BİLİMSEL ÇALIŞMALAR. (Koyu olarak gösterilenler uluslararası/yurtdışı yayınlardır)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL ÇALIŞMALAR. (Koyu olarak gösterilenler uluslararası/yurtdışı yayınlardır)"

Transkript

1 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR İçindekiler: 1. Yayınlar (s. 1-10) 2. Uluslararası Proje Çalışmaları (s ) 3. Ulusal Proje Çalışmaları (s. 11) 4. Uluslararası Eğitim-Öğretim Çalışmaları (s ) 5 Uluslararası Sempozyum, Seminer, Konferans, Çalıştay ve Toplantılara Katılım (s ) 6. Ulusal Sempozyum, Seminer, Konferans, Çalıştay ve Toplantılara Katılım (s ) 1. YAYINLAR Kitaplar (Koyu olarak gösterilenler uluslararası/yurtdışı yayınlardır) Edinsel, K. (2005). Bolonya Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Sonuç Raporu (Bologna Rehberlerinin katkılarıyla). AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans), Ankara (ISBN: x), 112 sayfa. Edinsel, K. (2005). Bolonya Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Çalışma Raporu (Bologna Rehberlerinin katkılarıyla). AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans), Ankara (ISBN: ), 86 sayfa. Edinsel, K. / Özkan, S. (Ed. 2004): Kalite Yönetimi ve Değişim. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Yönetimi Birimi, Samsun (ISBN ), 164 sayfa. Edinsel, K. (1998). Soziale Kompetenz und Berufserfolg (Sosyal Yeterlilikler ve Meslekte Başarı). Soziologische Studien. Aachen: Shaker Verlag, 268 Seiten. Edinsel, K. (1994): Soziale Kompetenz und Berufserfolg. Zur Bedeutung der Kontaktsicherheit sowie sozialer Kontakte und Beziehungen für den beruflichen Erfolg. Grundlagen und erste Ergebnisse einer empirischen Studie mit deutschen und türkischen Industriearbeiterinnen und arbeitern sowie Facharbeiterinnen und arbeitern. Institut für Soziologie der Technischen Universität Berlin (Hrsg.), Diskussionsbeiträge IS/TUB 19, Berlin 1994, 24 Seiten. Edinsel, K. (1986): Acılara Gülümserken. Keule Druck, Berlin. (Sosyolojik göç öyküleri) Değerlendirme Aşamasında Olan Makaleler: Edinsel K. / Erler, M. Y.: Tobacco Farm Workers in Samsun During The Late Otoman Empire, European Journal of Turkish Studies (EJTS). Beck, V./Zwarg/Kutluk/Edinsel, K. /Bredenkamp: Befragung zu Onkologischen Versorgung von türkischen MigrantInnen in Deutschland Chancen, Aufgaben und Handlungsempfehlungen. Zeitschrift PRÄVENTION. 1

2 Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Ve Kitap Bölümleri Edinsel,, K. (2010). About the role of ECTS regarding Quality Assurance of Postgraduate Education with a glance at Turkey in the Bologna Process. Nathalie Costes and Maria Stalter (Ed.): Quality Assurance in Postgraduate Education. ENQA Workshop report 12. Helsinki: Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), pp Edinsel, K. (2009). İnsan, Toplum; İnsan Merkezli Öğrenme ve Eğitim. Ankara: Düşünen Siyaset, Düşünce Dergisi, Sayı 25, S Edinsel, K. (2007). Bologna Süreci nde Bir Hedef, Yöntem ve Araç Olarak Avrupa Nitelikler Çerçevesi ve İlişkili Olduğu Planlama ve Uygulama Alanları. Aktan, C. C. (Ed.): Değişim Çağında Yüksek Öğretim, Global Trendler Paradigmal Yönelimler, Yaşar Üniversitesi, İzmir, s Edinsel, K. (2007). Kalite Güvencesi ve Kültürü Sürecini Öğrenme Çıktıları Odaklı Düşünmek. Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Sonuç Raporu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2007/03.ERA.S1, s Edinsel, K. (2007). Bologna Süreci ve Türk Yükseköğretiminin Temel Sorunları. Dil ve Yaratıcılık, İnsanbilimleri Dergisi, Ankara, Yıl 1, Sayı 1, Mayıs 2007, s Edinsel, K. (2007). Yükseköğretimde İç Kalite Güvencesi Süreçlerini Öğrenme Çıktıları Odaklı Düşünmek. Dil ve Yaratıcılık, İnsanbilimleri Dergisi, Ankara, Yıl 1, Sayı 2, Aralık 2007, s Edinsel, K. (2006): Günümüzde Aydınlanma: Nerede ve Nasıl?. Düşünen Siyaset, Düşünce Dergisi, Ankara, Aralık 2006, Sayı 22, s EDİNSEL, K. (2004). Kalite Yönetimi ve Üniversite. Edinsel, K., Özkan, S., (Editörler): Kalite Yönetimi ve Değişim. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, s Edinsel, K. (2001). Küreselleştirilme/Küreselleşme Sürecinde Toplumsal/Örgütsel Yapılar ve Liderlik. Düşünen Siyaset. Aylık Düşünce Dergisi. Esin Sanat ve Felsefe Yayıncılık: Ankara, Sayı 15, Şubat 2001, s Edinsel, K. (1999). İletişimsel Özgürlüklerin Pedagojisi. Düşünen Siyaset. Aylık Düşünce Dergisi, Ankara, Yıl 1, Sayı 10, Ekim 1999, s Edinsel, K. (1999). Seçim Sonuçlarının Düşündürdükleri. Düşünen Siyaset. Aylık Düşünce Dergisi. Esin Sanat ve Felsefe Yayıncılık: Ankara, Yıl 1, Sayı 9, Eylül 1999, s Edinsel, K. (1999). Deprem Sonuçlarının Düşündürdükleri. Düşünen Siyaset. Aylık Düşünce Dergisi. Esin Sanat ve Felsefe Yayıncılık: Ankara, Yıl 1, Sayı 9, Eylül 1999, s Edinsel, K. (1995). Woher wissen wir, was Technik ist? (Tekniğin ne olduğunu nereden biliyoruz?) In: Meyer, S / Schulze, E. (Hrsg.). Einsichten, Ansichten und Übersichten. Ein soziologisches Kaleidoskop. Festschrift für Rainer Mackensen. Technische Universität 2

3 Berlin, Fachbereich 7: Umwelt und Gesellschaft, Institut für Soziologie, Berlin, Mai 1995, S Edinsel, K. (1994). Soziale Kompetenz (Kontaktsicherheit), soziale Kontakte und Beziehungen und Berufserfolg. Grundlagen und die ersten Ergebnisse einer empirischen Studie. In: Meyer, S / Schulze, E. (Hrsg.). Soziale Lage und soziale Beziehungen. Beiträge aus der Soziologie der Bevölkerung und angrenzender Disziplinen. Festschrift für Rainer Mackensen. Schriftenreihe des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Band 22. Boldt: Boppard am Rhein, S Edinsel, K. (1986). Interkulturell-künstlerische Jugendarbeit im Kiez Das Beispiel des Jugend- und Kulturzentrums Schlesische Str. 27 in Berlin-Kreuzberg. (Berlin-Kreuzberg Gençlik ve Kültür Merkezi Schlesische Str. 27 örneğinde oturum bölgelerinde kültürlerarası-sanatsal gençlik çalışmaları). In: Fuchs, H. E. / Wolmann, H. (Hrsg.). Hilfen für ausländische Kinder und Jugendliche. Wege aus dem gesellschaftlichen Abseits? Basel: Birkhäuser, Stadtforschung aktuell, Band 14, p Edinsel, K. (1985): Karagöz unterwegs in der Welt der farbigen Schatten (Renkli gölgeler dünyasında Karagöz). In: Karagöz-Karagiosis-Kasper. Politisches Theater auf der Puppenbühne. Ausstellungskatalog. Ararat Verlag: Berlin, 1985, S Edinsel, K. (1985): Abschiednehmen: Porzelanmond und Sterne. In: Lore Schulz-Wild (Hrsg.). Unterwegs ins Leben. Ein Kursbuch für Mädchen. München: Südwest Verlag, S Edinsel, K. (1985): Abuzer Güler. In: Künstlerhaus Bethanien (Hrsg.). Abuzer Güler. Bilder und Zeichnungen. Ausstellungskatalog. Berlin (Einführung und Bildinterpretationen, Seiten nicht nummeriert). Edinsel, K. (1983): Wir nehmen unsere Kultur selbst in die Hand. Die Arbeit des Türkenzentrums in Berlin (West). In: Bundesvereinigung Kultureller Jugendbildung (Hrsg.), Band 6. Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Modelle, Projekte, Erfahrungen. Remscheid 1983, S Diğer Dergilerde ve Yayın Organlarında Yayınl ayınlanan anan Makaleler Edinsel,, K. (2009). Der Bologna-Prozess in der Türkei: ECTS-Anwendungen und Probleme der Qualitätssicherung (Türkiye de Bologna Süreci: ECTS Uygulamaları ve Kalite Güvencesi Sorunları). Berlin: TU Berlin International. Zeitschrift für internationale Absolventen der Technischen Universität Berlin, Nr. 64, S Edinsel, K. (2008): Giriş. Edinsel, K. (Ed.), Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi sonuç raporu içinde, s. 4-6 (http://w3.gazi.edu.tr/~gyavuzcan/documents/1.pdf). Edinsel, K. (2008): İkili ve Çoklu Anlaşmalar, Kalite Güvencesi ve Avrupa Kredi Biriktirme ve Transfer Sistemi. Edinsel, K. (Ed.), Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi sonuç raporu içinde, s (http://w3.gazi.edu.tr/~gyavuzcan/documents/1.pdf). 3

4 Edinsel, K. (2008): Sonuç ve Önlemler. Edinsel, K. (Ed.), Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi sonuç raporu içinde, s (http://w3.gazi.edu.tr/~gyavuzcan/documents/1.pdf). Edinsel, K. (1993): Entwicklungsbedingungen und Tragfähigkeit der Stadt Bad Gottleuba (Bad Gottleuba şehrinin gelişim koşulları ve sürdürülebilir gelişmesi). In: Konzept zur Kurtortentwicklung für die Stadt Bad Gottleuba. Leipziger Institut für praktische Sozialforschung e.v. LIpS-Berichte 2a/1993, S , 150. Edinsel, K. (1986): GRAMSCI, I. "Yazın" Dergisi, sayı 2-19, s Frankfurt, Mart Edinsel, K. (1986): GRAMSCI, II. "Yazın" dergisi, sayı 3-20, s Frankfurt, Mayıs Edinsel, K. (1985): Einblick (Deutsch/Türkisch/Englisch). In: Verein zur Förderung der interkulturellen Jugendarbeit in SO 36 e.v. (Hrsg.). Jugend- und Kulturzentrum Schlesische Straße 27. Eigenverlag, Berlin, S Edinsel, K. (1982): Die Angst zwischen Gestern und Morgen. Einwanderer ohne Einwanderungsland (Geçmişle yarın arasındaki korku-ülkesi olmayan göçmenler) (Kurzfassung). In: Migration, Nr. 2. Texte über die Ursachen und Folgen der Migration. Express Edition GmbH: Berlin, S Edinsel, K. (1981): Die Angst zwischen Gestern und Morgen. Einwanderer ohne Einwanderungsland (Geçmişle yarın arasındaki korku-ülkesi olmayan göçmenler) (Langfassung). In: Metin Talayman. Ausstellungskatalog. Fröhlich & Kaufmann: Berlin, S Edinsel, K. (1980). "An ihren TATEN sollt ihr sie erkennen..." Integrations- und Kulturpolitik des Senats am Beispiel des Türkenzentrums. In: Akademie der Künste, Berliner Festspiele GmbH, etc. (Hrsg.). Omnibus. Berliner Kulturzeitschrift. Nr.1, S Yayınlara ilişkin not: 1. sayfadaki (1994) yayınının içeriği, 3. sayfadaki (1994) yayınının içeriği ile önemli ölçüde örtüşmektedir. 4. sayfadaki (1982) yayını, aynı sayfadaki (1981) yayınının kısa versiyonudur. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay ay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan, programda yer alan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler Edinsel, K. (1986): Türken in Berlin - Geschichte und gegenwärtige Situation (Berlin de Türkler Geçmiş ve Güncel Durum) (Deutsch/Englisch). In: Sozialpädagogisches Institut Berlin (Hrsg.). Türken in Berlin - Mexikaner in Los Angeles. Was können beide Städte voneinander lernen? Internationale Fachtagung, Dokumentation. Berlin 1986, S (Almanca), (İngilizce). Ulusal kongre, sempozyum, panel çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler Edinsel, K. (2002). Deprem ve Yardım. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001, Deprem Ve 4

5 Sosyal Hizmetler, 5-7 Aralık 2001 Ankara, Bildiriler. Ankara, s Edinsel, K. (1999). Berlin Devlet İstatistik Enstitüsü nde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması - Sonuçlar / Total Quality Management At The State Bureau For Statistics in Berlin: Results. Prof. Dr. Mithat Çoruh (Ed.). Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulanması / Implementation of Total Quality Principles in Higher Education, Ankara: Haberal Eğitim Vakfı, s (Türkçe), s (İngilizce). Edinsel, K. (1997). Bürokratik Örgütten Kendi Kendine Öğrenen Organik Örgüt Modeline Geçişte Örgüt ve Liderlik Sorunları. 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu (5-6 Haziran 1997) Bildiriler Kitabı, Cilt I (ISBN ), İstanbul (Deniz Harp Okulu), s Edinsel, K. (1997): Berlin Devlet İstatistik Enstitüsü nde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması - Süreç, Araç Ve Yöntemler / Total Quality Management At The State Bureau For Statistics in Berlin. Prof. Dr. Mithat Çoruh (Ed.), Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirme. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı, s (Türkçe), (İngilizce). Yurtdışı ve Yurtiçi Proje Raporları (Kısıtlı sayıda basılarak ilgili kuruluşlara gönderilmiştir) EDİNSEL, K., Projekt Nr. D 6: Berlin-Kreuzberg (Bundesrepublik Deutschland) / Almanca Avrupa Topluluğu nun çıkardığı "Dreißig Modellvorhaben - Kurzdarstellungen der dreißig Modellvorhaben des EG-Modellversuchsprogramms zum Übergang von der Schule ins Erwachsenen- und Erwerbsleben" adlı kitapta (DOC:OOWD84DE), Brüssel, Nisan 1984, s EDİNSEL, K., / Krüger, A., Zur Konzeption der wissenschaftlichen Begleitung des Jugendund Kulturzentrums Schlesische Straße 27, Berlin. 1. Juni 1985, 50 Seiten. İki yıl katılımcı gözlemcilik yöntemiyle bilimsel danışmanlığını yaptığım projenin kadro organizasyonu ve değerlendirilmesine ilişkin, geniş anlamda kültür sosyolojisi ve "management" ağırlıklı rapor. Berlin, 1 Temmuz 1985, 50 sayfa (Almanca). EDİNSEL, K., Bericht der wissenschaftlichen Begleitung, Berichtszeitraum Mai 1984-Mai 1985", Berlin, Juni 1985, 60 Seiten Mayıs Mayıs 1985 zaman dilimi için bilimsel rapor" (Almanca) Aynı proje için yapılan değişik sanatsal ve kültürel çalışmaların bilimsel analizi. Berlin, Haziran 1985, 60 sayfa. EDİNSEL, K., Dokumentation der ersten Phase des Theaterprojekts mit deutschen und ausländischen Jugendlichen, Schlesische Str. 27, Berlin, Januar 1986, 23 Seiten. Alman ve Türk gençleriyle yürütülen tiyatro projesi dokümantasyonu (Almanca) Aynı proje için değerlendirme raporu. Berlin, Ocak 1986, 23 sayfa. EDİNSEL, K., Konzept für eine zukunftsorientierte Betreuung von Kindern unter Berücksichtigung der Aspekte interkultureller Erziehung in der multikulturellen Kinderbegegnungsstätte Atatürk e.v. in Berlin-Charlotterburg. Berlin 1989, 18 Seiten. Geleceğe yönelik kültürler arası çocuk eğitimi için taslak (Almanca) İki yıl katılımcı gözlemcilik yöntemiyle bilimsel danışmanlığını yaptığım Batıberlin Aile ve Gençlik Senatosu nun kuruluşu uluslarası çocuk yuvası "ATATÜRK"ün çalışmaları ve kadro eğitimi ile ilgili, proje analizli, senatoya sunulan rapor. Berlin, Ocak 1989, 18 sayfa. 5

6 EDİNSEL, K., Leitlinien für die pädagogische und didaktische Praxis einer zweisprachigen Berufsausbildung im Rahmen des geplanten Projektes Immigrantinnen in neuen Berufen. Zweisprachigkeit und neue Technologien-. Erstellt im Auftrage v. Dr. C. Wilpert. Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, Forschungsstelle. Berlin 1990, 21 Seiten. İki dilde meslek eğitimi için pedagojik ve didaktik yöntemler. İki dillilik ve Yeni Teknolojiler (Almanca) Berlin Teknik Üniversitesi Sosyoloji Kürsüsü ve Fransız "Fondation Nationale des Sciences Politiques" kurumunun birlikte yürüttüğü, Avrupa Topluluğu için hazırlanan bir inceleme raporu. Berlin, Kasım 1990, 21 sayfa. EDİNSEL, K., Soziale Kompetenz und Berufserfolg. Qualität und Quantität sozialer Kontakte und Beziehungen als Voraussetzung für beruflichen Erfolg unter der Bedingungen der technischen Entwicklung. Abschlussbericht der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Studie (Ma 305/28-1) über den Zusammenhang der Kontaktsicherheit sowie sozialer Kontakte und Beziehungen für den Berufserfolg. Berlin, November 1993, 25 Seiten. EDİNSEL, K., Bericht zum Schulerfolg türkischer Kinder in Berlin-Schöneberg. Schülerinnen und Schüler des Schuljahrganges 1983 an der Neumark Grundschule. Erstellt im Auftrage der Volksbildung Schöneberg. Berlin 1994, 26 Seiten. Türk öğrencilerin Berlin-Schöneberg semtinde okul başarıları (Almanca) Schöneberg semti belediye meclisinin finanse ettiği Ekim 1993 de başladığım ve Ağustos 1994 biten, öğrencilerin karnelerini, okul dosyalarını; kendileriyle, öğretmen ve velileriyle yapılan anketleri değerlendiren bir alan çalışması, 26 sayfa. EDİNSEL, K.: Aspekte der wirtschaftlichen und ökologischen Tragfähigkeit. In: Edinsel, K./Helten, F. (Ed.). Vorstudie Gesundheitsregion Schmannewitz / Südliche Dahlener Heide. Leipziger Institut für praktische Sozialforschung e.v., März 1994, S Sağlık Bölgesi Schmannewitz/Güney Dahlener Heide de (Almanya) ekonomi ve ekolojinin sürdürülebilirliği. Fischer, J./ Gensior, S. / EDİNSEL, K.. ve diğerleri., Sozialwissenschaftliche Begleitung zum Management-Trainingsprogramm System Expert der Industrie- und Handelskammer Cottbus - Bericht im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg (Almanca). (Cottbus Teknik Üniversitesi Sanayi Sosyolojisi Kürsüsü nün Cottbus Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürüttüğü ve sekiz ay süren Doğu Almanya sanayisine yönetici yetiştirme programını katılımcı gözlemcilikle ve anketlerle değerlendirme raporu (J. Fischer, S. Gensior ve diğerleri ile birlikte), Cottbus, Ağustos 1996, 74 sayfa) EDİNSEL, K., / Meyer, S. / Schulze, E., Erste Mitarbeiterbefragung des Statistischen Landesamtes Berlin ( Total Quality Management ). Berliner Institut für Sozialforschung und Sozialwissenschaftliche Praxis e.v., Berlin im Dezember 1995, 42 Seiten. Berlin deki İdari Reform kapsamında Berlin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü nün Berlin Devlet İstatistik Enstitüsü için yürüttüğü projenin (anket, konferans ve danışmanlık) birinci aşamasının raporu. Berlin, Aralık 1995, 47 sayfa (Almanca). 6

7 EDİNSEL, K., / Meyer, S. / Schulze, E., Ergebnisse der zweiten Mitarbeiterbefragung des Statistischen Landesamtes Berlin ( Total Quality Management ). Berliner Instituts für Sozialforschung und Sozialwissenschaftliche Praxis e.v., Berlin im August 1996, 47 Seiten. Berlin deki İdari Reform kapsamında Berlin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü nün Berlin Devlet İstatistik Enstitüsü için yürüttüğü projenin (anket, konferans ve danışmanlık) ikinci aşamasının raporu, Berlin, Ağustos 1996, 47 sayfa (Almanca). EDİNSEL, K., / Meyer, S. / Schulze, E., Ergebnisse der dritten Mitarbeiterbefragung des Statistischen Landesamtes Berlin ( Total Quality Management ). Berliner Instituts für Sozialforschung und Sozialwissenschaftliche Praxis e.v., Berlin im Januar 1997, 47 Seiten. Berlin deki İdari Reform kapsamında Berlin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü nün Berlin Devlet İstatistik Enstitüsü için yürüttüğü projenin (anket, konferans ve danışmanlık) üçüncü aşamasının raporu, Berlin, Ocak 1997, 47 sayfa (Almanca). EDİNSEL, K. (Ed. 2008): Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi sonuç raporu. (http://w3.gazi.edu.tr/~gyavuzcan/documents/1.pdf) Yurtdışı Diğer Raporlar / Sunulan Ve Tartışılan Çalışma Ve Proje Taslakları EDİNSEL, K., Notizen zur Kurortentwicklungsplanung für Muldental/Oschatz. Sächsisches Gesetz über die staatliche Anerkennung von Kurorten und Erholungsorten und die Verordnung über die Voraussetzungen der Anerkennung. Berlin, , 3 sayfa. Almanya Saksonya Eyaleti Muldental/Oschatz Beldeleri İçin Kaplıca Gelişim Planlaması Üzerine. Kaplıca ve Dinlenme Bölgelerinin Devlet Tarafından Tanınma ve Kabul Edilme Koşulları Yasaları. Berlin, 1995, 3 sayfa. (Leipzig Sosyal Araştırmalar Enstitüsü nün bir proje önerisi hazırlığı kapsamında yazılmıştır). EDİNSEL, K., Helten, F., Niemitz H.-U., Ausbildung, Betriebsorganisation und Generationentransfer Zur Bewältigung demographisch verursachter Anforderungen im Dienstleistungssektor Erfahrung und Innovation in den neuen Entwicklungsphasen der Produktion in Deutschland. Leipzig/Berlin, November 1994, 21 Seiten. Meslek Eğitimi, İşyeri Örgütlenmesi ve Kuşakların Aktarımı Hizmet Sektöründe Demografik Gelişmeler Nedeniyle Ortaya Çıkan Sorunların Çözümü Üzerine Almanya da Üretimin Yeni Gelişim Aşamalarındaki Deneyim ve İyileştirmeler. Leipzig Sosyal Araştırmalar Enstitüsü adına Federal Bilim ve Teknoloji Bakanlığı nın Demografik Dönüşüm ve Almanya da İş Piyasasının Geleceği adlı proje ilanı için hazırlanan bilimsel proje taslağı. Leipzig/Berlin, Kasım 1994, 21 sayfa. EDİNSEL, K., Durchführung von Fallanalysen zur spezifischen Handlungskompetenz von Leitungskräften in Einrichtungen sozialer Dienste. Berlin, , 3 sayfa. 7

8 Leipzig Sosyal Araştırmalar Enstitüsü adına Sosyal Hizmet Kurumları Yöneticilerinin Özel Davranış Becerilerini Ölçmek İçin Örnek Çözümlemeler adlı proje ilanı için Devlet Meslek Eğitimi Enstitüsü ne sunulan proje teklifi. Berlin, , 3 sayfa. EDİNSEL, K., Diskussionsbeitrag zur Analyse des Nicht-Wähler-Verhaltens in den neuen Bundesländern aus den Ergebnissen der Bundestagswahlen 1990 und Arbeitspapier für die LipS-Sitzung am Almanya da Yeni Federal Eyaletlerde 1990 ve 1994 Seçimlerinde Oy Kullanmayan Seçmen Analizi İçin Leipzig Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Oturumu Tartışma Raporu. Berlin, EDİNSEL, K., "Kurzkonzept - Umweltamt in Neukölln/Berlin" Berlin Neukölln Semti Çevre Sağlığı Dairesi ile ilgili kısa taslak (Almanca) Batıberlin Çevre Sağlığı Senatörlüğü için hazırlanan kısa taslak. Berlin, Ocak 1991, 7 sayfa. EDİNSEL, K., Soziale Kompetenz und Berufserfolg - Qualität und Quantität sozialer Kontakte und Beziehungen als Voraussetzung für beruflichen Erfolg unter den Bedingungen der technischen Entwicklung. Sosyal yetenekler ve meslekte başarı - Meslekte başarının ön koşulu olarak, yeni teknik gelişmelerin ışığında sosyal kontak ve ilişkilerin nitelik ve nicelikleri (Almanca) Alman Araştırmalar Birliği DFG nin finanse ettiği, daha sonra yaptığım 2,5 yıllık ampirik araştırmanın (Mart 1991-Temmuz 1993) temelini oluşturan, Alman Araştırmalar Birliği ne (Deutsche Forschungsgemeinschaft-DFG) sunulan bilimsel proje başvurusu raporu. Berlin, Mayıs 1990, 49 sayfa. Yurtdışı Kısa Tanıtım Yazıları EDİNSEL, K., Soziale Kompetenz und Berufserfolg - Qualität und Quantität Sozialer Kontakte und Beziehungen als Voraussetzung für Beruflichen Erfolg. In: Slawik, Walburga, Dokumentation arbeitnehmer- und gewerkschaftsorientierter Forschungsprojekte und Dissertationen an der Technischen Universität Berlin. Kooperationsstelle Hochschule/Gewerkschaften TU Berlin (Hrsg.), Zeitraum Berlin 1992, S Sosyal Yetenekler ve Meslekte Başarı - Meslekte Başarının Ön Koşulu Olarak Sosyal Kontak Ve İlişkilerin Nitelik Ve Nicelikleri (Almanca). Berlin Teknik Üniversitesi Sendikalarla İşbirliği Merkezi nin zaman dilimi için çıkardığı Berlin Teknik Üniversitesi nde işçi ve sendika yönelimli doktora ve bilimsel araştırmalar dokümentasyonu adlı kitaptaki kısa proje tanıtımı. Berlin 1992, s EDİNSEL, K., Soziale Kompetenz und Berufserfolg - Qualität und Quantität Sozialer Kontakte und Beziehungen als Voraussetzung für Beruflichen Erfolg. In: Pelz, Thomas, Dokumentation arbeitnehmer- und gewerkschaftsorientierter Forschungsprojekte und Dissertationen an der Technischen Universität Berlin. Kooperationsstelle 8

9 Hochschule/Gewerkschaften TU Berlin (Hrsg.), Zeitraum Berlin 1994, S Sosyal Yetenekler ve Meslekte Başarı - Meslekte Başarının Ön Koşulu Olarak Sosyal Kontak Ve İlişkilerin Nitelik Ve Nicelikleri (Almanca). Berlin Teknik Üniversitesi Sendikalarla İşbirliği Merkezi nin zaman dilimi için çıkardığı Berlin Teknik Üniversitesi nde işçi ve sendika yönelimli doktora ve bilimsel araştırmalar dokümentasyonu adlı kitaptaki yukarıdaki tanıtımın güncelleştirilmiş şekli. Berlin 1994, s EDİNSEL, K., Soziale Kompetenz und Berufserfolg. Qualität und Quantität Sozialer Kontakte und Beziehungen als Voraussetzung für Beruflichen Erfolg unter den Bedingungen der Technischen Entwicklung. Eine Empirische Untersuchung am Beispiel der Berliner Deutschen Und Türkischen Jungarbeiter Und Jungen Facharbeiter In Elektrotechnischen Berufen Des Verarbeitenden Gewerbes. In: Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (Hrsg.), Forschungsdokumentation zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (FoDoAB). Nürnberg 1/1992, Sosyal Yetenekler ve Meslekte Başarı Meslekte Başarının Ön Koşulu Olarak, Yeni teknik Gelişmelerin Işığında Sosyal Kontak Ve İlişkilerin Nitelik Ve Nicelikleri. Berlin Elektroteknik Sanayisinde Çalışan Alman ve Türk, Nitelikli ve Düz İşçiler Örneğinde Ampirik Bir Çalışma (Almanca). Alman Araştırmalar Birliği DFG nin finanse ettiği 2,5 yıllık ampirik araştırmanın (Mart 1991-Temmuz 1993) kuram ve yöntem olarak kısa tanıtımı. Almanya İş ve Sosyal Düzen Bakanlığı nın (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung) İş Kurumu (Bundesanstalt für Arbeit) İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü nün (Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung) Forschungsdokumentation zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Araştırma Dokümentasyonu) adlı kitapta. FoDocAB 1/1992 (ISSN ), , Nürberg EDİNSEL, K., Soziale Kompetenz und Berufserfolg. Qualität und Quantität Sozialer Kontakte und Beziehungen als Voraussetzung für Beruflichen Erfolg unter den Bedingungen der Technischen Entwicklung. Eine Empirische Untersuchung am Beispiel der Berliner Deutschen Und Türkischen Jungarbeiter Und Jungen Facharbeiter In Elektrotechnischen Berufen Des Verarbeitenden Gewerbes. In: Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (Hrsg.), Forschungsdokumentation zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (FoDocAB). Nürnberg 1/1992, Sosyal Yetenekler ve Meslekte Başarı Meslekte Başarının Ön Koşulu Olarak, Yeni teknik Gelişmelerin Işığında Sosyal Kontak Ve İlişkilerin Nitelik Ve Nicelikleri. Berlin Elektroteknik Sanayisinde Çalışan Alman ve Türk, Nitelikli ve Düz İşçiler Örneğinde Ampirik Bir Çalışma (Almanca). Aynı makalenin, aynı kurumun FoDocAB 2/1992 dokümentasyon kitabındaki, ampirik araştırmanın akışına uygun değiştirilmiş şekli, , Nürnberg 2/1992, Yurtiçi Bildiri Özetleri 9

10 EDİNSEL, K., Deprem ve Yardım. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001, Deprem Ve Sosyal Hizmetler, 5-7 Aralık 2001 Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı (2002), s depremzede ile yapılan sosyolojik anket ve semptom taramaları (SKL 90) sonucu elde edilen bulguların belirtilen başlık altında toplanan ilk sonuçları. Güler, İ./ EDİNSEL, K., XVIII. Yüzyılda Osmanlı Cemiyetinde Göçün Köy ve Şehir Hayatına Etkisi II. Ulusal Sosyoloji Kongresi ( Toplum ve Göç ) Bildiri Özetleri, Mersin 1996, s. 56. EDİNSEL, K., 17 Ağustos Depreminin Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Erken Sonuçları Üzerine. Güncel Sorunlar ve Psikoloji, XII. Ulusal Psikoloji Kongresi Kongre Kitabı, Ankara 2002, s ULUSLARARASI PROJE ÇALIŞMALARI Erasmus öğretim elemanı değişimi programı ile Almanya/Avrupa Akreditasyon ve Kalite Güvencesi Ajansı ACQUIN de misafir öğretim elemanı: Acquin ekibi ve akreditasyon kurulu ile birlikte Umman şeyhliğindeki Alman Teknoloji Üniversitesi dâhil değişik Alman üniversitelerindeki program akreditasyonu çalışmalarına katılım. Bayreuth-Almanya (07-16 Temmuz 2008) Sozialwissenschaftliche Begleitung zum Management-Trainingsprogramm "System Expert" der Industrie- und Handelskammer Cottbus, Auftraggeber: Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg, Laufzeit: 1995/96 (Almanya Brandenburg Eyaleti Çalışma, Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Kadın Bakanlığının finansmanı ile Almanya Cottbus Teknik Üniversitesi ve Cottbus Ticaret ve Sanayi Odasının birlikte yürüttüğü System Expert adlı orta ölçekli sanayi kuruluşu yöneticilerine yönelik projede bilimsel çalışan, ) Berlin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü nün (Berliner Institut für Sozialforschung) Berlin İdari Reformu kapsamında Berlin Devlet İstatistik Enstitüsü için yürüttüğü Total Quality Management (Toplam Kalite Yönetimi) adlı projenin yürütücüsü, değerlendiricisi ve raportörü ( ) Berlin Schöneberg Semti Eğitim Senatörlüğünün Schöneberg Semtindeki Türk Öğrencilerin Okul Başarıları adlı projenin yürütücüsü, değerlendiricisi ve raportörü ( ) Leipzig Pratik Sosyal Araştırmalar Enstitüsü nün (LIpS - Leipziger Institut für Praktische Sozialforschung) Almanya Aşağı Saksonya Bad Gottleuba Sağlık Bölgesinde belediye için yürüttüğü gelişim planı projesinin Sürdürülebilir Kalkınma kısmının araştırıcısı ve raportörü ( ) Berlin Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Merkezinde DFG nin (Deutscher Forschungsgemeinschaft Alman Araştırma Birliği) finanse ettiği Soziale Kompetenz und Berufserfolg (Sosyal Yeterlilikler ve Meslekte Başarı) adlı Berlin elektrik ve elektronik 10

11 sanayisi işçileri arasında yürütülen ampirik saha çalışmanın hazırlayıcısı yürütücüsü, değerlendiricisi ve raportörü ( ) Berlin Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Merkezi nin Fondation Nationale des Science Politiques in finansmanı ile yürüttüğü teorik İki dilde teknik meslek eğitimi için pedagojik ve didaktik yöntemler adlı proje çalışması (1993) Berlin Senatosunun finanse ettiği Atatürk Çok kültürlü Çocuk Merkezi bilimsel danışmanı ve çalışanı ( ) Avrupa Topluluğu nun ilk model projesi olan ve okul öğrencilerini sanatsal çalışmalarla meslek hayatına hazırlayan Berlin Schlesische Str. 27 Uluslararası Gençlik ve Kültür Merkezi nin bilimsel danışmanı, proje yürütücüsü, konsept hazırlayıcısı ve raportörü ( ) Berlin Müze Pedagojisi Kuruluşu, Schlesische Str. 27 Gençlik ve Kültür Merkezi ve Dortmund Fritz-Hüser Türk ve Alman Edebiyatı Enstitüsü nün birlikte finanse ettiği Kasper - Karagiosis- Karagöz, Politik Gölge Oyunu adlı Avrupa yı dolaşan serginin Karagöz kısmının hazırlayıcısı. Bu kısım Almanya daki müzeleri ve Türkiye deki arşivleri araştırarak ve Türkiye deki Karagöz oynatıcıları ile buluşularak hazırlanmıştır (1986). Berlin Kültür Senatörlüğü, Wedding Belediyesi, Caritas Birliği, Protestan Kilisesi ve "Arbeiterwohlfahrt"ın finanse ettiği, Berlinli sosyal pedagog Sabine Gischler ile birlikte hazırladığım ve yürüttüğüm "Klänge - Musik im Leben der Völker: Musik und Musikinstrumente im internationalen Vergleich- Nağmeler-Halkların Yaşamında Müzik- Uluslararası Karşılaştırmalı Müzik ve Müzik Aletleri Haftaları projesi. Gösterim günleri: 20 Eylül - 24 Ekim ULUSAL PROJE ÇALIŞMALARI Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi (Bologna Uzmanı YÖK/Ulusal Ajans) Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi (Bologna Uzmanı, YÖK / Ulusal Ajans) Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi (Bologna Rehberi, Ulusal Ajans) Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi (Bologna Rehberi, Ulusal Ajans) Depremzedelerin Gözüyle Ağustos 1999 Depremi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu (Fon kullanılmamıştır). Deprem 399 denekle bölgesinde Sosyolojik Anket ve Psikolojik Semptom Tarama Çalışmaları ( ) 4. ULUSLARARASI EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DAAD bursu ile Almanya Darmstadt Üniversitesi nde (Hochschule Darmstadt) misafir profesör olarak eğitim & öğretim ve araştırma ( ) 11

12 Berlin Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege adlı orta ve üst düzey idari yönetici yetiştiren yükseköğretim kurumunda dışarıdan Türk Dili ve Kültürü ve Sosyoloji dersleri için öğretim görevlisi (Lecturer, , 1995) Berlin Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi ( Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 1987) Bir yaşam boyu öğrenim kuruluşu olan Berlin Steglitz semti Halk Yüksek Okulunda (Volkshochschule) Türkçe kursu doçenti (Dozent, ) Bir yaşam boyu öğrenim kuruluşu olan Berlin Kreuzberg semti Halk Yüksek Okulunda (Volkshochschule) yabancı öğrenciler için Almanca ve Teknik Eğitim doçenti (Dozent, ) Yabancı gençleri meslek eğitimine hazırlayan GFBA-Gesellschaft zur Förderung Berufsspezifischer Ausbildung kuruluşunda Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ( ) Enformel öğrenme kapsamında Berlin Schöneberg Semti Protestan Kilisesi Paula Gençlik merkezi çalışanı, aile ve okul sorunları danışmanlığı ( ) 5. Uluslararası Sempozyum, Seminer, Konferans, Çalıştay ve Toplantılara Katılım 1 Bildirili/sunumlu katılım, konferans, 2 Panelist olarak katılım Darmstadt Üniversitesi (Hochschule Darmstadt) Uluslararası Günü ne katılım Konferans: Ein Jahr in Darmstadt -Erfahrungen, Würdigungen, Empfehlungen,, Erfahrungen eines internationalen Gastprofessors an der h-da. (Darmstadt ta bir yıl - Uluslararası bir profesörün deneyimleri, övgüleri ve tavsiyeleri) Darmstadt, Darmstadt Üniversitesi (Hochschule Darmstadt) Mezunlar Günü toplantısına katılım Konferans: Interkulturelle Handlungskompetenzen? Wenn ja, wie und welche? (Kültürlerarası Yeterlilikler? Evetse nasıl ve hangileri?) Darmstadt, "Ergebnisse der Befragung Jugendliche im Übergangsbereich Schule-Ausbildung - Beruf in Eberstadt-Süd (Darmstadt Güney Eberstadt bölgesindeki gençlerin meslek hayatına geçişteki sorunları üzerine yapılan araştırma sonuçlarını sunum) Jugendwerkstatt Grenzallee in Darmstadt: Darmstadt Üniversitesi (Hochschule Darmstadt) Yaz 2010 Dönemi Proje Haftası na katılım Konferans: Berufsbild und Kompetenzprofil der Sozialen Arbeit im Bologna Prozess (Bologna Sürecinde Sosyal Hizmet Uzmanlığı için Yeterlilikler Çerçevesi) Darmstadt,

13 Der Studierfähigkeitstest TestAS - Instrument zur passgenauen Gewinnung von internationalen Studierenden für die deutschen Hochschulen Workshop des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) (Yabancı öğrencilerin Almanya da yüksek öğrenime geçişte uygulanan TestAS testinin tanıtımı ve tartışılması) Almanya/Johannes Gutenberg Universität Mainz: Darmstadt Üniversitesi (Hochschule Darmstadt) Proje Haftası Konferans 1: Bevölkerungsentwicklung, soziale Probleme und Perspektiven der Sozialarbeit in Europa, Deutschland und in der Türkei (Nüfus Gelişimi, sosyal sorunlar ve sosyal çalışmanın Avrupa, Almanya ve Türkiye deki perspektifleri) Konferans 2: Studieren im Ausland çalıştayında Türkiye de Yüksek Öğretim Studienprojektwoche, Hochschule Darmstadt Darmstadt: Mobilizing Local Networks for a better Informed Dialogue on Turkey s Accession to the EU - Türkiye nin AB ye Katılım Sürecinde Daha Yapıcı bir Diyalog İçin (ACCESS-TR) Projesi ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi ve Trans European Policy Studies Association (TEPSA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak Samsun Çalıştayına panelist olarak katılım (Samsun, 25 Haziran 2009) 1 Expertenworkshop Schwarzes Meer (Black Sea Expert Workshop) 8. Warnemünder Naturschutzrechtstag Rostock-Warnemünde Germany, University of Rostock: March 19-20, 2009 ( Sozioökonomische und demographische Entwicklungen im Kızılırmak-Delta sowie Entwicklungsvorstellungen und Umwelteinstellungen der Bevölkerung- Kızılırmak Deltasında sosyoekonomik ve demografik gelişim ve yaşayanların gelişim tasavvurları ve çevre davranışları ışları bildirisi ile katılım) Quality Assurance in Postgraduate Education (ENQA Workshop) Transylvania University, Brasov, Romania: March 12-13, Internationales Alumni-Seminar 2008 der Technischen Universität Berlin: Qualitätsmanagement Sunum: Der Bologna Prozess und das nationale System der Qualitätssicherung und Akkreditierung für die Hochschulen in der Türkei (Bologna Süreci ve Türk Yüksek Öğreniminde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Sistemi) Berlin: Oktober Das türkische Hochschulsystem und die Türkei im Bologna Prozess (Türk Yüksek Öğretimi ve Bologna Süreci nde Türkiye) Münih Teknik Üniversitesi: 14 Temmuz 2008) 1 Almanya Darmstadt Üniversitesi nin (Hochschule Darmstadt) davetlisi olarak bu üniversiteyi ziyaret ve konferans Konferans: Soziale Probleme und Sozialarbeit in Deutschland und in der Türkei (Almanya ve Türkiye de sosyal sorunlar ve sosyal çalışma) 13

14 University of Applied Sciences, Darmstadt/Germany: 10 th of December 2008 Almanya/Avrupa ACQUIN Akreditation Kuruluşu ile Berlin Hür Üniversitesi Rektörlüğünün daveti üzerine Almanya nın ilk master konferansına katılım Berlin: Temmuz 2008 Tuning Dissemination Conference I Student Workload and Learning Outcomes; Key Components for (Re)Designing Degree Programmes mes Brussels: April EUA Spring Conference: The Governance of European Universities post 2010 (II): Enhancing Institutional Mission and Profiles Barcelona, Spain: March ,2 Qualitative Aspects of Transnational Mobility in Co-operations with South European Countries: International Conference organized by DAAD (German Academic Exchange Service) Quality Assurance and Accreditation of bilateral and multilateral Co-operations operations What is the Role of ECTS? (Conference and Panel Discussion) Almanya/Berlin: February 25th-26th Almanya Potsdam Üniversitesi ni ve Golm Teknoloji ve Bilim Parkını ziyaret ve konferans Studium in der Türkei (Türkiye de Yüksek Öğretim) Potsdam Üniversitesi, Berlin: 28 Şubat Putting Bologna into Practice, the Experts contribution Information Project on Higher Education Reform Bologna Expert Conference Working Group 1 Brussels: 2-3 July th EUA Convention of European Higher Education Institutions: Europe's universities beyond diversity with a common purpose Lisbon, Portugal: March A Black Sea Euroregion, International Conference, Session: Other challenges for local and regional authorities of the black sea basin: transport, sustainable tourism and intercultural co-operation (Karadeniz Avro-Bölgesi Uluslararası Konferansı. Samsun Sunum: Kızılırmak Deltası nda Bölgesel Kalkınmaya Katkı Olarak Sürdürülebilir Turizm Perspektifi. Büyük Otel: 3 Kasım Information Project on Higher Education reform Bologna Promoters Training Seminar on Quality Assurance in Europe (Working Group 7) Technical University of Munich, Germany: November

15 EUA Autumn Conference 2006 European Universities as Catalysts in Promoting Regional Innovation Bruno, Czech Republic: October 2006 EUA 2006 Spring Conference Funding Strong Universities: Diversification, Student Support and Good Governance University of Hamburg, Germany, on 30 March - 1 April rd EUA Convention of European Higher Education Institutions: Strong Universities for Europe Working group 9: Quality Culture and the European QA dimension Glasgow, United Kingdom: 31 March-2 April 2005 European Seminar for Bologna Promoters Toplantı ve Çalıştaylar (3. Çalışma Grubu) Brussels: November 2004 EC Funds Management /Grants Training by Antonina Stroyanovska&Malcom Ross DPT, Ankara: December 2003 Berlin Teknik Üniversitesi, Potsdam Üniversitesi ve Golm Bilim ve Teknoloji Merkezini Yerinde Ziyaret ve Görüşmeler Berlin/Potsdam: Avrupa/Almanya Günleri: Berlin Teknik Üniversitesi, Potsdam Üniversitesi ve Golm Bilim Parkının katılımıyla Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İş Dünyası Buluşma Günleri ni düzenleme Komitesi Başkanlığı, konferanslar ve ziyaret dizisi Samsun: (Kalite Yönetimi ve Değişim Sunumu) Berlin Teknik Üniversitesi Uluslararası Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar Semineri İstanbul Teknik Üniversitesi: Ekim 2002 Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Semineri (AB Danışmanı Patrick Gray in katılımıyla) Amasya: Ekim AGIT (Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbh) Çalıştay ve Sunumlar: AGIT- Aachen. Teknoloji Gelişim Bölgeleri ve Çalışma Alanları, Türkiye de Bir Kalkınma Ajansı Modeli ve Karadeniz Bölgesi i Çalışma Alanları AGIT, Aachen: Computer & Communication Uluslararası Seminerine Katılım Berlin Teknik Üniversitesi: Ulusla arası Avrupa Kalite Yönetimi Konferansı & 2. Kamu Kalite Sempozyumu KALDER, İstanbul: 9-10 Mayıs ,2 Total Quality Management and New Technologies 15

16 İki hafta sonu seminerlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile yapılacak ikili anlaşma çerçevesinde üniversitenin yönetsel, bilimsel ve teknolojik altyapısını tanıtan konuşmalar, Toplam Kalite Yönetimi ve Yeni Teknolojiler adlı verilen konferans. Berlin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (BIS): Alman Telekomunun finansmanı ile Berlin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü nün yürüttüğü Yaşlılar Ağ Başına adlı projenin çalıştaylarına uzman olarak katılım. Berlin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü: ,2 Total Quality Management Toplam Kalite Yönetimi adlı verilen konferans, Berlin Devlet İstatistik Enstitüsünde yürütülen projenin üçüncü aşama sonuçlarını 8 ayrı oturum ve konferansla farklı daire çalışanlarına sunuş Berlin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü: ,2 Total Quality Management Toplam Kalite Yönetimi adlı verilen konferans, Berlin Devlet İstatistik Enstitüsünde yürütülen projenin ikici aşamasına ensitüsü çalışanları eğitmek için verilen seminer Berlin Sosyal Araştırmalar Enstitüsü: ,2 Total Quality Management Toplam Kalite Yönetimi adlı verilen konferans, Berlin Devlet İstatistik Enstitüsünde yürütülen projenin ikinci aşama sonuçlarını 8 ayrı oturum ve konferansla farklı daire çalışanlarına sunuş, enstitü çalışanlarını yürütülen projenin üçüncü aşamasına hazırlamak için verilen eğitim semineri ,2 10 Yıl Türk Kültür Ansamblesi DİYALOG adlı etkinlik haftasında ( ) Berlin de Türk Tiyatrosunun Güncel Durumu ve Gelişimi adlı paneldeki konuşma ve paneli yönetme. 1 Berlin Türk Veliler Birliği nin düzenlediği Türkçenin Berlin Okullarındaki Durumu adlı bilgilendirme toplantısına katılım ve Anadilin Çocukların Gelişimindeki Önemi ve Rolü adlı verilen konferans ( ) 1 Berlin Schöneberg Belediyesi Halk Eğitim Dairesi nin düzenlediği Ana Dili Türkçe olan Berlin-Schöneberg li öğrencilerin okul başarıları adlı bilimsel seminere katılım ( ) ve Berlin Neumark ilkokulunda okuyan 1983 dönemi erkek ve kız öğrencilerin okul başarıları adlı verilen konferans ( ) 1 O OPEL fabrikası orta ve üst düzey yöneticilere Fabrikadaki Türk Çalışanların kültürel geçmişleri adlı verilen konferans. OPEL Fabrikası Yönetici Merkezi, Rüsselsheim/Almanya; Berlin Protestan Kilisesi Eğitim Dairesi nin (Evangelisches Bildungswerk Berlin) Alman Okullarında İslam Eğitim Seminerine katılım ( ) ve İslam Dininin sanayi toplumlarındaki Müslümanlar için önemi adlı verilen konferans ( ) 16

17 6. Ulusal Sempozyum, Seminer, Konferans, Çalıştay ve Toplantılara Katılım 1 Bildirili/sunumlu katılım, konferans, 2 Panelist olarak katılım 3 Çalıştay yöneticiliği ,3 Bologna Ulusal Takımı Projesi İ.İ.B.F Dekanları Toplantısı Çalıştay Yöneticiliği: Program Çıktıları-Ders Çıktıları, Sunum: Yeterlikler ile Kalite Güvencesi İlişkisi, İTÜ: 9 Ocak ,3 Bologna Ulusal Takımı Projesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürleri Toplantısı Çalıştay Yöneticiliği: Program Çıktıları-Ders Çıktıları, Sunum: Yeterlikler ile Kalite Güvencesi İlişkisi, İTÜ: 10 Ocak 2009 Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Taslak Raporu Hakkında Paydaşları Bilgilendirme Toplantısı Hacettepe Üniversitesi: 30 Ocak 2009 Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Taslak Raporu Hakkında Paydaşları Bilgilendirme Toplantısı / Tıp Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanları Toplantısı Ankara: 27 Şubat ,3 Bologna Ulusal Takımı Projesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanları Toplantısı Çalıştay Yöneticiliği: Tarih Programı Tuning Çıktıları-Örnek Ders Çıktıları Sunum: Yeterlikler ile Kalite Güvencesi İlişkisi Ege Üniversitesi, İzmir: 10 Nisan Bologna Ulusal Takımı Projesi Karadeniz Teknik Üniversitesi ni yerinde ziyaret Sunum: Yükseköğretimde Yeterlilikler ve Kalite Güvencesi KTÜ, Trabzon: 25 Mayıs Bologna Ulusal Takımı Projesi Gümüşhane Üniversitesi ni yerinde ziyaret Sunumlar: Bologna Süreci nin Mantıksal Çerçevesi: Amaçlar ve Araçlar Yükseköğretimde Yeterlilikler ve Kalite Güvencesi Gümüşhane Üniversitesi: 26 Mayıs Bologna Sürecinin Türkiye de Uygulanması Projesi Dönemi Ulusal Değerlendirme/Kapanış Toplantısı Sunum: Genel Değerlendirme: Bologna Süreci ve Kalite Güvencesi Ankara: 16 Haziran Kadın Tarım İşgücünün Dönüştürülmesi Arama Konferansı İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul: 1 Mart 2008 (Sosyoloji Çalışma Grubu) 1 Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi III Ulusal Bilgilendirme Toplantıları (Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı) 17

18 Sunum: Bologna Süreci: Mantıksal Çerçeve, Yöntem ve Araçlar, İlk ve Orta Öğretimin Devamı Olarak Yükseköğretimde Kazanılması Öngörülen Yeterlilikler Ankara Plaza Otel: Mart Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi III Dicle Üniversitesi ni Yerinde Ziyaret Programı Sunumlar: Bologna Süreci: Organizasyon Yapısı, Hedefler, Araç ve Yöntemler/Başarılı AB Projelerinin Genel Mantıksal Çerçevesi Dicle Üniversitesi: Nisan Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi III Kapanış/Değerlendirme Toplantısı Sunum: Bologna Sürecinde Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Ankara: 28 Nisan ,3 Bologna Süreci Ulusal Toplantısı Sunumlar: Kalite Güvencesi-Temel Kavramlar / AKTS: Temel Kavramlar Yeterlilikler Uygulama Süreci Çalıştayları Yöneticiliği Sakarya Üniversitesi: 7-8 Kasım Bolonya Süreci nin Mantıksal Çerçevesine Genel Bir Bakış ve Kalite Güvencesi & Akreditasyon Boyutunun Değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi Ankara: 22 Şubat ,3 OMÜ Türkçe Şöleni (Panel Başkanlığı ve Sunum) Sunum: Dil Duyarlılığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 17 Mayıs Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği nde Yüksek Öğretim akademik yılında yurtdışına gidecek Erasmus öğrencileri için hazırlık ve destek programı günü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 01 Haziran ,2 Sürdürülebilir Kalkınma: Yerelde Neler Yapabiliriz? (Panelist) Sunum: Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Eğitim-Öğretim AB, UNDP ve DPT organizasyonunda Türkiye Sürdürülebilir Kalkınmayı Tartışıyor Samsun Toplantısı. Samsun Büyük Otel: Eylül Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi İzmir Bölgesel Konferansı Sunum: Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme İzmir Atatürk Kültür Merkezi: 19 Ekim ,3 Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi Samsun Bölgesel Konferansı (Konferans Koordinatörü) Sunumlar: Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesinin, Toplantı Programının ve Bologna Uzmanları Ulusal Takımının Tanıtımı / Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme, Çalıştay yöneticiliği: Kalite Güvencesi Süreçlerini Öğrenme Çıktıları Odaklı Tasarlamak 18

19 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi: 10 Aralık RYLA Rotary Yarının Liderlerini Arıyor Semineri Sunum: Yaşam Beklentileri ve Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Omtel Tepe Oteli: 14 Aralık Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Kars İl Toplantısı Sunum: Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri Kafkas Üniversitesi Kars: 10 Mayıs Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Erzurum İl Toplantısı Sunum: Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri Atatürk Üniversitesi Erzurum: 12 Mayıs Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Van İl Toplantısı (Toplantı Koordinatörü) Sunum: Bologna Süreci ve Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van: 15 Mayıs Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Van İl Toplantısı Sunum: Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van: 15 Mayıs Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Trabzon İl Toplantısı Sunum: Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon: 29 Mayıs Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Samsun İl Toplantısı (Toplantı Koordinatörü) Sunum: Bologna Süreci ve Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun: 6 Kasım Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Samsun İl Toplantısı Sunum: Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun: 6 Kasım Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Tokat İl Toplantısı (Toplantı Koordinatörü) Sunum: Bologna Süreci ve Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat: 8 Kasım Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Tokat İl Toplantısı Sunum: Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat: 8 Kasım Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi MEB Temsilcileri Toplantısı (Toplantı Koordinatörü) Sunum: Bologna Süreci ve Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Best Western 2000 Otel Ankara: 8 Aralık

20 1 Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi MEB Temsilcileri Toplantısı Sunum: Avrupa Nitelikler Çerçevesi, Ulusal Nitelikler Çerçevesi - Mantıksal Çerçeve, Yöntem ve Araçlar Best Western 2000 Otel Ankara: 8 Aralık Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı Sunum: Bolonya Süreci nin Mantıksal Çerçevesine Genel Bir Bakış ve Kalite Güvencesi & Akreditasyon Boyutunun Değerlendirilmesi Best Western 2000 Otel Ankara: 18 Aralık Bologna Süreci Türkiye Projesi ( ) Değerlendirme Konferansı (Uluslararası katılımlı) Sunum: Kalite Güvencesi ve Akreditasyon- Bologna Süreci Türkiye Projesi ( ) Kalite Güvencesi&Akreditasyon Etkinlik Alanı Stratejik Planlama ve Kalite Kültürü Boyutu Değerlendirmesi İTÜ İstanbul: 6 Haziran Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin AB Çalışmaları Türk Demokrasi Vakfı (TDV) Karadeniz Bölgesi Avrupa Birliği Semineri OMÜ, Samsun: Avrupa-Almanya Günleri (Uluslararası katılımlı) Sunum: Kalite Yönetimi ve Değişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun: 30 Mayıs ,2 Samsun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Bölgesel Kalkınma (1. Oturum ve Tartışma) Dünya İş Geliştirme Toplantıları: 20 Samsun: 1 Haziran 2002, Dünya Gazetesi, Samsun Valiliği ve Samsun Sanayici ve İş Adamları Derneği İşbirliğiyle 2 Kırsal Kalkınmaya Sürdürülebilir Köy-Kent Modeliyle Yaklaşım Paneli Samsun: 13 Haziran 2002, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü&Köy Hizmetleri Samsun Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1 XII. Ulusal Psikoloji Kongresi Sunum: 17 Ağustos Depreminin Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Erken Sonuçları Üzerine ODTÜ, Ankara: Eylül Total Quality Management and New Technologies Berlin, Berlin Institute for Social Research (BIS): Deprem ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu 20

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bianca Kaiser-Kaya Doğum Tarihi: 16 Aralık, 1962 Ünvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat, İngilizce ve Justus-Liebig

Detaylı

BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ

BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ 2007-2008 SONUÇ RAPORU Editör Prof. Dr. Kerim Edinsel Prof. Dr. F. Çiğdem Güldür TÜRKĐYE BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU FUNDA SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Tel: 380 542 1101 Faks: 380 542 1109 e-posta: fundaserifoglu@duzce.edu.tr ÖĞRENİM 1991-1997 Doktora, Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi,

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73

01.01.2013. merdogan@hacettepe.edu.tr Tel: 0532 300 13 73 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj CV klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015)

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) 1 Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 16.12.1962 Doğum Yeri : Halle/N.R.W., Almanya Uyruğu : Almanya Medeni Hali : Evli, 3 çocuk Eğitim Nisan 2009 Doçentlık Sınavı,

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ALMANYA DA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

ALMANYA DA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2011, Sayı: 34, Sayfa: 117-132 ALMANYA DA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ ÖZET Sayime ERBEN KEÇİCİ * Eğitim sisteminde niteliğin artırılmasının koşulu, sisteme

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma

ODA. Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey. Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma März Nr. 49 April 2009 Mart Nisan 2009 Potenzial und Herausforderung Wissenschaft und Forschung made in Turkey Potansiyel ve Zorluklar Türkiye'de Yapılan Bilim ve Araştırma Editorial Editör den Deutschland

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu İlk ve Orta Eğitim Derece Okul İl Yıl İlkokul Mithat Paşa İlkokulu Giresun

Detaylı

Onlar Bizim Hemşehrimiz

Onlar Bizim Hemşehrimiz Onlar Bizim Hemşehrimiz Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı Editörler: Erol Esen Zeliha Yazıcı 1 Onlar Bizim Hemşehrimiz Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı Editörler:

Detaylı

CV Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu

CV Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu CV Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu Prof. Dr. phil. Yasemin Walda Karakaşoğlu M.A. (22.05.1965) Medeni durumu: Evli, iki çocuk annesi (3 ve 8 yaşında) Vatandaşlık: Alman ve Türk vatandaşı (anne Alman, baba

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Cilt: 6 Haziran 2005 Sayı: 1

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ. Cilt: 6 Haziran 2005 Sayı: 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt: 6 Haziran 2005 Sayı: 1 TRAKYA UNIVERSITY Journal of Social Science Volume: 6 June 2005 No: 1 i Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:6 Sayı.1

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı