TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN"

Transkript

1 Prof. Dr. Özcan DEMÝREL e Armaðan Abdurrahman Kýlýç Ahmet Remzi Uluþan Alev Özbay Ali Murat Sünbül Alper Baþbay Aydan Ersöz Aygül Þýklar Ayla Arseven Ayþe Onur Aytekin Þahin Aytunga Oðuz Banu Yangýn Bengü Aksu Ataç Binnur Ýlter Genç Bülent Ýnal Bünyamin Yurdakul Canay Demirhan Candan Büge Candan Obuz Cavide Demirci Cevdet Epçaçan Derya Oktar Ergür Dilek Peçenek Dursun Köse Ebru Þenkaya Eda Erdem (Gürlen) Esed Yaðcý Esin Eraslan Feza Orhan Filiz Yýldýz Özkaran Gülhaným Ünsal Gülsen Ünver (Baðcýoðlu) Gürcan Ültanýr Gürcü Koç Güzin Büyükkurt Hakký Ý. Sayýn Hülya Pehlivan Ý. Hakký Mirici Ýbrahim Tuncel Ýlhan Oktar Makbule Yurtluk Melih Elçin Meltem Aktaþ Meltem Eney Meltem Yalýn Uçar Nejla Köksal Neþe Iþýk Tertemiz Nihat Uyangör Nilay Bümen Nilüfer Sezer Nur Akkuþ Nurdan Kalaycý Nurten Demir Orhan Akýnoðlu Osman Kurktan Kapýcýoðlu Osman Vaiz Özden Akýn Çiftçi Özge Can Özler Çakýr Özlem Iþýk Birer Özlem Saka Saba Yalçýn Sadýk Sývacý Selma Deneme Selma Parýltý Selma Üstün Semih Þahinel Sevgi Turan Sýddýka Oruç Sýla Ay Songül Demirezen Süleyman Tarman Þebnem Sünengin Çakýr Þemih Þahinel Þevkat Bahar Özvarýþ Tülay Üstündað Vildan Egelioðlu Yavuz Atlý Yurdagül Güneþ Yurdagül Olçum TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN

2 Editör: Eda Gürlen - Sevgi Turan TEZÝM, DANIÞMANIM VE BEN ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluðu yazarýna aittir. 2010, Pegem Akademi Bu kitabýn basým, yayýn ve satýþ haklarý Pegem Akademi Yay. Eðt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Þti ye aittir. Anýlan kuruluþun izni alýnmadan kitabýn tümü ya da bölümleri, kapak tasarýmý, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayýt ya da baþka yöntemlerle çoðaltýlamaz, basýlamaz, daðýtýlamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlýðý bandrolü ile satýlmaktadýr. Okuyucularýmýzýn bandrolü olmayan kitaplar hakkýnda yayýnevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayýnlarý satýn almamasýný diliyoruz. 1. Baský: Mayýs 2010 Dizgi-Grafik Tasarým: Didem Gürleyik Kapak Tasarýmý: Didem Gürleyik Baský: Cantekin Matbaasý (Ankara )

3 Önsöz Adapazarı, Malatya, Tekirdağ, Ankara... Bir öğretmen düşünün minicik çocuklara okumayı yazmayı öğretmiş Gencecik insanlara başka bir dilde kendini ifade etmeyi Öğretmenlere öğretmenliği ve bilimi öğretmiş Bu öğretmen, yüreğinde yetiştirdiği öğrencilerin sevgisi, belleğinde sahip olduğu öğretmenlik deneyimi ve bilgisi ile nice öğrencinin yüreğine ve belleğine bilimin sevgisini ekti. Özcan Hocamız sahip olduğu engin bilgi ve sıcacık sevgisini yaratıcılık ve sabırla öğrencileriyle paylaşabilen bir öğretmen. Öğrencileri olarak bunun en yakın tanığı bizleriz. Eğitim Programları ve Öğretim ile Yabancı Dil Öğretimi alanında üretilen 101 tez çalışmasında yalnızca tezleri değil bizleri de biçimlendirdi. Bir öğrencinin öğretmenine verebileceği en değerli hediye ürettikleri ve içten duyguları olur diye düşündük. Her birimizin yaşamını derinden etkilemiş öğretmenimize bu kitap bir armağanımız. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım, Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim, Çiçeklerde açar benim gizli arzularım. (Ceyhun Atuf Kansu, Dünyanın Bütün Çiçekleri) Çiçeklerde açan öğretmenler olabilmek dileğiyle Editörler: Eda Gürlen-Sevgi Turan iii

4 iv

5 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Danışman...3 Yüksek Lisans Tez Özetleri Yabancı Dille Öğretim Yapan Okulların Giriş Sınavı Hakkında V.Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Görüşleri, Neşe Işık Tertemiz...29 TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Orta Kısım Birinci Sınıfta Hazırlık Okulundan ve İlk Kısımdan Gelen Öğrencilerin İngilizce Dersindeki Başarıları, Selma Parıltı...31 Dil Yetiklik Testleri, Ahmet Remzi Uluşan...33 Teaching Reading At Elemantary Level, Yavuz Atlı...35 Bağ - Kur Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Bilgi İşlem Kursuna Katılanların Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri, Zeki Kaya...36 Kamu Sektöründe Çalışan Yüksekokul Mezunu Görevlilerin Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Yabancı Dil Eğitimi ile İlgili Görüşleri, Derya Oktar Ergür...38 Öğretmen Liselerinin Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri, Hülya Pehlivan...39 Hacettepe Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Hakkında Öğrencilerin Görüşleri ve Tutumları, Selma Üstün...41 İletişimci Yaklaşımın Yabancı Dil Eğitim Programlarındaki Yeri, Yusuf Budak...42 İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri, Yurdagül Olçum...44 İlkokul Dördüncü ve Beşinci Sınıf Türkçe Öğretiminde Pekiştirme, Katılım ve Dönüt-Düzeltme Değişkenlerinin Bir Arada Kullanılmasının Öğrencilerin Erişilerine Etkisi, Nurten Demir...46 İlköğretim Matematik Dersi Programının Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmalarına Getirdiği Katkı ile İlgili Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri, Abdurrahman Kılıç...49 Genel, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri, Gülsen Ünver...51 İletişimci Yaklaşımda Öğretim Teknikleri, Dilek Peçenek...53 v

6 Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı, Sıla Ay...55 Türkiye de İspanyolca Öğretiminde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler, Aygül Şıklar...56 Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Etkisi, Gürcü Koç...58 Fransızca Öğretiminde Sesletim Güçlükleri, Gülhanım Ünsal...61 Yabancı Dil Eğitiminde Bilgi Teknolojisi nin Yeri, Şebnem Sunengin Çakır...62 TPAO Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Görüşleri, Özden Akın Çiftçi...64 Program Geliştirme Sürecinde Çoklu Zekâ Kuramının Yeri, Süleyman Tarman...66 Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı İlkyardım Eğitim Becerileri Hizmetiçi Eğitim Programına İlişkin Katılımcı Görüşleri, Şevkat Bahar Özvarış...68 Yabancı Dil Öğretmenlerinin Hizmetiçinde Eğitilmesi, Özlem Işık Birer...70 İlköğretimde Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Songül Demirezen...72 Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu Zekâ Kuramının Etkisi, Candan Obuz...74 Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı, Eda Gürlen...77 Çok Dillilik Bağlamında İtalyanca Öğrenen Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar, Meltem Aktaş...79 Program Geliştirmede Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı, Canay Demirhan...81 İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Uzman Görüşleri, Ayla Arseven...85 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi, Makbule Yurtluk...88 Etkin Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Filiz Yıldız Özkaran...91 Eğitim Fakültelerinde İlköğretimde Drama Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri, Sıddıka Oruç...95 vi

7 Türkiye İlköğretim İngilizce Öğretim Programı ile Finlandiya Yabancı Dil Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Candan Büge...98 Yabancı Dil Yazma Öğretiminde Düşünme Becerilerini Kullanmanın Başarıya Etkisi, Ebru Şenkaya İngilizce Öğretiminde Örgütleme Stratejilerinin Başarıya ve Tutuma Etkisi, Kamer Yardımoğlu Tıpta İnsan Bilimleri Programlarının Geliştirilmesine İlişkin Görüşler, Melih Elçin Yabancı Dil Öğretiminde Anlamlandırma Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi, Esin Eraslan Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Göstergesi Olarak 2006 PISA Sonuçlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Nur Akkuş Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Özge Can Doktora Tez Özetleri Okuduğunu Anlama Düzeyinin ve Öğrenme İçin Ayrılan Zamanın Bilişsel Öğrenme Düzeyine Etkisi, Vildan Egelioğlu Yöntem Farklılığının Erişiye Katkısı, Güzin Büyükkurt Coursebook Analysis and Design for ELT in the State Schools in Turkey, Aydan Ersöz Metinden Öğrenme İlkelerine Göre Hazırlanan Ders Kitabının Öğrenci Erişisine Etkisi, Saba Yalçın İlkokul II. Sınıf Hayat Bilgisi Dersini Okutan Öğretmenlerin Bu Dersteki Etkinliklere Ayırdıkları Sürenin Belirlenmesi, Nurdan Kalaycı..129 Geleneksel, İşbirliği ve Ödüllü Değişim Ekonomisine Dayalı Öğrenmenin Öğrenci Erişisine Etkisi, İlhan Oktar Büyükölçekli Kuralların Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi, Özler Çakır Bilgisayar Ders Yazılımlarını Değerlendirmek İçin Bir Model Önerisi, Feza Orhan İletişim Fakültelerindeki Basın-Yayın Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi, Hakkı İ. Sayın vii

8 Designing A Reading Curriculum for Preparatory Classes of Engineering Faculties, İ. Hakkı Mirici Sınıfiçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Kavramına EtkisiVatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi, Esed Yağcı Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi, Tülay Üstündağ Örnek Olay Ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi, Hülya Pehlivan Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede ELVES Yönteminin Etkisi, Banu Yangın Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırması, Derya Oktar Ergür İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri ve Denetim Odakları Üzerine Bir Çalışma, Kevser Baykara Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Erişi ve Tutumlarına Etkisi, Ali Murat Sünbül Derste Not Almanın Öğrenme ve Hatırlama Düzeyine Etkisi, Aytunga Oğuz Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Orhan Akınoğlu Gözden Geçirme Stratejisi İle Desteklenmiş Çoklu Zekâ Kuramı Uygulamalarının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Nilay Bümen Eleştirel Düşünme Becerileri ile Tümleşik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi, Semih Şahinel Genel, Mesleki Ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri, Gülsen Ünver Oluşturmacı Yaklaşımla İngilizce Yazma Becerisini Geliştirmenin Öğrenci Başarısına Etkisi, Binnur Genç Okuma Stratejileri ile Çoklu Zekâ Kuramının İlişkilendirilmesi, Sıla Ay..179 viii

9 Fen Bilgisi Öğretiminde Etkin Öğrenme Yaklaşımının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Cavide Demirci Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Alan Ve Meslek Bilgisi Yeterlikleri İle Derse Yönelik Tutumları, Sadık Y. Sıvacı İngilizce Dersinde Uygulanan İzleme Testlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Özlem Saka Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine, Bilişötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Öğrenme Sürecine Katkıları, Bünyamin Yurdakul Ortak Başvuru Metni ne Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi, Dursun Köse Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine ve Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi, Eda Gürlen Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenmenin Sürece, Öğrenen ve Öğretmen Görüşlerine Etkisi, Alper Başbay Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitbilimsel ve Alan Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi, Yusuf Şahin Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları, Necla Köksal İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programının Değerlendirilmesi, Nihat Uyangör Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Gelişiminde Özetleme Tekniğinin Öğretimi ve Başarıya Etkisi, Selma Deneme Sözlü İletişim Becerilerinin Gelişiminde Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Uygulamalarının Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi, Korkut U. İşisağ Duyuşsal Özelliklerin Gelişimi Açısından Örtük Program, İbrahim Tuncel Uygulama Öğretmenliği Eğitiminin, Uygulama Öğretmenliğine İlişkin Yeterliliğe ve Tutuma Etkisi, Meltem Yalın Uçar Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Cevdet Epçaçan Avrupa Dil Portfolyosu Uygulamaları Bağlamında Özgün Değerlendirmenin Başarıya ve Tutuma Etkisi, Bengü A. Ataç ix

10 Yabancı Dilde Bilgilendirici Yazma Alanında Öz Düzenleme Becerilerinin Kullanımı ve Başarı Arasındaki İlişki, Alev Özbay Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutumlar, Öğrenme Becerileri ve Başarı Arasındaki İlişkiler, Sevgi Turan Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi, Meltem Aktaş Bilişsel Okuma Stratejilerine İlişkin Eğitici Görüşleri, Bülent İnal Görüşler Dizin x

11 ÖZCAN DEMİREL

12

13 Danışman 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan DEMİREL 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Diploma İngilizce Öğretmenliği Gazi Eğitim Enstitüsü 1964 Lisans Eğitim Bilimleri Hacettepe Üniversitesi 1973 Y.Lisans EğitimProgramları ve Değerlendirme Hacettepe Üniversitesi 1975 Doktora Eğitim Programı ve Öğretim Ankara Üniversitesi Akademik Ünvanlar Öğretim Görevlisi Temel İngilizce Hacettepe Üniversitesi Doçent Eğitim Progve Öğretim Hacettepe Üniversitesi Profesör Eğitim Prog.ve Öğretim Hacettepe Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 1. Işık, N. "Yabancı Dille Eğitim Yapan Okulların Giriş Sınavı Hakkında V.Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi Parıltı, S. "TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Orta Kısım Birinci Sınıfta Hazırlık Okulundan ve İlk Kısımdan Gelen Öğrencilerin İngilizce Dersindeki Başarıları" Hacettepe Üniversitesi Ültanır, G. "Dönüt ve Düzeltmenin Almanca Yazılı Anlatım Erişisine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Uluşan, A.R. "Language Aptitude Tests" Gazi Üniversitesi, Sezer, N. "Bilgisayarlı Öğretimin İlkokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Erişisine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Kapıcıoğlu, O.K. "Kara Harp Okulu Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Atlı, Y. "Teaching Reading at Elementary Level" Gazi Üniversitesi, Kaya, Z. "Bağ - Kur Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Bilgi İşlem Kursuna Katılanların Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Ergür, D.O. "Kamu Sektöründe Çalışan Yüksekokul Mezunu Görevlilerin Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Yabancı Dil Eğitimi ile İlgili Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, 1991

14 4 Tezim, Danışmanım ve Ben 10. Pehlivan, H. "Öğretmen Liselerinin Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri" Hacettepe Üniversitesi, Üstün, S. "Hacettepe Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Hakkında Öğrencilerin Görüşleri ve Tutumları" Hacettepe Üniversitesi, Budak, Y. "İletişimci Yaklaşımın Yabancı Dil Eğitim Programlarındaki Yeri" Hacettepe Üniversitesi, Olçum, Y. "İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Demir, N. "İlkokul Dördüncü ve Beşinci Sınıf Türkçe Öğretiminde Pekiştirme, Katılım ve Dönüt-Düzeltme Değişkenlerinin Bir Arada Kullanılmasının Öğrencilerin Erişilerine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Yangın, B. "İlkokul Öğretmenlerinin Türkçe Dersindeki Davranışları" Hacettepe Üniversitesi, Bilen, K. "How to Solve the Problem of Fear of Making Mistakes in the Learner's Mind"? Gazi Üniversitesi, Kılıç, A. "İlköğretim Matematik Dersi Programının Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmalarına Getirdiği Katkı ile İlgili Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Güneş, Y. "Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde Eğitim Öğretimle İlgili Sorunlar Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri " Hacettepe Üniversitesi, Acat, B. "Okuma Güçlükleri ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişki Düzeyi" Hacettepe Üniversitesi, Bağcıoğlu, G. "Genel, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Şahinel, S. "Sınama Durumlarına İlişkin Öğretim Elemenlarının Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Peçenek, D. İletişimci Yaklaşımda Öğretim Tekniklerinin Yeri Ankara Üniversitesi, Ay, S. Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı Ankara Üniversitesi, Şıklar, A. Türkiye de İsponyalca Öğretiminde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler. Ankara Üniversitesi, Koç, G. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Ünsal, G. Fransızca Öğretiminde Sesletim Güçlükleri Ankara Üniversitesi, Çakır, Ş. S. Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi Teknolojisinin Yeri Ankara Üniversitesi, Çiftçi, Ö. A. TPAO Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Görüşleri Hacettepe Üniversitesi, Tarman, S. Program Geliştirme Sürecinde Çoklu Zeka Kuramının Yeri Hacettepe Üniversitesi, Özvarış, B. Ş. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı İlk Yardım Eğitim Programına İlişkin Katılımcı Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi, 1999

15 Danışman Işık, Ö. Yabancı Dil Öğretmenlerinin Hizmet İçinde Eğitilmesi Ankara Üniversitesi, Demirezen, S. İlköğretimde Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Hacettepe Üniversitesi, Obuz, C. Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu Zekâ Kuramının Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Gürlen E. Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı, Hacettepe Üniversitesi Aktaş, M, Çok Dillilik Bağlamında İtalyanca Öğrenen Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar, Ankara Üniversitesi, Demirhan, C. Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Hayran, Z. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı İçeriğinin Düzenlenmesine İlişkin Görüşler. Hacettepe Üniversitesi, Arseven, A. Y. İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Uzman Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi, Vaiz, O. Proje Tabanlı Öğrenmede Portfolyoların Kullanımı ve Öğrenme Sürecine Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi, Yurtluk, M. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Özkaran, F. Y. Etkin Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri Hacettepe Üniversitesi, Oruç, S. "Eğitim Fakültelerinde İlköğretimde Drama Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri", Hacettepe Üniversitesi, Büge, C. "Türkiye İlköğretim İngilizce Öğretim Programı ve Finlandiya Yabancı Dil Programının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi, Şenkaya, E. "Yabancı Dil Yazma Öğretiminde Düşünme Becerilerinin Kullanmanın Başarıya Etkisi", Hacettepe Üniversitesi, Yardımoğlu, K. "İngilizce Öğretiminde Örgütleme Stratejilerinin Başarıya ve Tutuma Etkisi", Hacettepe Üniversitesi, Elçin, M. "Tıpta İnsan Bilimleri Programlarının Geliştirilmesine İlişkin Görüşler", Hacettepe Üniversitesi, Eraslan, E. "Yabancı Dil Öğretiminde Anlamlandırma Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi", Hacettepe Üniversitesi, Akkuş, N. Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Göstergesi Olarak 2006 PISA Sonuçlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Can, Ö. Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri Hacettepe Üniversitesi, Onur, A. Yabancı Dilde Biyoloji Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Şahin, A. Anadolu Öğretmen Lisesi Programlarının Değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi, 2010

16 6 Tezim, Danışmanım ve Ben 6.2 Doktora Tezleri 1. Egelioğlu, F. V. "Okuduğunu Anlama Düzeyinin ve Öğrenme için Ayrılan Zamanın Bilişsel Öğrenme Düzeyine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Büyükkurt, G. "Yöntem Farklılığının Erişiye Katkısı" Hacettepe Üniversitesi, Ersöz, A. "Coursebook Analysis and Design for ELT in the State Schools in Turkey" Gazi Üniversitesi, Yalçın, S. "Metinden Öğrenme İlkelerine Göre Hazırlanan Ders Kitabının Öğrenci Erişisine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Kalaycı, N. "İlkokul II. Sınıf Hayat Bilgisi Dersini Okutan Öğretmenlerin Bu Dersteki Etkinliklere Ayırdıkları Sürenin Değerlendirilmesi" Hacettepe Üniversitesi, Eney, M. "Attitudes of Students Toward Computer (CALL) and Writing with a Word Processor" Gazi Üniversitesi, Moza, S. P. "İlkokul Fen Öğretiminde Hedef Davranışların Kazandırılması ile Bilişsel Öğrenmelerin Kalıcılığı ile İlgili Yaklaşımlar" Hacettepe Üniversitesi, Oktar, İ. "Geleneksel, İşbirliği ve Ödüllü Değişim Ekonomisine Dayalı Öğrenmenin Öğrenci Erişisine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Çakır, Ö. "Büyükölçekli Kuralların Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Orhan, F. "Bilgisayar Ders Yazılımlarını Değerlendirmek İçin Bir Model Önerisi" Hacettepe Üniversitesi, Sayın, H. "İletişim Fakültelerindeki Basın-Yayın Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi" Gazi Üniversitesi, Mirici, İ. H. "Designing A Reading Curriculum for Preparatory Classes of Engineering Faculties" Gazi Üniversitesi, Yağcı, E. "Sınıfiçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Kavramına Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Üstündağ, T. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Pehlivan, H. Örnek Olay ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Yangın, B. Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede ELVES Yönteminin Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Ergür, D. O. Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması Hacettepe Üniversitesi, Baykara, K. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri ve Denetim Odakları Üzerine Bir Çalışma Hacettepe Üniversitesi, Sünbül, A.M. Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Erişisi ve Tutumlarına Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Oğuz, A. Derste Not Almanın Öğrenme ve Hatırlama Düzeyine Etkisi Hacettepe Üniversitesi, 1999

17 Danışman Acat, B. Dilin İşlevselliği Yaklaşımına Göre Hazırlanan Türkçe Öğretim Programının Temel Dil Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Akınoğlu, O. Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Bümen, N. Gözden Geçirme Stratejisi ile Desteklenmiş Çoklu Zekâ Kuramı Uygulamalarının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Şahinel, S. Eleştirel Düşünme Becerileri ile Tümleşik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Güneş, Y. Biyoloji Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Ünver, G. Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Becerilerini Geliştirme, Hacettepe Üniversitesi, Genç, B.İ. Oluşturmacı Yaklaşımla İngilizce Yazma Becerisini Geliştirmenin Öğrenci Başarısına Etkisi, Ankara Üniversitesi, Ay, S. Okuma Stratejileri ile Çoklu Zeka Kuramının İlişkilendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Demirci, C. Fen Bilgisi Öğretiminde Etkin Öğrenme Yaklaşımının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sıvacı, S.Y. Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Alan ve Meslek Bilgisi Yeterlikleri ile Derse Yönelik Tutumları Hacettepe Üniversitesi, Saka, Ö. "İngilizce Dersinde Uygulanan İzleme Testlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi", Ankara Üniversitesi, Yurdakul, B. "Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine, Biliş-ötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Öğrenme Sürecine Katkıları", Hacettepe Üniversitesi, Köse, D. "Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metnine Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi", Ankara Üniversitesi, Gürlen, E. "Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine ve Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi", Hacettepe Üniversitesi, Başbay, A. "Basamaklı Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenmenin Sürece, Öğrenen ve Öğretmen Görüşlerine Etkisi", Hacettepe Üniversitesi, Şahin, Y. "Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitbilimsel ve Alan Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi", Ankara Üniversitesi, Köksal, N. "Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları", Hacettepe Üniversitesi, Uyangör, N. "İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programının Değerlendirilmesi", Hacettepe Üniversitesi, Deneme, S. "Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Öğretiminde Özetleme Tekniğinin Öğretimi ve Başarıya Etkisi" Ankara Üniversitesi, 2008

18 8 Tezim, Danışmanım ve Ben 40. İşisağ, K. "Sözlü İletişim Becerilerinin Gelişiminde Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Uygulamalarının Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi" Ankara Üniversitesi, Tuncel, İ. "Duyuşsal Özelliklerin Gelişimi Açısından Örtük Program", Hacettepe Üniversitesi, Yalın Uçar, M. Uygulama Öğretmenliği Eğitiminin, Uygulama Öğretmenliğine İlişkin Yeterliliğe ve Tutuma Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Epçaçan, C. Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Aksu Ataç, B. Avrupa Dil Portfolyosu Uygulamaları Bağlamında Özgün Değerlendirmenin Başarıya ve Tutuma Etkisi Ankara Üniversitesi, Özbay, A. Yabancı Dilde Bilgilendirici Yazma Alanında Öz Düzenleme Becerilerinin Kullanımı ve Başarı Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi, Turan, S. Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutumlar İle Öğrenme Becerileri ve Başarı Arasındaki İlişkiler Hacettepe Üniversitesi, Aktaş, M. Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi Ankara Üniversitesi, İnal, B. Bilişsel Okuma Stratejilerine İlişkin Eğitici Görüşleri Ankara Üniversitesi, Aksoy. M. Yabancı Dilde Öğrenme Kaygısı İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki Ankara Üniversitesi, Kazazoğlu, S. Yabancı Dil Öğreniminde Sosyoekonomik Etmenlerin Tutum ve Başarıya Etkisi, Ankara Üniversitesi, Çakır, Ş.S. Yabancı Dil Öğreniminde Dinleme Anlama Becerisini Geliştirmede Kullanılan Yöntemlerin Başarıya Etkisi Ankara Üniversitesi, Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni nin Konuşma Becerisinin Gelişiminde Kullanılması (The Use of the Common European Framework of Reference for Languages on Developing the Speaking Skills) Eğitim ve Bilim (Education and Science), Ankara: 2010, 35, Sayı, 156, ss (K. İşisağ ile) 2. Metacognitive Awareness and Self-regulated Skills of Medical Students in Different Medical Curricula. Medical Teacher. An international journal of educationin the health sciences. 31:10, e477-e483 (S. Turan ve İ.Sayek ile) 3. Probleme dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (The reliability and validity of the attitude scale towards problem based learning.) Eğitim ve Bilim (Education and Science), Ankara: 2009, 34, Sayı, 152, ss (S. Turan ile) 4. Contribution to the Student Achievement of Using Different Teaching Methods in the Fourth Science and Technology Course in Primary Education World Applied Sciences Journal.4 (1): /2008, IDOSI Publication, 2008, (B. Arslan ile)

19 Danışman 9 5. "Çoklu Zeka Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri" Eğitim ve Bilim. Ankara: 2008, 33, Sayı 147, ss ( İ. Tuncel, C.Demirhan ve K. Demir ile) 6. Teacher Self-Efficacy Belief Scale Social Behavior and Personality: An International Journal. Vol. 35(5), 2007, (E.Gürlen ile) 7. "Education and Changing Social Realities in Turkey" Comparative and International Education Society Conf. Pittsburgh, USA. March 14-17, 1991 (ERIC, Clearinghouse, Doc ID: ED341624) 7.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Becoming a Lifelong Learner in the Information Society: An Overview International Conference on Further Education in the Balkan Countries. Balkan Society for Pedagogy and Education, Eğitim Akademi Publishing House, Konya, Turkey, 2008, Volume I, pp ( M. Demirel ile) 2. The Opinions of Teachers and Prospective Teachers to Improve the Quality in Education International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Balkan Society for Pedagogy and Education, Eğitim Akademi Publishing House, Konya, Turkey, 2008, Volume II, pp ( E. Gürlen ile) 3. BASOPED After Ten Years: Past and Future from the Turkish Point of View International Conference on "The Balkan Society for Pedagogy and Education ( ) Past and Future, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008 pp Changing Roles of Faculties of Education in Turkey and in Europe International Conference on European Unification and Educational Challenges in the Balkans, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008, pp: National Speakers (M. Aksu ile) 5. European Unification Impact on Primary Curricula in Turkey International Conference on European Unification and Educational Challenges in the Balkans, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008 pp ( M. Demirel ile) 6. The Role of Values Education in High School History Curriculum Relavant to Educational Standards in European Union International Conference on Education and Values in the Balkans: Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2007 pp (E. Gürlen and N. Köksal ile) 7. Türkiye nin Öğretmen Yetiştirme Düzeni. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, Haziran 2007, Bakü, Azarbeycan, pp Türkiye de Öğretmen Yeterlikleri Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, Haziran 2007, Bakü, Azarbeycan, pp (Dr. E.Gürlen ile)

20 10 Tezim, Danışmanım ve Ben 9. Adult Education in Turkey International Conference on Life-Long Learning in the Balkans. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2006 pp (Dr. Celep ile) 10. A Proposed Curriculum Design on Civics Education for the Balkan Countries through Distance Learning International Conference on Life-Long Learning in the Balkans. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2006 pp (Dr. Yurdakul ile) 11. Analyzing the Endeavors for Quality in the Turkish Educational System International Conference on Quality in Education in the Balkans. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2005 pp (Dr. Erdoğan ile) 12. Developing Integrated Skills Through Multiple Intelligences in EFL Classrooms The Fifth EFL Skills Conference Proceedings. The American University in Cairo, Egypt Dec. 8-10, pp Integrated Skills in ESP Writing The Fifth EFL Skills Conference Proceedings. The American University in Cairo, Egypt pp (with Dr. Mirici) 14. "A New Approach to Curriculum Development in Teacher Education in Turkey" Teacher Training For The Twenty First Century. Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education İzmir, Turkey (with Dr. M. Sands) pp "A Curriculum Model for Teacher Education in Europe". Amsterdam: New Prospects for Teacher Education in Europe II. pp 31-40, "A Model Approach To Training ELT Teachers" Ankara: Tradition and Innovation. ELT and Teacher Training in the 1990s. Vol , Yazılan Uluslararası Kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. "Education in Turkey: Modern and Contemporary Globalization, Modernization and Education in Muslim Countries. In Education: Emerging Goals in the New Millennium (Editor, Rukhsana Zia) New York, Nova Science Publishers, Inc pp: Teacher Education in the Turkish Educational System Teacher Education in the Balkan Countries. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2001 pp (Dr. İ. Erdoğan ile) 3. Educational System in Turkey Educational Systems of Balkan Countries: Issues and Trends Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2000 pp (Dr. İ. Erdoğan ile) 7. 4 Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler 1. "İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programının Değerlendirilmesi" Ankara: Milli Eğitim Dergisi, 2007, 36, Sayı 175, ss (A.Arslan ile) 2. Dil Öğretiminde yeni bir anlayış: Avrupa dil gelişim dosyası uygulaması Lefkoşa: CJES, Cypriot Journal of Educational Sciences, 2006, Vol:2, Sayı:2, ss (A. Güneyli ile) 3. Basamaklı Öğretim Programının Süreç ve Ürün Açısından Değerlendirilmesi Ankara: Milli Eğitim Dergisi. 2006, 35, Sayı 172, ss (Ortak yazarlı) 4. Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması Ankara: Milli Eğitim Dergisi. 2005, 33, Sayı 167, ss.71-82

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr Doç.Dr., Eda Gürlen edaerdem@hacettepe.edu.tr Akademik ler 1999-2006 Araştırma lisi 2006-2011 Öğretim lisi 2011-2013 Yardımcı Doçent Doktor 2014- Doçent Doktor Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar 2013

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Doç. Dr. Aytunga OĞUZ

Doç. Dr. Aytunga OĞUZ Doç. Dr. Aytunga OĞUZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 1. Adı Soyadı : Ayhan AYDIN 2. Doğum Tarihi : 22.03.1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Doç. Dr. Melek DEMİREL mdemirel@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Akademik Görevler Yıl 2012 1997 1990 Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Tel:0532 435 87 74 e-posta: zkaya@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Zeki KAYA. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Tel:0532 435 87 74 e-posta: zkaya@gazi.edu.tr Prof. Dr. Zeki KAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Tel:0532 435 87 74 e-posta: zkaya@gazi.edu.tr Kahramanmaraş Afşin ilçesinde doğmuş, Arıtaş İlkokulunu, Gaziantep Gazi

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Eğitim Programlar ve Öğretim Abant İzzet Baysal Ünv. 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Eğitim Programlar ve Öğretim Abant İzzet Baysal Ünv. 2009 1. Adı Soyadı: Süleyman ÇELENK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1948 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 5. Akademik Unvanlar: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Profesör Eğitim Programlar ve Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İŞ DENEYİMİ Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. İŞ DENEYİMİ Mersin Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Gülriz İMER Doğum Yeri ve Yılı : Eskişehir, 1965 E-Posta : gulrizimer@mersin.edu.tr gulrizimer@gmail.com Bilinen Yabancı Dil : İngilizce İŞ DENEYİMİ 2009 2006-.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr ceyhunyukselir@hotmail.com Eğitim Durumu Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014 Ebru Atak DAMAR - ÖZGEÇMİŞ Tel: +90 (224) 294 22 47 e-mail: ebruadamar@gmail.com EĞİTİM Doktora, COMU, İngiliz Dili Eğitimi(2012-devam ediyor) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi (2004)

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pınar GİRMEN Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Hacettepe Üniversitesi 1992 Bölümü /Türk Halk Bilimi Y. Lisans Eğitim Bilimleri/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İsmet ŞAHİN Doğum Tarihi: 30 Eylül 1962 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Üniversite Fakülte Alan Yıl Lisans ÇUKUROVA Eğitim Fakültesi İng.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. * Bursa I. Murat İlkokulu 1975. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (orta) 1978. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (Lise) 1981

ÖZGEÇMİŞ. * Bursa I. Murat İlkokulu 1975. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (orta) 1978. *Bursa Cumhuriyet Lisesi (Lise) 1981 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Rüçhan Özkılıç Doğum Tarihi: 02.11.1964 Doğum yeri: İstanbul Medeni hali: Evli Çalıştığı Kurum: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Görevi: Öğretim Üyesi Ünvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

Kendi özgeçmişinizle ilgili, paylaşmak istediğiniz, kısa bir iki paragraflık bilgiyi buraya yazınız.

Kendi özgeçmişinizle ilgili, paylaşmak istediğiniz, kısa bir iki paragraflık bilgiyi buraya yazınız. Rüçhan Özkılıç Tel: +90 (224) 2942207 e-mail: ruchan@uludag.edu.tr Kendi özgeçmişinizle ilgili, paylaşmak istediğiniz, kısa bir iki paragraflık bilgiyi buraya yazınız. EĞİTİM Doktora, Orta Doğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Doğum Tarihi: 04.10.1970 3. Unvanı: Y.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Güneyli 2. Doğum Tarihi: 27 Temmuz 1979 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Atatürk Öğretmen Akademisi (Kıbrıs) 2000

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

Murat ALTUN Tel: +90 (224) 294 21 57 e-mail: maltun@uludag.edu.tr

Murat ALTUN Tel: +90 (224) 294 21 57 e-mail: maltun@uludag.edu.tr Murat ALTUN Tel: +90 (224) 294 21 57 e-mail: maltun@uludag.edu.tr Adı Soyadı : Murat Altun Doğum Yeri ve Tarihi : Şavşat 26.03.1952 EĞİTİM Doktora, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Prof. Dr. Selahattin GELBAL gelbal@hacettepe.edu.tr. 1988-1998 Araştırma Görevlisi 1998-2001 Yardımcı Doçent 2001-2010 Doçent 2010 - Profesör

Prof. Dr. Selahattin GELBAL gelbal@hacettepe.edu.tr. 1988-1998 Araştırma Görevlisi 1998-2001 Yardımcı Doçent 2001-2010 Doçent 2010 - Profesör Prof. Dr. Selahattin GELBAL gelbal@hacettepe.edu.tr Akademik Görevler Yıl Görev 1988-1998 Araştırma Görevlisi 1998-2001 Yardımcı Doçent 2001-2010 Doçent 2010 - Profesör Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: Özbay Dr. Alev İngilizce Hazırlık Birimi Okutman / Müdür Yardımcısı alevozbay@gmail.com Tel: 312. 297 80 85 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013 1. Adı Soyadı: Ersin KARADEMİR 2. Doğum Tarihi: 27 Mayıs 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi

Detaylı