BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI. SGP Proje Teklifi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI. SGP Proje Teklifi"

Transkript

1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP Teklifi İsmi: ISPARTA AKSU DA KINALI KEKLİĞİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE KATKIYA YÖNELİK ÜRETİLMESİ VE DOĞAYA SALIVERİLMESİ No.: TUR/SGP/OP4/RAF/08/02/ Başvuran kuruluşun: Adı: Yaban Hayatı Derneği posta adresi: Süleyman Demirel Bulvarı İstanbul Cad.No:46 ISPARTA telefonu: faksı: adresi: web sayfası: sorumlusu (adı ve ünvanı): Adnan YILMAZTÜRK sorumlusunun telefonları: , , E mail: Kuruluş sorumlusu (adı ve ünvanı): Prof.Dr. İdris OĞURLU E mail: ortağı kurumlar: Tarımsal Kalkinma Vakfı- ANKARA (www.tocvak.org.) Orman Bölge Müdürlüğü- ISPARTA İl Çevre ve Orman Müdürlüğü-ISPARTA odak alanı: X Biyolojik çeşitlilik toplam tahmini bütçesi: $ SGP'den istenen mali destek miktarı: $ nin dönemi: 15 Haziran Aralık 2010 (18 Ay) 1

2 PROJE ÖZETİ Yaban hayatında biyoçeşitliliğin korunmasında türlerin habitatları ile birlikte korunması ve çoğalan popülâsyonların uygun yeni yaşama ortamlarına salıverilmesi veya yerleştirilmesi çalışmalarına öncelik verilmektedir. Ülkemizde IUCN kriterlerine göre düşük derecede endişe kategorisinde yer alan av kuşlarından Kekliğin önceleri yoğun olarak yaşadığı Isparta- Aksu da popülasyonu giderek azalmakta olduğu için, bu türün acilen desteklenmesi gerekmektedir. Habitat olarak kekliğe uygun araziler içeren Aksu, üretilip salıverilecek keklikler ile alanın biyolojik zenginliğine katkıda bulunulması açısından oldukça elverişli ekolojik ve sosyokültürel bir zemine sahiptir. alanında üretilip Doğaya intibakları sağlanan keklik popülasyonunun arttırılması ile alanın biyolojik zenginliğine katkı sağlanmış ve alanın ekolojik yapısı güçlendirilmiş/desteklenmiş olacaktır. Anahtar kelimeler: Keklik (Alectoris chukar), biyolojik çeşitlilik, ekolojik takviye PROJECT SUMMARY In protecting biodiversity in wildlife, it is given priority conserving species in their native habitats and reintroduction increased populations in suitable sites. Rock partridge which is a low threatened species for IUCN criteria, has being decreased in Isparta Aksu more and more while has big populations before, it must be supported urgently. As for Aksu which cover a favorable area for rock partridge is also favorable for releasing partridge groups for supporting biodiversity as well as realize ecological benefits. Produced and released partridges would assure a considerable gain for biodiversity by means of ecological reinforcement in the area Key words: Rock partridge (Alectoris chukar), biological diversity, ecological reinforcement PROJE KONUSU alanı içerisinde üretilecek keklikler ile biyotopun zenginleştirilmesi ve ekosistemin takviye edilmesi Üretilen kekliklerin tarım alanlarına biyolojik mücadele amacı ile salıverilmesi. Karnivorların artan keklik popülasyonu ile desteklenmesi. Böylece besin zinciri, biyolojik çeşitlilik ve doğal dengenin güçlendirilmesi. PROJE ALANININ TANITIMI Çalışma alanı, Akdeniz bölgesinin kuzeyinde Isparta il sınırları içerisinde, eğirdir ve Beyşehir gölleri arasında C3 karesindedir. Kuzey ve batısında Anamas dağlarına güney ve doğusunda ise Dedegöl dağlarına uzanır. En yüksek platosu sorgun ve çayır platasodur. Anamas dağları bu bölgede 2380m yüksekliğe ulaşır. Dedegöl dağı ise bu bölgede 2990m ile en yüksek yükseltiye sahiptir. Aksudan Yılanlı ve Pazarköye doğru 1000m yükseklikte dağ silsilesi boyunca katmanlar uzanır. Aksu ilçesi Akdeniz geçiş zonu ve Iran Turan fitocoğrafik kökenlidir. Isparta ya 60 km uzaklıkta, Eğirdir e ise 25 km uzaklıktadır. Aksu nehri Sorgun platosunu takiben çalışma alanı boyunca uzanır. Aksu nehri temiz içme suyu olarak yörede kullanılmaktadır. Yaka çayı, Yaka köyünün güneydoğusundan gelir yazları daha çok akmaktadır halbuki kışın yağmur ve kar suları daha fazla olmaktadır. Aksu nehri ve yaka çayının çevresi az da olsa flora ve endemik bitkiler ile zengin olan sorgun platosu ile bağlanmaktadır. Bu bitkiler tarım ve otlatmada kullanılabilir. Kaynak içersinde yaşayan insanlar hayvancılık ve tarım ile uğraşmaktadırlar. Bu çalışmada Aksu ilçesinin florası verilmektedir. İlgili alandan toplanan yaklaşık 1100 iletim demetli bitki örneğinin teşhisi sonunda 79 familya ve 292 cinse bağlı toplam 658 takson 2

3 tesbit edilmiştir. Bu taksonlardan 166'sı endemik (%25.2), 99'u C3 karesi için yeni kayıttır. Bitkilerin fitocoğrafik bölgelere dağılım sırası Akdeniz(% 23.1), İran-Turan (%11.4) ve Avrupa-Sibirya(% 9.2) elementi şeklindedir. PROJE FAALİYET TİPİ faaliyetlerinin temelinde Kınalı kekliğin (Alectoris chukar) yetiştirilip doğaya salııverilmesi yer almaktadır. Türkiye genelinde sayıları azalmış, özellikle bilinçsiz avlanma ve tarımda verimi artırmak için kullanılan kimyasallar nedeniyle tabii dengenin bozulmasının tabii keklik popülâsyonlarının yok olmasına sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Entansif şartlarda yetiştirilen kekliklerde, yumurtaları kırmaya yönelik davranışlara çok sık rastlanır. Yapay olarak üretilip doğaya salınan kekliklerin kuluçkaya yatmaması veya kuluçka başarısının çok düşük olması üretimin önünde en büyük engeldir. Keklikler genel olarak, kendi yumurtaları üzerine yatmaz, bundan dolayı yumurtaların toplanıp bir kuluçka makinesine konulması gerekir. Keklik yumurtaları, gurk olmuş küçük cüsseli tavukların altına konarak da civciv çıkarılabilir. Kaynaklar: Özçelik, H., Şükrü Ö., Contubution For The Flora of aksu (Isparta) PROJE GEREKÇELERİ 1- ÇEVRESEL GEREKÇE Yaban hayatında biyoçeşitliliğin korunmasında türlerin habitatları ile birlikte korunması ve çoğalan popülasyonların uygun yeni yaşama ortamlarına salıverilmesi veya yerleştirilmesi çalışmalarına öncelik verilmektedir. Ülkemizde IUCN kriterlerine göre düşük derecede endişe kategorisinde yer alan av kuşlarından Kekliğin önceleri yoğun olarak yaşadığı Isparta- Aksu da popülasyon giderek azalmakta olduğu için, bu türün desteklenmesi gerekmektedir. Habitat olarak kekliğe uygun araziler içeren Aksu ise üretilip salıverilecek keklikler ile alanın biyolojik zenginliğine katkıda bulunulması açısından oldukça elverişli ekolojik ve sosyokültürel bir zemine sahiptir. Türkiye de Keklik gibi av kuşlarını etkisi altına alan ve hatta toplu ölümlere sebebiyet verebilen tehlikelerden biri de bilinçsiz aşırı tarım ilacı ve suni gübre kullanımıdır. Halbuki, kuş türleri, tarım zararlısı böcekleri kontrol altında tutan en önemli fauna grubudur. Dolayısıyla, yörede, tarım alanlarında ve insan sağlığı üzerinden etkili olan zararlı böcek ve kene türlerinin kontrolü için alternatifler geliştirilmesi gerekmektedir. Keklik biyolojik mücadele açısından önemli bir tür olduğu kadar standart tekniklerle üretilmesi, salıverilmesi ve takibi mümkün bir tür de olduğu için bu amaçla kullanılabilir. Keklik biyolojik mücadele açısından çok önemli bir türdür. Mayıs ayında özellikle dişi bireyler çekirgeler, larvalar, böcek yumurtaları ve kabuklu böcekler ile beslenmektedir (Sullivan, J. 1994). Besinleri arasında tarım zararlısı böcekler arasında Coleoptera türleri, uyuz böceği, İspanyol sineği, arı, keneler, yaprak bitleri, yaprak bükücüler, solucanlar ve yumuşakçalar bulunmaktadır (Zembal, R.L,1997). 2- SOSYAL VE EKONOMİK GEREKÇE faaliyetinin alanla ilişki içerisinde olan kişi ve toplulukları (ilgi grupları) kısıtlamaktan ziyade onlara yarar getirecek şekilde yapılması gerekmektedir. Zira sadece biyolojik verilere göre hareket etmek yetersiz kalmakta, sosyopolitik şartlar ve ihtiyaçlar göz ardı edilerek yapılan bir koruma ve geliştirme çalışması, daha sonra çeşitli problemlerle tekrar karşımıza çıkmaktadır. Koruma çalışmalarında konunun sosyal boyutu bulunduğu için, koruma konusundaki problemlerin, biyopolitik bir çerçevede ele alınması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, proje hedeflerinin alanın ekolojik gerçeklerine ve karakterine ters düşmemesi 3

4 gerektiği gibi (Biyolojik boyut), planlama ve karar sürecine yöre halkının aktif olarak katılımının sağlaması (Sosyopolitik boyut) gerekmektedir. Bu amaçla, proje faaliyeti ile yöreye kazandırılan keklik popülasyonlarının sonraki dönemlerde de varlığının devam ettirilmesine yönelik bürokratlara, alandaki yerleşim sakinlerine ve avcılara yönelik ikna ve eğitim çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bunu sağlamak üzere, bu sayılan kesimlerin katılımının sağlanacağı paneller tertip edilmesi gerekmektedir. alanında yetiştirilen keklik, kekliğin üretim çalışmaları sırasında proje faaliyetine katılan yerel halka verilecek eğitimler dolayısıyla yörenin sosyal- kültürel ve ekolojik bilinç gelişimine hizmet rolünü oynayacaktır. Çalışma alanı ve salıverilen keklikler bir taraftan korunurken bir yandan da - izleme sonuçlarına bakılarak ekosistemdeki değişim gözlemlenecektir. Çoğaltılarak doğaya kazandırılması hedeflenen Kınalı keklik (Alectoris chukar), günümüzde en önemli av kuşu olup, dünyada en fazla üretimi yapılan tür olma özelliğine de sahiptir (Woodard ve ark., 1978). Bilimsel çalışmalar neticesinde bu türün entansif ortamda başarıyla çoğaltılabileceği ve yoğun üretiminin yapılabileceği görülmüştür. Bir mücadele planının kontrol elemanlarından biri olarak düşünüldüğünde, zararlı böceklerin doğal düşmanı Kekliğin bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarıyla ölmelerinin önüne geçmek gerekmektedir. Buradan yola çıkıldığında, kapsamında ele alınması gereken diğer bir konunun, yörede tarımsal faaliyetlerde kullanılan ilaç ve gübrelerin habitatları kirletmesi ve yaban hayvanlarına ve yaşama ortamlarına verdiği zararın önlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bunun için de organik tarım benzeri sürdürülebilir tarım uygulamalarına zemin hazırlamaya veya henüz bozulmayıp doğal karakterini koruyan tarım alanlarındaki ekolojik dengenin muhafaza edilmesine yönelik olarak, ekosistemin doğal unsurlarından olan; faydalı kuş ve memeli türleri ile tüm yaban hayatı unsurlarının varlığını korumanın ve bunlardan tarımsal faaliyetin devamı ve tarım ürünlerinin arttırılması yönünde yararlanmanın yol ve yöntemlerini proje alanı ile temas halindeki halka tanıtmak ve teşvik etmek gerekmektedir. YÖNTEM 1. Aksu ilçesi Koçular köyü hudutları dahilinde üretilecek keklik civcivlerinin ihata edilecek alanlarda anaç tavuklar altına alınması. 2. İhata edilecek alanın genişletilmesi suluk ve yemliklerle takviye edilmesi 3. Koçular ihata alanının yer yer dışarıya açılarak kekliklerin doğal ortamlarla buluşmasının sağlanması. Yine, yöre halkı ve yerel avcılara yönelik anket ve röportajlarla. yörenin yaban hayvanı türleri, Keklik popülasyonlarının yayılış alanları, Kekliğin dönemler itibariyle popülasyon büyüklükleri, özellikle Keklik gibi av ve yaban hayvanlarının sorunlarını anlamaya yönelik sorular yöneltilerek görüş ve bilgilerine başvurulacaktır. Envanter ve izleme çalışmalarında keklik bireylerinin görüldükleri mevkiler, yaşama alanları, potansiyel gözlem mevki-noktaları hakkında bilgi edinilecek ve bu mevki-noktalar ön gözlemlerle yerinde incelendikten sonra, uygunluğuna karar verilenler haritalara işaretlenecektir. Keklik için popülasyon ve habitatlarının envanterinde Uçurup/Kaldırıp Sayma teknikleri ile transektler kullanılacaktır. İlkbaharda keklik çiftlerinin yerlerini tespit amacıyla lokal sayımlar yapılacak, yazın ise yuva yeri ve kuluçka sayımları ve arazide görülen bireylerin yerlerini haritaya işaretlemek suretiyle keklik popülasyonu ve habitat kullanımları belirlenecektir. 4

5 PROJE STRATEJİSİ (PROJE MÜDAHALE MANTIĞI) Ara Hedef 1. Isparta Aksu yöresinde keklik popülasyonunun arttırılması Faaliyet 1.1 Alanda mevcut keklik popülasyon yoğunluğunu 3 ay içinde saptamak (envanter) HEDEF Isparta-Aksu yöresinde bozulan ekolojik dengenin rehabilite edilmesine katkı sağlanması hedefi Doğadaki keklik varlığının korunması ve dengeye getirilmesi Ara Hedef 2: Doğal dengeyi bozan, keklik popülasyonu üzerinde etkili her türlü kimya sal kullanımı ile mücadele edil mesi ve kullanılan kimyasal ların yerini ekosistem- dostu alternatiflerinin alması. Faaliyet 1.2: Keklik yetiştirme sistemini 1 yıl içinde kurmak ve işletmek Ara hedef 3. Keklik, ekosistem ve sorunları hakkında farkındalık yaratılması Faaliyet 1.3 Biyolojik mücadeleye uygun alanlara keklik bırakmak Ana hedef: Isparta-Aksu yöresinde bozulan ekolojik dengenin rehabilite edilmesine katkı sağlanması hedefi: Doğadaki keklik varlığının korunması ve dengeye getirilmesi Ara hedef 4. nın kapasitesinin geliştirilmesi Ara Hedef 1. Isparta Aksu yöresinde keklik popülasyonunun arttırılması Faaliyet 1.1 Alanda mevcut keklik popülasyon yoğunluğunu 3 ay içinde saptamak (popülasyon envanteri) 5

6 Faaliyet 1.2: Keklik yetiştirme sistemini 1 yıl içinde kurmak ve işletmek Faaliyet 1.3 Biyolojik mücadeleye uygun alanlara keklik bırakmak Ara Hedef 2: Doğal dengeyi bozan, keklik popülasyonu üzerinde etkili her türlü kimyasal kullanımı ile mücadele edilmesi ve Kullanılan kimyasalların yerini ekosistem- dostu alternatiflerinin alması. Faaliyet 2.1 Yörede kullanılan kimyasalların 3 ay içinde envanterinin çıkarılması Faaliyet 2.2 Kullanılan kimyasalların biyolojik çeşitliliğe olumsuz etki boyutunun 6 ay içinde ortaya konması Faaliyet 2.3 Tarım haşeresi ve kenenin yoğun olduğu yerleri tespit etmek, 3 ay içinde Faaliyet 2.4 Kene ve tarım haşeresi ile biyolojik mücadele Ara hedef 3. Keklik, ekosistem ve sorunları hakkında farkındalık yaratılması Faaliyet 3.1 Yörede yaşayan köylülerin 1/3 nün ekosistem hakkında bilinçlendirilmesi (Ekoloji eğitimi) Faaliyet 3.2 Yöredeki avcı kulübü ve avcıların %75 sürdürülebilir avcılık hakkında eğitim vermek Faaliyet 3.3 Yöredeki ilköğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin % 30 una doğa koruma konusunda eğitim vermek Faaliyet 3. 4 Kimyasal kullanım hakkında yöre insanın % 40 bilinçlendirilmesi Faaliyet 3.5 Doğru uygulama yapılan tarım alanlarına ziyaret Ara hedef 4. nın kapasitesinin geliştirimesi Faaliyet 4.1 ekibinin proje hakkında eğitilmesi ve toplantılara katılım Faaliyet 4.2 ekibinin örnek alan ziyareti Faaliyet 4.3 SGP Buluşmasına katılmak Faaliyet4.4 ye ait web sitesinin yapılması faaliyeti için avcılar gibi, katılıma hayli uygun ilgi grupları mevcuttur Özellikle envanter ve izleme faaliyetleri, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de av biyologları ve avcıların kolayca ve severek katkı sağlayabilecekleri çalışmalardandır. nin envanter ve izleme çalışmalarına, yöreden avcıların katılması sağlanabilirse, katılımcılık adına çok önemli bir katkı elde edilmiş ve önemli bir adım atılmış olur. Yerel avcı grupları ve avcı camiası yetkilileri böyle bir çalışmaya gönüllü olarak katılabileceklerini ifade etmektedirler. Bu katkıyı, yöredeki köylerden sağlamak da mümkündür. Zira, avcılar toplumun yaban hayvanlarını izleme imkanını en fazla bulan kesimini oluşturmaktadır. Belli yörede sürekli olarak avlanan kimseler için mıntıkanın av türlerini, arazideki yerlerini bilmek ve hatta sayılarını tahmin etmek zor bir iş değildir. Dolayısıyla, iyi organize edildiği takdirde avcı gruplarından envanter çalışmalarında yararlanılabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla, yerel avcı toplulukları ve avcı kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak için, bir protokol formatı veya modeli oluşturmak ve bunun diğer ilgi sahiplerini de içine alacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. kapsamına, bu konuda bir örnek uygulama yapılması öngörülmektedir. PROJE HEDEF GÖSTERGELERİ nin etkide bulunacağı kitle ve olguların başında Türkiye tabiatı ve Türk toplumu gelmektedir. Zira, gen kaynaklarını içeren doğal alanların muhafazası ve sağlıklı yönetimi ile antropojen baskının azalmasını sağlayacaktır. 6

7 Üretilen bilginin yayılma kanalı anlamında son aşamasında proje çıktıları, özel sektör ve Bakanlık yönetim birimleri (DMP) tarafından kullanabilecektir. sonuçları, doğal kaynak yönetimine üzerine gideceği kilit problem ve alanlar konusunda yardımcı olacak, kaynak yönetimiyle ilgili alınacak kararlar ve uygulama konusunda destek sağlayacaktır. Kaynak planlama birimleri için, alanın ekolojik, sosyoekonomik, kültürel yapısını tanıyacak ve işletme amaçlarını belirlemede ve kaynakları etkileyen yada etkileyebilecek etkenleri tanımlamakta zorlanmayacaktır. Kaynak yönetiminde kriter-kontrol-uygulama süreci belirginleşecek, sonuçlarına göre tür ve habitat bazında sunulacak uygun envanter ve habitat bakım/geliştirme tekniklerini gösteren akış diyagramları planlamacı için kriter-kontrol-karar-uygulama sürecini sağlayarak pratiğe büyük çapta katkı yapacaktır. Sosyal çatışmanın önlenmesine katkı anlamında, ilgi grupları arasında ilgisizlikten kaynaklanan ihtilafları ortadan kaldırmaya da yarayacaktır: Halk-devlet barışması sağlanarak etkin koruma sağlanacaktır. nin kritik önemi; Doğal kaynak planlama konusunda ülkemizdeki en önemli plan kısıtlayıcı gruplar addedilen avcı ve köylüleri, plan destekçisi durumuna getirecek olmasıdır. doğal kaynak planlama ve koruma çalışmalarını tetikleyecek ve ekonomik kazanç kaynağı oluşacaktır. diğer planlanma çalışmalarını kolaylaştıracak ve bu yöndeki bilgi birikiminin gelişmesine hizmet edecektir. Benzer karakterdeki Örnek avlak, Devlet avlağı ve Genel avlakların planlama çalışmalarını da tetikleyecektir. Yenilenebilir Doğal Kaynakların Yönetim için politika oluşturulmasına katkı anlamındaki etkileşim, ülkemizin Av-Yaban Hayatı ve onun ötesinde Doğal alanların korunmasına yönelik planlama sürecini hızlandırarak Yenilenebilir Doğal Kaynakların Yönetimi ne dönük politikalar için yol gösterici olacaktır. Köylü ve avcıların katılımıya daha etkin daha ucuz koruma, daha pratik envanter yapılacak Köylü ve avcıların katılımıyla oluşacak bilgi uygulayıcıyla paylaşılarak orman Amenajman Yönetmeliği ne dahil edilebilecek,katılımın yasal zemine oturması ve böylece gerçekleşen işbirliğinin kalıcı ve sürekli olması sağlanacaktır. Avcı ve köylü katılımında süreklilik sağlanması ile av envanteri ve koruma daha pratik ve daha az masrafla yapılacaktır. sürecindeki tertip edilecek çalıştay, konferans gibi etkinlikler, uygulayıcı birimlerin avlak ve av turizmi işletilmesi konularında gelişimini sağlayacaktır. Yerel halkın arazi kullanımına dair politikalar ortaya çıkacak,uygulayıcı için, proje alanı veya bitişiğinde yaşayan halkın alana zarar vermeden kalkınmasına imkan verecek arazi kullanım politikası geliştirilebilecek ve böylece, avlak çevresinde yaşayan onbinlerin planlı kullanımına açılması sağlanacaktır. Katılımcılığın hayata geçirilmesi ve proje sürecindeki uygulamaları, yerel halkta katılım kültürünün oluşmasını ve doğa koruma bilincinin gelişmesini sağlayacaktır. alanı merkezinde gelişecek bu etkinin civarında yaşayan halk vasıtasıyla orman köyleri ve yerel avcı popülasyonu üzerinden çevre yerleşimlere doğru yayılması beklenmektedir. sürecinde gerçekleştirilecek çalıştay, panel benzeri aktiviteler; biyolojik mücadele, organik tarım, yaban hayatı ve ekolojik denge konularında yerel halkın bilgilenmesini sağlayacağı için proje alanı üzerinden toplumun çevre bilincinin yükselmesine katkıda bulunacaktır. ile turizm bölgelerine yakın avlaklarda, kitle turizminin tahribatı ve olumsuz etkilerinden kurtarılabilecek, çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunulacaktır. Doğal çevrenin sürdürülebilirliğinin, kültürel çevre ile dengelenmesi sağlanacaktır. 7

8 PROJEDEKİ EĞİTİMLERİN KAPSAMI: hedef kitlemiz: Yöre Halkı Yöre Avcıları İlköğretim okulu öğretmen ve öğrencileri Eğitim kapsamı: de öngörülen eğitim ile, zaten doğa ile iç içe yaşayan hedef kitleye, doğayı ve yaban hayatı unsurlarından olan kekliğin habitat ilişkileri ve ekolojisine ait farklı yönleri tanıtılarak sevdirilmesini sağlayacak tarzda konusunun uzmanı eğitmenler tarafından anlatılması şeklinde yürütülecektir. Yöre halkı ve avcılara; yaban hayatı, doğal denge, yaban hayvanları (keklik ve kekliğin ilişki halinde olduğu memeliler ekosistem, gibi konularda ayrıntılı bilgi verilecektir. Eğitimlerde hedef kitleye proje konusu çalışmalarımız ve projenin ileriye dönük getirileri, köylerine ve yaşadıkları çevreye getirileri anlatılarak aktif destekleri alınacaktır. alanı dahilindeki tarım arazilerinde ekolojik yaklaşım ve organik tarıma zemin hazırlamak üzere çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. Yöre civarında bulunan ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik görsel sunular, broşürler, eğitici materyalden yararlanılacak, keklik ve yörelerinde yaşayan diğer kuş türlerinin farklı yönlerinin ve bulundukları yörenin biyolojik zenginlikleri ve ekolojik özellikleri anlatılarak doğa gezileri ve kuş gözlemleri yapılacaktır. Bu eğitimlerle birlikte aynı zamanda, öğrencilere içinde doğup büyüdükleri doğaya ve yaban hayatına olan bakış açılarını henüz o yaşlarda iken geliştirmek hedeflenmiştir. Eğitimin içeriği: Yaban hayatı ekolojisi Ekosistemler ve doğal denge Keklik ve yöredeki diğer bazı kuşların biyo-ekolojileri Av Turizmi Eğitmenler (uzmanlıkları, proje içindeki görevleri) : Prof.Dr.İdris OĞURLU, Doç.Dr. Mustafa AVCI, Yrd.Doç.Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE Orm.Yük.Müh.Yasin ÜNAL Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yaban Hayatı Ekolojisi Entomolog - Böcek Ekolojisi Yaban Hayatı Ekolojisi Yaban Hayatı Habitatları Orman Ekoloğu Öğr.Gör.Halil SUEL Orm.Müh.Emrah Tagi ERTUĞRUL Biyolog Şengül AKSAN Yrd.Doç.Dr. Hasan ALKAN Biyolog Lale AKTAY Yaban Hayatı Envanteri Kuşlar Yaban Hayvanı Yerleştirme Yaban Hayatı Envanteri- Memeliler Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynakları Sosyoekonomik Analiz ve Halkla İlişkiler Doğa ve Kuş Gözlemleri - Organizasyon 8

9 Eğitimlerin Takvimi (hangi düzende ve dönemde?) Eğitim Eğitim Dönemi (Ay) 3 ayrı köyde, kahvehanelerde yetişkinlerin doğa koruma hakkında bilgilendirilmesi 3 ayrı köyde, okullarda okul öğrencilerin doğa koruma hakkında bilgilendirilmesi Avcı kulüplerine avcılığın kuralları ve yaban hayatı hakkında bilgilendirmesi Kimyasal kullanımları hakkında Eğitim Eğitimlerin Yeri (yer ve mekan olarak) Eğitimler şartlara göre değişmekle birlikte Aksu avcı kulübü, Aksu halk eğitim merkezi, köy kahvehaneleri, köy okulları, proje alanı ve doğada yürütülecektir. Eğitim materyalleri (kitap, notlar, video, model, vb) Laptop, ktör cihazı, Yaban hayatı belgeselleri, Türkiye kuşlarını ve memeli hayvanlarını tanıtıcı kitap, Dürbün, Tahnit örnekleri, PROJENIN GEF ÇERÇEVESİ VE SGP ÖNCELİKLERİ İLE UYUMU, koruma statüsü olmayan önemli doğa alanlarında biyolojik çeşitliliği desteklemeye yönelik stratejileri ve uygulamaları konusunda yerel halk ile çalışmaları ilgilendirmektedir. nin ayrıca Biyolojik çeşitliliği destekleyen sürdürülebilir ormancılık doğa dostu tarıma dayalı geçim stratejileri üzerine yerel halk ile çalışmalar yönü de vardır. çalışmasının gerçekleştirileceği alan biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin fakat o ölçüde de insan kaynaklı olumsuz etkilere açık bir noktada yer almaktadır. Bunun yanı sıra sahanın iklim özellikleri de yöre ekosistemlerinin hassasiyetini bir kat daha artırmaktadır. çalışması sonucunda bir taraftan popülasyonu oldukça gerilemiş keklik ve ilişkide olduğu diğer fauna türleri canlandırılmış olacak, bir taraftan da ekosistemler üzerindeki baskının azalmasına bağlı olarak doğal bitki süksesyonlarının serbest gelişmesinin yolu açılacaktır. bu sayede yörede biyolojik çeşitliliğinin korunma ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. PROJE EKİBİ VE ORTAKLARI 1.1 Personelinin CV leri ekte verilmiştir. Geliştirme ve Yönetim Sorumlusu: Prof.Dr.İdris OĞURLU ekibi, uzmanlık alanları ve proje için deki görevleri Ekibi Uzmanlık Alanı deki görevi Prof.Dr.İdris OĞURLU Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yürütücü Kuruluş Sorumlusu Doç.Dr. Mustafa AVCI Böcek Ekolojisi alanı kene ve çekirge popülasyonlarının tespiti Yrd.Doç.Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU Yaban Hayatı Ekolojisi Orm.Yük.Müh.Yasin ÜNAL Yaban Hayatı Envanteri Kuşlar Avlak sınırlarının tespiti çalışmaları Keklik envanteri, Doğal ortamdaki keklik 9

10 Öğr.Gör.Halil SUEL Orm.Müh.Emrah Tagi ERTUĞRUL Yaban Hayvanları Yerleştirme Yaban Hayatı Envanteri- Memeliler habitatlarının belirlenmesi, alanı habitatlarına Keklik çiftlerinin yerleştirilmesi Yörenin potansiyel av hayvanları tespiti ve envanteri, Biyolog Şengül AKSAN Gen Kaynakları Keklik üretiminde uygun gen kaynaklarının araştırılması Yrd.Doç.Dr. Hasan ALKAN Sosyoekonomi Sosyoekonomik analiz ve halkla ilişkiler Adnan YILMAZTÜRK Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE Korunan alan ve yönetim planlama Orman Ekoloğu, Profesyonel Avcı Biyolog Lale AKTAY Kuş ve Doğa Gözlemleri - Organizasyon Yrd. Doç. Dr. Abdullah Nuri ÖZSOY Zootekni-Biyometri PROJE İLGİ GRUPLARININ PROJEYE KATILIMLARI Paydaşlar/ İl grubu (KİM) İlgi grubu çıkarı ne (AMAÇLARI) İlgi grubunun FAYDALARI Avlak sahibi Avlağında keklik yi maddi ve manevi avından para olarak destekleyecektir kazanması Dernek amacına (Dernek Tüzüğü Madde 2: hedefinin Yaban hayatının tanıtılmasına, gerçekleşmesine ekipekipman Yaban Hayatı korunmasına ve geliştirilmesine araştırma- Derneği araştırma, eğitim ve uygulama uygulama ve eğitim çalışmaları yoluyla destek çalışmaları yoluyla destek vermeye) yönelik sağlamak. faaliyette bulunmak Doğa koruma ve TOÇVAK Kırsal kalkınmaya deneyimini katkı sağlayan bir aktarması projede yer alması ve prestij kazanması Doğa koruma Çevre Orman nin uygulanmasına misyonuna katkı il Müd. lojistik destek sağlanması ve avlak Sorumlusu Keklik Habitatlarının Ekolojik Özellikleri ve Uygun Yerleştirme Alanlarının Belirlenmesi, Avcılarla İletişim. İlköğretim öğrencilerine yönelik kuş gözlem programları yapma Keklik yetiştirme İlgi grubunun ROLLERİ nin sürdürülebilirliğinde etkin rol oynar sahibi ve yürütücüsü nin uygulama sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılmasında deneyimini paylaşmak. nin yasal olarak izleme ve denetleme birimi 10

11 Isparta Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) Köy muhtarlığı Köy Derneği Yerel avcılar Kimyasal ilaç ve gübre satıcıları Avcı kulüpleri Yerel keklik yetiştiricileri Çiftçiler Yerel hayvan yetiştiricileri muhalif grup SDU Bilimsel Araştırma leri Yönetim Birimi SDÜ Orman Fakültesi SDÜ Ziraat Fakültesi Zootekni kira geliri. Alternatif geçim kaynağı ile OGM ormanlarına olan sosyal baskı azalır Köyün tanıtımına katkı sağlar. Köyde hareketlilik ve canlılık gelmesi Köy tanıtım ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Legal olarak avlayacakları keklik popülasyonu elde edecekler bilinçlendirmesinden ticari zarar görürler Üyelerinin ileride legal avlıyabilecekleri keklik popülasyonuna kavuşulması Ekonomik kazanç sağlarlar Ürünlerine zarar veren haşareyi kekliklerin baskı ve control altına almasıyla kimyasallara bağımlılıktan kurtulma ve ekonomik tararruf imkanı Hayvan otlatma alanlarının daralma endişesi taşırlar Politik ve iç çekişme aracı olarak kullanırlar SGP leri alanında prestij kazanacak Ormanlık alanlarının fonksiyonel planlama konusunda uygulama alanı kazanacak. Yapageldikleri keklik üretim faaliyetinin bir sonraki aşamasına nin yürütülmesi, uygulaması ve yaygınlaştırılmasında lojistik destek sağlar nin başarısı için yerel lojistik destek sağlar nin başarısı için yerel lojistik destek sağlıyacaktır. çalışmalarına katkı sağlar, kekliğin doğa salımında kılavuzluk yaparlar çalışmalarına olumlu yada olumsuz etkileri olmaz Üyelerini bilinçlendirme ve disiplene ederk illegal avlanmayı önlemede destek olurlar nin başarısında doğrudan etkilidirler. Bu amaçla yerleştirilen keklik kolonilerine sahip çıkmaları nin uygulanmasına direnç gösterebilirler nin başarısından rahatsız olurlar ekibine yönelik proje eğitimi Alt yapı ve lojistik destek alanı tamamına yakın OGM alanıdır. Yasal mülk sahibidir nin benimsenmesi ve yerelleşmesinde etkin rol oynar. den elde edilecek gelirlerin tabana yayılmasında liderlik görevi yapar nin benimsenmesi ve yerelleşmesinde etkin rol oynar sahip çıkmazlarsa proje başarıya ulaşmaz nin başarısında kilit öneme sahiptir nin hedefine ulaşmada rol oynarlar Keklik kolonilernin korunması Yanlış bilgilendirme ve sabote etme Yanlış bilgilendirme ve sabote etme Kapasite geliştirme Keklik yetiştirme alanındaki uzmanlık bilgilerini paylaşma alanının orman yapısını ortaya koyar Keklik üretiminde deneyimli 11

12 Bölümü SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü SDÜ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Isparta Valiliği Avrupa Birliği leri Genel Koordinasyo n Birimi Isparta Yörük- Türkmen Dernekleri Federasyonu (doğaya salıverme) ait bir uygulama fırsatı elde edecekler. Yeni bir alanı (Aksu yöresi) araştırma fırsatı Öğrencileri için uygulama alanı GEF leri alanında prestij kazanma Kendilerini tanıtma ve presij kazanma PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ alanında flora analizleri Fauna envanterine katkı deneyimlerini aktarma nin yerelleşmesine katkı sağlarlar alanının floristik yapısını ortaya koymak Sürek sayım elemanı geliştirme ve yazma Sivil toplum örgütü ilk tesis ve işletme sistemini kurduktan sonra kendi iç dinamizmi ile varlığını sürdürecektir. nin hedefi ekolojik olduğu kadar sosyo ekonomik boyutu da vardır. nin dışarıdan aldığı mali destekten sonra kendi işletme sistemiyle varlığı devam edecektir., Yaban Hayatı Derneği gibi bir doğa koruma derneğinin projesi olması sebebiyle tüzüğünde yer alan doğa koruma ve kırsal kalkınmayı aynı anda içermektedir. ile üretilecek keklikler doğaya salınacak böylelikle doğada kekliklerin aleyhine bozulmuş olan ekolojik denge tekrar dengeye gelecektir. başlangıç finansından sonra kendi iç dinamizmini ve üretim gücünü kullanarak gelir elde edecektir. Üretilen kekliklerin bir kısmını proje alanına bir kısmını da bedeli karşılığı diğer alanlara satılacaktır. Böylelikle üretim masraflarını çıkarılmış olacaktır. Ekolojik denge bilincinin gelişmesi ve biyolojik mücadele bilincinin artması sonucu son yıllarda kekliğe olan talebi arttırmıştır. Bu tesis de normal tarım zararları ve keneye karşı biyolojik mücadele de önemli yer tutan keklik üretilecektir. Ayrıca aşırı avlanma sonucu popülâsyonda azalma olan keklik avlak alanları için de üretim istasyonu işlevi görecektir. Tesis ekonomik sürdürülebilirliğini üretilmiş olan keklik bireylerinin yine doğal denge için diğer alanları bırakılması için yapılan satıştan elde 12

13 edecektir. Ulusal ve uluslar arası fon ve kaynakları da araştırılarak tesisin ekonomik sürdürülebilirliği için kullanılacaktır. Keklik tarım ürünlerinin haşereleri ve son zamanlarda tehlikeli durum arz eden kene ile mücadelede önemli bir yere sahiptir. Yöre çiftçileri bilinçlendirilerek bu zararların yoğun olduğu yerlere keklik kolonileri bırakılarak biyolojik mücadele yapılacaktır. Kekliklere zarar veren kimyasal gübre ve ilaçların kullanılması, minimum seviyede ya da zarar vermeyecek mevsimde yapılması bilinçlendirme yolu ile sağlanacaktır. Ekosistemin dengede olması için beslenme zincirinde önemli bir halka olan keklik, keklikle beslenen doğal yırtıcılarının çoğalmasına da araç olacaktır. Beslenme zincirinin son halkası olan yırtıcıların popülasyon dengesiyle ekosistemin dengeye getirmesine katkı sağlayacaktır. de, başlangıç finansla birlikte gerçekleşen eş zamanlı üretim; faydalanma, eğitimbilinçlendirme çalışmaları proje döngüsüne dinamizm getirecek, finans desteği bittikten sonra ise aldığı ivme ile proje, iç dinamiklerini harekete geçirerek finans ihtiyacı sürdürülebilir faydalanma sistemiyle karşılanacaktır., amaçları arasında doğa korumanın da bulunduğu bir dernek tarafından yürütülecek olmasına rağmen, yöre insanı ve avlak işletmecisiyle koordineli olarak yürütülerek süreklilik sağlanacaktır., yaygınlaştırılmaya açık bir proje olup farklı yöre, şart ve durumlara adapte olabilecek bir projedir. Keklik ülkemizde çok geniş bir yayılış alanı göstermektedir. Keklik ekolojik ve ekonomik yönden sahip olduğu potansiyel sayesinde birçok yöreden ve sektörden uygulama yönünde talep gelecektir. Isparta İli Ülkemizin en önemli su rezerv alanını oluşturan göller yöresinde bulunmaktadır. Isparta ilindeki dört ana havzadaki akarsular, içme suyu rezerv alanı olan göllere ve bunları besleyen ilişkili olan ırmaklara boşalmaktadır. Bu havzalarda yapılacak olan kimyasal mücadeleye çok dikkat edilmeli ve kimyasal kullanımı minimuma indirilmelidir. Özellikle Eğirdir Gölü nde alınan çamur örneklerinde toksit maddeler doyma noktasına gelmiştir. Bu sınırın geçilmesi göl suyuna karışması tüm yer altı suların zehirlenmesi demek olur ki bunun telafisi olmayan çevre felaketine yol açma ihtimali yüksektir. Tarımsal zararlarla mücadelede önemli yer tutan keklik bu dört havzada etkin bir biyolojik mücadele aracı olarak kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Çiftçilere verilecek olan bilinçlendirme çalışmalarıyla kimyasal gübre kullanımı azaltılmalı ya da tolere edilebilecek sınırlara çekilmelidir. Kimyasalların kullanımı ekosistemin dengesini bozmakta uzun ve yakın zamanda nasıl bir arıza ve komplikasyon meydana getireceği henüz bilinmemektedir. Son zamanlarda bazı kene ve örümcek türlerindeki aşırı popülasyon artışının ülkemizdeki kuş gribi sırasında telef edilen kanatlılarla da ilgili olduğu aşikardır. PROJE SAHİBİ KURULUŞA İLİŞKİN BİLGİLER Adı: Yaban Hayatı Derneği, Kuruluş Tarihi: 21 Ağustos 2008 Kuruluşun üye profili: Yaban hayatıyla meşgul olan aktif veya emekli akademisyenler, araştırmacılar ve üniversitelerin lisansüstü öğrencileri (Dernek Tüzüğü Madde 5) Kuruluşun toplam yıllık bütçesi ve mali kaynakları Yıllık toplam bütçe: TL, Mali kaynaklar: Üye aidatları, bağışlar ve proje gelirleri nin yürütüleceği yer: Yaban Hayati Dernek ofisi, Aksu ilçesi Koçular köyü arazisi ve Aksu örnek avlağı Altyapı İmkanları. Tesisler Zooloji Müzesi 13

14 Zooloji Laboratuarı Entomoloji Laboratuarı Entomoloji Müzesi ve Laboratuvarı Ekipman imkanları: Dürbün / Tento 10x50 ve Binocular 10x42, Konus 10*50 (26 adet), Dijital Fotoğraf Makineli Dürbün (View Catcher) ve Tripodu / Akita (1 adet), Stereo Mikroskop (2 adet), Analog Fotoğraf Makinesi / Zenit (1 adet), mm lens / Minolta (1 adet), Buzdolabı (1 adet), Masaüstü Bilgisayar (2 adet), Yazıcı / Lexmark Optra E+ ve HP Laser Jet 1018 (2 adet), HP Laser Jet 1200 (1 adet), Mişip (5 adet), ktör (5 adet), Kamp Çadırı / Lafuma (20 adet) ve Uyku tulumu / Alpinist (32 adet), Mat / Madrock (25 adet), Sırt çantası / Tatonka (1 adet), Portatif jeneratör (1 adet) Çelik termos (5 adet), Dij. Video Kamera / Sony (1 adet), Dizüstü Bilgisayar / Toshiba (1 adet), ksiyon cihazı / Epson (1 adet), Dijital Fotoğraf Makinesi (18-135mm ve 100mm objektif), 10x büyütmeli lup (10 adet), Artım burgusu (1 adet), Klizimetre / Silva, GPS / Magellan (3 adet), Pusula / Silva (6 adet), 14

15 PROJE MANTIKSAL ÇERÇEVE TABLOSU (PROJE STRATEJİSİ) Stratejisi Göstergeler Dışsal koşullar Ana hedef: Isparta-Aksu yöresinde bozulan ekolojik dengenin rehabilite edilmesine katkı sağlanması hedefi: Doğadaki keklik varlığının korunması ve dengeye getirilmesi Ara Hedef 1. Isparta Aksu yöresinde keklik popülasyonunun arttırılması Faaliyet 1.1 Alanda mevcut keklik popülasyon yoğunluğunu 3 ay içinde saptamak (envanter) Faaliyet 1.2: Keklik yetiştirme sistemini 1 yıl içinde kurmak ve işletmek. Faaliyet 1.3 Biyolojik mücadeleye uygun alanlara keklik bırakmak Ara Hedef 2: Doğal dengeyi bozan, keklik popülasyonu üzerinde etkili her türlü kimyasal kullanımı ile mücadele edilmesi ve Kullanılan kimyasalların yerini ekosistemdostu alternatiflerinin alması. Faaliyet 2.1 Yörede kullanılan kimyasalların 3 ay içinde envanterinin çıkarılması Mevcut keklik popülasyon yoğunluk seviyesinin takip eden yılda da korunması, üretim sonrası Keklik popülasyon yoğunluğunda 1 yıl içinde %80 artış Keklik popülasyon yoğunluk değerlerindeki büyüme %80 artış Keklik popülasyon yoğunluk tablosu (Kısmi Hayat tablosu) Tesisin kurulması ve üretime start verilmesi Alana bırakılan keklik sayısı Kimyasal kullanımında %50 oranında azalma veya alternatiflerinin tercihinde %50 artış Envanter ve röportajların sonuçları Kaçak avcılık ve üretimde öngörülemeyen olumsuz faktörler Kaçak avcılık ve yerel direnç Sayım elemanı ve yerel avcı katkısı yetersizliği Küresel ekonomik kriz Salıverilen kekliklerin hedeflenenin dışındaki alanlara yönelmesi İlaç bayilerinin çok güçlü sermaye ve reklam araç ve argümanlarına sahip olmaları; Geleneksel kullanımı değiştirme konusundaki direnç ve kamuoyu desteğinin yetersizliği Düzgün tutulmuş kayıt bulamama ihtimali ve doğru bilgileri elde etme zorluğu 15

16 Stratejisi Göstergeler Dışsal koşullar Faaliyet 2.2 Kullanılan kimyasalların biyolojik çeşitliliğe olumsuz etki boyutunun 6 ay içinde ortaya konması Faaliyet 2.3 Tarım haşeresi ve kenenin yoğun olduğu yerleri tespit etmek, 3 ay içinde Faaliyet 2.4 Kene ve tarım haşeresi ile biyolojik mücadele Ara hedef 3. Keklik, ekosistem ve sorunları hakkında farkındalık yaratılması Faaliyet 3.1 Yörede yaşayan köylülerin 1/3 nün ekosistem hakkında bilinçlendirilmesi (Ekoloji eğitimi) Faaliyet 3.2 Yöredeki avcı kulübü ve avcıların %75 sürdürülebilir avcılık hakkında eğitim vermek Faaliyet 3.3 Yöredeki ilköğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin % 30 una doğa koruma konusunda eğitim vermek Keklik ve diğer yaban hayvanlarındaki kimyasal kaynaklı ölümler Arazi üzerinde bölgeleme çalışması ve risk haritası Tarım alanlarındaki haşere kaynaklı zararlarda ve kene vakalarındaki oransal azalış (%60) Sertifika ve anketler Eğitime katılanların imza föyleri (Köylülerin 1/3 ünün eğitime katıldı.) ve katılımcı sayısınca sertifika Eğitime katılanların imza föyleri (Avcıların %75 i eğitim aldı.) ve sertifikalar Eğitime katılanların imza föyleri (Avcıların %30 u eğitim aldı) ve sertifikalar Faaliyet 3. 4 Kimyasal kullanım hakkında yöre insanın Eğitime katılanların imza föyleri (Avcıların % 40 bilinçlendirilmesi % 40 ı eğitim aldı) Faaliyet 3.5 Doğru uygulama yapılan tarım alanların ziyareti Ziyaretlere katılan çiftsi sayısı Faaliyet 4.1 ekibinin proje hakkında eğitilmesi ve toplantılara katılım Eğitime katılan eleman sayısı ve sertifika Gözlem süresi içerisinde ölüm veya diğer olumsuz etkilere rastlanamama ihtimali Böcek yoğunluğunda o yılın hava hallerine bağlı değişiklik Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı ve güvenilir kayıtların olmayışı Eğitim çalışmalarına rağbet edilmemesi Eğitim çalışmalarına rağbet edilmemesi Eğitim çalışmalarına rağbet edilmemesi Eğitim izni konusunda bürokratik sorun Eğitim çalışmalarına rağbet edilmemesi Ziyaretlere ilgi gösterilmemesi ekibine eğitim verecek uzman bulamama ihtimali Faaliyet 4.2 ekibinin örnek alan ziyareti Eğitime katılan eleman sayısı ve sertifika ekibinin iş yoğunluğu Faaliyet 4.3 SGP Buluşmasına katılmak Katılımcı listesi Çalışma takviminin elvermemesi (program uyuşmazlığı) 16

17 Stratejisi Göstergeler Dışsal koşullar Faaliyet4.4 web sitesinin yapılması Faaliyetler Faaliyet 1.1 Alanda mevcut keklik popülasyon yoğunluğunu 3 ay içinde saptamak (envanter) Faaliyet 1.2. Yöreye uygun keklik yetiştirme tesisin kurulması ve işletilmesi Damızlıkhane (60 metrekare), Kuluçkahane-palaz büyütme yeri- bakıcı odası(yada idari bina); 60 m 2 =Toplam 120 M2 kapalı alan : İki Adet alıştırma volyeri : Yaklaşık 2000M 2 alanın telle çevrilmesi : Kuluçka Makinesi ( 560 yumurtalık) : Civciv Büyütme (5katlı) 900x2 Adet : Palaz besleme kafesi(4 katlı)600x 5adet : Damızlık Kafesleri (4 Katlı x üç bölmeli= 12 bölme bir kafeste) 400TLx 10 : 4.000TL TOPLAM : TL 1$: 1,65 = $ Çeşitli büro ekipmanı(masa,sandalya,bilgisayar vb.) GENEL TOPLAM Maliyetler Harcama Tantıımı Uzman danışman elamanı Tahmini miktar $ 1500 (3 ad/ay) 38700TL 3000 TL 9.000TL 1.500TL 1.800TL 2.000TL 600TLx 10 =6000 TL =62000 TL (37500$) ( 6adam/ay) Kaynağı SGP-3 SGP-7;SGP1 Dışsal Koşullar Sayım elemanı ve yerel avcı katkısı yetersizliği Dolar kurundaki dalgalanma bütçeyi yetersiz hale getirebilir. Küresel ekonomik kriz 17

18 Faaliyetler Faaliyet 1.3 Biyolojik mücadeleye uygun alanlara keklik bırakmak Faaliyet 2.1 Yörede kullanılan kimyasalların 3 ay içinde envanterinin çıkarılması Faaliyet 2.2 Kullanılan kimyasalların biyolojik çeşitliliğe olumsuz etki boyutunun 6 ay içinde ortaya konması Faaliyet 2.3 Tarım haşeresi ve kenenin yoğun olduğu yerleri tespit etmek, 3 ay içinde Faaliyet 2.4 Kene ve tarım haşeresi ile biyolojik mücadele Faaliyet 3.1 Yörede yaşayan köylülerin 1/3 nün ekosistem hakkında bilinçlendirilmesi (Ekoloji eğitimi) Faaliyet 3.2 Yöredeki avcı kulübü ve avcıların %75 sürdürülebilir avcılık hakkında eğitim vermek Faaliyet 3.3 Yöredeki ilköğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin % 30 una doğa koruma konusunda eğitim vermek Faaliyet 3. 4 Kimyasal kullanım hakkında yöre insanın % 40 bilinçlendirilmesi Faaliyet 3.5 Doğru uygulama yapılan tarım alanların ziyareti Ara hedef4. nın kapasitesinin geliştirimesi Maliyetler Harcama Tantıımı Tahmini miktar $ (2a d/ay) Kaynağı SGP5,SGP (2a d/ay) (2ad/ay) (1ad/ay (2 ad/ay) (2 ad/ay) (2 ad/ay) (2 ad/ay) 1000 SGP6 Dışsal Koşullar SGP5+ SGP1 Salıverilen kekliklerin hedeflenenin dışındaki alanlara yönelmesi SGP5+SGP1 SGP5,SGP8, SGP1 SGP5,SGP-1 SGP6, SGP1 SGP6, SGP1 SGP6, SGP1 SGP6, SGP1 Düzgün tutulmuş kayıt bulamama ihtimali ve doğru bilgileri elde etme zorluğu Bitkilerin uygun fenolojik dönemlerinin yakalanamaması veya tarım arazisi haricindeki alanlarda otlatma etkisi Böcek yoğunluğunda o yılın hava hallerine bağlı değişiklik Bilinçsiz tarım ilacı kullanımı ve güvenilir kayıtların olmayışı Eğitim çalışmalarına rağbet edilmemesi Eğitim çalışmalarına rağbet edilmemesi Eğitim izni konusunda bürokratik sorun Eğitim çalışmalarına rağbet edilmemesi Eğitim çalışmalarına rağbet edilmemesi 18

19 Faaliyetler Faaliyet 4.1 ekibinin proje hakkında eğitilmesi ve toplantılara katılım Faaliyet 4.2 ekibinin örnek alan ziyareti Faaliyet 4.3 SGP Buluşmasına katılmak Faaliyet4.4 web sitesinin yapılması Maliyetler Harcama Tantıımı Uzman danışman Tahmini miktar $ Kaynağı Dışsal Koşullar 900 SGP2 ekibinin iş yoğunluğu 2200 SGP2 ekibinin iş yoğunluğu 800 SGP SGP3+SGP9 Çalışma takviminin elvermemesi (program uyuşmazlığı) Web sitesinin ziyaretçiyi çekici nitelikte olmama ihtimali 19

20 PROJE TAKVİMİ Faaliyetler Faaliyet 1.1 Alanda mevcut keklik popülasyon yoğunluğunu 3 ay içinde saptamak (envanter) Faaliyet 1.2. Yöreye uygun keklik yetiştirme tesisin kurulması ve işletilmesi Faaliyet 1.3 Biyolojik mücadeleye uygun alanlara keklik bırakmak Faaliyet 2.1 Yörede kullanılan kimyasalların 3 ay içinde envanterinin çıkarılması Faaliyet 2.2 Kullanılan kimyasalların biyolojik çeşitliliğe olumsuz etki boyutunun 6 ay Sorumlu Aylar kurum / kişi Prof.Dr.İdris OĞURLU Adnan YILMAZTÜRK ile Yrd.doç. Dr. N.Abdullah ÖZSOY Yrd.Doç.Dr. Abdullah N.ÖZSOY ve Öğr.Gör.Halil SUEL Yrd. Doç. Dr. Yasin KARATEPE ile Öğr.Gör.Halil SUEL Doç.Dr. Mustafa AVCI ile Yrd. Doç. Dr. Yasin X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI. SGP Proje Teklifi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI. SGP Proje Teklifi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP Teklifi İsmi: ISPARTA AKSU DA KINALI KEKLİĞİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE KATKIYA YÖNELİK ÜRETİLMESİ VE DOĞAYA SALIVERİLMESİ No.:

Detaylı

5.6.Projenin Yaygın Etkisi TÜBİTAK 107 G 029

5.6.Projenin Yaygın Etkisi TÜBİTAK 107 G 029 5.6.Projenin Yaygın Etkisi Etkide bulunacağı kitle ve olguların başında Türkiye tabiatı ve Türk toplumu gelmektedir. Zira, tabii kaynak muhafazası ve sağlıklı yönetimi ile yaban hayatından kontrollü yararlanmayı

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCÜLERİN EĞİTİMİ -II

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCÜLERİN EĞİTİMİ -II İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCÜLERİN EĞİTİMİ -II 13-14-15 Aralık 2006, Ankara Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların

Detaylı

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029 Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri Veri Toplama 2.1 Analitik Değerlend. 2.2 YGS Genel Sörveyi ve Verilerin Değerlendir. 2 Proje Yönetimi 1 Kış Dönemi Gözlem ve Sayımlar 3.1.1 Yaz Dönemi

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü

DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü DR. BİRKAN SANCAK Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü PROJE AMAÇLARI AMAÇ 1 Madde Bağımlılığını Önleme Konularında Doğru, Güncel ve Standart Bilgilendirme ve Eğitimlerin Sağlanması AMAÇ 2 Bursa İli Yıldırım

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI Adres: GMK Bulvarı 36/11 Kızılay Çankaya/Ankara TÜRKİYE Tel: +90

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ

TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ 2 3 TÜRKİYE DE EKOSİSTEM ÇEŞİTLİLİĞİ Bu üç farklı biyocoğrafik bölgenin kesişme noktası olarak Türkiye; TARIM, ORMAN, DAĞ,, STEP, SULAK ALAN, KIYI VE DENİZ ekosistemlerine ve bu ekosistemlerin farklı formlarına

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceleyerek

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG) TANIM Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuvar ortamında inceleyerek ortaya çıkaran kişidir. A- GÖREVLER - Canlıları

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1. SULAK ALANLARDA ENVANTER, DEĞERLENDİRME VE İZLEME 1.1. yılı sonuna kadar Ulusal sulak alan envanterini Ramsar Bilgi Formu temelinde hazırlayarak bir rapor

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN 08:00-08:45 Açılış ve Tanışma ÜYESİ: Yrd.Doç.Dr.Yasin ÜNAL Bilimsel Etkinlik, Eğitmenlerimiz hakkında Genel Bilgilendirme,

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NDAN HABERLER 19.09.2014. Kelaynakların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NDAN HABERLER 19.09.2014. Kelaynakların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor Kelaynakların Sayısı Her Geçen Gün Artıyor 2001 de 42 Olan Kelaynak Sayısı 189 a Çıktı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü nesli tehlike altında olan kelaynakların

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA

07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA KOOP 2017 2. TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI 07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA AMACI Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan Kooperatif ürünlerini

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER)

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Organizasyon ġeması REKTÖR Mühendislik Fakültesi ÇEVMER MÜDÜRÜ ÇEVMER YÖNETĠM KURULU Ziraat Fakültesi MÜDÜRYARD. MÜDÜR YARD. ÇEVMER

Detaylı

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM

KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM KONYADA YÜKSEKÖĞRENİM Yüz ölçümü olarak Türkiye nin en büyük ili olan Konya, doğal ve tarihi güzellikleri, ekonomik ve sosyo-kültürel yapısı tarihten gelen köklü geçmişi ile büyümesini sağlıklı bir şekilde

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Nilay PANCAR Tarımsal Desteklemeler Dai. Bşk. Çözümleyici 24/09/2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sunuş İçeriği Eğitim Detayları Polonya Hakkında Krakow Tarım Üniversitesi Avrupa Birliği Tarım

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

TÜRK YE ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA

TÜRK YE ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA KOOP 2017 2. TÜRKİYE KOOPERATİFLER FUARI 07-10 ARALIK 2017 ATO CONGRESIUM ANKARA AMACI Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan KOOPERATİFÇİLİĞİN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı