cumhuriyet, 7 Haziran 1930, s Zihnioğlu, age, s ; Kadın Birliğinin Mitingi, Akşam, 12 Nisan 1930, s Miting Niçin Muvaffak Olmadı?, Cumhuriyet, 19 Nisan 1930, s Kaplan, age, s Nuray Özdemir, Osmanlı dan Cumhuriyete Bir Cemiyet Kadını:Nakiye Elgün, Phoenix Yayınları, Ankara, s.147; Kaplan, age, s Türkiye nin Ġlk Kadın Belediye BaĢkanı, Cumhuriyet, 8 Eylül 1950, s Sayılı Köy Kanunu nun 20 inci ve 30 uncu Maddelerinin DeğiĢtirilmesine Dair Kanun, Resmi Gazete, 28 Ekim 1933, s.3183.

4 Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Nüfusun büyük bir çoğunluğunun kırsal kesimde yaģadığı düģünüldüğünde bu düzenleme oldukça dikkate değerdir. 18 Son olarak da seçimlerin yenilenmesinin gündeme geldiği 1934 yılında Ġnönü Hükümeti nin kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmesi için TeĢkilat-ı Esasiye Kanunu nda bir değiģiklik yapılmasına dair kanun teklifi 5 Aralık 1934 tarihli TBMM oturumunda kabul edilmiģtir. 19 BaĢbakan Ġsmet Ġnönü TBMM de yaptığı konuģmada yeni teklifimizle, Türk kadınına bu hakkı bir lütuf olarak veriyoruz kanaatinde asla değiliz ve kimse bu kanaatte olamaz sözleri ile Türk kadının KurtuluĢ SavaĢı nda vatanı için mücadele ederek bunu çoktan hak ettiği üzerinde durmuģtur. 20 Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Türk Kadınlar Birliği kadınların siyasal hakları konusunu zaman zaman gündeme taģısa da Türkiye de Batı Avrupa da olduğu gibi eģit oy hakkı için kadınlar tarafından verilen büyük bir mücadele söz konusu olmamıģtır. Bu haklar, Mustafa Kemal Atatürk ün modernleģme ve demokratikleģme hedeflerini gerçekleģtirme amacıyla kadınlara tanınmıģtır. 21 Atatürk Türk kadınını bütün haklarına kavuģturarak uygar milletlerin kadınlarının düzeylerine ulaģtırmıģ hatta bunların bazılarını da geride bırakmıģtır. 22 Türk kadını tüm Müslüman ülkelerdeki kadınlardan hatta Fransız, Ġtalyan gibi Batılı kadınlardan da önce erkeklerle aynı siyasal hakları elde etmiģtir. 23 Dönemin gazetelerinin pek çoğu Türk kadınını siyasal haklarının bilincine varmaya davet ederek baģka ülkelerde zorla alınan bu hakkı Türkiye de Hükümetin bir mücadele olmadan verdiğine, Türk kadınının erkeklerden farksız olduğuna, Fransız kadınlarının Türk kadınına gıpta ile baktığına dikkat çekmiģtir. Genel olarak basında çıkan haberlerde seçme ve seçilme hakkının mücadele edilerek alınmadığı iktidar tarafından verildiği tezi üzerinde durulmuģtur. 24 Falih Rıfkı Atay daha Meclis te yasa onaylanmadan kaleme aldığı Türk Kadını baģlıklı makalesinde; Şimdi onlara büyük kurultay da kapılarını açacaktır. Kadınlarımız, böylece en ileri batı ülkelerinin çoğunda soydaşlarının ermediği mutluluğa erişmiş olacaklardır. Biz onları kutlayalım; onlar Atatürk ü unutmasınlar! sözleriyle kadınları Atatürk e teģekkürlerini sunmaya çağırmıģtır. 25 Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması Türkiye genelinde kadınlar tarafından büyük bir sevinçle karģılanmıģtır. Atatürk ün yakınında olan Afet Ġnan bu karar karģısındaki ĢaĢkınlığını ve mutluluğunu Ģöyle dile getirmektedir: 26 Bu kararın hiç beklemediğim bir anda oluşu bana büyük bir heyecan ve sevinç vermişti. Kadınlar Birliği BaĢkanı Latife Bekir Hanım ise Zaman Gazetesi ne yapığı bir açıklamada memnuniyetinin derecesini izah edecek kelime bulmakta zorlandığını belirterek fevkalade heyecanlı ve fevkalade memnunuz sözleriyle duyduğu sevinci ifade etmiģtir. Bu hakkın tanınmasında Günver GüneĢ, Türk Kadının Muhtarlık ve Köy Ġhtiyar Heyetlerine Seçme ve Seçilme Hakkını Kazanması ve Türkiye nin Ġlk Kadın Muhtarı Gül Esin (Hanım), Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (ÇTTAD), Cilt:IX, Sayı:20-21, Yıl:2010/Bahar-Güz, s TeĢkilat-ı Esasiye Kanunun 10 ve 11 inci Maddelerinin DeğiĢtirilmesi Hakkında Kanun, Resmi Gazete, 11 Aralık 1934, s TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:IV, Cilt:25, Ġçtima:4, On Ġkinci Ġnikat, 5 Aralık 1934, s Cemile Burcu Kartal, II. MeĢrutiyet in Cumhuriyet e Mirası:Makbul Kadınlar, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:38, Mart 2008, s Yüceer, agm, s Bernard Caporal, Kemalizm ve Sonrasında Türk Kadını, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, Ankara 1982, s AyĢen Doyran, 1934 te Basındaki TartıĢmalar Kadınlar Milletvekili Seçilirken, Toplumsal Tarih, Sayı:39, Mart:1997, s Falih Rıfkı Atay, Türk Kadını, Ulus, 5 Aralık 1934, s Afet Ġnan, Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul 1975, s.176.

5 Nuray Özdemir 181 Kadınlar Birliği nin rolü olmadığını belirtmiģtir. 27 Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması kadınların bayramı olarak görülmüģ ve ülke genelinde kutlamalar yapılmıģtır. Hükümet de bu kutlamaları desteklemiģ; etkinliklerin merkezinde vali, kaymakam, maarif müdürü gibi yöneticilerin eģleri ve kadın belediye meclisi üyeleri yer almıģtır. Ankara da Yapılan Kutlamalar TBMM de kadınlara seçme ve seçilme hakkının 5 Aralık 1934 tarihinde kanunlaģması üzerine yapılan ilk kutlama Ankara Halkevi nde olmuģtur. Ankara Kız Lisesi öğretmenleri baģkent kadınlarını Atatürk ve diğer yöneticilere teģekkürlerini sunmak için 6 Aralık 1934 günü saat birde Ankara Halkevi nde yapılacak toplantıya davet etmiģlerdir. Ulus Gazetesi de Ankara Kız Lisesi öğretmenlerinin çağrısını ilk sayfadan yayınladığı ilan ile Ankara da yaģayan kadınlara duyurmuģtur. 28 Bu davet üzerine Ankara Halkevi ne baģkentli kadınlar gelmiģ ve toplantıda baģta Muallim Afet Ġnan olmak üzere Meclis BaĢkanı Kazım Özalp, BaĢbakan Ġsmet Ġnönü, Diyanet ĠĢleri BaĢkanı Rifat Börekçi, bakanlar ve milletvekillerinin eģleri de hazır bulunmuģtur. Ġstiklal MarĢı nın söylenmesinden sonra Denizli Milletvekili Necib Ali Küçüka bir açılıģ konuģması yaparak toplantının amacını kısaca anlattıktan sonra Afet Ġnan ın toplantıya baģkan seçilmesini teklif etmiģtir. Bunun üzerine Afet Hanım baģkanlığa kâtipliklere de Kız Lisesi öğretmenlerinden Ġclal ve Ġffet Hanımlar seçilmiģlerdir. Afet Hanım önce toplantı hakkında bilgi vermiģ ve konuģma yapmak isteyenlerin isimlerini kaydettirmelerini istemiģtir. 29 KonuĢmalara geçilince ilk olarak Ankara Kız Lisesi tarih stajyerlerinden Sıdıka Hanım söz almıģtır. Kadınların siyasi haklarından mahrum oluģunu toplum için geriliğin baģlıca nedeni olduğunu belirtmiģ TBMM nin Türk kadınına olan güvenini milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyarak siyasal hayatta da gösterdiğini ifade etmiģtir. Bunun Atatürk ün büyük devrimlerinden biri olduğunun altını çizerek kadınları kanunu kabul eden TBMM ye teģekkürlerini sunmaya çağırmıģtır. Sıdıka Hanım ın konuģmasından sonra Ankara Kız Lisesi öğretmenlerinden Süheyla Hanım kürsüye çıkmıģ ve pek çok ülkeden önce Türkiye de kadınlara siyasal hakların tanınmasının önemine vurgu yapan bir konuģma yapmıģtır. Ġtalya, Fransa, Ġspanya gibi ülkelerde kadınların bu haklara sahip olmadığını söylemiģtir. BaĢta Amerika ve Ġngiltere de olmak üzere çeģitli ülkelerde 160 milyon kadınının seçme ve seçilme hakkına haiz olduğuna dikkat çekerek bunun önemini ise kadınlar, siyasal bir terbiyeye malik oldukları zaman hakiki hür olduklarını hissederler. Ancak o zaman çocuklarına hürriyetin yüksekliğini tanıtabilirler. sözleriyle anlatmıģtır. Avrupa ülkelerinin yıllarca kazandığı medeniyeti şimşek hızıyla Türk kadınına kazandıran Atatürk e, TBMM ye Ģükranlarını sunmuģtur. 30 Muallim Perihan Hanım da kanunun kabul edildiği gün BaĢbakan Ġsmet Ġnönü nün TBMM de yaptığı konuģmadaki Yeni teklifimizle Türk kadınına bu hakkı lütuf olarak vermiyoruz sözlerine vurgu yapmıģ ve tam zamanında yapılan bu devrimle Türk kadınının siyasette de kendisini ispat edeceğini söylemiģtir. Biz bu aziz değişikliği zaten istiyorduk; diliyorduk. Atatürk! Sana teşekkür de küçüktür! Bugün senin annenin ruhu, Türk kadınının yaşayan ve daima devam edecek olan ruhu ile seni alnından öperiz. sözleriyle konuģmasına son vermiģtir. General Naci Bey in eģi Makbule Hanım ise 5 Aralık 1934 tarihini Türk kadını 27 Kadınlarımız Heyecan Ġçinde, Zaman, 7 Aralık 1934, s Ankara Kadınlarına, Ulus, 6 Aralık 1934, s Türk Kadını Büyük Sevinç Ġçinde, Kurun, 7 Aralık 1934, s.1; Türk Kadınının Sevinci, Cumhuriyet, 7 Aralık 1934, s Türk Kadını Büyük Sevinç Ġçinde, Kurun, 7 Aralık 1934, s.1,10.

6 Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar için bir baģlangıç günü olarak gördüğünü söyleyerek teģekkürlerini sunmuģtur. Makbule Hanım dan sonra söz alan Ankara Kız Lisesi öğretmenlerinden Azime Hanım da bundan sonra Türk kadınının üstüne düģen sorumluluğu yerine getirmesi için çağrıda bulunarak kendisi bunun için Ģöyle ant içmiģtir: Ben, Atatürk ün büyük anasının maneviyatı huzurunda bu inanın bana yüklediği vazife için ant içiyorum. Her Türk kadını, bu andı içmeğe susamış bulunuyor. Son konuģmacı olarak Ġsmet Ġnönü Enstitüsü öğretmenlerinden Mürvet Avni Hanım kürsüye çıkmıģ ve Bugün bir bayramdır. Öyle bir bayram ki birçok Avrupa milletleri bile böyle bir bayramı yaşayamamışlardır. sözleriyle Türk kadınının duyduğu övüncü dile getirmiģtir. KonuĢmasını Ģöyle bitirmiģtir: 31 Türk kadının bugünkü zaferi, bütün ulusun siyasal utkusudur. Dünün süslü kadını, mahalle kızı bugün ulus saylavı ve Atatürk ün yoldaşıdır. Çok çok yüce Atatürk, senin ruhunla Türk özgürlüğünü gösterdi. 68 yıl önce, bir Türk kadını muallim bulamamışlar da bir Rum kızı muallim tayin etmişler. Şimdi vekâletlerden, fabrikalardan taşan Türk kadını, ulusun Büyük Meclisine irade ve azim üyesi olarak giriyor. Şimdi bize düşen vazife, kudretimizi sözle değil, iş başında bütün acuna göstermektir. Cumhuriyet çağında yaşayan Türk kadınına ne mutlu! Türk kadının yeni statüsünden duyulan mutluluğu anlatan konuģmalardan sonra Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ve Yozgat Valisi Bekir Sami Baran ile Bursa Belediyesi kadın üyeleri imzalarıyla gelen kutlama telgrafları okunmuģtur. Ardından bu toplanıģ günün Türk kadınlarının bayramı olması hakkında BaĢkan Afet Ġnan tarafından yapılan teklif sürekli alkıģlarla karģılanmıģtır. Atatürk e ve TBMM ye Türk kadınlarının Ģükranlarının bildirilmesine karar verilmiģtir. Bunun için Afet Ġnan Türk kadınlığının saygılarını sunmak için toplantıda hazır bulunan kadınları yürüyerek Meclis e gitmeye davet etmiģtir. 32 Ankara Halkevi nde toplanan kadınlar saat on beģte Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile birlikte TBMM ye gitmiģlerdir. Ankara Halkevi nde toplanan Türk kadınları adına; Afet Ġnan, Mevhibe Ġnönü, Müveddet Özalp, Fitnat, NaĢide, Macide R., S.Nevber, M.YaĢın, Melahat H., Esma, Naciye, Nedime Nuri, Makbule Eldemir, Zehra Ġhsan, Makbule Zaim, Süheyla, Samiye, Azime, Nezire Özmen, Mediha Refik, Seza, Nezahat C.Savran, Ahter imzası ile Meclis BaĢkanı Kazım Özalp e bir teģekkür mektubu sunmuģlardır. Meclise gelen kadınlara görüģmeleri takip etmek için dinleyici locaları ile toplantı salonunun bir kısmı tahsis edilmiģtir. 33 TBMM nin 6 Aralık 1934 tarihli oturumuna katılan Ankaralı kadınların mektubu Meclis BaĢkanı tarafından kürsüde okunmuģtur: Mektup Ģu Ģekildedir: Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına Dün Büyük Millet Meclisi Türk kadınlarının saylav seçmek, saylav seçilmek kanununa onay verdi. Biz Türk kadınları bundan gönenç duyduk. Gerekli olan iş yapıldı. Türk kadını bundan sonra daha iyi anlaşılacaktır. Bu hakikati anlayan, ortaya koyan, kanunla teyit eden Büyük Türk Ulusunun mümessillerine minnet. Mektubun okunmasından sonra Denizli Milletvekili Necip Ali Bey bir konuģma yaparak Ankaralı kadınların Büyük Millet Meclisi ne gösterdiği bağlılığa teģekkür etmiģtir. Hayatın her cephesinde almıģ olduğu görevi büyük bir ilgi ile yapan ve erkeklerden geri kalmayan Türk 31 Türk Kadınının Sevinci, Cumhuriyet, 7 Aralık 1934, s.1; Türk Kadını Büyük Sevinç Ġçinde, Kurun, 7 Aralık 1934, s Atatürk e TeĢekkür, Akşam, 7 Aralık 1934, s.1; Türk Kadını Büyük Sevinç Ġçinde, Kurun, 7 Aralık 1934, s TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:IV, Cilt:25, Ġçtima:4, On Üçüncü Ġnikat, 6 Aralık 1934, s.90; Türk Kadınının Sevinci, Cumhuriyet, 7 Aralık 1934, s.1; Türk Kadını Büyük Sevinç Ġçinde, Kurun, 7 Aralık 1934, s

7 Nuray Özdemir 183 kadınının, siyasal haklarını kullanmada da büyük bir alaka göstereceğine olan inancını ve baģarı dileklerini bildirmiģtir. 34 Ankara Halkevi nde yapılan tören Türkiye nin diğer bölgelerinde de örnek oluģturmuģtur. Halkevlerinde toplanan kadınlar Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinden dolayı sevinçlerini çektikleri telgraflarla Afet Ġnan yönetimindeki Ankara Halkevi Kadınlar BaĢkanlığı na iletmiģlerdir. Kütahya, GümüĢhane, Kayseri, Ġstanbul, Sivas, Bolu, Samsun, Bursa, Ġzmit, Tekirdağ, Malatya, Trabzon, Afyon, EskiĢehir gibi pek çok Ģehirden Ankara Halkevi ne kutlama telgrafları çekilmiģtir. Türk Kadınlar Birliği BaĢkanı Latife Bekir IĢık da Ġstanbul dan gönderdiği; Bugünkü topluluğunuzda Türk Kadın Birliği sizin duygu ve sevinçlerinizle beraberdir. Birbirimizi kutlularız. Ģeklindeki telgrafıyla Ankara kadınlarının sevincini paylaģtıklarını bildirmiģtir. Ankara Halkevi nde oluģturulan BaĢkanlık Divanı ülkenin dört bir tarafından gelen ve Ankara kadınları ile gönül birliği gösteren bu telgraflar üzerine duydukları sevinci kamuoyu ile paylaģmak için Anadolu Ajansı ndan bir bildiri yayınlamasını istemiģtir. 35 İstanbul da Yapılan Kutlamalar Ġstanbul da kadınlar, 7 Aralık 1934 tarihinde Beyazıt ve Taksim meydanlarında toplanarak kanunu kutlamak ve yönetici kadrolara teģekkürlerini sunmak için bir miting düzenlemiģlerdir yılında belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının tanınması sonrasında yapılan mitinge katılım az olduğundan bu sefer Ġstanbullu kadınlar daha iyi organize olmaya özen göstermiģlerdir. Türk Kadınlar Birliği nin öncülüğünde düzenlenen miting programını yapmak ve yönetmek için Birlik BaĢkanı Latife Bekir Hanım ın baģkanlığında bir komite oluģturulmuģtur. Komitede Nakiye Hanım gibi Ġstanbul Belediye Meclisi nin kadın üyeleri, üniversite öğrenci temsilcileri ve diğer kadın örgütlerinin temsilcileri de yer almıģtır. Mitingde kadınlar tarafından konuģmaların yapılması ve Türk kadınlığının bu tarihi dönüm noktasının hakkıyla kutlanması planlanmıģtır. 36 Mitingin düzenlenmesine Ġstanbul da bulunan bütün kadın örgütleri destek vermiģlerdir. Toplantının istenildiği gibi kalabalık olması için özel davetler yapılmıģ, hatta kapı kapı dolaģılarak kadınlar bu toplantıdan haberdar edilmiģtir. 37 Kadın öğretmenlerin bu toplantıya katılması da sağlanmıģtır. Türk Kadınlar Birliği basın yoluyla Ġstanbul kadınlarının mitinge iģtiraki için bir çağrıda bulunmuģtur. Kadınlar Birliği nin gazetelere verdiği ilanın hemen altında Ġstanbul Genel Meclisi ndeki kadın üyelerinin de bütün kadınları toplantıya gelmelerini rica ettiği yer almıģtır. 38 Ġstanbul da ilk tören Beyazıt Meydanı nda yapılmıģtır. Sabah erken saatlerden itibaren kadınlar meydanı doldurmaya baģlamıģlardır. Ġstanbul Belediye Meclisi kadın üyeleri ve Türk Kadın Birliği ne mensup kadınlar kafile halinde mitinge gelmiģlerdir. Meydanın bir tarafında üniversitede okuyan Ġzmir Kız Lisesi Mezunları Derneği yer almıģtır. Üniversite ve yüksekokullara mensup öğrenciler meydanı doldurmuģlardır. Törene baģlamadan önce Anneler Birliği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Hilal-i Ahmer Sanat Evi ve Türk Hastabakıcılık HemĢireler Cemiyeti ne mensup olan kadınlar da törendeki yerlerini almıģlardır. Cumhuriyet Halk Fırkası idare heyeti reisi Doktor Cemal Bey, Giresun milletvekili Hakkı Tarık Us gibi bazı 34 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:IV, Cilt:25, Ġçtima:4, On Üçüncü Ġnikat, 6 Aralık 1934, s Yurdun Her Yerinde Türk Kadını Bayram Ediyor, Ulus, 8 Aralık 1934, s.1,3. 36 Zübeyde Terzioğlu, Türk Kadını Siyaset Sahnesinde ( ), Giza Yayınları, Ġstanbul 2010, s Türk Kadını Heyecan Ġçinde!, Zaman, 7 Aralık 1934, s Türk Kadını, Bu Sabah Beyazıtta Bulun, Kurun, 7 Aralık 1934, s.1; Türk Kadını Heyecan Ġçinde!, Zaman, 7 Aralık 1934, s.1.

8 Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar milletvekilleri ve Eminönü Kaymakamı Raif Bey de töreni izlemek için gelmiģtir. Polis Müdürü Fehmi Bey asayiģin temini için bizzat çaba göstermiģtir. 39 Erkekler de kadınların bayramını görmek isteğiyle mitinge büyük ilgi göstermiģlerdir. Üniversitenin kapısı önüne bayraklarla donatılmıģ bir konuģma kürsüsü konulmuģ ve saat on birde Ģehir bandosunun çaldığı Ġstiklal MarĢı ile törene baģlanmıģtır. 40 Ġlk olarak Türk Kadınlar Birliği nden Saadet Refet Hanım kürsüye çıkarak kadınlara verilen milletvekili seçme ve seçilme hakkından büyük bir heyecanla bahsetmiģ; Hayat yolunda bütün meşakkatleri paylaşan kadın bu işte de erkeği ile omuz omuza, baş başa, yan yana yürümeyi bilecektir. sözleriyle konuģmasını bitirmiģtir. 41 AlkıĢlar arasında kürsüden inen Saadet Rafet Hanım dan sonra Ġstanbul Belediye Meclisi üyesi Nakiye Elgün söz almıģtır. Nakiye Hanım kürsüye geldiğinde meydana asılan Türk Kadınları Birliği levhasına itiraz ederek miting alanında sadece Kadınlar Birliği üyelerinin olmadığını belirtmiģtir. Kadınlar Birliği, erkekler birliği olamaz. Türk kadını Türk erkeği vardır. sözleri üzerine birliğin levhası indirilmiģ ve Nakiye Hanım konuģmasını yapmıģtır. Kadınların siyasal haklarını kazanmasında rol oynayan baģta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teģekkür telgrafı çekilmesi için kadınlardan destek istemiģ Ģöyle konuģmuģtur: 42 Ben bu meydanın çok kara günlerini gördüm. O kara günlerle bugünü karşılaştırarak bizi her tehlikeden kurtardıktan sonra bu hale kadar yükseltenlere nasıl borcumuzu ödeyebiliriz. Bugün bütün dünyaya karşı Türk evladını tertemiz ortaya çıkaran, Türk kadınına bütün haklarını veren Ulu Önder Atatürk e şükranlarımızı bildirir telgraflar çekeceğim; müsaade verir misiniz? Nakiye Elgün ün bu isteği Yaşa, var olsun, sağ olsun sesleri ile destek bulmuģ ve kadınlar bando eģliğinde hep birlikte Onuncu Yıl MarĢı nı söylemiģlerdir. 43 Beyazıt Meydanı nda yapılan konuģmaların son bulmasından sonra otomobillerle kafile halinde Taksim Meydanı na geçilmiģtir. Taksim Meydanı Beyazıt tan gelen alayı bekleyen kadınlarla dolmuģtur. Önce Ġstanbul Belediye Meclisi üyeleri, Türk Kadın Birliği, Hilal-i Ahmer Sanat Evi, Türk Hastabakıcılar ve Anneler Birliği, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kadın cemiyetleri tarafından abideye çelenk konulmuģtur. Bundan sonra Ġstiklal MarĢı söylenmiģ ve Kadınlar Birliği yönetim kurulu üyelerinden ġair Ġffet Halim Oruzun kadınların doldurduğu Taksim Meydanı nda bir konuģma yapmıģtır. Türk kadının büyük bir zafer daha kazandığını söyleyerek; onun değerini bilen, tanıyan ve ona bu hakları veren Atatürk e, Ġsmet Ġnönü ye ve CHF ye sevgi ve saygılarını sunarak konuģmasına Ģöyle son vermiģtir: 44 Türk kadını sevin, Türk kadını çalış! Bugün senin sevinç günündür. Çalışmak ise sana tarladan başlayarak işte ulus kurultayına kadar açıktır. Ey Atatürk ün anası çocuğun senden aldığı değeri gene sana bıraktı. Böylece biz, kadın erkek tek varlığız. Bu varlık yüce Türk varlığıdır. Ġffet Hanım ın sözleri ile coģan kadınlar ardından Onuncu Yıl MarĢı nı söyleyerek dağılmıģlardır. Miting sonrasında Kadınlar Birliği nin öncülüğünde baģta Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet Alanındaki Dünkü Toplantı, Kurun, 8 Aralık 1934, s.1; Kadınlığın Kutlu Sesi, Cumhuriyet, 8 Aralık 1934, s.1,6. 40 Cumhuriyet Alanındaki Dünkü Toplantı, Kurun, 8 Aralık 1934, s.1,9. 41 Kadınlığın Kutlu Sesi, Cumhuriyet, 8 Aralık 1934, s.6; Dün Memleketin Her Tarafında Kadınlar Bayram Yaptılar, Akşam, 8 Aralık 1934, s Özdemir, age, s.183; Kadınlığın Kutlu Sesi, Cumhuriyet, 8 Aralık 1934, s Dün Memleketin Her Tarafında Kadınlar Bayram Yaptılar, Akşam, 8 Aralık 1934, s Cumhuriyet Alanındaki Dünkü Toplantı, Kurun, 8 Aralık 1934, s.4; Kadınlığın Kutlu Sesi, Cumhuriyet, 8 Aralık 1934, s.6.

9 Nuray Özdemir 185 BaĢbakan Ġsmet Ġnönü, TBMM BaĢkanı Kazım Özalp ve ĠçiĢleri Bakanlığı na Ġstanbul da yaģayan kadınların saygılarını sunan teģekkür telgrafları çekilmiģtir. CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal Atatürk e gönderilen telgraf Ģu Ģekildedir: 45 Türkiye Cumhurlu Başkanı Ulu Kemal Atatürk e: Kurultaydan çıkardığı yasa Türk kadınlığının en ulu koruyucusu olan, Önder Kemal Atatürk ün Türk anasına verdiği değerin en yüksek sesidir. Büyük Atatürk e bu uğurda sonsuz gülerek, değerini gene sonsuzluğa götüreceğimize ant ederiz. Atatürk de Türk Kadınlar Birliği BaĢkanı Latife Bekir IĢık a cevabi olarak 8 Aralık 1934 tarihli Ģu telgrafı göndermiģtir: 46 Latife Bekir Işık Türk Kadınlar Birliği Erdemli Türk kadınlığının yeni çalışma yolunda kendine düşen büyük işi güvençle başaracağına kuşku yoktur. Reisicumhur Atatürk Uluslararası Kadınlar Derneği de Türkiye de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesini memnuniyetle karģılamıģtır. Merkezi Ġngiltere de bulunan Dernek Türk kadınına siyasal haklarını veren CumhurbaĢkanı Atatürk e bir teģekkür telgrafı göndermiģtir. Ġstanbul da Nisan 1935 te yapılacak Uluslararası Kadın Birliği Kongresi ne Ģans getirmesini dileyerek baģarı dileklerini sunmuģtur. 47 Türk Kadınlar Birliği Cağaloğlu ndaki merkez binası salonunda 9 Aralık 1934 tarihinde çay ziyafeti düzenleyerek bir kutlama programı yapmıģtır. Bütün kadınların davet edildiği toplantıya iki yüzden fazla Ġstanbullu kadın ve kız öğrenci katılmıģtır. Hatta mevcut Kadınlar Birliği yönetimi ile arası kötü olan eski Kadınlar Birliği BaĢkanı Nezihe Muhittin Hanım da gelmiģtir. Böylesine önemli bir günde küskünlüğü bir tarafa bırakarak yıllarca kadınlara siyasal haklar tanınması için giriģimlerde bulunan Kadınlar Birliği nin bu sevincine ortak olmak istemiģtir. Davetliler arasında erkek olarak yalnız Hilal-i Ahmer Cemiyeti BaĢkanı Doktor Ali Bey yer almıģtır. 48 Toplantıya CumhurbaĢkanı ve Meclis BaĢkanı ndan gelen telgraflar okunarak baģlanmıģtır. Bundan sonra Uluslararası Kadın Birliği nin Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinden dolayı tebriklerini sunan ve Nisan ayında Ġstanbul da toplanacak kongre için baģarı dileyen telgrafı törene katılan kadınlarla paylaģılmıģtır. Telgrafların okunmasından sonra 21nci Ġlk Mektep Muallimi Hasene Ilgaz kadınlara milletvekili olmak için verilen haktan sevinçle bahseden bir konuģma yapmıģtır. Tarihte erkeklerle birlikte mücadele eden Türk kadınlarını anlatarak Cengizin annesi buna en büyük delildir. demiģtir. Bundan sonra Türk kadınını millet ve memleket iģlerinin meģgul edeceğini belirterek Atatürk e minnetlerini sunmuģtur. Bu konuģmadan sonra çay ve pasta ikramı yapılmıģ ve programa son verilmiģtir Cumhuriyet Alanındaki Dünkü Toplantı, Kurun, 8 Aralık 1934, s Kadınlığın Kutlu Sesi, Cumhuriyet, 8 Aralık 1934, s Uluslararası Kadınlar Derneğinin Atatürk e TeĢekkürü, Ulus, 11 Aralık 1934, s Kadınlarımız Birbirlerini Tebrik Ediyorlar, Zaman,10 Aralık 1934, s.1; Kadınlar Birliğinde Kadınlara Verilen Hak Hararetle Kutlandı, Akşam, 10 Aralık 1934, s Kadınların Sevinci!, Kurun, 10 Aralık 1934, s.1,3.

10 Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Ġstanbullu kadınlar Türk kadınlarının kazandıkları bu haktan dolayı sevinçlerini sadece yurt dâhilinde değil bütün dünyaya da duyurmak istemiģlerdir. 50 Bunun için 9 Aralık 1934 akģamı saat sekizde radyo aracılığıyla Aliye Esad Türkçe, Latife Bekir Fransızca, Mihri PektaĢ Ġngilizce, EfzayiĢ Suad Almanca olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkının Türk kadınına verilmesinden dolayı memnuniyetlerini gösteren konuģmalar yapmıģlardır. 51 Ġstanbul un en eski ve en kalabalık kız okullarından biri olan Ġstanbul Kız Lisesi öğrencileri de 9 Aralık 1934 günü kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinden duydukları sevinci bir araya gelerek kutlamıģlardır. Okul müdürü Sabri Bey in imzasıyla Kültür Bakanlığı na bir telgraf çekilerek Ġstanbul Kız Lisesi öğrencilerinin sevincinin Bakanlık aracılığıyla Atatürk e ulaģtırılması istenmiģtir. 52 Yurt Genelinde Yapılan Diğer Kutlamalar Ankara Halkevi nde 6 Aralık 1934 günü yapılan toplantı pek çok Ģehirde örnek alınmıģ ve ülke genelinde sevinç gösterilerinde bulunulmuģtur. CHF Genel Kâtipliği tarafından Valiliklere, Genel MüfettiĢliklere ve CHF Vilayet Ġdare Heyeti Reisliklerine gönderilen 6 Aralık 1934 tarih ve 410 numaralı yazıyla 7 Aralık 1934 Cuma günü halkevlerinde, Cumhuriyet meydanlarında veya uygun yerlerde kadınlar tarafından yapılacak gösteri toplantılarına, Atatürk e, TBMM ye ve Hükümet e yazılacak Ģükran telgraflarının gönderilmesine azami yardım yapılması istenmiģtir. 53 Halkevleri çevresinde yapılan kutlamaları kadınlar büyük ilgiyle karģılarken valilikler de gerekli yardımı göstermiģlerdir. Kutlamalara baģta vali olmak üzere Ģehrin ileri gelen yöneticilerinin eģleri öncülük yapmıģlardır. Ġzmirli kadınlar da 7 Aralık 1934 te bir kutlama programı hazırlamıģlardır. Aralarında Belediye Meclis üyeleri Benal Nevzat, Dr.Sada, Sabire Yunus, Kız Muallim Mektebi Müdürü Sabiha Hanım ve öğrencilerinden oluģan bir kafile Cumhuriyet Meydanı na büyük bir çelenk koymuģ, ardından Benal Nevzat Hanım Bir konuģma yapmıģtır. Atatürk ün siyasal haklar tanımakla Türk kadınına benlik kazandırdığını söylemiģtir. Birçok batı ülkelerindeki kadınlar en ufak haklarını almak için büyük mücadeleler verirken Türk kadınına bu hakları Atatürk ün tanıdığını belirtmiģtir. Bundan sonra öğrenciler ve halk hep birlikte Ġstiklal MarĢı nı söylemiģlerdir. 54 Ġzmir Halkevi nde de kadınların siyasal hak kazanımı kutlanmıģ ve buna dair konferanslar verilmiģtir. Halkevindeki konferansa Vali Kazım Dirik in eģi Maide Dirik ve tanınmıģ birçok kadın da gelmiģtir. Halkevinde Zübeyde Hanım Kız Lisesi eski müdürü ġehime Hanım ve Ģehir meclisi üyelerinden Sabire Yunus Hanım konuģma yapmıģlardır. Halkevindeki tören bittikten sonra kadınlar Atatürk ün heykeli önünde ülke için en iyi biçimde çalıģacaklarına dair ant içmiģlerdir. Daha sonra Atatürk ün annesi Zübeyde Hanım ın KarĢıyaka da bulunan mezarını da ziyaret ederek çelenk koymuģlardır. Ġzmirli kadınlar, Maide Kazım, Kız Muallim Mektep Müdürü Sabiha, Belediye Meclis üyeleri Benal Nevzat, Dr.Sada ve Sabire Yunus Hanım ın imzalarıyla çekilen telgrafla sevinç ve teģekkürlerini Mustafa Kemal Atatürk e bildirmiģler ve ona olan bağlılıklarını sunmuģlardır Kadınlar Bugün de Toplanacak, Zaman 9 Aralık 1934, s Kadınlar Birliğinde Kadınlara Verilen Hak Hararetle Kutlandı, Akşam, 10 Aralık 1934, s Kadınların Sevinci!, Kurun, 10 Aralık 1930, s Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Kâtipliğinin Fırka Teşkilatına Umumi Tebligatı Temmuz 1934 den Birincikanun 1934 Sonuna Kadar, C.5, Ulus Matbaası, Ankara 1935, s Sibel Ercan, Yerel Basına Göre Ġzmir de 1930 lu Yıllarda Laiklik Uygulamaları, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (ÇTTAD), Cilt:XI,, Sayı:23, Yıl:2011 / Güz, s Agm, s.49; Bugün Kadınlar Birliği nde Bir Toplantı Yapılacak, Kurun, 9 Aralık 1934, s.1-2.

11 Nuray Özdemir 187 Denizli de yaģayan kadınlar 7 Aralık 1934 günü Halkevi nde toplanarak Atatürk ün izinden yürüyeceklerine ant içmiģler, milletvekili seçiminde kendilerine verilen haktan dolayı sevinçlerini telgrafla Ankara daki büyüklerine bildirmiģlerdir. 56 Adana da ise 8 Aralık günü saat on dörtte sayıları binleri geçen kadın Halkevi nde toplanmıģ ve özel bir toplantı yapmıģlardır. Halkevi BaĢkanı B.Kemal Bey bu toplantının önemini ve amacını anlattıktan sonra Güzin Evren, Esma Nayman, ġemsa Ġscen de Türk kadınına erkekler gibi saylav seçmek ve seçilmek hakkını veren yeni yasanın büyük değerini ve bunun manasını anlatmıģtır. Bu yeni hakların Türk kadının dünya kadınlığına güzel bir örnek olacağını söylemiģlerdir. AlkıĢlarla karģılanan bu konuģmalar sonrasında Atatürk e, TBMM BaĢkanı Kazım Özalp e, BaĢbakan Ġsmet Ġnönü ye CHF Genel Sekreteri Recep Peker e saygı ve teģekkür telgrafları gönderilmiģtir. 57 Bolulu kadınlar da 8 Aralık 1934 gecesi Bolu Halkevi nde bir toplantı yaparak kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmasını kutlamıģlardır. CHF Ġl BaĢkanı Emin Bey, Belediye Meclis üyesi Bahire Bediz Hanım ve Alay kumandanı ġevket Bey in kızı Melahat ġevket Hanım duyulan sevinci anlatan konuģmalar yapmıģlardır. Mustafa Kemal Atatürk ün kadınlara siyasal hakların tanınacağına dair ilk açıklamayı 17 Temmuz 1934 tarihli Bolu ziyaretinde Halkevi salonunda yaptığına da dikkat çekmiģlerdir. Bolu kadınları, CumhurbaĢkanı Atatürk, TBMM BaĢkanı Kazım Özalp, BaĢbakan Ġsmet Ġnönü, ĠçiĢleri Bakanı ġükrü Kaya, CHF Genel BaĢkanı Recep Peker e telgrafla teģekkür ve saygılarını bildirmek üzere Bahire Bediz Hanım ı görevlendirmiģlerdir. 58 Balıkesir de kadınlar Halkevi nde toplanmıģlar ve coģkulu konuģmalar yapmıģlardır. Bu hakları tanıyan yöneticilere telgraflar çekmiģlerdir. Toplu olarak bando eģliğinde Cumhuriyet alanından hareket ederek kentin caddelerini sevinç içinde dolaģmıģlardır. 59 Zonguldak kadınları ise Halkevi nde büyük bir toplantı yapmıģ, kürsüye çıkan beģ kadın seçme ve seçilme hakkının önemi üzerine konuģma yapmıģlardır. Toplantı salonuna Türk kadının yeni siyasal haklarının değerini anlatan sözler asılmıģtır. Zonguldak kadınları büyük bayram günlerinden biri gibi sevinç ve coģkuyla kutladıkları bu günden sonra siyasal haklarını tanıyan Atatürk ün izinde yürüyerek baģarı göstereceklerine ant içmiģlerdir. Bu hakları tanıyan yöneticilere saygılarını bildiren telgraf göndermiģlerdir. Antalya da da spor salonunda kadınlı erkekli büyük bir toplantı yapılmıģ, Atatürk ün ve TBMM nin kararı Ģükranla anılmıģtır. Halkevi baģkanlığı Antalya kadınlarının sevinç duygularını Atatürk ve Meclis BaĢkanlığı na gönderdiği telgrafla bildirmiģtir. 60 Edirneli kadınlar Kız Muallim Mektebi Müdürü Rabia Hanım ın baģkanlığı altında CHF de genel bir toplantı düzenleyerek kadınlara siyasal hakların tanınmasını Ģükranla karģılamıģtır. BaĢta Atatürk olmak üzere TBMM baģkanlığına, Ġsmet Ġnönü ve CHF Genel Sekreteri Recep Peker e sevinç ve Ģükranlarını telgraf çekerek bildirmiģlerdir. Telgrafları Vilayet Parti BaĢkanı, belediye baģkanı ve valinin eģi, belediye meclis üyesi Sevinç ve Huriye Hanım, Orta Mektep Müdürü ġevket Hanım gibi Ģehrin öne çıkan kadınları imzalamıģlardır Dün Memleketin Her tarafında Kadınlar Bayram Yaptılar, Akşam, 8 Aralık 1934, s Bütün Memlekette Türk Kadını Heyecan Ġçinde, Zaman, 9 Aralık 1934, s Bolu Kadınlarının Sevinci, Ulus, 10 Aralık 1934, s.3; Halkevinde Bayanlarımızın Sevinçli Bir Toplantısı, Bolu, 13 Aralık 1934, s Balıkesir Kadınlarının Bayramı, Ulus, 8 Aralık 1934, s Bütün Memlekette Türk Kadını Heyecan Ġçinde, Zaman, 9 Aralık 1934, s Dün Memleketin Her tarafında Kadınlar Bayram Yaptılar, Akşam, 8 Aralık 1934, s.1; Bütün Memlekette Türk Kadını Heyecan Ġçinde, Zaman, 9 Aralık 1934, s.6; Terzioğlu, age, s.96.

12 Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar Emet te kadınlar CHF salonunda toplanarak kadınlara verilen hakları bayram yaparak kutlamıģlardır. Kent Kurum BaĢkanı Semiha RaĢit medeni kıyafet konusunda bir konuģma yapmıģtır. Modern kıyafetlerle törene katılan Belediye BaĢkanı nın eģi Aliye Hamdi Erten i gösterip devrimdeki öncülüğünü kutlamıģtır. Sonra lider kadroya Ģükran duyguları için telgraf gönderilmesi kararı alınmıģtır. Emet kadınları adına Fırka BaĢkanı ve Belediye BaĢkanı nın eģi Aliye Hamdi Erten ile Kaymakam ın eģi Semiha ReĢit Hanım imzasıyla Atatürk e Ulu Önderlerinin izinde yürümeye ant içtiklerini bildiren bir telgraf çekmiģlerdir. 62 Bursa da yüzlerce kadın Halk Fırkası önünde toplanarak milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinden ötürü sevinçlerini anlatan konuģmalar yapmıģlardır. Bu konuģmalara CHF Ġl BaĢkanı karģılık vermiģ ardından topluca Atatürk ün heykeli önüne gidilmiģ ve çelenk koyulmuģtur. Kendilerine bu hakları veren büyüklerine sevinçlerini bildiren telgraflar göndermiģlerdir. 63 Diyarbakır Halkevi 13 ġubat salı günü Güzel Sanatlar ġubesi aracılığı ile büyük bir konser düzenlemiģ ve Halkevi BaĢkanı Cihat Çubukçu tarafından Gazi İnkılabında Kadın Mefhumu baģlıklı bir konferans verilmiģtir. Bu etkinliğe katılmak için Halkevi ne gelenler arasında memur eģleri, bayan öğretmenler ve 500 den fazla Diyarbakırlı Hanım yer almıģtır. Türk kadınına layık oldukları hakları veren Türk inkılâbını ve Mustafa Kemal Atatürk ü yaşasın büyük halaskar sözleri ile alkıģlamıģlardır. 64 Samsun da kadınlar Halkevi nde toplanarak büyük bir kutlama düzenlemiģler, öğretmen Meliha UlaĢ ın öncülüğünde yönetici kadrolara saygı ve teģekkürlerini bildiren telgraflar çekmiģlerdir. Bu telgraflara Meliha Hanım nezdinde Meclis BaĢkanı Kazım Özalp ve CHF Sekreteri Recep Peker karģılık vererek Samsunlu kadınların gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti bildirmiģlerdir. 65 Ülkenin dört bir tarafındaki halkevleri, kadın örgütleri ve valilikler tarafından CumhurbaĢkanlığına, TBMM BaĢkanlığına, CHF Genel Sekreterliğine, ĠçiĢleri Bakanlığına, Ankara Halkevi ne çekilen teģekkür telgrafları dönemin basınında da oldukça geniģ yer bulmuģtur. Bunlara örnek olması bakımından Ġzmir kadınlarının Mustafa Kemal Atatürk e çektikleri telgraf Ģu Ģekildedir: 66 Büyük Kurultay ın Türk kadınlığı için verdiği kesimden duyduğumuz sonsuz sevinci Büyük Atatürk e ulaştırır ve ordularla bagatır (bahadır) yetiştiren Türk analarının coşkun kıvanç ve bağlılıklarını sunarız. Atatürk de kadınların yaptığı kutlamalardan ve kendisine gönderilen teģekkür telgraflarından duyduğu mutluluğu bir bildiri yayınlayarak kamuoyu ile Ģöyle paylaģmıģtır: 67 Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğinden: Erdemli kadınlarımızın saylav seçimine girmelerinden dolayı ülkenin bütün kurumlarından, yer yer toplantılardan telyazıları aldım. Gösterilen duygulardan gönencim büyüktür. Türk kadınlığının yeni girdiği siyasi alanda da değerli işler başarmasını dilerim Emed Kadınlarının Sevinci, Kurun, 16 Aralık 1934, s Bursa Kadınları Büyük Tezahürat Yaptılar, Cumhuriyet, 15 Aralık 1934, s Ġsmail Özer, Türk Modernleşmesinde Halkevleri ve Diyarbakır Halkevi Örneği, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ankara 2010, s Mehmet Aydın, Türkiye nin Ġlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha UIaĢ, History Studies, Cilt:6/1, Ocak, s Bugün Kadınlar Birliği nde Bir Toplantı Yapılacak, Kurun, 9 Aralık 1934, s Atatürk ün Büyük Gönenci, Cumhuriyet, 9 Aralık 1934, s.1.

13 Nuray Özdemir 189 K.Atatürk Ülke genelinde yapılan kutlamalarda öne çıkan kadınların bazıları CHF tarafından milletvekili seçimlerinde aday olarak gösterilmiģtir. Örneğin Ġstanbul da Nakiye Elgün ve Mihri PektaĢ, Samsun da Meliha UlaĢ, Ġzmir de Benal Nevzat Arıman, Bolu da Bahire Bediz Morova gibi kadınlar kutlamalarda yaptığı konuģmalar, yönetici kadrolara çektikleri teģekkür ve saygı telgraflarıyla bu dönemde isimlerinden oldukça söz ettirmiģlerdir. TBMM ye seçilen ilk kadın milletvekilleri arasında yer almıģlardır. Kadınlara siyasal haklarının tanınmasından sonra yapılan ilk milletvekili seçimi 8 ġubat 1935 te sonuçlanmıģ ve ilk defa 17 kadın milletvekili TBMM ye girmiģtir. Meclis e seçilen kadın milletvekillerinin çoğunu daha önce belediye seçimlerinde meclis üyesi olan kadınlar oluģturmuģtur. TBMM de görev yapan ilk kadın milletvekillerinin isimleri Ģunlardır: Mebrure Gönenç (Afyonkarahisar), Satı Çırpan (Ankara), Türkan Örs BaĢtuğ (Antalya), Sabiha Gökçil Erbay (Balıkesir), AyĢe ġekibe Ġnsel (Bursa), Huriye Öniz Baha (Diyarbakır), Fatma ġakir Memik (Edirne), Nakiye Elgün (Erzurum), Fakihe Öymen (Ġstanbul), Benal Nevzat Arıman (Ġzmir), Ferruh Gübgüb (Kayseri), Bahire Bediz Morova (Konya), Mihri PektaĢ (Malatya), Meliha UlaĢ (Samsun), Esma Nayman (Seyhan), Hatice Sabiha Görkey (Sivas), Seniha Nafız Hızal (Trabzon). Ayrca Hatice Özgener ise 12 Ocak 1936 tarihinde yapılan ara seçim ile Çankırı milletvekili olarak TBMM de yer almıģtır. Böylece V.Dönem TBMM de kadın milletvekili sayısı 18 olmuģtur. 68 Sonuç Türk kadınına 5 Aralık 1934 tarihinde milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması kadınlar arasında sevinç ve memnuniyetle karģılanmıģtır. KurtuluĢ SavaĢı na gerek cephede gerekse cephe gerisinde büyük destek veren kadınların bu hakları çoktan hak ettiği ve siyasal yaģamda da en iyi Ģekilde kendilerini gösterecekleri vurgulanmıģtır. Atatürk ün pek çok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınlarına bu hakları tanınması ise övünç kaynağı olmuģtur. Çünkü Türkiye den çok sonra Fransa da 1944 te, Ġtalya da 1945 te, Belçika da 1948 de, Yunanistan da 1952 de kadınlara siyasal hakları verilmiģtir. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması üzerine Türkiye genelinde 6 Aralık 1934 ten itibaren toplantılar yapılmıģ, mitingler düzenlenmiģ, çay ziyafetleri verilmiģ ve kadınların siyasal hak kazanımının önemi üzerinde durulmuģtur. Kadınlık bayramı, Yurdun her yerinde Türk kadını bayram ediyor, Kadınlığın kutlu sesi, Bütün memlekette Türk kadını heyecan içinde gibi baģlıklarla dönemin basınında yapılan kutlamalar geniģ yer bulmuģtur. Yapılan törenlerde milletvekili seçme ve seçilme hakkının baģta Atatürk ve Cumhuriyet yönetimi tarafından verildiğinin altı çizilmiģtir. Kadınların bayramı olarak görülen bu önemli devrim hareketinin ülke genelinde büyük bir coģkuyla kutlanması için Hükümet de destek vermiģtir. CHF nin teģvikiyle Ankara Halkevi nin öncülüğünde pek çok Ģehirde Halkevleri çevresinde toplanan kadınlar kendilerine bu hakkı tanıyan baģta Atatürk e, TBMM ye ve yöneticilere teģekkürlerini sunmuģlardır. Nüfusun yarısını oluģturan kadınların siyasal yaģama katılımı demokrasi yolunda kaydedilmiģ önemli bir aģama olarak görülmüģtür. Siyasal hayatta erkeklerle birlikte yer alacak olmak kadınları oldukça heyecanlandırmıģtır. Ancak kadınlar bayram gibi kutlamalar yapıp bunu en iyi Ģekilde kullanacaklarına, siyasi hayatta da baģarılı olacaklarına dair yeminler etse de Türk kadının siyasal katılımı umulan düzeyde olamamıģtır. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 68 Kaplan, age, s.205 ; Ayten Sezer, Türkiye de Ġlk Kadın Milletvekilleri ve Meclis teki ÇalıĢmaları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XIV, Sayı:42, Kasım 1998, s

14 Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Üzerine Yapılan Kutlamalar tanınmasından sonra yapılan ilk seçim olan 1935 yılı genel seçimlerinde 17 kadın milletvekili TBMM ye girmiģse de sonraki seçimlerde bu sayı artacağına azalmıģ ve bu sayının üzerine 2000 li yıllara kadar çıkılamamıģtır. Kaynakça Süreli Yayınlar Akşam Bolu Cumhuriyet Kurun Resmi Gazete Ulus Vakit Zaman Kitap ve Makaleler ATAY, Falih Rıfkı, Türk Kadını, Ulus, 5 Aralık 1934, s.1. AYDIN, Mehmet, Türkiye nin Ġlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha UIaĢ, History Studies, Cilt:6/1, Ocak, s CAPORAL, Bernard, Kemalizm ve Sonrasında Türk Kadını, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, Ankara Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Kâtipliğinin Fırka Teşkilatına Umumi Tebligatı Temmuz 1934 den Birincikanun 1934 Sonuna Kadar, C.5, Ulus Matbaası, Ankara ÇAKIR, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, Ġstanbul DOYRAN, AyĢen, 1934 te Basındaki TartıĢmalar Kadınlar Milletvekili Seçilirken, Toplumsal Tarih, Sayı:39, Mart:1997, s ERCAN, Sibel, Yerel Basına Göre Ġzmir de 1930 lu Yıllarda Laiklik Uygulamaları, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (ÇTTAD), Cilt:XI,, Sayı:23, Yıl:2011 / Güz, s GÜNEġ, Günver, Türk Kadının Muhtarlık ve Köy Ġhtiyar Heyetlerine Seçme ve Seçilme Hakkını Kazanması ve Türkiye nin Ġlk Kadın Muhtarı Gül Esin (Hanım), Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi (ÇTTAD), Cilt:IX, Sayı:20-21, Yıl:2010/Bahar-Güz, s ĠNAN, Afet, Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması Tarih Boyunca Türk Kadının Hak ve Görevleri, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul KAPLAN, Leyla Kaplan, Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını ( ), Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara KARTAL, Cemile Burcu Kartal, II. MeĢrutiyet in Cumhuriyet e Mirası:Makbul Kadınlar, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:38, Mart 2008, s

15 Nuray Özdemir 191 KONAN, Belkıs, Türk Kadınının Siyasi Haklarını Kazanma Süreci, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:60, Sayı:1, Yıl:2011, s ÖZDEMĠR, Nuray, Osmanlı dan Cumhuriyete Bir Cemiyet Kadını:Nakiye Elgün, Phoenix Yayınları, Ankara. ÖZER, Ġsmail, Türk Modernleşmesinde Halkevleri ve Diyarbakır Halkevi Örneği, T.C. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ankara SEZER, Ayten, Türkiye de Ġlk Kadın Milletvekilleri ve Meclis teki ÇalıĢmaları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XIV, Sayı:42, Kasım 1998, s TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:IV, Cilt:25, Ġçtima:4, On Ġkinci Ġnikat, 5 Aralık TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:IV, Cilt:25, Ġçtima:4, On Üçüncü Ġnikat, 6 Aralık TEKELĠ, ġirin, Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat, Birikim Yayınları, Ġstanbul TERZĠOĞLU, Zübeyde, Türk Kadını Siyaset Sahnesinde ( ), Giza Yayınları, Ġstanbul YARAMAN, AyĢegül, Türkiye de Kadınların Siyasal Temsili, Bağlam Yayınları, Ġstanbul YÜCEER, Saime, Demokrasi Yolunda Önemli Bir AĢama:Türk Kadınına Siyasal Haklarının Tanınması, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:9, Sayı:14, 2008/1, s ZĠHNĠOĞLU, Yaprak, Kadınsız İnkılap, Metis Yayınları, Ġstanbul 2003.

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTELERİ Kısaca FEFKON olarak

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

İstanbul un Asırlar Boyu Hemşireliğe Tanıklığı. Prof.Dr.Hediye Arslan 12 Mayıs 2010

İstanbul un Asırlar Boyu Hemşireliğe Tanıklığı. Prof.Dr.Hediye Arslan 12 Mayıs 2010 İstanbul un Asırlar Boyu Hemşireliğe Tanıklığı Prof.Dr.Hediye Arslan 12 Mayıs 2010 TANRININ EN DEĞERLĠ ARMAĞANI OLAN HAYAT, ÇOK DEFA HEMġĠRELERĠN ELLERĠNE TERK EDĠLMĠġTĠR FLORENCE NİGHTİNGALE Florence

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: IX Sayı: 20-21 Yıl: 2010/Bahar-Güz İZMİR, 2011 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz.

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. 1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. Sınava sayılı günler kala heyecanı gözlerinden okunan 8.sınıf öğrencilerimize TEOG öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ AtaĢehir Kaymakamlığı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ AtaĢehir Kaymakamlığı T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ AtaĢehir Kaymakamlığı Konu: Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı Cumhuriyetimizin 88. Yıldönümü 28-29 Ekim 2011 Cuma ve Cumartesi günleri ekteki programa göre kutlanacaktır. Cumhuriyet

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığı nca hazırlanan ve

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞININ 2012 YILI SOSYAL FAALİYETLERİNDEN GÖRÜNTÜLER Üniversitemiz Merkez Kütüphane Konferans Salonunda İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Anılarla

Detaylı

3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir.

3. 25 Eylül 2010 tarihinde 18.Dönem Seçimsiz Olağan Mali Kongresi odamız Hedef Allianz Salonunda Gündemli olarak gerçekleģtirilmiģtir. 1. 02 Eylül 2010 tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla odamız üyeleriyle bölgemizde faaliyet gösteren Selçuk Ecza Deposu ve Hedef Ecza Deposu müdürlerinin ve çalıģanlarının katılım ve katkılarıyla Allesta

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.İLİ.0.02.02.00-877/3615 29/06/2012 Konu: Başkent Dışında Tören, Kutlama ve Karşılamalar Genelge: 2012/25 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( ) V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 Muhalefetin İstekleri... 1 Demokratikleşme Adımları... 1 Milletvekilleri Seçimi Kanunu... 2 Hükûmetler... 2 Milletvekili Ara Seçimleri... 2 CHP ve DP nin Kurultay

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ IV. SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE YENİ ANLAYIŞLAR VE AÇIKÖĞRETİM UYGULAMALARI 12-13 Temmuz 2011 Erzurum SONUÇ RAPORU Hazırlayanlar

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU 08-10 MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU AÇILIġ 08 Mayıs 2014 / Saat: 09.30 Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ Temmuz 2012 Buluşması- Cumhuriyet Caddesi AMAÇ: Yüzbinleri aşan mezun sayısı olan Atatürk Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 01 Oturum : 1 Konusu : Meclis Tatil Ayı BaĢkanlık Makamından havaleli Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı ibareli 27.12.2016 tarih ve 39241447-301.01-E.1104 sayılı yazı Belediye Meclisinin

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA HER YAKAYA BİR ROZET 1 HER ARACA BİR ÇIKARTMA SUNUŞ 2011 Unıversıade kıģ oyunları Uluslar arası nitelik taģımaktadır. Bu nedenle organizasyonunla ilgili tanıtım çalıģmalarının sadece yerel ölçekte değil,

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry EYLÜL 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (28.08.2015-18.09.2015)

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

OCAK 2011. SEVGĠLĠ HOCAMIZ MAHMEDET ġahġnler Ġ VEFATININ 5. YILINDA SAYGIYLA ANIYO- RUZ.

OCAK 2011. SEVGĠLĠ HOCAMIZ MAHMEDET ġahġnler Ġ VEFATININ 5. YILINDA SAYGIYLA ANIYO- RUZ. ANILARIMIZDAN. Değerli Avusturya Liseliler, Ocak ayından itibaren bu köģeyi anılarımıza ayırıyoruz. Sizlerin de katkılarıyla yayınlayacağımız eski fotoğraflarla anılarımızı tazeleyeceğiz. 1959 yılında

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN İNSANLIK

Detaylı

SAMSUN VALİSİNDEN METEOROLOJİ RADARINA ZİYARET

SAMSUN VALİSİNDEN METEOROLOJİ RADARINA ZİYARET SAMSUN VALİSİNDEN METEOROLOJİ RADARINA ZİYARET Samsun Valisi Sayın Hüseyin AKSOY, 25.09.2012 Salı günü saat 15.30'da Samsun Meteoroloji Radarını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Valimiz Sayın Hüseyin

Detaylı

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER 2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beģ gençten dördünün daha ileri

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ.

EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. EVDE ÇOCUK BAKIM PROJESİNİN TANITIMI İZMİR DE GERÇELEŞTİRİLDİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8)

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 12 (2/8) TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 12 Ordu Milletvekili İhsan Şener ve Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM T.C Karar Tarihi : 05.01.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ 16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı tarihi : 20.01.2011 Saat : 17.00 Toplantı yeri : İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla 326 numaralı Kurul Odası GÜNDEM: Aydınlatma

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 2014 VI-HAZIRLIK ÇALIŞMALARI GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 2014 VI-HAZIRLIK ÇALIŞMALARI GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 2014 VI-HAZIRLIK ÇALIŞMALARI GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1-28 Ekim 2014 Salı günü saat 13.00 de baģlayıp, 29 Ekim 2014 ÇarĢamba günü saat 24.00 de son bulacak olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 ŞUBAT / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

08 Kasım 2010 BAYANLAR TRİBÜNLERDEKİ KÜFÜRÜN ÖNÜNE GEÇTİ KUSADASl - demokrat Sayfa 4 AB YOLUNDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ MASYA YATIRILDI - AYDIN VALİ YARDIMCISI HALİL SERDAR CEVHEROĞLU, - BREZİLYA'DA BİR KADININ

Detaylı

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı TeĢkil edenlerin 2014 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

KARAR T.C YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ

KARAR T.C YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ YEŞİLYURT BELEDİYESİ Sayısı 20582433 302.03-1 Yoklama, gündeme ilaveler ve önceki toplantının karar özetinin kabulü. Belediye Meclisi, Belediye ın BaĢkanlığında, Mehmet ÇINAR, Meltem KAVUK, ġahin ÖZER,

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı