III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI"

Transkript

1

2

3 III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI NİSAN 2011 AFYON

4 Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yayımlanmasının üzerinden 7 yıl, tüm hükümleri ile yürürlüğe girmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Kamu mali yönetim sisteminde reform yapan Kanunun 5 yıllık uygulama sonrasında kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve kamuda daha etkin bir kaynak yönetiminin sağlanması amacıyla gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Kanunun öngördüğü sistem ve araçların oluşturulması ve işletilmesi sürecinde en önemli rolü üstlenen siz strateji geliştirme birim yöneticilerinin bu süreçte elde ettikleri deneyimlerden ortaya çıkan öneriler, Kanun değişikliği çalışmalarına önemli veri sağlayacaktır. Bu düşünceden hareketle, 2011 Yılı Geleneksel Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısında, Kanunda düzenlenen 8 farklı konunun sizlerden oluşan 4 farklı grup tarafından ele alınması, yapılacak atölye çalışmalarında ortaya çıkacak sonuçların paylaşılması amaçlanmıştır. Yöntem: 1. Çalışmalar, grup üyeleri tarafından her bir konu için belirlenecek bir üye tarafından koordine edilecektir. 2. Grup üyelerinden birinin raportör olarak görev alması çalışmaları kolaylaştıracaktır. 3. Grup koordinatörlerinin adı, soyadı ve irtibat bilgileri en geç tarihine kadar : e-posta adresine bildirilecektir. 4. Grup üyelerinin toplantı sırasında birlikte çalışma fırsatı olmakla birlikte toplantı öncesinde iletişime geçerek hazırlık yapmaları yararlı olacaktır. 5. Çalışma sonuçlarının katılımcılarla paylaşılması için her gruba 30 dakika sunum 15 dakika soru-cevap süresi verilecektir. Çalışmalarda her grubun kendi konuları ile ilgili aşağıdaki sorulara cevap araması beklenmektedir: 1. Çalışma konusu ile ilgili temel sorunlar nelerdir? sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uygulama için yeterli yasal alt yapı ihtiyacını karşılıyor mu? 3. Mevcut düzenlemelerde (kanun, yönetmelik, tebliğ, rehber) ihtiyaç duyduğunuz değişiklikler nelerdir? Hangi düzenlemenin hangi maddesinde ne tür değişiklik önerirsiniz? 4. Çalışma konusu ile ilgili hedeflere ulaşmada karşılaştığınız güçlükler nelerdir? 5. Bu güçlükleri aşmak için hangi yöntemlere başvuruyorsunuz? Başarılı olan yöntemlerinizi paylaşır mısınız? 6. Bu güçlükleri aşmada merkezi uyumlaştırma biriminden beklentileriniz nelerdir? 7. Çalışma konusu ile ilgili grup üyelerinin belirleyeceği diğer sorular ve cevaplar neler olabilir?

5 III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI NİSAN 2011 AFYON Perşembe 08:30-09:15 Kayıt 09:30-10:15 Açılış Konuşmaları İ.İlhan HATİPOĞLU, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci AĞBAL, Maliye Bakanlığı Müsteşarı 10:15-10:30 Kamuda Performans Esaslı Bütçeleme Çalışmalarının Değerlendirilmesi Ayşe Berrin DİKMELİK, Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdür Yardımcısı 10:30-10:45 Çay/Kahve Arası 10:45-12:30 Atölye Çalışmaları 1. Grup : Stratejik Planlama 2. Grup : Performans Programı 3. Grup : Bütçe Hazırlama ve Uygulama 4. Grup : Faaliyet Raporu 12:30-13:30 Öğle Arası 13:30-15:00 Atölye Çalışmalarının Sunumu (1. Grup : Stratejik Planlama, 2. Grup: Performans Programı ) Çay/Kahve Arası 15:15-16:45 Atölye Çalışmalarının Sunumu (3. Grup : Bütçe Hazırlama ve Uygulama, 4. Grup : Faaliyet Raporu)

6 Cuma 09:15-09:30 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Çalışmalarının Değerlendirilmesi Mehmet BÜLBÜL, Maliye Bakanlığı BÜMKO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 09:30-10:30 Atölye Çalışmaları 1. Grup : İç Kontrol 2. Grup : Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol 3. Grup : İç Denetim 4. Grup : Strateji Geliştirme Birimlerinin Organizasyon Yapısı, Görev ve Sorumlulukları 10:30-10:45 Çay/Kahve Arası 10:45-11:30 Atölye Çalışmalarının Sunumu (1. Grup: İç Kontrol) 11:30-13:30 Öğle Arası 13:30-15:00 Atölye Çalışmalarının Sunumu (2. Grup : Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol, 3.Grup: İç Denetim ) 15:00-15:15 Çay/Kahve Arası 15:15-16:00 Atölye Çalışmalarının Sunumu (4. Grup: Strateji Geliştirme Birimlerinin Organizasyon Yapısı, Görev ve Sorumlulukları) 16:00-16:15 Atölye Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Sonuç 16:15-16: sayılı Kanunda Dış Denetim ve Yeni Sayıştay Kanunu 16:45 Kapanış Konuşması

7 1. GRUP SIRA NO İDARESİ KONUSU 1 Başbakanlık 2 Milli Savunma Bakanlığı 3 Ulaştırma Bakanlığı 4 Çevre ve Orman Bakanlığı 5 Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Gün: Stratejik Planlama 6 Cumhurbaşkanlığı 7 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı 8 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 9 Denizcilik Müsteşarlığı 10 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 11 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 12 Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 13 Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 14 Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 15 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 16 Türkiye Bilimler Akademisi 17 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 18 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 19 Türk Akreditasyon Kurumu 20 Türk Standartları Enstitüsü 2. Gün: İç Kontrol 21 Millî Prodüktivite Merkezi 22 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 23 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

8 2. GRUP SIRA NO İDARESİ KONUSU 1 Adalet Bakanlığı 2 Dışişleri Bakanlığı 3 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 5 Anayasa Mahkemesi 6 Yargıtay 7 Danıştay 8 Sayıştay 9 Devlet Personel Başkanlığı 10 Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 11 Müdürlüğü 12 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 13 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 14 Türkiye Adalet Akademisi 15 Türk Patent Enstitüsü 16 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 17 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 18 Ceza ve İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 19 Mesleki Yeterlilik Kurumu 20 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 21 Başkanlığı 1. Gün: Performans Programı 2. Gün : Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol

9 SIRA NO İDARESİ 3. GRUP KONUSU 1 Maliye Bakanlığı 2 Milli Eğitim Bakanlığı 3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 Hazine Müsteşarlığı 6 Dış Ticaret Müsteşarlığı 7 Diyanet İşleri Başkanlığı 8 Gümrük Müsteşarlığı 9 Türkiye İstatistik Kurumu 1.Gün: Bütçe Hazırlama ve Uygulama 10 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 11 Gelir İdaresi Başkanlığı 12 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 13 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 14 Savunma Sanayi Müsteşarlığı 15 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 16 Karayolları Genel Müdürlüğü 17 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 18 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 19 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 20 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 21 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 22 İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi 23 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2. Gün: İç Denetim

10 SIRA NO İDARESİ 4. GRUP KONUSU 1 İçişleri Bakanlığı 2 Sağlık Bakanlığı 3 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 4 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Gün : Faaliyet Raporu 6 Jandarma Genel Komutanlığı 7 Sahil Güvenlik Komutanlığı 8 Emniyet Genel Müdürlüğü 9 Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 10 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 11 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 12 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 13 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 14 Atatürk Araştırma Merkezi 15 Atatürk Kültür Merkezi 16 Türk Dil Kurumu 17 Türk Tarih Kurumu 18 Orman Genel Müdürlüğü 19 Vakıflar Genel Müdürlüğü 20 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 21 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 22 GAP Bölge Kalkınma İdaresi 23 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2. Gün: Strateji Geliştirme Birimlerinin Organizasyon Yapısı, Görev ve Sorumlulukları

11

12

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇELERİN ÖZELLİKLERİ BÜTÇE UYGULAMASI 5018 SAYILI KANUN UYARINCA 2006 YILINDAN İTİBAREN KONSOLİDE BÜTÇE UYGULAMASINDAN, KANUNDA YENİ İFADELERLE TANIMLANAN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMASINA

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) Kanun no : 5018 DÖRDÜNCÜ KISIM : KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU HESAPLARI MUHASEBE SİSTEMİ Madde 49 - Muhasebe sistemi; mali raporların

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

Konu: Elektronik Tebligat

Konu: Elektronik Tebligat Konu: Elektronik Tebligat 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6099 sayılı Kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu na Elektronik tebligat başlıklı aşağıdaki madde eklenmiştir: Elektronik

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-8880 11 Haziran 2002 Konu : Standart Dosya Planı Kamu hizmetlerinin ekonomik, verimli ve süratli bir şekilde

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Sunuş Sunuş Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

STK lar İçin Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme Kılavuzu

STK lar İçin Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme Kılavuzu STK lar İçin Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme Kılavuzu NURHAN YENTÜRK Sosyal Koruma Harcamalarını İzleme Kılavuzu Nurhan Yentürk İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 389 STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

16. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Aşağıdaki Kamu Kurum ve Kuruluşları nda çalışan personeller, Vodafone Kamululara özel Akıl Küpü Çözümler den yararlanabilirler. Kurum listesi T.C.Devlet Personel Başkanlığı Devlet Teşkilatı Bilgi Resmi

Detaylı

8 Haziran 2011tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 643 sayılı KHK başbakanlık ve bakanlık örgütlenmesini değiştirmiştir.

8 Haziran 2011tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 643 sayılı KHK başbakanlık ve bakanlık örgütlenmesini değiştirmiştir. 8 Haziran 2011tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 643 sayılı KHK başbakanlık ve bakanlık örgütlenmesini değiştirmiştir. 61. Hükümet, Türkiye de hükümetin kaynağının bakanlıklar ya da bakanlar kurulu değil,

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI T. C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI EĞİTİM EL KİTABI 3. BASKI MAYIS 2004 - ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde bütçeler ekonomide fiyat istikrarını sağlayan,

Detaylı

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur.

Belirlenmiş alıcılar 325 No.lu Sirkülerimizde belirtilmiş olmasına karşın bu sirkülerimizin ekinde de bilgilerinize sunulmuştur. Sirküler No : 329/2012-9 Sirküler Tarihi : 06.06.2012 Konusu : Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler Hk. 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile yeniden düzenlenen KDV tevkifatı uygulamasına yönelik 325 No.lu

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU İÇİNDEKİLER ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI...1 1.1.ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ...2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ...2 1.3. İŞ KAYITLARI

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI,

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

6099 SAYILI KANUN VE TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER

6099 SAYILI KANUN VE TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER 6099 SAYILI KANUN VE TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE TEBLİGAT HUKUKUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY * I. GİRİŞ Belirli hukuki işlemlerin, hukuki sonuçlarından

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Şubat 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Nisan 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

STK lar İçin Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu

STK lar İçin Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu STK lar İçin Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu NURHAN YENTÜRK Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu Nurhan Yentürk İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 330 STK Çalışmaları - Eğitim Kitapları 11 Kamu

Detaylı

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ

SEKTÖR SEKTÖR BİRİM AÇIKLAMA YURTİÇİ 1 GENEL YÖNETİM 1.1 MERKEZİ YÖNETİM GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Anayasa Mahkemesi Bakanlıklar Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım ve Amaç... 3 II- Tarihçe... 4 III- Yöntem... 5

Detaylı