T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2495 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1466 TIBBİ DÖKÜMANTASYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2495 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1466 TIBBİ DÖKÜMANTASYON"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2495 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1466 TIBBİ DÖKÜMANTASYON Yazarlar Prof.Dr. Demet ÖZBABALIK (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Didem ARSLANTAŞ (Ünite 3) Prof.Dr. Ali ARSLANTAŞ (Ünite 4) Prof.Dr. Baki ADAPINAR (Ünite 5, 8) Prof.Dr. Emine DÜNDAR (Ünite 6) Prof.Dr. Fevziye ÇETİNKAYA (Ünite 7) Editör Prof.Dr. Demet ÖZBABALIK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Tıbbi Dökümantasyon ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Mayıs 2012 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1.Tıbbi Döküman ve Dökümantasyon Tanımı ve Tarihçesi Tıbbi Dökümanların Temel Özellikleri Hasta Dosyaları Tıbbi Dökümantasyonun Hukuksal Yönü Dosya Saklama Yöntemleri, Arşivleme Otomasyon Hastalıkların Uluslararası Dökümantasyon Sistemi Tıbbi Yazışmalar Dökümantasyonda Kalite 120 iii

4 Önsöz Değerli Öğrenciler Çağımız bilişim çağıdır. Zamanın çok hızlı aktığı bu çağda bazı önemli ve gerekli verileri kaybetmemek için bunları sürekli olarak kaydedilmesi ve kaydedilen verilerin ise bir arada tutulması gereklidir. Bugün tıp alanında hasta ve hastalıklara ilişkin veriler hasta dosyası adı verilen dökümanlar arşiv veya elektronik ortam içinde saklanmakta olup, tüm sağlık çalışanları hastaları ile ilgili en doğru ve kesintisiz bilgiyi bu dökümanlar içinden alabilmektedirler. Kişisel gizlilik esasına dayalı olarak hastane arşiv veya otomasyon sistemleri içinde saklanan bu veriler, tıptan hukuka, istatistikten ülkenin veri tabanına kadar pek çok alan için zengin veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu ders kitabı ile sizlere tıbbi verilerin dökümantasyonunun tarihçesi ve önemini anlatmak, verilerin saklanma şekillerini sunmak, kalite ve hukuk esaslarını belirlemek hedeflerini güdüyoruz. Saygılarımla Editör Prof.Dr. Demet ÖZBABALIK iv

5

6 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Tıbbi dökümantasyonu tanımlayabilecek, Tıbbi dökümantasyonun tarihçesini açıklayabilecek, bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Döküman Dökümantasyon Mısır papirüsleri Heredot Aesculapia İçindekiler Tıbbi Dökümantasyonun Tanımı Tıbbi Dökümantasyonun Tarihçesi 2

7 Tıbbi Döküman ve Dökümantasyon Tanımı ve Tarihçesi TIBBİ DÖKÜMAN VE DOKÜMANTASYONUN TANIMI Sağlık kuruluşları (hastane, aile sağlığı veya toplum sağlığı merkezleri, dispanserler gibi ) insan sağlığını izlemekten sorumlu yerlerdir. Buralara başvuran sağlıklı veya hasta bireyler kendileri için gereken işlemlerden geçirilirler. Bu işlemler sonucunda bireye ait pek çok veri ortaya çıkar. Her sağlık kuruluşu tedavi ettiği tüm hastalara ait bilgileri saklamak zorundadır. Verileri saklamak hukuksal ve yasal açıdan olduğu kadar, akreditasyon açısından da gereklidir. İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bu verileri bir düzen içinde gösteren belgelere tıbbi döküman denir. Tıbbi dokümanların bilimsel standartlara uygun olarak toplanması, düzenlemesi ve saklanması işlemine ise tıbbi dökümantasyon adı verilir. Bu şekilde düzenlenen ve kaydedilen tıbbi dokümanlara gerektiğinde ulaşılabilir ve hizmete sunulabilir. Bireysel sağlık kayıtları; sağlık kurumundan yararlanan birey, hekim ve diğer sağlık personeli arasında bir iletişim ortamı yaratır. Bireyin kayıtlarını inceleyen herkes diğerlerinin bu bireye neler yaptığını bilir. Bireysel sağlık kayıtları aynı zamanda bireye sağlık kurumlarınca verilen hizmetlerin kalitesinin değerlendirilmesi, araştırmalar ve eğitim için de kullanılabilir. Kısaca tıbbi dökümanlar; 1. Hastanın hastalığının şeklini ve tedavi sırasındaki seyrini belgeler 2. Tedavi eden hekim ve tedaviye katılan tüm birimlerin iletişimini sağlar 3. Hastayı daha sonra izleyecek sağlık çalışanlarına hasta ile ilgili bilgiyi verir. 4. Verilen sağlık hizmetinin kalitesini değerlendirmede kullanılır. 5. Hastanın, hekimin ve sağlık kuruluşlarının yasal haklarını korumada kullanılır. 6. Sağlık çalışanlarının eğitiminde kullanılır. 7. Tıbbi araştırmalar için veri kaynağıdır. 8. Halk sağlığı çalışmaları için veri kaynağıdır. 9. Maliyet ve finansal yönetim politikasını belirlemede kullanılır. TIBBİ DÖKÜMANTASYONUN TARİHÇESİ Tıbbi dökümantasyonun tarihçesi, tıp tarihi ile ilgili bilgi ve belgelerin geldiği ilk çağlara kadar uzanır. Bu belgeler sayesinde günümüzün bazı hastalıkları ile ilgili en eski tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Yazılı belgelere dayanmayan tıp olarak tanımlanan tarih öncesi dönem yazının bulunduğu (I.Ö. 4000) tarihe kadar olan yaklaşık otuz altı bin yılı kapsamaktadır. Bu dönemin tıbbı hakkında bilgileri, tek hücreli canlıların var olduğu dönemden, ilk insan olarak kabul edilen Homosapiens e kadar uzanan dilimde varolan hastalıklardan edinmekteyiz. Bu hastalıklarla ilgili bilgiler; hayvanların ve ilk insanların iskelet fosillerinden elde edilmektedir. Bunlar dışında efsaneler, hikayeler çizimler ve inanışlar en fazla bilginin alındığı kaynaklardır. Örneğin bazı mağara çizimleri organ veya diğer vücut parçalarının yerlerinden çıkarılması (ampütasyon) hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgiler zamanla ilk yazılı materyallere dönüşmüştür. 3

8 Sağlıkla ilgili ilk tarihi kayıtlar Sümer dönemindeki (MÖ 2100) kil tabletlerden günümüze ulaşmıştır. Ünlü Babil kralı Hamurabi kanunları (MÖ 2250) arasında tıp pratiği ile ilgili cezalara da rastlanmaktadır. Daha sonra, Asur Krallığı döneminde (MÖ 7.yy) rastlanılan sağlıkla ilgili kil tabletlerdeki bilgilerin kendilerinden önceki dönemlere ait bilgilerin kopyası olduğu zannedilmektedir. Süryanice yazılmış olan Asur belgelerinde; Asurlu hekimlerin, Sümer formüllerinden ve reçetelerinden yararlandıkları görülmektedir. Mısırlılar döneminin papirüslerinin sağlık dökümantasyonu tarihi için çok önemli belgeler olduğu kabul edilir. Edwin Smith papirüsü (MÖ. 1600) başta kafa yaralanmaları olmak üzere, 48 farklı hastalığın belirtileri, muayene teknikleri, tanıları, büyü formülleri, duaları ve manipülasyonlarından bahsetmektedir. Ebers papirüsü (MÖ. 1550) ) Mısır tıbbının günümüze kadar gelen en kapsamlı kanıtlarından biridir. Bir ders kitabı niteliğinde olup 9 bölüm, 500 madde ve 876 reçeteden oluşmuştur. Bölümlerinin başında kalp ile ilgili bölümü gelmekte olup, kalbi kan, gözyaşı, ter ve sperm dahil tüm sıvıların taşındığı merkez olarak kabul eder. Anlaşıldığı kadarı ile böbrek çok bilinen bir organ değildir. Akıl hastalıkları içinde depresyon ve demans (bunama) dahil bilgiler gözlenir. Bunların dışında doğum kontrolü, gebelik, barsak hastalıkları, parazitler, göz hastalıkları, deri problemleri, diş tedavileri, apse ve tümör cerrahisi, kemik çıkıkları ve yanıklara da yer verilmiştir. Kahun un jinekolojik papirüsü kadınların üreme ilgili hastalıklarının tedavisine yer verir. Otuz dört olgu ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Eski Yunan medeniyetinde hastaların tedavi edildikleri Aesculapia adı verilen mabetlerin sütunları, buralarda kalan hastalara uygulanan teşhis ve tedaviler hakkında bilgi alınan yerler olmuştur. Bu mabetlerin Yunanistan dışında Anadolu ve Roma da ki örneklerine de rastlanılmıştır. Buralara başvuran hastaların bir gece uyuduğu, daha çok ruhsal tedaviler uygulandığı, tanrıların reçeteleri ile iyileştikleri yazılı metinlerden anlaşılmaktadır. Yunan kentlerinden biri olan Epidaurus Aesculapia sında MÖ 350 yılına ait hastaların isimleri, şikayetleri, hastalıklarına yer verilmektedir. Bu hastalardan 70 tanesinin tamamen iyileştiği söylenmektedir. İyileşen hastaların hikayeleri de tunç levhalara yazılarak tapınağın duvarına reklam için asılmaktadır. Cerrahi iyileşmelerin bazıları, karın apsesinin açılması, vuruk sonrası vücutta kalan yabancı maddenin çıkarılması şeklindedir. Bu işlemler için hastalara opium adı verilen ve uykuyu (Yunanca da enkoimesis) sağlayarak işlemi kolaylaştıran maddelerin verildiğini de kaynaktan öğreniyoruz. Günümüzde kullanılan birçok tıp terimi modern tıbbın babası kabul edilen Hipokrat ve onun takipçileri döneminden gelmektedir. Hipokrat hastalıkları akut (birden hızlı gelişen), kronik (yavaş gelişen), endemik (yaygın), epidemik (salgın) şeklinde sınıflamalarla tanımlamıştır. Göğüs cerrahisi ve bulgularını da ilk kez yazılı hale getirmiştir. Hipokrat iyi bir gözlemci olup, tüm gözlemlerini yazılı metinlere çevirmiştir. Hasta ile ilgili gözlemlerin kaydedildiği notlar ilk ciddi tıbbi dökümantasyon yöntemi olarak kabul edilir. Galen hastalarının nabız, tansiyon ve günlük gözlemlerinden elde ettiği notları da kitap haline getirmiştir. Batı dünyasının yanı sıra doğunun ünlü tıp bilim adamları da Hipokratın yolundan ilerlemiş olup, kendi gözlemlerini sonraki kuşaklara aktarmışlardır. Bunların en ünlülerinden birisi olan Razi (MS 864) hastalarını tedavi süresince dikkatle gözlemiş ve teşhis ve tedavisini bu gözlemler sırasında elde etmiş olduğu bilgilere göre yönlendirmiştir. Teşhis sırasında özellikle nabız, idrar, yüz rengi ve terleme gibi gibi göstergeleri göz önünde bulundurmuştur. Râzî ilk defa Ortadoğu ülkelerinin çoğunda yaygın olarak görülen çocuk hastalıklarından çiçek ve kızamığın tanılarını vermiş ve bunlar arasındaki farkları belirlemiştir. Râzî'nin hastalıklara ilişkin incelemelerini içeren Hâvî (Bütün Bilgiler) adlı kapsamlı bir yapıtı vardır. Burada, baştan ayağa doğru bütün beden hastalıklarını sıralayarak, bunlara ilişkin bilgileri sıralamaktadır. Hipokrat batının olduğu kadar doğunun tıp tarihi üzerinede etkili olmuş olup bunun en önemli örneğini Razi (MS 864) oluşturur. İbn Sina (MS.980) hastalık ve sağlık düzeneklerinin nedenlerini sorgulamış büyük, küçük kan dolaşımını, kanın bedendeki görevini, doğum mekanizmasını açıklamış, sağlığın korunmasında, beden 4

9 e!itimi, beslenme ve uyku i"levlerinin esas unsurlar oldu!unu ileri sürmü"tür. Kânun isimli eseri be" altı asır boyunca tıbbın ölçütü veya kutsal kitabı olarak benimsenmi"tir. Kânun be" ana kısımdadır. I. Genel konular (bu kısım daha ziyade felsefeye ayrılmı"tır); II. III. IV. Alfabetik sıraya göre basit ilaçlar; Ba"tan aya!a do!ru lokal hastalıklar; Ate" ve di!erleri gibi genel hastalıklar; V. Bile"ik ilaçlar.!!bni Sina ya göre bilimler kaça ayrılır? Kendisinden sonraki Do!u ve Batı filozoflarının ço!unu etkileyen #bn-i Sina, müzikle de ilgilenmi"tir. 250$yi a"kın yapıtının ba"lıcası olan %ifa ve Kanun, felsefenin temel yapıtı sayılarak, uzun yıllar boyunca pek çok üniversitede okutulmu"tur. Hint Uygarlı!ında günümüze ula"an ve birçok tıbbi bilgileri içeren yazılı belgelerde, hastalıklar ve hastalıklarla ilgili koruyucu önlemler, çok sayıda bitkisel kökenli ilaçların hazırlanı"ı geli"mi" bir teknikle gerçekle"tirilebilen katarakt, mesane ta"ına üretradan giri"imde bulunma gibi cerrahi giri"imler ve bu alanda geli"tirdikleri duyarlı araçları içeren bilgiler mevcuttur. Dökümantasyonun en gerekli oldu!u yerler olan hastanelerin geçmi"i yine eski Yunan medeniyetlerine uzanır. Yukarıda bahsetti!imiz gibi Eski Yunanlılar, sa!lık tanrısı Asklepios adına Anadolu'da kurdukları bazı tapınakları hem hastalar için tedavi ve dinlenme yeri, hem de doktorlar için bir e!itim merkezi olarak kullanırlardı. Mısır, Babil ve Hindistan'da da bu tip yerlere rastlamaktayız. Çok sava"an Roma lılar da hastaneler askerlere bakım verme yeri iken, MS 4. yüzyılda kurulan kilise hastaneleri tüm halka hizmet vermeye ba"ladı. Tüm ortaça! boyunca Avrupa'daki hastanelerin ya da latince adı ile hospitiumların ço!u manastırların yönetimi altında rahip ve rahibeler tarafından hizmet veren kurulu"lar halinde çalı"tı. Daha çok da hac yolu üzerlerine kuruldu. ilk örneklerini Fransa da görmeye ba"ladı!ımız bu binalarda hastalara ait kayıtlarında tutuldu!unu biliyoruz. Daha sonra Londra da kurulan ve günümüzde de çalı"an St. Bartholomew s Hospital hasta kayıtlarının tutulması, saklanması ve gizlili!inin korunması açısından önemli bir merkezdir. Amerika kıtasına baktı!ımızda, ilk hastaneler 1700 yıllarında liman yakınlarında kurulmu"tur. Bu hastanelerde kayıtlar kısaltmalarla kullanılmı"tır. Hastane kayıtlarını tutan ilk hastane Pennsylvania hastanesidir. Bu hastanenin sekreteri olan Benjamin Franklin tarafından hastaneye ba"vuran hastalara birer numara verilmi" olup, adları, adresleri, hastalıkları ve hatta bazı önemli vakalarda resimli açıklamaları kaydedilmi"tir. Daha sonra kurulan New York hastanesinin kayıtlı bilgileri günümüz dosyalama yöntemine son derece benzemekteydi de Boston da kurulan Massachusetts General Hospital kuruldu!u ilk günden beri kayıtları var olan ilk sa!lık kurulu"u iken, 1911 de kurulan Virginia hastanesi ise klinik kayıtları ayrı ayrı dosyalarda saklayarak ar"ivlemeye ba"lamı"tı. Buna kar"ın 20.yy ba"ında Amerika Birle"ik devletlerinde ki birçok hastane kayıtlama teknikleri açısından yetersiz görünmekteydi. Amerika hastaneler birli!i (American Hospital Association-AHA) ilk kez 1902 yılında hastane kayıtlarının düzeni ve standartı ile ilgili bir toplantı düzenlemi"tir. Buradaki amacın hasta bakımının iyile"tirilmesi ve kalitenin arttırılmasıdır. Bunu takip eden dönemlerde tüm hastanelerde her hasta için bir dosya tutma dönemi ba"lamı"tır. Bazı hastanelerin, birbirine benzer hastalık ve tedavilerin kayıtlarını genel bir sınıflandırma çerçevesinde indekslemeye ba"ladıkları görülmektedir. Geli"meler hastalıkların uluslararası sınıflandırma listesi ile birlikte hastalık numaraları kullanılarak kodlanması sürecinin ba"lamasına neden olmu"tur. El yazısı ve ortalama 6 sayfa ile ba"layan hasta kayıtları, daha sonra daktilo ile yazılarak daha çok kalıcı olması sa!lanmı"tır. Bu kayıtlarda hastalık öyküsü ve muayenesine ilave olarak öz geçmi", soy geçmi", alı"kanlıklar ve ameliyat sonuçları gibi eklemeler yapılmı"tır. Hastanelerin standart hale getirilmesi ile ilgili en önemli çalı"ma Joint Commission on Accredition of Hospital (JCAH) kurulumu ile ba"lar. Bu kurulu" hastanelerin akreditasyonu sa!lamayı amaçlamı"tır. Bu akreditasyon içinde hastane kayıtlamaları çok önemsenmi"tir. Geçen yüzyılın son çeyre!inde geli"en bili"im teknikleri ise günümüzün kayıtlama, ar"ivleme, bilgiye her yerden ula"ması için dönüm noktasını olu"turmu"tur. 5

10 Özet İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bu verileri bir düzen içinde gösteren belgelere tıbbi döküman denir. Tıbbi dökümanların bilimsel standartlara uygun olarak toplanması, düzenlemesi ve saklanması işlemine ise tıbbi dökümantasyon adı verilir. Tıbbi dökümantasyonun tarihçesi, tıp tarihi ile ilgili bilgi ve belgelerin geldiği ilk çağlara kadar uzanır. Bu hastalıklarla ilgili bilgiler; hayvanların ve ilk insanların iskelet fosillerinden, efsaneler, hikayeler çizimler ve inanışlardan gelmektedir. Sümer ve Asur kil tabletleri, Hamurabi kanunlarında ki tıp pratikleri, Mısır papirüsleri ve Eski Yunan mabetleri hasta ve hastalıklarla ilgili bilgilerin kayıtlandığı yerlerdir. Mısır papirüslerinden en önemlisi Edwin Smith ve Ebers papirüsüdür. Bu papirüslerde hastalık belirtileri tanıları ve küçük manipulasyonlardan bahsedilmektedir. Eski Yunan medeniyetinde ve Yunanistan dışında Anadolu ve Roma da Aesculapia adı verilen mabetlerin sütunları, buralarda kalan hastalara uygulanan teşhis ve tedaviler hakkında bilgi alınan yerler olmuştur. Günümüzde kullanılan birçok tıp terimi modern tıbbın babası kabul edilen Hipokrat hastalıkları akut (birden hızlı gelişen), kronik (yavaş gelişen), endemik (yaygın), epidemik (salgın) şeklinde sınıflamalarla tanımlamış, tüm gözlemlerini yazılı metinlere çevirmiştir. Hasta ile ilgili gözlemlerin kaydedildiği notlar ilk ciddi tıbbi dökümantasyon yöntemi olarak kabul edilir. Galen hastalarının nabız, tansiyon ve günlük gözlemlerinden elde ettiği notları da kitap haline getirmiştir. Doğu dünyasında, Razi (MS 864) teşhis sırasında özellikle nabız, idrar, yüz rengi ve terleme gibi gibi göstergeleri göz önünde bulundurmuştur. İbn Sina (MS.980) hastalık ve sağlık düzeneklerinin nedenlerini sorgulamış Kânun isimli eseri ile hastalıkları sınıflamıştır. Hint Uygarlığında günümüze ulaşan ve birçok tıbbi bilgileri içeren yazılı belgeler de hastalıklar ve hastalıklarla ilgili koruyucu önlemler, içeren belgeler vardır. Amerika kıtasına baktığımızda, hastane kayıtlarını tutan ilk hastane Pennsylvania hastanesidir. Bu hastanenin sekreteri olan Benjamin Franklin tarafından hastaneye başvuran hastalara birer numara verilmiş olup, adları, adresleri, hastalıkları ve hatta bazı önemli vakalarda resimli açıklamaları kaydedilmiştir. Buna karşın 20.yy başında Amerika hastaneler birliği (American Hospital Association-AHA) ilk kez 1902 yılında hastane kayıtlarının düzeni ve standartı ile ilgili bir toplantı düzenlemiştir. Buradaki amacın hasta bakımının iyileştirilmesi ve kalitenin arttırılmasıdır. Bunu takip eden dönemlerde tüm hastanelerde her hasta için bir dosya tutma dönemi başlamıştır. Geçen yüzyılın son çeyreğinde gelişen bilişim teknikleri ise günümüzün kayıtlama, arşivleme, bilgiye her yerden ulaşması için dönüm noktasını oluşturmuştur. 6

11 Kendimizi Sınayalım 1. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi dökümanı en iyi tanımlayan cümledir? a. Hastaneye başvuran hastalar için hazırlanan belgelere denir. b. İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen verileri bir düzen içinde gösteren belgelere denir. c. Poliklinik ve klinik verilerinin bir araya toplandığı dökümanlara denir. d. Hastane verilerinin hukuksal işlemler için kullanıldığı belgelere denir. e. Klinik, poliklinik, laboratuvar ve görüntüleme metaryellerinin toplandığı geçici dosyalara denir. 2. Hangisi tıbbi dökümantasyonun gerekli olduğu alanlarlardan değildir? a. Hukuk b. Sağlık c. Akreditasyon d. Bilim e. Siyaset 3. Aşağıdakilerden hangisi sağlık dökümanlarının tutuldukları yerlerden biri değildir? a. Hastane b. Hapishane c. Dispanser d. Sağlık ocağı e. poliklinik 4. Tıbbi dökümantasyon için en en doğru tanım nedir? a. Tıbbi dökümanların arşivleme hizmetlerinin tümüne verilen isimdir. b. Tıbbi dökümanların bilimsel standartlara uygun olarak toplanması, düzenlemesi ve saklanması işlemine verilen isimdir. c. Tıbbi dökümanların en uygun şartlarda sağlık idare kuruluşlarınca saklanma işlemine verilen isimdir. d. Tıbbi dökümanların bilimsel sekreterler tarafından yazılma işlemine verilen isimdir. e. Tıbbi dökümanların bilgisayar ortamında hizmete sunuluş sistemine verilen isimdir. 5. Aşağıdakilerden hangisi bireysel sağlık kayıtları için birincil kullanım alanlarından biri değildir? a. Bir başka sağlık kurumu b. Hastayı değerlendiren başka bir hekim c. Hastanın ilginç özelliklerinin sunulduğu bilimsel ortamlar d. Hekimlerin eğitimi e. Televizyon, radyo 6. Hastalıklarla ilgili ilk bilgileri nerelerden almaktayız? a. Yunan mabetleri b. Fosiller c. İbni Sina kayıtları d. Pennsylvania hastanesi e. Sümerler 7. Mısırlıların sağlık kayıtlamaları ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. MÖ 1600 yılında yazıldığı tahmin edilen Edwin Smith papirüsü 48 farklı hastalığın belirtileri, muayene teknikleri, tanıları, büyü formülleri, duaları ve manipülasyonlarından bahsetmektedir. b. MÖ 1550 yıllarına uzanan Ebers papirüsü Mısır tıbbının günümüze kadar gelen en kapsamlı kanıtlarından biridir. c. Ebers papirüsü beyin için tüm sıvılarım merkezi olduğundan bahseder. d. Ebers papirüsü içinde depresyon ve demans (bunama) dahil bilgileri gözlenir. e. Ebers papirüsü doğum kontrolü, gebelik, barsak hastalıkları, parazitler, göz hastalıkları, deri problemleri, diş tedavileri, apse ve tümör cerrahisi, kemik çıkıkları ve yanıklarardan söz eder. 7

12 8. Aesculapia nedir? a. Eski Yunan medeniyetinde hastanelere verilen isimdir. b. Eski Yunan medeniyetinde hamamlara verilen isimdir. c. Eski Yunan medeniyetinde hastaların tedavi edildikleri mabetlere denir. d. Eski Yunan medeniyetinde yazılmış sağlık kitaplarına verilen isimdir. e. Eski Yunan medeniyetinde hapishanelere verilen isimdir. 9. Aşağıdakilerden hangisi kanun isimli eseri ile doğunun en önemli hekimleri arasındadır? a. Heradot b. Galen c. Razi d. İbni Sina e. Hami 10. Bilimsel anlamda ilk kayıtlama sistemi hangi ülkede oluşmuştur? a. Amerika b. Almanya c. İngiltere d. Fransa e. Türkiye Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. b Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Döküman ve Dökümantasyonun Tanımı başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. e Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Döküman ve Dökümantasyonun Tanımı başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. b Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Döküman ve Dökümantasyonun Tanımı başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 4. b Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Döküman ve Dökümantasyonun Tanımı başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 5. e Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Döküman ve Dökümantasyonun Tanımı başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. b Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Döküman ve Dökümantasyonun Tarihçesi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. e Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Döküman ve Dökümantasyonun Tarihçesi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 8. c Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Döküman ve Dökümantasyonun Tarihçesi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. d Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Doküman ve Dökümantasyonun Tarihçesi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 10. a Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Döküman ve Dökümantasyonun Tarihçesi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 8

13 Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Sıra Sizde 1 İbn-i Sina ya göre bilimler madde ve biçim ilişkisi bakımından üçe ayrılır: El-ilm ül-esfel (Doğa bilimleri ya da aşağı bilimler), maddesinden ayrılmamış biçimlerin bilimidir; mabad-üt-tabia (metafizik), el-ilm üll-âli (mantık ya da yüksek bilimler) maddesinden ayrılan biçimlerin bilimleridir; el-ilm ül-evsat (matematik ya da orta bilimler). Yararlanılan Kaynaklar Esatoğlu AE, Artukoğlu A. (2000).Tıbbi Dökümantasyon tarihi ve tıbbi dökümantasyon ile ilgili meslekleşmenin gelişimi, Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı, Cilt 1, Sayı 1, Demirhan A. (1982). Kısa tıp tarihi, Uludağ Üniversitesi Balcı Ali Erkan. (2001) Tıbbi Dökümantasyon ve Tıbbi Arşivler Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İzmir, 2001 Artukoğlu A., Kaplan, A. ve Yılmaz, A. (2002) Tıbbi Dökümantasyon, Türksev Yayıncılık, Ankara 9

14 2 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Tibbi dökümanların, hasta, hastane, hekim yönünden önemini saptayabilecek, Tıbbi dökümanların adli tıp, halk sağlığı ve tıbbi araştırmalar yönünden anlamını kavrayabilecek, Tıbbi dökümantasyon türlerini sayabilecek, bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Hasta dosyaları Adli tıp Halk sağlığı İlaç araştırmaları İçindekiler Giriş Tıbbi Dökümantasyonun Hasta Açısından Önemi Tıbbi Dökümantasyonun Hastane Yönünden Önemi Tıbbi Dökümantasyonun Hekim Yönünden Önemi Tıbbi Dökümantasyonun Adli Tıp Yönünden Önemi Tıbbi Dökümantasyonun Halk Sağlığı Yönünden Önemi Tıbbi Dökümantasyonun Tıbbi Araştırmalar Yönünden Önemi Tıbbi Dökümantasyon Türleri 10

15 Tıbbi Dökümanların Temel Özellikleri G!R!" Tıbbi dökümantasyonun amacı kime, niçin, nerede, ne zaman ve nasıl bir hasta bakımı verildi!inin kanıtlanmasını sa!lamaktır. Günümüzde sa!lık kurumlarındaki modern tıbbi ve cerrahi metotların oldukça karı"ık i"lemler haline dönü"mesi, hastalara verilen hizmetlerin tüm ayrıntıları ile belgelenmesi zorunlulu!unu ortaya koymu"tur. Tıbbi kayıtlar ve özellikle hasta dosyaları hastaya verilen tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin de!erlendirilmesinde önemli bir kaynak niteli!indedir. Bu nedenle tıbbi kayıtların, hasta bakımı, tıbbi ara"tırmalar, bilimsel çalı"malar sa!lık kurumları yönetimi, adli tıp, finansal yönetim ve halk sa!lı!ı açısından önemi tartı"ılmaz bir gerçektir. Tıbbi Dökümantasyonun Hasta Açısından Önemi Hastanın tıbbi dökümantasyonu hastaneye ba"vuru anından itibaren ba"layan tüm bilgileri içerir. Her bireyin kendi sa!lı!ı ile ilgili kendisine yapılan i"lemleri bilme hakkı vardır. Tıbbi dökümantasyonlar bireylerin, kendileri ile ilgili yapılan i"lemleri ayrıntılı biçimde ö!renmelerini sa!lar. Bu ise hastanın tedavi oldu!u sa!lık kurulu"una ve sa!lık çalı"anlarına güven duymasına neden olur. Tıbbi dökümanlar; 1. Hastanın hastalı!ı ile ilgili tıbbi seyrini gösterir. 2. Hastaya kendi sa!lı!ı ile geçmi" i"lemlerini hatırlatarak gelecekteki i"leri için zaman kazandırır. 3. Hastanın aynı i"lemleri tekrarlaması sonucu do!acak gereksiz ve yeni harcamaları önler. 4. Hastaya kısa zamanda do!ru tanı konabilmesini sa!lar 5. Hastaya etkili tedavi yapılabilmesini sa!lar. Tıbbi dökümantasyon dendi#inde ne anlıyorsunuz? sivleme.pdf Tıbbi Dökümantasyonun Hastane Yönünden Önemi Sa!lık kurumlarında hastalara uygulanan tedavi yöntemleri ve tedavi yöntemleri sonucu ortaya çıkan sonuçlar, hastalar için hazırlanan dosyalar içinde saklanmaktadır. Bir anlamda hasta dosyaları tedavinin ba"arısını de!erlendirmeyi sa!layan kanıtlardır. Bu tür kayıtlar, hastanede sunulan hizmetlerin kalitesini inceleme bakımından da yararlı olmaktadır. Buna göre; 1. Hasta için gereksiz tetkik ve tedaviler engellenerek hastaya zaman kazandırılır. Bu zaman sa!lık kurulu"u için önemli olup bir ba"ka hasta için gereken bir zamana dönü"türülebilir. 2. Sa!lık kurumları, ölen hastaların ölüm nedenlerini kayıtlarından inceleyebilirler.! 11

16 3. Tedavilerin ve tedavi kurumlarının çalı"ma ba"arısı hasta dosyalarındaki bilgilerden sa!lanabilmektedir. 4. Kaynakların verimli kullanılmasını sa!layarak ekonomik planlama ve sa!lıklı finansal politikalar belirlenebilir. Hastanelerde hasta bilgi sistemi nedir? Tıbbi Dökümantasyonun Hekim Yönünden Önemi Doktorlar, tıbbi kayıt sistemlerine özel olarak katkıda bulunan ki"ilerdir. #yi tutulmu" hasta dosyaları aynı zamanda di!er hekimler için iyi birer e!itim materyalidir. Hasta olgularının hangi "ikâyetle nasıl geldi!i ve nasıl de!erlendirildi!i, sonuçta hangi ilaç verilerek nasıl sonuç verdi!i iyi düzenlenmi" bir hasta dosyasından elde edilebilir. Bu anlamda içerdi!i bilgiler hem yeti"mekte olan hekim adaylarına ve uzmanlık ö!rencilerine, hem de yeti"mi" olan hekimlere birer e!itim aracıdır. Hastalıklar ve hastalıklarda kullanılan ilaçlar ile ilgili yapılan, bilimsel ara"tırmalar, tez ve doktora çalı"maları için en önemli kayna!ı hasta dosyaları olu"turur. Geriye veya ileriye yönelik yapılan dosya incelemeleri ki"isel kariyer geli"iminde önemlidir. Hekimler, sa!lık kurulu"larına ayaktan veya yatarak ba"vuran hastalarının günlük takiplerini hasta dosyaları üzerinden yapabilirler. Bu durum hekimin ki"isel motivasyonunu veya ele"tirisini de sa!lar. Hekim açısından tıbbi dökümantasyonun önemi, e#itim, ara$tırma ve hasta takibi yönündendir. Tıbbi Dökümantasyonun Adli Tıp Yönünden Önemi Adli tıp için en önemli kaynak hasta dosyalarıdır. Bu dosyalar adli tıp vakalarında, hem hastane hem de hekimler için büyük önem ta"ırlar. Aldıkları hizmetten memnun olmayan yada kendilerine yanlı" tedavi uygulandı!ını dü"ünen ki"iler tedavi gördükleri sa!lık kurumlarını ya da bu kurumlarda çalı"an sa!lık personelini adli makamlara "ikayet edebilirler. Bu durumlarda kurumun ya da personelin kendisini savunmak için kullanaca!ı tek delil ve en iyi savunma aracı, düzenli ve sıralı tutulmu" hasta dosyaları ya da kayıtlarıdır. Adli tıbbı ilgilendiren olaylarda bilirki"i olarak görevlendirilen hekimler, düzenli tutulmu", eksiksiz ve tarihine göre düzenli sıralanmı" dosyalara ihtiyaç duyarlar Ancak özenli ve düzenli tutulmu" dosyalar iyi birer kanıt ve güvenilir belgeler olabilir. Di!er taraftan sa!lık kurulu"una, öldürme, yaralama, taciz gibi davalardan ötürü ba"vuran ki"ilerin tıbbi özellikleri kendi hasta dosyalarına kayıtlanır ve bu dosyalar daha sonra konu ile ilgili adli davalarda kanıt olarak kullanılır. Bu dosyalar gerek "ahıs gerekse Cumhuriyet savcılıkları için en önemli belgeyi te"kil eder. aracıdır. Adli tıp için iyi tutulmu$ kayıtlar kayıtlar birer kanıt ve savunma https://bibliomed.bib.uniud.it/novita/.../nursing_documentation.pdf 12

17 Tıbbi Dökümantasyonun Halk Sa#lı#ı Yönünden Önemi Sa!lık hizmetlerinin en önemli kolunu koruyucu sa!lık hizmetleri olu"turur. Koruyucu sa!lık hizmetlerinin amacı toplum sa!lı!ını etkileyen her türlü unsuru ve bunların yaygınlı!ını saptamak ve toplumu bunlardan korumaktır. Bunun için gerekli istatistiksel bilgiler hasta dökümanlarından ve tıbbi ar"ivlerden sa!lanır. Örne!in bir yörede görülen suçiçe!i hastalı!ının yılın hangi mevsiminde daha çok oldu!u ve bunu önlemek için ne yapılması gerekti!inin planlanması için ar"iv taraması gereklidir. Koruyucu sa#lık hizmetleri açısından epidemi ve endemiler kayıtlardan çıkarılabilir Epidemi ve endemi ne anlama gelir? Tıbbi Dökümantasyonun Tıbbi Ara$tırmalar Yönünden Önemi Klinik ara"tırmaların sa!lı!ı için gerekli olan verilerin çok iyi kayıtlandı!ı ortamlar gereklidir. Gerekli veriler dosya taramalarında yeterli olarak bulunamaz ise o klinik çalı"ma istenen de!erde olmaz. Örne!in günümüzden geçmi" dönemlere ait bir konu ile ilgili ara"tırmayı yapmak için geçmi" döneme ait çok iyi tutulmu" dosya kayıtları gereklidir. Buradaki yetersizlikler günümüzün imkanlarını geçmi"teki bazı veriler için geçersiz kılmaktadır. Son zamanlara kadar tıbbi ara"tırmaların yapılmasında tıbbi dökümanlardan gere!i kadar yararlanılamamı"tır. Bili"im sektörü yenilerde bilimsel çalı"maların hızını ve kalitesini çok daha iyi ko"ullara getirmi"tir. Geçmi$ten günümüze, bir konu ile ilgili yapılan ara$tırmaya retrospektif ara$tırma denir. Tıbbi Dökümantasyonun Türleri Hasta dosyasını olu"turan formlar "u belgelerden olu"ur; 1. Hastane Giri" Kâ!ıdı 2. Hasta Kabul ka!ıdı 3. Hasta yatırma ka!ıdı 4. Tıbbi Mü"ahade ve Muayene Kâ!ıdı 5. Doktor gözlem formu 6. Hem"ire izlem formu 7. Derece Kâ!ıdı 8. Hasta Tabelası 9. Doktor istem formu 10. Röntgen istek Kâ!ıdı 11. Laboratuar #stek Kâ!ıdı ve di!er tetkik raporları 12. Laboratuvar bulguları formu 13. Ameliyat Kâ!ıdı 14. Çıkı" özeti-epikriz 15. Di!er formlar Hasta Dosyası ne anlama gelir.! 13

18 Özet Tıbbi kayıtların amacı hasta bakımı, tıbbi araştırmalar, bilimsel çalışmalar sağlık kurumları yönetimi, adli tıp, finansal yönetim ve halk sağlığı açısından yararlı bilgilere ulaşmamızı sağlamaktır. Hastanın tıbbi dökümantasyonu hastaneye başvuru anından itibaren başlayan tüm bilgileri içerir. Böylece, hastanın hastalığının seyrini ve geçmiş işlemlerini göstererek gelecekteki işleri için zaman kazandırır, gereksiz ve yeni harcamaları önler. Tedavinin etkinliğini arttırır. Hastaneler için ise, bu tür kayıtlar, hastanede sunulan hizmetlerin kalitesini inceleme, ölüm nedenlerini araştırma, tedavi kurumlarının başarılarını sorgulayabilme ve kaynakları verimli kullanabilme imkanı sağlar. Doktorlar, tıbbi kayıt sistemlerine bakarak, hastalarının tanılarını ve tedavilerini, tedavi sonucunda iyileşip iyileşmediğini, görebilir, bu verileri bir eğitim aracı olarak kullanabilirler. Yine hasta kayıtları, hekimlerin araştırma, tez, doktora çalışmalarında kullanılabilir. Adli tıp açısından bakıldığında hasta dosyaları, hastaların şikayetlerine karşı sağlık kurumunun bir savunma aracıdır. Ayrıca, özenli doldurulmamış hasta dosyaları bilirkişi incelemeleri için, suç durumlarında suçun ciddiyetini saptamak için sorun oluşturur. Halk sağlığı açısından hastalıkların yaygınlığı ve bunlarla başetme yollarının şekilleri yine hasta dökümanlarının dikkatle doldurulmasına bağlıdır. Günümüz tıp dünyası birçok yeni ilaç ve yöntemlerle arayış içindedir. Bu arayışta yapılacak çalışmalar için kayıtlamanın önemi büyüktür. Geçmişteki kayıtlama sistemlerinin çok iyi olmayışı geçmişten gelen birçok çalışmanın yapılmasını engellemektedir. Birçok tıbbi dökümantasyon tipi vardır. Hastane giriş, kabul ve yatırma kâğıdı, doktor ve hemşire izlem formu, hasta tabelası, doktor istem formu, laboratuvar istek kağıdı, ameliyat kağıdı, çıkış kağıdı bunlardan bazılarını oluşturmaktadır. 14

19 Kendimizi Sınayalım 1. Tıbbi kayıtlamanın en değerli olduğu alanlar hangisidir? a. hasta bakımı, tıbbi araştırmalar, siyasi çalışmalar b. hasta bakımı, tıbbi araştırmalar, medya sektörü, sosyal güvenlik alanı. c. hasta bakımı, tıbbi araştırmalar, bilimsel çalışmalar sağlık kurumları ve sosyal güvenlik yönetimi, adli tıp d. hasta bakımı, tıbbi araştırmalar, bilimsel çalışmalar, anket çalışmaları ve halk sağlığı e. hasta bakımı, tıbbi araştırmalar, bilimsel çalışmalar sağlık kurumları yönetimi, adli tıp, finansal yönetim ve halk sağlığı 2. Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi dökümanların hasta açısından önemini en iyi vurgulamaktadır? a. Hastanın tıbbi dökümantasyonu hastaneye başvuru anından itibaren başlayan tüm bilgileri içerir. b. Hastalığın seyrini, hastalığının geçmişini kayıtlardan öğrenerek, gereksiz para ve zaman harcamalarını önler ve tedavisini etkili olarak yapabiliriz. c. Hasta dökümanları bilişim sistemi ile en iyi kayıtlanabilir. d. Hasta dökümanları hastaya hastanede geçireceği zaman açısından kazanç sağlar. e. Bir sağlık kurumunun kalitesi hasta dosyalarından anlaşılır. 3. Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi dökümanların hastane açısından önemini en iyi vurgulamaktadır? 4. Hekimin tıbbi dökümantasyonda ihtiyaç duyduğu en önemli konu hangisidir? a. Hastanın ismi, soyadı. b. Hastanın kaç gün hastanede yattığı c. Hastanın tanısı, tedavisi ve tedavinin sonucu d. Hastanın çıktıktan sonar kaç kere kontrole geldiği e. Hastanın acildeki ateşi, tansiyonu, nabzı 5. Aşağıdakilerden hangisi adli tıp açısından hasta kayıtlarının önemini en iyi vurgular? a. Adli tıp bölümleri adlı tıp kurumları ile çalışırken hasta dosyalarına ihtiyaç duyar. b. Adli tıp hekimi, hasta şikayetleri ve bilirkişilik davalarında iyi tutulmuş bir dosyayı delil olarak kullanır. c. Adli tıp için hasta dosyaları ile hastanın kendi söylediği bilgiler aynı anlamı taşır. d. Adli tıp eski kayıtları önemsemez, yeni kayıtlar daha önemlidir. e. Adli tıp için hasta dosyaları hastalar tarafından özenle doldurulmalıdır. 6. Hasta dosyaları halk sağlığı açısından niçin önem taşır? a. merak b. hastalıkların yaygınlığı c. aile hekimlerinin isteği d. halka kendi sağlıkları ile ilgili öğüt vermek için e. aslında önemsizdir. a. İyi tutulmuş hasta dosyaları, hastaneye güven, denetim, kalite ve ekonomi sağlar b. İyi tutulmuş hasta dosyaları, hastaneye daha çok para kazandırır. c. İyi tutulmuş hasta dosyaları, hastaneye güleryüzlü doktorlar, güleryüzlü hastalar kazandırır. d. İyi tutulmuş hasta dosyaları hastanede arşiv için yer kazandırır. e. İyi tutulmuş hasta dosyaları, hastaneye daha az ölüm daha çok sağlık kazandırır. 15

20 7. Tıbbi araştırmalar için hasta dosyalarının önemi nerelerden kaynaklanmaktadır? a. Araştırma, tez, doktora çalışmalarında herhangi bir konu ile ilgili kayıtlar gçmişten günümüze taranarak sonuçlar çıkarılabilir. b. Tıbbi araştırmalar için dosya tarama yöntemi çok eski bir yöntemdir. c. Tıbbi araştırmalar, tez, doktora çalışmalarında dosya tarama ile iyi bir sonuç elde etmek için istatistikçi olmak gerekir. d. Geçmişteki verilerle günümüzde çok başarılı sonuçlar elde edilen çalışmalar yapılmıştır. e. Tüm verileri bilgisayarına yüklemeyen hastanelerde araştırma yapılamaz. 8. Aşağıdakilerden hangileri tıbbi döküman türleri arasında yer almaz? a. Tıbbi Müşahade ve Muayene Kâğıdı b. Doktor gözlem formu c. Hemşire izlem formu d. Dereceli Kâğıt e. Hasta Tabelası 9. Aşağıdakilerden hangileri tıbbi döküman türleri arasında yer alır? a. Hastalık Tabelası b. Doktorun istem kağıdı c. Röntgen istek Kâğıdı d. hemşirenin doktora not kağıdı e. dışarda yapılan sonuçların yazıldığı kağıt Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı 1. e Yanıtınız yanlış ise Giriş başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 2. b Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Dökümantasyonun Hasta Açısından Önemi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 3. a Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Dökümantasyonun Hastane Açısından Önemi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 4. c Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Dökümantasyonun Hekim Açısından Önemi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 5. b Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Dökümantasyonun Adli Tıp Açısından Önemi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 6. b Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Dökümantasyonun Halk Sağlığı Açısından Önemi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 7. a Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Dökümantasyonun Tıbbi Araştırmalar Açısından Önemi başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 8. d Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Dökümantasyon Türleri başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 9. c Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Dökümantasyon Türleri başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 10. d Yanıtınız yanlış ise Tıbbi Dökümantasyon Türleri başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. 10. Ameliyatta bulunan bulgular hangi kağıda yazılır? a. Hasta Kabul kağıdı b. Ameliyata giriş kağıdı c. Röntgen kağıdı d. Ameliyat kağıdı e. hemşirenin ameliyatı gözlem kağıdı 16

TIBBİ DÖKÜMANTASYON KISA ÖZET KOLAYAOF

TIBBİ DÖKÜMANTASYON KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TIBBİ DÖKÜMANTASYON KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

TIBBİ DÖKÜMANTASYON - I

TIBBİ DÖKÜMANTASYON - I TIBBİ DÖKÜMANTASYON - I Tıbbi Döküman ve Dökümantasyon Tanımı ve Tarihçesi 2 Sağlık kuruluşları (hastane, aile sağlığı veya toplum sağlığı merkezleri, dispanserler gibi ) insan sağlığını izlemekten sorumlu

Detaylı

1 İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bu verileri bir düzen içinde gösteren belgelere ne denir?

1 İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bu verileri bir düzen içinde gösteren belgelere ne denir? 1 İnsan sağlığını ilgilendiren konularda yapılan çalışmalardan elde edilen bu verileri bir düzen içinde gösteren belgelere ne denir? C order D tıbbı dokuman 2 Tıbbidokümanların bilimsel standartlara uygun

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI

TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Sağlık hizmeti almak için sağlık kurumlarına başvuran kişilerin sağlık kurumlarında kaldıkları süre içerisinde teşhis ve tedavileriyle ilgili

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

Tıbbi Döküman Sağlık ve Dökümantasyon Tanımı ve Tarihçesi

Tıbbi Döküman Sağlık ve Dökümantasyon Tanımı ve Tarihçesi TIBBİ DÖKÜMANTASYON Tıbbi Döküman Sağlık ve Dökümantasyon Tanımı ve Tarihçesi Tıbbi Döküman Ve Dokümantasyonun Tanımı kuruluşları (hastane, aile sağlığı veya toplum sağlığı merkezleri, dispanserler gibi

Detaylı

TIBBİ KAYITLAR DÖKÜMAN SİSTEMİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ. Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

TIBBİ KAYITLAR DÖKÜMAN SİSTEMİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ. Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ KAYITLAR DÖKÜMAN SİSTEMİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ BELGELER Sağlık birimlerinin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuar

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yatan tüm hastaların aynı kalitede bakım hizmeti almasını tanı-tedavi hizmetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. 2. Kapsam:

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28 SAYI : B100TSH0110002 KONU : Triinelloz T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü 0.03.2004 037 GENELGE 2004 / 28 Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonozlar olarak bilinen hastalıkların

Detaylı

Tıp Tarihine Yaklaşım

Tıp Tarihine Yaklaşım Tıp Tarihine Yaklaşım Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Mezopotamya Uygarlıklarında Tıp Eski Mısır Tıbbı Çin Tıbbı Eski Hint Tıbbı Yunan Tıbbı Modern Dönem (Batı) Tıbbı Avcılık-Toplayıcılık Aşaması Bütün gün

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

HASTA KAYITLARININ TUTULMASI PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU

HASTA KAYITLARININ TUTULMASI PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 19.03.2014 Hasta dosyasında ASGARİ olarak bulunması gereken 01 tıbbi kayıt formlarını gösteren tabloya Aydınlatılmış Hasta Onam da eklendi. Hazırlayan:

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ ARŞİV İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı hastaların tıbbi kayıtlarının güvenli koşullarda saklanması, bütünlüğünün korunması ve erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yöntem tanımlamaktır. 2. Kapsam

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. ( Makamın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ. ( Makamın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBÎ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ ( Makamın 06.11.2001 tarih ve 10588 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1.AMAÇ; 1.1.Yatışına karar verilmiş veya ücret bilgisi almak isteyen hastalara ameliyat ve tedavi fiyatları ile ilgili bilgi vererek, taburcu aşamasında

Detaylı

HASTA YATIŞ TALİMATI

HASTA YATIŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

14 sayılı toplantısında alınan karar gereği Yönergenin 30. maddesinde değişiklik.

14 sayılı toplantısında alınan karar gereği Yönergenin 30. maddesinde değişiklik. SENATO KARARLARI Karar Tarihi : 04/07/2012 Toplantı Sayısı : 10 Sayfa : 1 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konsültasyon Hizmetleri Yönerge hk. 2012.010.102 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konsültasyon Hizmetleri

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

HASTA DOSYASININ TUTULMASI VE MUHAFAZASI PROSEDÜRÜ

HASTA DOSYASININ TUTULMASI VE MUHAFAZASI PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı; Hastanemizden hizmet alan hastalarımız ve hastalıkları ile ilgili verilerin,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü

Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Đstatistik Birimi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası IDR/203/PR-009 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 8.4. Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR.DR. AYSU KURTULDU TIP SEKRETERLİĞİ VE GÖREVLERİ Tıp sekreterliği kavramı Tıbbi

Detaylı

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi: KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük i:15.08.2013 PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.4, 3.3.10-3.3.7, 3.3.8 KAPSAM: Klinikler ve Yoğun

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI ARŞİVİ

TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI ARŞİVİ TIBBİ DOKÜMANTASYON HASTA DOSYALARI ARŞİVİ Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Eksik Dosyalar Bölümü *Tıbbi Sekreterler Bölümü *Hasta İndeksleri Bölümü *Kodlama Bölümü *Dosyalama Bölümü *Haberleşme Bölümü *Tıbbi

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA

TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA TIBBİ DOKÜMANLARDA İSTATİSTİK VE RAPORLAMA DERS NOTU Ögr.Gör. Emin KAYA Giriş Hastanelerde kullanılan istatistiksel dokümanlar, yıllık ve aylık olarak düzenlenen belgeler ve sağlık kuruluşlarında hazırlanan

Detaylı

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en

HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en HBYS Nedir? HBYS, sağlık kurumlarında yaşanan sorunları ve kaçakları en aza indirmek, başarı seviyesi, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirdiğimiz yazılımlardan

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM

DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM Figen SOLMAZ OPSAR Kalite ve Akreditasyon Yöneticisi 9.6.2014 Dokümantasyon Bilgiyi kaydetme fiili Belgelerin (kayıtların) toplanması ve düzenlenmesi Dokümantasyon KAYIT

Detaylı

HASTA KABUL TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

HASTA KABUL TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Adem Aköl Sinan Özyavaş Sürekliliği Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

UÜ-SK GÜNÜBİRLİK MEDİKAL, CERRAHİ, İNVAZİV GİRİŞİM VE İŞLEM PROSEDÜRÜ

UÜ-SK GÜNÜBİRLİK MEDİKAL, CERRAHİ, İNVAZİV GİRİŞİM VE İŞLEM PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: UÜ-SK bünyesinde günübirlik girişim hizmeti sunan birimlerde (poliklinik, klinik, ve ameliyathane) hasta yatış, çıkış, bakım, ücretlendirme ve HYBS işlemlerinin standart ve etkin şekilde

Detaylı

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 07/02/2014 Toplantı Sayısı:02 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi hk.

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU

EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU A. Bu bölüm yazar tarafından doldurulacaktır. Eserin başlığı:... Hangi Amaçla Kullanılacağı Ders kitabı Yardımc ı ders Kitabı Çeviri Ders Kitabı Diğer (Açıklayınız)

Detaylı

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU Sunum Planı Ketem Kuruluş ve Amaçları İdari ve Teknik Yapılanması Ketem Faaliyetleri Ketem Çalışma programları Hedefler KURULUŞ

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 4. ve 5. sınıf stajları sonunda; 4. SINIF ve 5. SINIF VE Staj kurullarında öğrencilerin farklı kliniklerde, uygun sürelerde gerçekleştireceği stajlarda hastaların öyküsünü alma ve sistemik muayenesini yapma, hekimlik uygulamalarını geliştirme,

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 26.09.2013 Kat Koordinatörü tanımı Yatan Hasta Danışmanı olarak 01 değiştirildi. Hasta Bilgilendirme ve Çıkış Formu talimata eklendi. Hazırlayan: Onaylayan:

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

Hastanın tedaviye karşı iç görüsüz ve uyumsuz olması Kendisine veya çevresine zarar verme riskinin yüksek olması

Hastanın tedaviye karşı iç görüsüz ve uyumsuz olması Kendisine veya çevresine zarar verme riskinin yüksek olması SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği işleyiş düzenini açıklamak, sorumluları tanımlamaktır. 2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve

Detaylı

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene Sağlık-NET Projesi İş Kuralları Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarih : 23.06.2008 Sürüm : 2.0 Doküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik MSVS 1.0 02.01.2008 İlk Yayın Genel

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR. DR. AYSU KURTULDU HASTANE VE HASTANE TÜRLERİ Hastanenin tanımı Hastanelerin

Detaylı

ÖRNEKTİR UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

ÖRNEKTİR UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 ÖRNEKTİR EK:1 HEKİM GÜNLÜK ÇALIŞMA TABLOSU.../.../2007 Bu tablo hekimlerin çalışma programları konusunda hastaların bilgilendirilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Yaşam başlangıcından ölümüne kadar, sağlık ve hastalık durumunu anlama, uygun girişimleri planlayarak sorunu çözme sorumluluğuna sahip olan hemşirelik; insanı ele alan

Detaylı

TC. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ÇOCUK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEŞHİS, TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

TC. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ÇOCUK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEŞHİS, TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM TC. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ÇOCUK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEŞHİS, TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş MADDE

Detaylı

SERVİS DEFTERİ. "Servis Defteri" ekranına şekildeki gibi giriş yapılmaktadır.

SERVİS DEFTERİ. Servis Defteri ekranına şekildeki gibi giriş yapılmaktadır. SERVİS DEFTERİ Servis defteri ekranı yatışı yapılan hastalar ve bu hastalara yapılan tetkik, tedavi, laboratuvar, radyoloji vb. uygulamalrın girilmesi ve girilen işlemlerin görülebilmesini sağlamaktadır.

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-B BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

aofsoru.blog HAZIRLAYAN:MUSTAFA DURAN TIBBI DOKUMANTASYON 8-14 HAZIRLIK SORULARI ÜNİTE 8

aofsoru.blog HAZIRLAYAN:MUSTAFA DURAN TIBBI DOKUMANTASYON 8-14 HAZIRLIK SORULARI ÜNİTE 8 TIBBI DOKUMANTASYON 8-14 HAZIRLIK SORULARI ÜNİTE 8 1 Arşiv depolanacak binanın özelliklerinden değildir? A kötü çevre şartlarına dayanıklı olmalı B böcekler kemiricilere vb unsurlara karşı emniyet tednırlerıyle

Detaylı

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI Sayfa No: 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Güvenliği Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; ların doğru adı soyadı, Kayıt/Kabül

Detaylı

GENEL ORYANTASYON EĞİ

GENEL ORYANTASYON EĞİ GENEL ORYANTASYON EĞİ ĞİTİMİ JCI (Joint Commission International) Hastane Akreditasyon Süreci Kalite Koordinatörlüğü Akreditasyon Nedir? Sağlık kurumunun önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Analiz Cilt 2 Ünite 8-14 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1082 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 600

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Poliklinik Hizmetleri 2. Adres ve Telefon Bilgileri Beyanı, 3. Ücretli Hastalar İçin Vezne Makbuzu, Hizmet Akdi İle Çalışanlar İçin Günlük Vizite Kâğıdı, 4. Banka çalışanları, asker, mahkum, sığınmacı,

Detaylı

HASTA BİLGİLENDİRME. Yetişkin. Hastaların Hakları

HASTA BİLGİLENDİRME. Yetişkin. Hastaların Hakları HASTA BİLGİLENDİRME Yetişkin Hastaların Hakları 2 HASTA BİLGİLENDİRME Kısaca WGBO olarak anılan Tıbbi Tedavi Sözleşmesi Kanunu, yardım görevlisiyle aranızdaki ilişkileri düzenler. Bu kanuna göre gerek

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi nde (YDÜ) çalışacak ziyaretçi doktorların (ZD) seçimini ve bu statüde çalışan doktorların

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U)

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ (SHZ106U) KISA

Detaylı

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6 SAYFA 1 / 6 AMAÇ Hastanemizde ürünler için yasal şart ve mevzuat gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve uygulamada yanlış kullanımın önlenmesi, hizmet sağlama sürecinde hasta beklentileri ve yasal

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T04 14.06.2012 15.07.2014 02 7 REVİZYON DURUMU

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: BES_T04 14.06.2012 15.07.2014 02 7 REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.03.2013 Madde 5.9.3 teki laboratuar numunelerinin 01 toplama ve taşıma talimatları ifadesi değiştirildi. 15.07.2014 Poliklinik hizmet tarih ve saatleri

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-1 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI YAŞAM

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ Uz Dr Nil Banu PELİT Tarihçe Bock AV. Use and abuse of blood transfusion. N Engl J Med. 1936 ; 215: 421-425. Fantus B. The therapy of Cook Country Hospital

Detaylı

Muğla Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi

Muğla Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi Muğla Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1. Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasına göre düzenlenen "Üniversiteler Yayın Yönetmeliği" çerçevesinde,

Detaylı

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI

ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI 2016-17 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜREME SAĞLIĞI BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI MÜTF

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı