NECEP OGLAN DESTANI NDA TÜRKMEN BAHŞILARININ EĞİTİMLERİ VE İCRA ORTAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NECEP OGLAN DESTANI NDA TÜRKMEN BAHŞILARININ EĞİTİMLERİ VE İCRA ORTAMLARI"

Transkript

1 NECEP OGLAN DESTANI NDA TÜRKMEN BAHŞILARININ EĞİTİMLERİ VE İCRA ORTAMLARI Education of Turkmen Bahsis and their Performance Environment in Epic of Necep Oglan Halil İbrahim ŞAHİN* ÖZET Necep Oglan destanı, bir Türkmen bahşısının bahşı olma serüvenini anlattığı gibi bahşıların icra ortamları hakkında bilgiler içermektedir. Destanda bahşıların eğitim süreçleri, bahşılığa geçişteki sınavları ve alınan sembolik hediyeleri ve sanatlarını icra ettikleri alanlarla ilgili ayrıntılı kayıtlar yer almaktadır. Bütün bunlar, destanlarla bahşılık geleneği arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda konusuyla diğer Türkmen destanlarından ayrı bir konumda bulunan Necep Oglan Destanı nın Türkmen bahşıları üzerine yapılan çalışmalara katkı yapabileceği ve destan metinlerindeki bağlama ait bilgilerin destan araştırmalarında kullanılabileceği belirtilmiştir. Anahtar Kelimeler Necep Oglan, Türkmen, bahşı, destan. ABSTRACT The epic of Necep Oglan not only tells about an experience of being Turkmen bahsi but comprises also some information on the performance environment of bahsis. The epic covers the educational process of bahsis, the examination of being a bahsi, the symbolic gift taken, and detailed records on places where the bahsis perform their art. All just mentioned show that there exist tight relationships between tradition of being bahsi and epics. In the result of evaluations, it is seen that Epic of Necep Oglan, being on different position owing to its topic, can contribute to the works done on Turkmen bahsis and the information belonging to context of epic text can be used in epic researches. Key Words Necep Oglan, Turkmen, bahsi, epic Giriş Sözlü gelenekte şiir söyleyen veya destan anlatan kişilerin bu mesleği nasıl ve ne zaman tercih ettikleri, hangi ortamlarda yetiştikleri, kimler tarafından eğitildikleri, destan anlatma veya şiir söyleme yeteneğini ne şekilde kazandıkları bu alanda araştırma yapanların hep gündeminde olmuştur. Bir müzik aleti ile binlerce mısralık şiirler söyleyebilme yeteneğine sahip sanatçıların bulunduğu Türk topluluklarının hem Avrupalı hem de Rus araştırmacıların ilgisini çektiğini görmekteyiz 1. Özellikle Orta Asya Türk toplulukları üzerinde araştırmalar yapan Rus Türkologlar, bu konularda önemli çalışmalar yapmışlardır. Son yıllarda ise bağlam merkezli halkbilimi kuramlarının ortaya çıkışıyla birlikte halk edebiyatı ürünlerinin icra ortamı, bu ortam içindeki icracıların kimliği daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle hem Türkiye de hem de Türkiye dışındaki halk edebiyatı araştırmalarında artık anlatıcılara da geniş bir yer ayrılmaktadır. Anlatıcıların geleneksel yetişme şartlarını takip etmek isteyen araştırmacılar genellikle usta anlatıcıların bilgilerine ve hatıralarına başvurmaktadırlar. Bu sayede usta-çırak ilişkisi içinde yetişmiş ve anlatıcı olma yeterliliğini göstermiş bir kişinin birikimi, araştırmacının çalışmasına malzeme teşkil etmektedir. Bu konuda bilgi almak amacıyla başvurulabilecek ikinci bir kaynak, çeşitli adlarla anılan anlatıcıların anlattıkları destanların veya hikâyelerin kendileri- * Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Balıkesir

2 dir. Anlatıcı ile anlatı arasındaki sıkı bir ilişkinin sonucu olarak anlatılarda anlatıcıların kimliği hakkında önemli bilgiler yer almaktadır. Mesela Dede Korkut Kitabı nın oluştuğu dönemlerde ozanların niteliklerini ve toplum içindeki konumlarını öğrenebileceğimiz kayıtların son derece az olmasına rağmen bu eserin kendisinden ozanların toplum içindeki yerini rahatlıkla öğrenebilmekteyiz. 2 Buna benzer şekilde Türk destanlarında ve hikâyelerinde Türk coğrafyasının değişik bölgelerinde farklı adlarla anılan (âşık, bahşı, akın, manasçı, jırav, toolçu vb.) anlatıcıların kimliği ve anlatım ortamları ile ilgili çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkmenistan da dessan olarak kabul edilen ve bahşı olmak isteyen Necep in serüvenini edebî bir formda ifade eden Necep Oglan Destanı nı yukarıda bahsettiğimiz hususlar çerçevesinde ele alacağız. Doğrudan doğruya bahşılık eğitimini, diğer bir ifade ile bahşı olma sürecini konu edinen bir anlatı olması itibariyle diğer destanlardan ayrı bir konumda bulunan Necep Oglan Destanı nın incelenmesiyle Türkmen bahşılarının çıraklık evrelerinin, ustalığa geçiş yollarının, icra alanlarının ve toplumsal konumlarının edebî bir esere yansımış şekilleri ortaya konacaktır. 1. Türkmen Destancılık Geleneği ve Necep Oglan Destanı Bahşılık geleneğine bağlı bir seyir izleyen Türkmen destancılık geleneği, tek bir çizgide ilerleyen bir gelenek görünümünde değildir. Epos ve dessan terimleriyle ifade edilen ve bahşılar tarafından sözlü gelenekte icra edilen çok sayıda anlatının yanı sıra yazılı şekillerde aktarılan destanlar da bulunmaktadır. Necep Oglan ise tamamıyla sözlü gelenekte oluşmuş ve aktarılmış bir destandır. Azerbaycan, Karakalpak ve Özbek Türklerinin anlatı geleneğinde de Âşık Necep veya Âşık Albant olarak bilinen destan, Azerbaycan da aşıgların, Karakalpaklarda baksıların, Özbeklerde bahşıların, Türkmenlerde de pek çok dessançı bagşının repertuarında yer almıştır (Garrıyev 1982: 115, Kurbanova 2000: 119). Bir bahşının veya aşığın kendi hayatı ile alakalı bir anlatı olduğu için Necep Oglan destanı yukarıda belirttiğimiz geleneklerde popüler bir anlatı haline gelmiştir. 3 Yakın döneme ait Türkmen destanlarıyla ilgili bir tasnif çalışmasında B. Şamuradov un Bahşılık Destanı olarak nitelendirdiği Necep Oglan Destanı, Türkmenistan da ilk olarak 1939 yılında derlenmiştir (Şamuradov 2000: 262). Daha sonraları ise bu destan Memmedanna Sopıyev, Nurı Halıkov, Artık Durdıyev, Öre Seyitmedov, Öre Kebeyev, Gılıç Ödeyev adlı Türkmen bahşılarından da derlenmiştir. Ancak Necep Oglan, Türkmenistan da 1943 yılında H. Hocayev in ve P. Agalıyev in çalışmalarıyla yayımlanabilmiştir. Bu neşirden sonra destanla ilgili olarak E. Bertels 1946 ve 1947 yıllarında iki makale kaleme almıştır. S. Gutlıyeva nın üzerinde bir tez çalışması hazırladığı Necep Oglan Destanı nın 1960 yılında B. Ahundov tarafından pek çok varyanttan hareketle hazırlanmış bir metni daha yayımlanmıştır yılında Kakabay Seyitmıradov un Necep Oglan adıyla yayımladığı Memmedanna Sopıyev anlatması, diğer varyantlar arasında hacim ve içerik bakımından daha fazla dikkat çekmiştir. Bu çalışmada da kullandığımız anlatmanın sahibi Memmedanna Sopıyev, yılları arasında yaşadığı Türkmenistan da Gara Oglan, Karakalpakistan da da Yomut Bagşı adıyla tanınmıştır. Sopıyev in repertuarında Necep Oglan ın yanı sıra Hüyrlükga-Hemra, Şasenem-Garıp ve Köroğlu destanının pek çok kolu bulunmaktadır (Seyitmıradov 1977: 3-6). Memmedanna Sopıyev in hem Türkmenistan da hem de Karakalpakistan da tanınan bir bahşı olması, Türkmen ve Karakalpak bahşılık 211

3 geleneklerinin temas halinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca destanın her iki gelenekte de yer almasında bu ilişkilerin önemli bir rolü vardır. Necep Oglan ın Memmedanna Sopıyev anlatmasının özeti şu şekildedir: Yemen hükümdarı Soltanesen in Elbent adlı bir bahşısı vardır. Elbent Bahşı, bir gün sabaha karşı rüyasında Sona adlı bir kız görür ve ona gönül verir. Bu kızı aramaya karar veren Elbent Bahşı, Gence-Garabag dan Yemen e ticaret yapmaya gelen bir grup tüccardan onun Gence-Garabag da olduğunu öğrenir. Soltanesen in bahşılığını yapan Elbent, hükümdarından izin alarak Gence- Garabag a Sona yı aramaya gider. Uzun bir yolculuğun sonunda vardığı Gence- Garabag da yaşlı bir kadının yardımıyla Sona ile haberleşir. Sona, kendisinin Necep adlı küçük bir oğlunun olduğunu, Elbent Bahşı nın bu çocuğu kabul etmesi durumunda kendisiyle evlenebileceğini söyler. Elbent de Sona nın bu şartını kabul eder. Elbent, Sona yı ve onun oğlu Necep i alır ve geri döner. Elbent in bahşılığını yaptığı Soltanesen padişah, büyük bir toy düzenleyerek Elbent le Sona yı evlendirir. Bu arada yedi yaşına gelen Necep i Elbent Bahşı okula gönderir, ancak Necep sürekli okuldan kaçar. Bunun üzerine üvey baba konumundaki Elbent, atıyla Necep in ilgilenmesini ister. Necep yine bütün gün oynar, akşam eve gelen Elbent Bahşı, atının açlıktan zayıfladığını görür ve Necep i verdiği görevi yapmadığı için döver. Necep, annesine bu bahşının öz babası olup olmadığı sorar. Annesinden asıl babasının öldüğünü ve daha sonra bu bahşıyla evlendiğini öğrenir. Necep, annesine Âşık Aydın adlı bir pîre yedi yıl hizmet ederek bahşı olacağını ve geriye gelip Elbent Bahşı yı atışmada yeneceğini ve böylece öcünü alacağını söyler. Âşık Aydın ın memleketine giden bir kervanla Âşık Aydın a ulaşan Necep yedi yıl ona çıraklık yapar. Yedinci yılın sonunda Âşık Aydın ın evine odun getirmeye gittiğinde oturduğu bir köşede uyuyakalır ve rüyasına kırklar girer. Necep kırkların her birinin elinden bir bade içer. Uyandığında etrafında kimsenin olmadığını görür ve odunlarıyla birlikte Âşık Aydın ın evine döner. Âşık Aydın dan gitme ruhsatı isteyen Necep i Âşık Aydın, bir imtihana tabi tutar. Ondan şiir formunda sorduğu sorulara cevap vermesini ister. Âşık Aydın ın sorduğu bütün sorulara cevap veren Necep e pîri, artık kendisinin bir bahşı olabilecek kadar yeterli olduğunu söyleyerek kendisine gökyüzünden inen kara bir dutar hediye eder. Eve dönmeye karar veren Necep dönüş yolunda Âşık Aydın ın daha önceki çırağı ile karşılaşır ve onunla atışır. Novruz adını taşıyan bu bahşı da Necep in artık bir bahşı olduğunu kabul eder. Aradan geçen yedi yılda Necep in üvey babası Elbent Bahşı yaşlanmış ve Soltanesen padişah da kendisine başka usta bir bahşı aramaktadır. Necep, Soltanesen padişahın huzurunda Elbent Bahşı ile atışır ve onu yener. Padişah, Necep e yaldızlı bir elbise giydirir ve başına altın süslemeli bir taç takar. Bu esnada padişahın düzenlediği toyda kırk gün kırk gece bahşılık yapmayı kabul eden Necep Oglan, toydaki icrası sırasında Mılayım ile tanışır ve ona âşık olur. Necep i kendi istediği bir kızla evlendirmeyi düşünen padişah Soltanesen, bu düşüncesini Necep e söyler, ancak Necep bunu kabul etmez. Ölüm cezasıyla cezalandırılan Necep i padişahın kardeşi Ahmet Bey kurtarır ve onu Mılayım la evlendirir. 2. Necep Oglan ın Türkmen Bahşılarının Piri Âşık Aydın a Çıraklığı Bahşıların eğitim süreçlerini ele alan çalışmalarda onların müzik aletini çalmaya başlamaları, şiirlerin ezgilerini öğrenme yolları ve destan anlatma yeteneklerinin gelişimi gibi hususlara değinilmektedir. Bütün bunları bahşı adayına öğreten, onu usta bir bahşı haline getiren halıpa unvanını kazanmış bir 212

4 bahşıdır. Diğer bir ifade ile bahşı olmak isteyen ve bunun için yeteneği olan birisi mutlaka bir bahşıya çıraklık yapmak durumundadır. Bahşı adayı kendisini çıraklığa kabul eden ustasının yanında uzun bir süre yaşayarak ondan eğitim alır, onunla çeşitli icralara katılır, diğer zamanlarda ustasının günlük işlerine yardım eder. Kısacası aday, usta bir bahşı olana dek ustasının evinde kalır ve onun gözetiminde eğitimini tamamlar. Necep Oglan ın Âşık Aydın a çıraklığı, bahşıların eğitimi ile ilgili bilimsel çalışmalardaki bilgilerle örtüşmektedir. Necep, kendisine kötü davranan Elbent Bahşı yı yenebilecek derecede iyi bir bahşı olabilmek için bahşıların saygı duyduğu ve pir olarak kabul ettiği Âşık Aydın a çırak olmaya karar verir. Necep, bunu Âşık Aydın a ifade ettiğinde Âşık Aydın ona Bahşı olmak istiyorsan aşhanedeki oğlanlar ne yapıyorsa sen de onu yap der (Seyitmıradov 1976: 30). Âşık Aydın, bu sözüyle Necep i çıraklığa kabul etmiş ve onu diğer çırakların yanına, günlük işlerle uğraşmaya göndermiştir. Hatta Necep in işleri sadece aşhane ile sınırlı kalmaz, sonraki aşamalarda ustasının evine odun taşımakla da görevlendirilir. Putilov un Jirmunskiy-Zarifov ve Mirzayev den naklettiğine göre Özbek ve Karakalpaklarda usta eğitici kendi öğrencisini yedirir, giydirir, öğrencisi de ona ev işlerinde yardım eder. Öğrenci sürekli olarak ustasıyla birlikte olduğu için onun gezilerine katılır ve onu dinleme fırsatı bulur. Öğrencinin anlatıcı ailesinin en yakını olarak kabul edildiği ve hatta bazı ustaların öğrencisini kendi kızıyla evlendirdiği bilinmektedir (Putilov 1997: 31). Aynı şekilde Kırgız Manasçılarının çırakları da ustalarıyla birlikte yaşar, yıllarca ustasının atına bakar, odununu toplar, her türlü işte ona yardımcı olur (Ergun 1995: 26). Necep Oglan destanında Necep in bahşılık eğitimi hakkında çok fazla ayrıntının yer almamasına rağmen, bahşıların bu dönemde geleneksel bir eğitime tabi tutuldukları, bu eğitimi de bir ustanın yanında aldıkları sonucunu çıkarabiliriz. Böyle bir sonucu günümüzde Türkmen bahşıları üzerine yapılan çalışmalar da desteklemektedir. Türkmen bahşılarının hemen hemen hepsi bir bahşılık yoluna ve usta bir bahşıya bağlıdırlar (Aşırov 1992: 72). Onunla birlikte yaşadığı ve ona öğrencilik yaptığı dönemde kavradıkları bahşılık tarzıyla icra yapmışlardır. Destanda çıraklığa başlama ve çıraklık süresi konusunda da kayıtlar geçmektedir. Necep, Âşık Aydın a çırak olmaya karar verdiğinde yedi yaşındadır. Necep, yedi yıl çıraklığın ardından on dört yaşında bahşı olabilmiştir. Buradaki yedi yıl, formel bir ifade olabileceği gibi çıraklık evresinin uzun sürdüğünü göstermesi bakımından da önemlidir. Günümüz kaynaklarında Türkmen bahşılarının geleneksel eğitimlerinin beş on yıl sürebileceği bilgisinin yer alması, Necep Oglan Destanı nda verilen süreyi doğrular niteliktedir (Şamuradov 2000: 146). Aşırov un Türkmen bahşılarından aldığı bilgilere göre destan anlatmak isteyen bahşı adayları bu işe çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Mesela Türkmen bahşılarından Aman Bagşı, oğlunu kendisi gibi bahşı yapabilmek için beraberinde çeşitli toylara götürmüştür. Babasının yolunu takip ederek ünlü bir bahşı olan Muhı Bagşı, dokuzlu yaşlarda babasının icralarına katılmıştır. Yine ünlü bahşılardan Meti Salır ın oğlu Oraz Salır küçük yaşlarda bahşılığa heves etmiş ve babasının gözetiminde bahşı olmuştur (Aşırov 1992: 23, 72, 83). Yine Aşırov, Garlı Bahşı nın on on beş yaşlarında Merv bölgesindeki pek çok usta bahşının arasına karıştığını ve onlarla birlikte bahşılık yaptığını söylemektedir (Aşırov 1993: 43). Bahşılık eğitimine başlama yaşına dair daha pek çok örnek verilebilir, ancak hem destandaki hem de diğer kaynaklarındaki bilgiler, bahşı- 213

5 lık eğitiminin erken yaşlarda başladığını ve uzunca bir süre devam ettiğini göstermektedir. 3. Necep Oglan ın Bahşılığa Geçisi Necep Oglan Destanı nda bahşılık eğitimi ile ilgili en fazla ayrıntı, Necep in yedi yıl çıraklığının ardından rüyasında kırkların elinden bade içtiği ve ustası Âşık Aydın tarafından sınava tabi tutulduğu kısımlarda bulunmaktadır. Destanda Necep, her zamanki gibi Âşık Aydın ın evine odun getirmeye gittiğinde, yolda dinlenmek için duraklar ve bu esnada uyuyakalır. Rüyasında kırk erenler Necep in etrafını çevreleyip otururlar. Bu kırkların arasında ustası Âşık Aydın da vardır. Kırkların her birisi Necep e bir kâse içinde şarap sunar ve ondan içmesini ister. Kırk kâse şarabı içen Necep, son olarak Âşık Aydın ın büyük bir kâse dolusu verdiği şarabı içer. Uykudan uyanan Necep hemen ustası Âşık Aydın ın yanına gider ve ondan geldiği memlekete geri dönmek için ruhsat ister. Ustası, Necep in kendisine yedi yıl hizmet ettiğini, bununla birlikte ona şiir sanatını öğrettiğini söyler ve ruhsat için soracağı sorulara cevap vermesini ister. Âşık Aydın, çeşitli soruları içeren şiirleri Necep e yöneltir ve ondan istediği cevapları alır. Karşılıklı atışmanın (aydışma) ardından Âşık Aydın, Necep e Sen bahşı olmuşsun der ve gökten inen kara bir dutar hediye eder. Yolun açık olsun şeklindeki ak patasını, yani hayır duasını veren Âşık Aydın, Necep e kibirli olmaması yönünde nasihatte bulunur (Seyitmıradov 1976: 31-35). Necep Oglan destanındaki bahşılığa geçiş bilgileri, tamamıyla Türkmen bahşılık geleneğinin şekillendirdiği ve tayin ettiği bir seyirde yer almaktadır. Diğer bir ifade ile destandaki bahşılığa geçiş ile Türkmen destancılık geleneğinde bir kişinin bahşı olma süreci birbiriyle örtüşmektedir. Türkmen bahşılarından tespit edilen kayıtlara göre Âşık Aydın, bahşıların rehberi, ustası (halıpa) konumundadır. Bahşı olmak isteyen gençler, Âşık Aydın ın türbesini ziyaret ederek orada bir müddet kalır. Burayı ziyaret edenlerin inanışlarına göre ise kendisini ziyaret eden bahşı adayının rüyasına Âşık Aydın girer ve onları dileklerine kavuştururmuş (Şamuradov 2000: ). Bahşılar arasında yaygın olan böyle bir inanış, Necep Oglan destanında oldukça ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Bahşıların yanı sıra âşıkların, jıravların, akınların, Manasçıların da destan anlatmaya başlamadan veya şiir sanatını icra etmezden önce rüyada bu yeteneği edindiklerine dair pek çok rivayet vardır. Bu sayede bu sanatçılar, yaptıkları işi çeşitli kutsallarla bağlantı kılmakta ve saygın hâle getirmektedirler. Rüya yoluyla bahşı olmanın yanında bahşılığın bir diğer, belki de asıl yolu eğitim ve eğitim sonundaki sınavdan geçmektedir. Dutar çalmasını, şiirlerin ezgilerini, destan anlatma tarzını ve icra mekânlarını tanıyan ve benimseyen bir çırak, kendi başına bahşılık yapabilmek için mutlaka ustasından ruhsat almak zorundadır. Öğrencisinin halk önünde şiir söyleyip destan anlatabilecek düzeye geldiğine kanaat getiren usta bahşı, bölgenin tanınmış ve tecrübeli bahşılarından oluşan bir kurul toplar. Usta bahşıların huzurunda şiir söyleyen veya destan anlatan adayın gerçekten bahşı olup olmadığına alanın usta bahşıları karar verir. Ustasının da onayını, patasını, yani icazetini, hayır duasını alan bahşı adayı bahşılığa geçişe hak kazanır. Çıraklığı bitirip bahşılığa geçiş yapan adaya ustası dutar veya giyecek tarzından bir şeyler hediye edebilir (Aşırov 1992: 92-93). Bu hediyeler, adayın bahşılığını sembolize ettiği gibi mesleğine de saygınlık katmaktadır. Necep in bahşılık sınavı, sadece Âşık Aydın la sınırlı değildir. Necep, eve dönüş yolunda Âşık Aydın ın daha önceki çıraklarından Novruz ile karşılaşır. 214

6 Novruz, Necep in Âşık Aydın a çıraklık yaptığını ve bahşı olduğunu öğrenince ben sana sorular soracağım, eğer sorularıma cevap verirsen bahşı olmuşsundur, cevap veremezsen burada da yedi yıl hizmet edip öyle gidersin der. Necep, Novruzla girdiği atışmayı (aydışma) kazanır ve Novruz ona bahşı olmuşsun der (Seyitmıradov 1976: 37-39). Bu sınav, Necep in son sınavıdır ve artık bahşılığını pekiştirerek tek başına bahşılık yapmaya hak kazanmıştır. 4. Bahşıların Toplumsal Konumları ve İcra Ortamları Türkmenlerde bahşılık geleneğine toplumun bütün kesimlerinin itibar ettiğini ve bahşıların hemen bütün toplantıların en saygıdeğer kişilikleri olduğunu söylemek mümkündür. Necep Oglan Destanı nda da Elbent Bahşı, bir sultan bahşısıdır. Onun eğlence veya değişik amaçlarla düzenlediği toplantılarda şiirler söylemekte ve sanatına saygı gösterilmektedir. Yöneticilerin saraylarında bahşı bulundurduğu bilgisi sadece bu destanda değil, çeşitli kaynaklarda da yer almaktadır. Mesela Magtumgulı Garlıyev (Çuval Bagşı), doğup büyüdüğü muhitini bırakarak Hive bölgesine gittiğinde buradaki usta bahşılar, Garlıyev in bu bölgede kalıp bahşılık yapabilmesi için Cüneyt Han dan izin almaları gerektiğini söylerler. Cüneyt Han ın huzuruna çıkan Magtumgulı Garlıyev, Cüneyt Han dan şu sözleri işitir: Gördüklerin buraların şiirine hâkim bagşılardır, daha da çoktur, bagşımız çok miktardadır. Her önüne gelen buralara dutarını alıp gelemez. Eğer buradaki bagşılara denk olduğunu gösterirsen burada kalır, Hiveli olursun, yok eğer gösteremezsen buradan çıkıp gidersin. (Aşırov 1992: 94-95). Görüldüğü gibi Cüneyt Han ın etrafında çok sayıda bahşı vardır ve onların hepsini tanımakta, bahşılık yeteneklerinin ne ölçüde olduğunu bilmektedir. Sadece kendi sarayındaki bahşılarla değil, bölgesindeki sanatçılarla ilgilenmekte, onların bahşılık yapıp yapamayacaklarına karar vermektedir. Necep Oglan destanındaki han-bahşı ilişkisi de bu coğrafyadaki uygulamaların, geleneklerin edebiyat ürününe yansımasını teşkil etmektedir. Özbek bahşıları da çeşitli beylerin, hanların huzurunda şiir söylemişler, onlardan da çeşitli hediyeler almışlardır (Feldman 1980: 49). Töre Mirzaev in verdiği bilgilere göre Özbek bahşılarının bir grubu devamlı olarak hanların, beylerin yanında yaşamışlar ve hanlarla birlikte savaşlara da katılmışlardır. Buhara Emiri nin yanındaki Ernazar Kaban, Hive Hanı nın sarayındaki Rıza Bahşı bunlara örnektir (Mirzaev 1979: 25). Yine Harezm bahşıları, Köroğlu Destanı nı hanlarının huzurunda yedi gün anlatmışlardır. On dokuzuncu yüzyılda yaşayan Ernazar Şair, Buhara Emiri nin önünde Alpamış Destanı nı altı ay anlatmıştır (Mirzaev 1979: 21). Radloff un Kırgız Türklerinden tespit ettiği Sultanlardan birinin bir şarkı boyunca nasıl aniden ayağa fırladığını ve ipek pelerinini nasıl savurup hediye olarak verdiğine şahit oldum. şeklindeki kayıttan diğer Türk topluluklarında var olan hanların ozanları dinleme geleneğinin Kırgızlarda da olduğunu görmekteyiz (Jirmunskiy 2000: 17). Hanların, beylerin bahşılara verdiği değeri gösteren örnekler Necep Oglan destanında bulunmaktadır. Necep in bahşı olmak istemesinde itici bir güç olan Elbent bahşıyı bir şiir karşılaşmasında yenme ideali gerçekleştiğinde, yani hanın ve usta bahşıların huzurunda Elbent bahşıyı mağlup ettiğinde han, Necep e yaldızlı bir elbise giydirir ve başına da altın süslemeli bir taç takar. Hanın bu uygulaması, Necep in usta bir bahşı olduğunu gösterdiği gibi hanın iyi bir bahşıya verdiği değeri de göstermektedir. Ayrıca hanın bu davranışıyla Necep çok az kişinin sahip olabileceği bir itibara da kavuşmuştur. Necep e verilen yaldızlı elbise ile taç, tıpkı Boğaç ın ad aldıktan 215

7 sonra cübbe giyerek ve taht sahibi olarak beyliğe, alplığa geçiş yapması gibi onun bahşılıkta yeni bir hayata başladığını ve bu alandaki yetkinliğini sembolize etmektedir (Duymaz 1998, Duymaz 2000). Bundan sonra Necep, han bahşısı unvanı alacak ve hanın huzurunda, bölgenin en yetenekli bahşısı olarak icra yapacaktır. Necep Oglan Destanı nda bir bahşının hükümdar tarafından altın yaldızlı elbiselerle ve taçla donatılarak kırk gün şiir söylemesi, toplumun en üstünde yer alan birinin bahşılara verdiği değeri yansıtır niteliktedir. Ayrıca bahşılık geleneğinin hanların, beylerin huzurunda icra edildiğini gösteren bu destan, bu konudaki mevcut bilgileri de desteklemektedir. Türkmen insanının çeşitli amaçlarla düzenlediği toylar, bahşıların önemli icra alanlarından birisidir. Bahşılık geleneğini ekonomik açıdan da destekleyen bu toylara pek çok ünlü bahşı katılır, toya gelenleri söyledikleri şiirlerle ve anlattıkları destanlarla eğlendirmişlerdir. Hatta toyların itibarı ve başarısı, katılan bahşıların sayısına ve kalitesine göre belirlenmiştir (Aşırov 1992: 37). Toylar, bahşıların ustalıklarını sergiledikleri, diğer bahşılar arasında konularını güçlendirdikleri, aldıkları çeşitli hediyelerle ekonomik hayatlarını destekledikleri alanlar olması nedeniyle pek çok bahşının katılmak istediği icra ortamlarındandır. Diğer bir ifade ile bahşılar, dinleyici ile sanatını talep edenlerle toylarda buluşma fırsatı elde ettikleri için buralarda dutar çalmak ve şiir söylemek son derece önemlidir. Necep Oglan Destanı nda da bahşıların toylarda sanatlarını icra ettiklerini gösteren bilgiler bulunmaktadır. Necep in üvey babası olan Elbent Bahşı Tebriz de yaşlı bir kadının evine uğrar. Bu yaşlı kadın, Elbent Bahşı yı görünce onun civardaki bir toya gelmiş olabileceğini düşünür (Seyitmıradov 1976: 25). Destanda yaşlı kadının ağzından destanı anlatan bahşı, esasında kendi icra ortamları hakkında bilgi vermiştir. Şüphesiz bu destanın anlatıcısı Memmedanna Sopıyev de bu toylara katılmış ve toylarda diğer bahşılar gibi icrada bulunmuştur. Bu bilgiyi de destanda kullanmıştır. Sonuç Necep Oglan Destanı, Türkmen bahşılarının eğitim süreçlerini ve icra ortamlarını diğer destanlara nazaran çok daha ayrıntılı bir şekilde sunan bir anlatmadır. Doğrudan doğruya bir bahşı adayının çıraklığını ve bahşılığa geçişini anlatmasıyla Türkmen destanları arasında farklı bir konumda bulunan Necep Oglan Destanı, destan icrasının önemli bir ayağı olan bahşılar hakkında değerli bilgiler içermektedir. Bu bakımdan tıpkı Dede Korkut Kitabı nın ozanların toplum içindeki konumlarını yansıtması veya ozanlar hakkında pek çok bilgiyi bize aktarması gibi Necep Oglan Destanı da bahşılar hakkında, bilimsel araştırmalardaki bilgilerle örtüşen kayıtları günümüze taşımıştır. Bahşılık geleneği ile ilgili olarak destanda bahşıların bir ustanın yanında çıraklık yaparak veya rüya yoluyla bahşı olması, bahşılığa geçiş yaparken sınava tabi tutulması, ustasından sembolik hediyeler alması, yöneticilerden takdir görmesi, hanların huzurunda ve toylarda icrada bulunması gibi hususlar yer almaktadır. Bahşılar üzerine yapılan çalışmalardan da takip edebildiğimiz bu hususların Necep Oglan Destanı nda da bulunması, Türkmen bahşılık ve destan geleneği arasında sıkı ilişkinin varlığını göstermektedir. Destan araştırmalarında destanları anlatanların yetişme şartlarını, icra ortamlarını, kısacası kimliğini tespit etme çabalarının arttığı günümüzde anlatıcıların ve anlatıların toplumsal dokusu hakkında bilgiler veren destan metinlerinden de faydalanılmalıdır. Toplumsal bir zemine dayalı olarak yaratılan destan metinleri doğal olarak oluştukları şartlar ve yaratıcıları hakkında çeşitli 216

8 kayıtlar içermektedirler. Bu bakımdan destan metinlerinin, metnin bağlamı hakkında yapılacak çalışmalara da katkıda bulunabileceklerini söyleyebiliriz. NOTLAR 1. Avrupalı araştırmacılar, Vambery in 1863 yılında başladığı ve Tahran, Hive, Buhara, Semerkant gibi önemli merkezleri dolaştığı meşhur seyahatinin sonunda elde ettiği notlarından Türkmen bahşılık geleneğini tanımışlardır. Avrupa daki Türk destan ve destan anlatıcıları üzerinde yapılan çalışmalarda sürekli kullanılan Vambery in bu notlarında Türkmen bahşılarının kış aylarında düzenlenen gece toplantılarında hikâyeler anlattıkları, şiirler söyledikleri ve icraları esnasında da dutar adlı bir müzik aleti kullandıkları haber verilmektedir. (Vambery 1993: 56). Milman Parry, Homer in İlyada ve Odyssey adlı eserlerini nasıl bir ortamda oluşturduğunu açıklayabilmek için öncelikle Wilhelm Radloff vasıtasıyla haberdar olduğu Kırgız destancılarını incelemeye karar verir, ancak 1930 lu yıllarda bölgeye gitmesi ve araştırma yapması mümkün olmadığı için Yugoslavya ya giderek çalışmasına başlar. Parry nin bu çabası, Avrupa daki bilim adamlarının da Türk topluluklarındaki bu sanatçılarla yakından ilgilendiklerini göstermektedir bk. Ekici 2004, , Çobanoğlu 1999: Türkmen bahşılık geleneği ile ilgili olarak V. A. Uspenskiy ve V. M. Belyaev in birlikte hazırladıkları Turkmenskaya Narodnaya Muzıka, Özbek bahşıları ile ilgili V. M. Jirmunskiy ve H. T. Zarifov un ortak çalışmaları olan Uzbekskiy Narodnıy Geroiçeskiy Epos adlı eserler dikkate değer bilgiler ve değerlendirmeler içermektedirler (Uspenskiy 1928, Beliaev 1975, Jirmunskiy-Zarifov 1947: 23-58). 2. Dede Korkut Kitabı ndan ozanların şiirlerini kopuzla söylediklerini, sanatlarını icra ederken değişik coğrafyalara gittiklerini, buralarda toylara katıldıklarını, hanların huzurunda icrada bulunduklarını ve buna karşılık olarak onlardan çeşitli hediyeler aldıklarını öğrenmekteyiz. Bu bakımdan ozanlık geleneğinin icra ortamına ışık tutması bakımından Dede Korkut Kitabı ndaki kayıtlar son derece önemlidir. Daha geniş bilgi için bk. Oğuz 2000: Karakalpak Türklerinde de oldukça yaygın olan destan, Garacan Baksı dan derlenmiştir. Necep Oglan ın Karakalpak ve Türkmen anlatmaları arasında küçük bazı farklılıklar var iken Cumanıyaz Yusupov dan derlenen Özbek anlatmasında daha büyük farklılıklar vardır. Özbeklerde Âşık Albant adıyla bilinen destanda Türkmen klasik edebiyatına ait çok sayıda şiir bulunmaktadır. Daha geniş bilgi için bk. Garrıyev 1982: KAYNAKÇA Aşırov, Akmuhammet (1992), Könegüzer, Aşgabat. Aşırov, Akmuhammet (1993), Kırklar, Aşgabat Beliaev [=Belyaev], Viktor M. (1975), Central Asian Music: Essays in the History of the Music of the Peoples of the U.S.S.R., (Ed. and trans. Mark and Greta Slobin), Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press. Çobanoğlu, Özkul (1999), Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara. Duymaz, Ali (1998), Dede Korkut Kitabı nda Alplığa Geçiş ve Topluma Katılma Törenleri Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1998/I, Duymaz, Ali (2000), Dede Korkut Kitabı nda Alpların Eğitimi ve Geçiş Törenleri, Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni Bildirileri, Ekim 1999, Ankara, Ekici, Metin (2004), Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Ankara. Ergun, Metin, (1995), Manasçılar-1, Türk Kültürü, 33 (390), Feldman, Walter Robert (1980), The Uzbek Oral Epic: Documantation of Late Nineteenth and Early Twentieth Century Bards, Columbia University. (Yayımlanmamış doktora tezi). Garrıyev, Seyit (1982), Türkmen Eposı, Dessanları ve Gündogar Halklarınıñ Epiki Dörediciligi, Aşgabat. Günay, Umay (1993), Türkiye de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Ankara. Jirmunskiy, V. M.-H. T. Zarifov, (1947), Uzbekskiy Narodnıy Geroiçeskiy Epos, Moskova. Jirmunskiy, V.- Nora Chadwick (2000), Orta ve Doğu Asya Türk Destanlarında Anlatım ve Kompozisyon, (Çev.: Handan Er), Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, 8 (19), Köprülü, Fuad (1986), Bahşı, Edebiyat Araştırmaları, Ankara, Kurbanova, Dzhamilya (2000), The Singing Traditions of Turkmen Epic Poetry, The Oral Epic: Performance and Music, (ed. Karl Reichl), Berlin, Mirzaev, Töre (1979), Halk Bahşilarining Epik Repertuari, Taşkent. Oğuz, Öcal (2000), Dede Korkut Kitabı nda Anlatım Ortamı İçinde Ozan, Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları, Ankara, Putilov, B. N. (1997), Epiçeskoye Skazitelstvo: Tipologiya i Etniçeskaya Spetsifika, Moskova. Seyitmıradov, K. (1976), Necep Oglan, Aşgabat. Şamuradov, Bayram (2000), Âşık ve Bahşı Gelenekleri Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme, Ankara (Yayımlanmamış doktora tezi). Uspenskiy, V. A.-V. M. Belyaev (1928), Turkmenskaya Narodnaya Muzıka, Moskova. Vambery, Arminius (1993), Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, (hzl.: N. Ahmet Özalp), İstanbul. 217

TÜRK DESTANLARINDAKİ AİLE ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Halil İbrahim Şahin *

TÜRK DESTANLARINDAKİ AİLE ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Halil İbrahim Şahin * TÜRK DESTANLARINDAKİ AİLE ALGISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Halil İbrahim Şahin * Özet Türk destanlarında kahramanlar, çoğunlukla aile bireylerini korumak veya yeni bir aile kurabilmek için mücadele ederler.

Detaylı

TÜRKİYE DE EPİTETLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE KÖROĞLU NUN BİR ŞİİRİNİN TAHLİLİ

TÜRKİYE DE EPİTETLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE KÖROĞLU NUN BİR ŞİİRİNİN TAHLİLİ TÜRKİYE DE EPİTETLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE KÖROĞLU NUN BİR ŞİİRİNİN TAHLİLİ Studies in Turkey on the epithets and analysis of a poem of Köroğlu Doç. Dr. Salahaddin BEKKİ* ÖZ Sözlü gelenek ürünlerinde,

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE MASALLARINDA ŞAMANİZM ÖĞELERİ MAGDALENA SODZAWICZNY

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE MASALLARINDA ŞAMANİZM ÖĞELERİ MAGDALENA SODZAWICZNY Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE MASALLARINDA ŞAMANİZM ÖĞELERİ MAGDALENA SODZAWICZNY Türk Edebiyatı Disiplininde Yüksek Lisans Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains

KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains KAZ DAĞLARINDA DAĞ, AĞAÇ VE OCAK KÜLTÜ ÜZERİNE İNANIŞ VE UYGULAMALAR The Beliefs and Practices on Mountain, Tree and Fire Cults in Kaz Mountains Kaz 116 ÖZ Ali DUYMAZ * Halil İbrahim ŞAHİN ** Araştırmanın

Detaylı

Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Abdulselam ARVAS 1. Written/Oral Tradition Relation and Some Thoughts about a Joke

Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Abdulselam ARVAS 1. Written/Oral Tradition Relation and Some Thoughts about a Joke Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 111-118 Yazılı/Sözlü Gelenek İlişkisi ve Bir Fıkra Hakkında Bazı Düşünceler Abdulselam ARVAS 1 Özet Bu makalede, sözlü kaynaklardan

Detaylı

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir.

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - I DERS NOTLARI 1. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com GİRİŞ Sözlü anlatım bir sosyal olaydır. Halk edebiyatında, gösterim, performans

Detaylı

TÜRK FOLKLORUNA DIŞARIDAN BAKMAK: TÜRK FOLKLOR TARİHİNDE YABANCI FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI

TÜRK FOLKLORUNA DIŞARIDAN BAKMAK: TÜRK FOLKLOR TARİHİNDE YABANCI FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI TÜRK FOLKLORUNA DIŞARIDAN BAKMAK: TÜRK FOLKLOR TARİHİNDE YABANCI FOLKLOR ARAŞTIRMACILARI Being a Foreigner : Foreign Folklorists in Turkish Folklore History Dr. Selcan GÜRÇAYIR TEKE* ÖZ Folklor, Avrupa

Detaylı

Koryanalı Hüseyin: Hüseyin Köse. C. Yunus ÖZKURT

Koryanalı Hüseyin: Hüseyin Köse. C. Yunus ÖZKURT Koryanalı Hüseyin: Hüseyin Köse C. Yunus ÖZKURT Özet Bu çalışmada, Trabzon un Akçaabat ilçesine bağlı Acısu Köyü (eski ismi ile Koryana) doğumlu olan ve yaşadığı dönemde Acısu Köyü nün, Akçaabat ın ve

Detaylı

STÜDYOYA TAŞINAN ÂŞIKLIK VEYA STÜDYO TİPİ ÂŞIKLIĞA DOĞRU: SÖZLÜ VE DİJİTAL İCRA YAPILARI ÜZERİNDE MUKAYESE

STÜDYOYA TAŞINAN ÂŞIKLIK VEYA STÜDYO TİPİ ÂŞIKLIĞA DOĞRU: SÖZLÜ <DOĞAL> VE DİJİTAL <ELEKTRONİK> İCRA YAPILARI ÜZERİNDE MUKAYESE Türkbilig, 2014/27: 79-104. STÜDYOYA TAŞINAN ÂŞIKLIK VEYA STÜDYO TİPİ ÂŞIKLIĞA DOĞRU: SÖZLÜ VE DİJİTAL İCRA YAPILARI ÜZERİNDE MUKAYESE M. Mete TAŞLIOVA * Özet: Âşıklık geleneği farklı

Detaylı

TÜRKMENİSTAN. Yüzölçümü: 448.000 km 2 Nüfusu: 4.500.000 (1991 verilerine göre) Başkenti: Aşkabat

TÜRKMENİSTAN. Yüzölçümü: 448.000 km 2 Nüfusu: 4.500.000 (1991 verilerine göre) Başkenti: Aşkabat TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATI - IV DERS NOTLARI 3. Sınıf - 2. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com TÜRKMENİSTAN Yüzölçümü: 448.000 km 2 Nüfusu: 4.500.000 (1991 verilerine göre) Başkenti:

Detaylı

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumda cinsiyete göre iş bölümü yapılmış; kültürel değerler, sosyal kabuller ve protokoller buna göre şekillenmiştir.

Detaylı

HALK HİKÂYELERİ. Editör. Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ

HALK HİKÂYELERİ. Editör. Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ HALK HİKÂYELERİ Editör Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ Ankara 2008 T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3148 KÜLTÜR ESERLERİ 431 ISBN 978-975-17-3333-7 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ İLE BEOWULF DESTANI NDA YER ALAN TOPLUMSAL HAYATA AİT MOTİFLERİN SAPTANMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI

DEDE KORKUT HİKÂYELERİ İLE BEOWULF DESTANI NDA YER ALAN TOPLUMSAL HAYATA AİT MOTİFLERİN SAPTANMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI HALK EDEBİYATI BİLİM DALI DEDE KORKUT HİKÂYELERİ İLE BEOWULF DESTANI NDA YER ALAN TOPLUMSAL HAYATA AİT MOTİFLERİN SAPTANMASI

Detaylı

ZİYA GÖKALP İN HALK VE HALKBİLİMİ TERİMLERİNE BAKIŞ AÇISINDA GELENEĞİN YERİ

ZİYA GÖKALP İN HALK VE HALKBİLİMİ TERİMLERİNE BAKIŞ AÇISINDA GELENEĞİN YERİ ZİYA GÖKALP İN HALK VE HALKBİLİMİ TERİMLERİNE BAKIŞ AÇISINDA GELENEĞİN YERİ The Place of Tradition in Ziya Gökalp s Perspective of Folk and Folklore Terms Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN* ÖZ Bu makale,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI Mehmet Halil AKKIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

Current Research in Social Sciences

Current Research in Social Sciences Current Research in Social Sciences Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2015 Aizonia Publishing www.aizonia.com Current Research in Social Sciences (Hakemli Ulusal e-dergi / Peer-reviewed national e-journal) Yıl: 1,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

KAZAN TATARLARINDA ŞAHSENEM VE GARİP HİKÂYESİ

KAZAN TATARLARINDA ŞAHSENEM VE GARİP HİKÂYESİ KAZAN TATARLARINDA ŞAHSENEM VE GARİP HİKÂYESİ The Folk Story Şahsenem and Garip in Kazan Tatars Yrd. Doç. Dr. Gülhan ATNUR* ÖZET Halk hikâyesi geleneğinin en önemli ürünlerinden biri olan Âşık Garip, Türk

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY SUN OF KARAKUM - I KARAKUM GÜNEŞİ - I Ünal ZAL 1 ABSTRACT After the collapse of the Soviet Union, new researches often appeared on the Turkic dialects and literature.

Detaylı

Değerli Esenlerliler

Değerli Esenlerliler Değerli Esenlerliler Sadece fiziki bir kavram olmanın ötesinde sosyal ve kültürel hizmetleri de içerecek şekilde genişleyen yerel yönetim kavramı kentlinin kültürel ve sosyal alanlarda bir şeyler yapabilir

Detaylı

Benim Adım Kırmızı Üzerine Bir Tahlil Denemesi

Benim Adım Kırmızı Üzerine Bir Tahlil Denemesi KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 3(2)-2006 11 Benim Adım Kırmızı Üzerine Bir Tahlil Denemesi Mehmet Fetih YANARDAĞ Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kahramanmaraş ÖZET : Orhan

Detaylı

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:2 Sayfalar/Pages: 59-70 Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1 Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Özet Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji

Detaylı

TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE İKTİDARIN MEŞRULAŞTIRILMASINDA RÜYANIN KULLANIMI * Abdullah Temizkan * Erhan Aktaş **

TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE İKTİDARIN MEŞRULAŞTIRILMASINDA RÜYANIN KULLANIMI * Abdullah Temizkan * Erhan Aktaş ** TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE İKTİDARIN MEŞRULAŞTIRILMASINDA RÜYANIN KULLANIMI * Abdullah Temizkan * Erhan Aktaş ** Özet İktidarla halk ilişkisi tarihçi için son derece önemli bir fenomendir. Sadece bugün değil

Detaylı

FERİDE ÇİÇEKOĞLU (Hayatı, Sanatı, Eserleri)

FERİDE ÇİÇEKOĞLU (Hayatı, Sanatı, Eserleri) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FERİDE ÇİÇEKOĞLU (Hayatı, Sanatı, Eserleri) Hazırlayan Yunus Emre Türker Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

GİRİŞ Tarihsel süreç boyunca kurulmuş olan bütün uygarlıklar, kültürel anlamda gelenek, göreneklerine özellikle de sanatlarına sahip çıkmışlardır. Milli değerlerini ve ulusal kimliklerini, tüm dünyaya

Detaylı

TÜRKMENİSTAN DA ŞAMANLIK / KAMLIK GELENEĞİNİN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI: ŞAMAN OD VE KÜŞTDEPTİ. Özet

TÜRKMENİSTAN DA ŞAMANLIK / KAMLIK GELENEĞİNİN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI: ŞAMAN OD VE KÜŞTDEPTİ. Özet TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2013 Yıl:1, Sayı:1 Sayfa:183-197 TÜRKMENİSTAN DA ŞAMANLIK / KAMLIK GELENEĞİNİN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI: ŞAMAN OD VE KÜŞTDEPTİ Özet Halil İbrahim Şahin

Detaylı

... VARYANTLARI UZERINE. "AŞıK GARİB"İNTÜRKMEN VE UYGUR. Nerin KÖSE* destan. masal gibi sözlü türlere has pekçok özelliği bünyesinde

... VARYANTLARI UZERINE. AŞıK GARİBİNTÜRKMEN VE UYGUR. Nerin KÖSE* destan. masal gibi sözlü türlere has pekçok özelliği bünyesinde Türk Dünyası İncelemeleriDergisi Sayı i, İzmir 1996, ss. 43-57 "AŞıK GARİB"İNTÜRKMEN VE UYGUR.... VARYANTLARI UZERINE Nerin KÖSE* Alimcan inayet** Anlatı geleneğimizin en son halkasını teşkil eden. o sebeple

Detaylı

KIRIM TÜRK HALK ANLATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ

KIRIM TÜRK HALK ANLATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ KIRIM TÜRK HALK ANLATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ Numerical Symbolism in Crimean-Turkish Folk Narrations Öğr. Gör. Dr. Bayram DURBİLMEZ* ÖZET Mitler, efsaneler, masallar, fıkralar, halk hikâyeleri, vs. gibi

Detaylı