ELEKTRONİK KONTROLLÜ YÖNLENDİRME SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK KONTROLLÜ YÖNLENDİRME SİSTEMİ"

Transkript

1 ELEKTRONİK KONTROLLÜ YÖNLENDİRME SİSTEMİ Ali ÇAVDAR 1 Abdullah DEMİR 2 ÖZET Otomobil üreticileri gelişmiş yönlendirme kontrollü, sürüş ve yol tutum özelliklerine sahip direksiyon sistemlerini üretmek için gayret göstermektedirler. Mevcut durumda kullanılan uygulamalar mükemmel olmakla birlikte, daha da ileri gidilerek yapılanların ötesine geçmeye çalışılmaktadır. Bu düşünceden hareketle değişken destekli yönlendirme sistemleri gündeme gelmiştir. ABSTRACT Automotive manufacturers are researching about advanced steering systems and steering systems which have good ride and handling. At the result, Variable-assist steering systems are developed. In this study, these systems are examined. 1. DEĞİŞKEN DESTEKLİ YÖNLENDİRME 1.1 ELEKTRONİK KONTROLLÜ SERVO YÖNLENDİRMELİ [ECPS] SİSTEMİNİN TEMELLERİ ECPS [Electronically Controlled Power Steering] sistemi; yönlendirme hissini [steering feel], güç biriktirme etkinliğini iyileştirir ve yönlendirme performansını arttırır. Bir elektronik kontrol sistemi [ECS], hidrolik takviyeye [hydraulic booster] ilave edilebilir yada bütün sistem elektronik parçalardan oluşabilir. Elektronik kontrolün amacı; düşük hızlardaki sürüşlerde, yönlendirme çabasını azaltması ve yüksek hızlardaki sürüşlerde ise, uygun yönlendirme reaksiyon kuvvetleri için geri besleme temin etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için; taşıt hız sensörleri gibi tertibatlarla, sıfır hızdan başlayarak yüksek hızlardaki yönlendirme manevralarına kadar değişen koşullar altında yönlendirme servo oranındaki düzgün ve sürekli değişimleri oluşturmak için taşıt hızının tespitinde kullanılırlar. Bu taşıtlar; elektro-hidrolik, ful elektrik yada elektronik sistemlerle teçhiz edilirler. Bu sistemlerin önemi, yönlendirmek için güç gereksinimlerinde azalma ve daha yüksek performans sağlamalarıdır. 1 Arş. Gör. 2 Yüksek Teknik Öğretmen 1

2 Elektronik kontrollü servo yönlendirmeler için gerek duyulan temel fonksiyonlar şunlardır. 1. Düşük yönlendirme çabası, 2. Düzgün yönlendirme operasyonu, 3. Uygun yönlendirme reaksiyon kuvvetlerinin geri beslemesi, 4. Yoldan kaynaklanan tepkilerde azalma, 5. Sürüşte stabilitenin arttırılmasıdır. 1.2 ECPS NİN ÇEŞİTLERİ Elektronik kontrollü servo yönlendirme sistemleri; temel yapısına ve prensiplerine göre üçe ayrılır. Bunlar; 1. Hidrolikli Sistem, 2. Hibrit Sistem, 3. Ful Elektrikli Sistem ELEKTRONİK KONTROLLÜ HİDROLİK SİSTEM Sistem; bir doğrusal selenoid valf [linear solenoid valve], bir hız sensörü ve hidrolik sistemin hidrolik devresine yerleştirilen diğer elektronik tertibatlardan oluşur. Selenoid valfin açılması, taşıt hız sensöründen gelen sinyallere dayalı olarak kontrol edilir. Hidrolik akışkanın akışı ve basıncı, selenoid valflerin açılmasıyla denetlenir AKIŞKAN KONTROL METODU Bu metodda, bir selenoid valf Şekil 1.1 de gösterildiği gibi pompa deşarj portuna yerleştirilmiştir. Elektronik kontrol tertibatı, pompanın deşarj hacmini azaltmak için yüksek taşıt hızlarında selenoid valf açıklığını düzenler, böylece gerekli yönlendirme çabası arttırılmış olur. Pompa ve güç silindiri arasındaki akım direncini azaltmayla, güç gereksinmeleri azaltılır. 2

3 1. Motor 2. Kontrolör 3. Yağ Pompası 4. Yağ Deposu 5. Hız Sensörü 6. Selenoid Valf 7. Kramayerli Direksiyon Dişli Kutusu Şekil 1. Taşıt Yönlendirme Sisteminin Akış Kontrol Şeması[1]. Bu metot için, yönlendirme cevaplama oranı büyüklüğü ve yönlendirme reaksiyon kuvvetinin eşit bir noktada dengelenebilmesi için güç silindirine hidrolik akışkan akışı taşıt yüksek hızlarda seyrederken azalır SİLİNDİR BYPASS KONTROL METODU Bu metodda, bir selenoid valf ve bir bypass hattı her iki silindir arasına yerleştirilmiştir [2]. Valfin açılması, taşıt hızındaki artışlara bağlı olarak elektronik kontrol ekipmanı vasıtasıyla genişletilir, böylece güç silindirindeki hidrolik basıncı azaltılır ve yönlendirme etkisi arttırılır. Akış kontrol metodunda olduğu gibi, bu sistemde de yönlendirme cevaplama oranı ve yönlendirme reaksiyon kuvveti için eşit bir noktaya getirilebilir VALF KARAKTERİSTİK KONTROL METODU Bu metodda, servo silindirine sağlanan hidrolik akışkanın basıncını ve hacmini kontrol eden döner valf [control valve] mekanizmasının basınç kontrol sınırlamaları ikinci ve üçüncü parçalara ayrılır. Taşıt hız sinyalleri vasıtasıyla kontrol edilen dördüncü bir parça, ikinci ve üçüncü parça arasındaki hidrolik hattan yararlanır. Yönlendirme etkisi, destek oranını [assist ratio] değiştirmek için dördüncü portun değişken kontrolüne tatbik etmeyle kontrol edilir. 3

4 HİDROLİK REAKSİYONLA KUVVET KONTROL METODU Bu metodda; yönlendirme çabası [steering effort ], dönel valfe yerleştirilen hidrolik reaksiyon kuvvet mekanizması vasıtasıyla kontrol edilir. Hidrolik reaksiyon kuvvet kontrol valfi, araç hızındaki artışla uyumlu olarak hidrolik reaksiyon kuvvet odasına tatbik edilen hidrolik basınçla artar. Reaksiyon kuvvet mekanizmasının esnemezliği, doğrudan yönlendirme çabasını kontrol etmesi için değişken olarak kontrol edilir. 1.3 HİBRİT SİSTEMLER Hibrit sistemler, bir elektrik motoru vasıtasıyla tahrik edilen hidrolik servo yönlendirme pompasındaki akışkan kontrol metodundan faydalanır. Yönlendirme çabası, pompanın dönme hızınının [deşarj akışı] kontrolüyle sağlanır. Jeneratörün ve motorun tahrik verimliliği, taşıt motoru tarafından tahrik edilen hidrolik pompanın veriminden düşüktür. Pompa, taşıt motoru tarafından tahrik edilmediğinden dolayı, pompanın montaj yeri seçimi kolay olmaktadır YÖNLENDİRMEYE TEPKİ BİÇİMİ Sistem; taşıt hız sensörü, yönlendirme teker açısal hız sensörü, bir ECU ve bir hidrolik pompadan oluşur. Pompa akış hacmi, yönlendirme tekerinin açısal hızına ve taşıt hızına uyumlu olarak kontrol edilir. Pompanı deşarj akış hacmi azaltılır ve yönlendirme tepkileri taşıt yüksek hızlarda seyrederken düşer. 1.4 ELEKTRİKLİ GÜÇ YÖNLENDİRMESİ [EPS] EPS [Electric Power Steering] sistemi, elektrik motorundan yönlendirme sistemine doğrudan sağlanan güç ile yönlendirme çabası miktarını azaltan tam bir elektrik sistemidir. Bu sistem; taşıt hız sensörleri, yönlendirme sensörü [tork, açısal hız], EC, bir tahrik ünitesi [drive unit] ve bir motordan oluşur [Şekil 1.2]. Her bir sensörden gelen veriler, ECU nun parametrelerini oluşturur. Akabinde, ECU gerekli yönlendirme desteğini hesaplar. 4

5 1. Motor 2. Direksiyon Simidi 3. Kramayer Dişli 4. Kontrol Ünitesi 5. Güç Ünitesi 6. Bilyalı Yatak 7. Yönlendirme / Diresksiyon Sensörü 8. Direksiyon Dişli Kutusu Şekil 2. EPS Sisteminin Yapısı [3]. Kramayerli yönlendirme mekanizmasında; EPS sistemi, motor gücünü pinyon dişli miline yada kramayer miline [rack shaft] uygular. Sisteme, birkaç tane indirgeme /redüksiyon dişlisi ilave edilerek motor torku yükseltilmektedir. Sistem tahrik metoduna göre sınıflandırılabilir. Bunlar; pinyon ve kramayer takviyelidir SENSÖRLER EPS sistemi, motoru kontrol etmek için çeşitli sensörlerden faydalanır. Bu sensörler; yönlendirme tekerliğinin yönlendirme etkisini saptayan bir tork sensörü, yönlendirme tekerliğinin açısal hızını saptayan yönlendirme tekerliği açısal hız sensörü, batarya voltajını gösteren batarya sensörü, motor ve batarya akımını tanımlayan akım sensörü ve taşıt hız sensöründen oluşur TORK SENSÖRÜ Kramayerli yönlendirme mekanizmasındaki pinyon mili; giriş mili ve pinyon dişli olmak üzere ikiye ayrılır. Tork sensöründe, iki bölümü bağlayan bir torsiyon çubuk vardır. 5

6 AÇISAL HIZ SENSÖRÜ Açısal hız sensörü, giriş miline yerleştirilmiş bir dişli takımı ve bu dişli takımı tarafından hız arttırmada tahrik edilen bir doğru akım [DC] jeneratörden oluşur. Direksiyonun dönme yönü ve açısal hızı, bu DC jeneratörün dönme yönü ve açısal hızı vasıtasıyla saptanır ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ [ECU] ECU, çeşitli sensörlerden gelen sinyalleri kullanarak çalışma modlarını tanımlar GÜÇ ÜNİTESİ Güç ünitesi, motoru ileri ve geri yönde tahrik ettiren metal oksit yarı iletken alan etkili bir transistörden oluşur [Power MOSFET 4 ]. Bu güç MOSFET i; köprü devresinin güç MOSFET ini kontrol eden tahrik devresinden, akım sensöründen ve motor akımını ON ve OFF a dönüştüren bir röleden oluşur MOTOR KONTROL MODLARI Motorun eşitleme [equilavent] devresinde; termal voltajı[vm], impedans[l], direnç [R], indüklenen voltaj sabiti [k], devir [N], akım [i] ve zaman [t] arasındaki ilişki şöyle ifade edilir. Vm = L[di/dt]+R.i+k.N 1.5 GÜÇ BİRİKTİRME ETKİNLİĞİ EPS sistemi, sadece gerekli zamanda gerekli gücü sağlayan bir sistem olduğundan aşağı yukarı hiçbir güç kaybı olmaz. Bundan dolayı sistem aşırı derecede yüksek yakıt verimliliğine sahiptir. Tablo 1.1 de hidrolik sistemle EPS sistemi farklı sürüş modlarında yakıt tüketimi açısından karşılaştırılmıştır. 6

7 Tablo 1.1 Yakıt Tüketiminin Karşılaştırılması [4]. Mode EPS [mpg] Hidrolik Takviyeli Yakıt Tüketimi [mpg] İlerletme Oranı [%] Yönlendirme [mpg] Şehir içi Otobüs SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER Taşıtlardan; daha yüksek hız, daha yüksek kalite ve daha az güç gereksinmesi talepleri sürekli olarak artmaktadır. Bu talepleri karşılamak için, araştırma ve geliştirme çalışmaları elektronik kontrollü sistemleri zorunlu kılmaktadır. Önerilen sistemler; fuzzy lojik ve güç takviye sisteminin koordinasyonudur. Bu sistem; sürücü tepkilerine göre, trafik koşullarına bağlı olarak takviye oranını ayarlar ve hassas bir yönlendirme sunar. Yönlendirme reaksiyon kuvveti; taşıtın davranışına ve sürücüye göre besleme sağlayan aktif reaksiyon takviyeli yönlendirmedir [active reaction power steering]. Böyle sistemler; sürücüye ve taşıtın çalışma koşullarına [yanal ivmelenme, sapma hızı ve yönlendirme reaksiyon kuvvetleri gibi ] ilişkin bilgileri kullanır. REFERANSLAR [1] Steering, chap.8, Handbook of Society of Automotive Engineers of Japan vol.2, Society of Automotive Engineers of Japan, Inc., [2] JURGEN, R. K., Automotive Electronics Handbook, Second Edition, USA, [3] Acura NSX Service Manuel, [4] YASUO, S., et al. Development of Electric Power Steering, SAE Paper MOSFET [Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor]. Metal oksit yarıiletken alan etkili transistor. 7

BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ DİREKSİYON ve DİREKSİYON TEST SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ

BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ DİREKSİYON ve DİREKSİYON TEST SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ DİREKSİYON ve DİREKSİYON TEST SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ Şeref Server ERSOLMAZ *, Mustafa KARAMUK *, Feyyaz

Detaylı

SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ MOTORLAR

SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ MOTORLAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENSİLİĞİ BÖLÜMÜ SIKIŞTIRMA İLE ATEŞLEMELİ MOTORLAR Common Rail Enjeksiyon Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Dizel Enjeksiyon Sistemleri HATIRLATMA

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Vites/Dişli Kutusu (Şanzıman/Transmisyon) 1. Bölüm HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Vites Kutusu (Şanzıman) - Görevi Transmisyon sisteminin başlıca görevleri;

Detaylı

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ

TAKIM TEZGAHI TASARIMINDA ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ AKIM EZGAHI ASARIMINDA ELEKRİK MOORU SEÇİMİ Erol ÜRKEŞ * & Sezan ORAK** *Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, avşanlı yolu 10. km. Merkez kampüsü 43100 Kütahya eturkes@dumlıpinar.edu.tr

Detaylı

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI

M.YALÇIN UBAY UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GÖLCÜK MYO UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMI GÜÇ AKTARMA ORGANLARI HAFTALIK DERS KONULARI TEMEL TEKNĠK TERĠMLER GÜÇ AKTARMA ORGANLARINA DUYULAN ĠHTĠYAÇ ÇEKĠġ SĠSTEMLERĠ KAVRAMALAR VĠTES KUTULARI

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Bu hafta Şasi Sistemleri Tekerlekler ve Lastikler Süspansiyonlar Direksiyon Sistemleri

Detaylı

HİDROLİK SERVO SİSTEMLER, KONTROL VE MODELLENMESİ

HİDROLİK SERVO SİSTEMLER, KONTROL VE MODELLENMESİ HİDROLİK SERVO SİSTEMLER, KONTROL VE MODELLENMESİ GÜRCAN SAMTAŞ 1, SALİH KORUCU 2 ÖZET Gelişen endüstriyle beraber hidrolik akışkan gücünün birçok sektörde etkili bir şekilde kullanıldığını görülmektedir.

Detaylı

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ

BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR SOĞUTMA GRUBUNDA KOMPRESÖR HIZININ VE ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ BULANIK MANTIK ALGORİTMA İLE KONTROLÜ Orhan EKREN Mayıs, 2009 İZMİR iii BİR SOĞUTMA

Detaylı

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

editör Turan Türkmen ENDÜSTRİ OTOMASYON DERGİSİ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SANAYİCİLERİ DERNEĞİ editör Haziran 2014 tarihli bir haberin başlığı şöyle: Japonya, duraklayan ekonomisini robotik ile canlandırmaya çalışıyor. Haberin devamında, Tokyo şehri 2020 yılı Yaz Olimpiyatları için şimdiden hazırlanıyor.

Detaylı

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur.

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur. Isermann, Rolf. 2006. Section 2.2 Sensors, pp. 32-52, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of

Detaylı

ELEKTROPNÖMATİK ve ALTERNATİF VALFLERİN GELİŞİMİ VE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTROPNÖMATİK ve ALTERNATİF VALFLERİN GELİŞİMİ VE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ELEKTROPNÖMATİK ve ALTERNATİF VALFLERİN GELİŞİMİ VE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ Elif ERZAN TOPÇU İbrahim YÜKSEL Özet: Bu çalışmada pnömatik denetim sistemlerinde kullanılan farklı yapılardaki standart

Detaylı

Çevrim atlatma stratejisi, buji ateşlemeli motorlarda

Çevrim atlatma stratejisi, buji ateşlemeli motorlarda MAKALE ÇEVRİM ATLATMALI BİR BENZİN MOTORUNUN ATEŞLEME VE PÜSKÜRTME ÜNİTELERININ BİLGİSAYARDAN ESNEK OLARAK KONTROLÜ Özgür Tekeli 1 Mak. Müh., ozgurtekeli@gmail.com Barış Doğru *1 Arş. Gör., dogru@itu.edu.tr

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA FAYDALI FRENLEME SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Turhan ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi

Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA Bir Binek Araç için Dört-Tekerlekten Yönlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Burak Ulaş Hexagon Studio A.Ş., Şasi ve Güç Aktarma Sistemleri

Detaylı

Benzinli Motor Yakıt Sistemleri

Benzinli Motor Yakıt Sistemleri Benzinli Motor Yakıt Sistemleri Benzinli Yakıt Sisteminin Görevleri : Enjeksiyon sürelerinin ayarlanması - Soğukta harekete geçmenin kontrolü - Hızlanma sırasında yakıt zenginliği kontrolü - Yavaşlama

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI

ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI www.dogacelektronik.com GÜNCEL TÜRKÇE OBD II ARIZA KODLARI TEKNİK BİLGİLER ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ ARAÇ ÜZERiNDEKi SENSEÖRLERI (YERİ,YAPISI ve ÇALIŞMASI) 1. SENSÖRLER 1.1. Isı Sensörleri 1.2. Dış Etkilesimli

Detaylı

3.7. Dizel Motorlarının Çalışma İlkeleri:

3.7. Dizel Motorlarının Çalışma İlkeleri: İŞ MAKİNELERİ DERSLERİ İŞ MAKİNELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ A- KALDIRMA, KAZIMA VE YÜKLEME İŞ MAKİNELERİNİN TANITIMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ 1- Şasi: İş makinelerinin şasileri; yekpare ve belden

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ. Hüseyin Cem BAYRAKTAR

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ. Hüseyin Cem BAYRAKTAR İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ Hüseyin Cem BAYRAKTAR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

2,0l TDI Motor Common-Rail enjeksiyon sistemi

2,0l TDI Motor Common-Rail enjeksiyon sistemi Servis Eğitimi Kendi Kendine Çalışma Programı 403 2,0l TDI Motor Common-Rail enjeksiyon sistemi Yapısı ve çalışması Common Rail enjeksiyon sistemine sahip 2,0l-TDI motor Volkswagen kuruluşunun dinamik

Detaylı

4. Bölüm: Mekatronik ve Uygulamaları

4. Bölüm: Mekatronik ve Uygulamaları Schueller, John K. 2006. Section 4.1 Automation and Control, pp. 185-195 of Chapter 4 Mechatronics and Applications, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ

1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ 1. BENZİN PÜSKÜRTME SİSTEMLERİ Karbüratörün özellikle uçak motorları için uygun olmaması ve bazı sakıncalar yaratması benzinin püskürtme yoluyla havaya karıştırılması fikrini yaratmıştır. 1912 yılında

Detaylı

Yeni 6M Serisi Traktörler 115 170 hp (85 125 kw) Nominal Güçte (97/68EC)

Yeni 6M Serisi Traktörler 115 170 hp (85 125 kw) Nominal Güçte (97/68EC) Yeni 6M Serisi Traktörler 115 170 hp (85 125 kw) Nominal Güçte (97/68EC) 2 6M Serisi Traktörler Giriş Her gün daha fazlasını kazanın! John Deere olarak tarımın, itina ve akıl ile beslenmesi ve geliştirilmesi

Detaylı

local Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar

local Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar 01 2014 local Türkiye 14 Takviye Hidrostatik Çekiş (HTA) 34 Mimarideki Uzmanlık: Stadyumlar Geri Dönüşüm için Güvenilir Performans 20 drive İyi olan hep kazanır! Akıllı hareket alanında lider Bosch Rexroth

Detaylı

Aktüatörler ve Aktüatör Seçimi

Aktüatörler ve Aktüatör Seçimi Aktüatörler ve Aktüatör Seçimi Resim-1 Dr. Özgür AKIN Giriş Aktüatör Nedir? Aktüatörlere Neden İhtiyaç Duyarız? Aktüatörlerin Sınıflandırılması. Aktüatör Nedir? Aktüatör, bir mekanizmayı veya sistemi kontrol

Detaylı