AVRUPALILAŞMANIN NERESİNDEYİZ? ANKARA VE BERLİN DE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK SUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPALILAŞMANIN NERESİNDEYİZ? ANKARA VE BERLİN DE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK SUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 AVRUPALILAŞMANIN NERESİNDEYİZ? ANKARA VE BERLİN DE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK SUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Arif CANLI * Giriş Küresel eğilim, suç oranlarının arttığı şeklindedir den 2000 yılına kadar her kişiye düşen suç oranı 2300 den 3000 e yükseldi. Ancak bu eğilim dünyanın her bölgesinde aynı değildir. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa da yirmi yılda suç oranları önemli ölçüde düşerken, Latin Amerika, Karayipler, Doğu Avrupa ve Afrika da toplam suç artış gösterdi yılında dünya çapında yapılan çalışmada gelişmekte olan ve geçiş aşamasındaki ülkelerdeki kent sakinlerinin % 60 ının suç mağduru olduğunu göstermektedir(unhabitat,2007). Yıllardır suçla çeşitli birimlerde mücadele eden birisi olarak gerçekten çalıştığınız alanda suç arttı mı? Yoksa insanlar çevresinde olan olayları artış gibi mi değerlendiriyor? sorusuna cevap bulmak için aynı yerleşim yerinde bir önceki yıl/ay/hafta değerlendirmeleri bizim için bir karar verme noktası oldu. Yani aynı suç için bir önceki seçilmiş dönemi karşılaştırarak başarı veya başarısızlığı, performansı ölçtük. Suç istatistiklerinin neyi ölçtüğü neyi ölçemediği, yasal suçluluk, görünen suçluluk ve gerçek suçluluğun neyi gösterdiği konusuna(polat,2008:3) girmeden acaba başka ülkelerde durum nedir konusunu irdelemeye çalışacağım. Çünkü istatistik konusunda aynı problemler her ülkede olmaktadır. Gottfredson Amerika da yapılan bir çalışmada mevcut hırsızlıkların sadece yarısının resmi kayıtlara girdiğini belirtmektedir (Gottfredson,1990:25). Ölçme ve değerlendirme, fen bilimlerindeki önemi kadar, kriminoloji gibi sosyal bilimlerde de önemlidir. Kriminologlar, karar alıcılar ve kamuoyu toplumdaki suç seviyesi ile ilgilenirler. Medyada sık sık suçların düşüp yükseldiği şekilde yazılar da okuruz( Clayton, vd., 2011:1). Diğer ticari kuruluşlar gibi, başka sektör ve üretim yapan kuruluşlarla kıyaslama imkânı olmayan güvenlik sektöründe son yıllarda karşılaştırmalı ceza adalet çalışmaları önem kazanmıştır. Suç ve suçluların doğası gereği artan teknolojiyi ve iletişim altyapısını kullanan gruplar, uluslararası bir format halini almıştır. Araştırmacılar ve karar verici kişilerin suç ile ilgili kendi ülkelerindeki problemleri çözerken diğer ülkelerdeki ceza adaleti sistemleriyle ilgili uygulamaları ve politikaları karşılaştırmalı olarak ve ayrıntılı şekilde incelemeleri önem arz etmektedir(gül,2010:162). Makalede aktarılan Bennet in karşılaştırmalı çalışmanın dört faydasına belki de eklenebilecek olan, birbirine benzeyen toplum ve nüfus sayısına sahip güvenlik güçleri ve karar vericilerin kendini kontrol etmesi de sayılabilir. Çünkü toplumlardaki suç sayısı hiçbir zaman sıfırlanmamış, insanın doğası gereği sıfırlanması da hiçbir zaman ve mekanda mümkün değildir. Literatürde geçen gerçek suçluluk veya yasal * Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslar arası Güvenlik Yüksek Lisans Öğrencisi 1

2 suçluluğun alt sınırı veya makul sayısı nedir? Bunu karşılaştırmalı çalışma yapmadan kestirebilmek mümkün gözükmemektedir. Hırsızlığı yeni milenyumun halk suçu olarak niteleyen Mawby, yirmi otuz yıl önce sadece bir varlık suçu olarak görünen hırsızlığın artık İngiltere de bir numaralı halk düşmanı olduğunu belirtmektedir (Mawby,2001:2) Hırsızlık suçu, adli ve inzibati istatistiklerde en çok yekûn tutan suçlardandır. Her ne kadar bir hırsızlık dosyası ile bir cinayet dosyası eşitmiş gibi görünse de, toplumun hepsini tehdit etmesi açısından ülkemizde yeni olmakla birlikte yurt dışında üzerinde çokça tartışılan bir konu olmuştur. Ankara Emniyet Müdürlüğü istatistiklerinde sadece 70 civarında olan cinayet sayısına karşı, hırsızlığın üst çatısı olarak kabul edilen mal aleyhine işlenen suçlar istatistik bölümü yıllık suç sayısı olan ortalama in % 50 sine yakındır. Karar vericilerin, kanun koyucuların ve kamuoyunun dikkatini çeken ve medyanın yayınlanabilir bulduğu cinayet ve organize suçlar gibi konular sadece toplam istatistiğin % 5 gibi bir alanını oluşturmaktadır. Ülkemizdeki organize suçlular en iyi çalışılan bir dosyada 100 civarında müşteki bulurken,yani yüz civarında bir vatandaşımızı rahatsız edebilecek kapasiteye sahipken, hırsızlığın müştekileri on binleri bulmaktadır. Yıllık milyonlarca doların kayıp edildiği, tecavüz, yağma ve cinayete sebep olabilecek ciddi bir suçtur (Morley,2008:167). Ulusal suç araştırmalarında Hırsızlık en yaygın suç türüdür. Amerika da yıllık %7-8 oranında hane halkı bu suçun mağduru olmaktadır(gottfredson,1990:25). Bunun için karşılaştırmalı çalışmamda Hırsızlık suçunu seçtim. Bireyin suçlu olma ve suç işler hale gelme nedenini açıklayan çok sayıda kuram bulunmaktadır (Kızmaz, Bilgin,2012:57). Sosyal örgütsüzlük, gerilim, alt kültür, sosyal öğrenme, sosyal kontrol, etiketleme ve marksist kuramlar bunlardan bazılarıdır. Bunun yanında bu suçların belirli bir mekânda gerçekleşmesi çalışmalarda coğrafi çerçeveyi de incelemeyi zorunlu kılmaktadır. Coğrafi çerçevenin insan özelliklerine yaptığı etkiler ve doğal etkilerin suça katkısı sosyolojik tesirler kadar önemlidir (Aksak, Çalışkan,2010:247). Bazı araştırmalarda suçun ekonomik etkisi, suça katılanların demografik yapısı, ülke ve şehir bazında suç inceleme gibi başlıklar yer almaktadır (Karakaş,2004:20). Bunun için nüfus ve demografik özellikleri ülkemize en yakın bir başkent olan Berlin (wikipedia,2013) ilini karşılaştırmayı uygun buldum. Hırsızlık suçları tüm dünya polislerini en çok meşgul eden suçların başında gelen suçluluk türünden olduğu ve mücadelede farklı metod zorluğu olduğu için, Ankara iline en çok benzeyen ve yine bir başkent olan Berlin ili karşılaştırma için en uygun görünmektedir. Bu çalışmada, önce hırsızlığın genel tarifi, daha sonra Alman ve Türk ceza kanunlarında hırsızlık, Berlin ve Ankara polis istatistiklerinde oluşan suç anlatıldıktan sonra ceza kanunlarının ve istatistiklerin karşılaştırması yapılacaktır. 1. Hırsızlık Nedir? FBI raporlarına göre (Uniform Crime Report) hırsızlık herhangi bir yerleşkeye hırsızlık ve ya bir cürüm işlemek için kanunsuz giriş olarak tarif edilmiştir. Giriş şeklini üç şekilde tasnifleyen kurum ayrıca yerleşkeyi de detaylandırmıştır(fbi,2010). 2

3 Hırsızlık genel olarak bir mülkiyete kanunsuz olarak giriş olarak tanımlansa da ülkelerin kanunlarına göre detaylarında değişmektedir. Hırsızlığın kanunlara göre ağır ve hafif şekilleri tanımlanmıştır. Genellikle mağdurla karşılaşabilme ihtimali olan zaman ( geceleyin ikamet gibi) ve girilen yerin korunaklı olup olmaması gibi etkenler gözetilmiştir. Yangın, silah ve patlayıcı gibi maddelerin kullanımı cezayı genel olarak yükselten sebeplerdendir. İngiltere ve Galler de sınıflama şekli; Kapı ve pencereden zarar vererek eve girme, Diğer metotları kullanarak (kredi kartı, ince çelik tel gibi) zarar vermeden kilitli kapı ve pencereyi açarak girme, Açık pencereden girme, Açık kapıdan girme, Mağduru kandırarak içeriye izinli girme şeklinde özetlenebilir. --Türkiye Polis raporlarına göre hırsızlık çeşitleri ise; Gündüz gerçekleşen konut hırsızlığı, Gece gerçekleşen konut hırsızlığı, Gündüz gerçekleşen konut dışı hırsızlık, Gece gerçekleşen konut dışı hırsızlık sayılabilir(kızmaz, Bilgin,2012:48). EGM kendi istatistiklerini Mal Varlığına Karşı Suçlar başlığı altında TCK ile eşgüdümlü olarak sınıflandırmıştır. TCK de geçen hırsızlıkları; evden, işyerinden, resmi kurum ve kuruluştan, otodan, oto hırsızlığı, kapkaç, yankesicilik, hayvan hırsızlığı, boru hattı, haberleşme ve enerji nakil hatalarından hırsızlık, açıktan hırsızlık ve diğer hırsızlıklar olarak sınıflandırmıştır. Bu ana başlıklardan resmi kurumu banka, mabet, okul yurt gibi, iş yerini kuyumcu, eczahane, market gibi alt başlıklara ayırmıştır. Bu ayırım ilgili TCK maddelerine karşılık gelse de daha çok önleme ve anlamlandırma amaçlarına hizmet etmek üzere hazırlanmış istatistik formatıdır. Mal varlığı öteden beri bireyin korunmaya layık en önemli değerlerinden birisini oluşturduğu için hemen hemen tüm ülkelerin ceza yasaları mal varlığına karşı suçları, değişik suç tipleri altında düzenlemektedir. Bu başlık altında işlenen suçların ortak özellikleri eylemden sonra mağdura ait bulunan malvarlığının sağladığı faydayı azaltılmış ve ya yok edilmiş olmasıdır(ülkü,2005:2). 1.1 Almanya Ceza Kanununda Hırsızlık Alman İmparatorluk Ceza Kanunu, uzun bir tarihsel gelişmenin ürünüdür. Yenisey in, Hans Heinrich Jescheeck den çevirisinde( Beta,2007): Orta Çağın sonundan beri Almanya'da yeknesak bir şekilde uygulanan Ceza Kanunu olan, Corpus Juris'den alınarak geliştirilmiş bulunan İtalyan Hukuku ile, Kilise Ceza 3

4 Hukukunun iktibas edilmesi neticesinde meydana gelmiş olan ve iktibas edilen bu hukuku, yerli gelenek ve hukuki görüşlerle bağdaştırmış olan, Kral V. Karl'ın 1532 tarihli Ceza Kanunu (Constitutio Criminalis Carolina) idi. Alman Ceza Kanunu (-Strafgesetzbuch) zaman içinde çeşitli tarihlerde büyük değişiklikler olmuş, 13 Kasım 1998 de yeniden resmi gazetede ilan edilmiştir(beta:2009). Hırsızlığın cezai normları Alman Ceza Kanununda Hırsızlık ve Emniyeti Suiistimal üst başlığında on dokuzuncu özel bölümde yer almıştır. Bu bölümün kuralları sadece tüm hırsızlıklarla ilgili değil, hırsızlığın çeşitli unsurlarını da barındırmaktadır(mitsch,2001:8). Hırsızlığın genel tarifi olan: her kim başkasına ait bir malı hukuka aykırı bir şekilde kendisine ve ya üçüncü bir kişiye mal edinmek maksadıyla muhafaza edenin rızası olmadan bulunduğu yerden alırsa beş yıla kadar hapis ve ya adli para cezası ile cezalandırılır hükmü Madde 242 de yerini almıştır. Ayrıca maddede teşebbüsün de cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Ağırlaştırılmış hırsızlık Madde 243 de yer almıştır. Üç aydan on yıla kadar hükme bağlanan ağır hırsızlık, zorla bir engeli aşarak binaya, hizmet odasına, etrafı çevrili bir yere taklit anahtar ve ya kilit açmak için yapılmamış bir alet kullanarak girilmesi durumu birinci fıkrada, kapalı bir muhafaza veya koruma tertibatı ile korunmuş malın çalınmasını ikinci fıkrada, meslek ve ya sanat haline getirmeyi üçüncü fıkrada, mabetten kutsal malzeme çalmayı dördüncü fıkrada, sanat, tarih, bilim ve teknik açıdan önem taşıyan malzemenin sergiden veya koleksiyondan çalınmasını beşinci fıkrada, çaresizlik durumunu kaza veya umumi tehlike durumunu kullanarak hırsızlık altıncı fıkrada, patlayıcı madde ve silahın çalınmasını yedinci fıkrada ağır cezai hükme bağlanmıştır. Madde 244 de Silahlı Hırsızlık, Çete Hırsızlığı, konuta zorla girerek hırsızlık, başlığı altında kendi taşıdığı veya başka suç ortağınca taşınan silah veya benzeri bir alet ile karşı tarafın mukavemetini cebir ve ya cebir tehdidi ile kaldırmak için alet bulundurmak birinci fıkranın a ve b bendinde işlenmiştir. İkinci fıkrada hırsızlık için çete kurmak ve üye olmak fiilleri anlatılmıştır. Üçüncü fıkrada ise fiili gerçekleştirmek için zor kullanarak girme fiili anlatılmış. Altı aydan on yıla kadar hapis cezası hükmolunan bu hırsızlık türünde teşebbüs de cezalandırılır. Madde 244a Çete Hırsızlığının Ağırlaştırılmış Hali başlığı altında 243/1, 244/1-3 maddelerinde geçen hırsızlıkları, hırsızlık ve yağma için oluşturulmuş bir çete ile beraber veya çetenin bir başka üyesi ile beraber işlenmesini bir yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmıştır. Hafif halleri altı aydan beş yıla hükmolunur. Madde 43a da geçen malvarlığı cezasına hükmetme ve 73d de geçen genişletilmiş kazanç müsaderesine atıfta bulunulmuştur. Yani şüpheliden mağdurun zararını karşılayabilecek şekilde kazanç müsaderesi veya malvarlığı cezası hükmetmiştir. Madde 245 de Hal ve gidiş denetimi başlığı altında madde 68/1 e gönderme yapmış bu madde de bir kuruma yerleştirmeyi, psikiyatri veya madde bağımlılığı merkezlerine yatırılmayı ve süreleri içeren 67b-c-d ye atıfta bulunmuştur. 4

5 Devamında 246 da Emniyeti Suiistimali, 247 de aynı konutta yaşayanlar ve aile mensupları arasında Hırsızlık fiilleri düzenlenmiştir. Madde 248 yürürlükten kaldırılmış, 248a değeri az malda hırsızlığı takibi şikâyete bağlanmıştır. 248b de motorlu araç veya bisikletin hak sahibinin rızası olmadan kullanılmasına üç yıla kadar cezalandırırken, takibi şikâyete bağlı bir suç tanımı yapılmış ve teşebbüs cezalandırılmıştır. Madde 248c Elektrik Hırsızlığı düzenlenmiş beş yıla kadar cezalandırılmıştır. 1.2 Türk Ceza Kanununda Hırsızlık 5237 sayılı TCK; tarihinde kabul edilmiş, tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanmış, geneli itibari ile 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece ülkemizde 1 Temmuz 1926 tarihinden bu yana yürürlükte olan ve değiştirilene kadar 60 a yakın değişiklik yapılan 78 yıllık 765 sayılı eski TCK nın yürürlüğüne son verilmiştir(koca,2013). Mal varlığına karşı suçlar, TCK nın özel hükümler başlığını taşıyan ikinci kitabının Kişilere Karşı Suçlar başlığını taşıyan ikinci kısmın son bölümü olan onucu bölümde yer almaktadır. Eski TCK da mal kişiden ayrı değerlendirirken, yeni TCK malı kişilere karşı suçların alt başlığında değerlendirmiştir. Bu değerlendirme malı kişinin ayrılmaz bir parçası olduğu görüşünü benimsetmiş ve yaptırım öngörmüştür(şeyhanlıoğlu,2010:5). TCK nin maddeleri arasında toplam 26 madde içerisinde mal varlığına yönelen 14 ayrı suçu düzenlediğini görüyoruz. Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir diyerek tüm literatürlerde geçen temel ve basit hırsızlık kavramı madde 141 de yerini almıştır. Madde 142 de Nitelikli Hırsızlık suçunu üç aşamalı hükümlendirmiştir. Birinci bölümde kamuya ait veya ibadete ayrılmış yerlerdeki eşya hakkında, bina veya eklentisi içinde kilitlenmiş eşya hakkında, ulaşım araçları içinde veya duraklarda bulunan eşya hakkında, bir afet veya genel felaket için hazırlanmış eşya hakkında, adet, tahsis ve kullanım gereği açıkta bırakılmış eşyanın çalınmasını iki yıldan beş yıla kadar cezalandırır. İkinci bölümde ceza alt ve üst sınır artarak üç yıldan yedi yıla cezalandırılan konular ise; kişinin malını koruyamayacak durumu ve ölmesini, özel beceri veya çekerek elde ve üstte taşınan eşyayı almak, doğal afetin paniğinden faydalanarak, taklit anahtar veya başka aletle kilit açarak, bilişim sistemleri kullanılarak, tanınmamak için tedbir alma ve resmi sıfat takınarak, hayvan hırsızlıkları işlenmiştir. 5

6 Üçüncü bölümde ceza biraz daha artırılarak beş yıldan on iki yıla çıkartılmış ve sıvı ve gaz halindeki enerji ve nakil hatları hırsızlığı konu alınmıştır. Bu suçların örgüt çerçevesinde işlenmesi yarı oranında artırmış ve on bin güne kadar adli para cezası hükmü konmuştur. Dördüncü bölümde hırsızlık amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun takibi şikâyete bağlı olmadığını belirtir. TCK nin 116. Maddesinde konut dokunulmazlığı suçu ayrı bir suç olarak düzenlenmişken, 2006 yılında yapılan kanun değişikliğiyle 142.maddenin son fıkrasına bu hükmün eklenmesi bazı hukukçular tarafından bir fiilden iki ceza olmaz ilkesine çeliştiğini düşünmektedirler (Feyzioğlu,2001:139). Suçun gece vakti işlenmesi madde 143 de verilecek ceza üçte birine kadar yükseltilirken, madde 144 de daha az cezayı gerektiren hal olarak hukuki ilişkiye dayalı alacağı tahsil amacıyla veya paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde yapılan hırsızlık iki aydan bir yıla kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. Madde 145 de Malın değerinin az olması durumunda indirim yapılabileceği gibi hiç ceza da verilmeyebilir. 1 Maddenin gerekçesinde hâkime takdir hakkı bırakıldığı belirtiliyor(ceza-bb.adalet.gov.tr,2013). Madde 146 da malın bir süre kullandıktan sonra geri iadesi şikayete bağlanarak hırsızlık suçunu yarıya indirir. Madde 147 ise ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak üzere yapılan hırsızlığın cezası indirilebileceği gibi, hiç ceza da verilmeyebilir. Buraya kadar temel başlıklar altında saydığım hususlar Ankara-Berlin karşılaştırmasına konu olacak suç türleri ve cezalarıdır. Aynı başlık altında 169. maddeye kadar olan yağma, yağmanın nitelikli hali, mala zarar verme, mala zarar vermenin nitelikli halleri, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma gibi başlıklar başka bir çalışma konusu olarak burada ele alınmayacaktır. 2. Almanya-Berlin Polis İstatistikî Bilgileri(berlin.de,2011) Almanya Berlin in polis resmi sayfasında suçlara ait veriler en son 2010/2011 karşılaştırmalı veriler olduğu için ben de çalışmamı bu düzlemde devam ettirmek istiyorum. Genel istatistiğe özet olarak (Kurzfassung Kriminalität in Berlin )bakacak olursak; 2011 yılında toplam suç olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı 2010 yılından olay fazlasıyla yıllık artış % 4.1 olmuştur. Bu artışın en büyük nedeni makale konumuz da olan hırsızlık suçlarındaki keskin yükselmedir. Başka en çok artan suç ise Türkiye de terim olarak olmayan Kontrol suçluluğu(wikipedia,2013) kapsamında değerlendirilen toplu taşıma araçlarından haksız faydalanma 3122 olay artışı ile olmuş ve bir evvelki seneden % 1 ulaşım tarihi: Zaman zaman basında çıkan haberler üzerine olmalı. 6

7 26,9 artmıştır yılından suç artarak %11.9 luk oranla 2011 yılında hırsızlık suçları olmuştur. Toplam suçların aydınlanma oranı %48.4 den % 46.1 e düşmüştür. Aydınlanma oranının düşük olma nedeni yine hırsızlık suçlarıdır. Her iki dönemde de hırsızlık ortalama sadece % 24 aydınlanırken, hırsızlık suçları bu dönemde % 40.1 den % 43.1 e yükselmiştir. Hırsızlıklar istatistikte basit ve ağır olmak üzere iki ana başlıkta yer almıştır.2002 de olan toplam hırsızlık sayısı yavaş yavaş düşerek 2008 de en düşük sayıya inmiş ( ), bu tarihten sonra yine yükselme trendi başlamış ve 2011 de ile bitmiştir e kadar aydınlanma oranları ortalama %23/24 arasında değişmiş, 2011 de 23.6 olmuştur. Basit hırsızlık artışla olmuş % 12 artmış, Ağır hırsızlık artışla olmuş % 11.7 artmıştır. Bu suçlarda şüpheli tespit edilmiş, bu şüphelilerden % 29.9 u ( ) 21 yaş altıdır. Otodan Hırsızlık 158 artışla 7340 olmuş, % 2.2 artmıştır. Bisiklet Hırsızlığı artışla olmuş, % 30.3 artmıştır. Otomatlardan hırsızlık artışla 2107 olmuş, %98,6 artmıştır. İşyerinden hırsızlık, 2637 artışla olmuş, % 7.4 artmıştır. Evden hırsızlık 2293 artışla olmuş, % 26.3 artmıştır. Yankesicilik suçu ise 1936 artışla olmuş, % 7,4 artmıştır. 3. Türkiye-Ankara Polis İstatistikî Bilgileri Polis istatistikleri Türk Ceza Kanununa paralel olarak beş ana başlıkta toplanmıştır: Kişilere Karşı, Mal Varlığına Karşı, Topluma Karşı, Millete ve Devlete Karşı, Takibi Gereken. Polis istatistikleri önceki yıllarda çok değişik şekillerde kaydediliyordu. Polisin suç numarası verdiği istatistikler ceraim defteri olarak adlandırılan defterlere, savcılıktan gelen evraklar adli defterlere, basit işlem gerektiren evraklar da gelen-giden evrak defteri dediğimiz defterlere kaydedilirdi. Asayiş Daire Başkanlığının, hem ilin kendi içinde hem de Türkiye genelinde yeknesaklığı sağlamak için geliştirdiği SAM (suç Analiz Merkezi) programı sayesinde tek çatı altında ve bilgisayar ortamında tutulmaya başlanmıştır. Daha önce yeknesaklığı olmayan istatistikler ayından itibaren Ankara ilinde SAM projesine kayıt 7

8 edilmeye başlandı. Diğer bütün defterler kaldırıldığı gibi, bütün suçların bu proje üzerinden kayda girmesi sağlandı. Sık sık konuşulan polis istatistiklerinin doğru olmadığı, bildirim oranlarının düşük olduğu tezi sadece Türkiye ye has bir durum olmamakla birlikte(akdaş, Jahic,2007:18), Ankara ilinde adli personel genelinde tek suç numarası verme gayreti gösterilmiştir. Bu bağlamda genel olarak suç sayılarına baktıktan sonra özelde konumuza döneceğim yılında Tüm Ankara Polis sorumluluk bölgesinde olan suç sayısı %11 lik artışla 2011 de olmuştur. Toplam suçlarda aydınlanma oranı % 52 den % 56 ya yükselmiş tüm bu suçlarda 2011 yılında şahsa işlem yapılmıştır. Kişilere karşı suçlar % 15 lik artışla olarak gerçekleşmiş, aydınlatma oranı % 91 olarak gerçekleşmiştir. Malvarlığına karşı suçlar 2010 yılından 2011 e % 4 lük bir düşüşle olarak gerçekleşmiş, başarı oranı da % 17 den % 19 a yükselmiştir. İki ana başlık % 80 e yakın bir yekun oluşturmuştur. 4. Karşılaştırma Bu bölüm iki kısımda incelenecektir. Birincisi Ceza Kanunlarının karşılaştırılması, ikinci bölüm ise istatistiklerin karşılaştırılması olacaktır Ceza Kanunları Alman Ceza Kanunu Madde 242 herher kim başkasına ait bir malı hukuka aykırı bir şekilde kendisine ve ya üçüncü bir kişiye mal edinmek maksadıyla muhafaza edenin rızası olmadan bulunduğu yerden alırsa beş yıla kadar hapis ve ya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suça teşebbüs cezalandırılır. Ayrıca madde teşebbüs düzenlenmiş. Türk Ceza Kanun Madde 141 Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Teşebbüs maddede yok. Ayrı bir madde teşebbüs düzenlenmiş.(tck 35-36) 8

9 Bakıldığında basit hırsızlığın tanımı aynı olmakla birlikte, üst sınır Almanya da 2 yıl daha fazladır. Kanun yapma tekniği açısından çok değişmemekle birlikte, bu maddede TCK da sarahaten teşebbüs düzenlenmemiş ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. Yapım yılı olarak daha yeni olan TCK nın İtalya ve alman ceza kanunlarından etkilendiği görülmektedir. Alman Ceza Kanunu Madde 243 Ağırlaştırılmış Hırsızlık 1. zorla bir engeli aşarak binaya, hizmet odasına, etrafı çevrili bir yere taklit anahtar ve ya kilit açmak için yapılmamış bir alet kullanarak girilmesi durumu 2.kapalı bir muhafaza veya koruma tertibatı ile korunmuş malın çalınmasını 3.meslek ve ya sanat haline getirmeyi 4.mabetten kutsal malzeme çalmayı 5.sanat, tarih, bilim ve teknik açıdan önem taşıyan malzemenin sergiden veya koleksiyondan çalınmasını 6.çaresizlik durumunu kaza veya umumi tehlike durumunu kullanarak hırsızlık 7.patlayıcı madde ve silahın çalınmasını Üç aydan on yıla hapis cezası Türk Ceza Kanun Madde 142 Ağırlaştırılmış Hırsızlık 1. a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında, İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 2) Suçun; a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle, e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak, g) Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan 9

10 hakkında işlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Renklendirmeden de görülebileceği gibi maddeler birbirine yakın olmakla birlikte, basit hırsızlıkta olduğu gibi Alman ceza kanununda üç aydan on yıla olan alt-üst sınır, TCK da ilk bölümde iki yıldan beş yıla, ikinci bölümde üç yıldan yedi yıla hükmolunmuştur. Her iki maddede de üst sınır belirgin bir şekilde yüksektir. Kademeli olarak 3-5 yıl daha yüksek olan üst sınır, caydırıcılığın daha yüksek olduğu fikrini benimsetmektedir İstatistikler İstatistiklerin oluşmasında kanunların, nüfus oranının, polis istatistik sıralamasının birebir aynı olmamasından belli bir standarda bağlanması zorunluluğu oluşmuştur. suç sayısıx suç oranı = (Häufigkeitszahl) formülü ile suçları nufus standartlaştırmayı düşündüm. Bu formül de Berlin istatistiklerinde Alman polisinin suçun sıklık sayısını açıklamak için kullandığı formüldür. İlk önce genel suç sayısını formüle edelim Alm=(494385x )/ Ank=(101235x )/ Görüldüğü gibi suç sıklık sayısı Berlin de Ankara nın 7 katı kadar suç meydana gelmektedir. Aydınlanma oranı ise Berlin in % 46.1 iken Ankara nın % 56 dır. Berlin istatistiklerinin 16. sayfasındaki Tablolara Kısa bakış (Tabellarische Kurzübersicht) tablosundaki sıradan, önce genel hırsızlık daha sonra sırasıyla otodan hırsızlık, işyerinden hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık suçları karşılaştırılacaktır. Aynı istatistikte değerlendirmeye almadığım ve Berlin de toplamda gibi bir sayı tutan otomatlardan hırsızlık(diebstahl in/aus Automaten) ve bisiklet hırsızlığı 10

11 (Fahrraddiebstahl) rakamlarının Ankara da 130 gibi bir sayı olması dolayısı ile karşılaştırma gereği duyulmamıştır. Hırsızlık Toplam Sayı (-Diebstahl insgesamt) 2011Alm=( x )/ ,3 2011Ank=( x )/ ,1 Hırsızlık suçları Berlin de Ankara nın 6.5 katı kadardır. Aydınlanma oranı Türkiye de % 19 iken Berlin de % 23.6 dır. Suç oranı Ankara dan çok yüksek iken toplam hırsızlıkta aydınlatma oranı daha yüksektir. Otodan Hırsızlık (-Diebstahl von Kraftwagen) 2011Ber =(7340x )/ Ank=(6118x )/ ,2 Bu oran Ankara nın 1,7 katıdır. İş Yerinden Hırsızlık ( Ladendiebstahl) 2011Ber=(38351x )/ Ank=( x )/ ,3 Bu oran da 18,5 katı kadardır. Evden Hırsızlık (-BSD in/aus Wohnräumen) 2011Ber=(11006x )/ ,2 2011Ank=(11418x )/ ,9 Bu oran 1,3 katı kadardır. Yankesicilik (-Taschendiebstahl) 2011Ber=(15127x )/ Ank=(5672x )/ Bu sayı Ankara da mal aleyhine işlenen suçlar toplamıdır. Berlin istatistiklerinde görebildiğim kadarı ile yağma suçları hırsızlık suçları içerisinde değerlendirilmemesine rağmen, Ankara istatistiklerinde yağma suçları dahildir. Berlin de bu sayı 6108 iken Ankara da bu sayı 538 dir. Ben yine de istatistiği olduğu haliyle değerlendirdim. 3 Bu sayı mal varlığı aleyhine suçlar bölümünden sırasıyla: Kuyumcudan, Eczaneden, Marketten, Büfeden, Pansiyon otel odasından, diğer, Bankadan hırsızlıkların toplamıdır. İstatistik yeknesaklığını yakalamak için en yakın bu türleri hesap ettim. 11

12 434,7 108,1 Bu oran da yaklaşık 4 katıdır. Dolandırıcılık ( Betrug und Betrug(internet)) 2011Ber=(96115x )/ ,1 2011Ank=( x )/ ,4 Bu oran da ortalama 70 katıdır. Sonuç Ceza kanunlarında Berlin de daha ağır cezalar öngörülmesine rağmen oluşan suç, yukarıda da izah edildiği gibi kişiye düşen suç oranlarında matematiksel olarak Ankara istatistikleri daha iyidir. Ancak suça etki eden sadece ceza kanunlarının ceza değerleri olmadığı, birçok faktörün suçluluğu etkilediği aşikârdır. Görülüyor ki birçok konuda yıllardır süren Avrupa Birliğine adaylık sürecinde kanunlarımızın Avrupa ya benzetilmeye çalışılmasına rağmen, ceza oranlarımız suçlular lehine daha iyidir. CMK da suçla mücadelede polise verilen yetkiler açısından da iki ülke karşılaştırıldığında yetkilerin daha az olduğu söylenebilir. Polisin görevi tüm dünyada önce suçu önlemek ve suça götüren faktörleri ortadan kaldırmak, bundan sonra suç oluşmuş ise de suçu aydınlatmaktır. Her aydınlatılan suç bir sonraki suçu önleyeceği için, suç istatistiklerine olumlu bir etki yapacaktır. İstatistik hataları ve kayda girmeyen suçlar her ülkede olmasına rağmen Ankara hırsızlık suçlarının bu kadar düşük olmasının en büyük nedenlerinden biri önleyici polislik hizmetlerine verilen önem ve suça karşı toplumsal değer yargılarımız olarak düşünülebilir. Her iki istatistiğin karşılaştırılmasından anlaşılıyor ki, polis istatistiklerinde aydınlanma oranını aşağıya çeken mal aleyhine işlenen suçlardır. Ankara da kişiler aleyhine işlenen suçların aydınlatma oranı % 92 ler seviyesindeyken, toplam aydınlatma oranı %56 olarak gerçekleşmesinin nedeni de budur. Hırsızlık doğası gereği, fail ile mağdur arasında çok büyük bir oranla nedensellik ilişkisi olmayan bir suçtur. Kişiler aleyhine işlenen suçlarda çoğunluk itibari ile bu ilişki vardır. Yani katilin maktulü öldürmesi için bir sebep vardır. Ama hırsızlık ve yankesicilik gibi suçlarda bu bağlantı olmadığı için, aydınlanma oranı çoğunlukla teknik ve fiziki delillere dayanmaktadır. Ülkemizde çok küçük bir iki örnek haricinde seri katil olmamakla birlikte, hırsızlık suçlarının tamamına yakını seri suç ve suçlulardır. Globalleşen dünyada eğer polise, bu seri suçluluğu takip için uygun teknik ve fiziki delil imkanları verilmez ise çok kısa sürede Avrupa istatistiklerini yakalamamız kaçınılmazdır. Teknik takip için bu suçlar katalog kapsamına alınmalı, istihbari takip için kanuni alt yapı 4 Ankara istatistiklerinde Dolandırıcılık ve Bilişim yoluyla dolandırıcılık toplamı. 12

13 oluşturulmalıdır. Avrupa da birçok ülkede olan DNA veri bankası alt yapısının olmaması ciddi bir eksiklik olarak görülmektedir. Türk polisi suç ve suçlulukla mücadelede gerçekten de birçok konuda örnek almaya çalıştığımız Avrupa ülkelerinden daha iyi konumdadır. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da yazma kültürümüzün olmayışı, verilerimizi değerlendirmeyişimiz bizi sanki bu ülkelerin gerisindeymişiz gibi göstermektedir. Gerçekten de veri değerlendirme usulünü 5 örnek olarak alabileceğimiz Berlin polisinin, Ankara polisinin çalışma usulünü örnek alması olumlu olacaktır. İstatistiklerimizde kontrol suçluluğu kavramı (Kontrolldelikte) ve mükerrer suçluluğun (Intensivtäter) incelenmesi faydalı olacaktır. Son olarak, Avrupa Birliğine adaylık sürecinin neticesi ne olur bilinmez ama, karşılaştırmalı yaklaşımlar çerçevesinde diğer ülkelerde iyi olan uygulamalar alınmalı, kendi değer ve çalışmalarımız da uluslar arası çalışma ve yayınlar eliyle tüm dünyaya duyurulmalıdır. Kaynakça 1. Akdaş (Atamer) Aslı, Jahic Galma Uluslararası Suç Mağdurlaşma Araştırması İstanbul Hane Halkında Suç Mağduriyeti TÜBİTAK Proje No: SBB104k100 Nisan 2007 İstanbul 2. Aksak Pervin Çalışkan Vedat Marmara Coğrafya Dergisi Sayı 22 Temmuz 2010 Çanakkale Kentinde Mala Karşı İşlenen Suçların Coğrafi Dağılış Özellikleri On sekiz Mart Üniversitesi Alman Ceza Kanunu Beta yayınları İstanbul Ankara Emniyet Müdürlüğü verileri 5. Clayton j. Mosher-Terrance d. Miethe- Timothy c. Hart The mismeasure of crime SAGE Publications 2.baskı 2011 USA sf Feyzioğlu Metin, Güngör Devrim Bir Suç İçin Bir Ceza Verilir İlkesinin İhmali: TCK 142/4 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007 Cilt 56 sayı 1 sf Gottfredson Michael R.- Hirschi Travis a General Theory of Crime Stanford University Press 1990 California sf Gottfredson Michael R.- Hirschi Travis A General Theory of Crime Stanford University Press 1990 California sf Gül Serdar Kenan Türk İdare Dergisi sayı:466 Mart 2010 Karşılaştırmalı Ceza Adaleti Çalışmalarının Suçla Mücadeledeki Rölü ve Önemi sf ulaşım tarihi: ulaşım tarihi: &ts= &file=pks_2011.pdf ulaşım tarihi: /2011 yılı değerlendirmesi 196 sayfa olup, veri değerlendirmesinde bilimsel bir yaklaşım gösterildiği görülmektedir. AKKM daire başkanlığı ve EKKM şubelerinin incelemesinde ciddi yarar görüyorum. 13

14 13. TCK Madde gerekçeleri ulaşım tarihi: /property-crime/burglarymain ulaşım tarihi: Doç Dr. Mahmut KOCA Ulaşım tarihi: ulaşım tarihi: Zaman zaman basında çıkan haberler üzerine olmalı sf. 29 ulaşım tarihi: Enchancing Urban Safety And Security- Global Report Jescheck Hans-Heinrich, Sieber Ulrich Alman Ceza Hukukuna Giriş - Ceza Hukukunun Sınırları Beta yayınları Baskı 19. Karakaş Erdal Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 14 Sayı 1 Elazığ 2004 Elazığ Şehrinde Hırsızlık Suç Dağılış v Özellikleri.sf Kızmaz Zahir, Bilgin Rıfat a.g.e sf Kızmaz Zahir, Bilgin Rıfat Hırsızlık Suçlular, Nedenler ve Dinamikler Polis Akademisi Yayınları Ankara 2012 sf Mawby Rob Burglary Willan Publishing USA Kanada 2001 chapter 2, Defining Burglary 23. Mitsch Wolfgang, Strafrecht Besonderer Teil 2 Vermögensdelikte/Teilband, 2001 Springer Verlag Berlin, 2.baskı sf Morley patrick Report writing for criminal justice professionals 2008 kaplan publishing New York Sf Polat Ahmet Suç istatistiklerine ilişkin sorunlar ve öneriler Polis Bilimleri Dergisi cilt 10(1) sf Şeyhanlıoğlu M.Emrah Hırsızlık Suçu Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD. Ankara 2010 sf5 27. Ülkü Muhammet Murat 5237 SAYILI TCK MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI Adalet Bakanlığı 2005 Samsun semineri Yararlanılan Kanunlar TCK CMK StGB 14

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU 10 Aralık 2015 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU 10 Aralık 2015 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 10 Aralık 2015 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık Her ne şart altında olunursa olunsun, Tabiî Hukuk tan gelen başkasına zarar vermeme kuralının toplum tarafından özümsenmemiş oluşu suç olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bir suç olgusu olarak ele alınan hırsızlık,

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com. 27 Kasım 2014 Suçun Ölçümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com. 27 Kasım 2014 Suçun Ölçümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 27 Kasım 2014 Suçun Ölçümü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİNİN TARİHÇESİ Doğaüstü Güçlere Dayalı Perspektif Klasik Okul

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21 1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 Örnek Marka Tescil Belgeleri 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 Marka Tescil başvurusunun toplam maliyetini hesap etmeden önce marka başvurusunu kaç 9 / 21 sınıfta yapacağımızı belirlememiz

Detaylı

Hırsızlık Suçları. Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

Hırsızlık Suçları. Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Hırsızlık Suçları Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Öz Bu çalışmamızda, Türk Ceza Kanunu nun Kişilere Karşı Suçlar başlıklı ikinci kısım, onuncu bölümde Malvarlığına

Detaylı

İZMİR, 2015 OCAK AYI HAVAYOLU VE DENİZYOLU GİRİŞLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI!

İZMİR, 2015 OCAK AYI HAVAYOLU VE DENİZYOLU GİRİŞLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI! İZMİR, 2015 OCAK AYI HAVAYOLU VE DENİZYOLU GİRİŞLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI! Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu tarafından İzmir turizmine yönelik kapsamlı bir istatistik verileri

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Hukuku Özel Hükümler LAW 307 Güz 3 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII TABLOLAR LİSTESİ...XIII ŞEKİLLER LİSTESİ...XV KISALTMALAR...XVII BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. GİRİŞ...1 II. GENEL BİLGİLER...2 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 18 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 3. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 18 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 3. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 18 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR vii ix xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ, TARİHİ GELİŞİM, GENEL BİLGİLER I. KAVRAM-TANIM 1 1. BANKA KARTI 1 2. KREDİ KARTI 2 A. Kredi Kartlarının

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU Basında Sorumluluk Rejimi Ünite 8 Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 8 BASINDA SORUMLULUK REJİMİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU İçindekiler 8.1.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Cinsel Davranışın Boyutu CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen (bedensel temas içermeyen) cinsel

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma

KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Sivil Savunma Büro Amirliği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma KARABÜK İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlüğü Polikliniği Özel Kalem Büro Amirliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Basın ve Halkla İlişkiler Büro

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Ekim 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI KASIM 2013 ŞANLIURFA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI KASIM 2013 ŞANLIURFA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21-24 KASIM 2013 ŞANLIURFA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı : Ceza Hukuku / 2. Grup : Hırsızlık - Yağma- Dolandırıcılık- Evrakta Sahtecilik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR CEZALANDIRILIYORUZ (22.08.2010) Türkiye nin cezalı kentleri

TOPLUMSAL RAPORLAR CEZALANDIRILIYORUZ (22.08.2010) Türkiye nin cezalı kentleri TOPLUMSAL RAPORLAR CEZALANDIRILIYORUZ (22.08.2010) Türkiye nin cezalı kentleri Devlet, 2006 ve 2009 yılları arasında vergi, yargı, idari ve diğer para cezası olarak 59.8 milyar liralık cezasının yüzde

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu BILIŞIM VE HUKUK Köksal & Genç Avukatlık Bürosu İçerik Bilişim suçları İnternette telif hakkı ihlalleri Güvenli internet kullanımı Kavramlar Veri Bilgi Program Bilgisayar Çevre Birimleri Yayın Bilişim

Detaylı

TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi)

TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi) TÜRK YARGI KARARLARINDA MOBBİNG (Ankara 7. İdare Mahkemesi) İşyerinde uygulanan psikolojik moral manevi taciz olarak tanımlanmakta, işyerinde yıldırma sonucu yaratan her türlü uygulama mobbing olarak değerlendirilmektedir.

Detaylı

Adresini tespit edemedim. ARZ EDİLEN MAKAM : DÜZCE NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI

Adresini tespit edemedim. ARZ EDİLEN MAKAM : DÜZCE NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILIĞI 05.HAZİRAN.2013 DÜZCE CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI NA DÜZCE KONU : 1) Bilişim Yoluyla Hakaret ve Tehdit (Twitter üzerinden) BAŞVURU SAHİBİ (Mağdur) : ERKUT ERSOY ŞİKAYET EDİLEN (SANIK) : FURKAN ELBİR 2) 5186

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

1- Genel Olarak Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar

1- Genel Olarak Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar 1 1- Genel Olarak Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Malvarlığına karşı işlenen suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ikinci kitap (özel hükümler), ikinci kısım (kişilere karşı suçlar) onuncu bölümde düzenlenmiştir.

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS Niğde

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS Niğde BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS 30.11.2016 Niğde BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

adli psikiyatride epilepsi

adli psikiyatride epilepsi adli psikiyatride epilepsi Mustafa Sercan AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri AD TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi suç hukukun suç saydığı eylem, ya da eylemsizlik (ihmal vb.) 04 Haziran

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

I. DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE TANINAN İSTİSNA

I. DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE TANINAN İSTİSNA Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü KATMA DEĞER VERGİSİ NDE KARAR VERİLEMEYEN KONULAR GİRİŞ Bilindiği gibi 5035 sayılı Kanun 1 ile vergi kanunlarında çeşitli değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- 17 Aralık 2015 Kriminolojide Araştırma Teknikleri. Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com

KRİMİNOLOJİ -I- 17 Aralık 2015 Kriminolojide Araştırma Teknikleri. Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 17 Aralık 2015 Kriminolojide Araştırma Teknikleri İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri:

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI...1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ...1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...4 BİRİNCİ BÖLÜM FAİZ VE TEFECİLİĞE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ KANUN NO: 6526 KABUL TARİHİ: 21.02.2014 MADDE 1- Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin görevlerine son verilmiştir.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi Murat Volkan Dülger 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni TCK, hızlı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 9 Ayında %2,6

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 8.6.216 Sayı 52 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı