Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler;"

Transkript

1 JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Yüksek Öğrenimlerini Tamamlamış Değerli Gençler; Ülkemizin %92 sinin güvenlik ve asayişinin sağlanmasından sorumlu olan Jandarma Genel Komutanlığının personeli olmak ve bizimle çalışmak ister misiniz? Sizleri, Jandarma Astsubayı yetiştirmek üzere; Jandarma Astsubay Temel Kursuna davet ediyoruz. Jandarma Astsubay Temel Kursu * Jandarma Astsubay adaylarını; 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun Jandarmaya verdiği görevleri yapabilecek ve yetkileri kullanabilecek düzeyde yetiştiren bir yıl süreli askeri bir okul kapsamında kurstur. * Jandarma Astsubay Temel Kursuna kabul edilenler, intibak eğitimine müteakiben Muvazzaf Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine ve daha sonra Astsubay Çavuş nasbedilerek Jandarma Astsubay Temel Kursuna alınırlar. * İntibak eğitimini tamamlayan Jandarma Astsubay adaylarına, eğitim-öğretim süresi içerisinde, meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılır. * Eğitim aşamalarında eğitim ve öğretim programlarında yer alan derslerin senaryolara dayalı uygulamaları yapılır ve adayların eğitimleri pekiştirilir. Jandarma Astsubay Temel Kursu Nerededir? Jandarma Astsubay Temel Kursu, Ankara da; Jandarma Subay Okulu, Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Uzman Jandarma Okulu nun da bulunduğu, Jandarma Eğitim Komutanlığı Kampüsü içerisinde Beytepe de konuşludur. Çevresinde Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Center ve T.E.D Koleji bulunmaktadır. Jandarma Astsubay Temel Kursunda Sağlanan İmkanlar ; * Jandarma Astsubay Temel Kursu parasız yatılı bir okuldur. * Jandarma Astsubay Temel Kursunda öğrenim görenler, okula kabul edildikleri tarihten itibaren üniforma ile eğitim ve öğretim görürler. Öğrenimleri süresince kullanacakları eğitim malzemelerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. * Astsubay çavuş nasbedilinceye kadar geçen sürede öğrenci harçlığı, daha sonra Astsubay Çavuş aylığı alırlar. 1

2 JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNU TANIYALIM Jandarma Astsubaylar Aşağıdaki Haklara Sahiptir. * Aylıklarına ilave olarak; Silahlı Kuvvetler Tazminatı, aile ve çocuk, doğum ve ölüm yardımı, tayın bedeli, emniyet ve asayiş hizmeti tazminatlarından yararlanmaktadır. * Ordu Yardımlaşma Kurumunun daimi üyesi olup, OYAK imkanlarından yararlanabilmektedir. * Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan; askeri hastanelerden, ordu evlerinden, askerî sosyal tesislerden ve lojmanlardan yararlanabilmektedir. Astsubayların zorunlu hizmet süresi 15 yıl olup, isteyen bu süre sonunda ayrılma hakkına sahiptir. Gerekli niteliklere sahip Astsubaylar, yapılacak sınavda başarılı olmaları ve Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kontenjan içerisinde yer almaları halinde, verilecek eğitim ve öğretime müteakip Subay olabilmektedir. GİRİŞ KOŞULLARI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSUNA KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR? 1. Genel Koşullar: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olması, b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmaması, c. Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olması, ç. Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç alması, d. Herhangi bir bayanla nikâhsız yaşamaması, e. Daha önce çalıştığı kurum veya kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması, f. Adli sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmaması veya bu suçlardan soruşturma altında olmaması veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almaması, g. Hakkında Yedek Subay Olamaz kararı bulunmaması, 2

3 GİRİŞ KOŞULLARI ğ. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyet ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması, h. Düzenlenecek yüklenme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermesi, ı. Askerlik hizmetini yapmış olması, yapmamış ise tecilli olması, Geçici / Kesin Kayıt-Kabul işlemleri sırasında (01-20 Mayıs 2010 tarihleri arasında) silah altında olmaması veya askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınacak olmaması, i. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer alması, j. Başvuru, sınavlar ve kesin kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir. 2. Sağlık Durumu ile İlgili Koşullar : a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay olma koşullarına ilişkin bölümde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği tam teşekküllü asker hastanelerinden Jandarma Sınıfında Muvazzaf Astsubay Olur kaydını içeren sağlık kurulu raporu almak, b. Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hükümler esas olmak üzere; (1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak, (2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, ameliyat, yanık izi, leke ve kellik bulunmamak, (3) Ağır zührevi hastalık geçirmemiş olmak, (4) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkların bulunmamak, (5) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmemiş olmak, (6) Düz tabanlık vb. fizyolojik kusurları bulunmamak, (7) İşitme ve Görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak 3

4 GİRİŞ KOŞULLARI (8) Ağız, çene ve diş yapısı yönünden kusur bulunmamak, (9) Türkçe yi kusursuz konuşmak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak, (10) Resmi kurumlardan alınmış sağlık kurulu raporları olsa bile sürekli ilaç kullanmayı gerektiren herhangi bir rahatsızlığı bulunmamak, 3. Yaş, Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığı ile İlgili Koşullar : a. Dört yıl veya daha uzun süreli yüksek öğrenim programından mezun/mezun olabilecek durumda olan adaylar için 27 yaşından (1982 veya daha sonraki yıllarda doğmuş), İki yıllık yüksek okuldan mezun mezun/mezun olabilecek durumda olan adaylar için 25 yaşından (1984 veya daha sonraki yıllarda doğmuş) büyük olmaması, Adayların yaşının hesaplanması; gün ve aya bakılmaksızın 2009 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Dikkat! Yaş düzeltmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki doğum yılı esas alınacaktır. b. TABLO-1 de belirtilen Yaş-Boy-Kilo sınırları içerisinde yer alması gerekmektedir.(ağırlık şortlu çıplak vücut ağırlığıdır, boy çıplak ayakla ölçülür.) 4. Öğrenim Durumu ile İlgili Koşullar : a. Tablo-2 de belirtilen Üniversite ve Tablo-3 te belirtilen fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından en az önlisans eğitim düzeyinde mezun olması veya 01 Mayıs 2010 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olması, b. En az iki yıl süreli yüksek öğretim programlarından mezun/mezun olabilecek durumda olmakla birlikte, lise öğrenimini Tablo-4 de kaynak olarak belirtilen lise ve dengi okullarda yapmış olması, c. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden, diplomalarının denkliği Yüksek Öğrenim Kurulunca onaylanmış olması, ç. Her ne sebeple olursa olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, askeri okullar ile sivil okullardan çıkarılmamış olması gerekmektedir. DİKKAT! Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılmazlar. 4

5 BAŞVURU İŞLEMLERİ Jandarma Astsubay Temel Kursu giriş sınavına başvurular Şubat 2009 tarihleri arasında yapılacaktır yılında yapılan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavına başvurmuş olan adaylar başvurularını, internet aracılığıyla kendileri yapacaklardır yılında yapılan Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş sınavına başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuru Merkezleri internet adresinden öğrenilebilir. Sınava katılmak isteyen adaylar, kılavuz ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ve internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar 45,00 TL olan sınav ücretini sınava başvurma süresi içinde ilgili banka şubelerine yatıracaklardır. Adayların sınav ücretini yatırmaları için ilgili banka şubesine gidip T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadı ile gireceği sınavın adını vermeleri gereklidir. Başvuru Merkezinden başvuru yapacak adaylardan Sınav ücretini yatıran adaylar, özel kimlik belgesi ve doldurulmuş aday bilgi formu ile birlikte ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine giderek, başvurularını internet aracılığıyla, başvuru merkezi görevlisine 27 Şubat 2009 tarihi mesai bitimine kadar yaptıracaklardır. Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur.adayların fotoğrafları Başvuru Merkezi görevlisi tarafından çekilerek internetle ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Aday Bilgi Formu adayda kalacaktır. Başvuru yaptıktan sonra Başvuru Merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formu dikkatle incelenmelidir.bilgilerinde eksiklik ve yanlışlık varsa hemen Başvuru Merkezi Görevlisi uyarılarak eksik bilgi tamamlattırılmalı, yanlış bilgi düzelttirilmelidir.bilgiler doğru ise form imzalanıp görevliye onaylaması için geri verilmelidir.onaylanmış, fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Başvuruda 3,00 YTL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir yılında Jandarma Astsubay Temel kursu giriş sınavına başvuruda bulunduğu için internet aracılığıyla başvurusunu yapan adaylar da, internetten alacakları başvuru kayıt bilgileri formu çıktısını muhafaza edeceklerdir. Başvuruların kabulü, yazılı sınavın uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacaktır.bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM ye ve Jandarma Okullar Komutanlığına postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez. 5

6 BAŞVURU İŞLEMLERİ Lisans veya ön lisans mezunu olup, gerekli şartları taşıdığı için Uzman Jandarma Okulu giriş sınavına da başvurmak isteyen adayların, başvuruda sorun yaşamaması için özellikle sınavın açık adını belirterek, ilgili bankalara 35,00 TL olan Uzman Jandarma Okulu sınav ücretini ayrıca yatırarak, belirtilen tarihler arasında ayrı müracaat etmeleri gerekmektedir. YAZILI SINAV Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınavının 1 inci aşamasını oluşturan yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 02 Mayıs 2009 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav saat da başlayacak ve 2 saat (120 dakika) sürecektir. Yazılı Sınav; Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon il merkezlerinde yapılacaktır. Sınavda adaylara önlisans düzeyinde çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacaktır. Test; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi, konularındaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücünü ölçen sorular ile Türkçeyi kullanma, zihnî kapasite, düşünme ve muhakeme gücü, karar verme yeteneği ile matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır. Yazılı sınava girilecek bina ve salonu gösteren 2009 Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri sınavdan önce adayların adreslerine ÖSYM tarafından gönderilecektir. Yazılı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler, bu belgelerini 30 Nisan 2009 Perşembe gününden itibaren ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden 3,00 TL ödeyerek çıkartabilirler Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayanlar gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. Yazılı Sınavın değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar hesaplanacaktır. Yazılı Sınav Sonuçları 2009 Haziran ayının ilk haftasında ÖSYM tarafından Sınav Sonuç Belgesi ile adayların adresine postalanacaktır. Sınav sonuçları ile internet adreslerinde de yayınlanacaktır. Yazılı Sınav Sonuç Belgeleri kendilerine ulaşmayan adaylar; kılavuzun ekindeki dilekçe örneğiyle Bilkent / Ankara da bulunan ÖSYM ye başvurarak, yenisini ücreti karşılığında çıkartacaklardır. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz ederek tekrar incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde dilekçe ile ÖSYM (Bilkent/ANKARA) başvurabilirler. 6

7 2 NCİ AŞAMA SINAVLARI Yazılı sınavda başarılı olan adayların 2 nci aşama sınavları, Yazılı Sınav Sonuç Belgesinde belirtilen gün ve saatte Jandarma Okullar Komutanlığında (Beytepe / Ankara) yapılacaktır. 2 nci Aşama sınavlara çağrılan adaylar; Jandarma Okullar Komutanlığınca Haziran 2009 tarihleri arasında yapılacak olan Belge İnceleme, Ön Sağlık Muayenesi, Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testlerine (FKDT) ve Mülakat Sınavına tabi tutulacak, başarılı olan adaylar sağlık kurulu raporu için sağlık muayenesi aşamalarından geçeceklerdir. Sınavlara gelmeden önce ikinci aşama sınavlarında aranan kıstaslara göre sağlık kontrolleri ile boy kilo ölçümünüzü yaptırmanız ve FKDT ye önceden çalışarak hazırlıklı gelmeniz sizin ve aileniniz maddi ve manevi kayba uğramasını önleyecektir. Ön Sağlık Muayene, FKDT ve Mülakat sınavına çağrılan tüm adaylar; Yazılı Sınav Sonuç Belgesinde belirtilen tarihte ve sınava gireceği saatten 1 saat önce Jandarma Eğitim / Okullar Komutanlığı Beytepe / Ankara adresinde 1 Nu.lı Nizamiyede (İncek Bulvarı Üzerinde) hazır bulunacaklardır. 2 nci Aşama sınavları aşağıda belirtilen alt aşamalardan oluşmaktadır. Belge İnceleme (Birinci Gün) ; Sınavın 2 nci aşamasına çağrılan adaylardan istenecek belgeler incelenerek, Başvurma ve Giriş Koşullarını taşımayan adaylar, sınavın diğer aşamalarına kesinlikle alınmayacaktır. Getirilecek belgeler ile belge içerikleri, internette bulunan başvuru kılavuzunda açıklanmış olup, değişiklik olduğunda internet adresinde yayınlanacaktır. Ön Sağlık Muayenesi (Birinci Gün); Adayların fiziksel görünümü, yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, renk körlüğü, düz tabanlık ve ağız çene yapısı yönünden sağlıkla ilgili gerekli ön koşulları taşıyıp taşımadığı kontrol edilecek, yetersiz bulunan adaylar elenecektir. Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi (Birinci Gün ); Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanacaktır. Testlerin hangi branşlarda yapılacağı ve standartları ile ilgili bilgiler Başvuru ve Seçme Sınavları Kılavuzunda açıklanmış olup, değişiklik olduğunda ayrıca internette yayınlanacaktır. Ön Sağlık Muayene ve Fizikî Kabiliyet Değerlendirme Testlerinin herhangi bir aşamasında başarılı olamayan adaylar elenecek ve diğer sınavlara alınmayacaktır. Mülakat (İkinci Gün ); Mülakat Komisyonunca adayla yapılacak görüşmede, adayın duygu ve düşünmelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. özellikler değerlendirilecektir. Jandarma Astsubay Temel Kursunu asıl ve yedek olarak kazanan adayların isim listeleri ile birlikte, bu aşamadan sonra yapılacak işlemler internet adresinde muhtemelen 03 Temmuz 2009 tarihine kadar ilan edilecektir. 7

8 2 NCİ AŞAMA SINAVLARI Sağlık Muayenesi; Mülâkat sonucunda Jandarma Astsubay Temel Kursunu asıl ve yedek olarak kazanan adaylar muhtemelen 06 Temmuz 2009 tarihinden itibaren, Jandarma Okullar Komutanlığına bizzat başvurarak Temmuz 2009 tarihleri arasında asker hastanelerine sağlık muayenesine sevk edilirler. Sağlık muayenesi sonucunda Muvazzaf Astsubay Olur kararlı sağlık kurulu raporu alınması zorunludur. DİĞER BİLGİLER Giriş Koşulları ve 2 nci aşama sınavları ile ilgili Jandarma Okullar Komutanlığının, Başvuru ve 1 inci aşama sınavları (yazılı sınav) ile ilgili ÖSYM Başkanlığının, aşağıdaki adres ve telefon numaralarından ihtiyaç duyulabilecek bilgiler çalışma saatleri içerisinde alınabilir. ÖSYM BAŞKANLIĞI Adres : ÖSYM Başkanlığı Bilkent ANKARA Telefon : (Çok Hatlı Santral) İnternet Adresi : JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI Adres : Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Beytepe/Ankara Telefon : (0312) İnternet Adresi : SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, ( Şube ve İnternet Bankacılığı ) T. Garanti Bankası, ( Sadece İnternet Bankacılığı ) YAZILI SINAV GİRİŞ BELGLESİ İLE YAZILI SINAV SONUÇ BELGESİ ÇIKARTILMASI VEYA SINAV SONUCUNUN İNCELENMESİ İÇİN GEREKLİ ÜCRETİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP NUMARASI T.C Ziraat Bankası Ankara - Güvenevler Şubesi Hesap No :

9 YAŞ BOY KİLO ÇİZELGESİ DOĞUM YILI YAŞ BOY EN AZ (CM) AĞIRLIK EN AZ (KG) AĞIRLIK EN FAZLA (KG) AÇIKLAMALAR ve 1992 doğumlu 168 cm. den uzun olan adaylar da aşağıdaki tabloya tabidir AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR BOY KİLO ÇİZELGESİ BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.) BOY (CM.) AĞIRLIK EN AZ (KG.) AĞIRLIK EN FAZLA (KG.) DİKKAT! Boy, çıplak ayakla, ağırlık ise yalnızca şort ile ölçülür. 9

10 KAYNAK ÜNİVERSİTELER Kodu ÜNİVERSİTE ADI Kodu ÜNİVERSİTE ADI 101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 213 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 167 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 128 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 102 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 220 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 103 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 127 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 171 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 231 İZMİR ÜNİVERSİTESİ 155 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) 219 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 104 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) 129 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 163 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 214 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 169 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 130 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) 105 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) 131 K.MANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 106 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 175 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 187 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 132 KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. (TRABZON) 178 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 170 KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNV. (KARAMAN) 107 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 156 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 201 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 229 KAVRAM EĞİTİM VAKFI(İSTANBUL) 202 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 133 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 108 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 181 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 188 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 176 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 203 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 134 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 186 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 215 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 189 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 216 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 204 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 185 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 179 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 135 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 205 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 158 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. (BURDUR) 183 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 136 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 180 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 137 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNV. (İSTANBUL) 109 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 138 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 166 BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) 139 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 110 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) 184 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 111 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 161 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) 206 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN-TARSUS) 174 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 112 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 140 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 207 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 223 OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 177 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 141 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) 113 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) 168 ORDU ÜNİVERSİTESİ 114 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) 142 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 208 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 182 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 115 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 232 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 116 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 144 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) 157 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 160 RİZE ÜNİVERSİTESİ 117 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 217 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 118 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) 145 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 162 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 146 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) 143 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 173 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 209 FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 172 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 119 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) 147 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 120 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 226 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNV. (ANKARA) 121 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 193 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 122 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 148 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) 123 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 194 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 154 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 221 UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 164 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 149 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 190 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 159 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 124 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 195 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 210 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 222 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 191 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 218 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 125 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) 150 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 165 HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) 151 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) 192 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 152 ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 211 IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 301 DOĞU AKDENİZ ÜNV. (KKTC. GAZİMAĞUSA) 227 İLKE EĞİTİM VAKFI (İSTANBUL) 302 GİRNE AMERİKEN ÜNV. (KKTC. GİRNE) 126 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) 303 LEFKE AVRUPA ÜNV. (KKTC. LEFKE) 225 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 304 ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNV. (KKTC. LEFKOŞA) 230 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 305 YAKINDOĞU ÜNV. (KKTC. LEFKOŞA) YURTDIŞINDA OLUP GEÇERLİLİĞİ VE DENKLİĞİ TC. YÜKSEK 212 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 990 ÖĞRETİM KURULUNCA KABUL EDİLMİŞ ÜNİVERSİTELER 10

11 FAKÜLTE, YÜKSEK OKUL VE MESLEK YÜKSEK OKULU TÜRLERİ KODU FAKÜLTE / Y.O. / MYO ADI KODU FAKÜLTE / Y.O. / MYO ADI 01 Açık Öğretim Fakültesi 40 Maden Fakülteleri 02 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulları 41 Makine Fakülteleri 03 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları 42 Mesleki Eğitim Fakülteleri 04 Bilgisayar Bilimleri Fakülteleri 43 Mimarlık Fakülteleri 05 Deniz Bilimleri Fakülteleri 44 Mimarlık ve Tasarım Fakülteleri 06 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksek Okulları 45 Mühendislik Fakülteleri 07 Denizcilik Fakülteleri 46 Mühendislik ve Tasarım Fakülteleri 08 Devlet Konservatuarları 47 Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri 09 Devlet Türk Musikisi Konservatuarları 48 Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri 10 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 49 Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri 11 Diş Hekimliği Fakülteleri 50 Orman Fakülteleri 12 Eczacılık Fakülteleri 51 Sağlık Bilimleri Fakülteleri 13 Edebiyat Fakülteleri 52 Sağlık Teknolojisi Yüksek Okulları 14 Eğitim Bilimleri Fakülteleri 53 Sağlık Yüksek Okulları 15 Eğitim Fakülteleri 54 Sanat ve Tasarım Fakülteleri 16 Elektrik-Elektronik Fakülteleri 55 Sivil Havacılık Yüksek Okulları 17 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakülteleri 56 Siyasal Bilgiler Fakülteleri 18 Endüstriyel Sanatlar Yüksek Okulları 57 Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO 19 Engelliler Entegre Yüksek Okulu 58 Su Ürünleri Fakülteleri 20 Fen Edebiyat Fakülteleri 59 Teknik Eğitim Fakülteleri 21 Fen Fakülteleri 60 Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakülteleri 22 Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakülteleri 61 Tıp Fakülteleri 23 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulları 62 Ticaret ve Turizm Eğitim Fakülteleri 24 Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakülteleri 63 Ticari Bilimler Fakülteleri 25 Güzel Sanatlar Fakülteleri 64 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulları 26 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri 65 Turizm ve Otel İşletmeciliği YO 27 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri 66 Turizm ve Otelcilik YO 28 Hemşirelik Yüksek Okulları (ERKEK) 67 Tütün Eksperliği Yüksek Okulları 29 Hukuk Fakülteleri 68 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakülteleri 30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri 69 Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulları 31 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri 70 Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları 32 İktisat Fakülteleri 71 Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulları 33 İletişim Bilimleri Fakülteleri 72 Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulları 34 İletişim Fakülteleri 73 Veteriner Fakülteleri 35 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakülteleri 74 Yabancı Diller Yüksek Okulları 36 İnşaat Fakülteleri 75 Ziraat Fakülteleri 37 İşletme Fakülteleri Kimya Metalurji Fakülteleri 39 Konservatuar 77 Meslek Yüksek Okulları/ İki Yıllık Önlisans Programı Uygulayan Okullar Yurtdışında olup geçerliliği ve denkliği TC.Yüksek Öğretim Kurulunca Kabul Edilmiş Lisans ve Önlisans Programları 11

12 LİSE VE DENGİ OKUL TÜRLERİ Dikkat! Tabloda belirtilen okul türleri dışında, başka okullardan mezun olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ KODU ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ LİSELER ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) Endüstri Meslek Lisesi Özel Lise Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Resmi Liseler) Gemi Yapı Meslek Lisesi Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise Kimya Meslek Lisesi Fen Lisesi Matbaa Meslek Lisesi Özel Fen Lisesi Motor Meslek Lisesi Lise, Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Prog.Uyg.Liseler) Yapı Meslek Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Tekstil Meslek Lisesi Spor Lisesi Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi ÇOK PROGRAMLI LİSELER Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi Lise Programı Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Programı Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi Kız Meslek Lisesi Programı KIZ MESLEK LİSELERİ Ticaret Meslek Lisesi Programı Meslek Lisesi (Kız Teknik) Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Meslek Lisesi Programı Tekstil Meslek Lisesi Teknik Lise Programı (Kız Teknik) Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Teknik Lise Programı (Erkek Teknik) Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik) SAĞLIK MESLEK LİSELERİ Sağlık Meslek Lisesi Programı Sağlık Meslek Lisesi GÜZEL SANATLAR LİSESİ Özel Sağlık Meslek Lisesi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Çevre Sağlığı Meslek Lisesi Güzel Sanatlar Lisesi Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi ÖĞRETMEN LİSELERİ Veteriner Sağ.Tek.Mes.L. / Vet.Sağ.Mes.L Öğretmen Lisesi Laborant Meslek Lisesi Anadolu Öğretmen Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi TİCARET MESLEK LİSELERİ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ Ticaret Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özel Ticaret Meslek Lisesi Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi TEKNİK LİSELER DİĞER MESLEK LİSELERİ Teknik Lise (Erkek Teknik) Adalet Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Denizcilik Meslek Lisesi Anadolu Gazetecilik Lisesi Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi İnşaat Teknik Lisesi Maliye Meslek Lisesi Kimya Teknik Lisesi Spor Meslek Lisesi Meteoroloji Teknik Lisesi Tapu Kadastro Meslek Lisesi Motor Teknik Lisesi Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi Teknik Lise (Kız Teknik) Mahalli İdareler Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi Ziraat Teknik Lisesi Meteoroloji Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) Anadolu İletişim Meslek Lisesi Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi Anadolu Tarım Meslek Lisesi 12

13 ADAY BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Bilgi Formu aşağıdaki açıklamalara göre doldurulacaktır. 1.T.C. KİMLİK NUMARASI 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOĞUM TARİHİ 7. CİNSİYETİ 8. DOĞUM YERİ 9. NÜF.KAYITLI OLDUĞU İL / İLÇE 10.UYRUĞU Bu bilgiler Nüfus Cüzdanında Bulunan Bilgilere Göre Doldurulacaktır. 11. ÖĞRENİM DURUMU : Bu alanda öğrenim durumuna uygun seçenek, koduyla birlikte yazılacaktır. Öğrenim durumları birden fazla seçeneğe uyan adaylar, son durumlarını gösteren seçeneği yazacaklardır. Önlisans ve lisans son sınıf öğrencisi olup 01 Mayıs 2010 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar da bu seçeneklerden öğrenim durumlarına uyan seçeneği işaretleyeceklerdir. (01 Mayıs 2010 tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıtları yapılmayacaktır. ) 1. Önlisans son sınıf öğrencisiyim 3. Lisans son sınıf öğrencisiyim 2. Önlisans mezunuyum 4. Lisans mezunuyum 12. LİSE/ DENGİ OKUL TÜRÜ : Yüksek öğrenim öncesinde mezun olunan lise/dengi okulun türü ve Tablo-4 teki kodu bu alana yazılacaktır. Bu alana yazılan bilgilerin kontrolü için, tüm adayların mezun oldukları lise/dengi okul mezuniyet belgelerinin bir örneğini, başvuru sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur. 13. MEZUN OLDUĞU/ OLACAĞI ÜNİVERSİTE : Mezun olduğu/olacağı yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversitenin adı ve Tablo-2 deki tür kodu bu alana yazılacaktır. 14. MEZUN OLDUĞU / OLACAĞI FAKÜLTE / Y.O. / MYO ADI : Mezun olduğu / olacağı yüksek öğretim programının bağlı bulunduğu fakülte / yüksek okul / MYO nun adı ve Tablo-3 teki adı ile kodu bu alana yazılacaktır. 15. SINAV MERKEZİ TERCİHİ: (010) Adana (061) Ankara Altındağ Mamak (062) Ankara Çankaya (063) Ankara Kuzey (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan) (250) Erzurum (341) İstanbul Kadıköy (342) İstanbul Üsküdar (343) İstanbul Beyoğlu (344) İstanbul Beyazıt (345) İstanbul Avcılar (351) İzmir Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir) (352) İzmir Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli) (610) Trabzon 16. YAZIŞMA ADRESİ Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile Yazılı Sınav Sonuç Belgesi ÖSYM tarafından bu adrese postalanacağından adresin doğru ve eksiksiz olması önem taşımaktadır. 17. TELEFON NUMARASI Adaya ulaşılabilecek sabit telefon, koduyla birlikte yazılacaktır. 18. E- POSTA ADRESİ E - posta adresi varsa bu alana yazılacaktır. 13

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) GİRİŞ SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU 2009 (LİSE/DENGİ OKUL VE İKİ YILLIK ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURAMAZ) BAŞVURULAR

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ KOŞULLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 21 OCAK- 03 ŞUBAT 2015 YAZIŞMA ADRESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Detaylı

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler:

Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNU TANIYALIM Lise/Dengi Okullardan 2012 Yılında Mezun Olmuş veya 2013 Yılında Mezun Olacak Değerli Gençler: Ülkemizin yaklaşık %90 ının güvenlik ve asayişinin sağlanmasından

Detaylı

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF SUBAY (ÖĞRETİM ELEMANI) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE TABLO-4 TE

Detaylı

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY (BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI VE TABLO- 3-4 TE YER ALMAYAN LİSANS/ÖNLİSANS

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2013 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU-2015 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR

: Özel bir yazılı sınav yapılmayacak olup, 15 haziran 2008 tarihinde yapılacak olan 2008 YILI ÖSS PUANLARI DİKKATE ALINACAKTIR JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU 2008 YILI JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU GİRİŞ KOŞULLARI BAŞVURU TARİHLERİ : 28 NİSAN 2008 06 HAZİRAN 2008 TARİHLERİ ARASI BAŞVURU İNTERNET ADRESİ : www.tsk.mil.tr

Detaylı

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2012 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2012 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerinizi ÖSYM nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) 2015 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI KILAVUZU (JANA) Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI BEYTEPE/ANKARA JANDARMA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2007 (PARA İLE SATILMAZ) DİKKAT! BAŞVURMA BELGESİ İLE

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2015 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ASKERÎ LİSELER İLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖĞRENİM GÖRECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav

Detaylı

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012

JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU İKİNCİ AŞAMA SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 DİKKAT: İkinci aşama seçme sınavlarına (Ön Sağlık Muayene, Fizikî Kabiliyet

Detaylı

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008

SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2008 DİKKAT! FİZİKÎ KONTROL, BEDENÎ YETENEK VE MÜLÂKAT SINAVLARINA ÇAĞRILAN TÜM ADAYLAR BU KILAVUZU OKUMAK VE KILAVUZDAKİ

Detaylı

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS)

2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) 2010 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) LİSANS KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu kılavuz "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) KILAVUZU A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK - Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları Adaylara yardımcı olmak üzere 2013-2014 ders yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınması düşünülen PROGRAMIN yükseköğretim KODU VE ADI programları

Detaylı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU KILAVUZU 2 0 1 5 BAŞVURU TARİHLERİ: 25 MART 15 MAYIS 2015 DİKKAT!!!! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2014 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) KILAVUZU 2012-ÖMSS/Kuraya başvuru yapan adayların başvuruları, 2014-EKPSS/kura için geçerli değildir. 2014-EKPSS/kuraya yeniden katılmak isteyen adayların

Detaylı

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU F 2015 YILI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURU KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ Danışma Adresi : K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA İrtibat Telefonu : (0312) 562 11 11 (2322, 2325) (Başvuru

Detaylı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVA DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU BAŞVURU KILAVUZU 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, FOTOĞRAFÇI, İŞ VE

Detaylı