Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl s tma cihazlar na montaj için kompakt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl s tma cihazlar na montaj için kompakt"

Transkript

1 7 668 Gaz vanalar VGU7xS... VGU8xS VGU gaz vanalar otomatik ateleme tertibatl ve Premix brülörlü gazl stma kazanlarnda ve su stma cihazlarnda kullanm için gelitirildi. Catering, scak hava ve back tipi kazan gibi gazl stma cihazlarnda geni bir kullanm alan için de uygundur. Gaz vanalar ve bu veri föyü, ürünlerinde VGU'ya yer veren firmalara (OEM) yöneliktir. Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl stma cihazlarna montaj için kompakt yap ekli Ana brülörün atelenmesi için DBI sistemli gazl cihazlar için özel uygunluktadr Sabit bir çk basncnn korunmas için servo basnç regülatörü VGU7 VGU8 Gaz / Hava oran 1:1 kapatma vanas Servo basnç regülatörü Giri basnc ve çk basnc için basnç ölçüm yerleri Vanann üst tarafndan tüm ayarlara ulalabilir Giri bölgesinde ince gözenekli bir süzgeç yerletirilmitir Paralel kaydrma ayar Ana ak vanas ile gaz hava oran 1:1 VGU7'de olduu gibi Oran regülatöründe gaz basnc için basnç ölçüm yeri Gaz miktar ayar Infrastructure & Cities Sector

2 Uyarlar Kii, mal ve çevreye gelebilecek zararlar önlemek için aadaki uyarlar dikkate alnmaldr! Yaplmamas gerekenler: Vanann açlmas, cihaza müdahale edilmesi veya cihazda deiiklik yaplmas! Tüm ilemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu i için kalifiye uzman kiiler tarafndan yaplmaldr Balant bölgelerindeki tüm ilemlerden önce sistemin gerilim beslemesini her iki kutuptan kesin. Bunlar istenmeden tekrar çaltrmaya kar emniyete aln ve gerilimsizlii tespit edin. Kapatlmam tesiste elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadr Uygun önlemler alarak elektrik balantlarna dokunma korumas salayn Her kullanmdan sonra (montaj, kurulum, servis gibi) kablolarn düzgün çalp çalmadn kontrol edin ve emniyet kontrolünü yapn Dütükten veya darbe aldktan sonra aygtlar tekrar çaltrmayn, dardan görünmeyen hasarlar nedeniyle emniyet fonksiyonlar doru çalmayabilir Basnç ölçme azlklarnn vidalarn yalnzca elle uygun bir tornavida ile sökün veya kapatn. zin verilen skma torkunu dikkate aln (bkz. teknik veriler). Dikkate alnmadnda basnç ölçme azlklarnn vida sisteminde mekanik bir hasar tehlikesi vardr. Bu durum muhtemelen szdrmazln bozulmasna yol açar /15 Infrastructure & cities Sector

3 Montaj bilgileri VGU7 / VGU8 Ulusal emniyet talimatlarn dikkate aln. Bilgi! Ayarlamak için bir TORX T15 tornavidas kullann. Gaz hava oran için paralel kaydrma ayar 1. Basnç ölçme yerleri üzerinden giri ve çk basncn kontrol edin. Koruyucu kapa çkarn 3. Çk basncn arttrmak için (%10) viday (beyaz) saat dönü yönünde çevirin Çk basncn düürmek için (%10) viday (beyaz) saat dönü yönünün tersine çevirin Koruyucu kapa tekrar üzerine yerletirmeden önce çk basncnn doru ayarlandndan emin olun Sadece VGU8 Ana gaz ak vanasnn ayar Gaz miktarn arttrmak için viday (metal) saat dönü yönünde çevirin Gaz miktarn düürmek için viday (metal) saat dönü yönünün tersine çevirin 3/15 Infrastructure & CitiesSector

4 Montaj notlar Ana gaz balants Basnç ölçüm yerleri D dite hasar önlemek için boru vida balants çok sert sklmamaldr Contann doru yerde olduundan emin olun Gazn ak yönü, vana gövdesindeki ok yönü ile ayn olmaldr. Vana, giri basnc ve çk basnc için basnç ölçüm yerleri ile donatlmtr. Basncn kontrol edilmesi için vida yarm tur gevetilmeli ve hortum, nipelin üzerine geçirilmelidir Bilgi! Basnç kontrol edildikten sonra vidann tekrar skldndan emin olun. Elektrik balantlar Uyar! Teller balanmadan önce akm beslemesi kesilmelidir. Kablo döenii ulusal talimatlara göre gerçekletirilmelidir. Üreticinin bilgilerine uyun. Kontrol ve kurulum Gerilim beslemesini talep edilen Pin balantlarna göre kurun (bkz. fonksiyon) Vanadaki balantlar için 105 C'ye kadar ortam scaklklar için uygun olan telleri ve soketleri kullann Her ayardan sonra cihaz iletime alnmaldr ve tüm brülör bileenlerinin usulüne uygun olarak çaltndan emin olmak için birden çok iletim periyodu esnasnda gözlemlenmelidir Standartlar ve sertifikalar EEC yönergeleri ile uyumluluk - Elektromanyetik uyumluluk EMC (baklk) - Gaz ile çalan aletler yönergesi - Basnç ile çalan aletler yönergesi 00/108/EC 009/1/EC 97/3/EC ISO 9001: 008 Sert ISO 1001: 00 Sert Servis bilgileri Önemli! Servis bilgilerini ve üreticinin koruyucu bakm bilgilerini dikkate aln! Gaz szdrmazlk testi Teslimattan önce fabrika tarafndan gaz vanalarnda szdrmazlk kontrolü yaplr Alandaki her faaliyetten sonra (montaj, kurulum, servis vs.) szdrmazlk kontrolü ile birlikte bir emniyet kontrolü yaplmaldr /15 Infrastructure & cities Sector

5 Dayankllk süresi Gaz kombi vanalarnn tasarm dayankllk süresi* brülör start devridir, bu normal bir stma sisteminde yaklak 10 yllk kullanm süresine edeerdir (ürün tipi alanndaki detayl üretim tarihinden itibaren). Bunu nedeni EN 161 normu ile belirlenen sürekli testlerdir. artlarn özetini Avrupa ayar cihazlar üreticileri birlii (Afecor) yaynlad (www.afecor.org). Gaz kombi vanalarnn kullanm için tasarm dayankllk süresi, veri föyü bilgilerine göre geçerlidir. Brülör devri veya ilgili kullanm süresi açsndan beklenen kullanm ömrüne ulaldnda gaz kombi vanalar yetkili personel tarafndan deitirilmelidir. * Kullanm ömrü, teslimat koullarnda belirtilen garanti süresi deildir. Tasfiye uyarlar Cihazda elektrikli ve elektronik komponentlerden olumaktadr ve ev çöpüne atlmamaldr. Yerel ve güncellenmi kanunlar dikkate alnmaldr. 5/15 Infrastructure & CitiesSector

6 Tip anahtar V G U 76S. C00 9 Varyantlar 09: Standart model Kapatma vanasnn tip snf 1 B ve J snf B ve Csnf B ve J UK snf 5 B ve C UK snf Modülasyon bobini 0 Yok Gerilim beslemesi ve klemens düzeni A DBI için AC 30 V, varyant 1 B DBI için AC V, varyant 1*) C DBI için AC 30 V R, varyant 0 D DBI için AC V R, varyant 0 *) E IP için AC 30 V R, varyant *) F IP için AC V R, varyant *) H DBI için DC V, varyant 0 I IP için DC V, varyant *) J DBI için AC 10 V, varyant 1 *) K DBI için AC 10 V R, varyant 0 *) *) Talep üzerine Vana gövdesi Giri flan / çk flanh, düz gaz hatt ½" giri dii / çk dii, düz gaz hatt 6 3/" giri dii / çk dii, düz gaz hatt 7 Giri flan, 3/" çk dii, düz gaz hatt 8 3/" giri dii, çk flan, düz gaz hatt Kontrol 7 Gaz hava oran kontrol cihaz 8 Ana ak kscl gaz hava oran kontrol cihaz Aksesuar Ateleme modülü TQG, balant kablosu ile kombine. TQG, bir veya iki kutuplu atelemeli gazl kazanlarda kullanm için VGUxxS gaz armatürlerinin ve elektronik bir ateleme tertibatnn emniyet kapatma vanalar için bir balant hatt kombinasyonudur. Bkz. veri föyü N7630 Gaz hava karm ünitesi AGU3.7, VGU gaz vanas ile balantl kompakt gaz ayar mesafesi için Modülasyonlu premix brülörlü düük kapasiteli gazl stclarda (duvar tipi ve yer tipi modeller) kullanm için tasarlanmtr. Bkz. veri föyü N71 6/15 Infrastructure & cities Sector

7 Teknik veriler Genel cihaz verileri Tip seçimi Bkz. Tip anahtar Montaj konumu Dikey veya yatay ±5 Gaz türleri Gaz gruplar II ve III Gaz giri basnc Maks. 60 mbar letim gerilimi tolerans Gaz vanas, nominal gerilimin % 'da sorunsuz çalr Koruma türü Opsiyonel soketli IP Boyutlar Bkz. Boyutlu çizimler Giri filtresi 100 no. ince gözenekli Boru balantlar Bkz. Tip anahtar Giri basnc ve çk basnc için balant 9 mm d çapl hat Hava basnc besleme balants 6,5 mm d çapl hat letim kapasitesi Min. 0,30 m³/saat hava Çk basnc aral 0,5 15 mbar Basnç ölçme azlklarnn vidalar için izin Maks. Nm verilen skma torku Tavsiye: Bir yldz tornavida kullann Vana snf - Birinci emniyet kapatma vanas - kinci emniyet kapatma vanas EN 16 B snf C snf Regülatör snf EN 16 uyarnca B snf Emniyet kapatma vanalarnn kapanma 1 s içerisinde zaman Kapatma vanas kapalyken maksimum basnç fark Gaz çk basnc eksi hava sinyali ±1 mbar 5 mbar'lk bir basnç azalmasnda m³/saat 3,6 m³/saat hava olarak hava kapasitesi Arlk Yaklak 60 g Elektrik balantlar Elektrik verileri Emniyet kapatma vanalar Güç tüketimi ve elektrik tüketimi. Erkek Molex kontaklar 3003, Dii Molex serisi 3001 için uygun Model Pin balantlar Birinci kapatma vanas kinci kapatma vanas Birinci ve ikinci kapatma vanas Besleme gerilimi Güç tüketimi Akm Besleme gerilimi Güç tüketimi Akm Besleme gerilimi Güç tüketimi Akm VGUxxS.A VAC 1 VA 5 ma VGUxxS.B VAC 1 VA --- VGUxxS.C VRAC 1 VA 5 ma VGUxxS.D VGUxxS.E 30 VRAC VRAC VGUxxS.F VRAC VRAC VGUxxS.H VDC 1 VA 500 ma VGUxxS.I... VDC VDC VGUxxS.J VAC 1 VA 100 ma VGUxxS.K VRAC 1 VA 100 ma 7/15 Infrastructure & CitiesSector

8 Teknik veriler (devam) Çevre koullar Depolama DIN EN Hava koullar Snf 1K3 Mekanik koullar Snf 1M Scaklk aral C Nem <%95 bal nem Nakliye DIN EN Hava koullar Snf K3 Mekanik koullar Snf M Scaklk aral C Nem <%95 bal nem letme DIN EN Hava koullar Snf 3K3 Mekanik koullar Snf 3M3 Scaklk aral - VGU86S.H C C Nem <%95 bal nem kaz! Youma, buzlanma ve su giriine izin verilmemektedir! Fonksiyon Pin balantlar Farkl kablo soketlerinin kullanlmas için 3 farkl klemens düzeni mevcuttur. Varyant VRAC veya VDC 7668z01/1008 Varyant 1 Varyant z0/ VAC (Tam dalga redresör klemens içerisinde entegre edilmitir) VRAC veya VDC (ikinci kapatma vanas) VRAC veya VDC (birinci kapatma vanas) 7668z03/1008 Bilgi! VGU gaz vanalarnn emniyet kapatma fonksiyonu bobinleri DC için tasarlanmtr. 8/15 Infrastructure & cities Sector

9 Fonksiyon (devam) B ve C snf için ak kapasitesi diyagram VGU7 VGU76 VGU8 VGU86 Fark basnc (mbar) Fark basnc (mbar) ,5 1 1,5,5 3 3, ,5 1 1,5,5 3 3,5,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 Hava ak (m³/saat),5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 Hava ak (m³/saat) VGU7S ,5 VGU8S ,5 VGU76S d01tr/011 9, , ,5 1 VGU86S d0tr/011 9, , ,5 1 9/15 Infrastructure & CitiesSector

10 Fonksiyon (devam) Ayarlar Paralel kaydrma, servo basnç regülatöründe vida ile ayarlanabilir. Gaz basnc (mbar) Hava basnc (mbar) 766d15tr/011 1:1 max. min. Ana gaz ak vanas gaz miktar ayar. Gaz basnc (mbar) :1 Maks. Min. Ksc Ksc Hava basnc (mbar) 10/15 Infrastructure & cities Sector

11 Fonksiyon (devam) VGU7'den kesit 1 13 Hava Gaz hava karm z0tr/ VGU8'den kesit 1 13 Hava Gaz hava karm z05/tr/ aretlerin açklamas 1 Ana emniyet kapatma vanas (B snf) 9 Giri basnc letim vanas 10 Çk basnc 3 Gaz hava oran regülatörü 11 Filtre Servo diyafram 1 Karm havas için fan 5 Hava basnc balants 13 Gaz nozulu 6 Gaz girii regülatörü (C snf) 1 Oran regülatöründeki gaz basnc 7 kinci kapatma vanas (ayar konii) 15 Ana gaz ak vanas 8 Ana diyafram 11/15 Infrastructure & CitiesSector

12 Boyutlar çizimler Ebatlar mm olarak VGU7 7668m01tr/011 1/15 Infrastructure & cities Sector

13 Boyutlu çizimler (devam) Ebatlar mm olarak VGU m0tr/011 13/15 Infrastructure & CitiesSector

14 Boyutlu çizimler (devam) Ebatlar mm olarak VGU8 7668m03tr/011 1/15 Infrastructure & cities Sector

15 Boyutlu çizimler (devam) Ebatlar mm olarak VGU z06tr/ Siemens AG Infrastructure & Cities Sector Deiiklik yapma hakk sakldr! 15/15 Infrastructure & CitiesSector

Çift gazlı vanalar VGD4... Building Technologies Division VGD40... / VGD41...

Çift gazlı vanalar VGD4... Building Technologies Division VGD40... / VGD41... 7 631 VGD20... Çift gazlı vanalar VGD40... / VGD41... VGD2... VGD4... Gaz yollarına montaj için A sınıfı çiftli vana SKPx5 ile bağlantılı olarak EN 161 emniyet kapatma vanaları Gaz grubu I...III gazları

Detaylı

Hava ve gaz vanaları için aktüatörler

Hava ve gaz vanaları için aktüatörler 7 643 Aç/Kapa Aç/Kapa Sabit basınç regülatörü ile Aç/Kapa Diferansiyel basınç regülatörü ile Aç/Kapa Oranlı basınç regülatörü ile SKP15... SKP25.../SKL25 SKP55... SKP75... Hava ve gaz vanaları için aktüatörler

Detaylı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. RWF50.2 ve RWF50.3 Kompakt üniversal kontrol cihazı Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. Kullanıcı kılavuzu RWF50.2/RWF50.3

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

PME73.820 Brülör kontrolleri LME73.000 için program modülü

PME73.820 Brülör kontrolleri LME73.000 için program modülü Gösterim örneği PME7 Gösterim örneği LME7 PME73.820 Brülör kontrolleri LME73.000 için program modülü Kullanıcı kılavuzu Uygulama: 1 kademeli, SQM4 olmadan 1 kademeli veya 2 kademeli veya modülasyonlu,

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn!

Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! Therm 8000S WTD27 AME Montaj ve Kullanma Kılavuzu Cihaz monte etmeden önce montaj ve kullanma k lavuzunu okuyun! Montaj ve kullanma knlavuzundaki emniyet uyarnlarnnn dikkate alnn! TR Montajn yaplacağ yer,

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

ATAG A Serisi Yoğuşmalı Kombi Montaj ve Kullanım Kılavuzu

ATAG A Serisi Yoğuşmalı Kombi Montaj ve Kullanım Kılavuzu ATAG A Serisi Yoğuşmalı Kombi Montaj ve Kullanım Kılavuzu 8T.51.59.00/03.09 Kod No: A.2.3.21 Kitap Baskı Tarihi: 090409 Revizyon Tarihi: 090409 İçindekiler Giriş...5 1. Kurallar...6 2 Teslimat Kapsamı...6

Detaylı

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw ve 13,5-30 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları

Detaylı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı

Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi. PumpDrive 2 Eco. İşletim ve montaj talimatı Otomatik soğutmalı, motordan bağımsız frekans çevrimcisi PumpDrive 2 Eco İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı PumpDrive 2 Eco Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj ve Servis Kılavuzu VITOPEND 100-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj ve Servis Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitopend 100-W Tip WH1D, 10,5-24 kw Gaz yakıtlı kombi Bacalı işletme için Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması Geçerlilik uyarıları için son

Detaylı

SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6 SINAMICS/SIMOTICS SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6. Önsöz. Güvenlik talimatları. Genel bilgiler 2. Montaj 3.

SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6 SINAMICS/SIMOTICS SINAMICS V90, SIMOTICS S-1FL6. Önsöz. Güvenlik talimatları. Genel bilgiler 2. Montaj 3. Önsöz Güvenlik talimatları 1 SINAMICS/SIMOTICS İşletme kılavuzu Genel bilgiler 2 Montaj 3 Bağlantı 4 Devreye alma 5 Temel operatör paneli (BOP) 6 Kontrol işlevleri 7 Safety Integrated fonksiyonu 8 Ayar

Detaylı

Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS Baskı 09/03 099 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Genel uyarılar....

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC Baskı 10/2008 11662786 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 5 1.1 İşletme

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Baskı 11/2012 19494971 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B Baskı 01/2010 16837789 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme kılavuzu. Elektro silindir CMS..50 71

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme kılavuzu. Elektro silindir CMS..50 71 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzu Elektro silindir CMS..50 71 Baskı 03/2013 20071515 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı