TODAİE 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TODAİE 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu"

Transkript

1

2 TODAİ

3 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve sürecin yönetimine ilişkin bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Ülkemizde hizmetlerin daha nitelikli ve daha az maliyetli bir biçimde verilmesini sağlamak, bu hizmetleri daha denetlenebilir kılmak amacıyla kamunun yeniden yapılandırılmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, dinamik ve çağdaş yapıları gereği, toplumsal ve ekonomik yapıdaki gelişme ve değişmelere ayak uydurmak zorundadırlar. Bu durum kamusal beklentiler doğrultusunda devletin yapısını ve rolünü değiştirmektedir. Bu değişim ve gelişim sürecinde, yöneticilerin çağdaş yönetim tekniklerine göre eğitilmeleri amacıyla, ülke ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte insan gücü planlaması yapılması, politikaların geliştirilmesi ve bunların uygulanması önem taşımaktadır. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü nün (TODAİE), Türkiye ve yakın coğrafyasıyla ilgili kamu yönetiminin çağdaş gelişimine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, idare sanatına eleman yetiştirmek, memurların yönetici olarak yetişmesini sağlamak, kamu yönetimi alanı için gerekli öğretim elemanı yetiştirmek, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kamu yönetimi alanında koordinasyon merkezi oluşturmak gibi önemli amaçları bulunmaktadır. TODAİE, yayınlamış ve yayınlamakta olduğu süreli yayınlar ve kitapların yanında, düzenlemiş olduğu ulusal ve uluslararası düzeydeki konferans ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikleri ile kamu yönetimi disiplini konusunda Türkiye deki en üretken akademik kurum olma özelliğini de taşımaktadır. Enstitü, uluslararası düzeyde yönetim bilimleri konusundaki kuruluşların aktif bir üyesi olarak, akademik ve kurumsal birikimini Türkiye dışında kabul ettirmesi bakımından da öne çıkmaktadır. Bu raporda Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü nün yılı içinde gerçekleştirdiği faaliyetler bulunmaktadır. Raporun kamu yönetiminde saydamlığın sağlanmasına katkı sağlayacağını ve ilgililere faydalı olacağını ümit ediyorum. Süleyman SOYLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ii

4 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Birleşmiş Milletler ile Türkiye Hükûmeti arasında yapılan bir Teknik Yardım Anlaşmasıyla 1952 yılında kurulmuştur. Enstitünün kuruluş amacı Türkiye ve yakın coğrafyasıyla ilgili kamu yönetiminin çağdaş gelişimine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, idare sanatına eleman yetiştirmek, memurların yönetici olarak yetişmesini hedeflemek, kamu yönetimi alanı için öğretim elemanı yetiştirmek ve Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kamu yönetimi alanında koordinasyon merkezi oluşturmaktır. Kamu görevlilerinin yönetim bilimi alanında uzmanlaşmasını sağlamak ve kamu yönetimine yönetici yetiştirmek maksadıyla Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programlarını düzenlemek Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün faaliyetleri arasındadır. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği (EAPAA) ya yapılan başvuru üzerine; öz değerlendirme ve saha ziyareti aşamalarının başarıyla tamamlanması sonrasında EAPAA tarafından Enstitümüzün yüksek lisans diplomaları 2016 yılına kadar akredite edilmiştir yılından bu tarafa yayımlanan süreli yayınlarımızdan olan Amme İdaresi Dergisi, ULAKBİM Sosyal Bilimler TÜBİTAK Veri Tabanında, Social Sciences Citation Index (SSCI); Social Scisearch; Journal Citation Reports / Social Sciences Edition ve Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA), Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanında taranmaktadır. Amme İdaresi Dergisi, Türkiye'de Siyasal Bilgiler / İktisadi ve İdari Bilimler alanında Social Sciences Citation Index (SSCI) 'de taranan ilk ve tek dergidir. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü sürdürmekte olduğu eğitim-öğretim, araştırma ve yardım, derleme ve yayın hizmeti ile kamu yönetimi alanına her türlü araştırma ve burslarla destek vermek, yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlarla işbirliği yaparak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, 64 yıllık akademik ve uygulamalı bilgi ve deneyim birikimini bir arada taşıyan bir kamu kurumu olmanın gururu ile hizmet vermeye devam edecektir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Enstitümüz Yılı İdare Faaliyet Raporu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilerek kullanıldığını göstermek, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak ve bir mali yılın faaliyet ve performans değerlendirmesini yapmak üzere hazırlanmıştır. İlgili taraflar ile kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlayacak önemli bir kamu mali yönetimi aracı olan bu Rapor, kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Onur Ender ASLAN Genel Müdür iii

5 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... iii İÇİNDEKİLER... iv TABLOLAR LİSTESİ... vi ŞEKİLLER LİSTESİ... viii I- GENEL BİLGİLER... 1 A. MİSYON VE VİZYON... 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Temel Mali Tablolara İlişkin Yılı Bilançosu Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Faaliyet Sonuçları Mali Denetim Sonuçları iv

6 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu B. PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Yatırım Proje Uygulamaları Sosyal Araştırma Projeleri Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Araştırma Projesi (YEREP) Yerel Yönetimlerde Hizmet Standartları Araştırma Projesi Yerel Yönetimler Personelinin Kapasitesinin Arttırılması Eğitim Projesi Muhtelif İşler Projesi Kurumlara Özel Araştırma Projeleri Faaliyet Bilgileri Eğitim Faaliyetleri Derleme Yayın Faaliyetleri Hedeflerinin Değerlendirilmesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Bilgi Sisteminin Değerlendirmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDİRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER VI- EKLER EK 1: ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK 2: MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI v

7 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : TODAİE nin Yasal Yükümlülükleri... 2 Tablo 2 : Hizmet Alanları Tablosu... 3 Tablo 3 : Eğitim Alanları Tablosu... 4 Tablo 4 : Sosyal Alanlar... 4 Tablo 5 : Dönemi Teknolojik Kaynaklarının Sayısal Dağılımı... 6 Tablo 6 :Yıllar Göre İdari ve Akademik Personel Kadro Bilgisinin Dağılımı... 7 Tablo 7 : Yıllara Göre Cinsiyet Bilgisinin Dağılımı... 7 Tablo 8 : Yıllara Göre Yaş Bilgisinin Dağılımı... 7 Tablo 9 :Yıllara Göre Öğrenim Durumunun Dağılımı... 8 Tablo 10: Yıllara Göre Hizmet Sınıflarının Dağılımı... 8 Tablo 11: Yıllara Göre Yabancı Dil Bilgisinin Dağılımı... 8 Tablo 12: Faaliyet Alanı-Hizmet Listesi Tablo13: Ekonomik Sınıflandırmanın I. Düzeyine Göre Ödeneklerin Dağılımı Tablo 14: Yılı Bütçe Gerçekleşmelerinin Dağılımı Tablo 15: Yılı Personel Giderleri Tablo 16: Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tablo 17: Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo 18: Yılı Cari Transfer Giderleri Tablo 19: Yılı Sermaye Giderleri Tablo 20: Yılı Bütçe Gelirleri Tablo 21: Yılı Bilançosu Tablo 22: Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 23: Yılı Faaliyet Sonuçları vi

8 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu Tablo 24: Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Projesi Kapsamında TODAİE de Yapılan Eğitimler Tablo 25: : Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Projesi Kapsamında Yılında Yapılan Bölgesel Eğitimler Tablo 26: Muhtelif İşler Proje Ödenekleri Tablo 27: Enstitü Kütüphanesine Yılında Alınan Yayınların Dağılımı Tablo 28: Yılı Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimleri Tablo 29: Yılı Yerel Yönetimler Merkezi Eğitimleri Tablo 30: Yılı E Devlet Merkezi Eğitimleri Tablo 31: Yılı Enstitü Merkezleri Eğitimleri Tablo 32: Yılı Dış İlişkiler Merkezi Faaliyetleri Tablo 33: Yılı İşbirliği Protokolleri Tablo 34: Yılında Çıkan Enstitü Yayın ve Süreli Yayınları Tablo 35: Sonuçları vii

9 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu ŞEKİLLER LİSTESİ Grafik 1: Yılı Ödeneklerinin Dağılımı Grafik 2: Yılı Bütçe Gerçekleşmelerinin Dağılımı Grafik 3: Yılı Personel Giderlerinin Dağılımı Grafik 4: Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Dağılımı Grafik 5: Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Dağılımı Grafik 6: Yılı Cari Transfer Giderleri Dağılımı Grafik 7: Yılı Sermaye Giderleri Dağılımı Grafik 8: Yılı Gelir Dağılımı Grafik 9: Yılı nin Hedefe Ulaşma Düzeyinin Dağılımı viii

10 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON VE VİZYON 1.Misyon Türkiye ve yakın coğrafyasına nitelikli yönetici ve öğretim elemanı yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla bilgi üretmek, yayınlamak ve danışmanlık yapmaktır. 2.Vizyon Vereceği yüksek nitelikli eğitimle Türkiye nin geleceğini biçimlendirecek yetkin yöneticiler ve öğretim elemanları yetiştirmek; yapacağı araştırma, yayın ve danışma etkinlikleri ile kamu yönetimi disiplininin ve politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası öncü bir enstitü olmak. B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) arasında yapılan bir Teknik Yardım Anlaşmasına dayanılarak 1952 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nin bünyesinde kurulmuştur yılına kadar bu akademik kurum içerisinde müstakil bir biçimde işlevlerini yürüten TODAİE, 1958 yılında kabul edilen 7163 sayılı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu (Resmi Gazete, ) ile tüzel kişilik kazanmış ve bilimsel, yönetsel ve mali özerkliğe sahip olmuştur sayılı Yasada Enstitü nün kuruluş amacı, Türkiye ve yakın coğrafyasına, kamu yönetiminin çağdaş gelişimine yönelik bilimsel çalışmalar yaparak, idare sanatına eleman yetiştirmek ve memurların yönetici olarak yetişmesini hedeflemek ve kamu yönetimi alanı için öğretim elemanı yetiştirmek olarak tanımlanmıştır. TODAİE, ülkemizde kamuda üst düzey yönetici yetiştirmek amacıyla kurulmuş, kendine özgü bir akademik kurumdur. Enstitü, temel işlevlerini yerine getirmek amacıyla akademik personel istihdam etmektedir sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Enstitü nün öğretim elemanları, üniversite öğretim elemanı olarak kabul edilmiştir. Enstitü nün akademik personeli bu çerçevede yüksek öğretim personeli olarak kabul edilmektedir. Enstitü bu doğrultuda kamu yönetimi alanında bilimsel işlevlerini, profesör, doçent, yardımcı doçent, asistan, öğretim görevlisi ve okutman kadroları aracılığıyla yerine getirmektedir. Enstitü ana amacını gerçekleştirmek için dört temel, iki de yardımcı olmak üzere altı işleve sahiptir. TODAİE nin birinci temel işlevi, eğitim ve öğretim faaliyetleridir. Enstitü nün Yasa ile belirlenmiş ikinci temel işlevi araştırma ve yardım etkinlikleridir. Üçüncü temel işlevi kamu yönetimi alanında derleme ve yayın hizmeti vermektir. Dördüncü temel işlevi ise Türkiye ve Orta Doğu memleketlerinde Amme İdaresi alanında yapılan araştırma ve öğretim faaliyetlerinin koordinasyon merkezi olmaktır. Bu dört temel işleve yardımcı olmak üzere iki işlev daha Örgüt Yasası tarafından hüküm altına alınmıştır. Bu işlevlerden bir tanesi, kamu yönetimi alanına her türlü araştırma ve burslarla destek vermek ve kamu yönetimi alanında Enstitü içi ve dışına yurt içi ya da yurt dışı araştırma bursları sağlamaktır. Bir diğer işlev, Enstitü nün yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlarla işbirliğine ilişkindir. 1

11 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu Tablo 1: TODAİE Yasal Yükümlülükleri Yükümlülük Tüzel Kaynağı 1 Üst düzey yönetici yetiştirmek 7163/1, 7163/2-A 2 Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde kamu yönetimi alanında yapılan araştırma ve öğretim faaliyetlerinin koordinasyon merkezi olmak 7163/2-E 3 Kamu yönetimi alanında araştırma ve inceleme yapmak 7163/1, 7163/2-B-1, 4 Kamu yönetimi alanında lisansüstü eğitim yapmak 7163/1,7163/2-A-1,7163/2-A-3 5 Kamu yönetimi alanında kısa süreli eğitim yapmak 7163/1,7163/2-A-1, 7163/2-A-2 6 Kamu yönetimi alanında öğretim elemanı yetiştirmek 7163/2-A-3, 7 Kamu yönetimi alanında öğretim malzemesi üretmek 7163/2-B-2, 8 Kamu yönetimi alanında ilgililerin talepleri üzerine yararlı tedbirleri 7163/2-B-3, tavsiye etmek 9 Kamu yönetimi alanında danışmanlık yapmak 7163/2-B-3, 10 Kamu yönetimi alanıyla ilgili sorunlar hakkında kamuoyuna düşünce ve 7163/2-B-3, görüş beyan etmek 11 Kamu yönetimi alanındaki yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri ve 7163/2-C-1, uygulamaları takip etmek ve bunları derlemek 12 Kamu yönetimi alanındaki yurt içi ve yurt dışı her türlü araştırma, 7163/2-C-2, inceleme ve yayını takip etmek ve bunları derlemek 13 Kamu yönetimi alanı ile ilgili her türlü bilimsel araştırma ve 7163/2-C-2, incelemeleri kitap, dergi, bülten, bibliyografya aracılığıyla yayınlamak Kamu yönetimi alanıyla ilgili önemli eserleri Türkçe ye çevirmek ve 14 yayınlamak, Türkçe önemli eserleri yabancı dillere çevirmek ve 7163/2-C-3, yayınlamak 15 Kamu yönetimi alanındaki araştırma ve incelemeleri burslarla 7163/2/D-1 desteklemek 16 Enstitü öğrencilerine eğitim için her türlü burs ve staj olanaklarının 7163/2/D-2 sağlanması 17 Kamu yönetimi alanında çalışan öğretim elemanlarına her türlü burs ve 7163/2/D-2 staj olanaklarının sağlanması 18 Kamu yönetimi alanında yurt içi bilimsel kuruluşlarla işbirliği 7163/3 yapılması 19 Kamu yönetimi alanında idare ile işbirliği yapılması 7163/3 20 Kamu yönetimi alanında yurt dışı bilimsel kuruluşlarla işbirliği 7163/3 yapılması 21 İnsan hakları alanında araştırma ve derleme yapmak İHV Yönetmeliği 22 Yerel yönetimler alanında araştırma yapmak ve eğitim vermek YYM Yönetmeliği SEM Yönetmeliği, 7163/1, 23 Kısa süreli eğitim vermek 7163/2-A-1, 7163/2-A-2 Yabancı ülkelerle eğitim, araştırma, yayın ve benzeri işbirliği 24 TODİM Yönetmeliği 7163/2 konularını koordine etmek Yönetim bilişim sistemleri ve kamu yönetimi disiplinleri çerçevesinde, 25 kamu yönetiminde elektronik dönüşümü eğitim, araştırma, yayın ve E-DEM Yönetmeliği 7163/2 işbirliği etkinlikleri ile desteklemek 26 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ortam, çoklu ortam ve sınırsız bilgiye ulaşabilme olanaklarını kullanarak kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak 2 Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği 7163/2

12 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1.Fiziksel Yapı Enstitünün yerleşim alanı m 2, hizmet binası m 2, öğrenci yurt binası m 2 dir. TODAİE de 18 derslikte toplam 459 öğrenci aynı anda ders görebilmektedir. 475 kişilik konferans salonu ve 100 kişilik çok amaçlı salonu da mevcuttur. 10 kişilik bir salon spor etkinlikleri için ayrılmıştır. Yemekhane 200 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir. Enstitümüz öğrenci yurdu yapılan düzenlemelerle 88 oda ve 114 yatak kapasite ile hizmet vermektedir. 1.1 Hizmet Alanları Tablo 2: Hizmet Alanları BİRİMLER AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANI ÇALIŞMA ODASI SAYISI (ADET) ALAN M 2 KULLANAN SAYISI (KİŞİ) AKADEMİK BİRİMLER Öğretim Yetiştirme Şub. Müd SAYISI (ADET) ALAN M 2 KULLANAN SAYISI (KİŞİ) Araştırma Yardım Şub. Müd Derleme Yayım Şubesi Müd Sürekli Eğitim Merkezi Müd Yerel Yönetimler Merk. Müd e-devlet Merkezi Müdürlüğü İDARİ PERSONEL HİZMET ALANI AMBAR ALANLARI ARŞİV ALANLARI ATÖLYE ÇALIŞMA ODASI SAYISI (ADET) ALAN M 2 SAYISI (ADET) ALAN M 2 SAYISI (ADET) ALAN M 2 OKUMA SALONU SAYISI (ADET) ALAN M 2 İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Müd Dış İlişkiler Merkezi Müd Diğer Öğretim Elemanları TOPLAM İDARİ BİRİMLER Genel Sekreterlik Özel Kalem Öğrenci İşleri Müdürlüğü Sosyal İşler Müdürlüğü Kütüphane Müdürlüğü İdari Mali İşler Müdürlüğü İşçi + Marangozhane Personel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Savunma Uzmanlığı Bilgi İşlem Merkezi Sağlık Hizmetleri Hukuk Müşavirliği TOPLAM GENEL TOPLAM

13 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 1.2 Eğitim Alanları Tablo 3: Eğitim Alanları Laboratuvar (Sayı-Kapasite-m2) Eğitim Alam Toplamı Birimler Sınıf Bilgisayar Laboratuvarı TOPLAM (Sınıf+Laboratuvar) Sayı Kapasite m2 Sayı Kapasite m2 Sayı Kapasite m2 Öğretim ve Yetiştirme Şube Müd Yerel Yönetimler Merk. Müd Sürekli Eğitim Merkezi Müd Sosyal Alanlar Tablo 4: Sosyal Alanlar KANTİN-KAFETERYA KONFERANS SALONU(ADET) SPOR TESİSİ ÖĞRENCİ YURDU KAPASİTE (KİŞİ) KAPALI ADET M 2 KAPASİTE (KİŞİ) Kapasite (Kişi) M 2 ADET KAPASİTE (KİŞİ) ODA SAYISI Üzeri ADET M

14 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 2- Örgüt Yapısı 5

15 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu bir alandır. Bu nedenle, bilişim alanında hizmetlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin arttırılması için doğru planlamaların ve yatırımların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumlar göz önüne alınarak Enstitümüz Bilgi İşlem Birimi tarafından aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir. TODAİE ağında kullanılan aktif cihazların bakım ve güncelleştirilmesi yapıldı. Sunucuların bakımları ve güncelleştirmeleri yapıldı. Birimler için geliştirilen yazılımlara destek verildi güncellemeleri ve bakımları yapıldı. Kullanıcı bilgisayarlarında oluşan sorunlara teknik destek verilmeye devam edildi. TODAİE için özel geliştirilen ERP "Enterprise Resource Planning" yazılımının geliştirilmesine devam edildi. Kullanıcıların bilgisayarlarının yenilenmesi için 65 adet All in One bilgisayar alındı. Tablo 5: Dönemi Teknolojik Kaynaklarının Sayısal Dağılımı Cinsi Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Fotokopi Makinası Faks Cihazı Projeksiyon Cihazı Server (adet) Firewall-Software Kesintisiz Güç Kaynağı (adet) Tepegöz Barkot Okuyucu Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Müzik Setleri Video Tablet

16 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 4.İnsan Kaynakları yılı içerisinde 8 akademik personel, 2 idari personel açıktan, 1 idari personel 2828 sayılı yasaya tabi atanarak göreve başlamıştır. 1 akademik personel görevden çekilmiş sayılarak, 1 idari, 1 akademik ve 1 işçi personel emekli olmuş, 1 idari personel naklen kurumdan ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle 169 idari kadronun 97 si, 60 akademik kadronun 38 i ve 6 işçi kadrosunun 4 ü dolu durumdadır. Toplam dolu kadro sayısı 139 dur Kadro Bilgisi Son 5 yılın idari ve akademik personel ayrımına göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Tablo 6: Yıllara Göre İdari ve Akademik Personel Kadro Bilgisinin Dağılımı YILLAR KADRO TÜRÜ Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam İDARİ AKADEMİK TOPLAM Cinsiyet Bilgisi Enstitü personelinin cinsiyet bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7: Yıllara Göre Cinsiyet Bilgisinin Dağılımı YILLAR KADRO TÜRÜ K E TOP K E TOP K E TOP K E TOP K E TOP İDARİ AKADEMİK TOPLAM Yaş Bilgisi Enstitü personelinin yaş bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 8: Yıllara Göre Yaş Bilgisinin Dağılımı Yaş Aralığı ve üzeri TOPLAM

17 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 4.4. Öğrenim Durumu Enstitü personelinin öğrenim durumu bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9: Yıllara Göre Öğrenim Durumunun Dağılımı Öğrenim Durumu Lisans Üstü Lisans Ön Lisans Lise Ortaokul İlkokul TOPLAM Hizmet Sınıfı Enstitü personelinin hizmet sınıfları itibariyle bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 10: Yıllara Göre Hizmet Sınıfı Dağılımı Hizmet Sınıfları ÖE GİH SH TH AH YH TOPLAM Yabancı Dil Bilgisi Enstitü personelinin yabancı dil bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 11: Yıllara Göre Yabancı Dil Bilgisi Dağılımı KPDS Düzeyi A B C TOPLAM

18 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 5.Sunulan Hizmetler Enstitü ana amacını gerçekleştirmek için dört temel işleve sahiptir: TODAİE nin birinci temel işlevi, eğitim ve öğretim faaliyetleridir. Enstitü nün belirlenmiş ikinci temel işlevi araştırma ve yardım etkinlikleridir. Enstitü nün üçüncü temel işlevi kamu yönetimi alanında derleme ve yayın hizmeti vermektir. Dördüncü temel işlevi ise Türkiye ve Orta Doğu memleketlerinde Amme İdaresi alanında araştırma ve öğretim faaliyetlerinin koordinasyon merkezi olmaktır Öğretim ve Yetiştirme TODAİE nin birinci temel işlevi, eğitim ve öğretim faaliyetleridir. Enstitü bu işlevini, kamu yönetimi alanında eğitim vererek; kamu görevlilerinin çağdaş kamu yönetimi ilkeleri çerçevesinde yetişmelerini sağlayarak, bu konuda tedbirler alarak ve destekleyerek; kamu yönetimi alanı için öğretim elemanı yetiştirerek yerine getirir Araştırma ve Yardım Enstitü nün ikinci temel işlevi araştırma ve yardım etkinlikleridir. Bu etkinlikler üç ana başlıkta ifade edilebilir; kamu yönetimi ile ilgili sorunlar üzerine araştırma ve inceleme yapmak; kamu yönetimi alanında öğretim malzemesi oluşturmak; ilgililerin talepleri üzerine kamu yönetimini iyileştirme yönünde alınacak tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak, bu konuda uzmanları görevlendirmek, kamu yönetimi ile ilgili konularda görüş bildirmek Derleme ve Yayın Enstitü nün üçüncü temel işlevi kamu yönetimi alanında derleme ve yayın hizmeti vermektir. Bu işlev yine üç ana başlıkta gerçekleşmektedir; kamu yönetimi alanında yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri ve yapılan araştırma, inceleme ve yayınları takip etmek ve derlemek; yapılan araştırma ve incelemeleri kitap, makale gibi araçlarla yayınlamak; kamu yönetimi ile ilgili yabancı araştırmaları Türkçe ye tercüme etmek, Türkçe eserleri yabancı dillere tercüme etmek ve yayınlamak Araştırma ve Öğretim Faaliyetlerinin Koordinasyonu Türkiye ve Orta Doğu memleketlerinde Amme İdaresi alanında yapılan araştırma ve öğretim faaliyetlerinin koordinasyon merkezi olmaktır. Bu dört temel işleve yardımcı olmak üzere iki işlev daha Teşkilat Kanununda hüküm altına alınmıştır. Bu işlevlerden bir tanesi, kamu yönetimi alanına her türlü araştırma ve burslarla destek vermek ve kamu yönetimi alanında Enstitü içi ve dışına yurt içi ya da yurt dışı araştırma bursları sağlamaktır. Bir diğer işlev, Enstitü nün yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlarla işbirliğine ilişkindir. Buna göre Enstitü yurt içi ve yurt dışında kamu yönetimi alanı ile ilgili bilimsel kuruluşlarla işbirliği yaparak, yukarıda belirlenen görevlerini yerine getirir. 9

19 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 5.5 Sunulan Diğer Hizmetler TODAİE, Teşkilat Kanunu ndaki işlevler yanında, örgüt şemasından da görüleceği üzere kurulan yedi merkez aracılığıyla da görevlerini yerine getirmektedir. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi, Türkiye de insan hakları düşüncesinin gelişmesine ve kamu yönetiminin bu alandaki gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla 1975 yılında kurulan TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi nin, çalışma alanına vatandaşlık çalışmalarının katılmasıyla 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Yerel Yönetimler Merkezi, ulusal düzeyde il özel idaresi genel sekreteri ve birim başkanları ile belediye başkanları, başkan yardımcıları, genel sekreter ve yardımcıları dahil olmak üzere yerel yönetim birimleri ve bağlı kuruluşlarında çalışanlara yönelik eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek, bu kuruluşlara danışma hizmeti sağlamak, yerel yönetimlerin geliştirilmesine ve etkili, verimli çalışmalarının sağlanmasına yönelik araştırma faaliyetlerini planlamak ve yürütmek üzere 1989 yılında kurulmuştur. Sürekli Eğitim Merkezi, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak istemde bulundukları çeşitli kurs, seminer ve benzeri türde sürekli eğitim niteliğindeki hizmetleri yürütmek; kısa süreli uzaktan eğitim programları yolu ile kamu personelinin yeterliliklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek; Enstitünün ilgi alanı içinde bulunan konularda kısa süreli eğitim projeleri planlamak ve düzenlemek üzere, Mayıs 2000 de kurulmuştur. e-devlet Merkezi, e-devlet ve kamu bilişimi konularında; kurumsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinde bulunmak, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak, yatırım ve dönüşüm projeleri hazırlanması, izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında danışmanlık ve yardım hizmeti sunmak, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı platformlar oluşturmak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, değişim programları ve inceleme gezilerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Dış İlişkiler Merkezi, TODAİE ye verilmiş olan Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde Kamu Yönetimi alanında yapılan araştırma ve öğretim faaliyetlerinin eşgüdüm merkezi olma görevini değişen ve gelişen dünya koşullarında daha etkili ve verimli olarak yerine getirmek ve TODAİE nin yurtdışı eğitim, öğretim ve idari çalışmalarını yürütmek üzere 2009 yılında kurulmuştur. Uzaktan Eğitim Merkezi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşimli ortam, çoklu ortam ve sınırsız bilgiye ulaşabilme olanaklarını kullanarak kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak; Enstitüde verilmekte olan dersleri internet ortamında e-öğrenme ile desteklemek, Enstitü görev alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda uzaktan eğitim temelli sertifika programları ile lisansüstü eğitim öğretim program ve faaliyetlerini düzenlemek; bu kapsamdaki ders, program ve uygulamaları yürütmek amacıyla 13 Haziran 2012 tarihinde kurulmuştur. Kafkasya Kamu Yönetimi Araştırma Eğitim Merkezi, Enstitümüz ve Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi İşbirliğinde, ülkemiz yakın coğrafyasında yer alan ülkeler kamu yönetimlerine yönelik kuramsal ve uygulama düzeylerinde eşgüdüm merkezi olması hedefi kapsamında kurulan merkez bünyesinde, bölge ülkelerin kamu yönetimlerinin geliştirilmesine dönük bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yılında Bakü de açılmıştır. 10

20 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİE nin Faaliyet Alanları ve Hizmetleri Tablo 12 de yer almaktadır. Tablo 12 : Faaliyet Alanı Hizmet Listesi FAALİYET ALANI 1: ÖĞRETİM VE YETİŞTİRME Hizmet 1 : Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hizmet 2 : Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı Hizmet 3 : Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı(Akşam) Hizmet 4 : Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Programı(Akşam) Hizmet 5 : Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı(Akşam) Hizmet 6 : Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) Hizmet 7 : Göç Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) Hizmet 8 : Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Akşam) Hizmet 9 : İnternational Advanced Public Executive Masret Programme (APEP) Hizmet 10 : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Bilimi Doktora Programı Hizmet 11: Political Science and Public Administration PH.D Programme Hizmet 12: Kısa süreli seminerler ve eğitim programları Hizmet 13: Uluslararası İleri Düzey Kamu Yöneticileri Eğitim Programı Hizmet 14: Uluslararası kısa süreli eğitim programları Hizmet 15: Genç diplomatlara yönelik eğitim programı Hizmet 16: Kamu Diplomasisi Eğitim Programı FAALİYET ALANI 2: ARAŞTIRMA VE YARDIM Hizmet 1: Kamu yönetimi ve ilgili alanların sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapmak Kamu yönetimi ve ilgili alanlarda genel araştırmalar Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda yapılan araştırmalar Hizmet 2: Kamu yönetimi ile ilgili konularda kamuoyuna görüş bildirmek FAALİYET ALANI 3: DERLEME VE YAYIN Hizmet 1: Sosyal bilimler alanında kitap yayınlamak Hizmet 2: Öğretim malzemesi hazırlamak Hizmet 3: Süreli yayınlar Amme İdaresi Dergisi TODAİE s Review of Public Administration Turkish Public Administration Annual İnsan Hakları Yıllığı Turkish Yearbook of Human Rights Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi Hizmet 4: Güncel yayınların derlenmesi Kamu yönetiminde uzmanlaşmış TODAİE kütüphanesi İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi kitaplığı Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi kitaplığı FAALİYET ALANI 4: BİLİMSEL ETKİNLİKLER Hizmet 1: Bilimsel toplantılar düzenlemek Ulusal kongre, konferans, sempozyum ve seminerler düzenlenmesi Uluslararası konferans ve seminer düzenlenmesi Bir günlük konferanslar için Türkiye ve yurtdışından bilim insanlarının davet edilmesi 11

21 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Bilindiği üzere 5018 sayılı Kanun, idarelere tahsis edilen kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını, faaliyetlerin fayda maliyet ve etkinlik analizine dayandırılmasını, iç kontrol sisteminin yerleştirilmesini, hesap verilebilirlik ve mali saydamlığın sağlanmasını ve bu sorumlulukların gerçekleştirilmesi için gerekli karar destek sistemlerinin oluşturulmasını öngörmektedir. İç Kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak; Gelir, gider, varlık ve faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, Kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini, sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür. Enstitümüze verilen görevler, teşkilat yapısında belirtilen birimler ve alt birimler tarafından, harcama yetkililerinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Harcamaya ilişkin tahakkuk evraklarının hazırlanmasında mali kontrol harcama birimlerince yapılmaktadır. yılı içerisinde herhangi bir konuda iç denetim raporu bulunmamaktadır. yılı dış denetim raporu ise sonuçlanmamıştır. 12

22 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇ 1 KAMU YÖNETİMİ ALANINDA ULUSLARARASI DÜZEYDE KOORDİNASYON MERKEZİ OLMAK HEDEF 1.1: Orta Doğu, Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika Kamu Yönetimi Enstitüleri Bölge Birliğini kurmak. HEDEF 1.2: Orta Doğu, Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika da kamu yönetimi enstitüsü olmayan ülkelerde kurulmasına ve mevcut enstitülerin gelişmesine yardımcı olmak HEDEF 1.3: Başta Orta Doğu, Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika olmak üzere Türkiye nin ikili ilişkileri olan ülkelerin kamu yönetimi enstitüleri ile ortak eğitim, araştırma ve yayın faaliyetleri yürütmeye yönelik olarak imzalanan işbirliği anlaşmalarını devam ettirmek ve yeni ülkelerle işbirliği anlaşmaları imzalamak. HEDEF 1.4: Orta Doğu, Asya, Balkanlar ve Kuzey Afrika daki ülkelerin kamu yönetimi enstitüleriyle ortak olarak, yeniden yapılanma araştırma projeleri gerçekleştirmek. HEDEF 1.5: Orta Doğu ve Asya Kamu Yönetimi Enstitüleri Bölge Birliğinin, Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü ne (UYBE-IIAS), bölgesel üye olarak dahil edilmesine aracılık etmek HEDEF 1.6: Birleşmiş Milletler (BM-UN), Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Bölümü (UNDESA) Kamu Yönetimi ve Kalkınma Yönetimi Birimi (DPADM) ile ilişkileri geliştirmek, BM Kamu Yönetimi Programında etkin olarak rol almak. HEDEF 1.7: Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA) ile ilişkileri devam ettirmek HEDEF 1.8: Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü nün (UYBE-IISA) Ulusal Seksiyonu (UYBETUS) olma işlevini öne çıkarmak. 13

23 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu AMAÇ 2 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINI GELİŞTİRMEK HEDEF 2.1: 2017 yılına kadar Spor Yüksek Lisans programı açmak HEDEF 2.2: 2017 yılına kadar Sağlık Yüksek Lisans programı açmak HEDEF 2.3: Kamu kurumlarının ihtiyaçlarına özel yüksek lisans programları açmak HEDEF 2.4: Kolluk, Adalet ve Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans programlarını geliştirmek. HEDEF 2.5: Doktora Programı için öğretim üyesi yetiştirme programı [ÖYP] oluşturmak HEDEF 2.6: Akademik personeli yetersiz anabilim dalları için öğretim üye ve yardımcısı almak HEDEF 2.7: Uzaktan Eğitimin 2017 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesini sağlamak. AMAÇ 3 KISA SÜRELİ EĞİTİM PROGRAMLARINI GELİŞTİRMEK HEDEF 3.1: SEM ve diğer Merkezler tarafından düzenlenen eğitim programlarını sayı ve nitelik açısından geliştirmek HEDEF 3.2: Enstitü merkezlerinin kısa süreli eğitim programlarının tanıtımını geliştirmek. AMAÇ 4 KAMU YÖNETİMİNİN FARKLI ALANLARINDA UYGULAMAYA KATKI SAĞLAYACAK ARAŞTIRMALAR YAPMAK HEDEF 4.1: Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen ve kamu yönetimi ile diğer ilgili alanları kapsayacak araştırma projelerini sürdürmek. HEDEF 4.2: TÜBİTAK ve üniversiteler ile kamu yönetimi ve sosyal bilimler konularında ortak araştırma projeleri gerçekleştirmek 14

24 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu HEDEF 4.3: Kurumlar için, düzenleyici etki analizine yönelik araştırma projeleri gerçekleştirmek ve bu yönde talep oluşturmak. HEDEF 4.4: Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerin anket, araştırma vb. taleplerini yerine getirmek ve bu yönde alt yapıyı geliştirmek. AMAÇ 5 KAMU YÖNETİMİ ALANINDA TÜRKİYE VE YAKIN COĞRAFYASININ EN ÖNDE GELEN SÜRELİ YAYIN VE KİTAP YAYINCISI OLMAK HEDEF 5.1: Yayın Müdürlüğü ve bu müdürlüğe bağlı müstakil dizgi bürosu kurmak. HEDEF 5.2: Enstitü tarafından yayınlanan kitap ve süreli yayınların kağıt ortamı yanında, dijital ortamda da okuyuculara erişilebilirliğini devam ettirmek HEDEF 5.3: Enstitü süreli yayınlarında yayınlanacak makaleler için başvuru, hakem değerlendirme, süreç izleme sisteminin 2017 yılı sonuna kadar elektronik ortamda yapılmasını sağlamak HEDEF 5.4: T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi ne bütün kamu kurum ve kuruluşları ile yakın coğrafyadaki ülkelerin ulaşmasını sağlamak HEDEF 5.5: Amme İdaresi Dergisinin SSCI de taranmasını devam ettirmek ve Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi nin uluslararası endekslerde taranmasını sağlamak. HEDEF 5.6: TODAİE süreli yayınlarının EBSCO veri tabanından erişilebilirliğini sağlamak. HEDEF 5.7: Kamu yönetimi alanında plan döneminde yıllık ortalama en az 6 kitap yayınlamak HEDEF 5.8: Türk kamu yönetimine ilişkin bir kitabın komşu ülke dillerine, komşu ülke dillerinde yazılmış kamu yönetimine ilişkin bir kitabın da Türkçeye çevrilmesini sağlamak HEDEF 5.9: Kamu yönetimi alanında klasikleşmiş Batı ve Doğu dünyasına ait kitapları Türkçeye kazandırmak HEDEF 5.10:TODAİE tarafından önceki yıllarda basılmış kamu yönetimi alanında klasikleşmiş kitapların yeniden basılması 15

25 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu AMAÇ 6 TODAİE KÜTÜPHANESİNİN TÜRKİYE VE YAKIN COĞRAFYASINDAKİ EN ZENGİN KAMU YÖNETİMİ KÜTÜPHANESİ OLMASI DURUMUNU DEVAM ETTİRMEK HEDEF 6.1: Kütüphaneye her yıl en az 1000 kitap satın almak. HEDEF 6.2: Kütüphane katalog tarama programını yenilemek HEDEF 6.3: Makale duyuru bültenini sürdürmek ve dijital yazılım ile programı internetten erişilebilir kılmak. HEDEF 6.4: Kütüphaneyi kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında süreli yayınlar açısından zenginleştirmek. AMAÇ 7 KAMU YÖNETİMİ ALANINDA DÜZENLİ OLARAK ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRMEK HEDEF 7.1:Kamu yönetimi alanında her yıl en az bir ulusal bilimsel etkinlik düzenlemek HEDEF 7.2:Stratejik plan süresince kamu yönetimi alanında en az bir uluslararası bilimsel etkinlik düzenlemek HEDEF 7.3:Çarşamba konferanslarının düzenli biçimde yapılmasını sağlamak HEDEF 7.4:Türkiye deki tüm kamu yönetimi bölüm başkanlarının katılacağı kamu yönetimi ders programlarını geliştirmeye yönelik çalıştay düzenlemek. HEDEF 7.5:KAYFOR sekretaryasını etkili biçimde sürdürmek ve KAYFOR ile KAYSEM in düzenledikleri faaliyetlerin birbirlerini desteklemesini sağlamaya yardımcı olmak AMAÇ 8 YÖNETSEL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK HEDEF 8.1:Enstitünün yönetsel birimlerinin norm kadrosunu yapmak ve idari personelin görev tanımlarını hazırlamak HEDEF 8.2:İdari personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını karşılamak HEDEF 8.3:Enstitünün yönetim bilgi sistemlerini oluşturmak ve geliştirmek 16

26 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu HEDEF 8.4:TODAİE Kuruluş gününü çeşitli faaliyetlerle kutlamak ve gelenekselleşmesini sağlamak HEDEF 8.5:TODAİE nin faaliyetlerinin (eğitim- araştırma - yayın) tanınırlığını artırmak için etkili çalışmalar gerçekleştirmek HEDEF 8.6:Enstitünün fiziksel yapısını geliştirmek HEDEF 8.7: Mezunlarla gerekli dayanışmayı sağlamak ve iletişimi artırmak HEDEF 8.8: Merkez binanın depreme karşı fiziksel dayanıklılığının artırmak HEDEF 8.9: Sosyal faaliyetleri geliştirmek HEDEF 8.10:T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığınca kurulması uygun görülen Ölçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğünün kurulmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Enstitünün temel politikaları ve öncelikleri arasında kamu yönetimine çağdaş ve nitelikli yöneticiler yetiştirilmesi, Kamu yönetimi disiplinine yetkin öğretim elemanı yetiştirilmesi, Kamu yönetimi alanında araştırma yaparak evrensel bilime katkıda bulunulması, Kamu yönetimi disiplinine ve uygulamasında önder yayıncı olunması, Enstitü Kütüphanesinin kamu yönetimi ile ilgili alanlarda eğitim ve araştırma faaliyetlerini karşılayacak biçimde öncü rolünün sürdürülmesi ve iyileştirilmesi, Enstitünün idari kapasitesinin güçlendirilmesi ve sosyal ve mali olanaklarının cazip hale getirilmesi, TODAİE imajının güçlendirilmesi için yurt içi ve dışında tanıtımının yapılması, Örgütsel kapasitesinin geliştirilmesi yer almaktadır. 17

27 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Enstitümüzün yılı bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan ödenekler tablosu ve yüzdesel grafik dağılımı aşağıda yer almaktadır. Tablo 13: Ekonomik Kodun I. Düzeyine Ödeneklerin Dağılımı Ekonomik Kod Açıklama Yılı KBÖ 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Grafik 1: Yılı Ödeneklerinin Dağılımı YILI ÖDENEK ORANLARI 6% 16% Personel Giderleri 24% Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları 7% 47% Cari Transferler Sermaye Giderleri 18

28 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 1.1 Bütçe Giderleri Enstitümüz yılı başlangıç ödeneği ,00.-TL dir. Yıl sonu ödenek toplamı ,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Harcama kalemleri arasında birinci sırada % 99 luk gerçekleşme oranı ile personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına yapılan ödemeler, ikinci sırada % 96 lik oranla mal ve hizmet alım giderleri, üçüncü sırada % 88 lik oranla cari transferler ve dördüncü sırada ise % 81 le sermaye giderleri yer almaktadır. yılı ödeneğinin genel harcama oranı %95 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 14: Yılı Bütçe Gerçekleşmelerinin Dağılımı Ekonomik Kod Açıklama Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Yıl Sonu Toplam Ödenek Yıl Sonu Harcama Toplamı Gerçekleşme Oranı (%) 01- Personel Giderleri % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri % % 05- Cari Transferler % 06- Sermaye Giderleri % Genel Toplam % Grafik 2: Yılı Bütçe Gerçekleşmelerinin Dağılımı Bütçe Gerçekleşmeleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Tranferler 0 Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Sermaye Giderleri 19

29 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu Tablo 15: Yılı Personel Giderleri PERSONEL GİDERLERİ EKONOMİK KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI PERSONEL GİDERLERİ % 01 MEMURLA R % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % Grafik 3: Yılı Personel Giderlerinin Dağılımı PERSONEL GİDERLERİ 4% Memurlar İşçiler 96% mali yılında personel giderleri kalemine konulan ödenek TL dir. Ödeneğin % 96 sı memurlar, % 4 ü işçiler, % 1 den daha az bir ödenek geçici personel için ayrılmıştır. Yıl içerisinde yapılan ödenek eklemesi ile toplam ödenek TL olmuştur. Toplam ödeneğin %99 kısmı olan TL harcanmıştır. 20

30 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu Tablo 16: Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ EKONOMİK KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI PERSONEL GİDERLER İ % 02 MEMURLA R % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL ,00 0% Grafik 4: Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Dağılımı SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3% Memurlar İşçiler 97% mali yılında SGK Devlet Primi giderleri kalemine konulan toplam ödenek TL dir. Ödeneğin % 96 sı memurlar, % 4 ü işçiler, %1 den daha az bir ödenek geçici personel için ayrılmıştır. Yıl içerisinde personel giderleri kalemine ödenek eklemesi yapılmıştır TL toplam ödeneğin % 99 luk kısmı olan TL harcanmıştır. 21

31 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu Tablo 17: Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri MAL VE HİZMET ALIMLARI EKO. KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI MAL VE HİZMET ALIMLARI Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı % % 03 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Al % Yolluklar % Görev Giderleri % Hizmet Alımları % Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Gid. Gayrimenkul Mal Bakımve Onarım Gid % % % Grafik 5: Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Dağılımı MAL VE HİZMET ALIMLARI 14% 1% 29% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Yolluklar Hizmet Alımları 3% Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım 53% Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri yılı bütçesinde mal ve hizmet alımları içim konulan toplam bütçe ödeneği TL dir. Yıl içinde yapılan ödenek eklemeleriyle birlikte ödenek toplamı TL olmuştur. Toplam bu ödeneğin %96,08 kısmı olan TL harcanmıştır. 22

32 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu Tablo 18: Yılı Cari Transfer Giderleri CARİ TRANSFERLER EKO. KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI CARİ TRANSFERLER % 05 Görev Zararları % Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler Yurt Dışına Yapılan Transferler % % % Grafik 6: Yılı Cari Transfer Giderleri Dağılımı CARİ TRANSFERLER 1% Görev Zararları 40% 51% Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler Yurt Dışına Yapılan Transferler 8% yılı bütçesinde cari transferler için konulan toplam bütçe ödeneği TL dir. Yıl içinde yapılan ödenek eklemeleriyle birlikte ödenek toplamı TL olmuştur. Toplam bu ödeneğin % 81 lik kısmı olan TL harcanmıştır. 23

33 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu Tablo 19: Yılı Sermaye Giderleri SERMAYE GİDERLERİ EKO. KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME ORANI SERMAYE GİDERLERİ % 06 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları % % Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri % % Grafik 7: Yılı Sermaye Giderleri Dağılımı SERMAYE GİDERLERİ 14% Mamul Mal Alımları 39% Gayri Maddi Hak Alımları 25% Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri 22% yılı bütçesinde sermaye giderleri için konulan toplam bütçe ödeneği TL dir. Yıl içinde yapılan ödenek eklemeleriyle birlikte ödenek toplamı TL olmuştur. Toplam bu ödeneğin % 88 lık kısmını oluşturan TL harcanmıştır. 24

34 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 1.2.Bütçe Gelirleri Tablo 20: Yılı Bütçe Gelirleri BÜTÇE GELİRLERİ GELİR KODU AÇIKLAMA YILI GERÇEKLEŞEN 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Faiz Gelirleri Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM Grafik 8: Yılı Gelir Dağılımı YILI GELİR DAĞILIMI ÖZ GELİR HAZİNE YARDIMI 12% 88% yılı içerisinde toplam TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin %88 kısmını oluşturan TL hazine yardımı olarak, % 12 kısmı ise ,00 TL öz gelir olarak gerçekleşmiştir. 25

35 TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu 2. Temel Mali Tablolara İlişkin 2.1. Yılı Bilançosu Tablo 21: Yılı Bilançosu AKTİF HESAPLAR 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI 102 BANKA HESABI 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-) 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 109 BANKA VE KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 12 FAALİYET ALACAKLARI 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 15 STOKLAR 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 16 ÖN ÖDEMELER 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 2 DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı ,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,44 32 FAALİYET BORÇLARI ,25 33, BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , ,57 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,55 0, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 8.610,00 0, EMANETLER HESABI 9.278, ,00 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,19 0, ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ,82 0, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA 0,00 YAPILAN TAHSİLAT HES 169, ,77 5 ÖZ KAYNAKLAR , ,77 50 NET DEĞER , , NET DEĞER HESABI ,09 0,00 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET ,72 SONUÇLARI 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 0,00 HESABI , ,60 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) , ,58 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , , DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI 0, BİNALAR HESABI 2, DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 254 TAŞITLAR HESABI 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR HESABI 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 1, , , ,70 0, , ,95 0,00 0,00 0,00 AKTİF TOPLAMI ,39 PASİF TOPLAMI ,39 Bilanço Dipnotları 900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 902 BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI 903 KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI 904 ÖDENEKLER HESABI 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI 949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0, , ,06 26

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

TODAİE 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAĠ TODAİE Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUġU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 3 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1- ) Geçici Mizan (Form: ) 3-7 3) Kesin Mizan (Form: /1) 9-13

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde T.C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan teknik işbirliği

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE VE ORTA--DOĞU AMME İİDARESİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı İÇİNDEKİLER Sayfa No - Bakanlar ve Üst Yöneticiler Cetveli (Form:)... - Bütçe Geçici Mizan ve Kesin Mizan (Form:-/)... 3- Bütçe Kesin Hesap Gider

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK EYLÜL DÖNEMİ) Ocak-Eylül Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK MART DÖNEMİ) Ocak-Mart Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE

Detaylı

01-Personel Giderleri

01-Personel Giderleri YILI VE HARCAMA TABLOLARI (OCAK HAZİRAN DÖNEMİ) Ocak-Haziran Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmektedir. 1- Bütçe EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....1 A. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ... 1 A1. PERSONEL GİDERLERİ... 2 A2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ....4

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME. Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS.

Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME. Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS. Public Administration Institute For Turkey And the Middle East PAITME Member of: International Institute of Administrative Sciences IIAS and International Association of Schools and Institutes of Administration

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI EYLEMLERİ

TÜRKİYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI EYLEMLERİ TÜRKİYE VE ORTADOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI EYLEMLERİ Misyonumuz Türkiye ve yakın coğrafyasına nitelikli yönetici ve öğretim elemanı yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla bilgi üretmek, yayınlamak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

, , ,20

, , ,20 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum Kodu :. Adı : Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı