TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)"

Transkript

1 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli Haber Bülteni ile açıklanmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde söz konusu veriler kapsamında işgücü piyasasında ön plana çıkan gelişmeler, ana başlıklar halinde özetlenecektir. İkinci bölümde, TÜİK tarafından 2015 yıllık sonuçları çerçevesindeki İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1 ve Düzey 2 ye göre yayınlanan veriler doğrultusunda bazı tespitlere yer verilecektir. Üçüncü bölümde eğitim ve işgücü piyasasına ilişkin veriler değerlendirilecektir. Dördüncü bölümde ise Genel Değerlendirme yapılmıştır. I. İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUM VE GELİŞMELER (2015 YILI İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: Son bir yılda Türkiye de 15 yaş ve üzerindeki nüfus 868 bin kişi artmış; 24 bin kişi işgücü piyasasının dışında kalan kitleden ayrılarak çalışma talebinde bulunmuştur. Böylece yıllık işgücü artışı 892 bin kişi olmuştur (Grafik 1) te 1 milyon 739 bin kişi olan yıllık işgücü artışı %49 oranında (yarı yarıya) küçülmüştür. İşgücü içinde istihdam edilenler 688 bin kişi; işsiz sayısı 204 bin kişi artmıştır. (*) İşgücüne dahil olmayanlar.

2 2 b. İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI: İşgücüne katılma oranı 2015 yılında bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak %50,5 ten %51,3 e çıkmıştır (Grafik 2, Tablo 1). Oran erkeklerde 0,3 puan artarak %71,6 ya; kadınlarda çok daha güçlü, 1,2 puan artarak %31,5 e yükselmiştir. İşgücüne katılma oranı 2015 yılı itibariyle yaş grubunda %42; genç erkeklerde %54,2 ve genç kadınlarda %29,8 dir. Oranın 2015 te genç kadınlar eliyle yükseldiği anlaşılmaktadır yılında işgücüne dahil olmayan 28 milyon 176 bin kişinin 20 milyon 56 binini kadınlar, 8 milyon 120 binini erkekler oluştururken, %8,5 ini iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar (ümitsizler %2,4; diğerleri %6,1), %0,3 ünü mevsimlik çalışanlar, %40,8 ini ev kadınları, %15,9 unu eğitimdekiler, %14,5 ini emekliler, %13,8 ini çalışamaz halde olanlar ve %6,2 sini TÜİK in içeriğini açıklamadığı diğerleri meydana getirmiştir yılında işgücüne dahil olmayan erkeklerde artış, kadınlarda azalış olmuş; kadınların çalışma talebi ön plana çıkmıştır. İşgücü artışının da kadınlarda, erkeklere kıyasla 100 bin kişi yüksek olduğu görülmektedir. İşgücü dışındaki erkekler bakımından en büyük iki grup emekliler (%38,9) ve eğitim görenlerdir (%27,2). Buna karşılık, kadınlar bakımından emeklilerin ve eğitim görenlerin nispeten arka planda kaldığı, ev kadınlarının 11 milyon 498 bin kişilik kitle ile yarıdan fazla (%57,3) pay aldığı dikkati çekmektedir (Grafik 3a ve 3b ile Tablo 1).

3 3 Tablo.1 İşgücü Piyasasında Gelişmeler (Nüfus Grupları İtibariyle) Türkiye Erkek Kadın Genç Nüfus (15-24) (2015 yılı itibariyle) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) Bin Kişi Değişim (*) 15 + Yaş Nüfus İşgücü Toplam İstihdam Zamana Bağlı Eksik İstihdam Yetersiz İstihdam Tam Zamanlı İstihdam İşsizler İşgücüne Dahil Olmayanlar İş Bulma Ümidi Olmayan İş Aramayan, Çalışmaya Hazır Mevsimlik Çalışan Ev Kadını Öğrenci Emekli Çalışamaz Halde Diğer İşgücüne Katılma Oranı, % 51,3 0,8 71,6 0,3 31,5 1,2 42,0 1,2 İşsizlik Oranı, % 10,3 0,4 9,2 0,2 12,6 0,7 18,5 0,6 Tarım Dışı İşsizlik Oranı, % 12,4 0,4 10,5 0,2 17,2 0,7 21,4 0,4 (*) 2015 yılında bir önceki yıla göre değişimi ifade etmektedir yılında sadece ümitsiz işsiz ve emekli sayılarında artış olmuş; eğitim nedeniyle iş aramayanlar neredeyse sabit kalmış; çalışamaz haldeki hasta ve engelliler ile ev kadınları gruplarında çalışma talebinin yükseldiği belirlenmiştir. Grafik 3a İşgücüne Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı, Kadınlar 2015 (bin kişi)

4 4 Grafik 3b İşgücüne Dahil Olmayanların Nedene Göre Dağılımı, Erkekler 2015 (bin kişi) c. İSTİHDAM: 2015 yılında ortalama 26 milyon 621 bin kişi istihdam edilmiştir. Buna karşılık, istihdam edilmeyenler (işgücüne dahil olmayanlar ve işsizler) 31 milyon 233 bin kişi ile çok daha büyük bir kitledir. Bir başka ifadeyle çalışma çağındaki nüfusun yarısından azı (%46) çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip; yarısından fazlası (%54) ise bundan yoksundur (Grafik 4). Görüldüğü gibi %46 düzeyindeki istihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip grup, ev kadınlarıdır. Öte yandan, ülkemizdeki toplam sayısı 2,7 milyon kişiyi bulan Suriyeli sığınmacılardan 15 ve yukarı yaştakiler eğer TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması nın örneklemi içinde olan bir hanede ikamet ediyor ve anket formuna cevap verebiliyor ise, Araştırma kapsamına dahil edilmektedir. Ne var ki, Suriyeli sığınmacıların Araştırma sonuçlarını ne

5 5 kadar ve hangi konularda ne yönde etkilediği kamuoyunca bilinmemektedir. Bu durum Araştırma ile elde edilmek istenilen faydayı azalttığından, söz konusu veriler ve etkileri TÜİK çe açıklanmalıdır. Toplam İstihdam ve İstihdam Oranı: Türkiye Ekonomisinin 2015 yılındaki istihdam artışı zayıf bir performans göstermiştir yılında toplam istihdam, bir önceki yıla göre %2,7 oranında artmıştır. Bir yıl önce bu artış oranı %5,4 olmuştu. İstihdamın döneminde yılda ortalama %3 artması, iş alanı yaratılmasında yetersiz kalındığını göstermektedir. Öte yandan, gelişme seyri çok istikrarsızdır (Tablo 2 ve Grafik 5). İstihdam oranı 2015 yılında %46 olmuş, bir yıl önceye göre 0,5 puan artmıştır. Oran erkeklerde sadece 0,2 puan artışla %65 e; kadınlarda 0,8 puan artışla %27,5 e yükselmiştir. Dolayısıyla, 2015 teki istihdam artışını ağırlıklı olarak kadınlar sağlamıştır. Ancak, 2015 yılında istihdamın %70 i erkeklere %30 u kadınlara aittir. Nüfusun yarısı kadınlara ait olduğundan, arada 20 puanlık istihdam boşluğu bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Tablo 2: İstihdam Göstergelerinin Aylar İtibariyle Değişimi (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) Dönem Toplam İstihdam (Yüzde) İstihdam Oranı (Puan) Tarım Dışı İstihdam (Yüzde) Sanayi İstihdamı (Yüzde) Genç İstihdamı (Yüzde) ,4-0,2 2,5 0,9-1, ,0 0,1 2,0 3,0-0, ,1-0,6-0,8-7,9-4, ,0 1,5 5,7 10,4 3, ,4 1,8 6,4 4,9 6, ,9 0,5 4,4 1,3-1, ,8 0,4 4,1 4,0 2, ,4 1,6 5,5 4,2 7, ,7 0,5 3,3 0,3 2,8

6 6 Sektörel İstihdam: 2015 yılındaki istihdam artışının neredeyse tamamı hizmetler sektörünce yaratılmış; hizmetlerde 660 bin kişilik iş yaratılarak toplamın %96 sını oluşturmuştur. Tarım, sanayi ve inşaattaki istihdam artışları cüzi olmuştur yılındaki istihdam artışının temelinde hizmetler sektöründeki kadın istihdamı bulunmaktadır. Sanayi sektörü istihdamının toplam istihdamdaki payı %20,5 ten %20 ye inmiştir. Tablo.3 Sektörel İstihdam Gelişmeleri 2015 Değişim(*) (Bin kişi) Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Tarım Sanayi İnşaat Hizmetler Toplam Tarım-dışı (*) 2015 yılında bir önceki yıla göre değişimi ifade etmektedir. Tarım dışı istihdamda da zayıf bir sonuç elde edilmiştir. Tarım dışı istihdam 2015 yılında bir yıl önceki yıla göre 674 bin kişi artarak 21 milyon 137 bin kişiye çıkmış ve yıllık artış oranı %3,3 olmuştur. Tarım dışı istihdam artışı 2014 yılında %5,5 olmuştu (Tablo 2, Tablo 3 ve Grafik 6). İşteki Duruma Göre İstihdam: Yaratılan istihdama işteki durum itibariyle bakıldığında, ücretli veya yevmiyeli olarak çalışanların sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 oranında ve 702 bin kişi arttığı, toplam istihdamdaki payının 0,9 puan yükseldiği görülmektedir (Tablo 5). Böylece, ücretli payı %67 ye çıkmıştır. Kadın ücretli/yevmiyeli sayısındaki yıllık artış %7,4 ile erkeklerdeki artışın (%2,9) üzerindedir te erkek ücretli/yevmiyeli sayısı 358 bin kişi artarken, kadın ücretli/yevmiyeli sayısı 344 bin yükselmiştir.

7 7 Tablo.5 İşteki Durum İtibariyle İstihdam Gelişmeleri Bin Kişi Yüzde Dağılım (2015 yılı itibariyle) Değişim(*) Değişim(*) Ücretli ve Yevmiyeli ,0 67,0 0,9 İşveren ve Kendi Hesabına Çalışan ,8 21,2-0,6 Ücretsiz Aile İşçisi ,2 11,8-0,3 Toplam ,0 100,0 (*) 2015 yılında bir önceki yıla göre değişimi ifade etmektedir yılında toplam istihdamın %67 si, erkek istihdamının %69,3 ü ve kadın istihdamının %61,7 si ücretli veya yevmiyeli dir. Kadın istihdamı içinde en büyük ikinci payı %28,4 ile ücretsiz aile işçisi kadınlar almaktadır. Buna karşılık kendi hesabına veya işveren olarak çalışan kadınların payı toplam olarak sadece %10 dur. 2 milyon 286 bin kadın ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır (Grafik 7). Gençlerin İstihdamı: Genç (15-24 yaş) istihdamındaki değişim hayli dalgalıdır yılında %4,4 oranında azalan genç istihdamı, 2010 ve 2011 yıllarında büyük ölçüde baz etkisiyle yükselmiş, 2012 yılında yeniden %1,4 oranında azalmıştır. Genç istihdamı 2014 yılında %7 gibi yüksek bir oranda artarken, 2015 yılında toplam istihdam artışındaki yavaşlamaya paralel olarak sadece %2,8 oranında artmıştır (Tablo 2 ve Grafik 8). Genç istihdamının yaklaşık üçte ikisi (%66,2) erkeklere aittir. İstihdam oranı genç erkeklerde %45,2 iken, genç kadınlarda sadece %23,2 dir; genç kadın nüfusun yalnızca yaklaşık dörtte biri istihdam imkanına sahip olabilmiştir.

8 8 Kayıt Dışı İstihdam: 2015 yılında kayıt dışı istihdam büyüklüğü 8 milyon 937 bin kişidir; bunun 5 milyon 226 bin kişisi erkek, 3 milyon 711 bin kişisi kadındır. Mutlak büyüklük bakımından tarım dışı sektördeki ücretliler, tarımda kendi hesabına çalışanlar ve yine tarımdaki ücretsiz aile işçileri ilk sırada gelmektedir (Grafik 9) yılında 2014 yılına göre kayıtdışı istihdamda kaydedilen oransal azalmayla birlikte, mutlak düzeyinin de gerilemesi olumludur. Kayıtdışı istihdam oranı toplamda %35 ten %33,6 ya, tarımda %82,3 ten %81,2 ye ve tarım dışı sektörlerde %22,3 ten %21,2 ye inmiştir.

9 yılında ücretli veya yevmiyelilerde kayıtdışı istihdam oranı bir yıl önceye göre 1,3 puan azalışla %19,6 dan %18,3 e inmiştir. Tarım dışı sektörlerde bu rakamlar sırasıyla 1,1 puan, %17,5 ve %16,4 tür (Grafik 10). Eğitim Durumuna Göre İstihdam: İstihdamdaki yıllık değişimin eğitim durumuna göre dağılımı incelendiğinde, istihdam artışının üçte ikisinden fazlasını (%73,8 ini) yükseköğretim mezunlarının oluşturduğu görülmektedir. İkinci sırayı ise meslek lisesi mezunları almaktadır. Genel lise ve lise altı diploma sahiplerinde ve okur-yazar olmayanlarda istihdam artmamış ya da azalmıştır (Grafik 11). Ayrıca Bkz. Bölüm III

10 10 d. İŞSİZLİK: 2012 yılından bu yana yükselen işsizlik oranı, 2015 yılında 2014 yılındaki %9,9 düzeyine göre 0,4 puanlık artışla %10,3 e yükselmiştir. İşsiz sayısı ise 2 milyon 853 bin kişiden 204 bin kişi ve %7,2 lik artışla 3 milyon 57 bin kişiye çıkmıştır. (Tablo 1, Tablo 6 ve Grafik 12). Tablo 6: İşsizlik Göstergelerinin Aylar İtibariyle Değişimi (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre) Toplam İşsiz (Yüzde) İşsizlik Oranı (Puan) Tarım Dışı İşsizlik Oranı (Puan) Genç İşsizler (Yüzde) Dönem ,2 0,1 0,1 4, ,3 0,8 1,1 8, ,9 3,0 3,7 24, ,6-1,9-2,3-13, ,9-2,0-2,4-12, ,3-0,7-0,9-8, ,9 0,6 0,6 11, ,7 0,9 1,1 13, ,2 0,4 0,4 7,1 İşsizlik oranı erkeklerde %9,2; kadınlarda %12,6 dır (Tablo 1). Son bir yılda erkek işsiz sayısı 78 bin kişi, kadın işsiz sayısı 127 bin kişi artmıştır; dolayısıyla işsizlik kadınların iş bulamaması ile belirlenmiştir. İşsizlik oranı genç nüfusta %18,5 tir. Oran genç erkeklerde %18,3; genç kadınlarda %22,2 düzeyindedir. Genç işsiz sayısındaki artış hızı, genel işsizliğe kıyasla daha yüksektir (Grafik 13 ve Tablo 7).

11 11 Tarım dışı işsizlik oranı, 2014 yılında %12 iken 2015 yılında 0,4 puanlık artışla %12,4 e yükselmiştir (Grafik 14) yılında 2014 yılına göre iş bulma ümidi olmayanların sayısı 61 bin kişi artarken, iş bulduğu takdirde çalışmaya hazır olan diğer kişilerin sayısı 143 bin kişi azalmıştır (Grafik 15).

12 12 İşsizlik oranı eğitim durumuna göre incelendiğinde, 2015 yılında en yüksek oranın %12,4 ile genel lise mezunlarında olduğu, bunu sırasıyla yükseköğretim mezunlarının (%11), meslek lisesi mezunlarının (%10,2) ve lise altı eğitimlilerin (%10) izlediği, en düşük oranın ise %5,3 ile okur-yazar olmayanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır (Grafik 16). İşsiz sayısındaki yıllık değişim eğitim durumuna göre incelendiğinde, 111 bin kişi ile en yüksek artışın lise altı eğitimlilerden kaynaklandığı, onları 86 bin kişi ile yükseköğretim mezunlarının takip ettiği görülmektedir. Meslek lisesi mezunlarında işsizlik artışı çok azdır (4 bin kişi). Yükseköğretim mezunlarının temsil ettiği nitelikli işsizlerdeki artış, toplam işsiz sayısı artışının yaklaşık yarısını (%42,1) oluşturmaktadır (Grafik 17). İşsizlik oranı yükseköğretim mezunlarında artmış (+0,4 puan); buna karşılık meslek lisesi mezunlarında azalmıştır (-0,4 puan). Yükseköğretim mezunlarında işsizlik çok hızlı artmaktadır. Toplam işsiz sayısı yıllık bazda %7,2 artarken, yükseköğretim mezunu işsiz sayısındaki artış %14,2 dir. Öte yandan, 2015 yılı itibariyle yükseköğretim mezunu işsizler toplam işsizlerin %22,6 sını oluşturmaktadır yılında bu oran %21,2 idi. Ayrıca Bkz. Bölüm III

13 İşsizlerin %68,6 ile çoğunluğu 5 ay ve daha kısa süreden beri iş aramaktadır ay süredir işsiz olanların payı %19,3; bir yıl ve daha uzun süredir işsiz durumda bulunanların payı ise %12 dir. Son 1 yılda 1 yıl ve daha uzun süredir işsiz olanların toplamdaki payı %11,7 den %12 ye yükselmiştir (Grafik 18). 13

14 14 Alternatif İşsizlik Oranları İşgücü piyasasındaki gelişmeleri daha sağlıklı takip ve analiz edebilmek açısından, klasik işsizlik tanımı yanında alternatif işsizlik tanımları da kullanılabilmektedir. Alternatif tanımlarla klasik tanım birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki tespitler ön plana çıkmaktadır. U-1 tanımlı yeni işsizler açısından, işsizlik oranı klasik tanıma göre daha düşüktür. U-3 tanımında yer alan iş bulma ümidi olmayanlar dahil edildiğinde, oran, klasik tanımdan daha yüksek düzeydedir. İşgücü piyasasının dışında kalan önemli miktarda bir potansiyel nüfus bulunmaktadır yılı ortalamasında potansiyel nüfusun işsizlik tanımına dahil edilme derecesine bağlı olarak en geniş tanımlı işsizlik oranı (U-6) %18,7 ve işsiz sayısı 6 milyon 30 bin kişidir (Tablo 7). Tablo 7: Alternatif İşsizlik Oranları Fark (Yüzde) (Puan) U-1 Yeni İşsizler 6,6 6,7 0,1 U-2 Klasik Tanım 9,9 10,3 0,4 U-3 Ümitsizler 11,8 12,3 0,5 U-4 Çalışmaya Hazırlar 17,1 17,0-0,1 U-5 Mevsimlik ve Eksik İst. 12,3 12,2-0,1 U-6 Hepsi Dahil 19,3 18,7-0,6 Alternatif Tanımlar: U-1 Beş ay ve daha kısa süredir iş arayanları U-2 TÜİK tarafından açıklanan klasik tanımı U-3 Klasik tanım + iş bulma ümidi olmayanları U-4 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları U-5 Klasik tanım + mevsimlik çalışanları + eksik istihdamı U-6 Klasik tanım + ümitsizleri + iş aramayıp çalışmaya hazır olanları + mevsimlik çalışanları + eksik istihdamı içermektedir. e. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURANLAR: İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik ödeneği talep edenlerin sayısı ile ilgili olarak İŞKUR tarafından derlenen bilgiler, TÜİK in Hanehalkı İşgücü Araştırması ile birlikte ele alındığında şu sonuçlara ulaşılmaktadır: İŞKUR verilerine göre, işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 2007 yılında 246 bin iken, 2009 yılında Krizin etkisiyle 546 bine varmış, 2010 da 427 bine gerilemiştir yılı genelinde ise yeniden yükselmiş ve 441 bin olmuştur. Başvuru sayısının 2012 yılında 609 bine, 2013 yılında 732 bine ve 2014 te 900 bine yükselmiştir yılında ise 1 milyon 86 bin kişi ile Kriz dönemini ifade eden 2009 yılındaki seviyesini ikiye katlamıştır (Grafik 19 ve 20).

15 15

16 16 II. BÖLGESEL GELİŞMELER 2015 yılında işsizlik oranı Türkiye genelinde 0,4 puan artarken, Düzey 1 e göre işsizlik oranındaki değişimler incelendiğinde, en yüksek artışların 1 puanla İstanbul da (TR1); 0,9 puanla Güneydoğu Anadolu da (TRC) ve 0,9 puanla Orta Anadolu da (TR7) olduğu görülmektedir. Buna karşılık işsizlik oranında en fazla gerileme -1,9 puanla Ortadoğu Anadolu da (TRB); -1,4 puanla Doğu Karadeniz de (TR9) ve -0,4 puanla Kuzeydoğu Anadolu da (TRA) olmuştur yılında sanayi istihdamının toplam istihdamdaki payı 0,5 puan azalırken, Düzey 1 e göre bölgelerin durumuna bakıldığında, en büyük gerilemenin -2,6 puanla Doğu Marmara (TR4), -1,4 puanla Kuzeydoğu Anadolu (TRA) ve -1,4 puanla Batı Anadolu (TR5) bölgelerinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Üstelik, Doğu Marmara (TR4), Batı Anadolu (TR5), Batı Karadeniz (TR8) ve Kuzeydoğu Anadolu (TRA) bölgelerinde sanayi istihdamı kişi sayısı bakımından azalmıştır. Sanayinin istihdam payı Düzey 2 ye göre incelendiğinde ise pay azalışının -3,9 puanla Bursa, Eskişehir, Bilecik (TR41) Bölgesinde uç noktada olduğu, Gaziantep in yer aldığı TRC1 Bölgesinde de -1,7 puanlık gerilemenin olduğu görülmektedir te sanayinin en yoğun olduğu bölgelerde istihdamın en fazla zarar gördüğü izlenmektedir. III. YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARINDA İSTİHDAM VE İŞSİZLİK DEĞİŞİMİ A) 2015 yılında yükseköğretim mezunları genelinde istihdam %10 artmıştır. Buna karşılık sanayinin temel insangücü ihtiyacı açısından önem taşıyan alanlardaki istihdam artışları şöyle olmuştur: - İmalat ve işleme: %14,3 - Matematik ve istatistik: %7,7 - Mühendislik: %7,0 - Yaşam bilimleri: %4,7 - Fizik bilimleri: %3,8 - Bilgisayar: %-12,1 Görüldüğü gibi, sanayi açısından önem taşıyan alanlardaki istihdam artışı, geneli temsil eden %10 karşısında imalat ve işleme alanı hariç- çok yetersizdir. B) 2015 yılında yükseköğretim mezunlarında işsizlik oranı %11 olmuştur. Buna karşılık, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlardaki işsizlik oranı matematik ve mühendislik hariç- çok daha yüksektir: - Yaşam bilimleri: %19,8 - Bilgisayar: %17

17 17 - Fizik bilimleri: %12,7 - İmalat ve işleme: %12,1 - Matematik ve istatistik: %9,5 - Mühendislik: %8,8 Veriler, 2015 te sanayinin kan kaybettiğini ve ülkemizin büyük işgücü potansiyelinden yararlanılmasını sağlayacak kamusal politikaların olgunlaşmadığını ifade etmektedir.

18 18 GENEL DEĞERLENDİRME 2015 yılı itibariyle TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları, İŞKUR un derlediği işsizlik ödeneğine başvuranların sayısındaki gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde, işgücü piyasasında ön plana çıkan temel sonuçlar ve ana değişim eksenleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 2015 te yıllık işgücü artışı yarı yarıya azaldı. 892 bin kişilik işgücü artışının 688 bini istihdam edilirken, işsizlere 204 bin kişi eklendi den beri yükselen işsizlik oranı, aynı eğilimi 2015 te de sürdürdü. İşsizlik oranı 2015 te 0,4 puan artarak %10,3 e çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı da 0,4 puan artışla %12,4 e yükseldi. En geniş işsizlik tanımına göre 2015 te Türkiye de işsizlik oranı %18,7 ve işsiz sayısı 6 milyon 30 bin kişi oldu. En yüksek işsizlik oranı %12,4 ile genel lise mezunlarında. Bunu sırasıyla yükseköğretim mezunları (%11), meslek lisesi mezunları (%10,2) ve lise altı eğitimliler (%10) izledi. Yükseköğretim mezunlarında işsizlik çok hızlı artıyor. Toplam işsiz sayısı yıllık bazda %7,2 artarken, yükseköğretim mezunu işsiz sayısındaki artış %14, yılı itibariyle yükseköğretim mezunu işsizler toplam işsizlerin %22,6 sını oluşturdu yılında bu oran %21,2 idi. İşsizlik oranı meslek lisesi mezunlarında azaldı yılında 2014 yılına göre iş bulma ümidi olmayanların sayısı 61 bin kişi artarken, iş bulduğu takdirde çalışmaya hazır olan diğer kişilerin sayısı 143 bin kişi azaldı te işsizlerin %68,6 sı 5 ay ve daha kısa süreyle iş aradı. Son 1 yılda 1 yıl ve daha uzun süredir işsiz olanların toplamdaki payı %11,7 den %12 ye yükseldi te işsizlik sigortasına 1 milyon 86 bin kişi başvurdu. Bu rakam Kriz dönemini ifade eden 2009 yılındaki seviyenin iki katı. İstihdam artışı yavaşladı te %5,4 olan artış hızı, 2015 te %2,7 oldu.

19 19 İstihdamın döneminde yılda ortalama %3 artması, iş alanı yaratılmasında yetersiz kalındığını gösteriyor. Öte yandan, gelişme seyri çok istikrarsız te kayıtdışı istihdam 8 milyon 937 bin kişi, kayıtdışı istihdam oranı %33,6 oldu. Oran 2014 te %35 idi. Tarım dışı ücretli ve yevmiyelilerde kayıtdışı istihdam %16,4 e indi. İstihdam artışının üçte ikisinden fazlası (%73,8) yükseköğretim mezunlarından geldi. Meslek lisesi mezunları ikinci sırada yer aldı. Çalışma çağındaki nüfusun yarısından azı (%46) çalışma ve kazanç sağlama olanağına sahip; yarısından fazlası (%54) ise bundan yoksun. İstihdam oranını yükseltmek açısından en fazla potansiyele sahip grup, 11 milyon 498 bin kişi ile ev kadınları. İstihdam artış performansı tarım dışı sektörlerde de zayıf oldu. Artış %5,5 ten %3,3 e geriledi yılındaki istihdam artışının temelinde hizmetler sektöründeki ücretli kadın istihdamı var. Sanayi sektörü istihdamının toplam istihdamdaki payı %20,5 ten %20 ye indi yılında toplam istihdamın %67 sini, erkek istihdamının %69,3 ünü ve kadın istihdamının %61,7 sini ücretli veya yevmiyeli ler oluşturdu. Genç istihdamı 2014 yılında %7 gibi yüksek bir oranda artarken, 2015 yılında toplam istihdam artışındaki yavaşlamaya paralel olarak %2,8 oranında artabildi yılında işsizlik oranı bölgeler itibariyle en çok İstanbul da (1 puan) arttı yılında sanayi istihdamının toplam istihdamdaki payı toplamda 0,5 puan azalırken, bölgesel bazda en fazla -2,6 puanla sanayinin kalbi olan Doğu Marmara da (TR4) geriledi.

20 yılında yükseköğretim mezunları genelinde istihdam %10 artarken, sanayi açısından önem taşıyan öğretim alanlarından mezun olanların istihdam artışı ise genellikle çok yetersiz gerçekleşti yılında tüm yükseköğretim mezunlarında işsizlik oranı %11 olurken, sanayinin yoğunlukla çalıştırdığı meslek mezunlarında %20 ye kadar çıktı. Veriler, 2015 te sanayinin kan kaybettiğini ve ülkemizin büyük işgücü potansiyelinden yararlanılmasını sağlayacak kamusal politikaların olgunlaşmadığını ifade ediyor. Yayın hakları TİSK e aittir, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2014 (SAYI: 32) (2014 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) 17.04.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2016 (SAYI: 37) (Ocak 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2016 (SAYI: 35) (EKİM 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2016 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ TEMMUZ 2014 (SAYI: 29)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ TEMMUZ 2014 (SAYI: 29) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ TEMMUZ 2014 (SAYI: 29) (Nisan 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 100% İDO (*) (198) 80% 60% 40% 20% İşsiz (242) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı

Grafik 1 İşgücü Kompozisyonundaki Değişim. a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 100% İDO (*) (198) 80% 60% 40% 20% İşsiz (242) 15+ yaş nüfus İşgücü yapısı TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2015 (SAYI: 33) (Nisan 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Nisan 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Temmuz 2015 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2014 (SAYI: 30) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 30) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi başlatmış,

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2015 (SAYI: 34)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2015 (SAYI: 34) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2015 (SAYI: 34) (Temmuz 2015 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ekim 2015 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2015 (SAYI: 31) (Ekim 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) AÇIKLAMA TÜİK, Şubat 2014 döneminden itibaren Hanehalkı İşgücü İstatistikleri nde yeni zaman serisi

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2014 (SAYI: 26) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2014 (SAYI: 26) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: 1 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2014 (SAYI: 26) (Ekim 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2014 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) (Ekim 2012 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39) 20.10.2016 TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2016 (SAYI: 39) (Temmuz 2016 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2016 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 17 Ekim

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Temmuz 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ EKİM 2013 (SAYI: 25) (Temmuz 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Temmuz 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 11 Ekim 2013 tarihli

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2012 (SAYI: 22) (2012 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2012 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2013 tarihli

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ EYLÜL 2014 2014 yılı Eylül döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 537 bin kişi artarak 3 milyon 64 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 10,5, Tarım

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2014 2014 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 288 bin kişi artarak 2 milyon 551 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 8,8, %, Genç

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2013 (SAYI: 27) (2013 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2013 Yıllık Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 6 Mart 2014 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU MAYIS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 17/08/2015 tarihinde 2015 yılı Mayıs dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Mayıs döneminde; İşsiz sayısı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2014 tarihinde 2014 yılı Temmuz dönemi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı Temmuz

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU NİSAN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 15/07/2016 tarihinde 2016 yılı Nisan dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2016 yılı Nisan döneminde geçen yılın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2015 tarihinde 2015 yılı Temmuz dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2015 yılı Temmuz döneminde geçen yılın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU OCAK 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 17/04/2017 tarihinde 2017 yılı Ocak dönemi İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2017 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2014 2014 yılı Haziran döneminde; İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 414 bin kişi artarak 2 milyon 654 bin kişiye yükselmiştir. İşsizlik oranı % 9,1, Tarım

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir.

Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir. 1 Bu sayıda: 2017 Yılına ait İşgücü ve İstihdam verileri değerlendirilmiştir. ÖZET 2017 de çalışma çağındaki nüfusun işgücüne katılım oranı 0,8 puan artarak yüzde 52,8 olmuştur. Geçmiş dönemlerle mukayese

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2009 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2009 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2017 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2017 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

TİSK - İŞVEREN DERGİSİ

TİSK - İŞVEREN DERGİSİ Sayfa 1 / 6 ARALIK 2008 Arama «Dergi İndeksi Son Sayı Tüm Sayılar TİSK Ana Sayfa İŞGÜCÜ PİYASASINDA SON DURUM: GELİŞME VE BEKLENTİLER Ercan TÜRKAN Merkez Bankası Danışman Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2016 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2016 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

İKİ AYDA 500 BİN YENİ İŞSİZ Krizin Tahribatı

İKİ AYDA 500 BİN YENİ İŞSİZ Krizin Tahribatı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 15 Kasım 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU Kasım 2018 İKİ AYDA 500 BİN YENİ İŞSİZ Krizin Tahribatı Gerçek İşsiz Sayısı 6,4 Milyona Yaklaştı Kayıtlı İşsiz

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2008 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2008 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU İşsizlik çığ gibi: Bir yılda 501 bin yeni işsiz Ekonomide küçülme işsizliği tetikliyor Sanayi üretimi bir yılda yüzde 6,5 azaldı Geniş tanımlı işsiz sayısı 6,3 milyona yükseldi

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2007 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2007 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- AĞUSTOS 2018 MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ARTTI, İSTİHDAM DÜŞTÜ

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- AĞUSTOS 2018 MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ARTTI, İSTİHDAM DÜŞTÜ İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 15 Ağustos 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- AĞUSTOS 2018 İŞSİZLİKTE KRİZİN AYAK SESLERİ MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ARTTI, İSTİHDAM DÜŞTÜ

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya, sigortalı çalışan sayısını en hızlı artıran 4. il oldu: SGK verilerine göre Nisan 2015 te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 13 milyon

Detaylı

KRİZ İŞSİZ BIRAKIYOR

KRİZ İŞSİZ BIRAKIYOR İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 15 Ekim 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- Ekim 2018 KRİZ İŞSİZ BIRAKIYOR İşsizlikte Patlama Gerçek İşsiz Sayısı 6,3 Milyon Kayıtlı İşsiz Sayısı Son Bir

Detaylı

Araştırma Notu 18/229

Araştırma Notu 18/229 Araştırma Notu 18/229 18 Mayıs 2018 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 700 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Yazgı Genç ** Yönetici Özeti 2012-2016 dönemine ait Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 39 Konya da sigortalı çalışan sayısı son bir yılda 14 bin arttı: SGK verilerine göre Ocak 2015 te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 13 milyon 58

Detaylı

2015 YILI İSTİHDAM DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI İSTİHDAM DEĞERLENDİRMESİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ 2015 YILI İSTİHDAM DEĞERLENDİRMESİ Aralık 2015 DÖNEMİ Hazırlayan: Mihriban TAĞ Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2015 yılı

Detaylı

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- EYLÜL 2018 İŞSİZLİK TIRMANIYOR. Gerçek İşsiz Sayısı 6 Milyon. İşsiz Sayısı Bir Yılda 192 Bin Arttı

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- EYLÜL 2018 İŞSİZLİK TIRMANIYOR. Gerçek İşsiz Sayısı 6 Milyon. İşsiz Sayısı Bir Yılda 192 Bin Arttı 17 Eylül 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- EYLÜL 2018 İŞSİZLİK TIRMANIYOR Gerçek İşsiz Sayısı 6 Milyon Gerçek İşsizlik Oranı yüzde 17,1 İşsiz Sayısı Bir Yılda 192 Bin Arttı 930 Bin Üniversite

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı İşsizlik ve İstihdam Raporu- 2017 15 2017, İstanbul ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı Bir yılda 670 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi İşsizlik

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2016 İmalat sanayiinde istihdam azalıyor! Bölgesel işsizlikte ürkütücü tablo! Özet 15 Haziran 2016, İstanbul Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 12.05.2014 Sayı 27 Son 1 yılda Konya da kayıtlı istihdam 17 bin arttı: SGK verilerine göre Ocak 2014 te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 12 milyon 448 bin olurken

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ KONYA DA SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 16 BİN ARTTI: HABER BÜLTENİ xx.05.2016 Sayı 51 Konya İstihdam İzleme Bülteni, SGK ve İŞKUR verilerine göre Sigortalı ücretli çalışan sayısı, kadın çalışan sayısı, işyeri,

Detaylı

KRİZ ÜÇ KOLDAN SARSIYOR ENFLASYON-KÜÇÜLME-İŞSİZLİK

KRİZ ÜÇ KOLDAN SARSIYOR ENFLASYON-KÜÇÜLME-İŞSİZLİK İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 17 Aralık 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU Aralık 2018 KRİZ ÜÇ KOLDAN SARSIYOR ENFLASYON-KÜÇÜLME-İŞSİZLİK Resmi İşsiz Sayısı 330 Bin Artarak 3 Milyon 750

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Temmuz 2017 17 Temmuz 2017, İstanbul İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ LAFTA KALDI: İSTİHDAM ARTIŞI YAVAŞLADI 463 bin yeni işsize karşılık 519 bin yeni istihdam İstihdam artışı yavaşladı

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ KONYA DA SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 7 ARTTI: HABER BÜLTENİ 11.03.2016 Sayı 49 Konya İstihdam İzleme Bülteni, SGK ve İŞKUR verilerine göre Sigortalı ücretli çalışan sayısı, kadın çalışan sayısı, işyeri,

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ KONYA DA SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 296 BİN OLDU: HABER BÜLTENİ xx.06.2016 Sayı 52 Konya İstihdam İzleme Bülteni; SGK ve İŞKUR verilerine göre Sigortalı ücretli çalışan sayısı, kadın çalışan sayısı, işyeri,

Detaylı

GENÇ, KADIN ve ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİĞİNDE VAHİM TABLO!

GENÇ, KADIN ve ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİĞİNDE VAHİM TABLO! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 15 Aralık 2017, İstanbul GENÇ, KADIN ve ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİĞİNDE VAHİM TABLO! GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 17,2! GENİŞ TANIMLI İŞSİZ SAYISI 5 MİLYON 900 BİN!

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 86

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 86 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 86 i Bu sayıda; 2013 Ekim-Kasım-Aralık dönemine ait Kasım ayı İş Gücü ve İstihdam Verileri, 2013 Q4 Kısa Vadeli Dış Borç Verileri değerlendirilmiştir.

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 31 Konya da kayıtlı istihdam geçen aya ve geçen yıla göre arttı: SGK verilerine göre Mayıs 2014 te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 13 milyon

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

İşgücü Piyasasında Gelişmeler: Döneminde Kadınlar ve Erkeklerin İstihdamı ve İşsizliği Ne Yönde Değişti? 1

İşgücü Piyasasında Gelişmeler: Döneminde Kadınlar ve Erkeklerin İstihdamı ve İşsizliği Ne Yönde Değişti? 1 İşgücü Piyasasında Gelişmeler: 04-06 Döneminde lar ve lerin İstihdamı ve İşsizliği Ne Yönde Değişti? KEİG Platformu Türkiye de kadınların işgücüne ve istihdama katılım oranları benzer gelişmişlik seviyesindeki

Detaylı

Siirt İli İşgücü Piyasasında Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mesleki Eğitim by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ

Siirt İli İşgücü Piyasasında Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mesleki Eğitim by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT  ÜNİVERSİTESİ SİİRT İLİ İŞ GÜCÜ PİYASASINDA NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İHTİYACI İNÖNÜ ÜNİRSİTESİ / FIRAT ÜNİRSİTESİ / ARDAHAN ÜNİRSİTESİ / SİİRT ÜNİRSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İÇİNDEKİLER A-) İş Gücü Piyasası B-)

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM Demografik Fırsat Penceresi İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 1. Dünya Çalışma Örgütü nün 213 yılında yayınladığı Global İstihdam Trendleri -213 verilerine göre; 212 yılında dünya genelinde toplam işsiz sayısı 197 milyonu bulmuş ve projeksiyonlara

Detaylı

TÜRKİYE İŞSİZLİKTE EN KÖTÜ DÖRT ÜLKE ARASINDA

TÜRKİYE İŞSİZLİKTE EN KÖTÜ DÖRT ÜLKE ARASINDA İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 16 Temmuz 2018, İstanbul İŞSİZLİK VE İSTİHDAM RAPORU- TEMMUZ 2018 MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ARTTI, İSTİHDAM DÜŞTÜ TÜRKİYE İŞSİZLİKTE EN KÖTÜ DÖRT

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ KONYA DA SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 15 BİN ARTTI: HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 50 Konya İstihdam İzleme Bülteni, SGK ve İŞKUR verilerine göre Sigortalı ücretli çalışan sayısı, kadın çalışan sayısı, işyeri,

Detaylı

İŞSİZLİK GERÇEK, İSTİHDAM SEFERLİĞİ YAPAY!

İŞSİZLİK GERÇEK, İSTİHDAM SEFERLİĞİ YAPAY! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2017 İŞSİZLİK GERÇEK, İSTİHDAM SEFERLİĞİ YAPAY! 15 Ağustos 2017, İstanbul İşsiz sayısı bir yılda 330 bin artı! Son bir yılda istihdam sadece 621 bin arttı, İstihdam

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 03.07.2012 Sayı 5 Konya Ticaret Odası (KTO) İstihdam İzleme Bülteni, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinin bir araya getirilerek

Detaylı

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ PİYASASI RAPORU Erhan DEMİRCAN Kasım, 12 Diyarbakır İçindekiler 1. TÜRKİYE'DE İŞGÜCÜ PİYASALARI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK... 6 1.1.Türkiye de İşgücüne Katılım... 7 1.1.1. Türkiye'de İşgücünün

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

İŞSİZLİKTE VAHİM TABLO SÜRÜYOR! KAYITDIŞI ve GÜVENCESİZ İSTİHDAM ARTIŞI KAYGI VERİCİ BOYUTTA

İŞSİZLİKTE VAHİM TABLO SÜRÜYOR! KAYITDIŞI ve GÜVENCESİZ İSTİHDAM ARTIŞI KAYGI VERİCİ BOYUTTA İşsizlik ve İstihdam Raporu-Aralık 2017 15 Ocak 2018, İstanbul İŞSİZLİKTE VAHİM TABLO SÜRÜYOR! KAYITDIŞI ve GÜVENCESİZ İSTİHDAM ARTIŞI KAYGI VERİCİ BOYUTTA GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 17,1! GENİŞ TANIMLI

Detaylı

İŞSİZLİK AZALMIYOR, ARTIYOR!

İŞSİZLİK AZALMIYOR, ARTIYOR! ÖZET İŞSİZLİK AZALMIYOR, ARTIYOR! 18 Nisan 2018, İstanbul MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİN SONUCU: KAYITDIŞI İSTİHDAM PATLADI İşsizlik 2011 den bu yana düzenli olarak yükseliyor. 2011 de yüzde 11,3 olan

Detaylı

2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU

2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU 2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYANLAR 22.09.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Doç. Dr. Levent ŞAHİN Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü 1. İşgücü Bilindiği üzere,

Detaylı

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 6 MİLYONA YAKLAŞTI!

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 6 MİLYONA YAKLAŞTI! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2018 15 Şubat 2018, İstanbul GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK 6 MİLYONA YAKLAŞTI! Geniş tanımlı işsizlik yüzde 17,6! Geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 981 bin Resmi işsiz sayısı

Detaylı

Bu sayıda: 2017 Aralık ayı İşgücü, İstihdam ve Sigortalı İstatistikleri ile Birleşmiş Milletler in 2018 Dünya Mutluluk Raporu sonuçları

Bu sayıda: 2017 Aralık ayı İşgücü, İstihdam ve Sigortalı İstatistikleri ile Birleşmiş Milletler in 2018 Dünya Mutluluk Raporu sonuçları Bu sayıda: 2017 Aralık ayı İşgücü, İstihdam ve Sigortalı İstatistikleri ile Birleşmiş Milletler in 2018 Dünya Mutluluk Raporu sonuçları değerlendirilmiştir. ii 2017 Aralık Dönemi İşgücü Göstergeleri: TÜİK,

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ KONYA DA SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 1 YILDA 21 BİN ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 48 Konya İstihdam İzleme Bülteni, SGK ve İŞKUR verilerine göre Sigortalı ücretli çalışan sayısı, kadın çalışan sayısı,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ KONYA DA 1 YILDA SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 23 BİN ARTTI HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 46 Konya İstihdam İzleme Bülteni, SGK ve İŞKUR verilerine göre Sigortalı ücretli çalışan sayısı, kadın çalışan sayısı,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 04.06.2013 Sayı 16 Konya nın kayıtlı istihdamı son 4 yılda yüzde 40 arttı: SGK verilerine göre Şubat 2013 te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 11 milyon 748 bin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı