ERASMUS DERS VERME HAREKETLĐLĐĞĐ ( ) SZCZECIN ÜNĐVERSĐTESĐ POLONYA Hukuk ve Yönetim Fakültesi (7 18 Mayıs 2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERASMUS DERS VERME HAREKETLĐLĐĞĐ (2011 2013) SZCZECIN ÜNĐVERSĐTESĐ POLONYA Hukuk ve Yönetim Fakültesi (7 18 Mayıs 2012)"

Transkript

1 Veysel DĐNLER Öğretim Görevlisi Hitit Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TOKĐ Yerleşkesi Çorum/TURKEY (dahili/ext.) 1457 Posta/for correspondence: PK.45 Çorum/TR ERASMUS DERS VERME HAREKETLĐLĐĞĐ ( ) SZCZECIN ÜNĐVERSĐTESĐ POLONYA Hukuk ve Yönetim Fakültesi (7 18 Mayıs 2012) Erasmus Ders Verme Hareketliliği çerçevesinde, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile işbirliği yapan Polonya Szczecin Üniversitesi Hukuk ve Yönetim Fakültesi nde (Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego) 7-18 Mayıs tarihlerinde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Veysel Dinler tarafından ziyarette bulunulmuştur. 6 Mayıs 2012 tarihinde Berlin Tiegel Havaalanına yapılan uçuşla önce Batı Almanya Berlin e ulaşılmış; buradan özel bir araçla Polonya Szczecin kentine geçilmiştir (takriben 1 saat mesafe). Szczecin de Hukuk ve Yönetim Fakültesi yle aynı bahçede yer alan (fakültenin anlaşmalı oteli) Hotel Kapitan a yerleşilmiştir. Ziyaret öncesi ilgili üniversiteyle yapılan yazışmalar neticesi, Szczecin Üniversitesi Hukuk ve Yönetim Fakültesi yönetim kurulu tarafından Öğr. Gör. Veysel Dinler adına Constitutional System of Turkey: A Comparative Study on Constitutional Systems of Turkey and Poland (Türk Anayasa Düzeni: Türkiye ve Polonya Anayasa Düzeni Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma) adıyla müstakil bir seminer programı açılmıştır. Bu seminer programı 6 ECTS krdisi değerinde kabul edilmiş ve dersle ilgili olarak öğrencilere iki seçenek sunulmuştur. Derse %80 iştirak sağlayanların tümü katılım belgesi (Certificate of Attandence) verilmesi, sınav sonunda yapılacak yazılı sınavda başarılı olan öğrencilerin transkriptlerine dersin işlenmesi kararlaştırılmıştır. Seminer programı başlamadan önce, çeşitli sınıftaki öğrencilerden müracaat istenmiş ve 39 öğrenci dersi almak için başvurmuştur. Bunlardan 26 sı yazılı sınava girmiştir.

2 7 8 Mayıs günleri fakülteyi tanımak ve derslerle ilgili hazırlıkla geçmiştir Mayıs tarihleri arasında kesintisiz olarak günde üç saatten toplam 20 saat teorik ders yapılmış ve son saatte yazılı sınav yapılarak, ders verme hareketliliği tamamlanmıştır. Ders Verme Hareketliliği Đlgili Gözlemler ve Kazanımlar: 1- Kişisel Kazanımlar Öncelikle bir dönemlik dersin (Türk Anayasa Düzeni) tümü Đngilizce olarak anlatılmıştır. Bu çerçevede, Đngilizce ders planlama ve anlatma tecrübesi edinilmiştir. Ders sürecinde öğrencilere verilmek üzere konuyla ilgili Đngilizce makale ve hukuk metni tedarik edilmiş; 280 slaytlık bir sunum hazırlanarak, ders dökümanı olarak öğrencilere dağıtılmıştır. Böylelikle Đngilizce ders sunumu hazırlama konusunda tecrübe edinilmiştir. Ders sürecinde yapılan diyaloglar ve ayrıca mesai arkadaşlarıyla yapılan görüşmelerle Đngilizce konuşma, anlama ve anlatma pratiği artırılmıştır. Ders sürecinde Polonyalı öğrenciler başta olmak üzere, Erasmus kapsamında Đtalya, Fransa ve Đspanya dan gelen öğrencilerle bu ülkelerin anayasal sistemlerini karşılaştırma imkanı doğmuştur. Başta dünyaca tanınan karşılaştırmalı anayasa hukuku profesörü Pasqual Policastro olmak üzere, uluslararası hukukçular Dr. Izabela Gawłowicz ve Dr. Ewelina All-Wacinkiewicz ile yakın arkadaşlık kurulmuş ve gelecekte akademik alanda işbirliğine yönelik temeller atılmıştır. 2- Kurumsal Kazanımlar Yurtdışında bulunan bir fakülte çeşitli açılardan incelenmiş ve gözlemler kaydedilmiştir. Fakülte Erasmus ve ECTS Koordinatörü Dr. Izabela Gawłowicz ile Erasmus Hareketliliğinin geliştirilmesi ve öğrencileri de kapsamasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Türk anayasal düzeninin tanıtılmasının yanı sıra Türkiye ile ilgili spekülatif bilgiler daha doğru bir şekilde anlatılmıştır. Başta Hitit Üniversitesi olmak üzere, Türkiye, Çorum, Hitit medeniyeti, Hattuşa ve Alacahöyük ün tanıtımı yapılmıştır. Üniversitemizin broşürleri farklı birimlere dağıtılmıştır. 2/12

3 3- Fakülteye Yönelik Gözlemler Fakülte kütüphanesi, giriş-idare odası, süreli yayınlar odası, süresiz yayınlar odası ve bilgisayarlı çalışma odası olmak üzere, farklı bölümlerden oluşmaktadır. Böylelikle öğrencilerin derslik dışında her türlü eğitim ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. Fakülte kütüphanesi saat ila arasında açıktır. Fotokopi, kredili fotokopi kartları ile bizzat öğrenciler tarafından çekilmektedir. Öğretim elemanlarının sınırsız fotokopi çekme ve kütüphaneden yararlanma hakkı vardır. Dersliklerin tümünde projeksiyon cihazları ve mikrofon tertibatı vardır. Derslikler ders dışında daima kapalıdır. Dersi olan öğretim elemanı anahtarı müracaattan talep etmekte ve ders bitiminde kilitleyerek, anahtarı teslim etmektedir. Öğretim elemanları odalarında fotokopi makinesi, tarayıcı ve kağıt öğütücü de olmak üzere ihtiyaçları olan tüm elektronik araçlara sahiptir. Öğretim elemanları mesai başlangıcında anahtarları müracaattan almakta ve çıkışta müracaata teslim etmektedir. Ofislerin kullanılmasında herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Öğrenciler INDEKS adı verilen ve elle doldurulan defterlere sahiptir. Öğretim elemanları tarafından verilen notlar internet bilgi sisteminin yanı sıra manuskript olarak bu endekslere kaydedilmektedir. Fakülte binası Alman mimari özelikleriyle yapılmıştır. Bina kullanışlı ve estetik açıdan iyidir. Çatı katına iki kat sığdırılarak bütün öğretim elemanlarının oda sahibi olması sağlanmış ve bina verimli olarak kullanılmıştır. Kantin dışında bir yemekhane bulunmamaktadır. Bina girişinde sabit iki bilgisayar bulunmakta ve fakülteyle ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilmesi için devamlı internete bağlı olmaktadır. Fakülte girişindeki serbest kullanımlı internet bağlantılı sabit bilgisayarlar 3/12

4 Hukuk ve Yönetim Fakültesi binası Öğretim elemanı odalarında her türlü elektronik teçhizat mevcuttur. Ders verme hareketliliği süresince kullandığım 326 nolu oda ve meslektaşlarım Dr. Gawłowicz ve Dr. All-Wacinkiewicz 4/12

5 Kütüphanede öğrenciler için ideal bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. Öğrencilerin kredi ile kullandıkları fotokopi ve otomatik dökümanlama makinesi Prof.Dr. US hab. Pasqual Policastro, Đtalyan asıllı karşılaştırmalı anayasa hukuk profesörü. Türkiye ye hayran olan bu hocanın kitaplığında Türkçe kitaba rastlamak şaşırtıcı olmadı. Çalışmalarından birer örneğini bana hediye eden değerli hocaya ben de Türkçe bir anayasa hukuku kitabı hediye ettim. 5/12

6 Derse katılan tüm öğrencilere katılım belgesi (solda), sınava giren öğrencilerin transkriptlerine (sağda) notları işlendi. Sınav kağıtlarını değerlendirirken Sınav hayli ter dökücü idi Derslerden görüntüler 6/12

7 Hareketlilik Sürecinde Planlı Ders Verme Dışında Akademik Faaliyetler: 1- Gorzów Wielkopolski Yönetim ve Ulusal Güvenlik Enstitüsü nde Konferans Hareketlilik sürecinde 15 Mayıs 2012 tarihinde Gorzów Wielkopolski kentinde (Szczecin e 100 km uzaklıkta) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego da (Yönetim ve Ulusal Güvenlik Enstitüsü) Turkish Constitutionalism: Historical Background and Recent Debates başlığıyla iki saat süren bir konferans verilmiştir. Konferans Prof.Dr. Pasqual Policastro nun takdimleriyle başlamıştır. Konferans sonrasında Dr. Izabela Gawłowicz in tebrikleri Konferanstan görüntüler 7/12

8 2- Gorzów Wielkopolski Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Đşbirliği Görüşmesi Hareketlilik sürecinde ayrıca 15 Mayıs 2012 tarihinde Gorzów Wielkopolski kentinde Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) rektör yardımcısı ve Uluslararası Đlişkiler Birimi sorumlusu ile işbirliğine yönelik olarak bir saat süren toplantı yapılmıştır. Dönüşte bu görüşmeyle ilgili olarak Đşletme, Đktisat ve Maliye bölümünün öğretim üyeleri bilgilendirilmiştir. Toplantıda karşılıklı olarak Hitit Üniversitesi ile bölümleri tanıtılmış; Gorzów Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve bölümleri hakkında bilgi edinilmiştir. Đşbirliği halinde değişime tabi öğrencilerin sosyal ve eğitimsel açıdan karşılaşabilecekleri yeterlilikler ve sorunlar üzerinde konuşulmuş ve bunların işbirliğiyle nasıl çözümleneceği üzerinde durulmuştur. Prensipte iki kurumun işbirliğinin yararlı olacağı yönünde kanaatle toplantı sona ermiştir. Fakülte girişinde öğrenci vestiyeri Fakülte binalarının mimari açıdan estetik ve kullanışlı olmasına dikkat edilmekte ve çatı katları mutlaka değerlendirilmektedir. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Gorzów Wielkopolski 8/12

9 Erasmus Ders Verme ve Öğrenci Hareketliliği ile ilgili öneriler: Ders verme hareketliliği ve öğrenci değişimi, öğretim elemanları ve öğrencileri açısından çok önemli kazanımlar sağlayacak bir etkinliktir. Öğretim elemanları ve öğrenciler bu programdan yararlanmaları için teşvik edilmeli ve mümkün olduğunca tüm öğretim elemanlarının bu programdan yararlanması sağlanmalıdır. Đşbirliğinin pekişmesi ve Erasmus hareketliliğinin verimli olabilmesi için öğretim elemanı hareketliliği en az öğrenci değişimi kadar önem taşır. Ders verme hareketliliğiyle konuk edilecek öğretim elemanları adına müstakil seçmeli ders veya seminer açılabilmesi için mevzuat alt yapısı hazırlanmalıdır. Đşbirliğinin daha kolay sağlanabilmesi için özellikle bölüm bazında internet ve diğer iletişim kanallarının daha kolay ulaşılabilir olması gerekir. Bu sebeple her bölüm internet sitesinde Erasmus koordinatörlüğünden sorumlu kişi ile iletişim bilgilerine açıkça yer vermelidir. Bölümler Erasmus öğrencilerini ağırlayabilmek için hazır olmalıdır. Özellikle derslerle ilgili yeterli Đngilizce doküman hazırlanmalı, Hitit Üniversitesini tercih edecek öğrenciler için bölüm bazında Đngilizce program önerilebilmelidir. Mevcut bölümler dışında, yapılacak işbirliğiyle özellikle yeni programlar açılabilmeli veya yaz okulu programları açma yoluna gidilmelidir. Polonya üniversiteleri değişim işbirliğine çok açıktır. Türk öğrencilerin rahat edebilmeleri için her türlü imkan bulunmaktadır. Öğretim elemanları ve öğrenciler hiç çekinmeden Polonya üniversitelerini tercih edebilirler. Polonya nın nispeten ucuz olması öğretim elemanları ve öğrenciler açısından avantajdır. 9/12

10 Polonya ve Szczecin Kentiyle ilgili gözlemler: Polonya çağlar boyu çatışma ve işgallerin olduğu bir bölgede. Avrupa nın tam ortasında yer alan bir ülke olarak, Avrupa nın tüm ülkelerine çok yakındır. Polonyalılar tarihsel Polonya kültürü, Katoliklik ve Germen etkisiyle yoğrulmuş zengin bir kültüre sahiptir. Szczecin (Şitetin okunur) Polonyanın en kuzeybatısında Pomeranya Voyvodalığının başkentidir. 400 bin nüfuslu, son derece planlı bir şehirdir. Kent 5 6 asırlık katedralleri, meydanları, bulvarları ve tarihi binalarıyla tarihsel kimliğe sahiptir. Aynı zamanda yeni teknoloji binalar, kuleler ve alışveriş merkezleriyle büyükşehirlerin sahip olduğu her türlü olanağa sahiptir. Orta Avrupadan doğan ve Baltık Denizi ne dökülen Odre Nehri şehri ikiye bölmekte, nehir kente ılıman bir iklim ile hoş bir manzara sağlamaktadır. Tatil sezonu kısa olmakla birlikte Baltık Denizi kenarında safiye yerleri ve turizme yönelik her türlü imkanın bulunduğu tatil kasabaları yer almaktadır. Szczecin çok sayıda üniversitenin yer aldığı ve üniversite öğrencilerinin yaşaması için çok elverişli bir kenttir. Öğrencilerin yurt, misafirhane ve kiralık ev bulmaları kolaydır. Hemen her yerine ulaşan tramvay ağı ve belediye otobüsleriyle şehir içi ulaşım çok kolaydır. Geleneksel Polonya mutfağı domuz ağırlıklıdır. Bununla birlikte Türkler tarafından işletilen çok sayıda (yaklaşık 20 25) dönerci ve diğer memleketlerin mutfaklarını bulmak mümkündür. Alışveriş merkezlerinde, kafe ve barlarda her türlü yiyecek ve içeceği bulmak mümkündür. Halkın çoğu Đngilizce bilmemektedir. Yabancı dil olarak Almanca daha yaygındır. Üniversite öğrencileri günlük anlaşabilecek kadar Đngilizce bilmektedir. Polonya kendi para birimini kullanmaktadır. 1 Zloty (PLN) 0,6 TL ye denk gelmektedir. Nispeten Türkiye den ucuz bir ülkedir. Polonya üniversiteleri uluslar arası işbirliğine çok açıktır. AB fonları Polonya idaresi tarafından çok iyi değerlendirilmektedir. 10/12

11 /12

12 Pomeranya Kalesi 2- Rüzgar Enerjisi tarlası (Polonya da oldukça yaygın) 3- Baltık Denizi gün batımı (Dziwnow plajı, dünyanın en yumuşak kumu) 4- Dziwnow Nehri 5- Bugoslawa Sokağı 6- Sienna Sokağında nezih bir kafe 7- Waly Chrobrego (Odre Nehrini yukarıdan gören bu sokakta bir Pazar günü) 8- Policastro ile Novotel Otel de 9- Başka bir açıdan Bugoslawa 10- Tramwaydan bir görüntü 11- Panienska Sokağı 12- Kahve zinciri Columbus Kafe de bir öğle arası 12/12

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI GİDEN VE GELEN ÖĞRENCİ ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞMAN: PROF. DR. AYŞEGÜL DALOĞLU HAZIRLAYAN: ODTÜ ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ OFİSİ Giriş Orta Doğu Teknik

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...8 1-Fiziksel Yapı...8 2-Örgüt Yapısı.. 23 3-Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 3 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2015-2019)

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ MEF Üniversitesi ve daha önce kurucu rektörlüğünü yürüttüğüm Özyeğin Üniversitesi nin üniversite tanıtım faaliyetleri süresince gerek fuarlarda, gerek liselerde, gerekse öğrenci

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize

Detaylı

AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRENCİ El Kitabı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstiklalden İstikbale www.mehmetakif.edu.tr Sevgili Öğrencilerimiz, Uzun ve yorucu çalışma yıllarının ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĐZLEME VE DEĞERLENDĐRME RAPORU Mart 2013 1.YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Kilis 7 Aralık Üniversitesi kurulduğu 2008 den bu yana hem fizikî alt yapı ve imkânlar hem de öğretim elemanı kalitesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

İngiltere de Asırlık Bir Doğu Araştırmaları Okulu: School of Oriental Studies (SOAS)

İngiltere de Asırlık Bir Doğu Araştırmaları Okulu: School of Oriental Studies (SOAS) İngiltere de Asırlık Bir Doğu Araştırmaları Okulu: School of Oriental Studies (SOAS) PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 549 Yrd. Doç. Dr. Sefer SOLMAZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Giriş Londra Üniversitesi

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.A.1.MİSYON... 5 I.A.2.VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Bilim, Birlik, Başarı...

Bilim, Birlik, Başarı... Bilim, Birlik, Başarı... Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2015 Çalışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar,

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.1 Tekirdağ, Nisan 2009 Đçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MĐSYON VE VĐZYON... 7 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 2 1 9 9 2 DÜNYANIN EN GÜZEL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Onsekiz Mart Üniversitesi 3 Tarihin İzinde, Bilginin Işığında Parlayan Yıldız, Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır.

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 18 yıllık köklü eğitim TARİHÇE Doğuş Eğitim Vakfı tarafından İstanbul da kurulan Doğuş Üniversitesi, TBMM de 09 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Kanun ile yükseköğretime

Detaylı

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek

Gelecek kariyerini. Medipol de inşa etmek KAZANDIM! KAZANDIM! Medipol Üniversitesi uluslararası birikime sahip, alanlarında uzman, üst düzey akademik kadrosu, güçlü altyapısı ve yüksek teknolojiye sahip donanımlı laboratuvarları ile öğrencisine

Detaylı

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI

2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 2015 ADAY ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER... SY: 4 SY: 6 SY: 12 SY: 13 SY: 14 SY: 15 SY: 16 SY: 17 SY: 18 SY: 20 SY: 24 SY: 25 MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANIMIZDAN

Detaylı