Elif KILINÇ. Gaziantep Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Servis Hemşiresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elif KILINÇ. Gaziantep Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Servis Hemşiresi"

Transkript

1 Elif KILINÇ Gaziantep Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Servis Hemşiresi

2 Genel olarak, planlanmış ameliyat için hazırlık üç aşamada uygulanır: Hastanın kliniğe yatırılmasından, ameliyat öncesi geceye kadar dönemdeki hazırlık, Ameliyattan önceki gece hazırlığı, Ameliyat günü hazırlığı. 2

3 1.AMELIYAT ÖNCESI GECEYE KADAR OLAN HAZıRLıK: Ameliyat öncesi tedavi ve bakım gereksinimini karşılamak için kliniğe yatırılan hastanın durumunun iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin verilerin toplanmasına bağlıdır. 3

4 OLAN HAZIRLIK: BU VERILER; Hasta dosyasından, Laboratuar testlerinden, Hasta yakınlarından ve hastayla yapılan görüşmeden elde edilebilir. 4

5 OLAN HAZIRLIK HEMŞİRE HASTAYLA YAPACAĞI İLK GÖRÜŞMEDE: Yaşam bulguları, Varolan üriner sorunları (ani, sık, gece idrara çıkma, idrar yaparken ağrı hissetme, idrar yapamama ve idrarda kan olması gibi), Herhangi bir önemli hastalığı, Hastanın günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme durumu, 5

6 1.AMELIYAT ÖNCESI GECEYE KADAR OLAN HAZıRLıK: Hastanın alerjisi, diyet kısıtlaması ve alışkanlıkları, Cinsel aktivite ile ilgili değişiklik deneyimleme durumu, Daha önceki ameliyatları ve anestezi deneyimleri, Önceki ameliyatlarına ailenin/ yakınlarının tepkileri, 6

7 1.AMELIYAT ÖNCESI GECEYE KADAR OLAN HAZıRLıK: Mesleği, Dini inançları, Medeni durumu, Sağlık güvencesi var mıdır, nedir?, Hastanın kendisiyle ilgili sormak istediği şeyler nelerdir? 7

8 OLAN HAZIRLIK: Hastanın cerrahi kliniğe yatırılmasıyla başlayan ameliyat öncesi hazırlık ve bakım dört yönden ele alınabilir: Psikolojik hazırlık Fizyolojik hazırlık Yasal hazırlık Ameliyat öncesi eğitim 8

9 OLAN HAZIRLIK: PSIKOLOJIK HAZıRLıK: Anksiyeteyi gidermeye, Ameliyatta az anestetik, ameliyat sonrasında az analjezik kullanılmasına, Ameliyat sonrasında yaşam bulgularının kısa sürede düzene girmesine, Strese tepki olarak salınacak olan kortikosteroid hormonlarının az salınmasına, Ameliyat sonrasında hızlı iyileşmeye ve erken taburcu olmaya yardımcı olur. 9

10 OLAN HAZIRLIK: PSIKOLOJIK HAZıRLıK: Ülkemizde ameliyat öncesi eğitimin anksiyete üzerine etkisini inceleyen çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Planlı eğitimin anksiyeteyi azalttığı bilinmektedir (Bölükbaş1991; Karayurt 1998;Koca 1998). 10

11 OLAN HAZIRLIK: PSIKOLOJIK HAZıRLıK: Ürogenital sistem ameliyatı olacak erkek hastaların anksiyetesini azaltmada müziğin etkisinin incelendiği çalışmada; deney grubundaki hastaların anksiyete düzeylerinin anlamlı şekilde düştüğü saptanmıştır (Arslan ve ark.2008). 11

12 OLAN HAZIRLIK: FIZYOLOJIK HAZıRLıK: Ameliyat öncesinde hastanın sağlık durumu, iyi bir fizyolojik değerlendirmeyle belirlenebilir. 12

13 OLAN HAZIRLIK: FIZYOLOJIK DEĞERLENDIRME: Yaş, Ağrı varlığı, Beslenme durumu Sıvı-elektrolit dengesi, Enfeksiyon, Fizik hareket yeterliliği, Cilt bütünlüğü, Kalp Damar Sistemi (KVS), Solunum fonksiyonu, Böbrek fonksiyonu, Gastrointestinal fonksiyon, Karaciğer fonksiyonu, Endokrin fonksiyon, Nörolojik fonksiyon, Hematolojik fonksiyon, Duyusal yetersizlikler, İlaç öyküsü, Anormallikler, Önceki ameliyatlar, Sağlık alışkanlıkları, Yaşam tarzı, Sosyal hikayesi. 13

14 OLAN HAZIRLIK: HASTALAR AMELIYAT ÖNCESI DÖNEMDE; Ameliyat sonrası ağrı, Aktivite düzeyi, Olası komplikasyonlar, Cerrahi girişim alanın bakımı, Hastanede kalma süresi, Taburculuk ve sonrası beklentiler hakkında bilgiye gereksinim duyarlar. 14

15 OLAN HAZIRLIK: BURADA HEMŞIRELIK BAKıMı; Hastanın korku ve endişelerini gidermeye ve özellikle mahremiyet duygusunu korumaya yönlendirilmelidir. Prostatın seks organı olarak algılanması, hastanın endişelerini arttıracaktır, ancak yaşın genelde ileri dönemde olması hasta açısından bir avantaj sayılabilir. 15

16 OLAN HAZIRLIK: AMELIYAT ÖNCESINDE ANKSIYETE NEDENLERININ EN ÖNEMLILERI; Bilinmezlik korkusu, Ölüm tehlikesi, Anestezi tehlikesi, Prostat Kanseri olma, Cinsel işlevlerde bozulma İdrar kaçırma Ameliyat sonrası ağrı çekme, Sevdiği kişi ve aktivitelerden uzak kalma korkusu sayılabilir. 16

17 OLAN HAZIRLIK: Prostat kanserli hastaların bilgi gereksinimlerini belirlemek amacı ile yapılan çalışmalarda hastaların çok fazla bilgiye gereksinimleri olduğu vurgulanmaktadır (Templeton and Coates, 2001). 17

18 OLAN HAZIRLIK: Hemşire hastaya, ameliyatın etkileyeceği yapıların anatomisi ve onların ürogenital sistemdeki fonksiyonları hakkında görseleğitim araçlarını kullanarak bilgi verebilir. 18

19 OLAN HAZIRLIK: YASAL HAZıRLıK; Ameliyat olacak her hastadan, ameliyat küçük bile olsa kesinlikle imzalı ameliyat izni alınmalıdır. Yazılı ameliyat izni hem hasta hem de sağlık ekibi için yasal güvencedir. 19

20 OLAN HAZIRLIK: AMELIYAT ÖNCESI EĞITIM: Derin solunum, Öksürük egzersizleri, Dönme ve extremite egzersizleri, Erken ayağa kaldırma, Ağrı kontrol yöntemleri, Ameliyat sonrası gerekebilecek araç-gereç. 20

21 OLAN HAZIRLIK: DERIN SOLUNUM EGZERSIZLERI: Akciğerlerin genişlemesini sağlayarak kollabe olmalarını engeller, Ameliyat sonrasında gelişebilecek; pnomöni ve atelektaziyi engeller. 21

22 OLAN HAZIRLIK: ÖKSÜRÜK EGZERSIZLERI: Hasta, bu egzersizleri oturur ya da yatar pozisyonda iken yapabilir, önemli olan ameliyat yerinin desteklenmesidir. 22

23 OLAN HAZIRLIK: DÖNME VE EXTREMITE EGZERSIZLERI: Venöz dolaşımı geliştirir. Tromboflebit gibi dolaşım problemlerini önlemeye yardımcı olur, Ameliyat sonrasında gelişebilecek gaz ağrılarını da önler. 23

24 OLAN HAZIRLIK: ERKEN AYAĞA KALDıRMA: Ameliyat sonrasında, uygunsa hasta erken dönemde ayağa kaldırılmalıdır. Ayağa kaldırma ameliyat sonrası ; Komplikasyonların önlenmesine, Hastanın kendisini psikolojik yönden daha iyi hissetmesine yardım eder. 24

25 OLAN HAZIRLIK: AĞRı KONTROLÜ: Ağrı hastaların en yaygın endişesidir, IV, IM yol ile kontrol edilebilir, Hasta Kontrollü Analjezi. 25

26 OLAN HAZIRLIK: AMELIYAT SONRASı DÖNEMDE GEREKEBILECEK ARAÇ- GEREÇLER İdrar kateterleri Drenler 26

27 OLAN HAZIRLIK: Ameliyat sonrası foley ya da üriner kateterlerin kullanımı ve bakımı hakkında hastaların ve yakınlarının eğitimi, ameliyat öncesi bakımın önemli bir bölümünü oluşturur. 27

28 OLAN HAZIRLIK: Hastalar kateterin ağrıya neden olacağı, yerinden çıkabileceği ve bakımını yapamayacakları konusunda endişe duyarlar. Kateter bakımının basit olduğu, bacağa takılan idrar torbalarının hareketi kolaylaştıracağı konusunda bilgi verilmelidir. 28

29 2. AMELİYATTAN ÖNCEKİ GECE HAZIRLIĞI: Ameliyat gününün belirlenmesi, hastanın endişe ve korkusunu artırırken, bakıma katılımında, söylenenleri algılama ve uygulamada yetersizliklere neden olabilir. Bu nedenle söylenenleri hastaların doğru ve tam anladığının belirlenmesi önemlidir. 29

30 2. AMELİYATTAN ÖNCEKİ GECE HAZIRLIĞI: -Cilt hazırlığı -Gastrointestinal sistem hazırlığı -Anestezi hazırlığı -İstirahat ve uykunun sağlanması 30

31 2. AMELİYATTAN ÖNCEKİ GECE HAZIRLIĞI: CILT HAZıRLıĞı: Ameliyat cildin bütünlüğünü bozarak enfeksiyon riskini artırdığı için cilt hazırlığı önemlidir. Cilt temizliği amacıyla tüylerin alınması gerekiyorsa bu konuda hastadan izin alınmalıdır. Cilt hazırlığı mutlaka hemşire veya hekim tarafından yapılmalıdır. 31

32 2. AMELİYATTAN ÖNCEKİ GECE HAZIRLIĞI: GASTROINTESTINAL HAZıRLıK; Hastaya genel anestezi uygulanacağından, ameliyattan 8-10 saat öncesinden besin ve sıvılar verilmez. Böylece hastanın ameliyat sırasında kusup aspirasyon pnömonisi gelişmesi önlenir. 32

33 2. AMELİYATTAN ÖNCEKİ GECE HAZIRLIĞI: GASTROINTESTINAL HAZıRLıK; Yiyecek-içeceklerin hangilerini, ne zamandan itibaren almaması gerektiği konusunda açıklama yapılmalı, Oral almadığı için çok iyi ağız bakımı verilmeli, (hem ameliyat öncesi gece, hem de ameliyat günü), Beslenme bozukluğu olan hastalara doktor direktifine göre, IV yolla sıvılar ameliyata alınıncaya kadar verilmelidir. 33

34 2. AMELİYATTAN ÖNCEKİ GECE HAZIRLIĞI: ANESTEZI HAZıRLıĞı: Anestezist hastaya ameliyat öncesi günün gecesi ziyaret ederek solunum fonksiyonunu, kardiyovasküler ve nörolojik fonkiyonu muayenesini yaparak hastanın anestezi için uygun olup olmadığını belirler. 34

35 2. AMELİYATTAN ÖNCEKİ GECE HAZIRLIĞI: İSTİRAHAT VE UYKUNUN SAĞLANMASI: Hasta psikolojik ve fizyolojik olarak iyi hazırlanmışsa, ameliyattan önceki geceyi rahat geçirir. Bakım verirken hastaya, korku ve endişelerini açıklaması için fırsat verilmesi de hastayı rahatlatabilir. 35

36 3-AMELIYAT GÜNÜ HAZıRLıĞı: Ameliyat günü hazırlığı hastanedeki hastalar için amelliyattan en az 1-2 saat önce, hastaneye ameliyat günü gelen hastalar için ise hastaneye gelir gelmez başlamalıdır. 36

37 3. AMELİYAT GÜNÜ HAZIRLIĞI: HASTA AMELIYATA GITMEDEN ÖNCE HEMŞIRENIN YAPMASı GEREKENLER; Hastanın yaşam bulgularını alır ve kaydeder, anksiyete nedeniyle kan basıncı ve nabız biraz yüksek olabilir, normal değerlerden sapmalar hekime bildirilmelidir, Hastanın varolan bütün allerjilerinin kaydedildiğinden emin olunmalıdır, 37

38 3. AMELİYAT GÜNÜ HAZIRLIĞI: HASTA AMELIYATA GITMEDEN ÖNCE HEMŞIRENIN YAPMASı GEREKENLER; Hastaya ve yakınlarına bilgi verilir, Hastanın aç olup olmadığını kontrol edilir, Bağırsakların boşalması gereken vakalarda hastanın bağırsak temizliğinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, Oral verilmesi gereken ve önemli olan ilaçlarını çok az bir su ile içirilir. 38

39 3. AMELİYAT GÜNÜ HAZIRLIĞI: HASTA AMELİYATA GİTMEDEN ÖNCE HEMŞİRENİN YAPMASI GEREKENLER; Diyabet veya kalp hastalığı olan ve ameliyat süresince alması istenen ilaçlı mayi tedavisi (insülinli mayi vb.) hazırlanır, Ağız hijyeni değerlendirilir, dişlerini fırçalaması istenir, Hastanın idrarını yapması söylenir, Üriner kateteri olan hastanın idrar torbasının boş olması sağlanır. 39

40 3. AMELİYAT GÜNÜ HAZIRLIĞI: HASTA AMELİYATA GİTMEDEN ÖNCE HEMŞİRENİN YAPMASI GEREKENLER; Cilt hazırlığı tekrar kontrol edilir, Takma dişleri, protezleri varsa çıkarmalı ve aile üyelerine teslim edilir, İşitme cihazı kullanıyorsa ameliyathane hemşiresine haber verilir, 40

41 3. AMELİYAT GÜNÜ HAZIRLIĞI: HASTA AMELİYATA GİTMEDEN ÖNCE HEMŞİRENİN YAPMASI GEREKENLER; Hastaya kan istemi yapılmışsa kanının hazır olup olmadığını kontrol edilir. Hasta, dosyası, ilaçları, malzemeleri ve mayileriyle birlikte sedyeyle ameliyathaneye gönderilir. Hastanın gömlek, bone giymesine yardım edilir, kimlik bandı takılır, antiembolik çorap giydirilir. 41

42 42

PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMI Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMI Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMI Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 PREOPERATİF BAKIM ve Hazırlık 2 Genel olarak, planlanmış ameliyat için hazırlık üç aşamada uygulanır: Hastanın kliniğe yatırılmasından,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR

CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR CERRAHİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIM HEDEFLERİ 5-8 Mayıs 2011 de 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi nde sözel bildiri olarak sunuldu. *Aslı ÖZDEMİR, **Kıymet YILMAZ, ***İlknur İNANIR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Nurgül ŞENOL Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek TURAN Bilimsel

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 5. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar [SS-0] AMELİYATHANEDE HASTA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HATALAR VE SAĞLIK PERSONELİNİN TUTUMU Esra Uğur, Sevim Kara, Songül

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

BEYİN CERRAHİ / KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ

BEYİN CERRAHİ / KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN CERRAHİ / KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI, DOĞUMHANE VE KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ

KADIN HASTALIKLARI, DOĞUMHANE VE KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI, DOĞUMHANE VE KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2.

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

HASTANIN ÖZEL DURUMUNA GÖRE BESLENMESİ

HASTANIN ÖZEL DURUMUNA GÖRE BESLENMESİ HASTA BESLENMESİ 1 HASTANIN ÖZEL DURUMUNA GÖRE BESLENMESİ Hasta olan bireylerde bazı besin ya da besinlerin kısıtlanması ve bu besinlerden alacağı kalori değerini diğer besin gruplarından almasına diyet

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ

KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

Diyabetik Hasta Vaka Analizi

Diyabetik Hasta Vaka Analizi Diyabetik Hasta Vaka Analizi Sunu Planı Giriş Vaka Genel Tanıtımı Hasta Bakım Planı Hasta ve Hasta Yakınlarının Eğitimi Kaynaklar Giriş Diabetes Mellitus, İnsülin hormonunun yetersizliği, yokluğu ve/ veya

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM DERLEME MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM Ayla Yavuz Karamanoğlu, Fadime Gök Özer Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli, Türkiye ÖZET Meme kanseri en sık görülen kanser sıralamasında

Detaylı

05.07.2014. Hemşirelik Hizmetleri Yönergesi

05.07.2014. Hemşirelik Hizmetleri Yönergesi Nd 05.07.2014 Hemşirelik Hizmetleri Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI 2. AMAÇ KAPSAM 3. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÇALIŞMA, USUL, ORYANTASYON BİLGİLERİ 4. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

Detaylı

sa lık 2014-İlkbahar Sayısı-Sayı:5 Ücretsizdir, alabilirsiniz... LAPAROSKOPİK CERRAHİ Anestezi Nedir? Çeşitleri Yöntemleri Osteoartrit Boyun Fıtığı

sa lık 2014-İlkbahar Sayısı-Sayı:5 Ücretsizdir, alabilirsiniz... LAPAROSKOPİK CERRAHİ Anestezi Nedir? Çeşitleri Yöntemleri Osteoartrit Boyun Fıtığı 2014-İlkbahar Sayısı-Sayı:5 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... LAPAROSKOPİK CERRAHİ Anestezi Nedir? Çeşitleri Yöntemleri Osteoartrit Boyun Fıtığı Fizik Tedavi Nedir? Şeker Hastalığı Beslenme ve Kalp

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

Uzm. Hem. Münevver ÖZCAN Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bilim Dalı 2014

Uzm. Hem. Münevver ÖZCAN Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bilim Dalı 2014 GERİATRİK DEĞERLENDİRME Uzm. Hem. Münevver ÖZCAN Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bilim Dalı 2014 YAŞLILIK; Birden fazla kronik hastalığın eşlik ettiği,

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı