BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI. SGP Proje Teklifi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI. SGP Proje Teklifi"

Transkript

1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP Teklifi İsmi: ISPARTA AKSU DA KINALI KEKLİĞİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE KATKIYA YÖNELİK ÜRETİLMESİ VE DOĞAYA SALIVERİLMESİ No.: TUR/SGP/OP4/RAF/08/02/ Başvuran kuruluşun: Adı: Yaban Hayatı Derneği posta adresi: Süleyman Demirel Bulvarı İstanbul Cad.No:46 ISPARTA telefonu: faksı: adresi: web sayfası: sorumlusu (adı ve ünvanı): Adnan YILMAZTÜRK sorumlusunun telefonları: , , E mail: Kuruluş sorumlusu (adı ve ünvanı): Prof.Dr. İdris OĞURLU E mail: ortağı kurumlar: Tarımsal Kalkinma Vakfı- ANKARA (www.tocvak.org.) Orman Bölge Müdürlüğü- ISPARTA İl Çevre ve Orman Müdürlüğü-ISPARTA odak alanı: X Biyolojik çeşitlilik toplam tahmini bütçesi: $ SGP'den istenen mali destek miktarı: $ nin dönemi: 15 Haziran Aralık 2010 (18 Ay) 1

2 PROJE ÖZETİ Yaban hayatında biyoçeşitliliğin korunmasında türlerin habitatları ile birlikte korunması ve çoğalan popülâsyonların uygun yeni yaşama ortamlarına salıverilmesi veya yerleştirilmesi çalışmalarına öncelik verilmektedir. Ülkemizde IUCN kriterlerine göre düşük derecede endişe kategorisinde yer alan av kuşlarından Kekliğin önceleri yoğun olarak yaşadığı Isparta- Aksu da popülasyonu giderek azalmakta olduğu için, bu türün acilen desteklenmesi gerekmektedir. Habitat olarak kekliğe uygun araziler içeren Aksu, üretilip salıverilecek keklikler ile alanın biyolojik zenginliğine katkıda bulunulması açısından oldukça elverişli ekolojik ve sosyokültürel bir zemine sahiptir. alanında üretilip Doğaya intibakları sağlanan keklik popülasyonunun arttırılması ile alanın biyolojik zenginliğine katkı sağlanmış ve alanın ekolojik yapısı güçlendirilmiş/desteklenmiş olacaktır. Anahtar kelimeler: Keklik (Alectoris chukar), biyolojik çeşitlilik, ekolojik takviye PROJECT SUMMARY In protecting biodiversity in wildlife, it is given priority conserving species in their native habitats and reintroduction increased populations in suitable sites. Rock partridge which is a low threatened species for IUCN criteria, has being decreased in Isparta Aksu more and more while has big populations before, it must be supported urgently. As for Aksu which cover a favorable area for rock partridge is also favorable for releasing partridge groups for supporting biodiversity as well as realize ecological benefits. Produced and released partridges would assure a considerable gain for biodiversity by means of ecological reinforcement in the area Key words: Rock partridge (Alectoris chukar), biological diversity, ecological reinforcement PROJE KONUSU alanı içerisinde üretilecek keklikler ile biyotopun zenginleştirilmesi ve ekosistemin takviye edilmesi Üretilen kekliklerin tarım alanlarına biyolojik mücadele amacı ile salıverilmesi. Karnivorların artan keklik popülasyonu ile desteklenmesi. Böylece besin zinciri, biyolojik çeşitlilik ve doğal dengenin güçlendirilmesi. PROJE ALANININ TANITIMI Çalışma alanı, Akdeniz bölgesinin kuzeyinde Isparta il sınırları içerisinde, eğirdir ve Beyşehir gölleri arasında C3 karesindedir. Kuzey ve batısında Anamas dağlarına güney ve doğusunda ise Dedegöl dağlarına uzanır. En yüksek platosu sorgun ve çayır platasodur. Anamas dağları bu bölgede 2380m yüksekliğe ulaşır. Dedegöl dağı ise bu bölgede 2990m ile en yüksek yükseltiye sahiptir. Aksudan Yılanlı ve Pazarköye doğru 1000m yükseklikte dağ silsilesi boyunca katmanlar uzanır. Aksu ilçesi Akdeniz geçiş zonu ve Iran Turan fitocoğrafik kökenlidir. Isparta ya 60 km uzaklıkta, Eğirdir e ise 25 km uzaklıktadır. Aksu nehri Sorgun platosunu takiben çalışma alanı boyunca uzanır. Aksu nehri temiz içme suyu olarak yörede kullanılmaktadır. Yaka çayı, Yaka köyünün güneydoğusundan gelir yazları daha çok akmaktadır halbuki kışın yağmur ve kar suları daha fazla olmaktadır. Aksu nehri ve yaka çayının çevresi az da olsa flora ve endemik bitkiler ile zengin olan sorgun platosu ile bağlanmaktadır. Bu bitkiler tarım ve otlatmada kullanılabilir. Kaynak içersinde yaşayan insanlar hayvancılık ve tarım ile uğraşmaktadırlar. Bu çalışmada Aksu ilçesinin florası verilmektedir. İlgili alandan toplanan yaklaşık 1100 iletim demetli bitki örneğinin teşhisi sonunda 79 familya ve 292 cinse bağlı toplam 658 takson 2

3 tesbit edilmiştir. Bu taksonlardan 166'sı endemik (%25.2), 99'u C3 karesi için yeni kayıttır. Bitkilerin fitocoğrafik bölgelere dağılım sırası Akdeniz(% 23.1), İran-Turan (%11.4) ve Avrupa-Sibirya(% 9.2) elementi şeklindedir. PROJE FAALİYET TİPİ faaliyetlerinin temelinde Kınalı kekliğin (Alectoris chukar) yetiştirilip doğaya salııverilmesi yer almaktadır. Türkiye genelinde sayıları azalmış, özellikle bilinçsiz avlanma ve tarımda verimi artırmak için kullanılan kimyasallar nedeniyle tabii dengenin bozulmasının tabii keklik popülâsyonlarının yok olmasına sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Entansif şartlarda yetiştirilen kekliklerde, yumurtaları kırmaya yönelik davranışlara çok sık rastlanır. Yapay olarak üretilip doğaya salınan kekliklerin kuluçkaya yatmaması veya kuluçka başarısının çok düşük olması üretimin önünde en büyük engeldir. Keklikler genel olarak, kendi yumurtaları üzerine yatmaz, bundan dolayı yumurtaların toplanıp bir kuluçka makinesine konulması gerekir. Keklik yumurtaları, gurk olmuş küçük cüsseli tavukların altına konarak da civciv çıkarılabilir. Kaynaklar: Özçelik, H., Şükrü Ö., Contubution For The Flora of aksu (Isparta) PROJE GEREKÇELERİ 1- ÇEVRESEL GEREKÇE Yaban hayatında biyoçeşitliliğin korunmasında türlerin habitatları ile birlikte korunması ve çoğalan popülasyonların uygun yeni yaşama ortamlarına salıverilmesi veya yerleştirilmesi çalışmalarına öncelik verilmektedir. Ülkemizde IUCN kriterlerine göre düşük derecede endişe kategorisinde yer alan av kuşlarından Kekliğin önceleri yoğun olarak yaşadığı Isparta- Aksu da popülasyon giderek azalmakta olduğu için, bu türün desteklenmesi gerekmektedir. Habitat olarak kekliğe uygun araziler içeren Aksu ise üretilip salıverilecek keklikler ile alanın biyolojik zenginliğine katkıda bulunulması açısından oldukça elverişli ekolojik ve sosyokültürel bir zemine sahiptir. Türkiye de Keklik gibi av kuşlarını etkisi altına alan ve hatta toplu ölümlere sebebiyet verebilen tehlikelerden biri de bilinçsiz aşırı tarım ilacı ve suni gübre kullanımıdır. Halbuki, kuş türleri, tarım zararlısı böcekleri kontrol altında tutan en önemli fauna grubudur. Dolayısıyla, yörede, tarım alanlarında ve insan sağlığı üzerinden etkili olan zararlı böcek ve kene türlerinin kontrolü için alternatifler geliştirilmesi gerekmektedir. Keklik biyolojik mücadele açısından önemli bir tür olduğu kadar standart tekniklerle üretilmesi, salıverilmesi ve takibi mümkün bir tür de olduğu için bu amaçla kullanılabilir. Keklik biyolojik mücadele açısından çok önemli bir türdür. Mayıs ayında özellikle dişi bireyler çekirgeler, larvalar, böcek yumurtaları ve kabuklu böcekler ile beslenmektedir (Sullivan, J. 1994). Besinleri arasında tarım zararlısı böcekler arasında Coleoptera türleri, uyuz böceği, İspanyol sineği, arı, keneler, yaprak bitleri, yaprak bükücüler, solucanlar ve yumuşakçalar bulunmaktadır (Zembal, R.L,1997). 2- SOSYAL VE EKONOMİK GEREKÇE faaliyetinin alanla ilişki içerisinde olan kişi ve toplulukları (ilgi grupları) kısıtlamaktan ziyade onlara yarar getirecek şekilde yapılması gerekmektedir. Zira sadece biyolojik verilere göre hareket etmek yetersiz kalmakta, sosyopolitik şartlar ve ihtiyaçlar göz ardı edilerek yapılan bir koruma ve geliştirme çalışması, daha sonra çeşitli problemlerle tekrar karşımıza çıkmaktadır. Koruma çalışmalarında konunun sosyal boyutu bulunduğu için, koruma konusundaki problemlerin, biyopolitik bir çerçevede ele alınması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, proje hedeflerinin alanın ekolojik gerçeklerine ve karakterine ters düşmemesi 3

4 gerektiği gibi (Biyolojik boyut), planlama ve karar sürecine yöre halkının aktif olarak katılımının sağlaması (Sosyopolitik boyut) gerekmektedir. Bu amaçla, proje faaliyeti ile yöreye kazandırılan keklik popülasyonlarının sonraki dönemlerde de varlığının devam ettirilmesine yönelik bürokratlara, alandaki yerleşim sakinlerine ve avcılara yönelik ikna ve eğitim çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bunu sağlamak üzere, bu sayılan kesimlerin katılımının sağlanacağı paneller tertip edilmesi gerekmektedir. alanında yetiştirilen keklik, kekliğin üretim çalışmaları sırasında proje faaliyetine katılan yerel halka verilecek eğitimler dolayısıyla yörenin sosyal- kültürel ve ekolojik bilinç gelişimine hizmet rolünü oynayacaktır. Çalışma alanı ve salıverilen keklikler bir taraftan korunurken bir yandan da - izleme sonuçlarına bakılarak ekosistemdeki değişim gözlemlenecektir. Çoğaltılarak doğaya kazandırılması hedeflenen Kınalı keklik (Alectoris chukar), günümüzde en önemli av kuşu olup, dünyada en fazla üretimi yapılan tür olma özelliğine de sahiptir (Woodard ve ark., 1978). Bilimsel çalışmalar neticesinde bu türün entansif ortamda başarıyla çoğaltılabileceği ve yoğun üretiminin yapılabileceği görülmüştür. Bir mücadele planının kontrol elemanlarından biri olarak düşünüldüğünde, zararlı böceklerin doğal düşmanı Kekliğin bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarıyla ölmelerinin önüne geçmek gerekmektedir. Buradan yola çıkıldığında, kapsamında ele alınması gereken diğer bir konunun, yörede tarımsal faaliyetlerde kullanılan ilaç ve gübrelerin habitatları kirletmesi ve yaban hayvanlarına ve yaşama ortamlarına verdiği zararın önlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bunun için de organik tarım benzeri sürdürülebilir tarım uygulamalarına zemin hazırlamaya veya henüz bozulmayıp doğal karakterini koruyan tarım alanlarındaki ekolojik dengenin muhafaza edilmesine yönelik olarak, ekosistemin doğal unsurlarından olan; faydalı kuş ve memeli türleri ile tüm yaban hayatı unsurlarının varlığını korumanın ve bunlardan tarımsal faaliyetin devamı ve tarım ürünlerinin arttırılması yönünde yararlanmanın yol ve yöntemlerini proje alanı ile temas halindeki halka tanıtmak ve teşvik etmek gerekmektedir. YÖNTEM 1. Aksu ilçesi Koçular köyü hudutları dahilinde üretilecek keklik civcivlerinin ihata edilecek alanlarda anaç tavuklar altına alınması. 2. İhata edilecek alanın genişletilmesi suluk ve yemliklerle takviye edilmesi 3. Koçular ihata alanının yer yer dışarıya açılarak kekliklerin doğal ortamlarla buluşmasının sağlanması. Yine, yöre halkı ve yerel avcılara yönelik anket ve röportajlarla. yörenin yaban hayvanı türleri, Keklik popülasyonlarının yayılış alanları, Kekliğin dönemler itibariyle popülasyon büyüklükleri, özellikle Keklik gibi av ve yaban hayvanlarının sorunlarını anlamaya yönelik sorular yöneltilerek görüş ve bilgilerine başvurulacaktır. Envanter ve izleme çalışmalarında keklik bireylerinin görüldükleri mevkiler, yaşama alanları, potansiyel gözlem mevki-noktaları hakkında bilgi edinilecek ve bu mevki-noktalar ön gözlemlerle yerinde incelendikten sonra, uygunluğuna karar verilenler haritalara işaretlenecektir. Keklik için popülasyon ve habitatlarının envanterinde Uçurup/Kaldırıp Sayma teknikleri ile transektler kullanılacaktır. İlkbaharda keklik çiftlerinin yerlerini tespit amacıyla lokal sayımlar yapılacak, yazın ise yuva yeri ve kuluçka sayımları ve arazide görülen bireylerin yerlerini haritaya işaretlemek suretiyle keklik popülasyonu ve habitat kullanımları belirlenecektir. 4

5 PROJE STRATEJİSİ (PROJE MÜDAHALE MANTIĞI) Ara Hedef 1. Isparta Aksu yöresinde keklik popülasyonunun arttırılması Faaliyet 1.1 Alanda mevcut keklik popülasyon yoğunluğunu 3 ay içinde saptamak (envanter) HEDEF Isparta-Aksu yöresinde bozulan ekolojik dengenin rehabilite edilmesine katkı sağlanması hedefi Doğadaki keklik varlığının korunması ve dengeye getirilmesi Ara Hedef 2: Doğal dengeyi bozan, keklik popülasyonu üzerinde etkili her türlü kimya sal kullanımı ile mücadele edil mesi ve kullanılan kimyasal ların yerini ekosistem- dostu alternatiflerinin alması. Faaliyet 1.2: Keklik yetiştirme sistemini 1 yıl içinde kurmak ve işletmek Ara hedef 3. Keklik, ekosistem ve sorunları hakkında farkındalık yaratılması Faaliyet 1.3 Biyolojik mücadeleye uygun alanlara keklik bırakmak Ana hedef: Isparta-Aksu yöresinde bozulan ekolojik dengenin rehabilite edilmesine katkı sağlanması hedefi: Doğadaki keklik varlığının korunması ve dengeye getirilmesi Ara hedef 4. nın kapasitesinin geliştirilmesi Ara Hedef 1. Isparta Aksu yöresinde keklik popülasyonunun arttırılması Faaliyet 1.1 Alanda mevcut keklik popülasyon yoğunluğunu 3 ay içinde saptamak (popülasyon envanteri) 5

6 Faaliyet 1.2: Keklik yetiştirme sistemini 1 yıl içinde kurmak ve işletmek Faaliyet 1.3 Biyolojik mücadeleye uygun alanlara keklik bırakmak Ara Hedef 2: Doğal dengeyi bozan, keklik popülasyonu üzerinde etkili her türlü kimyasal kullanımı ile mücadele edilmesi ve Kullanılan kimyasalların yerini ekosistem- dostu alternatiflerinin alması. Faaliyet 2.1 Yörede kullanılan kimyasalların 3 ay içinde envanterinin çıkarılması Faaliyet 2.2 Kullanılan kimyasalların biyolojik çeşitliliğe olumsuz etki boyutunun 6 ay içinde ortaya konması Faaliyet 2.3 Tarım haşeresi ve kenenin yoğun olduğu yerleri tespit etmek, 3 ay içinde Faaliyet 2.4 Kene ve tarım haşeresi ile biyolojik mücadele Ara hedef 3. Keklik, ekosistem ve sorunları hakkında farkındalık yaratılması Faaliyet 3.1 Yörede yaşayan köylülerin 1/3 nün ekosistem hakkında bilinçlendirilmesi (Ekoloji eğitimi) Faaliyet 3.2 Yöredeki avcı kulübü ve avcıların %75 sürdürülebilir avcılık hakkında eğitim vermek Faaliyet 3.3 Yöredeki ilköğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin % 30 una doğa koruma konusunda eğitim vermek Faaliyet 3. 4 Kimyasal kullanım hakkında yöre insanın % 40 bilinçlendirilmesi Faaliyet 3.5 Doğru uygulama yapılan tarım alanlarına ziyaret Ara hedef 4. nın kapasitesinin geliştirimesi Faaliyet 4.1 ekibinin proje hakkında eğitilmesi ve toplantılara katılım Faaliyet 4.2 ekibinin örnek alan ziyareti Faaliyet 4.3 SGP Buluşmasına katılmak Faaliyet4.4 ye ait web sitesinin yapılması faaliyeti için avcılar gibi, katılıma hayli uygun ilgi grupları mevcuttur Özellikle envanter ve izleme faaliyetleri, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de av biyologları ve avcıların kolayca ve severek katkı sağlayabilecekleri çalışmalardandır. nin envanter ve izleme çalışmalarına, yöreden avcıların katılması sağlanabilirse, katılımcılık adına çok önemli bir katkı elde edilmiş ve önemli bir adım atılmış olur. Yerel avcı grupları ve avcı camiası yetkilileri böyle bir çalışmaya gönüllü olarak katılabileceklerini ifade etmektedirler. Bu katkıyı, yöredeki köylerden sağlamak da mümkündür. Zira, avcılar toplumun yaban hayvanlarını izleme imkanını en fazla bulan kesimini oluşturmaktadır. Belli yörede sürekli olarak avlanan kimseler için mıntıkanın av türlerini, arazideki yerlerini bilmek ve hatta sayılarını tahmin etmek zor bir iş değildir. Dolayısıyla, iyi organize edildiği takdirde avcı gruplarından envanter çalışmalarında yararlanılabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla, yerel avcı toplulukları ve avcı kuruluşlarıyla işbirliğini sağlamak için, bir protokol formatı veya modeli oluşturmak ve bunun diğer ilgi sahiplerini de içine alacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. kapsamına, bu konuda bir örnek uygulama yapılması öngörülmektedir. PROJE HEDEF GÖSTERGELERİ nin etkide bulunacağı kitle ve olguların başında Türkiye tabiatı ve Türk toplumu gelmektedir. Zira, gen kaynaklarını içeren doğal alanların muhafazası ve sağlıklı yönetimi ile antropojen baskının azalmasını sağlayacaktır. 6

7 Üretilen bilginin yayılma kanalı anlamında son aşamasında proje çıktıları, özel sektör ve Bakanlık yönetim birimleri (DMP) tarafından kullanabilecektir. sonuçları, doğal kaynak yönetimine üzerine gideceği kilit problem ve alanlar konusunda yardımcı olacak, kaynak yönetimiyle ilgili alınacak kararlar ve uygulama konusunda destek sağlayacaktır. Kaynak planlama birimleri için, alanın ekolojik, sosyoekonomik, kültürel yapısını tanıyacak ve işletme amaçlarını belirlemede ve kaynakları etkileyen yada etkileyebilecek etkenleri tanımlamakta zorlanmayacaktır. Kaynak yönetiminde kriter-kontrol-uygulama süreci belirginleşecek, sonuçlarına göre tür ve habitat bazında sunulacak uygun envanter ve habitat bakım/geliştirme tekniklerini gösteren akış diyagramları planlamacı için kriter-kontrol-karar-uygulama sürecini sağlayarak pratiğe büyük çapta katkı yapacaktır. Sosyal çatışmanın önlenmesine katkı anlamında, ilgi grupları arasında ilgisizlikten kaynaklanan ihtilafları ortadan kaldırmaya da yarayacaktır: Halk-devlet barışması sağlanarak etkin koruma sağlanacaktır. nin kritik önemi; Doğal kaynak planlama konusunda ülkemizdeki en önemli plan kısıtlayıcı gruplar addedilen avcı ve köylüleri, plan destekçisi durumuna getirecek olmasıdır. doğal kaynak planlama ve koruma çalışmalarını tetikleyecek ve ekonomik kazanç kaynağı oluşacaktır. diğer planlanma çalışmalarını kolaylaştıracak ve bu yöndeki bilgi birikiminin gelişmesine hizmet edecektir. Benzer karakterdeki Örnek avlak, Devlet avlağı ve Genel avlakların planlama çalışmalarını da tetikleyecektir. Yenilenebilir Doğal Kaynakların Yönetim için politika oluşturulmasına katkı anlamındaki etkileşim, ülkemizin Av-Yaban Hayatı ve onun ötesinde Doğal alanların korunmasına yönelik planlama sürecini hızlandırarak Yenilenebilir Doğal Kaynakların Yönetimi ne dönük politikalar için yol gösterici olacaktır. Köylü ve avcıların katılımıya daha etkin daha ucuz koruma, daha pratik envanter yapılacak Köylü ve avcıların katılımıyla oluşacak bilgi uygulayıcıyla paylaşılarak orman Amenajman Yönetmeliği ne dahil edilebilecek,katılımın yasal zemine oturması ve böylece gerçekleşen işbirliğinin kalıcı ve sürekli olması sağlanacaktır. Avcı ve köylü katılımında süreklilik sağlanması ile av envanteri ve koruma daha pratik ve daha az masrafla yapılacaktır. sürecindeki tertip edilecek çalıştay, konferans gibi etkinlikler, uygulayıcı birimlerin avlak ve av turizmi işletilmesi konularında gelişimini sağlayacaktır. Yerel halkın arazi kullanımına dair politikalar ortaya çıkacak,uygulayıcı için, proje alanı veya bitişiğinde yaşayan halkın alana zarar vermeden kalkınmasına imkan verecek arazi kullanım politikası geliştirilebilecek ve böylece, avlak çevresinde yaşayan onbinlerin planlı kullanımına açılması sağlanacaktır. Katılımcılığın hayata geçirilmesi ve proje sürecindeki uygulamaları, yerel halkta katılım kültürünün oluşmasını ve doğa koruma bilincinin gelişmesini sağlayacaktır. alanı merkezinde gelişecek bu etkinin civarında yaşayan halk vasıtasıyla orman köyleri ve yerel avcı popülasyonu üzerinden çevre yerleşimlere doğru yayılması beklenmektedir. sürecinde gerçekleştirilecek çalıştay, panel benzeri aktiviteler; biyolojik mücadele, organik tarım, yaban hayatı ve ekolojik denge konularında yerel halkın bilgilenmesini sağlayacağı için proje alanı üzerinden toplumun çevre bilincinin yükselmesine katkıda bulunacaktır. ile turizm bölgelerine yakın avlaklarda, kitle turizminin tahribatı ve olumsuz etkilerinden kurtarılabilecek, çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunulacaktır. Doğal çevrenin sürdürülebilirliğinin, kültürel çevre ile dengelenmesi sağlanacaktır. 7

8 PROJEDEKİ EĞİTİMLERİN KAPSAMI: hedef kitlemiz: Yöre Halkı Yöre Avcıları İlköğretim okulu öğretmen ve öğrencileri Eğitim kapsamı: de öngörülen eğitim ile, zaten doğa ile iç içe yaşayan hedef kitleye, doğayı ve yaban hayatı unsurlarından olan kekliğin habitat ilişkileri ve ekolojisine ait farklı yönleri tanıtılarak sevdirilmesini sağlayacak tarzda konusunun uzmanı eğitmenler tarafından anlatılması şeklinde yürütülecektir. Yöre halkı ve avcılara; yaban hayatı, doğal denge, yaban hayvanları (keklik ve kekliğin ilişki halinde olduğu memeliler ekosistem, gibi konularda ayrıntılı bilgi verilecektir. Eğitimlerde hedef kitleye proje konusu çalışmalarımız ve projenin ileriye dönük getirileri, köylerine ve yaşadıkları çevreye getirileri anlatılarak aktif destekleri alınacaktır. alanı dahilindeki tarım arazilerinde ekolojik yaklaşım ve organik tarıma zemin hazırlamak üzere çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. Yöre civarında bulunan ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik görsel sunular, broşürler, eğitici materyalden yararlanılacak, keklik ve yörelerinde yaşayan diğer kuş türlerinin farklı yönlerinin ve bulundukları yörenin biyolojik zenginlikleri ve ekolojik özellikleri anlatılarak doğa gezileri ve kuş gözlemleri yapılacaktır. Bu eğitimlerle birlikte aynı zamanda, öğrencilere içinde doğup büyüdükleri doğaya ve yaban hayatına olan bakış açılarını henüz o yaşlarda iken geliştirmek hedeflenmiştir. Eğitimin içeriği: Yaban hayatı ekolojisi Ekosistemler ve doğal denge Keklik ve yöredeki diğer bazı kuşların biyo-ekolojileri Av Turizmi Eğitmenler (uzmanlıkları, proje içindeki görevleri) : Prof.Dr.İdris OĞURLU, Doç.Dr. Mustafa AVCI, Yrd.Doç.Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE Orm.Yük.Müh.Yasin ÜNAL Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yaban Hayatı Ekolojisi Entomolog - Böcek Ekolojisi Yaban Hayatı Ekolojisi Yaban Hayatı Habitatları Orman Ekoloğu Öğr.Gör.Halil SUEL Orm.Müh.Emrah Tagi ERTUĞRUL Biyolog Şengül AKSAN Yrd.Doç.Dr. Hasan ALKAN Biyolog Lale AKTAY Yaban Hayatı Envanteri Kuşlar Yaban Hayvanı Yerleştirme Yaban Hayatı Envanteri- Memeliler Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynakları Sosyoekonomik Analiz ve Halkla İlişkiler Doğa ve Kuş Gözlemleri - Organizasyon 8

9 Eğitimlerin Takvimi (hangi düzende ve dönemde?) Eğitim Eğitim Dönemi (Ay) 3 ayrı köyde, kahvehanelerde yetişkinlerin doğa koruma hakkında bilgilendirilmesi 3 ayrı köyde, okullarda okul öğrencilerin doğa koruma hakkında bilgilendirilmesi Avcı kulüplerine avcılığın kuralları ve yaban hayatı hakkında bilgilendirmesi Kimyasal kullanımları hakkında Eğitim Eğitimlerin Yeri (yer ve mekan olarak) Eğitimler şartlara göre değişmekle birlikte Aksu avcı kulübü, Aksu halk eğitim merkezi, köy kahvehaneleri, köy okulları, proje alanı ve doğada yürütülecektir. Eğitim materyalleri (kitap, notlar, video, model, vb) Laptop, ktör cihazı, Yaban hayatı belgeselleri, Türkiye kuşlarını ve memeli hayvanlarını tanıtıcı kitap, Dürbün, Tahnit örnekleri, PROJENIN GEF ÇERÇEVESİ VE SGP ÖNCELİKLERİ İLE UYUMU, koruma statüsü olmayan önemli doğa alanlarında biyolojik çeşitliliği desteklemeye yönelik stratejileri ve uygulamaları konusunda yerel halk ile çalışmaları ilgilendirmektedir. nin ayrıca Biyolojik çeşitliliği destekleyen sürdürülebilir ormancılık doğa dostu tarıma dayalı geçim stratejileri üzerine yerel halk ile çalışmalar yönü de vardır. çalışmasının gerçekleştirileceği alan biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin fakat o ölçüde de insan kaynaklı olumsuz etkilere açık bir noktada yer almaktadır. Bunun yanı sıra sahanın iklim özellikleri de yöre ekosistemlerinin hassasiyetini bir kat daha artırmaktadır. çalışması sonucunda bir taraftan popülasyonu oldukça gerilemiş keklik ve ilişkide olduğu diğer fauna türleri canlandırılmış olacak, bir taraftan da ekosistemler üzerindeki baskının azalmasına bağlı olarak doğal bitki süksesyonlarının serbest gelişmesinin yolu açılacaktır. bu sayede yörede biyolojik çeşitliliğinin korunma ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. PROJE EKİBİ VE ORTAKLARI 1.1 Personelinin CV leri ekte verilmiştir. Geliştirme ve Yönetim Sorumlusu: Prof.Dr.İdris OĞURLU ekibi, uzmanlık alanları ve proje için deki görevleri Ekibi Uzmanlık Alanı deki görevi Prof.Dr.İdris OĞURLU Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Yürütücü Kuruluş Sorumlusu Doç.Dr. Mustafa AVCI Böcek Ekolojisi alanı kene ve çekirge popülasyonlarının tespiti Yrd.Doç.Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU Yaban Hayatı Ekolojisi Orm.Yük.Müh.Yasin ÜNAL Yaban Hayatı Envanteri Kuşlar Avlak sınırlarının tespiti çalışmaları Keklik envanteri, Doğal ortamdaki keklik 9

10 Öğr.Gör.Halil SUEL Orm.Müh.Emrah Tagi ERTUĞRUL Yaban Hayvanları Yerleştirme Yaban Hayatı Envanteri- Memeliler habitatlarının belirlenmesi, alanı habitatlarına Keklik çiftlerinin yerleştirilmesi Yörenin potansiyel av hayvanları tespiti ve envanteri, Biyolog Şengül AKSAN Gen Kaynakları Keklik üretiminde uygun gen kaynaklarının araştırılması Yrd.Doç.Dr. Hasan ALKAN Sosyoekonomi Sosyoekonomik analiz ve halkla ilişkiler Adnan YILMAZTÜRK Yrd.Doç.Dr. Yasin KARATEPE Korunan alan ve yönetim planlama Orman Ekoloğu, Profesyonel Avcı Biyolog Lale AKTAY Kuş ve Doğa Gözlemleri - Organizasyon Yrd. Doç. Dr. Abdullah Nuri ÖZSOY Zootekni-Biyometri PROJE İLGİ GRUPLARININ PROJEYE KATILIMLARI Paydaşlar/ İl grubu (KİM) İlgi grubu çıkarı ne (AMAÇLARI) İlgi grubunun FAYDALARI Avlak sahibi Avlağında keklik yi maddi ve manevi avından para olarak destekleyecektir kazanması Dernek amacına (Dernek Tüzüğü Madde 2: hedefinin Yaban hayatının tanıtılmasına, gerçekleşmesine ekipekipman Yaban Hayatı korunmasına ve geliştirilmesine araştırma- Derneği araştırma, eğitim ve uygulama uygulama ve eğitim çalışmaları yoluyla destek çalışmaları yoluyla destek vermeye) yönelik sağlamak. faaliyette bulunmak Doğa koruma ve TOÇVAK Kırsal kalkınmaya deneyimini katkı sağlayan bir aktarması projede yer alması ve prestij kazanması Doğa koruma Çevre Orman nin uygulanmasına misyonuna katkı il Müd. lojistik destek sağlanması ve avlak Sorumlusu Keklik Habitatlarının Ekolojik Özellikleri ve Uygun Yerleştirme Alanlarının Belirlenmesi, Avcılarla İletişim. İlköğretim öğrencilerine yönelik kuş gözlem programları yapma Keklik yetiştirme İlgi grubunun ROLLERİ nin sürdürülebilirliğinde etkin rol oynar sahibi ve yürütücüsü nin uygulama sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılmasında deneyimini paylaşmak. nin yasal olarak izleme ve denetleme birimi 10

11 Isparta Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) Köy muhtarlığı Köy Derneği Yerel avcılar Kimyasal ilaç ve gübre satıcıları Avcı kulüpleri Yerel keklik yetiştiricileri Çiftçiler Yerel hayvan yetiştiricileri muhalif grup SDU Bilimsel Araştırma leri Yönetim Birimi SDÜ Orman Fakültesi SDÜ Ziraat Fakültesi Zootekni kira geliri. Alternatif geçim kaynağı ile OGM ormanlarına olan sosyal baskı azalır Köyün tanıtımına katkı sağlar. Köyde hareketlilik ve canlılık gelmesi Köy tanıtım ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Legal olarak avlayacakları keklik popülasyonu elde edecekler bilinçlendirmesinden ticari zarar görürler Üyelerinin ileride legal avlıyabilecekleri keklik popülasyonuna kavuşulması Ekonomik kazanç sağlarlar Ürünlerine zarar veren haşareyi kekliklerin baskı ve control altına almasıyla kimyasallara bağımlılıktan kurtulma ve ekonomik tararruf imkanı Hayvan otlatma alanlarının daralma endişesi taşırlar Politik ve iç çekişme aracı olarak kullanırlar SGP leri alanında prestij kazanacak Ormanlık alanlarının fonksiyonel planlama konusunda uygulama alanı kazanacak. Yapageldikleri keklik üretim faaliyetinin bir sonraki aşamasına nin yürütülmesi, uygulaması ve yaygınlaştırılmasında lojistik destek sağlar nin başarısı için yerel lojistik destek sağlar nin başarısı için yerel lojistik destek sağlıyacaktır. çalışmalarına katkı sağlar, kekliğin doğa salımında kılavuzluk yaparlar çalışmalarına olumlu yada olumsuz etkileri olmaz Üyelerini bilinçlendirme ve disiplene ederk illegal avlanmayı önlemede destek olurlar nin başarısında doğrudan etkilidirler. Bu amaçla yerleştirilen keklik kolonilerine sahip çıkmaları nin uygulanmasına direnç gösterebilirler nin başarısından rahatsız olurlar ekibine yönelik proje eğitimi Alt yapı ve lojistik destek alanı tamamına yakın OGM alanıdır. Yasal mülk sahibidir nin benimsenmesi ve yerelleşmesinde etkin rol oynar. den elde edilecek gelirlerin tabana yayılmasında liderlik görevi yapar nin benimsenmesi ve yerelleşmesinde etkin rol oynar sahip çıkmazlarsa proje başarıya ulaşmaz nin başarısında kilit öneme sahiptir nin hedefine ulaşmada rol oynarlar Keklik kolonilernin korunması Yanlış bilgilendirme ve sabote etme Yanlış bilgilendirme ve sabote etme Kapasite geliştirme Keklik yetiştirme alanındaki uzmanlık bilgilerini paylaşma alanının orman yapısını ortaya koyar Keklik üretiminde deneyimli 11

12 Bölümü SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü SDÜ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Isparta Valiliği Avrupa Birliği leri Genel Koordinasyo n Birimi Isparta Yörük- Türkmen Dernekleri Federasyonu (doğaya salıverme) ait bir uygulama fırsatı elde edecekler. Yeni bir alanı (Aksu yöresi) araştırma fırsatı Öğrencileri için uygulama alanı GEF leri alanında prestij kazanma Kendilerini tanıtma ve presij kazanma PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ alanında flora analizleri Fauna envanterine katkı deneyimlerini aktarma nin yerelleşmesine katkı sağlarlar alanının floristik yapısını ortaya koymak Sürek sayım elemanı geliştirme ve yazma Sivil toplum örgütü ilk tesis ve işletme sistemini kurduktan sonra kendi iç dinamizmi ile varlığını sürdürecektir. nin hedefi ekolojik olduğu kadar sosyo ekonomik boyutu da vardır. nin dışarıdan aldığı mali destekten sonra kendi işletme sistemiyle varlığı devam edecektir., Yaban Hayatı Derneği gibi bir doğa koruma derneğinin projesi olması sebebiyle tüzüğünde yer alan doğa koruma ve kırsal kalkınmayı aynı anda içermektedir. ile üretilecek keklikler doğaya salınacak böylelikle doğada kekliklerin aleyhine bozulmuş olan ekolojik denge tekrar dengeye gelecektir. başlangıç finansından sonra kendi iç dinamizmini ve üretim gücünü kullanarak gelir elde edecektir. Üretilen kekliklerin bir kısmını proje alanına bir kısmını da bedeli karşılığı diğer alanlara satılacaktır. Böylelikle üretim masraflarını çıkarılmış olacaktır. Ekolojik denge bilincinin gelişmesi ve biyolojik mücadele bilincinin artması sonucu son yıllarda kekliğe olan talebi arttırmıştır. Bu tesis de normal tarım zararları ve keneye karşı biyolojik mücadele de önemli yer tutan keklik üretilecektir. Ayrıca aşırı avlanma sonucu popülâsyonda azalma olan keklik avlak alanları için de üretim istasyonu işlevi görecektir. Tesis ekonomik sürdürülebilirliğini üretilmiş olan keklik bireylerinin yine doğal denge için diğer alanları bırakılması için yapılan satıştan elde 12

13 edecektir. Ulusal ve uluslar arası fon ve kaynakları da araştırılarak tesisin ekonomik sürdürülebilirliği için kullanılacaktır. Keklik tarım ürünlerinin haşereleri ve son zamanlarda tehlikeli durum arz eden kene ile mücadelede önemli bir yere sahiptir. Yöre çiftçileri bilinçlendirilerek bu zararların yoğun olduğu yerlere keklik kolonileri bırakılarak biyolojik mücadele yapılacaktır. Kekliklere zarar veren kimyasal gübre ve ilaçların kullanılması, minimum seviyede ya da zarar vermeyecek mevsimde yapılması bilinçlendirme yolu ile sağlanacaktır. Ekosistemin dengede olması için beslenme zincirinde önemli bir halka olan keklik, keklikle beslenen doğal yırtıcılarının çoğalmasına da araç olacaktır. Beslenme zincirinin son halkası olan yırtıcıların popülasyon dengesiyle ekosistemin dengeye getirmesine katkı sağlayacaktır. de, başlangıç finansla birlikte gerçekleşen eş zamanlı üretim; faydalanma, eğitimbilinçlendirme çalışmaları proje döngüsüne dinamizm getirecek, finans desteği bittikten sonra ise aldığı ivme ile proje, iç dinamiklerini harekete geçirerek finans ihtiyacı sürdürülebilir faydalanma sistemiyle karşılanacaktır., amaçları arasında doğa korumanın da bulunduğu bir dernek tarafından yürütülecek olmasına rağmen, yöre insanı ve avlak işletmecisiyle koordineli olarak yürütülerek süreklilik sağlanacaktır., yaygınlaştırılmaya açık bir proje olup farklı yöre, şart ve durumlara adapte olabilecek bir projedir. Keklik ülkemizde çok geniş bir yayılış alanı göstermektedir. Keklik ekolojik ve ekonomik yönden sahip olduğu potansiyel sayesinde birçok yöreden ve sektörden uygulama yönünde talep gelecektir. Isparta İli Ülkemizin en önemli su rezerv alanını oluşturan göller yöresinde bulunmaktadır. Isparta ilindeki dört ana havzadaki akarsular, içme suyu rezerv alanı olan göllere ve bunları besleyen ilişkili olan ırmaklara boşalmaktadır. Bu havzalarda yapılacak olan kimyasal mücadeleye çok dikkat edilmeli ve kimyasal kullanımı minimuma indirilmelidir. Özellikle Eğirdir Gölü nde alınan çamur örneklerinde toksit maddeler doyma noktasına gelmiştir. Bu sınırın geçilmesi göl suyuna karışması tüm yer altı suların zehirlenmesi demek olur ki bunun telafisi olmayan çevre felaketine yol açma ihtimali yüksektir. Tarımsal zararlarla mücadelede önemli yer tutan keklik bu dört havzada etkin bir biyolojik mücadele aracı olarak kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Çiftçilere verilecek olan bilinçlendirme çalışmalarıyla kimyasal gübre kullanımı azaltılmalı ya da tolere edilebilecek sınırlara çekilmelidir. Kimyasalların kullanımı ekosistemin dengesini bozmakta uzun ve yakın zamanda nasıl bir arıza ve komplikasyon meydana getireceği henüz bilinmemektedir. Son zamanlarda bazı kene ve örümcek türlerindeki aşırı popülasyon artışının ülkemizdeki kuş gribi sırasında telef edilen kanatlılarla da ilgili olduğu aşikardır. PROJE SAHİBİ KURULUŞA İLİŞKİN BİLGİLER Adı: Yaban Hayatı Derneği, Kuruluş Tarihi: 21 Ağustos 2008 Kuruluşun üye profili: Yaban hayatıyla meşgul olan aktif veya emekli akademisyenler, araştırmacılar ve üniversitelerin lisansüstü öğrencileri (Dernek Tüzüğü Madde 5) Kuruluşun toplam yıllık bütçesi ve mali kaynakları Yıllık toplam bütçe: TL, Mali kaynaklar: Üye aidatları, bağışlar ve proje gelirleri nin yürütüleceği yer: Yaban Hayati Dernek ofisi, Aksu ilçesi Koçular köyü arazisi ve Aksu örnek avlağı Altyapı İmkanları. Tesisler Zooloji Müzesi 13

5.6.Projenin Yaygın Etkisi TÜBİTAK 107 G 029

5.6.Projenin Yaygın Etkisi TÜBİTAK 107 G 029 5.6.Projenin Yaygın Etkisi Etkide bulunacağı kitle ve olguların başında Türkiye tabiatı ve Türk toplumu gelmektedir. Zira, tabii kaynak muhafazası ve sağlıklı yönetimi ile yaban hayatından kontrollü yararlanmayı

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ PROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJE SEMBOLÜ: GCP /TUR/056/GFF Alıcı Ülke: Türkiye Kaynak Paydaşı: Küresel Çevre Fonu (GEF) FAO Proje

Detaylı

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır.

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır. DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ EEl lddaa SSoorrt tinnoo,, EErrddeem VVaarrddaarr,, Daaml laa Akkyyi ilddi izz Haazzi irraann 22001100 YIILDIIZ DAĞLARII BİİYOSFER PROJESİİ R RAPORLAR SERİİSİİ Yıldız

Detaylı

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020)

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) ANKARA - 2014 TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK-DOĞA KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK-DOĞA KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK-DOĞA KORUMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Filiz Demirayak * tarafından TÜBITAK VIZYON 2023 Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli için hazırlanmıştır. Aralık 2002 * Doğal Hayatı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV. BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV. BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV. BÖLGE MÜDÜRÜLÜĞÜ i KISALTMALAR AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ÇŞM: Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü DKMP :

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler Öncelik 1: Bölgenin Eğitim ve Bilimsel Altyapısı Desteklenerek Yenilik Merkezi Olması Sağlanacaktır Proje: Bilgi ve

Detaylı

TÜBİTAK. BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ

TÜBİTAK. BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ TÜBİTAK BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (4000) PROJE ÖNERİ FORMU PROJE BAŞLIĞI ISPARTA İLİ KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROF. DR. İDRİS OĞURLU PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

TEKNİK BÜLTEN NO: 35

TEKNİK BÜLTEN NO: 35 Bakanlık Yayın No : 300 Müdürlük Yayın No : 46 ISSN 1300-9508 İZMİR İLİNDE ORMAN KAYNAKLARINA İLİŞKİN İŞLEV ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of the Function Priorities of Forest Resources in İzmir

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET Giriş Ormanlar, Türkiye yüzölçümünün %25 ini kapsamakta ve önemli ekonomik, kültürel ve çevresel fonksiyonlara sahip bulunmaktadır. Türkiye

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

http://bolge5.ormansu.gov.tr

http://bolge5.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI (2013 2023) http://bolge5.ormansu.gov.tr Koordinatörler :

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESI Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu 26 Mart 2012-29 Mart 2012 Amasra, Bartın,

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 yılı Proje Hazırlama Eğitim Programları ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Proje Döngüsü Yönetimi 1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Sihirli kelime: Müdahale PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Daha da sihirlisi:

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023

MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 MUĞLA İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 013 03 ÇALIŞMANIN MAKSADI Bu çalışmanın amacı; doğal güzellikleri, tarihi ve turistik yapısı ile zengin bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan İzmir de, bugünün ve

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü İZMİR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI KISALTMALAR AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM

Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Editörler: Yrd. Doç. Dr. Nimet VELİOĞLU Yrd. Doç. Dr. O. Devrim ELVAN Yrd. Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM III. ORMANCILIKTA SOSYO EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ 18-20 EKİM 2012 İSTANBUL

Detaylı

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK SUNUŞ Önümüzdeki yıllarda Mersin ilimizin sadece yerel turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm üssü haline gelmesi dileğimizdir.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı