KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007"

Transkript

1 KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 SERVO MOTORLAR II.1. GİRİŞ Servo sözcüğü Latincede servus sözcüğünden türetilmiş; hizmetçi, köle, yardımcı anlamına gelmektedir [1]. Servo sistem Şekil II.1 de görüldüğü gibi esas olarak bir kapalı çevrimli kontrol sistemidir ve bu yapı içerisinde olmazsa olmaz eleman geri besleme elemanıdır. Bunun yanında diğer bir önemli eleman sürücü elemandır ve bu iki eleman olmadan servo sistem oluşturulamaz. Şekil II.1 Servo Sistem Prensip Şeması [2]. Günümüzde servo sistemler kontrol yapısına göre; Hız kontrol Pozisyon (konum) kontrol Moment kontrol Hibrit (Melez) kontrol sistemi olmak üzere 4 e ayrılır [3]. 1

2 II.1.1. Hız Kontrol Sistemi Hız kontrol sistemi; motor hızının ayarlandığı yapıdır ve tüm servo sürücülerde bulunan birimdir. Motorun geri besleme elemanıyla alınan anlık hız verisi, sürücü devresine iletilir ve bu veri ayarlanan değer ile karşılaştırılarak, eşit olması gerçekleştirilir. Hız kontrol sistemi Şekil II.2 de verilmiştir [3]. w r Şekil II.2 Servo Motor Hız Kontrol Sistemi [3]. II.1.2. Pozisyon (Konum) Kontrol Sistemi Pozisyon kontrol sistemi (PKS); motor milinden geri besleme elemanıyla alınan anlık hız değerinin konum bilgisine çevrilip, bir Kp sabitiyle çarpılarak konum geri besleme bilgisine çevrilmesi esasına dayanır. PKS yapısında hız kontrol sistemini de içerir. Şekil II.3 de PKS nin prensip blok şeması görülmektedir [3]. wr 1 s P r Şekil II.3 Servo Motor Pozisyon Kontrol Sistemi [3]. Servo pozisyon kontrolörler; günümüzde boy kesim, taşıma-aktarma hatları, uçan testere vb. uygulamalarda kullanılmaktadır. 2

3 II.1.3. Moment Kontrol Sistemi Moment kontrol sistemi (MKS) nin amacı; motorun momentinin istenen değerde sabit tutulmasıdır. Motor akımı; motor momentiyle orantılı olduğundan; moment kontrolünü gerçekleştirmek için motor anlık akımından ( I mot ) bir geri bildirim alınır. Şekil II.4 de MKS görülmektedir. I mot Şekil II.4 Servo Motor Moment Kontrol Sistemi [3]. Sürücü devresi istenen çalışma moment değerini ayarlamak için moment değeriyle oransal bir akım değerini yapısında bulunan karşılaştırma elemanında, anlık motor akımıyla matematiksel işleme sokar. Bu işlemde farkın sıfır olması durumunda motorun moment kontrolü sağlanmış olur. MKS özellikle sarıcı-boşaltıcı uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. II.1.4. Hibrit Kontrol Sistemi Hibrit kontrol sistemi (HKS); çeşitli kontrol sistemlerinin bir arada kullanılmasından oluşur ve kontrol türleri bir anahtar vasıtasıyla seçilerek devreye sokulur. HKS ne hız kontrol ve pozisyon kontrol sistemini örnek olarak verebiliriz. Şekil II.5 te hız kontrol ve pozisyon kontrol hibrit sistemi görülmektedir. w r P r Şekil II.5 Servo Motor Pozisyon Kontrol ve Hız Kontrol Hibrit Sistemi [3]. 3

4 II.2. SERVO SİSTEMLERDE KULLANILAN MOTOR TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ Servo sistemlerde genellikle bu sistemler için tasarlanmış ve servo motor olarak adlandırılan özel yapıdaki motorlar kullanılır. Bununla birlikte geleneksel tip AC ve DC motorlar da, bir geri besleme elemanın yapılarına ilavesiyle servo sistemlerde kullanılmaktadır. Ancak bu motorlar; ısıl davranış, dinamiklik, hız ayar aralığı vb. özellikler açısından servo motorlar kadar pek elverişli değildirler. Bu özelliklerin gerekmediği sistemlerde servo motorlara göre fiyatlarının daha düşük olmasından dolayı tercih edilmektedirler. Şekil II.6 da geri beslemeli geleneksel tip AC asenkron motor görülmektedir. Şekil II.6 Geri Beslemeli Geleneksel Tip AC Asenkron Motor Şekil II.7 de örnek bir servo motorun resmi, içyapısı ve kesit görünüşü görülmektedir. 4

5 Şekil II.7 Servo Motor ve Kesit Görünüşü Günümüzde servo sistemlerinde kullanılan geleneksel tip motorlar ile servo motorlar aynı güç ve hız değerlerinde olmalarına rağmen; hız ayar aralığı, atalet momenti, kalkınma zamanı, maksimum moment, açısal ivme ve gövde uzunluğu 5

6 yönünden hem birbirleriyle, hem de kendi aralarında farklılık gösterirler. Bu durum Tablo II.1 verilmiştir. Tip Tablo II.1 Asenkron, Senkron ve DC Motor Etiket Değerleri [1]. Geleneksel Asenkron Motor Geleneksel Fırçalı DC Motor Sabit Mıknatıslı Senkron Servo Motor P (kw) 7,5 8,3 7,5 n n (rpm) Kimliği DFV 132 M2 GFVN 160 M DFY 112 ML Soğutma Kendinden Kendinden Kendinden L (mm) m Top (kg) m Rot (kg) 4 J Mot ( 10 kgm 2 ) , , ,4 M n (Nm) 24,7 24,7 24 M Max (Nm) (1/s 2 ) max Max. Dy % 2,6 MN / 1,8 MN 1,6 MN 3.MN 1588 MN Servo Motor=% t H (ms) Tablo II.1 de; max, t H II.3 kullanılarak bulunmuştur. ve Dy hesaplanan değerlerdir ve Denklem II.1, II.2 ve M Max max (II.1) J Mot t J n Mot n H (II.2) 9,55 M Maz α Dy 100% (II.3) α servo Tablo II.1 de görüldüğü gibi motorlar, aynı güç ve hız değerlerinde olmasına rağmen; motor ve rotor kütlesi en büyük ve motor boyu en uzun DC motordur. Endüvisinin kütlesinden dolayı da; atalet momenti en yüksek yine DC motordur. Bu yüzden kalkınma zamanı ve dinamikliği diğer motor tiplerine göre pekiyi değildir. 6

7 Ayrıca yüklenme kapasiteleri de düşüktür. Ancak motor güçleri ve rotor devirleri birbirine hemen hemen eşit olduğundan tüm motor tipleri için, rotorlarından alınan döndürme momenti yaklaşık birbirine eşittir. Şekil II.8 de Tablo II.1 e ilişkin sonuçlar ifade edilmiştir. Şekil II.8 Geleneksel Tip Motorlarla, Servo Motorun Yükselme Zamanlarının, Dinamikliliklerinin, Atalet Momentlerinin, Motor ve Rotor Kütlelerinin Karşılaştırılması [1]. Tablo II.1 ve Şekil II.8 den de görüldüğü gibi; motorun dinamik olması, kalkış zamanının ve atalet momentinin (Eylemsizlik) düşüklüğü rotor yapılarındaki farklılıktan dolayıdır. Yapı olarak silindire benzeyen rotor için örnek bir profil Şekil II.9 da verilmiştir. Şekil II.9 İçi Dolu Silindir 7

8 İçi dolu silindirin eylemesizlik momenti Denklem II.4 de ifade edilmiştir. J m 2 r 2 l d r 2 4 (II.4) O halde Denklem II.4 e göre motorun eylemsizlik momenti; rotorun çapının kısaltılması ya da kütlesinin azaltılmasıyla sağlanabilir. Kütlenin azaltılması; rotorun yapısında daha düşük yoğunluğa sahip bir madde kullanma ya da kullanılan maddenin miktarının azaltılmasıyla mümkündür. Ancak kullanılan maddenin değiştirilmesi, o elemanın manyetik alan içerisindeki davranışının iyi olması şartıyla gerçekleştirilebilir. Eylemsizlik momentinin azaltılması için rotorunun çapının azaltıldığı motorların, boyları uzundur. Rotor kütlelerinin azaltıldığı motorlar ise; enine geniştirler ve rotoru tepsi ya da disk biçiminde olarak adlandırılırlar. Şekil II.10a da rotoru boyuna uzatılmış servo motor ve Şekil II.10b de rotoru enine uzatılmış servo motor görülmektedir. Şekil II.10a Rotoru Boyuna Uzatılmış Servo Motor 8

9 Şekil II.10b Rotoru Disk Şeklinde Servo Motor Tablo II.1 ve Şekil II.8 den de görüldüğü gibi sabit mıknatıslı senkron motorun çalışma eğrisi diğer motor türlerine göre oldukça iyidir. Bu yüzden geleneksel tip asenkron ve sabit mıknatıslı senkron motorlar tahrik sistemlerinde, geleneksel tip DC motorlara göre tercih edilmektedir. Servo motorlar besleme gerilimine ve yapılarına göre Şekil II.11 de görüldüğü gibi sınıflandırılabilir [1]. II.2.1. DC Servo Motorlar Şekil II.11 Servo Motorların Sınıflandırılması [1]. II Giriş DC Motorlar ilk geliştirilen ve uygulanan elektrik makinesidir. DC motor teknolojisinin günümüzde geldiği nokta; yüksek moment, geniş hız kontrol aralığı, taşınabilirlik, iyi hız-moment karakteristiği, basit ve doğru model ve kontrol tiplerine 9

10 kolay adapte olabilmedir. Şekil II.12a da DCSM a ait resimler ve Şekil II.12b de DCSM un temel prensip şeması görülmektedir. Şekil II.12a DC Servo Motor Şekil II.12 b DC Servo Motor Sisteminin Temel Prensip Şeması DCSM lar günümüzde motor üreticileri tarafından 100 kw a kadar standart olarak üretilirler [4]. Ancak uygulamalarda küçük güçlüler daha çok tercih edilmektedir. DC motorların temel çalışma prensibi endüvi manyetik alanıyla, endüktör manyetik alanının etkileşimi ile dönme hareketinin oluşmasıdır. Geleneksel tip DC motorlar sargılı kutuplu olarak üretilmekteydi. Ancak DCSM larda kutup sargısı yoktur. Bunun yerine sabit mıknatıs kutup vardır. Yarı iletken teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak DCSM larda yapısal değişikliğe gidilerek, 10

11 sabit mıknatıs kutuplar dönen kısımda da kullanılarak fırçasız DCSM lar üretilmeye başlanmıştır. Ancak bu motorlar elektronik olarak sürülmesi gereken motorlardır. Şekil II.13a da fırça kullanılarak endüvisine gerilim uygulanıp, manyetik alan oluşturulan DCSM lara; Fırçalı DC servo motorlar (FCDCSM), Şekil II.13b de kutuplarında sabit mıknatıs kullanılan ve yapıda fırça bulunmayan DCSM lara; fırçasız ya da sabit mıknatıslı DC servo motor (FZDCSM) denir. Şekil II.13a Fırçalı DC Servo Motorun Yapısının Kesit Görünüşü [5]. Şekil II.13b Fırçasız DC Servo Motorun yapısı [5]. II Fırçalı DC Servo Motor FCDCSM de sabit kısım olan endüktör mıknatıstan oluşur. Endüvide sargılara fırçalar yardımıyla endüviye gerilim uygulanır ve endüvi sargılarından bir akım geçer. Endüktör ve endüvi manyetik alanlarının birbirini etkilemesi sonucu, endüvide 11

12 bir döndürme kuvveti oluşur. Şekil II.14a da FCDCSM un kutuplarının, Şekil II.14b de FCDCSM un endüvisinin resmi görülmektedir. Şekil II.14a Fırçalı DC Servo Motorun Endüktörü Şekil II.14b Fırçalı DC Servo Motorun Endüvisi 12

13 FCDCSM un endüvisinden dönme esnasında alternatif akım geçer. Endüvi iletkenleri tarafsız bölgeden geçerken akım yön değiştirir ve aktığı yönden döner. Bu olaya akım dönmesi (komütasyon) denir. İki komşu dilime bağlı her endüvi bobininde akımın yön değiştirmesi esnasında, bir yandan fırça bu bobini kısa devre eder, diğer yandan da bu bobinde reaktans gerilimi diye adlandırılan bir özindükleme gerilimi oluşur. Bu durum Şekil II.15 de gösterilmiştir. Şekil II.15 Fırçalarda Akım Dönmesi Kısa devre süresi mili saniye düzeyindedir. Reaktans gerilimi makinenin dönme hızına etki eder ve endüvi akımıyla doğru orantılıdır. Akım dönmesine karşı; yardımcı kutup kullanarak ve fırça kaydırılarak önlem alınır. FCDCSM larda akımı; ısınma ve akım dönmesi sınırlandırır. Üst limit hızı da yalnız mekanik değil, akım dönmesi bakımından da sınırlanır [8]. FCDCSM da fırçalar sürtünmeden dolayı ısınır ve makinenin ısı değerini yükseltir. Fırçaların diğer bir dezavantajı da dönme esnasında ark oluşturmasıdır. Ayrıca fırçalar zamanla aşınmalarından dolayı bakıma ihtiyaç duyarlar. II Fırçasız DC Servo Motor Günümüzde DCSM ların fırçasız tipleri daha fazla kullanılmaktadır. Çünkü fırçalı yapıda sürtünmeye bağlı ısınmalar, mekanik yüklenme, ark oluşumu, çalışılan yere bağlı fırçaların kirlenmesi ve bunun sonucunda temas problemleri vb. sorunlar vardır. FZDCSM larda ise bu problemler yoktur ve bakım gerektirmezler ve daha uzun ömürlüdürler. FZDCSM lar günümüzde mıknatıslar olarak karşımıza çıkar. Şekil II.16a da FZDCSM lara ait resimler ve Şekil II.16b de FZDCSM un içyapısı görülmektedir. 13

14 Şekil II.16a Fırçasız DC Servo Motorlar Şekil II.16b Fırçasız DC Servo Motorun Yapısı FZDCSM da Şekil II.16b den de görüldüğü gibi dönen kısım kutuplardır. Gerilim gövdeye yerleştirilmiş endüvi sargılarına uygulanır. FCDCSM ların yapıları özel olduğundan dolayı inverter ile birlikte kullanılır. Şekil II.17 de FZDCSM u sürmede kullanılan tam dalga DC sürücü görülmektedir. 14

15 Şekil II.17 Fırçasız DC Servo Motor Sürücü Devresi [6]. FZDCSM lar sinüs dalga gerilimle de beslenebilmektedir. Sinüs dalga gerilimle beslenen motorlar SMSSM olarak da adlandırılır. Bu yüzden fırçasız servo motorların tipinin tanımlanması, besleme gerilimine göre yapılmaktadır. FZDCSM un rotorunda kullanılan mıknatısın seçimi; hava aralığı indüksiyonuna, mıknatısın manyetik kalitesine, mıknatıs ömrüne ve mıknatısın maliyetine göre belirlenir. FCDCSM ların atalet momentlerinin azaltılması; rotorları uzatılarak (boyları) ve disk biçiminde olmak üzere iki şekilde de yapılmaktadır [7]. a. Rotoru Uzatılmış Sabit Mıknatıslı Fırçasız DC Servo Motor Rotoru uzatılmış DC servo motorların, Şekil II.9 ve Denklem II.4 de ifade edildiği gibi, rotorunun boyu uzatılarak eylemsizlik momentleri düşürülmüştür. Şekil II.18 de rotorunun boyu uzatılmış FZDCSM un resmi görülmektedir. Şekil II.18 Rotorunun Boyu Uzatılmış DC Servo Motor 15

16 Rotoru silindir biçiminde olan bu motorlarda hava aralığı indüksiyonunun yükselmesiyle oluşan karşıt mıknatısiyeti önlemek için, Şekil II.19 da görüldüğü gibi kutuplara pabuçlar yerleştirilmiştir. Şekil II.19 Fırçasız DC Servo Motorun Kutup Pabuçları [7]. Kutup pabuçlarında genellikle Alimünyum Nikel Kobalt (AlNiCo) mıknatıs kullanılır. Samaryum Kobalt (SmCo) ve Endertoprak-Demir (NdFeB) mıknatıs tiplerinin maliyetinin yüksek oluşu, yapıyı sınırlandırır. FZDCSM ların kutupları ise, tabaka halindedir ve bu kısımlara yerleştirilmiş sargılardan oluşmaktadırlar. Saç kalınlıkları 0,2-0,3 mm civarındadır. Saçların ince olmasından dolayı, motordaki fuko akımlarıyla oluşan ısı düşüktür [2]. b. Rotoru Disk Biçiminde Sabit Mıknatıslı Fırçasız DC Servo Motor Rotoru disk biçiminde fırçasız DC servo motor (RDDCSM) rotorunun şeklinden dolayı bu adı almıştır. Rotorun tamamı demir değildir. Yapısında yalıtkan malzeme de kullanılmıştır. Manyetik akı eksenel doğrultuda geçmektedir. Yassı gövdenin iki yanındaki kapaklar arasında ince endüvi dönmektedir. Kapaklarda sayıları 6 ile 10 arasında değişen sabit mıknatıslar vardır. Pratikte Baryum Ferit veya Endertoprak mıknatıslar kullanılır. Mıknatıslar tek yanlı yerleştirildiğinde hava aralığı mıknatıslar ile karşılarındaki kapak arasındaki uzaklık olup, iki yanındaki açıklıkların toplamına eşittir. Manyetik direncin büyük olmasını önlemek için disk endüvi ince yapılır. Kaçak akıların büyük olmasını önlemek için komşu kutuplar arasındaki uzaklık, hava aralığından daha çok olmalıdır [8]. Disk bakalit veya genellikle cam epoksiden yapılır. Şekil II.20a da RDDCSM ların resimleri ve Şekil II.20b de içyapısı görülmektedir. 16

17 Şekil II.20a Rotoru Disk Biçiminde Fırçasız DC Servo Motor [9]. Şekil II.20b Rotoru Disk Biçiminde Fırçasız DC Servo Motorun İç Yapısı [7]. Disk yüzeyine bakır saclar yerleştirilerek iletken yüzeyine uygun biçimde kaynaklanmıştır. Sargıların bu şekilde yerleştirilmesinden dolayı, sargılar direk hava ile temas edeler ve ek bir soğutma düzeneğine ihtiyaç duymazlar. Hava aralığı büyük olduğundan hava aralığındaki akı yoğunlukları düşüktür. Rotorları hafif olduğundan eylemsizlik momentleri yüksek değildir. Rotorda demir oluk bulunmayışından dolayı pozisyon kontrol uygulamalarında oldukça iyidirler ve 1 rpm altında bile kullanılmaktadırlar. Genellikle hız aralığı rpm dir [7]. 17

18 II DC Servo Motora Ait Matematiksel İfadeler Motorların akım, gerilim, güç vb. değerlerini ifade etmede bir eşdeğer devre kullanılır. DCSM un eş değer devresi Şekil II.21 de görülmektedir. Şekil II.21 Fırçalı DC Servo Motorun Eşdeğer Devresi Şekil II.21 de endüviye uygulanan gerilim Denklem II.5 de ifade edilmektedir. U U I (II.5) i R A Burada U i Denklem II.6 da ifade edilmiştir. U i k n (II.6) Sargılarından geçen I akımı, FCDCSM un gücü ve döndürme momenti Denklem II.7 ve II.8 da ifade edilmektedir. U.I M 2 U i I I RA (II.7) k φ I (II.8) FZDCSM de eşdeğer devre Şekil II.21 de verilen FCDCSM un eşdeğer devresinden farkı yapısında tek sargının olmasıdır. Dolayısıyla eşdeğer devre sadece alan sargısından oluşmaktadır. Şekil II.22 de FCDCSM için hız-moment eğrisi görülmektedir. 18

19 2n 0 N n 0 N N n K 0, 75U N 0,5U N N 0,25U N Şekil II.22 Fırçalı DC Servo Motorun Hız-Moment Eğrisi II.2.2. AC Servo Motorlar AC servo motorlarda besleme gerilimi stator sargılarına uygulanır. Yapılarında fırça yoktur ve rotora hava aralığıyla iletim sağlanmaktadır. Motor hızı kutuplara uygulanan gerilimin frekansına bağlıdır. Şekil II.23 de AC servo motorun temel prensip şeması görülmektedir. gruba ayrılır. Şekil II.23 AC Motor Servo Motor Prensip Şeması Şekil II.11 de belirtildiği gibi asenkron servo ve senkron motor olarak 2 alt 19

20 II Asenkron Servo Motor Optimize edilmiş geleneksel asenkron motorlar, servo sistemlerde günden güne artarak kullanılmaktadır. Şekil II.24 de Asenkron servo motor (ASM) a ait fotoğraflar ve içyapısı görülmektedir. Şekil II.24 Asenkron Servo Motor Statorları; ince saç paketlerin preslenmesiyle oluşturulmuştur ve burada oluklara yerleştirilmiş alan sargıları bulunmaktadır. Bu yapı geleneksel asenkron motorlarla hemen hemen aynıdır. Geri besleme elemanı mile akupledir. Geleneksel asenkron motorların stator saç kalınlıkları genellikle 0,5 mm civarındadır. Ancak ASM ların statorları 0,3 mm kalınlıkta saçlardan da imal edilmektedir [10]. Şekil II.25a da ASM un statoru ve Şekil II.25b de ASM un rotoru görülmektedir. Şekil II.25a Asenkron Servo Motorun Statoru 20

21 Şekil II.25b Asenkron Servo Motorun Rotoru ASM nin rotoru sincap kafeslidir. Sincap kafesli tip kullanılmasının sebebi; yapılarının basit, eylemsizlik momentlerinin düşük olmasıdır. ASM larda alan zayıflaması söz konusudur. Bu alan zayıflaması oransal olarak besleme gerilimine karşı, besleme frekansının arttırılmasıyla gerçekleştirilebilir [7]. ASM lar günümüzde 1000kW a ve N(m) a kadar imal edilmektedir [4]. ASM larda kayma söz konusudur. Kayma; motorun senkron devri ile milinden alınan devrin birbirinden farklı olması durumudur ve Denklem II.9 da görüldüğü gibi; s n n n d n (II.9) d Burada n d ile ifade edilen senkron devir, Denklem II.10 de ifade edilmektedir. n d 60 f (II.10) p ASM lar yapılarının basit ve ekonomik oluşundan dolayı tahrik sistemlerinde yaygın kullanılmaktadır. Optimize edilerek servo sistemlerde kullanılan ASM lar yüksek hız, yüksek yüklenme kapasitesi, düşük atalet momenti avantajlarını getirmiştir [2]. Şekil II.26 da ASM un çeşitli frekanslardaki moment eğrisi görülmektedir. 21

22 M Max f 4 f f 2 M f 3 1 N f N f ' f '' f ''' nn nd M N M Max Şekil II.26 Asenkron Servo Motorun Hız-Moment Eğrisi Şekil II.26 da görüldüğü gibi rotorundan alınan hız değeri n d değeri için kayma sıfırdır. Ancak ASM un n n dir ve kayma söz konusudur. Genaratör çalışma; frenleme esnasında kaymanın sıfırdan küçük olduğu durumlardır. Her iki çalışma türünde de maksimum moment değeri; maksimum akımla sınırlıdır. ASM larda kesim değerinden büyük frekanslarda alan zayıflaması olur. Bu frekans değerinden sonra moment eğrisi düşüş gösterir [2]. Şekil II.27 da ASM un T eşdeğer devresi görülmektedir. I R 1 1 X 1 X ' 2 f 1 U 1 Xh 1 R Fe R' 2 ( s ) 2 Şekil II.27 Asenkron Servo Motorun T Eş Değer Devresi. ASM için güç Denklem II.11 de ifade edilmiştir. P 1 3 U I Cos (II.11) Motordan alınan mekanik güç ise; 22

23 P m P 2 M n (II.12) 2 n d ifade edilir. ASM için verim ve döndürme momenti Denklem II.13 ve II.14 da görülmektedir. P 2 (II.13) M n P Pm (II.14) n n II Senkron Servo Motor Geleneksel tip senkron motorlar bazı yapısal değişikliklerle ve bir geri besleme elemanının yapıya ilavesiyle senkron servo motor (SSM) lar olarak adlandırılmaktadır. SSM lar fırçasızdırlar ve rotorları sabit mıknatıslıdır. Bu yüzden SSM lar permanent magnet senkron servo motor ya da sabit mıknatıslı senkron servo motor olarak isimlendirilirler. Şekil II.28 de SSM a ait fotoğraflar ve Şekil II.29 da SSM un yapısı görülmektedir. Şekil II.28 Senkron Servo Motor 23

24 Şekil II.29 Senkron Servo Motorun Yapısı SSM ların rotorlarının atalet momentinin düşük olması için; boyuna uzatılmış ya da enine uzatılmış olarak imal edilirler. Senkron ifadesi; rotor ile stator devrinin birbirine eşit olmasından ( n n ) gelir ve Denklem II.9 a göre kayma sıfırdır. n d Senkron motorlarda stator ve rotor devrinin eşitliği; motorun yükte ya da boş çalışmasında da aynıdır. Geleneksel tip senkron motorlar aşırı yük altında çalışsalar bile; rotor daima stator hızını yakalamak ister ve bu esnada aşırı akım çekerler. SSM da rotor hızının, stator hızını yakalaması motor sürücüsü tarafından motora uygulanan frekansın veya motor geriliminin arttırılmasıyla gerçekleştirilir. Gerilimin arttırılması, moment yükseltilmesi olarak da ifade edilmektedir. SSM ların kutup sargıları ASM ların kutup sargılarıyla aynıdır. SMSSM a sürücü devresi tarafından Şekil II.30 de görüldüğü gibi 2 farklı besleme gerilim uygulanır. 24

25 Şekil II.30 Senkron Motoru Besleme Gerilimleri Kare dalga gerilimle beslemeli senkron servo motor (KDSSM) lar; FZDCSM olarak da adlandırılırlar [1,4]. Sinüs dalga gerilim beslemeli senkron servo motor (SDSSM) un devir sayısının değiştirilmesi Denklem II.10 da ifade edildiği gibi; frekans ve kutup sayısı ile ilişkilidir. a. Kare Dalga Beslemeli Sabit Mıknatıslı Senkron Servo Motor (Fırçasız DC Servo Motor) SMSSM kare dalga gerilim ile beslenirse, FZDCSM olarak da adlandırılmaktadır. KDSSM larda rotora akuple bir konum algılayıcısı mevcuttur. Bu basit bir konum sensörü benzeri cihaz olabilir. Kare dalga beslemenin büyük bir avantajı da, kolay konum sinyali oluşturma ve kontrol sinyalini akıma çevirmedir. Şekil II.31 de SMSSM a ait kare dalga besleme şeması görülmektedir [1]. 25

26 Şekil II.31 Kare Dalga Beslemeli Senkron Servo Motorun Besleme Akım Gerilim Diyagramları Burada rotor konumu algılamada geri besleme elemanı kullanılmıştır. Şekil II.32 de verilen sistem elemanları KDSSM içindir. Her bir andaki kontrol için anlık geri bildirim dönüş bilgisi alınmaktadır [1]. Şekil II.32 Kare Dalga Beslemeli Senkron Motorun Prensip Şeması [1]. 26

27 KDSSM ler günümüzde 100 kw ve N a kadar üretilmektedirler [4]. b. Sinüs Dalga Beslemeli Sabit Mıknatıslı Senkron Servo Motor Sabit mıknatıslı SDSSM lar, fırçasız AC senkron motor olarak adlandırılmaktadır. Kontrol sinyalinin uygulanışı kare dalga besleme sinyali ile prensip olarak aynıdır. Aralarındaki fark; aynı anda 3 fazdan eş zamanlı akım aktığından, uygulanan gerilim ve akım sinüs formludur [1]. Şekil II.33 de SDSSM un prensip şeması ve akım-gerilim diyagramları görülmektedir. Şekil II.33 Sinüs Dalga Beslemeli Senkron Motorda Akım- Gerilim Diyagramları Sinüs dalga beslemede genellikle Resolver (RE) geri besleme sistemi kullanılır. RE dan alınan değer; sayısal geri besleme elemanlarından alınan değerlerden daha yüksek çözünürlüktedir [1]. Şekil II.34 de SDSSM un prensip şeması görülmektedir. 27

28 Şekil II.34 Sinüs Dalga Beslemeli Senkron Motorun Prensip Şeması SDSSM ler günümüzde 1000 kw ve N a kadar üretilmektedirler [4]. SDSSM ların hız moment davranışları belirli hız limitleri içinde oldukça iyidir. Şekil II.35 de SDSSM un hız-moment eğrisi görülmektedir. M Max f 4 f 3 f 2 f 1 f N n d M Max Şekil II.35 Sinüs Dalga Beslemeli Senkron Motorun Hız Moment Eğrisi Moment değeri senkron hızlarda geçerlidir ve bu da kullanılan servo sürücüyle kolaylıkla sağlanmaktadır. SMSSM lar hız-moment karakteristiğinden dolayı, hız kontrol uygulamalarında diğer motor tiplerine göre daha çok tercih edilmektedirler. Motorun kullanıldığı uygulamalara; elektronik kam, kesim hatları ve robotları örnek olarak verebiliriz [11]. Optimize edilmiş senkron motorların uygulamalarda; düşük hızlarda yüksek moment, yüksek hızlanma ivmesi ve yüksek verimli olmaları en önemli avantajlarıdır. Senkron motorların, asenkron motor ve DC motorlarla karşılaştırması Tablo II.2 ve Tablo II.3 de görülmektedir. 28

29 Tablo II.2 Asenkron ve Senkron Motorların Karşılaştırılması [11]. Asenkron Servo Senkron Servo Akım Değeri Yüksek Düşük Moment Düşük Yüksek Atalet Momenti Büyük Küçük Hız aralığı Geniş Dar II.2.3. İki Fazlı AC Servo Motor İki fazlı AC servo motor (IFACSM) geleneksel tip motorlardan farklı olarak, yapısında birbirine 90 derece elektriki açı ile yerleştirilmiş 2 sargıdan oluşmaktadır. Referans faz sargısı sabit değerli bir alternatif akım kaynağından beslenir. Yapıdaki ikinci sargı kontrol sargısıdır ve referans fazıyla aynı frekans değerli 90 derece elektriki faz farklı gerilimle beslenir. Şekil II.36 da IFACSM un yapısı görülmektedir [6]. V a 90 V m 0 Şekil II.36 İki Fazlı AC Senkron Servo Motorun Yapısı [6]. IFACSM besleme gerilimlerinin genliği eşit olduğunda ( V V ), 3 fazlı a m asenkron motora benzemektedir. Rotorları sincap kafeslidir. Rotorunun direnci düşük olan IFACSM un hız moment davranışı pekiyi değildir. Bu yüzden rotorları yüksek dirençli imal edilirler. Şekil II.37 de IFACSM ile yapılan radar kontrol sistemi görülmektedir [6]. 29

30 Şekil II.37 İki Fazlı AC Senkron Servo Motorla Yapılan Radar Kontrol Uygulaması [6]. II.2.4. Servo Motorların Etiketleri Elektrik motorları, günümüzde motor üreticilerinin kendileri ve uluslararası standartlar tarafından belirlenen kriterlere göre üretilmektedir. Üretici adı, motorun gücü, rotor devri, ısı sınıfı vb. özellikler motorun üzerinde bulunan etikette yazmaktadır. Böylece kullanıcılar motora ait önemli bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedir. Şekil II.38a ve Şekil II.38b de servo motorlara ait örnek etiketler verilmiştir. Şekil II.38a MCS Tip Servo Motora Ait Örnek Bir Etiket 30

31 Şekil II.38b MDS Tip Servo Motora Ait Örnek Bir Etiket Motor etiketlerinde olması gereken bilgiler; motor gücü, rotor devri, üretici adı, motor milinden alınan moment, motor besleme frekansı, motor akımı, motor sıcaklık algılayıcısının tipi, varsa fren ve frene ait bilgiler, geri besleme tipi, koruma sınıfı, motor üretici kodu, motor üretici referans kodu, motor besleme tipi vb. olarak sıralanabilir [11]. Tablo II.3 de, Şekil II.38b de verilen motor etiketinde yazılı bilgiler görülmektedir. Tablo II.3 MDS Tip Motorun Etiketinde Yazılı Bilgiler 31

32 Şekil II.39 da AC servo motorlara ait şablon bir etiket görülmektedir. Şekil II.39 AC Servo Motorun Etiketinde Bulunan Bilgiler [11]. Şekil II.39 da verilen ACSM ların etiketinde yazan bilgiler Tablo II.4 de görülmektedir Tablo II.4 AC Servo Motorun Etiketinde Bulunan Bilgiler [11]. NO AÇIKLAMA 1 3 Fazlı Motor 2 Üretici Tip Kodu 3 Motorun IP koruma sınıfı 4 Üretici referans numarası 5 Motor Numarası 6 Isı Sınıfı 7 Besleme Gerilimi 8 Anma Akımı 9 Anma Frekansı 10 Anma Rotor Devri 11 Anma Momenti 12 Anma Gücü 13 Güç katsayısı ( Cosφ ) Geri besleme elemanının 1 turda verdiği pals 14 değeri, Çözünürlük (pals/tur) 15 Motor bağlı olan frenin besleme gerilimi 16 Motor bağlı olan frenin anma akımı 17 Motor bağlı olan frenin tutma moment değeri AC Servo motorlarda Şekil II.39 da görülen ve Tablo II.4 de yazılı değerlere ilave olarak bazı motorlarda, geri besleme elemanının tipi de yazmaktadır. Ancak bu veriler genellikle motor tipinde harf olarak ifade edilmektedir. Örneğin şekil 38b de verilen servo motor etiketindeki RS ifadesi; üretici firma tarafından RE olarak kodlanmıştır. Ayrıca ısı algılama elemanı olarak genellikle PTC veya NTC kullanılır 32

33 ve bu da bazı motor etiketlerinde belirtilmektedir. Motorun Avrupa (CE), Amerikan (UL) veya Alman (VDE) vb. standartlara uygunluğu, etikette Şekil II.38b de de görüldüğü gibi kodlanmış olarak yazılıdır. DCSM ların etiketinde yer alan veriler ACSM lardan farklıdır. Frekans, güç katsayısı vb. veriler DCSM etiketinde bulunmaz. Şekil II.40 da DCSM a ait örnek bir şablon etiket görülmektedir. Şekil II.40 DC Servo Motorun Şablon Bir Etiket [12]. Şekil II.40 da ifade edilen veriler Tablo II.5 de görülmektedir. Tablo II.5 DC Servo Motorun Etiketinde Bulunan Bilgiler NO AÇIKLAMA 1 Motor Türü DC 2 Üretici Tip Kodu 3 Üretici Motor Seri Numarası 4 Motor Gücü 5 Anma Endüvi Devir Sayısı 6 Endüktör Anma Gerilimi 7 Endüktör Anma Akımı 8 Endüktör Anma Maksimum Akımı 9 Endüvi Gerilimi 10 Endüvi Akımı Form Faktörü ( Endüvi Akımının RMS değere 11 çevrim katsayısı) 12 IP Koruma Sınıfı 13 Isı Sınıfı 14 Üretici Adı ve Bilgileri, Motorun CE, UL vb. Uluslararası Standartlara Uygunluğu 33

34 (Endüktör) FZDCSM larda kutuplar mıknatıstan oluştuğu için, kutup sargılarına ait veriler bulunmaz. DCSM larda da geri besleme elemanın türü çoğunlukla motor tip kodunda ifade edilmektedir. II.2.5. Servo Motorlarda Kullanılan Mıknatıslar Günümüzde motor teknolojisinde mıknatısların önemi giderek artmaktadır. Mıknatısların kullanılmasıyla elektrik motorlarının özellikle hız-moment davranışları daha iyi hale gelmiştir. Mıknatısların DC motorların yapılarında kullanılmasıyla; fırça arızaları, ark, ısınma vb. dezavantajları da ortadan kalkmıştır. Elektrik makinelerinde kullanılan mıknatıslar; manyetik akı yoğunlukları, maliyet, karşıt mıknatısiyet gücü ve manyetik kalitesi değerlerine göre seçilmektedir. Bununla birlikte mıknatısın, rotorun eylemsizliğine olan etkisi de düşünülmelidir. Motorlarda kullanılacak en ideal mıknatısın seçimi için, mıknatısın kalite) değerinin yüksek, BH max (manyetik H c karşıt güç değerinin minimum olması kriteri aranır. Günümüzde motorlarda Alüminyum Nikel Kobalt (AlNiCo), Samaryum Kobalt veya Endertoprak Kobalt (SmCo), Endertoprak-Demir (NdFeB) ve Sert Ferrit (Baryum Ferrit) mıknatıslar kullanılır. Bu mıknatıslar ait veriler Tablo II.6 de verilmiştir. TabloII.6 Mıknatısın Akı ve Manyetik Kalite Değerleri Tablosu [13]. Mıknatıs Derecesi Tipi B r H c H ci BH max T max ( C) NdFeB 39H SmCo NdFeB B10N Alnico Seramik Flexible SmCo mıknatısların verdiği manyetik kuvvet değeri, diğer mıknatıs tiplerinin değerlerine göre oldukça iyidir. Ancak SmCo mıknatısların fiyatları AlNiCo mıknatısların fiyatının 3-4 katıdır. SmCo mıknatısların bir diğer dezavantajı da, eylemsizlik momentlerinin yüksek olmasıdır. Eylemsizlik momentine ilişkin karşılaştırma Şekil II.41 de verilmiştir [7]. 34

35 Şekil II.41 AlNiCo ve SmCo 5 Mıknatısların Hacim-Eylemsizlik Momenti-Manyetik Kuvvet İlişkisi [7]. AlNiCo mıknatıslar yüksek remenanz indüksiyonlarında kullanıma uygundurlar. AlNiCo mıknatıslar daha çok doğru akım motorlarında kullanılırlar. Endertoprak kobalt mıknatıslar manyetik özellikleri iyidir, ancak pahalıdırlar. Artık mıknatısiyetleri 1,15 Teslaya kadar çıkmıştır. Endertoprak demir mıknatıslar ise kobalt içermedikleri için fiyatları Endertoprak kobalt mıknatıslar kadar yüksek değildir. Artık mıknatısiyetleri 1,25 Tesla yı geçer. Ancak sıcaklık davranışları pekiyi değildir. Ek A da servo motorlarda kullanılan mıknatıslara ait tablolar verilmiştir [7]. II.2.6. Servo motorlar Kullanıldığı Uygulamalar Servo motorlar günümüzde çok farklı tahrik çözümlerinde oldukça yaygın kullanılmaktadır. Sürücü devresiyle birlikte kullanılan motor veya motor grupları; PLC, PC vb. otomasyon elemanlarıyla beraber makinenin kontrol ve tahrik sistemini oluşturlar. Servo motorlar plastik endüstrisi, robotlar, taşıma hatları, CNC vb. birçok uygulamada kullanıldıklarından dolayı, bu bölümde bunlardan bir kaçı verilecektir. II Uçan Testere Uçan testere; hareketli parçaları durdurmadan kesme uygulamasıdır ve genellikle üretim hatlarının sonunda bulunur. Hareketli eleman genellikle boru, tahta ve demir profildir. Sistemde 3 temel tahrik elemanı vardır ve Şekil II.42 de görülmektedir. 35

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AC VE DC MAKİNELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

: ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

: ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 Konu : ASENKRON MOTORLARDA V / F ORANI TUTULARAK HIZ AYARI YAPILMASI İÇİNDEKİLER SAYFA 1 ASENKRON MOTORLAR GENEL BİLGİ SAYFA 2 ASENKRON MOTORLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ SAYFA 5 ASENKRON MOTORLARDA V/ F ORANI

Detaylı

1. ASENKRON MOTORLAR

1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır. Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın

Detaylı

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını ENDÜKSİYON MOTORLARA YOL VERME YÖNTEMLERİ Ahmet Teke, Mehmet Tümay ahmetteke@cu.edu.tr, mtumay@cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü İşletmelerde yüklerin büyük bir kısmını

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve SERVO SİSTEMLER DERS NOTU MEHMET TOSUNER 2009

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve SERVO SİSTEMLER DERS NOTU MEHMET TOSUNER 2009 KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve SERVO SİSTEMLER DERS NOTU MEHMET TOSUNER 2009 Güç Elektroniği Anahtarlama Elemanları: Bu ders notunda anlatılan konvertör ve

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI ASANSÖR KURTARMA SİSTEMİ TASARIMI ve UYGULAMASI Zafer DEDEOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM)

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) Y. Elk. Müh. Murat KÜÇÜKALİ EEM MAGAZİN-2014 Her hakkı saklıdır İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... 1 1. Giriş... 2 2. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

1. BÖLÜM: KOLEKTÖRLÜ MAKİNELERİN SARIMLARI

1. BÖLÜM: KOLEKTÖRLÜ MAKİNELERİN SARIMLARI 1. BÖLÜM: KOLEKTÖRLÜ MAKİNELERİN ARIMLARI A. arımda (bobinajda) kullanılan malzemeler 1. arım işleri için gereken takımlar (aygıtlar) Pense, kargaburun, yankeski, düz uçlu tornavida, yıldız uçlu tornavida,

Detaylı

ÇÖZÜCÜ-SARICI ÜNİTELERİNE SAHİP MAKİNALARDA SERVO MOTOR KULLANIMI

ÇÖZÜCÜ-SARICI ÜNİTELERİNE SAHİP MAKİNALARDA SERVO MOTOR KULLANIMI ÇÖZÜCÜ-SARICI ÜNİTELERİNE SAHİP MAKİNALARDA SERVO MOTOR KULLANIMI 1 Engin AYÇİÇEK 2 Nur BEKİROĞLU 1,2 Elektrik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Fakültesi Yıldız Teknik Üniversitesi, 34394, Yıldız,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ASENKRON MOTORLARA YOL VERMEK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Start ve güvenlik Kaplinleri Elastik Kaplinleri METALLUK METALLUK

Start ve güvenlik Kaplinleri Elastik Kaplinleri METALLUK METALLUK Start ve güvenlik Kaplinleri Elastik Kaplinleri METALLUK METALLUK Katalog K 20 Basım 2012 Bundan önceki basilmiş kataloglar artik geçerli değildir. Değişiklikler olabilir. Bu Katalog Almanca Kataloğundan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ. Hüseyin Cem BAYRAKTAR

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ. Hüseyin Cem BAYRAKTAR İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARININ KONTROLÜ SEMİNER TEZİ Hüseyin Cem BAYRAKTAR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Aktüatörler ve Aktüatör Seçimi

Aktüatörler ve Aktüatör Seçimi Aktüatörler ve Aktüatör Seçimi Resim-1 Dr. Özgür AKIN Giriş Aktüatör Nedir? Aktüatörlere Neden İhtiyaç Duyarız? Aktüatörlerin Sınıflandırılması. Aktüatör Nedir? Aktüatör, bir mekanizmayı veya sistemi kontrol

Detaylı

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı motorların bir fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı olmasına rağmen, çoğu zaman üç fazlı şebeke bulunmayabilir. Özellikle şehir merkezlerinde bir fazlı

Detaylı

TEMEL ELEKTRĠK Elektriğin Tarihçesi

TEMEL ELEKTRĠK Elektriğin Tarihçesi TEMEL ELEKTRĠK Elektriğin Tarihçesi Elektrik, Yunanca kehribar anlamındaki elektron sözcüğünden gelmektedir. Elektrikle ilgili ilk olarak gözlenen ve incelenen statik yüklerin oluşturduğu statik elektriklenmedir.

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 12B 4343 016 Proje Yöneticisi: Proje Konusu: Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın Elektrikli Araçlarda Uyarlamalı Hız Kontrolü

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

4. MOTOR İÇİN GEREKLİ FRENLEME SİSTEMİNİ KURMAK

4. MOTOR İÇİN GEREKLİ FRENLEME SİSTEMİNİ KURMAK 4. MOTOR İÇİN GEREKLİ FRENLEME SİSTEMİNİ KURMAK Bu öğrenme faaliyetinde asenkron motorların frenlenmesi (ani olarak durdurulması) konusunda bilgi ve becerileri öğreneceksiniz. Fren motorlarının başlıca

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD.

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. Kullanım Kılavuzu Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 1 1 Güvenlik Önlemleri... 2 1.1 Güvenlik Tanımları... 2 1.2 Uyarı Sembolleri... 2 1.3 Güvenlik

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır.

Hidrolik asansörler sahip oldukları avantajlar nedeniyle bazı binalarda ve tesislerde kullanım imkanı bulmuşlardır. HİDROLİK ASANSÖRLER Hidrolik asansörler modern bir icat olmayıp prensip olarak çok eskidir. Sıvı olarak ilk önceleri su, daha sonra yağ kullanılmıştır. Önceleri sadece fabrikalarda ve depolarda kısa irtifalı

Detaylı