T.C GENÇLIK VE SPOR BAKANLIGI Spor Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C GENÇLIK VE SPOR BAKANLIGI Spor Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C GENÇLIK VE SPOR BAKANLIGI Spor Genel Müdürlüğü SAYIR20. ISGM.O HO KONU!,('/IXI 2012 TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU BAŞKANLIGINA ilgi: tarih ve 0012 sayılı yazmiz. 20 i2 yılı spor eğitim planında yer alan Halter l.kademe yardımcı antrenör yetiştirme kursu 23 Ocak-03 Şubat 2012 ve 2.kademe antrenör yetiştirme kursu ise 20 Ocak-04 Şubat 2012 tarihleri arasında Federasyonunuzia koordine içerisinde Konya ilince :ıçılr.,e!:!ır. Kurslarla ilgili duyuruların Federasyonunuzca yapılmasını, l.kademe yardımcı antrenör yetiştirme kursuna katılacak adaylar 23 Ocak 2012 ve 2 kademe kıdemli antrenör yetiştirme kursuna katılacak adaylar ise 20 Ocak 2012 tarihinde katılma şartlarına uygun olarak istenilen belgeleri e birlikte eksiksiz olarak 09.00'da Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde hazır bulunmalarını ayrıca, özel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilen öğretim elemanlarının belirtilen tarihlerde kurs yerinde hazır bulunmalarının sağlanmasını arz ederim. Alettin ÇILGIN EKLER. I-Kurs Programı 2-Katllma Şartları http liwww.gsgm.gov.tr/spor_egitim/dosyalar/ıııdex.htmj ADRES: Olımpiyaı hazırlık Merkezi Altay Mah. Şehit Mehmet Çavuş Cad. i Etap TEL: (0312) /318 e-posta. gov tr Eryaınan-Etımesguıl ANKARA FAJCS (0312)

2 23 OCAK-03 ŞUBAT 2012TARİHLERİ ARASINDA KONYA İLİNDE YAPll.ACAK OLAN HAL TER lkademe YARDlMCı ANTRENÖR YETIŞTİRME KURSUNA KATıLACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,(bütün kademeler için geçerli olup,milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.) b) Görevini devamlı yapmasına engelolabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul,engelli spor branşlarında ise yalruzca görme ve zihinsel engelli olmamak, c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırları na karşı suçlar ve casusluk,zimmet,irtikap, rüşvet,hırsızlık,yağma,dolandırıcılık,gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,fuhuş,uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma,kullanmak için satın alma,kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmarnak; d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak, e) 7/1/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son uç yıl içinde olmak kaydıyla;bir defada 6 aydan daha fazla veya bu sure içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. YARDlMCı ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATll.ACAKLARDAN İSTENEN BELGELER a) 4 adet vesikalık fotoğraf (orijinal fotoğraf) b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(spor Genel Müdurluğu ilgili birimler- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlukleri.çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tastik edilecektir.) c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı) d) Sağlık raporu (sağlık kuruluşlarındanj-ıaslı) e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İlMüdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı-(aslı) f) Nüfus cüzdanı fotokopisi g) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi TR i ı hesabına TL Yatıracaklardır. NOT. Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır. Dekonta "Spor Genel Müdürlüğü "HAL TER kursu ücreti" olarak yazılacaktır. --===1IJettın ÇIDr.n~.:z:_~ httpllwwwgsgın gov.tr/spor_egıtimldosyalar/ındcx.html ADRES Olımpıyat hazırlık Merkezı Altay Malı Şelut Mehmet Çavuş Cad l.etap TEL (0312) e-posta gov tr Eryaınan Etimesgut i ANKARA FAJ<S:(0312)

3 23 OCAK-03 ŞUBAT 2012T ARİHLERİ ARASINDA KONYAILİNDE YAPILACAK OLAN HALTER I.KADEME Y ARDIMCI ANTREN ÖR YETİşTİRME KURSU PROGRAMI TARİH SAAT DERS ÖGRETİM GÖREVLİSi Açılış ve Kayıt 23 Ocak 2012 Pazartesi 24 Ocak Ocak 2012 Çarşamba 26 Ocak 2012 Perşembe 27 Ocak Ocak 2012 rtesi 29 Ocak 2012 Pazar Spor Dalı Teknik Taktik HasanTOKER Spor Dalı Teknik Taktik " Spor Dalı Teknik Taktik " Spor Dalı Teknik Taktik " ıoyun Kurallan Bilgisı Suat GÜCÜYENER Özel Antrenman Bilgisi TalatüNLÜ i Öğle Arası i Özel Antrenman Bilgisi " Genel Antrenman Bilgisi Yrd.Doç.Dr.Erbil HARBILI Oğle Arası Genel Antrenman Bilgisi Y rd.doç.dr.erbil HARBILI Sporda Öğretim Yöntemleri Yrd.Doç.Dr.H.Salim ÇAGLAY AN 30 Ocak 2012 Q_}_ Öğle Arası Pazartesi Sporda Yönetim ve Organizasyon - Yrd~Doç.Dr.i.Bülent FİŞEKCİOGLU- 310cak Sporda Ölçme ve Değerlendirme Yrd.Doç.Dr.Hamdi PEPE Spor Anatomisi Yrd.Doç.Or.Sefa LÖK Öğle Arası Sporcu Sağlığı Yrd.Ooç.Dr.Sultan HARBILİ Spor Fizvoloiisi Yrd.Doç.Dr.Sultan HARBİLİ OL Şubat [Ogle Arası Çarşamba Beceri Öğrenimi Yrd.Doç.Dr.Şükrü Serdar BALCI Psikomotor Gelişimi Oğr.Gör.Adem CIV AN 02 Şubat 2012 Perşembe Psikomotor Gelişimi Oğr.GÖr.Adem CIVAN Yctcnek Seçimi ve ilkeleri Yrd.Ooç.Or Şükrü Serdar BALCI Spor ve Beslenme Yrd.Ooç.Or.Erkao Faruk şirin 03 Şubat i Oğle Arası Spor Psikolojisi Öğr.GÖr.Adem CİV AN Spor Alettin ÇILGIN Eğitimi Dairesi Başkanı,.. OLUR 1.,./ Ji 2012./ --~~ Tamer TAŞPINAR Genel Müdür a Genel Müdür Yardımcısı

4 20 OCAK-04 ŞUBAT 2012 TARİHLERi ARASINDA KONYA'DA YAPILACAK OLAN HALTER 2.KADEME ANTRENÖR YETiŞTİRME KURSU PROGRAMI TARİH SAAT DERS ÖGRETİM GÖREVLiSi 20 Ocak Ocak 2012 rtesi 22 Ocak 2012 Pazar Açılış ve Kayıt Öğle Arası Spor ve Beslemne Yrd.Doç.Dr.Erkan Faruk şirin Spor Fizyolojisi Yrd.Doç.Dr.Sultan HARBİLi Spor Fizyolojisi Yrd.Doç.Dr.SuItan HARBİLi Psikomotor Gelişimi Yrd.Doç.Dr.Serkan REV AN Öğle Arası Psikomotor Gelişimi Yrd.Doç.Dr.Serkan REV AN Sporda Öğretim Yöntemleri Yrd.Doç.Dr.H.SaIim ÇAGLA Y AN 23 Ocak 2012 Pazartesi Sporda Ölçme ve Değerlendirme Yrd.Doç.Dr.Hamdi PEPE 24 Ocak Ocak 2012 Çarşamba 26 Ocak 2012 Perşembe 27 Ocak Ocak 2012 rtesi 29 Ocak 2012 Pazar 30 Ocak 2012 Pazartesi 31 Ocak Sporda Yönetim ve Orgaıtizasyon Yrd.Doç.Dr.Erkan Faruk ŞİRIN Genel Antremnan Bilgisı Yrd.Doç.Dr.Erbil HARBİLi Genel Antrerunan Bilgisi Y rd.doç.dr.ıc.rbıl HARBİL! Genel Antrerunan Bilgisi Yrd.Doç.Dr.Erbil HARBİLİ Sporcu Sağlığı Yrd.Doç.Dr.Sultan HARBİLi Spor Anatomisi Yrd.Doç.Dr.Sefa LÖK Spor Anatomisi Yrd.Doç.Dr.Sefa LÖK Beceri Öğrenimi Yrd.Doç.Dr.Şükrü Serdar BALC! Spor Psikolojisi Öğr.Gör.Adem CİV AN Spor Sosyolojisi Yrd.Doç.Dr. tbülent FİŞEKÇİOGLU Spor Dalı Gözlem-Değerlendirme Sami ÖZSU Özel Antrenman Bilgisi Nurcihan GÖNüL Özel Antrerunan Bilgisi " Spor Dalı Teknik Taktik Erkan KAYIR Spor Dalı Teknik Taktik ".

5 20 OCAK-04 ŞUBAT 2012 TARİHLERİ ARASINDA KONYA'DA YAPILACAK OLAN HALTER 2.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI TARİH SAAT DERS ÖGRETİM GÖREVLi Sİ OL Şubat Spor Dalı Teknik Taktik ErkanKAYIR Çarşamba 02 Şubat 2012 Perşembe 03 Şubat Şubat 2012 rtesi Spor Dalı Teknik Taktik " Spor Dalı Teknik Taktik " 13 JO-18.3C i Spor Daı. T~b.ık Taktik " ~~ Aletlin ÇILGIN OLUR I.OI~jj 2012 Tamer T ŞPINAR Genel Müdür a. Genel Müdür Yardımcısı httpilwww.gsgm.gov.tr/spor_egitimldosyalar/index.html ADRES Olımpıyat hazırlık Merkezi Altay Mah. Şehit Mehmet Çavuş Cad. i Etap TEL: (0312) /318 e-posta: gov tr Eryaman Etiınesgutl ANKARA FAJCS:(0312)

6 20 OCAK-04 ŞUBAT 2012 TARiHLERİ ARASINDA KONYA'DA YAPILACAK OLAN HALTER 2.KADEME ANTRENÖR YETİşTİRME KURSUNA KATıLACAKLARDA ARANıLAN ŞARTLAR a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,(bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.) b) Görevini devamlı yapmasına engelolabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak, c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,devlet sırları na karşı suçlar ve casusluk,zimmet, irtikap,rüşvet,hırsızlık,yağma,dolandırıcılık,gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı,kullanımını kolaylaştırma,kullanmak için satın alma,kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kıncı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlu bulunmamak; d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak, e) 7/1/1993 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. f) IKademe antrenor belgesi (Tasdikli sureti) g) i yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olmak, ANTRENÖR YETİşTİRME KURSLARINA KATıLACAKLARDAN İSTENEN BELGELER a) 4 adet vesikalık fotoğraf(orijinal) b) Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler-gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri.çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir). c) Sağlık raporu (Sağlık kuruluşlarından)-(aslı) d) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı) e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezası olmadığına dair yazı-(aslı) f) Nüfus cüzdanı fotokopisi g) 1.Kademe antrenör belgesi (tasdikli sureti) lı) i yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olmak, a) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi TR hesabına TL.Yatıracaklardır. NOT: Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafindan ilgili hesaba yatırılacaktır. Dekonta "Spor Genel Müdürlüğü HAL TER kursu ücreti" olarak yazılacaktır. ~~ Alettin ÇILGIN _egitiınldosyalar/ındex.hlml ADRES' Olimpiyat hazırlık Merkezi Altay Malı Şehit Mehmet Çavuş Cad.I.Etap TEL: (0312) /318 e-posta. -moreattım ii!!,2_ın 20V.tr Eryaman Etimesgut i ANKARA FAJ(S'(0312)

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı; yelken (yat / dingi) rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü sporcularını yetiştirecek

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1. Bu talimatın amacı, halk oyuncu yetiştirilmesinde görev alacak halk oyunları antrenörlerinin eğitilmelerine

Detaylı

Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı

Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 27.12.2006 13.07.2012 Ant_0701 1 TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKĠYE CĠMNASTĠK FEDERASYONU PĠLATES EĞĠTMENLĠĞĠ TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE CĠMNASTĠK FEDERASYONU PĠLATES EĞĠTMENLĠĞĠ TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ : 06-07-2009 KARAR NO : 08 TÜRKĠYE CĠMNASTĠK FEDERASYONU PĠLATES EĞĠTMENLĠĞĠ TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, pilates

Detaylı

TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİMİ : TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARİHİ : 23/01/2010 KARAR NO : 37 TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME

ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANTRENÖR YÖNERGESİ 2010 2011 SEZONU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 4 4 4 4 4 5 KISIM 1 ANTRENÖR kurslari

Detaylı

BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI

BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI İlan No: TBTK.BUTAL.2015-01 1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 1.1. Referans Kodu: 2015BUTAL01 / AR-GE Personeli TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; malzeme-tekstil

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Üniversitelerin Ekonomi, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Finans, Hukuk, Bilişim Teknolojileri, v.b. alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI

BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI İlan No: TBTK.BUTAL.2015-02 1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 1.1. Referans Kodu: 2015BUTAL01 / AR-GE Personeli TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarında; malzeme-tekstil

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU http://sbf.pau.edu.tr/ DEĞERLİ ADAYLAR Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi nin Beden Eğitimi

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 POLİS KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİTİ e-başvuru KILAVUZU I. BÖLÜM 1.1. GENEL AÇIKLAMALAR Bu kılavuz, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesinde

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI 1.1 UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN

Detaylı

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Talimatın amacı, Buz Hokeyi ve İn Line yarışmalarında görev alacak hakem, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve Buz

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik, Kurul

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU İL TEMSİLCİLERİ TALİMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, illerde hentbol faaliyetleriyle meşgul olmak üzere o il de yapılacak olan hentbol faaliyetlerinin federasyonla uyumlu

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 EĞİTİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER... 4 GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

Yetenek Sınavı Tarihi. Asil Kesin Kayıt Tarihi 1-10 Temmuz 2015 21-22 Temmuz 2015 3 7 Ağustos 2015

Yetenek Sınavı Tarihi. Asil Kesin Kayıt Tarihi 1-10 Temmuz 2015 21-22 Temmuz 2015 3 7 Ağustos 2015 EK: 1 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümüne Ön Kayıt-Özel

Detaylı

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN :::

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN ::: T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN ::: İLAN ::: A-2015 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara; 1) 1500 adlî yargı hâkim ve savcı

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: STAJYER SANATÇI VE TONMAYSTER GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuz Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarında, istihdam edilmek üzere; sözlü-mülakat ve uygulamalı

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU FEDERASYON İL TEMSİLCİSİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, Halk Oyunlarının illerde teşkilatlandırılarak yaygınlaştırılmasından ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yürütülmesinden sorumlu

Detaylı

Uzman Yardımcıları Türkiye nin en köklü Bankacılık Okulu nda eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlatılacaktır.

Uzman Yardımcıları Türkiye nin en köklü Bankacılık Okulu nda eğitime tabi tutulduktan sonra göreve başlatılacaktır. UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI Yurtiçinde 1.693 şubesi ile yurtdışında ise şube ve iştirakleri ile 16 ülkede 84 noktada faaliyet gösteren, 24.096 çalışanıyla, Türkiye nin büyük projelerinin finansmanında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2005/78 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik. b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı