Haberler. Meslekî Sorunlarımız. Proje İşleri Genel Sektöre mi, Devlet Sektörüne mi Yaptırılmalı? İnşaat İşletmelerinde Organizasyon.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haberler. Meslekî Sorunlarımız. Proje İşleri Genel Sektöre mi, Devlet Sektörüne mi Yaptırılmalı? İnşaat İşletmelerinde Organizasyon."

Transkript

1

2 ARCHITCTUR is aylık rgi f published Turkish Üfa Skak es revue la Archieces M İ M A R L A R D A S I Y A Y I N R G A N I mnhly Üfa by Archiecs 1/3, Skak Bureau 1/3, Chamber ffice ı lmadağ - İ S T A N B U L mensuelle Turcs he dirial l'rdre s Redacin i lmadağ - İ S T A N B U L Yayan: TMMB Mimarlar dası adına Yayın Kmiesi, AKSÜT Len, BAYTP Firuzan, HASL Dğan, UYARĞLU Turhan Sahibi: Mimarlar dası Yayın Kmiesi adına, len AKSÜT Yazı İşleri Müdürü : rl KULAKSIZĞLU Yayın Uzmanları: ÖZR Bülen, ŞN Necai İdare Yeri : Üfa Skak 1/3 lmadağ-isanbul, Tel: Basıldığı Yer: Kâğı Basım İşleri A Ş, Klişeler: Birlik Klişe Kapak, Gülekir» ÇİZGN Basılan yazılar geri rilmez Basilmayanlar geri alınabilir İlânlardan srumluluk kabul edilmez Türkiye'nin her arafındaki üyelerimize parasız gönrilir Sayısı : TL Alı aylık 30 TL, Yıllık 60 TL 1964/2 n önceki sayıların adi 2, TL ksra sayılar yıllık abnelere nrmal fiyaa rilir 4 Y I L SAYI 27 CAK İlân arifesi: Kapak dışı 1000 TL, kapak içi 70 TL, iç sahife 00 TL, yarım iç sahife 300 TL, döre iç sahife 17 TL 1966/1 İ Ç İ N D K İ L R» ~ Jr - a p Ö c 2 p ) a 1 = d2 d d «N fi N S s W _ CLn * X V C S, J Q ü Ş _ S 13 ~ - # / u ~ Û c s r X i w "C = _c J 4 _ s: ««UJ Z c «6 f g - -C D 1 ı s: h- 6 Arman GÜRAN İnşaa İşlemelerin rganizasyn 8 Haydar KAZGAN Yapının ndüsrşmesi Halk Knuları 11 Serge KTFF 1 rhan RDNN Bir Prre : Gülekin Çizgen 18 m 2 X CL d? " fc M" ^ CL ^= c C 4) U C «fc d«s s «: «* 2 Prje İşleri Genel Seköre mi, Devle Sekörüne mi Yapırılmalı? c «y, ^ - u u ^ y» c i S- _a I " ü * aa if Turhan UYARĞLU smanlı Devri Mimarları, Yardımcıları Teşkilâları c u çc u (D T3 Û ~ i : D u 3 UJ _ i» P i 3 Meslekî Srunlarımız S %»- 0 :fi - a f S S = 11 2S u / i - - «e 1 s «n h _ {2 S S s: «R X - z y Haberler JQ -8 -a = D C a a U c U w a i S J i 0 «ç a a a ; = e= Memur Mimarların Durumu 21 Tamer KÂMİLLR Bülen GNCL Kabuk İnşaa Hakkında 22 Hali DMİR S c ) - " U* c U Yapı Gereçleri Fia Lisesi 24 D T Ü Aaürk Anıı Yarışması 27

3 yarışmalar 1 Ödül Make JÜRİ RAPRU : 6 ) sıra (13) sıra Yarışmaya kaılan 27 prje günle Ana fikir abikaının ilginç bulunmasına Vaziye rin yapılan bu fikrin kapalı anı raya ge- raziye irmesi; ğeri ğıdaki şekil vamlı çalışmalar snunda aşa ğerlendirilmişlerdir kapalı lmaması sıra ese-ler biçıkarılmışlardır hakkında yabancılığı, vaziye plânına araziye inibaksızlığı; ( 3 ) sıra şünülen likli güneş kursunu andıran ma nî heykele,esas uumdaki yadırsun'iliğj; ( 8 ) sıra dinamik ölçü, gerek Plâs'ğinki kmpzisyn başarısına ifaki (26) sıra esirine, in Kmpzisynu meydana geiren üç ayrı ayrı başarılı lmasına ana fikrin dağınıklığı vaziye nıklık plâsikler eserki arasındaki dğ - üzerine püskürme ben larak sun'i uarsızlığı; çıkarılmışlardır yeersizliği; (22) ğere yerleşmeki icaben abii lması larak anıın, gereken me- yaraılma, ar dü- çabasındaki kuvli duygulu ek başarısızlığı yönlü açısın esinlenmiş lması düşünü '-ieviyelik mekanik syuluğa emiz ayla çalışma ekerrür en elemanlardan meydana geirilmiş kmpzisynun genel havasındakı başarı dü şünülerek; üçüncü eleme çıkarılmışlardır (23) sıra S A T I N A L I N A N SRLR : Aaürk syu mekânlar benzerliği ekrarlanmasına uyuşmazlığına rağxc:ı arasında ranılı, i; biçimli kir düzen eşkili kmpzisynun başarısı l edn ki isabesizliğe, brnz aş gibi iki ayrı malzemenin başarılı şekil meczedilmemiş lmasına grek genel kaliesi, gerekse plân nisbe luğu biner ücrele lira saın alınmasına karar rildi mekânın üzerin ki Aaürk figürünün yerinin se'ilmesin figürünün biçimlerle vc dış Vaziye yeersizliği, plâsik (11) sıra sıra Prjeki Ü Ç Ü N C Ü LM : ifasi lerek; ne, dü- plâs'ği bölgenin eski sana eserlerinn Bundan evl yapılmış anılara yüzünn ikinci eleme ( 2 ) sıra larak kanın plâsik ifasinki başarısı Kaya ın iki parça larak düşünülmesi vaziye ( 4 ) sıra lığı; rağ nıaür şünülmesin yerleşme karışık- (24) sıra kararsızlığa ldukça başarılı luşu çalışmaya (18) sıra mübalâğası; dan: Yapılan zayıflığa Plâsik aylardaki başarısına a-ıı- Anıaki şünülerek; gı- (16) sıra plâsik Aaürk fikrini emiz çalışmaya (27) sıra yeersizliği; (14) sıra Silueinki isabesizliğe binlara,gerek a men anıın saliği, yalnız malzeme yazı sinki zaafı Fikrin ilginçliğine,masif küle üzerin dü- gerek suzluğuna (17) sıra yeersizliği; sas frmdaki başarısına,frmunun Anıın kabarmalar yer ( 9 ) sıra rek ganıcı böyle memesi; Yapılan ciddî ( 1 ) sıra anıın herhangi fikir sahibi lmaya imkân r- BİRİNCİ LM : rinci eleme küçüklüğüne, küçük Bunlara ilâen,üçüncü eleme çıkarılmış lan Yapılan ciddî çalışmaya, plâfrmların an- elemanlarla fazla parçalan-nasın, (26) sıra prjeki iki plâsiken figür ziminki fikre ayrıca süz esas anıaki ifa yeersizliği ;anıın, anzim edi- şanan, esirli, len plâfrmlara göre ers vaziye yerleşirilişi; yeersizliğine ilginç mkân luğu ya yaraması, bilin saın Ünirsiece alınarak görüldü yine ayrıca 1000 lira muka- ğerlendirilmesi

4 D T u AIATURK AMTI MÜSABAKA () PRJSİ anıın Aaürk'le iliş- kisi ikinci kabarmalı duvarla emin edilmişken, Aaürk'ün haırası lan ilişki ek bünyesi ö 0333 için ifa r1 3 Malzeme edilmişir frm lişkisi : () ki ganik ek frmu müş lup srükür elrişlidir frm dinamikr Bu arasındaki malzemen malzeme, bağınılar düşünül- uygulamaya srükür lumludur inrganik frmlar dünyasına daha yakın frm anlayışı için pansiyel Bu nihaî ikinci güç ifasi yaraılmışır frmun meydana gelmesin- malzeme kullanılması, saf lmayan uum larak faka büünün bundan müeessir genellikle kabul 4 Plâsik 'aziye plânı jürice yrumlanmış, lmayacağı edilmişir karaker : Jürice açık, dinamik b a ş a r ı ı l ı plâsik larak kabul edn () y k l i f i n ge nel rizgri lardan bazı uluslararası mülhem lduğu abika- hissi uyanmışır Fa- ka bu eklif, aynı zamanda yeerli kişisel yrum larak anı fikrini ğerli bulunmuşur eklif rijinal çizgri kuvle ifa emekedir frm hassasiyei kuvli müsabıkın eseri lduğu kanısını () frma - rmişir ki açık, z a r i f gergin karşılık dlu p r a ğ ı n ı n T ha Ana karakerine arihine ağırlık anısallıkan dasöz açı labilir X A n ı ı n yakın çevresi : 1 Mükâfa : Cephe () a n ı ı n y a p ı l a r, a l l kru ilgisi bazı mimarî landscapa elemanları açık larak belirilmişir mensuplarının kısmınca burada edn hal çaresi lumlu knuya önemi belirecek Jüri eklif rn şekildir MÜKAFATLAR : () sıra eklifler aşağıda belirn hususlar yönünn (1 2 Mükâfalar) 1 Anı çevresi : Her iki, Jürice an daha yerleşirilmesi f i k r i v a r d ı r iğin b e l i r l i lere hiap isabeli yüksek şekil A T A T 0 R K A N I T I Y A R I Ş M A S I bulunan, nivya Keza her iki plâs- yönn çk, büün er 0 D T U ğerlendirilmişir : ele alınışı yönjürice bulunmuşur Anıların skülpüral mimarî neba örüsü arasında ğer larak mevcu çevre knras eşkil ecek şekil ele a l ı n ı ş ı da müsbe bulunmuşur Bu ö z e l l i k l e r her iki lumludur 2 Anısal karaker «Aaürk A n ı ı n lma nieliği : () eklifler plâski er, ölçü, büünlük eliğin bulunmuşur karak- anı ni- 2 Mükâfa Vaziye plânı

5 MÜKÂFAT KAZANANLAR : 1 Mükâfa : Heykelraş Şadi Çalık Mimar rcümen Tarcan 2 M ü k â f a : Heykelraş Tamer Başğlu Mimar rsen Gürsel 3 M ü k â f a : Mimar Güngör MANSİYN ALAN Gönendik SANATÇILAR i Heykelraş Kuzgun Acar, Heykelraş Gürdal yar, Mimar Halûk Ressam Ferruh Alaan, Mimar Başağa, Mimar Cengiz Hüseyin Duren, Baban, Heykelraş öğrenci Ser Büyükbağcı, Mimar öğrenci Nafi Çil, Mimar r a l Vural, Cengiz Bekaş, Heykelraş öğrenci Tanju Aksy, Mehme Aksy, Mimar öğrenci Öner Tkcan 2 Mükâfa Make ik bazı lunmuş, ise bu ilgr, şema- jüri mensuplarınca yeersiz özellikle çimenlerin arasına malzeme yapılan kayalar enki lmuşur anı Buna mukabil diğer jüri yerini çevresine nazaran larak suni 1 Çevre anziminin Kampus Mimarları işliği yapılarak yenin eüd edilmesi ge- üyeleri lişirilmesi, lumlu asavvur eiği TAVSİYLRİ: knusu bul- muşlar sanakârın yakın çevreyi bilhassa işlenmemiş JÜRİNİN bu- kanısını 2 Ben iskele brnz kaplama yerine aş kullanılması, 3 Müellif arafından ikinci rece eklif savunmuşlardır larak ri sürülen vamlı küçük alev üzen T İ C D, Jüri, numarçlı eklifin frm, () eklife nazaran çevresine daha, Anadlu külürel geleneği için daha klay yer alabcek, plâsik hassasiye Aaürk'ü ifa yeerli sanakâ- rın eseri lduğu hususları üzerin müsbe karar sahibi larak eklifin ise ikinci rin yenin düşünülmesi görülmüşür eklifin inci, () lmasını ekseriyele Jüri Başkanı Sabahain Asım Mulu kabul emşir Dğan Zühü yübğlu Kuban Müridğlu Apullah rhan Ö z g ü n e r ( * ) Kuran Aluğ Çinici (*) 3 M ü k â f a : (21) sıra eser'in eklif eiği 9 merelik cam alüminyum srükürün Behruz Çinici (*) 3 Mükâja : ala : Make rüzgârlı alanda ancak çelik knsrüksiyn eklenmesi mümkün lacağı, bu çelik knsrüksiynun ise anıın ana eması lan ransperanlığı radan kaldıracağından isenn snuç edmiyeceği kanısına varılmışır (*) el Buna kar- şılık gündüz ransparan,gece ise p ı r ı l p ı r ı l ışık hüzmesinin ri anı anlayışı lduğuna, (*) rhan Özgüner - Behruz Çinici ben binalarla da belirli knras yapması, aynı zamanda bu yeni anı anlayışının Aaürk'ün Vaziye daima çizilmiş lmaması, anıın malzeme seçimin- rici lan hüviyei kabul edrek 21 sıra le üçüncü mükâfaa lâyık am bağdaşığı eser, ekseriye- yeerli şekil eüd ki karışık görülmüşür uumu, genellikle epesine eklif ışıklandırmanın (*) Vaziye yılabcek kendi kalielerine için muvaffak sa- anı va- ziye plânı arasındaki bağlanı zayıf bulunmuşur üse : Vaziye plânı muvaffak edn isabesizliği N lu prjenin inciliğine edilip büan lan gazlı yönlerinn muhalefele RAPRTÖR : rhan Alsaç 12

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü DEĞİŞEN ZAMAN VE MEKAN İÇİNDE VAR OLAN ÖZGÜNLÜKLERİN YENİDEN FARKETTİRİLMESİNDE PROJE YARIŞMA KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI DENEYİMİ THE IMPORTANCE

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Değerler (KDV Hariç) YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapr Türü Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 31 Ocak 2013 tarih ve 8175-II kayıt n lu ana sözleşme

Detaylı

Toplantı : 7. 1968 YILI Karayolları G. Md. Bütçe

Toplantı : 7. 1968 YILI Karayolları G. Md. Bütçe Tplantı : 7 CUMHURİYET SENATSU S. Sayısı: 968 YILI Karaylları G. Md. Bütçe Karaylları Genel Müdürlüğü 968 yılı Bütçe kanunu tasarısı Karma Kmisynu rapru (/48) T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi. YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt n lu Raprlama Süresi 3 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK KATILIM ŞARTNAMESİ 1. Düzenleyen Kurum: TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi 2. Amaç: 1950 li yıllardan itibaren yaşanan hızlı ve plansız kentleşme; kentsel dku, tarihi miras, dğal

Detaylı

HAZIRLAYANLAR YAYIN SAHİBİ. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR. Prof. Dr.

HAZIRLAYANLAR YAYIN SAHİBİ. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR. Prof. Dr. HAZIRLAYANLAR YAYIN SAHİBİ Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prf. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR Prf. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI Yrd. Dç. Dr. Selma ÇELİKYAY Yrd. Dç. Dr. Latif

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Eknmi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 4. Dğal Taş

Detaylı

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yönteme Göre Takdir Olunan Toplam Değer (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yönteme Göre Takdir Olunan Toplam Değer (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Talep Tarihi 06 Eylül 2012 Değerleme Süresi 3 gün Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet Rapr Türü Pazar değeri tespiti

Detaylı

Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri

Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri T.C. ULUDAG ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi Ci lt: 19, Sayı: 1, 201 O s. 275-299 Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri ismail SAGLAM Dr., U.Ü. ilahiyat

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ Editörler Uzm. Dr Oğuz SARIYILDIZ Dr. Serdar MERCAN Yazarlar

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

"Tüccar, milletin emeği ve üretimini. eline ve. ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır " kıymetlendirmek için, zekasına emniyet edilen

Tüccar, milletin emeği ve üretimini. eline ve. ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır  kıymetlendirmek için, zekasına emniyet edilen 1982 YILLIÖI "Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için, eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır " 100. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan İstanbul

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI. İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 2-YANMANIN ÇEŞİTLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI. İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 2-YANMANIN ÇEŞİTLERİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 A. Yanma B. Yanmanın şarları: B.a)Yanıcı Madde B.b)Oksijen B.c)Isı C. Yanmanın

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) ÇEVRE PROJE DESTEKLERİ KILAVUZU 2014 İÇİNDEKİLER 1. BAŞLARKEN... 2 2. TANIMLAR... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 4. BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE... 6 5. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Sahibi. (TL) Emsal Karşılaştırma 285.000 1.735 Gelir İndirgeme 325.000 --- Nihai Sonuç 285.000 1.735 Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raprlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raprun Knusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapr Tarihi 30 Aralık 2014 Değerleme Knusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti Sahibi

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı II Yayın No : 2392 Hukuk

Detaylı