FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EMÜ-419 OTOMATİK KONTROL LABORATUARI DENEY 5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EMÜ-419 OTOMATİK KONTROL LABORATUARI DENEY 5"

Transkript

1 FIRT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EMÜ419 OTOMTİK KONTROL LORTURI DENEY 5 PID KONTROLÖR KRKTERİSTİKLERİNİN İNELENMESİ VE NLOG OLRK POZİSYON KONTROL SİSTEMLERİNDE UYGULNMSI 1. macı: Oransal (proporional), İngral v Türv (Drivaiv) konrol sismlrin karakrisiklrinin inclnmsi v bu konrolörlrin bir D moor pozison konrolünd kullanılması. 2. PID Konrolörün Karakrisiği: 2.1. Oransal (P) Konrolün Karakrisiği; Oransal konrolör adından da anlaşıldığı gibi girişindki işari örnğin şkil 1 dki blok diagramında gösriln rfrans il sism çıkışı arasındaki = r c, haasının blli bir oran kuvvlndirrk sism giriş sağlaan bir konrol kniğidir. Konrolör çıkışı; u c ( ) p( ) (5.1) dir. Sism k bir dinamik klnmksizin sismin karakrisik dnklmi K p dğri il dğişirilrk isniln prformans sağlanır. Oransal konrol gnllikl dominan kubu ikinci drcdn sism özlliğini gösrn sism cvaplarının iilşirmsi için asarlanır. Haanın büük dğrlrlri için oransal konrol dn 3 v 4 d vriln ON/OFF karakrisiğin bnzr bir karakrisik gösrir. Çok küçük K p dğri için is sismin dominan kuupları açık çvrim kuuplarına çok akın olup sism cvabı oldukça avaş v durgundur. r P Konrol G(s) Sism c H(s) Gri bslm Şkil 5.1. ir kapalı çvrimli oransal konrol sismi. Şkil 5.2 d gösrildiği gibi üksk kazançlı oransal konrolör sism cvabını hızlandırır v sürkli durum haasını örnğin basamak giriş için minimuma indirir. ncak üksk gnlikli oransal konrol oldukça üksk dğr sahip bir maksimum aşma v uzun sürn sönümlü osilasonlara sbp olur. uda sismin sürkli duruma rişm sürsini arırır. Ora gnlikki oransal konrolör is sism cvabı düşük bir maksimum aşmala v düşük gnlikli sönümlü osilasonla rfrans işarini akip dr. lli bir dğrdn düşük olan K p durumunda is sism çıkışı oldukça düşük v = r c haası sıfır olamaz. Şkil 5.2 d gösrildiği gibi sism cvabının gnliği zamanla azalan sismlr sönümlü (dampd) sism dnilir. Yüksk K p1 v ora K p2 gnliğ sahip olan sism sönümsüz (undrdampd) sism olarak adlandırılır. Düşük gnlikli, K p3 < K p2, karakrisiğini gösrn sismlr aşırı sönümlü (ovrdampd) v sism çıkışının rfrans işarin xponansil olarak maksimum aşmasız rişmsin d kriik sönümlü (criicall dampd) dnilir. Dorusal zamanla dğişmn ikinci drc sismlrin çıkış işarinin osilasondaki sönüm (damping) drcsi, sönüm oranının dğrin gör blirlnir. = 1 Kriik sönümlü (criical damping ), < 1 Sönümlü osilasonlu (undrdamping), > 1 Osilasonsuz aşırı sönümlü (ovrdamping). 19

2 Max r K p1 K p2 K p3 Şkil 5.2. Oransal konrolün zaman karakrisiği. Şkil 5.3, girişin rampa fonksionu ugulanan bir oransal konrollü sismin karakrisiğini gösrir. Sismd çıkış işari r rfrans işarini akip mk isior ancak sismdki nrji dpolaan dvr lmanlarının saısı v gcikmlr sism giriş v çıkışı arasında bir gcikm sbp olacakır. u gcikm hız gcikmsi va haası (vloci lg) dnilir. Şkild d blirildiği gibi bu sismin hızındaki haa dğil, bu rampa girişi icin pozisondaki haadır. Oluşan gcikm sism dinamiğin bağlı olduğu gibi sism kazancına da bağlıdır v bu sism çıkışı d, Şkil 5.3, osilasonlara sbbi vrir. Şkil 5.3 görüldüğü gibi oransal konrol, sism girişi sürkli fonksion olan durumlarda ugun dğildir v sabi girişli sismlrd d dzavanaja sahipir. Gnllikl konrolör asarımı, sismin giriş çıkış arasındaki haa = r c =0 n kısa v n konomik olarak apması sasına daanır. u şar sağlandığında konrolör işlmini biirck v gnliği sıfıra akın olacakır. Sism çıkışındaki ük durumunun dğişimi sism çıkışının dolaısıla nin dğişimin ndn olur. Konrolör krar dvr girrk bu haaı gidrm çalışacakır ancak Şkil 5.3 gösrildiği gibi farklı ük durumları için bu karakrisikki haa dğişck v hiç bir zaman sıfır olmaacakır. u ndnl oransal konrol k başına ugulamalarda ugun dğildir. Hız gcikmsi Pozison r Şkil 5.3. P konrolün karakrisiği. Praikki oransal konrol ugulamalarında karşılaşılan problmlrdn birisi d, sism lamanlarındaki doum (sauraion) v ölü bölg (idl zon) dan dolaı konrolörün bu limilr arasında işlv görmmsidir. Konrolörün kin olduğu bölg şkil 5.4 gösriln proporional band aralığıdır. Prop. band + İdl zon (ölü bölg) Şkil 5.4. Oransal konrolör lmanının proporional bandı. 20

3 2.2. Ingral (I) Konrolün Karakrisiği: İngral konrolün amacı, sürkli durumda sismin çıkış işaril rfrans işari arasındaki haaı minimuma indirmk va oradan kaldırmakır ( Şkil 5.5 ). r + I Konrol G(s) c H(s) Gri bslm Şkil 5.5. ir kapalı çvrimli I ingral konrol sismi. Pozison (a) r (b) Haa (c) Şkil 5.6. Ingral konrolörün zaman anıı karakrisiği. a() bir sabi olmak üzr Ingral lmanının çıkışı: a( ) d ada = a() (5.2) olduğundan hrhangi bir > 0 durumunda konrolörün çıkışı zamanla aracakır. ölc haası ingraörün zamanına bağlı olarak azalıp sıfıra inckir. Daha açıkça azılacak olursa K i aarlana bilir bir sabi olmak üzr inrgral konrolün çıkışı u() haa sinali oranının bir fonksionu v duc ( ) i( ) ada u c ( ) i d d ( ) (5.3) dir. Eğr haa dğri iki kaına çıkarsa, u() nin çıkışı dğişim hızı iki ka arar. Sıfır haa, =0 için konrolör çıkışı u() sabi kalır. İngral konrol bazn d rs conrol olarak adlandırılır. Şkil 5.6 da rampa girişi için ingral konrolün karakrisiği gösrilmişir. Sismdki hrhangi bir > 0 durumunda konrol çıkışı büückir v bu sism çıkışına ki irrk sism çıkışını arırmak suril haaı azalacakır. Haa sıfıra aklaşınca konrolör çıkışı sabi kalacak. Dn 1 d d görüldüğü gibi praik ingraör lmanında bir saurason var olduğunda sismdki haa ancak bu sınırlar dahilind zamanla gidrilir. Gnllikl ingral konrol P konrol il birlik kullanılır. P konrol sas konrol olmak üzr I konrol Şkil 5.3 ki hız gcikmsinin gidrilmsind kullanılır Türv (D) Konrolün Karakrisiği: Sürünmnin azalması sismlrd damping kisini azalır v bu oransal konrollü sismlrd üksk kazançlara sbbi vrir. unun sonucunda maksimum aşma arar v çoğu durumlarda is konrolör çıkışında saurasonlar oluşur. unu önlmk için sism klnck olan hr lman sismd grksiz güç harcamasına sbp olur v kararlı durumda olan sism hrhangi bir bozucu sinalin kimsi, sismin krar kararlı hal gçiş sürsini arıracakır v bazı durumlarda sismi doğrusal olmaan davranış gösrckir. 21

4 Türv konrolörün amacı sismdki üksk kazancı düşürrk damping kisini d arırmakır. unun için Şkil 5.5 olduğu gibi I konrolü rin D konularak nin bir oranı va Şkil 5.7 dki gibi sadc çıkış sinalinin bir oranı olarak asarlanır. r c P. Konrol G(s) Sism D Konrol H(s) Şkil 5.7. D konrolün parall kompanzason olarak kapalı çvrimli konrol sismind kullanılması. (a) r, r (b) Haa (c) (d) Şkil 5.8. D konrolörün zaman anıı karakrisiği. Türv konrol k başına kullanılmaz v gnllikl oransal konrolör il kullanılır. K p oransal konrol kasaısı, K D ürv konrol kasaısı v T D ürv konrol zaman sabisi olmak üzr şkil 5.9 dki oransal arı ürv konrol çıkışı; d( ) u c ( ) p ( ) DTD (5.4) d Türv konrol, konrol çıkışının haa sinali oranına gör dğişiği için bazn d ra conrol olarak adlandırılır. Türv konrolün dzavanajlarından biri sismd var olan gürülülrin gnliklrini arırmasıdır. r + c D Konrol P. Konrol H(s) G(s) Sism Şkil D konrolün sri konrolör olarak kapalı çvrimli konrol sismind kullanılması. 22

5 3. Dnin Yapılışı: Şkil 5.10 daki dvri oluşurunuz. u durumda P konrolörün dvrd olduğuna dikka diniz. Çıkış poansiomrsinin sol arafındaki aksama basırarak sürücü shaf il bağlanısını sağlaınız. lifir #1 in kaba aarını (gain coars) 10 v inc aarını (gain fin) 0.1 konuma alınız. lifir #2 nin bu dğrlrini d 1 v 1.0 durumuna giriniz. 10 k luk dirnci ora konuma giriniz. slm grilimini ON konumuna giriniz v 10 k luk dirncini adım adım dğişiriniz. Moor sürücü shafı v srvo poniomr ibrsi dönmli v rfransı blirli bir gcikm olmasına rağmn izlmlidir. u gcikm sism kazancının düşük olmasından kanaklanmakadır. Şimdi amplifir kazancını 1.0 durumuna girrk poansiomrnin dğişimin karşılık srvo poniomr in durumunu gözliniz. Yr Rfrans #2 M.. Mr + + Insr #1 Powr Moor Şkil P (Proporional) konrolörün pozison konrolör olarak kullanıldığı dn bağlanı şması. Prosdürü 10 k luk dirnci ora konuma girrk amplifir #1 kazancının 0.5 durumu için krarlaınız. Giriş konrol dğişknini sonuna doğru ikn çok avaşça döndriniz v srvo ponsiomr konağı dğişimini v moorun hızını gözliniz. u durum da, 10 k luk dirnci hızlıca ora pozisonuna giriniz. ununla üksk kazançlı konrolör oluşurularak srvo poniomr sürücü şafında ük olmadığından giriş işarini akınca akip msi v hr iki arafa am dönüş mümkün olduğunu gözliniz. lifir #1 in kaba aarını 10 v inc aarını 1.0 aparak giriş konrolünü öl aarlaınız ki srvo poniomr in ibrsi 0 gösrsin. Şimdi ibrnin offsini Hall ffc diskini linizl dğişiriniz v srvo poniomr ibrsinin sismin cvabından bağımsız dğişiğini görünüz v ibri ski konumuna giriniz. u ki sismin cvapsız olduğu idl zon ölüband adı vrilir. lifir #1 kazancı dğrlri 10 v 1.0 dadband = lifir #1 kazancı dğrlri 10 v 0.5 dadband = lifir #1 kazancı dğrlri 10 v 0.1 dadband = Sism kazancının dadband üzrindki kisi ndir? lifir #1 in kaba aarını 10 a, inc aarını 1.0 a v sism girişini aarlaarak çıkışaki srvopoansiomr konumu 30 u gösrsin v amplifir #1 kazancını 0.1 gösriniz. lifir #2 in kaba aarını 1, inc aarını 1.0 a giriniz v sıfır çıkış için offsi oluşurunuz. oars kazancı aarını 100 giriniz v +3V çıkış için offs konrolü aarlaınız. oars kazanç konrolünü 1 giriniz. ununla, basamak (sp) giriş fonksionunu oluşurarak kilri araşırılacakır. lifir #2 nin kaba aarını 1 dn 100 dğişiriniz v shaf pozisonundaki dğişimi gözliniz. Tkrar kazancı 1 girrk dğişimi gözliniz. u durumla n apılmak isndiğini bliriniz v bunu birkaç dfa krarlaınız. lifir #1 kazancı 10 v 0.1 durumuna giriniz. Ekisi nasıldı? Prosdürü lifir #1 in inc aarının 0.5 v 1 durumu için krarlaınız 23

6 lifir #1 kazancı 10 v 0.5 Oprason hızlımıdı? Hrhangi ovrshoo varmıdı? lifir #1 kazancı 10 v 1.0 Oprason daha hızlımıdı? Daha fazla ovrshoo varmıdı? 3.1. PI (Proporional + Ingral) Konrol: Şkil 5.10 daki dvr bir ingraör lmanı bağlaarak Şkil 5.11 dki dvri oluşurmak için İngraörün zaman sabiini 1s aarlaınız v rs uşuna basarak ingraörü bağlaınız v linizi rs uşundan çkiniz. lifir #1 in kaba aarını 10 a, inc aarını 0.1 giriniz v lifir #2 nin kazancını 100 aparak 3V luk basamak girişin kilrini çıkış srvodan gözliniz. İlk basamak giriş bir dğişim oldumu? undan sonra n oldu? Dijial volmrdn ingraör çıkışını izliniz. Nlr oluor? Srvo posizon ingraör çıkışının dğişim aralığına gör dğişior mu? İngraör çıkışı moor momni sismdki sürünmi ndiği ana kadar arar v daha sonra saf pozisonu dğişir. Şimdi prosdürü lifir #1 in inc aarı 0.5 v 1.0 için krarlaarak sonuçları aşağıdaki gibi özliniz: lifir #1 kazancı 10 v 0.5, Ingraor z.s. 1s aşlangıç cvabı daha önckindn hızlımıdı? ir ovrshoo varmıdı? Pozisonun son dğrind bir düzlm varmıdı? lifir #1 kazancı 10 v 1.0, Ingraor z.s. 1s aşlangiç cvabı daha hızlandı mı? Daha fazla ovrshoo varmıdı? Nkadar? Pozisonun son dğrind bir düzlm oldu mu? lifir #1 kaba aarı 10 v inc aarı 1.0 ikn dğişik ingraor zaman sabii kilrini gözlmk için z.s.10s v 100ms sçiniz. 10s için sism cvabının son dğrindki iilşirm uzun sürdü mü? 100ms için sism cvabının son dğrindki iilşirm sürsi kısa oldu mu? Şimdi z.s. = 100ms alarak çıkışın kararlı durumundan Hall kisinin sirini ll döndrrk üç amplifir kazancı (0.1, 0.5 v 1.0) için gözliniz. lifir #1 kazancı 10 v 0.1 Diskin harklnmsi için grkli ki = Sism cvabındaki iilşirm sürsi = lifir #1 kazancı 10 v 0.5 Diskin harklnmsi için grkli ki = Sism cvabındaki iilşirm sürsi = lifir #1 kazancı 10 v 1.0 Diskin harklnmsi için grkli ki = Sism cvabındaki iilşirm sürsi = 24

7 #2 M.. Mr In.. Yr Insr #1 Summ Powr Moor Şkil PI (Proporional + Ingral) Konrol PD (Proporional + Drivaiv) Konrol: Şkil 5.12 dki dvri oluşurunuz. lifir #1 in kaba aarını 10 a, inc aarını 1.0 alınız v difransil işlmcinin zaman sabiini 1s alınız. Sismin srvo da görüln çıkışını lifir #2 nin kazancını 1 dn 100 dğişirrk oluşurulan +3V luk basamak giriş fonksionuna gör dğişimini gözliniz. Türv alıcı zaman sabii 100ms v 10ms için prosdürü krarlaınız. #2 M.. Mr Yr Ins #1 Summ Powr Moor Invrr Şkil PD (Proporional + Drivaiv) pozison konrol sismi. lifir #1 kazanç durumu 10 v 1.0. ransil zaman sabii 1s asamak girişin cvabı = ransil zaman sabii 100ms asamak girişin cvabı = ransil zaman sabii 10ms asamak girişin cvabı = 25

8 3.3. PID (Proporional + Ingral + Drivaiv) Konrol: İngraörün rs buonuna basarak Şkil 5.13 dki gibi ingraörü dvr alınız v lifir #1 in kaba aarını 10, inc aarını 1.0 durumuna giriniz. 3 V luk basamak girişi için olabilck üm ingraör v difransil zaman sabii dğrlrinin kombinasonlarından ararlanarak opimal cvabı bulunuz. lifir #1 kazanç durumu 10 v 1.0 için n ii I v D nin zaman sabii kombinasonu: Ingraor = rniaor = 3.4. Türv Yrin Takognraörü Kullanan Hız Gribslmsi: Şkil 5.13 dki diffransil işlmcii dvrdn çıkararak Şkil 5.14 gösrildiği gibi akognraörl gri bslmi apınız. 100k luk dirnç kognraörün hızınının gnliği için kullanılıor. u dirncin dğrini ilk olarak saa önünün rsi olarak döndürrk kapalı çvrim kazancını sıfıra indirginiz. Şimdi sism daha öncki P.I.D. konrol sismi durumuna gldi. 3V luk basamak cvabı için n ii (opimal) cvabı 100k luk dirnci aarlaarak sağlamaa çalışınız. Sağlamak mümkün mü? Yr #2 M.. Mr Insr In. Summ Powr Moor #1 İnvrr Şkil PID (Proporional + Ingral + Drivaiv) konrol blok diagramı. Yr #2 M.. Mr Insr In. #1 Summ 0 V Powr Moor İnvrr 100k Şkil Hız gri bslmli P.I.D. konrol sismi. 26

9 Dnd kullanılan D moorun doğrusal modlini kullanarak sismin gcikmli birinci mrbdn davranış gösrdiği durumu sas alarak ZiglrNichols birinci modunu kullanarak P, PI v PID konrolörü asarlaınız v D moorun pozison konrol prformansını konrolörlr gör açıklaarak sıralaınız. Sizc hangi konrol prformansı daha iidir. Ndnlri il birlik açıklaınız? Dnd kullanılan D moorun doğrusal modlini kullanarak sismin sönümsüz osilasonlu davranış gösrdiği durumu sas alarak ZiglrNichols birinci modunu kullanarak P, PI v PID konrolörü asarlaınız v D moorun pozison konrol prformansını konrolörlr gör açıklaarak sıralaınız. Sizc hangi konrol prformansı daha iidir. Ndnlri il birlik açıklaınız? 4. Sonuç v Tarışma: 1. Dn 3.1, 2, 3, 4 ki sonuçları karşılaşırınız. 2. Hr bir dnd n ii konrol paramr dğrlrini azınız v karşılaşırınız. 3. PID konroll pozison konrolü apılan D.. moorun açık blok diagramını ld diniz? 4. PID konrol paramrlrinin sçimi nasıl apılır? Dnd bu önmlrdn hangisindn ararlandınız? 5. ir D mooru için oransal konrolörü roo locus modu kullanarak asarlaınız? 6. Yukarda 5. sorudaki D moor modli için PI konrolörü roo locus modu kullanarak asarlaınız? 7. Yukarda 5. sorudaki D moor modli için PD konrolörü roo locus modu kullanarak asarlaınız? 8. Yukarda 5. sorudaki D moor modli için PID konrolörü roo locus modu kullanarak asarlaınız? 9. Yukardaki 5., 6., 7., v 8. adımlarda kullanılan rfransları v safalarını raporlarınızda bliriniz. 27

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

IntelliMix SCM820 IntelliMix SCM820-DAN Ses Mikserleri. Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu. 27A20290 Rev. 3 2014 Shure Incorporated

IntelliMix SCM820 IntelliMix SCM820-DAN Ses Mikserleri. Türkçe Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu. 27A20290 Rev. 3 2014 Shure Incorporated IntlliMix SCM820 IntlliMix SCM820-DN Ss Miksrlri Türkç Tanıtım v Kullanma Kılavuzu 2720290 Rv. 3 2014 Shur Incorporatd t t t t t t t t m t t t t t t t t m Shur SCM820 konuşmalarda, ss güçlndirmsi d dahil,

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür

aktüel NEÜ Avrupa Komisyonundan üniversitemize AKTS ETİKETİ Ödülü verildi Rektörümüz Prof. Dr. Filiz Kılıç'tan Nevşehir basın mensuplarına teşekkür Kitapsvrlrin ilgisini çkbilck kitap önrilri Satranç oyununa bu kz farklı bir açıdan bakalım... SAYFA 3'TE SAYFA 7'DE SAYFA 8'DE Erasmus Dğişim Programı il Polonya da ğitim görn öğrncimizdn mktup var aktül

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI Melike Bildirici Ümi Bozoklu Working Paper 09 June 200 TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY

Detaylı

İki Eksenli Bir Helikopter Düzeneği İçin Bulanık Kontrolör Tasarımı

İki Eksenli Bir Helikopter Düzeneği İçin Bulanık Kontrolör Tasarımı İki Eksenli Bir Helikoter Düzeneği İçin Bulanık Kontrolör Tasarımı Yusuf Buğda, Mehmet Önder Efe, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara {bugda, onderefe}@etu.edu.tr

Detaylı

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi!

Çelik. Her şey hesapladığınız gibi! Çlik Hr şy hsapladığınız gibi! idyapi Bilgisayar Dstkli Tasarım Mühndislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalpaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10 Kat: 5 Okmydanı Şişli 34384 İstanbul Tl : (0212) 220 55 00

Detaylı

Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi

Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cil:4 Saı: Celal Baar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi Prof. Dr. Semra ÖNCÜ Celal Baar Üniversiesi İ.İ.B.F.

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 GÜÇ SİSTEMLERİNDE GÜÇ BÖLGELERİ ARASINDA MEYDANA GELEN SALINIMLARIN KONTROLÜ Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi {cemal.keles,asim.kaygusuz}@inonu.edu.tr

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27605 Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KIRLILIĞININ KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KIRLENMIŞ SAHALARA DAIR YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II

ANALOG ELEKTRONİK - II ANALOG ELEKTONİK - II BÖLÜM Temel Opamp Devreleri Konular:. Eviren ve Evirmeyen Yükseleç. Temel ark Alıcı.3 Gerilim İzleyici.4 Türev ve Enegral Alıcı Amaçlar: Bu bölümü biirdiğinizde aşağıda belirilen

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK 8 Haziran 2010 SALI Rsmî Gazt Sayı : 27605 Çvr v Şircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş BÖLÜM II. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. Giriş Yr ürmizd gözl joizi olaylar zamaa yada uzalığa bağlı olara glişir. Gözl joizi olay zamaı bir osiyou is zama oramı im Domai uzuluğu bir osiyou is uzalı oramı Spac Domai

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) Rsmi Gazt Tarii: 08.06.2010 Rsmi Gazt Sayısı: 27605 TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞSAHALARA DAİR YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ALARM KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU

ALARM KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU ALAR KONROL PANLİ KOLAY LAA KILAVUZU Kasım 2010 FCA-62 ALAR KONROL PANLİ LAASI ÜHNDİSLİK ŞİFRSİ 7777 KULLANICI ŞİFRLRİ PANLD AŞAĞIDAKİ GİBİ HAZIR OLUŞURULUŞUR 0000 ANA KULLANICI 1111 1.KULLANICI Önemli:

Detaylı

DENEY 6 OSİLOSKOP. Düşey saptırma. Şekil 1. Katot ışınlı tüp

DENEY 6 OSİLOSKOP. Düşey saptırma. Şekil 1. Katot ışınlı tüp DENEY 6 OSİLOSKOP 1. Deneyin Amacı Bu deneyde, osiloskopun çalışma prensibinin, eikleme ve senkronizasyonun nasıl yapıldığının ve osiloskop yardımıyla çeşili büyüklüklerin (genlik, faz farkı ve frekans

Detaylı