TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN"

Transkript

1 Prof. Dr. Özcan DEMÝREL e Armaðan Abdurrahman Kýlýç Ahmet Remzi Uluþan Alev Özbay Ali Murat Sünbül Alper Baþbay Aydan Ersöz Aygül Þýklar Ayla Arseven Ayþe Onur Aytekin Þahin Aytunga Oðuz Banu Yangýn Bengü Aksu Ataç Binnur Ýlter Genç Bülent Ýnal Bünyamin Yurdakul Canay Demirhan Candan Büge Candan Obuz Cavide Demirci Cevdet Epçaçan Derya Oktar Ergür Dilek Peçenek Dursun Köse Ebru Þenkaya Eda Erdem (Gürlen) Esed Yaðcý Esin Eraslan Feza Orhan Filiz Yýldýz Özkaran Gülhaným Ünsal Gülsen Ünver (Baðcýoðlu) Gürcan Ültanýr Gürcü Koç Güzin Büyükkurt Hakký Ý. Sayýn Hülya Pehlivan Ý. Hakký Mirici Ýbrahim Tuncel Ýlhan Oktar Makbule Yurtluk Melih Elçin Meltem Aktaþ Meltem Eney Meltem Yalýn Uçar Nejla Köksal Neþe Iþýk Tertemiz Nihat Uyangör Nilay Bümen Nilüfer Sezer Nur Akkuþ Nurdan Kalaycý Nurten Demir Orhan Akýnoðlu Osman Kurktan Kapýcýoðlu Osman Vaiz Özden Akýn Çiftçi Özge Can Özler Çakýr Özlem Iþýk Birer Özlem Saka Saba Yalçýn Sadýk Sývacý Selma Deneme Selma Parýltý Selma Üstün Semih Þahinel Sevgi Turan Sýddýka Oruç Sýla Ay Songül Demirezen Süleyman Tarman Þebnem Sünengin Çakýr Þemih Þahinel Þevkat Bahar Özvarýþ Tülay Üstündað Vildan Egelioðlu Yavuz Atlý Yurdagül Güneþ Yurdagül Olçum TEZÝM DANIÞMANIM ve BEN

2 Editör: Eda Gürlen - Sevgi Turan TEZÝM, DANIÞMANIM VE BEN ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluðu yazarýna aittir. 2010, Pegem Akademi Bu kitabýn basým, yayýn ve satýþ haklarý Pegem Akademi Yay. Eðt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Þti ye aittir. Anýlan kuruluþun izni alýnmadan kitabýn tümü ya da bölümleri, kapak tasarýmý, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayýt ya da baþka yöntemlerle çoðaltýlamaz, basýlamaz, daðýtýlamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlýðý bandrolü ile satýlmaktadýr. Okuyucularýmýzýn bandrolü olmayan kitaplar hakkýnda yayýnevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayýnlarý satýn almamasýný diliyoruz. 1. Baský: Mayýs 2010 Dizgi-Grafik Tasarým: Didem Gürleyik Kapak Tasarýmý: Didem Gürleyik Baský: Cantekin Matbaasý (Ankara )

3 Önsöz Adapazarı, Malatya, Tekirdağ, Ankara... Bir öğretmen düşünün minicik çocuklara okumayı yazmayı öğretmiş Gencecik insanlara başka bir dilde kendini ifade etmeyi Öğretmenlere öğretmenliği ve bilimi öğretmiş Bu öğretmen, yüreğinde yetiştirdiği öğrencilerin sevgisi, belleğinde sahip olduğu öğretmenlik deneyimi ve bilgisi ile nice öğrencinin yüreğine ve belleğine bilimin sevgisini ekti. Özcan Hocamız sahip olduğu engin bilgi ve sıcacık sevgisini yaratıcılık ve sabırla öğrencileriyle paylaşabilen bir öğretmen. Öğrencileri olarak bunun en yakın tanığı bizleriz. Eğitim Programları ve Öğretim ile Yabancı Dil Öğretimi alanında üretilen 101 tez çalışmasında yalnızca tezleri değil bizleri de biçimlendirdi. Bir öğrencinin öğretmenine verebileceği en değerli hediye ürettikleri ve içten duyguları olur diye düşündük. Her birimizin yaşamını derinden etkilemiş öğretmenimize bu kitap bir armağanımız. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım, Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim, Çiçeklerde açar benim gizli arzularım. (Ceyhun Atuf Kansu, Dünyanın Bütün Çiçekleri) Çiçeklerde açan öğretmenler olabilmek dileğiyle Editörler: Eda Gürlen-Sevgi Turan iii

4 iv

5 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Danışman...3 Yüksek Lisans Tez Özetleri Yabancı Dille Öğretim Yapan Okulların Giriş Sınavı Hakkında V.Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Görüşleri, Neşe Işık Tertemiz...29 TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Orta Kısım Birinci Sınıfta Hazırlık Okulundan ve İlk Kısımdan Gelen Öğrencilerin İngilizce Dersindeki Başarıları, Selma Parıltı...31 Dil Yetiklik Testleri, Ahmet Remzi Uluşan...33 Teaching Reading At Elemantary Level, Yavuz Atlı...35 Bağ - Kur Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Bilgi İşlem Kursuna Katılanların Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri, Zeki Kaya...36 Kamu Sektöründe Çalışan Yüksekokul Mezunu Görevlilerin Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Yabancı Dil Eğitimi ile İlgili Görüşleri, Derya Oktar Ergür...38 Öğretmen Liselerinin Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri, Hülya Pehlivan...39 Hacettepe Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Hakkında Öğrencilerin Görüşleri ve Tutumları, Selma Üstün...41 İletişimci Yaklaşımın Yabancı Dil Eğitim Programlarındaki Yeri, Yusuf Budak...42 İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri, Yurdagül Olçum...44 İlkokul Dördüncü ve Beşinci Sınıf Türkçe Öğretiminde Pekiştirme, Katılım ve Dönüt-Düzeltme Değişkenlerinin Bir Arada Kullanılmasının Öğrencilerin Erişilerine Etkisi, Nurten Demir...46 İlköğretim Matematik Dersi Programının Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmalarına Getirdiği Katkı ile İlgili Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri, Abdurrahman Kılıç...49 Genel, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri, Gülsen Ünver...51 İletişimci Yaklaşımda Öğretim Teknikleri, Dilek Peçenek...53 v

6 Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı, Sıla Ay...55 Türkiye de İspanyolca Öğretiminde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler, Aygül Şıklar...56 Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Etkisi, Gürcü Koç...58 Fransızca Öğretiminde Sesletim Güçlükleri, Gülhanım Ünsal...61 Yabancı Dil Eğitiminde Bilgi Teknolojisi nin Yeri, Şebnem Sunengin Çakır...62 TPAO Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Görüşleri, Özden Akın Çiftçi...64 Program Geliştirme Sürecinde Çoklu Zekâ Kuramının Yeri, Süleyman Tarman...66 Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı İlkyardım Eğitim Becerileri Hizmetiçi Eğitim Programına İlişkin Katılımcı Görüşleri, Şevkat Bahar Özvarış...68 Yabancı Dil Öğretmenlerinin Hizmetiçinde Eğitilmesi, Özlem Işık Birer...70 İlköğretimde Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Songül Demirezen...72 Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu Zekâ Kuramının Etkisi, Candan Obuz...74 Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı, Eda Gürlen...77 Çok Dillilik Bağlamında İtalyanca Öğrenen Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar, Meltem Aktaş...79 Program Geliştirmede Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı, Canay Demirhan...81 İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Uzman Görüşleri, Ayla Arseven...85 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi, Makbule Yurtluk...88 Etkin Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Filiz Yıldız Özkaran...91 Eğitim Fakültelerinde İlköğretimde Drama Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri, Sıddıka Oruç...95 vi

7 Türkiye İlköğretim İngilizce Öğretim Programı ile Finlandiya Yabancı Dil Programının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Candan Büge...98 Yabancı Dil Yazma Öğretiminde Düşünme Becerilerini Kullanmanın Başarıya Etkisi, Ebru Şenkaya İngilizce Öğretiminde Örgütleme Stratejilerinin Başarıya ve Tutuma Etkisi, Kamer Yardımoğlu Tıpta İnsan Bilimleri Programlarının Geliştirilmesine İlişkin Görüşler, Melih Elçin Yabancı Dil Öğretiminde Anlamlandırma Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi, Esin Eraslan Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Göstergesi Olarak 2006 PISA Sonuçlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Nur Akkuş Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Özge Can Doktora Tez Özetleri Okuduğunu Anlama Düzeyinin ve Öğrenme İçin Ayrılan Zamanın Bilişsel Öğrenme Düzeyine Etkisi, Vildan Egelioğlu Yöntem Farklılığının Erişiye Katkısı, Güzin Büyükkurt Coursebook Analysis and Design for ELT in the State Schools in Turkey, Aydan Ersöz Metinden Öğrenme İlkelerine Göre Hazırlanan Ders Kitabının Öğrenci Erişisine Etkisi, Saba Yalçın İlkokul II. Sınıf Hayat Bilgisi Dersini Okutan Öğretmenlerin Bu Dersteki Etkinliklere Ayırdıkları Sürenin Belirlenmesi, Nurdan Kalaycı..129 Geleneksel, İşbirliği ve Ödüllü Değişim Ekonomisine Dayalı Öğrenmenin Öğrenci Erişisine Etkisi, İlhan Oktar Büyükölçekli Kuralların Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi, Özler Çakır Bilgisayar Ders Yazılımlarını Değerlendirmek İçin Bir Model Önerisi, Feza Orhan İletişim Fakültelerindeki Basın-Yayın Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi, Hakkı İ. Sayın vii

8 Designing A Reading Curriculum for Preparatory Classes of Engineering Faculties, İ. Hakkı Mirici Sınıfiçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Kavramına EtkisiVatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi, Esed Yağcı Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi, Tülay Üstündağ Örnek Olay Ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi, Hülya Pehlivan Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede ELVES Yönteminin Etkisi, Banu Yangın Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırması, Derya Oktar Ergür İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri ve Denetim Odakları Üzerine Bir Çalışma, Kevser Baykara Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Erişi ve Tutumlarına Etkisi, Ali Murat Sünbül Derste Not Almanın Öğrenme ve Hatırlama Düzeyine Etkisi, Aytunga Oğuz Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Orhan Akınoğlu Gözden Geçirme Stratejisi İle Desteklenmiş Çoklu Zekâ Kuramı Uygulamalarının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Nilay Bümen Eleştirel Düşünme Becerileri ile Tümleşik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi, Semih Şahinel Genel, Mesleki Ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri, Gülsen Ünver Oluşturmacı Yaklaşımla İngilizce Yazma Becerisini Geliştirmenin Öğrenci Başarısına Etkisi, Binnur Genç Okuma Stratejileri ile Çoklu Zekâ Kuramının İlişkilendirilmesi, Sıla Ay..179 viii

9 Fen Bilgisi Öğretiminde Etkin Öğrenme Yaklaşımının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Cavide Demirci Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Alan Ve Meslek Bilgisi Yeterlikleri İle Derse Yönelik Tutumları, Sadık Y. Sıvacı İngilizce Dersinde Uygulanan İzleme Testlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi, Özlem Saka Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine, Bilişötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Öğrenme Sürecine Katkıları, Bünyamin Yurdakul Ortak Başvuru Metni ne Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi, Dursun Köse Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine ve Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi, Eda Gürlen Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenmenin Sürece, Öğrenen ve Öğretmen Görüşlerine Etkisi, Alper Başbay Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitbilimsel ve Alan Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi, Yusuf Şahin Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları, Necla Köksal İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programının Değerlendirilmesi, Nihat Uyangör Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Gelişiminde Özetleme Tekniğinin Öğretimi ve Başarıya Etkisi, Selma Deneme Sözlü İletişim Becerilerinin Gelişiminde Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Uygulamalarının Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi, Korkut U. İşisağ Duyuşsal Özelliklerin Gelişimi Açısından Örtük Program, İbrahim Tuncel Uygulama Öğretmenliği Eğitiminin, Uygulama Öğretmenliğine İlişkin Yeterliliğe ve Tutuma Etkisi, Meltem Yalın Uçar Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Cevdet Epçaçan Avrupa Dil Portfolyosu Uygulamaları Bağlamında Özgün Değerlendirmenin Başarıya ve Tutuma Etkisi, Bengü A. Ataç ix

10 Yabancı Dilde Bilgilendirici Yazma Alanında Öz Düzenleme Becerilerinin Kullanımı ve Başarı Arasındaki İlişki, Alev Özbay Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutumlar, Öğrenme Becerileri ve Başarı Arasındaki İlişkiler, Sevgi Turan Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi, Meltem Aktaş Bilişsel Okuma Stratejilerine İlişkin Eğitici Görüşleri, Bülent İnal Görüşler Dizin x

11 ÖZCAN DEMİREL

12

13 Danışman 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan DEMİREL 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Diploma İngilizce Öğretmenliği Gazi Eğitim Enstitüsü 1964 Lisans Eğitim Bilimleri Hacettepe Üniversitesi 1973 Y.Lisans EğitimProgramları ve Değerlendirme Hacettepe Üniversitesi 1975 Doktora Eğitim Programı ve Öğretim Ankara Üniversitesi Akademik Ünvanlar Öğretim Görevlisi Temel İngilizce Hacettepe Üniversitesi Doçent Eğitim Progve Öğretim Hacettepe Üniversitesi Profesör Eğitim Prog.ve Öğretim Hacettepe Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 1. Işık, N. "Yabancı Dille Eğitim Yapan Okulların Giriş Sınavı Hakkında V.Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi Parıltı, S. "TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Orta Kısım Birinci Sınıfta Hazırlık Okulundan ve İlk Kısımdan Gelen Öğrencilerin İngilizce Dersindeki Başarıları" Hacettepe Üniversitesi Ültanır, G. "Dönüt ve Düzeltmenin Almanca Yazılı Anlatım Erişisine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Uluşan, A.R. "Language Aptitude Tests" Gazi Üniversitesi, Sezer, N. "Bilgisayarlı Öğretimin İlkokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Erişisine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Kapıcıoğlu, O.K. "Kara Harp Okulu Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Atlı, Y. "Teaching Reading at Elementary Level" Gazi Üniversitesi, Kaya, Z. "Bağ - Kur Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Bilgi İşlem Kursuna Katılanların Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Ergür, D.O. "Kamu Sektöründe Çalışan Yüksekokul Mezunu Görevlilerin Hizmetiçi Eğitim Kapsamında Yabancı Dil Eğitimi ile İlgili Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, 1991

14 4 Tezim, Danışmanım ve Ben 10. Pehlivan, H. "Öğretmen Liselerinin Öğretmen Yetiştirmedeki Yeri" Hacettepe Üniversitesi, Üstün, S. "Hacettepe Üniversitesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Hakkında Öğrencilerin Görüşleri ve Tutumları" Hacettepe Üniversitesi, Budak, Y. "İletişimci Yaklaşımın Yabancı Dil Eğitim Programlarındaki Yeri" Hacettepe Üniversitesi, Olçum, Y. "İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler Konusunda Öğretmenlerin Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Demir, N. "İlkokul Dördüncü ve Beşinci Sınıf Türkçe Öğretiminde Pekiştirme, Katılım ve Dönüt-Düzeltme Değişkenlerinin Bir Arada Kullanılmasının Öğrencilerin Erişilerine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Yangın, B. "İlkokul Öğretmenlerinin Türkçe Dersindeki Davranışları" Hacettepe Üniversitesi, Bilen, K. "How to Solve the Problem of Fear of Making Mistakes in the Learner's Mind"? Gazi Üniversitesi, Kılıç, A. "İlköğretim Matematik Dersi Programının Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Çalışmalarına Getirdiği Katkı ile İlgili Öğretmen ve Müfettiş Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Güneş, Y. "Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde Eğitim Öğretimle İlgili Sorunlar Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri " Hacettepe Üniversitesi, Acat, B. "Okuma Güçlükleri ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişki Düzeyi" Hacettepe Üniversitesi, Bağcıoğlu, G. "Genel, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Şahinel, S. "Sınama Durumlarına İlişkin Öğretim Elemenlarının Görüşleri" Hacettepe Üniversitesi, Peçenek, D. İletişimci Yaklaşımda Öğretim Tekniklerinin Yeri Ankara Üniversitesi, Ay, S. Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı Ankara Üniversitesi, Şıklar, A. Türkiye de İsponyalca Öğretiminde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler. Ankara Üniversitesi, Koç, G. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Ünsal, G. Fransızca Öğretiminde Sesletim Güçlükleri Ankara Üniversitesi, Çakır, Ş. S. Yabancı Dil Öğretiminde Bilgi Teknolojisinin Yeri Ankara Üniversitesi, Çiftçi, Ö. A. TPAO Genel Müdürlüğü Çalışanlarının Katıldıkları Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerine İlişkin Görüşleri Hacettepe Üniversitesi, Tarman, S. Program Geliştirme Sürecinde Çoklu Zeka Kuramının Yeri Hacettepe Üniversitesi, Özvarış, B. Ş. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı İlk Yardım Eğitim Programına İlişkin Katılımcı Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi, 1999

15 Danışman Işık, Ö. Yabancı Dil Öğretmenlerinin Hizmet İçinde Eğitilmesi Ankara Üniversitesi, Demirezen, S. İlköğretimde Kullanılan Öğretim Stratejisi, Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Hacettepe Üniversitesi, Obuz, C. Hayat Bilgisi Dersinde Çoklu Zekâ Kuramının Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Gürlen E. Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı, Hacettepe Üniversitesi Aktaş, M, Çok Dillilik Bağlamında İtalyanca Öğrenen Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar, Ankara Üniversitesi, Demirhan, C. Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Hayran, Z. İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı İçeriğinin Düzenlenmesine İlişkin Görüşler. Hacettepe Üniversitesi, Arseven, A. Y. İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarına İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Uzman Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi, Vaiz, O. Proje Tabanlı Öğrenmede Portfolyoların Kullanımı ve Öğrenme Sürecine Yansımaları, Hacettepe Üniversitesi, Yurtluk, M. Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Özkaran, F. Y. Etkin Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Öğretiminde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri Hacettepe Üniversitesi, Oruç, S. "Eğitim Fakültelerinde İlköğretimde Drama Dersini Veren Öğretim Elemanlarının Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri", Hacettepe Üniversitesi, Büge, C. "Türkiye İlköğretim İngilizce Öğretim Programı ve Finlandiya Yabancı Dil Programının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi, Şenkaya, E. "Yabancı Dil Yazma Öğretiminde Düşünme Becerilerinin Kullanmanın Başarıya Etkisi", Hacettepe Üniversitesi, Yardımoğlu, K. "İngilizce Öğretiminde Örgütleme Stratejilerinin Başarıya ve Tutuma Etkisi", Hacettepe Üniversitesi, Elçin, M. "Tıpta İnsan Bilimleri Programlarının Geliştirilmesine İlişkin Görüşler", Hacettepe Üniversitesi, Eraslan, E. "Yabancı Dil Öğretiminde Anlamlandırma Stratejilerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi", Hacettepe Üniversitesi, Akkuş, N. Yaşam Boyu Öğrenme Becerilerinin Göstergesi Olarak 2006 PISA Sonuçlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Can, Ö. Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri Hacettepe Üniversitesi, Onur, A. Yabancı Dilde Biyoloji Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Şahin, A. Anadolu Öğretmen Lisesi Programlarının Değerlendirilmesi Hacettepe Üniversitesi, 2010

16 6 Tezim, Danışmanım ve Ben 6.2 Doktora Tezleri 1. Egelioğlu, F. V. "Okuduğunu Anlama Düzeyinin ve Öğrenme için Ayrılan Zamanın Bilişsel Öğrenme Düzeyine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Büyükkurt, G. "Yöntem Farklılığının Erişiye Katkısı" Hacettepe Üniversitesi, Ersöz, A. "Coursebook Analysis and Design for ELT in the State Schools in Turkey" Gazi Üniversitesi, Yalçın, S. "Metinden Öğrenme İlkelerine Göre Hazırlanan Ders Kitabının Öğrenci Erişisine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Kalaycı, N. "İlkokul II. Sınıf Hayat Bilgisi Dersini Okutan Öğretmenlerin Bu Dersteki Etkinliklere Ayırdıkları Sürenin Değerlendirilmesi" Hacettepe Üniversitesi, Eney, M. "Attitudes of Students Toward Computer (CALL) and Writing with a Word Processor" Gazi Üniversitesi, Moza, S. P. "İlkokul Fen Öğretiminde Hedef Davranışların Kazandırılması ile Bilişsel Öğrenmelerin Kalıcılığı ile İlgili Yaklaşımlar" Hacettepe Üniversitesi, Oktar, İ. "Geleneksel, İşbirliği ve Ödüllü Değişim Ekonomisine Dayalı Öğrenmenin Öğrenci Erişisine Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Çakır, Ö. "Büyükölçekli Kuralların Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Orhan, F. "Bilgisayar Ders Yazılımlarını Değerlendirmek İçin Bir Model Önerisi" Hacettepe Üniversitesi, Sayın, H. "İletişim Fakültelerindeki Basın-Yayın Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi" Gazi Üniversitesi, Mirici, İ. H. "Designing A Reading Curriculum for Preparatory Classes of Engineering Faculties" Gazi Üniversitesi, Yağcı, E. "Sınıfiçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Kavramına Etkisi" Hacettepe Üniversitesi, Üstündağ, T. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yaratıcı Dramanın Erişiye ve Derse Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Pehlivan, H. Örnek Olay ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Yangın, B. Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede ELVES Yönteminin Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Ergür, D. O. Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması Hacettepe Üniversitesi, Baykara, K. İşbirliğine Dayalı Öğrenme Teknikleri ve Denetim Odakları Üzerine Bir Çalışma Hacettepe Üniversitesi, Sünbül, A.M. Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Erişisi ve Tutumlarına Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Oğuz, A. Derste Not Almanın Öğrenme ve Hatırlama Düzeyine Etkisi Hacettepe Üniversitesi, 1999

17 Danışman Acat, B. Dilin İşlevselliği Yaklaşımına Göre Hazırlanan Türkçe Öğretim Programının Temel Dil Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Akınoğlu, O. Eleştirel Düşünme Becerilerini Temel Alan Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Bümen, N. Gözden Geçirme Stratejisi ile Desteklenmiş Çoklu Zekâ Kuramı Uygulamalarının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Şahinel, S. Eleştirel Düşünme Becerileri ile Tümleşik Dil Becerilerinin Geliştirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Güneş, Y. Biyoloji Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Ünver, G. Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Becerilerini Geliştirme, Hacettepe Üniversitesi, Genç, B.İ. Oluşturmacı Yaklaşımla İngilizce Yazma Becerisini Geliştirmenin Öğrenci Başarısına Etkisi, Ankara Üniversitesi, Ay, S. Okuma Stratejileri ile Çoklu Zeka Kuramının İlişkilendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Demirci, C. Fen Bilgisi Öğretiminde Etkin Öğrenme Yaklaşımının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sıvacı, S.Y. Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Alan ve Meslek Bilgisi Yeterlikleri ile Derse Yönelik Tutumları Hacettepe Üniversitesi, Saka, Ö. "İngilizce Dersinde Uygulanan İzleme Testlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi", Ankara Üniversitesi, Yurdakul, B. "Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerine, Biliş-ötesi Farkındalık ve Derse Yönelik Tutum Düzeylerine Etkisi İle Öğrenme Sürecine Katkıları", Hacettepe Üniversitesi, Köse, D. "Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Başvuru Metnine Uygun Türkçe Öğretiminin Başarıya ve Tutuma Etkisi", Ankara Üniversitesi, Gürlen, E. "Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Becerisine ve Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi", Hacettepe Üniversitesi, Başbay, A. "Basamaklı Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenmenin Sürece, Öğrenen ve Öğretmen Görüşlerine Etkisi", Hacettepe Üniversitesi, Şahin, Y. "Yabancı Dil Öğretmenlerinin Eğitbilimsel ve Alan Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi", Ankara Üniversitesi, Köksal, N. "Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları", Hacettepe Üniversitesi, Uyangör, N. "İlköğretim 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programının Değerlendirilmesi", Hacettepe Üniversitesi, Deneme, S. "Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Öğretiminde Özetleme Tekniğinin Öğretimi ve Başarıya Etkisi" Ankara Üniversitesi, 2008

18 8 Tezim, Danışmanım ve Ben 40. İşisağ, K. "Sözlü İletişim Becerilerinin Gelişiminde Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Uygulamalarının Başarıya, Tutuma ve Kalıcılığa Etkisi" Ankara Üniversitesi, Tuncel, İ. "Duyuşsal Özelliklerin Gelişimi Açısından Örtük Program", Hacettepe Üniversitesi, Yalın Uçar, M. Uygulama Öğretmenliği Eğitiminin, Uygulama Öğretmenliğine İlişkin Yeterliliğe ve Tutuma Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Epçaçan, C. Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi, Aksu Ataç, B. Avrupa Dil Portfolyosu Uygulamaları Bağlamında Özgün Değerlendirmenin Başarıya ve Tutuma Etkisi Ankara Üniversitesi, Özbay, A. Yabancı Dilde Bilgilendirici Yazma Alanında Öz Düzenleme Becerilerinin Kullanımı ve Başarı Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi, Turan, S. Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutumlar İle Öğrenme Becerileri ve Başarı Arasındaki İlişkiler Hacettepe Üniversitesi, Aktaş, M. Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazma Yaklaşımının Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi Ankara Üniversitesi, İnal, B. Bilişsel Okuma Stratejilerine İlişkin Eğitici Görüşleri Ankara Üniversitesi, Aksoy. M. Yabancı Dilde Öğrenme Kaygısı İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki Ankara Üniversitesi, Kazazoğlu, S. Yabancı Dil Öğreniminde Sosyoekonomik Etmenlerin Tutum ve Başarıya Etkisi, Ankara Üniversitesi, Çakır, Ş.S. Yabancı Dil Öğreniminde Dinleme Anlama Becerisini Geliştirmede Kullanılan Yöntemlerin Başarıya Etkisi Ankara Üniversitesi, Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni nin Konuşma Becerisinin Gelişiminde Kullanılması (The Use of the Common European Framework of Reference for Languages on Developing the Speaking Skills) Eğitim ve Bilim (Education and Science), Ankara: 2010, 35, Sayı, 156, ss (K. İşisağ ile) 2. Metacognitive Awareness and Self-regulated Skills of Medical Students in Different Medical Curricula. Medical Teacher. An international journal of educationin the health sciences. 31:10, e477-e483 (S. Turan ve İ.Sayek ile) 3. Probleme dayalı Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. (The reliability and validity of the attitude scale towards problem based learning.) Eğitim ve Bilim (Education and Science), Ankara: 2009, 34, Sayı, 152, ss (S. Turan ile) 4. Contribution to the Student Achievement of Using Different Teaching Methods in the Fourth Science and Technology Course in Primary Education World Applied Sciences Journal.4 (1): /2008, IDOSI Publication, 2008, (B. Arslan ile)

19 Danışman 9 5. "Çoklu Zeka Kuramı ile Disiplinlerarası Yaklaşımı Temel Alan Uygulamalara İlişkin Öğretmen-Öğrenci Görüşleri" Eğitim ve Bilim. Ankara: 2008, 33, Sayı 147, ss ( İ. Tuncel, C.Demirhan ve K. Demir ile) 6. Teacher Self-Efficacy Belief Scale Social Behavior and Personality: An International Journal. Vol. 35(5), 2007, (E.Gürlen ile) 7. "Education and Changing Social Realities in Turkey" Comparative and International Education Society Conf. Pittsburgh, USA. March 14-17, 1991 (ERIC, Clearinghouse, Doc ID: ED341624) 7.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Becoming a Lifelong Learner in the Information Society: An Overview International Conference on Further Education in the Balkan Countries. Balkan Society for Pedagogy and Education, Eğitim Akademi Publishing House, Konya, Turkey, 2008, Volume I, pp ( M. Demirel ile) 2. The Opinions of Teachers and Prospective Teachers to Improve the Quality in Education International Conference on Further Education in the Balkan Countries, Balkan Society for Pedagogy and Education, Eğitim Akademi Publishing House, Konya, Turkey, 2008, Volume II, pp ( E. Gürlen ile) 3. BASOPED After Ten Years: Past and Future from the Turkish Point of View International Conference on "The Balkan Society for Pedagogy and Education ( ) Past and Future, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008 pp Changing Roles of Faculties of Education in Turkey and in Europe International Conference on European Unification and Educational Challenges in the Balkans, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008, pp: National Speakers (M. Aksu ile) 5. European Unification Impact on Primary Curricula in Turkey International Conference on European Unification and Educational Challenges in the Balkans, Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2008 pp ( M. Demirel ile) 6. The Role of Values Education in High School History Curriculum Relavant to Educational Standards in European Union International Conference on Education and Values in the Balkans: Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2007 pp (E. Gürlen and N. Köksal ile) 7. Türkiye nin Öğretmen Yetiştirme Düzeni. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, Haziran 2007, Bakü, Azarbeycan, pp Türkiye de Öğretmen Yeterlikleri Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, Haziran 2007, Bakü, Azarbeycan, pp (Dr. E.Gürlen ile)

20 10 Tezim, Danışmanım ve Ben 9. Adult Education in Turkey International Conference on Life-Long Learning in the Balkans. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2006 pp (Dr. Celep ile) 10. A Proposed Curriculum Design on Civics Education for the Balkan Countries through Distance Learning International Conference on Life-Long Learning in the Balkans. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2006 pp (Dr. Yurdakul ile) 11. Analyzing the Endeavors for Quality in the Turkish Educational System International Conference on Quality in Education in the Balkans. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2005 pp (Dr. Erdoğan ile) 12. Developing Integrated Skills Through Multiple Intelligences in EFL Classrooms The Fifth EFL Skills Conference Proceedings. The American University in Cairo, Egypt Dec. 8-10, pp Integrated Skills in ESP Writing The Fifth EFL Skills Conference Proceedings. The American University in Cairo, Egypt pp (with Dr. Mirici) 14. "A New Approach to Curriculum Development in Teacher Education in Turkey" Teacher Training For The Twenty First Century. Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education İzmir, Turkey (with Dr. M. Sands) pp "A Curriculum Model for Teacher Education in Europe". Amsterdam: New Prospects for Teacher Education in Europe II. pp 31-40, "A Model Approach To Training ELT Teachers" Ankara: Tradition and Innovation. ELT and Teacher Training in the 1990s. Vol , Yazılan Uluslararası Kitaplar veya kitaplarda bölümler 1. "Education in Turkey: Modern and Contemporary Globalization, Modernization and Education in Muslim Countries. In Education: Emerging Goals in the New Millennium (Editor, Rukhsana Zia) New York, Nova Science Publishers, Inc pp: Teacher Education in the Turkish Educational System Teacher Education in the Balkan Countries. Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2001 pp (Dr. İ. Erdoğan ile) 3. Educational System in Turkey Educational Systems of Balkan Countries: Issues and Trends Balkan Society for Pedagogy and Education, Kyriakidis Brothers s.a. Publishing House, Thessaloniki, Greece, 2000 pp (Dr. İ. Erdoğan ile) 7. 4 Ulusal Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler 1. "İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Programının Değerlendirilmesi" Ankara: Milli Eğitim Dergisi, 2007, 36, Sayı 175, ss (A.Arslan ile) 2. Dil Öğretiminde yeni bir anlayış: Avrupa dil gelişim dosyası uygulaması Lefkoşa: CJES, Cypriot Journal of Educational Sciences, 2006, Vol:2, Sayı:2, ss (A. Güneyli ile) 3. Basamaklı Öğretim Programının Süreç ve Ürün Açısından Değerlendirilmesi Ankara: Milli Eğitim Dergisi. 2006, 35, Sayı 172, ss (Ortak yazarlı) 4. Avrupa Konseyi Dil Projesi ve Türkiye Uygulaması Ankara: Milli Eğitim Dergisi. 2005, 33, Sayı 167, ss.71-82

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org

Ağustos 2015. Cilt 4 Sayı 3. http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2015 Cilt 4 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI Yrd. Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Dumlupınar Üniversitesi Kütahya fulyatopcuoglu@gmail.com Fatih Özer Dumlupınar Üniversitesi Kütahya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon

Detaylı

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS TH 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS İCONTE 2013 ISBN 978-605-364-482-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE Information update: September 2013 1 CURRICULUM VITAE Name-Surname Date of birth : Engin KARADAĞ : 11 February 1981 Hacıbektaş Information Address : Eskişehir Osmangazi University, College of Education

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Prof. Dr. Özcan DEMİREL 10. Baskı Prof. Dr. Özcan Demirel EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ISBN: 975-6802-05-7 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları,

Detaylı

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION November 22-24, 2013 Konya, TURKEY SYMPOSIUM PROGRAMME VENUE Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education Meram Yeni

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 http://www.jret.org Ağustos 2013 Cilt 2 Sayı 3 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı