ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah Ceyhun APANOĞLU TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YARGIYA İNTİKAL EDEN SÜRE VE ÖZEN BORCU KAYNAKLI ANLAŞMAZLIKLARIN ANALİZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YARGIYA İNTİKAL EDEN SÜRE VE ÖZEN BORCU KAYNAKLI ANLAŞMAZLIKLARIN ANALİZİ Emrah Ceyhun APANOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Bu Tez../ /2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği İle Kabul Edilmiştir. İmza İmza İmza Prof.Dr.M.Emin ÖCAL Prof.Dr.Recep YURTAL Yrd.Doç.Dr.Serpil ÇERÇİ Danışman Jüri Jüri Bu Tez Enstitümüz İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza Mühür Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve sanat Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YARGIYA İNTİKAL EDEN SÜRE VE ÖZEN BORCU KAYNAKLI ANLAŞMAZLIKLARIN ANALİZİ Emrah Ceyhun APANOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman Jüri : Prof. Dr. M. Emin ÖCAL Yıl: 2007, Sayfa: 180 : Prof. Dr. M. Emin ÖCAL Prof. Dr. Recep YURTAL Yrd. Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ Ülkemizde, inşaat sektöründe birçok anlaşmazlık olmaktadır. Bu anlaşmazlıklar çok farklı nedenlere bağlıdır. Bu çalışmada, Türkiye de inşaat sektöründe yargıya intikal eden anlaşmazlıkların en çok görüldüğü inşaatın süresi ile müteahhidin özen ve ayıba karşı borçları konularından kaynaklanan davalar incelenmiş; anlaşmazlık çıkmaması için neler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: İnşaat Hukuku, İnşaat Sözleşmeleri, İnşaat İşlerinde Anlaşmazlıklar I

4 ABSTRACT MSc THESIS THE ANALYSIS OF DISPUTES IN THE CONSTRUCTION SECTOR THAT EMERGE FROM THE PERIODS AND SOURCE OF UNCARED DEBTS WHICH ARE PASSED ONTO JURISDICTION Emrah Ceyhun APANOĞLU DEPARTMANT OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERCITY OF CUKUROVA Supervisor Jury : Prof. Dr. M. Emin ÖCAL Yıl: 2007, Sayfa: 180 : Prof. Dr. M. Emin ÖCAL Prof. Dr. Recep YURTAL Assist. Prof. Dr. Serpil ÇERÇİ In our country, very many disputes take place in the construction sector. These disputes result from lots of different factors. In this work, It has been looked at the factors which result into disputes (disagreements) mostly from periods of constructions and against carelessness and debts by the builder which have been dealt in jurisdition (by law); solutions have been sought to prevent those disputes. Key Words: Construction Law, Construction Agreement, Dispute in Construction Works II

5 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın oluşumunda bana yol gösteren, desteğini benden esirgemeyen, bilimsel katkıları ile bana yardımcı olan, eğitimim süresince yardımlarını esirgemeyen, tez danışmanım ve kıymetli hocam Sayın Prof. Dr. M. Emin ÖCAL a en içten teşekkür ve saygılarımı sunarım. Araştırma süresince büyük yardımlarını gördüğüm, bu çalışmada bana kaynak yaratan kıymetli arkadaşım Av. Mahmut KOBANER e; tahsilim süresince, beni bu zamana kadar okutan, yardımlarını esirgemeyen tüm hocalarıma saygılarımı sunar, teşekkür ederim. Yine tahsilim süresince, bana daima maddi ve manevi her türlü desteği veren aileme, en içten teşekkürlerimi sunarım. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ I ABSTRACT. II TEŞEKKÜR. III İÇİNDEKİLER IV ÇİZELGELER DİZİNİ... VI ŞEKİLLER DİZİNİ. VII KISALTMALAR. VIII 1. GİRİŞ 1 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2 3. MATERYAL VE METOD BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Kavram Öğeleri Eser Ücret Anlaşma Eser Sözleşmesinin Diğer İş Görme Sözleşmelerinden Farkları Eser Sözleşmesinde Tarafların Hak ve Borçları Müteahhidin Hak ve Borçları İş Sahibinin Hak ve Borçları Eserde Meydana Gelen Zararın Geçişi Eser Sözleşmesinin Sona Ermesi İŞE BAŞLAMA ZAMANI VE İNŞAAT SÜRESİ İnşaata Başlama Süresi İnşaat Süresi Cezalı Süre Ek Süre MÜTEAHHİDİN ÖZEN VE AYIBA KARŞI BORCU Müteahhidin Özen Borcu 34 IV

7 6.2. Müteahhidin Ayıba Karşı Borcu Ayıbın Çeşitleri Açık Ayıp Gizli Ayıp Ayıplı Yapılan İş Yönünden İş Sahibinin Hakları Müteahhidin Yüklendiği İş Hakkında Garanti Vermesi Müteahhidin Noksan İşten Dolayı Sorumluluğu YARGIYA İNTİKAL EDEN VE SONUÇLANMIŞ BULUNAN İNŞAAT SÜRESİ VE AYIPLI İŞLERE YÖNELİK YARGITAY KARARLARININ İNCELENMESİ İnşaat Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli ve Yetkili Mahkemeler İnşaat Süresi, Müteahhidin Özen ve Ayıba Karşı Borcu Davalarının İncelenmesi BULGULAR VE TARTIŞMA SONUÇLAR VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER V

8 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Tablo 8.1. Borçlar Kanunu, Eser (Yapıt) Sözleşmesi Kapsamına Giren Davaların, Kanun Maddelerine Göre Dağılımı.. 70 Tablo 8.2. İnşaat Davalarının Çeşitleri ve Dağılımı. 72 Tablo 8.3. Türkiye de, İnşaat Mühendisliği Bölümü Bulunan Üniversitelerin Lisans Programında Proje Yönetimi ne Yönelik Verilen Derslerin Toplam Ders Sayısına Göre Dağılımı 73 VI

9 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 8.1. Borçlar Kanunu Eser Sözleşmesi Kapsamına Giren Maddelere İlişkin Dava Sayısı Grafiği. 71 VII

10 KISALTMALAR B.K. : Borçlar Kanunu H.G.K. : Hukuk Genel Kurulu Hk.D. : Hukuk Dairesi H.U.M.K. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İ.İ.K : İcra İflas Kanunu M.K. : Medeni Kanun N.K. : Noterlik Kanunu T.D. : Ticaret Dairesi T.K.H.K. : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun T.T.K. : Türk Ticaret Kanunu Y.H.G.T. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Yg. : Yargıtay VIII

11 1.GİRİŞ Emrah Ceyhun APANOĞLU 1. GİRİŞ Ülkemizde özellikle son zamanlarda nüfus artışı ve teknolojinin bir gereği olarak inşaat işleri giderek artmakta ve dolayısıyla inşaat işlerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar da artmaktadır. Bu anlaşmazlıklar sonucunda ise hem yargının yükü artmakta hem de zaman ve para kaybı olmaktadır. Bu anlaşmazlıkların olmaması için anlaşmazlık çıkan konu hakkında önceden bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu da özellikle inşaatı yapan müteahhit ve de işverenin bilgili ve dikkatli olması ile gerçekleşebilir. Genellikle Ülkemizde anlaşmazlıkların çoğu işin süresi, müteahhidin işe özen borcu ve ayıp konularında çıktığından dolayı, bu alanda araştırma yapıldı ve yeterince çalışma olmadığı tespit edildi. Gerekli davalar ve konular araştırılıp, bu konu üzerine bir çalışma yapılması uygun görüldü. Bu çalışmaya kaynaklık eden toplam 945 adet dava, avukatlık bürolarında kullanılan programlar yardımıyla, internet aracılığıyla ve kitaplardan toplanıp, arşivlendi. Toplanan bu davalar incelenerek sınıflandırıldı ve anlaşmazlıkların daha çok hangi safhada çıktığı irdelendi. Çalışmanın asıl konusu olan işin süresi, müteahhidin özen borcu ve ayıba karşı sorumluluğunu konu alan toplam 204 dava incelendi. En çok anlaşmazlığın hangi konular yüzünden çıktığı saptandı. İnşaat işlerinde sözleşmeler düzenlenirken de birçok hata ve eksikler yapılmakta ve bu hatalar ya işe başlamadan ya da daha sonra anlaşmazlıklara sebep olmaktadır. Bu çalışmada sözleşmeden kaynaklanan süre ve özen borcu kaynaklı hataların yapılmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiği de anlatıldı. Sonuç olarak, anlaşmazlıklara düşmemek için sözleşmenin ne şekilde yapılması gerektiği, inşaat mühendislerinin nelere dikkat etmeleri gerektiği belirtilmeye çalışıldı. 1

12 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Emrah Ceyhun APANOĞLU 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Benzer konularda daha önceden yapılmış çalışmalar aşağıda verilmiştir. Eyüp İpek (2007), Eser Sözleşmelerinde Müteahhidin Özen Borcu konulu makalesinde, inşaat sözleşmeleri bakımından müteahhidin göstermesi gereken sadakat ve özen borcunu incelemiştir. Döndü Ala (1996), Proje, Teknik Şartname ve Sözleşmedeki Yetersizliklerin Yapı Kalitesine Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri konulu yüksek lisans tezinde, ülkemizde yapı kalitesini büyük ölçüde etkileyen proje, şartname ve sözleşmelerdeki yetersizliklerin, yanlışların inşaatı ne şekilde etkilediği ve bunların ne şekilde çözümlenmesi gerektiğini incelemiştir. Ayşe Dicle Ergin(2002), Borçlar Kanununa Göre Anahtar Teslimi İnşaat Sözleşmesi konulu yüksek lisans tezinde, Borçlar Kanunu açısından anahtar teslimi sözleşmelerin ne şekilde yapılması gerektiği, kanun maddeleri ile açıklanmıştır. Nedim Uyanık (1996), İnşaat İhtilaflarını En Aza İndirecek Sözleşme Tipi ve Muhtevasının Belirlenmesi konulu yüksek lisans tezinde, ideal sözleşme tipinin ne şekilde olması gerektiğini, anlaşmazlıkların en aza indirilebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini incelemiştir. Bahri Bilaloğlu (1995), İnşaat Sözleşmelerinde İhtilaf Nedenleri ve Çözüm Tekliflerinin İncelenmesi konulu yüksek lisans tezinde, sözleşmeden kaynaklı anlaşmazlıkların ne şekilde çıktığı ve çözüm önerilerini incelemiştir. 2

13 3.MATERYAL VE METOD Emrah Ceyhun APANOĞLU 3. MATERYAL VE METOD Bu çalışmada inşaat sektöründe çıkan ve yargıya intikal eden çok sayıdaki anlaşmazlıklardan inşaatın süresi ile ilgili olan anlaşmazlıklar ile müteahhidin özen borcu kapsamına giren anlaşmazlıkların nedenleri incelenmiştir. Yargıya intikal eden davalar toplanırken, avukat bürolarında kullanılan data banklardan büyük ölçüde yararlanılmıştır. Bundan başka kitaplar ve internet aracılığı ile de veri toplanmaya çalışılmıştır. Bulunan bu davalar sınıflandırılıp eklerde verilmiştir. Sınıflandırma aşamasında konusunda uzman avukatların yardımı alınmıştır. Dava eklerinde özet kısmı verilerek konu ile ilgili ön bilgilendirme yapılmıştır. Davalara ilişkin ön bilgiler 7. Bölüm Yargıya İntikal Eden ve Sonuçlanmış Bulunan Yargıtay Kararlarının İncelenmesi bölümünde verilmiştir. Davaların ilgili olduğu konular 4., 5. ve 6. Bölümlerde ayrıntılı olarak incelemiştir, böylelikle hukuk alanında bilgisi olmayan bir kişinin bile davaya ilişkin konular hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmış, davaları daha iyi anlayabilmesi sağlanmıştır. Çalışma Borçlar Kanunu nun Eser Sözleşmesi kapsamına giren yani B.K maddeleri arasına giren davaları içermektedir. Bu davalar Tablo 8.1 de Borçlar Kanunu, Eser (Yapıt) Sözleşmesi Kapsamına Giren Davaların, Kanun Maddelerine Göre Dağılımı şekline ayrılmış anlaşmazlıkların en çok hangi kanun maddesi kapsamına girdiği incelenmiştir. Ayrıca anlaşmazlıkların, işin hangi aşamasında çıktığını daha iyi anlayabilmek amacı ile Tablo 8.2 de İnşaat Davalarının İnşaat Aşamalarına Göre Dağılımı şeklinde sınıflandırılmış, bu sayede anlaşmazlıkların çıkmaması için daha çok nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmeye çalışılmıştır. Çalışmada eklenen davalar çok fazla yer kapladığından dolayı genellikle dava ekleri, özet şeklinde verilmiştir. Örnek olarak bazı davalar tam metin olarak verilmiştir. Eklere bu çalışmaya konu olan Borçlar Kanunu Maddeleri eklenmiştir. 3

14 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU 4. BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Eser sözleşmeleri aşağıda incelenmiş ve diğer iş görme amacı güden sözleşmelerden farkları irdelenmiştir (Zevkliler, A., 2002) Kavram Eser (istisna) sözleşmesi, müteahhit (yüklenici, işgören) denilen kişiyle iş sahibi denilen kişi arasında yapılan öyle bir sözleşmedir ki, bununla müteahhit, iş sahibinin vermeyi üstlendiği (vaadettiği) bir ücret karşılığında bir yapıt (şey) ortaya koyma borcunu yüklenir (B.K. 355). Bu sözleşmeyle müteahhit, iş sahibi için bir iş görmeyi üstlenmektedir, fakat buradaki iş görmenin özelliği, müteahhidin bu iş görmeyle belirli bir sonucu yaratmayı borçlanmış olmasıdır ki, bu sonuç Borçlar Kanununda şey (eser) deyimiyle anılmıştır. Eser sözleşmesinin kendine özgü olan ve onu öteki iş görme amacını güden sözleşmelerden ayıran da işte bu özelliktir Öğeleri Bir eser sözleşmesinden söz edebilmek için, aşağıdaki öğelerin bir arada bulunması gerekir: Eser Yasada eser ya da şey terimleriyle belirlenen bu öğe, sözleşmeyle müteahhidin iş sahibi adına ortaya çıkarmayı, yaratmayı yüklendiği sonuçtur. Bu sonuç, emek harcanarak yaratılan nesnel varlığa sahip olan bir yapıt olabileceği gibi bir terzinin ısmarlanan elbiseyi dikmesi, bir mobilyacının ısmarlanan mobilyaları yapması, bir pastacının ısmarlanan nişan pastasını yapması da olabilir. Eser meydana getirme unsurunu, Borçlar Kanunu 355. maddesi, bir şeyi imal etme olarak dile getirmiştir. 4

15 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU Eser kavramına nelerin gireceği konusu tartışmalı olmakla birlikte bugün için kabul edilen görüşe göre, insan emeği ürünü olup bir bütün görünüşü sergileyen ve iktisadi değeri bulunan her hukuki varlık, maddi nitelikte olsun veya olmasın, eser sayılır. Yargıtay kararlarına göre; fizibilite raporunun hazırlanması; mühendisin yapı projesini çizmesi; stüdyoda, ses ve saz eserlerini sanatları ölçüsünde plâk ve banda geçirmek; ağaç kesme ve bunlardan tomruk yapma; arı kovanı, elektrik tesisatı, araba, kalorifer tesisatı yapımı; halı üretimi; nikâh törenini videoya alma; orman emvali üretimi; yeni bir bina, yol, köprü inşa etme; kanal açma; mobilya imali; eser sözleşmesinin konusunu oluşturabilirler (Tandoğan, H., 1989). Nesnel varlığa sahip sonuç, taşınır niteliğinde terzinin diktiği elbise olabileceği gibi; bir taşınmaz üzerine yapılan ve taşınmaza bağımlılığı nedeniyle, taşınmazlara ilişkin kurallara bağlı olan bina, depo vs. de olabilir. Ortaya çıkarılan sonucun, ille de yeni bir eser yaratma biçiminde olması zorunlu değildir. Zaten var olan bir şeyin onarılması, biçiminin değiştirilmesi örneğin otomobilin onarımı, elbisenin kuru temizlemeyle temizlenmesi, bir kolyenin altınla kaplanması, evin badanalanması gibi de eser kavramı içinde yer alır. Ancak yaratılan sonucun bağımsız bir hukuki varlık olarak bir bütün oluşturması gerekir. Eğer sonuç emek harcamayı gerektirse de bir bütün oluşturmuyorsa, o zaman bu sonucu eser kavramı içine sokma olanağı yoktur. Örneğin, bir işin görülmesi, bir mal varlığının yönetimi, bir hastalığın tedavi edilmesi, bir mimar tarafından bir yapının yapım işlerinin gözetilmesi; bir öğrenciye özel ders verilmesi gibi hallerde bu bütünlük yoktur ve ortada daha ziyade bir vekalet ilişkisi vardır Ücret Eser sözleşmesinin ikinci öğesi de, ortaya çıkarılacak eser karşılığında iş sahibinin bir ücret ödeme borcu altına girmiş olmasıdır. Eser sözleşmesi, karşılıklı (ivazlı) olduğundan, ücret de sözleşmenin önemli öğesini oluşturmaktadır. Yani harcanan emek karşılığı bir ücret ödenmektedir. Bu nedenle taraflar arasında eser 5

16 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU karşılığı ücret ödeneceği sözleşmede belirtilmemiş olsa bile, bir ücret ödenmesi gerekecektir. Bu, Borçlar Kanununun 366 ncı maddesinde hükme bağlanmıştır. Taraflar, ücret verileceğini belirtmiş, fakat bunun ne kadar olacağını belirtmemişlerse bu da sonuca etkili değildir. Böyle bir durumda, Borçlar Kanununun 366 ncı maddesindeki yaklaşık (takribi) ücret ile ilgili kurallara göre ücretin ne kadar olacağı belirlenir (Tandoğan, H., 1989). Fakat taraflar aralarında belirli bir ücret kararlaştırmışlarsa, artık iş sahibi bu ücreti ödemek zorundadır (B.K. 364). Sözleşmeyle ücret, iki biçimde kararlaştırılabilir: Götürü olarak Yaklaşık (takribi) olarak Anlaşma Eser sözleşmesinin üçüncü öğesi de, Borçlar Kanununun 355 inci maddesinden anlaşılacağı üzere, müteahhidin iş sahibi adına ücret karşılığında bir eser yaratacağı konusunda anlaşmış olmalarıdır. Bu haliyle eser sözleşmesi rızaî bir sözleşmedir. Kural olarak bu sözleşme belirli bir biçime bağlı değildir. Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri de karma sözleşmelerden olmasına rağmen, kat inşa etme unsuru nedeniyle, eser sözleşmesine ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanması söz konusudur. Aslında kat inşa etme (eser sözleşmesine ait) unsuru nedeniyle bu sözleşme şekle bağlı olmamalıydı; ancak arsa payının (taşınmazın) devri vaadini içerdiğinden bu sözleşmeler (N.K. 89), noterlikçe re'sen düzenlenmelidir. Ancak iş sahibinin tüketici durumunda bulunması, yani eseri özel nedenlerle kişisel kullanımı için ısmarlayan kişi olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki düzenlemeye göre hizmeti satan (müteahhit), taraflar arasında yapılan sözleşmenin bir nüshasını alıcıya (iş sahibine) vermek, ayrıca, hizmetin peşin fiyatını; vadeye göre ödenecek toplam ücreti; faiz miktarını, yıllık faiz oranını ve gecikme faizi oranını; ön ödeme tutarını; ödeme planını yazılı olarak bildirmek zorundadır. 6

17 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU Bir kampanya çerçevesinde hizmet sunulması (eser yaratılması) söz konusu ise, yani kampanya koşullarına göre yaratılacak eserin karşılığı daha sonra ödenecekse (TKHK. 7/I, II) müteahhit, kampanyanın bitiş tarihi ile, hizmetin (eserin) yerine getirilme tarihini gösteren bir yazılı belgeyi de iş sahibine vermek zorundadır (TKHK. 7/III). Bu düzenlemeler sözleşmenin yazılı olarak yapılmasını gerektirmektedir. Buradaki şekil, geçerlilik koşulu olmamakla birlikte, belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından bir zorunluluk niteliği taşır. Bazen eser yaratmak üzere müteahhit tarafından verilen hizmet, kapıdan hizmet biçiminde olabilir. Örneğin, önceden mutabakat ve çağrılı olmaksızın iş sahibinin kapısına rasgele gidilerek hizmet sunulmuşsa (kalorifer kazanının ya da bacanın temizlenmesi, binanın boyanması ya da badanalanması, odunların kırılması, alarm sistemi monte edilmesi, araç ve gereçlerin onarılması, kablolu televizyon sistemi bağlanması gibi tekliflerde bulunması vb.), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iş sahibi, hizmeti (eseri) 7 gün içinde bir neden göstermeksizin, reddetme hakkına sahiptir (TKHK. 8/II). Böyle bir durumda iş sahibi, eseri müteahhide geri verir (kablolu sistemin ya da alarm donanımının geri verilmesi vb.). Fakat hizmetin geri verilmesi olanaksızlaşmışsa (evin badanalanması, bacanın temizlenmesi vb.), tüketici hizmetten sağladığı yarar kadar bir bedeli ödemekle yükümlü olur (TKHK. 8/IV). Eser sözleşmesinin koşullarını taraflar sözleşme özgürlüğü çerçevesinde özgürce belirlerler. Ancak tüketici durumundaki kişilere verilen hizmetlerde, İrade özgürlüğü ilkesi, tüketici durumundaki iş sahibi lehine ve hizmet sunan durumundaki müteahhit aleyhine sınırlandırılmıştır. Buna göre, müteahhit hizmet vermekten kaçınamaz ve hizmetin verilmesini, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat ve süreye; başka bir mal ya da hizmetin verilmesine bağlı tutamaz (TKHK. 5/ II, III). Eser (sonuç) yaratma biçimindeki hizmetleri veren kişi ve firmalar, hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeleri düzenleyerek, görülebilecek biçimde uygun yerlere asmak zorundadır (TKHK. 12/II). 7

18 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU 4.3. Eser Sözleşmesinin Diğer İş Görme Sözleşmelerinden Farkları Eser sözleşmesinin, diğer iş görme amacı güden sözleşmeler ile arasındaki farklar aşağıda verilmiştir (Tandoğan, H., 1989). İş Sözleşmesinden Farkları Eser sözleşmesinde; bağımsız bir bütün oluşturan eseri (sonucu) yaratmak için emek harcandığı halde, iş sözleşmesinde belirli bir süre işveren için emek harcayarak onun gösterdiği iş görülür. Bundan başka, işçi, iş verenin gözetimi altında ve ona bağımlı olarak çalıştığı halde, eser sözleşmesinde müteahhit kendi başına ve bağımsız çalışır. Vekâlet Sözleşmesinden Farkları Vekâlette, vekil vekâlet veren adına bir iş görmekle birlikte, bu iş görme sonunda bir sonuç yaratması gerekli değildir, ama işin niteliği gereği bir sonuç da yaratılabilir. Eser sözleşmesinin ücretli olması gerektiği halde, vekâlet sözleşmesi hem ücretli, hem de ücretsiz olabilir. Vekâlet sözleşmesinde sözleşmeden her zaman cayabilme olanağı bulunduğu halde, eser sözleşmesinde bu daha sıkı koşullara bağlanmıştır. Vekâlette vekil, işi kendisi (şahsen) görmekle yükümlü olduğu halde eser sözleşmesinde müteahhit, aksi kararlaştırılmadıkça işi başkasına yaptırabilir. İşin görülmesinden doğan giderler, vekâlette müvekkile (vekâleti verene), eser sözleşmesinde de müteahhide (iş görene) aittir. İstisna (eser) sözleşmeleri, işgörme borcu doğuran sözleşmelerden sonuç sözleşmeleri grubuna girer. Oysa vekâlet sözleşmesi, vasıta sözleşmeleri grubuna girer. Vekâlette sonucun elde edilmesi değil, işin özenle görülmesi yeterlidir. 8

19 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU Satış Sözleşmesinden Farkları Belirli bir ücret karşılığı teslim edileceği kararlaştırılan şey sözleşme yapıldığı sırada mevcutsa genellikle bir satım sözleşmesinden; buna karşılık bu şey sözleşmenin yapıldığı sırada henüz yoksa ve müteahhit, eseri özellikle ısmarlayanın vereceği malzemeyle yapacaksa, genellikle bir eser sözleşmesinin varlığından söz edilir. Kural olarak emek öğesinin ağır bastığı durumlarda eser, buna karşılık malzeme öğesinin ağır bastığı durumlarda da satım sözleşmesinin varlığı kabul edilir. İş sahibinin, işin yapılması konusunda müteahhide talimat verme yetkisine sahip olduğu durumlarda eser; buna karşılık müteahhidin bu konuda özgür olduğu durumlarda da satım sözleşmesinin varlığından söz edilir. Yayın Sözleşmesinden Farkları Hazırlanması ve bastırılması ısmarlanan bir eser, satım sözleşmesinin ya da eser sözleşmesinin konusunu oluşturabilir. Eseri hazırlayan ve basan kişinin aynı zamanda yayma yükümlülüğü de varsa, yayın; yoksa eser sözleşmesinin varlığından söz edilebilir. Eser sözleşmesinde yayınlanan eserin zarar ve yararı, ısmarlayana; buna karşılık yayın sözleşmesinde yayınlayana aittir Eser Sözleşmesinde Tarafların Hak ve Borçları incelenmiştir. Eser sözleşmesinde karşılıklı tarafların hakları ve borçları aşağıda 9

20 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU Müteahhidin Hak ve Borçları Müteahhidin hak ve borçlarını çok iyi bilmesi gereklidir. Müteahhidin borçlarını yerine getirmemesi çok büyük müteahhidi sorumluluk altına sokabilir ayrıca anlaşmazlıklara da yol açar. Müteahhidin Borçları Müteahhit; eseri yapma ve teslim etme, eseri sadakat ve özenle yapma, eseri bizzat yapma, malzeme ve araç sağlama, bildirim (ihbar etme), esere zamanında başlama ve bitirme ve ayıbı üstlenme borçlarından sorumludur. Bu konular aşağıda incelenmiştir. Eseri Yapma ve Teslim Etme Borcu Bir eser sözleşmesinde, müteahhit, ısmarlanan eseri yaratarak sözleşmedeki koşullarla iş sahibine teslim etme borcu altındadır. Asıl olan ısmarlanan eseri (sonucu) sözleşmeye uygun olarak yaratmaktır. Bunun yaratılması yeterli olmayıp, ayrıca, ısmarlayana tesliminin de ana borç olduğu belirtilmiştir. Müteahhidin eseri yaratarak teslim etme borcu, kanunda açıkça düzenlenmemiştir; ancak teslimden söz eden bir çok maddede (BK. 358/I; 359/I; 360/I; 363/II; 364/I) bu borcun, kanun koyucu tarafından zımnen (örtülü olarak) kabul edildiği sonucu çıkmaktadır. Eser yaratma (borcu) ise Borçlar Kanunu 355. maddesinde açıkça, eser sözleşmesinin esaslı unsuru olarak düzenlenmiştir. Yaratılacak sonucun teslimi, daha çok maddî varlığa sahip eserler için düşünülebilirse de, maddî nitelikte olmayan eserlerin de fikrî içerikleri yönünden teslim edilmeleri gerektiği savunulmuştur. Ismarlanan eser, tümüyle tamamlanıp, ısmarlayanın zilyetliğine ve tasarruf (kullanma) alanına geçirilmekle teslim edilmiş sayılır. 10

21 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU Eser taşınmaz niteliğindeyse, teslim, şeyin bulunduğu yerde; malzemesi ısmarlayan tarafından sağlanan ve müteahhide bırakılan taşınır niteliğindeyse, müteahhidin bulunduğu yerde yapılır. Fakat taraflar sözleşmeyle bunun aksini kararlaştırabilirler. Teslim süresi sözleşme ile belirlenmemişse, tarafların varsayılan iradesine göre ve işin mahiyetine göre bu boşluk doldurulmalıdır. Burada, B.K. 74. maddesindeki hemen ifa ilkesi uygulanmamalı; müteahhide, eser yaratması ve teslimi için uygun bir süre bırakılmalıdır. Müteahhit eseri yapıp bitirdikten sonra teslim borcunu ifada temerrüde düşerse, özel bir hüküm olmadığı için, B.K. 96. vd. (özellikle ) maddeleri uygulanır. Eser yaratma borcuna aykırılık halinde ise, B.K maddesi uygulanır. Eseri Sadakat ve Özenle Yapma Borcu Müteahhit işi, iş sahibinin yararına olacak biçimde ve ona zarar verecek davranışlardan kaçınarak yapmalıdır. Buna, müteahhidin işi sadakatle ve özenle yapması denilir. Bu sonuç, vekâlet sözleşmesinde uygulanan B.K. 390 maddesine kıyasen çıkarılmaktadır. Eğer müteahhit bu borcuna uymazsa, işin sözleşmesindeki işçinin sorumluluğuna İlişkin kurallar gereğince iş sahibine karşı sorumlu olur (B.K. 356/I). Bunun dışında, müteahhidin bu borcunu yerine getirmemesi halinde, koşulları varsa iş sahibi, müteahhitten olumlu (müspet) zarar isteyebileceği gibi, giderleri müteahhide ait olmak üzere işi başkasına yaptırabilir ya da sözleşmeyi tek yanlı feshedebilir (B.K. 96 vd.; 358/II). Müteahhit eseri sözleşmeye uygun olarak yaratıp teslim etse bile, sadakat borcuna uymamasından doğan zararları ısmarlayana yine de ödemek zorundadır. Müteahhit işi yaparken genellikle iş sözleşmesinde, İşçinin göstermekle yükümlü olduğu derecede bir özen göstermek zorundadır (B.K. 356/I). Müteahhidin özen borcunun bir gereği de, işi alırken, bu işin üstesinden gelebilecek bilgi, beceri, araç, gereç vs. olanaklara sahip olup olmadığını, ayrıca işin görülebilmesi için gerekli ön işlem ve hazırlıkların tamamlanıp tamamlanmadığını, proje ve planların 11

22 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU tamamlanıp tamamlanmadığını ve gerekli malzeme stokunun yapılıp yapılmadığını araştırmaktır. Tüketici durumunda bulunan, yani hizmeti özel amaçla kişisel kullanımı için ısmarlayan kişilerle (T.K.H.K. 3/f) yapılan eser sözleşmeleri yönünden, müteahhidin özen yükümlülüğü konusunda bazı özel düzenlemeler getirilmiştir. Bu konuda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 18 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, tüketicinin kullanımına sunulan hizmetin kişi ve çevre sağlığına zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu hizmetten emniyetle yararlanılabilmesi için müteahhidin bu konudaki bilgi ve uyarıları, açıkça görülebilecek ve okunabilecek biçimde uygun yerlere koyması gerekir. Örneğin, bir binayı böceklerden ya da farelerden arındırılmasını üstlenen kişinin, kullandığı kimyasal maddelerin etkisini bir süre koruması nedeniyle, işlemin yapıldığı mekanda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin uyarıları yapması zorunludur. Benzer şekilde, örneğin tüketicinin konutunu isteğe göre ve özel bir elektrik ya da alarm sistemi ile donatan müteahhidin, bu sistemin belirli bir yönteme bağlı olarak kullanılması gerektiği ve buna dikkat edilmediği zaman elektrik çarpması tehlikesinin bulunduğu hususunda gerekli uyarıyı yapması da bu özen borcunun bir gereğidir. Eseri Bizzat Yapma Borcu Müteahhit ayrıca işi bizzat kendisi yapma ya da kendi yönetimi altında yaptırma borcuyla da yükümlüdür (B.K. 356/II). Ancak yapılacak iş, kişisel beceriyi gerektirmiyorsa, o zaman müteahhit işi bir başkasına da yaptırabilir (B.K. 356/II). Müteahhidin işi kendisinin yapması yükümlülüğünden söz edildiği zaman bundan, mutlaka bizzat yapması gerektiğini anlaşılmamalıdır. Müteahhidin, kendi yönetimi altındaki yardımcı kişilere işin yaptırılmasında da, işi müteahhit kendisi yapmış sayılır (B.K. 100). Fakat bu konuda da işin niteliği gereği, yardımcı kişiye yaptırılmasının doğru olup olmayacağına bakmalıdır. Eğer niteliği gereği, işin doğrudan doğruya müteahhit tarafından yapılması gerekiyor ve yardımcı kişiye yaptırılması, sözleşmeyle amaçlanan sonucu sağlamıyorsa, o zaman işin yardımcı 12

23 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU kişiye yaptırılması da olası değildir. Örneğin, bir ressama ısmarlanan tablonun yapılmasında yardımcı kişi kullanılamaması bu niteliktedir. İşi yardımcı kişilere yaptıran müteahhit, yardımcı kişinin seçiminde, ona talimat verilmesinde, onun gözetim ve denetiminde özen göstermek zorundadır. Buna uymayan müteahhit; bu yüzden doğacak zararları ödemek zorundadır (B.K. 96 vd.). Bazen de müteahhit, işin tamamını ya da bir bölümünü kendi hesabına ve bağımsız çalışan başka müteahhitlere bırakabilir. Bu durumda asıl müteahhitle öteki müteahhit arasındaki ilişki de bir eser sözleşmesi ilişkisidir ve öteki müteahhitlere alt müteahhit denilir. Ismarlayanla alt müteahhit arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmadığından, kural olarak ısmarlayan, müteahhide karşı ileri sürebileceği hakları alt müteahhide karşı ileri süremez. Bunun gibi, alt müteahhit de müteahhide karşı ileri sürebileceği hakları, ısmarlayana karşı ileri süremez. Ancak alt müteahhidin, işi yapmadan doğan alacağı için, yapılan eser üzerinde adına bir kanunî ipoteğin tescilini istemeye yetkisi vardır (M.K. 807/3, 809 vd.). Müteahhit, ancak sözleşmede kabul edilmişse ya da işin niteliği elveriyorsa (BK. 356/II, c.2), işin tamamını ya da bir bölümünü bir alt müteahhide yaptırabilir. Buna karşılık müteahhidin kişiliği önemliyse ya da ısmarlayan razı olmazsa, artık işi alt müteahhide veremez. Birden çok müteahhidin bir araya gelerek genellikle büyük yapı (bayındırlık) işlerini yapması da mümkündür. Buna konsorsiyum ya da joint-venture (iş ortaklığı) sözleşmesi denmektedir. Konsorsiyumu oluşturan müteahhitlere, kendi aralarındaki iç ilişkide âdi (olağan) ortaklığa ilişkin Borçlar Kanunu 520 vd. hükümleri uygulanır. Bu yüzden konsorsiyum ortağı olan müteahhitlerin her biri, eser sözleşmesinden doğan borçlardan, aksi kararlaştırılmadıkça müteselsilen sorumludurlar (BK. 534/c.3). Bu şekilde birlikte bir işin yapılmasını üstlenme, Borçlar Kanunu 356/II maddesinde öngörülen eserin kural olarak şahsen yapılması borcuna aykırılık oluşturmaz. 13

24 4.BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ Emrah Ceyhun APANOĞLU Malzeme ve Araç Sağlama Borcu Tersine bir sözleşme ya da gelenek yoksa, müteahhit, eseri yaratmak için kullanacağı araç, gereç ve malzemeyi de kendisi sağlamak ve bunun için gerekli giderleri ödemek zorundadır (BK. 356/III). İşte kullandığı malzemenin iyi cinsten olmamasından da müteahhit iş sahibine karşı sorumludur (BK. 357/I). Eğer malzeme iş sahibi tarafından verilmişse; müteahhit onları, gerekli tüm özeni göstererek kullanmak, bunlardan dolayı hesap vermek ve artanı iş sahibine geri vermek borcuyla da yükümlüdür (B.K. 357/II). Bildirim (İhbar) Borcu Müteahhidin, ortaya çıkan önemli hususları, iş sahibine gecikmeksizin bildirme (ihbar) borcu da vardır. Borçlar Kanununun 357/III. maddesine göre, iş yapıldığı sırada iş sahibi tarafından verilen arsanın ya da malzemenin bozuk (kusurlu) olduğu anlaşılırsa ya da yapımın gerektiğince ve düzenli bir biçimde yürümesini engelleyecek bir durum, grev ya da ulaşımın, dolayısıyla malzeme gelişinin durması gibi nedenlerle aksama ve gecikme ortaya çıkarsa müteahhit bu gibi durumları gecikmeksizin iş sahibine bildirmekle yükümlüdür (B.K. 357/III). Bu yükümlülüğe hiç uymayan ya da zamanında uymayan müteahhit, gecikmeden doğacak zarardan sorumlu olur (B.K. 357/III). Onun, bildirimi zamanında yapması durumunda, ısmarlayan sözleşmeyi onun zararını ödeyerek feshedebileceği gibi, ondan işe devamını da isteyebilir. Bildirime karşın, ısmarlayan onun işe devamını isterse, artık şeyin telef olmasına ısmarlayan katlanır. Bu durumda müteahhit, yaptığı işin değerinin ve bu değere dahil olmayan masrafların ödenmesini isteyebilir (B.K. 368/III, c.l). Yine, böyle bir durumda ısmarlayan kusurluysa, müteahhidin zararını da gidermek zorunda kalır (B.K. 368/III). 14

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR)

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) İNŞAAT PROJELERİNDE SÖZLEŞME VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ-2 (DERS-04 EKİDİR) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 23 Ekim 2015 1 YÜKLENİCİNİN BORÇLARINI YERİNE

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin)

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Sorular ve Cevaplar: 1) Olayın özelliklerini dikkate alarak, (A) ile (B) arasındaki sözleşme ilişkisini nitelendirerek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK İÇİNDEKİLER GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK I. GENEL OLARAK 19 II. SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 19 1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk 19 2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk 21 3. Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I İmar Mevzuatı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM I İmar Mevzuatı İÇİNDEKİLER Sunuş İçindekiler III.V BÖLÜM I İmar Mevzuatı 3194 Sayılı İmar Kanunu ile 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun hükümlerinin birlikte incelenmesi 3 BÖLÜM II İnşaat Sözleşmelerinin Oluşumu

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YARGIYA İNTİKAL EDEN SÜRE VE ÖZEN BORCU KAYNAKLI ANLAŞMAZLIKLARIN ANALİZİ *

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YARGIYA İNTİKAL EDEN SÜRE VE ÖZEN BORCU KAYNAKLI ANLAŞMAZLIKLARIN ANALİZİ * TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YARGIYA İNTİKAL EDEN SÜRE VE ÖZEN BORCU KAYNAKLI ANLAŞMAZLIKLARIN ANALİZİ * The Analysis of Disputes In the Construction Sector That Emerge From The Periods And Source of Uncared

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ (DERS-03 EKİDİR, 1. BÖLÜM)

BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ (DERS-03 EKİDİR, 1. BÖLÜM) İNŞAAT PROJELERİNDE SÖZLEŞME VE TALEP YÖNETİMİ INS5807 BORÇLAR HUKUKU AÇISINDAN YAPIM SÖZLEŞMELERİ (DERS-03 EKİDİR, 1. BÖLÜM) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 16 Ekim 2015 1 GİRİŞ Borçlar Kanunu

Detaylı

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ İ Ç İ N D E K İ L E R ÖNSÖZ... V VORWORT... ;... VII İÇİNDEKİLER......., IX KISALTMALAR... '........... XV YARARLANILAN KAYNAKLAR... XIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM MİMARLIK HİZMETLERİ VE MİMARLIK SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ. EPC Sözleşmesi çerçevesinde Yüklenici tarafından Verilen Garantiler. PV Performans Garantisi Nedir?

SUNUM İÇERİĞİ. EPC Sözleşmesi çerçevesinde Yüklenici tarafından Verilen Garantiler. PV Performans Garantisi Nedir? SUNUM İÇERİĞİ EPC Sözleşmesi çerçevesinde Yüklenici tarafından Verilen Garantiler PV Performans Garantisi Nedir? EPC Sözleşmeleri ve Performans Garantileri Performans Kayıplarının Türk Hukuku Çerçevesinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ERZURUM. Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ERZURUM. Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM Prof.Dr. Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Hasta Hekim Sözleşmesi Olarak Tedavi Sözleşmesinin Gündeme Gelmesi: Çözüm mü, Sorun mu? Türkiye

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ

İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ I İÇTİHATLI İNŞAAT HUKUKU VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ CENGİZ KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ONURSAL Başkanı Beta II Yayın No : 2432 Hukuk Dizisi : 1186 9. Baskı - Mart 2015 - İSTANBUL ISBN

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ - KOMİSYONCULUK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ - KOMİSYONCULUK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ - KOMİSYONCULUK SÖZLEŞMELERİ AV.EROL TÜRK 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanununun 448. ci maddesinde Pazarlamacılık sözleşmesi düzenlemiş ve tanımını yapmıştır. Kanun maddesine göre:

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ İnşaat en genel anlamıyla, malzeme ve emek kullanılarak bir yapının ortaya çıkarılması faaliyetini ifade etmektedir. Türk hukuk sistemi içinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ

PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ PROJE VE UYGULAMA DENETÇİSİ/UYGULAMA DENETÇİSİ MÜHENDİS VE MİMAR İLE KONTROL ELEMANI MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN TİP HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Konusu 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında kanun kapsamında

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

Bir tüketici olarak dişhekimi

Bir tüketici olarak dişhekimi HUKUK Bir tüketici olarak dişhekimi Dişhekimleri, mesleklerinin icrasında kullanmak üzere satın aldıkları malzemelerde sorun yaşarlarsa ne yapmalıdır? Yasalar bu konuda ne diyor? İstanbul Dişhekimleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

TAAHHÜT PROJELERİNİN İHALESİ

TAAHHÜT PROJELERİNİN İHALESİ TAAHHÜT PROJELERİNİN İHALESİ PROJENİN İHALEYE ÇIKARILMASI Taahhüt işini yaptıracak olan kişi veya kurum, hazırladığı ve keşif bedelini belirlediği projeyi, ihaleye çıkartarak, işe talip olan inşaat taahhüt

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKÎ MÜZAKERE TOPLANTILARI. SAMSUN 31 Ekim-03 Kasım 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKÎ MÜZAKERE TOPLANTILARI. SAMSUN 31 Ekim-03 Kasım 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKÎ MÜZAKERE TOPLANTILARI SAMSUN 31 Ekim-03 Kasım 2013 Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 7. Grup : Eser Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 110 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Not: Yönetmeliğin 13üncü maddesinde yer alan Kapıcıya görevi nedeniyle konut verilmesi zorunlu değildir. Hükmü Danıştay 10. Dairesinin 13/03/2007 tarihli ve E.No:2004/6952, K.No:2007/946 sayılı kararı

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

TANIMLAR EŞİT DAVRANMA İLKESİ İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI 1 TANIMLAR MADDE 2. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı