HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U"

Transkript

1 KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008

2 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari amaçla kullan lan otomobiller de dahil olmak üzere, kapal kasa minibüsler, kamyonetler ve orta/küçük boy ticari araçlar, 6 tona kadar büyük araçlar hafif ticari araç say lmaktad r. Son y llarda bu araçlar daha da çeflitlenmeye, süratlenmeye, daha güvenilir ve konforlu olmaya bafllam fllard r. Pirelli, devaml art fl gösteren verimlilik ve çok yönlü kullan m taleplerine yan t verebilmek için yenilikçi ve her ihtiyaca cevap verebilecek bir ürün yelpazesi gelifltirmifltir. Chrono Profesyonel performans Yeni Pirelli Chrono, ticari araçlar n gereksinimi olan dayan kl l ve otomobil yaz lastiklerinin mükemmel performans n birlefltirmektedir. Chrono, yeni ticari araçlar n daha fazla esneklik, afl nmaya karfl direnç ve yük tafl ma kapasitesi taleplerini karfl lar; ayn zamanda otomobil yaz lastiklerinin optimum yol tutufl ve yüksek konfor seviyesi özelliklerini sunar. Chrono, tüm kullan m süresi boyunca, yüksek h zlarda bile mükemmel bir kararl l k ve dayan kl l k sa lar. Islak ve kuru zeminlerde yüksek seviyede yol tutuflu sa larken, her koflulda düflük gürültü seviyesini garanti etmektedir. Uzun süreli zorlanmalara direnç Düflük gürültü seviyesi Fiat - Ford - Iveco - Mercedes Benz

3 Citynet Güvenilir ortak Ticari araçlar için geleneksel Pirelli lasti i. Citynet, flehir içinde ve flehir d fl nda çok amaçl kullan m ve dayan kl l kla efl anlaml d r. Araç tam yüklü iken flehir içi durkalklar na dayan r, flehir d fl ve virajl yollarda konfor ve güvenlik sa lar. Güvenilirlik ve emniyet Her koflulda kullan m kolayl Ford Chrono Camper Rahat bir yolculu un temeli Pirelli'nin karavanlara özel yeni lasti i: E lenceli bir yolculuk için do ru bafllang ç. Chrono Camper, dayan kl l k ve düzenli afl nma özellikleri sayesinde kesintisiz performans sunar. Taban bileflimi karkastan farkl tutularak afl r s nma engellenmifltir. ki bileflimin beraber kullan m her hava koflulunda sürücüye ve yolculara rahat sürüfl keyfini kesintisiz olarak sunmaktad r. Güçlendirilmifl yap s sayesinde uzun zaman kullan lmadan bekletilmesine ra men afl r yüklemelere karfl dirençli. Yeni ETRTO standartlar na uyumlu (CP iflareti ve tekli yük endeksi).

4 Chrono Winter Her türlü k fl kofluluna uygun yeni Pirelli ticari araç lasti i. K fl performans Desen tasar m ve çivi tak labilirli i sayesinde, en zorlu k fl koflullar nda bile mükemmel performans. Genifl ve sa lam taban sayesinde, a r yük tafl ma kapasitesiyle, karla kapl yolda ve bütün yol koflullar nda frenlemede mükemmel tutunma sa lar. Karla kapl zeminde mükemmel performans Tam yüklü durumda bile esneklik ve performans Düflük gürültü seviyesi Çivi tak labilirlik Iveco - Mercedes Benz Citynet Winter Plus Düflük hava s cakl klar için ideal Pirelli ticari araç lasti i. Yolda kalmama güvencesi Citynet Winter Plus, her hava flart nda kesintisiz çekifli garanti eden özel silika bazl taban kar fl m yla, çok düflük hava s cakl klar na da dayan kl olarak tasarlanm flt r. Yumuflak veya ezilmifl kar üzerinde etkili çekifl Yüksek güvenilirlik ve güvenlik Iveco - Mercedes Benz

5 Ürün Yelpazesi Teknik Seri JANT ÇAPI CITYNET WINTER TM PLUS CAMPER CAMPER CITYNET WINTER TM PLUS CITYNET WINTER TM PLUS 60 Ölçü Yelpazesi ÖLÇÜ CITYNET TM CAMPER CITYNET WINTER TM PLUS 165/70 R 14C 89/87 R 165 R 14C 97/95 R 175/65 R 14C 90/88 T 175/65 R 14 XL 86 T 90/88 T 'S' 175/70 R 14C 95/93 S 175/70 R 14 XL 88 T 95/93 T 'S' 175 R 14C 99/98 R 185/75 R 14C 102/100 R 102/100 R 'S' 185/80 R T 185 R 14C 102/100 R 102/100 R 'S' 195/70 R T 195/75 R 14C 106/104 R 195 R 14C 106/104 R 106/104 N 185 R 15C 103/102 R 195/65 R 15 XL 95 T* 95 T 195/70 R 15C 104/102 R (97 T) 104/102 R (97 T) 104/102 R 'S' 205/65 R 15C 102/100 T S = Çivi tak labilir; * = Haz rlanma safhas nda.

6 Ölçü Yelpazesi ÖLÇÜ CITYNET TM CAMPER CITYNET WINTER TM PLUS 205/70 R 15C 106/104 R 106/104 R 'S' 215/70 R 15C 109/107 S 109/107 S 'S' 215/70 R 15CP 109 R** 225/70 R 15C 112/110 S 112/110 R 'S' 175/75 R 16C 101/99 R 101/99 R 'S' 185/75 R 16C 104/102 R 104/102 R 195/65 R 16C 104/102 R 104/102 R 'S'* 104/102 R 195/75 R 16C 107/105 R 107/105 R 'S'* 107/105 R 'S' 205/65 R 16C 107/105 T 107/105 T 'S' 205/75 R 16C 110/108 R 110/108 R 'S'* 110/108 R 215/60 R 16C 103/101 R 'S' 215/65 R 16C 109/107 R (106 T) 109/107 R 'S' 215/75 R 16C 113/111 R 113/111 R 113/111 R 'S'* 113/111 R 215/75 R 16CP 113 R** 225/65 R 16C 112/110 R 112/110 R 'S' 112/110 R 225/75 R 16C 118/116 R 118/116 R 'S'* 225/75 R 16CP 116 R* 235/65 R 16C 115/113 R 115/113 R 'S' Not: 'S' =Çivi tak labilir *= haz rlanma safhas nda ** = haz rlanma safhas nda (Citynet taban deseni ile) Teknik Bilgiler YÜK NDEKS / LAST K BAfiINA AZAM YÜK (KG) Yük kg Yük kg Yük kg Yük kg indeksi indeksi indeksi indeksi Pirelli'nin bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin de ifltirme hakk sakl d r.! HIZ SEMBOLLER H z Azami sembolu h z km/s L 120 M 130 N 140 P 150 Q 160 R 170 S 180 T 190 Güvenlik Uyar s : Uygun olmayan kullan mlar tehlikeli durumlara yol açabilir. Lütfen lastik üreticisinin talimatlar na uyunuz. Ayr ca her araç model için lastik uyumu aç s ndan araç üreticinizin tavsiyelerine uyunuz.

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

www.metzelermoto.com www.lapas.com.tr

www.metzelermoto.com www.lapas.com.tr FİYAT LİSTESİ 2009 www.metzelermoto.com www.lapas.com.tr LAPAŞ LAST K PAZARLAMA VE T CARET ANON M Ş RKET Adnan Saygun Cad. Pelin Apt. B Blok No:15/10 Ulus 34340 Istanbul Telefon: (212) 265 06 80, Faks:

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab

Detaylı

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

PNÖMAT K TÜP S STEMLER HASTANELER Ç N AKILLI ÇÖZÜMLER B LG SAYAR KONTROLLÜ PNÖMAT K TÜP S STEM ÇÖZÜMLER Sa l k Hizmetlerinde Karfl lafl lan Zorluklar Hastanelerin temel görevi, kaliteli ve yenilikçi tedaviler

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz Kas m - Aral k 2009 Say : 30 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir B Z 60. YILA TAfiIDINIZ Teflekkür ederiz Ç NDEK LER Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba; Y l n son say s nda yeniden beraberiz.

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S

Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z. Renault Megane Sport Tourer Peugeot 207 Hyundai Accent Era Porsche Boxter S ve Cayman S TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :46 A ustos 2009 46 GM Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik: Türkiye de Biz nifl Ç k fllara Al fl z Brisa Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Gökhan

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı