Kabul Edilen Bildiriler Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kabul Edilen Bildiriler Listesi"

Transkript

1 Kabul Edilen Bildiriler Listesi Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi 1

2 Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Kabul Edilen Bildiriler Listesi Bildiri No. Bildiri Konusu Yazarlar TDTS001 Hatay İlinde Yaratıcı Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Yaklaşımla İncelenmesi Mürşide COŞKUN TDTS002 TDTS003 TDTS004 TDTS005 TDTS006 TDTS007 TDTS008 TDTS009 TDTS010 TDTS011 TDTS012 TDTS013 Konaklama İşletmelerinde Sertifikasyonun Önemi: Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü Örneği Neo-Liberal Ekonomi ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi Bağlamında Ulusal Turizm Politikalarının Uygulanabilirliği: Teorik Bir İnceleme Katılım Bankalarının Ağırlama İşletmeleri Finansman Gereksinimleri Karşısındaki Yaklaşımları: Kastamonu Örneği Kültürel Miras Değerlerinin Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi: Kastamonu Halkının Farkındalığı Turizm İşletmelerinde Çalışanların Bireysel Farklılıklarından Kaynaklanan Çatışmaların Yönetilmesi Üzerine Bir Araştırma Turizm İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları: 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Kuşadası Destinasyonunun Engelli Turizm Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Turizmde Destinasyon Markalamasının Hukuki Açıdan Korunması Yabancı Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüş ve Düşüncelerinin Genel Değerlendirmesi Konaklama ve Yiyecek İçecek İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun Getirdiği Yükümlülükler Sürdürülebilirliğin Sağlanması İçin Turizm İşletmelerinin Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma: Safranbolu Yörük Köyü Örneği Turizm Sektöründe Azerbaycan ın Potansiyeli ve Türkiye İle Olan İlişkileri Yrd. Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN Engin ASLAN Doç. Dr. Gül GÜNEŞ Arş. Gör. Eyüp KARAYILAN Yrd. Doç. Dr. Şehnaz DEMİRKOL Faika Selcen Akıllıoğlu Yrd. Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu Yrd. Doç. Dr. Erkan SAĞLIK Arş. Gör. Fatma GÜNDÜZ Prof. Dr. Füsun İstanbullu DİNÇER Öğr. Gör. Gönül AKIN Öğr. Gör. Gözde OĞUZBALABAN Arş. Gör. Fazıl KAYA Gülnar Mirzayeva Öğr. Gör. Makbule Civelek Oruç Öğr. Gör. Derya Kaya Gök Prof. Dr. Orhan Batman Ahmet Çevik Yrd. Doç. Dr. Güntekin Şimşek Yrd. Doç. Dr. Güntekin Şimşek İhsan KAZKONDU Gökhan ŞALLI Sercan KADAM Yrd. Doç. Dr. İsmail ÇALIK Öğr. Gör. Oral DEMİR Yasin DÖNMEZ Fatih TÜRKMEN Suat ÇABUK 2

3 TDTS014 TDTS015 TDTS016 TDTS017 TDTS018 TDTS019 TDTS020 TDTS021 TDTS022 TDTS023 TDTS024 TDTS025 TDTS026 TDTS027 TDTS028 TDTS029 TDTS030 Türkiye-Özbekistan Turizm İlişkilerinin Günümüzdeki Görünümü Turizmin Yeni Yıldızı: Avaza Serbest Turizm Bölgesi Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Bartın İli Örneği Turizm Sektörünün Türkiye- İran İlişkilerinde Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme Индустрия Лечебно- Оздоровительного Туризма И Направления Ее Модернизации Yükseköğrenimde Öğrenci Doyumu: Kastamonu Üniversitesi Örneği Seyahat Acentalarının Bakış Açısından Ayı Gözlemciliğinin Uygulanabilirliği: Kastamonu Örneği Sivas ta Yeni Bir Turizm Destinasyon Alanı: Yıldızdağı (Sivas) Kış Sporları Turizm Merkezi Coğrafi İşaretleme ve Beypazarı Yiyeceklerinin Potansiyel Coğrafi İşaretleri The Potential of Halal Tourism Development in Kyrgyzstan Türk Dünyası ndan Gelen Öğrencilerinin Yemek Tercihlerinin Belirlenmesi: Eskişehir Örneği Nasıl Zanaat ve Halk Sanatları Şehri Olunur? Türk Dünyası nın Ünlü şehri Bakü nün Tarihi Turistik Mekânları Termal Turizmin Geleneksel Kullanımı: Kırgızistan Örneği Futbol Müsabakalarına İzleyici Olarak Katılımı Etkileyen Güdüler: Eskişehirspor Taraftarları Üzerine Bir Ön Çalışma Koruma Merkezli Doğa Turizmi Planlaması Karagöl (Murgul - Artvin) 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Birey - Örgüt Uyumu: İzmir İli Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA Öğr. Gör. Emine GENÇ Ali Reza Nazari Altun тезис Молдашевой А. Yrd. Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu Burak Gürer Öğr. Gör. Çağdaş TURAN Arş. Gör. Aykut CAMCI Yrd. Doç. Dr. Salih BİRİNCİ Öğr. Gör. Dr. Azade Özlem ÇALIK Öğr. Gör. Ali Turan BAYRAM Öğr. Gör. Gül Seçil TAHMAZ Bakyt Turdumambetov Arş. Gör. Barış DEMİRCİ Yrd. Doç. Dr. Bilal YALÇIN Doç. Dr. Cavid Qasımov Yrd. Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK Öğr. Gör. Kımbat ASANOVA Yrd. Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL Arş. Gör. Çağdaş AYDIN Prof. Dr. Saliha KODAY Doç. Dr. Zeki KODAY Arş. Gör. Damla DEMİR HARPUTLUOĞLU Arş. Gör. Bekir EŞİTTİ 3

4 TDTS031 Türk Dünyasında Turizm ve Kültürel Doç. Dr. Derya TELLAN Miras İlişkisini İrdelemek TDTS032 Devre Tatil Sisteminde Algılanan Hizmet Kalitesi: Kütahya İlinde Konaklayan Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARAMAN Öğr. Gör. Uğur CEYLAN Müşteriler Örneği TDTS033 Ecotourism Is Sustainable, Nature- Oriented Direction Of Tourist Activity Doç. Dr. Sholpan Karbayeva Anastasia Kim TDTS034 Landscape Ecological Maintenance Of Tourism And Recreation Activities Doç. Dr. Sholpan Karbayeva Baimuldanova Anel Talgatovna (In The Example Of The Almaty Region) TDTS035 Туризм- форма услуг внешнеэкономических связей в Баласагына Приходько Кыргызстане TDTS036 Osmanlı Dönemi Tarihi Yapılarının Turizm Açısından Sürdürülebilirliği; Safranbolu Örneği Öğr. Gör. Kerim COŞKUN Öğr. Gör. Muhammet Fatih SANCAR Öğr. Gör Safa ACAR TDTS037 Açık sema altında müze - Kobustan ve Hattuşa (Turizmin gelişmesinde tarihin özü veya tarihselliğin mahiyeti) Doç. Dr. Sebine Nimetzade Doç. Dr. Sabira Nimetzade Doç. Dr. Hörmet Cavadova TDTS038 Развитие Внутреннего Туризма В Смагулова Кулжехан Разиновна Регионе TDTS039 Arkeolojik Turizmin Alacahöyük Kırsal Yerleşmesinin Gelişimine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Kübra ERHAN Dr. Ayşe AKKURT TDTS040 Outbound Medical Tourism In Kyrgyzstan Madina Ozturk TDTS041 Azerbaycan la Türkiye Arasındaki Ekonomik ve Politik İlişkilerde Yrd. Doç. Dr. Mehmet Soltanoğlu Ekoturizmin Perspektifleri TDTS042 Şanlıurfa İlinde İnanç Turizmi Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKBIYIK TDTS043 Bir Çekicilik Unsuru Olarak Metin Mızrak Kastamonu Yöresel Lezzetleri TDTS044 Türk Dünyasında Turizmin Eğitim Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hopaç Temelleri TDTS045 Promotion Of Historical And Architectural Monuments Of Eastem Anatolia And Nakhchivan Region İn Doç. Dr. Mübariz Ağalarlı Terms Of Tourism (Based On Medieval Travelers Travel Books ) TDTS046 Güney Kafkasya nın Nadir Sağlık Turizm Yrd. Doç. Dr. Fatih İMAT Kaynaklarından Biri: Naftlan Nefti TDTS047 Turizminde Sürdürülebilir Misafir Memnuniyetinin Sağlanması İçin Türkiye Turizmi Yerine Türk Turizminin Kavramlaştırılması Yrd. Doç. Dr. Oğuz DİKER Öğr. Gör. Adnan ÇETİNKAYA 4

5 TDTS048 TDTS049 TDTS050 TDTS051 TDTS052 TDTS053 TDTS054 TDTS055 TDTS056 TDTS057 TDTS058 Girişimcilerin İşletme İsmi Seçiminde Odaklandıkları Noktalar: Bişkek / Kırgızistan da Faaliyet Gösteren Otel İşletmeleri Örneği Ulaşım Sektörünün Turizme Etkisi: Kastamonu Vakası Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Avrupa ve Türk Turizm Politikalarında Yaşanan Güncel Gelişmeler Otellerde Çalışan Mutfak Personelinin Ve Aşçılık Alanında Yükseköğrenim Gören Öğrencilerin Moleküler Gastronomi Konusundaki Bilgi Ve Görüşleri How Important Stakeholders Perceptions Are In Rural Tourism Development? The Case Of Safranbolu Ferhat Mirza Kaçarın "Sefername" eserinde İstanbul'un tarihi abideleri Rekabet Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Bakü'deki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştirma Tunca Vadisi Tabiat Parkının Turizm Potansiyeli ve Sürdürülebilir Kullanımı Development Of Congress Tourism In Kazakhstan Yöneticilerinin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Destinasyonu Örneği Возможности Использования Кластерного Подхода В Развитии Туризма Doç. Dr. Barış ERDEM Nadira ALIMKULOVA Doç Dr. Serkan DİLEK Orhan DEPİŞGEN Yrd. Doç. Dr. Özhan Demirkol Arş. Gör. Samet Gökkaya Arş. Gör. Ayşegül Acar Öğr. Gör. Ali Kemal KEMER Özkan ERDEM Arş. Gör. Pembe SAYGIN Arş. Gör. Samet GOKKAYA Arş. Gör. Ayşegül ACAR Prof. Dr. Tahira Hasanzade Gülnar MİRZAYEVA Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY Yrd. Doç. Dr. Salih BİRİNCİ Prof. Dr. Mehmet ZAMAN Syzdykbayeva Bakyt Bilyalova Kamila Yrd. Doç. Dr. Nurettin AYAZ Ömer Ceyhun APAK Taner BATI декана факультета - Мусабаева Заузат Колдасыновна TDTS059 Türk Kültüründe Helva nın Yeri ve Önemi Öğr. Gör. Berker ÇİFTÇİ Prof. Dr. Ali Fuat ERSOY TDTS060 Türk Mutfak Kültüründe Sofra Adabi Öğr. Gör. Berker ÇİFTÇİ Yrd. Doç. Dr. Yasemin Ersoy TDTS061 Развитие Индустрии Туризма В Рк Алибекова Вильнара TDTS062 Пути Развития Туристического Бизнеса В Жамбылской Области Алибекова Вильнара 5

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi

24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi 1.Gün - 25.09.2014 09:00 11:00 Kayıt 11:00 12:30 Açılış 12:30 14:00 Öğle Yemeği 14:30 16:15 Oturum -1- (Açılış Oturumu) 16:15 16:30

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER FAKÜLTELER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2015 SÜREÇ SORUMLULARI LİSTESİ ENSTİTÜLER BİRİMLER EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMET İDARİ VE DESTEK Müdür Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu Müdür Yardımcısı Sorumlusu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA İÇİN KIRSAL ALAN PLANLAMASI GENEL MODELİ VE KOP BÖLGESİ KIRSAL KALKINMA ÖNERİLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA İÇİN KIRSAL ALAN PLANLAMASI GENEL MODELİ VE KOP BÖLGESİ KIRSAL KALKINMA ÖNERİLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA İÇİN KIRSAL ALAN PLANLAMASI GENEL MODELİ VE KOP BÖLGESİ KIRSAL KALKINMA ÖNERİLERİ Esra Kut 1 ÖZET Kırsal kalkınma yerelin kalkınması adına önem arz etmekte olup bölgesel

Detaylı

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme 1 GİRİŞ Turizm, insanların kendi yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden başka bir yere; tatil, eğlence, ziyaret, sağlık, spor, eğitim, toplantı, gezinti ve benzeri bir nedenle belirli bir süre için gitmeleriyle

Detaylı

43 2. EYLEM PLANI 1. PLANLAMA Destinasyon Bazında Planlama 1 Uzmanlaşmış turizm merkezleri ve turizm türlerinin entegre olacak şekilde planlanması Turizm Merkezi (TM), Turizm Kenti (TK), Kültür ve Turizm

Detaylı

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Gelişen Dünya da Turizm Sektörünün Yeri Muhammed KARATAŞ 1 Serap BABÜR 2 1 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ. herkesi. çocuklardan. yana taraf olmaya. çağırıyoruz herkesi çocuklardan yana taraf olmaya çağırıyoruz I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi KONGRE PROJESİ KONGRE PROJESİ Çocu ların Cumhuriyeti için çocuk hakları Çocuk Vakfı Broşür Dizisi : 21 Kongre Broşür

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

Meral Korzay Portresi: Türkiye ve Ötesinde Turizmin Gelişmesine Öncülük Etmek

Meral Korzay Portresi: Türkiye ve Ötesinde Turizmin Gelişmesine Öncülük Etmek Olalı, H. (1977). Toplantın Turizmi, Türkiye İktisat Gazetesi, 25 (1246): 1. ve 8. S. Olalı, H. (1982). Bunalımdan Büyümeye Turizm, İzmir Ticaret Odası Dergisi, 55 (11), Kasım. Olalı, H. Rasyoların Finansal

Detaylı

İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ

İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ İZMİR DE TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI İHTİYAÇ ANALİZİ MAYIS 2009 Yrd. Doç. Dr. Aslıhan AYKAÇ YANARDAĞ Arş. Gör. Muzaffer Özgür YANARDAĞ İÇİNDEKİLER 1. İzmir Turizminin Mevcut Durumu 1.1 İzmir

Detaylı

Bilginin Farklı Kültürlere Göre Bir Varış Noktasının Konumlandırılmasındaki Rolü

Bilginin Farklı Kültürlere Göre Bir Varış Noktasının Konumlandırılmasındaki Rolü Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Güz: 161-169, 2007, Copyright 2007 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2007) Bilginin Farklı Kültürlere Göre Bir Varış Noktasının

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ADLAR VE AD VERME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ADLAR VE AD VERME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNÜMÜZDEKİ ADLAR VE AD VERME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Perspectives of Undergraduate Students at Balikesir University on Names and Naming Today Üniversitesi Öğrencilerinin

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

KENTSEL VİZYON İLE. Kentsel Vizyon ile. Kurgulanan Kentler. BÖLGE Artvin Vizyon Planı Kentsel KENTStrateji tarafından KENT MAHALLE REGION BÖLGE

KENTSEL VİZYON İLE. Kentsel Vizyon ile. Kurgulanan Kentler. BÖLGE Artvin Vizyon Planı Kentsel KENTStrateji tarafından KENT MAHALLE REGION BÖLGE UZ(ANAN)/ (LAŞAN) Kentsel Vizyon ile X BÖLGE Artvin Vizyon Planı Kentsel KENTStrateji tarafından MAHALLE geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp ın Stüdyo te verdiği eğitimler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

BELEDİYE YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA YAP- İŞLET-DEVRET ALTERNATİFİ: ANTALYA SARISU MESİRE ALANI ÖRNEĞİ

BELEDİYE YATIRIMLARININ FİNANSMANINDA YAP- İŞLET-DEVRET ALTERNATİFİ: ANTALYA SARISU MESİRE ALANI ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.471-486. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de Bir Uygulama)

Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de Bir Uygulama) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (2): 293-324 Kış Sporları Turizmi Kayak Turistlerinin Kış Turizm Merkezlerini Algı ve Değerlendirmelerine Ait Bir Araştırma (Palandöken de

Detaylı

KAPADOKYA DA TURİZM YATIRIMI OLANAKLARI

KAPADOKYA DA TURİZM YATIRIMI OLANAKLARI KAPADOKYA DA TURİZM YATIRIMI OLANAKLARI İçindekiler Şekiller Listesi... 2 Tablolar Listesi... 3 Kısaltmalar... 4 1. DÜNYADA TURİZM... 5 2. TÜRKİYE DE TURİZM... 10 3. KAPADOKYA DA TURİZM... 17 3.1. Kapadokya

Detaylı

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 45-60, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Detaylı

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 1- Yaşar 2010 BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 İcra Başkanı nın Mesajı 4 Yaşar

Detaylı