AVRUPALILAŞMANIN NERESİNDEYİZ? ANKARA VE BERLİN DE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK SUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPALILAŞMANIN NERESİNDEYİZ? ANKARA VE BERLİN DE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK SUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 AVRUPALILAŞMANIN NERESİNDEYİZ? ANKARA VE BERLİN DE MEYDANA GELEN HIRSIZLIK SUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Arif CANLI * Giriş Küresel eğilim, suç oranlarının arttığı şeklindedir den 2000 yılına kadar her kişiye düşen suç oranı 2300 den 3000 e yükseldi. Ancak bu eğilim dünyanın her bölgesinde aynı değildir. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa da yirmi yılda suç oranları önemli ölçüde düşerken, Latin Amerika, Karayipler, Doğu Avrupa ve Afrika da toplam suç artış gösterdi yılında dünya çapında yapılan çalışmada gelişmekte olan ve geçiş aşamasındaki ülkelerdeki kent sakinlerinin % 60 ının suç mağduru olduğunu göstermektedir(unhabitat,2007). Yıllardır suçla çeşitli birimlerde mücadele eden birisi olarak gerçekten çalıştığınız alanda suç arttı mı? Yoksa insanlar çevresinde olan olayları artış gibi mi değerlendiriyor? sorusuna cevap bulmak için aynı yerleşim yerinde bir önceki yıl/ay/hafta değerlendirmeleri bizim için bir karar verme noktası oldu. Yani aynı suç için bir önceki seçilmiş dönemi karşılaştırarak başarı veya başarısızlığı, performansı ölçtük. Suç istatistiklerinin neyi ölçtüğü neyi ölçemediği, yasal suçluluk, görünen suçluluk ve gerçek suçluluğun neyi gösterdiği konusuna(polat,2008:3) girmeden acaba başka ülkelerde durum nedir konusunu irdelemeye çalışacağım. Çünkü istatistik konusunda aynı problemler her ülkede olmaktadır. Gottfredson Amerika da yapılan bir çalışmada mevcut hırsızlıkların sadece yarısının resmi kayıtlara girdiğini belirtmektedir (Gottfredson,1990:25). Ölçme ve değerlendirme, fen bilimlerindeki önemi kadar, kriminoloji gibi sosyal bilimlerde de önemlidir. Kriminologlar, karar alıcılar ve kamuoyu toplumdaki suç seviyesi ile ilgilenirler. Medyada sık sık suçların düşüp yükseldiği şekilde yazılar da okuruz( Clayton, vd., 2011:1). Diğer ticari kuruluşlar gibi, başka sektör ve üretim yapan kuruluşlarla kıyaslama imkânı olmayan güvenlik sektöründe son yıllarda karşılaştırmalı ceza adalet çalışmaları önem kazanmıştır. Suç ve suçluların doğası gereği artan teknolojiyi ve iletişim altyapısını kullanan gruplar, uluslararası bir format halini almıştır. Araştırmacılar ve karar verici kişilerin suç ile ilgili kendi ülkelerindeki problemleri çözerken diğer ülkelerdeki ceza adaleti sistemleriyle ilgili uygulamaları ve politikaları karşılaştırmalı olarak ve ayrıntılı şekilde incelemeleri önem arz etmektedir(gül,2010:162). Makalede aktarılan Bennet in karşılaştırmalı çalışmanın dört faydasına belki de eklenebilecek olan, birbirine benzeyen toplum ve nüfus sayısına sahip güvenlik güçleri ve karar vericilerin kendini kontrol etmesi de sayılabilir. Çünkü toplumlardaki suç sayısı hiçbir zaman sıfırlanmamış, insanın doğası gereği sıfırlanması da hiçbir zaman ve mekanda mümkün değildir. Literatürde geçen gerçek suçluluk veya yasal * Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslar arası Güvenlik Yüksek Lisans Öğrencisi 1

2 suçluluğun alt sınırı veya makul sayısı nedir? Bunu karşılaştırmalı çalışma yapmadan kestirebilmek mümkün gözükmemektedir. Hırsızlığı yeni milenyumun halk suçu olarak niteleyen Mawby, yirmi otuz yıl önce sadece bir varlık suçu olarak görünen hırsızlığın artık İngiltere de bir numaralı halk düşmanı olduğunu belirtmektedir (Mawby,2001:2) Hırsızlık suçu, adli ve inzibati istatistiklerde en çok yekûn tutan suçlardandır. Her ne kadar bir hırsızlık dosyası ile bir cinayet dosyası eşitmiş gibi görünse de, toplumun hepsini tehdit etmesi açısından ülkemizde yeni olmakla birlikte yurt dışında üzerinde çokça tartışılan bir konu olmuştur. Ankara Emniyet Müdürlüğü istatistiklerinde sadece 70 civarında olan cinayet sayısına karşı, hırsızlığın üst çatısı olarak kabul edilen mal aleyhine işlenen suçlar istatistik bölümü yıllık suç sayısı olan ortalama in % 50 sine yakındır. Karar vericilerin, kanun koyucuların ve kamuoyunun dikkatini çeken ve medyanın yayınlanabilir bulduğu cinayet ve organize suçlar gibi konular sadece toplam istatistiğin % 5 gibi bir alanını oluşturmaktadır. Ülkemizdeki organize suçlular en iyi çalışılan bir dosyada 100 civarında müşteki bulurken,yani yüz civarında bir vatandaşımızı rahatsız edebilecek kapasiteye sahipken, hırsızlığın müştekileri on binleri bulmaktadır. Yıllık milyonlarca doların kayıp edildiği, tecavüz, yağma ve cinayete sebep olabilecek ciddi bir suçtur (Morley,2008:167). Ulusal suç araştırmalarında Hırsızlık en yaygın suç türüdür. Amerika da yıllık %7-8 oranında hane halkı bu suçun mağduru olmaktadır(gottfredson,1990:25). Bunun için karşılaştırmalı çalışmamda Hırsızlık suçunu seçtim. Bireyin suçlu olma ve suç işler hale gelme nedenini açıklayan çok sayıda kuram bulunmaktadır (Kızmaz, Bilgin,2012:57). Sosyal örgütsüzlük, gerilim, alt kültür, sosyal öğrenme, sosyal kontrol, etiketleme ve marksist kuramlar bunlardan bazılarıdır. Bunun yanında bu suçların belirli bir mekânda gerçekleşmesi çalışmalarda coğrafi çerçeveyi de incelemeyi zorunlu kılmaktadır. Coğrafi çerçevenin insan özelliklerine yaptığı etkiler ve doğal etkilerin suça katkısı sosyolojik tesirler kadar önemlidir (Aksak, Çalışkan,2010:247). Bazı araştırmalarda suçun ekonomik etkisi, suça katılanların demografik yapısı, ülke ve şehir bazında suç inceleme gibi başlıklar yer almaktadır (Karakaş,2004:20). Bunun için nüfus ve demografik özellikleri ülkemize en yakın bir başkent olan Berlin (wikipedia,2013) ilini karşılaştırmayı uygun buldum. Hırsızlık suçları tüm dünya polislerini en çok meşgul eden suçların başında gelen suçluluk türünden olduğu ve mücadelede farklı metod zorluğu olduğu için, Ankara iline en çok benzeyen ve yine bir başkent olan Berlin ili karşılaştırma için en uygun görünmektedir. Bu çalışmada, önce hırsızlığın genel tarifi, daha sonra Alman ve Türk ceza kanunlarında hırsızlık, Berlin ve Ankara polis istatistiklerinde oluşan suç anlatıldıktan sonra ceza kanunlarının ve istatistiklerin karşılaştırması yapılacaktır. 1. Hırsızlık Nedir? FBI raporlarına göre (Uniform Crime Report) hırsızlık herhangi bir yerleşkeye hırsızlık ve ya bir cürüm işlemek için kanunsuz giriş olarak tarif edilmiştir. Giriş şeklini üç şekilde tasnifleyen kurum ayrıca yerleşkeyi de detaylandırmıştır(fbi,2010). 2

3 Hırsızlık genel olarak bir mülkiyete kanunsuz olarak giriş olarak tanımlansa da ülkelerin kanunlarına göre detaylarında değişmektedir. Hırsızlığın kanunlara göre ağır ve hafif şekilleri tanımlanmıştır. Genellikle mağdurla karşılaşabilme ihtimali olan zaman ( geceleyin ikamet gibi) ve girilen yerin korunaklı olup olmaması gibi etkenler gözetilmiştir. Yangın, silah ve patlayıcı gibi maddelerin kullanımı cezayı genel olarak yükselten sebeplerdendir. İngiltere ve Galler de sınıflama şekli; Kapı ve pencereden zarar vererek eve girme, Diğer metotları kullanarak (kredi kartı, ince çelik tel gibi) zarar vermeden kilitli kapı ve pencereyi açarak girme, Açık pencereden girme, Açık kapıdan girme, Mağduru kandırarak içeriye izinli girme şeklinde özetlenebilir. --Türkiye Polis raporlarına göre hırsızlık çeşitleri ise; Gündüz gerçekleşen konut hırsızlığı, Gece gerçekleşen konut hırsızlığı, Gündüz gerçekleşen konut dışı hırsızlık, Gece gerçekleşen konut dışı hırsızlık sayılabilir(kızmaz, Bilgin,2012:48). EGM kendi istatistiklerini Mal Varlığına Karşı Suçlar başlığı altında TCK ile eşgüdümlü olarak sınıflandırmıştır. TCK de geçen hırsızlıkları; evden, işyerinden, resmi kurum ve kuruluştan, otodan, oto hırsızlığı, kapkaç, yankesicilik, hayvan hırsızlığı, boru hattı, haberleşme ve enerji nakil hatalarından hırsızlık, açıktan hırsızlık ve diğer hırsızlıklar olarak sınıflandırmıştır. Bu ana başlıklardan resmi kurumu banka, mabet, okul yurt gibi, iş yerini kuyumcu, eczahane, market gibi alt başlıklara ayırmıştır. Bu ayırım ilgili TCK maddelerine karşılık gelse de daha çok önleme ve anlamlandırma amaçlarına hizmet etmek üzere hazırlanmış istatistik formatıdır. Mal varlığı öteden beri bireyin korunmaya layık en önemli değerlerinden birisini oluşturduğu için hemen hemen tüm ülkelerin ceza yasaları mal varlığına karşı suçları, değişik suç tipleri altında düzenlemektedir. Bu başlık altında işlenen suçların ortak özellikleri eylemden sonra mağdura ait bulunan malvarlığının sağladığı faydayı azaltılmış ve ya yok edilmiş olmasıdır(ülkü,2005:2). 1.1 Almanya Ceza Kanununda Hırsızlık Alman İmparatorluk Ceza Kanunu, uzun bir tarihsel gelişmenin ürünüdür. Yenisey in, Hans Heinrich Jescheeck den çevirisinde( Beta,2007): Orta Çağın sonundan beri Almanya'da yeknesak bir şekilde uygulanan Ceza Kanunu olan, Corpus Juris'den alınarak geliştirilmiş bulunan İtalyan Hukuku ile, Kilise Ceza 3

4 Hukukunun iktibas edilmesi neticesinde meydana gelmiş olan ve iktibas edilen bu hukuku, yerli gelenek ve hukuki görüşlerle bağdaştırmış olan, Kral V. Karl'ın 1532 tarihli Ceza Kanunu (Constitutio Criminalis Carolina) idi. Alman Ceza Kanunu (-Strafgesetzbuch) zaman içinde çeşitli tarihlerde büyük değişiklikler olmuş, 13 Kasım 1998 de yeniden resmi gazetede ilan edilmiştir(beta:2009). Hırsızlığın cezai normları Alman Ceza Kanununda Hırsızlık ve Emniyeti Suiistimal üst başlığında on dokuzuncu özel bölümde yer almıştır. Bu bölümün kuralları sadece tüm hırsızlıklarla ilgili değil, hırsızlığın çeşitli unsurlarını da barındırmaktadır(mitsch,2001:8). Hırsızlığın genel tarifi olan: her kim başkasına ait bir malı hukuka aykırı bir şekilde kendisine ve ya üçüncü bir kişiye mal edinmek maksadıyla muhafaza edenin rızası olmadan bulunduğu yerden alırsa beş yıla kadar hapis ve ya adli para cezası ile cezalandırılır hükmü Madde 242 de yerini almıştır. Ayrıca maddede teşebbüsün de cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Ağırlaştırılmış hırsızlık Madde 243 de yer almıştır. Üç aydan on yıla kadar hükme bağlanan ağır hırsızlık, zorla bir engeli aşarak binaya, hizmet odasına, etrafı çevrili bir yere taklit anahtar ve ya kilit açmak için yapılmamış bir alet kullanarak girilmesi durumu birinci fıkrada, kapalı bir muhafaza veya koruma tertibatı ile korunmuş malın çalınmasını ikinci fıkrada, meslek ve ya sanat haline getirmeyi üçüncü fıkrada, mabetten kutsal malzeme çalmayı dördüncü fıkrada, sanat, tarih, bilim ve teknik açıdan önem taşıyan malzemenin sergiden veya koleksiyondan çalınmasını beşinci fıkrada, çaresizlik durumunu kaza veya umumi tehlike durumunu kullanarak hırsızlık altıncı fıkrada, patlayıcı madde ve silahın çalınmasını yedinci fıkrada ağır cezai hükme bağlanmıştır. Madde 244 de Silahlı Hırsızlık, Çete Hırsızlığı, konuta zorla girerek hırsızlık, başlığı altında kendi taşıdığı veya başka suç ortağınca taşınan silah veya benzeri bir alet ile karşı tarafın mukavemetini cebir ve ya cebir tehdidi ile kaldırmak için alet bulundurmak birinci fıkranın a ve b bendinde işlenmiştir. İkinci fıkrada hırsızlık için çete kurmak ve üye olmak fiilleri anlatılmıştır. Üçüncü fıkrada ise fiili gerçekleştirmek için zor kullanarak girme fiili anlatılmış. Altı aydan on yıla kadar hapis cezası hükmolunan bu hırsızlık türünde teşebbüs de cezalandırılır. Madde 244a Çete Hırsızlığının Ağırlaştırılmış Hali başlığı altında 243/1, 244/1-3 maddelerinde geçen hırsızlıkları, hırsızlık ve yağma için oluşturulmuş bir çete ile beraber veya çetenin bir başka üyesi ile beraber işlenmesini bir yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmıştır. Hafif halleri altı aydan beş yıla hükmolunur. Madde 43a da geçen malvarlığı cezasına hükmetme ve 73d de geçen genişletilmiş kazanç müsaderesine atıfta bulunulmuştur. Yani şüpheliden mağdurun zararını karşılayabilecek şekilde kazanç müsaderesi veya malvarlığı cezası hükmetmiştir. Madde 245 de Hal ve gidiş denetimi başlığı altında madde 68/1 e gönderme yapmış bu madde de bir kuruma yerleştirmeyi, psikiyatri veya madde bağımlılığı merkezlerine yatırılmayı ve süreleri içeren 67b-c-d ye atıfta bulunmuştur. 4

5 Devamında 246 da Emniyeti Suiistimali, 247 de aynı konutta yaşayanlar ve aile mensupları arasında Hırsızlık fiilleri düzenlenmiştir. Madde 248 yürürlükten kaldırılmış, 248a değeri az malda hırsızlığı takibi şikâyete bağlanmıştır. 248b de motorlu araç veya bisikletin hak sahibinin rızası olmadan kullanılmasına üç yıla kadar cezalandırırken, takibi şikâyete bağlı bir suç tanımı yapılmış ve teşebbüs cezalandırılmıştır. Madde 248c Elektrik Hırsızlığı düzenlenmiş beş yıla kadar cezalandırılmıştır. 1.2 Türk Ceza Kanununda Hırsızlık 5237 sayılı TCK; tarihinde kabul edilmiş, tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanmış, geneli itibari ile 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece ülkemizde 1 Temmuz 1926 tarihinden bu yana yürürlükte olan ve değiştirilene kadar 60 a yakın değişiklik yapılan 78 yıllık 765 sayılı eski TCK nın yürürlüğüne son verilmiştir(koca,2013). Mal varlığına karşı suçlar, TCK nın özel hükümler başlığını taşıyan ikinci kitabının Kişilere Karşı Suçlar başlığını taşıyan ikinci kısmın son bölümü olan onucu bölümde yer almaktadır. Eski TCK da mal kişiden ayrı değerlendirirken, yeni TCK malı kişilere karşı suçların alt başlığında değerlendirmiştir. Bu değerlendirme malı kişinin ayrılmaz bir parçası olduğu görüşünü benimsetmiş ve yaptırım öngörmüştür(şeyhanlıoğlu,2010:5). TCK nin maddeleri arasında toplam 26 madde içerisinde mal varlığına yönelen 14 ayrı suçu düzenlediğini görüyoruz. Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir diyerek tüm literatürlerde geçen temel ve basit hırsızlık kavramı madde 141 de yerini almıştır. Madde 142 de Nitelikli Hırsızlık suçunu üç aşamalı hükümlendirmiştir. Birinci bölümde kamuya ait veya ibadete ayrılmış yerlerdeki eşya hakkında, bina veya eklentisi içinde kilitlenmiş eşya hakkında, ulaşım araçları içinde veya duraklarda bulunan eşya hakkında, bir afet veya genel felaket için hazırlanmış eşya hakkında, adet, tahsis ve kullanım gereği açıkta bırakılmış eşyanın çalınmasını iki yıldan beş yıla kadar cezalandırır. İkinci bölümde ceza alt ve üst sınır artarak üç yıldan yedi yıla cezalandırılan konular ise; kişinin malını koruyamayacak durumu ve ölmesini, özel beceri veya çekerek elde ve üstte taşınan eşyayı almak, doğal afetin paniğinden faydalanarak, taklit anahtar veya başka aletle kilit açarak, bilişim sistemleri kullanılarak, tanınmamak için tedbir alma ve resmi sıfat takınarak, hayvan hırsızlıkları işlenmiştir. 5

6 Üçüncü bölümde ceza biraz daha artırılarak beş yıldan on iki yıla çıkartılmış ve sıvı ve gaz halindeki enerji ve nakil hatları hırsızlığı konu alınmıştır. Bu suçların örgüt çerçevesinde işlenmesi yarı oranında artırmış ve on bin güne kadar adli para cezası hükmü konmuştur. Dördüncü bölümde hırsızlık amacıyla konut dokunulmazlığının ihlali veya mala zarar verme suçunun takibi şikâyete bağlı olmadığını belirtir. TCK nin 116. Maddesinde konut dokunulmazlığı suçu ayrı bir suç olarak düzenlenmişken, 2006 yılında yapılan kanun değişikliğiyle 142.maddenin son fıkrasına bu hükmün eklenmesi bazı hukukçular tarafından bir fiilden iki ceza olmaz ilkesine çeliştiğini düşünmektedirler (Feyzioğlu,2001:139). Suçun gece vakti işlenmesi madde 143 de verilecek ceza üçte birine kadar yükseltilirken, madde 144 de daha az cezayı gerektiren hal olarak hukuki ilişkiye dayalı alacağı tahsil amacıyla veya paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde yapılan hırsızlık iki aydan bir yıla kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır. Madde 145 de Malın değerinin az olması durumunda indirim yapılabileceği gibi hiç ceza da verilmeyebilir. 1 Maddenin gerekçesinde hâkime takdir hakkı bırakıldığı belirtiliyor(ceza-bb.adalet.gov.tr,2013). Madde 146 da malın bir süre kullandıktan sonra geri iadesi şikayete bağlanarak hırsızlık suçunu yarıya indirir. Madde 147 ise ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak üzere yapılan hırsızlığın cezası indirilebileceği gibi, hiç ceza da verilmeyebilir. Buraya kadar temel başlıklar altında saydığım hususlar Ankara-Berlin karşılaştırmasına konu olacak suç türleri ve cezalarıdır. Aynı başlık altında 169. maddeye kadar olan yağma, yağmanın nitelikli hali, mala zarar verme, mala zarar vermenin nitelikli halleri, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma gibi başlıklar başka bir çalışma konusu olarak burada ele alınmayacaktır. 2. Almanya-Berlin Polis İstatistikî Bilgileri(berlin.de,2011) Almanya Berlin in polis resmi sayfasında suçlara ait veriler en son 2010/2011 karşılaştırmalı veriler olduğu için ben de çalışmamı bu düzlemde devam ettirmek istiyorum. Genel istatistiğe özet olarak (Kurzfassung Kriminalität in Berlin )bakacak olursak; 2011 yılında toplam suç olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı 2010 yılından olay fazlasıyla yıllık artış % 4.1 olmuştur. Bu artışın en büyük nedeni makale konumuz da olan hırsızlık suçlarındaki keskin yükselmedir. Başka en çok artan suç ise Türkiye de terim olarak olmayan Kontrol suçluluğu(wikipedia,2013) kapsamında değerlendirilen toplu taşıma araçlarından haksız faydalanma 3122 olay artışı ile olmuş ve bir evvelki seneden % 1 ulaşım tarihi: Zaman zaman basında çıkan haberler üzerine olmalı. 6

7 26,9 artmıştır yılından suç artarak %11.9 luk oranla 2011 yılında hırsızlık suçları olmuştur. Toplam suçların aydınlanma oranı %48.4 den % 46.1 e düşmüştür. Aydınlanma oranının düşük olma nedeni yine hırsızlık suçlarıdır. Her iki dönemde de hırsızlık ortalama sadece % 24 aydınlanırken, hırsızlık suçları bu dönemde % 40.1 den % 43.1 e yükselmiştir. Hırsızlıklar istatistikte basit ve ağır olmak üzere iki ana başlıkta yer almıştır.2002 de olan toplam hırsızlık sayısı yavaş yavaş düşerek 2008 de en düşük sayıya inmiş ( ), bu tarihten sonra yine yükselme trendi başlamış ve 2011 de ile bitmiştir e kadar aydınlanma oranları ortalama %23/24 arasında değişmiş, 2011 de 23.6 olmuştur. Basit hırsızlık artışla olmuş % 12 artmış, Ağır hırsızlık artışla olmuş % 11.7 artmıştır. Bu suçlarda şüpheli tespit edilmiş, bu şüphelilerden % 29.9 u ( ) 21 yaş altıdır. Otodan Hırsızlık 158 artışla 7340 olmuş, % 2.2 artmıştır. Bisiklet Hırsızlığı artışla olmuş, % 30.3 artmıştır. Otomatlardan hırsızlık artışla 2107 olmuş, %98,6 artmıştır. İşyerinden hırsızlık, 2637 artışla olmuş, % 7.4 artmıştır. Evden hırsızlık 2293 artışla olmuş, % 26.3 artmıştır. Yankesicilik suçu ise 1936 artışla olmuş, % 7,4 artmıştır. 3. Türkiye-Ankara Polis İstatistikî Bilgileri Polis istatistikleri Türk Ceza Kanununa paralel olarak beş ana başlıkta toplanmıştır: Kişilere Karşı, Mal Varlığına Karşı, Topluma Karşı, Millete ve Devlete Karşı, Takibi Gereken. Polis istatistikleri önceki yıllarda çok değişik şekillerde kaydediliyordu. Polisin suç numarası verdiği istatistikler ceraim defteri olarak adlandırılan defterlere, savcılıktan gelen evraklar adli defterlere, basit işlem gerektiren evraklar da gelen-giden evrak defteri dediğimiz defterlere kaydedilirdi. Asayiş Daire Başkanlığının, hem ilin kendi içinde hem de Türkiye genelinde yeknesaklığı sağlamak için geliştirdiği SAM (suç Analiz Merkezi) programı sayesinde tek çatı altında ve bilgisayar ortamında tutulmaya başlanmıştır. Daha önce yeknesaklığı olmayan istatistikler ayından itibaren Ankara ilinde SAM projesine kayıt 7

8 edilmeye başlandı. Diğer bütün defterler kaldırıldığı gibi, bütün suçların bu proje üzerinden kayda girmesi sağlandı. Sık sık konuşulan polis istatistiklerinin doğru olmadığı, bildirim oranlarının düşük olduğu tezi sadece Türkiye ye has bir durum olmamakla birlikte(akdaş, Jahic,2007:18), Ankara ilinde adli personel genelinde tek suç numarası verme gayreti gösterilmiştir. Bu bağlamda genel olarak suç sayılarına baktıktan sonra özelde konumuza döneceğim yılında Tüm Ankara Polis sorumluluk bölgesinde olan suç sayısı %11 lik artışla 2011 de olmuştur. Toplam suçlarda aydınlanma oranı % 52 den % 56 ya yükselmiş tüm bu suçlarda 2011 yılında şahsa işlem yapılmıştır. Kişilere karşı suçlar % 15 lik artışla olarak gerçekleşmiş, aydınlatma oranı % 91 olarak gerçekleşmiştir. Malvarlığına karşı suçlar 2010 yılından 2011 e % 4 lük bir düşüşle olarak gerçekleşmiş, başarı oranı da % 17 den % 19 a yükselmiştir. İki ana başlık % 80 e yakın bir yekun oluşturmuştur. 4. Karşılaştırma Bu bölüm iki kısımda incelenecektir. Birincisi Ceza Kanunlarının karşılaştırılması, ikinci bölüm ise istatistiklerin karşılaştırılması olacaktır Ceza Kanunları Alman Ceza Kanunu Madde 242 herher kim başkasına ait bir malı hukuka aykırı bir şekilde kendisine ve ya üçüncü bir kişiye mal edinmek maksadıyla muhafaza edenin rızası olmadan bulunduğu yerden alırsa beş yıla kadar hapis ve ya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suça teşebbüs cezalandırılır. Ayrıca madde teşebbüs düzenlenmiş. Türk Ceza Kanun Madde 141 Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Teşebbüs maddede yok. Ayrı bir madde teşebbüs düzenlenmiş.(tck 35-36) 8

9 Bakıldığında basit hırsızlığın tanımı aynı olmakla birlikte, üst sınır Almanya da 2 yıl daha fazladır. Kanun yapma tekniği açısından çok değişmemekle birlikte, bu maddede TCK da sarahaten teşebbüs düzenlenmemiş ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. Yapım yılı olarak daha yeni olan TCK nın İtalya ve alman ceza kanunlarından etkilendiği görülmektedir. Alman Ceza Kanunu Madde 243 Ağırlaştırılmış Hırsızlık 1. zorla bir engeli aşarak binaya, hizmet odasına, etrafı çevrili bir yere taklit anahtar ve ya kilit açmak için yapılmamış bir alet kullanarak girilmesi durumu 2.kapalı bir muhafaza veya koruma tertibatı ile korunmuş malın çalınmasını 3.meslek ve ya sanat haline getirmeyi 4.mabetten kutsal malzeme çalmayı 5.sanat, tarih, bilim ve teknik açıdan önem taşıyan malzemenin sergiden veya koleksiyondan çalınmasını 6.çaresizlik durumunu kaza veya umumi tehlike durumunu kullanarak hırsızlık 7.patlayıcı madde ve silahın çalınmasını Üç aydan on yıla hapis cezası Türk Ceza Kanun Madde 142 Ağırlaştırılmış Hırsızlık 1. a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında, İşlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 2) Suçun; a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle, e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak, g) Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan 9

10 hakkında işlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Renklendirmeden de görülebileceği gibi maddeler birbirine yakın olmakla birlikte, basit hırsızlıkta olduğu gibi Alman ceza kanununda üç aydan on yıla olan alt-üst sınır, TCK da ilk bölümde iki yıldan beş yıla, ikinci bölümde üç yıldan yedi yıla hükmolunmuştur. Her iki maddede de üst sınır belirgin bir şekilde yüksektir. Kademeli olarak 3-5 yıl daha yüksek olan üst sınır, caydırıcılığın daha yüksek olduğu fikrini benimsetmektedir İstatistikler İstatistiklerin oluşmasında kanunların, nüfus oranının, polis istatistik sıralamasının birebir aynı olmamasından belli bir standarda bağlanması zorunluluğu oluşmuştur. suç sayısıx suç oranı = (Häufigkeitszahl) formülü ile suçları nufus standartlaştırmayı düşündüm. Bu formül de Berlin istatistiklerinde Alman polisinin suçun sıklık sayısını açıklamak için kullandığı formüldür. İlk önce genel suç sayısını formüle edelim Alm=(494385x )/ Ank=(101235x )/ Görüldüğü gibi suç sıklık sayısı Berlin de Ankara nın 7 katı kadar suç meydana gelmektedir. Aydınlanma oranı ise Berlin in % 46.1 iken Ankara nın % 56 dır. Berlin istatistiklerinin 16. sayfasındaki Tablolara Kısa bakış (Tabellarische Kurzübersicht) tablosundaki sıradan, önce genel hırsızlık daha sonra sırasıyla otodan hırsızlık, işyerinden hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık suçları karşılaştırılacaktır. Aynı istatistikte değerlendirmeye almadığım ve Berlin de toplamda gibi bir sayı tutan otomatlardan hırsızlık(diebstahl in/aus Automaten) ve bisiklet hırsızlığı 10

11 (Fahrraddiebstahl) rakamlarının Ankara da 130 gibi bir sayı olması dolayısı ile karşılaştırma gereği duyulmamıştır. Hırsızlık Toplam Sayı (-Diebstahl insgesamt) 2011Alm=( x )/ ,3 2011Ank=( x )/ ,1 Hırsızlık suçları Berlin de Ankara nın 6.5 katı kadardır. Aydınlanma oranı Türkiye de % 19 iken Berlin de % 23.6 dır. Suç oranı Ankara dan çok yüksek iken toplam hırsızlıkta aydınlatma oranı daha yüksektir. Otodan Hırsızlık (-Diebstahl von Kraftwagen) 2011Ber =(7340x )/ Ank=(6118x )/ ,2 Bu oran Ankara nın 1,7 katıdır. İş Yerinden Hırsızlık ( Ladendiebstahl) 2011Ber=(38351x )/ Ank=( x )/ ,3 Bu oran da 18,5 katı kadardır. Evden Hırsızlık (-BSD in/aus Wohnräumen) 2011Ber=(11006x )/ ,2 2011Ank=(11418x )/ ,9 Bu oran 1,3 katı kadardır. Yankesicilik (-Taschendiebstahl) 2011Ber=(15127x )/ Ank=(5672x )/ Bu sayı Ankara da mal aleyhine işlenen suçlar toplamıdır. Berlin istatistiklerinde görebildiğim kadarı ile yağma suçları hırsızlık suçları içerisinde değerlendirilmemesine rağmen, Ankara istatistiklerinde yağma suçları dahildir. Berlin de bu sayı 6108 iken Ankara da bu sayı 538 dir. Ben yine de istatistiği olduğu haliyle değerlendirdim. 3 Bu sayı mal varlığı aleyhine suçlar bölümünden sırasıyla: Kuyumcudan, Eczaneden, Marketten, Büfeden, Pansiyon otel odasından, diğer, Bankadan hırsızlıkların toplamıdır. İstatistik yeknesaklığını yakalamak için en yakın bu türleri hesap ettim. 11

12 434,7 108,1 Bu oran da yaklaşık 4 katıdır. Dolandırıcılık ( Betrug und Betrug(internet)) 2011Ber=(96115x )/ ,1 2011Ank=( x )/ ,4 Bu oran da ortalama 70 katıdır. Sonuç Ceza kanunlarında Berlin de daha ağır cezalar öngörülmesine rağmen oluşan suç, yukarıda da izah edildiği gibi kişiye düşen suç oranlarında matematiksel olarak Ankara istatistikleri daha iyidir. Ancak suça etki eden sadece ceza kanunlarının ceza değerleri olmadığı, birçok faktörün suçluluğu etkilediği aşikârdır. Görülüyor ki birçok konuda yıllardır süren Avrupa Birliğine adaylık sürecinde kanunlarımızın Avrupa ya benzetilmeye çalışılmasına rağmen, ceza oranlarımız suçlular lehine daha iyidir. CMK da suçla mücadelede polise verilen yetkiler açısından da iki ülke karşılaştırıldığında yetkilerin daha az olduğu söylenebilir. Polisin görevi tüm dünyada önce suçu önlemek ve suça götüren faktörleri ortadan kaldırmak, bundan sonra suç oluşmuş ise de suçu aydınlatmaktır. Her aydınlatılan suç bir sonraki suçu önleyeceği için, suç istatistiklerine olumlu bir etki yapacaktır. İstatistik hataları ve kayda girmeyen suçlar her ülkede olmasına rağmen Ankara hırsızlık suçlarının bu kadar düşük olmasının en büyük nedenlerinden biri önleyici polislik hizmetlerine verilen önem ve suça karşı toplumsal değer yargılarımız olarak düşünülebilir. Her iki istatistiğin karşılaştırılmasından anlaşılıyor ki, polis istatistiklerinde aydınlanma oranını aşağıya çeken mal aleyhine işlenen suçlardır. Ankara da kişiler aleyhine işlenen suçların aydınlatma oranı % 92 ler seviyesindeyken, toplam aydınlatma oranı %56 olarak gerçekleşmesinin nedeni de budur. Hırsızlık doğası gereği, fail ile mağdur arasında çok büyük bir oranla nedensellik ilişkisi olmayan bir suçtur. Kişiler aleyhine işlenen suçlarda çoğunluk itibari ile bu ilişki vardır. Yani katilin maktulü öldürmesi için bir sebep vardır. Ama hırsızlık ve yankesicilik gibi suçlarda bu bağlantı olmadığı için, aydınlanma oranı çoğunlukla teknik ve fiziki delillere dayanmaktadır. Ülkemizde çok küçük bir iki örnek haricinde seri katil olmamakla birlikte, hırsızlık suçlarının tamamına yakını seri suç ve suçlulardır. Globalleşen dünyada eğer polise, bu seri suçluluğu takip için uygun teknik ve fiziki delil imkanları verilmez ise çok kısa sürede Avrupa istatistiklerini yakalamamız kaçınılmazdır. Teknik takip için bu suçlar katalog kapsamına alınmalı, istihbari takip için kanuni alt yapı 4 Ankara istatistiklerinde Dolandırıcılık ve Bilişim yoluyla dolandırıcılık toplamı. 12

13 oluşturulmalıdır. Avrupa da birçok ülkede olan DNA veri bankası alt yapısının olmaması ciddi bir eksiklik olarak görülmektedir. Türk polisi suç ve suçlulukla mücadelede gerçekten de birçok konuda örnek almaya çalıştığımız Avrupa ülkelerinden daha iyi konumdadır. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da yazma kültürümüzün olmayışı, verilerimizi değerlendirmeyişimiz bizi sanki bu ülkelerin gerisindeymişiz gibi göstermektedir. Gerçekten de veri değerlendirme usulünü 5 örnek olarak alabileceğimiz Berlin polisinin, Ankara polisinin çalışma usulünü örnek alması olumlu olacaktır. İstatistiklerimizde kontrol suçluluğu kavramı (Kontrolldelikte) ve mükerrer suçluluğun (Intensivtäter) incelenmesi faydalı olacaktır. Son olarak, Avrupa Birliğine adaylık sürecinin neticesi ne olur bilinmez ama, karşılaştırmalı yaklaşımlar çerçevesinde diğer ülkelerde iyi olan uygulamalar alınmalı, kendi değer ve çalışmalarımız da uluslar arası çalışma ve yayınlar eliyle tüm dünyaya duyurulmalıdır. Kaynakça 1. Akdaş (Atamer) Aslı, Jahic Galma Uluslararası Suç Mağdurlaşma Araştırması İstanbul Hane Halkında Suç Mağduriyeti TÜBİTAK Proje No: SBB104k100 Nisan 2007 İstanbul 2. Aksak Pervin Çalışkan Vedat Marmara Coğrafya Dergisi Sayı 22 Temmuz 2010 Çanakkale Kentinde Mala Karşı İşlenen Suçların Coğrafi Dağılış Özellikleri On sekiz Mart Üniversitesi Alman Ceza Kanunu Beta yayınları İstanbul Ankara Emniyet Müdürlüğü verileri 5. Clayton j. Mosher-Terrance d. Miethe- Timothy c. Hart The mismeasure of crime SAGE Publications 2.baskı 2011 USA sf Feyzioğlu Metin, Güngör Devrim Bir Suç İçin Bir Ceza Verilir İlkesinin İhmali: TCK 142/4 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2007 Cilt 56 sayı 1 sf Gottfredson Michael R.- Hirschi Travis a General Theory of Crime Stanford University Press 1990 California sf Gottfredson Michael R.- Hirschi Travis A General Theory of Crime Stanford University Press 1990 California sf Gül Serdar Kenan Türk İdare Dergisi sayı:466 Mart 2010 Karşılaştırmalı Ceza Adaleti Çalışmalarının Suçla Mücadeledeki Rölü ve Önemi sf ulaşım tarihi: ulaşım tarihi: &ts= &file=pks_2011.pdf ulaşım tarihi: /2011 yılı değerlendirmesi 196 sayfa olup, veri değerlendirmesinde bilimsel bir yaklaşım gösterildiği görülmektedir. AKKM daire başkanlığı ve EKKM şubelerinin incelemesinde ciddi yarar görüyorum. 13

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ

BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE POLİSİN YERİ Ömer TEKELİ Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü 1. Giriş İnternet dünya çapında birçok bilgisayar ve bilgisayar ağlarının birleşiminden

Detaylı

HIRSIZLIK SUÇUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 1. Cevdet POLAT, Hakan EREN, Ferdi ERBAKICI ÖZ

HIRSIZLIK SUÇUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 1. Cevdet POLAT, Hakan EREN, Ferdi ERBAKICI ÖZ Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2(1), 1-33 HIRSIZLIK SUÇUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 1 Cevdet POLAT, Hakan EREN, Ferdi ERBAKICI ÖZ 2012 yılında Türkiye

Detaylı

HUKUKDA BİLGİSAYAR KULLANIMI ile ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE TÜRK HUKUKU

HUKUKDA BİLGİSAYAR KULLANIMI ile ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE TÜRK HUKUKU HUKUKDA BİLGİSAYAR KULLANIMI ile ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE TÜRK HUKUKU Prof. Dr. Duygun YARSUVAT GİRİŞ: Topluma yeni bir tekniğin girmesi, yeni hukuki problemlerin de ortaya çıkmasına sebep olur. Hukuki

Detaylı

SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI

SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI Siber Suçlar ve Türkiye nin Siber Güvenlik Politikaları 135 SİBER SUÇLAR VE TÜRKİYE NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARI Cyber Crimes and Turkey s Cyber Security Policies Yrd. Doç. Dr. Hakan HEKİM * Doç. Dr.

Detaylı

Kriminoloji araştırmalarında mağdur anketlerinin yeri ve önemi

Kriminoloji araştırmalarında mağdur anketlerinin yeri ve önemi Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Kriminoloji araştırmalarında mağdur anketlerinin yeri ve önemi Ahmet Polat * Serdar Kenan Gül ** Özet Suç oranlarındaki artış, suç politikalarının yetersizliği ve resmi istatistiklerin

Detaylı

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI Lütfü GÖÇ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Mayıs 2006 KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

CİNSEL SÖMÜRÜ AMAÇLI İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN YÖNTEMİ VE MAĞDURLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ)

CİNSEL SÖMÜRÜ AMAÇLI İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN YÖNTEMİ VE MAĞDURLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ) [189] CİNSEL SÖMÜRÜ AMAÇLI İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN YÖNTEMİ VE MAĞDURLARI (ISPARTA ÖRNEĞİ) Özet Öğr. Gör. Veysel DİNLER * Sınıraşan bir suç türü olan insan ticareti yasadışı olmakla birlikte, dünyada ve

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Sacit Yılmaz GİRİŞ Son yıllarda, dünya çapında oldukça popüler olan, yeni bir hukuki düzenleme konusu bilişimdir. Bilişim teknolojisinin eğitimden

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNUNDA YER ALAN BİLİŞİM ALANINDAKİ SUÇLAR VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRI İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZA SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI

SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE POLİTİKASI Ali ÖZGAN 1 GİRİŞ 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren içinde bulunulan endüstri çağının daha sonra hangi aşamalara varacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojinin

Detaylı

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ

ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ SUNUM Dünyamız kendi ekseni doğrultusunda alışıldığı düzende dönedursun, süreç içinde sosyal, ekonomik, bilim, iletişim, teknoloji ve bilişim alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmelerle yaşam hızlı

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI

YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI Kanunlar Yönetmelikler Uluslararası Sözleşmeler Eylem Planları Hazırlayan: R. Bülent TARHAN * * Halen Başbakanlık Başmüfettişi olarak görev yapan R.Bülent Tarhan İstanbul

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı

KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ

KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Önder MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVRİYE HİZMETLERİ İLE SUÇ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: GÖLBAŞI ÖRNEĞİ. Cengiz YAVAŞ* ÖZ

TÜRKİYE DE DEVRİYE HİZMETLERİ İLE SUÇ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: GÖLBAŞI ÖRNEĞİ. Cengiz YAVAŞ* ÖZ Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2015, 4(1), 21-53 TÜRKİYE DE DEVRİYE HİZMETLERİ İLE SUÇ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: GÖLBAŞI ÖRNEĞİ Cengiz YAVAŞ* ÖZ Devriyeler modern kolluğun doğuşundan itibaren kolluğun

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 73-81, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 73-81, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I): 73-81, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Kırıkkale de Suç Perspektifi ve Tedbirler Rafet ÇEVĐKBAŞ 1 Ufuk COŞTAN 2 1 Kırıkkale Üniversitesi,

Detaylı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı

Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1. Av. Haluk İnanıcı Bilişim Ve Yazılım Hukuku Uygulama İçinden Görünüşü 1 Av. Haluk İnanıcı 1983 yılından beri telif hukuku, 1987 yılından beri bilgisayar yazılım hukuku içinde olan, bu alanda ilk örnekleri arasında yer alan

Detaylı

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar I Prof.Dr.Nur CENTEL / Doç.Dr.Hamide ZAFER / Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I Hayata

Detaylı

İnternet Daire Başkanlığı

İnternet Daire Başkanlığı İnternet Daire Başkanlığı 23Kasım2007-23Kasım2008 Faaliyet Raporu Rapor No:1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU-TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - 1 - / 41 Internet hava gibidir. Varlığı ancak

Detaylı

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI CİLT 1 Yayına Hazırlayanlar Şermin Korkusuz Gaye Keylan Kapak Tasarım Ergin Şafak Dikmen Birinci Basım: Ekim 2009 / Ankara ISBN:

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı